Fælles mål og evaluering i musik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles mål og evaluering i musik"

Transkript

1 Fælles mål og evaluering i musik Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Enkle værktøer til målfastsættelse og løbende evaluering med børn til brug for bl.a. elevplaner Du udvælger dine mål og dit indhold til årsplanen og tilpasser det til børnene og klassetrinnet. Først på skoleåret kan du præsentere børnene for, hvad de skal lære. Midtves kan de evaluere, hvor langt de er i læreprocessen og sætte sig nye mål (fokusområder). I slutningen kan de evaluere, om de har nået deres mål og evt. give inspiration til næste årsplan. Download Som PDF Det hele. 24 siders overblik. Du udvælger, hvad du vil afprøve. Kan ikke redigeres. Som Word Klik på nedenstående sider og rediger frit, så de passer til dine egne mål og dit repertoire. (Under menuer Tabel kan du tilføe eller slette rækker med mål eller sange). 1. Indhold 2. Veledning Fælles mål formuleret for børn: 3. Fælles mål og evaluering (1.) - 2. klasse 4. Fælles mål og evaluering klasse 5. Fælles mål og evaluering Slutmål klasse 6. Sange og salmer Dit almene sangrepertoire fra klasse 7. Sange med spil/bevægelse. Dit udvalg af klassens spille/bevægelsessange Syng og spil-serien: Syng og spil 1 + cd Grundkursus i gehørspil med 2 akkorder: Rotation på mange instrumenter 8. Sange med spil/bevægelse (sang, bevægelse, musiklære, sammenspil og improvisation) 9. Rytmeinstrumenter (polkarock på trommer, congas, bongos, maracas, claves, m.m.) 10. Toneinstrumenter (D, A7 på tangenter, xylofon, ukulele, guitar, bas, fløter) Syng og spil 2 + cd Grundkursus i gehørspil med 2-3 akk.: Rotation på mange instrumenter 11. Sange med spil/bevægelse (sang, bevægelse, musiklære, sammenspil og improvisation) 12. Rytmeinstrumenter (standardrock på trommer, congas, bongos, maracas, claves m.m.) 13. Toneinstrumenter (G, D7 på tangenter, xylofon, ukulele, guitar, bas, fløter) Syng og spil 3 - med noder + cd Sange, man lærer at spille efter noder til 14. Sange med spil/bevægelse (spil til sange efter noder, improviser) 15. Rytmer (rytmelæsning, takter, gentagelsestegn, bindebue, punktering, synkope) 16. Noder (tonenavne, C-durskala, skrive noder, fortegn, akkorder) Syng og spil 4 - Lav numre med noder + cd Nodelære, improvisation, komposition 17. Sange med spil/bevægelse (sang, bevægelse, musiklære, sammenspil og improvisation) 18. Nodefærdigheder (læse rytmer, toner, spillestemmer, akkorder, lave numre) Syng og spil med blokfløte + cd Sange, man lærer at spille blokfløte til 19. Sange med blokfløte (lære at synge sange og spille dem på fløte 1 og 2) 20. Fløte 1 og fløte 2 (fløtegreb, skrive, læse og spille noder, facitliste, solo) Syng og spil Rock og rytmer + cd Sange for kl. til sammenspil og kor 21. Sange med spil og kor Lærers evaluering af klassen 22. Lærers evaluering (evt. ud fra elevers selvevaluering, fokus, notater til elevplaner) 23. Elevplan (til flere fag, kan udvides) 24. Fælles mål og evaluering (til andre fag)

2 Veledning: Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Målfastsættelse Årsplanen: Tænk med inspiration fra de Fælles mål over, hvad klassen skal lære i år, så det passer til din situation og børnegruppe. Vælg hvilke af evalueringspapirerne, du vil prøve. Som Word-fil kan du frit redigere i enkeltsiderne og gøre dem til dine: Du kan f.eks. skrive egne mål og sange ind. Du tilføer eller sletter rækker under menuen Tabel. 1. Først på skoleåret forklarer du papirerne for børnene, så de ved, hvad de skal lære. Du fortæller, at papirerne senere skal bruges til at evaluere, hvor langt de er. Evaluering 2. Midtves i forløbet bruger børnene papirerne til at evaluere, hvor langt de selv er i læreprocessen. Dette kan f.eks. gøres op til lærerens arbede med elevplanerne. Du udvælger og forklarer de mål, som klassen hidtil har arbedet hen mod. Børnene vurderer med tal, hvor langt de synes, de er. Det er vigtigt at forklare skalaen grundigt: Tallene 1-5 betyder Jeg kan: 1. ikke 2. lidt 3. godt 4. fint 5. super. Dvs. at 3 er et godt middelniveau og 5 er sælden. Lad børnene være realistiske og ærlige. Udfyld i fællesskab og spar tid. Børnene kan f.eks. vælge blandt kendte sange og evaluere, hvor godt de synes, de har lært dem. Dette kan gøres i små doser over flere gange, eller når man er færdig med et forløb, som man vil evaluere, mens man kan huske det. Måske får børnene papirerne med hem. Bliv bedre. Man kan notere, hvor god man ønsker at blive med et tal i en cirkel ved siden af det første. Mit fokus. Her formulerer børnene enkle mål, de gerne vil fokusere på i den kommende periode. Det kan typisk være noget, de vurderer, de ikke er så gode til endnu. Dette giver hurtigt læreren et nyttigt overblik til elevplaner og skole/hem-samtaler og en mulighed for ustering af undervisningen. 3. Slutning. Ved årets afslutning kan børnene evt. evaluere igen, om de har nået deres mål. Hvis de kan svare Ja, markerer de det med et hak: V. Ved ne kan de sætte et!, fordi der her er noget at være opmærksom på.. Jeg synes/foreslår er en rubrik, til konstruktiv medbestemmende, hvor de kan give forslag, der måske kan medtænkes i næste årsplan. Lærerens kommentarer kan noteres i den sidste kolonne. Enkelte elever kan have tendens til selvovervurdering. Lærerens egne observationer og kommentarer giver her et fint udgangspunkt for elevplaner og som dokumentation til skole/hem-samtaler. Husk altid at kvaliteten af den levende musik bør medtænkes i en musikevaluering. Lærerens evaluering af klassen er et skema, hvor læreren kan danne sig et overblik over klassen. Elevplan er en ramme for organisering af elevplanens indhold i flere fag. Fælles mål og evaluering er et tomt skema til afprøvning af denne evalueringsform i andre fag. I håb om, at arbedet med mål og evaluering kan gøres enkelt, klart og rationelt i undervisningen. God fornøelse Jesper Gilbert Jespersen Illustrationer: Jørgen Eivind Hansen

3 Fælles mål og evaluering i musik (1.)-2. klasse Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål Evaluering 1. Først Læreren fortæller om det, vi skal have lært. Musikudøvelse (når vi synger, leger, danser og spiller) 1. Jeg er med, når vi leger med musikken og bevæger os til den 2. Jeg kan følge rytmen og holde pulsen 3. Jeg kan synge med på sangene 4. Jeg kan nogle rim og remser udenad 5. Jeg kan synge rent sammen med andre og følge mange måder, vi skal synge på 6. Jeg kan spille på instrumenter med andre både rytmer og toner, også med sang Musikalsk skaben (når vi selv finder på) 7. Jeg kan bruge min krop og stemme og kan finde instrument-lyde til det, vi laver 8. Jeg kan lave musik og lyde, der passer til eventyr, historier, rim og remser 9. Jeg kan finde på rytmer, når alle holder takten (improvisere) 10. Jeg kan synge små nye melodier - også med ord på (improvisere) 11. Jeg kan lave rim, remser og sange 12. Jeg er med, når vi laver musik, billeder, bevægelse og drama sammen Musikforståelse (når vi lærer om musik) 13. Jeg kan lytte til musikken, så den giver mig tanker og billeder 14. Jeg kan vise, hvordan eg oplever musik med ord, billeder og bevægelser 15. Jeg kan høre hvilken af tonerne, der er høest, og om de går op eller ned 16. Jeg kan holde pulsen og spille en rytme til og høre forskel på dur og mol 17. Jeg kender de fleste instrumenter, vi spiller på klangen og hvad de hedder 18. Jeg kender til flere slags musik (genrer) 2. Midtves Så god er eg nu Skriv tal: 1-5. Mine nye mål: Skriv tal i cirkel 3. Slutning Så god er eg blevet Skriv tal: 1-5. Nåede eg mit mål? Ja: Sæt V, Ne: Sæt! 19.. Jeg kender til mange måder, man bruger musik på Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer Lærer Kommentar/ helhedsindtryk

4 Fælles mål og evaluering i musik klasse Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål Evaluering 1. Først Læreren fortæller det, vi skal have lært. Musikudøvelse (når vi synger, leger, danser og spiller) 1. Jeg deltager opmærksomt og kender min rolle i det, vi arbeder musikalsk med 2. Jeg kan synge nye og gamle sange og salmer rent, med klang og tydelig tekst 3. Jeg kan synge efter en sangbog og ved hvordan den er opbygget 4. Jeg kan holde min egen stemme, når vi synger flerstemmigt 5. Jeg er med, når vi sammen spiller melodier og rytmer og laver talekor og dans 6. Jeg spiller mange instrumenter efter gehør og efter arrangementer i sammenspil Musikalsk skaben (når vi selv finder på) 7. Jeg kan bruge min krop, stemme, instrumenter og lyde, når vi skal lave ny musik 8. Jeg kan lave musik og lyde, der skaber stemning til eventyr, historier og digte 9. Jeg kan improvisere med rytmer og toner til musikken (spille solo) 10. Jeg kan synge og komponere melodier med instrumenter eller på computer 11. Jeg kan sammensætte forløb med musik og billeder, bevægelse og fælles drama 12. Jeg kan arrangere musikalske forløb sammen med andre Musikforståelse (når vi lærer om musik) 2. Midtves Så god er eg nu Skriv tal: 1-5. Mine nye mål: Skriv tal i cirkel 3. Slutning Så god er eg blevet Skriv tal: 1-5. Nåede eg mit mål? Ja: sæt V, Ne: Sæt! Lærer Kommentar / Helhedsindtryk 13 Jeg kan lytte opmærksomt til musikken og forklare form, stemning, dynamik 14. Jeg kan udtrykke min musikoplevelse klart i ord, billeder og bevægelser 15. Jeg kan forklare tekst og melodi i en sang og forstår frase og motiv 16. Jeg kan bruge musikteori og notation til at forklare om musik, vi hører og spiller 17. Jeg ved, hvordan lyden dannes på en del instrumenter og kender klangen 18. Jeg kender forskellige tiders musik, genrer, stilarter og personer især vestlig 19. Jeg ved noget om musikkens mange funktioner til fest, i religion og i medier Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

5 Fælles mål og evaluering i musik Slutmål klasse Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål Evaluering 1. Først Læreren fortæller om det, vi skal have lært. Musikudøvelse (når vi synger, danser og spiller) 1. Deltage aktivt i fælles sang, sammenspil og bevægelse 2. Synge nye og gamle sange og salmer med intonation, klang, også flerstemmigt 3. Spille på mange slags instrumenter og bruge teknisk udstyr (sanganlæg, m.m.) 4. Deltage i sammenspil med opmærksomhed på musikken 5. Spille enkle, noterede melodier og stemmer efter gehør 6. Deltage i bevægelse og fællesdanse (danske og udenlandske) Musikalsk skaben (når vi selv finder på) 7. Bruge krop, stemme, instrumenter m.m. til skabende musikalsk arbede 8. Lave små lydforløb og illustrere historier, eventyr m.m. med lyde og klange 9. Improvisere enkle rytmer og melodier 10. Komponere enkle melodier eller små musikstykker 11. Samarbede om at lave forløb med musik, billeder, bevægelse, drama 12. Samtale om et musikalsk arrangement og give ideer til at spille det Musikforståelse (når vi lærer om musik) 13. Lytte åbent og opmærksomt til musik (indspillet og levende) 14. Udtrykke en musikalsk oplevelse i ord, billeder og bevægelse 15. Forklare forskellige musikstykkers form, udtryk og forløb 16. Anvende musikteoretiske begreber (om nodelære, form, akkorder m.m.) 17. Læse og notere form og sammenhænge 2. Midtves Så god er eg nu Skriv tal: 1-5. Mine nyt mål: Skriv tal i cirkel 3. Slutning Så god er eg blevet Skriv tal: 1-5. Nåede eg mit mål? Ja: sæt V, Ne: Sæt! Lærer Kommentar/ helhedsindtryk 18. Genkende forskellige instrumenters klang. Forklare deres funktion i musik 19. Forklare det typiske for forskellige perioder i musikhistorien, mest vestlig 20. Samtale om musikkens funktion og virkning i samfundet og for den enkelte Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

6 Sange og salmer Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål. Vi lærer sange smukt udenad forstår teksten 1. Først: Sangene, og hvad vi skal lære Titler: evt. dans/bevægelser kender og forstår eg sangen. Skriv 1-5: kan eg synge med i klassen: Evaluering 2. Midtves: kan eg det nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! kan eg synge rent med klang: kan eg synge selv smukt udenad: kan eg evt. dans/ bevægelser til: Elev/lærer: Kommentar, helhedsindtryk af færdige sange. Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

7 Sange med spil/bevægelse Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål. Vi lærer 1. sangene udenad, 2. bevæger os måske og får 3. musiklære + spilleteknik 4. sammenspil og evt. 5. improvisation 1. Først. Sangene, og hvad vi skal lære Titler: kan eg sangen udenad. Skriv tal 1-5: kender eg bevægelserne (dem vi har lært): Evaluering 2. Midtves: kan eg det nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! Jeg har spillet på et instrument til sangen. Skriv hvilket: Så godt spiller eg: improviserer eg: Elev/lærer: Kommentar, helhedsindtryk af færdigt nummer. Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer -

8 Syng og spil på øret 1 Sange med spil/bevægelse Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål. Vi lærer 1. sangene udenad, Evaluering 2. bevæger os måske og får 3. musiklære + spilleteknik 4. sammenspil og evt. 5. improvisation 1. Først. Sangene, og hvad vi skal lære kan eg sangen udenad. Skriv tal De numre vi spiller til: Sæt X 1-5: 1. He, vi skal spille 2. Bum ting 3. Nu er vi i gang 4. Chairs to Mend 5. Var du med den gang 6. Vi kan li at spille 7. Årstidssangen 8. Kazoo kazoo 9. Sørøversang 10. Jambalaya 11. Computersangen 12. Skorstensfeeren en gik en tur 13. Solskin ombord 14. Vi har lerbål er 15. Jeg gik mig ud om kvælden 16. Come Back Liza 17. Han har den hele vide verden 18. Dance the Night Away 19. Nu er det fastelavn 20. Her i vores lille verden 21. kender eg bevægelserne (dem vi har lært): 2. Midtves: kan eg det nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: V, Ne:! Jeg har spillet på et instrument til sangen. Skriv hvilket: Så godt spiller eg: 1-5 Jeg har improviseret så godt: 1-5 Elev/lærer: Kommentar, helhedsindtryk af færdigt nummer. Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

9 Syng og spil på øret 1 Rytme-instrumenter Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse 1. Fælles mål: Vi lærer at spille bedst muligt Uden instrument Med instrument Lærer: Evaluering: 2. Midtves. kan eg nu: Sæt tal 1-5. Nye mål: Sæt tal i cirkel 3. Slutning. Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! Trommesæt (polkarock) Hi hat 4/4 eller 2/4: Hi hat Lille tromme Lilletromme Stortromme Hi hat Lilletromme Stortromme Conga h. hånd lukket + Bum Ting Bam Ting Jeg forstår rytmen Jeg kan selv på lår Jeg har prøvet Jeg kan spille sammen Kommentar med slap S Med åben O 2 hænder Tumba h. hånd lukket + S S S h v... O O O h. hånd m. åben O 2 hænder Bongos h. hånd 2 hænder Maracas h. hånd 2 hænder Claves O O O h h h h h v... h h... h v... Koklokke ( ) Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

10 Syng og spil på øret 1 Tone-instrumenter Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse 1. Fælles mål: Vi lærer at synge og spille bedst muligt Kun sang Med instrument Evaluering. 2. Midtves. kan eg nu: Sæt tal 1-5. Kan synge Kan Nye mål: Sæt tal i cirkel det, eg spille 3. Slutning. Nåede eg mine mål? Ja: V, Ne:! skal spille alene Rundgang-sangen D D D A A A A D(Veledningen s. 26) Lærer Sammenspil Kommentar Akkordvers Basvers Klaverbas-vers Efterslags vers D-akkord, tonika skifter vi til A-akkord A-akkord dominant, og tilbag til tonika d, a, tonika skifter vi til e, a e, a dominant, og tilbag til tonika Pege, lille, tonika skifter vi til tommel, lille tommel, lille dominant, og tilbag til tonika Bum ting bam ting tonika skifter vi til A akkord Bum ting bam ting, dominant og tilbag til to Xylofoner Akkorder D = d, f# A7= e, g Bas: d, a, tonika Efter-slag: Bum ting D A7 Klaver Akkorder D = d, f# Bas: Pege, lille 2 hænder: Bum ting A7= c#, g Ukulele Akkorder: D-akkord, tonika Efterslag: Bum Ting Guitar Akkorder: D-akkord, tonika Efterslag: d, ting, a, ting Bas Bas: d, a, tonika A Fløter Fløte 1: a a a a a a a a Fløte 2: d d d c# c# c# c# d Fløte 3: f# f# f# e e e e f# d c# f# e ri ri la la pe ri ri la la la pe pe to to to Lærer

11 Syng og spil på øret 2 Sange med spil/bevægelse Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål. Vi lærer 1. sangene udenad, Evaluering 2. bevæger os måske og får 3. musiklære+ spilleteknik 4. sammenspil og evt. 5. improvisation 1. Først. Sangene, og hvad vi skal lære kan eg sangen udenad. Skriv tal De numre vi spiller til: Sæt X 1-5: 1. Vi har et fint orkester 2. Tom Dooley 3. Førstepræmien 4. Se der hvor andre har en hat 5. Ku eg flyve 6. Shake gamle 7. Achy Breaky Heart 8. Den splinternye sang 9. Svinehyrden 10. Machacalo 11. Banan-baion 12. Smilende Susie 13. This Land is Your Land 14. Vi er muntre musikanter 15. Matilde og Esmaralda 16. Leaving on a Jetplane 17. Jamaica Farewell 18. Hun er så smuk kender eg bevægelserne (dem vi har lært): 2. Midtves: kan eg det nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: V, Ne:! Jeg har spillet på et instrument til sangen. Skriv hvilket: Så godt spiller eg: Jeg har improviseret så godt: Elev/lærer: Kommentar, helhedsindtryk af færdigt nummer. Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

12 Syng og spil på øret 2 Rytme-instrumenter Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse 1. Fælles mål: Vi lærer at spille bedst muligt Uden instrument Med instrument Lærer Evaluering: 2. Midtves. kan eg det nu: Sæt tal 1-5. Nye mål: Sæt tal i cirkel 3. Slutning. Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! Trommesæt (standardrock) Hi hat 4/4: Hi hat Lille tromme Lilletromme Stortromme Hi hat Lilletromme Stortromme Conga h. hånd lukket + med slap S Med åben O 2 hænder Tumba h. hånd lukket + Med åben O 2 hænder Bongos h. hånd h h h h + SS + + S S h v... O h h h h O O O O O Jeg forstår rytmen Jeg kan selv på lår Jeg har prøvet Jeg kan i sammenspil Kommentar 2 hænder Maracas h. hånd 2 hænder Claves h h h h h v... h h... h v... Koklokke ( ) Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

13 Syng og spil på øret 2 Tone-instrumenter Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse 1. Fælles mål: Vi lærer at synge og spille bedst muligt Kun sang Med instrument Lærer Evaluering: 2. Midtves. kan eg nu: Sæt tal 1-5. Nye mål: Sæt tal i cirkel 3. Slutning. Nåede eg mine mål? Ja: V, Ne:! Rundgangsangen: G G G D D D D G(Veledningen s. 96) Kan synge det, eg skal spille Kan spille alene Kan spille til sangen Akkordvers Bas- Vers Klaverbas-vers Efterslags vers G-akkord, tonika skifter vi til D-akkord D--kkord dominant, og tilbag til tonika g, d, tonika skifter vi til a, d a, d dominant, og tilbag til tonika Pege, lille, tonika skifter vi til tommel, lille tommel, lille dominant, og tilbag til tonika Bum ting bam ting tonika skifter vi til D akkord Bum ting bam ting dominant og tilbag til to Xylofoner Akkorder G = g, h D7= f#,c Bas: g, d, tonika Efter-slag: Bum ting G D7 Klaver Akkorder G = h, d, g D7= c, d, f# Bas: Pege, lille 2 hænder: Bum ting Ukulele Akkorder: G akkord, tonika Efterslag: Bum ting Guitar Akkorder: G akkord, tonika Efterslag: d, ting, a, ting Bas Bas: d, a, tonika d Fløter h A G f# Fløte 1: h h h a a a a h Fløte 2: g g g f# f# f# f# g Fløte 3 : d d d d d d d d pe to la pe to ri la pe to ri la pe to ri la Lærer

14 Syng og spil 3 - med noder Sange med spil/bevægelse Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål: Spille til sange efter noder (spillestemmer). Improvisere, lave numre De numre vi spiller til: 1. Et vandmolekyle fortæller 2. Forårsver Sæt X: Evaluering: 2. Midtves: kan eg det nu. Skriv tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! synger eg. Skriv tal: Jeg spiller til sangen. Skriv instrumentet: så godt Skriv tal: Min solo/ bevægelse til sangen. Skriv tal: Elev/lærer: Kommentar og helhedsindtryk af færdigt nummer. 3. Goddag 4. Kente 5. Som man spø r 6. Sommer 7. Vi finder på sov 8. Den hem lige hule 9. Julegaven 10. Gækkebrevet 11. På skovtur Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

15 Syng og spil 3 - med noder Rytmer Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse 1. Fælles mål: Læse rytmer, synge og spille bedst Evaluering 2. Midtves: kan eg det nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel muligt 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! Sæt tal 1-4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ di di di da di 5: 1. Taktarter (4/4 = C, 3/4, 2/4) (1, 2, 3, 4) œ œ œ œ œ œ w Kan tælle for di da di di di - i di - i - i - i og sige rytmer 2. Sige rytmer (di da, di di i ) og klappe dem. q q q q 3. Jeg kender nodelængder 1/4-noder (da) 1/8-noder (di da) 1/2-noder (da-a) Helnoder: da-a-a-a og deres pauser: qq q q q q q q q q q q q q q e e q q q e e q e e h q e e w 4. Gentagelsestegn 2. Gentag 1. musikken som prikkerne 2. peger imod. 4x betyder spilles gange. œ œ. œ. œ. œ di - i - i. œ œ œ. œ... (Vinter er nær) di - i - i Volter (Vinter er nær) 5. Bindebue Sammenbinder flere toner til en tone. Kun den tone anslås. œ œ œ œq en solo) di da qœ = œ h c. Œ œ œ œ œ Ó. di da - (Knocking On Heavens Door) 6. Punkteret node Prik efter en node betyder, at den bliver gang længere. œ œ 4 2 œ 4 2 œ œ œ Œ Ó Œœ œœ. œ Œœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œœ œœœ. œ œœ œœ Œ œ œ œ œ di - i da œ œ da da di di - i œ 4x. œ. œ œ da (8 tosser på en gren) (8 tosser på en gren) 7. Synkope Når en ubetonet taktdel bliver. Œ Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó di - i da a - a C. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. (Gi' en solo) œ œ di da œ œ da da di Œ 4x (8 tosser på en gren) 4x œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ Œ

16 Syng og spil 3 - med noder Noder Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse 1. Fælles mål: Læse noder, tonenavne, skala, akkorder, fortegn. Sæt tal: 1-5 Evaluering 2. Midtves: kan eg nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! 1. Nodesystem og nodelinier 3. C-durskalaen. Skriv Tonernes navne Der er linier Der er mellemrum G-nøglen snor sig om tonen & & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2. Tonenavne & Skriv under noder w w w w w w w w w w & w w w w w w w w w w w & w w w w w w w w w w w w w & w w w w w w w w ( w w w w) & ( w w) w w w w w w ( w w w w) & w w w w w w w w ( w w w w) 4. Skriv trin (1, 2, 3 ) c d e 5. Skriv navne på håndtegn (do, re, mi..) 6. Hele og halve toner i durskala (hel, hel, halv ) 7. Skriv noder do re mi 8. Løse fortegn b foran en tone sænker den med tone, f.eks. h sænkes til tonen b Italienske navne på trin do re mi fa so la ti do b, #, # foran en tone hæver den med tone, så den klinger lysere: f til f# foran en tone ophæver Hele og halve fortegnet toner (# 1/1 eller 1/1b) 1/2 i resten 1/1 1/1 af. 1/1 1/2 9. Faste fortegn Viser skalaens faste toner Syng og spil F.eks. tonen i F-dur. 10. Akkorder. Sådan laves dur og mol: 11. Skriv akkorder Mit fokus C # D # F # G # A # D b E b G b A b B b & œ œ œ œ œ œ œ œ 1/1 1/1 1/2 Opgave 5 G-nøgle, taktart, 1 4 -noder + pause, 1 Prøv at bygge en dur-skala fra den nye grundtone f (2 hele, ½, 3 hele, ½). 8 -noder + pause, helnode, halvnode + pause. Kan du se, at 4. trins tone h skal sænkes ½ tone ned til tonen b for at trinene passer? &4 4 œ œ œ De næste sange er i en anden toneart: F-dur. Œ œ œ œ œ œ f # &4 4 &4 4 &4 4 Tonenavne F-dur skalaen œ w Ó Tangenter g # a # c # d # f # g b a b b d b e b g b f g a h c d e f f g a b c d e f Tonetrin (op og ned) f g a b c d e f -akkord sådan: Grundtonen + 4 halve op til terts + 3 halve op til kvint -akkord sådan: Grundtonen + 3 halve op til terts + 4 halve op til kvint Der er 12 toner at bygge dur-skalaer op fra, så man kan spille musik i 12 forskellige durtonearter. Det smarte ved at tænke i trin er, at de forskellige trin opleves på samme måde i hver toneart, f.eks. tert (den 3. tone). Lærer med Løse fortegn: Kan indsættes foran en tone og gælder resten af takten: C Cmol F G Dm D Am A Bb b foran en tone sænker den med ½ tone, så den skal klinge ½ tone dybere, f.eks. h sænkes til tonen b # (kryds) foran en tone hæver den ½ tone, så den klinger ½ tone lysere, f hæves til f# (fis). Ophævelsestegn foran en tone ophæver fortegnet (# eller b) i resten af takten. Faste fortegn viser skalaens faste toner. F.eks. b i F-dur. De indsættes efter G-nøglen og gælder linen ud.

17 Syng og spil 4 Lav numre med noder Sange med spil/bevægelse Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål: Spille til sange efter noder (spillestemmer). Improvisere, lave og arrangere numre (komponere) De numre, vi spiller til: 1. Dagen er ny Sæt X: Evaluering. 2. Midtves: kan eg nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! synger eg. Skriv tal Jeg spiller til sangen. Skriv instrumentet så godt: Skriv tal 1-5 Jeg har spillet solo så godt: Sæt tal: 1-5 Elev/lærer: Kommentar og helhedsindtryk af færdigt nummer. 2. I kano 3. Det kan kun gå fremad 4. Vinter er nær 5. 8 tosser på en gren 6. Op og ned 7. Gi en solo 8. Knocking On Heavens Door 9. Jam Baby 10. Arabiens drøm 11. Den indre biograf Vores egne numre: Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer:

18 Syng og spil 4 Lav numre med noder Noder og numre Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål: Spille til sange Evaluering. efter noder (spillestemmer). 2. Midtves: kan eg det nu. Sæt tal: 1-5 Improvisere, lave og arrangere numre. Sæt tal 1-5: 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 1. Kan læse rytmer: Taktarter 2/4,4/4 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x c c Nodelængder. Œ c œ. Œc c œ. œ. Œ. c Œœc œ. Œœ. Œ œc. œ Œ c œ. œ Œ. œ Œœ Ó c œ. œ. œœ œœ c. Óœ œ.. œ Œc. Óc œ. œó. C e œ Œ. c. Œ. Ó œ. c. Óœ Œ. c. œ Œ Ó. Œ œ. œ. c Óœ Œ Œœ Óœ. œc Œ œ. œ œ. œ. ŒÓ Ó œ œ œ œ œóc. œ. œ œ. œóœ.. Ó œ œ Ó. œ. Óœ. Ó. Ó œ.. Óœœ.. ÓŒ. œ. œ di da -di a da - di a- di diadada da - -dia --di a ada a-da - di - a aa- di daa-di da -a ada - -a- di di a-a ada - di a- - aada -di --a- di a ada da -di - a- di ada di a-da di -da -di adaaa -da -da -di aa-a -da -adi a a- -daa a - a -di a da - a - a Punktering (Gi' en solo) (Knocking (Knocking On Heavens (Knocking On Door) Heavens On (Knocking 1. On Heavens Door) (Knocking On (Knocking On Door) Door) Heavens On 1. Heavens Door) On Door) 1. (Knocking On Heavens Heavens Door) (Knocking Door) 1. On Door) 2. Heavens (Knocking On 1. Heavens 1. (Knocking Door) On 1. On Heavens 2. Door) (Knocking 1. On Heavens Door) (Knocking On Door) 1. On Heavens On 1. (Knocking Heavens Door) 2. On Door) Heavens On 2. Door) Heavens (Knocking 1. Door) 2. Door) 2. On Heavens Door) Bindebue 4x 4x 4 3 Synkope4 3. œ œ œ. 4 3 œ. œ. 4 3 œ 4. 3 œ œ.. œ œ œ œ œ 3 œ... œ 4 3 œ 4 3. œ... œ œ œ C œ œ 3. œ 4 3. œ.. œ. œ.. œ. œ. œ œ. œ. œ. 4œ 3 œ c œ œ... œ Œ. œ... œ... œ.. œ œe œ.. œ œ.. Œ œ. œ... œ.. Ó. œ œ... œ... œ. œ.. œ... ÓŒ..... œ. œ.. œ... œ di - i - i di - dii - ii di - - ididi i --di -di i i di - - i-di --di i-di ii -i -di i -di i -di -i- ida i di - -di -idiida i -di--ida -i i- di i- i -i di i di di da- - i ai- - iai Gentagelsestegn - i - i (Vinter er nær) (Vinter (Vinter nær) er nær) (Vinter (Vinter (Vinter nær) (Vinter nær) (Vinter nær) (Gi' (Vinter nær) en (Vinter nær) solo) nær) (Vinter nær) nær) er nær) (Vinter nær) (Vinter nær) (Knocking er nær) nær) er nær) On Heavens (Vinter er Door) er nær) nær) Volter 2. Læse tonenavne: œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó F-durskala 3. Trin (1,2,3 ) Hele, halve toner 4. Kender: løse fortegn (#, b) faste fortegn 5. Kan lave akkorder: dur og mol 6. Kan læse spillestemmer og spille efter dem 7. Har improviseret på 8. Har lavet musik selv 9. Vores egne numre: f a.. f g a do re mi b foran en tone sænker den med tone, f.eks. h sænkes til tonen b # foran en tone hæver den med tone, så den klinger lysere: f til f# foran en tone ophæver fortegnet (# eller b) i resten af. -akkord sådan:grundtonen 4 halve op til terts + 3 halve op til kvint -akkord sådan:grundtonen 3 halve op til terts + 4 halve op til kvint Skriv instrument Skriv instrument Skriv instrument Jeg har været med til at lave Titler: Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

19 Syng og spil med blokfløte Sange med fløte Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål: 1. Lære at synge sange. 2. Spille dem efter gehør og noder på fløte 1 (g, a, h) og fløte 2 (flere toner). 3. Improvisere lidt. Evt. spille 2-stemmigt. Fløte 1. kan eg: Numre, vi spiller: 1. Fløtepower (Skriv tal 1-5) (Skriv tal 1-5) Sæt X Synge Spille Synge Spille Evaluering. 2. Midtves: kan eg nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! Fløte 2. kan eg: Elev/lærer: Kommentarer og helheds indtryk af det færdige nummer. 2. Katteammer rock 3. Veret blev blidere 4. Tufutter 5. Min melodi 6. Kasketten 7. Danse i måneskin 8. Savner dig 9. Nu falmer skoven 10. Fløtestævnet 11. Vi vil blæse er et stykke Andre numre: Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

20 Syng og spil med blokfløte Mål og evaluering Navn: Klasse: Mål Fløte og evaluering Navn: Klasse: 1 og fløte 2 Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Syng og spil med blokfløte Fløte 1 og fløte 2 g evaluering Navn: Klasse: Syng Fælles og mål: spil 1. med Lære blokfløte at synge sange. Fløte 1 og fløte 2 Evaluering. Fælles 2. Spille dem efter gehør og noder på g spil med Fælles mål blokfløte mål 1. Lære 1. Lære at at synge synge Fløte sange. 1 og fløte 2 Evaluering Evaluering 2. Midtves kan eg nu.sæt tal: 1-5 fløte 1 2. (g, Spille a, h) og fløte 2 (flere toner). Nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 2. Spille dem dem efter gehør og noder på på 2. Midtves: kan eg nu. Sæt tal: 1-5 mål 1. Lære 3. Improvisere at synge lidt. Evt. spille 2-3. Slutning Nåede eg mine mål? stemmigt. fløte fløte sange. 1 (g, 1 (g, a, a, h) og fløte 2 (flere toner). Evaluering Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 2. Spille dem Ja: Sæt V, Ne:! 3. Improvisere 3. efter gehør lidt. og noder Evt. spille på 2-stemmigt. 2. Midtves: 3. Slutning: Nåede kan eg eg mine nu. mål? Sæt tal: Ja: Sæt 1-5, Ne:! fløte 1 (g, kana, h) og Skriv fløte Fløte1: 2 (flere toner). Fløte Mine 2: nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel Skriv tal Fløte 1 Fløte 2 Så 3. godt Improvisere kan eg: eg: lidt. Skriv tal 1-5: Evt. tal spille 2-stemmigt. Fløte 1 3. Slutning: Nåede eg Fløte mine 2 mål? Ja: Sæt, Ne:! kan eg: 1-5: t 1-5: toner Skriv på på tal Fløte 1 Fløte 2 : fløten 1. toner 1-5: på (tegn (tegn de degreb, r på fløten du greb, kan du på en (tegn fløterne) kan de greb, på fløterne) n de greb, du kan på an på fløterne) 2. skrive erne) noderne til h a g f# e d c d 2. skrive (skriv noderne) h a g f# e d c d & # & w # w # & w # w& w # w& w w # w& w # w& w w # # & w # # w& w # # & ww # (lyse) noderne til & # w w w w w w # w # w w w# ww w# w w# w w w w w www w w e h a g f# e d c d w w w w erne til (skriv 3. læse noder noderne) 2. skrive # # w # & w # w& w # w& w # w& # w& w # (lyse) & # w w w # # w 4. spille noderne efter # w # # w # w w til F.eks. Lille Peter Edderkop: 3. læse facitliste noder (skriv til h a g f# e d c d iv erne) & # & w # w # & w # w& w # w& w w # w& w # w& w w # # & w # # w& w # # & ww # (lyse) & # w w w w w # w w # ww w w # w w# w w w w www w w # w w w w w w w noder en noderne) sang, eg g g g a h h h a a a h g g 3. kender 4. spille læse efter 5. spille noder facitliste til efter F.eks. Lille Peter Edderkop: e efter 4. noder spille til efter en sang, en F.eks. Lille Peter facitliste eg til F.eks. Lille Peter Edderkop: sang, eg & # 4 Edderkop: liste til œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ g g g a h h h a a œa œ ang, eg h g g kender kender sang, eg g g a h a a a h g g g g g a h h h a a a h g g er kender 5. spille spille efter solo efter e efter (improvisere) F.eks. over e, g, a, h noder noder til entil en sang, sang, eg 7. spille eg & # 4 er til en en kender kender stemme Fløte 1: & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2, eg & # 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ er 6. alene spille solo 6. spille (improvisere) solo F.eks. over e, g, a, h e solo Fløte 2: & # 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ (improvisere) F.eks. over e, g, a, h œ Œ rovisere) F.eks. over e, g, a, h 7. spille en Fløte 1: 7. spille 8. spille stemme en e en mine stemme alene stemmer i Fløte 1: me Fløte 1: & # 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ alenesammenspil e Fløte 2: Fokus Fløte & # Jeg synes/foreslår 2 42: œ œ œ œ œ œ œ Lærer œ œ œ œ œ Œ Fløte 2: 2. Midtves: kan eg nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt, Ne: w ww ww # # # w # w w w & # & w # & w # w w w w # w# ww# w # w # w w w w w # # # w # w w w & # 4 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & # 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & # 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 8. spille mine e mine 8. spille mine Syng og stemmer spil med blokfløte i EAN Dansk Sang, DK 7400 Herning mer stemmer i sammenspil i menspil sammenspil Fokus Jeg synes/foreslår Lærer Fokus Jeg synes/foreslår Jeg synes/foreslår Lærer Lærer

21 Syng og spil Rock og rytmer Sammenspil og kor for klasse Jesper Gilbert Jespersen Navn Klasse Fælles mål. Vi lærer Musikudøvelse. Synge sangene med korstemmer og spille til dem efter gehør og notation. Musikalsk skaben. Sammensætte forløb, improvisere Musikforståelse. Kende form, rytmer, akkorder 1. Først. Sangene, og hvad vi skal lære Sæt X ved sange, I har prøvet: 1. Poppedreng kan eg synge sangen. Skriv tal 1-5: kan eg spille efter gehør og noteret musik.1-5: 2. Midtves: kan eg det nu. Sæt tal: 1-5 Mine nye mål: Sæt tal 1-5 i cirkel 3. Slutning: Nåede eg mine mål? Ja: Sæt V, Ne:! Hvis eg har spillet på et instrument til sangen. Skriv instrumentet: Så godt spiller eg: improviserer eg: Elev/lærer: Kommentar, helhedsindtryk af det færdige nummer. 2. Svært at si 3. Åh, drenge 4. Komme sammen 5. Superse 6. Inderst inde 7. Vi reser 8. All Night, All Day 9. Tro på os to 10.Dancing in the Moonlight Andre numre: Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer

22 Lærers evaluering i musik Ud fra Fælles mål og elevers selvevaluering Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Klasse Årgang Navne Fra elevens selvevaluering Lærers evaluering Udøvelse Skaben Forståelse Social Fokus Notater til elev-plan adfærd Nye mål Klassens faglige færdigheder (stikord til notater) Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikalsk udfoldelse Bruge krop, stemme Sang (intonation, klang) og instrumenter Flerstemmighed Lave lydforløb Instrumenter og udstyr Improvisation Musikalsk sammenspil Komposition Spille(gehør og notation) Skabe i fællesskab Bevægelse og dans Musikforståelse Lytte opmærksomt Udtrykke oplevelse Musiks form og udtryk Teoretiske begreber Anvende notation Genkende instrumenter Musikhistorie (samfund) Social adfærd i timerne

23 Elevplan for Klasse Skole Dato Område (eksempler) Socialt: STATUS Status evt. Dokumentation Mål for den kommende periode HANDLEPLAN Udfyldes ved forældresamtalen Tiltag Evt. aftaler med hemmet Fagligt: Dansk Matematik Engelsk N/T Kristendom Billedkunst Musik Idræt Dato Forældreunderskrift Klasselærerens underskrift

24 (Skriv fag her) (Skriv klasse her) Navn 1. Først Læreren fortæller om det, vi skal have lært: Fælles mål (Indsæt evt. et billede her) 2. Midtves Så god er eg nu Skriv tal: 1-5. Mine nye mål: Skriv tal i cirkel Løbende evaluering (Skriv faglig overskrift her, evt. mål for perioden) 1. Jeg kan (skriv faglige mål forståeligt for børn i disse rubrikker ) 2. Jeg kan (indsæt evt. tabelrækker nedenfor her: Tabel, indsæt, rækker nedenfor) (Indsæt f.eks. næste faglige overskrift her) (Indsæt faglige overskrifter, der hvor de passer) Slutning Så god er eg blevet Skriv tal: 1-5. Nåede eg mit mål? Ja: Sæt V, Ne:Sæt! Lærer Kommentar/ Helhedsindtryk Mit fokus Jeg synes/foreslår Lærer Veledning. Hvis der er brug for flere sider, kan man kopiere toppen af første side og sætte flere numre og punkter ind nedenfor. Indsæt eller fern rækker under menuen Tabel.

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS Form og indhold: Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange og øvelser ind i årsplanen. Klassen kommer ikke omkring alle aktiviteter,

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 3. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-14 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 1. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik egentlig? (Hvad mener du?) Musik? Det skal bare lyde godt Hvad er musik? Følelser Rytme Klang Melodi Stilart - Genre Harmoni Overtoner

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

Rytmer. Skalaer i dur og mol

Rytmer. Skalaer i dur og mol Rytmer Treklange og D7 akkorder Nodelæsning Intervaller Skalaer i dur og mol Taktering 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 2. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Ole Skou feb.2011 side 1 Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Oplægget er en demonstration af en metode til

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Mål og fagplan for musik og sang

Mål og fagplan for musik og sang Mål og fagplan for musik og sang Kompetencemål efter 9. klasse: Kunne udtrykke sig musikalsk i fælleskab med andre Kunne deltage opmærksomt i sang og sammenspil. Kunne udtrykke sig skabende i musikalske

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Rytmer og regning. Baggrund lærer-elev. Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholdsregning, Billede:

Rytmer og regning. Baggrund lærer-elev. Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholdsregning, Billede: MATEMATIK Baggrund lærer-elev Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholds, så kan rytmer og rytmemønstre også forstås som et forholdsregnestykke - nogle steder i verden.

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden.

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Akkord Oversigt Oversigt Næste C -dur Cm C7 C6 Cm7 C ø Cm7b5 C9 Cm7b9 C11 C13 Cdim C+ Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Du kan

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 11 Htx

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Spil efter mønstre i kendte numre

Spil efter mønstre i kendte numre Spil efter mønstre i kendte numre Side 1 Spil efter mønstre i kendte numre Brug det I har lært i arbejdet med Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra m og C ette papir handler om at arrangere eller blot

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution KBH SYD HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Musik C Suna Vinther,

Læs mere

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledning-Jazz Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/index.htm.

Læs mere

Trinmål i musik klasse

Trinmål i musik klasse Trinmål i musik 7. 10. klasse I hele forløbet af undervisning af 7. til 10. klasse. Er det målet, at undervisningen er en blanding af musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. De ovennævnte tre

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Bevægelses-, sang og musiklege Birthe Hansen: Vild med fællesdanse + cd Søren

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole I N D H O LD Præambel...2 Kompetencemål...3 Kompetenceområder...3 Progressionsinddeling...4 Fag...4 Læsevejledning...5 Forslag til læreplaner for musikskoler...6 Overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj - juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Musik B Rikke Hadrup

Læs mere

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla.

Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers, der er en del af årshjulet i Valhalla. Valhalla 2013 I Valhalla har der været lederskifte i november 2012, derfor har vi ikke nået at arbejde så grundigt med læreplanen i år. Vi har dog arbejdet med hverdagslivstemaet Det rytmiske univers,

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne Musikalsk skaben året Redegøre for stemningen i en sang Selvvalgt musik året Fremlægge selvvalgt musik fællessang Året Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse Sangbogens

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Spil sammen med PHØNIX

Spil sammen med PHØNIX Støttet a Et samarbejde mellem skole og musikskole Indeholder: Forløbsbeskrivelse Noder: sammenspilsarrangementer at 2 PHØNIX-sange Supplerende øvelser Koncertopølgning or indskolingen Materiale til MUSIK

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS Hanedans Lærerveledning til Elevlyt Musik på Tværs Lærerveledning til Elevlyt Carl Nielsen: Hanedans fra operaen Maskarade 1 Stykket varer 5 minutter og 5 sekunder. Besætningen er: Træblæsere:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 10 Htx

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BEHRINGER BT108 BASSPACK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere