Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Juli Jan Brun Andersen, præsident for Landsrådet: Vi må tage hul på en fremtidig udvikling af soldaterforeningsarbejdet Da jeg tiltrådte som præsident for Landsrådet, lovede jeg, at jeg ikke ville optage plads i VEDETTEN, ikke ville komme med de gammelkendte ledere. Det er jo ikke mit, men jeres blad. Min fornemmelse var, at det faldt i god jord. Og den ansvarshavende redaktør jublede. Nu var der måske endelig udsigt til, at bladet ville blive brugt af medlemmerne! Men ak! sådan gik det ikke, i hvert tilfælde ikke i de første par numre. Så redaktøren og alle vi andre venter stadig i spænding på alle jeres mange indlæg! Vi ved jo, at der sker meget ude i foreningerne, aktiviteter der har manges interesse, både før og efter de er blevet afviklet. Og aktiviteter og ideer, der kunne være inspirator for alle andre. Brug nu jeres nyhedsbrev. Det er derfor vi har det. Lad mig da så endnu en gang benytte bladet til at orientere bredt om, hvad der rører sig i soldaterforeningsarbejdet. Både lidt oplysning om løbende sager, men også lidt om indholdet i det brev, jeg har udsendt til landsformændene forud for vores kommende Formandsmøde. Forhåbentligt emner, der vil blive diskuteret i alle foreninger. Først et par informationer om Monumentet over Danmarks Internationale indsats, et emne, der blev startet allerede af min forgænger. Siden jeg overtog, har jeg deltaget i et møde i komiteen. Jeg er sikker på, at i kender baggrund og formål med monumentet fra min forgænger, men vil da gerne benytte lejligheden til at gentage, at det er et monument, der er et udtryk for det officielle Danmarks påskønnelse af den indsats og de ofre, som udsendte har ydet, heraf desværre nogen med livet som indsats. Det væsentligste på sidste møde var en drøftelse af og beslutning om monumentets placering. En enig komite besluttede, at monumentet skal placeres på Kastellet, hvilket nu er indstillet til Forsvarsministeren. Jeg er sikker på, at I alle bifalder dette projekt. Vi har savnet et sådant monument. Og jeg er sikker på, at I alle kan se det fornuftige og logiske i at placere det i hovedstaden, og hvor bedre end på Kastellet? Og et af de andre emner, der længe har været på alles læber en national flagdag - et nationalt symbol til ære for deltagerne i de internationale missioner. Vores minister tog 10. juni i år initiativ til afholdelse af det første møde i en arbejdsgruppe, der skal bistå med at skabe en sådan dag. Vi var repræsenteret gennem den koordinerende ledergruppe DSM. Det er ministerens intention, at flagdagen gerne skal virke allerede fra Ambitiøst ja måske, men da vi alle er enige i, at vi har behov for en sådan dag, så er jeg sikker på, at vi nok skal nå et resultat. Og dagen? Ja, det er det, vi nu skal finde en mindelig løsning på. Formanden for Folk & Forsvar påtog sig at koordinere de mange interesser, der givet er i valg af flagdagen. Han mangler endnu lige lidt forarbejde, og så vil der komme et oplæg ud til drøftelse i vore landsforeninger. For mig er det vigtigt, at der er bred opbakning til den dag, der vælges, og derfor vil I blive hørt. Jeg er også sikker på, at ikke alle vil få deres ønske opfyldt. Men sådan er det. Så snart jeg har en udmelding fra formanden for Folk & Forsvar, vil jeg skrive ud til alle landsformændene, og så vil I få en måneds tid til at komme med jeres begrundede forslag til valg af dag for en national flagdag. Og så til lidt information om det brev, jeg netop har skrevet ud til alle landsformænd som oplæg til vores kommende møde i Formandsrådet den 25. august. Side 1 af 10 sider

2 Dels orienterede jeg lidt om et par emner, der længe har rørt sig i alle soldaterforeninger, en hjemmeside og brugen af Forsvarets faciliteter. For hjemmesiden blev det på sidste landsrådsmøde besluttet, at vi skulle have en ny og bedre hjemmeside. Landsrådssekretæren er gået i gang med at indhente tilbud, den gamle styregruppe for projektet er genopstået, og jeg er sikker på, at vi inden længe er langt med projektet (og kassereren har lovet, at han nok skal finde pengene). Og for brug af Forsvarets faciliteter, hvor I jo har lavet et forarbejde, lovede jeg at tage mig af sagen. Jeg vil, inden Formandsrådsmødet, gå til Forsvarskommandoen, og jeg vil så forhåbentligt have en afklaring og en løsning, vi alle kan leve med; både Forsvaret og de mange soldaterforeninger. Og så til en række emner, som jeg håber vil blive eller måske allerede er, genstand for drøftelser ude i foreningerne. Først krav til Landsrådets præsidium. Hvad vil I/vi med præsidiet? Hvilke opgaver og krav stiller I til den organisation, der hellere end gerne vil tjene jer. Det er lidt min opfattelse, at præsidiet selv har skulle drive værket selv har skullet komme med ideer og oplæg. Og det er jo helt misvisende. Præsidiet er jeres. I har valgt det, og I skal stille krav til det. Jeg lover jer, at præsidiet nok stadig skal komme med mange ideer og oplæg til at udvikle og bevare, men I skal være med. Det er jer, der skal stille krav til præsidiet. Af mere konkrete ideer, som jeg ønsker drøftet på Formandsmødet skal jeg nævne tre. Først medlemstal og medlemstilgang. Jeg er sikker på, at alle kan se, at det for mange af vores foreninger kun går én vej nedad. Der gøres meget i mange landsforeninger, men medlemstallet er faldende, og hvad der er endnu værre, gennemsnitsalderen er støt stigende. Det bør være ét af vore kerneområder. At finde en model, hvor soldaterforeninger, der er knyttet til en regimentsstruktur, der ikke længere eksisterer, stadig har en meningsfyldt hverdag og ikke mindst en lovende og meningsfyldt fremtid. Og det faktum, at gennemsnitsalderen er stadig stigende, bør vi give særlig opmærksomhed. Hvordan får vi fat i de unge, og hvordan fastholder vi dem. En decideret ungdomsafdeling? Ja, måske er det løsningen. Men ét er sikkert. Gør vi ikke noget, så kan vi næsten matematisk regne ud, hvornår de sidste soldaterforeninger dør ud. Og så har jeg jo tidligere nævnt, at mange i Forsvaret betragter os som museumsforeninger. Foreninger, der sætter pris på at mødes i gode venners lag. Foreninger, hvor vi fejrer slag og begivenheder, der er mange hundrede år gamle. En forening, der ikke har forstået at leve op til moderne tider. Og intet er mere forkert. Som jeg nævnte ved min tiltrædelse, så skal vi sætte pris på og værne om traditionerne. Kun derved er vi en organisation, der med mere end medlemmer har et meget stort potentiale. Udnytter vi det potentiale godt nok? Løfter vi de opgaver godt nok, som vi har i vores formålsparagraffer? Nej! - skal være min påstand. Vi kan gøre mere, og vi bør gøre mere og andet. Et af de områder, der er meget oppe i tiden, er støtte til vores kammerater (og deres pårørende), der har været i mission, og som kommer hjem med sår på sjæl og legeme. Ja, men det løses jo af De Blå Baretter, Kammeratstøtteordningen og regimenterne. Og enig, de gør alle en meget stor indsats, men jeg er sikker på, at vi kan bistå. Jeg tænker ikke på alle de mange fonde, der i den seneste tid er rejst til støtte for de udsendte og deres familier (penge bringer os langt, men gør det ikke alene), men ren og skær manpower. Folk, der er rede og villige til at give en hånd, når der er brug for det. De Blå Baretter og Regimenter gør meget og det arbejde, de gør, er flot og påskønnet. Men de er kun ud af vores samlede styrke på , der rækker fra Skagen til Gedser og fra Bornholm til Blåvand. Og jeg er sikker på, at kan vi få struktureret og organiseret arbejdet, så vi inddrager alle medlemmer, så kan vi gøre en forskel, der vi blive taget imod med kyshånd. Så i stedet for kun at tage de mere neutrale emner op på næste Formandsrådsmøde, vil vi denne gang tage hul på en evt. fremtidig udvikling i soldaterforeningsarbejdet. Giv nu jeres landsformænd et mandat der gør, at vi kan drøfte og beslutte på et grundlag, der også har rødder helt ud i bunden af organisationerne. Kun derved kan vi komme til beslutninger og nye veje, der vil have en chance for at udvikle sig positivt til gavn og glæde for både at bevare traditionerne, vores aktive kammerater, og det Forsvar vi alle holder af. Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Johnny Weismann De Blå Baretter 29. maj 2008 Ebbe Wagner Hansen Falsterske Fodregiments Soldaterforening 7. juni 2008 Preben Erik Olsen Falsterske Fodregiments Soldaterforening 8. juni 2008 Side 2 af 10 sider

3 August Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider 25. august Danske Soldaterforeningers Landsraad Møde i Formandsrådet i Fredericia 30. august Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne på Aalborg Kaserner September 6. sept. Danske Dragonforeninger Jubilarstævne på Holstebro Kaserne 12. sept. Hærens Tekniske Korps Soldaterforening Generalforsamling på Haderslev Kaserne 20. sept. DANILOG/Sjæl.Trænreg.Soldaterforening Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne 20. sept. Sjællandske Livreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 20. sept. Danske Gardehusarforeninger Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 27. sept. Dronningens Livreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Nr. Uttrup Kaserne Soldaterforeningerne er på Ørbæk Marked! Succeser skal ikke holdes nede! Og faktisk har det været en succes de seneste år, at soldaterforeningerne deltog med en stand på Ørbæk Marked på Fyn. Det gav nemlig nye medlemmer til en række soldaterforeninger landet over. I år afvikles Ørbæk Marked i weekenden juli, og Landsrådets præsidiemedlem på Fyn Leif Christensen er på plads i teltet og koordinerer indsatsen og vil gerne have bistand til projektet! Så derfor interesserede soldaterkammerater - kontakt ham på eller og giv en hånd med. Indkaldelse til møde i Formandsrådet Landsrådets præsident har besluttet at indkalde til møde i Formandsrådet straks efter sommer. Mødet er nu berammet til mandag 25. august 2008 kl på Ryes Kaserne i Fredericia. Nærmere informationer og dagsorden er udsendt i sidste uge. Læs som yderligere oplæg præsidentens indlæg her i nyhedsbrevet. Andre nyheder Regimentets tak til en aktiv efter 50 års virke Lørdag 25. maj 2008 blev en festlig men også lidt vemodig dag på Antvorskov Kaserne. Dagen, hvor Danske Gardehusarforeninger og Gardehusarregimentet tog afsked med soldaterforeningens præsident gennem 8 år, Peer Høegh-Guldberg. Efter repræsentantskabsmødet, på hvilket Gardehusarregimentets chef, oberst Ib Hedegaard Sørensen, der forlader aktiv tjeneste i Forsvaret med udgangen af januar 2009, blev valgt som ny præsident, og en festlig frokost, blev den fratrådte præsident og hans frue beordret til at forlade Parolesalen. Udenfor konstaterede de til stor overraskelse Hesteeskadronens smukke afskedsgave i form af en opstillet styrke i rød galla. Eskadronchefens afskedstale samt opfordringen til at stige Side 3 af 10 sider

4 op i den hestetrukne landauer gjorde det fratrådte præsidentpar synlig rørte og en for Peer og hans frue uforglemmelig køretur ud af Antvorskov Kaserne fulgte. - Jeg var totalt overrumplet og lidt stolt den dag, siger Peer Høegh-Guldberg. Regimentets tak til en aktiv efter 50 års virke. Blomster på Weilbachs grav Landsrådet er administrator af en række fonde, bl.a. Kgl. Hof Flagfabrikant J. Weilbachs Fond oprettet i marts Fundatsen fastlægger bl.a. mulighed for tilskud til arrangementer og flagdekorationer, flaggaver, flagbord m.v. ved afholdelse af Nordiske Stævner i Danmark. I fundatsen bestemmes herudover, at der hvert år den 17. juni lægges en buket blomster på Johannes Philip Weilbachs gravsted på Frederiksberg Kirkegård. Denne bestemmer lever Landsrådet selvsagt op til, og præsidiemedlem Svend Knudsen lagde på dagen en dekoration på gravstedet. Nye infanteri-kampkøretøjer Hæren har i sidste uge officielt fået overdraget et særdeles slagkraftigt og stærkt mobilt våben i form af 45 styk infanterikampkøretøjer. Med overdragelsen fra Forsvarets Materieltjeneste til Hærens Operative Kommando af de 45 svenskbyggede IKK er er den danske hær blevet betydeligt styrket til nye udfordringer i internationale missioner. IKK er en mellemting mellem den kendte pansrede mandskabsvogn og den noget tungere og mere hårdtslående kampvogn Leopard 2A5, og CV 9035 er med sit avancerede våbensystem, mobilitet, bevæbning og digitalisering et perfekt nyt værktøj i Hærens infanteriværktøjskasse. IKK er udstyret med en 35 mm kanon, der skyder effektivt ud til fire kilometers afstand. Den er desuden forsynet med et 7,62 mm tårngevær samt røgkastere, og besætningen udgøres af tre mand, mens der kan være syv infanterister i lastrummet. Her er de i forhold til transport i andre køretøjer yderst effektivt beskyttet mod for eksempel vejsidebomber og miner, idet hver soldat faktisk sidder med fødderne i bøjler, så de ikke får skader, hvis gulvet løfter sig. Et kæmpe plus i forhold til de mere traditionelle infanterikøretøjer er også IKKs udvendige kamerasystem, der forsyner gruppen i mandskabsrummet med billeder fra vognens omgivelser. Det første kompagni fra Livgarden er godt i gang med uddannelsen på vognen, der forventes at køre i uddannelsescyklus, inden en forventelig udsendelse i en international mission i Foto: Torben Sørensen, major Fakta om IKK Besætning: 3 mand. Infanterigruppe: Op til 7 mand. 35 mm Bushmaster kanon, rækkevidde 4000 meter. To magasiner. 7,62 mm tårngevær samt røgkaster. To magasiner. Vægt: 32 tons. Motor: 750 hk Scania, som justeres op. IKK følger fint Leopard i både terræn og på landevej. Digitaliseret og computerstyret. Ildledelsessystem fuldt på højde med sammenlignelige systemer. Kamera på tårn og hæk. Info-skærm i mandskabsrum. Svensk produceret. (Kilde: Hærens Operative Kommando) Side 4 af 10 sider

5 Kronprinsen ny æresformand for Marineforeningen Siden 1976 har Prins Henrik varetaget hvervet som æresformand for de godt medlemmer af Danmarks Marineforening. Den 1. juli 2008 overtages funktionen som æresformand af Kronprins Frederik, der allerede i 1996 blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. Kronprinsen bliver hermed Marineforeningens femte æresformand. Prins Henrik er samtidig udnævnt til æresmedlem af Marineforeningen. Marineforeningen blev stiftet den 30. april Allerede i 1914 blev Prins Valdemar foreningens første æresformand. Ved sin død i 1939 blev han afløst af daværende Kronprins Frederik senere Kong Frederik IX, der var foreningens æresformand til sin død den 14. januar Arveprins Knud varetog herefter hvervet fra 1975 til sin død den 14. juni Ny hjemmeside på vej i Landsrådet Mange i Landsrådets bagland og formentlig mange ude i samfundet har konstateret, at Landsrådets hjemmeside i de seneste år ikke i alle detaljer har levet op til den standard, man må forvente i 2008 og mange har gjort os opmærksom på det! Senest har Landsrådets webmaster af spam-tekniske årsager måttet udtage den sektion på hjemmesiden, der muliggør efterlysning af gamle soldaterkammerater. Allerede i 2007 var problemstillingen oppe i præsidiet, og det blev besluttet, at der så snart økonomisk rækkevidde var til stede måtte udvikles en helt ny hjemmeside som moderne kommunikationsmiddel. Nu er der lys i tunnelen! Et økonomisk tilskud til almennyttige konkrete formål efter tips- og lottoloven har muliggjort projektet her i 2008, og et forarbejde er iværksat. En ny og moderne hjemmeside vil være oppe midt på efteråret. Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration se mailadresser nedenfor. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Side 5 af 10 sider

6 Nyhedsbrev Juli 2008 Succesfuld omstilling af Forsvaret Farvel til en markant forsvarschef General Jesper Helsø har i sin tid som forsvarschef stået i spidsen for den største omstilling af Forsvaret i nyere tid. Omstillingen fra fokus på øst vest koldkrigstankegangen til et middel i en langt mere aktivistisk udenrigspolitik har krævet en modernisering af det danske forsvar, som overordnet set er lykkedes særdeles godt. Den politiske fokus, befolkningens forsvarsvilje, personellets tarv og kvalitet i opgaveløsningen er blot nogle af de udfordringer, som Helsø har jongleret med på samme tid, og som hver især har krævet et minimums løsning for ikke at skabe politisk eller internt pres på den samlede opgaveløsning. Jesper Helsø har udviklet et moderne forsvar, der fortsat er forankret bredt geografisk og socialt med militære etablissementer rundt i landet og med en værnepligt som grundstenen i et demokrati, hvor forsvaret er en integreret del af samfundet. Den kommende forsvarschef står overfor en række store og spændende udfordringer, men samlet set afleverer Helsø et forsvar, der er omstillet fra koldkrigstanken til et moderne forsvar med vægt på fleksibilitet og professionalisme. Glade mennesker, kanontorden og herligt solskin! Glade mennesker og en følelsesmæssigt berørt afgående forsvarschef Jesper Helsø kunne i den solbeskinnede gård bag Nordre Magasin i Kastellet sige tak for 40 års trofast tjeneste i Forsvaret. En indsats, som var blevet bemærket og værdsat af Jesper Helsøs arbejdsgiver, forsvarsminister Søren Gade. Ministeren benyttede lejligheden til at takke generalen for hans indsats som forsvarschef gennem seks år, hvor dansk forsvar har gennemgået sin hidtil største transformation, for hans loyalitet og engagement. Og ministeren misundte ham lidt for al den tid, han nu fik til jagt! Den kommende forsvarschef, viceadmiral Tim Slot Jørgensen sagde tak til sin afgående chef, der til gengæld lovede ikke fremover at kommentere Forsvaret offentligt, men gerne ville gøre det under private former. Forsvarets Samarbejdsudvalgs næstformand overrakte Helsø et gavekort på en ny riffel, som Helsø glædede sig meget til at få individuelt designet. Søværnets Eksercerkorps sang og spillede, og der var gardehusarer til hest. Side 6 af 10 sider

7 Afskeden blev markeret med en parade med alle tre værn involveret og affyring af Dansk Løsen, tre skud med 105 mm haubitsere fra Kirkepladsen. Dansk Løsen er en gammel militærtradition, der oprindelig blev brugt til at byde kongens gæster velkommen og markere fredelige hensigter. Mange fra forsvarets top, dansk erhvervsliv og organisationer samt venner og familie var mødt talstærkt op til afskedsarrangementet. Folk & Forsvar var vel repræsenteret med formand, næstformand, tidligere formand Ole Lomholt, flere nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og en informationschef! Arboe-R. Udstillingsstand på flystævne Folk & Forsvar var søndag 8. juni sammen med skønsmæssigt mennesker til Danish Air Show på Flyvestation Karup. Folk & Forsvars lokalafdeling i Viborg Amtskreds stod for en velbemandet udstillingsstand. Aktiviteten havde til formål dels at orientere om Folk & Forsvars virke, dels at skaffe flere individuelle medlemmer til organisationen, og Folk & Forsvars repræsentanter fik en god dag i Karup. Vi har brug for et helhedssyn Af konsulent Bent Sørensen, Folk & Forsvar Debatten om Forsvarets ordning med henblik på det næste forsvarsforlig fra 2009 er ved at komme i gang. Side 7 af 10 sider

8 Det bør vi hilse velkommen. Debat er godt og giver plads til oplysning og engagement i forsvarssagen og plads til mange spændende meninger. Vi har nu en forsvarskommission siddende med tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup for bordenden, og fra kommissionen vil der givetvis til sin tid blive udmeldt nogle grundige overvejelser, som vil være en del af grundlaget for de kommende politiske beslutninger. Man kan håbe, at der, som udmeldt på Folk & Forsvars sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg i maj, også vil blive lagt op til en overordnet sikkerhedspolitisk strategi med en rimelig lang holdbarhed. En sådan strategi vedtaget af Folketinget bør være retningsgivende for samtlige sikkerhedstiltag rækkende fra infanterister i Helman-provinsen til vore efterretningsvæsener og de regionale beredskabsforanstaltninger. Desværre har der været fremført nogle politiske synspunkter her i begyndelsen, som let kan afspore en fornuftig debat. Her tænkes på bidrag til værnenes indbyrdes konkurrence om ressourcer. En tidligere højtstående officer fra Hæren har lagt ud med at foreslå Flyvevåbnet og Søværnet beskåret til et minimum til fordel for Hærens udenlandske operationer. Hans udmelding er sikkert velment men kortsynet. En nærliggende risiko er, at man giver knap så velmenende anledning til at plukke hist og pist efter egne sympatier eller tilhørsforhold. Det, vi har brug for, er et helhedssyn, som forhåbentlig kommer til udtryk i Forsvarskommissionens udspil, og som vil kunne danne basis for en egentlig national sikkerhedsstrategi. En debat baseret på helhedssynet vil være naturlig og betegnende for Folk & Forsvars tilgang til forsvarssagen, og det tror jeg også vil præge debatten fra vore medlemmer og tilsluttede organisationer. Det er mere de store linier, det bør komme an på. Eksempler kunne være det alt for beskedne forsvarsbudget og omsorgen for vore soldater og deres pårørende, for ikke at tale om fjernelse af det danske EUforsvarsforbehold. Kort sagt, den rigtige debat! Nyt fra omverdenen Hjemmeværnet til Afghanistan De dansk styrker i Afghanistan tilføres nu bistand fra Hjemmeværnet. Der er indgået aftale mellem Hærens Operative Kommando og Hjemmeværnskommandoen, at enheder fra Hjemmeværnet til efteråret indsættes i Helmand-provinsen med opgaven at bevogte de danske lejre. Bevogtningsdelingen skal være på 27 mand. Den skal være udsendt i 2 måneder og skal operere under HOKs ledelse. Det ligger i den indgåede aftale, at en tilsvarende styrke fra Hjemmeværnet skal indsættes også i FORSVARSFORLIG 2009 i fokus... Folk & Forsvar besluttede ved udarbejdelsen af handleplanen for indsatsområder , at der tidligt i 2008 skulle iværksættes forarbejder med henblik på at støtte op om forberedelserne til et nyt forsvarsforlig i 2009.Handleplanen for 2008 indeholder således emneområderne Forsvarsforlig 2009, Forsvarskommissionen og værnepligtens fastholdelse. Forarbejdet blev iværksat i starten af 2008 i en særlig projektgruppe. Gruppen refererer til bestyrelsen og støttes af eksperter på enkeltområder, - herunder medlemmer af Folk & Forsvars nye Advisory Board. Projektgruppens leder er bestyrelsesmedlem, oberst Karl Erik Nielsen, - Status og udmeldinger omkring hele emneområdet vil løbende blive fulgt op på Folk & Forsvars hjemmeside, efterhånden som processen skrider frem. Har du indlæg eller kommentarer i forsvarsdebatten, så skriv gerne til Side 8 af 10 sider

9 Koncerter i Kastellet Onsdag 6. august 2008 kl Kastelskoncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen Onsdag 13. august 2008 kl Kastelskoncert v/ Den Kongelige Livgardes Musikkorps Onsdag 20. august 2008 kl Kastelskoncert v/hjemmeværnets Musikkorps København Onsdag 27. august 2008 kl Kastelskoncert v/ Prinsens Musikkorps Nye bøger Unge Stalin Intellektuel, morder og kriminel Bogen Unge Stalin fortæller historien om Stalin inden han blev Stalin. En massemorder, en af verdens største, men også intellektuel, veluddannet og en gemen forbryder, bandeleder og terrorist. Men hvordan blev han til Stalin? Bogen fortæller med baggrund i omhyggelig research i bl.a. de russiske arkiver den fascinerende historie om bankrøveren, digteren, bolsjevikken, forføreren, piraten, den revolutionære ægtemand, faderen og morderen, der blev en af verdens mægtigste mænd. Den senere så effektive statsmaskine med terroren som virkemiddel viser sig at være grundet i de miljøer af bander, klaner og gangstergrupper, som Stalin kom fra i sin ungdom, som derfor er uhyre vigtig for at forstå den senere voksne Stalin. Forfatter: Simon Sebag Montefiore Oversætter: Allan Søndervang 463 sider, indbundet, vejledende kr. 399,00. BORGENS FORLAG. Set i pressen Mangel på udstyr påvirker soldaterne Det rammer soldaterne, når de træner med noget andet udstyr i Danmark, end de bruger under operationerne i Afghanistan. - Mangel på militærudstyr til øvelser er et stort problem, fastslår Gardehusarregimentets chef, oberst Ib Hedegaard Sørensen. En endnu ikke offentliggjort rapport fra Forsvarets Materieltjeneste viser en omfattende mangel på udstyr til at træne soldater, før de skal udsendes. For soldaterne betyder det blandt andet, at de træner med andre køretøjer, end de skal styre i Afghanistan. Ritzau Også Flyvevåbnet fortjener anerkendelse Gert Bierbaum, oberst i Combat Support Wing, skrev den 25. juni en kronik i Berlingske Tidende, hvor han understreger, at også den enkelte flyversoldat fortjener anerkendelse for sin indsats. I den stående debat er det som om både Søværn og Flyvevåben glemmes til fordel for Hæren, skriver Bierbaum. Han understreger, at Flyvevåbnets transportfly flyver verden rundt med Hærens materiel, at helikopterne har beredskab døgnet rundt og kampflyet F-16 holder dansk luftrum sikret. På Kandahar Air Field i Afghanistan sveder 50 mand, og hundrede kilometer derfra er 40 af Flyvevåbnets folk ansvarlig for at helikopterne kan flyve. Flyvevåbnet gør en væsentlig indsats, som også bør anerkendes, slutter obersten. Side 9 af 10 sider

10 Livgarden bør være andet end bjørneskindshuer Her ved Livgardens 350 års jubilæum skriver Berlingske Tidende i en leder, at garden har et problem. Verden har forandret sig, men Livgarden har statistisk set det største frafald omkring udsendelse af soldater til Afghanistan. Livgarden har tradition for at gå forrest, men de unge vil hellere gøre tjeneste ved slottene end sætte livet på spil i Afghanistan. Lederskribenten opfordrer det jubilerende korps til at signalere andet end at gå med bjørneskindshuer, men også skifte denne ud med stålhjelm. Det er som om dette budskab ikke er trængt ind hos de frivillige, der søger Livgarden hedder det i lederen. Manglende sammenhæng mellem mål og midler Socialdemokratiet diskuterer i øjeblikket en markant omlægning af dansk forsvar, og også SF, Enhedslisten og De Radikale vil gøre op med tanken om tre ligeværdige værn. I et indlæg i Berlingske Tidende siger Socialdemokratiets medlem af Forsvarsudvalget, oberst Jens Christian Lund, at flere penge bør kanaliseres over til Hæren. - Forsvaret lider under politisk vankelmod, skriver han. Flugten fra Forsvaret fortsætter med uformindsket styrke. Årsagen er først og fremmest den manglende sammenhæng mellem mål og midler. Forsvaret kan ikke løse det hele. Måske skulle man nedprioritere Søværnet og Flyvevåbnet til fordel for Hæren. - Forsvarspolitikken har hidtil været defineret af, at Forsvaret skulle kunne det hele, siger SF s forsvarsordfører Holger K. Nielsen. Men der er jo også opgaver i de arktiske områder og pirateri ved Afrikas Horn. Det betyder ikke, at alle værn skal styrkes, men der skal prioriteres, siger han. De Radikale vil ikke diskutere prioritering af den enkelte værn, men man skal væk fra den traditionelle værnstænkning, mener man. Behov for sikkerhedsstrategi Forsvarsordfører Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre, mener, at regeringen har sparet massivt på miljø-og klimaområdet siden Det er utilfredsstillende. Derfor har han foreslået, at regeringen hvert år udarbejder en samlet sikkerhedspolitisk strategi. Det er nemlig vigtigt, at den danske indsats på områderne balanceres med den militære indsats. Det kræver mere koordination mener han. Flere penge til Afghanistan Der er dansk politisk enighed om at fordoble bistanden til Afghanistan fra 200 til 400 mio. kroner. Den danske regering har samlet et bredt flertal i Folketinget iværksat af udviklingsminister Ulla Tørnæs, Venstre. - Det er vigtigt for Regeringen, at der er bred opbakning til den danske indsats i Afghanistan, der har brug for det internatioanle samfunds støtte. Vi har brug for et stabilt, demokratisk, veluddannet og oplyst afghansk folk, siger ministeren. Værn om de frivillige Værn om frivilligheden, skriver Ulrik Kragh, Kommitteret for Hjemmeværnet, i en Opinions-kommentar i Berlingske Tidende. Kragh mener, at en masse danskere tager et ansvar, der ligger langt ud over det, de har i forhold til deres familie, job og samfundet i øvrigt. I Hjemmeværnet alene er det Frivillighedsprincippet i Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet giver det danske samfund en ressource, som det ville være rasende dyrt at have som et fastansat beredskab. udsender ved hvert månedsskifte sit elektroniske nyhedsbrev med informationer, referater, synspunkter m.v. Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl. Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Forsvars officielle holdninger og synspunkter. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Bent Sørensen, konsulent Side 10 af 10 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmødet 13. april 2013 Skriftlig beretning INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013 København april 2013. PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Fredericia 2012 og Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013) 1. Indledning. Jeg

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 [1] Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00 DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 Beretning ved næstformand Ole Bang Jensen [Det talte ord gælder] Jamen, jeg vil da også gerne have lov at byde

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 5. april 2014 INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011 København den 29. marts 2011 PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Hillerød 2010 og Repræsentantskabsmødet i Horsens 2011) 1. Indledning.

Læs mere

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Folk&Sikkerhed Nyhedsbrev Januar 2013 Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Af Frank E. Andersen, formand Siden fusionen i 2000 har Folk & Forsvar udviklet sig til en bred og stærk folkelig organisation

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 2 2009 Februar Kronprins Frederik protektor for Soldaterlegatet.dk Soldaterlegatet er nu klar

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010 København den 04. maj 2010 PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Høje-Taastrup 2009 og Repræsentantskabsmødet i Hillerød 2010) 1. Indledning.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45. Fruerlund 22 2850 Nærum Tlf.: 45801134 Email.: ibhso@mail.dk 9. februar 2009 Til Præsidiemedlemmerne Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

Referat fra ELEVRÅDSMØDE

Referat fra ELEVRÅDSMØDE Dag: Tirsdag den 5. maj Starttidspunkt: Kl. 15.20 Sted: Lokale T2 Deltagere: Åbent møde Referat fra ELEVRÅDSMØDE Ordstyrer: Johnny Møller Referent: Mikkel Ejlertsen DAGSORDEN: 0) Velkommen. 1) Kasseres

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2008 Juni Ny formand for den koordinerende ledergruppe i DSM Det sidste møde i den koordinerende

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2012

Møde for arbejdsgrupperne 2012 Dette års møde blev afholdt den 8. august - igen med deltagelse af Flyvevåbnets øverste ledelse. Referat af mødet den 8. august v/ Orla H. Gravesen 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (S0E), leder af Flyvevåbnets

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010.

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010. Sommer i Jammerbugt Juni 2010 Hverdagen i lokalpolitik Fra næstformanden Vort daglige brød Medlemskampagne (vedlagt) Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk Hverdagen

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere