December Stop fattigdom nu leder side 2. Plads til plan A, B og C og... side 5. At se trolden i øjnene side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2009. Stop fattigdom nu leder side 2. Plads til plan A, B og C og... side 5. At se trolden i øjnene side 8"

Transkript

1 December 2009 Stop fattigdom nu leder side 2 Plads til plan A, B og C og... side 5 At se trolden i øjnene side 8

2 Stop fattigdom nu Under overskriften Stop fattigdom LEDER nu bliver næste år præget af en lang række fattigdomsaktiviteter. EU har udnævnt 2010 til euro pæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i Europa. Selvom EU-området er en af verdens største økonomier og en af de rigeste verdensdele, lever hver sjette borger i fattigdom eller er truet af fattigdom. Tallet svinger mellem10 pct. i de nordiske lande til næsten en fjerdedel i de hårdest ramte lande. Med fattigdomsåret har hvert medlemsland, herunder Danmark, forpligtet sig til at koordinere og gennemføre aktiviteter med fokus på fattigdom. Målet med fattigdomsåret er blandt andet at opnå anerkendelse af fattiges og socialt udstødtes ret til at leve et værdigt liv og at fremme bevidstheden om fordelene ved et samfund uden fattigdom. Fattigdom er nemlig ikke kun en svøbe for dem, som oplever den. Fattigdom trækker ressourcer ud af samfundet. Derfor er bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ikke kun en udgift for samfundet, men gavner også den sociale og økonomiske udvikling. Ikke som forventet Fattigdomsåret holdes på baggrund af en ambitiøs målsætning, som EU s stats- og regeringschefer vedtog i Lissabon i 2000: at der skal gøres en markant indsats for at udrydde fattigdom i Europa. Desværre er resultaterne gennem de forløbne ti år ikke blevet som håbet og forventet. Tværtimod at udrydde fattigdom og social udstødelse er flere mennesker blevet truet af fattigdom, og der har udviklet sig en stigende ulighed i befolkningerne i de europæiske lande. 79 millioner fattige i EU I EU-landene er der 79 millioner fattige eller fattigdomstruede eller 16 pct. af befolkningerne. Tallet er ikke blot højt, det er også vedvarende. Det betyder at der er mennesker, som lever for et beløb langt under den almindelige indkomst i samfundet. De kæmper en dag-til-dag kamp for at få pengene til at strække til det mest nødvendige, og de kan ikke deltage i det almindelige samfundsliv. Nogle har ikke råd til at købe sunde fødevarer. Frugt og grøntsager til børnene er for dyre, og der er ikke råd til at købe medicin eller gå til tandlægen. Går køleskabet i stykker er der ikke penge til at reparere det. Forældrenes fattigdom nedarves ofte til børnene, som isoleres fra venner og familie. Der er ikke råd til at invitere børnenes kammerater hjem, og familien og børnene kommer til at leve et mere og mere isoleret liv. Også i Danmark Danmark er ingen undtagelse. Der er færre mennesker, der lever i dyb økonomisk fattigdom, og forskellen på fattig og rig er mindre end i andre lande. Det skal vi glæde os over, men også i Danmark er der et stigende antal fattige og ikke mindst langtidsfattige altså stik imod intentionen i Lissabon-beslutningen om udryddelse af fattigdom. De er måske ikke fattige sammenlignet med fattige i andre lande, og slet ikke med fattige i u-landene, men sammenlignet med det almindelige niveau i Danmark er de fattige og det er den nationale sammenligning, der er relevant. Det skylder vi at respektere i forhold til dem, som har for lidt og som lever i relativ fattigdom i deres eget samfund, og som ser andre stryge forbi sig i økonomisk velstand. Ofte forstås fattigdom som livstruende ekstrem fattigdom, men fattigdom i rige lande handler oftest om manglende muligheder for at deltage i et normalt liv med økonomiske, sociale og kulturelle aktiviteter. Hvad et normalt liv er, varierer fra land til land alt efter levestandarden i samfundet. Fattigdom forbindes ofte med social eksklusion. Det er den proces, som skubber mennesker ud mod samfundets kant og begrænser deres muligheder og efterlader dem marginaliseret. Eksklusionsbegrebet supplerer forståelsen af fattigdom som et komplekst og flersidet fænomen, som også handler om ledighed, dårlig uddannelsesbaggrund, dårligt helbred og et manglende netværk med familie og venner. Ingen naturlov, men et samfundsproblem Fattigdom er ingen naturlov. Fattigdom er et samfundsproblem, i mange tilfælde skabt af samfundet og lovgivningen. Derfor kan det løses med politiske midler, når den politiske vilje er til stede. Den skabes af befolkningen, så den folkelige vilje er nødvendig, hvis Lissabon-målsætningen skal indfris: at der gøres en markant indsats for at udrydde fattigdommen også når det gælder fattigdom og social udstødelse i Danmark. Ole Meldgaard Chefkonsulent FOTO: KOFOEDS SKOLE HAR VI fattigdom I DANMARK? Fattigdommen har mange ansigter og viser sig på mange måder. Men hvordan opfatter almindelige borgere fattigdom? 17. oktober var der hjemløsedag, og Kofoeds Avis benyttede lejligheden til at spørge forbipasserende på Rådhuspladsen i København om deres oplevelse af hvad fattigdom er, og hvad vi kan gøre ved det. Sten Poulsen Fattigdom er mange ting i min verden. Det kan være mangel på kærlighed, mangel på omsorg, mangel på bolig eller økonomisk fattigdom. Så det er meget individuelt, hvad fattigdom er. Har vi fattigdom i Danmark? Masser! Hvor møder du det selv? Det, som jeg ser som fattigdom, møder jeg i bybilledet hver dag. Det kan være nogle skæbner, som måske har det mindre godt, end jeg har. Synes du, der er behov for at lave en fattigdomsgrænse? Det er svært at sige. Som jeg oplever det, så kan folk jo godt få en del hjælp. Men jeg har aldrig selv været så tæt på systemet, at jeg har haft brug for det. Så jeg har svært ved at udtale mig om, hvorvidt der er behov for en bedre grænse. Ja, måske for nogen. ENQUETE Af Malene Alexandersson og Thomas Pedersen Foto: Thomas Pedersen Margit Kruse Det kommer an på, om man ser det på verdensplan eller i dansk kontekst. Fattigdom er i mine øjne, når man ikke har nok mad til at kunne blive mæt hver dag. Har vi fattige i Danmark? Ja, det har vi helt klart. Men ikke i samme målestok, som andre steder i verden, hvor man kan se børn, der sulter, og som er meget præget og syge af det. Jeg mener, det mest er voksne, der i dag lever under fattigdomsgrænsen i Danmark. >> 2 Kofoeds Avis december 2009 Kofoeds Avis december

3 >> Kristina Nielsen Jimmie Escherich Fattigdom er, når man ikke har til dagen og vejen, til at få tag over hovedet og råd til at blive mæt. Har vi fattigdom i Danmark? Ja, i begrænset omfang vil jeg mene, vi har det. Er det noget du møder i din hverdag? Jeg møder nogen, der tigger penge en gang i mellem, og så ser jeg folk, der sover på gaden. Hvad tænker du så om det? Nogen gange får jeg medlidenhed med dem, og nogen gange giver jeg nogle penge. Andre gange tænker jeg, at det kunne de godt gøre bedre selv, hvis de virkelig ville. 30ÅR som portvagt Som færdiguddannet teologisk kandidat blev Jens Aage Bjørkøe i 1974 præst ved Mariakirken på Vesterbro. Udsigten til den sociale nød på gaderne omkring kirken gav næring til en flamme, der nu har brændt i næsten fire årtier. En flamme, som i første omgang gav anstød til at starte Mariatjenesten, for at gøre et stykke socialt arbejde for luderne og narkomanerne i Istedgade-kvarteret. I 1979 skulle Kofoeds Skole ansætte en ny forstander, og den unge pastor fra Vesterbro var et oplagt valg til posten. Bjørkøes hovedopgave i sit første årti som forstander var at føre skolen tilbage til sit grundprincip om hjælp til selvhjælp, og udvikle skolen til det sociale laboratorium, der i dag er dens varemærke. Herefter vendte han blikket udefter, og i løbet af 90 erne begyndte der at dukke Kofoeds Skoler op i Polen, Tjekkiet og andre østeuropæiske lande. Sideløbende med det socialpædagogiske arbejde har Jens Aage Fattigdom er vel objektivt set, at man lever under fattigdomsgrænsen. At man ikke har råd til at leve et almindeligt liv. Har vi fattigdom i Danmark? Ja, det har vi. Jeg ser fattigdom som folk, der er efterladt på en eller anden måde. Du kan også være fattig på sociale relationer, eller fattig på accept fra resten af samfundet. Der er nogle mennesker, der lever et materielt set fattigt liv, men som også bare lever fattigt. De mangler kærlighed og bekræftelse. Hvad tror du, vi kan gøre for at mindske fattigdomsproblemet i Danmark? Mere empati. Stærkere offentlig indsats. 1. november fejrede Jens Aage Bjørkøe 30 års jubilæum som forstander for Kofoeds Skole Bjørkøe også udgivet en række bøger om Kofoeds Skoles pædagogik og metode. Kofoeds Avis ønsker Bjørkøe tillykke med jubilæet. - thop Paneletdebat med oplægsholderne. Fra venstre: Jesper Nygård, Lars Benjaminsen, Erling Uhde Rasmussen, Birger Mosholt og Søren Hvass. Plads til plan A, B og C og Arbejdet med hjemløse unge handler langt fra kun om tag over hovedet. Det handler også om at koordinere indsatsen bedre mellem de mange med spillere, som skal holde de unge fast i sporet frem til selv at tage ansvar for deres liv. KONFERENCE: UNGE HJEMLØSE Den dårlige nyhed er, at der ikke findes enkle løsninger, som kan afskaffe hjemløshed blandt unge. Den gode nyhed er, at både fagfolk og politikere har erkendt, at der ikke findes enkle løsninger og nu arbejder målrettet på at udvikle nye metoder til arbejdet med de unge. Det er Kofoeds Avis korte konklusion på konferencen, Unge hjemløse, andre muligheder end herberg og forsorgshjem, som skolen afholdt tirsdag den 3. november. Sagsbehandlingen ud på gaden Socialminister Karen Elleman åbnede konferencen med at fortælle om regeringens hjemløsestrategi, som har en målsætning om, at unge ikke bør bo på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger. Som en del af strategien bliver beslutningskraften flyttet ud til de medarbejdere, som har den direkte kontakt til borgerne. - Vi vil flytte sagsbehandlingen ud på gaden, så gadeplansmedarbejderen ikke skal have sine afgørelser forbi rådhuset, men kan tage en beslutning på stedet, sagde Karen Elleman. De enkle løsninger Netop denne målsætning blev positivt modtaget af de fleste oplægsholdere, hvor der var bred enighed om behovet for at kunne agere i situationen og kunne strikke fleksible løsninger sammen i samarbejdet mellem sagsbehandlere i kommunen, boligselskaber og socialpædagoger. Birger Mosholt, leder af Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, hilste tiltaget velkomment, men ser det som hovedudfordringen at forenkle løsningerne. Udover mangel bolig har de unge oftest et mix af problemstillinger omkring job og uddannelse, gæld, Tekst og foto: Thomas Pedersen kriminalitet, misbrug og psykiske problemer. - Vi skal blive bedre til at udvikle plan A, B, C og måske D, hvis det ikke går som det skal. Det handler jo også om godt købmandskab. Jeg vil håbe, at nogen vil forske i, hvad det egentlig koster, at lade være med at give de unge en fremtid, hvor de ikke er en del af samfundet, sagde Birger Mosholt. På konferencen blev deltagerne præsenteret for nogle af de tiltag, der er på vej i blandt andet København og Odense kommuner i forlængelse af hjemløsestrategien. Men hovedudfordringen er og bliver samarbejdet på tværs af de myndigheder og instanser, der skal ind omkring de unge. Dagen viste, at hjemløsestrategien har skabt grobund for en vis optimisme, som forhåbentlig giver udslag i bedre resultater. Se mere om konferencen på HJEMLØSESTRATEGIEN Socialminister Karen Elleman åbnede konferencen og bliver her interviewet af skolens TV-station, Kanal Kofoed. Regeringen lancerede tidligere sin strategi for arbejdet med hjemløse. Her er strategiens fire målsætninger: Ingen borgere skal leve et liv på gaden. Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger. Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4 måneder. Løsladelse fra fængsel eller udskrivelse fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen. 4 Kofoeds Avis december 2009 Kofoeds Avis december

4 Ole Werner Munck omgivet af sine elever i Atelieret. Det handler om at lære at træffe valg Keramik, billedkunst, sang og andre kreative fag hvad skal det nu gøre godt for? En underviser i billedkunst forklarer, hvordan de kreative udfoldelser hjælper Kofoeds Skoles elever videre til en bedre og mere selvhjulpen tilværelse. INTERVIEW Af Helle Jung Foto: Thomas Pedersen - Man bliver så klog i fællesskabet med andre! Ole Werner Munck føler sig privilegeret. Han får meget igen fra eleverne i sin undervisning i billedkunst på Kofoeds Skoles værksteder, og det holder ham oppe på beatet, så han bruger og forbedrer sin egen faglige tilgang til og viden om sit fag. - Vi har en folkeoplysende funktion, så derfor kan eleverne uddanne sig på andre områder end ved fag, man direkte kan gå ud og bruge på en arbejdsplads. De ting, de lærer gennem kreativitet, er bestemt også kompetencer, man kan bruge, når man søger arbejde og skal fungere i et job, understreger Ole Werner Munck. get dem evnen til at arbejde for en tid. Nogle af dem kan genvinde arbejdsevnen, mens andre er på varige ydelser, men de har alle behov for at udvikle deres personlige kvalifikationer. Og det gør de bl.a. gennem undervisningen i kreative fag. Indsigt og handlemuligheder Ole Werner Munck sammenligner situationen for en elev, der for en tid har været sat ud spillet på grund af sygdom, langvarig ledighed eller misbrug med, hvordan den kan se ud for et ganske ungt menneske: - Alt er stort og åbent, men intet er muligt, fordi alt er fuldstændig uoverskueligt. Gennem arbejdet med bl.a. maleri bliver man i stand til at sætte ord på sine overvejelser og muligheder, fordi man koncentrerer sig om og øver sig på det overskuelige område, lærredet er. Dermed bliver tingene Han er selv udøvende billedkunstner og selvlært inden for maleri, skulpturer og glaskunst. Oprindeligt blev han uddannet inden for fotografi, blev siden socionom fra RUC, underviste dernæst i kunst og kultur på seminarier, blev udøvende kunstner og har sideløbende gennem de seneste 15 år undervist i billedkunst. Senest har han efteruddannet sig i billedkunst og æstetik for at blive endnu bedre til mødet med eleverne. Ole Werner Munck har 16 elever på hvert billedkunsthold, lige fra udenlandske kemiingeniører og teaterinstruktører til tidligere pølsemænd og virksomhedsindehavere, og flere af eleverne har erfaring med maleri, design og noget, der ligner. - Her kommer mennesker, som har haft et liv som alle andre, men som måske er blevet udsat for sygdom eller tragedier, der har fratakonkrete og håndgribelige. Bag hvert penselstrøg og hver farve har den, der maler billedet, truffet et valg. Ole Werner Munck underviser holdet kollektivt, men det udvikler sig altid sådan, at eleverne underviser hinanden individuelt. - Det sker på hvert hold, at en begynder at tale med sidemanden om, hvordan han eller hun kan komme videre med sit billede, eller hvad vedkommende kunne ændre for at opnå en ønsket effekt. Det giver andre på holdet, der måske i begyndelsen har været lidt tilbageholdende, mod på også at give deres besyv med. Og snart er alle inddraget og deler deres viden og erfaring med hinanden på kryds og tværs. En fælles gennemgang af billederne er en fast del af undervisningen, og her fortsætter delingen af viden og ideer på livet løs. En er måske inspireret af en bestemt stilretning, men har ikke lige konkrete eksempler ved hånden, og så kommer værkstedets computer og internetforbindelse i brug. VELKOMMEN til julemarked på Kofoeds Skole Stemningsbilleder fra Natur og Miljøværkstedet fra sidste års julemarked. - Mange er ikke fortrolige med at bruge en pc, men når man skal finde noget bestemt, så går man i gang med at undersøge, hvordan man så bruger maskinen og nettet. Det er også et suverænt værktøj til at se, hvordan et maleri kan ændres ved at afprøve effekter og forskellige muligheder i Photoshopprogrammet. På den måde bliver en del eleverne ad bagvejen fortrolige med ny teknologi, som de måske ellers ikke ville have haft mod på at kaste sig over. En anden væsentlig sidegevinst er, at eleverne gennem arbejdet med malerierne åbner op for den bagage, de har med sig. - Man overfører næsten uundgåeligt flere personlige sider til sit maleri. Nogle bliver til tider forbavsede over resultatet på lærredet. Når vi så har de fælles eller individuelle samtaler om maleriet, kan de tit godt se, at resultatet ikke er helt tilfældigt. Gennem den forståelse opnår de ofte en personlig indsigt og i hvert fald en erkendelse af deres handlemuligheder. Julen står atter for døren, og dermed er det også snart tid til det årlige julemarked på Kofoeds Skole. Torsdag d. 10. december slår vi dørene op til teater og dans, spændende gaveboder, sød musik til øregangene og selvfølgelig masser af godt til ganen. Skolens elever har i årets løb produceret et hav af lækre ting, som vil gøre lykke under juletræet: sæl- Formålet er at skabe billeder, der giver eleverne mulighed for at udtrykke deres personlige historier og hverdagsoplevelser, forklarer Ole Werner Munck. At alle eleverne på et billedkunsthold skal kunne dele, hjælpe, rådgive og anvise hinanden kræver en vis form for selvkontrol og en evne til at kunne gå ind i en struktur med forventninger og krav til deltagerne. - I løbet af det semester, eleverne er sammen, skabes der sociale fællesskaber, og på den måde bliver de socialt integreret. For dem på varige ydelser kan det betyde en tilværelse med større værdighed. De, som skal videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, har ofte skabt sig et overblik over, hvad der skal til for at søge ind på skoler, skrive ansøgninger, gå til jobsamtale og klare hverdagen på en arbejdsplads. Vi holder dem ikke i hånden, men vi motiverer til at træffe valg, der kan forbedre deres livsforløb. skinsluffer, glasfade, smykker, keramik, malerier og meget mere. Så kom og bliv varm om julehjertet til en dag med julegaveindkøb, nisserier, og masser af smittende julehumør. Julemarkedet er åbent fra kl På gensyn! - malenea 6 Kofoeds Avis december 2009 Kofoeds Avis december

5 At se TROLDEN i øjnene Tanja Bloch i Keramikværkstedet på Kofoeds Skole. Arbejdet med keramik er et af hendes værktøjer til at øge sit selvværd. Tanja Bloch har efter et svært arbejdsliv med ledighed, mobning og depressioner styrket sit selvværd gennem kreativitet. De små kunstværker, hun frembringer på det keramiske værksted, er for hende blevet en uundværlig måde at udtrykke sig på. INTERVIEW Af Helle Jung Foto: Thomas Pedersen Det er tydeligt, at Tanja Bloch er lidt beklemt ved at åbne op for posen, men hun er fast besluttet på at fortælle om den tilværelse, der indiskutabelt har behandlet den 62-årige førtidspensionist hårdere, end godt er. - Jeg har besluttet mig for at fortælle åbent om det. Mange har prøvet det samme som mig, og det er ikke noget at være flov over. Ved at vise åbenhed får andre måske også lyst til at lukke op, forklarer Tanja Bloch, da vi mødes i keramikværkstedet på Kofoeds Skoles 2. sal. Foran hende har et helt sangkor med dirigent, en guitarist og en bassist taget opstilling i miniature, forstås. Forrest har en beatle, vist nok George Harrison, slået tonerne til sangen Yesterday an. Og i baggrunden troner en gigantisk næsehornsbille. Alt sammen udført med den største sirlighed i keramik og glasur, der får værkerne til at ligne irret kobber eller smedejern. Man behøver ikke være kender for at kunne se, at Tanja Bloch har mere end talent i sit arbejde med leret. I mere end 10 år har hun skabt alt fra kronede frøer til humoristiske damptromler i keramik sammen med de andre kreative sjæle på værkstedet, der sætter begreber som selvlært og amatør i et helt nyt lys. Her støder man på figurer og brugskunst med så fine detaljer og stor originalitet, at man lige så godt kunne have befundet sig på et af de dyre gallerier i Indre By. Men vejen hertil var for Tanja Bloch både snoet og barsk. En sårbar sjæl i en barsk verden Tanja Blochs verden gik fra Dragør, og det gør den stadig. Moderen prægede hjemmet med egne malerier og skulpturer og var god til at inddrage de to døtre i den kreative verden med papirklip, tegning og meget andet. Derfor faldt det naturligt at blive uddannet reklametegner fra Tegne- og Kunstindustriskolen på Rådhuspladsen, der var datidens svar på Skolen for Brugskunst. Derfra kom Tanja Bloch til at arbejde på reklamebureauer, tegnestuer og ugeblade, senest på Søndags B.T. Men arbejdslivet fik et afgørende knæk i forbindelse med typografernes langvarige konflikt på Berlingske Tidende i I den forbindelse blev Tanja Bloch tilbudt job på avisen, men hun havde ikke lyst til at rykke over i den betydeligt barskere tone, der der herskede. Og så røg hun ud. - Jeg er livlig og udadvendt som person, men også meget følsomt anlagt. Det er der mange fordele ved, men også den store ulempe, at jeg altid har været meget modtagelig over for andres nederdrægtigheder. Og der er altid nogen, der fornemmer ens ømme punkter. Så jeg har faktisk hele livet, lige fra børnehavealderen gennem mit arbejdsliv været udsat for mobning, fortæller hun. Efter Det Berlingske Hus fik Tanja Bloch nogle kortere ansættelser og havnede så i en ledighedsperiode. Depression havde hun allerede prøvet, men da hun i forbindelse med et jobtilbud atter blev udsat for mobning, gik hun helt ned med flaget og blev indlagt med svær depression. Fem gange har hun fået stillet diagnosen, og to af depressionerne har været så svære, at det har krævet indlæggelse og elektrochok. Som 49-årig søgte og fik hun førtidspension. Kronologien omkring tiden med jobtilbud, mobning og depressioner er ikke nem at hitte redde i, for både depression og behandling har tæret på hukommelsen. Væsentligst er, at Tanja Bloch har fundet nogle metoder til at håndtere de svære ting i livet. - Man kan jo sagtens se, at mennesker opfører sig dårligt, fordi de selv er pressede. Men det gør det ikke nemmere eller mere behageligt at være udsat for. Jeg har gennem bl.a. samtaleterapi lært mig nogle værktøjer til ikke at lade den slags gå indad, men i stedet se, at det nok er, fordi folk har haft en dårlig dag. At det ikke altid er min skyld og ofte slet ikke har noget med mig at gøre, selv om det er mig, det går ud over. Selvtillid gennem hænderne Et andet værktøj til at øge det manglende selvværd, Tanja Bloch føler, hun hele livet har lidt under, er hendes kreative arbejde med keramik på Kofoeds Skole. At hun overhovedet fandt på at søge herind, skete også ad en tilfældig omvej. Hun havde været på besøg med den daghøjskole hun gik på i Tårnby, og da den måtte lukke, henvendte hun sig på Kofoeds Skole og har siden været her hver dag. - Her er en medmenneskelighed og et stort spekter af alle mulige slags mennesker. Her tolererer man mennesker, som er lidt anderledes, på en helt anden måde, end man gør på arbejdsmarkedet, siger hun med et smil. Tanja Bloch ser sin vej til et bedre liv som et blandet resultat af medicinsk behandling, samtaleterapi og kreative udfoldelser. - Keramikken har simpelthen givet mig større selvtillid. Det er svært præcist at pege på, hvorfor det er sådan det er en måde at udtrykke sig på, som betyder utroligt meget for mig. Der kommer nogle ting ud gennem de ting, jeg her laver, som ikke kommer frem, når jeg fx taler med andre. Jeg tror, det handler om stemninger, som jeg kan få ind i tingene og på den måde komme ud med, og som er meget svære at sætte ord på. Tanja Bloch giver sin store, lidt truende næsehornsbille som eksempel. - Det handler om at se trolden i øjnene. Billen begyndte som en stor og truende drøm. Men så forvandlede den sig til en blå hund og derefter til en sød lille hvid hund, der gerne ville klappes. Jeg tolker det som angst, som kan forvandles til noget håndterbart og ufarligt, når blot man tør se den i øjnene, ler hun. Ny tandklinik for SOCIALT UDSATTE på Kofoeds Skole Når pengene er små og problemerne store, er tandplejen ofte én af de ting, der bliver forsømt. For mange socialt udsatte mennesker er dårlige tænder og tandsmerter en ubehagelig del af hverdagen. Det hæmmer den sociale kontakt med andre mennesker, og gør det svært at tygge ordentlig mad med sygdom og fejlernæring til følge. I løbet af nogle måneder åbner en ny tandklink på Kofoeds Skole, der er specielt skabt til mennesker, der af forskellige årsager ikke passer ind i det etablerede system. Her kan de dårligst stillede gratis få behandlet deres tænder af professionelle tandlæger, som arbejder frivilligt i den moderne indrettede klinik. Klinik ken er et samarbejde mellem De Hjemløses Tandklinik, Bisserne, Københavns Kommune og Kofoeds Skole. Bisserne er en forening af frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, som arbejder for en forbedret sundhedstilstand for hjemløse og socialt udsatte. Projektet er finansieret af satspuljemidler. - malenea 8 Kofoeds Avis december 2009 Kofoeds Avis december

6 2009 KULTURNAT Mange kiggede ind bag DÆMONERNES PORT Det pædagogiske team i HNU. Fra venstre: Tine Ros Simonsen, Camilla Mellem 1500 og 2000 mennesker besøgte Kofoeds Kælder på Kulturnatten. En ØJENÅBNER af de store 15 IT-folk fra Novo Nordisk gav en hjælpende hånd til de hjemløse i Kofoeds Kælder. REPORTAGE Af Jane Fogedby Foto: Thomas Pedersen Den 9. oktober blev dørene til Kulturnatten 2009 slået op og Kofoeds Skole slog Dæmonernes Port op og bød publikum indenfor. På trods af det dystre navn, som Kim Larsen gav porten til Kofoeds Skole i sin sang Langebro, var der rigtig mange mennesker, som turde gå igennem Dæmonernes Port denne aften. Et sted mellem 1500 og 2000 mennesker, vurderede nogle af de medarbejdere, som deltog i arrangementet. Kofoeds Skoles elever var mødt talstærkt op med blinkende djævlehorn i panden. De glædede sig til at vise publikum, hvad der egentlig gemmer sig bag Dæmonernes Port. Smilende græskarhoveder og levende lys viste publikum vej ind i gården, som sprudlede af musik, drama og dans. Her underholdt Korføddderne, Dramaholdet, Ready Steady Blues Band, Danseholdet, Salsaorkestret og Mellemøstorkestret hele aftenen for et begejstret publikum. I Kofoeds Kælder denne aften forvandlet til en mini Kofoeds Skole fortalte info-damerne om Kofoeds Skoles grundtanke, hjælp til selvhjælp, og arbejdet for socialt udsatte. Publikum løste også arbejdsopgaver i værkstederne Tøj-depotet og Natur & Miljø for at tjene Kofoed Dollars som kunne veksles til en lækker, hjemmebagt ingefær-småkage, et glas frisk saftevand eller varm kop kaffe. Tak til alle, der turde bevæge sig ind ad Dæmonernes Port og opleve, hvad der gemmer sig bag porten til Kofoeds Skole i dag. Info-damerne bød publikum inden for i mini-kofoeds Skole Tøj-depotet og Natur & Miljø uddelte arbejdsopgaver og Kofoed Dollars til publikum. Der blev sorteret tøj og lavet filtkugler i den helt store stil. Eleverne optrådte med dans, drama og musik i gården STØTTEKREDSEN Af Thomas Pedersen Foto: Johnny Hansen Når man til hverdag har sin gang hos Novo Nordisk i Bagsværd, er der en stor kontrast i forhold til Kofoeds Kælder for hjemløse. Derfor blev det også en øjenåbner af de store for de 15 IT-medarbejdere fra Novo Nordisk, der brugte en arbejdsdag på at servere frokost for de hjemløse og give en praktisk hånd med maling og istandsættelse af både kælderen og skolens nødherberg i Sofiegade på Christianshavn. En dag, hvor vi arbejder for andre - En gang om året har vi en dag, hvor alle i vores område (IT&CD) mødes og afholder en temadag. Dagen i år skulle bruges på vores globale TakeAction! program, som handler om at gøre en forskel i samfundet, fortæller Johnny Hansen, der koordinerede aktiviteterne i Kofoeds Kælder sammen med sine to kolleger Betty Schachtschabel og Carsten Dalskov. De 15 medarbejdere fra Novo skulle udføre reparations- og vedligeholdelsesopgaver, servere frokost for de hjemløse og løse forskellige IT-problemer. Som en ikke uvæsentlig del af opgaven ringede Novo Nordisk medarbejderne til forskellige virksomheder for at få dem til at sponsere maling, værktøj og computerudstyr. - Det var virkelig dejligt at opleve, hvor stor en forskel et par timers arbejde kan gøre. Det gav en god fornemmelse at give en hjælpende hånd på et sted, der er MEGET forskelligt fra det miljø, vi arbejder i til hverdag. Det var virkelig en øjenåbner af de store, siger Johnny Hansen. Frokost for 30 hjemløse Normalt serveres der ikke frokost i Kofoeds Kælder, men i dagens anledning købte Novo Nordisk folkene stort ind, og ved middagstid mødte 30 hjemløse op for at spise med. Efter frokost gik arbejdet videre, men selvom der blev knoklet og brugt knofedt, var det ikke muligt at blive helt færdigt med det hele. Derfor har Johnny Hansen og nogle af kollegerne efterfølgende været inde i kælderen et par gange for at blive helt færdige. En god følelse I Kofoeds Kælder er Kim Clemen og Dorthe Bruun meget taknemmelige for den hjælpende hånd fra Novo Nordisk. -Vi sætter meget stor pris på det arbejde, de har udført! Det er noget både vi og de hjemløse kommer til at nyde godt af i lang tid fremover, fastslår Dorthe Bruun. Også for Johnny Hansen og hans kolleger har dagen sat sine spor. Vi har lavet noget, der betyder meget for andre mennesker, og samtidig har vi kolleger kunnet være sammen på en ny måde. Det giver et godt sammenhold og en god følelse at hjælpe. Det vil jeg meget gerne gøre igen, slutter Johnny Hansen. TAK TIL SPONSORERNE Novo Nordisk medarbejderne formåede at få følgende virksomheder til at sponsere materialer og computerudstyr: Johnson Controls og BMF Byggeriets Malerfirma donerede maling, pensler og andet tilbehør. Applicon har doneret brugte computere. Jannerup Offset donerede diverse brugt IT-udstyr. Kofoeds Avis skal hilse fra Kim Clemen og Dorthe Bruun og sige mange tak for hjælp og støtte til såvel sponsorer som medarbejderne fra Novo. 10 Kofoeds Avis december 2009 Kofoeds Avis december

7 Danmarks socialt udsatte har brug for DIN hjælp Magasinpost UMM ID nr.: BLIV STØTTEMEDLEM Kofoeds Skole er en selvejende institution, som yder Hjælp til selvhjælp til arbejdsløse og socialt udsatte mennesker. Som støttemedlem af Kofoeds Skole er du med til at hjælpe socialt udsatte mennesker. Du bakker konkret op om de 4000 elever, der årligt har sin gang på Kofoeds Skole. Du vil som støttemedlem modtage Kofoeds Avis fire gange årligt samt invitationer til arrangementer på skolen m.m. FRADRAG FOR ENGANGSBELØB OG GAVEBREVE Du kan også støtte os med et engangsbeløb på vores hjemmeside eller få tilsendt et girokort vi sætter stor pris på alle bidrag! Kofoeds Skole er godkendt efter Ligningslovens 8A. Det betyder, at bidrag udover 500 kan trækkes fra i SKAT. Som gavebrevsgiver kan du opnå fuldt fradrag. TILMELD DIT BIDRAG TIL PBS Du har nu mulighed for at tilmelde dit bidrag til Betalings Service (PBS) det vil spare dig for en masse besvær med girokort og gebyr. Samtidig sparer du Kofoeds Skole for en masse administrationsudgifter. Dermed går flere penge til arbejdet for socialt udsatte i Danmark. Gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dit bidrag elektronisk til PBS. KONTAKT Kontakt os på eller På kan du læse mere om vores arbejde og give DIN hjælp til Danmarks socialt udsatte. (janef) REDAKTION: Thomas Pedersen (Ansvar), Ole Meldgaard, Jane Fogedby og Malene Alexandersson. LAYOUT: Rikke Saabye FORSIDEFOTO: Thomas Pedersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: Eftertryk tilladt med kildeangivelse ISSN: Red. sluttet d. 19. november 2009 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S Tlf.: Fax: Postgiro: Næste blad udkommer 1. marts 2010 SKRIV TIL REDAKTIONEN: FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole eller Afsender: Kofoeds Skole Nyrnberggade København S. STØTTEMEDLEM 1: Medlemskab 2009, 200 STØTTEMEDLEM 2: Medlemskab 2009 for arbejdsløse, studerende og pensionister, 100 EVT. GAVE I ALT Ved betaling via netbank: Oplys venligst medlemskab og eventuelt gavebeløb.

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6 Juni 2010 Sociale virksomheder leder side 2 Støtte gør nytte side 6 Skovlen under angsten side 6 Socialøkonomiske virksomheder kan være en vej til inklusion for de svageste Den socialpolitiske tendens

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Marts 2010. De fattige og hjemløse. leder side 2. Én dag ad gangen. side 3. I de udstødtes tjeneste. side 6

Marts 2010. De fattige og hjemløse. leder side 2. Én dag ad gangen. side 3. I de udstødtes tjeneste. side 6 Marts 2010 De fattige og hjemløse leder side 2 Én dag ad gangen side 3 I de udstødtes tjeneste side 6 De fattige og hjemløse FOTO: KOFOEDS SKOLE Karen Hegelund Nielsen i sit værelse i Miteq. Det europæiske

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk De skjulte unge Flere unge mænd bliver hjemløse. Det melder gadeplansmedarbejdere og bosteder, der arbejder med unge. De unge mænd bruger ikke de etablerede tilbud og optræder ikke i hjemløsestatistikkerne.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere