Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger"

Transkript

1 Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført af Dan Hoffmeyer November 03 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Bygning 356 Akademivej DK-20 Kgs. Lyngby Danmark Tlf. (+45) Fax (+45) Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA.

2 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse Forord Indledning, formål og afgrænsning Laboratorieafprøvninger Måleprogram Målemetoder Beskrivelse af afprøvede konstruktioner Oprindelig træetageadskillelse Forslag Forslag 2.1.A Forslag 2.1.B Forslag Forslag Forslag Måleresultater Vurdering af måleresultater Forventede feltværdier for prøveemnerne Forslag 2.1 og 2.1.A Forslag 2.1.B Forslag 2.3, 2.4 og Gruppering af løsningsforslag Konklusion Referencer...48 Bilag A Resultater af laboratorieafprøvninger...49

3 Side 3 af 71 Forord Denne rapport er en delrapport i projektet Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Det er projektets overordnede formål at forbedre lydisolationen i renoverede ejendomme. Delrapporten gengiver resultaterne af laboratoriemålinger af luftlydisolation og trinlydniveau. Der er gennemført bygningsakustiske målinger af en traditionel træetageadskillelse med 10 forskellige forslag til ændringer af konstruktionen fra gulvsiden. Resultaterne skal skabe grundlag for udvælgelse af løsningsforslag som afprøves i en demonstrationsejendom. De afprøvede forslag omfatter nye gulve på forskellige former for lydisolerende underlag udlagt på eksisterende gulv samt løsninger med nye gulve på strøkonstruktioner på bæreprofiler, svingningsdæmpere m.v. Med hensyn til luftlydisolationen giver alle forsøgsopbygninger værdier omkring db. Det forventes således, at forslagene i praksis, såfremt der ikke er begrænsninger fra flanketransmission i bygningen, kan leve op til projektets målsætning om at opnå en lydisolation svarende til klasse C i DS 490. Med hensyn til trinlydisolationen er det tvivlsomt om mere end nogle få forslag kan opfylde målsætningen om, at trinlydniveauet ikke må overstige 53 db. Forslagenes trinlydniveauer falder i tre grupperinger. Nogle er på db og derover, nogle er på 56 db og nogle under 55 db. Laboratorieforsøgene er gennemført af DELTA i samarbejde med Ørsted-DTU Akustisk Teknologi. Projektet i sin helhed gennemføres i flere etaper. Erhvervs- og Boligstyrelsen har givet støtte til gennemførelsen af projektets fase I og II omfattende en afklaring af den nuværende situation samt en udredningsrapport. Grundejernes Investeringsfond støtter gennemførelsen af projektets fase III, der omfatter laboratorieforsøg og afprøvning af løsningsforslag på en konkret demonstrationsejendom. Resultaterne fra de konkrete afprøvninger i demonstrationsejendommen ventes afrapporteret ultimo 04. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Byfornyelse København, DOMINIA AS og DELTA.

4 Side 4 af Indledning, formål og afgrænsning Som en del af projektet Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger, Fase III Afprøvning af udvalgte løsningsforslag, er der gennemført en række laboratoriemålinger af luftlydisolation og trinlydniveau for en træetageadskillelse med forskellige ændringer af konstruktionen fra gulvsiden. I forbindelse med bearbejdningen tidligere i projektet af løsningsforslag til forbedring af lydisolationen i renoverede ejendomme blev det klart, at der var behov for en nærmere undersøgelse af nogle af de skitserede løsninger. Formålet med den aktuelle del af projektet er under laboratorieforhold at afprøve og vurdere en række forslag til med hensyn til lydisolation forbedrede konstruktioner. I de bygningsakustiske målerum kan konstruktionerne således ændres, justeres og testes, som det kun vanskeligt er muligt i en forsøgsejendom. Ud fra resultaterne af laboratorieforsøgene vil der senere i denne projektfase ske en udvælgelse af de mest attraktive løsninger til efterfølgende delafprøvninger i forsøgsejendomme. I projektets fase I, se [1], blev projektets tilstræbte målsætning med hensyn til lydisolation i forbindelse med renovering defineret som svarende til klasse C i DS 490 om lydklassifikation af boliger [3]. Samtidigt blev der som minimumskrav regnet med opfyldelse af BR- 95 for beboelsesbygninger. I projektets fase II, der omhandlede vurdering, prioritering og udvikling, er der arbejdet med forslag til forbedring af lydisolation for vægge og træetageadskillelser og for de sidstnævnte ved ændringer enten fra gulvside, loftside eller kombineret. Forsøgstemaet for laboratorieafprøvningerne blev dog fastlagt til alene at omhandle et traditionelt træbjælkelag og forslag til ændringer af denne konstruktion foretaget oppefra. For de afprøvede forslag gælder således generelt, at det eksisterende pudsloft bevares. Valg af konstruktioner er sket med udgangspunkt i forslagene i udredningsrapporten fra projektets fase II [1], idet den endelige udvælgelse dog er sket i forbindelse med konkretisering af forslagene. Forslagene omfatter nye gulve på forskellige (med hensyn til materiale, tykkelse og vægt) former for lydisolerende underlag udlagt på eksisterende gulv samt løsninger med nye gulve på strøkonstruktioner på bæreprofiler, svingningsdæmpere mv. Den i det følgende anvendte nummerering af forslagene følger den, der er brugt i udredningsrapporten.

5 Side 5 af Laboratorieafprøvninger 2.1 Måleprogram Måleprogrammet har omfattet de i Tabel 2.1 angivne konstruktioner. Med udgangspunkt i en eksisterende model af en traditionel træetageadskillelse til indbygning i laboratoriet er der afprøvet 10 forskellige forslag til forbedring af lydisolationen ved ændring af træbjælkelaget oppefra. Målingerne har omfattet luftlydisolation (reduktionstal) og trinlydniveau for samtlige konstruktioner. Som anført ovenfor refererer forslagsnumrene til projektets fase II, se [1]. Forslag 2.1.B-1, 2.1.B-3 og 2.1.B-4 er dog tilføjede i forbindelse med gennemførelsen af afprøvningerne. Forslag Beskrivelse Oprindelig træetageadskillelse med indskud af sand. 2.1 Nyt 27 mm gulv på underlag af gummikork på eksisterende gulv. 2.1.A-1 Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på eksisterende gulv. 2.1.A-2 Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på spredte gulvbrædder. 2.1.B-1 Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 3 tyndt fiberstof under fliser. 2.1.B B B-4 Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på eksisterende gulv. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Indskud af 3 13 mm gips. 2.3 Nyt 27 mm gulv på strøer på hatteprofilbeslag mm gips under gulv. 4 mm Diepolast brikker mellem beslag og strøer. 2.4 Nyt 27 mm gulv på strøer på svingningsdæmpere mm gips under gulv. mm mineraluld på indskud. 2.6 Nyt 27 mm gulv på gulvpap på undergulv af 22 mm spånplade på strøer. Strøer på 4 mm Diepolast brikker på tværs af bjælker. mm mineraluld på indskud. Tabel 2.1 Måleprogram for laboratorieafprøvninger. 2.2 Målemetoder Målingerne af luftlydisolation og trinlydniveau er gennemført af DELTA i samarbejde med Ørsted-DTU Akustisk Teknologi i de bygningsakustiske laboratoriefaciliteter i Lyngby og udført i henhold til målestandarderne DS/EN ISO 1-3:1995 [3] og DS/EN ISO 1-6:1998 [4].

6 Side 6 af 71 Prøveemnet monteres i en ca. 10 m² stor prøveåbning mellem to lydhårde målerum opført over hinanden, jf. Figur 2.1. Det øverste rum har et volumen på 2 m³, det nederste på 243 m³. Prøveåbningen måler 2,99 m 3,37 m og har en dybde på 0,65 m. Figur 2.1 Lodret snit i målerum. Målingerne af luftlydisolation foretages med det nederste rum som senderum og det øverste som modtagerum. Reduktionstallet bestemmes som differensen mellem lydtrykniveauet i sende og modtagerum korrigeret for prøveemnets areal og modtagerummets ækvivalente absorptionsareal. Målingerne udføres med to højttalerpositioner i senderummet og roterende mikrofoner i begge rum. Ved målingerne af trinlydniveau benyttes en standardiseret bankemaskine med fem stålhamre. Trinlydniveauet er det i modtagerummet frembragte lydtrykniveau, når bankemaskinen påvirker gulvet på prøveemnet, korrigeret til et ækvivalent absorptionsareal på 10 m² i modtagerummet. Målingerne udføres med 6 bankemaskinepositioner på prøveemnets gulv og 12 faste mikrofonpositioner i modtagerummet. Gulvene er under målingerne belastet med ca. 25 kg/m² svarende til normal møblering.

7 Side 7 af 71 Målingerne gennemføres pr. 1/3 oktav indenfor det bygningsakustiske frekvensområde 100 Hz til 00 Hz. For at få supplerende information om lydisolationen ved lave frekvenser er der orienterende målt i frekvensområdet Hz til Hz. 2.3 Beskrivelse af afprøvede konstruktioner I de følgende afsnit beskrives de afprøvede konstruktioner og deres montage i laboratoriet. Alle tegninger er fremstillet af DOMINIA AS. Montagen i laboratoriet er udført af Johansen & Deichmann Nielsen A/S Oprindelig træetageadskillelse Den oprindelige træetageadskillelse til indbygning i laboratoriets prøveåbning er fremstillet i forbindelse med et tidligere eksamensprojekt på DTU [5]. Der er tale om en traditionel træetageadskillelse med 8 8 tommer bjælker pr. ca. 9 mm, pudset loft på spredt forskalling med rørvæv, indskudsbrædder på lægter og et 28 mm bræddegulv af fyr.

8 Side 8 af 71 Figur 2.2 Principplan af træetageadskillelse til indbygning i laboratoriet.

9 Side 9 af 71 Figur 2.3 Principsnit i træetageadskillelse til indbygning i laboratoriet. Figur 2.2 og 2.3 viser principplan og -snit i træetageadskillelsen, der er indbygget i en stålramme af hensyn til montagen i laboratoriet. Stålrammen er suppleret med en høj ramme af MDF plade, der muliggør montering af supplerende opbygninger på etageadskillelsen. Ved montagen anbringes stålrammen på en Sylomerstrimmel på et stålprofil indbygget i prøveåbningen. Samlingen fuges nedefra og stoppes med mineraluld og tætnes med gummistrimler og tape oppefra. Som indskud er der af praktiske hensyn ilagt ca. 5-6 cm sand i plastposer i stedet for det traditionelle lerindskud. Billederne i Figur 2.4 og 2.5 viser træetageadskillelsen i laboratoriet under etablering af indskud mv.

10 Side 10 af 71 Figur 2.4 Oprindelig træetageadskillelse indbygget i laboratoriet. Montage af indskudsbrædder. Figur 2.5 Montage af gulvbrædder på træbjælkelag. Sandindskud i plastposer.

11 Side 11 af Forslag 2.1 Forslag 2.1 omhandler et svømmende bræddegulv på et tyndt trinlyddæmpende underlag udlagt på de eksisterende gulvbrædder. Der er således ikke ændret på den oprindelige traditionelle træetageadskillelse. Som trinlyddæmpende underlag er valgt en ca. 2 mm tynd gummikork. Det nye gulv består af 27 mm 135 mm gulvbrædder af fyr. Den samlede konstruktion er vist på snittegningen i Figur 2.6. Billedet i Figur 2.7 viser eksisterende gulv (nederst til højre), trinlyddæmpende underlag samt udlægning af nye gulvbrædder. Figur 2.6 Forslag 2.1. Nyt 27 mm gulv på underlag af gummikork på eksisterende gulv. Snit 1:10.

12 Side 12 af 71 Figur 2.7 Forslag 2.1 under opbygning i laboratoriet Forslag 2.1.A Forslag 2.1.A-1 omhandler ligesom Forslag 2.1et svømmende bræddegulv udlagt på de eksisterende gulvbrædder, dog her på et betydeligt tykkere underlag. Det trinlyddæmpende underlag består således af 36 mm tykke træfiberplader (Hunton Silencio) samlet med fjer og not. Det nye gulv består af 27 mm 135 mm gulvbrædder af fyr. Den samlede konstruktion er vist på snittegningen i Figur 2.8. På billedet i Figur 2.9 ses udlægningen af træfiberplader på det eksisterende trægulv.

13 Side 13 af 71 Figur 2.8 Forslag 2.1.A-1. Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på eksisterende gulv. Snit 1:10. Figur 2.9 Forslag 2.1.A-1. Udlægning af træfiberplader på eksisterende gulvbrædder. Forslag 2.1.A-2 adskiller sig kun fra forslag 2.1.A-1 ved, at de eksisterende gulvbrædder er taget op og genmonteret med en indbyrdes afstand på ca. mm. Denne foranstaltning begrænser resonansproblemerne, der opstår ved etablering af tætte pladelag med relativt lille afstand, og fremgangsmåden er blandt andet også anvendt i [5].

14 Side 14 af 71 Konstruktionen er vist i Figur 2.10 og billedet i Figur 2.11 viser udlægningen af det trinlyddæmpende underlag af træfiberplader på de spredte gulvbrædder. Figur 2.10 Forslag 2.1.A-2. Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på spredte gulvbrædder. Snit 1:10. Figur 2.11 Forslag 2.1.A-2. Udlægning af træfiberplader på spredte gulvbrædder med indbyrdes mellemrum på ca. mm.

15 Side 15 af Forslag 2.1.B Forslag 2.1.B omfatter svømmende bræddegulve på en kombination af et tungt mellemlag og et tyndt trinlyddæmpende underlag. Det tunge mellemlag består af små mm tykke betonfliser i formatet 1 mm 210 mm. Det nye 27 mm bræddegulv ligger på fliserne på en almindelig gulvpap. I forslag 2.1.B-1 er der under fliserne som trinlyddæmpende underlag udlagt 3 lag tynd (ca. 1 mm) fiberdug på spredte gulvbrædder, som beskrevet i Afsnit Der er ikke herudover ændret ved den oprindelige traditionelle træetageadskillelse. Denne konstruktion blev medtaget ved afprøvningerne, da der i første omgang ikke var leveret den senere afprøvede tykkere fiberdugtype, se nedenfor. Konstruktionen er vist på snittegningen i Figur Billedet i Figur 2.13 viser udlægningen af fliser på fiberdugen.

16 Side 16 af 71 Figur 2.12 Forslag 2.1.B-1. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 3 tyndt fiberstof under fliser. Snit 1:10. Figur 2.13 Forslag 2.1.B-1. Udlægning af fliser på tynd fiberdug. I forslag 2.1.B-2 er der under fliserne som trinlyddæmpende underlag udlagt 2 lag ca. 3 mm fiberdug (Fibertex type F-4M), ligeledes på spredte gulvbrædder. Konstruktionen fremgår af Figur På Figur 2.15 ses udlægning af fiberdug og fliser på de spredte brædder.

17 Side 17 af 71 Figur B-2. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Snit 1:10. Figur 2.15 Forslag 2.1.B-2.Udlægning af 2 lag tyk fiberdug og betonfliser på spredte brædder. Forslag 2.1.B-3 svarer til forslag 2.1.B-2, idet der dog her ikke er benyttet spredte gulvbrædder, men den oprindelige tætte gulvbelægning på den traditionelle træetageadskillelse. Effekten af at sprede gulvbrædderne kan således anskueliggøres også for disse forslag med tungt mellemlag af betonfliser.

18 Side 18 af 71 Den samlede konstruktion er vist på Figur Figur 2.16 Forslag 2.1.B-3. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på eksisterende gulv. 2 tykt fiberstof under fliser. Snit 1:10. Forslag 2.1.B-4 svarer til ligeledes til forslag 2.1.B-2, og her er der også spredte gulvbrædder, mens sandindskuddet er erstattet af et indskud af 3 lag 13 mm gipskartonplade. I de bygninger, hvor indskudsleret er fjernet eller må fjernes, vil reetablering af indskudslaget ofte ske med gipsplader. Dette forslag er medtaget i afprøvningerne for at illustrere effekten heraf. Den samlede konstruktion med indskud af gipsplader er vist på Figur 2.17.

19 Side 19 af 71 Figur 2.17 Forslag 2.1.B-4. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Indskud af 3 13 mm gips. Snit 1:10. På Figur 2.18 ses indskuddet af gipsplader, mens Figur 2.19 og 2. viser de spredte gulvbrædder. Figur 2.18 Forslag 2.1.B-4. Indskud af gipsplader mellem bjælker.

20 Side af 71 Figur 2.19 Forslag 2.1.B-4. Spredte brædder på bjælkelag med indskud af gipsplader. Figur 2. Forslag 2.1.B-4. Gulvbrædder med indbyrdes mellemrum på ca. mm.

21 Side 21 af Forslag 2.3 Forslag 2.3 er en opbygning med et nyt 27 mm trægulv på en strøkonstruktion, der hviler på specielle bæreprofiler (hatteprofilbeslag), der gør det muligt at begrænse påbygningshøjden i forhold til den traditionelle træetageadskillelse. Det oprindelige trægulv fjernes og bæreprofilerne af 12 mm jern anbringes pr. 7 mm på toppen af bjælkerne. Strøerne placeres på elastiske underlagsbrikker på bæreprofilerne. Der er her anvendt en 4 mm Diepolast rød fra DAFA som underlagsbrik ( mm mm). Under det nye bræddegulv placeres 2 lag 13 mm gipskartonplader. Konstruktionen med hatteprofilbeslagene er vist på Figur 2.21, og på Figur 2.22 ses konstruktionen før montage af gulvbrædderne. Det fremgår, at det ved montagen i laboratoriet, som følge af sandindskuddets placering, har været nødvendigt at foretage en mindre opklodsning af profilbeslagene.

22 Side 22 af 71 Figur 2.21 Forslag 2.3. Nyt 27 mm gulv på strøer på hatteprofilbeslag mm gips under gulv. 4 mm Diepolast brikker mellem beslag og strøer. Snit 1:10. Figur 2.22 Forslag 2.3. Opbygning med hatteprofilbeslag og strøer Forslag 2.4 Strøkonstruktionen i forslag 2.4 er placeret på egentlige svingningsdæmpere (VIKAS type ADM 35), som de anvendes under maskiner mv. Disse relativt bløde vibrationsdæmpere

23 Side 23 af 71 giver en god adskillelse mellem gulvet og bjælkelaget, men også et eftergiveligt gulv, når det belastes, f.eks. af gående personer. På den oprindelige etageadskillelse er gulvet fjernet og der er udlagt mm mineraluld på indskudssandet. Strøerne placeres på svingningsdæmperne anbragt pr. 7 mm på toppen af bjælkerne. Under det nye bræddegulv placeres 2 lag 13 mm gipskartonplader. Den samlede konstruktion er vist på Figur Figur 2.24 og 2.25 viser konstruktionen under montage af gipsplader og gulvbrædder. Det fremgår, at det ved montagen i laboratoriet, er anvendt en mineraluldstrimmel som støtte under gipspladerne.

24 Side 24 af 71 Figur 2.23 Forslag 2.4. Nyt 27 mm gulv på strøer på svingningsdæmpere mm gips under gulv. mm mineraluld på indskud.snit 1:10. Figur 2.24 Forslag 2.4. Strøer på svingningsdæmpere.

25 Side 25 af 71 Figur 2.25 Forslag 2.4. Montage af gipsplader og gulvbrædder på strøer på svingningsdæmpere Forslag 2.6 Strøkonstruktionen i forslag 2.6 ligger på tværs af bjælkeretningen i etageadskillelsen. Det oprindelige trægulv er fjernet og strøerne anbringes pr. 0 mm på elastiske underlagsbrikker på toppen af bjælkerne. Der er anvendt en 4 mm Diepolast rød fra DAFA som underlagsbrik ( mm mm). Mellem strøerne udlægges mm mineraluld på sandindskuddet. På strøerne monteres et undergulv af 22 mm gulvspånplade med fjer og not. Det nye 27 mm bræddegulv lægges på en almindelig gulvpap. Konstruktionen er vist på Figur 2.26, og på Figur 2.27 ses konstruktionen før og under montage af undergulvet.

26 Side 26 af 71 Figur 2.26 Forslag 2.6. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på undergulv af 22 mm spånplade på strøer. Strøer på 4 mm Diepolast brikker på tværs af bjælker. mm mineraluld på indskud. Snit 1:10. Figur 2.27 Forslag 2.6. Strøer på tværs af bjælkeretning.

27 Side 27 af 71 Figur 2.28 Forslag 2.6. Montering af gulvspånplade på strøer. 2.4 Måleresultater Luftlydisolation måles i laboratoriet som reduktionstal pr. 1/3 oktav i frekvensområdet Hz. Reduktionstallet kan præsenteres grafisk som funktion af frekvensen. Desuden er der til hver reduktionstalskurve knyttet R w -værdien, som beregnes i henhold til standarden DS EN/ISO [6] ved sammenligning af den målte reduktionstalskurve med en referencekurve. Til R w -værdien er der knyttet de spektrale korrektionsled C og C tr. Summen R w + C kan betragtes som en enkelttalsværdi, som er et mål for lydisolationen mod almindeligt forekommende støj i bygninger (tale, TV, legende børn m.m.) samt i et vist omfang støj fra f.eks. jernbane- og vejtrafik ved høj hastighed. Tilsvarende kan R w + C tr betragtes som et mål for lydisolationen mod f.eks. rytmisk musik med forholdsvis kraftig bas eller støj fra bytrafik. Lydisolation mod trafikstøj er naturligvis ikke relevant for de undersøgte etageadskillelser. Ved måling i det udvidede frekvensområde ned til Hz, som det er gjort orienterende i denne afprøvningsserie, giver de spektrale korrektionsled C -31, C tr,-31 og specielt summen R w + C -31 yderligere information om lydisolationen under hensyntagen til de lave frekvenser. Sidstnævnte sum afhænger således for lette etageadskillelser betydeligt mere af lydisolationen ved lave frekvenser end R w -værdien og benyttes blandt andet i de bedre lydklasser i DS 490 [2]. Ved anvendelse af R w + C -31 ved krav til lette konstruktioner i bygninger bør kravniveauet dog evt. reduceres med 2 db.

28 Side 28 af 71 Trinlydisolation måles i laboratoriet som trinlydniveau pr. 1/3 oktav i frekvensområdet Hz. Trinlydniveauet kan præsenteres grafisk som funktion af frekvensen. Desuden er der til hver trinlydniveaukurve knyttet L n,w -værdien, som beregnes i henhold til standarden DS EN/ISO [7] ved sammenligning af den målte trinlydniveaukurve med en referencekurve. Til L n,w -værdien er der knyttet det spektrale korrektionsled C I baseret på det summerede uvægtede lineære trinlydniveau. Summen L n,w + C I beskriver bedre end L n,w -værdien alene støjen fra gang på f.eks. lette træetageadskillelser, der giver høje trinlydniveauer ved lave frekvenser. Ved måling i det udvidede frekvensområde ned til Hz, som det er gjort orienterende i denne afprøvningsserie, giver det spektrale korrektionsled C I,-20 og summen L n,w + C I,-20 yderligere information om lydisolationen under hensyntagen til de lave frekvenser og benyttes blandt andet i de bedre lydklasser i DS 490 [2]. Måleresultaterne for lydisolationen for de enkelte prøveemner i form af enkelttalsværdierne R w og L n,w er sammenfattet i Tabel 2.2. For luftlydisolationen gælder, at jo højere værdi des bedre lydisolation, mens det for trinlydniveauet gælder, at jo lavere værdi des bedre lydisolation. Reduktionstalskurverne og enkelttalsværdierne R w og R w + C -31 samt L n,w og L n,w + C I,-20 er anført i figurerne i Afsnit 2.5 med vurdering af måleresultaterne. Komplette kurveblade med tabelværdier fra 100 Hz til 00 Hz og spektrale korrektionsled findes i bilag A for hvert prøveemne alene.

29 Side 29 af 71 Forslag A A B B B B Beskrivelse Oprindelig træetageadskillelse med indskud af sand. Nyt 27 mm gulv på underlag af gummikork på eksisterende gulv. Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på eksisterende gulv. Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på spredte gulvbrædder. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 3 tyndt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på eksisterende gulv. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Indskud af 3 13 mm gips. Nyt 27 mm gulv på strøer på hatteprofilbeslag mm gips under gulv. 4 mm Diepolast brikker mellem beslag og strøer. Nyt 27 mm gulv på strøer på svingningsdæmpere mm gips under gulv. mm mineraluld på indskud. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på undergulv af 22 mm spånplade på strøer. Strøer på 4 mm Diepolast brikker på tværs af bjælker. mm mineraluld på indskud. Luftlydisolation [db] Trinlydniveau [db] R w L n,w Forbedring* Forbedring* Tabel 2.2 Måleresultater, R w og L n,w, for samtlige prøveemner. * Forbedring af resultatet i db som forskel - for henholdsvis R w og L n,w - mellem lydisolation for oprindelig etageadskillelse og det afprøvede forslag.

30 Side af Vurdering af måleresultater Forventede feltværdier for prøveemnerne I forhold til R w -værdien og L n,w -værdien målt i laboratoriet er resultatet af en feltmåling for samme konstruktion - i form af det vægtede tilsyneladende reduktionstal R w eller det vægtede trinlydniveau L n,w - som hovedregel ringere. Forskellen skyldes bl.a. en mere varierende kvalitet af konstruktionerne i byggeriet samt lydtransmission i de flankerende bygningskonstruktioner, idet der i laboratoriet primært forekommer lydtransmission direkte gennem prøveemnet. I projektets fase I er det ud fra en gennemgang af feltmålinger fundet, se [1], at ikke renoverede træetageadskillelser i gennemsnit har en R w -værdi på 49- db og en L n,w -værdi på db. Den oprindelige etageadskillelse målt i laboratoriet har trods en stor tæthed og et solidt sandindskud således kun en ca. 2 db højere luftlydisolation og et trinlydniveau, der ligger inden for det ovenfor anførte interval fra denne gennemgang. I fase I blev det overordnede projekts målsætning for lydisolationen defineret som svarende til klasse C i DS 490 [2], R w 55 db, L n,w 53 db. Hvis indflydelsen af flanketransmissionen i de renoverede boliger kan begrænses, vurderes de testede forslag, bortset fra Forslag 2.1, at kunne opfylde målsætningen for luftlydisolation. For trinlydniveauet er det derimod tvivlsomt, om mere end et par af forslagene vil kunne opfylde målsætningen. Flere af forslagene kan dog forventes at opfylde minimumsmålsætningen svarende til BR-95, L n,w 58 db Forslag 2.1 og 2.1.A I Figur 2.29 og 2. ses sammenligninger af lydisolationen for den oprindelige etageadskillelse og forslagene, der omhandler et nyt svømmende bræddegulv udlagt på et henholdsvis tyndt og tykt trinlyddæmpende underlag på det eksisterende bræddegulv. Det tynde gummikorkunderlag i Forslag 2.1 medfører forbedringer på over 3 db i størstedelen af frekvensområdet, men ingen forbedring under 125 Hz eller i området 0-2 Hz. Samlet er der, som det ses af enkelttalsværdierne, tale om en begrænset effekt. Forslag 2.1.A-1 med det tykke underlag af træfiberplader giver en væsentlig større forbedring af lydisolationen, men under Hz er der for luftlydisolationen et tydeligt dyk. For trinlydniveauet er der ingen forbedring under 125 Hz. Alt i alt opnås dog på enkelttalsværdierne en betydelig forbedring af etageadskillelsens luftlydisolation, udtrykt ved R w -værdien, men en noget mindre forbedring, når der tages hensyn til de lave frekvenser, og for trinlydniveauet.

31 Side 31 af 71 Reduktionstal, R [db]. Træetageadskillelse R w = 52 db R w + C -31 = db Forslag 2.1 R w = 55 db R w + C -31 = 52 db Forslag 2.1.A-1 R w = db R w + C -31 = 54 db Figur 2.29 Reduktionstal pr. 1/3 oktav for traditionel træetageadskillelse samt med to svømmende gulve.

32 Side 32 af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Træetageadskillelse L n,w = 65 db L n,w + C I,-20 = 66 db Forslag 2.1 L n,w = 63 db L n,w + C I,-20 = 65 db Forslag 2.1.A-1 L n,w = db L n,w + C I,-20 = 63 db Figur 2. Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for traditionel træetageadskillelse samt med to svømmende gulve. Figur 2.31 og 2.32 viser effekten af at sprede gulvbrædderne i den oprindelige træetageadskillelse inden udlægningen af træfiberpladerne. Denne foranstaltning, der ændrer på resonansforholdene i konstruktionen, giver en tydelig forbedring i begrænsede frekvensområder: 63-1 Hz for luftlydisolationen og Hz for trinlydniveauet. Det vægtede trinlydniveau Ln,w bliver herved 4 db bedre med spredte brædder.

33 Side 33 af 71 Reduktionstal, R [db]. Forslag 2.1.A-1 R w = db R w + C -31 = 54 db Forslag 2.1.A-2 R w = 61 db R w + C -31 = 57 db Figur 2.31 Reduktionstal pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med svømmende gulv på tætliggende eller spredte brædder.

34 Side 34 af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Forslag 2.1.A-1 L n,w = db L n,w + C I,-20 = 63 db Forslag 2.1.A-2 L n,w = 56 db L n,w + C I,-20 = 61 db Figur 2.32 Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med svømmende gulv på tætliggende eller spredte brædder Forslag 2.1.B Forslag 2.1.B med nyt svømmende bræddegulv på en kombination af et tungt mellemlag af små betonfliser og et trinlyddæmpende underlag er undersøgt i fire forskellige opstillinger. Figur 2.33 og 2.34 viser sammenligninger af resultaterne for den oprindelige træetageadskillelse, Forslag 2.1.B-1 med 3 lag tynd fiberdug og Forslag 2.1.B-2 med 2 lag af den tykkere fiberdug, begge udlagt på spredte gulvbrædder. Forbedringen i forhold til den traditionelle træetageadskillelse er markant i hele frekvensområdet. For reduktionstallet må det i den øvre del af frekvensområdet forventes, at laboratoriets ydeevne er ved at være nået. Begge forslag medfører en betydelig forbedring af såvel luftlydisolation som trinlyd-

35 Side 35 af 71 niveau, men med 2 lag Fibertex F-4M opnås dog den bedste trinlydisolation. Med den tykkere fiberdug opnås således et trinlydniveau L n,w så lavt som 51 db. Reduktionstal, R [db]. Træetageadskillelse R w = 52 db R w + C -31 = db Forslag 2.1.B-1 R w = db R w + C -31 = 58 db Forslag 2.1.B-2 R w = 61 db R w + C -31 = 58 db Figur 2.33 Reduktionstal pr. 1/3 oktav for traditionel træetageadskillelse samt med to svømmende gulve med betonfliser.

36 Side 36 af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Træetageadskillelse L n,w = 65 db L n,w + C I,-20 = 66 db Forslag 2.1.B-1 L n,w = 54 db L n,w + C I,-20 = 57 db Forslag 2.1.B-2 L n,w = 51 db L n,w + C I,-20 = 55 db Figur 2.34 Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for traditionel træetageadskillelse samt med to svømmende gulve med betonfliser. Sammenligningen mellem Forslag 2.1.B-2 og Forslag 2.1.B- i Figur 2.35 og 2.36 viser effekten af at sprede gulvbrædderne i den oprindelige træetageadskillelse inden udlægningen af fiberdugen under betonfliserne. Denne foranstaltning giver en tydelig forbedring i frevensområdet Hz for luftlydisolationen og Hz for trinlydniveauet. Det vægtede trinlydniveau L n,w er 5 db bedre med spredte brædder.

37 Side 37 af 71 Reduktionstal, R [db]. Forslag 2.1.B-2 R w = 61 db R w + C -31 = 58 db Forslag 2.1.B-3 R w = 59 db R w + C -31 = 57 db Figur 2.35 Reduktionstal pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med svømmende gulv med betonfliser på tætliggende eller spredte brædder.

38 Side 38 af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Forslag 2.1.B-2 L n,w = 51 db L n,w + C I,-20 = 55 db Forslag 2.1.B-3 L n,w = 56 db L n,w + C I,-20 = 58 db Figur 2.36 Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med svømmende gulv med betonfliser på tætliggende eller spredte brædder. Forslag 2.1.B-2 og Forslag 2.1.B-4 er sammenlignet i Figur 2.37 og 2.38 og viser et eksempel på betydningen af at erstatte det anvendte sandindskud (ca. 85 kg/m²) med et indskud af 3 lag gipsplade (ca. kg/m²). For denne relativt gunstige konstruktion har det en ikke ubetydelig indflydelse på frekvensområdet under 315 Hz. Anvendelsen af gipsplader i den aktuelle konstruktion forringer således specielt enkelttalsværdierne, der tager hensyn til den lave del af frekvensområdet.

39 Side 39 af 71 Reduktionstal, R [db]. Forslag 2.1.B-2 R w = 61 db R w + C -31 = 58 db Forslag 2.1.B-4 R w = db R w + C -31 = 55 db Figur 2.37 Reduktionstal pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med svømmende gulv med betonfliser og indskud af sand eller gipsplader.

40 Side af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Forslag 2.1.B-2 L n,w = 51 db L n,w + C I,-20 = 55 db Forslag 2.1.B-4 L n,w = 54 db L n,w + C I,-20 = 59 db Figur 2.38 Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med svømmende gulv med betonfliser og indskud af sand eller gipsplader Forslag 2.3, 2.4 og 2.6 Figur 2.39 og 2. viser sammenligninger af reduktionstal og trinlydniveauer for de tre afprøvede strøopbyggede gulvkonstruktioner. Yderligere er værdierne for den oprindelige træetageadskillelse medtaget som reference.

41 Side 41 af 71 Reduktionstal, R [db]. Træetageadskillelse R w = 52 db R w + C -31 = db Forslag 2.3 R w = 61 db R w + C -31 = 57 db Forslag 2.4 R w = 61 db R w + C -31 = 58 db Forslag 2.6 R w = 61 db R w + C -31 = 58 db Figur 2.39 Reduktionstal pr. 1/3 oktav for traditionel træetageadskillelse samt med tre strøopbyggede gulvkonstruktioner.

42 Side 42 af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Træetageadskillelse L n,w = 65 db L n,w + C I,-20 = 66 db Forslag 2.3 L n,w = 56 db L n,w + C I,-20 = 61 db Forslag 2.4 L n,w = 47 db L n,w + C I,-20 = 53 db Forslag 2.6 L n,w = 54 db L n,w + C I,-20 = 58 db Figur 2. Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for traditionel træetageadskillelse samt med tre strøopbyggede gulvkonstruktioner. Med hensyn til luftlydisolation giver alle tre opbygninger høje værdier (R w = 61 db), når der fokuseres på de lave frekvenser, er Forslag opbygningen med hatteprofilbeslagene - dog lidt ringere end de øvrige. Når det gælder trinlydisolationen ses der til gengæld betydelige forskelle mellem de tre forslag med strøkonstruktioner. Alle giver i forhold til den traditionelle træetageadskillelse store forbedringer af trinlydniveauet, men Forslag 2.4 med de egentlige svingningsdæmpe-

43 Side 43 af 71 re under strøerne giver væsentlig bedre værdier, end de to øvrige konstruktioner med elastiske underlagsbrikker af 4 mm Diepolast rød. Forslag 2.4 opnår således måleprogrammets laveste trinlydniveau L n,w = 47 db. Forslag 2.6 med strøerne på tværs af bjælkeretningen, med et ekstra undergulv og med mineraluld udlagt på indskudssandet, får bedre trinlydværdier end Forslag 2.3. Medvirkende hertil kan blandt andet være de færre underlagsbrikker pr. arealenhed end i konstruktionen i Forslag 2.3 med de to parallelle strøer på hatteprofilbeslagene Gruppering af løsningsforslag Som nævnt i Afsnit kan de fleste af de afprøvede forslag - når der ses bort fra eventuelle begrænsninger fra flanketransmission i bygningen - forventes at opfylde det overordnede projekts målsætning med hensyn til luftlydisolation. Det er således primært trinlydniveauet, der er i fokus ved udvælgelsen af attraktive løsninger, der måske eventuelt i yderligere bearbejdet form - vil kunne leve op til målsætningen for trinlydniveauet, L n,w 53 db. Med hensyn til trinlydniveauet deler løsningerne sig i tre grupper jf. Tabel 2.3. Den første gruppe omfatter forslag, der giver trinlydniveauer på db og opefter. Den anden omfatter forslag med målte trinlydniveauer L n,w på 56 db, det tredje forslag med målte trinlydniveauer L n,w under 55 db. Figur 2.41 viser en sammenstilling af forslagene i gruppen med L n,w på 56 db. Forslag 2.1.A-2 med træfiberplader på spredte brædder, Forslag 2.1.B-3 med betonfliser på tyk fiberdug på oprindeligt tæt bræddelag og Forslag 2.3 med strøer på specielle bæreprofiler kan ikke umiddelbart forventes at kunne leve op til den overordnede målsætning, men kan måske opfylde et kravniveau svarende til L n,w = 58- db, og således i gunstige tilfælde kunne opfylde minimumsmålsætningen svarende til BR-95. For Forslag 2.3 vil der være mulighed for yderligere forbedringer, f.eks. omkring valg af de elastiske underlagsbrikker mv.

44 Side 44 af 71 Forslag Beskrivelse Trinlydniveau [db] L n,w Gruppe 1. db og derover Oprindelig træetageadskillelse med indskud af sand Nyt 27 mm gulv på underlag af gummikork på eksisterende gulv A-1 Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på eksisterende gulv. Gruppe db 2.1.A-2 Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på spredte gulvbrædder B Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på eksisterende gulv. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på strøer på hatteprofilbeslag mm gips under gulv. 4 mm Diepolast brikker mellem beslag og strøer. Gruppe db og derunder 2.1.B B B Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 3 tyndt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Indskud af 3 13 mm gips. Nyt 27 mm gulv på strøer på svingningsdæmpere mm gips under gulv. mm mineraluld på indskud. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på undergulv af 22 mm spånplade på strøer. Strøer på 4 mm Diepolast brikker på tværs af bjælker. mm mineraluld på indskud Tabel 2.3 Gruppering af måleresultater med hensyn til trinlydniveau, L n,w.

45 Side 45 af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Forslag 2.1.A-2 L n,w = 56 db L n,w + C I,-20 = 61 db Forslag 2.1.B-3 L n,w = 56 db L n,w + C I,-20 = 58 db Forslag 2.3 L n,w = 56 db L n,w + C I,-20 = 61 db Figur 2.41 Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med tre forskellige ændringer af gulvkonstruktionen.l n,w = 56 db. I Figur 2.42 er trinlydniveauerne for gruppen af forslag med L n,w under 55 db vist. Gruppen omfatter Forslag 2.6 med strøkonstruktion på tværs af bjælkeretning (L n,w = 54 db), Forslag 2.1.B-2 med betonfliser på tyk fiberdug på spredte brædder (L n,w = 51 db) og Forslag 2.4 med strøer på svingningsdæmpere (L n,w = 47 db). Forslag 2.4 må forventes at kunne opfylde målsætningen, og Forslag 2.1.B-2 vil måske kunne opfylde målsætningen, mens Forslag 2.6 kun med yderligere forbedringer kan nærme sig målsætningen. Alle forslagene i denne gruppe må dog - når der ses bort fra eventuelle begrænsninger fra flanketransmission i bygningen - forventes at kunne opfylde minimumsmålsætningen svarende til BR-95, L n,w 58 db.

46 Side 46 af 71 Normaliseret trinlydniveau, L n [db]. Forslag 2.1.B-2 L n,w = 51 db L n,w + C I,-20 = 55 db Forslag 2.4 L n,w = 47 db L n,w + C I,-20 = 53 db Forslag 2.6 L n,w = 54 db L n,w + C I,-20 = 58 db Figur 2.42 Trinlydniveau pr. 1/3 oktav for træetageadskillelse med tre forskellige ændringer af gulvkonstruktionen.l n,w < 55 db.

47 Side 47 af Konklusion Der er gennemført bygningsakustiske laboratoriemålinger af luftlydisolation (reduktionstal) og trinlydniveau for en traditionel træetageadskillelse med 10 forskellige forslag til ændringer af konstruktionen fra gulvsiden. De afprøvede forslag omfatter nye gulve på forskellige (med hensyn til materiale, tykkelse og vægt) former for lydisolerende underlag udlagt på eksisterende gulv samt løsninger med nye gulve på strøkonstruktioner på bæreprofiler, svingningsdæmpere mv. For hovedparten af de afprøvede forslag er der fundet en luftlydisolation, R w, på omkring db, mens trinlydniveauet, L n,w, deler forslagene i tre grupper. Nogle ligger på db eller derover, en gruppe af forslag ligger på 56 db og for de bedste opnås mellem 47 db og 54 db. Når der ses bort fra eventuelle begrænsninger fra flanketransmission i bygningen, forventes hovedparten af forslagene at opfylde det overordnede projekts målsætning defineret som svarende til klasse C i DS med hensyn til luftlydisolation, R w 55 db. For trinlydniveauet er det tvivlsomt, om mere end nogle få af forslagene vil kunne opfylde den tilstræbte målsætning, L n,w 53 db. En større del af forslagene kan dog forventes at opfylde minimumsmålsætningen svarende til trinlydkravet i BR-95. Afprøvningerne viser yderligere for en aktuel konstruktion forringelsen af lydisolationen ved anvendelse af gipsplader i stedet for sandindskud. Med resultaterne af laboratorieforsøgene er der skabt et grundlag for udvælgelse og eventuel yderligere bearbejdning af de mest attraktive løsninger til efterfølgende delafprøvninger i forsøgsejendomme.

48 Side 48 af Referencer [1] Bedre lydisolering i renoverede boliger. Udredningsrapport. Udarbejdet af BY- FORNYELSE KØBENHAVN - DELTA - DOMINIA AS, februar 02. [2] DS 490:01, Lydklassifikation af boliger, Dansk Standard, København 01. [3] DS/EN ISO 1-3:1995, Akustik. Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 3: Måling af bygningselementers luftlydisolation i laboratorium, Dansk Standard, København [4] DS/EN ISO 1-6:1998, Akustik. Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 6: Måling af trinlydniveau i laboratorium, Dansk Standard, København [5] Lydforhold ved ældre danske træetageadskillelser, Eksamensprojekt DTU, Jesper Bo Andersen, Lyngby, marts [6] DS/EN ISO 717-1:1997, Akustik. Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 1: Luftlydisolation, Dansk Standard, København [7] DS/EN ISO 717-2:1997, Akustik. Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 2: Trinlydniveau, Dansk Standard, København 1997.

49 Side 49 af 71 Bilag A Resultater af laboratorieafprøvninger Oversigt Forslag Beskrivelse A A B B B B Oprindelig træetageadskillelse med indskud af sand. Nyt 27 mm gulv på underlag af gummikork på eksisterende gulv. Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på eksisterende gulv. Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på spredte gulvbrædder. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 3 tyndt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på eksisterende gulv. 2 tykt fiberstof under fliser. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Indskud af 3 13 mm gips. Nyt 27 mm gulv på strøer på hatteprofilbeslag mm gips under gulv. 4 mm Diepolast brikker mellem beslag og strøer. Nyt 27 mm gulv på strøer på svingningsdæmpere mm gips under gulv. mm mineraluld på indskud. Nyt 27 mm gulv på gulvpap på undergulv af 22 mm spånplade på strøer. Strøer på 4 mm Diepolast brikker på tværs af bjælker. mm mineraluld på indskud. Luftlydisolation R w Trinlydniveau L n,w Kurveblad Kurveblad 52 db Side 65 db Side db Side db Side 62 db Side 52 db Side db Side db Side 64 db Side db Side db Side db Side db Side db Side 67 db Side db Side db Side db Side db Side db Side 61 db Side 54 db Side 71

50 Side af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Oprindelig træetageadskillelse med indskud af sand Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,3 1 34,8 0,9 2 41, ,2 0 48,3 0 51,3 6 52,5 0 54, ,7 12, , , , , , ,4 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = 52 (-1;-6) db C -31 = -2 db C tr,-31 = -9 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

51 Side 51 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.1 Nyt 27 mm gulv på underlag af gummikork på eksisterende gulv. Træetageadskillelse med indskud af sand. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,6 1 39,5 0,9 2 41, ,3 0 51,6 0 53,9 6 56,5 0 58, , , , , , , , ,3 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = 55 (-2;-8) db C -31 = -3 db C tr,-31 = -11 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

52 Side 52 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.1.A-1 Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på eksisterende gulv. Træetageadskillelse med indskud af sand. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,0 1 41,8 0 45,2 2 49, ,2 0 56,9 0 59,1 6,7 0 62, , , , , , , , ,7 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = (-3;-9) db C -31 = -6 db C tr,-31 = -16 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

53 Side 53 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.1.A-2 Nyt 27 mm gulv på 36 mm træfiberplader på spredte gulvbrædder. Træetageadskillelse med indskud af sand. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,6 1 43,7 0 46,5 2 49, ,7 0 57,4 0 59,2 6,3 0 61, , , , , , , , ,5 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = 61 (-2;-7) db C -31 = -4 db C tr,-31 = -14 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

54 Side 54 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.1.B-1 Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 3 tyndt fiberstof under fliser. Træetageadskillelse med indskud af sand. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,8 1 44,6 0 46,3 2 49, ,8 0 56,0 0 58,0 6,0 0 61, , , , , , , , ,9 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = (-1;-6) db C -31 = -2 db C tr,-31 = -11 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

55 Side 55 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.1.B-2 Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på eksisterende gulv. 2 tykt fiberstof under fliser. Træetageadskillelse med indskud af sand. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] 100, ,5 1 45,0 0 46,5 2, ,9 0 57,0 0 58,8 6,1 0 62, , , , , , , , ,4 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = 61 (-2;-6) db C -31 = -3 db C tr,-31 = -11 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

56 Side 56 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.1.B-3 Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på eksisterende gulv. 2 tykt fiberstof under fliser. Træetageadskillelse med indskud af sand. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,8 1 41,5 0 43,3 2 48, ,8 0 56,2 0 57,7 6,1 0 61, , , , , , , , ,0 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = 59 (-2;-7) db C -31 = -2 db C tr,-31 = -10 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

57 Side 57 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.1.B-4 Nyt 27 mm gulv på gulvpap på mm fliser på spredte gulvbrædder. 2 tykt fiberstof under fliser. Træetageadskillelse med indskud af 3 13 mm gips. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,2 1 43,3 0 44,8 2 47, ,0 0 56,9 0 58,6 6 59,5 0 61, , , , , , , , ,5 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = (-3;-9) db C -31 = -5 db C tr,-31 = -14 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

58 Side 58 af 71 Laboratoriemåling af luftlydisolation i henhold til DS/EN ISO 1-3:1995 Projekt: Test år: 02 Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger Prøveemne: Forslag 2.3 Nyt 27 mm gulv på strøer på hatteprofilbeslag mm gips under gulv. 4 mm Diepolastbrikker mellem beslag og strøer. Træetageadskillelse med indskud af sand. Areal af prøveåbning: 10,1 m² Senderumsvolumen: 243 m³ Modtagerumsvolumen: 2 m³ Frekvens f [Hz] R 1/3-oktav [db] , ,6 1 43,4 0 45,9 2 49, ,3 0 57,0 0 59,1 6 59,7 0 61, , , , , , , , ,7 Reduktionstal, R [db] Referencekurve er indtegnet Vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: R w (C; C tr ) = 61 (-2;-7) db C -31 = -4 db C tr,-31 = -14 db Vurdering baseret på laboratoriemåleresultater opnået med en klasse 2-metode: DS/EN ISO 1-3:1995 De på kurven angivne værdier i den lave del af frekvensområdet ( Hz, 63 Hz og Hz) skal betragtes som orienterende værdier. DELTA - Bygning Akademivej - 20 Kgs. Lyngby - Tlf Fax

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 3 Konklusion 5 Projektbeskrivelse 8 Projektorganisation 9 Resultater 10 - beskrivelse

Læs mere

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark apport Laboratoriemåling af lydisolation for dannebrogsvindue med enten 4-12-4 mm termoruder eller 3 mm enkeltruder begge målt med og uden Optoglas ApS forsatsruder af hhv. 4 mm og 6 mm hærdet glas Udført

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 37 3. juli 2015 DELTA Venlighedsvej 4

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej 4 29 Hørsholm

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32 Nabostøj 32 Indhold Nedhængte lofter... 4 Væg... 6 Bærende gulve... 8 Stålbeslag (Hatteprofiler)... 8 Vibrationsdæmpere... 11 Gulvstrøer på tværs af bjælker... 13 Svømmende gulve... 15 Træfiberunderlag

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Rapport. Laboratorietest af trinlyddæmpning for gulve SBi-projekt projektdel C. Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut

Rapport. Laboratorietest af trinlyddæmpning for gulve SBi-projekt projektdel C. Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Rapport Laboratorietest af trinlyddæmpning for gulve SBi-projekt 721-082 projektdel C Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut TC-100674-1 Sagsnr.: A581529 Side 1 af 70 20. marts 2015 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Lydkrav for lette konstruktioner

Lydkrav for lette konstruktioner Side 1 af 20 Lydkrav for lette konstruktioner Rapport udarbejdet af Dan Brøsted Pedersen DELTA Akustik & Vibration Rekvirent: By- og Boligministeriet September 1999 Side 2 af 20 Forord I forbindelse med

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau med Knudsen lydbrik og Zylomer. Dato 27. august 2012 Målested Rekvirent Skejbygårdsvej 19-21, Bygning C, 8240 Risskov Tore Brøcker, Sahl Arkitekter,

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen Rapport Lydisolation af tilslutningser i glas- og alufacader Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen TC-101033 rev. 1 Sagsnr.: 116-33729 Side 1 af 19 24. april 2017 DELTA a part of FORCE Technology

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler Udført for Fraster ApS DANAK 100/1871 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash Udført for Fraster ApS DANAK 100/1870 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade Rekvirent: SkanDek Tagelementfabrik A/S AV 1182/09

Læs mere

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge Indervægge / Funktionsvægge Biograf / musik Silentboard giver i forhold til traditionelle gipspladevægge en lydreduktion, som er op til 10 db bedre. Silentboard er bl.a. velegnet til biografer, musiklokaler

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau fra etageadskillelse med i DAFA Silence WB20 Dato 28. september 2009 Målested Rekvirent Prøvebolig Tranbjerg G3 mockup opstillet på Lupinvej 18

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen

Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen Lydisolering DEL 2 -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer Af Christine V.J. Ejlersen Forskningprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU Forår 3 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 48 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 65 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Bygningsfysik Lyd og bygninger

Bygningsfysik Lyd og bygninger Bygningsfysik Lyd og bygninger Ministeriet for Børn og Undervisning, marts 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Erik Hvam, Hansenberg.

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 7 S,B/1'A'P/' Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 I Bygningers lydisolering JØRGEN KRISTENSEN HENRIK NISSEN ERIK WIUFF (J{) rff'tj? STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT.ey:.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Miljøprojekt Nr. 727 2 Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Dan Hoffmeyer DELTA Akustik & Vibration Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Beskrivelse Lofter Omfatter MK-Godkendte BD 30 og BD 60 loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum. Etagedæk i træ Omfatter BD 30 og BD 60 løsninger til

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Side 2 af 36 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion... 4 2. Boliger... 7 2.1 Lydisolation... 8 2.2 Støj

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere

BYGNINGERS LYDISOLERING

BYGNINGERS LYDISOLERING BYGNINGERS LYDISOLERING NYERE BYGNINGER JØRGEN KRISTENSEN SBI-ANVISNING 172 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele)

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele) FB 3 Anlægskonstruktion Prof. Dr.-Ing. Christoph Nolte Hochschule Ostwestfalen-Lippe Bygningsfysik/-konstruktion Emilienstr. 45, 32756 Detmold University of Applied Sciences Måling af trinlydsdæmpningen

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Resultater. fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer

Resultater. fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer Resultater fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer Af (Stud. nr. 991622) (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 1. januar 23 Lydmålinger- etageadskillelser af massive

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

Vibration- & Lydisolering

Vibration- & Lydisolering Vibration- & Lydisolering Gulv Væg Loft Version 5.01 Web: Tlf: http://www.iac-nordic.dk +45 36 78 54 98 E-mail: Web: http://www.iac-acoustics.com/dk/ nordic@iac-nordic.dk Email: nordic@iac-nordic.dk 1

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER

LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER SBI 2015:27 Lydklasse A Lydklasse B Lydklasse C Lydklasse D Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri Kortlægning og forbedringsmuligheder

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 2. udgave HSO/DH/ilk April 2015 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder grænseværdier for indendørs støjniveau

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 1 Juli 2012 Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover Udført for Fraster ApS DANAK 100/1873 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Lydmæssig optimering af Russervinduer Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Titel: Lydmæssig optimering af Russervinduer Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk Redaktion: Lars Sommer Søndergaard

Læs mere

Gyproc Akustikvæg. November 2004

Gyproc Akustikvæg. November 2004 November 24 er dokumenterede løsninger, hvor man udnytter væggens areal som en del af det lydabsorberende areal i et givent rum. Løsningerne kan anvendes i forbindelse med såvel nyopførelse som ved nyindretning

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø.

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Rapport Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Udført for Miljøstyrelsen TC-100518 Sagsnr.: A581085-05 Side 1 of

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI 2 LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI KNAUF INTRODUCERER LIGHT BOARD EN NY LETVÆGTSPLADE Med naturen som nærmeste inspirationskilde når Light Board helt

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere