Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH"

Transkript

1 Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

2 Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser Boliger o. lign. byggeri benyttet til overnatning.... Undervisningsbyggeri.... Daginstitutioner Kontorbyggeri Hospitaler, lægehuse, klinikker m.v Hovedprincipper - projektering Luftlydisolation Trinlydniveau Trafikstøj Støj fra tekniske installationer Sammensatte konstruktioner... 8 Letbetonelementgruppen - BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter og materialeleverandører samarbejder i fælles interesse. Formålet er at udbygge og udnytte den bedste faglige viden om elementer af letbeton og stille denne ekspertise til rådighed for såvel projekterende som udførende. Samarbejdet har gennem årene resulteret i forskellige hæfter vedr. bæreevne, stabilitet, lydisolering m.v. I dag er alle disse informationer tilgængelige på BIH s hjemmeside, www. bih.dk, hvor også hæfter kan bestilles/downloades. Materialer i helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton fremstilles af letklinker, cement og sand. Letklinker er små kugler af hårdtbrændt ler - lette og porøse med et utal af små luftfyldte celler. Letklinkerne brændes ved C, og resultatet bliver et kemisk neutralt produkt med stor styrke og god varmeisoleringsevne. Kvalitetssikring Alle producenter i BIH har etableret en effektiv kvalitetsstyring af produktionen af helvægge og dæk og er tilsluttet en akkrediteret certificeringsordning.. Produktoversigt Helvægge Lyddæk Letdæk Letklinkerblokke... 9 Service Producenterne yder en udstrakt service i projekteringsfasen. Udover fyldestgørende kataloger og brochuremateriale, står producenternes byggetekniske konsulenter til rådighed med vejledning i hele byggeforløbet. 5. Typiske løsninger ved givne lydkrav Vægge Etageadskillelser Terrændæk og fundamenter Trafikstøj Virksomhederne bag BIH... 9 Hæftets anvendelse De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes dækelementer og helvægge af letbeton, og hvor der stilles krav til lydisolering. Ansvaret for den konkrete projektering ligger hos den projekterende. BIH og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings information.

3 Indledning. Indledning Denne anvisning beskriver, hvordan byggeri af letbeton kan projekteres, således at krav til lydisolation og støjniveau i overensstemmelse med bygningsreglementet 008 (som anført på side -5) kan forventes at være opfyldt. I anvisningen er elementer af letbeton i et vist omfang kombineret med andre konstruktioner (forskellige former for overgulve, lette loftkonstruktioner, facader m.v.). Byggeri af letbeton suppleret med andre konstruktionstyper, som ikke er nævnt i anvisningen, kan f.eks. projekteres med udgangspunkt i beregningsstandarden DS/EN 5 og/eller med assistance fra bygningsakustiske specialister. Beregningsstandarden vedrørende lydforhold i bygninger, DS/EN 5, forventes at få stadig større betydning i både Danmark og vore nabolande. Anvisningen indeholder derfor en kortfattet beskrivelse af standardens vigtigste principper og er udarbejdet på grundlag af beregninger efter standarden samt erfaringer fra eksisterende byggeri. For byggeri med særlige bygherrekrav kan der f.eks. udføres beregninger efter ovennævnte standard DS/EN 5. Særlige krav kan bl.a. forekomme i boligbyggeri, som ønskes lydklassificeret i klasse A eller B efter standarden DS 90. I bygninger med særlig/strengere lydkrav (d.v.s. luftlydisolation R w væsentlig højere end 60 db og/eller trinlydniveau L n,w væsentlig lavere end 8 db) skal detaljerne ofte udformes efter specielle retningslinjer, som ikke er beskrevet i denne anvisning. Referencer til standarder m.v. er anført i det grå felt her nederst på siden. Denne anvisning er udarbejdet i samarbejde med: DB Akustik Ildervej 870 Højbjerg Telefon: Referencer Bygningsreglement 008. SBi-anvisning 6 - Anvisning om Bygningsreglement 008. DS 90:007 - Lydklassifikation af boliger,. udgave. SBi-anvisning 8 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger (Hoffmeyer, 007). DS/EN 5-:000 - Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del : Luftlydisolation mod udefra kommende støj. BASTIAN. - Software til beregning af lydforhold i bygninger efter DS/EN 5. DataKustik, 007 (distribueres i Danmark af DB Akustik). Indeklimahåndbogen - SBi-anvisning 96,. udgave. By og Byg, 000. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/98. Ekstern støj fra virksomheder. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/997. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. DS/EN 5-:000 - Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del : Luftlydisolation mellem rum. DS/EN 5-:000 - Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del : Trinlydisolation mellem rum.

4 Lydbestemmelser. Lydbestemelser Ud over nedenstående værdier er der for boliger, undervisningsrum, daginstitutioner, kontorer m.v. desuden opstillet vejledende grænseværdier vedr. støj fra erhverv samt forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj (se Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/98 og Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/997)... Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning. Grænseværdier for lydklasse C i DS 90 med tilføjelser i Bygningsreglement 008 Luftlydisolation R w Mellem en bolig og andre rum uden for boligen samt mellem fælles opholdsrum indbyrdes Dør mellem bolig og fællesrum Mellem en bolig og lokaler for erhverv eller fællesrum med støjende aktiviteter > 55 db > db > 60 db Trinlydniveau L n,w I beboelsesrum og køkkener fra andre boliger og fælles rum I beboelsesrum og køkkener fra fælles trapperum og gange, fra altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum i andre boliger ) I fælles opholdsrum fra beboelsesrum, andre fællesrum, trapperum, gange, altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum ) I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum fra lokaler for erhverv eller fra fællesrum med støjende aktiviteter Støjniveau L den i møblerede beboelsesrum og fælles opholdsrum fra vejtrafik og jernbaner, såfremt niveauet udendørs er højere end 58/6 db Støjniveau L Aeq,T i umøblerede beboelsesrum, fælles opholdsrum og køkkener fra tekniske installationer < 5 db < 58 db < 58 db < 8 db < db < 0 db ) Gælder ikke fra altaner samt toilet- og baderum med gulvareal under,5 m².. Undervisningsbyggeri. Grænseværdier ifølge Bygningsreglement 008 Luftlydisolation R w Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum Mellem undervisningsrum med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse ) For fleksible rumadskillelser i åbne undervisningsområder Mellem undervisningsrum til sløjd og andre undervisningsrum eller fællesrum Mellem undervisningsrum til sløjd og fællesrum med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum til sang og musik samt mellem undervisningsrum til sang og musik og andre undervisningsrum eller fællesrum Mellem undervisningsrum til sang og musik med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum til sang og musik og fællesrum med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum og erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Vandret: > 8 db Lodret: > 5 db > db > 6 db > 0 db > 60 db > db > 65 db > 55 db > 50 db > 60 db Trinlydniveau L n,w I undervisningsrum I undervisningsrum fra undervisningsrum til sløjd eller sang og musik I undervisningsrum fra erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Støjniveau L den i møblerede undervisningsrum fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,T i møblerede undervisningsrum fra tekniske installationer < 58 db < 5 db < 8 db < db < 0 db ) Samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier m.v.

5 Lydbestemmelser.. Daginstitutioner. Grænseværdier ifølge Bygningsreglement 008 Luftlydisolation R w Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter samt mellem disse rum og øvrige rum Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter og øvrige rum med dørforbindelse ) Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og øvrige rum Mellem opholdsrum med dørforbindelse samt mellem opholdsrum og øvrige rum med dørforbindelse ) Mellem opholdsrum og erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Trinlydniveau L n,w I opholdsrum (fra overliggende rum) og i opholdsrum for stille aktiviteter (fra alle rum) I opholdsrum (fra rum på samme etage) I opholdsrum fra erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Støjniveau L den i møblerede opholdsrum fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,T i møblerede rum fra tekniske installationer ) Samlet lydisolation for væg med dør m.v. > 8 db > 0 db > 0 db > 0 db > 60 db < 58 db < 6 db < 8 db < db < 0 db.. Kontorbyggeri. Vejledende projekteringsværdier ifølge SBi-anvisning 6 Luftlydisolation R w Mellem kontorer Mellem møderum og andre rum Der kan være behov for strengere krav ved rum, hvor der kræves fortrolighed. Mellem rum med dørforbindelse bør der opstilles supplerende bestemmelser. Trinlydniveau L n,w I kontorer og møderum fra gange I kontorer og møderum fra øvrige rum Støjniveau L den i møblerede kontorer fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,min i møblerede kontorer fra tekniske installationer > 0 db > 8 db < 58 db < 6 db < 8 db < 5 db.5. Hospitaler, lægehuse, klinikker m.v. Forslag til projekteringsværdier ifølge SBi-anvisning 6 Luftlydisolation R w Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum m.v. Mellem sengestuer Der kan være behov for strengere krav ved rum, hvor der kræves fortrolighed. Mellem rum med dørforbindelse bør der opstilles supplerende bestemmelser. Trinlydniveau L n,w I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra andre rum Støjniveau L den i møblerede sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum m.v. fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,min i møblerede sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum m.v. fra tekniske installationer > db > 8 db < 58 db < db < 0 db 5

6 Hovedprincipper - projektering.. Luftlydisolation Lydtransmissionen mellem to rum sker dels direkte gennem den ad skillende konstruktion, dels som flanketransmission. Hertil kommer evt. transmission gennem utætheder, ventilationskanaler, tagrum m.v. Flanketransmissionen i elementer af letklinkerbeton afhænger først og fremmest af elementernes vægt pr. arealenhed og af samlingen med den adskillende konstruktion. I denne anvisning regnes der med stive samlinger mellem letbetonelementer. Beregningsprincip DS/EN 5- beskriver, hvorledes luftlydisolationen i bygninger kan be regnes ved addition for alle lydens transmissionsveje. Det centrale i be regningerne er transmissionsvejene vist i figur. for enkeltkonstruktioner. I den typiske situation med fire flankerende konstruktioner er der i alt indirekte transmissionsveje. For hver enkelt transmissionsvej afhænger lydtransmissionen af fladernes konstruktion og af samlingstypen. Akustiske data for flader og samlinger f.eks. i form af resultater fra laboratoriemålinger benyttes derfor ved beregningerne. Desuden tages der hensyn til de geometriske forhold samt eventuelle lydisolerende afdækninger af grundkonstruktionerne (forsatsvægge, svømmende gulve m.v.). Figur.. Transmission af luftlyd gennem bygningsstrukturer (enkeltkonstruktioner) Samme type beregninger kan gennemføres for dobbeltkonstruktioner. Her er ubestemtheden imidlertid større, og lydisolationen afhænger i højere grad af udførelsen, idet koblinger i f.eks. dobbeltvægge kan forringe lydisolationen betydeligt. Specielt for lejlighedsskel opført som dobbeltvægge Dobbeltvægge skal udføres med helt adskilte vægdele. Der må ikke være bindere, ledere, styreskinner, bygningsaffald eller andre stive forbindelser mellem vægdelene. Hulrummet mellem vægdelene isoleres med mineraluld. Der kan f.eks. benyttes batts med en luftgennemstrømningsmodstand på 7-0 kpa s/m. Man skal undgå, at stive batts sidder i spænd mellem vægdelene, og det anbefales at benytte batts, som er 0 mm tyndere end afstanden mellem vægelementerne. Andre bygningsdele f.eks. fundamenter, ydervægge, murkroner og etageadskillelser må ikke sammenkoble vægdelene. Fundamentet udføres af blokke, som er adskilt i en dybde på mindst 00 mm under terrændækkets overside. Mellemrummet i fundamentet bør være på mindst 0 mm og skal være fri for mørtelbroer eller andre stive forbindelser. Der anvendes trykfast mineraluld i fundament og ud for understopning samt ved samlinger mellem dobbeltvæggen og tilstødende bygningsdele. Hårdere isoleringsmaterialer som f.eks. polystyren må ikke anvendes. Ydervæggens indvendige del skal altid være afbrudt ved lejlighedsskel. Overliggere og remme må ikke være gennemgående fra hus til hus. Såfremt begge dele af dobbeltvæggen føres op til taget, må en eventuel mørtelstopning mod tagbelægningen kun udføres ved den ene vægdel, og lægter m.v. må ikke forbinde de to vægdele. Installationer - f.eks. varme-, vand- og el-rør - må ikke føres gennem dobbeltvægge på grund af risikoen for utætheder og sammenkobling af de to vægdele. Den nødvendige, fuldstændige adskillelse mellem dobbeltvægges to vægdele også ved samlinger med flankerende bygningsdele medfører, at de statiske betingelser for stabilitet skal være opfyldt for hver enkelt bolig. Valg af vægkonstruktion Med en korrekt projekteret og udført dobbeltvæg kan man opnå en langt bedre lydisolation end med en enkeltvæg opført med det samme materialeforbrug. I etagebyggeri kan det imidlertid være fordelagtigt at anvende enkeltvægge, fordi tunge enkeltvægge begrænser lodret flanketransmission betydeligt bedre end de tyndere elementer, som anvendes i dobbeltvægge. Transmission i facader, tagkonstruktioner og tagrum Ved krav om en luftlydisolation R w vandret på mindst 55 db skal lydtransmissionen i formure af teglsten begrænses ved at undlade at placere bindere på hver side af lejlighedsskel med en indbyrdes afstand på mindre end 800 mm. Denne minimumsafstand gælder også for døre og vinduer, hvor der er faste forbindelser mellem for- og bagmur. Alternativt kan der udføres en elastisk fuge i formuren ud for lejlighedsskel. Såfremt der er krav om en luftlydisolation R w på mindst 60 db, skal der altid etableres en elastisk fuge. Afhængigt af dimensioneringen af lejlighedsskel og bagmur samt af kravniveauet, kan der i visse tilfælde ses bort fra specifikationerne i dette afsnit. For eksempel er det ofte muligt at placere to døre tæt på et lejlighedsskel udført som en enkeltvæg. 6

7 Hovedprincipper - projektering Afvigelser fra specifikationerne må dog ikke finde sted uden særskilt vurdering i hvert enkelt tilfælde. Udformningen af lette facader skal ligeledes vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lette udvendige beklædninger på bagvægge af letbeton medfører i reglen ikke væsentlig flanketransmission. Loft- og tagkonstruktion skal afbrydes ved lejlighedsskel. Spærretningen i lette tagkonstruktioner skal således være parallel med lejlighedsskel, med mindre der benyttes specielle elastiske loftophæng. Tagbelægningen kan altid være ubrudt, og i uudnyttede tagrum kan lægter og undertag være gennemgående. Lydtransmission via tagrum forhindres mest effektivt ved at føre lejlighedsskel helt op i kippen og tætne mellem væg og tag. Væggen i tag rummet kan være en anden konstruktion end i de udnyttede etager. Det er kun nødvendigt at føre den ene del af en dobbeltvæg op i tagrummet. I stedet for at føre lejlighedsskel op i kippen kan man ud føre lofterne med en lydisolation, som i sig selv er tilstrækkelig til at forhindre lydtransmission via tag rummet. Lofterne skal da udføres af mindst et lag mm gipsplade med 00 mm mineraluld og være helt tætte. Langs vægge fuges med elastisk fugemasse. Projektering af lofter samt af lejlighedsskel i tagrum foretages i øvrigt ud fra brandkrav og krav til varmeisolering. Lejlighedsskel skal altid føres mindst 50 mm op i isoleringen. Utætheder Vægge og dæk skal være tætte (både overflader, samlinger og gennemføringer). Lette elementer skal overfladetætnes med puds, svumning, filtsning, spartling eller tilsvarende. Elementer med en middeldensitet på mindst 500 kg/m skal ikke overfladetætnes. Utætheder kan f.eks. opstå ved rørgennemføringer og understopninger. Tætning udføres med mørtel eller mineraluldsstopning, eventuelt suppleret med elastisk fugemasse. Udtag for el-installationer m.v. fødes fra hver sin side. Udtagene kan placeres ens på hver side af væggen, såfremt der ikke forekommer nogen form for utæthed i elementerne, herunder at effekten af en eventuel overfladetætning bibeholdes. Udfræsninger begrænses mest muligt og fyldes med en tæt mørtel efter udførelse af installationen. Ved rørføringer skal der i øvrigt tages hensyn til, at radiatorer kan transmittere luftlyd mellem rum, såfremt de forbindes med ubrudte, korte varmerør. Lydtransmission gennem ventilationskanaler eller udeluftventiler uden passende lyddæmpning kan forringe lydisolationen betydeligt. Risikoen er størst mellem armaturer tilsluttet samme lodrette streng og mellem udeluftventiler med en indbyrdes afstand på mindre end m... Trinlydniveau Trinlydniveau kan beregnes efter DS/EN 5- efter samme principper som nævnt i afsnit. for luftlyd, idet trinlyden dog beregnes for færre transmissionsveje. Des uden indgår trinlyddæmpningen for overgulvet, som kan være en svømmende konstruktion eller en trinlyddæmpende gulvbelægning. En svømmende konstruktion kan f.eks. udføres som et betongulv på mineraluld, et let gulv på trinlyddæmpende underlag eller et trægulv på strøer. Et trinlyddæmpende svømmende gulv skal adskilles fra alle vægge, evt. med en blød fuge. Udførelse og materialeegenskaber (f.eks. for bløde brikker under strøer) har afgørende indflydelse på trinlyddæmpningen. Det er som hovedregel nødvendigt at benytte trinlyddæmpende overgulve for at dæmpe trinlyden. Trinlyd fra et terrændæk uden dæmpende overgulv kan dog også dæmpes ved at etablere fuger gennem hele be ton laget mellem dæk og vægge samt fundamenter. Trinlyd fra trappeløb, reposer, altaner og altangange skal dæmpes med en blød belægning eller ved kun at fastgøre konstruktionen elastisk i de om givende bygningsdele, f.eks. med dorne i neoprenhylse. Interne trapper i enfamiliehuse kan dog fastgøres stift i lejlighedsskel udført som dobbeltvægge... Trafikstøj Støj udefra transmitteres hovedsagelig ind i bygninger gennem vinduer og udeluftventiler. Ved høje trafik støjniveauer er det dog også nødvendigt at sikre tilstrækkelig høj lyd isolation for væg- og tagkonstruktioner. Der kan evt. udføres beregninger efter DS/EN 5- af den samlede facades eller tagkonstruk tions lydisolation. Sammen med den traditionelle enkelttalsværdi R w kan man med fordel beregne de nye spektrale tilpasningsled C og C tr, som er beregnet til at karakterisere facadens eller tagkonstruktionens lydisolation mod forskellige former for støj. For almindelig vejtrafik kan man f.eks. med R w + C tr - samt oplysninger om de geometriske forhold og rummets efterklangstid - direkte beregne forskellen 7

8 Hovedprincipper - projektering mellem støjniveauet udendørs og indendørs (se f.eks. Indeklimahåndbogen)... Støj fra tekniske installationer Støj fra vandinstallationer dæmpes primært ved udførelse af svømmende gulve i badeværelser, anvendelse af VA-godkendte armaturer i gruppe, begrænsning af rørføringer i vægge samt indbygning af faldstammer i lydisolerende installationsskakte. Ventilatorer i tagrum skal altid opstilles svingningsdæmpet. Elevatorer bør placeres i trappetårne eller midt i trapperum for at undgå støj i boliger m.v..5. Sammensatte konstruktioner Der kan være opstillet krav til den samlede lydisolation for en væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv. Den samlede lydisolation beregnes efter DS/EN 5- ved addition af lydtransmissionen gennem alle delkomponenter. Både komponenternes lydisolation R w og andel af det samlede areal har betydning. I figuren nedenfor findes beregningseksempler på den samlede lydisolation for en vægkonstruktion med lydisolationen R w = 8 db med et indsat element med lydisolationen R w = 7 db eller 7 db, som svarer til døre i lydklasse 0 db eller 0 db Samlet luftlydisolation R w, db db 7 db Areal for indsat element i % af samlet areal Figur. 8

9 Produktoversigt.. Helvægge Helvægge fremstilles af letbeton og leveres med indstøbt netarmering. I de efterfølgende afsnit betegnes et helvægselement af letbeton med en middeldensitet på f.eks. 500 kg/m som helvæg 500. Helvægge anvendes normalt som bagmure og skillevægge, herunder boligadskillende vægge. Middeldensitet fra kg/m Elementhøjde op til 000 mm Elementlængde op til 7500 mm Elementtykkelse fra 00-0 mm.. Lyddæk Lyddæk er homogene dæk, der er fremstillet af samme letbetontype i hele tværsnittet. I de efterfølgende afsnit betegnes et lyddæk med fx en middeldensitet på 000 kg/m³ som lyddæk 000. Lyddæk anvendes normalt som etageadskillelse, hvor der stilles særlige lydkrav. Middeldensitet kg/m Standardbredde 600 mm og 00 mm Paselementer kan udføres Dæktykkelse Fra mm med 0 mm spring Længde Op til 700 mm med 0 mm spring Vægt Varierer fra kg/m.. Letdæk Letdæk er sandwichdæk, der er fremstillet ved lagvis udstøb ning af lag letbeton. Et toplag på ca. 0 mm til optagelse af trykspændinger, et mellemlag som det porøse og varmeisolerende lag og et armeret bundlag på ca. 0 mm til optagelse af trækspændinger. Letdæk anvendes normalt som etageadskillelse hvor der ikke stilles særlige lydkrav. Endvidere kan letdæk anvendes som tagdæk. Middeldensitet: Mellemlag: 600 kg/m Top-/bundlag: 700 kg/m Standardbredde 600 mm og 00 mm Paselementer kan udføres Dæktykkelse Fra mm med 0 mm spring Længde For 600 mm dækbredde op til 650 mm og for 00 mm dækbredde op til 700 mm. Begge med 0 mm spring Vægt Varierer fra 0-50 kg/m.. Letklinkerblokke Letklinkerblokke er blokke fremstillet af letbeton. Letklinkerblokke anvendes normalt i yder-, skille- og kældervægge samt fundamenter. I denne anvisning er blokkene alene omtalt anvendt i fundamenter. Middeldensitet 600 kg/m Standardhøjde 90 mm Standardlængde 90 mm Blokbredde 00, 0, 50, 90, 0, 90, 0, 50 og 90 mm 9

10 Typiske løsninger - vægge 5. Typiske løsninger ved givne lydkrav Oversigterne i det følgende er opstillet i overensstemmelse med bygningsreglementet. I boligbyggeri regnes der med gulvarealer i opholdsrum på ca. 0-0 m² og rumhøjder på ca.,-,0 m. Elementsamlingerne forudsættes stive, dvs.: Samlinger mellem vægelementer udføres som støbesamlinger med bøjler og låsejern eller som limsamlinger med mekanisk fastgørelse. Samlinger mellem væg- og dækelementer udføres som lejefuger med fuldt vederlag på væggen eller som kombination af vederlag og kantstøbning. 5. Vægge Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning vandret: R w > 55 db 0 mm enkeltvæg. 0 mm helvæg 000 Kan også være 0 mm helvæg mm dobbeltvæg. 00 mm helvæg mm mineraluld I etagehuse skal der benyttes min. 00 mm helvæg 850 Flankerende konstruktioner i rækkehuse: For en 0-0 mm enkeltvæg kan følgende konstruktioner benyttes: Flankerende bagvæg: mm helvæg 500 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 750 med gulve udført som i afsnit 5. for boliger For en 60 mm dobbeltvæg skal bagvæggen som minimum være 00 mm helvæg 500, såfremt facaden opføres med gennemgående formur. Flankerende konstruktioner i etagehuse: Se afsnit 5. Undervisningsbyggeri excl. rum til sang, musik og sløjd Daginstitutioner, opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter vandret: R w > 8 db 50 mm enkeltvæg. 50 mm helvæg 800 Flankerende konstruktioner: Flankerende bagvæg: mm helvæg 500 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 750 0

11 Typiske løsninger - vægge Daginstitutioner, opholdsrum excl. rum for stille og/eller støjende aktiviteter vandret: R w > 0 db 00 mm enkeltvæg. 00 mm helvæg 50 Flankerende konstruktioner: Flankerende bagvæg: mm helvæg 00 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 750 Rum med støjende aktiviteter incl. undervisningsrum til sløjd vandret: R w > 60 db 0 mm enkeltvæg med fortsatsvæg. 0 mm helvæg mm mineraluld. Stålskelet friholdt af væg (ca. 0 mm luft). mm gipsplader kan også være 0 mm helvæg mm dobbeltvæg. 00 mm helvæg mm mineraluld Flankerende konstruktioner: For en 0-0 mm enkeltvæg med forsatsvæg kan følgende konstruktioner benyttes: Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 Flankerende skillevæg: mm helvæg 800 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 000 med svømmende trægulv eller svømmende betongulv I facader opført som hulmur skal formuren altid afbrydes af en elastisk fuge.

12 Typiske løsninger - vægge Undervisningsrum til sang og musik vandret: R w > 65 db 0 mm enkeltvæg med fortsatsvæg. 0 mm helvæg mm mineraluld. Stålskelet friholdt af væg (ca. 0 mm luft mellem isolering og vægelement). mm gipsplader kan også være 0 mm helvæg 800 Flankerende konstruktioner: Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende skillevæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 000 med svømmende trægulv eller svømmende betongulv og lydisolerende loft Loft og forsatsvægge udføres efter rum i rummet princippet med specielle svingningsdæmpende loft- og vægbeslag. Detaljer kræver særlig projektering. Kontorer, hospitaler, internt i boliger m.v. Udgangspunkt for projektering af enkeltvægge 50 8 Luftlydisolation R w, db Væggens fladevægt, kg/m² Eksempler på flankerende konstruktioner: Se side 0 og for krav henholdsvis R w > 0 db og R w > 8 db.

13 Typiske løsninger - etageadskillelser 5. Etageadskillelser Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning lodret: R w > 55 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db Med svømmende trægulv. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 0 mm lyddæk 000 Med afretning og gulvbelægning. Trinlyddæmp. gulvbelægn. ΔLw > 8 db. 0 mm betonafretning. 0 mm lyddæk 000 Med flydemørtel og gulvbelægning. Trinlyddæmp. gulvbelægn. ΔLw > 0 db. 0 mm flydemørtel. 0 mm lyddæk 000 Med svømmende klinkegulv Anvendelse: Entre, bryggers, køkken, fælles opholdsrum o.lign.. Klinker. 50 mm beton. 0 mm trykfast mineraluld. 00 mm lyddæk 000 Flankerende konstruktioner i etagehuse: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 eller 60 mm dobbeltvæg af 00 mm helvæg 850 Flankerende bagvæg: mm helvæg 850 Flankerende skillevæg: mm helvæg 50 Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens luftlydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 0-6.

14 Typiske løsninger - etageadskillelser Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning lodret: R w > 55 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 58 db Med svømmende klinkegulv Anvendelse: Badeværelser, trapperum og fælles gange. Klinker. 50 mm beton. mm uorganisk nålefilt. 00 mm lyddæk 000 Med svømmende klinkegulv Anvendelse: Badeværelser, trapperum og fælles gange.. Klinker. 50 mm beton. Min. 0 mm trykfast mineraluld. 80 mm lyddæk 000 Isoleringslagets tykkelse kan øges for at give plads til installationer. Et lag på 0 mm skal dog være gennemgående. Dækket kan reduceres til 0 mm letklinkerdæk 000 over badeværelser og fælles rum. Flankerende konstruktioner i etagehuse: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 eller 60 mm dobbeltvæg af 00 mm helvæg 850 Flankerende bagvæg: mm helvæg 850 Flankerende skillevæg: mm helvæg 50 Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens luftlydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 0-6. Rækkehuse Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db (dog 58 db fra badeværelser) Der er ikke krav til lydisolationen internt i hver bolig. Kravene vedrører derfor i praksis udbredelse af trinlyd vandret eller diagonalt nedad. Med en boligadskillende dobbeltvæg er der ikke krav til etageadskillelserne. Med en boligadskillende enkeltvæg kan der benyttes samme etageadskillelser som i etagehuse (se side ), idet dog dækket kan reduceres til 80 mm letklinkerdæk 750.

15 Typiske løsninger - etageadskillelser Undervisningsbyggeri excl. rum til sang, musik og sløjd Daginstitutioner, opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter lodret: R w > 5 db i skoler R w > 8 db i daginstitutioner Krav til trinlydniveau: L n,w < 58 db Med svømmende trægulv. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 80 mm lyddæk 750 Med afretning og gulvbelægning. Trinlyddæmp. gulvbelægn. ΔLw > 7 db. 0 mm betonafretning. 80 mm lyddæk 750 Med svømmende betongulv. Gulvbelægning. 50 mm beton. 0 mm trykfast mineraluld. 80 mm lyddæk 750 Med svømmende betongulv. Gulvbelægning. 50 mm beton. mm uorganisk nålefilt. 80 mm lyddæk 750 Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 800 Flankerende bagvæg: mm helvæg 500 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens luftlydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 0-6. Undervisningsrum til sløjd lodret: R w > 60 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db Med svømmende trægulv og indlæg af mineraluld. Trægulv på strøer opklodset med blødt mellemlag af f.eks. sylomer. 50 mm mineraluld. 0 mm lyddæk 000 Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 5

16 Typiske løsninger - etageadskillelser Undervisningsrum til sang og musik lodret: R w > 65 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db 5 Med svømmende trægulv og lydisolerende loft. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 0 mm lyddæk 000 Elastisk ophængt underloft:. Vikas loftophæng eller tilsvarende. 00 mm mineraluld (ca. 0 mm luft mellem isolering og dækelement) 5. mm gipsplade Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende skillevæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Loft og forsatsvægge udføres efter rum i rummet princippet med specielle svingningsdæmpende loft- og vægbeslag. Detaljer kræver særlig projektering. Rum med støjende aktiviteter lodret: R w > 60 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 8 db 5 Med svømmende trægulv og underloft. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 0 mm lyddæk 000 Elastisk ophængt underloft:. Danogips lydbøjle. 50 mm mineraluld (ca. 0 mm luft mellem isolering og dækelement) 5. mm gipsplade Med svømmende klinkegulv. Klinker. 50 mm beton. 5 mm trykfast mineraluld. 0 mm lyddæk 000 Overgulvet skal udføres sådan, at der opnås en trinlyddæmpning på ΔLw > 5 db. Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 6

17 Typiske løsninger - terrændæk og fundamenter 5. Terrændæk og fundamenter Der benyttes samme trinlyddæmpende gulvkonstruktioner eller belægninger som anført i afsnit 5. for etagedæk. Trinlyd fra et terrændæk kan dog også dæmpes ved konsekvent friholdelse af dækket inkl. gulv fra omgivende bygningsdele (fundamenter, vægge m.v.). Desuden vil dobbelte boligadskillende vægge medvirke til at dæmpe trinlyden. Fundamentet under en lydisolerende dobbeltvæg skal være adskilt i en dybde, som mindst svarer til undersiden af terrændækkets varmeisolering. Det fælles fundament er således udelukkende omgivet af tungt materiale.. 00 mm boligadskillende db.væg (500 kg/m³) + 60 mm mineraluld. Trykfast mineraluld 50 mm over betonlag. Fugtspærre/radonsikring. Elastisk fuge 5. Betonplade 6. Kantisolering 7. Trykfast mineraluld 8. Letklinkerblokke 9. Letklinker 0. Betonfundament 5. Terrændæk og fundamenter Eksempel: Dobbeltvæg ved fundament Luftlydisolation: R w > 55 db Der benyttes samme trinlyddæmpende gulvkonstruktioner eller belægninger som anført i afsnit 5. for etagedæk. Trinlyd fra et terrændæk kan dog også dæmpes ved konsekvent friholdelse af dækket inkl. gulv fra omgivende bygningsdele (fundamenter, vægge m.v.).. 0 mm boligadskillende enkeltvæg (000 kg/m³) (Kan også være 0 mm helvæg 800). Fugtspærre/radonsikring. Elastisk fuge. Betonplade 5. Kantisolering 6. Trykfast mineraluld 7. Letklinkerblokke 8. Letklinker 9. Betonfundament Eksempel: Enkeltvæg ved fundament Luftlydisolation: R w > 55 db

18 Typiske løsninger - trafikstøj 5. Trafikstøj Beboelsesrum Fælles opholdsrum Undervisningsrum Opholdsrum i daginstitutioner Udendørs støjniveau L den < 7 db Ydervægskonstruktion 00 mm helvæg 500 med mineraluldsisolering og let udvendig beklædning. Krav til støjniveau: L den < db L den < 78 db Hulmur med bagmur af 00 mm helvæg 500 og formur af teglsten. Udendørs støjniveau L den < 68 db L den < 7 db L den < 7 db L den < 78 db Tagkonstruktion Let tagkonstruktion med mineraluldsisolering og tagbelægning. Let tagkonstruktion med gipspladeloft på underside af spær og mineraluldsisolering mod tagrum. 00 mm letdæk 600 med mineraluldsisolering og tagbelægning. 80 mm letdæk 600 med mineraluldsisolering og tagbelægning. Projektering af vinduer, udeluftventiler m.v. udføres særskilt. 8

19 Virksomhederne bag BIH SEKRETARIAT Dansk Beton Letbetonelementgruppen - BIH Postboks 5 05 København K Telefon: Telefax: Info om BIH - se side. ELEMENTPRODUCENTER Betonelement A/S Vestergade 5, Postboks 0 0 Viby Sj. Telefon: Telefax: EXPAN A/S Skomagervej C 700 Vejle Telefon: Telefax: EXPAN A/S Ribevej Brørup Telefon: Telefax: EXPAN A/S Askhøjvej 6, Linå 8600 Silkeborg Telefon: Telefax: EXPAN A/S Fiskbækvej, Fiskbæk, 690 Videbæk Telefon: Telefax: EXPAN A/S Snavevej 57 Søndersø Telefon: Telefax: Fårup Betonindustri A/S Kærvej 8990 Fårup Telefon: Telefax: Gandrup Element A/S Teglværksvej 5 96 Gandrup Telefon: Telefax: Gandrup Element A/S Kærmindevej Vamdrup Telefon: Telefax: Give Element A/S Hjortsvangen 9 7 Give Telefon: Telefax: Leth Beton A/S Rishøjvej Bedsted Thy Telefon: Telefax: Præfa-Byg v/o.j. Beton A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon: Telefax: Niss Sørensen & Søn A/S Drosselvej 9, Postboks Spøttrup Telefon: 9756 Telefax: Tinglev Elementfabrik A/S Mads Clausensvej Tinglev Telefon: Telefax: SAMARBEJDSPARTNERE maxit a.s. Børglumvej 80 Risskov Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: INTERESSEMEDLEMMER fibo intercon A/S Herningvej 690 Videbæk Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: Convi ApS Louisevænget Odense N Telefon: Telefax:

20 Et komplet byggesystem til hele råhuset Helvægge og dæk af letbeton giver arkitektonisk frihed til at skabe spændende og sundt byggeri med kort byggetid og god økonomi. Skræddersyet efter individuelle ønsker og ideer og med mulighed for valgfrit facadeudtryk. Med et rationelt byggesystem opbygges det råhus, som danner den miljørigtige og stabile kerne i byggeriet. Du kan få leveret helvægge af letbeton til både bagmure, skillevægge, lejlighedsskel og kældervægge. Som bærende vægge kan helvægge af letbeton anvendes i alle sikkerhedsklasser - også over 5 etager. Letbetondæk fremstilles til både tagdæk og etageadskillelse - og i forskellige typer afhængig af lydkrav, spændvidde og bæreevne. Få råd og vejledning Mange byggeprojekter kan med fordel realiseres med elementer af letbeton. Kontakt derfor en af producenterne for råd og vejledning på et tidligt stadie i projektet, så du får den bedste løsning til dit byggeri. Dansk Beton Letbetonelementgruppen - BIH Postboks 5 05 København K Tlf.:

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Side 2 af 36 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion... 4 2. Boliger... 7 2.1 Lydisolation... 8 2.2 Støj

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

BYGNINGERS LYDISOLERING

BYGNINGERS LYDISOLERING BYGNINGERS LYDISOLERING NYERE BYGNINGER JØRGEN KRISTENSEN SBI-ANVISNING 172 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 1 Juli 2012 Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med

Læs mere

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32 Nabostøj 32 Indhold Nedhængte lofter... 4 Væg... 6 Bærende gulve... 8 Stålbeslag (Hatteprofiler)... 8 Vibrationsdæmpere... 11 Gulvstrøer på tværs af bjælker... 13 Svømmende gulve... 15 Træfiberunderlag

Læs mere

Lydkrav for lette konstruktioner

Lydkrav for lette konstruktioner Side 1 af 20 Lydkrav for lette konstruktioner Rapport udarbejdet af Dan Brøsted Pedersen DELTA Akustik & Vibration Rekvirent: By- og Boligministeriet September 1999 Side 2 af 20 Forord I forbindelse med

Læs mere

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 1 Juli 2012 Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 7 S,B/1'A'P/' Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 I Bygningers lydisolering JØRGEN KRISTENSEN HENRIK NISSEN ERIK WIUFF (J{) rff'tj? STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT.ey:.

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel Lydisolering mellem boliger eksisterende

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge Indervægge / Funktionsvægge Biograf / musik Silentboard giver i forhold til traditionelle gipspladevægge en lydreduktion, som er op til 10 db bedre. Silentboard er bl.a. velegnet til biografer, musiklokaler

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Ajourføring af kravniveauet for lydforhold i etageboligbyggeri

Ajourføring af kravniveauet for lydforhold i etageboligbyggeri Side 1 af 33 Ajourføring af kravniveauet for lydforhold i etageboligbyggeri Rapport udarbejdet af Dan Hoffmeyer DELTA Akustik & Vibration Rekvirent: By- og Boligministeriet September 1999 Side 2 af 33

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong understøtter moderne arkitektur med rene linier Enkelt og fleksibelt byggeri med massive ydervægge Nye, skærpede krav

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indhold Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Indhold 2.1 Indervægge...25 2.2 Ydervægge...51 2.3 Etagedæk

Læs mere

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMÅHUSE Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 2. udgave HSO/DH/ilk April 2015 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder grænseværdier for indendørs støjniveau

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere