4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på."

Transkript

1 Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan Søderberg, Ulla Hansen, Karina Sørensen og Thomas Pilborg Formand Anne S. Ejby bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ulf Jørgensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen efter hans opfattelse var lovligt indkaldt. Dertil var ingen kommentarer. 2. Valg af referent Camilla Gothen blev foreslået og valgt. 3. Valg af tre stemmetællere Berit Boye, Helle Rodil og Birthe Hareskov blev valgt. 4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Michelle Ramsing bemærkede, at medlemstallet er faldende og ønskede at vide, hvad bestyrelsen gør for at øge tallet og interessen for newfen og klubben. Anne S. Ejby svarede, at det er svære tider. Bestyrelsen gør, hvad den kan med et spændende blad og gode udstillinger, og opdrætterordningen er genoptaget. Bestyrelsen håber, at opdrætterne gør sit for at udbrede kendskabet til vores race. I bestyrelsen er der fokus på det faldende medlemstal. Michelle Ramsing mente ikke, finanskrisen kan gives skylden for faldet i antal medlemmer. Udover at opdrættere gør sit, har bestyrelsen et ansvar for at gøre klubben interessant. Det er vigtigt, at bestyrelsen gør sig tanker om nytænkning og udvikling. Der er andre ting end udstilling. Hanne Wiingaard havde konstateret i bestyrelsesreferatet fra september 2008, at der dengang var 534 medlemmer. Hvad skyldtes det store fald? Anne S. Ejby svarede, at de to tal ikke kan sammenlignes, da de er fra to forskellige tidspunkter på året. Medlemmer meldes løbende ind hele året, og mange betaler senere end 1. februar. Ulla Hansen kunne oplyse, at der dags dato er 461 medlemmer af klubben. Birthe Møller Hansen svarede, at faldet kunne være hvalpekøbere, der er meldt ind af opdrættere, og som ikke har ønsket at forny medlemskab. For at hverve nye medlemmer kan man eventuelt trække på regionerne, men desværre kører alle regioner ikke lige godt. Arne Stig Andersen spurgte, om det ikke stadig er bestyrelsens ansvar at sørge for medlemmer. Michelle Ramsing mente, at bestyrelsen har forpligtelse til at motivere folk til at arbejde i klubben. Man bør se på regionernes arbejdsmuligheder, så det er mere attraktivt at sidde i regionerne. Er der helt døde regioner, bør bestyrelsen tage ud og afholde arrangementer og opfordre folk til at arbejde i regionen. Anne S. Ejby oplyste, at der har været prøvet lignende i Region Fyn. Desværre var det de samme gamle ansigter, der mødte op, og tit kører de frivillige trætte i det. Bestyrelsen afholder møder og 1

2 lytter til regionerne, men der kan selvfølgelig altid gøres mere. Susanne Laursen fandt det ærgerligt, at regionerne ikke kører godt. Mange hvalpekøbere er ikke interesseret i udstillinger, så det ville være fint at kunne henvise dem til regionerne. Bestyrelsen kan ikke tage rundt i hele landet og hive fat i regionerne. Klubben, herunder regionerne, kræver frivillig arbejdskraft, og klubben er et fællesskab, så vi har alle et ansvar for at skabe interesse for den. Michelle Ramsing ville vide, hvad bestyrelsen har gjort i 2008 for at øge medlemstallet. Thomas Pilborg svarede, at det er blevet genindført, at opdrætterne kan melde sine hvalpekøbere ind til halv pris. Anne S. Ejby supplerede, at bestyrelsen prøver at få fat i folk på udstillingerne, da der her er flest mennesker, men det er svært at hive fat i folk. Bestyrelsen bakker op om regionerne og deres aktiviteter. Ulla Hansen tilføjede, at opdrætterne er i kontakt med mange mennesker og dermed har mulighed for at påvirke dem. Arno Mark foreslog, at bestyrelsen kunne kontakte de opdrættere, der ikke benytter sig af at indmelde hvalpekøbere i klubben, og opfordre dem til at gøre det. Lone Rise fortalte, at vandtræningsholdet i Jylland har fået stor opbakning fra bestyrelsen og har intet at klage over i den henseende. Hun har selv siddet i regionen, men det er ikke spændende, da der ingen mennesker kommer til arrangementer. Vandholdet tager fat i folk med en newf, de møder på gaden og spørger, om de kunne have interesse i klubben. De færreste ønsker dette, da de bare har en hund. Regionsarbejdet er ikke særligt givende. Hanne Wiingaard mente, at det ikke er god reklame for bestyrelsesarbejdet, at man i referaterne skulle læse om dels Jan Markers hurtige udtræden af bestyrelsen, dels at den interne omgangsform skulle behandles på et møde. Anne S. Ejby svarede, at Jan Marker selv valgte at gå, og hun ønskede ikke at kommentere dette yderligere. Dirigenten opfordrede til, at debatten blev holdt på sporet. Susanne Laursen fandt det positivt, at bestyrelsen er åben og ærlig i sine referater. Dirigenten spurgte herefter om yderligere kommentarer til dette punkt og gik videre til punktet om udstillinger i formandens beretning. Benny Knudsen følte sig uretfærdigt behandlet af bestyrelsen, da han efter udstillingen i Vordingborg, hvor han udstillede sin 12-årige gamle veteran, som fik excellent, havde modtaget et brev, hvori han blev bedt om ikke at udstille sin hund længere. Brevet blev læst op for generalforsamlingen: Kære Benny På de senere udstillinger har en del medudstillere og publikummer bemærket og kommenteret, at din han Squamish Kassanova efter et langt liv ikke længere bevæger sig således i ringen, at det er rimeligt at lade ham deltage på flere udstillinger. 2

3 Vi mener derfor, at du skal lade din gamle hund i en alder af over 12 år nyde sit otium, og vi vil således ikke i fremtiden acceptere anmeldelse af ovennævnte hund på vores udstillinger. Skulle du have nået at anmelde ham til Aars, vil dit anmeldelsesgebyr blive returneret. Kopi af dette brev er sendt til DKK. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Benny Knudsen ville vide, om bestyrelsen kunne gøre dette. Dirigenten henviste til udstillingsreglementet, hvori der står, at udstillede hunde skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand. Birthe Møller Hansen svarede, at det var en enig bestyrelse, der havde taget denne beslutning. Bemærkningerne refererede til et antal kip ere, som hunden havde modtaget i årets løb. Benny Knudsen ville vide, hvorfor han ikke var blevet advaret, inden brevet blev skrevet. Anne S. Ejby forsvarede beslutningen med, at bestyrelsen havde rygdækning fra DKK s Sundhedsudvalg. Udvalget har informeret bestyrelsen om at gøre det på denne måde. Det handler om, hvad der er ret og rimeligt for hunden. Bestyrelsen mener ikke, den har handlet forkert og har ikke flere kommentarer til sagen. Kim Knudsen tilføjede, at bestyrelsen ikke kan give medudstillerne skylden, da det er dommeren, der er øverste myndighed i forhold til en præmiering på udstillinger. Bestyrelsen har ikke forsøgt sig med en mindelig løsning. Ifølge et bestyrelsesreferat har man forsøgt at lægge sagen død ved at ville ændre udstillingsreglerne. Kim Knudsen mistænker, at Jan Markers udtræden af bestyrelsen skyldes, at han ikke har gjort, som bestyrelsen har ønsket i denne sag. Dirigenten mente, at debatten nu var gået af sporet. Benny Knudsen har ikke fået forbud mod at udstille. Det er kun den pågældende hund, det drejer sig om. Michelle Ramsing ønskede at vide, om bestyrelsen har ret til at afvise en hund for al fremtidig udstilling, og om bestyrelsen har overtrådt gældende regler ved at gøre dette. Ulla Hansen svarede, at bestyrelsen ikke er af den opfattelse, at den har overtrådt regler, da DKK har været involveret hele vejen. Michelle Ramsing spurgte, om der fandtes dokumentation for dette og henstillede samtidig bestyrelsen til at ikke gøre sådan fremover. Susanne Laursen sagde, at der selvfølgelig skal være juridisk belæg for bestyrelsens handlemåde. Hun refererede desuden til en samtale mellem hende og Benny, som på en udstilling havde fortalt, at der var så meget snak om hunden. Susanne havde rådet Benny til at lade hunden blive hjemme, da det er synd at vise ham, når han er dårligt gående. Hanne Wiingaard håbede, at bestyrelsen havde lært at have al juridisk på plads. Hun undrede sig over, at der ikke havde været en fagperson, såsom en dyrlæge, ind over. Ulla Hansen fastholdt, at DKK har været ind over, og bestyrelsen mener fortsat ikke, den har gjort noget forkert. 3

4 Dirigenten supplerede med, at der tilsyneladende ikke var overtrådt nogen regler. Arno Mark mente, at en hund ifølge udstillingsreglementet kun kan bortvises, hvis den er til fare for andre. Dette er en trist sag, fordi bestyrelsen underkender dommeren, der har givet hunden excellent. Desuden ligger der noget menneskeligt forkert i at bortvise en hund uden advarsel. Arno Mark opfordrede bestyrelsen til at give Benny Knudsen en undskyldning. Kim Knudsen tilsluttede sig Arno Mark. Han mente ikke, at den sundhedsfaglige vurdering, som DKK har givet, er anvendelig, da der ikke foreligger dokumentation. Kim Knudsen ville gerne have prøvet formandens mandat. Berit Boye huskede, at dommeren på udstillingen i Ballerup, som var DKK s formand, havde sagt til Benny Knudsen, at hunden ikke skulle vises mere. Det kan godt være, man har en dyrlægeerklæring på, at hunden er rask, men det var ikke værdigt at vise den hund. Arne Stig Andersen ønskede at få slået fast, om bestyrelsen ind imellem tager sig beføjelser, den ikke har. Dirigenten ønskede at runde sagen af. Der var tale om en uheldig sag, og bestyrelsen har gjort, hvad den fandt korrekt. Det er svært at diskutere bestyrelsens beføjelser, da der ingen facitliste er. Han opfordrede bestyrelsen til at gøre det korrekte nu. Benny Knudsen oplyste, at han har bedt om en undskyldning men har intet hørt fra bestyrelsen. Susanne Laursen syntes, at et mistillidsvotum virkede overdrevet. Bestyrelsen gør det godt, men man kan eventuelt blive enige om, at man fremover håndterer sådanne sager anderledes og advarer personen mundtligt, inden den skriftlige henvendelse. Birthe Møller Hansen svarede, at bestyrelsen fremover vil lade være med at overreagere og i stedet tage en kammeratlig snak med vedkommende. Ulla Hansen supplerede, at bestyrelsen ikke håber, der kommer flere af disse sager, men fremover vil bestyrelsen advare inden skriftlig henvendelse. Michelle Ramsing mente ikke, sagen var afsluttet og spurgte, om bestyrelsen ville give en undskyldning. Poul Erik Rise mente ikke, man kunne kræve dette af bestyrelsen her og nu. Den skal have lov at sætte sig sammen. Dorethe Aagaard syntes ikke, det var klubbens love, der skulle kigges på i den forbindelse. Det er derimod udstillingsledelsen, som skal afgøre en sådan sag på dagen. Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 15 minutter. Dirigenten satte i pausen stemmetællerne til at optælle de afgivne stemmer til bestyrelsesvalget. Efter suspenderingen genoptog dirigenten formandens beretning. På bestyrelsens vegne fremførte Ulla Hansen følgende konklusion af bestyrelsens drøftelse om sagen: Vi medgiver, at vi fremover vil ændre procedure i sådanne sager. Vi har ingen ændringer eller undskyldning til den konkrete sag, da vi hele tiden har holdt os ajour med DKK og har haft 4

5 dem i ryggen. Ønsker Benny Knudsen at indgive bestyrelsen til DKK s disciplinærsag, er han velkommen. Bliver der stillet mistillid til et enkelt medlem, tager vi det kollektivt, da vi er en enig bestyrelse. Dirigenten spurgte til yderligere kommentarer til formandens beretning under emnet udstillinger. Der var ingen kommentarer. Poul Erik Rise syntes godt om klubbens hjemmeside men finder det problematisk, at det nye forum kan læses af alle og spurgte, om det kan lukkes. Claes Mørch svarede, at det kunne man godt, men det vil koste penge. Susanne Laursen roste forummet og især Claes indlæg om DKK s holdning til HD. Michelle Ramsing spurgte, hvor mange brugere, der er registrerede på forummet. Claes Mørch svarede, at der p.t. er 46. Arno Mark opfordrede bestyrelsen til at forberede sig grundigt til HD-mødet med DKK. Palle Møller Hansen spurgte, om man ved, hvor mange hunde med 3er i albuerne, der er udgået fra avl. Han har læst, at to tyske veterinærhøjskoler har påvist, at AD ikke er arvelig. I det tyske newfblad Unser Bär står, at det er bedre at parre to hunde med 2 og 0 end to hunde med 0. DKK ønsker, at vi skal bevare en stor genpulje, og det må betyde, at man skal udelukke så få hunde som muligt. Ulla Hansen gjorde opmærksom på, at det kommende møde med DKK er et HD-møde, og at man i bestyrelsen derfor koncentrerer sig om HD. AD-restriktionen gælder alle racer, så der vil nok ikke kunne ændres noget. Bestyrelsen vil gerne have verifikation på det, Palle Møller siger om AD. Arno Mark var enig i, at genpuljen skal bevares. Han har tidligere konstateret i en undersøgelse, at avlspuljen vil reduceres med 60 % med de nye restriktioner. DKK var ligeglad med dette. Man kunne ønske, at DKK fik en mere afslappet holdning til deres restriktioner. Når vi nu fokuserer på én detalje i avlen, får vi andet dårligt ind og formentlig mindre og slankere hunde, hvilket er tankevækkende. Ulla Hansen erklærede sig enig. Hun har kigget på DKK s statistikker og kunne oplyse, at groft set ville halvdelen af sidste års 38 kuld ikke kunne laves, hvis man fratrækker 10,6 i en hunds index, som DKK varsler med. I bestyrelsen er der skræk for, at newfen ikke vil eksistere om 15 år, hvis DKK får det, som de vil, og bestyrelsen vil gøre alt for at få DKK på bedre tanker. Arno Mark syntes, man skulle lave en ny opgørelse over problematikken. Man vil formodentlig komme frem til samme konklusion om, at HD-påviste hunde ikke giver flere afkom med HD, end hvad HD-frie hunde gør. Michelle Ramsing pointerede, at en hund ikke kun er et produkt af sine forældre men også bedsteforældre med mere. Derfor bruger DKK index-beregninger, hvilket er retfærdigt. Det er påvist, at AD er arvelig, men det er problematisk, at vi ikke kan se årsagen til AD. Michelle Ramsing tror ikke på de tyske udtalelser, Palle Møller Hansen refererer til. Hun ønskede desuden at vide, hvordan de fejlfarvede hunde kan indgå i avlen. Formålet skulle være at øge genpuljen. 5

6 Ulla Hansen svarede, at det er blevet diskuteret, men bestyrelsen føler sig ikke dygtig nok til at vurdere, om de fejlfarvede skal indgå i avl og vil derfor søge hjælp udefra. P.t. fokuseres der på HD pga. mødet med DKK. Susanne Laursen syntes ikke, vores race er kommet videre i HD-snakken, der har stået på de sidste 40 år. Der var ikke flere hunde med HD dengang. Hun har ikke noget imod HD-indexet, men det er ikke retvisende, da der ikke er nok fotograferede hunde. Susanne Laursen har prøvet at få norskejede hunde af eget opdræt ind i HD-indexet, men det tager DKK godt betalt for. For at HDindex skal fungere, skal samtlige hunde, uanset status, fremgå. Det skal fungere 100 % eller helt væk. Racen er ved at blive ødelagt, og det er tvivlsomt, om der vil være den store lyst til at fortsætte med at opdrætte, hvis der ikke sker ændringer i forhold til HD-restriktionerne. Susanne Laursens holdning til fejlfarver i avl er, at hvis den ikke kan avlsgodkendes på en udstilling, skal den ikke bruges i avl. I dag ser vi flere grå hvalpe end nogensinde, hvilket er et skråplan. Michelle Ramsing fortalte, at den grå farve er anerkendt i USA, hvor den indgår i avl, hvilket nok er grunden til, den også ses her i landet. Farven er ikke sundhedsmæssigt skadelig for en hund som for eksempel bidfejl er. Farven kan avles væk på to generationer. Det er ikke påvist, at farve og sygdom forbindes til hinanden. I et bestyrelsesreferat står, at bestyrelsen kun vil lade de sorte med hvidt indgå. Enten skal fejlfarver med eller ikke, der skal ikke differentieres mellem farverne. Susanne Laursen mente, at der hos doberman kan ses sygdom i forbindelse med en vis farve. Lis Døssing spurgte, om der var fotograferet flere hunde siden sidste HD-møde med DKK, hvor vi blev pålagt at fotografere flere hunde. Anne S. Ejby svarede, at det endnu er svært at sige. De flere fotograferinger skal være over en 5- årig periode, men umiddelbart tror bestyrelsen ikke, der er flere. Michelle Ramsing spurgte, hvad der sker, hvis der ikke fotograferes flere hunde. Anne S. Ejby svarede, at det ikke vides. Arno Mark mente, det er et problem, at DKK træffer dispositioner over en 3- eller 5-årig årrække, hvilket ikke er nok til at evaluere virkningen. Michelle Ramsing mente, at bestyrelsen sagtens kan gøre noget for at øge antallet fotograferinger. Der kan laves foldere, hvor der informeres om problemet. Man kunne eventuelt lave en økonomisk ordning med ejere og opdrættere. Ulla Hansen svarede, at bestyrelsen gerne ser, at opdrætterne opfordrer deres købere til at fotografere deres hunde. Poul Erik Rise foreslog, at opdrætterne kunne tage lidt mere i pris for en hvalp, donere beløbet til klubben, som tilbagebetaler dette, når køberen fotograferer sin hund. Bliver den ikke fotograferet, får man ikke penge tilbage. Susanne Laursen spurgte, hvad der ville ske, hvis hunden blev syg og skal erstattes. Hvor meget er man så forpligtet til at tilbagebetale? Dirigenten betragtede nu punktet HD i formandsberetningen som afsluttet. 6

7 Annick Nielsen spurgte til den virkelige bevæggrund til bestyrelsens lovændringsforslag til DKK. Birthe Møller Hansen svarede, at der burde være større udskiftning i DKK s bestyrelse. Har man siddet i 30 år, kører man let fast i gamle normer. Har man været ude i en periode, ville man kunne vælges igen. Men det lykkedes desværre ikke. Under punktet økonomi undrede Kim Knudsen sig over underskuddet, når man samtidig ser bestyrelsens omkostninger. Bestyrelsen skal vise mådeholdenhed. Anne S. Ejby forsikrede, at der ikke er noget fråds i bestyrelsen. Poul Erik Rise spurgte, om man kunne indføre pbs-betaling for at dermed eventuelt redde nogle medlemmer. Thomas Pilborg svarede, at det var undersøgt, og pbs er udmærket, når der er mange årlige betalinger. Har man kun én årlig betaling, er pbs for dyrt at have. Skulle man betale hvert kvartal, kunne det begynde at betale sig. Birthe Hareskov oplyste, at underskuddet skyldtes nogle ting, der relaterer sig til Dirigenten henstillede til, at man holdt sig til formandens beretning og spurgte til yderligere bemærkninger til denne. Michelle Ramsing savnede noget om sundhed i beretningen og spurgte til, hvordan bestyrelsen vil arbejde for newfens sundhed. Hun henstillede til, at der ved hver generalforsamling fremlægges, hvordan bestyrelsen griber klubbens første og vigtigste formålsparagraf an. Claes Mørch spurgte til den mistillid, der tidligere var blevet ytret. Kim Knudsen svarede, at intet var ændret fra hans side. Arne Stig Andersen ønskede en afstemning om, hvorvidt bestyrelsen skal undskylde over for Benny Knudsen. Arno Mark fastholdt, at bestyrelsen har handlet uretmæssigt, men han ønskede ikke at gøre det til et decideret punkt. Det er vigtigt at betragte bestyrelsen i bredden, og den skal ikke slagtes på en enkel sag. Dirigenten havde betragtet punktet som afsluttet, da der ingen kommentarer var, da der tidligere blev spurgt til det. Kim Knudsen ville være tilfreds med generalforsamlingens vejledende holdning til en undskyldning. Dorethe Aagaard pointerede, at bestyrelsen har udtrykt, at de har gjort, hvad de fandt korrekt. Poul Erik Rise understregede, at bestyrelsen netop siger, den har taget ved lære af sagen. Han var enig i, at man ikke kan stille mistillid ved hver enkelt sag. Dirigenten understregede, at man ikke kan tvinge folk til noget, men generalforsamlingen kan stemme om, om den synes, der bør gives en undskyldning. 7

8 Arno Mark fastholdt, at et mistillidsvotum ville være for drastisk og fremhævede, at han ikke ønskede at stille mistillidsvotum til bestyrelsen. Generalforsamlingen kan have en holdning, og bestyrelsen kan forholde sig til det. Et mistillidsvotum er noget helt andet, og han fandt det vigtigt, at bestyrelsen ikke opfattede en afstemning som et sådant. Generalforsamlingen ønskede en afstemning, om hvorvidt der skulle gives en undskyldning til Benny Knudsen, hvorefter Arno Mark formulerede følgende: Generalforsamlingen udtrykker beklagelse over, at bestyrelsen ikke ønsker at give Benny Knudsen en undskyldning for sagsforløbet i forbindelse med bortvisning af Benny Knudsens veteran. Ulla Hansen bekræftede, at bestyrelsen ikke opfattede afstemningen som mistillid. Forslaget blev herefter sendt til skriftlig afstemning, og resultatet blev således: Ja: 13 Nej: 21 Blank: 8 Dirigenten betragtede herefter formandens beretning som afsluttet. 5. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed Kasserer Birthe Møller Hansen fremlagde sin beretning: Indtægter Der er en svag stigning i medlemstallet ca. kr svarende til en medlemsfremgang på ca. 12 regnet på helårsbasis, men en del melder sig ind efter 1. juli og en del hvalpekøbere er meldt ind, så det giver ikke et nøjagtigt billede af medlemsfremgangen, men der er langt færre tilmeldinger til udstillingerne en forskel på kr. svarer til ca. 220 tilmeldinger. Annonceindtægt har en stigning på svarer nøjagtig til en helsidesannonce i alle 5 numre af Posten. Der er solgt færre salgsartikler og der var intet lotteri i Udgifter Der er en nedgang i anmeldelsestallet til udstillingerne og dermed i udgifterne på ca det kan ikke nå at give sig udslag i selve udgiften til dommerne, som jo er inviteret lang tid i forvejen. Det har været billigere at leje udstillingssteder besparelsen er på ca , men DKK er blevet dyrere, så selv om der har været færre hunde er omkostningerne til DKK steget med kr. Præmieforbruget er faldet med ca og rosetterne med ca kr. Der er indkøbt salgsartikler for ca kr. mindre, det er det, der også afspejler sig i indtægterne Det er også blevet noget dyrere at finde ringpersonale, idet det ikke altid er nemt at finde dem, der bor tættest på, dermed bliver det dyrere i transport. Vi kunne have behov for, at nogle af vore yngre medlemmer blev uddannet som ringpersonale, så vi havde vores egne at kunne trække på. Der er yderligere sparet ca kr. på fortæring på udstillingerne Alt i alt kan man se, at bestyrelsen forsøger at holde omkostningerne ved udstillingerne på et rimeligt niveau, uden at dommerne af den grund har grund til at klage. Newf.Posten er steget med ca blandt andet er portoen steget ca kr., der har været flere sider i Posten og der er tilkøbt artikler. Bestyrelsen vil kigge på, om der er mulighed for at spare, f.eks. på sideforbrug og papirkvalitet for at spare porto. En mulighed for at nedsætte sideantallet er at lade udstillingsresultaterne alene stå på hjemmesiden og kun bibeholde fotos af klassevindere. En anden mulighed er at nedsætte antallet af numre fra 5 til 4. 8

9 Indtægterne på hvalpelisten er faldet på grund af færre anmeldte hvalpekuld. Generalforsamlingen sidste år var dyr, ikke på grund af leje og fortæring, men på grund af kørsel. Omkostningerne ved bestyrelsesmøderne er også steget med ca kr. Det er ikke fordi vi sidder og smovser i dyre middage og vine, møderne afholdes på formandens arbejdsplads, og fortæringen pr. mødet har været på ca. 500 kr. forøgelsen skyldes en forhøjelse af brændstofpriser og dermed en forhøjelse af kørepengene på 0,50 kr. PC og små anskaffelser er bl.a. et nyt program til redaktøren, ny printer og en ny trailer. Responsumandel er betalt for vores andel af medvirken til udarbejdelse af et responsum til DKK vedrørende avlsforbud et responsum flere klubber sendte til DKK. Under passiver er skyldige omkostninger optaget til kr ,75, medens beløbet under specifikationen er opgjort til kr ,75, det skyldes en skrivefejl vedrørende KP-Print porto NF nr. 5, som står noteret til kr , det skal være det har ingen indflydelse på driftsregnskabet. Kigger man på specifikationen for udstillinger og går om i driftsregnskabet er der en difference, som kan tilskrives forskellige poster for udstillinger i 2007, som fejlagtigt ikke er medtaget som skyldige poster i 2007 regnskabet, men som nu figurerer, og det giver udslag i resultatet for udstillingerne i Som kasserer har jeg ikke medvirket i nogen revision, men underskrevet regnskabet efter at den eksterne revisor har gennemgået og underskrevet regnskabet uden bemærkninger. Birthe Møller Hansen Dirigenten spurgte til kommentarer til regnskabet Uffe Søndergaard undrede sig over, at der ikke var udgifter til revision. Birthe Hareskov svarede, at revisoren i 2008 var gratis. For 2009 har han givet tilbud på kr. 1500:- Uffe Søndergaard stillede herefter flere spørgsmål, og Birthe Hareskov redegjorde for diverse poster og forsikrede, at alting er i orden: Kommentarer til driftsregnskab 2008: Nederst på siden med driftsregnskabet: Dressur og regioner: består af beløbene til gode hos regioner kr ,66 + tilbagebetaling af 2007 startkapital i februar 2008 kr ,00 = kr ,66 som der står i driftsregnskabet. I status aktiver: til gode dressur, regioner, hvalpeliste: kr ,60. I opstillingen Dressur og regioner 2008 er totalen kr ,66. Det skyldes et underskud i Sjælland Nord i 2005 på kr. 89,63 som er bogført 1. gang den og igen bogført med kr. 89,63 den (Sjælland Nord har medtaget beløbet både i 2005 og i 2007). Det giver differencen på kr. 179,26. Denne forskel har altså været der i flere år uden indvendinger, men vi skal nok forsøge at komme af med den i år. 9

10 Udstillingerne: Difference kr ,45. Udgifter vedrørende 2007 først bogført og betalt i 2008: Års hotel, oktober 2007: kr ,00 DKK Nyborg, december 2007: kr ,50 Ekstrakontoudtog udstillingskonto 2007: kr. 765,00 Kørsel flere i alt: kr. 864,00 Dette er i alt kr ,50. Birthe Hareskov pointerede, at revisoren kun har haft siderne et og to til revision og ikke har haft med side tre at gøre. Dirigenten stoppede herefter debatten. Michelle Ramsing undrede sig over hvalpelistens indtægter på kr. 5050:- Birthe Møller Hansen svarede, at det er rene indtægter. Man kan godt betale for ½ måned, derfor det lidt skæve tal. Kim Knudsen ville vide, om der samkøres over broen. Thomas Pilborg svarede, at han samler alle op undervejs, når bestyrelsen holder møder på Fyn eller i Jylland. Der køres altid sammen. Michelle Ramsing undrede sig over manglende rosetsponsorater. Anne S. Ejby svarede, at det ville blive taget op fremover. Palle Møller Hansen spurgte til responsum avlsforbud. Anne S. Ejby fortalte, at klubben har bidraget til Helle Dans arbejde med et juridisk responsum til DKK angående matadoravl Claes Mørch uddybede, at det drejede sig om specialklubbernes forhold til DKK s regler og love. Dirigenten uddybede, at resultatet af responsummet blev, at DKK er forpligtet til at spørge specialklubber først, inden de indfører restriktioner. Michelle Ramsing spurgte, om bestyrelsen løbende behandler økonomien, og om underskuddet kommer som en overraskelse. Anne S. Ejby svarede, at økonomien løbende er på dagsordenen, men bestyrelsen kender ikke til underskuddet, før regnskabet er afsluttet. Palle Møller Hasen syntes, det var uklogt at fravælge udstillingen i Års, hvor hallen er gratis - også selvom det kun er en endags-udstilling. Anne S. Ejby svarede dertil, at bestyrelsen ikke fandt det attraktivt at være udenfor midt i oktober. Ej heller med en udstilling fredag aften, som der blev tilbudt. 10

11 Birthe Møller Hansen tilføjede, at arrangørerne ikke var kede af, at vi ikke kommer igen. Der er for ulækkert ved ringene, hvor newferne har været, så vi skal være bedre til at rydde op efter os. Regnskabet blev sendt til afstemning om godkendelse og ansvarsfrihed med følgende resultat: 33 stemte for regnskabet. 1 imod. Dirigenten godkendte og afsluttede derefter punktet regnskab. 6. Bestyrelsen fremlægger arbejdsplan og budget for det kommende år Ulla Hansen fremlagde følgende arbejdsplan for det kommende år: - Møde med DKK vedr. index og HD. - Farvedebatten er suspenderet, indtil HD-mødet er færdigt. - Bestyrelsen skal være endnu mere omkostningsbevidste. Rosetsponsorater genoptages fra 1.7. Sponsoren får en annonce i kataloget. Desuden bringes en liste i kataloget over samtlige sponsorer. - Finde nye udstillingssteder: haller er dyre. Hvilke krav har vi? Skal der f.eks. være cafeteria? - Lotterier er en god indtægt. Medlemmer opfordres til at donere gaver. - NewfPosten er dyr. Det kan være nødvendigt at skære ned til fire numre om året. - Hverve flere medlemmer Birthe Møller Hansen fremlagde budgettet for det kommende år: Indtægter: Kontingenter kr Renteindtægter kr Udstillinger kr Hvalpeliste kr Annonceindtægter kr Regioner/dressur kr. 0 Indtægter i alt kr Udgifter: Newf.posten kr Administration/Generalforsamling/Regionsmøder kr Nyanskaffelser kr Forsikring kr Revision kr Udgifter i alt kr Budgetteret underskud kr Arno Mark advarede mod at skære ned på Posten. Nogle ting fra Posten kan man lægge på nettet. Dorethe Aagaard var enig i, at man ikke bør spare på antallet af Poster, da det er det eneste talerør til medlemmerne. Kunne man evt. selv betale for portoen? Michelle Ramsing var glad for den saglige tilgang til økonomien, heriblandt genoptagelse af rosetsponsoraterne. Hun foreslog, at annoncer i Posten vil være en god indtægt. Michelle Ramsing opfordrede bestyrelsen til at være mere aktiv for at skaffe nye medlemmer. Desuden ville hun gerne deltage i projektet om fejlfarver i avl. Anne S. Ejby svarede, at det tidligere har været meget svært at få annonceindtægter. Foderfirmaerne vil ikke være med længere. Arne Stig Andersen fandt det foruroligende, at bestyrelsen accepterer et fremtidigt underskud. 11

12 Birthe Møller Hansen svarede, at bestyrelsen også var foruroliget. Der ses desværre fald i hvalperegistreringer og udstillingstilmeldinger. For 2010 er der forsøgt at finde billige dommere. Michelle Ramsing fandt det for passivt af bestyrelsen at bare se på. I VDH i Tyskland udsendes en påmindelsesmail ved tilmeldingsfrister. Bestyrelsen kunne lave en mailingliste til de medlemmer, der ønsker at modtage mails. Susanne Laursen fandt det spændende med en mailingliste og foreslog, at man eventuelt kunne lave to tilmeldingsfrister, evt. tættere på selve udstillingen. Mange udstillere misser fristen. Karina Sørensen sagde, at før hundewebben kom, blev eftertilmeldinger taget med, men nu er DKK mere skrap hvad disse angår. Jan Søderberg tilføjede, at det ikke vil være muligt at melde til 14 dage før en udstilling, men bestyrelsen er åben over for to frister. 7. Behandling af økonomiske relationer til DKK Ingen 8. Behandling af indkomne forslag - Forslag fremsat af bestyrelsen: Lovændringsforslag af 6, stk. 1 til: Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ved indmeldelse modtager medlemmet et velkomstbrev, medlemsblad og eventuelle publikationer. Kim Knudsen undrede sig over, at nye medlemmer ikke skulle have klubbens love Thomas Pilborg svarede, at der i velkomstbrevet henvises til, at lovene kan hentes på nettet. Klubbens love ændrer sig ofte fra år til år, så det er et spørgsmål om aktualitet. Desuden vil det spare porto. Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat: For: 34 Imod: 5 Forslaget blev vedtaget. - Forslag fremsat af bestyrelsen: Lovændringsforslag af 7, stk. 2 til: Kontingent skal være betalt senest den sidste bankdag i januar måned. Bestyrelsen kan derefter vælge at udsende rykkere. Thomas Pilborg uddybede forslaget med, at man vil undgå tvivl om rettidig betaling af kontingent, da 1.februar i år var en søndag. Poul Erik Rise spurgte, hvorfor sidste sætning angående sletning af medlemmer, der ikke har betalt senest 1. marts, skulle slettes. Birthe Møller Hansen svarede, at der havde været forvirring omkring udsendelse af NewfPosten nr. 1. Det er uklart, om Posten skulle sendes til de personer, der ikke havde betalt kontingent. Palle Møller Hansen syntes, lovene fungerer udmærket og fandt, at bestyrelsen ændrer lovene efter hvad der nu passer ind. Lovene bør ikke ændres. Michelle Ramsing syntes, det er dårlig service at slette medlemmer uden videre. Bestyrelsen skal 12

13 være mere aktiv med at få medlemmer til at betale. Thomas Pilborg svarede, at det er meget få, der aktivt melder sig ud. Når bestyrelsen sender en reminder, er der kommet mange sure tilbagemeldinger, og indtægten har ikke været stor i forhold til udgiften, der er i at sende ud. Poul Erik Rise påpegede, at et medlemskab løber fra 1. januar til 31. december, så man får en måned gratis. Han kunne godt se fornuften i, at man ikke får blad nr. 1, hvis man ikke har betalt. 60 blade er mange penge at spare i porto. Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat: For: 32 Imod: 4 Forslaget blev vedtaget - Forslag fremsat af Henrik Helbo blev trukket af samme, da det var næsten identisk med det foregående forslag. - Forslag fremsat af Poul Erik Rise: Forslag om, at en bestået SoR-prøve tæller på hitlisten med 10 point. Poul Erik Rise begrundede forslaget yderligere med, at racestandarden beskriver en vandhund, og at en newf kan svømme hænger sammen med dens eksteriør. Vandtræningsholdet ønsker opbakning til deres arbejde. SoR-prøven er relativt nem at tage. Der er tre fra holdet, der snart tager dommeruddannelsen og vil stå til rådighed og er parate til at dømme landet rundt. Susanne Laursen støttede vandarbejdet, da det er super at se en newf arbejde i vandet. Hun mente dog ikke, at SoR skal tælle på hitlisten, som er eksteriør. I stedet bør man have vandhitliste for sig selv. Ole Døssing forklarede, at meningen med forslaget var at fremme vandarbejdet. Det er en anden side af newfen, som eventuelt kan trække flere medlemmer. Henrik Helbo spurgte, om de 10 point skulle gælde kun én gang eller i al fremtid. Lis Døssing svarede, at man ikke kan lave en SoR-hitliste, da man kun tager denne prøve én gang. De 10 point betyder måske ikke så meget, men kan alligevel rykke lidt. I Frankrig skal man have vandprøve for at blive champion. Leif Hansen sagde, at hos nogle brugshunderacer kan man kun få certer med en brugsprøve. Lone Rise påpegede, at vandinstinktet skal plejes. Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat: For: 17 Imod: 18 Forslaget blev ikke vedtaget. - Forslag fremsat af bestyrelsen ang. kontingentstigning. Bestyrelsen valgte at trække forslaget. 9. Bekendtgørelse af valgets resultat 13

14 Stemmesedlerne fordelte sig således: 64 gyldige, 10 ugyldige, som enten var sendt til forkert modtager, eller som manglede afsender eller medlemsnummer. Peter Larsen: 29 stemmer 1. suppleant Claes Mørch: 39 stemmer valgt Sabina Nielsen: 36 stemmer valgt 10. Valg af ekstern revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Frausing Uffe Søndergaard ønskede en anden revisor, da han syntes, der var for mange fejl i dette regnskab. Han kunne dog ikke foreslå en anden. Birthe Hareskov pointerede, at der ingen fejl er i regnskabet. Jørgen Frausing blev herefter genvalgt med akklamation. 11. Eventuelt Poul Erik Rise ønskede et mere centralt sted end Nyborg, når generalforsamlingen er vest for Storebælt. Bestyrelsen ville tage dette til efterretning Uffe Søndergaard fandt det forkert, at der var reklame på udstillingspræmier. Anne S. Ejby svarede, at sponsoren tilbød at betale 5 kr. pr. flaske for at klubben kunne få en bedre vin. Det var for godt et tilbud til at afslå. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer samt referent og dirigent og hilste de to nye bestyrelsesmedlemmer velkomne. Dirigenten takkede for god ro og orden Generalforsamlingen var slut kl maj 2009 Camilla Gothen Referent Ulf Jørgensen Dirigent 14

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere