Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode..."

Transkript

1 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager mos eha ns en Under v i s er e: Thoma sbøy ej es s en-t l. dk Kr i s t i nut ne-k r l. dk Ka r enma l eneandr ea s en-k l. dk Ant a l a ns l a g: Webs i deurl : ht t p: / / www. mot i v i z e. dk F TPURL : f t p: / / s t udy hea r t f 14. mmd. ea l. dk / gr oup43

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8 Metode Analyse Målgruppens behov og interesser Sammenligning af konkurrenter Fordele ved eget koncept Koncept funktioner Business canvas Risiko-analyse Designanalyse Starframe Logoanalyse Visuel research Konceptudvikling Differentiering Designbudskab Tagline Kampagnestrategi Media flow chart SEO i Model Styletile Logo-udvikling Logoanalyse Use case UX/UI Matrix Activity diagram Wireframe Mockup Produktudvikling Teknologivalg AIDA Appelformer

3 Starframe motivize.dk Optimering Validering Brugertest Revurdering Konklusion Selvevaluering Bilag

4 INTRODUKTION 4

5 INDLEDNING På multimediedesigneruddannelsens 2. semester undervises vi i digital kommunikation og udarbejdelse af et multimedieprodukter i en brugssammenhæng 1. Hertil skal vi lære følgende: At kommunikere til en bestemt målgruppe, både visuelt og skriftligt. At udforme et interaktivt og digitalt produkt baseret på en virksomhed eller brugers ønsker. At kunne arbejde effektivt i en gruppe, samt at kunne planlægge projekter. Dette udmundes i en eksamen ved semesterafslutning, hvori vi eksamineres i de 4 grundfag; Design, Kommunikation, Virksomhed og Interaktion. Som en del af undervisningsplanen, er vi blevet tildelt en klient fra den virkelige verden, hvortil det er vores opgave igennem semesteret at fremstille et nyt koncept, for den enkelte klient baseret på det undervisningsmateriale som vi vil modtage lektioner i. Vi er blevet tildelt klienten; Jessen & Co. Denne klient har til forskel fra de andre mulige klienter ikke noget eksisterende koncept, og vi skal derfor analysere og udarbejde et helt nyt koncept. Der er derfor fokus på konceptudvikling igennem udformningen, da denne virksomhed ikke har en etableret kundegruppe eller noget tidligere marketingsgrundlag. Hertil skal der desuden skabes en visuel identitet, således at virksomhedens budskab kan fremgå tydeligt for målgruppen. Jessen & Co. består af Thomas Jessen, som igennem projektet vil være vores kontaktperson. Han er desuden underviser i vores Interaktions-lektioner. Ved starten af projektet er der planlagt et introduktionsmøde. 1 Studieordning for Multimediedesigner. Udgivet af Landsnetværket for Multimediedesigner. Besøgt d (Internet) Internetadresse: 5

6 PROBLEMFORMULERING Ved mødet med klienten Jessen & Co, fremlagde virksomheden deres idé, samt nogle kriterier til konceptudviklingen. Idéen var beskrevet som følgende: Arbejdstitel: Orange & Gratis (ændring er tilladt). Orange & Gratis er en markedsplads for små jobs. Orange & Gratis samler personer, som har brug for en hjælpende hånd og som ønsker, at give en hånd med praktiske opgaver, både ude og inde. Eksempler kunne være: babysitting, græsslåning, computer problemer, lave en hjemmeside, flytning, pasning af kæledyr eller traditionelt håndværk. Konceptet skal derudover indeholde: - Et navn. - Idéer omkring muligheder. - Idéer omkring brugbarhed. - Idéer til design. - Idéer til nye services. - Idéer til online kommunikation. - Idéer til feedback og feedforward. - Generel SEO optimering. - Der er tildelt kr. til marketing. Vi vil ud fra disse kriterier arbejde med problemstillingen: Hvordan skaber vi et koncept, der kan formidle en service eller ydelse imellem personer eller virksomheder for klienten Jessen & Co? For at kunne besvare ovenstående, vil vi udforme spørgsmål, som skal danne grundlag for besvarelsen af problemstillingen. Disse er: Hvordan vælger vi den mest attraktive målgruppe og branche for Jessen & Co? Hvordan skaber vi en visuel identitet for konceptet? Hvordan kommunikerer vi til/med målgruppen? Hvordan udformer vi et medie, der visuelt henvender sig bedst til den valgte målgruppe? Vi vil igennem denne rapport finde oplysninger, som understøtter konklusionen til vores problemstilling, samt udforme analyser som kan hjælpe os frem til besvarelsen. 6

7 AFGRÆNSNING Se bilag 1-4, for research og analyser tilhørende afgrænsningen 2. VURDERING AF SEGMENTET Ud fra vores segmentering 3 har vi valgt at segmentet; Idrætsudøvere, vil være det mest fordelagtige segment for klientens koncept. Denne beslutning er baseret på følgende: I segmentprofilen Idrætsudøvere ser vi, at dette er et stort voksende marked, som indeholder mange under-segmenter. Dette giver grundlag for stor differentiering af markedsføring (se s. 20) til mange målgrupper. Derudover bruger vores persona også meget tid på motion i flere idrætsgrene, og mindre tid derhjemme. Han er en aktiv person, hvilken i høj omfang udelukker segmentprofilen; IT og computer. Yderligere bekræfter vores Conzoom undersøgelse, at vores persona stemmer overens med resultaterne i denne segmentering. Vores overordnede segment vil herefter være; Idrætsudøvere. VURDERING AF BRANCHEN Brancheanalysen viser at klientens oprindelige idé ikke var anvendelig, hvis denne skulle leve op til klientens kriterier. Vores udvidede brancheanalyse viser dog, at vores koncept vil være konkurrencedygtig i forhold til de resterende konkurrenter i Find en træningsmakker -branchen, da størstedelen af disse konkurrenter enten ikke har formidling af træningspartnere, som primære kompetence, eller er lavt positioneret ift. design og pris. Branchen vil derfor være; Webside der tilbyder brugeren at kunne finde en træningsmakker. Herefter vil vi bekræfte vores valg af branche, ved at analysere makro-miljøet. VURDERING AF MAKRO-MILJØ Vi har ud fra denne vurdering lært at vores koncept, set fra det omgivende makromiljøs politiske synsvinkel, er positivt og at det er muligt at udføre økonomisk. Dertil har vi lært at sportskulturen i Danmark er i positiv udvikling, og at danskernes brug af Internettet også er stigende. Sammen med foregående analyser og yderligere dataindsamling, kan vi afgrænse den resterende rapport. 2 Se bilag 1 - Metode 3 Se bilag 2 - Segmentering 7

8 KONKLUSION (AFGRÆNSNING) Klientens oprindelige koncept er igennem afgrænsningen, blevet vurderet som et ikke-attraktivt marked, og efterfølgende er forslag til nyt koncept blevet udarbejdet, på baggrund af segmentering og analyse af nyt marked. Vi har igennem vores afgrænsningsafsnit fået analyseret og dokumenteret os frem til, at følgende er gældende for det nye koncept: Overordnet segment: Idrætsudøvere. Primær målgruppe: Personer som søger en træningspartner til fitness center. Sekundær målgruppe: Personer som søger en træningspartner til alle andre idrætsgrene med mere end 2 personer. Målgruppen er interesseret i en webløsning i form af en hjemmeside. Ud fra disse oplysninger kan vi fremsætte en ny problemformulering, der er mere specifikt indrettet til vores målgruppe og koncept. Dokumentation af segmentering og målgruppevalg findes i afgrænsning. 8

9 PROBLEMFORMULERING Vi vil ud fra kriterierne fra vores afgrænsning arbejde videre med problemstillingen: Hvordan skaber vi en hjemmeside, der kan hjælpe målgruppen til at finde en træningspartner, samt give motivation og lyst til sundhed og motion? For at kunne besvare ovenstående, vil vi udforme spørgsmål, som skal danne grundlag for besvarelsen af problemstillingen. Disse er: Hvilke kommunikations-strategier skal vi anvende for at henvende os til målgruppen? Hvordan udformer vi en visuel identitet, som er attraktiv for målgruppen? Hvorledes designer vi vores interaktive platform, så det passer til målgruppens præferencer? Vi vil igennem denne rapport finde oplysninger, som understøtter konklusionen til vores problemstilling, samt udforme analyser som kan hjælpe os frem til besvarelsen. 9

10 METODE 10

11 ANALYSE-MODELLER For videre at kunne tilrettelægge projektet, vil vi anvende følgende modeller og analyser til at afklare vores problemstillinger: POSITIONERING Som et led i SMP-modellen 4 (som er delvist anvendt i vores afgrænsning) dækker positionering over fastlæggelse af brugerens interesse og behov, samt konceptets plads på markedet og hvorledes dette adskiller sig fra konkurrenterne. Vi vil med denne model også bestemme konceptets endelige funktioner. Positionering har til formål, at skabe en bestemt plads i kundernes bevidsthed og er et værktøj til at udforme en visuel identitet for konceptet. SWOT SWOT analysen 5 vil vi benytte til, at udarbejde en analyse på koncepts nuværende situation. SWOT er en struktureret analyseproces, der har til formål at identificerer og analysere interne stærke og svage sider, samt de eksterne muligheder og trusler. En fordel ved at bruge denne analyse er, at man kan få et overblik over interne og eksterne faktorer for virksomheden eller i dette tilfælde; et koncept. BUSINESS CANVAS Business canvas 6 skal hjælpe os til at danne et overblik over konceptets budskab, samt hvorledes dets funktioner henvender sig til målgruppen. Dette værktøj kan endvidere fortælle os om, hvilke muligheder og udfordringer som konceptet står overfor. Business canvas beskriver rationelle faktorer om hvordan virksomheden, eller i dette tilfælde konceptet skaber og leverer værdier i mikro-miljøet. DIFFERENTIERING Differentiering 7 bruges markedsføringsmæssigt til, at kunne distancere sig fra konkurrenterne, således at det er tydeligt for kunderne at se hvad der adskiller konceptet fra konkurrenterne. Da vi har flere målgrupper i konceptet, vil vi anvende differentiering til at fastlægge hvilken type markedsføring, som vil være anvendelig for at nå ud til vores målgruppe. 4 Andersen, Finn Rolighed, Jensen, Bjarne Warming, Jepsen, Kurt, Olsen, Mette Risgaard, Schmalz; Peter (2012) International Markedsføring. 4 Udgave. 3 oplag. s , København, Trojka / Gads Forlag A/S 5 Andersen, Finn Rolighed, Jensen, Bjarne Warming, Jepsen, Kurt, Olsen, Mette Risgaard, Schmalz; Peter (2012) International Markedsføring. 4 Udgave. 3 oplag. s , København, Trojka / Gads Forlag A/S 6 Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur: Business Model Generator. Side udg. y John Wiley & Sons, Inc., (Bog) 7 Andersen, Finn Rolighed, Jensen, Bjarne Warming, Jepsen, Kurt, Olsen, Mette Risgaard, Schmalz; Peter (2012) International Markedsføring. 4 Udgave. 3 oplag. s , København, Trojka / Gads Forlag A/S 11

12 RISIKO-ANALYSE Da det er vigtigt at minimere potentielle risici, udarbejder vi er risikoanalyse, som har til formål at opstille eventuelle scenarier og derefter rangere dem efter sandsynlighed og effekt på virksomheden. Til at identificere potentielle risici for klienten og projektet, vil vi anvende en mini-risk analyse 8 for at afdække hvilke fokusområder, som vi bør fokusere på for at konceptet kan blive succesfuldt. STARFRAME-ANALYSE Starframe analysen 9 kan benyttes til både, at udarbejde et nyt interaktivt kommunikativ, som f.eks. en hjemmeside, men også til at analyserer et allerede eksisterende koncept. Analysen består af tre områder, første del omhandler de hardware/softwaremæssige aspekter, som hvilken browser og skærm opløsning, den er optimeret til. Herefter kigger man på de to trekanter, som tilsammen danner en hexagonal stjerne, der symboliserer en sammenhæng i mellem de 6 aspekter. Første trekant omhandler grundlægningen af f.eks. en hjemmeside, hvad er formålet med den og hvilke virkemidler skal der benyttes for at opnå de mål, der er opsat for den kommunikation man ønsker at formidle, hvilke ressourcer(tid og penge) er der til stede, både ved opstarten og efterfølgende i opdatering af f.eks. hjemmesiden. Næste trekant omhandler de kommunikative aspekter som omverdenen afspejler. Hvordan og hvor møder vi brugeren med vores f.eks. hjemmeside, hvilke forventninger har vi til brugeren når de møder vores kommunikation, hvilke forventninger har brugeren til vores kommunikation, hvilke trends benyttes der i samme genre og skal man benytte disse trends eller adskille sig fra dem. Vi vil anvende starframe modellen 2 gange i projektet. Først på vores konkurrenters hjemmesider, og efterfølgende på vores egen. 8 Tonnquist, Bo: Project Management. Side udg. Academica, (Bog) 9 Designing New Media - Learning, Communication and Innovation - Anette Grønning, Bo Kampmann Walther og Cynthia Grund m. fl. Udgave:

13 CRAP MODELLEN CRAP modellen, også kendt som de 4 designprincipper, anvender vi som guidelines under vores designproces af vores koncept, og til vores logoanalyser. Principperne er: contrast, repetition, alignment og proximity. Contrast vedrører, hvordan at man bruger kontrast til at skabe noget visuelt appellerende, og ved anvendelse af kontrast i farver, fonte, figurer eller teksturer. Repetition omhandler, hvordan man bruger gentagende elementer såsom farver, fonte osv. til at skabe harmoni i ens website eller anden form for kreation. Ved alignment tilpasser man elementers størrelse, form og position efter hinanden, således at man opnår en visuel harmoni imellem de forskellige elementer på ens flade. Det sidste princip er proximity, dette princip omhandler afstanden imellem elementer som skal være tilpas for at mindske kommunikativ støj og optimere læsbarhed. MEDIA FLOW CHART Et media flow chart og Campaigns AIDA er et redskab der bruges til at fastslå sammenhæng imellem marketingskampagne og AIDA model. Derved kan man vurdere hvorvidt at nye elementer skal indføres i kampagnen, eller om eksisterende elementer skal forkortes, eller forlænges i kampagnen. LOGO-ANALYSE Logo analysen 10 vil vi anvende til at få et indblik i, hvad der findes af logo trends og traditioner i blandt vores nærmeste konkurrenter. Vi vil se på emnerne: Målgruppen, Identitet, Funktion, Æstetik og virkemidler med dertilhørende underkategorier. På den måde får vi en gennemgående analyse, med både negativ og positiv data omkring konkurrenternes logoer, som vi kan anvende når vi skal designe konceptets logo, og samtidig skabe en visuel identitet. USE-CASE En Use case 11 er en metode hvor man sætter en fiktiv bruger i en situation, hvor brugeren skal opnå et mål på et site, såsom at oprette en bruger, eller bestille en vare. Man laver her et chart, der visuelt beskriver hvordan brugeren opnår de givne mål. 10 Se bilag 26 - Logoanalyse 11 What is a Use Case? - Definition from Techopedia. Udgivet af Janalta Interactive Inc.. Besøgt d (Internet) Internetadresse:http://www.techopedia.com/definition/25813/use-case 13

14 UX/UI MATRIX Vi vil gøre brug af UX/UI Matrix i vores projekt, for at kunne finde frem til om UX(User Experience) og UI(User Interface) stemmer overens med formålet med vores produkt. Denne metode giver et overblik om vores opbygning af funktioner, sider, genveje, visuelle objekter, visuelle virkemidler osv. er intuitiv og brugervenlig eller om der eventuelt kunne være ændringer, der kunne være med til at forbedre brugerens oplevelse af produktet. ACTIVITY DIAGRAM Et activity diagram 12 skal anvendes for at fastlægge struktur og funktioner på hjemmesiden. Diagrammet har til fordel at danne overblik over de dynamiske elementer i et system, samt vise flow imellem objekter. Her vises også hvilke actions som brugeren skal foretage for at bevæge sig til et nyt objekt. TEKNOLOGIVALG Teknologivalget giver os mulighed for at planlægge hvorledes hjemmesiden skal udformes, samt afklare hvilke muligheder og begrænsninger vi har. Følgende punkter vil blive vurderet i teknologivalget: Markup Language Script Language CSS CMS system Medie skærm Mobile website Med disse elementer kan vi klart beskrive hvorledes hjemmesiden skal laves. AIDA AIDA modellen benyttes til at se på hvordan en specifik medieflade får den givne bruger til at reagere på det budskab, som mediefladen sender og handle efter den. Derved er det muligt at få et indblik i, hvordan ens brugere reagerer på ens budskab, og vurdere hvorvidt om der skal ændres ved den. Modellen er delt op i 4 trin: Attention (Opmærksomhed), Interest (Interesse), Desire (Lyst) og Action(Handling) Booch, Grady m.fl.: Unified Modeling Language User Guide, The. Side udg. Addison Wesley, (Bog) 13 AIDA: Attention-Interest-Desire-Action: Inspiring Action with Your Writing. Udgivet af Mind Tools Ltd,. Besøgt d (Internet) Internetadresse: 14

15 APPELFORMER De tre appelformer Ethos, Logos og Pathos er en metode til at inddele og analysere, hvorpå en afsender kommunikerer og appellerer med sin modtager i en given situation 14. Ethos omhandler afsenderen af beskeden, og hvordan man skaber tillid imellem afsender og modtager for at give afsenderen troværdighed. Logos er appelformen der omhandler logik. Her bruges der en logisk tilgang til at appellere til modtageren. Den sidste metode er Pathos, som appellerer til modtagerens følelser, f.eks. ved hjælp af Story Telling 15 med detaljerede beskrivelser af en person i en given situation. SEO SEO eller Search Engine Optimization er en vigtig del i forbindelse med udviklingen af vores produkt. Vi vil benytte SEO for at kunne optimerer vores produkt,, til at kunne ramme de søgeord, som er relevante for at målgruppen kan finde frem til vores koncept i søgeresultaterne på udvalgte søgemaskiner, og samtidig sørge for at produktet er optimeret i forhold til de søgeord. 3I MODEL Til anvendelse af moderne markedsføring, vil vi bruge 3i modellen 16 til redegørelse for Marketing 3.0. Denne model vil afklare hvorledes vores koncept henvender sig til målgruppens; mind, spirit og heart. Vi kan endvidere afklare om der er sammenhæng imellem vores positionering og konceptets endelige udformning. BRUGERTEST Vi vil benytte think aloud 17 brugertest som undersøgelse af websiden. Dette vil give os et reelt billede af, om vores design rent visuelt og om det lever op til de krav som vi stiller til vores produkt, samt til de krav målgruppen stiller til produktet. Vi kan desuden finde ud af om konceptet holder standarden for de primære funktioner som konceptet profileres ved. 14 Appelformer: Etos, Logos og Patos Studieportalen.dk. Udgivet af Studienet.dk. - Besøgt d (Internet)Internetadresse:http://www.studieportalen.dk/kompendier/dansk/appelformer 15 Lad den gode historie fortælle dit budskab - Firstmade. Udgivet af Firstmade ApS. - Besøgt d (Internet). Internetadresse:http://www.firstmade.dk/branding-storytelling/ 16 Kotler, Philip m.fl.: Marketing udg. L&R Business, (Bog) 17 Lewis, C. H. (1982). Using the "Thinking Aloud" Method In Cognitive Interface Design (Technical report). IBM. 15

16 ANALYSE 16

17 POSITIONERING Efter valget af målgruppe (se bilag 1-4), kan vi nu positionere konceptet på markedet, ud fra følgende faktorer: - Målgruppens behov og interesser - Sammenligning af konkurrenter - Fordele ved eget koncept MÅLGRUPPENS BEHOV OG INTERESSER Vi kan ud fra vores kvalitative undersøgelse 18, samt fra vores persona 19 og kvantitative undersøgelse 20 vurdere hvilke præferencer målgruppen vil have. Målgruppen: - ønsker at leve et sundt og aktivt liv. - har ofte behov for at finde en træningspartner. - vil gerne lære noget nyt. - har et højt teknologisk niveau. - ønsker at medier er enkle at bruge. - ønsker helst en gratis service. Vi vil herefter undersøge hvorledes, disse kriterier positionerer os i forhold til konkurrenterne. SAMMENLIGNING AF KONKURRENTER For at sammenligne vores konkurrenter anvender vi et såkaldt spidergram 21. Denne positioneringsmetode, tillader os at analysere flere faktorer hos hver konkurrent. Der er taget udgangspunkt i funktionen; find en træningspartner, og hvorledes konkurrenterne tilbyder denne service. Vi har bla. valgt at fokusere på: - Tilgængelighed; hvor besværligt er det at få adgang til funktionen. - Pris; hvilken pris tager konkurrenten for funktionen. - Brugervenlighed; hvor enkel er hjemmesiden at anvende. Spidergrammet 22 viser, at flere af konkurrenterne prismæssigt ligger i den gratis del af skalaen. Dette bekræfter brugerens behov for et billigt koncept. Vores koncept skal således også være gratis for kunden. 18 Se bilag 8 Kvalitativ undersøgelse (svar) 19 Se bilag 10 - Persona 20 Se bilag 5 Kvantitativ undersøgelse (svar) 21 Andersen, Finn Rolighed, Jensen, Bjarne Warming, Jepsen, Kurt, Olsen, Mette Risgaard, Schmalz; Peter (2012) International Markedsføring. 4 Udgave. 3 oplag. s. 371, København, Trojka / Gads Forlag A/S 17

18 Derudover viser diagrammet, at flere ved tilgængeligheden af funktionen varierer, da nogle konkurrenter kun tilbyder funktionen, som en del af et medlemskab, eller ikke har funktionen som primært fokusområde. Vores koncept skal derfor have et primært fokus på denne funktion. Flere af konkurrenternes sider er desuden rangeret lavt på brugervenlighedsskalaen, da disse sider enten gør det besværligt at finde funktionen, eller at funktionen er udformet på en måde der ikke gør det nemt for brugeren at anvende. Vores koncept skal derfor tydeligt hjælpe brugeren til at finde relevante informationer. Vi kan nu finde frem til yderligere fordele og muligheder, som vores koncept skal bestå af. FORDELE VED EGET KONCEPT SWOT SWOT-analysen 23 skal vise os, hvilke interne og eksterne situationsforhold, som er gældende for vores koncept. Dette kan hjælpe os til at definere et fuldt koncept. S W STRENGTHS / STYRKER Som ny konkurrent på markedet giver det vores koncept en fordel, da man introducerer noget nyt og spændende for brugeren, som dermed får lyst til at prøve noget nyt. Herudover indeholder konceptet grundig research omkring målgruppen, som man endvidere kan tilbyde helt nye funktioner, som kan virke attraktive. Desuden er der tildelt et stort årligt markedsføringsbudget (behandles senere i denne rapport). Det er også en fordel, at konceptet er forholdsvist billigt, at starte op og vedligeholde. WEAKNESSES / SVAGHEDER Da konceptet er startet som en idé fra klienten, er der ikke tilrettelagt et opstartsbudget, hvilket betyder at konceptet i første omgang ingen startkapital har, udover et fastlagt marketingsbudget. Dette sætter nogle begrænsninger vedr. opstart af en evt. webshop, da der ikke kan indkøbes varer. Herudover har de involverede i projektet kun begrænset eller ingen erfaring i branchen, og muligvis kan der være udfordringer ved produktionen af websitet, pga. manglende kompetencer på det fagteknologiske område. 22 Se bilag 17 Spidergram 23 Se bilag 18 - SWOT 18

19 OPPORTUNITIES / MULIGHEDER O T Konceptet kommer ind på et voksende marked, hvor der kun eksisterer få relevante konkurrenter. Dette giver mange potentielle brugere, hvilket vil gøre konceptet attraktivt for annoncører. Samtidig er mulighederne for udvikling mange, som f.eks. til internationalt koncept, webshops, events og meget andet. Det tillader desuden et stort udvalg af forskellige samarbejdspartnere i forskellige brancher, som er relevante for vores koncept. THREATS / TRUSLER Som nystartet koncept på et marked, hvor der allerede er andre konkurrenter, kan vi risikere et lavt antal af brugere i opstarten. På grund af de lave adgangsbarrierer, kan der også nemt komme nye konkurrenter ind på markedet, som vi ikke har analyseret. Derudover vil det være problematisk hvis annoncører ikke finder konceptet interessant, hvilket vil betyde tab af indtægtskilde. Herudover vil mindre risikoer være; web-hotel der ikke er tilsvarende konceptets behov, samt at markedsføring kan være besværligt, da konceptet indeholder flere/mange målgrupper. KONCEPT FUNKTIONER Da vi nu har lært mere om vores koncept, kan vi begynde at definere vores fulde koncept. Igennem en brainstorm 24 har vi fundet frem til idéer, som enten kan gøre websiden interessant eller kan skabe en indtægtsmulighed. Herefter er de mest relevante blevet udplukket, og tilføjet til en oversigt over ønskede funktioner. OPSUMMERING Konceptet: FORMÅL - formidler kontakt imellem idrætsfolk. - tilbyder brugerne at finde træningsmakkere i deres idræt. - tilbyder råd og vejledning om kost og sundhed. - skal være nemt og anvendeligt for brugeren. - arrangerer eller reklamerer for events der har sundhedsmæssig relation. - skal indeholde flere idrætsgrene. 24 Se bilag 19 Brainstorm (Funktioner) 19

20 MÅLGRUPPE - har en primær målgruppe indenfor fitness. - har en sekundær målgruppe indenfor andre motionstyper, der kræver to personer eller flere. INDTÆGTSKILDE - skal have primær indtægtskilde fra annoncer og reklamer. - må ikke opkræve medlemsgebyrer fra medlemmerne*. - der kan evt. oprettes en webshop til salg af merchandise og sundsrelaterede produkter. PRIMÆRE FUNKTIONER - lader brugerne søge efter en træningspartner i deres lokalområde. - lader brugerne søge efter en træningspartner i andre landsdele end deres egen. - lader brugerne kontakte potentielle træningspartnere. SEKUNDÆRE FUNKTIONER - skal tilbyde råd og vejledning om kost og motion igennem artikler. - skal tilbyde rabatordninger for medlemmerne. UDVIKLINGSMULIGHEDER - kan arrangere egne events. - kan formidle kontakt til professionelle trænere. - kan lave samarbejdsaftaler med relevante samarbejdspartnerne. *Konceptet kan evt. benytte sig af en penetrerende værdibaseret prisstrategi 25, for at vinde markedsandele i opstartsfasen, dog kun på evt. plus-medlemsskaber. Med disse funktionaliteter kan vi begynde at skabe overblik over yderligere faktorer der påvirker konceptet. 25 Prissætningsmodeller. Udgivet af IVÆKST.dk. Sidst opdateret: Besøgt d (Internet). Internetadresse: 20

21 BUSINESS CANVAS Business canvas 26 har til formål at skabe et overblik over konceptets indhold og ressourcer. Vi har her taget udgangspunkt i sundhed, motivation og hjælp til at finde en træningsmakker, som kerneværdier for målgruppen. Derudover indeholder business canvas en oversigt over hvilke ressourcer vi har til rådighed, samt hvilke aktiviteter vi skal fokusere på for at forbedre manglende ressourcer. Med en fuld oversigt over konceptets indhold, kan vi begynde at analysere risikoer for interessenterne. RISIKO-ANALYSE Vi udfører denne analyse for, at vi kan danne overblik over hvilke risici som konceptet står overfor og i så fald hvordan vi minimerer konsekvenserne. Til denne analyse anvender vi et mini-risk skema 27, hvor vi opgør potentielle trusler og herefter rangerer dem. Ud fra denne analyse kan vi se, at tiltrækning af både annoncører og brugere rangerer højt, samt at fastholdelse af brugere også kan være en potentiel udfordring. Vi kan dog med mini-risk skemaet, minimere konsekvenserne hvis en eventuel risiko skulle blive virkeliggjort. Hovedsageligt kan man se i skemaet, at markedsføring vil være et stort fokusområde for klienten. 26 Se bilag 20 Business canvas 27 Se bilag 21 Mini risk 21

22 DESIGNANALYSE 22

23 DESIGNANALYSE Vi vil inden udformning af vores produkt, udføre en designanalyse for at danne os et indblik i målgruppens præferencer, samt kunne positionere vores visuelle identitet, i forhold til vores konkurrenter. STARFRAME Vi vil i dette afsnit, analyserer de tre største konkurrenter på markedet 28 vedr. formidling af kontakt imellem idrætsfolk der søger en træningspartner. Vi vil kigge på de grundlæggende og de kommunikative aspekter af deres hjemmesider, baseret på Star Frame analysens 8 punkter (Screen, browser, purpose, aim, ressources, tradition, situation og trends). LOGOANALYSE 29 I vores logoanalyse vil vi tage udgangspunkt i vores 3 største konkurrenter. Vi fandt ud af at målgruppen fra iform, er personer der gerne vil i bedre form. Dertil fandt vi også ud af, at iforms kerneværdier er at hjælpe folk med at komme i form vha. artikler og sundhedstips. Logoets funktion baserer på det skæve O der skaber fart og bevægelse, og det er der fokus ligger. Logoet er visualiseret i en Elemental Form, og anvender CRAP godt. De har kun anvendt én farve, sekundærfarven lilla, og typografisk er det en modificeret version af Trebuchet MS sans. Logoet falder under logokategorien Wordmark. Målgruppen er for Sport42 er personer, som gerne vil finde en træningspartner online. Logoet fortæller, at det er et sportsrelateret firma, og deres kerneværdier udtrykker at det er socialt koncept, der udbyder en kontroversiel service til folk der søger den. Læsbarheden er høj, og den livlige orange farve sammen med den skrå skrift danner bevægelse og fart. Mht. virkemidler er logoet er visualiseret i en Volumetric form, og logoet følger til en hvis grad CRAP. Faverne der bruges, er en graduerende orange, graduerende grå og flad sort. Fonten i logoet er Aral Sans, skrevet i italic og fed. Det falder under logokategorien Emblem. Den givne målgruppe for Motionshold.dk er personer, der søger et hold at dyrke en form for motion med. Deres kerneværdier udtrykker at de udbyder en sportsrelateret service, hvor alle kan være med. Logoet har høj læsbarhed, en ekstraordinær lang tagline og anvender en silhuet af en foroverbøjet person til at illustrere hvad deres firma omhandler. Logoet er visualiseret i en Elemental form, og anvender de fleste af CRAP principperne godt. Der er kun anvendt sort/hvid i logoet, og typografien er Arial Serif skrevet i Fed. Logoet ligger under kategorien Emblem. 28 Se bilag 22 Starframeanalyse 29 Se bilag 26 - Logoanalyse 23

24 VISUEL RESEARCH Som vores primære visuelle research 30 har vi bl.a. været ude og tage billeder af diverse fitnesscentre og farvekort, der vil hjælpe os videre i processen mht. at skabe en visuel identitet for os selv. Vi har lavet en del sekundær research og hver især fundet en lang række billeder som vi vil anvende til det næste trin i processen; vores moodboard. Da vi skulle finde og udvælge, hvilke billeder som vi kunne drage inspiration fra, søgte vi bla. på internettet efter teksturer, farver, former og typografier, som vi fandt relevante for vores målgruppes præferencer og vores koncept. Dette inkluderede sportsrelaterede former og symboler, grønlige og blålige farver, da det hørte under målgruppens præferencer, og dertil en lang række forskellige teksturer. Dette gjorde billede udvælgelsesprocessen mere ensstemmigt, da der var en generel tanke og enighed, om hvad der kunne og ikke kunne bruges. Derfra samlede vi alle billederne til den visuelle research i en collage 31, og gik videre til det næste trin i processen, moodboardet. Se bilag 28 Visuel research for billede i stort format. 30 Se bilag 27 Visuel Research Brainstorm 31 Se bilag 28 - Visuel research 24

25 MOODBOARD Vores moodboard 32 består, som nævnt i det tidligere afsnit, af billeder som vi selv har taget eller fundet på internettet, og derefter udvalgt hvilke vi kunne bruge til at gribe stemningen af vores koncept. Vi har opdelt moodboardet i 3 forskellige kategorier, således at det er lettere for læseren, at fokusere på elementer i billederne, som moodboardet handler om. Kategorierne er: Former og Fotografier, Teksturer og Farver, Typografier og Symboler. Vi har opdelt moodboardet i de tre kategorier, da aspekter som f.eks. teksturer og farver ofte hænger sammen i de billeder som man tager selv og finder online. Billederne, som vi har udvalgt under Former og Fotografier, omhandler primært stribede, bløde og runde former, og dertil er der en række billeder af sportsfolk som evt. kunne bruges til et logo med sportsfolk som silhuetter. Under delen med teksturer og farver, har vi valgt billeder med blå og grønne toner grundet i vores målgruppes farvepræferencer. Dertil har vi valgt sportsudstyrsinspirerede teksturer, såsom gridteksturen der er på håndtaget på en håndvægt. Vi er også blevet inspirerede af sunde frugt- og grøntsags-anretninger. Et element der går igen, fra den forrige kategori er, at vi finder inspiration fra billeder med striber og farver der skaber illusionen om uendelighed. Vi har ved kategorien typografier og symboler udvalgt symboler som relaterer til sport, og typografier som udtrykker fart og energi. Denne visuelle research vil senere anvendes under Designudvikling, bla. i et styletile. 32 Se bilag Moodboard 25

26 UDVIKLING 26

27 KONCEPTUDVIKLING DIFFERENTIERING Vi kan til vores koncept anvende 3 former for differentieret markedsføring: - Uddifferentieret markedsføring - Differentieret markedsføring - Koncentreret markedsføring Da hovedmålgruppen overordnet består af idrætsfolk, vil det være muligt at kommunikere til denne gruppe som en helhed igennem udifferentieret markedsføring. Herudover består målgruppen af flere undersegmenter, som f.eks. fitness-udøvere, badmintonspillere, motionsløbere, golfspillere m.v. hvortil der kan bruges differentieret markedsføring. I nogle tilfælde vil under-segmentet blive så småt, at der vil være tale om koncentreret markedsføring. I disse tilfælde vil man skulle vurdere, hvorvidt det vil være økonomisk fordelagtigt, at markedsføre til denne gruppe. DESIGNBUDSKAB For at kunne designe et korrekt budskab til målgruppen, vil vi kigge på hvilke argumenter vi skal benytte, samt hvordan vi formidler vores kerneværdier på den mest optimale måde ud til målgruppen INDHOLD: Et budskab består typisk af et af følgende argumenter. Dog kan man benytte flere, men man ville skulle vurderer hvad hovedargumentet i budskabet skal være, da det ellers kan skabe forvirring om, hvad der ønskes at formidle med budskabet. RATIONELLE ARGUMENTER Appellere til fornuft og logik Funktionelle og økonomiske funktioner ved et eventuelt produkt. FØLELSESMÆSSIGE ARGUMENTER Appellere til følelser der kan motivere til et køb både positive(glæde/lykke) og negativ(frygt/skyldfølelse) stimulans af følelser, kan benyttes til at formidle budskabet. 27

28 MORALISERENDE ARGUMENTER Appellere til følelser om hvad der er rigtigt og forkert argumentet spiller på de moralske følelser, dette ses typisk som humanitære organisationer. Ved at se på vores koncept, målgruppen og vores design, har vi besluttet at benytte følelsesmæssige argumenter, for at formidle vores budskab ud til målgruppen. De tre kerneværdier vi vil benytte i vores budskab er: Motion Vi samler personer med interesse for motion Motivation Motion er sjovere med andre Sundhed Få en sundere livsstil Værdierne som motion, motivation og sundhed benyttes til at ramme både positive og negative følelser hos målgruppen. Det positive aspekt består i følelsen af selvtilfredshed ved at motionere, leve sundere og motivere andre. I det negative aspekt spiller vi på den dårlige samvittighed man får, når brugeren ved at man bør motionere mere og leve sundere. Derved skaber vi et budskab der både rammer den gruppe, hvor følelsen af selvtilfredshed og glæde forstyrkes, samt den gruppe der lider af dårlig samvittighed over ikke at motionere nok og som ønsker at leve sundere. Vores koncept er ideelt til at kunne formidle et budskab, der spiller på både positive og negative følelser. TAGLINE Som et led i vores budskabsdesign, hvori vores tre kerneværdier er skabt på baggrund af moraliserende argumenter, har vi skabt en serie af taglines, som vi vil benytte til at fremhæve de kerneværdier, vores produkt står for. Ved at se på den moraliserende effekt, kan vi ved at spille på personers følelser skabe taglines som er personlige, og som henvender sig til deres dårlige samvittighed, dog uden at de kommer til at føle sig forulempet. Ved at kombinerer vores kerneværdier, med de sundhedsmæssige aspekter personer har dårlig samvittighed over, er vi kommet frem til følgende taglines: - Motivation - Motion Sundhed - Få en sjovere og sundere livsstil. - Mangler DU motivation til at motionere og få en sundere livsstil? - Motionerer DU alene? - Vil DU hjælpe med at motiverer andre, til at få en sundere livsstil? - Motivize er stedet for DIG, der ønsker en sundere livsstil. - Motivize er stedet for DIG, der mangler en at motionerer med. - Motivize er stedet for DIG, der har overskud til at motiverer andre til at motionere. 28

29 KAMPAGNESTRATEGI Konceptet skal markedsføres, som et koncept der hjælper folk til at få en sundere livsstil sammen med andre. For at kunne sammensætte den korrekte strategi, vil vi kigge på de 4 faktorer, der har indflydelse på valg af promotion-mix 33. Vi vil markedsføre vores tre kerneværdier. Dette kan gøres både som enkeltstående reklamefremstød, men også ved at kombinere det i kampagner. Derfor er der gode udviklingsmuligheder i markedsføring med eventuelle samarbejdspartnere. På baggrund af vores målgruppe, arbejder vi primært med B2C. Når vi ser på deres teknologiske præferencer, kan vi se at vi med fordel kan benytte digital markedsføring, som den primære kommunikationskanal. Det vil være elementer som f.eks. bannerreklamer, Google AdWords og reklamer på sociale medier, som f.eks. facebook, hvor den største del af vores fokus skal rettes imod. Som sekundær kommunikationskanal, vil vi i et mindre omfang benytte offline medier, i form af merchandise, events, reklameposters og annoncer i trykte medier. Dette vil også være i overensstemmelse med det anslåede budget, klienten har afsat til markedsføring, hvilket udmønter sig i DKK ,- pr år. Da vi befinder os i introduktionsfasen på PLC-kurven 34 er vores mål med vores indledende markedsføring at udbrede kendskabet og skabe opmærksomhed omkring konceptet. For at opnå dette, vil vi benytte Push-strategien. Da vi primært vil benytte os af digital markedsføring, er det nemt at måle den direkte effekt kommunikationen har haft, f.eks. henvisninger fra en anden hjemmeside, hvor der annonceres på, kan registreres og aflæses. Derved kan effekten måles uden omkostninger. Vi kan ud fra ovenstående se, hvor vores markedsføring ligger når man kigger på kommunikationsparametre 35. Ved at benytte digital markedsføring, via f.eks. facebook og reklamebanner på relevante hjemmesider, har vi mulighed for at udarbejde en mere personlig og målrettet kommunikation. 33 Andersen, Finn Rolighed, Jensen, Bjarne Warming, Jepsen, Kurt, Olsen, Mette Risgaard, Schmalz; Peter (2012) International Markedsføring. 4 Udgave. 3 oplag. s. 607, København, Trojka / Gads Forlag A/S 34 Andersen, Finn Rolighed, Jensen, Bjarne Warming, Jepsen, Kurt, Olsen, Mette Risgaard, Schmalz; Peter (2012) International Markedsføring. 4 Udgave. 3 oplag. s. 611, København, Trojka / Gads Forlag A/S 35 Andersen, Finn Rolighed, Jensen, Bjarne Warming, Jepsen, Kurt, Olsen, Mette Risgaard, Schmalz; Peter (2012) International Markedsføring. 4 Udgave. 3 oplag. s. 618, København, Trojka / Gads Forlag A/S 29

30 VALG AF MEDIER Internet: Web annoncer, Facebook, Google AdWords. Overslag på markedsføringsomkostninger. (4 ugers intensiv markedsføring) URL Unikke besøgende Kontaktpris pr. hit i kr. Pris pr uge i kr. Pris for 4 uger iform.dk , ,- sundhedsguiden.dk , ,- Facebook Fast budget 5.000,- Total ,- MEDIA FLOW CHART Vi har lavet et media flow chart 41 over de forskellige medier, som vi har tænkt os at anvende til markedsføring, og sammenlignned dem med en AIDA(S) model. Vi valgt at anvende virale sociale medier såsom Facebook, Twitter og Linkedin til at promovere vores firma overfor forskellige målgrupper, evt. med reklamer på Facebook og profiler på Twitter og Facebook som løbende bliver opdateret. Dertil har vi tænkt os, at have bannerreklamer på udvalgte samarbejdspartneres websites, da det er en forholdsvist billig og nem metode, at få skabt kendskab til produktet og måske endda vække interesse for det hos potentielle kunder. Vi har også tænkt os som en del af en markedsføringskampagne, at opsætte plakater på flader, som husmure til større posters ved busstopsteder. Disse skulle have den effekt, at få brugeren til at gå fra Attention til det punkt, hvor brugeren går ind på vores site og anvender dets services, punktet Action. 36 Danske Medier Research - Toplisten. Udgivet af Gemius. Besøgt d (Internet). Internetadresse: 37 Annoncepriser - iform.dk. Udgivet af Bonnier. Internetadresse: - Besøgt d (Internet). iform.dk tilbyder Newbizz rabat, hvilket gør at man opnår 33 % i rabat på de 4 første indrykninger. 38 Danske Medier Research - Toplisten. Udgivet af Gemius. Besøgt d (Internet) Internetadresse: 39 Baseret på iform.dk s priser, da det ikke har været muligt at indsamle priser fra sundhedguiden.dk, derfor benyttes der en faktor på *0,87 i forhold til iform.dk og samme rabat procent. 40 Potentiel rækkevide. Målgruppen: Mænd/Kvinder Alder: Interesse: Form og Fitness. Geografisk placering: Danmark.( https://www.facebook.com/ads/create/.) 41 Se bilag 36 Media flow chart 30

31 Vi anvender desuden også gratis metoden; Word to Mouth. Dette gør vi ved at fortælle så mange mennesker vi kan, om produktet, og samtidig opfordre dem til at fortælle dem videre. Vi anvender også en lignende metode senere i flow chartet. Også annoncer i trykte medier, er en af vores offline kommunikationsparametre. Dette kunne gøres i diverse ugeaviser, som der er både en række fordele, men også ulemper ved. De har en kort levetid, men kommer ud til mange mennesker samtidig, hvilket kan give mange besøgende inden for en kort periode. Da vi har fået et forholdsvist stort markedsføringsbudget, for et nystartet firmal, kan det godt lade sig gøre prismæssigt. Når en bruger har registreret sig på sitet, skal den få muligheden for at tilmelde sig et nyhedsbrev, hvor vi minder brugeren om at bruge websitet, og hvor der kan sendes information om serviceopdateringer og tilbud fra os og annoncører. De fleste af de foregående punkter leder hen til den mobile version af vores website, da det ikke altid er muligt for brugeren, at anvende en computer til at komme ind på vores website. På det mobile website skal man også have muligheden for at søge efter træningspartnere, samt at tilmelde sig events. Når brugeren har tilmeldt sig et event, kan vedkommende vælge at tilmelde sig et SMS-service, og få tilsendt en påmindelse, inden et evt. arrangement. Denne SMS-service kan også anvendes til løbende at minde brugere om, at tilmelde sig events, der har relation til vores website og dets services. Som det sidste element i markedsføringsprocessen opfordrer vi brugerne til at fortælle folk omkring dem, om deres positive oplevelser ved brug af vores services. Dette skal skabe endnu mere opmærksomhed omkring vores produkt. 31

32 3I MODEL Til at bekræfte sammenhæng imellem vores indledende analyser vil vi anvende 3i modellen 42 til at bekræfte sammenhængen imellem analysemodellerne. INDRE PYRAMIDE POSITIONERING Se positionerings-afsnit 43. DIFFERENTIERING Se differentiering s. 27. BRAND Se konceptbeskrivelse s. 19. YDRE PYRAMIDE BRAND IMAGE HEART Websiden lægger op til en sundere livsstil for brugeren, igennem design og indhold. Siden er lavet i friske farver, som henleder tankerne på sundhed (grønt), og indholdet består af artikler og events omhandlende muligheder for sport og kost. BRAND IDENTITY MIND Produktet skiller sig ud i forhold til konkurrenterne, da den eksklusivt fokuserer på funktionen find en træningsmakker, og samtidig giver råd og vejledning om motion og sundhed. BRAND INTEGRITY SPIRIT Produktet kan finde en træningspartner ud fra specifikke søgeresultater, således at brugeren nemt kan finde hvad de leder efter. Desuden skal artikler være skrevet af uddannede vejledere, så brugeren altid kan stole på indholdet. 42 Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2010) Welcome to Marketing 3.0, in Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. 43 Se bilag 2 - Segmentering 32

33 SEO Vi har undersøgt hvilke søgeord/sætninger der kunne være attraktive for vores koncepts hjemmeside 44, vi kigger på hvilke ord folk benytter meget, og som vil have en hård konkurrence faktor og de søgeord som er stigende i antal søgninger, men hvor konkurrencen ikke er hård. Derved kan vi benytte søgeord, som folk i stigende grad søger på, og hvor vi relativt nemt vil kunne få en høj rangering. Vi vil derfor anbefale, at nedenstående søgeord/sætninger, er de primære for hele konceptets hjemmeside. Søgeord/sætning Gns. Hits pr. mdr. i Danmark Konkurrence Fitnesspartner 10 Lav Træningspartner 50 Lav Træningsmakker 50 Lav Find træningsmakker 20 Lav Find fitnessmakker For lav til måling - Sport partner 10 Lav Sports partner 10 Lav Træningspartner søges 20 Mellem For at kunne benytte Google AdWords optimalt i vores kampagnestrategi, har vi undersøgt hvilke søgeord/sætninger, som kunne være attraktive at benytte. Dette er undersøgt via google AdWords værktøjer 45. Dette er i sammenhæng med de øvrige markedsføringstiltag vi vil benytte, for at kunne profilerer konceptet. Især i opstarten vil dette kræve en koncentreret markedsføring, som tidligere beskrevet i kampagnestrategien. En sætning som Find træningsmakker har gennemsnitlig 20 søgninger pr. måned, men ved at kigge på statistikken for denne søgesætningen er tendensen stigende, hvilket vises ved et øget antal søgninger fra september 2013 og frem til januar Da sætningen er relevant i forhold til vores koncept, vil de søgninger fortaget på denne sætning, alle være potentielle brugere af vores koncept. Et andet eksempel på en sætning hvor relevansen er ekstrem høj er Træningspartner søges. Her vises der et højt antal søgninger i første halvdel af året, og en udjævning i anden halvdel. Dette kunne med fordel også bruges som en sætning, da søgesætningen igen, er relevant for vores koncept. 44 Se bilag 40 - SEO 45 Adwords. Udgivet af Google. Besøgt d (Internet). Internetadresse: https://adwords.google.com 33

34 Dette er to rigtig gode eksempler på sætninger, som med fordel kunne være en del af vores Google AdWords kampagne, da det er søge ord der benyttes, og som har højt relevans, i forhold til vores koncept. 34

35 DESIGNUDVIKLING STYLETILE Vi har udarbejdet et styletile 46 til vores koncept, som vha. farver, teksturer og typografier skal illustrere det visuelle, som vi har researchet og arbejdet os frem til. Den første del af styletilet er logoet. Dette har delvist blå og grønne farver, og er sammensat af typografi og runde afskårede former. For den fulde analyse af logoet 47. Det næste punkt er de mulige farver, som vi delvist har baseret på vores målgruppes præferencer, og delvist på den eksperimentation vi har foretaget mht. farvevalget i vores logo. Farverne inkluderer nuancer af grøn, blå og grå. Farverne er som følger: HEX: 2daae1 RGB: 45, 170, 224 HEX: 96c11f RGB: 150, 193, 31 HEX: 9b9b9b RGB: 155, 155, 155 HEX: 86cc00 RGB: 134, 204, 0 HEX: a6def2 RGB: 166, 222, 242 HEX: RGB: 86, 86, 86 Dertil kommer teksturene, som er taget fra mere visuel inspiration, hentet fra internettet, samt fra elementer på vores moodboard og sekundære visuelle research. De har alle til fælles, at danne en form for grid tekstur. En modificering af denne grid tekstur, vil have potentiale som en evt. baggrund på en webside. Forslagene til knapper på et website, er lavet ud fra en gruppeudvalgt font, og farvene i vores logo som farverne i det tidligere afsnit som omhandlede mulige farver. Der er to former, et traditionelt rektangel og nogle med afrundede hjørner. Evt. kunne de to former kombineres, f.eks. ved at lave en dynamisk knap, der skifter form fra den ene til den anden ved en form for brugerinput. Et website skal have en række fonts til forskellige formål, derfor har vi researchet og udvalgt forskellige unikke fonts på internettet, og vi har fundet frem til to forskellige vi vil anvende. Den første font vi har fundet er Cantarell, som vi anvender til menu-knapper. Den sekundære font vi har fundet er til underoverskrifter, brødtekst og tekstlinks, og hedder Segoe UI Light. Ved at implementere disse fonts i et styletile har vi konkluderet at de passer godt sammen i vores visuelle system, og på den måde har endeligt besluttet os for at det er disse fonts vi anvender til vores website. Cantarell Segoe UI Light 46 Se bilag 32 Styletile 47 Se bilag 33 Logoudvikling 35

36 Til sidst har vi fire adjektiver i som beskriver det visuelle system når det implementeres på et website. Det første adjektiv er Motivational, som også er en af vores kærneværdier i konceptet. Det næste ord er Educational, da vi gerne vil undervise vores brugere mere om af sundhed og velvære. Derfor er adjektivet Healthy også oplagt, da det er netop er sundhed, vi vil lære brugerne om via. artikler, men også fordi grundstenen i konceptet er, at brugerne skal blive sundere i det, de kommer i bedre form via den motivationsmæssige faktor i konceptet. Det sidste ord er Welcoming, da konceptet gerne skulle være indrettet således at alle, der benytter websiden, skal føle sig velkommen. Både personer i og udenfor målgruppen. LOGO-UDVIKLING Vi startede ud med at finde inspiration på internettet til vores logo. Dette gjorde vi ved at lave en billedsøgning baseret på relevante søgeord for vores koncept, som herefter er samlet til en collage for sig selv. Vi har i denne collage, også brugt tidligere visuel research og elementer fra vores moodboard. Elementer på denne collage består hovedsageligt af forskellige grønne, blå og orange toner. Dertil er der også forskellige logoer med i collagen, og op til flere piktogrammer. Som det første trin i skitseringsprocessen lavede vi en masse skitser, hvor vi tegnede både på computeren og i hånden, og midlertidigt brugte navnet på et gammelt koncept, således at vi havde noget at gå ud fra. Derfra skitserede vi sammen en række forskellige logoer, hvor de fleste af dem faldt under logokategorierne Lettermark og Emblem. Bagefter begyndte vi, at lege med tanken om et godt navn til konceptet, da det ikke var bestemt endnu. Vi kom på navne som OptiGo, TrainMe, Energee, Motionic og Motigo, men vi besluttede i sidste ende navnet; Motivize, hvoraf Moti- har tvetydig betydning, som i bla. Motion og Motivation. Da vi havde navnet på plads, gik vi videre med flere logoskitseringer i hånden. Her eksperimenterede vi bla. med skrifttyperne og de sidste to bogstaver i navnet til at fremstille noget grafisk, som en del af navnet. Udover dette legede vi også med de to i er, for at se, hvorledes disse kunne kombineres med v et for at skabe en form for smiley. Vi prøvede også at lave de to i er til piktogrammer af løbende mennesker, som vi senere eksperimenterede videre med på computeren. Dertil prøvede vi også at lave et piktogram af to løbende mennesker i forskellige farver ved siden af hinanden. Dog kunne figuren, som de løbende mennesker dannede, forveksles med et svastika, som vi derfor gik bort fra igen. Som den sidste del af processen begyndte vi at arbejde videre på computeren fra de ideer vi tegnede i hånden. Da vi havde navnet på plads, legede vi først med fonte, farver og størrelser på navnet i logoet. Vi prøvede derfra at anvende piktogrammer af en mand og en kvinde som i erne i logoet, og at underline en del af logoet. Dette gik dog ikke, og vi prøvede derfor at lave vores egne i er. Vi var ikke tilfredse med det første resultat af i erne, så vi ændrede på det i vi selv havde lavet, legede med formerne og farvene, 36

37 roterede dem, og endte til sidst med to måner der vender modsat af hinanden. Vi lavede derefter et stykke grafik, hvor vi brugte formerne på de to i er, som vi roterede og satte sammen, for at danne en bølgende form med bevægelse. Denne form satte vi så sammen med logonavet for at danne et Emblem. Som den sidste del af processen, legede vi lidt mere med logoets farver ved at bruge gråtoner, invertere farverne i logoet og anvende andre farveharmonier. Vi endte til sidst med at bruge en lys blå og grøn, som også kan findes i vores styletile. LOGOANALYSE MÅLGRUPPEN Målgruppen for dette logo er hovedsageligt folk imellem år der gerne vil i bedre form, men mangler motivationen eller den fornødne viden til hvordan at det kan lade sig gøre. IDENTITET Navnet på konceptet sender en besked om at det har noget med motivation at gøre. Om det helt præcist er sport, som den givne service eller produkt referer til, kan man dog ikke tolke udfra logoet. Dog kan man fra farverne af godt drage associationer til sundhed, hvilket at sportsrelaterede aktiviteter også går under. Ud fra logoets associationer til sundhed, kan man tænke at kærneværdierne omhandler netop en form for motivation til at forbedre ens sundhed og helbred. FUNKTION Læsbarheden af logoet er høj, grundet at man kender konceptnavnet i forvejen. Da vi viste logoet frem til to personer fra vores målgruppe, havde de svært ved at læse hvad der stod. Dog betyder det at brugeren netop blev tvunget til at tænke over hvad der stod, og derved iagttog logoet i længere tid. Logoet giver en følelse af bølgende bevægelse, grundet det grafiske element i logoet. Logoets komposition er symmetrisk. De typografiske elementer i logoet er centeret i horisontalt i forhold til de bølgende grafiske elementers grundlinje og overlængde linje. De grafiske bølgende elementer er placeret til venstre for typografien i logoet. ÆSTETIK Mht. til formerne i logoet, har logoet en blanding af afrundede og skarpe former. Det grafiske bølgende element i den venstre del af logoet består af runde, afskårede former, hvorimod typografien i logoet er en blanding, af det runde afskårede former og skarpe bogstaver. Traditionsmæssigt holder logoet sig inden for, hvad der ofte ses på logoer i branchen, da logoer som iform s logo og Motionshold.dk består af flade farver og nuancer, ligesom vores. Vi skiller os dog ud her, ved at bruge en meget fed typografi, hvorimod de førnævnte logoer bruger en slankere typografi, og de grafiske elementer er integreret i logoernes typografi. 37

38 VIRKEMIDLER Logoet er visualiseret i en Elemental form, som er kendetegnet ved vores logo ved, at vi bruger en flad tone i hele logoet, som på den måde skaber en skarp enkelhed i logoet. Logoet bruger designprincippet Contrast på at de typografiske elementer skiftende går fra at være runde og afskårede til at være skarpe i deres form. Designprincippet Repetition bliver anvendte både formmæssigt og farvemæssigt logoet. De runde, afskårede og skarpe former, ses flere forskellige steder i logoet. Farvemæssigt gentages farvene, fra det grafiske element i den venstre del af logoet, i de specielle i er i typografien. Logoet anvender designprincippet Alignment ved at alle bogstaverne i typografien er tilpasset efter hinandens grundlinje, og alle de typografiske elementer er tilpasset, således at deres horisontale midterakse flugter med det bølgende grafiske elements til venstres midterakse. Designprincippet Proximity hænger tæt sammen med Alignment, da det handler, om den tilpassede afstand imellem de forskellige elementer, for at at optimere læsbarhed og minimere kommunikativ støj. Dette princip anvender logoet godt, da der tilpas afstand imellem indholdet af typografien og det grafiske element til at der er fin læsbarhed, og man kan fornemme at elementer hører til hver for sig. FARVEVALG I logoet er der anvendt to farver; en lys nuance af blå og en lys nuance af grøn. Farvene danner sammen en analogisk farveharmoni. Farverne er på den lyse side, når det kommer til nuancer, og kan bedre kvalificeres, som værende friske i forhold til at være varme eller kolde. HEX: 2daae1 RGB: 45, 170, 224 HEX: 8CC53F RGB: 140, 197, 63 TYPOGRAFI Der er kun anvendt en typografi i logoet, og det er Bauhaus 93 Regular Sans. Denne typografi er en meget fed form for typografi, som førnævnt i forhold til traditionelle typografier, der er anvendt til logoer inden for branchen. Typografiens form er en blanding af, at værende skarp og blød, f.eks. det skarpe Z og det bløde E. KATEGORI Logokategorien er i dette tilfælde et Combination Mark, da det stykke grafik der ligger til venstre i logoet godt kan anvendes for sig selv uden typografien. Udover dette er logoet en kombination af ord symboler, såsom formerne i midten af typografien som repræsenterer både i er og mennesker. 38

39 USE CASE Vi vil lave en Use Case 48 som et trin efter brainstormen, til at finde ud af hvordan det endelige layout på vores site skal være, med dertilhørende funktioner. Ved at udarbejde to Use Cases skulle vi få et overblik over, hvordan forskellige brugere skal navigere rundt på vores site i en given situation. FØRSTE SCENARIE Peter Høgh, 31 år, Journalist, Gift, 2 Børn Peter Høgh er en gift mand på 31 år, der har bopæl i Odense midtby. Til hverdag er han journalist, og dette sammen med hverdagens pligter tager en del af hans tid. Derfor kunne han godt bruge en træningspartner til løb, da det er hans foretrukne sportsgren. Han bliver henvist til vores site fra en ven, og derfra går han ind og ser på andres brugeres profiler. Han har dog ikke adgang til kontaktoplysninger på profilerne, da han ellers ville kun tage kontakt til dem uden at benytte vores service. Derfra ser han på et par artikler, vis overskrifter han fandt spændende, og til sidst opretter han så en bruger for at kunne benytte alle sidens funktioner. SEKUNDÆRE SCENARIE Marie Hansen, 25 år, Mediegrafiker, Single, Ingen børn Marie Hansen er en ung kvinde på 25 år, der har en profession, som fuldtidsmediegrafiker. Hun har benyttet vores side til at finde en træningsmakker tidligere, men nu har hun brug for en ny, da den tidligere holdt op med at træne pga. sygdom. Derfor logger hun ind på vores site, og tjekker først sin indbakke for nye beskeder. Derfra søger hun efter profiler, der er relevante for hendes interesser, hvorefter hun tager kontakt til to forskellige brugere, som matcher hendes behov og præferencer. Til sidst læser hun en artikel med løberåd inden at hun logger ud igen, og venter på svar fra de kontaktede brugere. Vi har ved vores Use Case fundet ud af hvordan at brugeren skal navigere rundt på vores site, og herfra vil vi senere lave et activity diagram for at uddybe sitets endelige funktioner. 48 Se bilag 34 Use case 39

40 UX/UI MATRIX Ved hjælp af UX/UI Matrix flowchart, har vi mulighed for at få overblik over, hvorledes vores visuelle og funktionelle design, lever op til vores og målgruppens krav. Vi har udarbejdet 4 scenarier 49, hvor en given bruger indenfor målgruppen, skal udføre en forudbestemt opgave, som er en primær funktion ved vores produkt. Dette kunne f.eks. være, at oprette en profil, da hele vores eksistens grundlag, er baseret på at en eventuel bruger kan oprette en profil, uden at miste overblikket og tålmodigheden. Vi kan efter udarbejdelse af de 4 scenarier konkludere, at vi har skabt intuitive og brugervenlige funktioner på hjemmesiden. Vi har gennemgået det flow, der foregår fra en person kommer ind på hjemmesiden, til de har gennemført opgaven, arbejdsgangen og antallet af sider og funktioner brugeren skal igennem før de har fuldendt deres opgave. Dette stemmer overens med at, vi vil skabe en intuitiv og brugervenlig hjemmeside, hvor en bruger ved første besøg føler at siden er velstruktureret, samt at knapper, visuelle virkemidler og funktioner er noget der er let forståeligt. Dette vil vi bekræfte i en reel brugertest på et senere tidspunkt, som vil bekræfte hvorvidt vores produkt, lever op til både vores og målgruppens krav. ACTIVITY DIAGRAM Activity diagrammet 50 giver os overblik over hvilke funktioner, som websiden skal indeholde, samt hvorledes disse er opstillet hierarkisk. Vi kan med diagrammet se, at forsiden indeholder en menulinje, som er den grundlæggende navigationsfunktion. Herfra kan der navigeres til og fra alle websidens hovedfunktioner. Herudover er hovedfunktionerne: SØGEFUNKTION Brugeren kan søge geografisk i landet. Alle brugere på websiden vises tilfældigt i gitterform. Der er desuden mulighed for at foretage en avanceret filtreret søgning på alle medlemmer. Hvis brugeren vælger geografisk område, vil søgningen blive indsnævret og herefter kun vise medlemsprofiler i det angivne område. Der kan endvidere laves avanceret filtrering på disse medlemmer. Siden giver nu mulighed for at vælge et specifikt sted for træning, f.eks. fitness center, idrætsforening el. lign. Vælges der et specifikt træningssted, indsnævres antallet af medlemsprofiler yderligere og der vil stadig være mulighed for avanceret filtrering. 49 Se bilag 35 - UX/UI Matrix 50 Se bilag 37 Activity diagram 40

41 ARTIKLER & EVENTS Brugeren har her mulighed for at vise artikler og events som liste eller som gitter. Artiklerne vil indeholde sundheds- og motionsrelaterede emner, så vil falde i målgruppens interesse. Event-kategorien viser næste kommende event øverst på siden. BLIV MEDLEM Dette menupunkt skal lede brugeren direkte til registreringssiden for nye medlemmer. Denne side skal indeholde, så få formular felter som muligt, så registrering kan foregå hurtigt og enkelt for brugeren. Når brugeren har udfyldt og indsendt registreringsformularen, tilsendes der en bekræftelsesmail, som brugeren skal godkende, og herefter er det muligt for brugeren at logge ind på websiden. Ved succesfuld log ind viderestilles brugeren til indbakken. KONTAKT På Kontakt siden kan brugeren finde kontaktoplysninger til websidens administrator, samt kontakte virksomheden via en kontaktformular. Herudover skal der være enkel tilgang til log ind/ opret profil funktionen på alle sider, da det overvejende fokus ligger på, at anskaffe flest mulige medlemmer. WIREFRAME For at komme nærmere vores endelige udformning af design, har vi fremstillet forskellige skitser til design 51 ; såkaldte wireframes. Disse er jvf. tidligere starframe analyse holdt indenfor purpose. Fra vores kvantitative undersøgelse, kan vi udlede at målgruppen foretrækker et layout med en venstrestillet sidebar. WIREFRAME 1 Dette layout har et traditionelt design, med venstre og højre sidebar. Venstre sidebar indeholder hovedsageligt log ind funktion og muligheden for at oprette en ny bruger. De nyeste artikler vil fremgå i en centreret position. Højre sidebar vil hovedsageligt blive brugt til annoncer. I dette layout lægges der mest vægt på artikel sektionen. 51 Se bilag 38 - Wireframe 41

42 WIREFRAME 2 Her har vi designet et 2-delt layout, med artikler placeret i højre side og login funktion i venstre. De sociale interaktionsværktøjer, er placeret i venstre side under login-boksen. Artiklerne er vist som liste. Layoutet lægger vægt på både social interaktion og artikler. WIREFRAME 3 Denne wireframe indeholder en stor artikel sektion i midten, samt 2 mindre sidebars. I venstre sidebar er funktionen Opret bruger placeret, i højre Log ind for eksisterende brugere. Artikel sektionen er her her vist som gitter, og ikke liste. Designet lægger meget vægt på artikler. WIREFRAME 4 I dette design har vi forsøgt at fokusere på oprettelse af bruger, artikler, samt social interaktion. I header sektionen er log ind-funktionen for eksisterende brugere placeret. Dette design giver et rodet udtryk er vores vurdering. WIREFRAME 5 Wireframe 5 er indrettet med en gammeldags vertikal menubar i venstre sidebar. Log ind boksen er centralt placeret, med thumbnails af nyeste profiler nedenunder. Artiklerne er placeret i en smal sidebar i venstre side. Her lægges der vægt på log ind-funktion og interaktion med nyeste profiler på siden. WIREFRAME 6 Dette layout indeholder atypiske skrå elementer, med log ind og opret bruger-funktion umiddelbart herunder. Det skrå design optager dog meget plads, og denne er udnyttet til at placere den sociale interaktion. Højre side er indrettet til artikler, med en annonce plads i toppen. Layoutet her lægger hovedsageligt vægt på artiklerne, samt sociale interaktion. 42

43 WIREFRAME 7 Dette er en udvidelse af wireframe 4, som dog lægger endnu mere vægt på artiklerne. Det er her planen, at en kolonne indeholder artikler og den anden events. Designet fokuserer ikke nok på hovedfunktionen find en træningsmakker. WIREFRAME 8 Wireframe 8 indeholder en statisk bar i midten, som kun fjernes hvis brugeren logger ind. Når denne fjernes vil brugeren få vist flere artikler på forsiden. Herudover er der lagt vægt på en bred artikel sektion og annoncer. Designet lægger vægt på funktionen annoncer og artikler. WIREFRAME 9 Dette layout indeholder grundidéen fra wireframe 8, men her lægges fokus på find en træningsmakker funktionen. Denne er repræsenteret vha. et geografisk kort hvorpå brugeren kan vælge lokalområde. Herudover er der tilknyttet en avanceret filterfunktion, så brugeren kan sortere søgeresultater efter køn, alder og idrætsgren. I bunden vil der fremgå artikler og events. Dette design lægger vægt på find træningsmakker -funktionen, samt artikler og events. Der er desuden god plads til annoncer. Vi har efter denne vurderingsproces besluttet at arbejde videre med wireframe 9, da denne opfylder flest af de krav som vi har stillet til vores webside. 43

44 MOCKUP Mockuppen 52 er en kombination af vores endelige wireframe og vores styletile. På mockuppen er der implementeret alt lige fra de forskellige fonts til eksempler på reklamer fra annoncører. Da en stor del af vores fremtidige indtægt kommer fra annoncører, har vi valgt at have to store reklamer i siden, samt et topbanner og en imellem medlems- og login mulighederne. Vi har anvendt den blå farve i vores logo til menubaren og footeren, dette kan dog godt, ligesom de andre elementer på sitet, godt ændre sig før den endelige implementering. I toppen af sitet kan der ses vores logo, og til højre for dette er det førnævnte topbanner og de givne sociale medier vi har tænkt os at anvende til at skabe kundekontakt og promovere firmaet igennem. Under dette findes menubaren, hvori der er anvendt fonten Cantarell, skrevet i hvid med en baggrundsfarve i samme farve som det blå i vores logo. De næste elementer herunder, er et Danmarkskort til venstre, hvor man kan klikke på det område, hvor man vil finde en træningspartner i, som en del af en geografisk søgefunktion. Til højre for dette er der tre søgebokse, hvori der er anvendt fonten Segoe UI Light, skrevet i en lys grå farve. Det samme gælder for login- og bliv medlem mulighederne, der ligger nedenfor. Imellem disse to muligheder ligger der en reklame fra en relevant annoncør. De sidste elementer før footeren er kategorierne Artikler og Events, som er placeret så langt nede på siden, fordi de fungerer som sekundære funktioner på sitet. Fonten anvendt til brødteksten er Segoe Ui Light. Som slutningen på sitet er footeren, der indeholder vores kontaktoplysninger og muligheden for at komme tilbage til toppen af sitet ved klik. Fonten anvendt er igen Segoe UI Light, og baggrundsfarven går igen fra menubaren. 52 Se bilag 39 - Mockup 44

45 PRODUKTUDVIKLING 45

46 PRODUKTUDFORMING TEKNOLOGIVALG Vi vil i dette afsnit vurdere hvad den tekniske udformning af vores produkt skal bestå af. Herunder vil vi vurdere hvilket kodnings-sprog vil være mest velegnet, samt hvorledes vi vil tilpasse websiden til diverse medier under implementering 53. MARKUP LANGAUGE Ved markup language forstås et kodningssprog, som er statisk. Dette sprog er kun visuelt, og kan ikke tilpasse sig brugerens præferencer. Vi har her valgt HTML5, da denne version anvender væsentligt mindre data i forhold til regulær XHTML og HTML4.0. Da siden vil have mange brugere, og dermed tilsende meget data til brugeren, skal vi minimere mængden af data. Websiden vil ligge på domænet: SCRIPT LANGUAGE Til script sprog skal vi bruge et dynamisk kodningssprog. Vi vil anvende flere kategorier og databaser, og vælger derfor PHP. PHP er udbredt til webkodning, og kan derfor anvendes af mange webdesignere. Desuden anvender CMS systemer, som Wordpress og Joomla hovedsageligt PHP. CSS Da vi ønsker at gøre siden visuelt attraktiv, vil vi anvende nyeste teknologi i designet. Dette gør CSS3 til vores valg, da denne stylesheet type tillader brug af nye effekter. Vi vil desuden anvende CSS3, til at udforme et responsive design, som kan anvendes på flere platforme, udfra media queries og break points. CMS SYSTEM Da vi ofte ønsker at lægge nye artikler ind, vælger vi at anvende CMS systemet Wordpress, da dette tillader os, på en nem og hurtig made, at skrive artikler. Der kan desuden gives tilladelse til bestemte brugere at fungere som skribenter. Herudover giver det mulighed for at anvende plugins, som kan lave et bruger-website. Vi har valgt at anvende visse elementer fra temaet Attitude, da dette indeholder grundfunktioner, som vil være anvendelige på vores webside. Dokumentet frontpage.php indeholder dog forside funktioner, som ikke er standard i temaet. 53 Se bilag 41 - Implementering 46

47 MEDIE SKÆRM Brugerne af vores website anvender iflg. vores undersøgelser flere forskellige platforme og browsertyper, hvilket betyder at vores webside skal kunne tilpasse forskellige medier. Til dette bruger vi responsive design, da vi derfor ikke behøver at fremstille en separat webside til mobilversioner. Herudover er det forsøgt, at holde billedemateriale til et minimum ved browserstørrelser <767px. MOBILE WEBSITE På baggrund af klientens ønske har vi designet et mobile website (m.motivize.dk), som indeholder en hurtig indlæselig jquery webside, til langsomme og ældre modeller af telefoner. Dette websted er ikke aktiv for anvendelse af brugeren, da desktop-versionen er responsive. Den mobile webside vil være placeret på; AIDA AIDA modellen vil vi anvende til at skabe indsigt i hvilke elementer, der giver kommunikationsmæssig sammenhæng med en bruger på vores site 54. Således får vi også indsigt i brugerens oplevelse af vores site. ATTENTION Her skal vi vække opmærksomheden hos brugeren af vores website. Det primære element, der springer i øjnene når man klikker sig ind på sitet er Danmarkskortet placeret under vores logo og menubar. Det er mest af alt, størrelsen i forhold til de omgivende elementer og den kraftige farve der skaber blikfang omkring dette element på sitet. INTEREST Det næste der skal vækkes hos brugeren er en interesse for vores produkt. Dette sker til højre for det foregående element, vha. mulighederne for at søge efter en træningsmakker efter specifikationerne: køn, landsdel, idrætsgren og træningsniveau. Derved får man vækket en nysgerrighed i brugeren, som gerne skulle lede hen på det næste punkt, Desire. DESIRE Inden dette punkt skulle brugerens interesse for produktet gerne være vækket, og vi skal have vækket en trang til produktet. Dette gør vi under Log ind bjælken ved brug af artikler og events arrangeret af Motivize. Da brugeren, før at den opretter en profil på sitet, kun kan få en smagsprøve på artiklerne og 54 Se bilag 42 - AIDA 47

48 eventinformationerne, vil den komme videre til det næste punkt, Action. ACTION Brugerens Action skal forgå ved den grønne bjælke placeret imellem Danmarkskortet og Artikler/Events grid et. Her er der mulighed for gamle brugere at logge sig ind og for nye brugere at oprette sig en profil. Register-knappen er med vilje gjort stor, således at det er den del af bjælken der primært skaber blikfang. APPELFORMER Vi vil anvende denne analyse til at fastslå hvordan vi bruger de tre appelformer, Ethos, Logos og Pathos til at fange brugerne af vores website. Derved kan vi få indsigt i, hvorvidt vi anvender appelformerne, og om der skal foretages ændringer på sitet baseret på analysen. ETHOS Vi anvender denne appelform ved at have artikler og events på sitet, som er skrevet og arrangeret af kompetente personer, og ved at sitet fremstår som professionelt og rationelt udført. Ved at selve sitet tilbyder en service til brugeren, hvor de kan finde en træningspartner i deres nærområde, fås der et indtryk af at Motivize tager interesse i brugerne, hvilket også er et aspekt af denne appelform. Udover dette, bruger vi gennemgående på hele sitet, en mørkt nuanceret blå, som ofte identificeres som farven, der anvendes af autoritære folk. 55 LOGOS Denne appelform anvender vi vha. artiklerne, der som førnævnt vil være skrevet af kompetente eksperter. Derved er der rationel argumentation for at artiklernes indhold er baseret på virkelig fakta. PATHOS Pathos anvender vi ved, at vi på forsiden af websitet taler til brugeren. Når brugeren har muligheden for at oprette sig på sitet, appellerer vi til brugeren ved at anvende ordene: Opret en gratis profil og find en træningsmakker nær dig.. Udover dette taler overskrifterne på artiklerne, der er på forsiden også til brugeren, med udsagn som: Du kan sagtens løbe i sommervarmen og Kickstart den træningslyst. På den måde involveres brugeren, og brugeren skal få følelsen af, at indholdet i artiklerne og de udbudte services, netop er til ham/hende. Vi har ud fra analysen konkluderet, at vi anvender i større eller mindre grad alle appelformerne, og at vi vil inddrage logos-appelformen yderligere på sitet. 55 Blue. Udgivet af Color Matters. - Besøgt d (Internet) Internetadresse: 48

49 STARFRAME MOTIVIZE.DK SCREEN Siden er fuldt ud responsive. BROWSER Testet i Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome og Internet Explorer 11. Siden vises ens i alle browsere og kræver ingen plugins. PURPOSE motivize.dk har et hovedformål med hjemmesiden; at motiverer personer til at motionere og leve sundere. Dette gøres ved at formidle kontakt imellem personer, der søger en træningsmakker, samt formidling af sundhedsrelaterede artikler og events. Hjemmesidens opbygning og struktur lægger vægt på de elementer, som skabelonen for genren; Sociale medier, gør sig kendetegnet ved. På forsiden springer Tilmeld dig boksen ud til brugeren, den er centreret, og kan ikke undgås at skabe blikfang. Samtidig er søgefunktionen (både kortet og søge formularen) særdeles i fokus. Når brugeren er logget ind, er det de 3 kerneværdier i formidlingen af formålet der lægges vægt på: - Søg en træningsmakker, findes på forsiden, hvor der nemt kan søges efter en træningsmakker, enten via geografisk kort, eller ved at udfylde søge formularen. - Artikler, ses på forsiden under søgefunktionen, her vises de nyeste artikler på hjemmesiden. - Events, vises også på forsiden ved siden af de nyeste artikler, her vil de nyeste opslåede events fremgå. 49

50 AIM motivize.dk har tre primære formål med hjemmesiden, at formidle kontakt imellem personer, der søger en træningsmakker, formidle sundhedsrelaterede artikler til brugerne og formidle events, der henvender sig på motionsudøvere. RESOURCES motivize.dk er en dansk hjemmeside, der ikke kræver store ressourcer at drive eller vedligeholde. Efter opstarten af hjemmesiden, vil den primære vedligeholdelse bestå i, at opdatere artikler og events. Brugerne skaber selv aktiviteten på hjemmesiden, og derved vil reklamerne på siden blive vist flere gange og derved vil siden kunne indtjene flere penge. TRADITION motivize.dk benytter de samme farver igennem hele deres hjemmeside, derved kan man se en visuel identitet, der er gennemført. Nuancer af grøn, blå, går igen på alle sider. HEX: #2daae1 RGB: 45, 170, 224 HEX: #96c11f RGB: 150, 193, 31 HEX: #9b9b9b RGB: 155, 155, 155 HEX: #86cc00 RGB: 134, 204, 0 HEX: #a6def2 RGB: 166, 222, 242 HEX: # RGB: 86, 86, 86 Skrifttypen for menupunkter, overskrifter og brødtekst er gennemgående på motivize.dk s hjemmeside. Menupunkter: Cantarell Overskrifter: Cantarell Brødtekst: Segoe UI Light SITUATION Når en eventuel bruger skal finde motivize.dk vil det primært være via en Google søgning, dog vil der være bannerreklamer på forskellige hjemmesider, som indeholder emner der relaterer til Motivize.dk s kerneværdier om sundhed og motion. Når en eventuel bruger møde hjemmesiden, vil de kunne benytte samme funktioner som en registreret bruger, dog vil de ikke kunne tage kontakt til andre brugere. Derfor profileres Opret bruger flere steder på forsiden. Når der er udfyldt en formular, vil brugeren nemt og bekvemt kunne tilgå siden, hvad enten det er ved en computer, tablet eller smartphone. Derfor stilles der ingen krav til brugerens forventede tidsforbrug på siden, så hjemme eller på farten vil motivize.dk være ideel. 50

51 OPTIMERING SPEEDTEST Til optimering af hastighed 56, har vi anvendt testsiden og til at vise os sidens indlæsningshastighed, samt at vise hvilke områder der hentes langsommere end andre. Her kan vi konkludere at eksterne javascripts (Google Fonts, Google Adsense), samt browsercache er hovedpunkter for en langsom indlæsning. Dette vil dog blive reduceret betydeligt, når Google Adsense annonceelementerne bliver udskiftet med lokalt placerede annonceelementer. Det ville desuden være en fordel at minify 57 både CSS og Javascript filer, således at white-space ikke påvirker hastigheden. Pga. projektets evaluering, har vi valgt ikke at minify koden, da det vil forringe læseligheden. RESPONSIVE For at sikre at websiden fungerer på flest mulige medier, har vi testet siden i et Device Lab (samling af forskellige platforme). Vi har bla. testet og fejlkorrigeret på følgende platforme: TABLETS SMARTPHONES BROWSER SUPPORT IPad Blackberry (2 modeller) Safari IPad Mini Nokia Lumia Internet Explorer Asus Nexus Huawei Google Chrome Windows Tablet HTC Mozilla Firefox IPhone Opera Disse udgør størstedelen af de mest anvendte platforme som vores målgruppe anvender, og websiden vil derfor også passe hertil. 56 Se bilag 43 - Optimering 57 Minification (programming). Udgivet af Wikipedia. Besøgt d Internetadresse: 51

52 VALIDERING Vi har til validering af websiderne anvendt validator.w3.org 58, som kan fejlfinde ud fra internationale standarder. Vi har anvendt HTML5, som dokument type. Begge valideringer har 1 warning, da HTML5 endnu ikke er en fuld godkendt webstandard. Hgroup elementet er fjernet fra HTML5, hvilket er grunden til det fremgår på fejl oversigten. Det er et anvendt element i det Attitude temaet, som vi har opbygget vores hjemmeside omkring. Det kan eventuelt udskiftes på senere tidspunkt med <main> elementet. De 3 attribute label fejl der fremgår på fejloversigten, har vi undladt at ændre, da dette stammer fra et anvendt plugin. Pga. risiko for funktionsfejl har vi undladt at ændre label class fejlen, da den er en del af et plugin. M.MOTIVIZE.DK Ingen fejl. 58 Se bilag 44 - Validering 52

53 BRUGERTEST Ved at udføre en think aloud 59 brugertest 60, får vi muligheden for at se om vores grundlæggende funktioner og design for vores koncept lever op til vores og målgruppens kriterier. Den viden vi ønsker at opnå ved hjælp af denne test er, om test personen oplever hjemmesiden som intuitiv rent funktionsmæssigt, tiltaler designet test personen og hvordan oplever test personen indlæsningshastigheden på hjemmesiden. MÅLGRUPPE: - Mænd og kvinder år. - Motionsudøver. TASKS: Vi har stillet vores test personer 5 opgaver som repræsenterer de 5 primære funktioner produktet som minimum skal leve op til, opgaverne i testen er de 5 grundsten i hele vores produkt, de er som følger: - Kan målgruppen oprette en profil ved 2 klik fra forsiden. - Kan målgruppen finde en træningsmakker fra forsiden. - Kan målgruppen finde frem til sin indbakke. - Kan målgruppen finde frem til en artikel. - Kan målgruppen finde frem til et event. UDFØRELSE: Byd velkommen til test personen. Introducer test personen til den task de skal udfører, fortæl at det er en think aloud test, hvor de skal beskrive deres indtryk af forløbet med ord, både gode og dårlige observationer. Alt hvad test brugeren siger, skal noteres ned, spørg gerne test personen, hvis der skulle opstå tvivl. Husk at observer og noter test personens færden på hjemmesiden, kan de nemt finde knapper, menu osv. Hvis test personen ikke siger noget i 15 sek. Kan der stilles et ikke ledende spørgsmål til brugerens færden, om der f.eks. er noget personen er i tvivl om. Der skal tages tid fra test brugeren starter sit forløb, og til brugeren har udført sin task. 59 Lewis, C. H. (1982). Using the "Thinking Aloud" Method In Cognitive Interface Design (Technical report). IBM. 60 Se bilag 45 - Brugertest 53

54 PERFORMANCE METRICS: De 5 målings parameter vi har valgt at benytte til yderligere analyse af vores produkt er: Færdiggørelse: Er brugeren i stand til at fuldføre opgave? Tid på opgaven: Hvor lang tid tager det brugeren at klare opgaveren? Side visninger: Hvor mange sider skal brugeren igennem for at klare opgaven (10 er maksimum)? Fejl: Hvor mange fejl og hvor meget indflydelse har de? Tilfredshed: Hvor højt vil brugeren vurdere systemet? 1-5 stjerner Ved at benytte ovenstående målings parametre har vi være i stand til at observerer om vores produkt, skulle indeholde udfordringer og mangler, som vi ikke havde forudset, som samtidig give test personen en mulighed for at vurderer produktet på en skala som de er fortrolig ved. Testpersonerne blev bedt om at udfører opgaverne i rækkefølgefra startende fra forsiden af hjemmesiden. Alle testpersoner udførte opgaverne uden at der var nogen problemer, derfor kan vi konkluderer at rent funktionsmæssigt lever vores produkt op til målgruppens forventninger. REVURDERING Revurderingen af vores produkt, er en vigtig faktor da vi derved benytter de erfaringer målgruppen igennem brugertesten til at styrke vores produkt endnu mere i forhold til målgruppens oplevelse. Igennem brugertesten mødte vi flere gange de to samme ønsker fra målgruppen.den første ting målgruppen erfarede på hjemmesiden, var at ikonerne til Facebook og Youtube var for små og svære at finde. På grund af mangel på tid, har det ikke været muligt at rette denne fejl, men ved videre bearbejdning ville dette være et klart fokusområde. Den anden ting målgruppen fremhævede, var en eventuel online chat funktion, som også er foreslået i vores funktionsbrainstorm, som en udviklingsmulighed. Derved har vi kunne konkluderer at vores ideer både nutidige og fremtidige har stemt overens med målgruppens ønsker og forventninger. 54

55 KONKLUSION 55

56 KONKLUSION Igennem design af vores webside har vi fastholdt, at den primære funktion for brugeren, skulle være at muligheden for at finde en træningspartner. Dette har gjort ved at designe forsiden således at brugeren allerede derfra med få klik, kan finde en træningspartner, der passer til den enkeltes behov. Det, i sig selv, kan fungere, som en motiverende faktor, men herudover har vi også inkluderet motiverende artikler der omhandler både motion, sund kost og events. Disse omhandler motion og sundhed, som skal hjælpe brugeren op ad sofaen. Vi anvender udifferentieret og differencieret markedsføring til at appellere til vores målgruppe. Designbudskabsmæssigt anvender vi primært følelsesmæssige argumenter til at få vores budskab igennem hos brugeren, da vores koncept er oplagt til dette. Vi udformede en attraktiv visuel identitet for målgruppen, ved at lære deres visuelle præferencer at kende igennem en kvantitativ undersøgelse, som vi bekræftede med en kvalitativ undersøgelse. Derfra har vi foretaget os visuel research baseret på målgruppens visuelle præferencer, og lavet et tredelt moodboard baseret på den visuelle research. Ud fra alt dette lavede vi så et styletile, et mockup af websitet og en designmanual således at vi har en gennemgående visuel identitet på alle overflader, der passer til den valgt målgruppe. Vi designede vores website ved at bruge de visuelle elementer taget ud fra vores styletile, som repræsenterede vores visuelle identitet. Dertil udarbejdede vi også retningslinjer for layoutet af sitet ud fra vores kvantitative undersøgelse. Dem fulgte vi, og ved videreudvikling ud fra disse retningslinjer fik vi lavet det endelige layout, baseret på vores målgruppes præferencer. SELVEVALUERING Vi har igennem denne rapport stødt på flere ting, som vi har ønsket at gøre anderledes efter gennemgang. I dette afsnit vil vi revurdere de problemstillinger, og afgøre hvorvidt de har relevans for projektet. Da dette projekt ikke startede med et allerede eksisterende koncept, har vi brugt lang tid på segmentering og målgruppevalg, da vi vurderede at dette var absolut grundlæggende for den videre fremgang. Til dette ville vi gerne have udført endnu en spørgeundersøgelse på den specifikke målgruppe. Denne problemstilling blev klargjort, da vi nåede til designprocessen, og her ofte gerne ville have haft flere informationer om målgruppen, som f.eks. en bekræftelse af målgruppens farvepræferencer. Under selve udformningsprocessen af websiden, kunne vi konkludere at vi måtte prioritere visse funktioner, da der ikke har været tid til at kode en fuld funktionel webside. Hertil har vi dog designet hoved-funktionaliteterne, så klienten kan få en fornemmelse af det færdige resultat. 56

57 BILAG 57

58 BILAG INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 - Metode...2 Bilag 2 - Segmentering...5 Bilag 3 - Målgruppevalg...8 Bilag 4 Kvantitativ undersøgelse (spørgsmål) Bilag 5 Kvantitativ undersøgelse (svar) Bilag 6 Sammenligning af interesse/behov Bilag 7 Kvalitativ undersøgelse (spørgsmål) Bilag 8 Kvalitativ undersøgelse (svar) Bilag 9 Segmentprofiler Bilag 10 - Persona Bilag 11 Conzoom Bilag 12 Brancheanalyse Bilag 13 Konkurrentliste Bilag 14 Brancheanalyse Bilag 15 Konkurrentliste Bilag 16 Segmentkort Bilag 17 Spidergram Bilag 18 - SWOT Bilag 19 Brainstorm (Funktioner) Bilag 20 Business canvas Bilag 21 Mini risk Bilag 22 Starframeanalyse Bilag 23 Starframe (iform) Bilag 24 Startframe (Motionshold) Bilag 25 Starframe (Sport42) Bilag 26 - Logoanalyse Bilag 27 Visuel research brainstorm Bilag 28 - Visuel research Bilag 29 Moodboard (Tekstur & Farver) Bilag 30 - Moodboard (Typografi & symboler) Bilag 31 - Moodboard (Fotografi og former) Bilag 32 Styletile Bilag 33 Logoudvikling Bilag 34 Use case Bilag 35 - UI Flow Chart Bilag 36 Media Flow Chart Bilag 37 Activity Diagram Bilag 38 Wireframe Bilag 39 Mockup Bilag 40 SEO keywords Bilag 41 Implementering Bilag 42 AIDA Bilag 43 Optimering Bilag 44 Validering Bilag 45 - Brugertest

59 BILAG 1 - METODE RESEARCH Vi vil, som vores primære datakilde, benytte følgende research-metoder 1. Dette vil vi gøre for at kunne indsamle målbare data omkring segmenter og markeder, samt kunne bekræfte vores målgruppevalg ved hjælp af den dybdegående kvalitative analysemetode. KVANTITATIV UNDERSØGELSE Vi vil i vores indledende research benytte denne metode til at indsamle større mængder af målbar og generel data via spørgeskemaer 2. Denne kan med fordel benyttes, hvis man ønsker at kende til et fænomens udbredelse, fordeling eller sammenhæng med andre faktorer. Vi vil med denne metode kunne skabe generelle resultater for hele målgruppen. KVALITATIV UNDERSØGELSE Vi vil samtidig benytte dybdegående interviews 3, for at kunne finde frem til målgruppens personlige holdninger og præferencer. Dette er en metode, der giver mulighed for at indsamle mere detaljeret og dybdegående data og derved kunne skabe en persona, hvis holdninger og præferencer er baseret på reelle resultater. En fordel ved denne metode er, at man får mulighed for at uddybe både spørgsmål og svar. DESK-RESEARCH Vi vil, som vores sekundære researchkilde, indsamle oplysninger, som er relevante iht. besvarelsen af problemstillingen. Dette er data, som er indhentet fra hjemmesider, artikler og eksisterende statistikker. Vi vil bruge følgende: - Statistikker omhandlende brancher og målgrupper. - Artikler og litteratur, som kan understøtte valg og beslutninger. - Billeder til inspiration. - Information omkring konkurrenter. Vi har valgt desk-research, som vores sekundære researchkilde, for at bekræfte indsamlede resultater fra vores primære research, samt underbygge valg med relevante fakta. 1 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. Side udg. Trojka / Gads forlag, (Bog) 2 Se bilag 4 Kvantitativ undersøgelse (spørgsmål) 3 Se bilag 7 Kvalitativ undersøgelse (spørgsmål) 2

60 ANALYSE-MODELLER SMP-MODEL Med SMP-modellen 4 kan vi udvælge vores målgruppe, samt udvælge en position på markedet i forhold til vores konkurrenter. Modellen består af 3 del-processer. SEGMENTERING Med segmentering vil vi inddele det marked, som klienten har angivet. Vi ønsker at finde frem til en homogen gruppe af brugere med samme el. lign. præferencer i forhold til konceptet. MÅLGRUPPEVALG Ud fra segmentprofilerne, vil vi vælge den mest attraktive målgruppe, som klientens koncept bør henvende sig til. Her anvendes også SMUK-modellen. POSITIONERING Når vi kender ved hvilken målgruppe, som konceptet skal henvende sig til, kan vi begynde at sammenligne konceptet med konkurrenterne på samme marked. Positionering giver desuden også mulighed for, at finde frem til konceptets visuelle identitet. Vi har i vores SMP-model, anvendt andre analyser og modeller, til at finde brugbare resultater. SMUK-MODEL Efter udarbejdelse af segmentprofiler, vil vi anvende SMUK-modellen 5 til at udvælge den mest relevante målgruppe. Ved at vurdere på de 4 forhold; Størrelse og vækst, Muligheder for bearbejdning, Udgifter ved bearbejdning og Konkurrencesituationen i segmentet, kan vi skabe et overblik over hvor attraktiv segmentet er i forhold til konceptet. Herefter kan vi lave valget af målgruppe. Vi vurderer desuden på konceptets egen situation, og hvorvidt det kan understøtte målgruppens krav. CONZOOM Vi har valgt at anvende denne analyse, fordi vi endegyldigt vil have bekræftet, at vi har udarbejdet os en persona, der giver et realistisk eksempel på en person fra vores målgruppe. Conzoom segmenteringen er baseret på Danmarks Statistik og Gallups Index Danmark 6. 4 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. Side udg. Trojka / Gads forlag, (Bog) 5 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. Side udg. Trojka / Gads forlag, (Bog) 6 Min conzoom type. Udgivet af Geomatic. Besøgt d (Internet). Internetadresse: https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/ 3

61 PERSONA Herudover vil vi på baggrund af resultaterne fra den kvalitative spørgeundersøgelse, udforme en persona 7 baseret på fællesnævnere fra de adspurgtes svar. Denne persona skal bekræftes via segmenterings værktøjet Conzoom. PORTERS 5 FORCES Vi vil i vores analyseproces benytte Porter Five Forces 8 til at analysere konkurrencesituationen i forskellige brancher. Fordelen ved denne model er, at man får et overblik over påvirkningen af de 5 markedskræfter - jo svagere påvirkningen er, desto mere attraktiv vil branchen være. PEST Med en PEST-analyse 9 kan vi inddele konceptets omverden efter faktorer, og herefter vurdere hvilke forhold i makro-miljøet, som kan have relevans for koncepts udvikling. PEST-analysen er baseret på resultater fra vores desk-research, og anvendes i dette tilfælde, til at underbygge vores valg af målgruppe. 7 Se bilag 10 - Persona 8 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. Side udg. Trojka / Gads forlag, (Bog) 9 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. Side udg. Trojka / Gads forlag, (Bog) 4

62 BILAG 2 - SEGMENTERING Til segmentering og valg af vores målgruppe vil vi tage udgangspunkt i SMP-modellen. FASTLÆGGELSE AF BRUGEREN Først vil vi fastlægge brugeren af vores produkt. Iflg. klienten er der ingen foretrukken målgruppe, og vi kan derfor beslutte at vores marked vil bestå af alle arbejdsdygtige personer imellem 13 og 65 år. Vi har fravalgt personer under 13 år og over 65 år, da disse enten ikke må arbejde eller i overvejende grad vil være uarbejdsdygtige. Herudover vil disse ofte også have teknologiske vanskeligheder ved at bruge et moderne medie. Endvidere skal brugere være i besiddelse af, eller have adgang til en computer eller telefon med internet adgang. Markedet vil hovedsageligt være B2C, men der kan også forekomme brugere fra B2B markedet. ANALYSE AF MARKEDET Vi har igennem vores kvantitative undersøgelse 10 undersøgt hvilke behov og interesser, som de adspurgte har. De adspurgte er fundet på diverse køb/salg forums, samt facebook grupper der hovedsageligt beskæftiger sig med køb/salg af brugte ting. Dette er valgt, da disse grupper vil indeholde stor variation af brugere, uden at skabe ubalance i resultaterne. 10 Se bilag 5 Kvantitativ undersøgelse (svar) 5

63 Undersøgelsen viser at de 3 største interesse grupper er: 1. Musik/Film 2. IT & computer 3. Sport Ved sammenligning 11 med behovsgrupperne kan man se, at behovet tilsvarende interesse er størst i Sportskategorien. Her er der flest som søger en sportsmakker. SEGMENTERINGSKRITERIER DEMOGRAFISK Da målgruppen lovmæssigt skal være arbejdsdygtig, vil det demografiske kriterie være, at brugeren minimum skal være fyldt 13 år, da det iflg. dansk lovgivning ikke er tilladt for unge under 13 år at have et fritidsarbejde. GEOGRAFISK Brugeren skal bo i Danmark af hensyn til logistik og tilgængelighed. Hvis fysiske ydelser eller services skal foretages imellem privat personer, skal disse være indenfor en realistisk afstand af hinanden. TEKNOGRAFISK Målgruppens tekniske kompetencer skal være kompatible med anvendelse af et moderne medie. Den primære målgruppe skal derfor kunne anvende mediet. Dette udelukker derfor størstedelen af personer over 65 år, samt børn under 8 år. 11 Se bilag 6 Sammenligning af interesse/behov 6

64 PROFILERING AF SEGMENTER Vi har ud fra vores kvantitative undersøgelse opdelt de adspurgte i følgende segmenter: Idrætsudøvere IT & computer Musik & film Kunst Natur og udendørsliv Personer med kæledyr Bil & motorcykel Uddannelse og joborienterede Personer med interesse i madlavning Gør-det-selv Haveinteresserede Sejlsport Udfra vores kvantitative undersøgelse har vi valgt at udforme segmentprofiler 12 for de 3 største segmenter. Vi vil ud fra disse profiler udvælge os en målgruppe. Overordnet for segmentprofilerne er: Alle brugere er imellem år. Alle brugere har bopæl i Danmark Vi kan udfra segmentprofilerne se, at alle disse indeholder mange potentielle kunder. For at finde frem til den mest attraktive målgruppe, vil vi anvende SMUK modellen til vurdering af segmenterne. 12 Se bilag 9 - Segmentprofiler 7

65 BILAG 3 - MÅLGRUPPEVALG Vi vil herefter udvælge den mest attraktive målgruppe, som vores klients koncept bør beskæftige sig med. Til dette anvender vi bla. SMUK-modellen til at vurdere de enkelte segmenter, Porter s 5 Forces til at vurdere vores placering på markedet, samt en PEST-analyse til vurdering af makromiljøet. VURDERING AF SEGMENTER Vi har her anvendt segmentprofiler til at uddybe fordele og ulemper ved hvert af de 3 største segmenter udfra deres segmentprofiler. IDRÆTSUDØVERE Fordele: Ulemper: Stor vækst og mange personer i segmentet. Lav konkurrence ifht. klientens ønsker. Gode muligheder for markedsføring. Udifferencieret markedsføring kan være en ufordring. Segmentet er spredt over hele landet. IT & COMPUTER Fordele: Ulemper: Stort potentiale af brugere. Lave omkostninger for markedsføring. Svært at lave differencieret markedsføring. Meget høj konkurrence situation. Hurtigt udviklende marked og dermed risiko for at brugeren hurtigt mister interessen. MUSIK & FILM Fordele: Ulemper: Høj vækst og mange brugere. Lave omkostninger for markedsføring. Mange differencierings-muligheder. Svært at positionere sig på markedet. Brugeren bliver udsat for mange tilbud Høje omkostninger ved differencieret markedsføring. For at danne yderligere bekræftelse for vores valg har vi udformet en persona, baseret på vores kvalitative undersøgelse. 8

66 PERSONA Vores persona er baseret på svarene fra 4 tilfældigt adspurgte personer. Herefter er fællesnævnerne blevet sammenlagt og en persona er blevet udarbejdet baseret på svarene 13. Derudover har vi anvendt segmenteringsværktøjet Conzoom, som kan fortælle os hvorledes denne er persona er i overensstemmelse med større undersøgelser. CONZOOM Med adresserne på personerne fra vores kvalitative interview kan vi yderligere undersøge, i hvilket segment de ligger i, i Conzooms søgeindeks af de adspurgte tilhører segmentet Byens Puls, 1 i segmentet Nybygger og den sidste i segmentet Kollegium. Det skal dog nævnes at personen der i segmentet Nybygger ikke kan regnes for at være valid i henhold til segmentplaceringen, da personen stadig er hjemmeboende, det derfor er personens forældre, som er repræsenteret. Når man ser på segmenterne Kollegium og Byens Puls, er der visse elementer der går igen. Begge segmenter er tilbøjelige til, at vælge fitness, som deres primære metode til at dyrke motion på, udover dette ligger sportsaktiviteter, som fodbold, badminton og svømning også højt. Alle disse er idrætsmetoder, som kan dyrkes i fællesskab med andre. Segmentet Kollegium bor, som navnet antyder, primært på kollegier. Ofte ser man at dem der bor i fælleskøkkener er moderne-fællesskabsorienterede. Byens Puls har en lignende placering i Gallup Kompasset, da de ofte befinder sig i byen, enten til fester, på cafeer eller til kulturelle arrangementer, og helst sammen med vennerne. Hertil fokuserer Byen Puls meget på, at være med på den nyeste teknologi, og anvender ofte internettet i deres hverdag. Ligeledes anvender segmentet Kollegium også internettet ofte i hverdagen, hvilket også stemmer også overens med vores persona. Ud fra tendenser der går igen imellem de to Conzoom segmenter der repræsenterer vores målgruppes adfærd og demografi, kan vi konkludere at Conzoom segmentereingen stemmer godt overens mht. vores persona og vores målgruppes behov. SEGMENTERINGSVURDERING Ud fra foregående undersøgelser har vi valgt at segmentet; Idrætsudøvere, vil være det være fordelagtige segment for klientens koncept. Denne beslutning er baseret på følgende: I segmentprofilen Idrætsudøvere ser vi, at dette er et stort voksende marked, som indeholder mange under-segmenter. Dette giver grundlag for stor differentiering af markedsføring (se s.) til mange målgrupper. 13 Se bilag 8 Kvalitativ undersøgelse (svar) 14 Se bilag 11 - Conzoom 9

67 Derudover bruger vores persona også meget tid på motion i flere idrætsgrene, og mindre tid derhjemme. Han er en aktiv person, hvilken i høj omfang udelukker segmentet IT og computer. Yderligere bekræfter vores Conzoom undersøgelse, at personer i dette segment er aktive og dyrker forskellige sportsaktiviteter, hvilket tyder på en aktiv dagligdag. Som vi kan se bekræfter Conzoom værktøjet, vores resultater fra både persona og segmentering. Vi vil herefter arbejde videre med vurdering af branchen. VURDERING AF BRANCHEN Vi vil bruge Porters 5 Forces analysen, til at opnå et overblik over den branche, som vores klient har taget udgangspunkt i. Denne viden kan vi bruge til at bedømme, hvorvidt klientens idé er konkurrencedygtig i branchen. PORTER S 5 FORCES BRANCHEANALYSE 1 15 Denne analyse er foretaget på klientens idé til konceptet, og indeholder derfor websites, som tilbyder formidling af arbejde imellem privatpersoner. Analysen er udarbejdet på baggrund af konkurrenterne i branchen 16. TRUSLEN FRA NYE UDBYDERE Da der er lave adgangsbarrierer inden for denne branche, kan det både være en fordel og en ulempe at bevæge sig ind i den. På grund af lave adgangsbarrierer mht. de økonomiske krav og adgangen til distributionskanaler betyder, at det er let at etablere sig på markedet i første omgang. Dette betyder dog også, at det er lige så let for andre med lignede koncepter, at bevæge sig ind på markedet, og derved opstår der risiko for, at miste markedsandele. LEVERANDØRENS FORHANDLINGSSTYRKE LEVERANDØRER Leverandørens forhandlestyrke er lav, da der ikke er nogle direkte leverandører af produkter til vores koncept. Den eneste leverandør vil være et evt. webhotel, og her er der adskillige valgmuligheder. ANNONCØRER Annoncørers forhandlestyrke vil være høj, da dette vil være en af de få indtægtkilder, som konceptet vil kunne generere indkomst fra. Derudover kan det være en udfordring at overtale annoncører til at markedsføre sig i forbindelse med at helt nyt koncept, da der ikke foreligger nogle statistikker over antallet af brugere. 15 Se bilag 12 Brancheanalyse 1 16 Se bilag 13 Konkurrentliste 1 10

68 KUNDEN FORHANDLINGSSTYRKE Kunden kan, i denne branche let via internettet, orientere sig om hvad de forskellige firmaer tager i betaling for deres services. Derudover har det økonomiske, stor betydning for firmaerne i denne branche, når kunden netop vælger eller fravælger, at benytte sig af deres serviceportal. Udover reklamer er dette ofte deres eneste indtægtskilde. Firmaerne er desuden afhængige af, at brugerne leverer en vis kvalitet, samt anvender virksomhedens services ofte, for at få en stabil indkomst. Det er desuden forholdsvis let for kunderne, at benytte andre firmaer der tilbyder samme service. SUBSTITUERENDE PRODUKTER Der er en lang rækker firmaer der kan tilbyde de samme services som firmaer i denne branche generelt udbyder, såsom at finde en tømrer, en gartner eller en flyttemand. Oftest kan de findes både online og via andre medier. Hertil findes der også avisannoncer udgivet af både firmaer og privatpersoner, som tilbyder den givne service som slutkunden leder efter. Og så er der de generelle sociale medier, der kan også an fungere som distributionskanaler for arbejde og tjenester. KONKURRENCESITUATIONEN I BRANCHEN Konkurrencesituationen i branchen er som førnævnt høj, da der er priskonkurrence imellem de forskellige firmaer om, hvem der kan levere ydelsen til laveste pris, samtidigt med at de via deres website stadig kan udbyde en service af høj kvalitet. Da firmaerne i branchen generelt udbyder de samme services, betyder det at innovationsevnen er lav i forhold til branchen. Grundet den hårde priskonkurrence i branchen, og at firmaerne stadig skal kunne holde sig profitable, vil dette betyde, at medmindre der gennemføres en række effektive markedsføringstiltag, så vil der være lav vækst i branchen. BRANCHEVURDERING Igennem vores segmentering og brancheanalyse på klientens idé, kan vi vurdere hvorvidt dette er et attraktivt marked for klienten. Fra segmenteringen ses det tydeligt, at interessen for formidling af arbejde er forholdvis lav, samt at interesse og behov ligger i andre kategorier. Endvidere bekræfter vores brancheanalyse, at markedet indeholder faktorer, som vil gøre det besværligt at skabe et koncept, der kan leve op til klientens økonomiske forventninger. Grundet de førnævnte vurderinger, vælger vi at afvige fra klientens oprindelige idé, og dermed arbejde videre med konceptet i en anden branche. Udfra vores segmentering kunne vi dog se, at segmentet Idrætsudøvere var attraktivt, og at der ville være et behov for; at finde en træningspartner. Igennem vores resultater fra den kvantitative undersøgelse fandt vi endvidere frem til idéen, at fremstille et website, som kan formidle og skabe kontakt imellem privat personer, der ønsker at finde en træningspartner til diverse idrætsgrene. 11

69 Vi kan nu analysere den nye branche for at vurdere, hvorvidt denne er mere attraktiv, end klientens oprindelige idé. PORTER S 5 FORCES BRANCHEANALYSE 2 17 Denne analyse er foretaget på branchen for websites der formidler og hjælper brugerne til at finde en træningspartner. Analysen er baseret på en ny gruppe konkurrenter 18 i branchen. TRUSLEN FRA NYE UDBYDERE Branchens adgangsbarrier er her lave, da der er stor mulighed for nye udbydere at trænge sig ind på markedet. Kapitalkravene er lave, hvilket betyder at det ikke kræver et stort budget at starte op, eller at drive virksomheden. Adgangen til distributionkanaler er også lettilgængelige, da leverandøren leverer distributionskanalerne og da der er mange leverandører at vælge imellem, er det forholdsvist let at anskaffe sig en eller flere distributionskanaler. Det er positivt for os, når vi selv vil ind på markedet, dog kan det have en negativ effekt på langt sigt, hvis flere laver tilsvarende koncepter i branchen. Dog foreligger muligheden for, at vi kan have skabt os et solidt brand til den tid, og på den måde øge adgangsbarrieren overfor tilkommere til branchen. LEVERANDØRENS FORHANDLINGSSTYRKE Vi har her delt forhandlere op i 2 grupper, leverandører og annoncører. LEVERANDØRER Leverandøren vil have en lav forhandlingsstyrke, da der er et utal af udbydere for webhoteller, samt muligheden for at sætte sin egen server op. ANNONCØRER Annoncører vil have en stor forhandlingsstyrke i branchen, da konceptet kan være afhængig af indtægter fra reklamer mv. fra diverse annonce indtægter. KUNDEN FORHANDLINGSSTYRKE Kunden i denne branche har stor mulighed for, at orientere sig om prisen for den givne service som bliver udbudt, via forskellige online medier. Da branchens service går direkte til slutkunden (B2C), betyder det at kunden vil have en høj forhandlingsstyrke. Da der kun er meget få reelle konkurrenter, der udbyder den givne service med fokus på netop denne branche betyder det, at da kunden har få muligheder at vælge imellem, har lav forhandlingsstyrke, givet at kunden netop sigter efter at få netop denne service. 17 Se bilag 14 Brancheanalyse 2 18 Se bilag 15 Konkurrentliste 2 12

70 SUBSTITUERENDE PRODUKTER Der findes en variation af produkter der kan substituere vores. Der er blandt de primære trusler; de fysiske fitnesscentre, sociale medier og avisannoncer. Der er lave skifteomkostninger, men dog kan den relative pris variere fra produkt til produkt. Den relative pris kan være høj, da nogle af de udbudte services er gratis, imens andre koster penge. Det er dog ikke de substituerende produkters fokuspunkt, undtaget avisannoncer, at fremskaffe en træningspartner. Derfor står konceptet stærkt i forhold til de substituerende produkter. KONKURRENCESITUATIONEN I BRANCHEN I denne branche vil det være fordelagtigt for os, at differentiere vores produkt fra de lignende konkurrenter, og på den måde danne marked for det. Dette foreligger, som en mulighed da der er få udbydere af den givne service. Da der ikke er en intens priskonkurrence i branchen, betyder det at der er potentiel profit at hente. Der er meget få konkurrenter på markedet, der udbyder samme service som vores koncept. Samtidig er der stor vækst i danskere der dyrker idræt af forskellige former 19, hvilket også antyder at det er en attraktiv branche at bevæge sig ind i. Hvis vi kombinerer dette med lave priser, kan det være lettere at anskaffe sig markedsandele. Exitbarrieren i denne branche er lav, da tabene ved at bevæge sig ud af branchen er lave, set fra en økonomisk synsvinkel. BRANCHE KONKLUSION Denne brancheanalyse viser, at vores koncept vil være konkurrencedygtig i forhold til de resterende konkurrenter, da størstedelen af disse enten ikke har formidling af træningspartnere, som primære kompetence, eller er lavt positioneret ifht. design. 19 Idrættens Analyseinstitut - Nyhed: Danskerne dyrker mere idræt. Udgivet af Idrættens Analyseinstitut. Besøgt d (Internet). Internetadresse: 13

71 VURDERING AF MAKRO-MILJØ Da makro-miljøet,, også afgør om markedet er attraktivt vil vi bruge følgende analyse til at vurdere forhold udenfor konceptets mikro-miljø. PEST-ANALYSE POLITIK OG LOVGIVNING Grundet at Regeringen i starten af 2013 lagde 600 millioner kr. i Sundhedssektoren20, antyder det at konceptet på det punkt står i et godt lys mht. regeringens ønsker om danskernes sundhed, da man er mere tilbøjelig til at stå ved sin træning hvis man dyrker den sammen med flere personer, ifølge Marina Aagaard21. Udover dette har flere kommuner lavet flyers22 og websites23 dedikeret til at promovere og borgernes sundhed, hvilket også giver muligheder for samarbejde på det punkt. ØKONOMI OG DEMOGRAFI Grundet at der er vækst i den danske økonomi, omend en relativt lille vækst 24, betyder det at sammen med det at der også igennem de senere år har været vækst i antallet af fitnesscentre 25 og fitnesskunder 26 i Danmark, at der er økonomisk fremgang inden for fitnessbranchen. Det giver ligger op til muligheder for udnyttelse af dette, via et samarbejde med evt. fitnesscentre. 20 Her vil regeringen bruge millioner på sundhed - Indland. Udgivet af Jyllandsposten. Besøgt d (Internet). Internetadresse: 21 Oplev glæden ved at træne med andre I Lev Nu I DR. Udgivet af DR. Besøgt d (Internet). Internetadresse:http://www.dr.dk/Nyheder/Levnu/Motion/Artikler/2013/ htm 22 silkeborgkommune.dk/~/. Udgivet af Silkeborg Kommune. Besøgt d (Internet). Internetadresse:http://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Seniorer%20og%20pensionister/Hjaelp%20til%20seniorer %20og%20pensionister/mestring/4506_Mestrings%20gocard%20til%20borgere.pdf 23 Få mere sundhed ind i hverdagen: Folkesundhed Aarhus. Udgivet af Aarhus Kommune. Besøgt d (Internet). Internetadresse:http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/folkesundhedaarhus/Home/Brug-os/Forloebhos-Folkesundhed/Faa-mere-sundhed-ind-i-hverdagen.aspx?sc_lang=da 24 Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien: Hovedtal - Danmarks Statistik. Udgivet af Danmarks statistik. Besøgt d (Internet). Internetadresse: 25 Idrættens Analyseinstitut - Analyse: Fitness trodser finanskrisen. Udgivet af Idrættens analyseinstitut. Besøgt d (Internet). Internetadresse: 26 Døgnåben fitnesskæde klar til kamp - Vækst Udgivet af Berlingske Buisness. Besøgt d (Internet). Internetadresse:http://www.business.dk/vaekst/doegnaaben-fitnesskaede-klar-til-kamp 14

72 SOCIOKULTURELLE FORHOLD Da der er undersøgelser udført af Idrættens Analyseinstitut der tyder på at Danskerne i de senere år er blevet mere tilbøjelige til at dyrke mere motion 27, viser det en motionstrend der udvikler sig i en positiv retning. Udover dette er danskerne også blevet glade for at gå i fitnesscentre 28, og der er opstået en hel fitnesskultur i Danmark, ud fra tal der igen er udgivet af Idrættens Analyseinstitut. TEKNOLOGI Der er stigende flere og flere danskere der anvender internettet til diverse formål 29. I 2012 var der 84% af danskerne imellem år der anvendte internettet hver uge, og det steg til 865 i Ligeledes har der været en stigning fra 75 til 78% fra 2012 til 2013 af danskere imellem år der har anvendt internettet til at søge information, hvilket betyder at der en lav barriere mht. til kommunikation til vores målgruppe via en internet baseret løsning. 27 Idrættens Analyseinstitut - Kommentar: Fitnessåret 2011 bød på store omvæltninger og konsolidering. Udgivet af Idrættens Analyseinstitut. Besøgt d (Internet). Internetadresse: 28 Idrættens Analyseinstitut - Kommentar: Fitnessåret 2011 bød på store omvæltninger og konsolidering. Udgivet af Idrættens Analyseinstitut. Besøgt d (Internet). Internetadresse: 29 Flere danskere bruger internettet Digitaliseringsstyrelsen. Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen. Besøgt d (Internet). Internetadresse:http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/2013/Fleredanskere-bruger-internettet 15

73 VALG AF MÅLGRUPPE Forudgående vurderinger viser, at et webside koncept, som beskæftigere sig med at finde og formidle kontakt imellem privat personer, der søger en træningsmakker, både vil være interessant for segmentet, samt ville kunne konkurrere med allerede eksisterende konkurrenter. For at definére en primær målgruppe, har vi søgt yderligere data omkring segmentet Idrætsudøvere, som kan understøtte vores valg af målgruppe. I 2012 lavede Idrættens Analyseinstitut en undersøgelse 30 som bla. viste at: - 64% af alle voksne aktivt dyrker motion. - Antallet af aktive idrætsudøvere er stærkt stigende. - 58% af alle voksne idrætsudøvere er selvorganiserede. - Flere personer besøger fitness-centre. Endvidere har der været stor vækst i tilgangen til fitnesscentre siden Se evt. segment-kort 32 for overblik over under-segmenter. Vi vil efterfølgende finde ud af, hvorledes vi differentierer vores markedsføring til den primære og sekundære målgruppe. 30 a163010efb Se bilag 16 - Segmentkort 16

74 BILAG 4 KVANTITATIV UNDERSØGELSE (SPØRGSMÅL) 17

75 18

76 19

77 20

78 21

79 22

80 23

81 24

82 BILAG 5 KVANTITATIV UNDERSØGELSE (SVAR) 25

83 26

84 27

85 28

86 29

87 30

88 31

89 32

90 33

91 34

92 35

93 BILAG 6 SAMMENLIGNING AF INTERESSE/BEHOV Spørgsmål...at finde en sportsmakker?...at finde en håndværker?...at finde en havemand?...at finde en babysitter?...at få hjælp til computer?...at finde en at spille musik med?...at finde en at sejle med?...at finde en at gå en tur med?...at finde en at besøge museer med?...at finde en at lufte hund med?...at finde en at reparere bil sammen med?...at finde en studiegruppe?...at finde en at lave mad sammen med? Segment Sport Håndværk & gør-det-selv Havearbejde IT & computer Håndværk & gør-det-selv, IT & computer Musik/Film Sejlsport Natur & udendørsliv Kunst Natur & udendørsliv, Kæledyr Biler & motorcykler Uddannelse & job Køkken & madlavning 36

94 BILAG 7 KVALITATIV UNDERSØGELSE (SPØRGSMÅL) Emner og spørgsmål som ligger til grundlag for udarbejdelse af vores persona: Personlige holdninger og pref.: - Samfunds emner der vægter meget, på godt og ondt. o Hvilke ting bekymrer dig i forhold til det danske samfund. o Hvilke ting glæder dig i forhold til det danske samfund. - Personlige emner der vægter mest i hverdagen, på godt og ondt. o Hvilke ting ligger du vægt på i din hverdag. o Hvilke ting ligger du vægt på som borger i Danmark. - Politisk holdning. o Er du politisk aktiv. o Hvorfor stemmer du som du gør. o Hvad er de vigtigste emner for dig rent politisk. - Sport o Dyrker du sport? / Hvilke typer for sport? o Har du inden for den sidste måned haft brug for en træningsmakker? o Ville du bruge internettet til at søge efter en træningsmakker? o Hvorfor har du søgt en træningsmakker? - Arbejde o Har du haft brug for en til at udfører en mindre opgave for dig, den sidste måned? (børnepasning, rengøring, græsslåning osv.) o Ville du benytte en privat person til de opgaver? o Hvor ville du finde en til den type opgaver? o Kunne du forestille dig at bruge (ahandyhand.dk)? o Hvorfor / Hvorfor ikke? Personlige informationer: - Bopæl. o Geografisk. o Type af bolig. - Børn. o Har du børn. o Evt. Hvor mange og alder. - Civilstand. o Single/Gift/I forhold/ Enke Etc. - Erhverv og uddannelse. o Uddannelse. o I arbejde (evt. Hvilken branche og stilling). - Indkomst. o Husstands indkomst. - Fritid/Interesser. o Tv/Film. o Musik. o Brug af teknologiske redskaber (Smartphone/PC/Ipad osv.). o Madlavning/Kulinariske præf. o Hvor handler du dagligvarer. o Hvilke fritidsaktiviteter har/benytter du. o Farver. 37

95 BILAG 8 KVALITATIV UNDERSØGELSE (SVAR) Personlige holdninger og pref.: - Samfunds emner der vægter meget, på godt og ondt. Jeg bekymrer mig generelt ikke over det danske samfund, jeg syntes vi har det bedste i verdenen, selvfølgelig kan man godt tænke over de arbejdsløse og hjemløse, men jeg syntes vi har det godt. - Personlige emner der vægter mest i hverdagen, på godt og ondt. Jeg ligger vægt på at alle har mulighed for at tage en god uddannelse og få hjælp til det, kender en der har været i USA for at læse og der har de slet ikke samme muligheder som vi har i Danmark, der koster det at læse videre, så jeg syntes det er godt vi kan få personer som mig igennem en uddannelse og ud og arbejde. Så gode uddannelsesmuligheder og et godt sikkerhedsnet. - Politisk holdning. Jeg interesserer mig ikke for politik, det kan være det kommer når jeg bliver ældre. - Sport Jeg går i fitness og spiller håndbold, jeg har ofte brug for en træningsmakker til fitness, jeg har en veninde jeg går i fitness med, men det er ikke altid vi kan sammen, så hvis man havde en 3-4 personer man kunne trække på ville det være kanon. Ja, jeg har prøvet Facebook til at søge en træningsmakker, men det var i min egen vennekreds, men ville helt sikkert gøre brug at det, hvis der var en side eller en app til den slags, jeg kender ikke nogen sider, hvor man kan det, syntes jeg har søgt. - Arbejde Jeg ved ikke om det er en mindre opgave, men mit toilet løb, og kunne ikke få det til at stoppe, jeg ringede til en ven, så fik han fikset det. Jeg tror ikke, jeg ville bruge en privatperson som jeg ikke kender, til at lave store ting, eller småting, jeg vil benytte min omgangskreds af venner og bekendte, kunne ikke finde på at tilbyde et job til private jeg ikke kender, man ved jo ikke hvem og hvad de er for nogen, så vil jeg hellere betale ekstra og bruge et firma. Syntes ikke om ideen med at bruge sådan en hjemmeside, syntes det virker lidt suspekt, men det er igen op til de enkelte personer, og mon ikke det handler for ejeren om kun at tjene penge, fraskrive sig ethvert ansvar og så er det op til brugerne at slås med SKAT osv. syntes man tit hører om hvor meget sort arbejde der findes, og dette er åbenlys side der gør det muligt meget nemmere. Og det er vel også et problem for firmaer at man kan tilbyde en lavere pris som privatperson? Jeg kender ikke reglerne, men mener der er en del håndværksfag hvor man skal være uddannet, autoriseret eller lign, for at det må udføres, så der ville det jo idioti at benytte en privatperson, frem for et firma hvor man har tjek på papirerne og eventuelt ville kunne reklamerer over fejl og mangler. Personlige informationer: - Bopæl. Odense centrum, Lejlighed, ingen børn, Single - Erhverv og uddannelse. Butiksassistent, butikschefens højre hånd i tøjbutik. - Indkomst. Husstands indkomst kr. pr mdr. - Fritid/Interesser. o Tv/Film. Komedier og action o Musik. Pop og rock, dansk og udenlandsk. o Brug af teknologiske redskaber (Smartphone/PC/Ipad osv.). Iphone, Ipad og PC. o Madlavning/Kulinariske præf. Ikke de store interesser. o Hvor handler du dagligvarer. Netto o Hvilke fritidsaktiviteter har/benytter du. Fitness, Løb og håndbold/fodbold på hyggeplan o Farver. Blå og Grøn 38

96 BILAG 9 SEGMENTPROFILER Idrætsudøvere Antallet af idrætsudøvere er steget med mere end personer fra 1,2 mio. i 2008 til 1,3 mio. i , og er derfor en af de største målgrupper i Danmark. Der er dog mange forskellige idrætgrene, og igennem yderligere segmentering kan man specifikt udvælge en målgruppe. S M U K Størrelse: 1,3 mio. idrætudøvere. Høj årlig vækst og øget interesse for motion 34 og sund livsstil. Mulighed for at markedsføre igennem internet reklamer og specifik differenciering på sportsklubber. Der kan markedsføres både lokalt og nationalt. Lokal markedsføring vil være billigt, og ofte mund-til-mund. Globalt ofte via reklame. Pga. størrelsen på segmentet er konkurrencen lav ifht. problemstilling. IT & computer Antallet af personlige computere i danskernes hjem er steget de seneste år. Fra 92% i 2010 til 94% i Der forelægger dog ingen undersøgelser der dokumenterer hvor mange der har direkte interesse i IT og computerspil, men baseret på antallet af IT websider og spil 35 må antallet være højt. S M U K Størrelse: Udefinérbar pga. manglende undersøgelser, men sandsynligvis stor. Stor vækst. Markedsføring igennem online reklamerne da segmentet ofte bruger meget tid på Internettet. Online markedsføring vil give forholdvis lave omkostninger. Da markedsføring ikke er nødvendig offline. Konkurrencensituationen er stor. Mange andre websider tilbyder produkter og ydelser til IT og computerinteresserede. Segmentet har ofte et begrænset forbrug. Musik & film interesserede Dette segment består af personer som interesserer sig for at lytte til musik, spille musik på instrumenter, se film hjemme eller i biografen. Der er ikke segmenteret på musik genrer, eller film genrer. I Danmark blev der i 2012 solgt knap 3,9 mio. biografbilletter 36, og på musiktjenesten Itunes findes der 37 mio. sange 37. S M U K Størrelse: Udefinérbar, men mange brugere. Høj vækst. Markedsføring er mulig igennem online markedsføring og evt. musikbutikker. Evt. også ved koncerter/festivaler. Markedsføring vil være dyr, da brugeren ofte bliver tilbudt mange produkter. Svært at markedsføre offline da ressourceforbruget vil være stort. Konkurrencen i dette segment er meget høj, da det konstant bliver udbudt nye produkter og konkurrenterne har store budgetter Sports statistik 35 Computerspil statistik

97 BILAG 10 - PERSONA Peter Høgh Peter er 23 år gammel, han bor i Odense midtby i en mindre lejlighed, han bruger det meste af sin fritid væk fra sin lejlighed. Peter er en mand, der ligger stor vægt på en uddannelse og et godt arbejde. Peter er en mand der ser på muligheder frem for begrænsninger. Han tænker over problemerne i det danske samfund, han synes vi har et af verdenens bedste systemer, hvor alle har mulighed for uddannelse og i de fleste tilfælde et job, og som i værste fald hjælper de personer der har udfordringer med f.eks. at finde arbejde osv. Peter er ikke den typiske gør-det-selv mand, han har en god omgangskreds af venner og familie, han trækker på til mindre gøremål han ikke selv kan udfører, f.eks. havde han et wc der løb, der kontaktede han en af sine venner som fiksede det. Han har hørt om de hjemmesider der formidler arbejde imellem private, og det ser han som et problem, for det første virker det som en formidling af sort arbejde, for det andet er der ikke nogen firmaer der kan matche de timepriser der er, hvilket han ser ned på, da mange små virksomheder lever af de små opgaver som større firma ikke gider. Ved at profilerer at arbejdet skal lægges ud til private og underbyde små virksomheder, vil unægtelig betyde at de mindre firmaer får det svært, Peter ville aldrig bruge den slags hjemmesider. Peter arbejder til dagligt som souschef i en tøjbutik på gågaden i Odense, hvor han er butikschefens stedfortræder. Peter er en vellidt person, der altid har et smil på læben, og er klar på lidt sjov og ballade. I sin fritid benytter Peter de mange aktivitetsmuligheder der er i omegnen af Odense, han går i fitness center, løber og går til fodbold med flere af sine venner, hvor de spiller på rent hygge plan. Peter er en social person, der ikke gider dyrke motion/sport alene, han har flere gange opgivet at træne da motivationen uden en træningspartner ikke er til stede, han har prøvet Facebook til at finde ligesindede sportsfolk i hans område, men det er for besværligt at få kontakt til lige præcis det han søgte, han kunne ikke finde frem til en egentlig gruppe med aktive brugere. Peter kunne godt bruge et medie som f.eks. en hjemmeside eller app, hvor det var nemt og hurtigt at finde en makker. Flere gange har de også søgt efter en fodboldspiller til at træde til, når afbuddene til en kamp har gjort at de måtte melde afbud. Peter bruger weekenderne med vennerne, i sommerperioden er der gerne en fodbold indblandet, og det plejer gerne at udvikle sig til en tur i byen. 40

98 BILAG 11 CONZOOM H1 - Kollegium 31% går på diskotek mindst én gang hver måned Geodemografi Kollegium udgøres af de ældste teenagere, som er flyttet hjemmefra, og unge i 20 erne. Indkomsten er primært S.U., men for nogle suppleret med et studiejob. Det er karakteristisk, at segmentet endnu ikke har opbygget en formue, men højst sandsynligt vil gøre det. Størstedelen af Kollegium er nemlig i gang med at uddanne sig på en eller anden form for adgangsgivende, almen gymnasial eller videregående uddannelse. Boligen er typisk de større kollegier, som for det meste er ejendomme opført i erne. Men også små lejligheder eller klub- og ungdomsværelser i almennyttige boligforeninger, har en særlig attraktiv lav leje for de studerende. Boligen er derfor ofte mindre end 40 m2. Kollegium er koncentreret i og omkring universitetsbyerne, dvs. særligt København, Odense, Aalborg, Århus og Esbjerg. Adfærd og holdninger Da man har læst i to timer på sit værelse, lister man ud i fælleskøkkenet og ser, om der er nogle, der sidder og hygger. Det er der nemlig ofte, og denne gang sidder de fleste fra etagen der faktisk, hvilket passer perfekt, når man er træt af at sidde med hovedet i bøgerne. Man aftaler at lave mad sammen og senere drikke et par øl, men ikke noget vildt, for de fleste skal på universitetet i morgen. Kollegium er generelt meget sociale og besøger hyppigt venner og familie. Man går en del på café, hvor man mødes med vennerne over en kop kaffe eller fester flere gange månedligt - nogle ugentligt og gerne både fredag og lørdag. Man holder også af at gå i teatret eller til andre kulturelle aktiviteter, men det skal være gratis eller til stærkt nedsat studenterpris, for så langt rækker S.U. en heller ikke. Efter de har handlet i Netto, drikker de lige en øl, inden madlavningen bliver skudt i gang. Nogle sætter musik på, og andre tjekker lige hurtigt deres profiler på Facebook. Trods de jævnlige madlavningsarrangementer på gangen, er Kollegium den type med det største forbrug af færdigretter og fastfood i Danmark. Kollegium er naturligvis enormt kompetente inden for digitale medier, ligesom de fleste andre unge. Næsten alle har en computer og er på internettet dagligt. Ydermere har størstedelen også spilkonsoller, som sluger en del tid - måske mere end det burde. Spørger man ind til holdninger og meninger hos Kollegium, vil man typisk få at vide, at der gøres for lidt for flygtninge i Danmark, og at vi skal være mere åbne over for omverdenen. Derudover føler de, at det er vigtigt at opnå succes i livet. Man stemmer primært på Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, men en lille andel af stemmerne går dog også til Kristendemokraterne. Man vil i hvert fald under ingen omstændigheder sætte kryds ved Dansk Folkeparti. Ydermere kan segmentet betegnes som meget moderne, og hvis man bor på kollegium, er man ofte fællesskabsorienteret, hvorimod dem der bor i egen bolig er mere individorienterede. 41

99 Man hygger sig i fælleskøkkenet med madlavningen og god musik, for det er dejligt at koble lidt af fra studiet for en stund. På bordet i fælleskøkkenet ligger, udover gratisaviserne, dagens Politiken og Information som nogle har været flinke at dele. Senere tager man ud og drikker nogle flere øl, men kommer ikke senere hjem, end at der også er tid til at se lidt fjernsyn, hvilket man nu ellers sjældent bruger sin tid på. I stedet går man i seng, for i morgen bliver en lang dag, hvor man blandt andet gerne vil nå forbi sine forældre med vasketøjet og spise noget lækkert mad. Det kunne også være rart at tage en tur op i fitnesscentret, det er efterhånden nogle dage siden, man sidst har været der. Til gengæld svømmede man tre gange i sidste uge med nogen fra kollegiet, så måske man bare skulle droppe det? I ferierne tilbringer Kollegium gerne tiden på diverse festivaler, på rygsækrejser eller på skiferier, hvis pengene altså rækker til det. F3 - Byens puls 28% har holdt en solferie inden for den sidste år Geodemografi Byens puls udgøres primært af enlige uden børn, dog figurerer par, med eller uden børn, også i dette segment. Aldersmæssigt er der en noget større spredning i denne type. Dette skyldes ikke mindst, at langt de fleste bor i etagebolig med mange forskellige ejer- og boformer - herunder mange også i flerfamiliehuse. Kendetegnet for denne type er i høj grad, at arbejdet optager en del tid. Indkomsten betegnes som rimelig, dog ikke på niveau med Ung Andel og Karrierestarter. Formuen er til gengæld allerede fornuftig, da man har været beskæftiget nogen tid. Uddannelsesbaggrunden er bred og langt de fleste har som minimum en gymnasial uddannelse, færre dog en længere videregående. Det ses hyppigt, at Byens puls kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så de kan tjene penge til at kunne følge med pulsen i storbyen. Byens puls finder man i omegnene til de største byer herhjemme - København, Århus, Odense og Aalborg, men også de største provinsbyer mærker Byens puls. Adfærd og holdninger Med den nyeste iphone i hånden og en kaffe to-go i den anden spadserer man langs åen i Århus på en varm sommerdag. Solen skinner og Århus lugter langt væk af øl, lyse nætter og et sprudlende kulturliv. Byens puls er en enormt aktiv gruppe, der ofte går på diskotek, på café og fast ses i byen i weekenderne. De elsker byen og dens mange muligheder og mange mennesker. Intet går ubemærket hen i byen, for man er altid opdateret og opsøgende, når det kommer til kulturelle arrangementer, nyåbnede caféer og klubber. Det er primært gaffa.dk, aok.dk, aoa.dk og ibyen.dk, der bruges som informationskilder til udforskningen af byen. I weekenden inviterer man gerne vennerne hjem på middag, så man får et perfekt afsæt for den videre fest i byen. Indkøbene foretages i Føtex, Netto, Aldi eller Fakta, men det er faktisk sjældent, at man laver mad, for typisk er man ude i byen og prøve den nye restaurant, der lige er åbnet et 42

100 par gader fra ens lejlighed. De store mængder kaffe og lækre, eksotiske middage er naturligvis et godt udgangspunkt for en god samtale, og hvis der er noget, dette segment værdsætter, så er det bestemt kombinationen af venner, en god snak og lidt lækkert til maven. Byens puls betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi og mener at IT og moderne teknologi giver dem mange fordele i hverdagen. De køber ofte luksusprodukter og synes, at måden folk går klædt siger meget om, hvordan de er. Man er en del af det meget moderne segment, nogle er fællesskabsorienterede, andre mere individorienterede. Ydermere stemmer Byens puls meget bredt, men særligt Radikale Venstre er populære, hvorimod Venstre er mindre vellidt. Når man ikke lige drikker sin kaffe to-go eller er til koncert, så har man måske sparet op til en tur med rygsækken til en utraditionel destination et sted i verden - eller skulle man hellere tage på charterferie til Spanien, en storbyferie til Paris eller et hyggeligt ophold på en højskole i Danmark henover sommeren? På sin iphone hører man gerne P3 og Radio 100 FM, hvilket er ret typisk, når man står på løbebåndet i fitnesscentret og forsøger at holde den gode form. Hvis man ikke er til fitness, er fodbold en stor favorit, og overraskende nok er også jagt, lystfiskeri og sejlsport populære aktiviteter for Byens puls. I hjemmet kører TV2 Zulu på fjernsynet, og på sofabordet ligger et bredt udvalg af aviser som hos resten af F Storbyliv. Man læser med stor interesse om mode, skønhed, kultur, film og musik, men helt særligt om IT og den nyeste teknologi, for måske kommer der snart en bedre iphone, end den man allerede har? A4 - Nybygger 48% køber helst miljøvenlige produkter Geodemografi Nybygger udgøres primært af familier, hvori de voksne par er i 40 erne og 50 erne, mens børnene er alt fra helt små og op til tidlige teenagere. Indkomstniveauet er nydeligt, og formuerne er anstændige - endnu i vækst. Derudover er det typisk, at Nybygger har en erhvervsfaglig uddannelse, og en del har taget en mellemlang videregående uddannelse. Beskæftigelsen er også i top, og mange har firmabil til rådighed. Det er karakteristisk, at husene ofte er nyopførte enfamiliehuse. Eller også er huset af ældre dato, men i så fald er det blevet gennemgribende moderniseret, så det i dag fremstår som nyt. Pågældende bolig er typisk 140 m2 eller mere, og man ejer den naturligvis selv. Det ses hyppigt, at materialet er mursten, men tilfælde hvor byggematerialet er træ og beton eksisterer også, hvilket kan siges at afsløre nybyggerens generelle lyst, til at sætte sit eget præg på boligen. Nybygger bor ofte i større, sammenhængende nyudstykkede kvarterer, men også meget spredt i og ved provinsbyer, i landsbyer og de mindre bysamfund. 43

101 Adfærd og holdninger Det er aften, og familien er samlet omkring fjernsynet. Forældrene vil se en krimiserie på TV2, mens børnene vil se comedy på TV2 Zulu. Det har været en aktiv dag, hvor faderen har trænet til det næste maratonløb, børnene har været til fodbold og badminton og moderen har været i fitnesscenter og lige nået at luge i haven. De voksne sidder med følelsen af, at de ikke har tid nok til at nå alle de ting, som de ønsker sig. Dermed er Nybygger en typisk moderne familie. Moderen tog direkte hen for at handle i Rema1000 efter arbejde, men det kunne lige så godt have været Bilka, som familien også benytter flittigt. På vejen hjem i bilen hørte hun Nova FM. Da hun er på vej ind i huset, ringer manden og fortæller, at han netop har været forbi Silvan og derfor kommer lidt senere hjem. Han tog en fridag i dag for at træne igennem og lave lidt på deres lille byggeprojekt i haven, hvilket der ikke blev tid til alligevel. Senere på dagen kom børnene hjem fra deres fritidsaktiviteter og foreslog faderen et nyt sted at tage på campingferie, som de havde hørt godt om fra deres venner. Hverdagen hos Nybygger er altså travl og dynamisk, men bemærkelsesværdig er overvægten af sport og motion. Når familien sidder foran computeren, hvilket de også bruger en del tid på, søger de typisk efter rejser og biler. Sofabordet foran fjernsynet er jævnt fyldt med et bredt udvalg af aviser, men naturligvis regionalt bestemt. Mellem aviserne finder man diverse bolig- og livsstilsmagasiner, hvoraf Idényt er en af favoritterne. Spørger man Nybygger, hvad de stemmer på, vil de fleste svare partiet Venstre, mens mange også ville svare de Konservative eller Dansk Folkeparti. Grundlæggende kan de betegnes som meget individorienterede. 44

102 BILAG 12 BRANCHEANALYSE 1 Truslen fra nye udbydere Substituerende produkter Truslen fra nye udbydere er her høj, da kapitalkravende er lave og distributionskanalerne der skal til for at tilbyde den givne service er afhængige af kapitalkravende, og derfor er let tilgængelige. Der er en høj trussel fra substituerende produkter, da der findes en række traditionelle metoder til at at fremskaffe den givne service som slutkunden ønsker. Konkurrencesituationen i branchen Konkurrencesituationen i branchen er hård, da der bl.a. foregår en intens priskonkurrence om hvem der kan være billigst. Leverandørens forhandlingsstyrke Kundens forhandlingsstyrke Leverandørens forhandlingsstyrke er her irrelevant, da der ikke er nogen leverandører til selve udbyderen af servicet. Kunden har her en høj forhandlingsstyrke, da der findes et væld af leverandører der tilbyder lignede services, og det er let for kunden at orientere sig om prismæssige fordele. 45

103 BILAG 13 KONKURRENTLISTE https://www.mturk.com/mturk/ UDENLANDSK UDENLANDSK Diverse forums 46

104 BILAG 14 BRANCHEANALYSE 2 Truslen fra nye udbydere Substituerende produkter Også i denne branche er kapitalkravende lave og distributionskanalerne let tilgængelige, hvilket betyder at truslen fra nye udbydere er høj. Der er reelle trusler fra substituerende produkter, da der er en række medier og sportscentre der tilbyder denne form for service som et sekundært, eller tertiært fokuspunkt. Konkurrencesituationen i branchen Konkurrencesituationen i branchen er ikke hård her, da der på grund at mangel på konkurrenter, og med kun et firma der tager penge for dets service, er der mulighed for at kunne komme ind på markedet med lavprisservice. Udover dette er exitbarrieren også lav. Leverandørens forhandlingsstyrke Kundens forhandlingsstyrke Der er given udbyder af et webhotel, som generelt vil have en lav forhandlingsstyrke. Sponsorerne vil til gengæld have en stor forhandligsstyrke, da vi er afhængige af dem økonomisk. Kunden har her en forholdsvist lav forhandlingsstyrke, da der umiddelbart ikke findes mere end et dansk firma der har et lignende koncept. 47

105 BILAG 15 KONKURRENTLISTE 2 eningsmakker.aspx Kræver medlemsskab https://www.facebook.com/traeningsmakker 48

106 BILAG 16 SEGMENTKORT 49

107 BILAG 17 SPIDERGRAM 50

108 BILAG 18 - SWOT 51

109 BILAG 19 BRAINSTORM (FUNKTIONER) 52

110 BILAG 20 BUSINESS CANVAS 53

111 BILAG 21 MINI RISK 54

112 BILAG 22 STARFRAMEANALYSE IFORM.DK 38 Screen Optimeret til 1024x768px Ikke responsive BROWSER Testet i Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome og Internet Explorer 11. Siden vises ens i alle browsere og kræver ingen plugins. Figur 1 PURPOSE iform.dk s forumdel(se figur 1) omhandlende træningspartnere er en sekundær funktion på deres hjemmeside. Forummet bliver på ingen måde profileret på deres forside, hvilket styrker vores observationer omkring deres hovedformål med siden. Formålet med forummet er at få personer til at oprette indlæg og besvare indlæg, samt at få tilmeldt brugere til deres nyhedsbrev/reklameliste. Denne type interaktiv kommunikation, tilhøre den sociale genre, da formålet er social interaktion imellem personer, hvilket også afspejler sig i at der fokus på de indlæg der er skrevet, og med den klassiske reklame søjle i højre side. Figur 2 iform.dk s hovedformål(se figur 2) med deres hjemmeside er formidling af sundhedstips og information, dog skal man for at kunne læse artiklerne i fuld længe, oprette et abonnement på deres fysiske magasin. Denne genre betegnes som Informations genre. Det afspejler sig ved, at der vises en masse artikler og informationer på alle deres primære sider. AIM Da det at finde en træningspartner er en sekundær ting, er det eneste man kan/skal at oprette en profil, og efterfølgende deltage i forummet. Ved oprettelse af denne profil accepterer brugeren, at de vil få tilsendt nyhedsbreve og reklamer for den koncern der ejer iform.dk (Bonnier). 38 Se bilag 23 Starframe (iform) 55

113 RESOURCES Det er et simpelt forum, hvor der ikke kræves nogen ressourcer, brugerne opretholder selv forummet ved at oprette og besvare indlæg. TRADITION iform.dk har en visuel identitet der er gennemført, alle farver og skrifttyper går igen igennem alle deres medier, deres fysiske medie benytter samme visuelle koncept som deres digitale medie. Farverne lilla, pink, blå, grøn og turkis repeteres på alle sider. HEX: # RGB: 117, 0, 128 HEX: #e5007b RGB: 229, 0, 123 HEX: #1f4473 RGB: 31, 68, 115 HEX: #6cb306 RGB: 0, 184, 211 HEX: #00b8d3 RGB: 108, 179, 6 Skrifttyperne for menupunkter, overskrifter og brødtekst, er gennemgående på hele iform.dk s hjemmeside. Menupunkter og brødtekst er statiske på hele hjemmesiden, overskrifterne varierer kun i størrelsen. Menupunkter: TREBUCHET MS Overskrifter: Trebuchet MS Brødtekst: Verdana SITUATION Hvis brugeren ikke på forhånd ved at iform.dk har et forum der kan bruges til at finde en træningspartner, vil indgangen til forummet vil være igennem en google søgning på eksempelvis træningspartner eller træningsmakker. Det forventes af brugeren at de har god tid ved enten computeren eller via deres smartphone, der formidles en enorm mængde information i alle kategorier relateret til sundhed (kost, motion mv.) hvis brugeren benytter den direkte URL (www.iform.dk) forventes det at de har godt tid, hvis de har søgt en specifik artikel via f.eks. google, ledes de direkte ind til den pågældende artikel, under artiklen vil der blive vist et utal af relaterede artikler, som brugeren kunne have interesse i, derved forventes det at brugeren har god tid. Selve forumdelen med Træningskammerater stiller ikke de store krav, til mængden af tid der forventes af brugeren, man kan hurtigt få et overblik over de nyeste indlæg og eventuelt de sidste besvarelser 56

114 på indlæg. Indlæg kan hurtigt oprettes uden større krav til forbrug af tid. TRENDS Online formidling af kost og motions information, har været iform.dk s kernekoncept siden deres hjemmeside blev lanceret i år Det er en trend der er blevet interessant i takt med samfundets stigende fokus på sundhed 39. I deres design benytter de design trenden med udelukkende at benytte bogstaver i deres logo. DK.SPORT42.COM 40 SCREEN Optimeret til 1024x768px Ikke responsive. BROWSER Testet i Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome og Internet Explorer 11. Siden vises ens i alle browsere og kræver ingen plugins. Figur 1 PURPOSE dk.sport42.com har kun et formål med hjemmesiden at formidle kontakt imellem personer der søger en træningspartner. Deres opbygning af hjemmesiden følger skabelonen for genren sociale medier til punkt og prikke (Se figur 1). På forsiden springer Tilmeld dig boksen ud til brugeren, den er centreret, og bryder sidens farver, især den grønne Tilmeld dig nu bryder deres farvemønster. Figur 2 Når brugeren er logget ind(se figur 2), er der tre elementer der lægges vægt på: - Mød dine match, her fremhæves et par af de brugere som deler dine præferencer med hensyn til sportsgrene samt geografisk placering. - Beskeder, her vises de beskeder andre brugere har sendt til en. - Forslag til medlemmer, her vises der flere brugere, der kunne have interesse for en Se bilag 25 Starframe (Sport42) 57

115 AIM dk.sport42.com er udelukkende en hjemmeside, der fokuserer på formidling af kontakten imellem sportsfolk. Der er en ting, man vil have brugeren til, det er at oprette en profil. Derefter har brugeren mulighed, for at opgraderer sin profil til at blive Guldmedlem dette giver større profilering af ens profil, i forhold til almindelige profiler. RESOURCES dk.sport42.com er en international hjemmeside, der har hjemme i Holland, hjemmesiden tilbydes på 10 forskellige sprog. Det tyder på at der sidder en kontaktperson pr land, da man har mulighed for at stille spørgsmål på det lokale sprog man benytter. Selve vedligeholde af hjemmesiden, kunne i teorien udføres af en person, der får tilsendt oversættelserne på de forskellige sprog. TRADITION dk.sport42.com benytter de samme farver igennem hele deres hjemmeside, derved kan man se en visuel identitet der er gennemført. Farverne grøn, sort, nuancer af orange og nuancer af grå, går igen på alle sider. HEX: #5db00d RGB: 93, 176, 13 HEX: #207e55 RGB: 32, 126, 85 HEX: #f1b021 RGB: 241, 176, 33 HEX: # RGB: 0, 0, 0 HEX: #e0deda RGB: 224, 222, 218 Skrifttypen for menupunkter, overskrifter og brødtekst er gennemgående på hele dk.sport42.com s hjemmeside. Menupunkter: Overskrifter: Brødtekst: Arial Arial Arial SITUATION Hvis brugeren ikke på forhånd kender til dk.sport42.com, vil en søgning på google med søgeordet træningspartner vise to Google AdWords annoncer, dk.sport42.com er den ene, så de bruger ressourcer på at markedsfører sit koncept på google. 58

116 Når brugeren møder hjemmesiden, skal der oprettes en profil før man kan benytte funktionerne på hjemmesiden. Profil oprettelse på dk.sport42.com er meget simpel, brugeren skal kun indtaste adresse og ønsket kodeord, derefter har brugeren adgang til hjemmesidens funktioner, når der efterfølgende logges ind på siden, får man de vigtigste informationer direkte på forsiden, hvilket gør at man ikke behøver, bruge meget tid på at tjekke, om der eventuelt skulle være kommet nye beskeder osv. Det betyder at der ikke er store forventninger til brugerens tidsforbrug, da der ikke er de store krav til brugeren i form af tid, betyder det også at brugeren nemt og hurtigt kan tilgå hjemmesiden, uanset hvor brugeren befinder sig, hvad end det er hjemme ved computeren eller på farten med en Smartphone, kan brugeren hurtigt og nemt tjekke sin profil. TRENDS Formidling af kontakt imellem personer der søger personer med samme interesser indenfor sport og fritid, er dk.sport42.com s eneste fokusområde, de spreder sig vidt ved både at fokusere på sportsgrene samt fritidsaktiviteter. Ser man på designet, benyttet de samme trend som iform.dk ved udelukkende at benytte bogstaver og tal i deres logo. MOTIONSHOLD.DK 41 SCREEN Optimeret til opløsninger over 1024x768px. Ikke responsive. Figur 1 Figur 2 BROWSER Testet i Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome og Internet Explorer 11, vises ens i alle browsere og kræver ingen plugins. PURPOSE motionshold.dk formidler kontakt imellem personer der ønsker en at motionerer med(se figur 1), de opslåede aktiviteter er primært gåture og arrangementer fra andre, f.eks. IFORM løbet, der findes på siden(se figur 2), de lægger vægt på motion frem for sportsaktiviteter. Siden er i den sociale genre, da der fokuseres på aktiviteter 41 Se bilag 24 Starframe (Motionshold) 59

117 og det at brugeren skal logge på eller oprette en profil. AIM motionshold.dk vil have folk til at oprette en profil, og derefter enten oprette en aktivitet eller tilmelde sig en aktivitet. De annoncerer samtidig flere steder på deres side, at de mangler frivillige i deres forening. RESOURCES motionshold.dk opretter selv de store aktiviteter der udbydes, f.eks. iform.dk løbet, det kræver at der er personer der jævnligt opdaterer siden med disse aktiviteter. Brugerne af siden opretter selv aktiviteterne de ønsker at samles om. Da motionshold.dk drives af frivillige, er de ikke begrænset af kapital, de udgifter der ville være med drift af deres side, vil kun være til domænehotel og domænenavnet. Derfor kræves der ikke en større kapital for at kunne vedligeholde siden. TRADITION motionshold.dk benytter utrolig mange farver og skrifttyper på deres hjemmeside, det giver utrolig meget forvirring, og brugeren har svært ved at fokuserer på det motionshold.dk ønsker at kommunikerer ud til brugere. De giver mange forskellige informationer på forsiden: Bliv medlem, Bliv frivillig, Bliv annoncør osv. De har ikke en rød tråd igennem deres hjemmeside. Dog er der tre farver som ses oftest på deres hjemmeside: Farverne brun, rød, og blå går igen. HEX: #3d2219 RGB: 61, 34, 25 HEX: #b44e42 RGB: 180, 78, 66 HEX: #dee7f8 RGB: 222, 231, 248 Menupunkter: Overskrifter: Brødtekst: Arial Arial Arial SITUATION Brugeren møder motionshold.dk via en google søgning på træningspartner, medmindre de kender hjemmesiden på forhånd. Når brugeren skal oprette en profil, skal de indtaste rigtig mange 60

118 information, navn, adresse osv. derefter skal brugeren klikke af i alle de sportsgrene/aktiviteter brugeren interesserer sig for, listen omfatter mere eller mindre alle tænkelige sportsgrene der findes, lige fra zumba til speed skiing, hvilket gør at det er utroligt tidskrævende og uoverskueligt at oprette en profil. Kigger man på de aktiviteter der er oprettet nu og her 42 er der kun gåture oprettet, hvilket tyder på, at det er den ældre generation der primært opretter aktiviteter. Så brugeren sidder hjemme ved sin computer og forventes at have god tid. TRENDS motionshold.dk en skrifttype igennem hele deres side, hvilke gør at det kan være svært at se hvilken information de prøver at fremhæve i den skrevne tekst, dog benytter de mange illustrationer på deres side, den mest iøjnefaldende illustration ses på deres forside (Se figur 3), hvor de benytter elementer som mange genkender: hjerterytme og piktogrammer for sport, farverne er holdt i rød, brun og blå som er deres gennemgående design farver. Figur set d

119 BILAG 23 STARFRAME (IFORM) Purpose 62

120 BILAG 24 STARTFRAME (MOTIONSHOLD) Purpose 63

121 BILAG 25 STARFRAME (SPORT42) Purpose 64

122 BILAG 26 - LOGOANALYSE IFORM.DK MÅLGRUPPEN Målgruppen for logoet er folk der gerne vil i form, men mangler hjælp og/eller motivation til det i form af opskrifter, diæter, motionstips, forumstøtte mm. Dertil kan man ved at undersøge deres website hurtigt konkludere at den primære målgruppe iblandt kønnene er kvinder. Man skal være fyldt 18 år for at anvende siden som medlem. IDENTITET Navnet på firmaet Iform sender en besked om at man skal komme i form. Hvordan at man skal gøre dette fortællesr det ikke, men det er en kort og klar besked der går igennem logo og firmanavn. Deres besked med navnet hænger stærkt sammen med deres kerneværdier, som vi ud fra deres logo er at hjælpe folk i diverse aldresgrupper med at komme i form, må det være vha. råd og tips til at spise sundt, og tips/guides til mere effektiv motionering. FUNKTION Læsbarheden af logoet er høj, man er ikke tvivl om hvad der står. Det skæve O giver en følelse af fart og bevægelse, der underbygger beskeden som logoet sender, da det at komme i form bl.a. kan relateres til motionstyper der inkluderer fart og bevægelse, såsom løb og cykling. Det skæve O er elementet som læserens fokus ummiddelbart falder på, da det adskiller sig fra resten af typografien i logoet. Alle logoets elementer er bygget op omkring en vandret akse, der skærer igennem hele logoet. Udover dette er ingen af bogstaverne højere eller lavere end hinanden. Dog er i et i logoet skudt lidt til venstre, som skaber kontrast i forhold til resten af logoet. For at skabe yderligere kontrast er det også skrevet med småt i modsætning til resten af typografien i logoet, dog skaber det ikke fokus på den del af logoet. ÆSTETIK For æstetiske virkemidler, se Bilag 24 Starframeanalyse (iform). 65

123 VIRKEMIDLER Logoet er visualiseret i en Elemental form, hvilket betyder at de har prævet at gøre det simpelt. Det har de gjort ved at andvende samme font igennem hele logoet, samme skriftstørrelse og farvelagt det fladt uden dybde. Mht. De 4 Designprincipper, også kendt som CRAP, vil jeg gennemgå dem enkeltvis i hvert logo. Det første element er Contrast. iform har som førnævnt skabt kontrast i deres logo ved at have det første bogstav er stavet med småt, og deres O skrevet skævt. Udover dette er der ikke andet der skaber kontrast i logoet. Det næste punkt er Repetition, som er samengen imellem repetetive elementer. Noget der går igen i logoet er fonten med de kantede afskårede bogstaver, som løfter logoet lidt op fra bundlinjen. Udover dette har logoets bogstaver samme farve hele vejen igennem logoet. Alignment er det næste punkt, og her er alle bogstaverne i logoet indrettet efter hinandens højde. Alle bogstaver har samme bundlinje, højde og midterakse, og afstanden imellem bogstaverne, undtaget afstanden fra bogstavet i til det næste, er den samme. Det sidste punkt er Proximity, og de anvender dette princip godt, da på trods af at de fleste af bogstaverne står tæt sammen, så har det ikke en negativ effekt på læsbarheden. FARVEVALG De anvender kun en farve i deres logo, og det er lilla som er en sekundær farve i farvehjulet. Det er en neutral udgave af lilla, det er dog en smule mørkere nuanceret udgave af den klassiske lilla. Farven på logoet kan hverken kategoriseres som værende kold eller varm. Farven har ingen negativ effekt på læsbarheden på den hvide baggrund. TYPOGRAFI Typografien der er anvendt i logoet er her Trebuchet MS sans, som der er blevet modificeret lidt i Photoshop, ved at lave skæve kanter på enderne af bogstaverne. Dette har medført at fonten er skarp visse steder med spidse vinkler, hvorimod andre steder er der blevet dannet stumpe vinkler. Set bort fra O et og visse dele af R et, så er alle dele af bogstaverne kantede uden afrundinger. 66

124 KATEGORI Mht. logokategorien falder dette logo i kategorien Wordmark, som er identificeret ved at logoet er lavet af bogstaver der udformet i en unik eller modificeret typografi. SPORT42.COM MÅLGRUPPEN Målgruppen er her folk der gerne vil finde en træningspartner, hvor som helst i Danmark. Website og logo henvender sig begge to til er en bred målgruppe, der inkluderer begge køn, og folk der er over 18 år. IDENTITET Navnet på firmaet fortæller mest noget om at det er et sportsrelateret firma. Da det hedder sport42.com, antyder det at det er et internetbaseret firma. Dog kan navnet forvirre mht. hvad det er for en service at det er de udbyder, da navnet sport42.com ikke direkte relaterer til det koncept at finde en træningsmakker online. Det er netop det at deres kærneværdier omhandler, det at finde en træningspartner online til en lang række motionsmetoder, hurtigt, nemt og sikkert. FUNKTION Læsbarheden af logoet er god, dog kan det være lidt svært at læse den sidste del af loget.com. Man får en klar følelse af at logoet omhandler sport og fart, især sammen med den livlige orange farve der danner baggrund for den del af logoet hvor der står 42. Kompositionsmæssigt er logoet en del mere komplekst i forhold til logoet i den forgående analyse. Alle logoets elementer flugter på en bundlinje, dog har elementerne forskellige størrelser. Delen hvor der står sport er en hel del større en delen hvor der står.com, udover dette er delen hvor der står 42 hævet op over resten, tallene står tættere sammen end resten af logoets elementer samt er de visualiseret i det negative rum inden i en orange cirkel. ÆSTETIK For æstetiske virkemidler, se Bilag 26 - Starframeanalyse (Sport42). 67

125 VIRKEMIDLER Logoet er visualiseret ved at bruge en Volumetric form, som er kendetegnet ved at man anvender lys og skygge eller graduerede farver til at skabe illusionen om en tredimensionel form. Sport42.com bruger primært farver og nuancer til at skabe kontrast i deres logo. Sport og.com er begge skrevet i en farve der graduerer fra hvid til lys grålig på en sort baggrund. Dertil står den lysere del af den graduerende orange godt i kontrast til mørke baggrund. Mht. Repetition kan det ses at den sorte farve der anvendt i baggrunden går igen i den del af logoet hvor der står 42. Dertil har resten af teksten samme farver, og al tekst i logoet har samme font. Den del af logoet hvor der står Sport42 og.com er der anvendt designprincippet Alignment, fordi de to elementer af logoet begge to følger en grundlinje, som de ikke falder ud fra. Dertil følger cirklen der er imellem de to elementer også denne grundlinje, selv om teksten indeni ikke gør det. Logoet anvender også til dels det sidste af de fire designprincipper, Proximity. De to elementer af logoet, Sport og.com følger princippet, da læsbarhed ikke nedsættes at den givne afstand imellem dem og andre elementer. Dog kan der argumenteres for at teksten hvor der står 42 ikke helt følger dette designprincip, da selv om at måden at det står på bidrager til det æstetiske aspekt af logoet og det omgivende graduerende orange skaber fokus, så opgiver det noget læsbarhed med afstanden imellem bogstaverne. FARVEVALG Logoets farver består af graduerende sekundærfarver, i forskellige former. En kombination af lyse og mørke farver, varme og kolde, er anvendt. De grå farver virker kolde og lyse, og de orange farver både lyse og mørke, men alle nuancerne af dem er varme. Baggrunden er meget mørk, derfor styrker den de omgivende elementer. TYPOGRAFI Fonten der anvendt i logoet er Arial sans, skrevet i Italics og Fed. Den skrå tekst skaber bevægelse imod højre, er bl.a. grund af farvevalget en hård tekst. KATEGORI Logoet falder under Emblem kategorien, fordi det er en kombination af grafik og tekst som ikke er adskilt på nogen platforme. 68

126 MOTIONSHOLD.DK MÅLGRUPPEN Målgruppen for Motionshold.dk er mennesker der søger en partner at dyrke motion med, ud fra deres events og hold kan det konkluderes at det er for folk der vil dyrke afslappet motion, på et ikke-professionelt niveau. IDENTITET Navnet Motionshold.dk sender en klar besked om at det service som deres site udbyder, omhandler det at finde en eller flere personer online at dyrke motion med. Hvilke former for motion det er der snakkes om, dette skal man udforske deres site for at finde ud af. Deres tagline udtrykker deres kerneværdier, det at finde motiovationen til at få en sundere livsstil eller bare få dyrket noget motion vha. Motivationen fra de træningspartnere man får via motionsholdene som de udbyder. FUNKTION Læsbarheden af selve overskriften af logoet er høj, dog kan det være udfordrende at læse taglinen når logoet står på deres website. Dette er fordi taglinen står småt, og fordi den er meget lang i forhold til andre taglines, der traditionelt er på langt færre ord. Når man ser logoet får man en klar følelse om at det omhandler motion, måske i form af forskellige øvelser pga. den silhuet af en person der står i en foroverbøjet stilling. De skæve bogstave kan give et indtryk af at det er lidt useriøst, måske endda barnligt, fordi bogstaverne minder om bogstaver der er klippet ud og sat op på en tavle. De største elementer i logoet er centreret, dog er silhuetten skudt lidt til venstre fra centreret af logoet. Taglinen er placeret under hovedelementerne i logoet, og er dertil skudt lidt til højre. ÆSTETIK For æstetiske virkemidler, se Bilag 25 - Starframeanalyse (Motionshold.dk). VIRKEMIDLER Logoet er visualiseret i en Elemental Form, da de bruger linjer og en helt flad tone til at skabe et simpelt logo, uden nogen farver eller tredimensionelle illusioner. Logoet anvender designprincippet Contrast ved at bruge en række 69

127 sorte linjer i form af bogstaver på en hvid baggrund. Repetition er godt anvendt her, da det anvender samme skrifttype igennem hovedelementerne i logoet, og alle de dertilhørende bogstaver er gjort skæv fra bundlinjen. Dertil er de samme nuancer anvendt igennem hele logoet. Dette anvender ikke designprincippet Alignment godt, da selv om kunstneren kan have haft nogle tanker bag placeringen af taglinen, forstyrrer det mere logoets komposition end den gavner. De har til sidst anvendt det sidste princip, Proximity, ved at have god afstand imellem tagline og hovedelen af logoet. Der er kort afstand imellem bogstaverne i hoveddelen af logoet, men dette har dog ingen negativ effekt på læsbarheden. FARVEVALG Der er ikke anvendt nogen farver i logoet, kun nuancer af sort/hvid. Baggrunden er hvid, dertil er der sort tekst og en silhuet også i sort. TYPOGRAFI Fonten afvendt her er en modificeret form af Arial serif, skrevet i fed, taglinen er dog ikke skrevet i fed. Teksten virker blød pga. svagt afrundede hjørner ved alle bogstaver, og pga. det helt rund O. Da bogstaverne i hovedelementerne af logoet er skæve i forskellige retninger, medfører det at der bliver skabt en form for bølgende bevægelse fra venstre imod højre. KATEGORI Logoet tilhører kategorien Emblem da logoet er en kombination af bogstaver og en figur som altid ses sammen. 70

128 BILAG 27 VISUEL RESEARCH BRAINSTORM 71

129 BILAG 28 - VISUEL RESEARCH 72

130 BILAG 29 MOODBOARD (TEKSTUR & FARVER) 73

131 BILAG 30 - MOODBOARD (TYPOGRAFI & SYMBOLER) 74

132 BILAG 31 - MOODBOARD (FOTOGRAFI OG FORMER) 75

133 BILAG 32 STYLETILE 76

134 BILAG 33 LOGOUDVIKLING LOGO INSPIRATION LOGO SKITSERING 77

135 LOGO UDFORMNING 78

136 BILAG 34 USE CASE 79

137 BILAG 35 UX/UI FLOW CHART NY BRUGER Navn: Peter Høgh Behov: Ønsker at oprette en profil for at kunne søge en træningsmakker, til at kunne træne med et par gange om ugen. Rolle: Ny bruger Mål: Oprette profil A ttention I nterest D esire A ction FLOW: UI-OBJEKTER: VISUELLE VIRKEMIDLER: Interaktivt landkort. Stort banner med knap. Stort banner med knap. Formular S - atisfaction 80

138 EKSISTERENDE BRUGER - EVENT Navn: Peter Høgh Behov: Søger et event han kan deltage i, eventuelt sammen med sin træningsmakker. Rolle: Eksisterende bruger Mål: Finde event A ttention FLOW UI-OBJEKTER VISUELLE VIRKEMIDLER Links til events på forsiden. I nterest D esire A ction Oversigt over alle events. Alle informationer på én side. Link til ekstern tilmelding. S - atisfaction Ekstern udbyder. 81

139 EKSISTERENDE BRUGER - INDBAKKE Navn: Peter Høgh Behov: Har modtaget en besked i sin indbakke, som han vil ind og læse. Rolle: Eksisterende bruger Mål: Læse besked i sin indbakke. A ttention FLOW UI-OBJEKTER VISUELLE VIRKEMIDLER Stort banner med log ind. I nterest D esire A ction Menu punkt Alle informationer på én side. Indbakke knap. 82

140 EKSISTERENDE BRUGER - SØGNING Navn: Peter Høgh Behov: Ønsker at søge en træningsmakker. Rolle: Eksisterende bruger Mål: Søge efter træningsmakker A ttention FLOW UI-OBJEKTER VISUELLE VIRKEMIDLER Interaktivt landkort. Avanceret søgefunktion på forsiden I nterest D esire Profil billeder. Alle informationer på én side. Knap til kontakt profil. A ction Formular til udfyldelse af besked. 83

141 BILAG 36 MEDIA FLOW CHART 84

142 BILAG 37 ACTIVITY DIAGRAM 85

143 BILAG 38 WIREFRAME 86

144 87

145 88

146 89

147 90

148 BILAG 39 MOCKUP 91

149 BILAG 40 SEO KEYWORDS Antal hits pr måned de sidste 12 måneder. Fitnesspartner Træningspartner Træningsmakker 92

150 Find træningsmakker Sport partner Sports partner 93

151 BILAG 41 IMPLEMENTERING 94

152 BILAG 42 AIDA 95

153 BILAG 43 OPTIMERING 96

154 97

155 BILAG 44 VALIDERING DESKTOP 98

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014 DESIGNMANUAL 2014 Udgivet 28. maj 2014 FORORD Formålet med denne design manual er at fastlægge hvorledes Motivize fremstilles både grafisk and udtryksmæssigt. Med udgangspunkt i værdier som; motivation,

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kriseprojekt, Design og visualisering

Kriseprojekt, Design og visualisering Kriseprojekt, Design og visualisering Af Ninna Suzan Steen Musak, 1. Semester Web 2013 Aflevering 16 maj 2013 MMD Odense Vejleder: Rebi og Krut Problemformulering SAS har gennem det sidste år gennemgået

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

Grafisk design. Grafisk produktion og workflow Side 57

Grafisk design. Grafisk produktion og workflow Side 57 Grafisk design Grafisk produktion og workflow Side 57 Side 58 Grafisk design Grafisk design Opgavebeskrivelse Arbejdsplan Research Målgruppe Design af grafisk tryk til tasker. Trykket skulle promovere

Læs mere

grafisk design OPGAVE: EMBRACE-IT VISUEL IDENTITET

grafisk design OPGAVE: EMBRACE-IT VISUEL IDENTITET grafisk design OPGAVE: EMBRACE-IT VISUEL IDENTITET BESKRIVELSE GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE Embrace-IT er en IT-virksomhed, som leverer konsulentarbejde til andre virksomheder. De er internationale og har

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

DESIGNGUIDE // MAJ 2012

DESIGNGUIDE // MAJ 2012 DESIGNGUIDE // MAJ 2012 Designguiden indeholder corporate standarder og retningslinjer, der fastsætter cphbusiness grafiske identitet. De grafikfiler, som hører til cphbusiness corporate standarder må

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank Tourist Campaign Indledning Vi er et visuelt markedføringsbureau som har fået til opgave, at lave en kampagne for et lokalt turistbureau

Læs mere

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer interaction. Jeg kan: - finpudse det, du ønsker at sige til dine

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 2. projekt 2. sem marts 2012 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby > Så tager vi cyklerne frem.. Kampagne for mere cyklisme 1. Indledning I bliver

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding 3. Semester Mul-A PROJEKT 3 Louise Marie Bonke harlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen http://cbruhn.dk/cfunding Projekt 3 Indholsfortegnelse Idéudvikling Indledning Målgruppeanalyse Moodboard Funktionalitet

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE AFSENDER // VIRKSOMHEDEN GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE 7 BESKRIVELSE // GRAFISK PRODUKTIONFORSTÅELSE OPGAVEBESKRIVELSE Da Zoles er en nyopstartet virkomhed, ønsker de et logo og firmanavn, som kan afspejle

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER SIZE 34-54 2014 AUTUMN COLLECTION shop online bonaparte.dk MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER Grafisk Design Grafik & Billedbehandling Typografi & Ombrydnig Grafisk produktion & Workflow Et magasin om knogleskørhed,

Læs mere

2/ Sofia Seidler H3 Svendeprøve

2/ Sofia Seidler H3 Svendeprøve GRAFISK DESIGN OPGAVEN: Jeg har valgt at lave en fiktiv opgave for et nystartet brand ved navn, som sælger t-shirts og plakater med dyreprint som motiver. Jeg har haft fokus på deres logo, visitkort, gogards,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler:

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler: Grafisk design 17 Grafisk design Opgavebeskrivelse Design af Frankie & Liberty s hjemmeside i samarbejde med kunden. Henrik Borup, som også er medejer af diverse andre børnetøjsmærker. Min opgave gik ud

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF Links til portfolio Anna Emely Jensen Oliver Alexander Vedel Trojahn Maja Scheel Kvint Cecilie Sørensen http://www.annaemely.wordpress.com https://www.olivervedel.wordpress.com http://www.cphbusiness.makvi.dk

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

Esrum Sø Sport og Fritid

Esrum Sø Sport og Fritid Esrum Sø Sport og Fritid 4. Projekt - Website Projekt. Multimediedesign, 1. Semester November/December 2008. www.highlighter.dk/essf Et Website udviklet af: Ahmad Hahmoud Camilla M. Sabatinski Josephine

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kom/IT: Børn, unge og sundhed

Kom/IT: Børn, unge og sundhed Kom/IT: Børn, unge og sundhed Afsluttende opgave Kom/It Roskilde HTX - Af Joakim Herrestrup Indhold Afsluttende opgave Kom/It Roskilde HTX... 1 Case:... 3 Planlægning:... 3 Målgruppe:... 3 Produkt/medie:...

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

EVENTYR PÅ MENUEN. Manual til restaurantkoncept

EVENTYR PÅ MENUEN. Manual til restaurantkoncept EVENTYR PÅ MENUEN Manual til restaurantkoncept INDHOLD Præsentation Konceptbeskrivelse Brandingstrategi Stemningen Eksteriør Interiør Marketingsværktøjer Kommunikationsplan (online) Kommunikationsplan

Læs mere

Portfolio Web:

Portfolio Web: Portfolio Web: http://sann3737.mmd.eal.dk Af: Sanni Maria Lindberg Johannessen Dato: 30. maj 2013 EAL MMD Odense Vejledere: Kristin, Thomas & Pernille Anslag: 1921 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne.

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne. GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE GRAFISK DESIGN 3 OPGAVEN skulle have opdateret deres nuværende identitet, og kom derfor til os og ønskede et redesign af logo, emballage og website. Vi tog imod opgaven, og glædede

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET 02 Indledning. Dette oplæg indeholder oversigt over farvevalg og -symbolik Fleggaard Leasing samt relaterede forretningsområder, herunder Fleggaard

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede SEO en digital værktøjskasse for begyndere og øvede 1 Indholdsfortegnelse Hvad er SEO? 3 Stryg til tops i søgning og salg 4 Trends og stats om SEO 5 Best practices for SEO 6 4 gode råd til indhold 10 Linkbuilding

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

6 Ugers Digital Markedsførings Uddannelse. Online Marketing SEO Præsentation Anders Sevelsted Bigum&Co Amagerbrogade

6 Ugers Digital Markedsførings Uddannelse. Online Marketing SEO Præsentation Anders Sevelsted Bigum&Co Amagerbrogade 6 Ugers Digital Markedsførings Uddannelse Bigum&Co Kursist hemmeligt Anders Sevelsted Underviser & Foredragsholder Teori Vs. Praksis Viden Vs. Færdigheder Hvad forventes det i kan når vi er færdig? Skal

Læs mere

Typografi & Grafik & Grafisk produktion & ombrydning billedbehandling Grafisk design workflow

Typografi & Grafik & Grafisk produktion & ombrydning billedbehandling Grafisk design workflow Grafis OPGAVE OG BRIEF FRA KUNDEN Opgaven bestod i at motocross afdelingen i Hedelands Motorklub gerne vil have deres eget logo, i stedet for det logo hele organisationen har. På motocross afdelingens

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere