4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på."

Transkript

1 Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan Søderberg, Ulla Hansen, Karina Sørensen og Thomas Pilborg Formand Anne S. Ejby bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ulf Jørgensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen efter hans opfattelse var lovligt indkaldt. Dertil var ingen kommentarer. 2. Valg af referent Camilla Gothen blev foreslået og valgt. 3. Valg af tre stemmetællere Berit Boye, Helle Rodil og Birthe Hareskov blev valgt. 4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Michelle Ramsing bemærkede, at medlemstallet er faldende og ønskede at vide, hvad bestyrelsen gør for at øge tallet og interessen for newfen og klubben. Anne S. Ejby svarede, at det er svære tider. Bestyrelsen gør, hvad den kan med et spændende blad og gode udstillinger, og opdrætterordningen er genoptaget. Bestyrelsen håber, at opdrætterne gør sit for at udbrede kendskabet til vores race. I bestyrelsen er der fokus på det faldende medlemstal. Michelle Ramsing mente ikke, finanskrisen kan gives skylden for faldet i antal medlemmer. Udover at opdrættere gør sit, har bestyrelsen et ansvar for at gøre klubben interessant. Det er vigtigt, at bestyrelsen gør sig tanker om nytænkning og udvikling. Der er andre ting end udstilling. Hanne Wiingaard havde konstateret i bestyrelsesreferatet fra september 2008, at der dengang var 534 medlemmer. Hvad skyldtes det store fald? Anne S. Ejby svarede, at de to tal ikke kan sammenlignes, da de er fra to forskellige tidspunkter på året. Medlemmer meldes løbende ind hele året, og mange betaler senere end 1. februar. Ulla Hansen kunne oplyse, at der dags dato er 461 medlemmer af klubben. Birthe Møller Hansen svarede, at faldet kunne være hvalpekøbere, der er meldt ind af opdrættere, og som ikke har ønsket at forny medlemskab. For at hverve nye medlemmer kan man eventuelt trække på regionerne, men desværre kører alle regioner ikke lige godt. Arne Stig Andersen spurgte, om det ikke stadig er bestyrelsens ansvar at sørge for medlemmer. Michelle Ramsing mente, at bestyrelsen har forpligtelse til at motivere folk til at arbejde i klubben. Man bør se på regionernes arbejdsmuligheder, så det er mere attraktivt at sidde i regionerne. Er der helt døde regioner, bør bestyrelsen tage ud og afholde arrangementer og opfordre folk til at arbejde i regionen. Anne S. Ejby oplyste, at der har været prøvet lignende i Region Fyn. Desværre var det de samme gamle ansigter, der mødte op, og tit kører de frivillige trætte i det. Bestyrelsen afholder møder og 1

2 lytter til regionerne, men der kan selvfølgelig altid gøres mere. Susanne Laursen fandt det ærgerligt, at regionerne ikke kører godt. Mange hvalpekøbere er ikke interesseret i udstillinger, så det ville være fint at kunne henvise dem til regionerne. Bestyrelsen kan ikke tage rundt i hele landet og hive fat i regionerne. Klubben, herunder regionerne, kræver frivillig arbejdskraft, og klubben er et fællesskab, så vi har alle et ansvar for at skabe interesse for den. Michelle Ramsing ville vide, hvad bestyrelsen har gjort i 2008 for at øge medlemstallet. Thomas Pilborg svarede, at det er blevet genindført, at opdrætterne kan melde sine hvalpekøbere ind til halv pris. Anne S. Ejby supplerede, at bestyrelsen prøver at få fat i folk på udstillingerne, da der her er flest mennesker, men det er svært at hive fat i folk. Bestyrelsen bakker op om regionerne og deres aktiviteter. Ulla Hansen tilføjede, at opdrætterne er i kontakt med mange mennesker og dermed har mulighed for at påvirke dem. Arno Mark foreslog, at bestyrelsen kunne kontakte de opdrættere, der ikke benytter sig af at indmelde hvalpekøbere i klubben, og opfordre dem til at gøre det. Lone Rise fortalte, at vandtræningsholdet i Jylland har fået stor opbakning fra bestyrelsen og har intet at klage over i den henseende. Hun har selv siddet i regionen, men det er ikke spændende, da der ingen mennesker kommer til arrangementer. Vandholdet tager fat i folk med en newf, de møder på gaden og spørger, om de kunne have interesse i klubben. De færreste ønsker dette, da de bare har en hund. Regionsarbejdet er ikke særligt givende. Hanne Wiingaard mente, at det ikke er god reklame for bestyrelsesarbejdet, at man i referaterne skulle læse om dels Jan Markers hurtige udtræden af bestyrelsen, dels at den interne omgangsform skulle behandles på et møde. Anne S. Ejby svarede, at Jan Marker selv valgte at gå, og hun ønskede ikke at kommentere dette yderligere. Dirigenten opfordrede til, at debatten blev holdt på sporet. Susanne Laursen fandt det positivt, at bestyrelsen er åben og ærlig i sine referater. Dirigenten spurgte herefter om yderligere kommentarer til dette punkt og gik videre til punktet om udstillinger i formandens beretning. Benny Knudsen følte sig uretfærdigt behandlet af bestyrelsen, da han efter udstillingen i Vordingborg, hvor han udstillede sin 12-årige gamle veteran, som fik excellent, havde modtaget et brev, hvori han blev bedt om ikke at udstille sin hund længere. Brevet blev læst op for generalforsamlingen: Kære Benny På de senere udstillinger har en del medudstillere og publikummer bemærket og kommenteret, at din han Squamish Kassanova efter et langt liv ikke længere bevæger sig således i ringen, at det er rimeligt at lade ham deltage på flere udstillinger. 2

3 Vi mener derfor, at du skal lade din gamle hund i en alder af over 12 år nyde sit otium, og vi vil således ikke i fremtiden acceptere anmeldelse af ovennævnte hund på vores udstillinger. Skulle du have nået at anmelde ham til Aars, vil dit anmeldelsesgebyr blive returneret. Kopi af dette brev er sendt til DKK. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Benny Knudsen ville vide, om bestyrelsen kunne gøre dette. Dirigenten henviste til udstillingsreglementet, hvori der står, at udstillede hunde skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand. Birthe Møller Hansen svarede, at det var en enig bestyrelse, der havde taget denne beslutning. Bemærkningerne refererede til et antal kip ere, som hunden havde modtaget i årets løb. Benny Knudsen ville vide, hvorfor han ikke var blevet advaret, inden brevet blev skrevet. Anne S. Ejby forsvarede beslutningen med, at bestyrelsen havde rygdækning fra DKK s Sundhedsudvalg. Udvalget har informeret bestyrelsen om at gøre det på denne måde. Det handler om, hvad der er ret og rimeligt for hunden. Bestyrelsen mener ikke, den har handlet forkert og har ikke flere kommentarer til sagen. Kim Knudsen tilføjede, at bestyrelsen ikke kan give medudstillerne skylden, da det er dommeren, der er øverste myndighed i forhold til en præmiering på udstillinger. Bestyrelsen har ikke forsøgt sig med en mindelig løsning. Ifølge et bestyrelsesreferat har man forsøgt at lægge sagen død ved at ville ændre udstillingsreglerne. Kim Knudsen mistænker, at Jan Markers udtræden af bestyrelsen skyldes, at han ikke har gjort, som bestyrelsen har ønsket i denne sag. Dirigenten mente, at debatten nu var gået af sporet. Benny Knudsen har ikke fået forbud mod at udstille. Det er kun den pågældende hund, det drejer sig om. Michelle Ramsing ønskede at vide, om bestyrelsen har ret til at afvise en hund for al fremtidig udstilling, og om bestyrelsen har overtrådt gældende regler ved at gøre dette. Ulla Hansen svarede, at bestyrelsen ikke er af den opfattelse, at den har overtrådt regler, da DKK har været involveret hele vejen. Michelle Ramsing spurgte, om der fandtes dokumentation for dette og henstillede samtidig bestyrelsen til at ikke gøre sådan fremover. Susanne Laursen sagde, at der selvfølgelig skal være juridisk belæg for bestyrelsens handlemåde. Hun refererede desuden til en samtale mellem hende og Benny, som på en udstilling havde fortalt, at der var så meget snak om hunden. Susanne havde rådet Benny til at lade hunden blive hjemme, da det er synd at vise ham, når han er dårligt gående. Hanne Wiingaard håbede, at bestyrelsen havde lært at have al juridisk på plads. Hun undrede sig over, at der ikke havde været en fagperson, såsom en dyrlæge, ind over. Ulla Hansen fastholdt, at DKK har været ind over, og bestyrelsen mener fortsat ikke, den har gjort noget forkert. 3

4 Dirigenten supplerede med, at der tilsyneladende ikke var overtrådt nogen regler. Arno Mark mente, at en hund ifølge udstillingsreglementet kun kan bortvises, hvis den er til fare for andre. Dette er en trist sag, fordi bestyrelsen underkender dommeren, der har givet hunden excellent. Desuden ligger der noget menneskeligt forkert i at bortvise en hund uden advarsel. Arno Mark opfordrede bestyrelsen til at give Benny Knudsen en undskyldning. Kim Knudsen tilsluttede sig Arno Mark. Han mente ikke, at den sundhedsfaglige vurdering, som DKK har givet, er anvendelig, da der ikke foreligger dokumentation. Kim Knudsen ville gerne have prøvet formandens mandat. Berit Boye huskede, at dommeren på udstillingen i Ballerup, som var DKK s formand, havde sagt til Benny Knudsen, at hunden ikke skulle vises mere. Det kan godt være, man har en dyrlægeerklæring på, at hunden er rask, men det var ikke værdigt at vise den hund. Arne Stig Andersen ønskede at få slået fast, om bestyrelsen ind imellem tager sig beføjelser, den ikke har. Dirigenten ønskede at runde sagen af. Der var tale om en uheldig sag, og bestyrelsen har gjort, hvad den fandt korrekt. Det er svært at diskutere bestyrelsens beføjelser, da der ingen facitliste er. Han opfordrede bestyrelsen til at gøre det korrekte nu. Benny Knudsen oplyste, at han har bedt om en undskyldning men har intet hørt fra bestyrelsen. Susanne Laursen syntes, at et mistillidsvotum virkede overdrevet. Bestyrelsen gør det godt, men man kan eventuelt blive enige om, at man fremover håndterer sådanne sager anderledes og advarer personen mundtligt, inden den skriftlige henvendelse. Birthe Møller Hansen svarede, at bestyrelsen fremover vil lade være med at overreagere og i stedet tage en kammeratlig snak med vedkommende. Ulla Hansen supplerede, at bestyrelsen ikke håber, der kommer flere af disse sager, men fremover vil bestyrelsen advare inden skriftlig henvendelse. Michelle Ramsing mente ikke, sagen var afsluttet og spurgte, om bestyrelsen ville give en undskyldning. Poul Erik Rise mente ikke, man kunne kræve dette af bestyrelsen her og nu. Den skal have lov at sætte sig sammen. Dorethe Aagaard syntes ikke, det var klubbens love, der skulle kigges på i den forbindelse. Det er derimod udstillingsledelsen, som skal afgøre en sådan sag på dagen. Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 15 minutter. Dirigenten satte i pausen stemmetællerne til at optælle de afgivne stemmer til bestyrelsesvalget. Efter suspenderingen genoptog dirigenten formandens beretning. På bestyrelsens vegne fremførte Ulla Hansen følgende konklusion af bestyrelsens drøftelse om sagen: Vi medgiver, at vi fremover vil ændre procedure i sådanne sager. Vi har ingen ændringer eller undskyldning til den konkrete sag, da vi hele tiden har holdt os ajour med DKK og har haft 4

5 dem i ryggen. Ønsker Benny Knudsen at indgive bestyrelsen til DKK s disciplinærsag, er han velkommen. Bliver der stillet mistillid til et enkelt medlem, tager vi det kollektivt, da vi er en enig bestyrelse. Dirigenten spurgte til yderligere kommentarer til formandens beretning under emnet udstillinger. Der var ingen kommentarer. Poul Erik Rise syntes godt om klubbens hjemmeside men finder det problematisk, at det nye forum kan læses af alle og spurgte, om det kan lukkes. Claes Mørch svarede, at det kunne man godt, men det vil koste penge. Susanne Laursen roste forummet og især Claes indlæg om DKK s holdning til HD. Michelle Ramsing spurgte, hvor mange brugere, der er registrerede på forummet. Claes Mørch svarede, at der p.t. er 46. Arno Mark opfordrede bestyrelsen til at forberede sig grundigt til HD-mødet med DKK. Palle Møller Hansen spurgte, om man ved, hvor mange hunde med 3er i albuerne, der er udgået fra avl. Han har læst, at to tyske veterinærhøjskoler har påvist, at AD ikke er arvelig. I det tyske newfblad Unser Bär står, at det er bedre at parre to hunde med 2 og 0 end to hunde med 0. DKK ønsker, at vi skal bevare en stor genpulje, og det må betyde, at man skal udelukke så få hunde som muligt. Ulla Hansen gjorde opmærksom på, at det kommende møde med DKK er et HD-møde, og at man i bestyrelsen derfor koncentrerer sig om HD. AD-restriktionen gælder alle racer, så der vil nok ikke kunne ændres noget. Bestyrelsen vil gerne have verifikation på det, Palle Møller siger om AD. Arno Mark var enig i, at genpuljen skal bevares. Han har tidligere konstateret i en undersøgelse, at avlspuljen vil reduceres med 60 % med de nye restriktioner. DKK var ligeglad med dette. Man kunne ønske, at DKK fik en mere afslappet holdning til deres restriktioner. Når vi nu fokuserer på én detalje i avlen, får vi andet dårligt ind og formentlig mindre og slankere hunde, hvilket er tankevækkende. Ulla Hansen erklærede sig enig. Hun har kigget på DKK s statistikker og kunne oplyse, at groft set ville halvdelen af sidste års 38 kuld ikke kunne laves, hvis man fratrækker 10,6 i en hunds index, som DKK varsler med. I bestyrelsen er der skræk for, at newfen ikke vil eksistere om 15 år, hvis DKK får det, som de vil, og bestyrelsen vil gøre alt for at få DKK på bedre tanker. Arno Mark syntes, man skulle lave en ny opgørelse over problematikken. Man vil formodentlig komme frem til samme konklusion om, at HD-påviste hunde ikke giver flere afkom med HD, end hvad HD-frie hunde gør. Michelle Ramsing pointerede, at en hund ikke kun er et produkt af sine forældre men også bedsteforældre med mere. Derfor bruger DKK index-beregninger, hvilket er retfærdigt. Det er påvist, at AD er arvelig, men det er problematisk, at vi ikke kan se årsagen til AD. Michelle Ramsing tror ikke på de tyske udtalelser, Palle Møller Hansen refererer til. Hun ønskede desuden at vide, hvordan de fejlfarvede hunde kan indgå i avlen. Formålet skulle være at øge genpuljen. 5

6 Ulla Hansen svarede, at det er blevet diskuteret, men bestyrelsen føler sig ikke dygtig nok til at vurdere, om de fejlfarvede skal indgå i avl og vil derfor søge hjælp udefra. P.t. fokuseres der på HD pga. mødet med DKK. Susanne Laursen syntes ikke, vores race er kommet videre i HD-snakken, der har stået på de sidste 40 år. Der var ikke flere hunde med HD dengang. Hun har ikke noget imod HD-indexet, men det er ikke retvisende, da der ikke er nok fotograferede hunde. Susanne Laursen har prøvet at få norskejede hunde af eget opdræt ind i HD-indexet, men det tager DKK godt betalt for. For at HDindex skal fungere, skal samtlige hunde, uanset status, fremgå. Det skal fungere 100 % eller helt væk. Racen er ved at blive ødelagt, og det er tvivlsomt, om der vil være den store lyst til at fortsætte med at opdrætte, hvis der ikke sker ændringer i forhold til HD-restriktionerne. Susanne Laursens holdning til fejlfarver i avl er, at hvis den ikke kan avlsgodkendes på en udstilling, skal den ikke bruges i avl. I dag ser vi flere grå hvalpe end nogensinde, hvilket er et skråplan. Michelle Ramsing fortalte, at den grå farve er anerkendt i USA, hvor den indgår i avl, hvilket nok er grunden til, den også ses her i landet. Farven er ikke sundhedsmæssigt skadelig for en hund som for eksempel bidfejl er. Farven kan avles væk på to generationer. Det er ikke påvist, at farve og sygdom forbindes til hinanden. I et bestyrelsesreferat står, at bestyrelsen kun vil lade de sorte med hvidt indgå. Enten skal fejlfarver med eller ikke, der skal ikke differentieres mellem farverne. Susanne Laursen mente, at der hos doberman kan ses sygdom i forbindelse med en vis farve. Lis Døssing spurgte, om der var fotograferet flere hunde siden sidste HD-møde med DKK, hvor vi blev pålagt at fotografere flere hunde. Anne S. Ejby svarede, at det endnu er svært at sige. De flere fotograferinger skal være over en 5- årig periode, men umiddelbart tror bestyrelsen ikke, der er flere. Michelle Ramsing spurgte, hvad der sker, hvis der ikke fotograferes flere hunde. Anne S. Ejby svarede, at det ikke vides. Arno Mark mente, det er et problem, at DKK træffer dispositioner over en 3- eller 5-årig årrække, hvilket ikke er nok til at evaluere virkningen. Michelle Ramsing mente, at bestyrelsen sagtens kan gøre noget for at øge antallet fotograferinger. Der kan laves foldere, hvor der informeres om problemet. Man kunne eventuelt lave en økonomisk ordning med ejere og opdrættere. Ulla Hansen svarede, at bestyrelsen gerne ser, at opdrætterne opfordrer deres købere til at fotografere deres hunde. Poul Erik Rise foreslog, at opdrætterne kunne tage lidt mere i pris for en hvalp, donere beløbet til klubben, som tilbagebetaler dette, når køberen fotograferer sin hund. Bliver den ikke fotograferet, får man ikke penge tilbage. Susanne Laursen spurgte, hvad der ville ske, hvis hunden blev syg og skal erstattes. Hvor meget er man så forpligtet til at tilbagebetale? Dirigenten betragtede nu punktet HD i formandsberetningen som afsluttet. 6

7 Annick Nielsen spurgte til den virkelige bevæggrund til bestyrelsens lovændringsforslag til DKK. Birthe Møller Hansen svarede, at der burde være større udskiftning i DKK s bestyrelse. Har man siddet i 30 år, kører man let fast i gamle normer. Har man været ude i en periode, ville man kunne vælges igen. Men det lykkedes desværre ikke. Under punktet økonomi undrede Kim Knudsen sig over underskuddet, når man samtidig ser bestyrelsens omkostninger. Bestyrelsen skal vise mådeholdenhed. Anne S. Ejby forsikrede, at der ikke er noget fråds i bestyrelsen. Poul Erik Rise spurgte, om man kunne indføre pbs-betaling for at dermed eventuelt redde nogle medlemmer. Thomas Pilborg svarede, at det var undersøgt, og pbs er udmærket, når der er mange årlige betalinger. Har man kun én årlig betaling, er pbs for dyrt at have. Skulle man betale hvert kvartal, kunne det begynde at betale sig. Birthe Hareskov oplyste, at underskuddet skyldtes nogle ting, der relaterer sig til Dirigenten henstillede til, at man holdt sig til formandens beretning og spurgte til yderligere bemærkninger til denne. Michelle Ramsing savnede noget om sundhed i beretningen og spurgte til, hvordan bestyrelsen vil arbejde for newfens sundhed. Hun henstillede til, at der ved hver generalforsamling fremlægges, hvordan bestyrelsen griber klubbens første og vigtigste formålsparagraf an. Claes Mørch spurgte til den mistillid, der tidligere var blevet ytret. Kim Knudsen svarede, at intet var ændret fra hans side. Arne Stig Andersen ønskede en afstemning om, hvorvidt bestyrelsen skal undskylde over for Benny Knudsen. Arno Mark fastholdt, at bestyrelsen har handlet uretmæssigt, men han ønskede ikke at gøre det til et decideret punkt. Det er vigtigt at betragte bestyrelsen i bredden, og den skal ikke slagtes på en enkel sag. Dirigenten havde betragtet punktet som afsluttet, da der ingen kommentarer var, da der tidligere blev spurgt til det. Kim Knudsen ville være tilfreds med generalforsamlingens vejledende holdning til en undskyldning. Dorethe Aagaard pointerede, at bestyrelsen har udtrykt, at de har gjort, hvad de fandt korrekt. Poul Erik Rise understregede, at bestyrelsen netop siger, den har taget ved lære af sagen. Han var enig i, at man ikke kan stille mistillid ved hver enkelt sag. Dirigenten understregede, at man ikke kan tvinge folk til noget, men generalforsamlingen kan stemme om, om den synes, der bør gives en undskyldning. 7

8 Arno Mark fastholdt, at et mistillidsvotum ville være for drastisk og fremhævede, at han ikke ønskede at stille mistillidsvotum til bestyrelsen. Generalforsamlingen kan have en holdning, og bestyrelsen kan forholde sig til det. Et mistillidsvotum er noget helt andet, og han fandt det vigtigt, at bestyrelsen ikke opfattede en afstemning som et sådant. Generalforsamlingen ønskede en afstemning, om hvorvidt der skulle gives en undskyldning til Benny Knudsen, hvorefter Arno Mark formulerede følgende: Generalforsamlingen udtrykker beklagelse over, at bestyrelsen ikke ønsker at give Benny Knudsen en undskyldning for sagsforløbet i forbindelse med bortvisning af Benny Knudsens veteran. Ulla Hansen bekræftede, at bestyrelsen ikke opfattede afstemningen som mistillid. Forslaget blev herefter sendt til skriftlig afstemning, og resultatet blev således: Ja: 13 Nej: 21 Blank: 8 Dirigenten betragtede herefter formandens beretning som afsluttet. 5. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed Kasserer Birthe Møller Hansen fremlagde sin beretning: Indtægter Der er en svag stigning i medlemstallet ca. kr svarende til en medlemsfremgang på ca. 12 regnet på helårsbasis, men en del melder sig ind efter 1. juli og en del hvalpekøbere er meldt ind, så det giver ikke et nøjagtigt billede af medlemsfremgangen, men der er langt færre tilmeldinger til udstillingerne en forskel på kr. svarer til ca. 220 tilmeldinger. Annonceindtægt har en stigning på svarer nøjagtig til en helsidesannonce i alle 5 numre af Posten. Der er solgt færre salgsartikler og der var intet lotteri i Udgifter Der er en nedgang i anmeldelsestallet til udstillingerne og dermed i udgifterne på ca det kan ikke nå at give sig udslag i selve udgiften til dommerne, som jo er inviteret lang tid i forvejen. Det har været billigere at leje udstillingssteder besparelsen er på ca , men DKK er blevet dyrere, så selv om der har været færre hunde er omkostningerne til DKK steget med kr. Præmieforbruget er faldet med ca og rosetterne med ca kr. Der er indkøbt salgsartikler for ca kr. mindre, det er det, der også afspejler sig i indtægterne Det er også blevet noget dyrere at finde ringpersonale, idet det ikke altid er nemt at finde dem, der bor tættest på, dermed bliver det dyrere i transport. Vi kunne have behov for, at nogle af vore yngre medlemmer blev uddannet som ringpersonale, så vi havde vores egne at kunne trække på. Der er yderligere sparet ca kr. på fortæring på udstillingerne Alt i alt kan man se, at bestyrelsen forsøger at holde omkostningerne ved udstillingerne på et rimeligt niveau, uden at dommerne af den grund har grund til at klage. Newf.Posten er steget med ca blandt andet er portoen steget ca kr., der har været flere sider i Posten og der er tilkøbt artikler. Bestyrelsen vil kigge på, om der er mulighed for at spare, f.eks. på sideforbrug og papirkvalitet for at spare porto. En mulighed for at nedsætte sideantallet er at lade udstillingsresultaterne alene stå på hjemmesiden og kun bibeholde fotos af klassevindere. En anden mulighed er at nedsætte antallet af numre fra 5 til 4. 8

9 Indtægterne på hvalpelisten er faldet på grund af færre anmeldte hvalpekuld. Generalforsamlingen sidste år var dyr, ikke på grund af leje og fortæring, men på grund af kørsel. Omkostningerne ved bestyrelsesmøderne er også steget med ca kr. Det er ikke fordi vi sidder og smovser i dyre middage og vine, møderne afholdes på formandens arbejdsplads, og fortæringen pr. mødet har været på ca. 500 kr. forøgelsen skyldes en forhøjelse af brændstofpriser og dermed en forhøjelse af kørepengene på 0,50 kr. PC og små anskaffelser er bl.a. et nyt program til redaktøren, ny printer og en ny trailer. Responsumandel er betalt for vores andel af medvirken til udarbejdelse af et responsum til DKK vedrørende avlsforbud et responsum flere klubber sendte til DKK. Under passiver er skyldige omkostninger optaget til kr ,75, medens beløbet under specifikationen er opgjort til kr ,75, det skyldes en skrivefejl vedrørende KP-Print porto NF nr. 5, som står noteret til kr , det skal være det har ingen indflydelse på driftsregnskabet. Kigger man på specifikationen for udstillinger og går om i driftsregnskabet er der en difference, som kan tilskrives forskellige poster for udstillinger i 2007, som fejlagtigt ikke er medtaget som skyldige poster i 2007 regnskabet, men som nu figurerer, og det giver udslag i resultatet for udstillingerne i Som kasserer har jeg ikke medvirket i nogen revision, men underskrevet regnskabet efter at den eksterne revisor har gennemgået og underskrevet regnskabet uden bemærkninger. Birthe Møller Hansen Dirigenten spurgte til kommentarer til regnskabet Uffe Søndergaard undrede sig over, at der ikke var udgifter til revision. Birthe Hareskov svarede, at revisoren i 2008 var gratis. For 2009 har han givet tilbud på kr. 1500:- Uffe Søndergaard stillede herefter flere spørgsmål, og Birthe Hareskov redegjorde for diverse poster og forsikrede, at alting er i orden: Kommentarer til driftsregnskab 2008: Nederst på siden med driftsregnskabet: Dressur og regioner: består af beløbene til gode hos regioner kr ,66 + tilbagebetaling af 2007 startkapital i februar 2008 kr ,00 = kr ,66 som der står i driftsregnskabet. I status aktiver: til gode dressur, regioner, hvalpeliste: kr ,60. I opstillingen Dressur og regioner 2008 er totalen kr ,66. Det skyldes et underskud i Sjælland Nord i 2005 på kr. 89,63 som er bogført 1. gang den og igen bogført med kr. 89,63 den (Sjælland Nord har medtaget beløbet både i 2005 og i 2007). Det giver differencen på kr. 179,26. Denne forskel har altså været der i flere år uden indvendinger, men vi skal nok forsøge at komme af med den i år. 9

10 Udstillingerne: Difference kr ,45. Udgifter vedrørende 2007 først bogført og betalt i 2008: Års hotel, oktober 2007: kr ,00 DKK Nyborg, december 2007: kr ,50 Ekstrakontoudtog udstillingskonto 2007: kr. 765,00 Kørsel flere i alt: kr. 864,00 Dette er i alt kr ,50. Birthe Hareskov pointerede, at revisoren kun har haft siderne et og to til revision og ikke har haft med side tre at gøre. Dirigenten stoppede herefter debatten. Michelle Ramsing undrede sig over hvalpelistens indtægter på kr. 5050:- Birthe Møller Hansen svarede, at det er rene indtægter. Man kan godt betale for ½ måned, derfor det lidt skæve tal. Kim Knudsen ville vide, om der samkøres over broen. Thomas Pilborg svarede, at han samler alle op undervejs, når bestyrelsen holder møder på Fyn eller i Jylland. Der køres altid sammen. Michelle Ramsing undrede sig over manglende rosetsponsorater. Anne S. Ejby svarede, at det ville blive taget op fremover. Palle Møller Hansen spurgte til responsum avlsforbud. Anne S. Ejby fortalte, at klubben har bidraget til Helle Dans arbejde med et juridisk responsum til DKK angående matadoravl Claes Mørch uddybede, at det drejede sig om specialklubbernes forhold til DKK s regler og love. Dirigenten uddybede, at resultatet af responsummet blev, at DKK er forpligtet til at spørge specialklubber først, inden de indfører restriktioner. Michelle Ramsing spurgte, om bestyrelsen løbende behandler økonomien, og om underskuddet kommer som en overraskelse. Anne S. Ejby svarede, at økonomien løbende er på dagsordenen, men bestyrelsen kender ikke til underskuddet, før regnskabet er afsluttet. Palle Møller Hasen syntes, det var uklogt at fravælge udstillingen i Års, hvor hallen er gratis - også selvom det kun er en endags-udstilling. Anne S. Ejby svarede dertil, at bestyrelsen ikke fandt det attraktivt at være udenfor midt i oktober. Ej heller med en udstilling fredag aften, som der blev tilbudt. 10

11 Birthe Møller Hansen tilføjede, at arrangørerne ikke var kede af, at vi ikke kommer igen. Der er for ulækkert ved ringene, hvor newferne har været, så vi skal være bedre til at rydde op efter os. Regnskabet blev sendt til afstemning om godkendelse og ansvarsfrihed med følgende resultat: 33 stemte for regnskabet. 1 imod. Dirigenten godkendte og afsluttede derefter punktet regnskab. 6. Bestyrelsen fremlægger arbejdsplan og budget for det kommende år Ulla Hansen fremlagde følgende arbejdsplan for det kommende år: - Møde med DKK vedr. index og HD. - Farvedebatten er suspenderet, indtil HD-mødet er færdigt. - Bestyrelsen skal være endnu mere omkostningsbevidste. Rosetsponsorater genoptages fra 1.7. Sponsoren får en annonce i kataloget. Desuden bringes en liste i kataloget over samtlige sponsorer. - Finde nye udstillingssteder: haller er dyre. Hvilke krav har vi? Skal der f.eks. være cafeteria? - Lotterier er en god indtægt. Medlemmer opfordres til at donere gaver. - NewfPosten er dyr. Det kan være nødvendigt at skære ned til fire numre om året. - Hverve flere medlemmer Birthe Møller Hansen fremlagde budgettet for det kommende år: Indtægter: Kontingenter kr Renteindtægter kr Udstillinger kr Hvalpeliste kr Annonceindtægter kr Regioner/dressur kr. 0 Indtægter i alt kr Udgifter: Newf.posten kr Administration/Generalforsamling/Regionsmøder kr Nyanskaffelser kr Forsikring kr Revision kr Udgifter i alt kr Budgetteret underskud kr Arno Mark advarede mod at skære ned på Posten. Nogle ting fra Posten kan man lægge på nettet. Dorethe Aagaard var enig i, at man ikke bør spare på antallet af Poster, da det er det eneste talerør til medlemmerne. Kunne man evt. selv betale for portoen? Michelle Ramsing var glad for den saglige tilgang til økonomien, heriblandt genoptagelse af rosetsponsoraterne. Hun foreslog, at annoncer i Posten vil være en god indtægt. Michelle Ramsing opfordrede bestyrelsen til at være mere aktiv for at skaffe nye medlemmer. Desuden ville hun gerne deltage i projektet om fejlfarver i avl. Anne S. Ejby svarede, at det tidligere har været meget svært at få annonceindtægter. Foderfirmaerne vil ikke være med længere. Arne Stig Andersen fandt det foruroligende, at bestyrelsen accepterer et fremtidigt underskud. 11

12 Birthe Møller Hansen svarede, at bestyrelsen også var foruroliget. Der ses desværre fald i hvalperegistreringer og udstillingstilmeldinger. For 2010 er der forsøgt at finde billige dommere. Michelle Ramsing fandt det for passivt af bestyrelsen at bare se på. I VDH i Tyskland udsendes en påmindelsesmail ved tilmeldingsfrister. Bestyrelsen kunne lave en mailingliste til de medlemmer, der ønsker at modtage mails. Susanne Laursen fandt det spændende med en mailingliste og foreslog, at man eventuelt kunne lave to tilmeldingsfrister, evt. tættere på selve udstillingen. Mange udstillere misser fristen. Karina Sørensen sagde, at før hundewebben kom, blev eftertilmeldinger taget med, men nu er DKK mere skrap hvad disse angår. Jan Søderberg tilføjede, at det ikke vil være muligt at melde til 14 dage før en udstilling, men bestyrelsen er åben over for to frister. 7. Behandling af økonomiske relationer til DKK Ingen 8. Behandling af indkomne forslag - Forslag fremsat af bestyrelsen: Lovændringsforslag af 6, stk. 1 til: Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ved indmeldelse modtager medlemmet et velkomstbrev, medlemsblad og eventuelle publikationer. Kim Knudsen undrede sig over, at nye medlemmer ikke skulle have klubbens love Thomas Pilborg svarede, at der i velkomstbrevet henvises til, at lovene kan hentes på nettet. Klubbens love ændrer sig ofte fra år til år, så det er et spørgsmål om aktualitet. Desuden vil det spare porto. Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat: For: 34 Imod: 5 Forslaget blev vedtaget. - Forslag fremsat af bestyrelsen: Lovændringsforslag af 7, stk. 2 til: Kontingent skal være betalt senest den sidste bankdag i januar måned. Bestyrelsen kan derefter vælge at udsende rykkere. Thomas Pilborg uddybede forslaget med, at man vil undgå tvivl om rettidig betaling af kontingent, da 1.februar i år var en søndag. Poul Erik Rise spurgte, hvorfor sidste sætning angående sletning af medlemmer, der ikke har betalt senest 1. marts, skulle slettes. Birthe Møller Hansen svarede, at der havde været forvirring omkring udsendelse af NewfPosten nr. 1. Det er uklart, om Posten skulle sendes til de personer, der ikke havde betalt kontingent. Palle Møller Hansen syntes, lovene fungerer udmærket og fandt, at bestyrelsen ændrer lovene efter hvad der nu passer ind. Lovene bør ikke ændres. Michelle Ramsing syntes, det er dårlig service at slette medlemmer uden videre. Bestyrelsen skal 12

13 være mere aktiv med at få medlemmer til at betale. Thomas Pilborg svarede, at det er meget få, der aktivt melder sig ud. Når bestyrelsen sender en reminder, er der kommet mange sure tilbagemeldinger, og indtægten har ikke været stor i forhold til udgiften, der er i at sende ud. Poul Erik Rise påpegede, at et medlemskab løber fra 1. januar til 31. december, så man får en måned gratis. Han kunne godt se fornuften i, at man ikke får blad nr. 1, hvis man ikke har betalt. 60 blade er mange penge at spare i porto. Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat: For: 32 Imod: 4 Forslaget blev vedtaget - Forslag fremsat af Henrik Helbo blev trukket af samme, da det var næsten identisk med det foregående forslag. - Forslag fremsat af Poul Erik Rise: Forslag om, at en bestået SoR-prøve tæller på hitlisten med 10 point. Poul Erik Rise begrundede forslaget yderligere med, at racestandarden beskriver en vandhund, og at en newf kan svømme hænger sammen med dens eksteriør. Vandtræningsholdet ønsker opbakning til deres arbejde. SoR-prøven er relativt nem at tage. Der er tre fra holdet, der snart tager dommeruddannelsen og vil stå til rådighed og er parate til at dømme landet rundt. Susanne Laursen støttede vandarbejdet, da det er super at se en newf arbejde i vandet. Hun mente dog ikke, at SoR skal tælle på hitlisten, som er eksteriør. I stedet bør man have vandhitliste for sig selv. Ole Døssing forklarede, at meningen med forslaget var at fremme vandarbejdet. Det er en anden side af newfen, som eventuelt kan trække flere medlemmer. Henrik Helbo spurgte, om de 10 point skulle gælde kun én gang eller i al fremtid. Lis Døssing svarede, at man ikke kan lave en SoR-hitliste, da man kun tager denne prøve én gang. De 10 point betyder måske ikke så meget, men kan alligevel rykke lidt. I Frankrig skal man have vandprøve for at blive champion. Leif Hansen sagde, at hos nogle brugshunderacer kan man kun få certer med en brugsprøve. Lone Rise påpegede, at vandinstinktet skal plejes. Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat: For: 17 Imod: 18 Forslaget blev ikke vedtaget. - Forslag fremsat af bestyrelsen ang. kontingentstigning. Bestyrelsen valgte at trække forslaget. 9. Bekendtgørelse af valgets resultat 13

14 Stemmesedlerne fordelte sig således: 64 gyldige, 10 ugyldige, som enten var sendt til forkert modtager, eller som manglede afsender eller medlemsnummer. Peter Larsen: 29 stemmer 1. suppleant Claes Mørch: 39 stemmer valgt Sabina Nielsen: 36 stemmer valgt 10. Valg af ekstern revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Frausing Uffe Søndergaard ønskede en anden revisor, da han syntes, der var for mange fejl i dette regnskab. Han kunne dog ikke foreslå en anden. Birthe Hareskov pointerede, at der ingen fejl er i regnskabet. Jørgen Frausing blev herefter genvalgt med akklamation. 11. Eventuelt Poul Erik Rise ønskede et mere centralt sted end Nyborg, når generalforsamlingen er vest for Storebælt. Bestyrelsen ville tage dette til efterretning Uffe Søndergaard fandt det forkert, at der var reklame på udstillingspræmier. Anne S. Ejby svarede, at sponsoren tilbød at betale 5 kr. pr. flaske for at klubben kunne få en bedre vin. Det var for godt et tilbud til at afslå. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer samt referent og dirigent og hilste de to nye bestyrelsesmedlemmer velkomne. Dirigenten takkede for god ro og orden Generalforsamlingen var slut kl maj 2009 Camilla Gothen Referent Ulf Jørgensen Dirigent 14

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel Til stede var Birgitte Gothen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubbens generalforsamling den 22. april 2006 i Bæltstedet i Korsør

Referat af Newfoundlandklubbens generalforsamling den 22. april 2006 i Bæltstedet i Korsør Referat af Newfoundlandklubbens generalforsamling den 22. april 2006 i Bæltstedet i Korsør Tilstede var bestyrelsen (to fraværende) og 13 stemmeberettigede medlemmer. Formand Arno Mark bød velkommen. Beklageligvis

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af. Generalforsamling den 4. maj 2008. i Hillerød. Lars Højdam Anne Søndergaard Ejby Claes Mørch Thomas Pilborg Karina Sørensen

Referat af. Generalforsamling den 4. maj 2008. i Hillerød. Lars Højdam Anne Søndergaard Ejby Claes Mørch Thomas Pilborg Karina Sørensen NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af Generalforsamling den 4. maj 2008 i Hillerød Til stede fra bestyrelsen var Dirigent Referent Birgitte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle Søndag den 20. januar kl

Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle Søndag den 20. januar kl Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle Søndag den 20. januar kl. 10.00 2013 Deltagere: Helle Thulin Peter Vestergaard Louise Vestergaard(redaktør) Leif Hansen Claes Mørch(webmaster) Wivi Mørch Jesper

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Newfoundlandklubben i Danmark. Indkaldelse til generalforsamling

Newfoundlandklubben i Danmark. Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Søndag den 26. april 2009 kl. 13.00 i Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark den 22. maj 2011 i Nyborg

Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark den 22. maj 2011 i Nyborg Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark den 22. maj 2011 i Nyborg Til stede fra bestyrelsen var Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Sabina Nielsen, Jan Søderberg, Jan Marker og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Regionsmøde 31/3 2012

Regionsmøde 31/3 2012 Regionsmøde 31/3 2012 Tilstede: Sjælland Vest Charlotte Kaas og Charlotte Christoffersen Region Fyn Maria Dyrlund Vand Fyn: Anette Rehfeld Vand Sydjylland Sanne Andersen, Poul Erik Rise, Lis og Ole Døssing

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere