Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7"

Transkript

1 Kastrup Nr. 2 April 2014 LSG Sky Chefs: Småt er godt EU-debat handler om social dumping Side 3 Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kulturrevolution i Den Blå Planet Side 7 Når arbejdslivet bliver længere: Hvad gør vi? Side 8-9

2 K O M M E N T A R Psssst... fra én 3F er til en anden: Danskerne sover kollektiv tornerosesøvn Jeg er rasende bekymret for det arbejdsmarked, vi er ved at skabe til vores børn. Social dumping er en tikkende bombe under det danske arbejdsmarked. Og vi er alt, alt for passive. Jeg vil her vende nogle af mine bekymringer med jer med den klare forhåbning at få italesat social dumping, så det bliver mere end blot et medieanvendt begreb, vi distancerer os fra. Til en start vil jeg godt slå en ting fast: Social dumping er ikke en lille, ubetydelig størrelse. Den rammer ikke kun naboen den hersker i hele det ganske, danske land! Jeg arbejder i lufthavnen. Også her er social dumping. Dansk El-Forbund fornøjer sig i øjeblikket med rumænske elektrikere, der har arbejdet til 7,5 euro i timen. Det er til en timeløn på ca. 63 kroner det samme som en 16-årig ungarbejder i Bilka får. Hvordan kan det lade sig gøre, kunne man spørge? CPH indgår en kontrakt med Siemens, der skal bygge et nyt kuffertanlæg. Siemens hyrer italienske GMB, der henter arbejdskraft i vikarbureauer. Københavns Lufthavn kræver, at Siemens tegner overenskomst. Derfor indgår GMB en aftale med El-Forbundet, der blandt andet lyder på 18 euro i timen, fri bolig og transport til lufthavnen. Ifølge en pressemeddelelse fra Dansk El-Forbund havde de rumænske elektrikere arbejdsdage på 12 timer og i de grelleste tilfælde helt op til timer på fire måneder. Udover den grove udnyttelse af arbejdskraft, rejser det spørgsmålet: Skal sikkerhed være et konkurrenceparameter? Elektrikerne fik ikke udbetalt deres løn, og de måtte have penge tilsendt hjemmefra. Elektrikerne blev truet af deres arbejdsgiver, hvis de henvendte sig i fagforeningen, og deres koner blev opsøgt på hjemmeadressen! Vær så god: Mafialignende tilstande i Københavns Lufthavn. Dansk El-Forbund har foreløbigt vundet tre sager med kr. i efterbetaling til tre af elektrikerne. Og flere sager føres. I mit stille sind tænker jeg, at det kunne have været undgået ved kædeansvar. Faktisk har jeg svært ved at forstå danske arbejdsgivers modvilje over for kædeansvar. For hvor attraktivt er det at konkurrere mod virksomheder uden overenskomst? Eksemplet fra lufthavnen er langt fra enestående. For social dumping er et udbredt fænomen. Virksomhedernes opfindsomhed er så fantasifuld, at selv Georg Georgløs må være misundelig. Kort sagt er vi ved at blive udkonkurreret lønmæssigt. Hvem i dagens Danmark kan leve af 63 kroner i timen? Jeg tænker, vi de kommende år risikerer at miste hele brancheområder og dermed arbejdspladser. Vi har allerede mistet skibsfarten. Transportområdet er også godt på vej. Det vil være ualmindeligt naivt at tro, at turen ikke også kommer til min branche... og din. Hvilket alternativ har vi så? Må vi til sidst af nød arbejde for få euro i timen? Når man skæver til vores tyske naboer, kan man frygte, at arbejdsmarkedet lægger op til en genfødsel af et klassesamfund med kolossale skel. Jeg tænker med beklagelse på de vise ord: Er der noget, historien har lært os, er det, at vi ikke lærer af den. Hvordan skal vi bekæmpe den unfair lønkonkurrence, der truer både vores og vores børns arbejdsliv? På den korte bane er mit bud at lave en forfærdelig masse støj, så vores kære, populistiske politikere vågner. Vi har brug for massive politiske tiltag og langt bedre overenskomstmæssige værktøjer til bekæmpelse af lovgivningens gråzoner. På den lange bane er det umuligt ikke at inddrage EU. Vi skal arbejde hårdt for en ny lovgivning, der sætter fælles standarder for arbejdstagere i EU. Men på en måde så vores sociale og faglige rettigheder bliver overordnet det indre markeds fri bevægelighed! Jeg er villig til at træde ind i kampen mod social dumping, selv den kan synes håbløs. Jeg tror faktisk på, at vi ved fælles fodslag kan nå langt. Men det kræver, at vi står sammen. Som minimum burde vi arbejdere gøre det. Vores tid vil snart fylde de kommende historiebøger uanset udfaldet. Jeg håber, der vil stå, at vi kæmpede for vores rettigheder. Jeg tænker: Danmark var et vakkert barn. Nu skal vi ikke sove mer. Jane N. Larsen arbejder i SAS Cleaning og er medlem af 3F Kastrup. U D T A L E L S E Stop social dumping i lufthavnen Ekspeditionsarbejdernes Klub udtaler: Kædeansvar må være løsningen. Vi følger sagen, hvor Københavns Lufthavn har hyret Siemens til at lave det nye baggagebånd. Siemens har brugt forskellige underleverandører, der har snydt og udnyttet udenlandske arbejdere groft. På trods af, at fagforeningerne har tegnet overenskomst og ført faglige sager, er dette svineri fortsat. Vi kræver, at Københavns Lufthavn påtager sig sit ansvar og får Siemens til at få styr på sine underleverandører. Det præcise udtryk for dette er kædeansvar. Vi vil også følge op på og undersøge om underleverandører i vores eget firma arbejder på overenskomst. 3F klubberne hos NOVIA og CFS tilslutter sig udtalelsen mod social dumping Seks fagligt aktive medlemmer af 3F Kastrup tog i starten af april til demonstration i Bruxelles. Sammen med 49 andre danske 3F ere fra andre afdelinger fyldte de en bus og bidrog til en seks kilometer lang demonstration, der lukkede Bruxelles centrum af for trafik. I alt deltog personer i demonstrationen for ordentlige job og investering i udvikling og mod bankstøtte og social dumping. Kun 3F erne fra Danmark havde medbragt røde faner. Blokade mod Kim Johansen bremset af arbejdsretten En arbejdsretsdom har den 28. februar kendt en konflikt med vognmandsfirmaet Kim Johansen Transport Group for overenskomststridig. 3F måtte i slutningen af februar afblæse et konfliktvarsel mod Kim Johansen Transport Group, der blandt andet ville blokere for firmaets aktivitet i Københavns Lufthavn. Firmaet ejer 350 lastbiler og har hovedsæde i Greve. Chaufførerne er ansat i et datterselskab i Estland til lønninger langt under de danske overenskomster. Men konflikten blev den 28. februar kendt overenskomststridig af arbejdsretten. Begrundelsen lød, at firmaet kører for lidt i Danmark til, at fagbevægelsen kan gøre krav på en overenskomst med dets udenlandske chauffører. 3F afventer nu, at arbejdsretsdommen kommer i skriftlig form den 9. april, så præmisserne for dommen kan blive studeret nøjere. Først derefter vil forbundet tage stilling til, hvad der skal ske. Det stopper dog ikke andre initiativer mod social dumping i fortsat at blive promoveret. Landsklubben for danske godschauffører under 3F afholder demonstration på Christiansborg Slotsplads den 3. maj. Det sker under overskriften Stop slaveriet i europæisk transport. Læs mere på Landsklubbens FaceBook-side: com/godschaufforer.

3 Social dumping, velfærd og arbejdsmiljø bliver hovedtemaer, når 3F Kastrup og Metal afd. 16 den 13. maj kl holder EU-valgmøde med Ole Christensen fra Socialdemokraterne og Ole Nors fra Folkebevægelsen mod EU. Angriber EU danske overenskomster eller har den danske arbejdsmarkedsmodel indbyggede svagheder, der svækker kampen mod social dumping? Det er en af diskussionerne, når dørene slås op til valgkampmøde mellem Ole Christensen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, og Ole Nors, kandidat for Folkebevægelsen mod Ole Nors. Valgmøde i 3F Kastrup: EU værktøj eller hindring? EU, den 13. maj i fagforeningshuset på Saltværksvej. Begge er kandidater ved valget til EU-parlamentet den 25. maj. Og begge har en baggrund i fagbevægelsen. Ole Christensen har været konsulent i SiD Nordjylland, før han blev medlem af EUparlamentet i Ole Nors er havnearbejder og næstformand i Transportgruppen i 3F Aalborg. Begge vil derfor fokusere på arbejdsmarkedspolitikken i deres oplæg. Social dumping Men selv om begge siger, at de vil bekæmpe social dumping, er de langt fra enige om, hvad problemet er. Jeg vil selvfølgelig arbejde for at sikre danske arbejdsforhold. EU-borgere skal have lov at arbejde her i landet, men det skal være efter danske regler, siger Ole Christensen. Men er det ikke EU, der skaber problemer med social dumping? Nej. EU-reglerne fastslår, at arbejdet skal foregå efter lokale bestemmelser. Problemet ligger i Danmark, hvor kun halvdelen af de danske arbejdsgivere har overenskomster. De er derfor ikke forpligtet til at overholde dem, siger han. Det giver Ole Nors ham delvis ret i: Men det er at vende problemet på hovedet. For social dumping udspringer af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Og det består ikke kun i overenskomstdækning. EU har bestemt, at arbejdsgiverne kan nøjes med at følge minimumstakterne i overenskomsterne. Det presser jo lønningerne på det danske arbejdsmarked, siger han. Hvad kan EU bruges til? Jeg kunne godt tænke mig at diskutere, om EU kan bruges til at sikre at basale velfærdsrettigheder, siger Gert Knudsen, kommunalarbejder og tillidsrepræsentant i Tårnby Kommunes driftsafdeling. Han er et af de medlemmer af 3F Kastrup, som har tænkt sig at dukke op til valgmødet den 13. maj. Han vil også gerne have diskuteret privatiseringer og social dumping på mødet. Områder som vandforsyning, sundhed og ældrepleje bør foregå i offentlig regi, mener Gert Knudsen. Men kan EU bruges til at sikre det? Ole Christensen. EU redskab for forbedringer eller traktatfæstet sparepolitik? De to politikere er også uenige om EU kan bruges til at skaffe forbedringer på arbejdsmarkedet. Jeg vil bruge EU til at sikre, at lønmodtagerne ikke konkurrerer mod hinanden på dårlige arbejdsvilkår. Et mere socialt Europaparlament vil kunne trænge den centrumhøjreorienterede EU-kommission tilbage, siger Ole Christensen. For kommissionen vil jo sammenkæde regler for»sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne«, som arbejdsmiljø hedder i EU, med administrative regler, så nogle virksomheder undtages. Det er selvfølgelig uacceptabelt, siger han. Men Europaparlamentet kan vel ikke blokere for kommissionens direktiver? Det kan arbejde for at ændre dem, hvis vi ikke er tilfredse, siger han. Ole Nors mener derimod at det er måden, EU er skruet sammen på, der er problemet. Det er jo hele samlingen af traktater, der er direkte årsag til tilbageskridtene for velfærden i de sidste år: tilbagetrækningsreform, dagpengeregler og forringelser af offentlige overenskomster. Sparepolitikken er jo lovfæstet i Lissabontraktaten, finanspagt, Euro Plus-traktat osv, siger han. En af de ting, der bekymrer mig, er bølgen af udliciteringer. Jeg synes, det er vigtigt, at områder som vandforsyning, spildevandshåndtering, sundhed og ældrepleje ikke bliver lagt i hånden på markedskræfter, men foregår i offentlig regi. Selv om social dumping ikke står lige for døren på min arbejdsplads, kan vores arbejdsforhold sagtens blive sat under pres. DeT er jo ikke lige til at få hold på, om arbejde t foregår på overenskomstmæssige vilkår, når Tårnby Kommune eksempelvis bruger private brolæggere og underentreprenører, siger han. Det er ikke nok at diskutere for og imod EU. Man skal også diskutere, hvad vi skal gøre her og nu. Kravet om at få indført kædeansvar er fx vigtigt, siger han. L e d e r... OK 2014 Lige nu tælles der stemmer. Vi, der er medlem af rigtige fagforeninger, kan nemlig stemme om vores overenskomst. Mit gæt er, at det bliver et ja på landsplan. Det er heller ikke en dårlig overenskomst, selv om perioden er et år for lang. Vi kvitterer for forhøjelse af fritvalg-kontoen, bedre uddannelsesmuligheder også for ordblinde og fremmedsprogede ret til besøg i fagforening ved fyring, bedre barsel, forbedringer på anciennitetsreglerne mm. Men i Kastrup er vi villige til at slås for en endnu bedre overenskomst. Og vi har anbefalet at stemme nej. Vi giver gerne forhandlerne en chance for at forbedre resultatet, for eksempel for folk på skiftehold, toårige overenskomstperioder og reelt kædeansvar. Kædeansvar og dumping Og hvorfor er det så lige, at Folketinget ikke vil lave regler om arbejdsklausuler og kædeansvar i offentlige udbud? Det er lige til højrebenet, at stat, kommune og regioner stiller helt håndfaste krav, når der laves byggerier eller aftales driftsopgaver. Og hvorfor er det lige, at LO er mere end valne i støtten til kravet? Det er ikke efter Den danske Model at lovgive om den slags, siger de nu. Men er LO også i mod Erhvervsuddannelsesloven, Godstransportloven eller andre lovbestemmelser, der kræver overenskomstmæssige vilkår? Offentlige udbud er allerede omfattet af en stribe krav. Arbejdsklausuler og kædeansvar gør ikke proceduren mere eller mindre besværlig, men til gengæld bedre! Lokalt i Tårnby og Dragør har kommunerne truffet gode beslutninger om arbejdsklausuler og sociale klausuler. Men hidtil uden synlig effekt. Foto: Harry Nielsen Henrik Bay-Clausen, formand, 3F Kastrup. Vi venter spændt på opfølgningen og på at se de konkrete krav om lærlinge og elevpladser og om overholdelse, kontrol, tilsyn og partnerskab. EU valg og Patentdomstolen 25. maj skal vi vælge medlemmer til EU Parlamentet. Og fordi den nye Patentdomstol indebærer afgivelse af dansk suverænitet, skal vi også stemme om den. CO Industri og Dansk Industri er faldet hinanden helt om halsen i begejstring for Patentdomstolen og for EU i øvrigt med oprettelse af Tænketanken Europa, der har folk som Uffe Ellemann i baggrunden. Vækker det også din skepsis? Kommer vi med i Patentdomstolen, er der masser af patenter, der med et fingerknips gælder i Danmark. Min frygt er, at det tager luften ud af den underskov af små og mellemstore virksomheder, der opfinder og udvikler alt muligt, og som giver arbejdspladser her i landet. De vil ramme patentmuren og gå i stå, før de overhovedet er i gang. Kommer vi ikke med, sker der ikke meget ved det. Danske virksomheder, der ønsker det, kan alligevel benytte Enhedspatentet. Vi har altså intet at tabe, men formentligt noget at vinde. Jeg anbefaler et nej. Vi har været medlem af EU siden Bruxelles er et magtcentrum, vi skal forholde os aktivt til. Det er ikke nok bare at være for eller imod. I 3F Kastrup har vi haft et godt og konkret samarbejde med Ole Christensen fra Socialdemokraterne og Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Det gælder både inden for groundhandling, renovation, partikelforurening og offentlig forsyning. Det samarbejde vil vi fortsætte også selv Søren Søndergaard ikke genopstiller. Ole Nors fra 3F Aalborg er en ny faglig mand, der kan afløse Søren for Folkebevægelsen. Og Tonni Hansen, der er en god kollega fra 3F Sydfyn, stiller op for SF. Det vigtigste er, at DU møder op og stemmer på DIN kandidat. Men jeg tør godt anbefale en personlig stemme på Ole Christensen, Socialdemokraterne, Toni Hansen, SF, eller Ole Nors, Folkebevægelsen mod EU. 3

4 Det er meget tilfredsstillende, at være med i arbejdsprocesserne fra start til slut, mener Dorte Jakobsen, der er i gang med en uddannelse til lufthavnsoperatør. LSG Sky Chefs: Småt er godt Overskuelighed, bedre service og større ansvar er fordele ved at være det mindste selskab for flycatering i lufthaven, mener ansatte i LSG Sky Chefs. Men de vil gerne have køkkenarbejdet flyttet tilbage fra Sverige. Stille perioder bruges til uddannelse. LSG Sky Chefs A/S er København Lufthavns mindste selskab for flycatering. Størrelsen er dog ikke noget, der umiddelbart bekymrer Bjørn Sørensen og Dorte Jakobsen, der begge er timelønede cateringmedarbejdere i LSG, som selskabet kaldes i daglig tale. Vi vil selvfølgelig gerne have nye kunder og kolleger, men størrelsen af firmaet passer os faktisk meget godt, siger Dorte Jakobsen. Står det til mig, skal vi ikke være større. For jeg synes, at vi har mere arbejdsglæde, end når man er mange hundrede ansatte, siger Bjørn Sørensen. Ønske: Køkken og ledelse til København Pia Kyhl, tillidsrepræsentant for de timelønnede i LSG, fortæller, at de ansatte har et godt samarbejde med ledelsen, især den daglige ledelse i huset. Det er ikke fordi, vi har negative erfaringer med den skandinaviske fællesledelse. Men alting tager alligevel længere tid, når vi skal den vej igennem. Det ville være lettere, hvis hele ledelsen var i huset, siger hun. Men det vil jo nok kræve at der bliver oprettet et køkken her i byen. Vi prøver at overbevise ledelsen om, at det er en god ide, siger hun. Storbror blev til lillebror Og de taler med erfaring. For LSG har ikke altid været cateringbranchens lillebror i København. I starten af årtusindet havde LSG omkring ansatte, da de var størst i Men i 2009 overtog det konkurrerende Gate Gourmet de store kontrakter og mange ansatte i LSG blev flyttet over i den nye storebror. Dorte Jakobsen og Bjørn Sørensen var nogle af de få ansatte, der blev tilbage i LSG. Større ansvar og overblik Hvad er den største forskel for jeres arbejde, at LSG nu er lufthavnens mindste cateringfirma? Vi har et større ansvar og mere ejerskab over opgaverne. Vi er med i processen fra start til slut. Det er meget tilfredsstillende. Tidligere var vi knyttet til en afdeling, og vi havde ikke samme overblik over arbejdsprocesserne, siger Dorte Jakobsen. Det giver også meget bedre muligheder for at yde god service, når man er små. For det er nemmere at træde til der, hvor der er behov for det, siger hun. Jeg er helt enig. Det er selvfølgelig godt med nye kunder. Men man må jo konstatere, at vi faktisk godt kan leve af det nuværende kundegrundlag. Vores beskedne størrelse betyder, at vi er tættere på hinanden som kolleger og har et bedre sammenhold, siger Bjørn Sørensen. Så for os gælder det: Småt er godt, siger han. Kolleger, ikke konkurrenter Både Dorte Jakobsen og Bjørn Sørensen startede med cateringarbejde i lufthavnen tilbage i starten af 1990 erne, da SAS stadig ejede SAS Servicepartner. De har derfor begge oplevet de store forandringer og firmaskift i lufthaven siden. De opfatter af samme årsag ikke kollegerne i Gate Gourmet som konkurrenter. Mange af dem er vores gamle kolleger, som vi vinker og hilser på, når vi ser dem. Vi ønsker ikke dem noget dårligt og de heller ikke os, siger Dorte Jakobsen. Vi har ikke noget ønske om at snuppe kunder fra Gate Gourmet. Det kan selvfølgelig godt være, at ledelsen ser anderledes på det. Men hvis storkunder skifter selskab, så må vi tage den derfra. Både i Gate Gourmet og her i LSG, siger Bjørn Sørensen. Håber køkkenet kommer tilbage At være blevet lufthavnens mindste cateringsfirma har dog også en bagside, fortæller Dorte Jakobsen og Bjørn Sørensen. Først og fremmest at køkkenet, som laver alt det mad, der ikke er færdigindkøbt, er blevet flyttet 65 kilometer væk til Sturup i Sverige. Det giver problemer, når der eksempelvis mangler noget. Man kan ikke inden for 5-10 minutter fremskaffe det nødvendige. For der er to timers transport til og fra køkkenet, siger Dorte Jakobsen. Vi kan selvfølgelig løse problemer, hvis det handler om frostvarer eller andet, der ikke skal hentes fra køkkenet. Men ellers er det frustrerende ikke at kunne være problemknuser, siger Bjørn Sørensen. Han fortæller også, at afstanden kan give problemer med kommunikationen. Det er sværere at have en løbende dialog. Derfor forsøger vi også at overbevise LSG- 4

5 ledelsen om, at der skal oprettes et køkken her, siger han. Små familier Arbejdet i LSG udgår fra en stor lagerbygning på A.P. Møllersallé på Dragørsiden af lufthavnen. Personalet arbejder i adskilte hold. Der er to daghold og to nathold. Dagholdene arbejder i en såkaldt 5-2-ordning, dvs. med lange arbejdsdage af timers længde i fem dage i en uge og to i den næste. Det giver mange fridage, som mange holder af. Selv synes jeg, at arbejdsdagene lige bliver lange nok, siger Bjørn Sørensen. Natholdene arbejder derimod med fast skema en uge af gangen. De faste hold betyder, at sammenhold er ekstra vigtigt, fortæller Bjørn Sørensen. Vi er næsten som små familier i hvert vores skift. Det betyder også, at hvis der er gnidninger, så involveres alle. Derfor gælder det om at tage konflikter i opløbet. Og det synes jeg, vi er gode til, siger Bjørn Sørensen. Pakning, transport, opvask Arbejdet i LSG i København består af tre hovedfunktioner: pakning og anretning i containere, såkaldte framecarts, med mad, service, drikkevarer mv; transport af mad og materiale ud til og fra flyene; samt oprydning og opvask, når madrester og brugt materiale bringes tilbage. Alle cateringarbejderne deltager i flere arbejdsfunktioner, men der ikke tale om en planlagt, bevidst jobrotation. Opgaverne giver sig selv, efter vores arbejdsopgaver er blevet skåret ned til de elementære cateringfunktoner, siger Dorte Jakobsen. Uddannelse giver næsten altid positive tilbagespil til arbejdspladsen, fortæller Pia Kyhl, tillidsrepræsentant i LSG Sky Chefs. Ja, det er faldet helt naturligt ud. Alle er knyttet til nogle hovedfunktioner, men skal også være fleksible og hjælpe til, når der er behov for det. Alle chauffører ved eksempelvis, at de må deltage i udpakning, når de kommer tilbage fra et fly, supplerer Bjørn Sørensen. Selv om dagene derfor kan virke ens, giver det afveksling i arbejdet. Der er selvfølgelig også variation i, hvordan trafikken er på de enkelte dage og i løbet sæsonen. Men det er stort set de samme tre ryk, som kommer i løbet af dagen, siger Dorte Jakobsen. Når der er travlt, er chauffører og chaufførmedhjælpere ude af huset, og der er typisk 1-2 cateringmedarbejdere tilbage på A.P. Møllersallé. I mere stille perioder bruger de ansatte tiden til forberedelse og planlægning af opgaver til de mere travle perioder, dvs. pakning af udstyr, kander krus, sukker, servietter mv. Seks cateringmedarbejdere uddannes til svende I de perioder, hvor trafikken i lufthavnen er mindre tæt, bruges tiden blandt andet på uddannelse af cateringmedarbejderne, fortæller Pia Kyhl, der er tillidsrepræsentant i LSG. I stedet for fyringer kan folk så komme på uddannelse. Det giver positive kolleger, der vender tilbage med nyt fokus på arbejdet, siger hun. I alt er seks personer blevet meritafklaret, så de kan supplere deres nuværende kompetencer med kurser til et fuldt svendebrev. En af dem er Dorte Jakobsen, der er i gang med en opkvalificering til lufthavnsoperatør. Hun skal eksempelvis snart tage et stort kørekørt. Det er dejligt at kunne deltage i flere jobfunktioner og vide, at man kan arbejde mange steder i lufthavnen, hvis forholdene ændrer sig, siger hun. I alt er fem ansatte i gang med en uddannelse til lufthavnsoperatør og en enkelt som lager- og logistikarbejder. Det er vores erfaring, at uddannelse næsten altid er godt både opgraderingerne til svende, men også ved selvvalgt uddannelse. Det giver næsten altid positive tilbagespil til arbejdspladsen. Så det kan kun anbefales, siger Pia Kyhl. Vi forsøger at overbevise LSG-ledelsen om, at det er en god ide at oprette et køkken her i København, siger Bjørn Sørensen, der har arbejdet som cateringmedarbejder siden starten af 1990 erne. Lillebror LSG Sky Chefs Denmark A/S er en del af Lufthansas internationale kæde af selskaber for flycatering. Lufthansa Service GmbH Sky Chef regnes for verdens største og har afdelinger i 54 lande. Men i København er LSG Sky Chefs det mindste cateringfirma. Det har omkring 40 ansatte og kontrakter med godt 15 flyselskaber i lufthavnen. Det største cateringselskab i København Lufthavn er Gate Gourmet, der har flere hundrede ansatte og kontrakter med de største flyselskaber. Cateringmedarbejdernes klub hedder K.A.O.S. Det er en forkortelse for Kamp. Aktion. Omsorg. Og Solidaritet. Så husk punktummer, belærer Bjørn Sørensen 3F Kastrup Avisens udsendte. 5

6 Den Blå Planet: Flytning har ført til kulturrevolution De mange nyansatte betyder, at vi er ved at opbygge en arbejdspladskultur fra bunden, siger Michelle Lamm, tillidsrepræsentant for dyrepasserafdelingen på Den Blå Planet. Dyrepasserarbejde på Den Blå Planet består ikke kun i pleje og fordring, men også i formidling og yngeludvikling. Den 22. marts var det et år siden, Den Blå Planet slog dørene op som nyt nationalt akvarium. Flytningen af Danmarks Akvarium fra Charlottenlund til Kastrup har ikke kun betydet en stor forandring for publikum, men også for arbejdsforholdene for de ansatte. Vi er blevet et hus med mange flere ansatte, fortæller Michelle Lamm, der er nyvalgt tillidsrepræsentant for 3F erne i huset. Dyrepasserafdelingen har nu næsten lige så mange ansatte som hele Danmarks Akvarium før flytningen. Før var der i alt cirka 20 medarbejdere i Charlottenlund, nu er er tallet nået op på ansatte i Den Blå Planet. De mange nyansatte betyder, at vi er i gang med at opbygge en arbejdspladskultur fra bunden. Vi snakker sammen på kryds og tværs, for vi skal jo alle lære hinanden at kende, siger hun. En anden forandring er, at der nu er indgået overenskomst med 3F Kastrup for dyrepasserafdelingen. Projekt: Få fiskene til at yngle Michelle Lamm er ikke selv nyansat, men er en af dem, der fulgte med flytningen fra Charlottenlund. Christian Posch er til gengæld ny i huset. Han har været ansat i syv måneder og er ligesom Michelle Lamm uddannet dyrepasser. Men ikke fra et akvarium, men Odense Zoo. Uddannelsen er en teknisk uddannelse, der varer knap fire år. Det har været en udfordring at starte. For jeg var jo ikke vant til at arbejde med fisk. Så jeg har skulle lære meget nyt, siger Christian Posch. Det har været spændende. Ikke mindst fordi vi også hjælper til i arbejdet for at få fiskene til at yngle. Det er ikke så almindeligt i akvarier, hvor fisk normalt indkøbes efter fangst i naturen, fortæller han. Men vi arbejder på at knække koderne, så fiskene begynder at yngle. Vi forsøger blandt andet at efterligne svingninger i naturen og ændre på fodringen, siger Christian Posch. Tager del i formidling En stor del af arbejdet som dyrepasser består naturligvis i fodring og pleje af dyrene. Men kontakten med de besøgende er også vigtig. En del af jobbet er at møde mange mennesker og svare på spørgsmål. Mange synes jo det er spændende at snakke med dyrepasserne, fortæller Michelle Lamm. Det er faktisk en slags grundlov herude, at man skal snakke med mindst tre gæster om dagen. Det gælder alle ansatte, også direktøren, siger hun. Vi deltager også i formidlingen, når vi eksempelvis fodrer fiskene. Det er ikke en fast del af vores arbejde, men kan fx ske som duet speak med formidlerne, siger Christian Posch. Almindelig arbejdstid Dyrepassernes arbejde foregår som normale arbejdsdage med fast arbejdstid plus en weekendvagt hver tredje uge. Men det er selvfølgelig også en del af arbejdet at være fleksibel. Vi arbejder jo med levende dyr, så der kan jo sagtens ske uforudsigelige hændelser. Arbejdstiden kan derfor godt variere lidt, hvis der eksempelvis kommer nye fisk, siger Christian Posch. Dyrepasserne er delt op på tre hovedafdelinger: Tropisk saltvand, koldt salt- og ferskvand og varmt ferskvand. Overenskomst i huset Mens flytningen fra Charlottenlund til Kastrup har ført til store kulturforandringer, har indgåelsen af en overenskomst med 3F Kastrup været mindre dramatisk. Men ikke mindre nødvendig, mener Michelle Lam. Vi havde allerede nogle gode forhold. Til gengæld har de store strukturelle forandringer betydet et langt større behov for valgte tillidsrepræsentanter og formalisering af samarbejdet med ledelsen, siger Michelle Lamm. Hun er nu tillidsrepræsentant i dyrepasserafdelingen, hvor der er 12 dyrepassere, fem såkaldte LSS ere det er blandt andet husets dykkere, og fire elever. Læs også artiklen Samarbejdet me}llem ansatte og ledelse i centrum på side 10. Vi arbejder på at knække koderne, så fiskene begynder at yngle, siger Christian Posch, der her står oven for det store, varme saltvandsakvarium. Det rummer både hammerhajer og rokker. Nye regler for sygedagpenge: Søg hjælp og bistand, hvis du frygter længere sygdom Det en god idé at få hjælp i fagforeningen, hvis man efter den 1. juli bliver syg, især hvis man frygter, at raskmelding trækker ud, siger Joan Sølyst, socialrådgiver i 3F Kastrup. Den 1. juli træder en ny lovgivning om sygedagpenge i kraft. Lovforslaget fremsættes først i Folketinget i maj, men alle Folketingets partier, minus Enhedslisten, indgik allerede den 18. december 2013 forlig for området. Grundelementerne i den nye lovgivning er derfor kendte. Afskaffelse af varighedsbegrænsning er et salgsnummer Lovgivningen afskaffer den såkaldte varighedsbegrænsning for modtagelse af sygedagpenge på 52 uger. Det er regeringens store salgsnummer for ændringen. Men jeg frygter, at den reelle tidsbegrænsning fremover bliver 22 uger, siger Joan Sølyst, socialrådgiver i 3F Kastrup. Alle skal nemlig fremover have foretaget en individuel vurdering, om de opfylder lovens forlængelsesmuligheder inden for 22 uger. En tidligere indsats og en individuel vurdering er principielt rigtigt. Men man skal ikke tage fejl: Lovgivningen er en spareøvelse. Sundhedsvæsenet er slet ikke gearet til så hurtig en sygdomsbehandling. Og kommunerne sparer penge ved at raskmelde folk hurtigt eller sende dem i jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse, dvs. på kontanthjælpsniveau, siger hun. Mange vil derfor ikke kun at miste deres arbejde og skulle leve for det samme som kontanthjælpsmodtagere; de risikerer også at få utilstrækkelig behandling, siger Joan Sølyst. Søg hjælp og bistand Det er derfor ekstra vigtigt, at folk søger hjælp og rådgivning, hvis de bliver syge og frygter, at det trækker ud. Det bliver nemlig helt afgørende for den enkelte, hvordan møderne med kommunen udvikler sig, siger hun. Vi vil ikke kun kunne rådgive syge om rettigheder, men også være bisiddere, der tager med til møder med kommunen, siger hun. Frygt for flere fyringer Joan Sølyst frygter desuden at den nye lovgivning vil føre til flere fyringer. For den offentlige refusion til arbejdsgiverne vil også blive mindre. Vi ved slet ikke hvordan arbejdsgiverne reagerer, når de ikke længere får så mange penge retur. Det vil måske føre til mange flere fyringer, siger hun. 6

7 Jeg er glad for, at det nu er klart, at jeg ikke har gjort noget galt, siger Camilla Hvass, der uberettiget blev fyret fra en Lisbeth Dahl-butik i Købmagergade. Trussel om retssag udløser erstatning kroner i ekstra løn og kroner i fratrædelsesgodtgørelse. Det har 3F hjulpet Camilla Hvass med at få i erstatning for en uberettiget fyring og bortvisning. Camilla Hvass er i dag glad at hun i foråret 2013 meldte sig ind i 3F Kastrup. For med fagforeningens hjælp har hun fået udbetalt kroner i ekstra løn og kroner i en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Pengene er resultatet af et forlig med firmaet Lisbeth Dahl Detail Aps, der sælger boliginteriør fra ti butikker spredt ud over hele Danmark. Baggrunden er, at Camilla Hvass den 25. april 2013 blev fyret og bortvist fra selskabets butik i Købmagergade. Arbejdsforholdene var ikke særligt gode. Jeg var ansat som souschef, men skulle meget af tiden varetage regulære ledelsesopgaver. Og det til en løn på kun kroner om måneden, siger Camilla Hvass. Da min chef blev fyret, blev jeg den næste, der fik ørene i maskinen. Jeg blev bortvist med den begrundelse, at jeg havde optrådt illoyalt og uacceptabelt. Men det var udelukkende baseret på misforståelser og løse rygter, fortæller hun. 3F indsendte derfor på Camilla Hvass vegne en indsigelse mod bortvisningen. Den argumenterede for, at fyringen var usagligt begrundet. Det ville Lisbeth Dahl Detail dog ikke indrømme på første forligsmøde, som derfor ikke førte til noget resultat. Men da 3F i efteråret stævnede firmaet ved Glostrup Byret, kom der skred i sagerne. Nu kunne firmaet jo også se, hvilke hvilken dokumentation jeg kunne fremlægge, siger Camilla Hvass. I december indgik Lisbeth Dahl Detail derfor et forlig på et møde, hvor både firmaet, arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv, 3F og Camilla Hvass var til stede. Forliget indebærer, at Camilla Hvass får kroner ekstra i løn ( per kulance, som det hedder, dvs. som en imødekommelse) og kroner i fratrædelsesgodtgørelse. Uden hjælp fra 3F havde Camilla Hvass ikke taget sagen op. Det er svært som enkeltperson at overskue ens muligheder, hvis man ikke har nogen i ryggen, siger hun. Jeg er nu utrolig lettet over, at sagen endelig er overstået. Man kan jo ikke undgå, at føle sig som en lille lus, der presses fra alle sider. Men jeg er glad for, at det nu er helt klart, at jeg ikke har gjort noget galt, siger hun. Og hun er især glad for at hun nåede at melde sig ind i 3F før bortvisningen. Alle kunne jo godt mærke, at der var problemer i firmaet. Der skulle spares, lukkes butikker og der var tvister med ansatte. Derfor talte jeg med en kollega, der hun tidligere havde fået hjælp som 3F er. Og besluttede: Der vil jeg også være medlem. Åben tirsdagcafé hjælper ordblinde med mobiltelefoner og tablets 3F Kastrup kører i hele marts og april måned en åben cafe, hvor alle kan komme og få hjælp til at blive brugere af mobiltelefoner, computere og mobile tablets. Ikke mindst ordblinde og andre med ondt i sproget. Der er rigtig mange ordblinde, der oplever, at de er blevet koblet helt af udviklingen med mobiltelefoner, computere og tablets, siger Finn Madsen. Han har sammen med Palle Nissen været en af drivkræfterne i at opreklamere en åben tirsdagscafé, hvor alle kan få hjælp til at bruge de nye elektroniske hjælpemidler. Også selv om man er ordblind eller har sprogproblemer. Hver tirsdag kan alle komme og få hjælp til at hente apps, så man eksempelvis kan betjene sin smartphone eller tablet med stemmen. Eller til at få oprettet Nem-ID, så man kan betale sine girokort med telefon eller computer, siger Finn Madsen. Han arbejder i Novia i Københavns Lufthavn og selv er ordblind. Han og Palle Nissen, tidligere tillidsrepræsentant i R98, nu pensioneret 3F er, har opsøgt næsten samtlige arbejdspladser, hvor der er 3F Kastrup tillidsfolk, for at fortælle om caféen. På alle de arbejdspladser, Alle kan i april få hjælp med at hente apps og gode råd til at komme i gang med smartphones og tablets også ordblinde. vi har besøgt, er der en gruppe medarbejdere, der har problemer med at læse og skrive. Vi har så agiteret for at komme og få hjælp, både på fagforeningens ordblindekurser og for den praktiske hjælp, man kan få i caféen hver tirsdag, siger Palle Nissen. Jeg har deltaget i flere ordblindekurser, som jeg har haft stor glæde af og jeg kan nu selv finde ud af at betjene min ipad og iphone, næsten uden problemer, siger Finn Madsen. Caféen er åben for alle, der vil have hjælp til at komme i gang med de nye elektroniske værktøjer. Den finansieres af midler, som er afsat til oplysningsarbejde i sidste års finanslov. Åben Apps Cafe: Alle tirsdage i marts og april kl F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup. 7

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 12 og 1/3 11 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt uafsluttede

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne Maj 2014 Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne På gode dage kan vi tjene 300 kroner hver. På dårlige dage må vi vente. Og så tjener man intet. Den og lignende historier er der masser af, når

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Fremtidens skraldemand - opfølgning og seneste resultater

Fremtidens skraldemand - opfølgning og seneste resultater Fremtidens skraldemand - opfølgning og seneste resultater Ole Henning Sørensen & Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Work and life quality in new & growing jobs WALQING Lissabon

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere