Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

2 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i ,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes Københavns Lufthavns position som Skandinaviens største Københavns Lufthavn kåres til verdens bedste af IATA og passagererne Ny aftale om regulering af trafikafgifterne i Københavns Lufthavn indgås mellem Københavns Lufthavne og luftfartsselskaberne. Aftalen er gældende for perioden 2003 til og med 2005, hvor trafikafgifterne i Københavns Lufthavn årligt reguleres med 2,75 procent Indvielse af nyt shoppingcenter, Atrium. Københavns Lufthavn har i dag et af de største shoppingområder i en europæisk lufthavn I forbindelse med det kinesiske lufthavnsselskab Hainan Meilan Airport Company Ltd. s notering på fondsbørsen i Hong Kong erhverves 20 procent af selskabets aktiekapital Ny udbyttepolitik vedtages, således at der fremover sigtes mod en payout ratio på minimum 25 procent Køb af egne aktier svarende til 2,43 procent af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 910 mio. Ved årets udgang udgør Københavns Lufthavnes egen beholdning i alt 2,45 procent af den samlede aktiekapital

3 Hovedtal Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal Nøgletal EBITDA-margin 56,4% 55,3% 59,7% 56,9% 56,6% EBIT-margin 34,4% 32,2% 37,2% 36,0% 37,7% Aktivernes omsætningshastighed 0,31 0,29 0,28 0,29 0,32 Afkastningsgrad 10,8% 9,4% 10,4% 10,4% 12,0% Egenkapitalforrentning 10,7% 11,0% 15,7% 15,2% 18,4% Soliditetsgrad 38,0% 36,9% 39,8% 37,6% 37,3% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 38,2 37,9 48,0 41,0 43,0 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 90,2 89,6 95,3 82,6 77,8 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,4 358,4 325,9 286,6 251,0 Payout ratio 35,0% 26,5% 19,8% 22,0% 19,8% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,38 10,00 9,50 9,00 8,50 NOPAT margin 22,0% 24,0% 27,7% 25,2% 27,2% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,28 0,29 0,31 0,34 0,39 ROCE 6,2% 7,0% 8,7% 8,5% 10,7% Nøgletalsdefinitioner findes bagest i rapporten.

4 FORDELING AKTIVER FORDELING PASSIVER Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Debitorer Likvider Hensættelser Egenkapital Lån Andre passiver Immaterielle anlægsaktiver Andre aktiver Nettoomsætning og EBIT-margin (DKK mio.) Resultat før skat og afkastningsgrad (DKK mio.) % % % 30% 25% % 8% 20% 300 6% % 10% 5% % 2% % % Nettoomsætning EBIT-margin Resultat før skat Afkastningsgrad Egenkapital og soliditetsgrad (DKK mio.) Resultat pr. aktie á DKK 100 og payout ratio (DKK mio.) % 50 40% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% % % Egenkapital Soliditetsgrad Resultat pr. aktie á DKK 100 Payout ratio

5 Indhold Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 5 Vision: Verdens bedste lufthavnspartner 6 Trafikudviklingen Segmentbeskrivelse 14 Miljø 20 Medarbejderforhold 21 Aktien 23 Koncern- og årsregnskab Regnskabsberetning 30 Regnskabspraksis 42 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 57 Noter 59 Regnskabspåtegninger 74 Bestyrelse 78 Direktion 81 3

6

7 Stabilitet i en turbulent tid 2002 var et turbulent år for verdensøkonomien. Luftfartsindustriens forudsætninger forandrede sig hurtigt og radikalt. Ændrede rejsevaner og en anderledes konkurrencesituation skabte nye markedsvilkår, som også Københavns Lufthavne måtte forholde sig til. I Københavns Lufthavne oplever jeg, at vi var godt rustet. Vi var klædt på til hurtigt at kunne omstille os til den nye situation, for selv om det er klart, at voldsomme, udefrakommende begivenheder har omkostninger, vil de fleste sikkert være enige i, at Københavns Lufthavne slap nådigt. Vi turde holde fast i den langsigtede strategi på både det kommercielle og det internationale område vi fuldendte byggeriet af det nye shoppingområde, Atrium, og vi købte os ind i den kinesiske lufthavn Hainan Meilan, som gav os adgang til et stort marked i vækst. I forhold til de øvrige nordiske lufthavne, som vi sammenligner os med, har Københavns Lufthavn i 2002 klaret sig bedst. Vi havde som den eneste af de tre store lufthavne i Skandinavien en positiv vækst i 2002, og derved har vi fastholdt vores position som den største skandinaviske lufthavnsoperatør og det største trafikale knudepunkt i Nordeuropa. IATA luftfartsselskabernes internationale organisation og passagerer kårede os i 2002 til verdens bedste lufthavn. Københavns Lufthavn fik blandt andet points for det samlede indtryk, stemningen i lufthavnen, udbuddet af flyforbindelser til byer i Europa og på, at det er nemt at finde rundt. Turbulens er i dag et grundvilkår, som vi må lære at leve med. For Københavns Lufthavne ligger fremtidens succes derfor i, hvordan vi forbereder os organisatorisk og forretningsmæssigt, så vi også fremover har noget at stå imod med. Vi forventer i 2003 at videreføre en stabil udvikling med baggrund i den platform, der er skabt. Niels Boserup Adm. direktør 5

8 Vision: Verdens bedste lufthavnspartner Vision 6 VERDENS BEDSTE Forventningerne er høje, når passagerer kommer til Københavns Lufthavn. Dette er en kompliment og samtidig en udfordring, som deles med lufthavnens partnere. Flyselskaber, handlingselskaber og butiksejere er blot eksempler på de mange aktører, der sammen med Københavns Lufthavne præger passagerernes oplevelse. En oplevelse, der genskabes 365 dage om året, og som ikke er nogen nem opgave. Hvis blot ét af de mange selskaber undlader at leve op til sit ansvar, påvirker det passagerens helhedsindtryk. Københavns Lufthavne glæder sig over de høje forventninger, men er også overbevist om, at indfrielsen af forventningerne kun kan ske ved at skabe partnerskaber på tværs af den komplicerede kæde af virksomheder og aktører, som er afgørende for brugerens oplevelse. Det gælder i Københavns Lufthavn såvel som i andre lufthavne, hvor Koncernen er partner. Københavns Lufthavnes vision er ikke at være verdens største. Det er ikke at vokse eller udbredes for enhver pris. Som lufthavnspartner er Københavns Lufthavne optaget af, hvad der skal til for at drive en god forretning uden at gå på kompromis med kvaliteten. Visionen er derfor at være verdens bedste lufthavnspartner. PARTNER En lufthavn er samlingssted for mange forskellige virksomheder, medarbejdere og leverandører, der med hver deres kompetencer bidrager til at skabe oplevelsen. Verdens bedste lufthavnspartner tager aktivt ansvar for, at de mange aktører spiller sammen. For at blive en god partner kræver det lyst og vilje til at lytte og til at skabe resultater. Køben- havns Lufthavne har både lysten og viljen til aktivt at tage ansvar for at koordinere aktiviteterne overfor de mange interessenter. Passagererne overskud til den ekstra oplevelse Der lyttes til passagererne gennem interviews og den daglige kontakt. Passagererne kan kun få den gode oplevelse, hvis alt det grundlæggende er i orden. Den tid som passagererne tilbringer i Københavns Lufthavn skal respekteres som kvalitetstid. I samarbejde med lufthavnens partnere arbejdes der på at optimere den samlede lufthavnsoplevelse. Derfor måles sikkerhedspersonalet på evnen til uden at slække på sikkerheden at kontrollere passagererne uden at skabe lange kødannelser. En lufthavn skal på alle områder være præget af effektivitet og sikkerhed, men gerne således, at passagererne ikke har fokus på det. Det giver overskud til den ekstra oplevelse, som eksempelvis shoppingcentret byder på. Eller tid til at nyde kunst og design og den atmosfære, som Københavns Lufthavn også er kendt for. Kunderne og samarbejdspartnerne respekt og vilje til dialog Københavns Lufthavnes kunder og samarbejdspartnere spænder vidt. Deres behov og ønsker er forskellige, og Koncernen skal kunne forstå og vurdere disse. Det kræver den fokusering, der er taget højde for i Københavns Lufthavnes organisationsstruktur, som er opbygget om Koncernens primære segmenter. Københavns Lufthavne udviser respekt for kunder og samarbejdspartneres kulturer og kompetencer

9 og anerkender, at de besidder en ekspertise indenfor deres felt, som Koncernen ikke selv har til rådighed. Samtidig anvendes Københavns Lufthavnes egen knowhow til at rådgive partnere. Der bliver taget aktivt ansvar for at målene nås som ejer og udvikler af velfungerende, effektive og passagervenlige lufthavne. Medarbejderne tegner Københavns Lufthavne som partner En partner er ikke bedre end sine medarbejdere. Det er Koncernens medarbejdere, der gennem relationerne til passagererne og til interne såvel som eksterne samarbejdspartnere tegner billedet af Københavns Lufthavne som partner. Det stiller store krav. Københavns Lufthavn er en spændende arbejdsplads. Kun få steder opleves en så direkte kontakt til produktionen, som det er tilfældet for medarbejderne i Københavns Lufthavn: gennem det daglige arbejde, som passager og som kunde. En stor andel er endda nabo til lufthavnen. Det er rart at være stolt af sin arbejdsplads og let at engagere sig i den. Dialogen foregår dagligt på mange niveauer og følges op med udviklings- og medarbejdersamtaler. 7

10 KERNEKOMPETENCER Københavns Lufthavne har opbygget en række kernekompetencer, der medvirker til at omsætte visionen til virkelighed. De væsentligste kompetenceområder falder indenfor driftseffektivitet, fleksibel udnyttelse og udbygning af kapaciteten samt optimering af de kommercielle aktiviteter. Driftseffektivitet Centralt står en forøgelse af Koncernens omsætning uden en parallel forøgelse af omkostningerne med en øget effektivitet til følge. Antallet af passagerer pr. medarbejder var umiddelbart efter Københavns Lufthavnes omdannelse til aktieselskab i og i En medvirkende årsag hertil er en fleksibel udnyttelse af personalet på tværs af fagområderne. En gruppe medarbejdere har en arbejdsdag ligeligt fordelt mellem servicearbejde i terminalerne og opgaver i security-afdelingen, og en lignende ordning er etableret for de medarbejdere, der tager sig af service- og sikkerhedsfunktioner knyttet til afviklingen af flytrafikken. Her arbejder man med fleksibel udnyttelse af fagområderne på den måde, at en medarbejder eksempelvis den ene dag arbejder med den tekniske drift og den anden dag med bustransporten. Fordelen ved sådanne ordninger er, at Københavns Lufthavne får dedikerede medarbejdere, som kan arbejde fleksibelt i flere forskellige funktioner. Der opereres med en 10-årig rullende investeringsplan, som løbende justeres i overensstemmelse med de behov, som forventningerne til trafikudviklingen tilsiger. Investeringsplanen er i høj grad baseret på fleksible og etapevise løsninger, som gør det muligt at reagere hurtigt på ændringer i kapacitetsbehovet. Projekter vil kun blive igangsat, såfremt de drifts- og konkurrencemæssige forudsætninger herfor er opfyldt. Kommercielle aktiviteter Det kommercielle område er en væsentlig del af Københavns Lufthavnes forretningsaktiviteter. På baggrund af detaljerede analyser af passagertyperne i Københavns Lufthavn udvikles butikskoncepter, der modsvarer kundegrupperne og som dermed skaber det største kommercielle potentiale og den højst mulige omsætning pr. passager. Den konceptuelle tankegang bag de kommercielle aktiviteter er senest overført til shoppingcentret i lufthavnen i Cancun, Mexico, der i dag har høj vækst i den kommercielle omsætning. Kapacitetsudnyttelse og udbygning Københavns Lufthavne har udviklet kompetencen til at udnytte den eksisterende kapacitet og tilføre ny kapacitet af høj kvalitet på fleksibel vis og med begrænset anvendelse af kapital. Vision 8

11 Trafikudviklingen 2002 Med en passagervækst på 0,7 procent og et samlet passagertal på 18,3 mio. i 2002 fastholdt Københavns Lufthavn sin position som Skandinaviens største. I 2002 var 47 procent af passagererne i Københavns Lufthavn transferpassagerer, det vil sige rejsende, der skifter fly. Københavns Lufthavn er dermed det største trafikale knudepunkt i Nordeuropa og målt på andelen af transferpassagerer ud af det samlede antal passagerer den næststørste transferlufthavn i Europa, kun overgået af lufthavnen i Frankfurt. I 2002 steg andelen af udenrigs rutepassagerer med 2,9 procent svarende til et samlet antal udenrigs rutepassagerer på 15,4 mio. Antallet af charterpassagerer faldt med 11,8 procent til 1,2 mio., og antallet af indenrigspassagerer faldt med 7,9 procent til 1,7 mio. OPERATIONER Antallet af starter og landinger for passagerfly i Københavns Lufthavn er i 2002 faldet med 6,6 procent i forhold til Tilbagegangen modsvares delvis af, at lufthavnen beflyves af større passagerfly end tidligere. Således er tonnagen kun faldet med 4,4 procent i forhold til 2001, hvilket i stor udstrækning skyldes effekten af indsættelsen af SAS nye og større fly. DEN INTERSKANDINAVISKE TRAFIK De interskandinaviske ruter udgør en vigtig del af trafikunderlaget i Københavns Lufthavn, dels fordi de tilfredsstiller lokalmarkedernes transportbehov, dels fordi de sikrer væksten i det samlede trafiksystem. Et effektivt fødesystem til Københavns Lufthavn genererer således øget interkontinental og europæisk trafik. I 2002 havde Københavns Lufthavn afgange til 24 destinationer i Norden, eksklusiv Grønland og Færøerne. Den interskandinaviske trafik stod i 2002 for 27,9 procent af den samlede trafik. Trafikken til Sverige faldt i 2002 med 9,5 procent. Dette kan især tilskrives den svage svenske økonomi, men også at en fortsat større del af de sydsvenske passagerer ankommer til lufthavnen med tog og bil. Derved bliver disse passagerer registreret som lokalt afgående passagerer og ikke som transferpassagerer. Såvel trafikken på de mindre, svenske destinationer som ruten til Stockholm blev ramt. I 2002 steg trafikken til Norge med 8,9 procent. Oslo-trafikken alene tegnede sig for en stigning på 8,8 procent, hvilket primært skyldes Sterlings opstart af lavprisoperationer på ruten fra marts Trafikken til Finland steg i 2002 med 18,4 procent. Væksten til Finland kan især tilskrives Air Botnia, som i 2002 forøgede antallet af frekvenser til Helsinki. Air Botnia føder primært trafik til SAS trafiksystem i Københavns Lufthavn. DEN EUROPÆISKE TRAFIK De største passagerstrømme i den europæiske trafik går mellem København og de for det danske erhvervsliv vigtige europæiske forretningscentre som London, de større tyske byer samt Paris, Amsterdam og Bruxelles. Den europæiske trafik omfatter desuden al trafik til Øst- og Sydeuropa samt Baltikum. I 2002 havde Københavns Lufthavn afgange til 66 destinationer i Europa (eksklusiv Norden). Den europæiske trafik steg i 2002 med 1,7 9

12 procent og udgjorde dermed 54,0 procent af den samlede trafik. Stigningen skyldes primært øget trafik til Baltikum, Sydeuropa og de større trafikale knudepunkter i den nordvestlige del af Europa. Trafikken til Fjernøsten udviklede sig ligeledes positivt med en stigning i trafikken til Bangkok på 17,2 procent og en stigning i trafikken til Tokyo på 35,1 procent. Kina er et strategisk vigtigt marked for SAS, og i 2002 steg trafikken på ruten til Beijing med 41,2 procent. I 2002 blev ruterne mellem København og Delhi, Toronto samt Tel Aviv nedlagt. Air Canada forventes dog at genstarte på ruten til Toronto fra og med sommerprogrammet INDENRIGSTRAFIKKEN I 2002 fortsatte tendensen med fald i indenrigstrafikken. Således faldt antallet af indenrigspassagerer i forhold til 2001 med 7,9 procent fra 1,9 mio. til 1,7 mio. Tilbagegangen skyldes først og fremmest det ændrede rejsemønster som følge af den forbedrede infrastruktur med broen over Storebælt. Indenrigstrafikken udgjorde i ,4 procent af den samlede trafik. DEN INTERKONTINENTALE TRAFIK De interkontinentale ruter betjener trafikstrømmene mellem Københavns Lufthavn og Nordamerika, Asien, Afrika, Sydamerika og Mellemøsten. I 2002 havde Københavns Lufthavn afgange til 19 interkontinentale destinationer. Den interkontinentale trafik udgjorde i ,7 procent af den samlede trafik. Trafikken til USA udviklede sig positivt med en stigning i 2002 på 34,4 procent. Stigningen skete primært på ruten til Washington, der åbnede i maj 2001, og på ruten til New York, hvor en del af stigningen kan tilskrives, at SAS lukkede ruten mellem Oslo og New York ultimo oktober CHARTERTRAFIKKEN I 2002 faldt antallet af charterrejsende i forhold til 2001 med 11,8 procent fra 1,4 mio. til 1,2 mio. passagerer. Chartertrafikken udgjorde i ,6 procent af den samlede trafik. De senere år har været præget af et mindre udbud af charterrejser som følge af et ændret feriemønster i retning af færre pakkerejser og flere individuelt rejsende. Dette har betydet, at turoperatørerne i stigende omfang gør brug af ordinære ruteselskaber herunder lavprisselskaber i stedet for traditionelle charteroperatører. Rejsende på sådanne charterrejser bliver i Københavns Lufthavnes statistik registreret som rutepassagerer og ikke som charterpassagerer. Trafikudviklingen 2002 UDVIKLINGEN I MARKEDET FOR LAVPRISTRAFIK Igennem de senere år har de etablerede flyselskaber oplevet en øget konkurrence fra lavprisselskaber, som er de ruteselskaber, der i kraft af deres fokus på omkostninger bruger pris som den væsentligste konkurrenceparameter. Konkurrencen mellem de etablerede selskaber og lavprisselskaberne finder hovedsagelig sted på den trafik, som foregår på en enkelt strækning punkt til punkt trafik i modsætning til transfertrafikken, som er en vigtig del af de etablerede flyselskabers produkt. I Københavns Lufthavn har lavprisselskaberne Sterling, Virgin og easyjet i de senere år, udover at udvide markederne, også vundet markedsandele. I 2002 udgjorde lavpristrafikken således 3,3 procent 10

13 af totaltrafikken og 3,6 procent af rutetrafikken mod henholdsvis 2,1 procent og 2,2 procent i Væksten i lavpristrafikken i Københavns Lufthavn var i ,7 procent, og antallet af passagerer er steget til det dobbelte på 2 år. Stigningen skyldes først og fremmest Sterlings introduktion af lavpristrafik til en lang række sydeuropæiske destinationer. Muligheden for billigbilletter med lavprisselskaberne har som ovenfor nævnt medført et ekstraordinært fald i antallet af charterpassagerer. FRAGTTRAFIKKEN I 2002 håndterede Københavns Lufthavn i alt tons fragt. Fragtmængden faldt 1,4 procent i forhold til Antallet af all-cargo flights faldt med 26,3 procent og den samlede tonnage med 12,3 procent. Faldet i fragtmængden skyldes i stor udstrækning, at ekspresselskabet UPS fra 1. april 2002 flyttede sine operationer til Malmø/ Sturup samt at en række mindre ruter er indstillet som følge af den forbedrede infrastruktur over Storebælt og Øresund. Passagerer fordelt Passagerer på regioner fordelt 2002på regioner 2002 Interskandinaviske DKK'000 Andel ,9% ,4% Europæiske ,0% ,7% Interkontinentale ,7% ,2% Indenrigs ,4% ,9% Total % ,7% 11

14 12

15 13

16 Segmentbeskrivelse Fra 2002 har Koncernen valgt at rapportere segmentoplysninger opdelt på forretningsaktiviteterne Trafik, Kommerciel og International. Segmenter (DKK mio.) TRAFIK Ekstern omsætning (DKK mio.) Driftsresultat (DKK mio.) 282 Forretningsområdets aktiver (DKK mio.) Antal ansatte, gennemsnit for året Forretningsgrundlag Trafik omfatter de aktiviteter og funktioner, som lufthavnene i Kastrup og Roskilde stiller til rådighed for at luftfartsselskaberne kan afvikle flytrafikken, herunder de faciliteter, som passagerernes passage gennem disse lufthavne nødvendiggør. Trafik Omsætning Driftsresultat -21 International Kommerciel 20 De trafikrelaterede indtægter består af passager-, start- og opholdsafgifter og dækker benyttelse af en række fælles faciliteter i lufthavnene i Kastrup og Roskilde, herunder bygninger, passagerfaciliteter, baner og rulleveje til flyene. Segmentbeskrivelse 14 MÅLSÆTNINGER Trafik og Kommerciel Københavns Lufthavne vil fortsat arbejde for at være blandt markedets førende, når det gælder innovation, kundetilfredshed og økonomisk afkast gennem videreudvikling af Koncernens kernekompetencer. International Med fokus på Shareholder Value vil Københavns Lufthavne søge at skabe yderligere udvikling og økonomisk vækst ved at udnytte Koncernens kompetencer i forbindelse med investeringer i udenlandske lufthavne. Modellen for regulering af taksterne i Københavns Lufthavne bygger på en aftale indgået mellem Københavns Lufthavne og Trafikministeriet i Læs mere om reguleringsmodellen på i hovedtræk Ny takstaftale Københavns Lufthavne indgik i 2002 en ny aftale med de danske luftfartsselskaber og IATA, som repræsentant for de udenlandske luftfartsselskaber, om regulering af trafikafgifterne i Københavns Lufthavn. Den nye aftale er gældende fra 2003 til og med Det er aftalt, at trafikafgifterne i Københavns Lufthavn årligt reguleres med 2,75 procent.

17 Takstregulering januar januar januar 2005 Passagerafgifter 4,00% 4,00% 4,00% Startafgifter 1,50% 1,50% 1,50% Opholdsafgifter 1,50% 1,50% 1,50% Samlet takststigning 2,75% 2,75% 2,75% Hvis myndighederne i aftaleperioden pålægger Københavns Lufthavne væsentlige omkostninger til ændrede sikkerhedsforanstaltninger er det mellem parterne aftalt, at trafikafgifterne - forudsat Trafikministeriets godkendelse - kan stige mere end den aftalte regulering. security-afdelingen i særdeleshed var stærkt involveret i såvel planlægning som praktisk afvikling af en lang række møder i forbindelse hermed. Ved afviklingen af topmøderne i Bella Center stod Københavns Lufthavns sikkerhedsmedarbejdere for eftersyn af både deltagere og gæster. Trafikafgifterne i Roskilde Lufthavn berøres ikke af aftalen. Aftalen er et udtryk for en fortsættelse og styrkelse af et konstruktivt samarbejde mellem Københavns Lufthavne og luftfartsselskaberne, der nu for den anden 3-årige periode i træk har muliggjort enighed mellem parterne om en balanceret aftale vedrørende prisudviklingen i Københavns Lufthavn. Gratis information om flyselskabernes billigbilletter Som led i tilpasningen af kommunikationen til den nye markedsstruktur lancerede Københavns Lufthavne i 2002 Flyv billigt fra Kastrup på Koncernens hjemmeside. Ordningen indebærer, at Københavns Lufthavne i dag på som en service for passagererne tilbyder flyselskaberne gratis at informere om lavprisflybilletter med afrejse fra Københavns Lufthavn. Security I 2002 blev skærpelsen i sikkerhedsberedskabet, der blev indført efter 11. september 2001, stort set opretholdt. Konkret har det i Københavns Lufthavn betydet, at sikkerhedsniveauet for indenrigspassagerer permanent er blevet hævet til samme niveau som for udenrigspassagerer. Fra 2003 kræver myndighederne på europæisk plan 100 procent sikkerhedseftersyn af al indskrevet bagage. Dette har været standard i Københavns Lufthavn siden september Arbejdet med sikkerhed var i andet halvår 2002 præget af EU-formandskabet. Københavns Lufthavn i almindelighed og Udbygning af Roskilde Lufthavn Som konsekvens af den øgede efterspørgsel på lavprisrejser har Københavns Lufthavne løbende overvejet muligheden for at anvende Roskilde Lufthavn til lavprislufthavn. Dette vil imidlertid kræve en udbygning af baneanlægget, der i dag er for smalt og for kort til de flytyper, som lavprisselskaberne anvender. I dag kan banesystemet eksempelvis højst beflyves af mindre Boeing 737-typer. Siden efteråret 2002 har Københavns Lufthavne deltaget i en arbejdsgruppe, der skal vurdere mulighederne for og omkostningerne ved at gennemføre en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering 15

18 Segmentbeskrivelse af Virkningerne på Miljøet), som er nødvendig forud for en eventuel udvidelse af Roskilde Lufthavn. Omkostningerne ved de nødvendige udbygninger af banesystemet, afgangshallen og parkeringsanlægget samt de øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse forudsættes i givet fald dækket på forretningsmæssig vis af den øgede beflyvning. KOMMERCIEL Ekstern omsætning (DKK mio.) 877 Driftsresultat (DKK mio.) 476 Forretningsområdets aktiver (DKK mio.) Antal ansatte, gennemsnit for året 475 Forretningsgrundlag Kommerciel omfatter de faciliteter og services, som passagerer og andre tilbydes, herunder parkeringsfaciliteter, butikker, restauranter, hvileområder, lounges og hotel. Aktiviteterne er i langt de fleste tilfælde koncessioneret til private forretningsdrivende. Endvidere omfatter forretningsområdet udlejning af Københavns Lufthavnes bygninger, lokaler og arealer til koncerneksterne lejere. I Københavns Lufthavn er der i alt 11 toldfrie butikker og 37 specialbutikker foruden i alt 22 restauranter fordelt på airside og landside. I Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn er der til eksterne lejere udlejet m 2 etageareal og m 2 jordareal, heraf m 2 landbrugsareal. Den eksterne omsætning i det kommercielle segment består af koncessionsindtægter, lejeindtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer samt hoteldrift i hovedtræk Nyt shoppingkoncept I juni 2002 slog Københavns Lufthavne og koncessionshaveren The Nuance Group dørene op til et nyt shoppingcenter, Atrium, der er bygget efter shop-in-shop-princippet med 18 butikker samlet under et og med et samlet areal på m 2. Det nye shoppingområde har medvirket til at befæste og fremtidssikre Koncernens og Københavns Lufthavns shoppingcenters internationale topplacering. I oktober 2002 blev The Nuance Group således af det internationale rejsemagasin Frontier Magazine tildelt prisen som Airport Retailer Of The Year, netop på grund af Atrium. Det var hermed første gang i 5 år, at en europæisk lufthavn tildeltes denne pris. Københavns Lufthavne planlægger i de kommende år at modernisere og udbygge den øvrige del af shoppingcentret, og Atrium indgår som et meget væsentligt og centralt element i første fase af denne proces. Ny differentieret parkeringsordning I 2002 blev det lettere at finde den parkeringsplads, der passer behov og pengepung bedst. Her blev det nemlig muligt for passagererne i Københavns Lufthavn at vælge mellem den billige økonomiparkering og den dyrere businessparkering. Samtidig introduceredes et særligt ferietilbud for de passagerer, der skal ud at rejse 1 eller 2 uger. Det er Lufthavnsparkeringen København A/S, der står for driften af parkeringsanlæggene i Københavns Lufthavn, som i 2002 havde i alt 1,6 mio. parkanter. Styrket serviceniveau med informationsteknologi I 2002 tog Københavns Lufthavne en række informationsteknologiske initiativer, som har medvirket 16

19 til at højne serviceniveauet i Københavns Lufthavn. Et nyt koncept har gjort det lettere og hurtigere at forudbestille toldfrie varer hjemmefra via nettet, og med en ny SMS-service er det i dag muligt at få besked til mobiltelefonen, eksempelvis når det er tid til at gå til gaten og ombord på flyet, eller når flyet og bagagen er ankommet. Endelig er det meste af Københavns Lufthavn blevet udstyret med trådløst netværk, som betyder, at det nu er muligt at koble sig på nettet med en bærbar computer og dermed udnytte opholdet effektivt. Airport Business Park Københavns Lufthavne arbejdede i 2002 videre på at udvikle østarealet på cirka m 2, som Koncernen erhvervede i 2001 med henblik på at fremtidssikre Københavns Lufthavns udvikling og med mulighed for at etablere et regionalt knudepunkt for logistik, fragt og distribution. Projektet henvender sig til virksomheder, der ønsker at placere sig centralt i Øresundsregionen. Området kan bebygges med i alt cirka etage-m 2 og rummer mulighed for etablering af blandt andet lager og kontorfaciliteter. INTERNATIONAL Ekstern omsætning (DKK mio.) 20 Driftsresultat (DKK mio.) 21 Resultat af associerede virksomheder (DKK mio.) 21 Forretningsområdets aktiver (DKK mio.) 20 Kapitalandele i associerede virksomheder (DKK mio.) Antal ansatte, gennemsnit for året 24 Forretningsgrundlag International omfatter investering i udenlandske lufthavne samt efterfølgende rådgivning til disse lufthavne omkring drift, optimering og øget effektivitet. Den eksterne omsætning i det internationale segment omfatter salg af rådgivningsydelser vedrørende lufthavnsdrift. Driftsomkostningerne er særligt påvirkede af akkvisitionsomkostninger. Københavns Lufthavnes internationale aktiviteter Københavns Lufthavne havde ultimo 2002 aktiviteter i Kina, England, Mexico og Norge. Koncernens ejerandele i de udenlandske lufthavne er illustreret nedenfor. Den fuldstændige koncernstruktur for Københavns Lufthavne er afbildet bagest i denne rapport. Læs desuden om Koncernens internationale aktiviteter på Hainan Meilan Airport Company Ltd. Folkerepublikken Kina Newcastle International Airport Ltd. England Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) Mexico Rygge Sivile Lufthavn AS Norge 20,0% 49,0% 6,3% 35,3% 17

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002 Postboks 74 Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere