Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand"

Transkript

1 Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand

2 Flade tage, murkroner

3 Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem murkroner og tagflader Store krav til projektering og udførelse af inddækninger ved murkroner og tagpap Stor omkostninger til vedligeholdelse

4 Inddækninger på tagkanter er fine. Drypnæse er effektiv, og der er godt fald på afdækningen. Inddækninger ved tagpap og optagelse af fald på taget er ikke gennemprojekteret. Der er mange svigt i udførelsen

5 Inddækningen er ikke fræset ind i fuger og sten. Fugningen er udført som skråfuge ovenpå inddækningen. Fald på taget optaget ved at sætte inddækninger udenpå stenene. Aftrapning og indfræsning er sparet. Er dette i henhold til gældende anvisning?

6 Ikke udført med murklemskinne og zinkløskant ikke ført ind i muren

7 Dyb frustration!!

8 Optimale løsning, men den kræver korrekt udført aftrapning ved spring i liggefugen eller indfræsning

9 Hvordan vedligeholdes fugerne? Manglende højde på inddækninger min. 140 mm i henhold til TORanvisning 22 BYG-ERFA blad SfB(23) og : Ved tagterrasser skal højden være 150mm fra pap/tagdug til underkant fuge under dør.

10 Zink/ aluminium skal gennemprojekteres og tilsynet optimeres. Er det forsvarligt, at arbejdet bliver udført af andre end blikkenslagere?

11 Social Medicinsk Rehabiliteringscenter, Herning Varmt tag af uventilerede tagkassetter traditionel dampspærre Uendelige længder af murkroner og sternkanter Mange ovenlys

12

13 Fugtspærre ikke projekteret Projektet indeholder ikke krav til inddækningshøjder Konsol, fastgjort til elementoverligger

14 Optagelse af temperaturbevægelser Hvorfor overhovedet lave disse stumper af frithængende murværk? Ikke bygbar løsning Driftmæssig tung disposition

15 Zinkinddækninger er monteret vandret Fugepølse til at dele vandene, - leder vandet hen til længdesamlingerne Tætning af stødsamling med elastisk fuge, hvor lodning er knækket

16 Øverste skifte revner fra. Øverste skifte revner fra Eftersynsfirmaet skal beskrive skaden og svigtet, årsagen til revnen? BSF skal vurdere risikoen: Gør det noget?

17 Vandindtrængning til underliggende boliger har medført forsøg på tætning med fugemasse Mulige forklaringer på vandindtrængning: Utæt murværk/manglende fugtspærre Utætte fuger ovenpå inddækningen For lille inddækningshøjde (ca. 50mm)

18 Udkradsede studsfuger tyder på, at der nogle steder er udført fugtspærre

19

20 Halvstensmur Forventet drift og levetid? TOR-anvisning 22

21 Konklusion Hoveddispositionen medfører kompliceret tagopbygning med mange lm murkroner, inddækninger, fuger og komplicerede faldforhold. Hygrodiode skyggeforhold. Vanskelig sammenbygning af forskellige materialer. Hvordan tages højde for vandrette og lodrette temperaturbevægelser i tagkassetter, murværk, konsoller, inddækninger? Manglende bygbarhed Store vedligeholdelsesudgifter

22 Udvendig isolering med puds Systemleverance, men samlingsdetaljer skal gennemprojekteres!

23 Tagpap afsluttet med lille opkant bag puds ingen inddækning

24 Rockwool med puds Tagpap afsluttet med lille opkant uden på puds ingen inddækning

25 Sammenbygningsdetaljer er ikke gennemprojekteret

26 Huller i det vandafvisende pudslag medfører opfugtning af trædele ikke gennemprojekteret

27 Murværk, fugtspærrer, temperaturbetingede bevægelser

28 Ubeskyttet murværk - større isoleringstykkelse - endnu koldere murværk - kræver nytænkning - Gamle metoder er måske ikke brugbare mere, hvis murværket skal overleve som byggskik i Danmark

29 Prøvning af blank murværks tæthed mod slagregn Metode og prøvningsomfang skal fastsættes ved udbud Glasplade fastgøres med kit Der hældes vand i lommen Ved utætheder synker vandet hurtigt Forsøget udføres ud for studsfuger, liggefuger og sten alene Illustration fra Renoveringshåndbogen Mur & tag

30 Ståltegl i to skifter båret af konsoller Temperaturbetinget revnemanglende dilatation ved enderne af tegloverligger

31 Murbjælke Tegloverligger

32

33 Revner ved murhjørne, som er båret af konsoller Mulige årsager: - murpap - konsoller nedsætter bevægelsesmuligheder i murværket

34 Inddækninger, sålbænke

35 Indlæg under samlingen mangler Stor punktvis belastning af murværk ved svigt i længdesamling

36

37 Forskriftsmæssig udførelse af inddækning er 10 år gammel og udfylder stadig sin rolle.

38 Nyt BYG-ERFA blad på vej: Overordnet princip: vandet skal ledes ud tæt på hvor det kommer ind ikke føres i render og udledes ved enderne Valg af fugtspærre Advarsel mod TB-render Forslag til udførelse ved nybyggeri Forslag til udbedring, når det er gået galt

39 BYG-ERFA bladet hylder det overordnede princip: vandet skal ledes ud tæt på, hvor det kommer ind ikke føres i render og udledes ved enderne Skadesag, hvor Polypap blev skiftet ud med zinkbakke

40

41 Kilde: Fugtspærrer i murværk, MURO Alternative plastprodukter må frarådes. Byggeskadefondens erfaringer viser, at de ikke tåler langvarig opfugtning i basisk miljø.

42 TB-rende: Problemer med korrekt indbygning (for lille monteringdybde, mørtel i renderne, længdesamlinger, korrekt afslutning af isolering) Begrænsede anvendelsesmuligheder (antal etager, størrelse på vindueshuller, pillebredde, stentype). Vedligeholdelse af afløbsslanger.

43 Forhold som skal vurderes/mulige kombinationer ved valg af fugtspærre ved teglbjælker: Beliggenhed udsat eller beskyttet Antal etager Vindueshullernes bredde Pillebredde Højde på teglbjælke Størrelse på konsoller Tung eller let bagvæg Vinduestype Vinduers placering i forhold til facadeflugt Tung eller let fals Beskyttelse mod opfugtning under opførelse Andre forhold som markiser o.lign.

44 Ny byggeskik i forbindelse med vinduesmontage: rækkefølge for montage og opmuring beslag til fastgørelse Større isoleringstykkelser Ændret materialevalg til bagmur og tilsætning Vinduer og døre monteres tidligt og sidder uafdækket inden skalmuren kommer på: Opfugtning, skimmel i vinduesfalsene.

45 Fastgørelse tilstrækkelig? Foreligger der dokumentation på udførelse af den skjulte konstruktion? Fugtfølsomme materialer, revner og skimmel efter ibrugtagning Hvordan skal fugtspærren udføres? Er det projekteret? Hvordan udskiftes vinduet??? Hvordan sikres tætheden? Indvendigt og udvendigt

46

47 Interimsafdækning eller permanent afdækning? Hvem leverer og udfører arbejdet?

48

49 Zinkbakke som fugtspærre Kan erstatte TB-renden Kan erstatte/kombineres med fugtspærre af murpap Kan fungere som midlertidig afdækning inden skalmuren komme på

50

51 Forsøg med zinkbakke i byggeri, hvor TB-renden ikke fungerer. Der er vandskade i vinduesfalsene Ekspanderende fuge monteres med drænhuller

52 Træ-alu vinduespartier

53

54

55

56

57

58 Forudsætning for, at krav til styrke og stivhed opfyldes er bl.a., at der foretages korrekt samling af de to karme. For at forhindre vandindtrængning, skal der fuges med egnet fugemasse mellem de to karmdele og skrues. Korrekt opklodsning af termoruderne er en forudsætning for alu-profilernes bæreevne. Hvordan sikrer producenten sig, at disse ting bliver udført korrekt?

59

60

61 Forkert opklodsning ved montage eller hvad?

62 Montagevejledning fra Protec Placering af opklodsning er ikke vist Opklodsning af termorude skal placeres præcist så der understøttes på aludelene hen over drænrenden Forstærkningsdorn, så opklodsning kan foretages under trækarmen

63

64

65

66 Oprensning af drænhuller skal indregnes i driften

67

68 Hvad kan vi gøre ved dette problem? Rådgiver/totalentreprenør: Rådgiver skal levere de nødvendige oplysninger om placering, belastning og den konstruktion, vinduespartierne skal fastgøres i Rådgiver skal ved udbud definere projekterings- og montageansvar Ved udbud kan man ikke være sikker på at få et bestemt produkt. Derfor skal der i udbuddet tages højde for at en ukendt leverandør kan dukke op. Krav om at vinduesindustriens tekniske bestemmelser overholdes Systemleverandør: Afgive tilbud i henhold til det i udbudsmaterialet definerede ansvar Krav ved udbud om, at leverandøren skal gå aktivt ind i montagen ved, at leverandøren fører tilsyn i forbindelse med kritiske aktiviterer et fastsat antal gange under montagen, så de forudsætninger, der ligger til grund for leverancen bliver opfyldt Systemleverandøren skal levere dokumentation på samtlige ydelser Mange systemleverancer ender godt, feks. spærleverancer, betonelementleverancer, ovenlysvinduer og lignende, hvor der er klar fordeling af ansvaret.

69 Særligt focus på disse problemer. Skema er under udarbejdelse 1-års eftersyn: Oplysninger om producent. Omfattet af DVC? Foreligger der beregninger på fastgørelse i bygningen? Er glasisætningen foretaget på pladsen? Er vinduerne fastgjort i henhold til producentens vejledninger og de statiske beregninger? Særlig opmærksomhed på -samling mellem de forskellige elementer i vinduespartiet -opklodsning ved sokkel -opklodsning af termoruderne ved etagedæk Oplysningerne beskrives under Emne 3, indtil registreringsskema foreligger.

70 5-års eftersynet: Ved etagedæk Hvis oplysningerne om producent mangler fra 1-års eftersynet fremskaffes disse. Vinduespartier efterses udefra og indefra. Særlig opmærksomhed på: -tegn på forskydninger i alu-delene -løse glasisætningsbånd og andre muligheder for vandindtrængning til trædelene -fugt i trædelene måles især i bundkarm og alle kryds mellem vandret og lodret Beskrives under Emne 3, indtil registreringsskema foreligger

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere