Forord. Tekstkonventioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Tekstkonventioner"

Transkript

1 Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af multifunktionsfjernbetjeningen MD (omtales kort som fjernbetjeningen). Det forudsættes, at brugeren af fjernbetjeningen har et generelt kendskab til håndtering af underholdningselektronik og de tilhørende fjernbetjeninger. Denne betjeningsvejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan du betjener dine apparater ved hjælp af fjernbetjeningen. De præcise anvisninger finder du i betjeningsvejledningerne til de relevante apparater. Alle personer, der betjener rengør eller bortskaffer denne fjernbetjening, skal være bekendt med hele denne betjeningsvejlednings indhold. Denne betjeningsvejledning er en del af produktet. Opbevar altid denne betjeningsvejledning i nærheden af fjernbetjeningen. Lad betjeningsvejledningen følge med, hvis du sælger fjernbetjeningen eller på anden måde overdrager den. Tekstkonventioner De forskellige elementer i betjeningsvejledningen kan kendes på de faste tekstkonventioner. Således kan du nemt skelne mellem, om der er tale om normal tekst krydshenvisninger Nummererede lister Handlingstrin. Betegnelser for taster på fjernbetjeningen skrives med store bogstaver - f.eks. HOME. Betegnelser for displaytaster og menubetegnelser skrives i anførselstegn -. f.eks. Sat. Disse anvisninger indeholder yderligere oplysninger om anvendelsen af fjernbetjeningen. 1

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger...3 Korrekt anvendelse...3 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...3 Bemærkninger om behandlingen af batterier...4 Tekstkonventioner for sikkerhedsanvisningerne...4 Beskrivelse af apparatet...5 Pakkens indhold...5 Funktioner...5 Apparatoversigt...6 Første trin...8 Isætning af batterier...8 Lær fjernbetjeningens menu at kende...9 Indstilling af fjernbetjeningen til dit apparat...10 Anvendelse af favoritlister...12 Oprettelse af en favoritliste...12 Tilføjelse af et nyt opslag...12 Redigering af en eksisterende post...13 Sortering af en favoritliste...13 Sletning af en post fra favoritlisten...14 Omdøbning af en favoritliste...14 Åbning af programmer fra en favoritliste...15 Anvendelse af indlæringsfunktionen...15 Kopiering af en tastefunktion...16 Programmering af tastekombinationer...17 Anvendelse af fjernbetjeningen...18 Vælg apparat...18 Slukning af apparater...18 Anvendelse af sleeptimeren...18 Konfiguration af børnesikring...19 Overførsel af kommandoer til et apparat, der ikke er aktivt...20 Ændring af indstillinger på fjernbetjeningen...21 Grundlæggende indstillinger...21 Indstilling af fjernbetjeningen til flere apparater...22 Indtastning af tekst...22 Sletning af indstillinger...23 Visning og ændring af apparatkoder...23 Løsning af problemer...24 Tekniske data...25 Efter brugen...25 Rengør fjernbetjeningen...25 Tag fjernbetjeningen ud af brug...25 Bortskaffelse af fjernbetjeningen...25 Bortskaffelse af batterier

3 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt, inden du tager fjernbetjeningen i brug. Tag hensyn til alle advarsler, og følg alle anvisninger på displayet og i denne betjeningsvejledning. Korrekt anvendelse Multifunktionsfjernbetjeningen MD er beregnet til betjening og indstilling af apparater, der tilhører kategorien underholdningselektronik, indendørs og til privat brug. Den er udelukkende beregnet og må kun anvendes til disse formål. Den må kun anvendes på den måde, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan føre til beskadigelse af fjernbetjeningen eller apparaterne. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Undgå kvælningsfare Lad ikke små børn lege med folie eller andre emballagedele. Opbevar folie og andre emballagedele utilgængeligt for børn. Undgå kvæstelsesfare Multifunktionsfjernbetjeningen er udstyret med en infrarøddiode af laserklasse 1. Den er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer, at skadelige laserstråler slipper ud ved normal brug. For at undgå øjenskader må apparatets sikkerhedssystem aldrig manipuleres eller beskadiges. Undgå skader Undgå at sætte dig på fjernbetjeningen, og stil ikke tunge genstande på den. Rengør fjernbetjeningen jævnligt. Brug ikke hårde genstande ved rengøringen. Overlad altid reparations- og vedligeholdelsesarbejde til kvalificerede fagfolk. Udsæt ikke fjernbetjeningen for støv, stærkt sollys, høj fugtighed, høje temperaturer eller kraftige rystelser. 3

4 Sikkerhedsanvisninger Bemærkninger om behandlingen af batterier Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis nogen sluger et batteri, skal du omgående søge lægehjælp. Som udgangspunkt bør du kun indsætte nye batterier. Anvend aldrig gamle og nye batterier sammen. Bland ikke forskellige batterityper. Udskift kun batterierne med batterier af samme eller tilsvarende type. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batterierne er rene. Rengør dem om nødvendigt. Vær opmærksom på polariteten (+/ ), når du sætter batterierne i. Forsøg aldrig at genoplade batterier. Der er eksplosionsfare! Kortslut ikke batterierne. Opbevar batterierne på et køligt og tørt sted. Direkte udsættelse for kraftig varme kan beskadige batterierne. Udsæt ikke fjernbetjeningen for kraftige varmekilder. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. Tag straks opbrugte batterier ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du lægger nye batterier i. Der er fare for ætsning på grund af batterisyre! Fjern tomme batterier fra apparatet. Tekstkonventioner for sikkerhedsanvisningerne I denne betjeningsvejledning finder du følgende kategorier sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger: Sikkerhedsanvisninger advarer om en situation, der kan føre til tingskader og skader på omgivelserne. 4

5 Beskrivelse af apparatet Beskrivelse af apparatet Pakkens indhold Multifunktionsfjernbetjening Kodeliste med apparatkoderne Betjeningsvejledning. De fire batterier af typen Micro LR03 AAA 1,5 V, som denne fjernbetjening kræver, medfølger ikke. Funktioner Denne multifunktionsfjernbetjening kan betjene følgende typer apparater: Tv (fjernsynsapparat med videotekst/tekst-tv, projektor, fladskærmsapparater) VCR (videooptager) DVR (digital harddiskoptager) Kabelmodtager SAT (satellitmodtager) DVB-modtager DVD (DVD-afspiller og DVD-optager) AUDIO (stereoanlæg) CD (cd-afspiller) Aux1 til andre apparater (forstærker, tuner, kassetteenheder, minidisc osv.) Aux2 til andre apparater (forstærker, tuner, kassetteenheder, minidisc osv.) Denne fjernbetjening fungerer sammen med de mest almindelige infrarødkommandoer til de fleste, men ikke alle modeller og mærker. Denne fjernbetjening har funktioner, som dit apparat muligvis ikke understøtter. Omvendt er det også muligt, at visse af apparatets specialfunktioner ikke understøttes af denne fjernbetjening. I så fald kan du kopiere kommandoerne fra den originale fjernbetjening ved hjælp af indlæringsfunktionen (se side 15). Visse funktioner skal på denne fjernbetjening programmeres på en måde, der afviger fra betjeningen af din gamle fjernbetjening. Disse programmeringer kan du kun finde ved hjælp af apparatet. Gennemlæs først hele denne vejledning for at lære alle fjernbetjeningens muligheder at kende. Læs også vejledningerne til de apparater, som du vil kontrollere med fjernbetjeningen. Sæt derefter batterierne i fjernbetjeningen, og følg vejledningen på displayet. 5

6 Beskrivelse af apparatet Apparatoversigt 6

7 Beskrivelse af apparatet Nr. Funktion Nr. Funktion 1 TÆND/SLUK 15 Stop 2 PROFIL 2 til visning af favoritliste 2 16 Pause 3 Ti displaytaster 17 Åbn skærmfunktioner 4 MODE: Vælg apparat 18 Åbn tekst-tv-funktioner 5 FAVORITTER: Vis oversigt over favoritlisterne 6 PROG+/PROG : Programvalg 7 Navigationsring til navigation i skærmmenuerne 8 OK: til bekræftelse af indtastninger 9 EPG: vis elektronisk programoversigt (afhænger af apparatet) 10 EXIT: forlader apparatmenuerne. 19 Start optagelse 20 Hurtig tilbage 21 AV: Skift til eksternt apparat 22 Lydløs 23 MENU: Åbn apparatmenuen 24 VOL+/VOL : Lydstyrkeknap 11 Taltaster 25 HOME: Åbn hovedmenuen 12 -/--: Skift til tocifrede programnumre 26 Farvedisplay 13 Afspil 27 PROFIL 1 til visning af favoritliste 1 14 Hurtig frem Du kan også tilknytte en anden funktion til tasterne. Undtaget herfra er følgende taster: PROFIL 1/PROFIL 2 TÆND/SLUK HOME MODE FAVORITTER Hvis du vil ændre tastetilknytningen, skal du gøre som beskrevet i kapitlet Kopiering af en tastefunktion, side 16. Du kan aktivere fire frit programmerbare funktioner på navigationsringen (7). Det gør du ved at trykke på et af de følgende steder: over tasten OK under tasten OK til højre for tasten OK til venstre for tasten OK Under indstillingerne på fjernbetjeningen kan du gå tilbage til den forrige visning. Hvis du vil gøre det, skal du trykke på navigationsringen til venstre for tasten OK. 7

8 Første trin Første trin Isætning af batterier Læg de fire mikroceller LR03 AAA (medfølger ikke) i batterirummet på bagsiden af apparatet under hensyntagen til polariteten +/ Når du har lagt batterierne i fjernbetjeningen, vises der automatisk en kort introduktion på displayet. Følg vejledningen på displayet. Derefter startes funktionen til indstilling af fjernbetjeningen på tvapparatet. Når du har foretaget denne indstilling, kan du indstille fjernbetjeningen til flere apparater. Der er ingen forskel på indstillingen af fjernbetjeningen på de forskellige apparattyper. Når du har indstillet fjernbetjeningen til de ønskede apparattyper, kan du gemme dine foretrukne programmer på en favoritliste. Du kan ændre eller slette alle indtastninger, som du foretager ved den første ibrugtagning, på et senere tidspunkt. De programmerede indstillinger (apparatkoder, indlæringsfunktioner og makroer) forbliver gemt i fjernbetjeningen, selvom du tager batterierne ud. 8

9 Første trin Lær fjernbetjeningens menu at kende Menuoversigt Menu Apparat TÆND/SLUK Sleeptimer Indlæringsfunktion Setup Hjælp Undermenuer Apparatoversigt Apparatoversigt Tastevalg Apparater Favoritter Slet Udvidet Apparatoversigt Assistent Ny/rediger Sorter Slet Omdøb Hjælp på skærmen vises. Apparater Favoritter Lærte taster Punchthrough Slet alle Indstillinger Apparatkoder Punchthrough Børnesikring Navigation i menuen Hvis du vil åbne hovedmenuen, skal du trykke på tasten HOME. Hvis du vil åbne en menu eller en undermenu, skal du trykke på displaytasten under det ønskede menunavn. Hvis du vil skifte til den næste side på en liste, skal du trykke på displaytasten Mere eller Næste. Hvis du vil skifte til den foregående side på en liste, skal du trykke på det venstre område af navigationsringen. Du kan ikke bladre tilbage i favoritlisterne. Tryk på tasten Mere, indtil den ønskede oplysnings side vises igen. Hvis du vil gå tilbage til den forrige visning, skal du trykke på navigationsringen til venstre for tasten OK. Den umiddelbart overordnede menu eller undermenu åbnes. De udførte indtastninger gemmes ikke. Hvis du vil lukke en åbnet menu og skifte til hovedmenuen, skal du trykke på tasten HOME. Hvis du har foretaget indtastninger, gemmes de. 9

10 Første trin Indstilling af fjernbetjeningen til dit apparat Læs betjeningsvejledningen til det ønskede apparat grundigt igennem. Tænd apparatet. Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Apparater. Vælg den ønskede apparattype ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Hvis du kender apparatets mærke, kan du vælge det på listen med mærker på displayet. Tryk på displaytasten Ja. På displayet vises den første side af en liste med de lagrede mærker. Vælg et vist mærke ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Hvis du vil skifte til den næste side på listen, skal du trykke på displaytasten Næste. Hvis du vil gå tilbage til den forrige side på listen, skal du trykke på displaytasten Tilbage. Hvis du ikke kender apparatets mærke, skal du trykke på displaytasten Nej. I så fald indeholder de nedenfor beskrevne valgmuligheder flere muligheder end i forbindelse med et kendt mærke. Det kan derfor tage væsentligt længere tid at vælge. Der vises en advarsel på displayet. Ret fjernbetjeningens forside mod modtageren på apparatet. Tryk på tasten TÆND/SLUK, indtil apparatet slukkes. Tryk derefter på displaytasten Gem. Du kan nu teste, om fjernbetjeningen fungerer. Tryk på de forskellige taster, f.eks. programtaster, lydstyrkeregulering eller tekst-tv-taster. På nogle tv-apparater kan tv-apparatet ikke tændes med TÆND/SLUK-tasten på den gamle fjernbetjening. I så fald kan apparatet heller ikke tændes med TÆND/SLUK-tasten på multifunktionsfjernbetjeningen. Læs i betjeningsvejledningen til dit apparat for at finde ud af, hvilken tast du skal bruge for at tænde det. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer problemfrit, skal du trykke på displaytasten Rediger. På displayet vises valgmulighederne. Tryk igen på tasten TÆND/SLUK, indtil apparatet slukkes. Gentag funktionstesten. 10

11 Første trin Når fjernbetjeningen fungerer problemfrit, kan du vælge forskellige funktioner i menuen: Hvis du vil give apparatet et navn, skal du trykke på displaytasten Navn. Indtast derefter det ønskede navn med taltasterne. En nøjagtig beskrivelse af indtastningen af tegn med fjernbetjeningen finder du i afsnittet Indstilling af fjernbetjeningen til dit apparat på side 22. Hvis du vil anvende indstillingerne, skal du trykke på displaytasten Gem. Hvis du vil indstille fjernbetjeningen til flere apparater, skal du trykke på displaytasten Nej, indtil det ønskede apparat vises. Tryk derefter på displaytasten Ja. Gentag derefter indstillingerne for dette apparat. Hvis du ikke vil indstille fjernbetjeningen til andre apparater, skal du trykke på displaytasten Afslut. Indstillingerne gemmes. Når indstillingerne er gemt, bliver du ved den første anvendelse opfordret til at oprette din favoritliste med en visning på displayet. Hvis du ikke vil oprette en favoritliste, skal du trykke på tasten HOME. Der vises en forespørgsel. Hvis du ikke vil oprette en favoritliste, skal du trykke på displaytasten Afslut. Hvis du alligevel vil oprette en favoritliste, skal du trykke på displaytasten Fortsæt. Opret favoritlisten som beskrevet i det følgende kapitel. 11

12 Anvendelse af favoritlister Anvendelse af favoritlister Med en favoritliste kan du vælge dine foretrukne programmer på displayet. Du kan oprette op til ti favoritlister. Hver favoritliste kan indeholde op til hundrede programmer. På favoritlisterne kan du gemme både radio- og fjernsynsprogrammer, når du har indstillet fjernbetjeningen til de tilsvarende apparater. Oprettelse af en favoritliste Hvis du vil oprette en favoritliste skal du gøre som følger: Tryk på displaytasten Setup Tryk på displaytasten Favoritter. Hvis du vil oprette eller ændre favoritlister, skal du trykke på displaytasten Ny/rediger. Vælg den ønskede favoritliste med displaytasterne. Favoritlisterne vises. Hvis du vil oprette en kort hjælpetekst til denne undermenu, skal du trykke på displaytasten Assistent. Tilføjelse af et nyt opslag Hvis du vil tilføje en ny kanal til favoritlisten, skal du gøre som følger: Tryk på en dsplaytast, som der endnu ikke findes et logo ud for. Hvis du vil vælge et andet apparat, skal du trykke på displaytasten Vælg apparat, indtil det ønskede apparat vises. Brug taltasterne til at indtaste den programplads, som det ønskede program har på dit fjernsynsapparat. I forbindelse med forskellige fjernsynsapparater kan metoden til indtastning af denne programplads være anderledes end den her beskrevne metode. Læs i betjeningsvejledningen til dit apparat for at finde ud af, hvilken tast du skal bruge for at tænde det. I så fald skal du finde den relevante metode i betjeningsvejledningen til apparatet. Hvis du vil vælge et programlogo, skal du trykke på displaytasten Vælg logo. Der vises en liste med forskellige programlogoer. Hvis du vil skifte til den næste side på listen, skal du trykke på displaytasten Næste. Hvis du vil gå tilbage til den forrige side på listen, skal du trykke på displaytasten Tilbage. Hvis du vil vælge et logo, skal du trykke på den tilsvarende displaytast. 12

13 Anvendelse af favoritlister Hvis logoet for det program, du har indstillet, ikke findes på listen, kan du bruge et generelt ikon fra listen. Hvis du hverken bruger et logo eller et ikon, vises programpladsens nummer på favoritlisten. Hvis du alligevel vil gemme kanalen i favoritlisten, skal du trykke på displaytasten Gem. Redigering af en eksisterende post Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du trykke på en displaytast, som der allerede vises en post ud for. Foretag de ønskede ændringer på den måde, der er beskrevet for nye opslag. Sortering af en favoritliste Du kan ændre rækkefølgende for posterne på en favoritliste. Du kan flytte en post på den samme side foran et andet opslag, eller Du kan flytte opslag mellem forskellige sider. Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Favoritter. Tryk på displaytasten Sorter. Vælg den ønskede favoritliste ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Favoritlisterne vises. Hvis du vil skifte til siden med den ønskede post, skal du trykke på displaytasten Næste. Marker den post, som du vil flytte, ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Posten på favoritlisten angives med en grøn ramme. Vælg den post, på hvis plads du vil indsætte den markerede post, på favoritlisten. Tryk på displaytasten for den valgte post. 13

14 Anvendelse af favoritlister Hvis begge poster blev vist på samme side af favoritlisten, indsættes den markerede post foran den valgte post. Hvis posterne står på forskellige sider af favoritlisten, kan du vælge, om posten skal indsættes på en eksisterende side eller på en tom side. Hvis du vil indsætte posten på den eksisterende side, skal du trykke på displaytasten Eksisterende. Hvis du vil indsætte posten på en ny side, skal du trykke på displaytasten Ny side. Hvis du vil indsætte posten, skal du trykke på displaytasten ved siden af den ønskede position. Hvis der allerede findes en destinationsposition, byttes der rundt på posternes positioner. Hvis der endnu ikke findes en post på destinationspositionen, indsættes den flyttede post på den valgte position. Sletning af en post fra favoritlisten Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Favoritter. Hvis du vil slette programmer fra en favoritliste, skal du trykke på displaytasten Slet. Vælg den ønskede favoritliste ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Tryk på displaytasten ved siden af den post, du vil slette. Posten markeres med et rødt x. Tryk på tasten OK for at bekræfte valget. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Tryk på displaytasten Ja for at slette posten. Hvis du vil lukke undermenuen Slet uden at slette posten, skal du trykke på displaytasten Afslut. Omdøbning af en favoritliste Tryk på displaytasten Setup Tryk på displaytasten Favoritter. Hvis du vil ændre en favoritlistes navn, skal du trykke på displaytasten Omdøb. Vælg den ønskede favoritliste ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Indtast det ønskede navn til favoritlisten med taltasterne som beskrevet i afsnittet Indtastning af tekst fra side

15 Anvendelse af indlæringsfunktionen Åbning af programmer fra en favoritliste Du kan åbne dine favoritlister på følgende måder: Hvis du vil åbne favoritliste 1 direkte, skal du trykke på displaytasten PROFIL 1. Hvis du vil åbne favoritliste 2 direkte, skal du trykke på displaytasten PROFIL 2. Hvis du åbner en favoritliste, hvor du endnu ikke har gemt en kanal, åbnes menuen til oprettelse af favoritlisten. Angiv favoritterne som beskrevet i afsnittet Anvendelse af favoritlister fra side 12. Hvis du ikke vil oprette en favoritliste, skal du trykke på tasten HOME. Hvis du vil have vist en liste med alle favoritlister, skal du trykke på tasten FAVORITTER. Favoritlister, som du har gemt kanaler i, vises med blå skrift. Tryk på displaytasten ved siden af navnet på den ønskede favoritliste. Favoritlisterne vises. Hvis du vil skifte til siden med den ønskede post, skal du trykke på displaytasten Næste. Hvis du vil skifte til den ønskede kanal, skal du trykke på displaytasten ved siden af det tilsvarende logo eller på programnummeret. Anvendelse af indlæringsfunktionen Du kan kopiere funktioner og tastetilknytninger fra din gamle fjernbetjening. I den forbindelse overføres din gamle fjernbetjenings signal til multifunktionsfjernbetjeningen. Du kan aktivere denne funktion på flere forskellige måder: Du kan aktivere funktionen med en tast på fjernbetjeningen. Du kan gemme funktionen på en af 27 positioner i menuen Apparat og aktivere den via displaytasterne. Du kan kombinere forskellige tastefunktioner og aktivere dem med et tastetryk. 15

16 Anvendelse af indlæringsfunktionen Kopiering af en tastefunktion Hvis du vil kopiere funktionen for en tast fra en gammel fjernbetjening til multifunktionsfjernbetjeningen, skal du gøre følgende: Tryk på displaytasten Indlæringsfunktion. Vælg, om funktionen skal aktiveres med en displaytast eller med en af hovedtasterne, ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Vælg det apparat, som du vil bruge denne funktion til. Læg den gamle fjernbetjening på et jævnt underlag og ca. 2,5 cm fra multifunktionsfjernbetjeningen. Den gamle fjernbetjenings sender skal som vist være rettet mod multifunktionsfjernbetjeningens underside. 1 ca. 2,5 cm Hvis du vil aktivere den ønskede funktion via en displaytast, kan du vælge mellem 27 mulige taster. Displaytasterne vises som en liste på displayet. Hvis du vil skifte til den næste side på listen, skal du trykke på displaytasten Mere. Alt afhængigt af det valgte apparat er der på forhånd programmeret forskellige funktioner. Hvis du vil starte indlæringsprogrammet, skal du trykke på den tast, som du vil bruge til at aktivere funktionen på multifunktionsfjernbetjeningen. På displayet vises Lær. 16

17 Anvendelse af indlæringsfunktionen Tryk på den tast på den gamle fjernbetjening, hvis funktion du vil kopiere. Hvis tastefunktionen ikke kan kopieres uden problemer, vises Fejl. Juster igen de to fjernbetjeninger. Start indlæringsprogrammet igen. Hvis tastefunktionen blev kopieret, vises Lykkedes. Hvis du vil ændre en displaytasts navn, skal du trykke på displaytasten Omdøb. Indtast det ønskede navn ved hjælp af taltasterne. Tryk på displaytasten Færdig for at programmere den næste tastefunktion. Programmering af tastekombinationer Du kan samle forskellige funktioner i en såkaldt makro og aktivere dem via en enkelt af multifunktionsfjernbetjeningens hovedtaster eller displaytaster. Sådan gør du: Hvis du vil programmere den første funktion, skal du gøre som beskrevet i afsnittet Kopiering af en tastefunktion fra side 16. Hvis tastefunktionen blev kopieret, vises Lykkedes. Tryk på displaytasten Tilføj tast til makro. Ved visse kombinationer af funktioner kræves der en ventetid mellem to kommandoer. Du kan angive en ventetid på mellem et og ni sekunder mellem to kommandoer. Programmer den ønskede ventetid ved at trykke på den tilsvarende taltast. Hvis du vil programmere den næste funktion, skal du trykke på den tilsvarende tast på din gamle fjernbetjening. Gentag disse trin, indtil du har programmeret alle de ønskede funktioner. 17

18 Anvendelse af fjernbetjeningen Anvendelse af fjernbetjeningen Vælg apparat Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre forskellige apparater. For at undgå at sende en kommando til alle apparater samtidig, kan du vælge det apparat, du vil styre, på følgende måde: Tryk på tasten MODE. På displayet vises en liste med de mulige apparater. Ikke indstillede apparater vises med grå. Hvis du vil skifte til den næste side på listen, skal du trykke på displaytasten Næste. Hvis du vil gå tilbage til den forrige side på listen, skal du trykke på displaytasten Tilbage. Vælg et indstillet apparat ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Slukning af apparater Du kan slukke alle indstillede apparater med fjernbetjeningen. Alt afhængigt af apparattypen slukkes apparatet eller sættes i standbytilstand. Tryk på displaytasten Apparat TÆND/SLUK. På displayet vises en apparatliste. De apparater, som du har indstillet fjernbetjeningen til, vises med farver. Andre apparater vises med grå. Sluk et apparat ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Gentag dette trin for alle andre apparater, som du vil slukke. Anvendelse af sleeptimeren Med denne funktion kan du automatisk slukke apparater efter et indstillet tidsrum. Du kan indstille et tidsrum på maksimalt 90 minutter i trin på 15 minutter. Denne funktion er kun mulig, hvis fjernbetjeningen er indstillet til det tilsvarende apparat, og der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og apparatet. Tryk på displaytasten Sleeptimer. Tryk på displaytasten for det apparat, du vil slukke med sleeptimeren. Ved siden af apparatikonet vises 0:15 på displayet. Hvis du vil øge tidsrummet inden slukningen, skal du trykke på displaytasten, indtil det ønskede tidsrum vises. Sleeptimeren er aktiveret. Læg fjernbetjeningen på et sikkert underlag og vendt mod apparatet. 18

19 Anvendelse af fjernbetjeningen Kontroller, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og apparatet. Hvis du vil slukke sleeptimeren, skal du trykke på displaytasten, indtil apparatets navn vises ved siden af displayet. Konfiguration af børnesikring Med denne funktion kan du angive en adgangskode bestående af fire tal og give adgang til en favoritliste, når børnesikringsfunktionen er aktiveret. Når børnesikringsfunktionen er aktiveret, kan fjernbetjeningen kun bruges til at vælge programmerne på den favoritliste, der er givet adgang til. Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Udvidet. Tryk på displaytasten Børnesikring. Hvis du endnu ikke har oprettet en adgangskode, vises der en forespørgsel. Hvis du vil afslutte funktionen og ikke vil oprette en adgangskode, skal du trykke på displaytasten Nej. Hvis du vil angive en adgangskode, skal du trykke på displaytasten Ja. Indtast adgangskoden med taltasterne. Hvis du vil gemme adgangskoden, skal du trykke på displaytasten Gem. Der vises en valgmenu med følgende punkter: Aktiver Børnesikringskode Vælg favoritter Afslut. Hvis du vil aktivere børnesikringen, skal du trykke på displaytasten Aktiver. Børnesikringsfunktionen aktiveres. Der kan kun vælges kanaler på den favoritliste, der er givet adgang til. Undermenuerne Indlæringsfunktion og Setup er deaktiveret. Hvis du vil afslutte børnesikringsfunktionen, skal du trykke på tasten FAVORITTER. Vælg en favoritliste, der vises med grå. Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden. Indtast adgangskoden med taltasterne. Den valgte favoritliste åbnes. Børnesikringsfunktionen afsluttes. 19

20 Anvendelse af fjernbetjeningen Hvis der indtastes en forkert adgangskode, vises Forkert kode. Indtast den rigtige adgangskode. Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du trykke på displaytasten Børnesikringskode. Hvis du vil give adgang til en favoritliste, når børnesikringsfunktionen er aktiveret, skal du trykke på displaytasten Vælg favoritter. Listen med favoritlisternes navne vises. Tryk på displaytasten ved siden af den favoritliste, som du vil give adgang til. Navnet på den frigivne favoritliste vises under menupunktet Vælg favoritter. Hvis du vil lukke menuen Børnesikring uden at aktivere børnesikring, skal du trykke på displaytasten Afslut. Overførsel af kommandoer til et apparat, der ikke er aktivt Med denne funktion kan du ved hjælp af fjernbetjeningen overføre kommandoer til et apparat, selvom der er valgt et andet apparat på fjernbetjeningen. Du kan f.eks. altid indstille lydstyrken på dit fjernsynsapparat, selvom du har valgt en dvd-afspiller eller en satellitmodtager med fjernbetjeningen. Hvis du vil bruge punchthrough-funktionen, skal du gøre som følger: Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Udvidet. Tryk på displaytasten Punchthrough. På displayet vises oversigten over apparater. Vælg det apparat, som de følgende indstillinger skal gælde for, ved at trykke på den tilsvarende displaytast. På displayet vises det valgte apparat. Du kan nu foretage følgende indstillinger: Lydstyrke angiver det apparat, der reagerer på tryk på tasterne VOL+ og VOL. Program angiver det apparat, der reagerer på tryk på tasterne PROG+ und PROG. Afspilning angiver det apparat, som reagerer på tryk på afspilningstasterne. 20

21 Ændring af indstillinger på fjernbetjeningen Standardindstillingen er ikke indstillet. Ved denne indstilling er punchthrough-funktionen for det viste apparat deaktiveret. Når du trykker på den tilsvarende tast på fjernbetjeningen, reagerer det viste apparat. Hvis du vil vælge et andet apparat, skal du trykke på displaytasten ud for den ønskede valgmulighed, indstil det valgte apparats navn vises. Hvis du vil gemme indstillingen og skifte til indstillingerne for det næste apparat, skal du trykke på displaytasten Gem. Hvis du vil afslutte indstillingerne for punchthrough-funktionen, skal du trykke på displaytasten Afslut. Ændring af indstillinger på fjernbetjeningen Grundlæggende indstillinger Med denne funktion kan du indstille det stykke tid, hvorefter displayet automatisk slukkes. Desuden kan du tilpasse varigheden af de signaler, som fjernbetjeningen sender ved tastetryk, til dine apparater. Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Udvidet. Tryk på displaytasten Indstillinger. Menuen Indstillinger vises. I denne menu vises to skydere, som du kan bruge til at ændre de følgende apparatindstillinger: Belysningstid: Det stykke tid, hvorefter displayet slukkes, hvis du ikke trykker på en tast. Kommandovarighed: Det stykke tid, hvori det tilsvarende signal sendes ved et tastetryk. Hvis du vil øge belysningstiden, skal du trykke på den tilsvarende højre displaytast. Hvis du vil reducere belysningstiden, skal du trykke på den tilsvarende venstre displaytast. Hvis du vil øge signalets varighed, skal du trykke på den tilsvarende højre displaytast. Hvis du vil reducere signalets varighed, skal du trykke på den tilsvarende venstre displaytast. Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, skal du trykke på displaytasten Nulstilling. Hvis du vil gemme de ændrede indstillinger, skal du trykke på tasten OK. 21

22 Ændring af indstillinger på fjernbetjeningen Indstilling af fjernbetjeningen til flere apparater Du kan til enhver tid indstille fjernbetjeningen til flere apparater. Sådan gør du: Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Apparater. På displayet vises de mulige apparater. Apparater, som du allerede har foretaget indstillinger for, vises med farver. Eksisterende indstillinger overskrives, hvis du indstiller fjernbetjeningen til en apparattype, som allerede var indstillet. Hvis du vil indstille to forskellige apparater af en bestemt type, skal du vælge en af de to AUX - displaytaster. Du kan bruge hukommelsespladserne AUX til alle apparattyper. Vælg det ønskede apparat ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Fortsæt som beskrevet i afsnittet Indstilling af fjernbetjeningen til dit apparat fra side 10. Hvis du vil ændre apparatnavnet, skal du trykke på displaytasten Navn. Indtast derefter det ønskede navn med taltasterne. Indtastning af tekst Du kan indtaste forskellige betegnelser på fjernbetjeningen. Når du gør det, kan du indtaste de ønskede bogstaver og tegn med taltasterne på samme måde som på en mobiltelefon. Hvis du har valgt en tilsvarende funktion, vises der en oversigt på displayet. Tekster på mere end fire tegn kan overlappe på displayet, hvilket kan gøre det svært at læse disse betegnelser. I oversigten kan du se, hvilken taltast det ønskede bogstav er tildelt. Tryk på taltasten, indtil det ønskede bogstav vises. Hvis du vil indtaste små bogstaver, skal du trykke på taltasten, indtil det ønskede lille bogstav vises. Hvis du vil slette det sidste tegn, skal du trykke på tasten AV. Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på taltasten 0 to gange. Hvis du vil afslutte omdøbningen uden at anvende indtastningerne, skal du trykke på tasten OK. 22

23 Ændring af indstillinger på fjernbetjeningen Sletning af indstillinger Med denne funktion kan du slette de valgte indstillinger og nulstille fjernbetjeningen til fabriksindstillingerne. Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Slet. Du kan ændre følgende grupper af indstillinger: Apparatindstillinger Favoritlister Tastetilknytninger, der er kopieret fra den gamle fjernbetjening Punchthrough-indstillinger Alle indstillinger Hvis du vil slette en indstilling, skal du trykke på den tilsvarende displaytast, f.eks. Apparater. Der vises en liste med eksisterende indstillinger, apparater eller favoritter. Vælg den indstilling, som du vil slette, ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Hvis du vil slette den valgte indstilling på fjernbetjeningen, skal du trykke på displaytasten Slet. Hvis du vil gå tilbage til undermenuen Slet uden at slette indstillinger, skal du trykke på displaytasten Afslut. Visning og ændring af apparatkoder Med denne funktion kan du få vist apparatkoderne for de apparater, der er indstillet på fjernbetjeningen. Du kan også ændre disse apparatkoder. Hvis du kender et apparats apparatkode, kan du hurtigt og sikkert indstille fjernbetjeningen til dette apparat. Hvis du anvender en forkert apparatkode, kan det medføre funktionsforstyrrelser ved betjeningen af det pågældende apparat med fjernbetjeningen. Foretag kun ændringer her, hvis du kender dit apparats apparatkode. Apparatkoderne for forskellige almindelige apparater findes på den medfølgende kodeliste. Tryk på displaytasten Setup. Tryk på displaytasten Udvidet. Tryk på displaytasten Apparatkoder. 23

24 Løsning af problemer Hvis du vil ændre apparatkoden for et apparat, skal du trykke på displaytasten for dette apparat. Indtast apparatkoden. Den ændrede apparatkode anvendes uden bekræftelse. Hvis du vil afslutte funktionen og skifte til hovedmenuen, skal du trykke på tasten OK. Løsning af problemer Symptom Fjernbetjeningen fungerer ikke. Et apparat reagerer ikke på fjernbetjeningen. Årsag og løsning Batterierne er brugt op. Indsæt nye batterier. Der er er indstillet en forkert apparatkode. Gentag indstillingen af fjernbetjeningen til apparatet. Den krævede apparatkode er ikke gemt. Overfør kommandosignalerne ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningens indlæringsfunktion. Ved valg af en favorit styres det ønskede apparat ikke. Det forkerte apparat er indstillet på favoritlisten for denne favorit. Indstil den ønskede apparattype i favoritlisten. Fjernbetjeningen er ikke indstillet problemfrit til apparatet. Gentag indstillingen af fjernbetjeningen til apparatet. Visse funktioner kan ikke aktiveres ved hjælp af fjernbetjeningen. Indlæringsfunktionen fører til et forkert resultat. Fjernbetjeningen er ikke indstillet problemfrit til apparatet, eller der er indstillet en forkert apparatkode. Kontroller indstillingen af fjernbetjeningen til apparatet. Overfør kommandosignalerne ved hjælp af multifunktionsfjernbetjeningens indlæringsfunktion. I stedet for ét kommandosignal overføres der flere. Gentag indlæringsfunktionen. Tryk altid kun kort på tasterne i indlæringsfunktionen. 24

25 Tekniske data Tekniske data Mål (L x B x H) Vægt Batterier Display ca. 23 x 6 x 2,5 cm ca. 130 g 4 mikroceller LR03 AAA TFT-display ( pixel) Efter brugen Rengør fjernbetjeningen Rengør kun apparatet med en tør eller let fugtet, fnugfri klud. Brug ikke ætsende eller aggressive rengøringsmidler. Tag fjernbetjeningen ud af brug Tag fjernbetjeningen ud af brug, hvis du ikke anvender den i længere tid. Sådan gør du: Tag batterierne ud af fjernbetjeningen. Opbevar batterierne på en sikker måde. Opbevar fjernbetjeningen på et tørt og støvfrit sted. Sørg for, at fjernbetjeningen ikke udsættes for varmepåvirkninger som f.eks. direkte sollys. Bortskaffelse af fjernbetjeningen Den miljørigtige bortskaffelse af drivmidler, elektronikkomponenter, genanvendelige materialer og yderligere apparatkomponenter reguleres af national og regional lovgivning. Kontakt de ansvarlige lokale myndigheder for at få præcise oplysninger om bortskaffelse. Bortskaffelse af batterier Smid ikke brugte batterier ud som almindeligt husholdningsaffald. Indlever brugte batterier til et indsamlingssted. 25

26 Efter brugen 26

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvisninger for batteriet...6 Rengøring...6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Inden ibrugtagningen...7 Udskiftning af batterier...7 Programmering af apparatets

Læs mere

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Oversigt over apparate 2 Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 3 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

OVERSIGT OVER KNAPPERNE

OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 I 1 UNIVERSAL FJERNBETJENING MED INDLÆRINGSEVNE MD 41169 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 i 1 Universal fjernbetjening MD 41169 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt.......................................

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 5 Anvendelsesområde... 6 Pakkens indhold... 6 Apparatoversigt... 7 Ibrugtagning... 9 Display...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 5 Anvendelsesområde... 6 Pakkens indhold... 6 Apparatoversigt... 7 Ibrugtagning... 9 Display... 10-i-1 designuniversalfjernbetjening MEDION LIFE E74010 (MD 82903) 06/08/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere