MONTERING Fugtspærre i murværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERING Fugtspærre i murværk"

Transkript

1 monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side 7 Hjørneløsning side 8 Hulmur med muret bagmur/fundament Løsning med niveaufri adgang side 9 Løsning uden niveaufri adgang side 10 Hulmur med bagmurselement/fundament Løsning med niveaufri adgang side 11 Dør- og vinduesåbning/fundament side 12 Hulmur med søjle eller murvinge i hulmur side 13 Sålbænk udført som rulskifte side 14 Hulmur/muråbning med teglbjælke side 15 Hulmur/tag med forskudte tagflader Side 16 Murafslutninger side 17 Skorstene side 18 2 monteringsvejledning

3 Forord Denne folder er udgivet af Phønix Tag Materialer A/S som en hjælp til håndværkere, der arbejder med indbygning af fugtspærre og radonsikring i murede konstruk tioner. En korrekt placering og indbygning af fugtspærren er utrolig vigtig, og kvaliteten af de anvendte materialer skal modsvare den forventede levetid på selve den primære hovedkonstruktion. Konsekvenserne ved forkert indbygning af fugtspærren kan være uoverskuelige og medføre betragtelige omkostninger til udbedring. Denne folder beskriver principperne for en korrekt indbygning af fugtspærren i murede bygninger samt angiver de materialer, som skal anvendes. Folderen er en gengivelse af de vigtigste konstruktionsdetaljer hentet fra MURO s (Murerfagets Oplysningsråd) vejledning "Fugtspærre i murværk". Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Tagpapbranchens Oplysningsråd TOR og Teknologisk Institut, Murværk. monteringsvejledning 3

4 Fugtspærrens funktioner Beskyttelse mod opstigende grundfugt og opsprøjt fra regnvand I overgangen mellem sokkel og murværk anbringes en fugtspærre, som skal forhindre opstigende fugt som følge af kapilarsugning. I ydervæggen anbringes den normalt 150 mm over omgivende terræn for også at stoppe fugttilførsel til muren, som følge af opsprøjt af regnvand på nederste del af murværk eller fundament. Beskyttelse mod indtrængning af slagregn Når en almindelig hulmur udsættes for slagregn og vindtryk, kan der presses vand ind gennem sten, fuger eller begge dele. Hvis et murværk er utæt, viser erfaringer og forsøg, at det ofte skyldes studsfuger, der ikke er tilstrækkeligt fyldte med mørtel. For at begrænse vandindtrængningen mest muligt, er det derfor vigtigt, at der mures med fyldte studsfuger. Hvis der, på trods af omhyggeligt udført murerarbejde og brug af de rigtige materialer, alligevel trænger vand gennem formuren ind i hulmuren, kan vandet ikke trænge ind til bagmuren, når: Fugtspærren er lagt korrekt f.eks. ved bund af mur og over muråbninger Bindere er lagt med fald mod formuren eller har drypskive Der ikke ligger spildmørtel i isoleringen Det er selvfølgelig vigtigt, at fugtspærren er tæt i samlingerne. De steder, hvor fugtspærren bliver brudt af installationsføringer, kanaler, søjler m.m., skal der skabes tæthed, således at der ikke trænger vand gennem fugtspærren. Beskyttelse med opstrømning af radon I bygningsreglementet stilles der krav om, at bygningskonstruktionerne skal udføres lufttæt for at beskytte brugerne af byggeriet mod radon. Radon er en radioaktiv gasart, som ved indånding kan give lungekræft. Mere information forefindes på Statens Institut for Strålehygiejnes hjemmeside (www.sis.dk) Fugtspærren nær terræn benyttes således også til at forhindre radon i at strømme ind i bygningen fra underliggende jordlag. Dette gøres normalt ved at lade murpappet/murfolien under bagmuren fortsætte ud over kuldebroisoleringen og klæbe den til betonpladen. Niveaufri adgang Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang til næsten alle bygninger medfører, at udformningen af sammenskæringen imellem ydervæg, fundament og betonpladen i et terrændæk skal udformes anderledes end tidligere. De efterfølgende tegninger i denne folder viser principper for, hvorledes det kan sikres, at de fugttekniske, byggetekniske og sundhedsmæssige krav tilgodeses. 4 monteringsvejledning

5 Murpap PF 2000 Beskrivelse Standardprodukt produktnr. 232 Dimension Vægt Rulle/palle Opbevaring Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning. kg/rl. 0,11 x 20 Ca ,15 x 20 Ca ,20 x 20 Ca ,23 x 20 Ca ,30 x 20 Ca ,35 x 20 Ca ,40 x 20 Ca ,50 x 20 Ca ,60 x 20 Ca Anvendelse Produktet anvendes som fugtspærre og radonspærre ved teglbyggeri og andet muret byggeri. Produktet opfylder kravene til fugtspærre i murværk i henhold til MURO s vejledning Fugtspærre i murværk. m x m Murpap består af en armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med bitumen. Over- og undersiden er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport. l forhold til glasfilt har polyesterfilt større rivestyrke og større sømfasthed. Denne større rivestyrke giver mindre risiko for perforering under arbejdet. Sømfastheden giver sikkerhed ved fastgørelse på bagmur af beton. Hertil kommer, at risikoen for at skære for langt ved tilpasningen af hjørnestykker bliver mindre. Murpap har gode mekaniske egenskaber og kan rulles ud ved temperaturer ned til 0 C. Snit Sand Bitumen Polyesterfilt Bitumen Sand Tekniske data Enhed Typisk Krav værdi Prøvnings- Bemærkmetode ninger Vægt, ca. kg/m2 1,9 EN Tykkelse mm 1,8 1,7 EN Længde m 20 +1% EN Armering Polyesterfilt Bestrøning for/bag Sand/sand Trækstyrke LR/TR N/50 mm 825/ /500 EN Brudforlængelse LR/TR % 40/40 Sømrivestyrke LR/TR 170/ /150 EN N 25/25 EN Kuldeegenskab, bøjning C 10 0 EN 1109 Vandtæthed 2 2 kpa EN 1928 Anbringelse Montage Murpap PF 2000 udrulles på fundamentet, mærkes af og ombukkes, som det er ønsket. Murpappet skæres med et rent snit. Mest velegnet kniv er en hobbykniv med krumt blad. Det krumme blad gør det muligt at skære i de øverste lag uden at beskadige det underste. Det er ikke muligt at rive PF 2000 over. Samlinger Alle samlinger, både de lodrette og de vandrette, skal udføres med minimum 100 mm overlæg og sammenklæbes med Klæbeasfalt (se datablad side 7). Klæbeasfalten kommes på med fugepistol eller spartel i en stribe på mm bredde, ca mm fra kanten. monteringsvejledning 5

6 Murfolie Beskrivelse Phønix Tag Materialer murfolie er en 0,35 mm stærk polyethylenfolie med en to-sidet prægning, der giver stor friktionsmodstand. Murfolien har en stor rivestyrke og er på grund af den lave vægt og ruller i 50 m længde nem at håndtere. Anvendelse Produktet anvendes som fugt- og radonspærre ved teglbyggeri og andet muret byggeri. Anvendes som fugtspærre imod opstigende grundfugt i mur og træværk, samt mod indtrængende slagregn i ydermur. Kan ligeledes anvendes som radonspærre og sikre den nødvendige lufttæthed af fundamentet/ gulvopbygning. Se iøvrigt MURO`s vejledning Fugtspærre i murværk. Standardprodukt produktnr. 217 Dimension Farve vægt rulle/palle m x m kg/rl. 0,11 x 50 sort 1, ,15 x 50 sort 2, ,20 x 50 sort 2, ,23 x 50 sort 3, ,30 x 50 sort 4,3 96 0,35 x 50 sort 5,0 84 0,40 x 50 sort 5,7 72 0,50 x 50 sort 7,1 56 0,60 x 50 sort 8,6 48 1,00 x 50 sort 14,3 28 Tekniske data Egenskaber enhed Værdi Vægt, ca. kg/m 2 0,3 Tykkelse mm 0,35 Trækstyrke LR/TR N/50 mm 300/200 Brudforlængelse LR/TR % 350/250 Sømrivestyrke LR/TR N 150/125 Kuldeegenskab, bøjning C -20 Diffusionsmodstand Z-værdi 600 Anvendelsestemperatur C -20 til +50 Anbringelse Montage Inden udlægning sørges der for, at underlaget er rengjort for skarpe grater og andre ujævnheder, der kan give risiko for perforering af murfolien. Murfolie udrulles på fundamentet, mærkes af og ombukkes, som det er ønsket. Murfolien skæres med et rent snit. Mest velegnet er en hobbykniv. Det er ikke muligt at rive murfolien over. Samlinger Alle samlinger, både de lodrette og de vandrette, skal udføres med minimum 200 mm overlæg og klæbes med butyl-tape. Alternativt kan anvendes Fugemasse (vare nr ). Opbevaring Produktet skal opbevares på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning. 6 monteringsvejledning

7 Klæbeasfalt Beskrivelse Standardprodukt produktnr. 352 Produktet er en sejtflydende bitumenopløsning tilsat mineralske fibre og fyldstoffer. Anvendelse Produktet anvendes til klæbning af murpap samt til reparation af tagpaptage og skifertage samt til kitning og fugning ved ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende. Kg/patron Kg/spand 0,31 2,5 1, Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med spartel eller fugepistol. Den krævede styrke opnås efter 8 dages afhærdning ved minimum 10 C. Brugsanvisning Opdateret arbejdshygiejnisk brugsanvisning kan bestilles ved henvendelse til Kundeservicecenter. Tekniske data enhed Værdi Prøvningsmetode Forbrug kg/m Afhængig af opgaven Massefylde g/cm 2 0,930 Bitumenindhold % Ca. 62 Fiberindhold % Ca. 2,5 Opløsningsmiddel % Ca. 32 Flammepunkt C Ca. 38 Brandfareklasse ii-1 National mærkning (MAL-kode) Fortynding mineralsk terpentin Afrensning Oliefjerner/terpentin Praktisk tørretid uge Ca. 1 Afhængig af temperatur og ventilation monteringsvejledning 7

8 Hjørneløsning Beskrivelse Illustrationer Placering og klæbning af fugtspærre ved hjørner: 1. Fugtspærren lægges på fundamentet i murens fulde bredde, inden murerarbejdet begyndes. samlinger lægges med minimum 100 mm overlæg, der klæbes som beskrevet nederst på side 5. Herefter opmures to skifter i bagmuren. passtykket til hjørnet fastklæbes med fire striber + en stribe langs bagmuren. Hjørnet er et udsat sted. Derfor skal der lægges rigeligt med klæber i hjørnet for at sikre tæthed. 2. passtykket tildannes af et ca. 600 mm langt stykke og placeres som vist. Det er vigtigt, at passtykket kun snittes i den del, der skal ligge vandret, da et længere snit kan give en åbning i den lodrette del af fugtspærren, der kan lede vand direkte ind i bagmuren. 3. Der påføres to striber klæber, og næste bane murpap placeres. Alle klæbede samlinger trykkes godt til, så klæberen klemmes helt ud til kanten. Første skifte i formuren og tredje skifte i bagmuren henmures. Samme metode anvendes ved indadgående hjørner. 8 monteringsvejledning

9 Hulmur med muret bagmur/fundament Løsning med niveaufri adgang Opbygning Illustration 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. Gulv 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder/Murbinder 8. Fugtspærre (nederste fastklæbet på betondæk) 9. Letklinkermursten 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Elefantrist 13. Trykfast isolering 14. Kapillarbrydende lag 15. Fugtspærre føres op på bagsiden af muren 16. Trykfast isolering 17. Fugtspærre på betondæk Der kan med tiden opstå risiko for fugtpåvirkning af soklen udefra på grund af højtliggende terræn, hvorfor der udføres lodret fugtspærre på bagmurens nederste del. Udvendig sokkelpuds må ikke føres længere op end til oversiden af fundamentet. Bagmuren pudses ofte, inden gulvet lægges. Pudslaget må ikke føres ned forbi fugtspærren, da pudslaget kan opsuge grundfugt. Dette er dog ikke et problem, når fugtspærren føres ind på betondækket som radon spærre. monteringsvejledning 9

10 Hulmur med muret bagmur/fundament Løsning uden niveaufri adgang Opbygning Illustration 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. klinkegulv klæbet eller tæppe udlagt direkte på afrettet beton 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder/Murbinder 8. Fugtspærre (nederste fastklæbet på betondæk) 9. Betondæk 10. Kuldebroisolering 11. Trykfast isolering 12. Kapillarbrydende lag 13. Forsænkning på 30 mm udstøbt mørtel Bemærkninger Hvis der anvendes klinkegulve eller tæpper klæbet direkte på et afrettet betondæk, må der som vist på ovenstående figur udføres en forsænkning i betondækket for at kunne klæbe fugtspærren til betondækket. Der sikres god vedhæftning mellem mørtel og fugtspærre ved omhyggelig afrensning inden udstøbning af mørtel. 10 monteringsvejledning

11 Hulmur med bagmurselement/fundament Løsning med niveaufri adgang Opbygning Illustration 1. Tegl i formur 2. Betonelement i bagmur 3. Understøbning 4. sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Isolering 8. Trådbinder/Murbinder 9. Fugtspærre (nederste fastklæbet på betondæk) 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Trykfast isolering 13. Kapillarbrydende lag 14. Elefantrist 15. Fugtspærre på betondæk monteringsvejledning 11

12 Dør- og vinduesåbning/fundament Opbygning Illustration 1. Dør 2. Niveaufrit bundstykke 3. Tilpasset letklinkerblok 4. sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Fugtspærre klæbet på beton 8. Gulvstrø på opklodsning 9. Elastisk fuge 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Trykfast isolering 13. Kapillarbrydende lag 14. Elefantrist 15. Fugtspærre på betondæk Bemærkninger For at skabe et vederlag for gulvet ud for indgangsdøre, må betondækket føres ud i døråbningen. Ved døråbninger og lignende, hvor fugtspærren skifter placering, skal der udføres en sammenhængende fugtspærre, således at eventuelt indtrængende vand ikke løber ud over enden af fugtspærren, og således at der er spærret for radonindtrængning. 12 monteringsvejledning

13 Hulmur med søjle eller murvinge i hulmur Opbygning Illustration 1. Formur 2. Bagmur 3. isoleringen, der bryder kuldebroen, skal være bredere end søjlen 4. Fugtspærre 5. Fugtspærre, der tildannes og klæbes til søjlen med asfaltklæber 6. Fundament 7. Beton, der udstøbes ved bund som underlag for fugtspærre 8. Stålsøjle 9. Trådbinder/Murbinder Bemærkninger Isoleringsmaterialet, der bryder kuldebroen, placeres mellem søjlen og formuren. Det hårde isoleringsmateriale skal være bredere end søjlen og har dermed yderligere til formål at forhindre, at indtrængende vand når hen til søjlen. Det er her vigtigt, at fugtspærren på fundamentet tilpasses og klæbes til søjlen, så vand ikke kan trænge under fugtspærren og videre ind i konstruktionen. monteringsvejledning 13

14 Sålbænk udført som rulskifte Opbygning Illustration 1. Rulskifte med fald udad 2. Overlukning af vinduesbrystning ved hjælp af to udkragede skifter 3. Kuldebroisolering 4. Fugtspærre 5. Isolering 6. Trådbinder/Murbinder 7. Vindue 8. Tegl i formur 9. Tegl i bagmur Bemærkninger Sålbænke udført med opmuring af rulskifte bør altid have et fald på mindst 10. Især ved opmuring af rulskifter er det vigtigt, at fugerne udføres tætte. Kuldebroen i vinduesfalsen er brudt ved indlægning af isolering. Nogle producenter fremstiller specielle sten til sålbænke. 14 monteringsvejledning

15 Hulmur/muråbning med teglbjælke Opbygning Illustration 1. Formur 2. Bagmur 3. Mineraluld 4. Fugtspærre føres 200 mm forbi vindueshul 5. Trykfast isolering 6. Trådbinder/Murbinder 7. Vindue 8. Tegloverligger 9. Antallet af skifter, der indgår i den statisk virksomme bjælke, er afhængig af åbningens spændvidde og belastning Bemærkninger Ved falsene føres fugtspærren mindst 150 mm ind i hulrummet i hver ende. Antallet af skifter, der indgår i den virksomme teglbjælke er afhængig af åbningens spændvidde og belastning. Det er vigtigt, at fugtspærren ikke lægges ind i en fuge i den statisk virksomme teglbjælke. monteringsvejledning 15

16 Hulmur/tag med forskudte tagflader Opbygning Illustration 1. Zinkinddækning 2. inddækning (svarende til blyerstatning fra Phønix Tag Materialer) 3. Vanger i tegl 4. mineraluld 5. Tegltagsten 6. Isolerende byggesten 7. Fugtspærre 8. Trådbinder/Murbinder 9. ventilation. Ved falstagsten placeres tudsten over ventilationsstuds 10. Afstandsliste (25 mm for vingetagsten) 11. Lægte 12. Vandfast krydsfinér 13. Loft 14. Undertag 15. Eventuelt åbne studsfuger 16. Isolering mellem spær Bemærkninger Fugtspærre lægges i hele murens længde, og eventuelle samlinger klæbes. Den nederste fugtspærre skal sikre, at eventuel vandindtrængning ledes ud af formuren, over taget. 16 monteringsvejledning

17 Murafslutninger Opbygning Illustration 1. Halvstensmur 2. trykfast isolering 3. Fugtspærre lægges i murens fulde bredde oven på løskanter og afrentning. Fuldklæbes til løskanter 4. korte betonelementer. Stødfuger fuges med elastisk fugemasse 5. Løskant nedlagt i silicone 6. mørtelafretning mellem løskanter 7. Neopren, kun klæbet i den ene side 8. Trådbinder/Murbinder 9. eventuelt åbne studsfuger Bemærkninger l huse over én etage kan der forekomme så store differensbevægelser mellem for- og bagmur, at en dilatationsfuge i murkronen er nødvendig, da for- og bagmur skal kunne bevæge sig så frit som muligt. monteringsvejledning 17

18 Skorstene Opbygning Illustration 1. Halvstens teglmur 2. skorstenselement 3. Spær 4. Zinkinddækning 5. Inddækning 6. Skotrende 7. Tegltagsten 8. Fugtspærre klæbes til skorstenselement 9. Der anbringes en fugtspærre foroven og forneden. Parallelt med tagfladen laves en aftrapning. Se også Byg-Erfablad : Regngennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol 10. Afstandsliste (25/34 mm for vinge-/falstagsten) 11. Lægte 12. Vandfast krydsfinér, min. 18 mm 13. Undertag 14. Fugtspærre aftrappes på skorstenens sider Bemærkninger Skorstensvanger afsluttes sædvanligvis med et rulskifte eller en betonafdækning. Mellem selve skorstenspiben og afdækningen skal der placeres en fugtspærre på det samme sted i konstruktionen, som vist i forbindelse med murafslutning på ovenstående figur. De fleste skorstene bliver i dag opført af skorstenselementer. Fra en konsol et stykke under taget og opefter skalmures med halvstensvange. Murværket i skorstene er særligt udsat for slagregn. Derfor er det også her vigtigt, at der mures med helt fyldte fuger. Det er nødvendigt, at der her indlægges en opbukket fugtspærre, som bør indlægges i første skifte over inddækningen. De kanter, der vender ind mod skorstensrøret, ombukkes. På skorstenens sider aftrappes fugtspærren i et par trin efter tagets hældning. 18 monteringsvejledning

19 monteringsvejledning 19

20 April 2011 Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 DK-6600 Vejen Tlf Kundeservicecenter Vest Tlf Fax Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside Kundeservicecenter Øst Tlf Fax

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere