Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på

2 Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med DANSK KABEL TV A/S. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte ordrebekræftelse grundlaget for aftalen mellem dig og DANSK KABEL TV. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Under visse abonnementsformer kan du indgå aftale med DANSK KABEL TV om elektronisk kommunikation. Det kan også være en forudsætning for aftalen. Herefter sendes meddelelser fra DANSK KABEL TV til din adresse. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår pkt. 1.A. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end dig eller din husstand/virksomhed. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår pkt. 2. Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som DANSK KABEL TV leverer i henhold til abonnementsaftalen. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår pkt. 2. Du skal betale regningen via netbank med indbetalingskort. Hvis du ønsker at betale på andre måder f.eks. via indbetalingskort fremsendt pr. post eller via betalingsservice er DANSK KABEL TV berettiget til at opkræve et betalings- og administrationsgebyr pr. udsendt regning. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår pkt. 12. Under visse abonnementsformer kan du indgå aftale med DANSK KABEL TV om kortbetaling eller automatisk kortbetaling. Det kan også være en forudsætning for aftalen. Herefter trækkes beløb, som skal betales i henhold til abonnementsaftalen, automatisk fra din konto. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår pkt. 12.C. DANSK KABEL TV lukker for tjenesten, hvis regningen ikke bliver betalt. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår pkt. 14. Hvis der opstår fejl i DANSK KABEL TV 's net eller installationer, så din forbindelse ikke virker, retter DANSK KABEL TV fejlen hurtigst muligt inden for normal arbejdstid. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår pkt. 15. Ændring af priser og abonnementsvilkår varsles normalt ved annoncering i landsdækkende dagblade. Væsentlige ændringer varsles dog skriftligt, eventuelt sammen med din regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller NETS. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår, pkt. 19. Du er ved indgåelse af helt nye aftaler bundet af din aftale med DANSK KABEL TV i 6 måneder. Du kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på 1 måned. Læs mere i Dansk Kabel TV s Generelle Vilkår, pkt. 17. Særligt om telefoni: Under visse abonnementsformer beregnes og takseres dit samtaleforbruge pr. påbegyndt minut. Læs mere i

3 Abonnementsvilkår for DANSK KABEL TV s bredbåndstelefonitjeneste pkt. 8. IP-telefoni virker ikke under strømsvigt, medmindre du benytter batteribackup. Dine eksisterende telefonstik virker tilfælde kun, hvis den eksisterende installation bliver ændret af en tekniker. Læs mere i Abonnementsvilkår for DANSK KABEL TV s bredbåndstelefonitjeneste pkt. 4. DANSK KABEL TV skal videregive oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer til alle, der ønsker det. Hvis du har hemmeligt eller udeladt nummer videregiver vi dog ikke oplysningerne. Læs mere i Abonnementsvilkår for DANSK KABEL TV s bredbåndstelefonitjeneste pkt. 6. Du kan abonnere på Saldomaks, så din telefonforbindelse spærres for udgående opkald, når saldoen på din konto hos DANSK KABEL TV bliver negativ. Læs mere i Abonnementsvilkår for DANSK KABEL TV s bredbåndstelefonitjeneste pkt. 7.A og i de Generelle Vilkår pkt. 12.C.A. Ovenstående liste er kun et resumé af visse vigtige vilkår. Du skal være opmærksom på, at TDC s Generelle Vilkår og de supplerende Abonnementsvilkår for tjenesterne med Tillægsvilkår gælder i deres helhed for aftalen mellem DANSK KABEL TV og dig som kunde.

4 Generelle Vilkår for levering og drift af DANSK KABEL TV s tjenester Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen 1 1.A. Elektronisk kommunikation 1 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere 2 2. Aftalens parter 2 2.A. Registrering af kunden og adresseoplysninger 2 3. Kvalitets- og serviceniveau 3 4. Leveringstidspunkt 3 5. Fast installation og DANSK KABEL TV's udstyr 3 5.A. Fast installation 3 5.B. DANSK KABEL TV's net og levering til installationsadressen 4 5.C. Installation af udstyr 4 5.D. Ejendomsret og ansvar for DANSK KABEL TV's udstyr og installationer 4 5.E. Installationstyper 5 6. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv Nummertildeling 5 7.A. Nummerportering 6 8. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og regningsdata 6 9. Elektronisk selvbetjening Flytning Priser Betaling 7 12.A. Elektronisk regning 9 12.B. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling 9 12.C. Kortbetaling og Automatisk Kortbetaling C.A. Kortbetaling C.B. Automatisk Kortbetaling Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering A. Forbrugsmaksimum Kundens misligholdelse (DANSK KABEL TV's lukkeret) DANSK KABEL TV's misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnementsafgiften C. Erstatningsansvar D. Force majeure Overdragelse af aftalen Opsigelse og bindingsperiode Ændringer af DANSK KABEL TV's net og tjenester Ændring af vilkår og priser Tvister og klager Ikrafttrædelse Nyttige numre kundeservice, fejlmelding og alarmopkald 18 DANSK KABEL TV A/S, København, CVR

5 1. Aftalen Disse generelle vilkår gælder for aftaler om levering og drift af DANSK KABEL TV s teletjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af DANSK KABEL TV A/S (herefter DANSK KABEL TV), til privatkunder og mindre erhvervskunder. Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler. For hver af DANSK KABEL TV s tjenester gælder tjenestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til nærværende generelle vilkår (herefter tjenestespecifikke abonnementsvilkår). For visse abonnementsformer/produkter, rabataftaler og tillægsydelser gælder endvidere særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår (herefter tillægsvilkår). Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at tillægsvilkår går forud for tjenestespecifikke abonnementsvilkår, som igen går forud for nærværende generelle vilkår. En aftale om levering og drift af tjenesten (et abonnement) omfatter følgende: Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten. Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til det abonnement, som kunden har valgt. Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser). For tjenester med fast installation er det en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere tjenesten på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for det geografiske område, som er dækket af DANSK KABEL TV s offentlige telenet med den relevante teknologi. Det fremgår af DANSK KABEL TV's ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Af ordrebekræftelsen vil eventuelle forudsætninger for aftalen som fx elektronisk kommunikation, jf. pkt. 1.A. eller kortbetaling, jf. pkt. 12.C. fremgå. Ordrebekræftelsen sendes pr. post eller pr. e- mail, jf. pkt. 1.A. Sammen med ordrebekræftelsen modtager kunden gældende vilkår, priser og eventuel produktinformation. Ordrebekræftelsen er sammen med vilkår og priser grundlaget for aftalen mellem kunden og DANSK KABEL TV. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til DANSK KABEL TV, som sender en ordrebekræftelse på bestillingen til kunden. Bestemmelserne i disse vilkår regulerer forholdet mellem kunden og DANSK KABEL TV. Hvis tjenesten leveres via en antenneeller boligforening net, skal kunden endvidere overholde den pågældende forenings vedtægter. 1.A. Elektronisk kommunikation Kunden kan indgå aftale med DANSK KABEL TV om elektronisk kommunikation, hvorefter meddelelser fra DANSK KABEL TV til kunden vedrørende kundens aftaler med DANSK KABEL TV, sendes via til den adresse, som kunden har oplyst, jf. pkt. 2.A. Meddelelser fra DANSK KABEL TV omfatter bl.a. ordrebekræftelser om senere bestillinger, og meddelelser vedrørende kundens aftaler med DANSK KABEL TV, herunder varsling om væsentlige ændringer af priser og vilkår, jf. pkt. 19. Kunden modtager således ikke meddelelserne som almindelig post. DANSK KABEL TV kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev. 1

6 DANSK KABEL TV sender kunden en ordrebekræftelse pr. post, hvor den aftalte e- mailadresse bekræftes. Ordrebekræftelsen kan også sendes pr. , såfremt den af aftalen omfattede tjeneste forudsætter installation på kundens adresse, jf. pkt. 2.A., eller fremsendelse pr. post af udstyr, der er en forudsætning for anvendelse af tjenesten. Meddelelser mv., som kunden modtager pr. til den aftalte -adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Kunden har ansvaret for at løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra DANSK KABEL TV frem til den aftalte e- mail-adresse. Datoen i de tilsendte meddelelser fra DANSK KABEL TV kan være forskellig fra datostemplingen i kundens -postkasse. I så fald er det datoen i de tilsendte meddelelser fra DANSK KABEL TV, der gælder. Ved ændring af kundens -adresse skal kunden straks give DANSK KABEL TV meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte e- mail-adresse, er DANSK KABEL TV berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til kunden. DANSK KABEL TV anser herefter aftalen om e-kommunikation for bortfaldet. Aftalen om elektronisk kommunikation omfatter ikke elektronisk regning. Elektronisk regning kræver særskilt aftale, jf. pkt. 12.A. 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er privatkunde (forbruger), kan kunden fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på DANSK KABEL TV's forretningssted eller hos forhandlere af DANSK KABEL TV's tjenester. Hvis kunden ved bestillingen udtrykkeligt har anmodet om levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, og kunden i den forbindelse er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om de priser, der gælder for abonnementet, er kunden dog forpligtet til at betale oprettelsesafgifter, forbrugsafgifter og abonnementsafgift for de dage, hvor abonnementet har været i drift, uanset om kunden efterfølgende fortryder aftalen. 2. Aftalens parter Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenesten er kunden (abonnenten) og DANSK KABEL TV. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, jf. pkt. 2.A, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 2.A. Registrering af kunden og adresseoplysninger Er kunden en privatkunde eller en enkeltmandsvirksomhed (erhvervskunde), skal kunden ved aftaleindgåelsen give DANSK KABEL TV oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt eventuelt -adresse. Enkeltmandsvirksomheder 2

7 skal desuden oplyse CVR-nummer. DANSK KABEL TV kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med DANSK KABEL TV. Er kunden en juridisk person/virksomhed (erhvervskunde), skal kunden ved aftaleindgåelsen give DANSK KABEL TV oplysning om virksomhedens navn, adresse (hjemstedsadresse), selskabsform og CVRnummer samt eventuelt -adresse. Kunden skal endvidere oplyse eventuel særskilt adresse, hvortil betalingsopkrævninger, ordrebekræftelser og andre meddelelser vedrørende aftalen skal sendes. For tjenester med fast installation skal kunden endvidere oplyse eventuelle særskilte installationsadresser (f.eks. kundens fritidsbolig eller en registreret brugers adresse). Kunden skal efter DANSK KABEL TV's anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. DANSK KABEL TV kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og DANSK KABEL TV's registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved ændring af kundens oplysninger, herunder adresse og adresse, er kunden forpligtet til straks at give DANSK KABEL TV meddelelse herom. 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til DANSK KABEL TV. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger DANSK KABEL TV på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i DANSK KABEL TV's ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat. 5. Fast installation og DANSK KABEL TV's udstyr For tjenester med fast installation gælder pkt. 5.A.-5.E.: 5.A. Fast installation Levering kan ske hvis: A. Kunden er tilsluttet et net via kundens boligforening eller antenneforening (herefter foreningen), som har indgået aftale med DANSK KABEL TV om levering af tjenesten fra DANSK KABEL TV til foreningens net. Kunden skal være medlem af pågældende forening, og det skal være teknisk muligt at levere tjenesten via foreningens net til installationsadressen (kundens adresse). B. DANSK KABEL TV har aftale med tredjemand om DANSK KABEL TV's levering af tjenesten på installationsadressen. Det er en forudsætning, at installationsadressen er almindelig fast ejendom til beboelse. C. Abonnementsaftalen omfatter individuel tilslutning til DANSK KABEL TV's net, og der efter DANSK KABEL TV's vurdering kan etableres et kabelafslutningspunkt på kundens adresse. Det er en forudsætning, at installationsadressen er almindelig fast ejendom til beboelse. 3

8 Hvis forudsætningerne ikke længere opfyldes, ophører abonnementsaftalen samtidig. Kundens brug af tjenesten forudsætter, at kunden besidder det nødvendige terminaludstyr, herunder pc, eventuel software og lignende. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden løbende lader software/firmware i sit terminaludstyr opgradere i overensstemmelse med DANSK KABEL TV's anvisninger. 5.B. DANSK KABEL TV's net og levering til installationsadressen Kundens tilslutning til DANSK KABEL TV's net kan ske via kundens boligforening eller antenneforening (herefter foreningen). DANSK KABEL TV's drifts- og fejlretningsansvar ophører ved tilslutningspunktet for DANSK KABEL TV's net til foreningens net. Foreningen har ansvaret for sit eget net, der forbinder DANSK KABEL TV's net og installationerne på kundens adresse, og kunden har ansvaret for installationen på egen adresse, medmindre andet er særskilt aftalt. Kundens tilslutning til DANSK KABEL TV's net kan endvidere ske ved individuel tilslutning via et kabelafslutningspunkt (KAP). KAP er den første komponent efter kabelindføringen på installationsadressen. DANSK KABEL TV's drifts- og fejlretningsansvar for nettet går til og med KAP. Hvis Kunden ønsker etablering af ekstra ledningstræk mellem kabelindføringen og KAP, kan dette etableres mod særskilt betaling. Nettermineringspunktet (NTP) er den fysiske grænseflade, der udgør kundens tilslutning til DANSK KABEL TV's tjenester. Hvis tjenesten kræver tilslutningsudstyr, udgør udgangsstikket i tilslutningsudstyret NTP. Kunden har på installationsadressen driftsog fejlretningsansvaret for eventuelle interne fordelingsnet og ekstra indvendige ledningstræk. 5.C. Installation af udstyr I kundens aftale med DANSK KABEL TV kan være tilslutningsudstyr inkluderet, fx et kabelmodem, der leveres og installeres af DANSK KABEL TV. I forbindelse med installationen yder DANSK KABEL TV kun softwaremæssig bistand, hvis kunden kan dokumentere at have rettigheder til anvendelsen af de pågældende programmer. DANSK KABEL TV har ejendomsretten til det installerede udstyr, jf. pkt. 5.D. Kunden skal sørge for, ar der er uhindret adgang for DANSK KABEL TV til at foretage eventuelle installationer. Gives der ikke adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, er DANSK KABEL TV berettiget til at fakturere Kunden for den forgæves tid og kørsel. Eventuelle bygningsreparationer som fx maling, pudsning, nedtagning eller flytning af installationer, skal kunden sørge for. 5.D. Ejendomsret og ansvar for DANSK KABEL TV's udstyr og installationer DANSK KABEL TV har ejendomsretten til alle installationer (kabler, ledninger, stik mv.) til og med tilslutningspunktet til foreningens net eller KAP, jf. pkt. 5.B. DANSK KABEL TV har endvidere normalt ejendomsretten til tilslutningsudstyret, jf. pkt. 5.C., medmindre andet er særskilt aftalt. Ved aftalens ophør skal alt udstyr returneres til DANSK KABEL TV i væsentlig samme stand, som da det blev udleveret til kunden. 4

9 Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) DANSK KABEL TV's udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på DANSK KABEL TV's udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden - eller nogen, som kunden har ansvar for - forvolder. For DANSK KABEL TV s udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brandskader, vandskader og lynskader. Kunden skal godtgøre DANSK KABEL TV's tab i de nævnte tilfælde. 5.E. Installationstyper Det kan være en forudsætning for kundens brug af DANSK KABEL TV's tjenester, at der foretages installation på kundens adresse. Installationstype og priser herfor fremgår af ordrebekræftelsen. A. Gør det selv -installation (GDS). Ved GDS fremsendes en "Gør det selv-pakke" med det nødvendige udstyr for tilslutning til tjenesten. Kunden sørger selv for tilslutning, og det er kundens ansvar, at udstyret er installeret korrekt. B. Nemt i gang -installation (NIG). Kunden trækker selv eventuelt nødvendige kabler på installationsadressen. DANSK KABEL TV installerer udstyr for tilslutning til tjenesten. C. Kabel -installation (KI). DANSK KABEL TV foretager hele installationen, herunder eventuel kabelføring og installering af udstyr for tilslutning til tjenesten. Såfremt kunden er tilsluttet via en forening, jf. pkt. 5.A.A., skal eventuelle aftalte krav mellem foreningen og DANSK KABEL TV overholdes. 6. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv. Kunden skal sikre, at forbindelsen til DANSK KABEL TV's net benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i nettet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående teletrafik eller abonnere på yderligere forbindelser til DANSK KABEL TV's offentlige telenet, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod DANSK KABEL TV eller DANSK KABEL TV s medarbejdere. Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes DANSK KABEL TV's net, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes DANSK KABEL TV's net og tjenester, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne net (telenet til eget brug), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med DANSK KABEL TV's offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 7. Nummertildeling DANSK KABEL TV tildeler kunden et telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten. DANSK KABEL TV er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er 5

10 påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. DANSK KABEL TV er berettiget til at opkræve særskilt betaling herfor. DANSK KABEL TV kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre. 7.A. Nummerportering Ved abonnement på telefonitjenester kan DANSK KABEL TV tilbyde kunden at få overført og tildelt det samme telefonnummer, som kunden har benyttet hos kundens hidtidige udbyder (nummerportering import). Hvis kunden bestiller nummerportering import, skal opsigelsen af kundens aftale med den hidtidige udbyder og anmodning om nummerportering ske via DANSK KABEL TV. DANSK KABEL TV er berettiget til at opkræve betaling for nummerportering import. Hvis kunden bestiller nummerportering import, fremsender DANSK KABEL TV en ordrebekræftelse herom til kunden, hvor datoen for gennemførelsen af nummerporteringen fremgår: Hvis kunden bestiller nummerportering import uden at angive en ønsket dato, gennemføres nummerporteringen tidligst ved udløbet af kundens opsigelsesog/eller bindingsperiode hos kundens hidtidige udbyder. Hvis kunden bestiller nummerportering og angiver en ønsket dato (nummerportering import med ønskedato), gennemføres nummerporteringen på den ønskede dato eller hurtigst muligt herefter. En nummerportering med ønskedato kan dog tidligst gennemføres ved udgangen af den næstfølgende arbejdsdag, efter at kundens anmodning om nummerportering er kommet frem til kundens hidtidige udbyder via DANSK KABEL TV. Hvis kunden bestiller nummerportering import med ønskedato, og ønskedatoen ligger før udløbet af kundens aftale med kundens hidtidige udbyder, skal kunden være opmærksom på, at kundens hidtidige udbyder er berettiget til at opkræve betaling for den resterende del af kundens opsigelsesog/eller bindingsperiode hos kundens hidtidige udbyder. Hvis nummerporteringen ikke gennemføres på den aftalte dato, der fremgår af ordrebekræftelsen, er kunden berettiget til at modtage kompensation, medmindre den manglende rettidighed skyldes kundens forhold. På samme måde er kunden berettiget til kompensation, hvis nummerporteringen medfører, at kundens forbindelse er afbrudt i mere end ét døgn, eller hvis en nummerportering gennemføres uden at kunden har anmodet om det. Kompensationsbeløbet modregnes ved en efterfølgende udsendelse af regning til kunden. Oplysning om størrelsen af kompensationsbeløbet fremgår af prislisten. Ved kundens opsigelse af abonnementsaftalen med DANSK KABEL TV er kunden berettiget til at få overført telefonnummeret til kundens nye udbyder (nummerportering eksport). Ved nummerportering eksport, skal kundens opsigelse ske via kundens nye udbyder. DANSK KABEL TV opkræver ikke betaling for nummerportering eksport. 8. Behandling af kundeoplysninger, opkaldsog regningsdata DANSK KABEL TV registrerer kundeoplysninger samt forbrugs- og 6

11 regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. Der kan opkræves særskilt gebyr for DANSK KABEL TV's opfyldelse af forpligtigelserne i henhold til logningsbekendtgørelsen. Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. kundens navn og adresse, kundens eget nummer eller ipadresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For internettjenester registrerer DANSK KABEL TV endvidere ip-adresser på kunder, der opfanges i DANSK KABEL TV s virus- og spamfiltre. 9. Elektronisk selvbetjening Hvis kunden er privatkunde, kan kunden få adgang til elektronisk selvbetjening på DANSK KABEL TV s hjemmeside ved at oprette adgang hertil. Kundens udveksling af data med DANSK KABEL TV via elektronisk selvbetjening sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Oplysninger om brugernavn og adgangskode findes i kundens ordrebekræftelse. Kunden har endvidere adgang til at foretage bestillinger via elektronisk selvbetjening på DANSK KABEL TV s hjemmeside, f.eks. bestilling af tillægsydelser. Hvis kunden bestiller ydelser via elektronisk selvbetjening, sender DANSK KABEL TV en ordrebekræftelse på bestillingen. 10. Flytning Kunden kan bestille flytning af forbindelsen til tjenesten mod betaling af en flytteafgift. Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) og pkt. 5 (Fast installation og DANSK KABEL TV's udstyr) tilsvarende anvendelse. Hvis flytning medfører ændring af telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikationsnummer finder pkt. 7 tilsvarende anvendelse. Hvis flytning ikke er mulig, ophører abonnementsaftalen med 30 dages varsel. 11. Priser DANSK KABEL TV fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1. DANSK KABEL TV kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan DANSK KABEL TV opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser og rabatordninger kan fås på DANSK KABEL TV s hjemmeside eller ved henvendelse til DANSK KABEL TV. 12. Betaling Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Betalingsfristens længde afhænger af den valgte betalingsform. Fremsendelsen af regningen sker elektronisk, jf. pkt. 12.A. Fremsendelse af elektronisk regning forudsætter, at kunden har indgået aftale om elektronisk kommunikation, jf. pkt. 1.A. og 2.A. Hvis kunden ikke har (privat) adgang til internettet, kan kunden alternativt vælge at modtage regningen pr. post. Kunden skal betale regningen via netbank med indbetalingskort. Hvis kunden ønsker at betale på andre måder f.eks. via indbetalingskort fremsendt pr. post eller via 7

12 betalingsservice er DANSK KABEL TV berettiget til at opkræve et betalings- og administrationsgebyr pr. udsendt regning. Betalings- og administrationsgebyrets størrelse afhænger af den valgte betalingsform. Hvis kunden ikke har (privat) adgang til internettet, og derfor modtager regningen pr. post, opkræves betalings- og administrationsgebyret ikke. Hvis betalingen sker via Betalingsservice, fremgår oplysninger vedrørende regningen af udskriften fra kundens bank eller Pengeinstitutternes Betalingsservice (NETS), medmindre kunden har valgt at modtage regningen elektronisk, jf. pkt. 12.A. Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgift og eventuelt betalings- og administrationsgebyr opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker normalt månedsvis (månedsregning) eller 3 måneder (kvartalsregning) forud, men kan også opkræves med andre intervaller op til 12 måneder. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og øvrige gebyrer opkræves bagud, normalt månedsvis (månedsregning) eller 3 måneder (kvartalsregning), men kan også opkræves med andre intervaller op til 12 måneder. Der kan herudover være aftalt andet opkrævningsinterval mellem kunden og DANSK KABEL TV, herunder ved kortbetaling og automatisk kortbetaling, jf. pkt. 12.C. Ændring af opkrævningsintervallet i henhold til ovenstående betragtes som en væsentlig ændring, jf. pkt. 19. DANSK KABEL TV kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. interval end et kvartal (månedsregning). For visse tjenester med fast installation omfatter månedsregning kun forbrugsafregning. DANSK KABEL TV er berettiget til at opkræve betaling for de merudgifter, der er forbundet hermed. DANSK KABEL TV kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af abonnementsafgiften for den aftalte uopsigelighedsperiode, jf. pkt. 17. Betaling sker i danske kroner på en af DANSK KABEL TV anvist konto med behørig angivelse af, hvad betalingen dækker. Ved forsinket betaling er DANSK KABEL TV berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. DANSK KABEL TV er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. DANSK KABEL TV er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende kundens aftaler om andre teletjenester, der udbydes af DANSK KABEL TV, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor DANSK KABEL TV varetager opkrævningen på dennes vegne. DANSK KABEL TV kan, efter orientering af kunden, tilsvarende lade tredjemand, herunder andre selskaber i TDC-koncernen, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår og andre ydelser leveret af DANSK KABEL TV. Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen på den ældste ydelse først, derefter på den næstældste osv. Efter anmodning fra kunden kan DANSK KABEL TV udsende opkrævning med kortere 8

13 12.A. Elektronisk regning DANSK KABEL TV fremsender regningen til kunden pr. til den adresse, som er aftalt med kunden, jf. punkt 1.A. og 2.A. Regningen vedhæftes en som en pdffil. Hvis kunden anmoder om at modtage regningen elektronisk, sender DANSK KABEL TV en ordrebekræftelse til kunden herom. Kunden modtager herefter ikke regninger som almindelig post. Dansk Kabel TV kan dog til enhver tid frit vælge at fremsende regninger til kunden som almindelig post. Hvis kunden ud over den elektroniske regning ønsker at få tilsendt regningen på papir med almindelig post, opkræves et gebyr pr. regning. Regninger, som kunden modtager elektronisk, har samme retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er fremsendt elektronisk regning fra DANSK KABEL TV efter den aftalte løsning. Hvis kunden har valgt regning via , skal kunden ved ændring af kundens adresse give DANSK KABEL TV meddelelse herom. Hvis fremsendelse af regningen ikke kan ske til den aftalte -adresse, er DANSK KABEL TV berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af regningen med almindelig post. DANSK KABEL TV anser herefter aftalen om e-regning for bortfaldet. Kunden kan til enhver tid framelde elektronisk fakturering. Frameldingen træder i kraft snarest muligt. 12.B. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling DANSK KABEL TV kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. DANSK KABEL TV kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks: A. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til DANSK KABEL TV i forbindelse med en anden aftale. B. Kundens forbrug af forbrugstakserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. C. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. D. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. E. Kundens forbrugstakserede abonnement anvendes efter aftale med DANSK KABEL TV - til formidling af teletrafik for andre end kunden eller en bruger. F. Kundens forbrugstakserede abonnement benyttes efter aftale med DANSK KABEL TV - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. G. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling. Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet. 9

14 Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. A, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til DANSK KABEL TV, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for at opretholde ændret opkrævningsinterval. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. B, kan opkrævningsintervallet efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når der i en periode på 1 år ikke på ny har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval. For så vidt angår opkrævninger i henhold til pkt. G, dækker disse kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt. 12.C. Kortbetaling og Automatisk Kortbetaling Kunden kan under visse abonnementsformer indgå aftale med DANSK KABEL TV om betaling via kundens betalingskort til kundens personlige konto hos DANSK KABEL TV(herefter kundens konto hos DANSK KABEL TV) eller ved automatisk kortbetaling. For visse abonnementsformer kan kortbetaling eller automatisk kortbetaling være en forudsætning for aftalen. Det er en forudsætning for aftale om kortbetaling eller automatisk kortbetaling, at der er indgået aftale om e-kommunikation, jf. pkt. 1.A. Hvis der indgås aftale om kortbetaling eller automatisk kortbetaling, sender DANSK KABEL TV en ordrebekræftelse til kunden herom. 12.C.A. Kortbetaling Beløb, som kunden skal betale i henhold til abonnementsaftalen trækkes løbende fra kundens konto hos DANSK KABEL TV også selvom saldoen derved bliver negativ. Kunden er ved løbende indbetaling til kontoen forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen altid er positiv. Kunden kan have en eller flere konti hos DANSK KABEL TV. Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har et kredit- eller betalingskort, som kan benyttes til indbetaling til DANSK KABEL TV via internettet. I visse tilfælde kan kunden endvidere vælge at betale via netbank. Oplysning om de kort og netbanker, der kan benyttes til indbetaling til kundens konto hos DANSK KABEL TV, kan fås ved henvendelse til DANSK KABEL TV. Eventuel oprettelsesafgift trækkes fra kundens konto hos DANSK KABEL TV i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Abonnementsafgifter trækkes fra kundens konto hos DANSK KABEL TV fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker månedsvis forud. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer trækkes løbende fra kundens konto hos DANSK KABEL TV. For forbrugstakserede tjenester opdateres kundens konto hos DANSK KABEL TV som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde kan opdateringen dog ske med yderligere forsinkelser. Når kundens konto hos DANK KABEL TV har en saldo på 50 kr. eller en saldo på 0 kr., vil DANSK KABEL TV sende meddelelse herom pr. sms og/eller pr. til den aftalte e- mail-adresse, jf. pkt. 1.A. Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på, at opdatering af kundens konto hos DANSK KABEL TV sker med en vis forsinkelse, jf. 10

15 ovenfor om opdateringshyppighed. Kunden hæfter for forbrug ud over det forudbetalte beløb, uanset om DANSK KABEL TV har fremsendt sådan meddelelse eller ej, og DANSK KABEL TV kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle følger heraf. For forbrugstakserede telefonitjenester kan kunden bestille saldokontrol, som indebærer, at DANSK KABEL TV spærrer tjenesten for udgående opkald umiddelbart efter, at saldoen på kundens konto hos DANSK KABEL TV bliver negativ. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Spærringen ophæves automatisk, når det ved indbetaling til kundens konto hos DANSK KABEL TV sikres, at kontoens saldo igen er positiv. Hvis kunden misligholder sin forpligtelse til at sikre, at saldoen på kundens konto hos DANSK KABEL TV altid er positiv, sender DANSK KABEL TV en besked pr. til kunden om at saldoen er negativ. Hvis saldoen på kundens konto hos DANSK KABEL TV har været negativ i 7 dage eller bliver negativ med 70 kr. eller mere, er DANSK KABEL TV umiddelbart herefter berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. e- mail og eventuelt pr. sms. Spærringen ophæves automatisk, når det ved indbetaling til kundens konto hos DANSK KABEL TV sikres, at kontoens saldo igen er positiv. DANSK KABEL TV er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. 12.C.B. Automatisk Kortbetaling Som supplement til pkt. 12.C.A. om kortbetaling gælder, at kunden kan tilmelde sig løbende automatisk kortbetaling. Ved automatisk kortbetaling sker der automatisk overførsel fra kundens betalingskort til DANSK KABEL TV af et af kunden valgt fast beløb (optankningsbeløbet) med tillæg af eventuel negativ saldo. Den automatiske overførsel sker når DANSK KABEL TV konstaterer, at saldoen på kundens konto hos DANSK KABEL TV er mindst 10 kr. eller derunder. Hvis kunden abonnerer på tjenester uden forbrugstaksering skal optankningsbeløbet dække abonnementsbetalingen for tjenesten. Såfremt summen af det faste optankningsbeløb og en evt. negativ saldo overstiger kr ,00 overfører DANSK KABEL TV dog maksimalt kr ,00 pr. dag fra kundens betalingskort til kundens konto hos DANSK KABEL TV. Efter hver automatisk kortbetaling vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms eller pr. til den aftalte -adresse, jf. pkt. 1.A. Hvis kunden har tilmeldt sig automatisk kortbetaling, modtager kunden ikke automatisk meddelelse fra DANSK KABEL TV, når kundens konto er 0 kr., jf. pkt. 12.C.A., ligesom tilmelding til automatisk kortbetaling og tilmelding til saldokontrol ikke kan kombineres. Hvis kunden har tilmeldt sig automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (fx hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil kunden modtage meddelelse herom pr. e- mail og eventuelt pr. sms. DANSK KABEL TV er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. DANSK KABEL TV kan herefter anse aftalen om automatisk kortbetaling for at være bortfaldet. Pkt. 12 finder i øvrigt anvendelse, når kundens konto hos DANSK KABEL TV bliver negativ. 11

16 Hvis saldoen på kundens konto hos DANSK KABEL TV er 0 kr. eller negativ op til 70 kr., lukkes for forbrug, der ikke er omfattet af eventuelt forbrug uden taksering. Når saldoen er negativ over 70 kr. spærres for tjenesten. Ved kundens tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort, på vegne af DANSK KABEL TV. Kunden kan til enhver tid ændre det faste optankningsbeløb og betalingskortoplysningerne. Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig automatisk kortbetaling, medmindre ordningen er en forudsætning for abonnementsaftalen. I så fald skal aftalen i sin helhed opsiges, jf. pkt Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering DANSK KABEL TV kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kredit-vurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis DANSK KABEL TV ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er DANSK KABEL TV berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af DANSK KABEL TV. DANSK KABEL TV kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til DANSK KABEL TV i forbindelse med en anden aftale. B. Kundens forbrug af forbrugstakserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. C. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. D. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. E. Kundens forbrugstakserede abonnement anvendes efter aftale med DANSK KABEL TV - til formidling af teletrafik for andre end kunden eller en bruger. F. Kundens forbrugstakserede abonnement benyttes efter aftale med DANSK KABEL TV - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. G. Aftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 16. H. Kunden ønsker at oprette et abonnement i et tilfælde, hvor en anden kundes forbindelse til tjenesten er blevet afbrudt på grund af misligholdelse, og hvor kunden har tilhørt denne anden kundes husstand i den periode, hvor restancen er opstået, og fortsat tilhører denne husstand. I. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. A fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til det dobbelte af det beløb, som kunden er i restance med, dog mindst kr. 12

17 Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. B, C, D, E, F, G eller H fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad DANSK KABEL TV forventer at fakturere kunden i to (2) kvartaler, dog mindst kr. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. I fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad DANSK KABEL TV forventer at fakturere kunden i to (2) kvartaler, dog mindst kr. Sikkerhedsstillelsen dækker kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt. Kundens forpligtelse til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt. Når kundens forpligtelse til at stille sikkerhed er ophørt, frigives sikkerhedsstillelsen af DANSK KABEL TV efter begæring fra kunden. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. A, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når kunden har betalt sin gæld, og der i en periode på 1 år efter gældens indfrielse ikke har været anledning for DANSK KABEL TV til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. B eller H, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når der i en periode på 1 år efter sikkerhedsstillelsen ikke har været anledning for DANSK KABEL TV til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. I, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt, og der i en periode på 1 år herefter ikke har været anledning for DANSK KABEL TV til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden. 13.A. Forbrugsmaksimum For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, kan DANSK KABEL TV som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13, tildele kunden et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at DANSK KABEL TV kontakter kunden og/eller afbryder kundens forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides. DANSK KABEL TV kan blandt andet tildele kunden et forbrugsmaksimum i de i pkt. 13 nævnte situationer. Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr. 14. Kundens misligholdelse (DANSK KABEL TV's lukkeret) For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, er DANSK KABEL TV berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er DANSK KABEL TV endvidere berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. 13

18 Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden undlader rettidigt at opfylde DANSK KABEL TV's krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13. B. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Opkrævning af abonnementsafgifter og forbrugsafgifter mv. betales ikke efter DANSK KABEL TV's fremsendelse af et rykkerbrev eller et krav om straksbetaling, jf. pkt. 12.A. D. Kunden undlader efter krav fra DANSK KABEL TV herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i DANSK KABEL TV's net, jf. pkt. 6. E. Kunden udøver chikane mod DANSK KABEL TV eller DANSK KABEL TV s medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i DANSK KABEL TV s net, jf. pkt. 6. F. Kunden bruger udstyr, der ikke er CEmærket eller beregnet til tilslutning til DANSK KABEL TV's net, jf. pkt. 6, og undlader efter krav fra DANSK KABEL TV herom at frakoble eller afbryde udstyret. G. Kunden undlader efter krav fra DANSK KABEL TV herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i DANSK KABEL TV's net, jf. pkt. 6. H. DANSK KABEL TV afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt. 15.A. I. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller -adresse, jf. pkt. 2.A. J. Kunden er taget under konkursbehandling. K. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra DANSK KABEL TV. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager DANSK KABEL TV snarest genåbning af forbindelsen. DANSK KABEL TV er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan DANSK KABEL TV opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. DANSK KABEL TV er i øvrigt berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på DANSK KABEL TV's teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt. 15. DANSK KABEL TV's misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning DANSK KABEL TV afhjælper fejl i egne anlæg og installationer, jf. pkt. 5.B.-5.E. i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal 14

19 arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). For visse tjenester kan herudover indgås aftale om udvidet service. Kunden skal sikre, at DANSK KABEL TV med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen. Gives der ikke DANSK KABEL TV uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er DANSK KABEL TV berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i DANSK KABEL TV's net eller tjenesten, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, er kunden forpligtet til at dække DANSK KABEL TV's udgifter til fejlsøgning. Fejl i en antenne- eller boligforenings net og installationer er DANSK KABEL TV uvedkommende, medmindre andet er særskilt aftalt. 15.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis DANSK KABEL TV ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der opstår fejl i DANSK KABEL TV's net eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager DANSK KABEL TV efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet. For tjenester uden fast installation (mobiltjenester og internetadgang via WIFI/Hotspot) gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. Der gives ikke afslag på baggrund af fejl i en antenne- eller boligforenings net eller installationer, medmindre andet er særskilt aftalt. 15.C. Erstatningsansvar DANSK KABEL TV er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatnings-regler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af DANSK KABEL TV eller nogen, som DANSK KABEL TV har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. DANSK KABEL TV er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af DANSK KABEL TV's net og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre DANSK KABEL TV har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. DANSK KABEL TV er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. C. DANSK KABEL TV er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget 15

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Indeholder: Generelle Vilkår for levering og drift af Dansk Kabel TV s tjenester Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Levering og drift Nettalk Postboks 201 Sletvej 30, 8310 Tranbjerg CVR: 35954716 Kundeservice www.nettalk.dk Tlf. 70 10 01 02 kundeservice@nettalk.dk Åbningstider Mandag -fredag 8-17

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale November 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af LokalTelefonens tjenester September 2016 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for TDC s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for TDC s internettjeneste (dial-up) August 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkåren På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd garanteret

Vilkår for TDC Bredbånd garanteret Vilkår for TDC Bredbånd garanteret Oktober 2015 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd garanteret. Vilkårene

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee S044, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

TDC Bredbånd Professionel. Vilkår. Oktober 2015

TDC Bredbånd Professionel. Vilkår. Oktober 2015 TDC Bredbånd Professionel Vilkår Oktober 2015 December 2010 Indholdsfortegnelse GENERELLE VILKÅR FOR LEVERING OG DRIFT AF TDC S TJENESTER...5 1. AFTALEN...5 1.A. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION...5 1.B. FORTRYDELSESRET

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjeneste og TDC s ISDN-tjeneste

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjeneste og TDC s ISDN-tjeneste Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjeneste og TDC s ISDN-tjeneste Maj 2012 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Du kan læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC, i vilkårsbrochuren

Læs mere

TDC Datatjenester og -netværk. Vilkår. November 2015

TDC Datatjenester og -netværk. Vilkår. November 2015 TDC Datatjenester og -netværk Vilkår November 2015 December 2010 Indholdsfortegnelse GENERELLE VILKÅR FOR LEVERING OG DRIFT AF TDC S TJENESTER...4 1. AFTALEN...4 1.A. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION...4 1.B.

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester xxx, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Generelle vilkår

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC's IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni

Abonnementsvilkår for TDC's IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni Abonnementsvilkår for TDC's IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni Maj 2013 2 Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni Juli 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Du kan

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s ip-telefonitjeneste. April 2015

Abonnementsvilkår for YouSee s ip-telefonitjeneste. April 2015 Abonnementsvilkår for YouSee s ip-telefonitjeneste April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee. Vilkårene

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via Kabel-tv hos YouSee. Juli 2014

Abonnementsvilkår for internetadgang via Kabel-tv hos YouSee. Juli 2014 Abonnementsvilkår for internetadgang via Kabel-tv hos YouSee Juli 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen for erhvervskunder... 3 2. Aftalens parter... 3 2.A.

Læs mere

Vilkår for YouSee Tv-boks. Maj 2017

Vilkår for YouSee Tv-boks. Maj 2017 Vilkår for YouSee Tv-boks Maj 2017 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee. Vilkårene er sammen med de fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkår for YouSee Bredbånd

Vilkår for YouSee Bredbånd Vilkår for YouSee Bredbånd Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonstik) Bredbånd garanteret, DSL (lukket

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber Vilkår for TDC HomeTrio Fiber Oktober 2015 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC HomeTrio Fiber. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.B. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen for erhvervskunder...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Vilkår for YouSee Bredbånd. Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd garanteret, DSL. Juni 2016

Vilkår for YouSee Bredbånd. Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd garanteret, DSL. Juni 2016 Vilkår for YouSee Bredbånd Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd garanteret, DSL Juni 2016 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv. YouSee Tv via kabel-tv-stik Grundpakke Mellempakke Fuldpakke

Abonnementsvilkår for YouSee Tv. YouSee Tv via kabel-tv-stik Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Abonnementsvilkår for YouSee Tv YouSee Tv via kabel-tv-stik Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee YouSee kodet tv

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee YouSee kodet tv Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee YouSee kodet tv YouSee tv-boks, YouSee Plus (lukket for salg), YouSee Kort og Valgfrie Kanaler April 2016 Kort præsentation af abonnementsvilkårene

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Vilkår for YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, Coax (kabel-tv): Telefoni Fastpris Ekstra Telefoni Fastpris Telefoni Forbrug Juni 2016

Vilkår for YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, Coax (kabel-tv): Telefoni Fastpris Ekstra Telefoni Fastpris Telefoni Forbrug Juni 2016 Vilkår for YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, Coax (kabel-tv): Telefoni Fastpris Ekstra Telefoni Fastpris Telefoni Forbrug Juni 2016 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

TDC AlarmNet. Vilkår for TDC Alarmnet

TDC AlarmNet. Vilkår for TDC Alarmnet TDC AlarmNet Vilkår for TDC Alarmnet Januar 2017 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen 1.A. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen for erhvervskunder 2. Aftalens parter

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar Opdateret November 2016

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar Opdateret November 2016 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 - Opdateret November 2016 Generelt om Fastnet.nu s Abonnementsvilkår Fastnet.nu s Abonnementsvilkår udgør, sammen med den fremsendte ordrebekræftelse, grundlaget

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vilkår for YouSee Mobilt Bredbånd. November 2016

Vilkår for YouSee Mobilt Bredbånd. November 2016 Vilkår for YouSee Mobilt Bredbånd November 2016 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee. Vilkårene er sammen med

Læs mere

Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester

Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester Kort præsentation af abonnementsvilkårene Marts 2011 På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Phone-IT. Vilkårene

Læs mere

TeleGo - abonnementsvilkår Januar 2015

TeleGo - abonnementsvilkår Januar 2015 TeleGo - abonnementsvilkår Januar 2015 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for TeleGo gældende i supplement til TeleGo s Generelle Vilkår 1. Abonnementsaftalen For aftaler om abonnement på TeleGo s fastnet

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere