Som overordnet ramme for indholdsprofilen i Dome of Visions har vi valgt at arbejde med domen som et opdateret forsamlingshus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som overordnet ramme for indholdsprofilen i Dome of Visions har vi valgt at arbejde med domen som et opdateret forsamlingshus."

Transkript

1 Dome of visions opdateret sanseligt forsamlingshus, platform, co-creation og et sted at være og være sammen Som overordnet ramme for indholdsprofilen i Dome of Visions har vi valgt at arbejde med domen som et opdateret forsamlingshus. Dels fordi vi ikke opererer med et egentligt produktionsbudget, om end vi har et driftsbudget, og vi har derfor fra begyndelsen været afhængige af, at byens borgere, i den by, hvor domen nu en gang er placeret, tager bygningen til sig, føler medejerskab og har lyst til at producere indhold til den. Dels fordi vi hermed opererer med en aktiverende og co-creativ byudviklingsstrategi, der rent faktisk aktiverer byens borgere ved generøst at tilbyde et rum, en platform, der giver stemme til den enkelte. På den måde lever vi visionen om samskabelse, mangfoldighed og gennemsigtighed. Det mest interessante sker i krydsfeltet mellem forskellige tilgange, tænke- og væremåder! Det usædvanlige møde Vi taler også om domen som et tredje rum. Det kan helt konkret forstås som det rum, der udfolder sig mellem klimaskærmen og det indre hus, men vi bruger det også som en analogi over det tredje/usædvanlige møde, som sker mellem de meget forskellige brugere af bygningen. Den dialog, som kan udfolde sig i døren imellem bestyrelsesformanden, der er på vej ud, og punkrockeren, som er på vej ind, kan være meget værdifuldt og er ikke en, vi ofte har adgang til. Når vi begynder at være i dialog på tværs af de siloer, vi normalt befinder os i, accelererer beslutnings- og skabelsesprocessen, og dermed forøges transformationspotentialet. Det tredje rum er også et rum udenfor kategori, så den klassisk uddannede musiker kan eksempelvis afprøve de mere eksperimenterende sider af sin praksis, det faglige panel kan måske tænke ud af boksen i forhold til den måde, der tages beslutninger på, og ved det erhvervsfaglige arrangement kan man afprøve nye takes både metodisk og teoretisk - på den gældende dagsorden. Højkvalitet På den måde bliver både indhold og form et eksperiment (i højkvalitet på tværs af baggrund og udgangspunkt), og vi skaber synergi mellem selve konstruktionen og det indhold, der produceres indenfor (og udenfor) bygningens rammer. At selve konstruktionen er et eksperiment bruges også som en kommunikativ inspirationsramme for dem, som producerer indhold i domen. Det er mere vigtigt at handle end at have den perfekte plan på papiret så forfiner vi hen ad vejen. I sidste ende accelereres handlekraften og omsætningen under alle omstændigheder til virkelighed og praksis, da det at gøre, og dermed påvirke, ikke stopper ved tanken. Gry Worre Hallberg / SENSUOUS / Dome of Visions 1/7

2 Arrangementstyper Det har vist sig at være en potent indholdsstrategi i forhold til de tre spor, vi skaber indhold ud fra. Selv om de er adskilte ifht. den interne orkestrering, ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at få dem til at mødes i krydsfeltet, hvor de forskellige indholdstyper- og tilgange kan inspirere hinanden. Uanset hvilket spor, der er tale om, beder vi alle dele deres vision for en bæredygtig fremtid. På den måde har vi i høj grad også fokus på det, vi mødes om, fremfor det, der adskiller os. Erhvervsarrangementet, herunder interne NCC-arrangementer, som egentligt kunne tegne et fjerde og selvstændigt spor. Ved disse arrangementer betales der i udgangspunkt leje, og for ikke at generere underskud bliver driftsudgifterne også dækket. Endvidere foretager vi en kuratorisk vurdering af, hvorvidt det pågældende arrangement resonerer med domens overordnede profil og de spor, vi arbejder med i form af generelle kuratoriske benspænd i DoV. Spor der også skaber synergi mellem indholdet uanset om det er et erhvervs-, fagligt eller kulturelt arrangement. Fagarrangementet debatterer relevante samfundsmæssige dagsordener. Om der betales leje vurderes ifht. afsendernes/ arrangørens økonomiske fundament og betydningen af det indhold, de kommer med i forhold til domens overordnede profil og program. Mennesker før systemer. Endvidere er skellene mellem erhvervs-, faglige og kulturelle arrangementer på sin vis kunstige, da fx flere kulturelle arrangementer har en høj grad af faglighed i sig. Vi lever i en tid, der ikke kun tænker på tværs af institutioner men også på tværs af discipliner, og vi opfordrer vores arrangører til at omfavne og bringe dette krydsfelt i spil. Derfor er det en skelnen, der mest fungerer som internt pejlemærke ifht. udgifter til hus og egentlig drift, i højere grad end det afspejler det egentlige indhold. Om end vurderingen af, om der skal betales leje, i flere tilfælde i højere grad afhænger af afsenderens økonomiske muligheder målt op imod arrangementets kvalitet og særlige værdi for Dome of Visions. Det menneskelige aspekt er vigtigt. Kulturarrangementet. Indholdet i det kulturelle program bevæger sig over alle de forskellige kunstneriske genrer så som performance, musik, dans, litteratur, film, billedkunst, teater, lyrik og spænder fra up-and-coming og undergrunden over etablerede kunstnere og kulturskabere til high profil. Uden et produktionsbudget kan der ikke produceres indhold, men vi stiller domen til rådighed uden at kræve hus- eller driftsleje til kulturelle arrangører. Det har på den måde været en af vores fornemmeste opgaver at gøre Dome of Visions til et særdeles attraktivt sted for kunstnere og kulturelle arrangører. En af vores vigtigste missioner indenfor det kulturelle spor har således været at skabe attraktion omkring Dome of Visions i segmenter, det kunstneriske og kulturelle, der ellers ikke let lader sig forføre og tilmed har en udpræget kritisk sans især overfor det, vi med ét ord kunne kalde corporate. Det har vi gjort på flere måder. Gensidig generøsitet Fx ved at fremhæve bygningens helt unikke karakter gennem rummets sanselighed og poesi som et særligt interessant rum at udfolde sin kunst i. Ved at fremhæve den gensidige generøsitet, der er på spil. Herunder hvordan handlemuligheder og transformationer meget ofte sker i krydsfeltet mellem forskellige af samfundets aktører, og hvordan vi kan lære og berige hinanden. Ved at Dome of Visions crew er vigtigt i denne sammenhæng, har credibility gennem en pålidelig og anerkendt status i det eksisterende kulturelle miljø. Ved at skabe filtre, man som arrangør skal igennem, før man kan få adgang. Idéen er at skabe et gran af eksklusivitet på trods af forsamlingshus-tanken, da vi stræber efter indhold, hvor arrangørerne har reflekteret over vores indholdsprofil og overordnede kuratoriske benspænd, således at dette resonerer i dem. Vi beder alle arrangører, uanset indhold, om at forholde sig til vores overordnede profil og de kuratoriske benspænd, vi har sat op. Ved første henvendelse skal hver arrangør igennem en gate-keeper, den kuratoriske assistent, før de får tilbagemelding på henvendelsen. I forlængelse heraf beder vi dem om at skrive det givne arrangement ind i domens kuratoriske profil, ved at tænke stedsspecifikt og forholde sig til domens grønne vision, før deres henvendelse kan komme igennem. Gry Worre Hallberg / SENSUOUS / Dome of Visions 2/7

3 Ved at opfordre arrangørerne til at dokumentere begivenhederne og således få godt billed- og filmmateriale ud af begivenheden, hvilket har den dobbelte effekt at vi også får spredt domen gennem billeder og film, som arrangørerne i øvrigt selv spreder. Og ved selv at dokumentere og sprede udvalgte begivenheder på poetisk og æstetiske vis, der skaber taknemmelighed, refleksion og glæde hos de pågældende arrangører og attraktion i miljøet. Kuratoriske benspænd Vi arbejder med tre overordnede kuratoriske benspænd, der alle afspejler nogle grundlæggende undersøgelsesobjekter i Dome of Visions. Alle arrangører bedes forholde sig aktivt til disse spor og lade dem afspejle og reflektere på den ene eller anden måde i de afholdte arrangementer. Det er disse overordnede kuratoriske benspænd, der samler og skaber sammenhæng mellem det ellers meget forskelligartede og mangfoldige indhold. Det forskellige og mangfoldige understøttes ved det, at de fleste kommer igennem det ikke-fintmaskede kuratoriske net netop for at leve op til forsamlingshustankegangen og skabe et vibrerende og aktivt liv i Dome of Visions, der uanset baggrund tiltaler byens borgere, fordi det bliver deres rum på trods af baggrund. De tre spor, vi arbejder med som kuratoriske benspænd, er langt fra de eneste spor, der undersøges og er på spil i Dome of Visions, men det er tre overordnede spor, hvorunder der findes en myriade af undersøgelsesmuligheder. De tre overordnede spor er Bæredygtighed, Byudvikling og Sanselighed. Bæredygtighed Dome of Visions er fra starten tænkt som et grønt projekt og en bæredygtig konstruktion. Dome of Visions set som et bæredygtighedseksperiment er derfor helt centralt i henholdt til det indholdsmæssige. Arrangører bedes derfor, uanset naturen af deres arrangement, overveje, på hvilken måde deres arrangement indskriver sig i bæredygtighedsagendaen og her fortolkes bæredygtighed i bredeste forstand som sunde systemer hele vejen rundt også kulturelt, socialt og menneskeligt. Byudvikling Domen placerer sig i forskellige af byens mellemrum. Hver gang den står et sted, forholder den sig aktivt til et spørgsmål på præcist dette sted og denne kontekst men altid i forhold til det overordnede spørgsmål: Hvordan skaber vi et vibrerende liv i byens mellemrum?. Arrangører bliver derfor, uanset naturen af deres arrangement, bedt om at overveje, på hvilken måde deres arrangement indskriver sig i henhold til spørgsmålet om byens rum. Sanselighed Dome of Visions har en stoflighed, en sanselighed og en særlig poesi, som på sin vis er ubeskrivelig. Vi bevæger os ud på et område, hvor vi endnu ikke har begreber til at beskrive den sensation, vi kan opleve i domens kuppelformerede rum. Ikke desto mindre er dette en stor del af Dome of Visions attraktion og potentiale. Måske ikke mindst fordi vi lever i en tid med en gennemtrængende længsel efter nærhed, intimitet og fællesskaber. Efter at mærke os selv og blive mærket. Historisk har den æstetiske dimension, der har den sanselig erkendelse og erfaring af verden i centrum, været den mest underprioriterede eller eksklusive dimension, idet den kun har udfoldet sig indenfor det kunstneriske system og aldrig har domineret samfundet. I domen gør vi dette væres- og samværsrum tilgængeligt. Arrangører bliver opfordret til aktivt at forholde sig til denne særlige sanselige og poetiske kvalitet, der er i domen, ved at udfolde og lege med deres indhold samt format i forhold til dette usigelige. I den undersøgelsesproces kommer vi også nærmere på, hvad den særlige kvalitet egentlig er, og hvordan vi dermed kan integrere den i flere af vores hverdagskontekster som et nærmest helende og under alle omstændigheder værdiskabende element. Nogle arrangører vil naturligvis have mere fokus på et eller flere spor end andre, alt afhængig af hvad, der resonerer med deres dagsorden. A sensuous space-in-between Ikke mindst i forlængelse af ovenstående er den byline, vi bruger om Dome of Visions, blevet A Sensuous space-inbetween. Vi placerer os i byens mellemrum med et bæredygtigt projekt, der vækker alle sanserne. Vi er i mellemrummene og i det tredje rum, og her undersøger vi, hvordan vi kan skabe en vibrerende og bæredygtig fremtid. Der er også noget skævt og kantet men samtidig retorisk klingende og en stoflighed og poesi ved denne byline, som tiltrækker og åbner for en længsel på tværs af organisationer, institutioner og segmenter siloer! Gry Worre Hallberg / SENSUOUS / Dome of Visions 3/7

4 Dome of Visions og Theatrum Mundi Vi har et samarbejde med det internationale byudviklingsforum Theatrum Mundi, der netop undersøger, hvordan de forskellige kunstarter på hver sin måde kan berige, udfolde og undersøge livet i det offentlige rum. De bevæger sig således netop i krydsfeltet mellem byudvikling, rum, kunst og arkitektur, som Dome of Visions også er et eksperiment indenfor. Theatrum Mundi-netværket er højtprofileret, ikke mindst fordi initiativtagerne er den velrenommerede Richard Sennett, som vi også er i dialog med omkring potentialet i Dome of Visions. Ydermere krystalliseres vores on-going dialog sig med engelske Paris-baserede arkitekt Andrew Todd. Med relationen til Theatrum Mundi tegner vi blandt andet domens internationale profil og perspektiv i samarbejde med et projekt af høj international kaliber. Derudover er Theatrum Mundi både forsknings- og praksisbaseret, og dette er et krydsfelt, Dome of Visions også placerer sig i. Indholdsmæssig procedure Når Dome of Visiosn modtager en henvendelse, vil denne blive rettet til den kuratoriske assistent, der vender alle henvendelser med kuratoren. Alle arrangører vil få et skræddersyet svar tilbage, hvor der står, at de kan forvente svar senest ugen efter. Dette svar kommer fra kuratorens assistent, og ugen efter afholdes møde med kuratoren, hvor hvert enkelt arrangement vurderes og gennemgås. I mellemtiden vil arrangøren bliver opfordret til at orientere sig med en vis grundighed i Dome of Visions på baggrund af to skriv fra kuratoren. Endvidere medsendes leje- og lånebetingelserne for brug af Dome of Visions. Svar til arrangør forventes afsendt inden for to dage. Til det kommende kuratoriske møde vil der for overblikkets skyld blive lavet et system, der giver overblik over indkommende og opfølgende henvendelser med spørgsmål, idéer, aftaler og forslag samt kontaktpersoner. Under det ugentlige møde med kuratoren gennemgås alle henvendelserne og det besluttes, om det er et arrangement af en karakter, som vi vil huse. Først og fremmest kortlægges det, hvorvidt det er et kulturelt, fagligt eller kommercielt/erhvervsarrangement og i forlængelse heraf hvilket svar, der skal gives, og hvorledes det skal formuleres. Som udgangspunkt afvises ingen arrangører, og derfor kommer kuratoren med ændringsforslag og rådgivning, således at arrangementet kan skrives ind i domens kuratoriske profil. Hvis vi beslutter at huse arrangementet, indledes en dialog om datoplanlægning, og tidsramme og booking-link fremsendes. Når datoen er valgt, men bookingformularen endnu ikke er udfyldt, kan arrangementet skrives ind i den driftsansvarliges kalender med en markeret stjerne. Så snart arrangementstekst modtages fra arrangøren, oprettes en ny event på hjemmesiden og på Facebook. Den driftsansvarlige fjerner den markerede stjerne, så snart denne modtager en bekræftelse på, at bookingformularen er udfyldt. Herfra vil den driftsansvarlige tage over med hensyn til alle praktiske aftaler, bar og teknik. Opdateret forsamlingshus På Dome of Visions arbejder vi med en tanke om at skabe bedre byliv for Københavnerne. Domen er åben for alle, hvilket afspejles til dagligt i selve bygningen og i det kulturelle program. Vi har forsøgt at skabe et opdateret forsamlingshus, der lægger op til nye former for fællesskab og en gaveudveksling. Vi giver byens borgerne et nyt urbant rum/scene, som de kan benytte til at give en hel masse tilbage til byen og dens borgere. Derfor er den gode dialog med arrangører og borgere helt essentiel i vores arbejde. I vores kommunikationsarbejde ønsker vi at give borgerne en forståelse for den gave, vi giver dem ved at lægge hus til deres arrangement, alt imens vi opfordrer dem til at tage ejerskab for den oplevelse, de skaber og deler. Bæredygtig Konstruktionen Dome of Visions bygger på begreber som bæredygtighed, midlertidighed og grøn innovation, og det har været vigtigt for os at disse kerneværdier afspejles i det kulturelle program. Det er ikke ensbetydende med, at vi kun ønsker at huse arrangementer, der omhandler miljø eller genbrug. Nej, vi beder arrangørerne tolke på termen bæredyg- Gry Worre Hallberg / SENSUOUS / Dome of Visions 4/7

5 tighed og forholde sig til, hvordan deres arrangement kan fremme kulturel, social, økonomisk, human, politisk, æstetisk eller en helt syvende form for bæredygtighed. Arrangementerne skal forholde sig til rummets fysiske udformning og til dets værdier, og det er vores klare opfattelse, at de forskellige koncepter får mere retning i løbet af vores korrespondance. Domen bliver således et eksperimentarium for visioner. Visions Logbog Det er vigtigt at visionerne bliver husket, dokumenteret og gemt uanset hvilket spor, arrangørerne opererer under. Derfor opfordrer vi arrangørertil at donere deres vision for en bæredygtig fremtid i en analog logbog. Således bliver domen også et eksperimentarium for visioner, hvor vi på baggrund af denne logbog kan akkumulere et patchwork af visioner for en bæredygtig fremtid på tværs af det, vi overordnet kalder siloer. Logbog er således værdifuld data og er derfor placeret på crew-kontoret og håndteres og præsenteres kun af crewet. Endvidere vil den enkelte arrangør også blive bedt om at dele sin vision for en bæredygtig fremtid, når de udfylder selve bookinglinket digitalt, hvilket betyder, at vi også får indsamlet vores data digitalt. Research Vi gennemfører struktureret og opprioriteret forskning indenfor de kulturelle og sociale strategier, vi har udviklet og opererer med. Fx udvikler vi metoder til at måle på den kulturelle og sociale transformationseffekt, Dome of Visions rent faktisk har. Dette peger også på behovet for nye måder at evaluere og forstå værdi på. Pionerprojekter som Dome of Visions, der udfolder sig i et krydsfelt, kan ikke evalueres ud fra gængse evalueringsredskaber. Der er i høj grad tale om, at værdien ligger i det, man kunne kalde forgreninger at frø sås hos den enkelte, og det spirer og forplanter sig på måder, man ikke med det samme kan gennemskue. Det skaber værdi på sigt i vidt forskellige men på hver sin måde gavnlige miljøer. Lokal indflydelse og partnerskaber Hver gang, domen får en ny placering, influerer den lokale kontekst på domens indholdsprofil. København K, Krøyers Plads, foråret Da Dome of Visions stod på Krøyers Plads, var den med til at debattere og kaste lys på en meget omtalt plads i København, og vi var blandt andet optaget af borgerinddragelsesperspektivet. Domen viste derudover, hvordan man kan skabe et vibrerende liv i byens mellemrum ved eksempelvis at udnytte det mellemrum, som en byggeplads udgør, hvilket ikke mindst er relevant i en samtidig københavnsk kontekst, hvor flere af byens rum er optaget af Metrobyggeri. Aarhus Ø, Aarhus havn, sommer/efterår Da domen stod på Aarhus havn blev byudviklingsperspektivet meget present, idet Aarhus Ø er et nyt byområde under udvikling. Her indgik vi blandt andet et tæt samarbejde med Aarhus Kommune, herunder projektet Rethink, med hvem vi afviklede en ugelang Rethink camp, hvor tværdisciplinære grupper af studerende kom med bud på, hvad den bedste byudviklingsstrategi for Aarhus Ø s Bassin 7 kunne være. Købehavn K, Søren Kierkegaards Plads, Københavns Kommune var European Green Capital i 2014, og NCC indgik og indgår som partner, blandt andet med Dome of Visions som platform for grønne arrangementer. Domen er desuden også blevet en sublim udstillingscase i henhold til spørgsmålet om, hvordan vi kan arbejde med den grønne dagsorden. Derudover er domen fra foråret 2014 og frem til slutningen af 2015 i et partnerskab mellem den statslige institution Det Kongelige Bibliotek, DAC, Københavns Kommune og NCC. På den måde bliver domen endnu en gang et udgangspunkt og en platform for dialog på tværs af siloer. Sociale medier Dome of Visions er synlig og aktiv på en række sociale medier, hvor de tre vigtigste er Facebook, Instagram og Vimeo. Det vigtigste sociale medie for Dome of Visions er Facebook, ikke mindst fordi det er et af de sociale medier, som skandinaverne i meget høj grad har taget til sig. Da vi launchede Dome of Visions, skete det sammen med en Facebook-profil, som var aktiv fra før dag 1. Den gruppe, Facebook i begyndelsen var målrettet til, var i høj grad de kulturelle brugere, Gry Worre Hallberg / SENSUOUS / Dome of Visions 5/7

6 da Facebook er et godt medie til at nå og kommunikere med netop denne gruppe. Det var fra første færd vigtigt at markere vores særlige indholdsprofil på Facebook for at skabe sympati, interesse og attraktion blandt disse modtagere. Herunder særligt vigtigt i forholdt til det, man kunne kalde denne gruppes corporate-fobi. Dette var muligt, fordi dem, der poster på Facebook, selv er en del af denne gruppe og dermed ved, hvad, der tiltrækker, og hvad der frastøder. På de sociale medier kan det være meget subtilt, hvad det er, der gør, at et budskab når igennem. Det handler om retorikken og stemningen i en sætning eller et ord, om billedets kant om filmenes ambience. Samtidig med at posts på Facebook således skal være gennemtænkte og præcise, så de rammer den helt rette stemning, er det også mediets paradoks, at posts skal udsendes intuitivt og uden for meget refleksion, ellers mærkes det, og så falder det ved siden af. Denne kombination og den intuitive brug af mediet er igen muligt, fordi vi fra domens side så at siger taler til vores egne. Det er vigtigt, at afsenderne har credibility. Arbejde på tværs Når der først er sympati for og attraktion mod projektet, kan der løsnes op, og posts kan være mere mangfoldige og komme fra flere forskellige og afspejle de mange spor, der er på spil i Dome of Visions. Når det begynder at leakes, gøres det sammen med en fortælling om styrken i at arbejde på tværs, og at der reelt er et transformationspotentiale. På den måde vikles de kulturelle arrangører også ind i forløbet. Man kan sige, at de indirekte bliver opfordret til også at tænke på deres egen (samfundsmæssige) rolle på en ny måde på deres ansvar, deres samarbejdsvilje, hvad de egentlig vil med deres kunst, hvor stærkt de gentlig vil påvirke, og hvordan reel påvirkning ofte kræver dialog. I denne proces bliver NCC også mere tydelig, forsat subtilt, og arrangørerne og brugerne af DoV begynder at blive positivt overrasket og taknemmelige over, at en stor virksomhed står bag et supersejt og generøst og værdiskabende projekt som dette. Synlige brugere I processen bliver brugerne af DoV også selv mere og mere synlige, men det sociale medie, hvor brugerne selv er mest synlige på, er dog Instagram. De tagger sig selv i domen, henviser til, at de har været i domen og bruger domens Facebook-profil til at udtrykke taknemmelighed og kærlighed til projektet, som for eksempel: Please please please please don t move it. Do you realize that even the Eiffel Tower was meant to be temporary. Disse mange Dome of Visions-tags gør, at domen på den gode måde er synlig langt ud over, hvad vi kan overskue. Vi har et virtuelt liv, som er helt enormt, da alle med forskellige sympatier for domen spreder på deres forskellige platforme. Dome of Visions Facebook-profil har nu over 7000 likes, og tallet stiger støt. Det er, som vi siger, rigtig mange likes for en bygning. Men pointen er, at domen er blevet meget mere end en bygning. Det er en kultur, en stemning, en dagsorden, et fælles referencepunkt. Dome of Visions Facebook-profil har udviklet sig til at blive et community, hvor domens brugere, sympatisører og andre tilhængere kan udtrykke sig i den virtuelle verden. Ligesom vi med domen giver en platform for det analoge og fysiske møde og sætter fokus på aktuelle dagsordener på en sanselig og poetisk måde, er Facebook blevet en virtuel platform, som tjener dette formål for alle dem, der har liket sitet. Der er således også her en mangfoldighed af stemmer, som kurateres gennem Facebook-administratoren, der er tæt forbundet med kuratoren, idet den samme stemning skal sive ud i både det virtuelle community og i det fysiske - og omvendt. Instagram Vi kørte Instagram op efter facebook og fik således hurtigt mange brugere og tags. På Instagram er brugerne meget synlige, og vi får et mangfoldigt billedarkiv fra både arrangører og brugere men også fra tilfældigt forbipasserende. Vi har nu valgt at køre Instagram-billederne direkte ind på vores sites forside, hvilket giver et godt billede af den mangfoldige vifte af stemmer, der udfolder sig på Instagram. Hver gang #domeofvision hashtag es, kommer et billede op, og det er fantastisk at observere de mange refleksioner og ros, som følger Dome of Visions. Igen kan vi registrerer, at de, der hashtag er, føler, det er deres bygning, deres bys bygning. Denne sociale platform er således i høj grad med til at styrke følelsen af medejerskab i forbindelse med Dome of Visions. Vi kan også registrere, at det på mange måder er rigtig sejt at tagge sig selv i og omkring og i forbindelse med domen. Det er vores opgave hele tiden at gå på denne subtile linje og Gry Worre Hallberg / SENSUOUS / Dome of Visions 6/7

7 på den måde bevare og kontinuerligt øge sympatien og attraktionen ved at poste med og være i sync med vores brugere og taggere samt at bide mærke i, hvad det er, de fremhæver som unikt ved denne bygning. På den måde er de sociale medieplatforme også i høj grad en værdifuld data-indsamlingskilde i forbindelse med forskningen i, hvad det er, der gør Dome of Visions særligt attraktivt for brugerne, hvilket igen feeder ind i vores udvikling af Dome of Visions. Vimeo Vimeo er det sociale medie, hvor vi uploader vores film. Herunder kan man således hurtigt danne sig et overblik over de film, vi er udkommet med. Det vigtige ved Vimeo er, at man hurtigt kan få et overblik over og indblik i de overordnede fortællinger, da hver film rummer en vigtig fortælling om vores indhold og profil i Dome of Visions. Vimeo er således et vigtigt arkiv, og det er afgørende, at de, der udforsker vores Vimeo, har adgang til et stærkt arkiv, som resonerer med vores indholdsprofil. På tværs af siloer En meget vigtig del af Dome of Visions succes ligger i rekrutteringen og sammensætningen af crewet. Domens crew tager i allerhøjste grad sin egen medicin ved at være en oprigtigt mangfoldig gruppe på tværs af både faglighed og personlighed. At DNA et indeholder mangfoldighed og dialog på tværs af siloer, gør det rent faktisk muligt med stor oprigtighed at leve op til indholdsprofilens intention. Intervention Vi intervenerer så at sige ind i hinandens systemer og påvirker på den måde hinanden ved således at blive et mikrokosmisk billede på det, vi gerne vil i en større skala. Selve domen er så igen et nyt mikrokosmisk billede på, hvad vi gerne vil i større samfundsmæssig skala. Fælles intentioner Når der er stor mangfoldighed, bliver en fælles intentionel klangbund vigtig. Ligesom de kuratoriske benspænd skaber sammenhæng og synergi mellem de forskelligartede arrangementer, skaber vores kontinuerlige dialog om domens betydning også et pejlemærke internt. Respekt for forskelligheder og lydhørhed ifht.. egne blind spots Det er også vigtigt, at der er lydhørhed, åbenhed og respekt for forskelligheder og for at forstå andre positioner og udgangspunkter. Forskelligheden er et godt redskab til at se egne blind spots og dermed træne et holistisk perspektiv på projektet, hvor vi forstår, at mange elementer skal gå op, for at projektet hænger sammen. Men altid med fuld respekt for den særlige faglighed og vurdering, der ligger indenfor de respektive områder. Nogle gange kan et lille forkert move i et miljø skabe katastrofalt dårlige følger. Vi polerer hinanden, og samtidig skal der være plads til den enkeltes vigtige faglige vurdering indenfor et bestemt område. Troværdighed og styrke i respektive miljøer Crewets troværdighed i de miljøer, de opererer i, er også meget vigtig. Derfor er den kontinuerligt gode og inspirerende dialog med det respektive miljø uvurderlig. Hver især sætter vi vores egent navn på spil, men man kan også vinde stort i processen. Dome International En platform på tværs i det globale Dome of Visions netværk. Gry Worre Hallberg / SENSUOUS / Dome of Visions 7/7

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Kommunikation der flytter andre, så de kan.. Torsdag den 17. september 2015 Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. 1 Sådan er dagen tænkt.. Kommunikative

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet?

Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet? Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet? House of futures Salon Sensuous Society en post-økonomisk rationalitet På salonen introduceres og diskuteres idéerne bag Sensuous Society, og deltagerne

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune. Kulturpolitik Høringssvar fra Teknik og Miljø

TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune. Kulturpolitik Høringssvar fra Teknik og Miljø Side 1 af 5 Kulturpolitik 2017-2020 Høringssvar fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø har med interesse læst forslag til ny Kulturpolitik 2017-2020 og har følgende bemærkninger: Kultur for alle Teknik og

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Kan det nye byggeri renoveres?

Kan det nye byggeri renoveres? Kan det nye byggeri renoveres? De studerende efterspørger casebaseret undervisning, og på DTU eksperimenterer man sammen med Kunstakademiets Arkitektskole med at lade de studerende bytte projekter for

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Kursus for de 11 kommuner i Kulturaftale Nordjylland Program:

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Kulturpakker - en kulturel løftestang

Kulturpakker - en kulturel løftestang Kulturpakker - en kulturel løftestang Evaluering af Kulturpakker 2011-12 Nærværende evaluering er skrevet ud fra besvarelser maj 2012 fra kulturpakkekontakter og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere