Bygninger nr FarmTest. Stålrammer eller trægitterspær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygninger nr. 10 2005. FarmTest. Stålrammer eller trægitterspær"

Transkript

1 Bygninger nr FarmTest Stålrammer eller trægitterspær

2 Stålrammer eller trægitterspær Af Henrik Frederiksen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik

3 Titel: Stålrammer eller trægitterspær Forfatter: Bygningsingeniør Henrik Frederiksen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Review: Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Layout: Sekretær Marianne Mikkelsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgave: 1. udgave 2005 Oplag: 100 stk. Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles via internet på adressen eller på telefon Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Byggeri og Teknik Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN:

4 Forord Traditionen tro bygges de fleste svinestalde med trægitterspær. Den mest direkte årsag er prisen, men dette på trods, er der et alternativ, der bør overvejes stålrammer med nedstroppet loft. Denne FarmTest gennemgår de økonomiske og konstruktive forhold i to konkrete byggesager, der i alt omfatter tre stalde. Der blev i begge projekter afgivet tilbud på både trægitterspær og stålrammer. Alle øvrige forudsætninger var ens. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik vil gerne takke de deltagende svineproducenter, der velvilligt har stillet deres materiale og erfaringer til rådighed. Ligeledes rettes der en stor tak til Bygningskontoret på Mors for deres aktive deltagelse i FarmTesten. Rapporten kan ses i farver på Her kan også ses andre afsluttede, igangværende og planlagte FarmTests. FarmTesten er udført af Landscentret. FarmTest er orienterende undersøgelser af ny teknologi og nye metoder til dansk landbrug. Undersøgelserne foregår under praktiske forhold. Undersøgelserne bliver udført i et tæt samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning, leverandører af ny teknologi, forsknings- og forsøgsinstitutioner, lokale rådgivere og sidst, men ikke mindst, landmænd. Ivar Ravn Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Byggeri og Teknik Skejby, juni 2005 Stålrammer eller trægitterspær 4

5 Indhold Forord Sammendrag og konklusion Indledning Baggrund Formål FarmTestens gennemførelse Dataindsamling Beskrivelse af konstruktionsprincipper Trægitterspær Stålrammer med nedstroppet loft Resultater Diskussion og anbefalinger Litteraturliste Stålrammer eller trægitterspær 5

6 1. Sammendrag og konklusion Der har gennem tiderne været tradition for at vælge trægitterspær til svinestalde. Dette er ofte direkte økonomisk betinget, men det er alligevel værd at overveje et alternativ. I stedet for trægitterspær kan man vælge stålrammer, som er enklere at udføre korrekt. En loftkonstruktionen med diffus ventilation, udføres ved at nedstroppe nogle stål- eller træbjælker. Det primære formål med denne undersøgelse har været at fortage en økonomisk og konstruktiv analyse af de to konstruktionstyper. Resultaterne i denne FarmTest stammer fra to konkrete byggesager på Mors, der i alt omfatter tre stalde. Der blev i begge projekter afgivet tilbud på både trægitterspær og stålrammer. Alle øvrige forudsætninger var identiske: Tabel 1.1. Oversigt over licitationstilbud for tre stalde. Størrelse Bygget Tømrerentreprisen kr. pr. m² Stald B L = areal år Gitterspær Stålrammer Differens 2005-diff. A 21,1 43,4 = 917 m² *) B 22,1 45,0 = 995 m² *) C 28,0 44,3 = m² **) *) Alt stål korrosionsbeskyttes minimum til klasse 3. **) Alt stål galvaniseres. Som det ses i tabel 1.1., er det lidt dyre at bygge med stålrammer og nedstroppet loft frem for trægitterspær mellem 44,00 og 60,00 kr. pr. m². I kolonnen længst til højre 2005-diff. er de seneste par års voldsomme prisstigning på stål forsøgt indarbejdet. Det kan derfor forventes, at stålrammer med nedstroppet loft vil være mellem 67,00 og 104,00 kr. dyrere pr. m² i dag. Nedenstående tabel viser en oversigt over fordele og ulemper ved de to konstruktionstyper: Trægitterspær Fordele Pris. Ingen synlige og eventuelt generende konstruktionsdele i staldrummet. Fuldt nedbrydeligt/brændbart materiale, der kan bortskaffes. CO 2 neutralt. Ulemper Ringe fleksibilitet med hensyn til senere ombygning/omlægning til anden produktionstype. Kompliceret konstruktion med relativ stor risiko for fejl i konstruktionen specielt med hensyn til afstivning. Ikke muligt at etablere stor fælles ventilationskanal på lofter for luftrensning på eksisterende bygninger, og det er dyrt at forberede nye bygninger på fælles udsugning. Hele byggeprocessen er meget afhængig af vejret. Det er ikke usædvanligt, at hele byggeriet bliver forsinket på grund af vejret. Ingen eller meget ringe mulighed for genanvendelse af materialer (spær mm.). Stålrammer eller trægitterspær 6

7 Stålrammer med nedstroppet loft Fordele Stor fleksibilitet med hensyn til senere ombygning/omlægning til anden produktionstype. Ukompliceret konstruktion. Meget nemt efterfølgende at etablere stor fælles udsugningskanal. Byggeprocessen er meget lidt afhængig af vejret. Når punktfundamenterne er støbt, kan rammerne rejses og taget monteres. Herefter kan resten af bygningen opføres i tørvejr. Det er yderst sjældent, at denne type bygning forsinkes af vejret. Stor mulighed for direkte genanvendelse af materialer. Ulemper Pris. Hvis der vælges rammer med indvendig hjørneudfligning, vil disse være synlige i staldrummet. Hvis der vælges rammer med udvendig hjørneudfligning, skal der tages forbehold for eventuelt kondens. Den enkle konklusion på undersøgelsen er, at det under alle omstændigheder bør overvejes, hvilken konstruktionstype der skal vælges til den nye svinestald, og ikke blot tage det for givet, at det skal være trægitterspær. En fordyrelse på op imod kr. på en stald på m² lyder umiddelbart dyrt, men dette beløb skal sammenlignes med omkostningerne ved senere ændringer af konstruktionen, for eksempel til et helt andet anvendelsesformål. Stålrammer eller trægitterspær 7

8 2. Indledning 2.1 Baggrund Der har gennem tiderne været tradition for at vælge trægitterspær til svinestaldsbyggeri og stålrammer til kvægstalde. Valget er ofte konstruktivt bestemt, eftersom svinestaldene typisk udføres med diffus ventilation i loftet, mens løsdriftsstaldene til kvæg slet ikke har brug for en loftkonstruktion. Det er imidlertid ikke helt uproblematisk at opføre gitterspærskonstruktioner med spændvidder på op imod 40 meter. I en FarmTest af brede trægitterspær (spændvidder over 20 meter), som blev gennemført i 2002, blev det konstateret, at 41 % af de 15 besøgte ejendomme havde væsentlige fejl eller mangler i trægitterkonstruktionen. Det drejede sig om følgende typer af fejl og mangler: 33 % manglede langsgående afstivning på tængerne. 20 % manglede afstivning i loftpladen. 25 % havde afbrudte vindtrækbånd. 30 % havde slappe vindtrækbånd. 20 % havde ikke tilstrækkelig fastgjorte gavltrekanter. Alle 15 ejendomme var opført i perioden og havde en bygningsbredde over 20 meter. Alternativet kunne være traditionelle stålrammer, som er enklere at udføre korrekt. Loftkonstruktionen med diffus ventilation udføres ved at nedstroppe nogle stål- eller træbjælker. Udover de udførelsesmæssige forhold i de to typer konstruktioner, er der også de praktiske forhold at tage stilling til. Det kan for eksempel være en fordel, om ikke ligefrem nødvendigt, at vælge stålrammer, hvis det overvejes at omlægge til en helt anden type produktion på et senere tidspunkt. 2.2 Formål Formålet med denne undersøgelse har været, at fortage en økonomisk og konstruktiv analyse af de to konstruktionstyper. Ligeledes at give byggetekniske anvisninger på, hvorledes loftet i en stålrammebygning kan stroppes ned til et vandret loft i sektionerede svinestalde. Stålrammer eller trægitterspær 8

9 3. FarmTestens gennemførelse 3.1 Dataindsamling Resultaterne i denne FarmTest stammer fra to konkrete byggesager på Mors. Der blev i begge projekter afgivet tilbud på både trægitterspær og stålrammer. Alle øvrige forudsætninger var identiske. Det ene projekt består af to bygninger. En med serviceafdeling, fare- og fravænning på i alt 917 m² samt en slagtesvinestald på 995 m². I dette projekt var der ikke krav til konstruktionstypen, men det billigste ville blive valgt i dette tilfælde trægitterspær. Licitationen er afholdt marts Det andet projekt består af farestald mm. på i alt m². I dette projekt var der stillet krav om, at konstruktionen skulle udføres i stålrammer med nedstroppet loft, men der blev dog også afgivet alternativ pris på trægitterspær. Licitationen er afholdt marts I denne undersøgelse har fokus været rettet mod prisdifferencen pr. m² mellem de to konstruktionsprincipper, idet alle øvrige forudsætninger var ens. 3.2 Beskrivelse af konstruktionsprincipper Trægitterspær Trægitterspær er langt den mest udbredte tagkonstruktion til svinestalde i dag. Den mest direkte årsag er prisen, men da ventilationsprincippet diffus ventilation, forudsætter et vandret loft, er det naturligt at vælge traditionelle trægitterspær med vandret spærfod. Figur 3.1. Principskitse af staldbygning med trægitterspær. Stålrammer eller trægitterspær 9

10 Gitterspær af træ har man benyttet i mange år uden de helt store problemer, men i de seneste år er bredden og dermed spændvidden på gitterspærene vokset voldsomt. Det er i dag ikke ualmindeligt med spændvidder på 35 meter eller derover. Disse spær leveres ofte to-delt på grund af transporten, hvilket også er medvirkende til at komplicere sagen. Det er ikke noget problem at få selve spæret til at optage den nødvendige lodrette last, fra for eksempel egenvægt af tagkonstruktion samt snelast. På grund af de store spændvidder er det lidt mere kompliceret at optage de tvær- og langsgående laster. Der skal foretages en ret omfattende afstivning af både spærhoved, spærfod samt gittertænger for at opnå tilstrækkelig stabilitet. Det er ligeledes meget vigtigt med en forsvarlig forankring af hele spærkonstruktionen, så den ikke letter, når det blæser. Figur 3.2. Eksempel på to-delt gitterspærskonstruktion. På billedet ovenfor ses blandt andet vindtrækbåndene, der bidrager til stabiliteten med hensyn til vindlast. Det er desværre ikke ualmindeligt, at disse bånd, uden yderligere foranstaltninger, brydes for at montere en udsugningsskorsten, hvilket kan få katastrofale følger. Figur 3.3. Eksempel på afstivning af gitterspærskonstruktion med gitterdrager i både tag- og loftplan. Stålrammer eller trægitterspær 10

11 For yderligere oplysninger vedrørende afstivning af trægitterspær henvises til FarmTest Bygninger nr , Brede trægitterspær. Se rapporten på Stålrammer med nedstroppet loft Princippet med at anvende stålrammer med nedstroppet loft er ikke ny, men langt fra så udbredt som trægitterspær. I dag benyttes stålrammer hovedsagligt til maskinhaller og uisolerede løsdriftsstalde til kvæg. Figur 3.4. Traditionel anvendelse af stålrammer i uisoleret kvægstald. Der er imidlertid ingen problemer forbundet med at benytte dem til svinestalde eller andre bygninger med vandret loft. Faktisk er det i de fleste tilfælde langt mindre kompliceret at rejse en stålrammehal frem for én med trægitterspær. Og så er der for eksempel en ofte overset fordel, når der bygges i vinterhalvåret. Når punktfundamenterne er støbt, kan stålrammerne rejses og taget lægges. Herefter kan resten af stalden færdiggøres i tørvejr, stort set uafhængig af vejret. Det vandrette loft opbygges på traditionel vis med isolering, dampspærre og beklædning på nogle bjælker, der nedstroppes fra stålrammerne. De nedstroppede bjælker kan enten være træbjælker eller stålprofiler, men ofte vælges det at lade stålleverandøren levere en komplet løsning med påsvejsede beslag, hvorpå de mellemliggende træbjælker monteres. Selve nedstropningen udføres bedst som vist på billedet nedenfor. Det vil sige færdigt tilpasset fladjern, der er hængslet til stålrammen, så det lige svinges ned og boltes til I- profilet. Selvom stroppen er tilpasset på længde, bør den udføres, så den kan finjusteres i højden ved montage af I-profilet. Stålrammer eller trægitterspær 11

12 Figur 3.5. Stålrammerne leveres med færdigmonteret stroppe lige til at svinge ned for montage af bjælker. Figur 3.6. Nedstroppede I-profiler med træbjælker mellem. Den mest normale måde at fremstille stålrammer på er med det, der kaldes indvendig hjørneudfligning. Disse monteres oftest midt i bagmuren for at undgå kondensproblemer, men det kan give lidt problemer i forhold loftafslutningen omkring rammehjørnet. Stålrammer eller trægitterspær 12

13 Figur 3.7. Stålramme med indvendig udfligning. Figur 3.8. Stålramme med udvendig udfligning. Figur 3.9. Stålrammer med indvendig hjørneudfligning, opstillet midt i bagmuren. Figur Det kræver lidt håndværkersnilde at tildanne loftbeklædningen. Stålrammer eller trægitterspær 13

14 Hvis man er ked af de synlige stålrammer og hjørneudfligninger indvendigt, kan det også lade sig gøre at fremstille stålrammerne med udvendig hjørneudfligning. Disse monteres enten midt i formuren eller lige foran. Herved vil der intet stål være at se på den indvendige side, men derimod en hel del på den udvendige. Tillige kræver det god koordination med hensyn til placering af vindkryds i forhold til vinduer, se eventuelt billede nedenfor. Der kan dog opstå lidt problemer i forhold til kondens på de kolde stålrammer på den indvendige side. Figur 3.11 Stålrammer med udvendig hjørneudfligning, opstillet lige foran formuren. Stålrammer eller trægitterspær 14

15 4. Resultater Resultaterne i denne FarmTest stammer, som tidligere nævnt, fra to konkrete byggesager på Mors, der i alt omfatter tre stalde. Der blev i begge projekter afgivet tilbud på både trægitterspær og stålrammer. Alle øvrige forudsætninger såsom vægge, diffusloft, tagbeklædning, rådighedsareal og indretning i øvrigt, var identiske: A. Én stald bestående af serviceafdeling, fare- og fravænning på i alt 917 m² B. Én slagtesvinestald på i alt 995 m² C. Én farestald mm. på i alt m² Tabel 4.1. Oversigt over licitationstilbud for tre stalde. Størrelse Bygget Tømrerentreprisen kr. pr. m² Stald B L = areal år Gitterspær Stålrammer Differens 2005-diff. A 21,1 43,4 = 917 m² *) B 22,1 45,0 = 995 m² *) C 28,0 44,3 = m² **) *) Alt stål korrosionsbeskyttes minimum til klasse 3. **) Alt stål galvaniseres. Som det ses i tabel 4.1, er det lidt dyrere at bygge med stålrammer og nedstroppet loft frem for trægitterspær mellem 44,00 og 60,00 kr. pr. m². Prisen på stål har, på grund af efterspørgsel i Asien, svinget kraftigt de seneste år, se diagram nedenfor. Figur 4.1 Stålprisens udvikling de seneste seks år. Kilde Danmarks Statistik. Stålrammer eller trægitterspær 15

16 Disse ret voldsomme stigninger slår dog ikke igennem på hele byggeriet, idet det kun er selve stålprofilet og dermed ikke hele den færdige ramme, der stiger. Prisstigningerne er forsøgt indarbejdet i de tre byggesager fra Mors. Resultatet ses i kolonnen længst til højre 2005-diff., men skal dog tages med et gran salt, idet der er en vis usikkerhed forbundet med beregningerne. Det kan derfor forventes, at stålrammer med nedstroppet loft vil være mellem 67,00 og 104,00 kr. dyrere pr. m² i dag (2005). Den generelle opfattelse er, at det er billigst at anvende stålrammer, fra meter og op. Resultaterne i denne undersøgelse bygger kun på tre konkrete projekter med spændvidder mellem 21 og 28 meter med omvendt tendens. Hvorfor, det er således, er ikke umiddelbart til at svare på, men det kunne være meget interessant at analysere et par lignende projekter med større spændvidde, for eksempel meter. Hvis teorien holder, burde prisforskellen udlignes væsentligt. Et sidste aspekt kunne være, at det indtil for få år siden var meget almindeligt at henføre hele byggeriet til lav sikkerhedsklasse. Den går ikke længere. I dag regnes alle trægitterkonstruktioner med spændvidder over meter i normal sikkerhedsklasse, hvilket fordyrer konstruktionen lidt. Inden for stålverdenen er det stadig accepteret at regne en 30 meter bygning i lav sikkerhedsklasse, dog afhængig af bygningens øvrige størrelse og kompleksitet. Stålrammer eller trægitterspær 16

17 5. Diskussion og anbefalinger Det vil fordyre byggeriet med mellem 67,00 og 104,00 kr. pr. m² (2005), hvis der vælges at bygge med stålrammer og nedsænket loft frem for trægitterspær. Hvis prisen på råstål fortsætter med at stige, som den har gjort de sidste tre til fire år, vil det helt sikkert blive langt mindre aktuelt i fremtiden, at overveje stålrammer. Som det ser ud i dag, bør stålrammer bestemt indgå i overvejelserne. Hvor vidt man kan affinde sig med de synlige stålrammer, enten i staldrummet eller udvendigt, er en individuel smagssag, men faktum er, at de altid vil være synlige. Det er altid nemt at komme med anbefalinger, når man ikke selv skal betale. Sådan tænker mange sikkert om andres anbefalinger, men sådan bliver det ikke i dette tilfælde. Her opremses blot fordele og ulemper ved de to konstruktionstyper, og så kan læseren selv afgøre, hvad anbefalingerne bør lyde på: Trægitterspær Fordele Pris. Ingen synlige og eventuelt generende konstruktionsdele i staldrummet. Fuldt nedbrydeligt/brændbart materiale, der kan bortskaffes. CO 2 netutalt. Ulemper Ringe fleksibilitet med hensyn til senere ombygning/omlægning til anden produktionstype. Kompliceret konstruktion med relativ stor risiko for fejl i konstruktionen, specielt med hensyn til afstivning. Ikke muligt at etablere stor fælles ventilationskanal på lofter for luftrensning på eksisterende,bygninger og det er dyrt at forberede nye bygninger på fælles udsugning. Hele byggeprocessen er meget afhængig af vejret. Det er ikke usædvanligt, at hele byggeriet bliver forsinket på grund af vejret. Ingen eller meget ringe mulighed for genanvendelse af materialer (spær mm.). Stålrammer eller trægitterspær 17

18 Stålrammer med nedstroppet loft Fordele Stor fleksibilitet med hensyn til senere ombygning/omlægning til anden produktionstype. Ukompliceret konstruktion. Meget nemt efterfølgende at etablere stor fælles udsugningskanal. Byggeprocessen er meget lidt afhængig af vejret. Når punktfundamenterne er støbt, kan rammerne rejses og taget monteres. Herefter kan resten af bygningen opføres i tørvejr. Det er yderst sjældent, at denne type bygning forsinkes af vejret. Stor mulighed for direkte genanvendelse af materialer. Ulemper Pris. Hvis der vælges rammer med indvendig hjørneudfligning, vil disse være synlige i staldrummet. Hvis der vælges rammer med udvendig hjørneudfligning, skal der tages forbehold for eventuelt kondens. Stålrammer eller trægitterspær 18

19 6. Litteraturliste Andersen, B.B og J. Hviid, Brede trægitterspær. FarmTest, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik.ISSN pp. Stålrammer eller trægitterspær 19

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Brede gitterspær, del II Brede gitterspær, del II af Henrik Frederiksen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret samt Jørgen Hviid, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Er din bygning snesikker?

Er din bygning snesikker? Er din bygning snesikker? Indhold Indledning 5 Lovgrundlag 6 Forhøjet risiko for sneskader 7 Brede bygninger med træspær 8 Bygninger med stålrammer 12 Hvis du er i tvivl 15 Pjecen er udarbejdet af Træinformation

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Store Landbrugsbyggerier - En ny planproces Et projekt finansieret af promilleafgiftsfonden

Store Landbrugsbyggerier - En ny planproces Et projekt finansieret af promilleafgiftsfonden Store Landbrugsbyggerier - En ny planproces Et projekt finansieret af promilleafgiftsfonden Projektets gennemgående tema er en bæredygtig udvikling i forhold til den fysiske planlægning af bedriften. Baggrunden

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Stald nr. 5 Stald nr. Stald nr. 7 Stald nr. Stald nr. 9 Stald nr. Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Ventilatorer

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning 1 Titel: Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge SKØNSERKLÆRING J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge Klagers påstand: Bygning B tagkonstruktion og ydervægge: I tilstandsrapporten er beskrevet, at tagkonstruktionen

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Jørgen Munch-Andersen Skader på bygninger med store spænd Årsager Sneophobning under snefygning hvor og hvornår Konstruktive mangler ift. normregler ved

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem rammekonstruktioner i træ BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem kerto rammerne omfatter HELE løsningen DE ENKELTE KERTO DELE SAMLES FRA FABRIKKEN SÅLEDES, AT DE LEVERES SOM ET

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Kollaps af Rødovre Skøjtehal

Kollaps af Rødovre Skøjtehal Notat Kollaps af Rødovre Skøjtehal Indledning Den 14. januar 2009 kollapser gitterspær, betondæk og vægge under montagen på ny skøjtehal i Rødovre, Rødovre Parkvej 425. Nedenstående betragtninger er et

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Montage i nedhængte T-profiler

Montage i nedhængte T-profiler Montage i nedhængte T-profiler Indhold - Montage i nedhængte synlige T-profiler/demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/ikke-demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/demonterbare plader

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Beton til landbruget. Bygningsingeniør Henrik Frederiksen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Beton til landbruget. Bygningsingeniør Henrik Frederiksen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Beton til landbruget Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Landscentret Byggeri og Teknik Bygningsingeniør Henrik Frederiksen

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Beskrivelse af grundforløbsprøve.

Beskrivelse af grundforløbsprøve. Beskrivelse af grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven består af en mundtlig eksamen og en praktisk prøve. For at bestå grundforløbsprøven skal begge delprøver bestås. Der gives en samlet karakter for prøven,

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider. Materiale

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov KVALITET fra din håndværker Hejseporte til industri og landbrug Garageporte - model Classic og Rustic Garageporte - mahogni Specialporte - efter ønske og behov v/bjarne Rasmussen Stubberupvej 18 DK-8723

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8184 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Nedbøjning/mellemrum af/ved facadebjælke over vinduesparti ses ved afstand mellem facadebjælke og rem/spær. Krav Ændring af afstivning af bærende

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

GLASSKILTESYSTEM GLASSKILTESYSTEM. glas rustfrit stål. hærdet glas rustfrit stål

GLASSKILTESYSTEM GLASSKILTESYSTEM. glas rustfrit stål. hærdet glas rustfrit stål GLASSKILTESYSTEM hærdet glas rustfrit stål glas rustfrit stål hærdet GLASSKILTESYSTEM Design Glasskilte Et præsentabelt skiltesystem der passer til moderne byggeri i glas og stål Kantpoleret, hærdet glas

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006 Illustration (1) viser et hus med en utæt klimaskærm. Når et hus påvirkes af vind opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side), Dette vil

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Moelven Lamelspær. Rammekonstruktioner i træ. Design og energioptimering med fleksible byggesystemer

Moelven Lamelspær. Rammekonstruktioner i træ. Design og energioptimering med fleksible byggesystemer Moelven Lamelspær Rammekonstruktioner i træ Design og energioptimering med fleksible byggesystemer Moelven Lamelspær omfatter Ramme systemet Løsningen med rammer af træ er kendt fra almindelige gitterspær

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider.

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere