PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017"

Transkript

1 PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side 7 FORSLAG til Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 8 FORSLAG til Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side 9 3

4 REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG SEKTIONSÅRSMØDER SØNDAG 26. MARTS 2017 Sinatur Hotel Storebælt Østerøvej 121, 5800 Nyborg T storebaelt/hotel Så er det igen tid til det årlige repræsentantskabsmøde samt sektionernes årsmøder. Alle medlemmer af Dansk Skytte Union er velkomne til at overvære møderne, og alle har taleret. Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøder afholdes søndag den 26. marts 2017 fra Det er på sektionernes årsmøder om formiddagen, at I som medlemmer kan være med til at præge fremtiden for dansk skydning. Det er her de aktives forhold bliver behandlet, og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i sektionerne. Riffel, pistol og flugtsektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i landet. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor I opfordres til at deltage. Dagen forsætter efter frokost med prisoverrækkelse og selve repræsentantskabsmødet. Dagsorden & program se menuen for program og download af dagsorden mv. for din forberedelse. Mødemateriale udleveres i år ikke på tryk. Deltagere er selv ansvarlig for at medbringe dokumenterne digitalt eller som print, hvis det ønskes. Mødemateriale lægges løbende på dog 14 dage før repræsentantskabsmødets afvikling. Kaffe, te og rundstykker serveres i buffeten fra kl , men kan medbringes til møderne. Alle tre møder starter uden fælles velkomst. Program Kaffe, te og rundstykker Årsmøde, flugt, riffel og pistol Frokost Velkomst og overrækkelse af hædersbevisning Rapport fra årsmøderne Flugt Pistol Riffel Repræsentantskabsmøde Deltagelse inkl. forplejning er gratis og betales af Dansk Skytte Union/forbund, såfremt du er sektionsmedlem, delegeret fra forbund, deltager ved F SEK møde eller gæst af DSkyU. Praktiske spørgsmål til arrangementet og tilmeldingen kan rettes til Dansk Skytte Unions kontor tlf.: , telefontid er hverdage fra eller pr. e mail: Spørgsmål om stemmeret bedes riffel og pistolforeninger rette til lokalforbundet, mens flugtklubber bedes kontakte flugtsektionen. Vel mødt kom og vær med til at skabe en god stemning og en livlig debat. 4

5 Sektionsårsmøder Flugt Riffel Pistol Dagsordenpunkterne, der er ens for begge sektionsårsmøder, er som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Sektionsformanden aflægger beretning. 3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse. 4. Behandling af indkomne forslag. Se side 8 5. Valg: Pistolsektionen a. Sektionsformand : Ulige år Jimmy G. Roed b. Næstformand : Ulige år Kristen Trap Stævneudvalg DM m.m. : Ulige år Allan Borg Turnering 15m : Ulige år Vakant Udviklingsudvalg : Ulige år Kristen Trap Veteranudvalg : Lige år Vakant Kommunikation : Lige år. (Claus Øster Jørgensen) Til Stævneudvalget skal søges 2 personer. Den ene skal assistere under afvikling af DM er m.m. Den anden person skal selvstændigt, efter oplæring, afholde vinterturnering på 15 m. Repræsentant for sortkrudt Søren Poulsen, vælges af Forbundet af Danske Sortkrudtskytter. Repræsentant for DSF Henrik Nielsen, vælges af Dansk Sportsskytte Forbund. Riffelsektionen: a. Sektionsformand : Lige år (Anders Sode) b. 10 m udvalg : Lige år (Peter Hansen) 50 m udvalg : Lige år (Lars Kring Mortensen) 300 m udvalg : Ulige år Mikael Green Juniorudvalg : Ulige år Niels Laustsen Udviklingsudvalg : Ulige år Vakant Veteranudvalg : Ulige år Ib Hansen Ungdomsudvalget : Ulige år Flemming Brandenborg 5

6 Flugtsektionen: a. Sektionsformand : Lige år (Kuno Danielsen) b. National/NSR : Ulige år Ebbe Hansen ISSF : Ulige år Vakant FITASC : Lige år (Kent Jensen) ICTSF : Lige år vælges for 1 år Vakant Uddannelse : Ulige år Michael Hansen Bemærk at kun foreninger, der er optaget på repræsentantskabsmøde i 2016 har stemmeret på sektionsårsmødet. Foreninger skal for at få stemmeret jf. Unionens love 8 først godkendes af repræsentantskabet. Der er til sektionsmødet 75 stemmer. Alle foreninger er sikret mindst to stemmer. De overskydende stemmer fordeles i forhold til foreningernes størrelse. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Personer til udvalg udpeges af Flugtsektionen og godkendes af UNSTY. Udvalg National/NSR udvalg : Nordisk Trap Lisbeth Thorup National/NSR udvalg : Jagt Bjarne Birnbaum ISSF udvalg : OL trap Vakant ISSF udvalg : Skeet Skeet rangliste Torben Hausig Thomas Karlsen ISSF udvalg : Running Target Vakant ICTSF : DTL / English Sporting Vakant FITASC udvalg : Combined Games Thomas Hansen FITASC udvalg : Compak Sporting Kent Jensen FITASC udvalg : TRAP1 Peter Paust Alle medlemsklubber, også de der er under optagelse er velkommen til at deltage. Forhåndstilmelding af hensyn til det praktiske arrangement er nødvendigt. 6. Eventuelt. Sektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i landet. Det er her, de aktives forhold bliver behandlet og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i sektionerne. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor de opfordres til at deltage. 6

7 Repræsentantskabsmøde Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye forbund og nye foreninger direkte medlem af DSkyU 3. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed 4. a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse. 5. Behandling af indkomne forslag. se side 9 6. Valg: a. Formand : Lige år: (John Hansen) b. Næstformand : Ulige år: Erik Mouritsen c. Økonomileder : Ulige år: Kim Laurberg d. Udviklingsudvalgsformand : Lige år: (Poul Lamhauge) e. Skydeudvalgsformand : Lige år: (Paul Erik Sørensen) f. Formand A & O udvalg : Ulige år: Britta Boel g. Medlem A & O udvalg : Hvert år: På valg efter tur. Leif Rump Ikke på valg. (Martin Larsen) h. To suppleanter A & O udvalg : Hvert år: På valg. Bent Johansen Ikke på valg. (Anette Knudsen Jensen) i. Revisor : Hvert år: På valg. Lars Holmgaard Ikke på valg. (Bent Kruse) j. En revisorsuppleant : Ulige år: Peter Hansen 7. Eventuelt. 7

8 FORSLAG TIL SEKTIONSÅRSMØDER FLUGTSEKTIONENS ÅRSMØDE intet RIFFELSEKTIONENS ÅRSMØDE intet PISTOLSEKTIONENS ÅRSMØDE FORSLAG 1 fremsat af DSF m.fl.. Sjællands Skytte Forbund, Københavns Skytteforbund, Danske Sortkrudtsskytter samt Dansk Sportsskytte Forbund fremsætter herved følgende forslag: P Sektionens årsmøde pålægger P Sektionen at arbejde for, at Dansk Skytte Union fastsætter sine regler for godkendelse af våben, så våben og tilhørende udstyr, der overholder de krav, tekniske og andre, som i regelsættene er givet for en godkendt skydedisciplin under Dansk Skytte Union, samt overholder gældende dansk våbenlovgivning, kan registreres til sportsskydning. På forbundenes vegne: Tim Andersen I brev af 25. januar 2017 modtaget samme dag tilbagekalder Sjællands Skytte Forbund deres accept af ovenstående forslag. 8

9 FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE FORSLAG 1 Fremsat af UNSTY UNSTY fremsætter forslag om ændring af den nuværende organisation som fremstillet på Strukturudvalgsmøderne i Brøndby og Kolding, henholdsvis 18. og 19. februar Se forslag til ændring af struktur på struktur pa vej i dansk skytte union/. Begrundelse: UNSTY ønsker: en struktur som afspejler, hvordan vi vil arbejde i fremtiden. en bestyrelse, som kun arbejder med de politiske og strategiske arbejdsopgaver. en organisation i tråd med DIF's strategiske retning, som samtidig understøtter UNSTYs mål. at der skal være mere fokus på vores sektions og forbundsarbejde og talentudvikling. at frigøre sektionerne fra bestyrelsesarbejde i UNSTY, således at sektionens ressourcer fremover kan få mere fokus på udvikling af vores sektions og forbundsaktiviteter. ønsker en organisation, hvor foreningerne er tættere på unionen, men fortsat har en lokal forankring via aktiviteterne. Som det fremgår af det fuldstændige materiale skal der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i september 2017 som vil omfatte vedtægter tilpasset ovenstående organisationsændring. 9

10 FORSLAG 2 Fremsat af UNSTY Nuværende tekst: 4 KONTINGENTER OG AFGIFTER Ved optagelsen betaler foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DSkyU eller forbundet. Hver forening betaler til DSkyU eller forbundet et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages på forbundets repræsentantskabsmøde/ generalforsamling. Der opkræves tillige et gebyr pr. medlem opgjort i henhold til det indrettede antal i CFR. Begge opkrævninger skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ny tekst: i linie 4 tilføjes: 4 KONTINGENTER OG AFGIFTER Ved optagelsen betaler foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DSkyU eller forbundet. Hver forening betaler til DSkyU eller forbundet et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages på forbundets repræsentantskabsmøde/ generalforsamling. Der opkræves tillige et gebyr pr. medlem opgjort i henhold til det indrettede antal i CFR. Gebyret reguleres i marts ved nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. Begge opkrævninger skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Begrundelse: UNSTY fastholder det aftalte beløb på pt. kr. 20,00, men vil sikre at gebyret på sigt ikke udhules. Eksempel: År 2015 = kr. 20,00 Index januar 2015 = 98,7 Index januar 2016 = 99,5. Resultat = kr. 20,00 * 99,5/98,7 = kr.20,16. FORSLAG 3 Fremsat af DSF m.fl. Sjællands Skytte Forbund, Københavns Skytteforbund, Danske Sortkrudtsskytter samt Dansk Sportsskytte Forbund fremsætter herved følgende forslag: Repræsentantskabet pålægger Unionsstyrelsen, at Dansk Skytte Union fastsætter sine regler for godkendelse af våben, så våben og tilhørende udstyr, der overholder de krav, tekniske og andre, som i regelsættene er givet for en godkendt skydedisciplin under Dansk Skytte Union, samt overholder gældende dansk våbenlovgivning, kan registreres til sportsskydning. På forbundenes vegne: Tim Andersen I brev af 25. januar 2017 modtaget samme dag tilbagekalder Sjællands Skytte Forbund deres accept af ovenstående forslag. 10