Appendix H - Funktioner & minispecs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix H - Funktioner & minispecs."

Transkript

1 Appendix H - Funktioner & minispecs. H.1) Funktionsoversigt (Borger) vwbarselsoversigt (borger): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie VisPeriodeIndkomst VisDato VisIndkomst JusterTekstStørrelse Print vdwfamilieinfo (Borger): OpretNytBarselsforløb VælgBarselstype FarensCprNr VælgBarselsforløb vdworlovsperioder (Borger): OpretNyBarselsperiode Slet VælgOrlovsPeriode VælgOrlovstype DatoFra/DatoTil VælgKalender VælgPerson VælgArbejdsgiver SorterOrlovsperioder [ 90/152 ]

2 vdwansættelsesforhold (Borger): FindArbejdsgiver (Søge funktion) (Virksomhedens navn, Cvr-nr./ SE nr.) Slet VælgMedarbejder VælgVirksomhed (fold ind og ud!!!) VælgAnsættelsesforhold VælgGodkendelsesStatus VdwRestorlov (Borger): VælgForældre VælgEnhed H.2) Minispecs. samt funktionsrepræsentation (Borger) vwbarselsoversigt (Borger): Log ind (Præsentation: Knap): Via digital signatur findes borgerens data. Hvis der ikke eksisterer en record for personen, skabes der en. Hvis der eksisterer et eller flere barselsforløb vises det seneste i systemets vinduer. Hvis barnets cpr-nr er angivet, men barnet endnu ikke er navngivet udføres en søgning i cpr-registeret og et eventuelt fundet navn gemmes i den tilhørende Barn record. Log ud (Præsentation: Knap): Hvis der er data der ikke er gemt, åbnes advarsels dialog-boks Der er data, der ikke er gemt. Hvis du logger ud nu, vil du miste disse data. (Note: Borgeren kan vælge fortsæt eller anuller ). Dialogboks Advis åbnes (Note: Bruger angiver om barselsforløbets sagsbehandler(e) og/eller arbejdsgiver(e) skal adviseres om ændringer). Hvis ja, sendes en til arbejdsgiver(e) og sagsbehandler(e) om at der er ændringer i barselsforløbet. Har arbejdsgiveren endnu ikke angivet en i deres kontakt informationer, kommer en ny dialog-boks Indtast arbejdsgiverens her: Send.) VælgBarselsforløb (Præsentation: Combobox): Hvis der eksisterer mere end et barselsforløb, vises en liste af barselsforløb svarende til barnets cpr-nr. eller forventet fødsesdato. Det valgte barselsforløb vises i systemets vinduer. VælgOrlovsBlok (Præsentation: Hyperlink-blok): (Note: brugeren klikker på en orlovsblok). Detaljevinduet orlovsperioder kommer forrest. Den pågældende periode vises som markeret i detaljevinduets liste, data for den pågældende orlovsperiode vises øverst i detaljevinduet. VælgIndkomstBlok (Præsentation: Hyperlink-blok ): (Note: brugeren klikker på en [ 91/152 ]

3 indkomstblok). Detaljevinduet Økonomisk oversigt kommer forrest. VælgRestOrlov (Præsentation: Hyperlink-blok): (Note: brugeren klikker på restorlovsbarometret). Detaljevindue Restorlov kommer forrest. Zoom tidslinie (Præsentation: Slider): Tidslinien vises for ¼, ½ eller 1 år. VisPeriodeIndkomst: (Præsentation: Hyperlink-blok)(Note: Ved mouse-over indkomstblok). Tekstfelt vises med information om størrelsen af periodens indkomst, eksempelvis barselsdagpenge. Enheden afhænger af det der er angivet som frekvens for lønudbetaling i detaljevinduet Ansættesesforhold. VisDato: (Præsentation: Mouse-over) (Note: Ved mouse over tidsaksen). Tekstfelt vises med information om dato. VisIndkomst: (Præsentation: Mouse-over) (Note: Ved mouse over indkomstblok). Tekstfelt vises med information om indkomst med tidsenheden sat i variablen visdagpengeenhed. Variablen sættes i vælgenhed i vdwrestorlov. Print (Præsentation: Knap): Dialog boks Print åbnes, hvor der kan angives, hvilke elementer der skal printes. vdwfamilieinfo (Borger): OpretNytBarselsforløb (Præsentation: Knap): Der oprettes en barselsforløbslinie. Data-entry felter, der er nødvendige for at oprette et barselsforløb vises: Farens cprnr, telefon nr., mobil nr., , skjul adr. etc. og notifikationsfelter. Funktionerne Rediger og Opret nyt barselsforløb inaktiveres. (Præsentation: Knap): Gør det muligt at redigere data-entry felter. Funktionerne Rediger og Opret nyt barselsforløb inaktiveres. (Præsentation: Knap ): Hvis det er et nyt barselsforløb, skabes der en ny barselsforløb record samt et standard barselsforløb udrulles og tilsvarende Periode records skabes. Hvis der ikke eksisterer en Person record for den anden forælder, skabes denne. Funktionen Fortryd inaktiveres. (Præsentation: Knap): Funktionen er aktiv ved Rediger og Opret nyt barselsforløb. Ikke gemte data slettes og gemt data vises. VælgBarselstype (Præsentation: Combobox): Vis liste over mulige barselstyper. Feltnavne i vinduerne tilpasses så de afspejler den valgte barselstype, eksempelvis adoption fremfor en graviditet. Når barselstypen er gemt, kan den ikke ændres af borgeren, men kun redigeres eller slettes af sagsbehandleren. TerminBarnsCpr-nr (Præsentation: Indtastningsfelt): Det er muligt for borgeren at ændre terminsdatoen, men ikke angive barnets cpr-nr. Dette kan kun gøres af sagsbehandleren. [ 92/152 ]

4 FarensCprNr (Præsentation: Indtastningsfelt): Ved indtastet cpr-nr. vises digital signatur dialog. Ved godkendt signatur hentes data fra cpr-registeret og vises i systemet. Når barselsforløbet er gemt er det ikke muligt at ændre farens cpr-nr. I sager med faderskabserklæring eller hvor godkendelse ved signatur ikke umiddelbart er muligt, kan indtastning gøres af sagsbehandler. VælgBarselsforløb (Præsentation: Radiobutton): ved valg af barselsforløb, vises forløbets informationer i de øvrige detaljevinduer samt hovedvinduet. vdworlovsperioder (Borger): OpretNyBarselsperiode (Præsentation: Knap): Data entry felter, der er nødvendige for at oprette en orlovsperiode vises øverst i detaljevinduet. Funktionerne Rediger, Opret og Slet inaktiveres. (Præsentation: Knap ): Gør det muligt at redigere data-entry felter. Funktionerne Rediger, Opret samt Slet inaktiveres. (Præsentation: Knap ): Tjek om dato interval overlapper en eksisterende orlovsperiode samt om perioden overholder lovgivningen. Hvis der er uoverenstemmelser, vis da fejlmeddelelse med beskrivelse af fejl. Informationer gemmes ikke. Der returneres til Opret eller Rediger tilstand. Hvis det er en ny orlovsperiode, skabes der en ny periode record. Hvis den valgte person ikke er logget på systemet, vises digital signatur dialog, perioden skal godkendes med digitale signatur før periodens status sættes til godkend. Funktionen Fortryd inaktiveres. (Præsentation: Knap) Funktionen er aktiv ved Rediger og Opret. Ikke gemte data slettes og gemt data vises. Slet (Præsentation: Knap): Recorden for den valgte orlovsperiode slettes i databasen. VælgOrlovsPeriode (Præsentation: Hyperlink): Den valgte orlovsperiode vises øverst i detaljevinduet og baggrundsfarven på orlovsperioden i tabellen ændres for at fremhæve den valgte periode. Funktionerne Rediger og Slet gøres aktive. VælgOrlovstype (Præsentation: Combobox): Vis liste over mulige orlovstyper. Orlovstyperne Delvis genoptag arbejde med og uden aftale, vises kun, hvis feltet VælgDelvisGenoptagAfArbejdet i record Ansættelsesforhold er sat til muligt. Hvis orlovstype Delvis genoptag arbejde m.a. vælges, vis da orlovsdage tjekboxe samt tidsangivelse pr. dag. DatoFra/DatoTil (Præsentation: Indtastningsfelt): Når både DatoTil og DatoFra er angivet, beregnes orlovsperiode og vises. VælgKalender (Præsentation: Hyperlink): Dialog boks Kalender åbnes, her kan vælges en dato, som indsættes i data entry feltet dato fra eller dato til. Inkonsistente [ 93/152 ]

5 datoer er inaktive (eksempelvis DatoFra større end DatoTil og fædreorlov senere end 14 uger efter fødselsdato). VælgPerson (Præsentation: Combobox): Vis liste over forældrene som er tilknyttet barselsforløbet. VælgArbejdsgiver (Præsentation: Combobox): Vis liste over arbejdsgivere som gennem detaljevinduet Ansættelsesforhold er tilknyttet barselsforløbet. SorterOrlovsperioder (Præsentation: Hyperlink): Orlovsperioderne sorteres efter valgt kolonne. Sorteres enten alfabetisk eller numerisk afhængig af kolonnens data, samt enten aftagende eller voksende afhængig af den tidligere sortering (flip/flop). vdwansættelsesforhold (Borger): FindArbejdsgiver (Præsentation: Knap ): (Note: Bruger indtaster enten virksomhedens navn, adresse eller Cvr-nr.) søg i cvr-register og vis liste over virksomheder der matcher. (Se evt. ) VælgArbejdsgiver (Præsentation: Hyperlink): (Note: Brugeren klikker på linie i søgeresultatet fra FindArbejdsgiver). Den valgte arbejdsgiver vises i søgefelterne. (Præsentation: Knap ): Hvis der ikke eksisterer et Ansættelsesforhold, opret da en Ansættelsesforhold record samt relationer til Person og Arbejdsgiver. Status for feltet godkendtborger sættes til ubehandlet Funktionen Fortryd inaktiveres. Der oprettes en ny linie med data svarende til det i søgefeltet viste. Søgefeltet nulstilles. Eksisterer der et Ansættelsesforhold, gemmes den nye værdi af status for feltet godkendborger. (Præsentation: Knap): Funktionen er aktiv ved Rediger og Find arbejdsgiver. Ikke gemte data slettes og viser gemt data. (Præsentation: Knap ): Gør det muligt at redigere dataentry felt: Status på medarbejder godkendelse. (Note: Det er ikke muligt at ændre på virksomhedens navn eller Cvr-nr.). Funktionerne Rediger, Find arbejdsgiver samt Slet inaktiveres. Slet (Præsentation: Knap ): Det valgte ansættelsesforhold slettes fra barselsforløbet. Hvis der er en eller flere Refusionsperiode tilknyttet ansættelsesforhold kan ansættelsesforholdet ikke slettes, vis fejlmeddelelse Sletning er ikke mulig VælgMedarbejder (Præsentation: Combobox): Vis liste over forældrene som er tilknyttet barselsforløbet. VælgAnsættelsesforhold: (Præsentation: Fold ud (+) og ind (-). ) Hvis alle felter er udfyldt og udfyldt korrekt af arbejdsgiveren, vis da data-entry felt godkendt af medarbejder. Vis detaljer om ansættesesforhold VælgAnsættelsesStart (Præsentation: Combobox): Hvis der er flere ansættelsesforhold hos samme arbejdsgiver, vis da liste over ansættelsesstart. [ 94/152 ]

6 VælgGodkendelsesStatus (Præsentation: Combobox): Hvis afvist vælges, vis da data-entry felt: Begrundelse for afvisning. VdwRestorlov (Borger): VælgForældre (Præsentation: Combobox): Vis liste over forældrene som er tilknyttet barselsforløbet. Beregn hvor mange uger, dage, timer og minutter der er tilbage af orlovsperioden med dagpengeret og uden dagpengeret. Disse beregnes ud fra data i Ansættelsesforhold og Arbejdstid samt de angivne orlovsperioder ( Periode ). VælgEnhed (Præsentation: Combobox): Vis liste over mulige enheder: Pr. dag, uge, 14. dag eller måned. Værdien gemmes i den globale variabel visdagpengeenhed, så den er tilgængelig i funktionen VisIndkomst i vwbarselsforløb. Værdien sættes default til pr. dag. [ 95/152 ]

7 H.3) Funktionsoversigt (Arbejdsgiver) vwbarselsoversigt (Arbejdsgiver): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie VisDato JusterTekstStørrelse Print vdworlovsperioder (Arbejdsgiver): VælgOrlovsPeriode VælgStatusArbejdsgiver SorterOrlovsperioder vdwansættelsesforhold (Arbejdsgiver): FindMedarbejder (Søge funktion) OpretAnsættelse Slet VælgAnsættelsesforhold AnsættelsesStart VælgVarierendeArbejdstid VælgVarierendeTimeløn VælgDelvisGenoptagAfArbejdet vdwarbejdsgiverinfo (Arbejdsgiver): VælgRefusionsFrekvens [ 96/152 ]

8 H.4) Minispecs. samt funktionsrepræsentation (Arbejdsgiver) vwbarselsoversigt (Arbejdsgiver): Log ind (Præsentation: Knap): Via kode og CVR-nr findes virksomhedens data. Hvis der ikke eksisterer en record for virksomheden, skabes der en. Log ud (Præsentation: Knap): Hvis der er data der ikke er gemt, åbnes advarsels dialog-boks Der er data, der ikke er gemt. Hvis du logger ud nu, vil du midste disse data. (Note: Arbejdsgiveren kan vælge fortsæt eller anuller ). Tjek om orlovsperioder er blevet godkendt af arbejdsgiver, i såfald send besked, i form af e- mail, til sagsbehandler om dette. VælgBarselsforløb: Se minispec. hos Borger. VælgOrlovsBlok: Se minispec. hos Borger VælgRestOrlov: Se minispec. hos Borger Zoom tidslinie: Se minispec. hos Borger VisDato: Se minispec. hos Borger Print: Se minispec. hos Borger vwdorlovsperioder (Arbejdsgiver): (Præsentation: Knap ): Gør det muligt at redigere data-entry felt VælgStatus. Funktionen Rediger inaktiveres. (Præsentation: Knap ): Værdien i feltet godkendelsearbejdsgiver i Periode opdateres. Hvis orlovsperiode er afvist sendes besked til medarbejder med begrundelse for afvisning via og/eller via sms ifølge medarbejderens valg. Begrundelsen gemmes i feltet begrundelseforafvisning i Periode. (Præsentation: Knap ): Funktionen er aktiv ved Rediger. Ikke gemte data slettes og gemt data vises. VælgOrlovsPeriode (Præsentation: Hyperlink): Den valgte orlovsperiode vises øverst i detaljevinduet og baggrundsfarven på orlovsperioden i tabellen ændres for at fremhæve den valgte periode. Funktionen Rediger gøres aktiv. VælgStatusArbejdsgiver (Præsentation: Combobox): Sættes status til afvist, vis da data entry felt begrundelse for afvisning. SorterOrlovsperioder: Se minispec. Borger vwdansættelsesforhold (Arbejdsgiver): FindMedarbejder (Præsentation: Knap): (Note: Søgeværdien er medarbejders Cprnr. eftersom en virksomhed/løn kontoret har kendskab dette.) Der søges efter det indtastet Cpr-nr. i Person records. Findes en record søges der efter [ 97/152 ]

9 Ansættelsesforhold som matcher Person og Arbejdsgiver, eksisterer der mere end et et Ansættesesforhold vis da combobox med liste over disse. Den nyeste record af Ansættelsesforhold vises i detaljevinduet. Findes der ikke en record Ansættelsesforhold der matcher både Person og Arbejdsgiver, vises fornavn og efternavn fra Person. Findes der ikke en Person record som matcher søgningen, findes navnet på personen via Cpr-registret, navn og Cpr-nr vises. OpretAnsættelse (Præsentation: Knap): Data entry felter for ansættelsesforhold vises i redigerbar tilstand. (Præsentation: Knap ): Hvis der ikke eksisterer en record Person for den valgte medarbejder, oprettes denne. Hvis opret ansættelse er valgt, oprettes en record Ansættelsesforhold. Indtastede værdier gemmes i henholdsvis Ansættelsesforhold og ArbejdsTid records. Send besked om at ansættelsesforhold er oprettet eller ændret til medarbejderen pr. og/eller sms, afhængig af medarbejderens valg i Person. (Præsentation: Knap ): Funktionen er aktiv ved Rediger. Ikke gemte data slettes og gemt data vises. (Præsentation: Knap ): Gør det muligt at redigere de viste data-entry felter. Funktionen Rediger inaktiveres. Slet (Præsentation: Knap ): Den valgte record af Ansættelsesforhold slettes. Hvis der er en eller flere RefusionsPeriode tilknyttet ansættelsesforhold kan ansættelsesforholdet ikke slettes, vis fejlmeddelelse Sletning er ikke mulig VælgAnsættelsesforhold (Præsentation: Combobox): Viser en liste over ansættesesstart datoer. VælgBarselsforløb (Præsentation: Radiobutton): ved valg af barselsforløb, vises forløbets informationer i de øvrige detaljevinduer samt hovedvinduet. AnsættelsesStart (Præsentation: Indtastningsfelt): Hvis angivet dato er mindre end 13 uger fra dagsdato, vis da data entry felt Antal timer i ansættelsesperioden. VælgVarierendeArbejdstid (Præsentation: Combobox): Hvis ja, vis da data entry felt gennemsnitlig arbejdstid pr. dag. Hvis nej, vis da data entry felter for arbejdstid mandag-søndag. Arbejdstid for en (gennemsnitlig) dag gemmes i en ArbejdsTid record. For mandag til søndag skabes altså syv records. VælgVarierendeTimeløn (Præsentation: Combobox): Hvis ja, vis da data entry felt angiv gennemsnitlig løn pr. time. Hvis nej, vis da data entry felt løn samt lønenhed. [ 98/152 ]

10 vdwarbejdsgiverinfo (Arbejdsgiver): (Præsentation: Knap ): Gør det muligt at redigere data-entry felterne Kort navn, Kontaktperson, Direkte telefon nr samt e.mail. Funktionen Rediger inaktiveres. (Præsentation: Knap ): værdien i felterne kortnavn, kontaktperson, direktetelefonnr, samt refusion i Arbejdsgiver opdateres. (Præsentation: Knap ): Funktionen er aktiv ved Rediger. Ikke gemte data slettes og gemt data vises. [ 99/152 ]

11 H.5) Funktionsoversigt (Sagsbehandler) vwbarselsoversigt (sagsbehandler): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie VisPeriodeIndkomst VisDato JusterTekstStørrelse Print vdwfamilieinfo (Sagsbehandler): OpretNytBarselsforløb FindBarselsforløb TilknytSagsbehandler Slet VælgBarselstype (RedigerFarensCprNr) BarnsCpr-nr VælgBarselsforløb vdworlovsperioder (Sagsbehandler): OpretNyBarselsperiode Slet VælgOrlovsPeriode VælgOrlovstype DatoFra/DatoTil VælgKalender VælgPerson VælgArbejdsgiver VælgStatusArbejdsgiver [ 100/152 ]

12 VælgStatusSagabehandler SorterOrlovsperioder vdwansættelsesforhold (Sagsbehandler): OpretAnsættelse Slet FindArbejdsgiver VælgMedarbejder VælgVirksomhed (fold ind og ud!!!) VælgAnsættelsesforhold AnsættelsesStart VælgVarierendeArbejdstid VælgVarierendeTimeløn VælgDelvisGenoptagAfArbejdet VælgGodkendelsesStatus vdwarbejdsgiverinfo (sagsbehandler): FindArbejdsgiver VælgRefusionsFrekvens vwdsagsbehandler (sagsbehandler): Opret Slet vwddokumenter (sagsbehandler): Opret VælgDokument Slet [ 101/152 ]

13 H.6) Minispecs. samt funktionsrepræsentation (Sagsbehandler) vwbarselsoversigt (sagsbehandler): Log ind (Præsentation: Knap): Via brugernavn og personlig adgangskode identifiseres sagsbehandleren. Log ud (Præsentation: Knap): Hvis der er data der ikke er gemt, åbnes advarsels dialog-boks Der er data, der ikke er gemt. Hvis du logger ud nu, vil du midste disse data. (Note: Sagsbehandleren kan vælge fortsæt eller anuller ). Send besked i form af til arbejdsgiver samt borger. VælgBarselsforløb: Se minispec. hos Borger VælgOrlovsBlok: Se minispec. hos Borger VælgIndkomstBlok: Se minispec. hos Borger VælgRestOrlov: Se minispec. hos Borger Zoom tidslinie: Se minispec. hos Borger Scroll tidslinie: Se minispec. hos Borger VisPeriodeIndkomst: Se minispec. hos Borger VisDato: Se minispec. hos Borger JusterTekstStørrelse: Se minispec. hos Borger Print: Se minispec. hos Borger vdwfamilieinfo (Sagsbehandler): OpretNytBarselsforløb (Præsentation: Knap): Se minispec. hos Borger. Desuden inaktiveres funktionerne Rediger, Opret nyt barselsforløb samt Slet. FindBarselsforløb (Præsentation: Knap): Ud fra angivne søgeværdier, søges efter personer med bopæl i kommunen og for eksisterende barselsforløb vises personer med bopæl i anden kommune, hvor vekommende har accepteret at den anden forælders sagsbehandler har adgang til data. For personer der matcher søgeværdierne listes personer og terminsdato/cpr-nr for barselsforløb, såfremt de eksisterer. VælgPersonSamtBarselsforløb (Præsentation: Hyperlink): (Note: Brugeren klikker på linie i søgeresultatet fra FindBarselsforløb). Det valgte barselsforløb samt familie data vises i relevante vinduer. Søgefelter nulstilles. Er barnets cpr-nr angivet, men endnu ikke navngivet udføres en søgning i cpr-registeret og et eventuelt fundet navn gemmes i den tilhørende Barn record. TilknytSagsbehandler (Præsentation: Knap): Dialog boks Tilknyt sagsbehandler åbnes, sagsbehandleren kan her vælge om hun/han er sagsbehandler for begge, [ 102/152 ]

14 moren eller faren, dette gøres via radiobuttons. Der gemmes en relation mellem Barselsforløb og Sagsbehandler records. (Præsentation: Knap): Se minispec. hos Borger. Yderligere er muligt at redigere felterne barselstype, termin/barns cpr-nr. samt farens cpr-nr. Desuden inaktiveres funktionerne Rediger, Opret nyt barselsforløb og Slet. (Præsentation: Knap): Se minispec. hos Borger. Hvis der ikke eksisterer Person record for faren eller moren skabes de nødvendige records og data gemmes. Er type barselsforløb ændret gemmes dette. Opstår der i den forbindelse ugyldige orlovsperioder ændres status for disse til afvist. Er terminsdato ændret til cpr-nr, skabes en Barn record, hvor cpr-nr gemmes. : Se minispec. hos Borger Slet (Præsentation: Knap): Record for det valgte barselsforløb slettes i databasen. VælgBarselstype: Se minispec. hos Borger TerminBarnsCpr-nr (Præsentation: Indtastningsfelt): cpr.registret, hvis tilgængeligt. Barnets navn hentes via VælgBarselsforløb Se minispec. hos Borger. vdworlovsperioder (Sagsbehandler): OpretNyBarselsperiode: Se minispec. hos Borger : Se minispec. hos Borger. Det er yderligere muligt for sagsbehandleren at redigere perioder med startdato før dags dato. Endeligt er det muligt at redigere godkendt arbejdsgiver og godkendt sagsbehandler. : Se minispec. hos Borger. Det er dog muligt for sagsbehandleren via en dialogboks at gemme en orlovsperiode, som systemet opfatter som i uoverensstemmelse med lovgivningen. Status for godkendelse gemmes. : Se minispec. hos Borger Slet: Se minispec. hos Borger VælgOrlovsPeriode: Se minispec. hos Borger VælgOrlovstype: Se minispec. hos Borger DatoFra/DatoTil: Se minispec. hos Borger VælgKalender: Se minispec. hos Borger VælgPerson: Se minispec. hos Borger VælgArbejdsgiver: Se minispec. hos Borger VælgStatusArbejdsgiver: Se minispec. hos Arbejdsgiver [ 103/152 ]

15 VælgStatusSagsbehandler (Præsentation: Combobox): Sættes status til afvist, vis da data entry felt begrundelse for afvisning. SorterOrlovsperioder: Se minispec. Borger vdwansættelsesforhold (Sagsbehandler): FindArbejdsgiver: Se minispec. hos Borger VælgArbejdsgiver: Se minispec. hos Borger. OpretAnsættelse: Se minispec. hos Arbejdsgiver. (Præsentation: Knap ): Hvis der ikke eksisterer et Ansættelsesforhold, opret da en Ansættelsesforhold record samt relationer til Person og Arbejdsgiver. Indtastede værdier gemmes i henholdsvis Ansættelsesforhold og ArbejdsTid records. Send besked om at ansættelsesforhold er oprettet eller ændret til medarbejderen pr. og/eller sms, afhængig af medarbejderens valg i Person. Funktionen Fortryd inaktiveres. : Se minispec. hos Borger : Se minispec. hos Arbejdsgiver. Slet: Se minispec. hos Borger VælgMedarbejder: Se minispec. hos Borger VælgVirksomhed: Se minispec. hos Borger VælgAnsættelsesforhold: Se minispec. hos Borger VælgAnsættelsesstart: Se minispec. hos Borger AnsættelsesStart: Se minispec. hos Arbejdsgiver VælgVarierendeArbejdstid: Se minispec. hos Arbejdsgiver VælgVarierendeTimeløn: Se minispec. hos Arbejdsgiver VælgGodkendelsesStatus: Se minispec. hos Borger vwddokumenter (Sagsbehandler): Opret (Præsentation: Knap): Der oprettes en ny linie, hvor data entry felterne for dokumenter og status vises i redigerbar tilstand. VælgDokument sættes til den oprettede linie. Funktionerne Gem, Fortryd og Slet vises. Funktionerne Rediger, Opret og Slet inaktiveres. (Præsentation: Knap): Gør det muligt at ændre værdi for data-entry felterne Dokumenter og status. Funktionerne Gem, Fortryd og Slet vises. Funktionerne Rediger og Opret inaktiveres. [ 104/152 ]

16 (Præsentation: Knap): En Dokumantation record skabes og data gemmes i felterne. (Præsentation: Knap): Funktionen er aktiv ved Rediger og Opret. Ikke gemte data slettes og gemt data vises. Slet (Præsentation: Knap ): (Note: Brugeren vælger dokument der skal slettes via radiobutton.) Den valgte record af Dokumentation slettes. [ 105/152 ]

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN... 2 2. VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING... 3 3. GENERELT OM NAVIGATION I KMS 1.3... 4 MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING...

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning... 2 Log på databasen... 3 Muligheder i databasen... 4 Patientoplysninger... 6 CPOP Ergoterapeut protokol... 11 CPOP Fysioterapeut protokol... 16 CPOP Neuropaediater

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Tryk på ikonet for at få vist loggen i visningen. Husk mine oplysninger

Tryk på ikonet for at få vist loggen i visningen. Husk mine oplysninger iphone-app Brugere Brugere - iphone-app Dette Paxton-program er tilgængeligt i Apple App store. Appen er designet til at køre på en hvilken som helst iphone, der kører ios 5.1 eller derover, og inkluderer

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Indhold HTC ONE mini 2... 1

Indhold HTC ONE mini 2... 1 HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne 1 Kære Medarbejder Vi har i Hartmanns A/S besluttet at overgå til digital timeseddelregistrering. Det betyder for dig, at du fremover

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk:

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vær opmærksom på, at nogle skærmbilleder kan have ændret sig en smule, siden denne vejledning er skrevet. OBS! Ekstra hjælp i findes på flere sider inde

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 Client (=fejl, S=support/nfo, =Opgave, =Releaseønske) 00081363 Skjul editerbare kolonner med dækningsgrad, kostpris mv. farverne i tabellerne er skiftevis mørke og skiftevis lyse. Kolonner der er

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR.

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR. Brug af Elevadministration for en skolemedarbejder Hvis skolen ikke har et elevadministrativt system, skal eleverne oprettes i Institutionsmodulet på Optagelse.dk. Det foregår ved hjælp af et ekstramodul

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere