Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang"

Transkript

1 Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link: Der arbejdes årets igennem kontinuerligt med: SANG OG STEMME MUSIK OG BEVÆGELSE Nye og ældre danske sange Børnesange Rim og remser Fokus på intonation, tempo, toneleje, udtryk Kendskab til stemmens mange muligheder (som f.eks. tyk og tynd stemme) Sang- og bevægelseslege Pulstræning gennem lege Rytmer Brug af instrumenter og andet der kan lave lyd (f.eks. bodypercussion) Improvisation, både kropslig og musikalsk Hver musiktime har en fast startsang og afslutningssang (kan variere i løbet af året), der sætter det musikalske rum og inviterer til deltagelse i musikken. Vi vil arbejde digitalt med platformen Charanga Musikpartner.

2 Uge Aktiviteter Mål hvordan og hvad lærer vi Uge Uge Uge Sang/stemme arbejde Spille kazoo Krop, puls, bevægelseslege Introduktion til/spil på rytmeinstrumenter Musiklytning Kendskab til instrumenterne og deres klang Kendskab til genrer Begyndende nodekendskab leg med noder Opleve musik vha. digitale medier Synge sammen Lære sin egen stemme at kende i fællessangen Udvide sangrepertoire Kunne gentage/efterligne forespillede rytmer Udvikle viden om puls og periode Styrke og udvikle kroppens motorik og bevægelsesapparat Kende instrumenternes navne og hvordan der spilles korrekt på dem Lytte til kortere musikstykker og associere/udtrykke oplevelser i ord, tegning, bevægelse til musikken. Kunne genkende instrumenter på deres klang/lyd og være i stand til at navngive dem. Genkende instrumenterne på billeder. Kunne sætte ord på forskellige typer/genrer musik. Kunne være i stand til at skabe egen musik vha. lette nodeværktøjer. Få begyndende viden om opbygning af sange/musik. Uge48-51 Julesange og danse Kende nye og gamle julesange/salmer.

3 Uge 1-6 Rim og remser Opleve rim og remsers sammenhæng med puls/musik. Kunne fremsige remser musikalsk/udtryksfuldt og med rytmisk grundlag. Uge 8-12 Musikalske eventyr Opleve hvordan musikken kan forstærke/understrege en handling. Uge Musik fra andre lande Stifte bekendtskab med og selv prøve kræfter med musik fra andre lande, både nordiske og meget længere væk. Opleve og få bevidsthed om anderledes tonesprog og stemmebrug. Uge Dans, sanglege og bodypercussion Kunne imitere foreviste dansetrin og deltage aktivt i både nye og gamlesanglege. Selv improvisere/finde på bevægelse indenfor en given musikalsk ramme. Der tages forbehold for ændringer året igennem, hvis der dukker nyt interessant materiale op til klassen eller emner kræver større fordybelse. August 2016, musiklærer Bjørg Lindvang

4 Årsplan for musik på 2. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link: Der arbejdes årets igennem kontinuerligt med: SANG OG STEMME MUSIK OG BEVÆGELSE Nye og ældre danske sange Børnesange Rim og remser Fokus på intonation, tempo, toneleje, udtryk Kendskab til stemmens mange muligheder (som f.eks. tyk og tynd stemme) Sang- og bevægelseslege Pulstræning gennem lege Rytmer Brug af instrumenter og andet der kan lave lyd (f.eks. bodypercussion) Improvisation, både kropslig og musikalsk Hver musiktime har en fast startsang og afslutningssang (kan variere i løbet af året), der sætter det musikalske rum og inviterer til deltagelse i musikken. Vi vil arbejde digitalt med platformen Charanga Musikpartner og musik app s som fx Garageband.

5 Uge Aktiviteter Mål hvordan og hvad lærer vi Uge Uge Uge Sang/stemme arbejde Krop, puls, bevægelseslege Spil på rytmeinstrumenter, xylofoner - Herunder rotation Musiklytning Kendskab til instrumenterne og deres klang Kendskab til genrer Begyndende nodekendskab leg med noder Skabe musik vha. digitale medier Synge sammen Lære sin egen stemme at kende i fællessangen Udvide sangrepertoire Gennem solmisation få begyndende kendskab til musikkens tonale opbygning. Kunne gentage/efterligne forespillede rytmer Udvikle viden om puls og periode Styrke og udvikle kroppens motorik og bevægelsesapparat Kende instrumenternes navne og hvordan, der spilles korrekt på dem. Kendskab til xylofonens opbygning/skala. Kunne både lære og instruere i rytmer/sammenspil. Lytte til kortere musikstykker og associere/udtrykke oplevelser i ord, tegning, bevægelse til musikken. Kunne genkende instrumenter på deres klang/lyd og være i stand til at navngive dem. Genkende instrumenterne på billeder. Kunne sætte ord på forskellige typer/genrer musik. Kunne være i stand til at skabe egen musik vha. lette nodeværktøjer. Få begyndende viden om opbygning af sange/musik. Uge48-51 Julesange og danse Kende nye og gamle julesange/salmer.

6 Uge 1-6 Rim, remser og rap Opleve rim og remsers sammenhæng med puls/musik. Lytte til rap musik og prøve kræfter med det selv. Kunne fremsige remser/rap musikalsk/udtryksfuldt og med rytmisk grundlag. Uge 8-12 Musikalske fortællinger Opleve hvordan musikken kan forstærke/understrege en handling. Hvordan instrumenternes klang kan understrege handlinger/karakterer i en handling. Uge Musik fra andre lande Stifte bekendtskab med og selv prøve kræfter med musik fra andre lande, både nordiske og meget længere væk. Uge Dans, sanglege og bodypercussion Sammenspil i sammenspilslokalet Opleve og få bevidsthed om anderledes tonesprog og stemmebrug. Kunne imitere foreviste dansetrin og deltage aktivt i både nye og gamle sanglege. Selv improvisere/finde på bevægelse indenfor en given musikalsk ramme. Kendskab til sammenspilslokalets instrumenter. Begyndende sammenspil vha rotation og små blues rundgange. Der tages forbehold for ændringer året igennem, hvis der dukker nyt interessant materiale op til klassen eller emner kræver større fordybelse. August 2016, musiklærer Bjørg Lindvang

7 Årsplan for musik i 2.A på Interskolen 2016/2017 Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv Hver musiktime vil begynde med, at klassen synger og taler om en sang, således at eleverne får opbygget et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog. Desuden opøves eleverne i denne forbindelse i at vurdere relationen mellem tekst og melodi i sangene. Derudover tager musikundervisningen i 2.klasse udgangspunkt i en række kortere undervisningsforløb, som tilsammen dækker trinmålene inden for tre overordnede områder musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Årsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer, i såvel rækkefølge som indhold, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Overodnet ser årsplanen ud som følger: Antal lektioner Emne Undervisning Udvalgte trinmål/slutmål 3 lektioner Årstidssange Eleverne synger og lytter til årstidssange, der illustreres gennem tegning. 3 lektioner Sang, spil og bevægelse 1 Eleverne lærer at bevæge sig i bestemte trin, mens de synger, klapper en rytme og holder en puls. Der indlæres fællesdans. -Eleven kan synge med på nye og ældre sange og salmer -Eleven kan lytte opmærksomt til musik -Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik -Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege puls og periode -Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik sammenhænge mellem musik og bevægelsesudtryk -Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre

8 klangkilder 4 lektioner Komposition På computer komponerer eleverne beats, som de fremfører rim og/eller remser henover. 4 lektioner Regimentsmusik Eleverne lytter og bevæger sig til forskellig marchmusik. (Forløb fra Emu). -Eleven kan fremsige rim og remser udtryksfuldt tekst og rytme i rim og remser -Eleven kan skabe enkle sange enkel opbygning af sange -Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder, herunder digitale medier -Eleven kan lytte opmærksomt til musik -Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege puls og periode -Eleven kan genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter forskellige typer af instrumenter 3 lektioner Sanglege Eleverne synger og deltager i sanglege. 4 lektioner Stemme og kor Der arbejdes med stemme, vejrtrækning og indøves talekor, kanons og/eller sange. 4 lektioner Stomp Eleverne træner puls, rytme og periodefornemmelse i et lille stompforløb. -Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege -Eleven kan fremsige rim og remser udtryksfuldt tekst og rytme i rim og remser sammenhænge mellem musik og bevægelsesudtryk -Eleven kan synge med god klang i større grupper stemmebrug -Eleven kan synge efter musikalske anvisninger tempo og udtryk puls og periode

9 4 lektioner Julen Vi synger julesange/salmer, skriver også selv en tekst til en julesang og sætter lydillustrationer på. 3 lektioner Sang, spil og bevægelse 2 Vi kombinerer sanglege og brug af percussioninstrumenter. Eleverne deles i tre hold, der henholdsvis danser, synger og spiller percussion. På tegn skiftes roller. Eleverne trænes i at holde rytmer, mens de synger improviserede melodier henover. 4 lektioner Musik før år 1900 med udgangspunkt i udvalgte værker 4 lektioner Introduktion til musiklokalet og sammenspil. Eleverne lytter og udtrykker sig til og om udvalgte musikstykker, der repræsenterer forskellige klassiske genrer og komponister. Eleverne får en sang/et arrangement, som de under vejledning skal lære at spille Eleverne præsenteres for musiklokalet og dettes instrumenter. Instrumenter prøves og typiske rytmer indlæres. spilleteknik på percussion-instrumenter klangkilder -Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder -Eleven kan skabe enkle sange enkel opbygning af sange tekst og rytme i rim og remser -Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege -Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder elementer i improvisation spilleteknik på percussion-instrumenter -Eleven kan anvende percussion som ledsagelse til leg og sang -Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik sammenhænge mellem musik og bevægelsesudtryk -Eleven kan lytte opmærksomt til musik aktiv lytning -Eleven kan deltage i enkelt sammenspil rytmiske og melodiske figurer puls og periode -Eleven kan genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter forskellige typer af instrumenter

10 Årsplan for musik på 3. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link: Der arbejdes årets igennem kontinuerligt med: SANG OG STEMME MUSIK OG BEVÆGELSE Nye og ældre danske sange Kendskab til flerstemmighed Rim og remser Fokus på intonation, tempo, toneleje, udtryk Kendskab til stemmebrug/sangteknik og udtryksmuligheder i rytme og sprog Sang, bevægelse og dans Pulstræning Rytmer Brug af instrumenter og andet der kan lave lyd (fx bodypercussion og stomp) Improvisation, både kropslig og musikalsk Hver musiktime har en fast startsang og afslutningssang (kan variere i løbet af året), der sætter det musikalske rum og inviterer til deltagelse i musikken. Vi vil arbejde digitalt med platformen Charanga Musikpartner og musik app s som fx Garageband.

11 Uge Aktiviteter Mål hvordan og hvad lærer vi Uge Uge Uge Sang/stemme arbejde Stomp Musiklytning og komponist arbejde. Musikhistorie Kendskab til instrumenterne og deres klang Kendskab til genrer Nodekendskab arbejde med noder Solmisation Skabe musik vha. digitale medier Synge sammen Lære sin egen stemme at kende i fællessangen Udvide sangrepertoire Gennem solmisation få begyndende kendskab til musikkens tonale opbygning. Kunne gentage/efterligne forespillede rytmer Styrke puls og periodefornmmelse Styrke og udvikle kroppens motorik og bevægelsesapparat Lytte til kortere musikstykker og associere/udtrykke oplevelser i ord, tegning, bevægelse til musikken. Få kendskab til kendte klassiske komponister. Kunne genkende instrumenter på deres klang/lyd og være i stand til at navngive dem. Genkende instrumenterne på billeder. Kunne sætte ord på forskellige typer/genrer musik. Være i stand til at skabe egen musik vha. lette nodeværktøjer. Synge og spille musik med solmisation som værktøj. Dirigere og blive dirigeret. Lave egne kompositioner. Uge48-51 Julesange og danse Kende nye og gamle julesange/salmer.

12 Uge 1-6 Rytmisk sammenspil rotation og små sammenspilsnumre Kendskab til sammenspilslokalets instrumenter. Træne sammenspil vha rotation og små blues rundgange. Uge 8-12 Uge Film musik Musikanalyse Musik fra andre lande - sang, spil og bevægelse Opleve hvordan musikken kan forstærke/understrege en handling. Hvordan instrumenternes klang kan understrege handlinger/karakterer i en handling. Forholde sig til form og opbygning Stifte bekendtskab med og selv prøve kræfter med musik fra andre lande, både nordiske og meget længere væk. Opleve og få bevidsthed om anderledes tonesprog og stemmebrug. Uge Sammenspil i sammenspilslokalet Benytte tillærte musikalske færdigheder til at lave klassens eget sammenspilsnummer. Der tages forbehold for ændringer året igennem, hvis der dukker nyt interessant materiale op til klassen eller emner kræver større fordybelse. August 2016, musiklærer Bjørg Lindvang

13 Årsplan for musik i 3.A på Interskolen 2016/2017 Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv Hver musiktime vil begynde med, at klassen synger og taler om en sang, således at eleverne får opbygget et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog. Desuden opøves eleverne i denne forbindelse i at vurdere relationen mellem tekst og melodi i sangene. Derudover tager musikundervisningen i 3.klasse udgangspunkt i en række kortere undervisningsforløb, som tilsammen dækker trinmålene inden for tre overordnede områder musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Overodnet ser årsplanen ud som følger: Antal lektioner Emne Undervisning Udvalgte trinmål/slutmål 3x1 lektion fordelt over året Musikbegreber, noder og rytme 4 lektioner Introduktion til musiklokalet Eleverne introduceres for grundlæggende musikbegreber samt teori og øver sig i at synge små melodier efter noder og klappe/spille enkle rytmer efter noder Eleverne præsenteres for musiklokalet og dettes instrumenter. Instrumenter prøves og typiske rytmer indlæres. 3 lektioner Sang, spil og bevægelse 1 Eleverne lærer at bevæge sig i bestemte trin, mens de synger, klapper en rytme og holder en puls. Der indlæres fællesdans. 4 lektioner Lydillustrationer til en fortælling Eleverne bruger musiklokalets - Opnå et basalt kendskab til notation - Anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme -Anvende elementære musikteoretiske begreber - Vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang - Deltage i lettere fællesdanse - Deltage aktivt i fælles udfoldelse i sang og spil - Anvende krop, stemme, instrumenter og andre

14 instrumenter samt perkussioninstrumenter til at sætte musik/lyd til en fortælling. 3 lektioner Kor Der indøves talekor og kanons 4 lektioner Stomp Eleverne træner puls, rytme og periodefornemmelse i et lille stompforløb. 4 lektioner Musik i forskellige kulturer og sammenhænge Vi hører og taler om musik fra forskellige kulturer f.eks. flamingo, tango og salsa. Derudover ser vi på, hvordan musik indgår og gennem tiden har indgået i forskellige sammenhænge i samfundet. 3 lektioner Sang, spil og bevægelse 2 Der foresynges små melodiske fraser, som eleverne gentager, mens de holder en grundpuls i føderne/hænderne. Eleverne deles i tre hold, der henholdsvis danser, synger og spiller perkussion. På cue skiftes roller. Eleverne trænes i at holde rytmer, mens de synger lette melodier henover. 4 lektioner Sammenspil i musiklokale1 Eleverne får en sang/et arrangement, som de under vejledning skal klangkilder i skabende musikalsk arbejde - Skabe lydillustrationer med udgangspunkt i givne oplæg - Deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk - Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper - Deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorssatser, herunder rap - Bruge notation som støtte for musikudøvelse - Deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb - Udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb - Anvende krop, stemme, instrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde - Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse sammenhænge og i medier -Udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse - Deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb - Udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb - Deltage aktivt i fælles udfoldelse i sang og spil - Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse - Spille enkle melodiske forløb efter gehør og med støtte af notation

15 4 lektioner Musikhistorie før år 1900 med udgangspunkt i udvalgte værker 4 lektioner Sammenspil i musiklokalet 2 lære at spille Eleverne præsenteres for udvalgte musikstykker, der repræsenterer forskellige klassiske genrer og komponister. Eleverne får en sang/et arrangement, som de under vejledning skal lære at spille - Deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk - Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse - Anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer - Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika - Vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik - Gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som dynamik, klangfarve og motiver - Anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning - Spille enkle melodiske forløb efter gehør og med støtte af notation - Deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk - Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse - Anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer

16 Årsplan for musik i 4.klasse 2016/2017 Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv Hver musiktime vil begynde med, at klassen synger og taler om en sang, således at eleverne får opbygget et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog. Desuden opøves eleverne i denne forbindelse i at vurdere relationen mellem tekst og melodi i sangene. Derudover tager musikundervisningen i 4.klasse udgangspunkt i en række kortere undervisningsforløb, som tilsammen dækker trinmålene inden for tre overordnede områder musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Overodnet ser årsplanen ud som følger: Antal lektioner Emne Undervisning Udvalgte trinmål/slutmål 3 lektioner Becifring, noder og rytme Eleverne introduceres for grundlæggende musikbegreber samt teori og øver sig i at synge små melodier efter noder og klappe/spille enkle rytmer efter noder og gehør 4 lektioner Sammenspil i musiklokalet 1 3 lektioner Fællesdans, rytmik og improvisation 1 Eleverne får en sang/et arrangement, som de under vejledning skal lære at spille Eleverne opøver en fællesdans. Ledsaget af rytmiske figurer, som eleverne - Opnå et basalt kendskab til notation - Anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme -Anvende elementære musikteoretiske begreber - Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse - Anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer - Deltage i lettere fællesdanse - Deltage i sammenspil med varierede rytmer og

17 4 lektioner Musikhistorie før år 1900 med udgangspunkt i udvalgte komponister frembringer med percussioninstrumenter, improviserer eleverne på skift vokale melodistykker Eleverne præsenteres for små musikstykker af udvalgte komponister såsom Bach, Mozart, Beethoven. Eleverne laver efterfølgende en præsentation af en af komponisterne, som fremlægges for klassen. 3 lektioner Musik som underlægning Vi ser på, hvordan musik bruges i medierne herunder film, reklamer og spoken word. Eleverne får en kortere historie, som de skal sætte musik til 4 lektioner Sammenspil i musiklokalet 2 3 lektioner Fællesdans, rytmik og improvisation 2 4 lektioner Musikhistorie efter år 1900 med udgangspunkt i genre. Eleverne får en sang/et arrangement, som de under vejledning skal lære at spille Eleverne opøver en fællesdans. Ledsaget af rytmiske figurer, som eleverne frembringer med percussioninstrumenter, improviserer eleverne på skift vokale melodistykker Eleverne præsenteres for små musikstykker af markante kunstnere inden for udvalgte genre såsom jazz, rock, reggae, punk, musical etc. Der fokuseres på, hvad der er kendetegnende for de stemmeforløb - Udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb - Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika - Vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik - Gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som dynamik, klangfarve og motiver - Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse sammenhænge og i medier - Skabe lydillustrationer med udgangspunkt i givne oplæg - Spille enkle melodiske forløb efter gehør og med støtte af notation - Deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk - Skabe små melodier med udgangspunkt i stemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller computer - Deltage aktivt i fælles udfoldelse i sang og spil - Vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik

18 enkelte genre, og hvordan genrene er opstået. Eleverne slutter forløbet af med at lave en præsentation, hvor der fremlægges om f.eks. Beatles, Bob Marley eller Louis Armstrong. 4 lektioner Kor Der indøves flerstemmige korarrangementer og kanons 4 lektioner Komponere på computer Med udgangspunkt i computerprogrammet Garageband skal eleverne i grupper komponere egne sange som afslutningsvis afspilles for hele klassen. 4 lektioner Sammenspil i musiklokalet 3 Eleverne får en sang/et arrangement, som de under vejledning skal lære at spille - Anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning - Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika - Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper - Holde en enkelt overeller understemme i gruppe i flerstemmig sang - Bruge notation som støtte for musikudøvelse -Skabe små melodier med udgangspunkt i stemmen, ved hjælp af instrumenter eller computer - Arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre - Anvende de erhvervede musik-teoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning - Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper - Anvende krop, stemme, instrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde -Deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS Form og indhold: Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange og øvelser ind i årsplanen. Klassen kommer ikke omkring alle aktiviteter,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 3. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne Musikalsk skaben året Redegøre for stemningen i en sang Selvvalgt musik året Fremlægge selvvalgt musik fællessang Året Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse Sangbogens

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse...

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... 9 Emneoversigt samt del- og slutmål:... 9 PM fag... 11 Beskrivelse...

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indhold Indledning 3 1. Trinforløb for 1.- 2. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikalsk skaben 6 Musikforståelse 6 2. trinforløb for 3.- 4. klassetrin 7 Musikudøvelse 7 Musikalsk

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 1. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 2. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Trinmål i musik klasse

Trinmål i musik klasse Trinmål i musik 7. 10. klasse I hele forløbet af undervisning af 7. til 10. klasse. Er det målet, at undervisningen er en blanding af musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. De ovennævnte tre

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk GENERELT OM MUSIK PÅ AALBORG FRISKOLE Undervisningsministeriets Fælles Mål for musik. Formålet

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Læseplan for musik Helsingør Privatskole

Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Musikundervisningen på Helsingør Privatskole foregår fra 0. klasse frem til 6. klasse, og er opdelt i 4 forløb. Musikudøvelse: 0. klasse: Eleven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj - juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Musik B Rikke Hadrup

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik. Skoleafdelingen & fokuspunkter for evaluering i faget Musik Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig en ny folkeskolelov.

Læs mere

Bjergmarkskolens fagplan for musik Udarbejdet af GN, LI, HJ, BI 06-04-11 Side 1 af 21

Bjergmarkskolens fagplan for musik Udarbejdet af GN, LI, HJ, BI 06-04-11 Side 1 af 21 Side 1 af 21 FAGPLAN MUSIK Indledning På Bjergmarkskolen varetager Holbæk Kommunale Musikskole musikundervisningen i børnehaveklassen i en lektion om ugen. Obligatorisk musik er tildelt 2 lektioner om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 10 Htx

Læs mere

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Else Marie Okkels Lektor UC SYD

Else Marie Okkels Lektor UC SYD 87 8. Ideer og inspiration - eksempler på undervis ningsindhold og rollefordeling i 1+1=3 Nedenstående eksempler på undervisningsindhold er udvalg fra de 8 forskellige samarbejder, der har været mellem

Læs mere

Æstetisk læring og faglig læsning i musik

Æstetisk læring og faglig læsning i musik 1 Æstetisk læring og faglig læsning i musik Faglig læsning i musik handler om at gøre musik og musikteoretiske begreber til betydningsfulde og meningsfulde redskaber, som eleverne aktivt kan anvende i

Læs mere

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole I N D H O LD Præambel...2 Kompetencemål...3 Kompetenceområder...3 Progressionsinddeling...4 Fag...4 Læsevejledning...5 Forslag til læreplaner for musikskoler...6 Overordnede

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse 1 Termin maj-juni, 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse stx Fag og niveau Musik C Lærer Lars Petersen Gede Hold 1g mu Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Musik. Læseplan for faget. for Obligatorisk musikundervisning 1. 6. klassetrin 9. og 10. klassetrin. Valgfagsundervisning 7. 10.

Musik. Læseplan for faget. for Obligatorisk musikundervisning 1. 6. klassetrin 9. og 10. klassetrin. Valgfagsundervisning 7. 10. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget Musik for Obligatorisk musikundervisning 1. 6. klassetrin 9. og 10. klassetrin Valgfagsundervisning 7. 10. klassetrin 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.30-09.15 09.15-10.00 10.20-11.05 11.05-12.00 Dansk-Emne

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Mål og fagplan for musik og sang

Mål og fagplan for musik og sang Mål og fagplan for musik og sang Kompetencemål efter 9. klasse: Kunne udtrykke sig musikalsk i fælleskab med andre Kunne deltage opmærksomt i sang og sammenspil. Kunne udtrykke sig skabende i musikalske

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

Sang og musik er en vigtig del af det at gå på Hoven Friskole, i det sang og musik udgør en vigtig del af skolens profil.

Sang og musik er en vigtig del af det at gå på Hoven Friskole, i det sang og musik udgør en vigtig del af skolens profil. Musik Slutmål g trinmål fr musik på Hven Friskle Sang g musik er en vigtig del af det at gå på Hven Friskle, i det sang g musik udgør en vigtig del af sklens prfil. Denne prfil gør, at vi tilstræber at

Læs mere

Delmål og slutmål. Her tilslutter skolen sig fagenes slutmål men har en anden progression og timefordeling på klassetrinnene.

Delmål og slutmål. Her tilslutter skolen sig fagenes slutmål men har en anden progression og timefordeling på klassetrinnene. Delmål og slutmål Skolen følger Fælles Mål med undtagelse af fagene musik, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og sløjd. Her tilslutter skolen sig fagenes slutmål men har en anden progression og timefordeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 Htx

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Bevægelses-, sang og musiklege Birthe Hansen: Vild med fællesdanse + cd Søren

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 11 Htx

Læs mere

Mulighederne i Music Delta Master & Planet

Mulighederne i Music Delta Master & Planet Mulighederne i Music Delta Master & Planet MUSIC DELTA - BAGGRUND Music Delta ny måde at tænke musikundervisning for børn. Det norske IT-forlag Grieg Music Education har udviklet en ny og innovativ IT-platform

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Musik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Musik UVMs Undervisningsvejledning for faget Musik Indledning Man kan beskæftige sig med musik ved at lytte til musik at udføre musik at skabe musik. Man kan lytte til musik uden at kunne spille eller komponere,

Læs mere

Trinmål for Hjemkundskab De ovenstående opgaver opfylder de følgende trinmål for Hjemkundskab.

Trinmål for Hjemkundskab De ovenstående opgaver opfylder de følgende trinmål for Hjemkundskab. Opgaver til hjemkundskab I indgangen Mad i Nicaragua har eleverne mulighed for at læse om nogle af de typiske fødevarer, der findes i Nicaragua. Ved at lære om nicaraguanske madvarer oplever eleverne en

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-14 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Indholdsplan Musik og teater

Indholdsplan Musik og teater Linjens formål: at eleven uanset forudsætninger og evner oplever musik og teater som et vedkommende og skabende fællesskab. at eleverne erkender værdien af samarbejde. at eleven bidrager til egen og andres

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere