Slægtsforskning i København disposition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsforskning i København disposition"

Transkript

1 Slægtsforskning i København disposition Foredrag den 5. februar 2014 i Slægtshistorisk Forening Vestsjælland af Ove Jensen Billede 1 Historien er bestemt ikke komplet; mange spor mangler endnu at blive undersøgt. Indledning: Denne historie er en rejse igennem en række arkivalier, som er mere eller mindre specielle for København. Rejsen foregår ikke kronologisk i tid, men styres af de spor der dukker op efterhånden. Undervejs sammensættes bid for bid en historie om et københavnerliv gennem ca. 15 år for 100 år siden. Foredraget er sammensat af rigtig mange timers opslag på nettet, suppleret med vel sammenlagt 4-5 timer på Rigsarkivet og nogenlunde det samme på Københavns Stadsarkiv. Der tages udgangspunkt i bestemte personer, men de fleste slægtsforskere støder på en eller anden måde på københavnere, og vil forhåbentlig finde inspiration til søgning efter oplysninger om egne slægtninge. Som antydet, kan man nå rigtig langt via arkivalier der allerede er tilgængelige på nettet, og så gælder det jo om at finde spor til at komme videre til nye oplysninger, som man måske skal til Rigsarkivet eller Stadsarkivet for at uddybe. Lidt historisk baggrund Jeg minder om at historien foregår omkring århundredskiftet I de foregående ca. 50 år var der en voldsom udvikling i det københavnske befolkningstal, hvor vandringen fra land til by var enorm. I samme periode kom rigtig mange svenskere af arbejderstand til byen. Et flertal af tilflytterne levede et kummerligt liv i storbyen, ofte i elendige boliger og periodevis forarmelse. Personerne i denne gennemgang er rigtige mennesker og de ses i ægte opslag. Bortset fra de fysiske opslag på Rigsarkivet og Stadsarkivet kan alle opslag efterprøves hjemme fra din egen PC. Der er dog visse særlige kendetegn Billede 2: Forfærdelig mange mennesker Mange sogne der ændrer sig i udbredelse Mange navneregistre Særligt politivæsen Særligt fattigvæsen Typisk reference fra Kirkebog og Folketælling: Født i København 1

2 Især lidt før og efter år 1900 kunne man skifte sognetilhør flere gange. En ting er at sogne blev opdelt i flere sogne; men også f.eks. det område af Vesterbro der hører til Skt. Matthæus sogn, tidligere hørte til Frederiksberg indtil sognet blev oprettet Endelig blev gader splittet op, der kom nye til og ikke så sjældent fik en gade et nyt navn. En familie kunne skifte adresse flere gange uden at røre sig ud af flækken. Når man ser på f.eks. Politiets Registerblade er det påfaldende, så ofte folk der bor til leje flytter. Jeg har spurgt på Stadsarkivet om de kunne sige noget om det, hvilket de ikke kunne endegyldigt. Det kunne have noget med økonomi at gøre, men måske handlede det også om lovgivningen, og altså noget med hvad man var berettiget til. F.eks. kunne en barnefødsel føre til at man var berettiget til en større lejlighed. Eller det modsatte singler eller barnløse havde måske slet ikke ret til en lejlighed. Det har naturligvis givet administrative problemer, og krævet en del navneregistre; her blot nole få ud af mange: o Politiets Registerblade o Begravelsesprotokoller o Fattigvæsenets navneregister Opslag på Stadsarkivets søgesystem Starbas vil afsløre adskillige andre navneregistre, f.eks. forskellige skattemandtaller. Så er der jo problemet med at finde ud af hvad der ligger på Stadsarkivet og hvad der ligger på Rigsarkivet. Billede 3: Byens styre København var oprindelig direkte underlagt kongen via Danske Kancelli. Da enevælden blev erstattet af det mere demokratiske folkestyre, blev byen underlagt Indenrigsministeriet. Byen blev styret af en magistrat med 32 rådmænd udnævnt af kongen, men uden egentlig myndighed. I 1747 fik byens øverste embedsmand titel af Overpræsident, en titel der eksisterede helt op til 2006, fra 1938 dog mere på niveau med en egentlig amtmand. Fra 1840 et lidt andet system, hvor rådmændene erstattedes af valgte borgerrepræsentanter, der dog skulle godkendes af kongen. Magistraten blev ledet af overpræsidenten sammen med 2-4 borgmestre op til 1938, hvor det blev overtaget af nuværende system med en overborgmester og et antal borgmestre. Langsomt fik magistraten mere indflydelse og selvbestemmelse, men visse emner var stadig underlagt staten, hvorfor man i 1857 etablerede et særligt sekretariat, nemlig Københavns Overpræsidium underlagt overpræsidenten. Overpræsidiets myndighedsområde svarer temmelig nøje til amternes, og overpræsidiets arkivalier ligger på Rigsarkivet (opr. landsarkivet), ligesom amternes. Overpræsidiets arkivalier før 1857 og alt andet under byens styre findes på Københavns Stadsarkiv. 2

3 Langt mere problematisk er det at finde system i de københavnske rets- og politimyndigheders arkivalier. Disse behandles kun sporadisk her, men i litteraturlisten henvises til nogle gode artikler om emnet. Den kollektive familiekrønike Jeg går ud fra at der hos enhver slægtsforsker findes hvad man har kunnet samle af noter, rygter, dokumenter, billeder m.v. om nulevende og afdøde familiemedlemmer. Sådan en samling kalder jeg for Den kollektive familiekrønike For at få en vis struktur i historien tages udgangspunkt i et emne fra en virkelig familiekrønike. Billede 4: Rygter indgår i familiekrøniken Facts er heller ikke at foragte Men mon der er noget om snakken? Billede 5: Vi kigger efter facts til historien Vi kigger efter spor til flere oplysninger For hver ny arkivalietype gives en kort introduktion, men der er meget mere uddybende oplysninger at hente på nettet. Vi skal naturligvis søge en faderskabssag, men da det ikke rigtig passer i forløbet senere, ser vi først lige på det med københavnske lægdsruller, og i samme omgang lidt om lægdsruller på AO som jo er ret nyt. Vi starter med scanningsprojektet 3

4 Billede 6: To indgange til den landsdækkende udgave Se i øvrigt de nye hjælpemidler: Statens Arkiver: Lægdsruller og søruller - en vejledning (på SA-hjemmesiden) Lægdsruller Sognefortegnelse Lægdsrullenøgle 1870 (begge kan downloades) Som vi vil se kan papirversionen ikke mere bestilles! Egentlig betyder det at den ikke findes mere! Forhåbentlig er det en fejl, da Daisy burde være et katalog over hvad der findes, ikke kun hvad der umiddelbart kan bestilles! Men nu de særlige lægdsruller for København Billede 7: Indtil 1847 førtes slet ikke lægdsruller for København. Det var jo noget der oprindelig handlede om karle på landet, og ikke købstadsfolk. Værnepligtige tilflyttere blev ført under Hvidovre. Allerede fra starten i 1847 førtes navneregistre, som findes for hvert år. Bemærk at til og med år 1902 blev tilflyttere ført i første halvdel af årets navneregister alfabetisk på fødesogn. Nye københavnske værnepligtige førtes i registrets anden halvdel, alfabetisk på efternavn. Fra 1903 blev alle ført ordnet på efternavn uanset om det var nye eller tilflyttede. Københavnske lægdsruller og tilhørende navneregistre er tilgængelige via Daisy/AO, eller er på vej. Navneregistret kan også ses i filmlæsesalen hvor der står 4 blå ringbind med lægdsrulleregistre og 1 bind med sørulleregistre Ved sammensætningen af dette foredrag var scanningen af lægdsruller, herunder de københavnske, ikke endelig afsluttet, hvilket ses af de følgende opslag. Scanningen skulle gerne være afsluttet i starten af Vi skal jo søge Peder Johansen via Daisy Arkivskaber: 1. Udskrivningskreds Arkivserie: Landrulle 4

5 Billede 8: Vi skal bruge to opslag: Landrulle, register til tilgangslister 1. lægd Landrulle, Tilgangsliste Vi vil i første omgang se i registret for 1906 Man kan bestille filmudgaven men får nok at vide at den står fremme i filmlæsesalen Bestilling af papirudgaven afvises hvis søgte årgang kan ses i scannet udgave Han var ikke i registret for 1906 og forsøger med 1907 Billede 9: Ved åbning vises billedvalg for første årgang. Klik på årstalsfeltet fjerner skiftevis billedlisten, eller genopretter den. Uden billedlisten er det nemmere at rulle ned til det søgte år Peder findes i registret og det ses at han fik nr Jamen så kan vi jo gå direkte til lægdsrullen. Billede 10: Vi bakker en gang i Daisy, og vælger nu Landrulle, Tilgangsliste 1907 var ikke i den scannede udgave, så forsøges bestilling af papirudgave. Der er flere bestillingsnumre for 1907, men det nummer der indeholder 2001 til 3181 bør jo omfatte 2326, så den bestiller vi. - Og får beskeden ikke tilgængelig, er under scanning! 5

6 Så må vi jo se i den landsdækkende serie Billede 11: Her kan man vælge imellem de 7 udskrivningskredse Der er faktisk 14 linier, men det skyldes at der er to forskellige arkivskaberangivelser, hver med de samme 7 arkivserier. og vælger altså 1. u. kreds Billede 12: Ved at bladre lidt findes nr Ret beskedne oplysninger - Men den rette person. I den københavnske (lokale) udgave findes tit mange flere oplysninger, som regel de fleste adresser/flytninger. Navneregistret kan jo også bruges til generel søgning af mænd i København! Mon ikke det nu er på tide at finde ud af om der var noget om den faderskabssag! Billede 13: Overpræsidiets arkivalier findes på Rigsarkivet ( ) De mest brugte journaler AJ, BJ, OJ og SJ findes på Arkivalieronline Du skal kende navn på en af sagens parter. Du skal også vide, hvilken type sag, der er tale om, og cirka hvornår den blev behandlet. 6

7 Der sker lidt ændringer i journalernes indhold gennem tiden Billede 14: Journalerne findes på AO under Familieretlige sager i København. Denne oversigt vises når man klikker på: Kom godt i gang med familieretlige sager i Københavns Overpræsidium Vi skal altså bruge en AJ-journal Billede 15: Vi skal kende: Navn Sagstype Omtrentligt årstal Med de nødvendige data søges i årets navneregister Billede 16: Navneregister findes forrest i årets første bind eller i et selvstændigt bind AJ-journalen for 1909 giver bonus! Søgning under J viser henvisning til nr for Johansen, Peder Daniel, Maskinlærling og for samme henvisning ses Jensen, Karen Frederikke Apoline f. Olsen Hun er altså født Olsen, men hedder nu Jensen måske enke eller fraskilt? Der findes 4 bind for 1909, og vi vælger den der dækker numrene (nr. 1894) 7

8 - og slår op på sag 1894 Billede 17: Typisk for journaler ikke kun i København I venstre side beskrives sagen og dens parter, i højre side hvad der foretages i sagen og hvornår. Hvis en sag ikke afsluttes indenfor året, vil den blive forsynet med en henvisning til et følgende år med et nyt nummer f. eks. 10/241. Det ser vi eksempel på i en anden sammenhæng. Vi får bekræftet at der faktisk var en sag, vi får at vide hvor de boede da sagen blev startet men ellers ikke så meget konkret. Bem. Fødselsanmeldelsen Læg mærke til hans adresse! Hvis der er bevaret dokumenter til sagen, skal de findes via Daisy vi prøver Billede 18: Daisy-opslag efter AJ-sag Pakken bestilles, og vi var heldige. Billede 19: I pakken fandtes et bundt, mærket Afhøringsrapporten indeholder blot Peders personlige oplysninger 8

9 Men det mest interessante er jo selve afgørelsen Billede 20: Her er så selve afgørelsen Resultatet af fødselsanmeldelsen, som blev nævnt i journalen er indført. Barnet hedder altså Henry Peter Daniel Olsen og er født 25. juli 1909 Peder skal altså umiddelbart af med 248 kr. rigtig mange penge for en lærling! Søgning i BJ-journalen (Opkrævning) giver ikke resultat. Forklaring følger senere Nu kender vi jo barnets navn og fødselsdato, men ikke i hvilket sogn han er døbt. Få år tidligere i 1895 blev i København indført en ordning, som krævede at jordemødrene skulle indsende fødselsattest til Sundhedsstyrelsen for samtlige fødsler, herunder til hvilket sogn barnet er anmeldt. Det må vi hellere kigge på Billede 21: Daisy - Fødselsanmeldelser Arkivskaber: Sundhedsstyrelsen Arkivserie: Fødselsanm Vælg år og måned Altså juli

10 Billede 22: Her er så fødselsanmeldelsen Desværre er der ikke anført hvilket sogn barnet er tilmeldt. 10-månedersoplysningen er her ret interessant, nemlig Nørresøgade 15B, stuen. Det var jo der Peder boede på kvisten da sagen blev anlagt. I øvrigt bekræftes at hun er fraskilt, hvilket vi kommer tilbage til. Ved gennembladring af stakken viser det sig at langt de fleste anmeldelser faktisk oplyser sognet. Desværre starter ordningen først 1895, men i mange tilfælde, f.eks. i folketællinger støder man jo på familier hvor vi kender forældrenes og børnenes navne, børnenets fødselsdato og så blot København som fødested. Her vil opslag i fødselsanmeldelser være en nyttig genvej. Men vi fandt jo ikke sognenavnet, så må vi til den hårde metode nemlig at bladre i kirkebøger Der er dog visse særheder om københavnske sogne, som man må tænke på. Billede 23: Hvis man opholdt sig på et af disse hospitaler, fængsler eller institutioner, eller hørte til særlige menigheder, kan fødsler være indført i deres kirkebøger Findes også på AO Og så er der jo trossamfund udenfor folkekirken Billede 24: Her ses trossamfund med selvstændige kirkebøger, som ikke findes på AO Og så er der godkendte trossamfund som ikke har selvstændige kirkebøger. 10

11 Men vi må til det nemlig at finde dåbsindførsler i københavnske sogne Billede 25: På landsarkivet var der en del vejledninger, som desværre ikke alle er adopteret af Rigsarkivet. På hjemmesiden Hovedstadsarkiver.dk kan man hente forskellige lister og kort. For det meste bliver børnene døbt i det sogn som fødestedet hører til. Derfor må moderens adresse tages som udgangspunkt det var Fiskergade I Gader og sogne 1890 ses, at Fiskergade hører til Hellig Kors sogn Henrys dåb var ikke indført i Hellig Kors sogns kirkebog hvad gør vi så? Billede 26: Da der netop i perioden skete en del sogneændringer er det relevant at kigge i det sognekort der ligger nærmest aktuelle tidspunkt. Det viser sig at i 1905 blev Brorson sogn dannet af en del af Hellig Kors. Søgning i Brorson sogn gav resultat Billede 27: Her er så selve dåbsindførslen. Her får vi dåbsoplysninger for Karen Frederikke, hvilket bekræftes ved opslag i Havrebjerg sogns kirkebog Et kig lidt senere i kirkebogen for Brorson sogn afslører imidlertid - at Henry ikke blev ret gammel 11

12 Billede 28: Det dukkede tilfældigt frem i en helt anden sammenhæng, efter en masse forgæves søgninger efter konfirmation, adoption, anbringelse... Dødsfaldet bør følges op med analyse af dødsårsag (dødsattest, hospitalsprotokol og evt. begravelsesoplysninger). Slægtsmæssigt var det blot en hændelse der blev afsluttet indenfor et års tid, og videre arbejde føjer sådan set ikke yderligere til forskningen. Men den almindelige nysgerrighed kræver mere viden om Karen Frederikke, ikke mindst fordi det bringer os ind i en række andre arkivalietyper. Foreløbige status Billede 29: Med disse oplysninger har vi det nødvendige til at slå op i forskellige navneregistre Da aktuelle periode lægger op til det, er det relevant at se hvad der findes i Politiets Registerblade. Men lige et par ord om forgængeren - Københavns politimandtaller Billede 30: Københavns politimandtaller bruges ikke ret meget, og opfattes normalt som ret besværlige at arbejde med. Komplikationer: Ordnet på politidistrikter og derunder på gadenavne Næsten alt ældre end 1869 er kasseret Skal læses på mikrokort på stadsarkivet De fleste film er i ret dårlig kvalitet Hvad ikke er nævnt i de alm. håndbøger er, at der findes et registerværk for perioden , opstillet i Stadsarkivets læsesal som 1-2 håndskrevne bøger pr år. Registret er ordnet på politidistrikter og gadenavne og har et interessant indhold Billede 31: 12

13 Her et tilfældigt opslag for Peder Madsens Gang 1845 (nu Ny Østergade). Tidligere et overbefolket usselt område, men næsten tømt i Hele gaden blev ryddet umiddelbart efter. Her er beskrevet Familierne i nr. 10 og 14 (14 står to gange fordi der fortsættes på næste side) I højre side ses, at der i nr. 10 og 20 boede logerende (evt. tyende) Kender man adressen på en person, er opslag ikke specielt besværligt. Bladrer man så frem og tilbage får man sådan set ajourføring hvert halve år, sammenlignet med mindst 5 år ved folketællingerne. Hvis nogen kunne finde på at lægge disse navneregistre i en database, ville det blive et meget nyttigt supplement til registerbladene. Men nu må vi se hvad Politiets Registerblade kan tilbyde Billede 32: De fleste har nok prøvet at slå op i Politiets Registerblade, der kan Googles eller evt. aktiveres fra Stadsarkivets hjemmeside. Da det jo var politiet der førte registret, findes også referencer til evt. konflikter med politiet. Der mangler stadig en del arbejde, men alle personer skulle nu være søgbare. Vi prøver at søge Karen Frederikke Billede 33: Mange opslag har lært mig, at man bør bruge avanceret søgning, hvor søgeordene kan opsættes enkeltvis. F. eks. har Appoline flere stavemåder i registerbladene, hvorfor det er nok at taste Ap. Vi ved jo også at hun bør kunne finde hende under mindst to efternavne (Jensen og Olsen), så efternavn undlades helt i søgningen. Det var en god taktik, for det afslører spor til flere forhold og i hvert fald endnu et ægteskab. 13 Registerbladene giver også et overordnet

14 indtryk om hendes tilværelse Billede 34: Ialt mere end 150 adresseoplysninger, hvoraf med sikkerhed omfatter Karen Frederikke. Adresserne knytter sig til registerbladets hovedperson; andre nævnte personer kan ikke med sikkerhed knyttes til bestemte adresser, da samværet kan være periodevis. Ægteskabsoplysninger og dødsfald er særlig interessante. Ægteskaber dækker jo i bedste fald familieskaber og omstændigheder, og dødsfald er jo også en ultimativ afgrænsning af hvad der er at finde. Vi starter med ægteskaberne: Billede 35: Det ene ægteskab var med Glarmester Nicolai Constantin Jensen født 13/ i Stege Landsogn, angiveligt gift år Nicolai blev angiveligt gift igen i maj 1905 med Anna fra Norge. (vi vil senere se at det ikke holder stik) Karen Frederikke og Nicolai bør altså være blevet skilt indenfor perioden Det ser ud til at de 1/ har en lejlighed på Jægersborggade, men på dette registerblad ses allerede 6/9 samme år en adresseændring (Nicolai) til Petersen i Adelgade, formentlig i et lejet værelse. Sammenholdt med et andet Registerblad falder noget måske på plads Billede 36: De er altså flyttet hver for sig. Opholdet på Sct. Johannes stiftelse kan afspejle enten at hun var ansat (et sted er hun anført som nattevagt), eller som klient. 14

15 Kun 1 adresse fører direkte til en folketælling Billede 37: Politiet noterer andet end adresser! Her ses at denne svensker havde opholdsbog fra Gjerlev i Onsild herred, og har været efterlyst. Adressen Griffenfeldtsgade 31 fører som den eneste direkte til en folketælling. Vi ser lige på Folketællingen 1905: Billede 38: Nå da da I perioden får hun 3 børn angiveligt med svenskeren Gottfred Petersson. Hun kalder sig Petersen men de kan ikke være gift for det er hun allerede med Nicolai! (Det vender vi tilbage til). I 1914 ses hun gift med en anden svensker, hvilket giver overraskende nye facts Billede 39: Her ses toppen af to registerblade, hvor det væsentligste er personernes dødsdatoer. Begrebet Politiets Dødeblade. Når en person døde blev vedkommendes registerblad taget ud og anbragt i en særlig kasse. Først med digitaliseringen af registerbladene er dødebladene igen inddraget i det samlede sæt. Der er markeret at de var gift. 15 Det ses at han havde været i konflikt med politiet. Hans generalieblad havde nr Henvisninger til Politiets Efterretninger i 1897 og igen i 1914

16 Politiets registerblade har tilsammen givet en række interessante spor, her en oversigt. Billede 40: Dødsfaldene er indgang til begravelsesregistre og evt. skifter Muligvis en borgerlig vielse Helt sikkert en skilsmisse Konflikt med loven Fattigvæsen Først København kommunes begravelsesregister Billede 41: Lidt om begravelsesregistret Bemærk! (Ultimo dec. 2013) Begravelsesprotokollerne bliver scannet, og vil antagelig komme på nettet i løbet af Skal søges på Stadsarkivets hjemmeside. Både Karen Frederikke og Sven Johan er registreret døde, og findes i begravelsesregistret Billede 42: Typisk ret gode personoplysninger Her ses at Svend har været udsat for en nedstyrtningsulykke, og derpå indlagt på Kommunehospitalet hvor han så døde. Bem.! En arbejdsulykke bør medføre en politirapport og en medicolegal dødsattest. 16

17 En almindelig dødsattest Billede 43: Her dødsattest for Karen Frederikke. Igen meget udførlige oplysninger, som kan lede til andre arkivalier. På denne er f.eks. henvisning til en B-protokol (vender vi tilbage til) I forbindelse med dødsfald skal der være en dødsanmeldelse og måske afholdt skifte. Billede 44: På AO kan man se hvilke skifteprotokoller der er tilgængelige via AO og hvilke der skal bestilles via Daisy. Denne liste er kun vejledende Det ser ud til at forseglingsprotokoller fra før 1850 er under scanning og løbende bliver tilgængelige på nettet. Formentlig vil hele familien efterhånden blive scannet Da vi er helt oppe i 1914, er det altså Hovedregister vi skal bruge fra AO Billede 45: Københavnske skifter er en ret speget sag, men Statens Arkiver har faktisk nogle ret gode hjælpemidler. Her finder vi Svend Johan, men ser også henvisninger i to forskellige former: 3/1152-3N henviser til en forseglings- og registreringsprotokol (eg. Offentligt skifte) 79/707 henviser til en hvidebog med bognummer og sagsnummer. Kan nærmest sammenlignes med en dødsanmeldelsesprotokol da der typisk ikke er noget at skifte. 17

18 "Subsidiært" er lidt uklart i dette tilfælde: En dødsanmeldelse hos en skifteret om en person fra en anden jurisdiktion kaldes subsidiært skifte. - Måske fordi han stammer fra Sverige? Men lad os lige følge henvisningen til Hvidebogen, med Billede 46: Registret for 1914 henviser til bog 79 side 707. Vi ved at indførslen for Svend Johan er sket tæt på 10. August, og formoder at vi er ret tæt på denne dato. Men august 1914 breder sig over to hvidebøger, og for at være helt sikker på at det er den rigtige, checkes første AO-opslag som er et billede af bogens ryg, og som viser bogens nummer. Derpå er det bare at slå op på siden (her AO-nr. +3) Men det er jo skiftet efter Sven Johan i forseglings- og registreringsprotokollen der skal studeres Billede 47: Formodentlig vil disse protokoller også blive scannet, men indtil det er sket skal vi over Daisy. Arkivskaber: Københavns Skiftekommission; Arkivserie: Forseglingsprotokol Og så kommer balladen! Der er tilsyneladende intet på Daisy der svarer til henvisningen! Skiftet efter Sven Johan Billede 48: Henvisning 2/1152-3N skal brydes op = sagsnummer. Tag bageste tegn (N), så næstbageste (3) og tallet før skråstregen (2); Resultat: N32 Find de linier der starter med N32 (se bort fra evt. yderligere bogstaver); vælg den der inkluderer sag Ikke meget at supplere med Bemærk dog Karen Frederikkes underskrift med ført pen! På det tidspunkt burde alle kunne skrive deres egen underskrift, så der kan jo kun gisnes. Måske skulle man undersøge hendes skolegang! 18

19 På præcis samme måde søges skiftet efter Karen Frederikke Billede 49: Præcis samme fremgangsmåde Og slår op i Daisy Billede 50: Samme slags opslag i Daisy (O13 - sag 705) Og så lige hvad der står på ryggen af protokollen Og nu selve indførslen Billede 51: Her ses at hun døde på Rigshospitalet, og at der der befinder sig en sparekassebog på 1368 kr samt kontant 14,79 kr. samt en rest af depositum (til Rigshospitalet?) på 41,60 kr. Der er desuden fremlagt en opgørelse (?) 16 punkter, samlet værdi kr. 143,00 Anmelderen Jens Petersen ville bekoste begravelsen, hans relationer til familien kendes ikke. Vigtigt! Hun efterlader sig 5 mindreårige børn, som dog ikke er nærmere identificeret altså ikke kun de tre som vi fandt i folketællingen. 19

20 Skiftet afsluttes nogle dage senere. Nemlig på side 407. Billede 52: Alt af værdi tages i bevaring med henblik på revision. Der er forskellige henvisninger, som tyder på at hun har været under administration, d.v.s. at fattigvæsenet har været involveret. Henv. til protokol 2, Bet. P 95 og Assistancekontoret kunne Stadsarkivets personale ikke umiddelbart vejlede om, men det bør undersøges nærmere; måske findes der også en pakke med boets papirer. Spøjs bemærkning: Herved beror det (Jeg ser for mig en embedsmand med stiv flip og skødefrakke - meget myndig) Fra bl.a. registerbladene vides at Karen Frederikke og Svend Johan var gift, og da det var 2. gang for hendes vedkommende gætter vi på en borgerlig vielse. Billede 53: Lidt om borgerlige vielser Kommer nok på AO, men for tiden ingen før Vi skal altså på Stadsarkivet - - hvor vi finder deres vielse: Billede 54: De blev borgerlig viet den 7. april Der er følgende bemærkninger for hende: Skilt fra Glarmester Nikolai Konstantin Jensen ved (?? Kongelig?) Bevilling af 25. januar Tilladelse til nyt ægteskab med betonarb. Sven Johan Petersson ved bevilling af 12. marts Sidste fælles bopæl Fiskergade 7 4. Altså skilt fra Nikolai så sent som 25. januar Det harmonerer ikke med oplysningerne i politiets registerblade, som fik os til at tro at Nikolai blev gift igen i maj Et passende oplæg til at se hvordan denne skilsmissesag er forløbet. 20

21 Skilsmisser kan ses på Arkivalierronline under Familieretlige sager. Billede 55: Det er altså SJ-journalen vi skal kigge i, anslået periode Ved hjælp af registret findes sagen Billede 56: Det ligner en speget sag, der både trækker ud og afspejler en rodet tilværelse for begge parter. Sagen fortsætter i 1904 hvor sagen får nr Det er vigtigt at følge disse henvisninger, da evt. dokumenter til sagen følger med, og først når sagen slutter gemmes dokumenterne under slutår og nummer. Vi fortsætter med indførsler i 1904 Billede 57: Vi kender jo sagsnummer 242 fra henvisningen og kan direkte slå op på denne. Til venstre er nævnt nogen hovedtrin. Det ser ud til at først i 1904 bliver Justitsministeriet involveret. Sagen fortsætter i 1906 under nummer

22 Billede 58: Endelig bekræftelse på skilsmissen Desuden forskellige henvisninger. I Politiets Registerblade var også henvisninger til evt. konflikter med politiet, her et eksempel Billede 59: Den slags henvisninger er som regel det rene guf som man bør undersøge nærmere. Der må jo være noget at finde i politiets arkivalier. Ved at se i det nummer der henvises til, kan man se udstedelsesdato, og dermed få en god idé til hvornår det er aktuelt at søge i politiarkiverne. Politiarkiver i København er i øvrigt ret komplicerede, og man kan med fordel kigge lidt nærmere på to artikler i Personalhistorisk tidsskrift: Jørgen mikkelsen: Arkivalske spor efter Københavns Politi, Politiretten og Kriminal- og Politiretten Personalhistorisk Tidsskrift 1911/2 og 1912/1 Karl Peder Pedersen: Københavns Politi og slægtsforskerne Personalhistorisk Tidsskrift 2004 Det er jo ganske indlysende, at hverken Karen Frederikke eller Peder Johansen der jo var lærling kunne klare sig uden at komme i forbindelse med de sociale myndigheder, som dengan kaldtes Københavns Fattigvæsen. Det må vi hellere kigge lidt på, og må igen på Stadsarkivet. Københavns stadsarkiv har fået en rigtig fin hjemmeside, som man skylder sig selv at gå på opdagelse i. Man skal oprettes som bruger for at få adgang til arkivalierne. Dette kan ske hjemmefra. Som bruger kan man bestille arkivalier hjemmefra til læsning på læsesalen; bestilling kan naturligvis også ske på læsesalen via arkivets PC. Brugerkoden skal også bruges til at logge ind med ved besøg på arkivet - og til at logge ud med når man forlader arkivet. 22

23 Billede 60: Starbas er en tilrettet version af det generelle landsdækkende søgeværktøj Arkibas, som dog indtil videre kun er delvis tilgængelige som test på visse arkiver. Starbas kan på mange områder sammenlignes med Daisy Et tilsvarende system for Frederiksberg kaldes Fredbas, som er tilgængelig via Frederiksberg Stadsarkivs hjemmeside. Først fra 1883 var fattigvæsenet i København nogenlunde organiseret, hvilket afspejles i et hovedregister som danner indgang til alle de administrationer og institutioner som indgik under fattigvæsenet. Lidt om fattigvæsenets protokoller Billede 61: Alle søgninger starter i hovedregistranten Almindeligvis er en person kun indført i registret første gang vedkommende kom i forbindelse med fattigvæsenet, derefter følger man personen via henvisninger. Sidst i januar 2014 meddelte Stadsarkivet at en del af det nedpakkede igen er blevet tilgængelig, men man må forvente lange leveringstider. Videre med hovedregistranten Billede 62 På Stadsarkivets hjemmeside findes under emnet Fattigvæsenets hovedregistrant henvisninger til: Læs mere om fattigvæsenets arkiv i Stadsarkivets wiki link Henvisninger til alle navneregistrene, 14 pdf-filer i alt, som kan studeres på nettet og evt. downloades Husk at en person almindeligvis kun oprettes én gang i det samlede navneregister. Registranten peger på forskellige protokolserier ved hjælp af forkortelser 23

24 Billede 63: Forkortelsesliste- Peder var jo lærling, og kunne formentlig ikke betale. Mærkelig nok findes sagen ikke som inddrivelsessag i en BJ-protokol, så vi forsøger at finde ham under fattigvæsenet. Billede 64: Henvisning til protokol A51 for 1909, sag nr Ved opslag i oversigten over forkortelser ses, at protokolserie A er Referatprotokoller, nærmere betegnet Fattigvæsenets referatprotokoller Serie A. Så søges protokollen med betegnelsen A

25 Billede 65: Det er nemmest at klikke sig gennem Starbas via registranten. Og ender med at finde indførslen Billede 66: Det fremgår, at man har bedt Læsø kommune om at betale beløbet. Undersøgelser i kommunearkivet kunne måske fortælle mere interessant om historien. Bemærk at der henvises videre til endnu et protokolopslag også i en A-protokol for 1914, sag 816. Billede 67: Den følger vi på næste billede Der kommunikeres igen med Læsø kommune, men detaljerne er nok nemmere at finde på arkivet i Viborg. Vi kigger nu nærmere på Karen Frederikke. 25

26 Billede 68: Mærkelig nok ses hun først registreret for 1912, hvilket formentlig betyder at hun hidtil, på en eller anden måde har klaret sig udenom støtte fra København. Der er 4 kendte efternavne, og vi finder hende under Jensen (inden hendes 2. ægteskab), og senere under Petersen. Billede 69: Igen følges henvisningerne via forkortelseslisten Igen kan man søge direkte via Starbas, men det er nemmere via forkortelseslisten Søgningen viser at protokollen står på selvbetjeningsmagasinet Opslag i B-protokollen Billede 70: Det ser ud til at handle om omkostninger ved hendes og børnenes sygdom, og formentlig er Stege Landsogn stadig forsørgelsespligtig! Et sted nede står Søn Henry død! Det førte til søgning i diverse registre, som viste at det drejer sig om en anden Henry, og videre til at den Henry vi oprindelig søgte døde kort efter fødslen. 26

27 76/12 fortsætter i samme dur Billede 71: Der er altså kommet 2 børn mere endnu en Henry og en Villiam! Og endnu en henvisning til 1913 Billede 72: Fortsat en masse registreringer der fortsætter ind i 1914 for pludselig at ophøre! Givetvis fordi hun bliver gift med Sven Johan, hvorfor Stege Landsogn ikke mere hænger på den. Men der er da også henvisning til den anden indgang fra registret nemlig EB2078, som var under navnet Petersen Opslag efter EB2078 Billede 73: Protokollen opsøges på samme måde som før, blot er den ikke på selvbetjeningsmagasinet men skal bestilles. Netop i 1914 indførtes en særlig protokol for understøttelse til enkebørn. I 1913 har hun altså fået en datter, som da Sven Johan døde i 1914 blev til enkebarn. 27 Det er vist på tide at få styr på de børn!

28 Billede 74: Børnene er hidtil kun nævnt sporadisk Fundet via mange forskellige opslag Vanskeligt, da hverken registerblade eller begravelsesregister umiddelbart nævner børn. Døde under 12 år er i begravelsesprotokoller men ikke i registret før Der er garanteret en masse mere at finde. Til slut en samling hovedpunkter over Karen Frederikkes tilværelse i København. Billede 75: Det kan ikke med sikkerhed siges at alle hendes børn er identificeret, men der er næsten ikke plads til flere! 28

29 Slægtsforskning i København Litteraturliste Emne Litteratur og links Generelt Egil Skall: Slægtsforskeren og Københavns Stadsarkiv Personalh. Tidsskrift 1979 Jørgen Green: Slægtsforskerens ABC et stort afsnit Slægtninge i København Byens styre Wikipedia: Københavns kommune Lægdsruller Statens Arkiver ( a dk ): Lægdsruller og søruller - en vejledning - Lægdsruller Sognefortegnelse pdf - Lægdsrullenøgle 1870.pdf (begge kan downloades) Michael Dupont: Rigsarkivets landruller lægdsruller - Slægt & Data 3/2013 Familieretslige sager Kom godt i gang med familieretlige sager i Københavns Overpræsidium Klikkes frem ved søgning i AO Kort, sognelister, m.v. Hovedstadsarkiver.dk Diverse pdf-filer til download Politidistrikter Hovedstadsarkiver.dk Politi- og fattigkreds 1890.pdf Københavns Stadsarkiv Politiets Registerblade, StarBas m.v. Skifter Statens Arkiver ( a dk ): Kom godt i gang med københavnske skifter - : Københavnske skiftearkivalier generelt.pdf Kathrine Tobiasen : Skifter for begyndere - Slægt & Data 2/2011 Københavns Politi Jørgen Mikkelsen: Arkivalske spor efter Københavns Politi, Politiretten og Kriminal- og Politiretten Personalh. Tidsskrift 1911/2 og 1912/1 Karl Peder Pedersen: Københavns Politi og slægtsforskerne Personalh. Tidsskrift 2004 Københavns fattigvæsen På Stadsarkivets hjemmeside findes under emnet Fattigvæsenets hovedregistrant henvisninger til: Læs mere om fattigvæsenets arkiv i Stadsarkivets wiki Hovedregistrant, i alt 14 pdf-filer, som kan studeres på nettet og evt. downloades Eksempler på henvisninger fra Hovedregister til hhv. Hvidebog og Forseglings- og registreringsprotokol ( ): Henv. 79/707 peger direkte på en hvidebog med bognummer / og sagsnummer. Henv. 2/1152-3N peger på en Forseglings- og registreringsprotokol men skal brydes op = sagsnummer 1. Tag bageste tegn (N), så næstbageste (3) og tallet før skråstregen (2); Resultat: N32 2. Find de linier der starter med N32 (se bort fra evt. yderligere bogstaver) 3. Vælg den linie der inkluderer sag

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY.

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY. Arkivdatabasen DAISY Hvad er DAISY? DAISY står for Dansk Arkivalie Informations System, og startede i 2001 som et redskab til brug for arkiverne. Siden 2007 har vi kunnet bestille arkivalierne gennem DAISY,

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

Lær at bruge lægdsruller!

Lær at bruge lægdsruller! Lær at bruge lægdsruller! Foredrag af Erik Kann Seniorkonsulent ved Kennedy Centret under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00 på Lindegaarden i Lyngby Disposition

Læs mere

Michael Dupont. Daisy og AO

Michael Dupont. Daisy og AO Michael Dupont Daisy og AO Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie AO Daisy Lidt om Arkivloven Andre gode steder på nettet Hvordan du finder det rigtige arkivalie Vigtigt, før du søger

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør på Slægtsforskeren

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 Lægdsruller Hvad er lægdsruller? Fortegnelser over de mænd, der skulle udskrives til militærtjeneste i hæren Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig opholder sig Lægdsruller

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Per Andersen www.familiesogning.dk per@andersen1.dk Agenda Hvad er specielt ved 1900-tallet? Folkeregister Folketællinger Aviser og

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 WORKSHOP SKIFTER Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 Hvordan finder du det rigtige skifte? Er skiftet behandlet i København eller i provinsen? Dødsfald bliver registreret i dødsanmeldelsesprotokollen

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN DISPOSITION 1. Indledning 2. Begravelser i kirker og på kirkegårde 3. Landet: eksempel fra Gelsted sogn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Jeg indsætter de oplysninger jeg finder i et Excel ark med følgende udseende:

Jeg indsætter de oplysninger jeg finder i et Excel ark med følgende udseende: Lægdsruller for begyndere Mange nystartede i slægtsforskning viger tilbage for at give sig i kast med lægdsrullerne. Det er synd, da de er en værdifuld kilde til at følge de mandlige slægtninge. Lægsrulle

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

SVOO-Vordingborg 11/ Kom godt i gang med. Lægdsruller

SVOO-Vordingborg 11/ Kom godt i gang med. Lægdsruller SVOO-Vordingborg 11/10-2016 Kom godt i gang med Lægdsruller Hvordan begynder vi? Statens Arkivers Værktøjer: https://www.sa.dk/ https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-laegdsruller Hvornår blev man optaget

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep. 2017. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1833 - Fødes 20.10.1833 uægte barn af Caroline Larsdatter og Jonas (?) Mogensen, udlagte fader 1: i Nyrup By (Tikøb Sogn) ELLER 2: i Horneby (Tikøb Sogn) 1: Kirkebog. Den Danske Folkekirke Tikøb Sogn,

Læs mere

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller 7 Lægds- og søruller 7.1 Lægdsruller Lægdsrullen er listen over de drenge og mænd, der kan udskrives til hæren. Lægdsrullerne føres af den civile administration, som har udskrivningspligten. Hæren fører

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Mandtal over et besat Danmark Den 5. november 1940 var der folketælling i Danmark. Syv måneder før var landet blevet besat af tyske tropper. Folketællingen

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas A-Fonde: Inden indtastning: Sørg for Data til indtastning, at arkivalier er sorteret, og

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen?

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen? DIS-Danmark seminar 1246 i Helsinge 4. november 2006 Lægdsrulle foredrag / Workshop Ved Bodil og Niels www.bodilogniels.dk Udgangspunkt taget i Landsarkivets foldere og egne studier, samt hentet inspiration

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark)

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark) Referat fra Brugerrådsmøde på Landsarkivet for Fyn 13.3.2015 Til stede: Kenneth Jørgensen (brugerrådsrepræsentant), Finn Hannesborg (brugerrådsrep.), Johnny Wøllekær (Historiens Hus, Odense), Ellen Warring

Læs mere

Lægdsruller og Søruller

Lægdsruller og Søruller Lægdsruller og Søruller Ulrich Alster Klug - 2008 - dannebrog@dk-yeoman.dk - www.dannebrog.biz Lægdsruller og søruller indeholder oplysninger om værnepligtige drenge og mænd, dvs. dem der kunne udskrives

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Stiftelsen var en del af Det kgl. Frederiks Hospital (der dog førte særskilt kirkebog over de børn, der blev født på Fødselsstiftelsen).

Stiftelsen var en del af Det kgl. Frederiks Hospital (der dog førte særskilt kirkebog over de børn, der blev født på Fødselsstiftelsen). København nord og vest og nedlagte sogne; Side -87-, Sogn nr. 75, DEN KGL. FØDSELSSTIFTELSE SOGN nr. 75 DEN KGL. FØDSELS- OG PLEJESTIFTELSE OPRETTELSE 1759/1787 Et "frit" (gratis) jordemoderhus for bl.a.

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster Vejledning Kom godt i gang som frivillig indtaster RIGSARKIVET SIDE 2 Bliv frivillig Denne vejledning er skrevet til dig, der har lyst til at gøre en indsats som frivillig og skrive af fra historiske dokumenter,

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier SLA arkivuddannelse Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier Dagens program Velkomst introduktion Hvad er arkivalier Arbejdsgang på arkivet Indkomst Indsamlingspolitik Modtagelse, journalskrivning,

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer Kongelige og familieretslige bevillinger Find de slibrige detaljer Familieretslige bevillinger Adoption, Vielsesbreve, Skilsmisse, Navneforandring. Desuden er følgende af betydning for slægtsforskeren:

Læs mere

Grovregistrering af mandtaller - vejledning

Grovregistrering af mandtaller - vejledning Grovregistrering af mandtaller - vejledning Indhold Grovregistrering trin for trin... 1 Regler for registrering af gadenavne... 2 Gode hjælpemidler... 3 Tak for hjælpen! Og spørgsmål... 4 De forskellige

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann Indsamling, registrering og formidling Erik Kann 3 sider af samme sag? Disposition Dette foredrag Vores trygge hule er blevet opdaget eller noget om, hvad dette foredrag tager fat i Hvad nu hvis der ikke

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her:

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her: Se hvordan du søger Med denne søgefunktion kan du søge i arkivalier fra Dansk Vestindien på tværs af Rigsarkivets systemer: Arkivalier Online (scannede arkivalier), Rigsarkivets Indtastningsportal (afskrevne

Læs mere

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Dette undervisningssæt behandler det rent praktiske arbejde som slægtsforsker på nettet. Der er i foreningen tidligere foretaget gennemgang af søgemetodik

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketællinger 1787-1950 Folder nr.

Folketællinger 1787-1950 Folder nr. Folketællinger 1787-1950 Folder nr. 01 Rigsarkivet Folketællinger Hvad er en folketælling? En folketælling er en grundlæggende registrering af befolkningen efter bopæl i et givet år. Folketællinger giver

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data 4. udgave marts 2016 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark Slægt & Data... 4 Hvad er DIS-Danmark Slægt & Data?... 4 Lokalforeningerne...

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk håndskrift Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk skrift er den håndskrift, som man lærte i skolen, indtil 1875. Derfor er alle gamle, håndskrevne dokumenter og protokoller skrevet

Læs mere

Slægtsforskning og stednavne

Slægtsforskning og stednavne Hvor ligger Holme? Slægtsforskning og stednavne Stednavne kan blive noget rod, hvis man ikke vedtager en orden i sin database. Jeg vil gerne fortælle om hvordan man får styr på sine stednavne, og hvor

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere