Rigtig god læselyst. Ole Madsen. Ole Madsen, Kommunikationschef, telefon ansvarshavende redaktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtig god læselyst. Ole Madsen. Ole Madsen, Kommunikationschef, telefon 96 34 40 21. ansvarshavende redaktør"

Transkript

1

2 INTRO KOLOFON SparNordNyt udgivesafsparnord ogpostomdelestilbankens aktionærer Ansvarshavenderedaktør: Ole Madsen, kommunikationsdirektør tlf Redaktør: Stefan Skovgaard Mortensen, kommunikationsmedarbejder tlf Redaktionsmedlemmer: Lasse Nyby, adm. direktør Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Anders Jensen, direktør, Spar Nord Rebild Keld Pihlkjer, kundemedarbejder, Spar Nord Århus Layout: Henning Jensen Aktionærtilbud: Jesper Ullits Nielsen Tryk: Color Print, Vadum Oplag: stk. Forsiden: Rum til det hele Du kender sikkert fornemmelsen. En helt særlig følelse af herlighed, harmoni og hygge. Der er bare et eller andet, der gør dette ene rum til noget helt specielt. Måske er det roen, måske bøgerne, måske er det møblerne eller måske lyset. Hvilket rum er dit yndlingsrum? Spar Nord Nyt sætter denne gang spot på hjemmet din bolig og inviterer dig indenfor hos it-spåmanden, tv-værten og modemanden. Vi besøger nemlig Preben Mejer, Camilla Emborg og Tor Andersen, der har indvilget i at vise os deres allerhelligste deres yndlingsrum. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver en rejse fra arbejdsrum og afslapningsrum til familierum og stillerum. Men det skal også handle om boligdrømme og arbejdet med at realisere dem. Vi har været på visit hos familien Svendsen i Bjødstrup på Syddjursland. Siden 2004 har de knoklet med at forvandle det 100 år gamle landsted til deres drømmebolig anno Med sans for økonomi og hensyn til miljø. Og så viser indretningskonsulent Jane Creutzberg os, hvordan vi kan gøre det lidt sjovere at rydde op. For både store og små. F-ordet Sig bank, og ordet finanskrise er ikke til at komme udenom. Det gælder naturligvis også i dette nummer af Spar Nord Nyt. Fotograf: David Bering Adresse: Spar Nord Bank Spar Nord Nyt Postboks Aalborg Tlf Redaktionen sluttet 13. februar 2009 SparNordtagerforbeholdfor eventuelletrykfejlsamtændringeride oplystepriserogvilkår. Mens bestyrelsesformand Torben Fristrup og administrerende direktør Lasse Nyby giver os et overblik over bankens resultater, indvier cheføkonom Jens Nyholm os i de økonomiske udsigter for Sidst, men absolut ikke mindst, har vi lagt et andet perspektiv på den finansielle situation. En af verdens skarpeste erhvervsjournalister er nemlig dansk, leverer dagligt hardcore erhvervsnyheder til hele kontinentet, hun bor og arbejder i London og hedder Louisa Bojesen. Mød hende til en snak om naivitet, succes og finanskrise og få hendes rapport fra selveste nerven i Europas finansmetropol. Rigtig god læselyst Ole Madsen Ole Madsen, Kommunikationschef, telefon ansvarshavende redaktør Spar Nord Bank Kommunikation Skelagervej Aalborg Mobil Fax

3 DIN BANK 2008 blev et ekstremernes år side 4 Aktionærmøder sætter ny rekord side 6 Klar til optagelse! side 8 DIN BOLIG Fra boligdrømme til drømmebolig side 10 Herfra min verden går side 13 Tænk på miljøet i junglen af lys side 20 Ting til din bolig side 21 Sådan bliver oprydning en leg side 22 DINE PENGE Interview: Alt, hvad du kan forestille dig, er virkeligt side 26 Tip: Tre gode aktiekøb - på den lange bane side bliver et svært år side 32 RUNDT OM BANKEN Mit forhold til penge:»jeg skal ikke eje for meget«side 34 Jeppe i drømmenes liga side 36 Restauranten uden menukort side 40 Hjælp Frønse side 43 Brænder for smerten side 44 Kunstner med kant side 46 Det gode arbejde fortsætter side 48 Aktionærtilbud side 49

4 siden sidst 2008 blev et ekstremernes år Tekst: Jens Nyholm, cheføkonom Foto: Nils Krogh Efter flere år med rigtig flotte Spar Nordresultater senest 833 millioner kroner i 2007 blev det i 2008 til et resultat før skat på kun 124 millioner kroner. Dét vel at mærke efter et år, hvor Spar Nords basisforretning fortsat udviklede sig pænt. Som en ambitiøs og vækstvant virksomhed kan vi naturligvis ikke være tilfredse med et årsresultat, der er 85 procent lavere end året før. Men kaster man et blik på de markedsbetingelser, som resultatet er opnået under, bliver det imidlertid noget mere acceptabelt. Beredskab og bankpakker På en hel række fronter var 2008 det værste år i mange årtier. Blandt andet oplevede banksektoren den mest alvorlige likviditetskrise siden 1930 erne. Efter subprime-kollapset i USA og de tab, det medførte hos nogle af verdens største finansielle institutioner, forsvandt den tillid, som er så nødvendig for, at det globaliserede finansielle system kan fungere. I Danmark blev løsningen en bankpakke, hvor finanssektoren i kraft af Det Private Beredskab og staten i fællesskab sikrer indskyderne mod de tab, man var blevet så nervøse for. Garantiordningen var nødvendig og effektiv, men er også en dyr løsning for bankerne, der sidder tilbage med en regning på op imod 35 milliarder kroner over to år. Spar Nords andel af den årlige garantiprovision bliver cirka 170 millioner kroner. Hertil kommer vores andel af den samlede garantiramme samt eventuelt forhøjet garantiramme på op til 450 millioner kroner. Allerede i 2008 blev dette til en udgift på 81 millioner kroner. Også bankernes aktionærer bliver ramt af bankpakken. De banker, der deltager i Det Private Beredskab, accepterer nemlig at stoppe de årlige udbetalinger af udbytte i 2009 og En anden ugunstig udvikling, der satte sit præg på 2008, var den, som fandt sted på obligationsmarkedet. Som en afledt effekt af investorernes ønske om størst mulig sikkerhed skete der en forskydning af efterspørgslen fra realkreditobligationer til statsobligationer. Dette medførte 4

5 et voldsomt udvidet kreditspænd, som for Spar Nord ramte både kursreguleringerne og beholdningsindtjeningen og bidrog til en negativ resultatmæssig effekt på mere end 300 millioner kroner. Samtidig faldt det danske aktiemarked med mere end 50 procent og finansaktierne endnu mere. Spar Nord-aktien mistede 63 procent af sin værdi et utilfredsstillende kursfald, som dog i parentes bemærket var det næstlaveste blandt de større danske banker. Endelig blev 2008 året, hvor konjunkturerne vendte i nedadgående retning, specielt i 4. kvartal. Mange virksomheder oplevede vigende efterspørgsel, væksten i samfundet gik i stå, og arbejdsløsheden begyndte at stige. For os som bank giver denne udvikling sig udslag i større tab og nedskrivninger på vores udlån. Takket være vores afdæmpede risikoprofil og dermed gode kreditkvalitet er vi ikke blevet ramt af de store lynnedslag. Men efter to år i træk med nettoindtægter resultatoplysninger Millioner kroner Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening Totalkredit (aktiesalg) Ordinært resultat Det Private Beredskab Resultat før skat Skat Resultat efter skat på regnskabsposten nedskrivninger på udlån mv., senest en indtægt i fjor på 111 millioner kroner, blev posten i 2008 til en udgift på 236 millioner. Betragter man alle de udefrakommende begivenheder, fremstår den voldsomme reduktion i vores årsresultat i et lidt andet lys. Det er nemlig ikke vores basisforretning, som er begyndt at gå dårligt. Tværtimod blev 2008 både i Spar Nords Lokale Banker og i Finans Nord et tilfredsstillende år med fortsat vækst i både kundeantal og forretningsvolumen. Et godt fundament Når vi ser frem mod den resterende del af 2009, er det med noget større usikkerhed end normalt. Med garantiordningen fra oktober og den nye kreditpakke, som Folketinget fremlagde i januar, er der skabt den fornødne ro på både likviditets- og kapitalmarkedet. Vi forventer således, at vi i løbet af året vil kunne drage nytte af , , ,7 402,1 482,9 470,3 14,9 13,7 17,1-83,1 168,2 191,5 89,6 75,6 61,4 31,5 99,1 84, , , , , , ,8 577,2 702,9 673,2 235,8-111,3-172,5 341,4 814,2 845,7-229,3 18,8 35,2 92,9 0,0 152,3 205,0 833, ,2-81,3 0,0 0,0 123,7 833, ,2 28,4 152,7 204,6 95,3 680,3 828,6 Hele regnskabet Venlig hilsen tip Ønsker du at læse Spar Nords årsrapport for 2008 i sin helhed, finder du den på bankens hjemmeside. Adressen er dk/2008. vores finansielle og distributionsmæssige styrke til at styrke vores markedsposition yderligere. Vi forventer også, at vores eksisterende basisforretning vil fortsætte den positive udvikling. På trods af konjunkturmæssig nedgang har vi med de seneste års geografiske ekspansion skabt et godt fundament for fortsat vækst. Alligevel må vi forvente, at 2009 og også 2010 vil byde på mere moderate finansielle resultater. Alene udgiften til deltagelse i den to-årige garantiordning og de forventede højere tab på udlån betyder, at tallene på vores og andre bankers bundlinje ikke bliver på det høje niveau, vi har set de seneste år. Ikke desto mindre mener vi, at Spar Nord har et godt og solidt fundament med mulighed for fortsat forretningsmæssig udvikling i Torben Fristrup, bestyrelsesformand Lasse Nyby, adm. direktør 5

6 din bank Aktionærmøder sætter ny rekord Det er blevet sæson for Spar Nords årlige aktionærmøder, og igen i år sætter antallet af møder ny rekord. Tekst: Stefan Skovgaard Mortensen Foto: DB Lux AKTIONÆRMØDER: Spar Nord afholder i løbet af marts 43 lokale aktionærmøder fordelt over hele landet. Målt på antallet af møder og deltagere er Spar Nord fortsat det pengeinstitut i landet, der inddrager flest aktionærer i den demokratiske proces. - I 2008 deltog hele aktionærer på bankens 40 aktionærmøder, og aktionærerne har stor indflydelse på den måde vores lokale banker drives på, fortæller bankdirektør Lars Møller og fortsætter: - På møderne vælges nemlig medlemmerne til de 32 lokale bankråd, der skal repræsentere den lokale bank og bankområdets aktionærer på generalforsamlingen i Aalborg 29. april. Desuden er bankrådene en slags lokal bestyrelse, der fungerer som en sparringspartner for direktøren i området, og på den måde er de med til at præge bankens udvikling. Det er også de lokale bankråd, der er med til at beslutte, hvem der skal have økonomisk støtte fra Spar Nord Fonden. Roskilde, Holbæk og Helsingør med Antallet af aktionærer er i løbet af 2008 vokset med godt til , og i 2009 bliver møderækken igen udvidet. Sidste år afholdt Spar Nord de første møder i Køge, Slagelse, Randers og Esbjerg. I år er det så Roskilde, Holbæk og Helsingør, der kommer til som følge af etableringen af de tre nye bankområder på Sjælland har været et begivenhedsrigt år i finansverdenen, og det er blandt andet noget af det, vi vil se nærmere på til årets aktionærmøder. Hvordan har finanskrisen påvirket udviklingen i det lokale bankområde, hvordan er det gået for Spar Nord-kæden generelt, og hvordan ser fremtidsperspektiverne ud? Dét er blot nogle af de centrale spørgsmål, vi vil belyse på møderne, forklarer Lars Møller. Startskuddet til årets aktionærmøder lyder 2. marts, hvor der er møder i Vejgaard og Terndrup. Aktionærmøder i marts Vejgaard 1) Terndrup 4) 3. marts Aalborg Svenstrup 4) Århus 4. marts Storvorde 1) Støvring 4) Sæby 5. marts Hjallerup 9. marts Gandrup 2) Brønderslev Hirtshals 6) 10. marts Vodskov 2) Frederikshavn Hjørring 6) 11. marts Vadum 2) Løgstør 5) Hjørring 6) 12. marts Nørresundby 2) Aars 5) 16. marts Aabybro Esbjerg 17. marts Hadsund 3) Skagen Vejle 18. marts Hobro 3) Skagen 19. marts Randers Storkundeområdet 23. marts Holbæk Næstved Herning 24. marts Odense København Silkeborg Fredericia 7) 25. marts Køge Horsens 26. marts Kolding Slagelse Skive 30. marts Roskilde 31. marts Helsingør 1) Bankområde Vejgaard 2) Bankområde Nørresundby 3) Bankområde Mariagerfjord 4) Bankområde Rebild 6 5) Bankområde Vesthimmerland 6) Bankområde Nordvestvendsyssel 7) Bankområde Lillebælt

7 vi ER IKKE BLEvET DANMARKs 5. største BANK På EEN DAG Man kan nå langt, hvis man tager et skridt ad gangen. Det er vores bank et godt eksempel på. Vi har brugt 185 år på turen fra den nordjyske købmandsgård, hvor vi startede. Til i dag, hvor vi er Danmarks 5. største bank. Andre kunne nok have gjort det hurtigere. Men vi valgte at forblive lokale. Og det er vores styrke. Det er nemlig et særligt ansvar at leve i den by, hvor ens beslutninger har konsekvenser. Men det er også en drivkraft, der har gjort os til Danmarks 5. største bank. En bank, der er lige så kompetent og solid som de største og lige så lokal som de mindste. På gensyn. 7

8 din bank Klar til optagelse! Vi skal bruge en HT-bus, en typisk dansk kernefamilie, en sparebøsse, en makulator og en bank tekst: Stefan Skovgaard Mortensen Foto: BSL BAG KAMERAET: Umiddelbart lyder det som opskriften på det perfekte kup. I virkeligheden er det bare set-up et til Spar Nords nye reklamefilm, der blev optaget over to dage i slutningen af januar. Og Spar Nord Nyt var med. Action! Klokken er Det er anden-dagen på optagelserne til Spar Nords nye reklamefilm Et særligt ansvar. Og morgenens location er Spar Nord København downtown. Til trods for tidspunktet har banklokalet på Rådhuspladsen emmet af spænding og hektisk aktivitet i et par timer. Og nu er alle klar. Klar til at optage dagens første scene, hvor en lille dreng er nede i banken for at sætte sine hårdt tjente sparepenge ind på sin Frønse-konto. - Is everybody ready? Klar til optagelse, råber instruktørassistenten, og roen indfinder sig på settet. - Action! Nogle minutter senere er scenen i kassen. - Ja, det är bra, råber svenske Fredrik Callinggard, filmens instruktør. Få dage forinden sad han under noget varmere himmelstrøg i Tyrkiet og optog Turkish Airways nye reklamefilm, der havde selveste Kevin Costner i hovedrollen. I dag sidder han iført tophue og en tyk vinterjakke, mens han koncentreret kigger ind i sin monitor. Et særligt ansvar Spar Nords nye reklamefilm er omdrejningspunktet i den store landsdækkende kampagne, banken kører hen over året. - Reklamen tager afsæt i den unikke forretningsmodel, vi har i Spar Nord, der giver kunderne det bedste fra to verdener: Vi er lige så lokale som de mindste og lige så kompetente som de største. Og samtidig er det også vigtigt tiderne taget i betragtning at fortælle, at vi er solide og ansvarlige, fortæller Enrico Se reklamefilmen tip Du kan se Spar Nords nye reklamefilm Et særligt ansvar på

9 Kaarsberg, der er marketingchef i Spar Nord og naturligvis også at finde bag kameraet denne dag. - Vi tror på, at vi får rigtigt meget ud af at dreje spotlight mod os selv. Og i stedet for at slå ned ad den gængse vej med, at banker sælger drømme og muligheder, mener vi, at tiden er inde til at fortælle, hvem vi er, og hvorfor vi er, som vi er, siger Enrico Kaarsberg og fortsætter: - Kampagnen hedder Et særligt ansvar og fokuserer på, hvad det vil sige at være Spar Nord og hvad kunderne får ud af det: Trods uro og finanskrise kan vores kunder fortsat sove trygt og roligt om natten. Og det kan de, fordi vi er en bank, der føler og tager et særligt ansvar for vores kunder og deres økonomi. Det er dén historie, vi vil fortælle Enrico Kaarsberg stopper et kort øjeblik. Klokken er lidt i otte og den første medarbejder kigger forsigtigt ind i banklokalet. Et øjebliks tøven og de store øjne afslører alt sådan så banklokalet ikke ud, da han forlod det i aftes. Kamera, kabler, lamper, skinner og en snes statister, teknikere, runnere og assistenter har invaderet lokalet. Enrico Kaarsberg tager tråden op fra før: - For hvis ikke vi var så lokale, at vores direktører og medarbejdere boede tæt på vores kunder, og vores beslutninger derfor har konsekvenser for de mennesker, vi møder på gaden hver dag ville vi ikke i samme grad være nødt til at føle og tage et særligt ansvar. Og det er netop dette særlige ansvar, der har gjort Spar Nord til Danmarks femte største bank. 35 sekunder senere Når de to dages filmoptagelser er afsluttet, bliver resultatet en reklamefilm på 35 sekunder. Filmen bliver det centrale element i Spar Nords kampagne, mens andre tiltag annoncer, plakater og radiospots skal støtte op om kampagnens budskaber lokalt. Alt imens fortsætter det intense arbejde med dagens filmoptagelser. Banklokalet skal være rømmet og alt tilbage på de vante pladser inden klokken ti, hvor banken åbner, og dagens første kunder betjenes. Fakta Spar Nords reklamefilm Et særligt ansvar varer 35 sekunder og er instrueret af svenskeren Fredrik Callinggard. Han har tidligere produceret reklamefilm for blandt andre IKEA, Codan og Nescafe. Reklamefilmen har premiere mandag 2. marts og vises blandt andet på TV 2, TV 2 Charlie, TV 3, 3+ og The Discovery Channel. Der blev brugt et såkaldt Red Relay-kamera til optagelserne, hvilket giver en helt unik billedkvalitet. 43 statister medvirker i filmen, mens 25 produktionsfolk får tingene til at hænge sammen bag kameraet. Stemmen i reklamefilmen den såkaldte voice over er indtalt af Ken Vedsegaard. Han er måske bedre kendt som Erik i DR s Krøniken. Reklamefilmen er optaget on location i blandt andet et parcelhus i Rungsted, i en bus på de sjællandske landeveje og hos Spar Nord København på Rådhuspladsen. 9

10 din bolig Fra boligdrømme til drømmebolig Tekst: Casper Svoldgaard Foto: David Bering Siden de overtog et nedlagt landbrug på Syddjursland, har Christian og Birgitte Svendsen totalrenoveret stuehuset. Rotter på loftet og træk i stuen er forvandlet til et moderne, lyst hus med varme i gulvet. Forbedringerne har skabt et rart hjem, som er billigt at varme op. FORBEDRINGER: Det meste af væggen på badeværelset er lyseblå. Nederst, helt nede ved det gamle mosaikgulv, er malingen skallet af. Måske skyldes det fugt fra det lille badekar, hvor selv et barn må krybe sammen for at finde plads. I hjørnet mellem karret og en håndvask med brune aflejringer er toilettet klemt ind. Næste foto er fra spisestuen. Tapetet er let gulnet. Her er stofgardiner i brune og hvide striber og gamle elinstallationer på væggene. - Der stod ikke håndværkertilbud i annoncen. Men det mindede i høj grad om sådan et. Jeg tror, mange potentielle købere drejede om på hælen, da de så, hvor hæsligt huset var indvendigt, siger Christian Svendsen. Intet sket i 50 år Mens han klikker sig gennem rækken af fotos på computeren, trækker Christian Svendsen på smilebåndet. Billederne på skærmen er fem år gamle, og de er taget, inden han sammen med hustruen Birgitte omsatte gode idéer, nye byggematerialer, utallige arbejdstimer og godt en halv million kroner i en totalrenovering af det nedlagte landbrug i landsbyen Bjødstrup på Syddjursland. I 2004 købte de stedet, der er mere end 100 år gammelt og da parret overtog det næppe havde set en håndværker i 50. I dag er det svært at tro, at der er tale om det samme stuehus som på billederne fra arkivet. - Vi kom fra en gammel lejlighed i Århus, hvor det trak ind med kold luft om vinteren, og vi ville gerne have et hus, 10

11 som er behageligt at være i. Det har vi fået, men det krævede en masse arbejde først, siger Christian Svendsen. Nætter i campingvognen I tre måneder sled han på langt over fuld tid med at renovere huset. Christian Svendsen fik hjælp fra kammerater og professionelle håndværkere, men tog selv del i alle beslutninger og forbedringer. Om natten sov han ofte i en campingvogn på gårdspladsen for at stå op og fortsætte efter få timers søvn. Det hårde arbejde har båret frugt. I dag bor Christian og Birgitte Svendsen med deres to børn, Ida på fem og Erik på to år, i et moderne, lyst og energirigtigt hus. Træmøbler og tykke bjælker Fra entréen er der adgang til et nybygget, lyst gæstebadeværelse og til spisestuen, som har fået trægulv og nye, hævede lofter. Her er de gamle, tykke loftsbjælker synlige. Møblerne er arvestykker i massivt træ, som fuldender stuens rustikke præg. - Da vi købte huset, var loftet skævt. Bjælkerne, som holdt det, var så slidte, at de nærmest hang som guirlander, siger Christian Svendsen. Muse-mumier på loftet Også det lysegrå klinkegulv i køkkenet er nyt, og det samme er hvidevarer og køkkenelementer. Bryggerset mangler stadig en kærlig hånd, men nedenunder er en vinkælder på ti kvadratmeter ved at tage form. Senere følger indretningen af loftet, hvor børnene på sigt skal Vi bruger kroner årligt på varme. Det er halvdelen af, hvad vi ville bruge med oliefyr, selv med den ret lave oliepris vi har nu. Christian Svendsen have værelser. Her er lagt isolering, og det var lidt af en oplevelse. - Vi fandt både døde mus og rotter i den gamle isolering. De var helt mumificerede, siger Christian Svendsen og viser et par fotos af de velbevarede kadavere. Læssevis af isolering Overalt i huset har gulvvarme erstattet de gamle radiatorer. Og i dag holder læssevis af isolering 40 centimeter i gulvet, 30 på loftet og 16 i væggene på varmen. - Før loftet blev isoleret, kunne vi på kolde vinterdage med blæst kun holde 18 grader i stuen, selv om fyret hvæsede på højtryk. Nu kan vi have en temperatur på 21 grader uden at bruge nær så meget varme, siger Christian Svendsen. Jordvarme vandt over oliefyr Da parret overtog huset med tilhørende lade og staldbygning, gik en del varme fra det gamle oliefyr bogstaveligt talt op i røg. - Vi kunne enten købe et nyt, mere energirigtigt oliefyr eller lægge jordvarme. Vi valgte det sidste, da vi har et markareal bag haven og derfor ikke behøvede at grave vores græsplæne op, siger Christian Svendsen og trasker om bag huset for at vise en række lange fordybninger i jordens overflade. 11

12 Herunder ligger 530 meter slange, hvori vand pumper rundt. Få grader er nok Slangerne fører vandet op i staldbygningen. Her trækker et anlæg, der mest af alt ligner et køleskab, varmeenergien ud og leder den ind i huset. Det nedkølede vand løber tilbage til slangerne i jorden. Et display på anlægget viser, at temperaturen på det indgående vand her på en kold januardag er 3,1 grader, mens det udgående er minus 1,5 og må holdes frostfrit af tilsat sprit. Den tilbageblivende varmeenergi er nok til at opvarme husets gulve og sørge for varmt vand i hanerne. Halv pris på varmen Inde i huset sikrer ni radiostyrede, trådløse termostater, at hvert enkelt rum kun får den varme, der er nødvendig for at holde den ønskede temperatur. - Vi bruger kroner årligt på varme. Det er halvdelen af, hvad vi ville bruge med oliefyr, selv med den ret lave oliepris vi har nu. Samtidig har vi et gulv, 12 der er dejlig varmt over det hele, så børnene kan lege på det uden at fryse, siger Christian Svendsen, mens familiens hundehvalp Pippi piler lystigt rundt omkring ham. Den ligner en, der nyder varmen om poterne. Bad til bryllupsdagen Det blå, slidte badeværelse fra de gamle fotos har også forvandlet sig. Et stort badekar er indbygget i de matchende, mørke klinker. På modsatte væg er et langt, sort bord med vask. Nedenunder er der fire hvide skabe, og over vasken hænger et stort spejl med to indbyggede lamper. De sørger for et godt lys og varmer spejlet, så det aldrig dugger. Badeværelset er et af de rum, der har stået sidst på listen under familiens store renoveringsprojekt. Her havde Christian Svendsen ellers en klar deadline. - Vi blev gift forrige sommer, og jeg havde lovet min kone, at hun kunne få et langt, varmt bad på bryllupsdagen. Jeg nåede lige at få badekarret klar til tiden, fortæller han med et smil. Bedre råd til boligen Fakta Én krone investeret kan være to kroner sparet. For selv større investeringer i for eksempel jordvarme eller nye vinduer i hele boligen kan være givet rigtig godt ud. Det vil Spar Nords rådgivere gerne hjælpe kunderne med at få øjnene op for. - Sammen med kunderne vil vi i vores rådgivning sætte mere fokus på boligens driftsomkostninger. Boligudgifter handler om andet end brutto- og nettohusleje, da udgifter til el, vand og varme også er en væsentlig del af budgettet, siger Claus Conradsen, boligkonsulent i Spar Nord. Se mere på miljoeberegneren.

13 din bolig Herfra min verden går Tekst: Liv Andersen Danskerne ser boligprogrammer og læser boligmagasiner som aldrig før og bruger mere end 25 procent af deres indkomst på hjemmet. Det tal var 10 procent i Og siden dengang er indkomsten endda steget markant. Spørgsmålet er, hvorfor danskerne forskønner huset i dyre domme? Vi har selvfølgelig fået flere penge på kontoen, men boligen er langt mere end tag over hovedet for os. Den er et helle, en tryg havn midt i verdens rivende udvikling. Når døren er lukket, kan vi ånde lettet op og være os selv i hvert fald indtil vi får gæster. Vi bruger to-tredjedele af al vores tid derhjemme. Blandt andet derfor er det her, vi fortæller os selv og omverdenen, hvem vi er, og hvad vi står for. Spar Nord Nyt har besøgt it-spåmand Preben Mejer, tidligere tv-vært Camilla Emborg og modeekspert Tor Andersen, som viser hvert deres yndlingsrum frem. Det er så forskellige steder som et lytterum, en storstue og en mellemgang. Velkommen! 13

14 DEN MODERNE PROFET SomenmoderneprofetsidderPrebenMejerisit yndlingsrumogforudsigerdenteknologiskefremtid.musikken erhanskrystalkugle. Tekst: Casper Svoldgaard Foto: David Bering Helt oppe under loftet i et fireetagers byhus fra 1888 sidder en spåmand og tænker tanker om fremtiden. Det lyse loftsrum i Århus attraktive øgade-kvarter kunne være et eksotisk jagtværelse. Jagttrofæerne er blot skiftet ud med forskellige artefakter, som spåmanden har samlet igennem sit liv, og næsten alle har de det til fælles, at de udstråler et skær af Østens mystik. Og midt i det hele blandt krumme knive, arabiske tæpper og en enkelt dåse spam (billig erstatning for kød og en irriterende form for post) sidder profeten i sin Le Corbusierchaiselong. Preben Mejer, som han hedder, har, siden han i 1983 forudså og indførte pc en i Danmark, spået om den teknologiske fremtid fra 2001 som direktør i Innovation Lab. Musik er fremmende for kreativiteten Det er samlingen på gavlvæggen, der udgør hovedingrediensen i Preben Mejers tænketank. Et godt stykke over cd er og lp er pryder væggen og brydes kun af et ekstremt high-end musikanlæg til den samme pris som en lille bil. - Jeg er musikfreak, og jeg har brug for musik til at arbejde. Af en eller anden grund virker høj musik fremmende på min kreativitet, så der er næsten altid musik på, når jeg er heroppe. Og det er som regel temabaseret i forhold til problemstillingen. Til vanskelige problemer spiller jeg mest heavyagtigt musik som Led Zeppelin og den slags, og til de blødere problemstillinger bliver det tit verdensmusik eller lignende, fortæller spåmanden og demonstrerer anlæg og højttaleres evner til at håndtere en U2-sang. Arbejdsrum og afslapningsrum - Jeg kommer herop næsten hver dag. Det er både mit arbejdsrum og afslapningsrum. Jeg har et kontor i Innovation Lab, men det bruger jeg kun, når jeg skal møde mennesker. Hvis jeg skal arbejde godt, foregår det her. Musikken, espressoen og udsigten er bedre her, siger Preben Mejer og slår armen ud mod vinduespartiet ud til haven, hvor han kan se ud over øgadernes tage. 14

15 15

16 RO, RåHyGGE OG RUM TIL RAMAsJANG EnstorstuemedudsigtoghøjttillofteterCamillaEmborgs yndlingsrum.deterher,familiensamles,nårdespiser,hygger ogslapperaf.ogdererogsåpladstilenturpåløbehjul. Tekst: Thomas Wilhelmsen Foto: David Bering Camilla Emborg nyder at slænge sig sammen med familien foran brændeovnens knitren. Så meget, at den tidligere tv-vært altid glæder sig til at komme hjem til stuen, der er samlingspunktet i villaen nord for Århus. - Når jeg er væk, savner jeg altid at komme tilbage og slappe af her. Eller at stå op til solopgangen og de røde konturer på himlen, siger Camilla Emborg, mens hun kigger ud over det åbne landskab, der begynder lige på den anden side af terrassen og en smal have. Løbehjul og gymnastik Camilla Emborg er i dag projektleder på DR. Hun er gift med en anden tidligere tv-vært, Henrik Dahl, og parret har sammen to børn, Dicte på seks år og Cajsa på tre. Hver 14. dag rykker Henrik Dahls niårige søn Felix ind i villaen, og med tre børn skal der være plads til leg og bevægelse i den 70 kvadratmeter store stue. - Ungerne styrter rundt på løbehjul eller bruger rummet som gymnastiksal. Derfor har vi indrettet det enkelt uden for mange møbler, siger Camilla Emborg. Kinesiske kister Ved sofabordet midt i rummet står to læderstole designet af Poul Kjærholm. Kort derfra ligger et par turkise sækkestole, og i et hjørne pynter to gamle, kinesiske dragkister. De stammer fra Camilla Emborgs tid som vært på DR-programmet Hvad er det værd?. I en krog har et selvdesignet langbord på hjul plads til computerarbejde og børnetegninger på samme tid, og i modsatte ende står spisebordet. Mere end en håndfuld meter til loftet giver sammen med udsigten helt til Mols Bjerge masser af lys og luft. - Vi føler nogle gange, vi har en stue på kvadratmeter, siger Camilla Emborg. 16

17 17

18 MEDITATIv RO MED UDsIGT TIL storbyhimlen ModeekspertTorAndersenharensærligyndlingsplet idenherrehybel,handelermedsinmand.gangeer normaltnoget,derbareførerénfraetrumtiletandet. Menvestenfordetisblåkøkkenliggerdenheltsærlige mellemgang,somlukkerlysetindogåbenbarerden københavnskehimmelialslagsvejr. Tekst: Liv Andersen Foto: Lars Bech - Så ofte som muligt starter jeg dagen i stolen foran ovenlysvinduerne med en kop kaffe i hånden og katten på skødet. Så sidder jeg der og kigger ud på den åbne himmel, mens jeg filosoferer over, hvad dagen bringer, fortæller Tor Andersen. åndehul af lys Tor Andersen er blandt andet kendt som modeeksperten fra tvprogrammet De fantastiske 5. Han bor tæt på den københavnske himmel sammen med sin mand, møbelnørden Jan Svensson, som er butikschef for den succesfulde designbutik, HAY. Det smitter af på lejligheden, som er et overflødighedshorn af lækkert design. Alligevel er det mellemgangen, der er den ubetingede favoritspot i boligen. - Mit morgensted her er et meditativt åndehul. Lyset, himlen og roen gør pletten til det perfekte sted at starte dagen på en positiv måde. Vi er midt inde i byen og alligevel kan jeg undgå at se på bygninger, forklarer Tor Andersen. sommeråbent til altan I de lune måneder åbner parret vinduerne, så der er åbent ud til altanen, som er sommerpyntet med blomster og oliventræer. - Når det er lyst, er jeg nærmest ikke til at trække væk. Havde jeg tid, ville jeg blive siddende til evig tid! Men selv når det regner, er her hyggeligt, og der er stilhed til hovedet, siger Tor Andersen. 18

Hvem? Hvad? HvOR? Helle Jensen, 47 år, ejer af et headhunterfirma og datingsitet myperfectmatch.dk. Lejelejlighed på 100 m². Centrum af København.

Hvem? Hvad? HvOR? Helle Jensen, 47 år, ejer af et headhunterfirma og datingsitet myperfectmatch.dk. Lejelejlighed på 100 m². Centrum af København. Opgradering på budget Det, der ville have skræmt de fleste væk hurtigere, end en hest kan rende, vækkede blot Helle Jensens appetit yderligere. For da hun så stuelejligheden i Københavns centrum, var hun

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Giv dit feriehus en kærlig hånd...

Giv dit feriehus en kærlig hånd... Giv dit feriehus en kærlig hånd... Få inspiration til hvordan du forbedrer dit feriehus og maksimerer udlejningen Det anonyme og sterile børne værelse er blevet et sjovt sted at være, også på en regnvejrsdag.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E VANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E INDIVIDUELLE SKYDEDØRE Din stil. Dine skydedøre. Dit hjem, nyt eller gammelt, i byen eller på landet, stort eller småt Svane har et skydedørs sortiment, der kan tilpasses

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan Et londonsk rækkehus fra victoriatiden er af en dansk familie blevet forvandlet til et moderne fremtidshjem. Trådløs overvågning, fladskærme i de fleste rum og fjernbetjente gaspejse er blot nogle af de

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Da Charlotte Ekberg først så billeder. Fra det orker vi ikke til total- renovering

Da Charlotte Ekberg først så billeder. Fra det orker vi ikke til total- renovering 8 Living Bolig SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER 2013 Parret har ladet en af de oprindelige vægge stå tilbage til at indramme stuen. De holder sig til den minimalistiske stil og køber deres møbler i Roskilde Designcenter

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Jeg har i 20 år arbejdet med boligindretning og udgivet bogen Hjem med hjerte, som du kan læse mere om på min hjemmeside www.steno.nu.

Jeg har i 20 år arbejdet med boligindretning og udgivet bogen Hjem med hjerte, som du kan læse mere om på min hjemmeside www.steno.nu. P R O J E K T B E S K R I V E L S E Jeg har indrettet mange ferieboliger herhjemme og nogle enkelte i Frankrig og Italien...med hjerte, som har givet mig ideen til det projekt, jeg beskriver på de kommende

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Af Helen Wiggers. Foto Line Klein. Nr. 5 2012 BO BEDRE

Af Helen Wiggers. Foto Line Klein. Nr. 5 2012 BO BEDRE HUSET MEd Der stod 1922 på det smukke hus dåbsattest, og det var i ganske dårlig stand, da Camilla Miehe-Renard og Nicolai Gohs overtog det i 2008, så de endte med at totalrenovere det. Dette blev gjort

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere