ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL"

Transkript

1 Organet for Dansk Afholdsbevægelse ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol! Ifølge alle meningsmålinger går Venstre betydeligt tilbage i forhold til sidste folketingsvalg. Årsagerne er flere. Men den primære er uden tvivl Lars Løkkes anløbne moral. Nu har han - eller måske Venstre - indsat en spærring på hans Facebook-side, så ordene fadøl og fadbamse bortcensureres. Overklassen har betydeligt større muligheder end arbejderklassen for at skjule et alkoholproblem. Men med manøvren på Facebook indrømmer partiet, at der er noget om snakken: At Lars Løkke har et alkoholproblem. I stedet bør Lars Løkke bryde totalt med alkohol. Hvilket sikkert også vil medføre moralsk oprustning på andre områder. Det kan kun gå fremad. Gennem tiden har der i Venstres folketingsgruppe været flere organiserede afholdsfolk. Her skal blot nævnes gårdejer Marius Hejlesen, som var valgt i Vendsyssel. I og var han landsformand for Danmarks Afholdsforening. - I denne vort lands ældste afholdsorganisation er også Lars Løkke meget velkommen. Den hidtil eneste ved statens ror, der har været organiseret afholdsmand, var C. Th. Zahle (RV), som beklædte posten Han var hele sit voksenliv medlem af Danmarks Afholdsforening. - Lars Løkke indbydes hermed til at blive den anden organiserede afholdsmand på rigets mest betroede post. Foto fra Google Som det fremgår på s.14 i Agitatoren februar 2015 Har Danmarks Afholdsforenings landsformand, Torsten Nørgaard, modtaget brev fra Lemvig Kommune, hvoraf det fremgår, at ejendommen, Østergade 14 i Lemvig, som rummer bl.a. det sociale caféprojekt, Claudis Have, er behæftet med en servitut, der bevirker, at der ikke må udskænkes spirituøse drikke i ejendommen. Lemvig Kommune spurgte i det nævnte brev, om Danmarks Afholdsforening vil ophæve denne servitut eller give dispensation fra den. Dette svarede Torsten Nørgaard Nej til efter først at have sikret sig, at Danmarks Afholdsforening er enig i denne holdning. Undertegnede gamle formand er også enig. Torsdag d. 26. februar besluttede Danmarks Afholdsforenings næstformand, Benny Finderup, Danmarks Afholdsforenings hovedkasserer, Henning Christensen, og undertegnede at tage en tur til Lemvig for at se på Claudis Have. - Vi ankom kort før middag og fandt hurtigt frem til - Fortsætter side 3 Inde i bladet Alkoholisme skelner ikke mellem høj og lav...2 Servitutten i Lemvig brydes...3 Håndværkere der drikker for meget...4 Lidt fra Blå Bandet...5 Misbrugers børn lever dårligt...6 Et samarbejde og en tung bagage i Viborg Mærkedage Der sidder en stjerne på dit bryst...11 Alkoholpolitisk Landsråds endeligt...12 Unges rus-rejser til Pragh...13 Debat og læserbreve...14 Oplysninger, arrangementer og Årsmøde tilmeldning...15 DAF hovedbestyrelse...16

2 SIDE 2 AGITATOREN APRIL 2015 AGITATOREN ISSN Alkoholisme skelner ikke mellem høj og lav UDGIVER: Foreningen Agitatoren med tilslutning fra Danmarks Afholdsforening FORMAND: Margit Brandi Herredsvej 44, 9600 Års Tlf. og fax: REDAKTION: Benny Finderup Ansvarshavende redaktør Toldbodgade 10, 1.th Viborg Tlf.: Bjarne Buhl Tlf Irisvej Grenaa Tlf. og fax: Mobil: EKSPEDITION: Leif Jensen Blokhusvej Pandrup Tlf Nørresundby Bank: Reg. nr: 7449 kontonr: UDKOMMER: Ultimo februar, april, juni, august, oktober, december Stof skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden før udgivelsen. ABONNEMENT: 6 nummre årligt: 100 kr. Medlemsskab af Foreningen Agitatoren: 140 kr. ANNONCER: kontakt Benny Finderup. 2 kr. pr. spalte mm + moms Web side: Tryk: Grefta Tryk Grenaa Når man i det daglige hører folk tale om alkoholikere, så er den gængse opfattelse af disse mennesker ofte, at det er dem som sidder på bænken foran Netto, på torvet eller ved Kvickly med en pose bjørnebryg, eller dem som sidder på et af landets værtshuse og drikker den ene guldbajer efter den anden, de er måske ikke alle lige pænt klædt på, og ser ikke alle lige soignerede ud. Foto fra TV2 Men virkeligheden er en ganske anden, den del af ulykkelige mennesker som vi ser foran Netto er kun en meget lille del af de mennesker som lider af sygdommen alkoholisme, mens den største del af mennesker med denne sygdom sidder hjemme, enten alene med nedrullede gardiner, eller sammen med andre, og er dybt ulykkelige over den måde som de er nødt til at leve deres liv på. Sygdommen alkoholisme skelner nemlig ikke mellem høj og lav, indkomst, eller hvor i landet du bor, den rammer ca % af den danske befolkning, uanset social status. En del af disse mennesker lever i mange, mange år med deres misbrug, uden at gøre noget som helst ved det, der er ofte børn i disse familier som ser hvordan det er fat med enten far eller mor, børn som ikke er så vilde med at tage deres klassekammerater med hjem fra skole, da de ikke ved om deres forældre er berusede når de kommer hjem. Foto fra Kristlig Dagblad Disse børn er alt for tidligt blevet små voksne, som ofte har et stort ansvar i familien, de rydder op efter deres alkoholiserede forældre, de handler ind og laver mad. De skal ofte overvære at forældrene skændes og bliver ofte tvunget til at tage parti i sager som i normale funktionelle familier kun vedkommer de voksne. Børn som vokser op i sådanne dysfunktionelle familier tager varig skade i deres barnlige sjæl og på deres psyke, og bør omgående have hjælp. Disse børn har krav på at få at vide at det ikke er deres skyld at mor eller far drikker og at de ikke kan få dem til at holde op med at drikke uanset hvor søde og hjælpsomme disse børn optræder overfor deres forældre, børn lider frygteligt af skyld og skam over den situation som deres forældre har bragt dem i, børn er jo uanset hvad, altid 100 % loyale overfor deres forældre, og elsker dem uanset hvad der end sker, eller hvad de end gør, så vil det de voksne gør altid være det rigtige, set med barnets øjne. Disse børn skal have at vide at det ene og alene er de voksnes ansvar. Det viser sig da også at disse børn som vokser op i en familie med alkoholmisbrug selv har omkring 30 % større chancer for at udvikle et længerevarende misbrug af enten alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, så der er alt mulig grund til at sætte ind på dette område, hvis vi ønsker at stoppe den udvikling Der findes i dag temmelig gode muligheder for at hjælpe disse børn, de bliver desværre bare alt for sjældent brugt, om det så er fordi at man stadig mener at alkoholisme er et tabu, eller om det er fordi man ikke må gribe ind i en families privatliv, det føler jeg er fuldstændigt ligegyldigt, men noget skal der gøres, for disse børn lider frygteligt meget, og det bør vi ikke bare se passivt på. Alkoholisme er af WHO i dag anerkendt som en sygdom der er kronisk, progressiv og ikke mindst arvelig, og i sidste instans dødelig. Det har intet med svag karakter at gøre, man kan ikke bare sætte flasken væk hvis man er så uheldig at have udviklet sygdommen alkoholisme, men der er hjælp at hente. Det er i dag ingen skam at være alkoholiker, men det er en skam ikke at gøre noget ved det. Det bør i hvert fald under ingen omstændigheder gå ud over børnene. Kim Wiese Sdr. Strandvej 3, 3730 Nexø Uddannet Alkolog

3 SIDE 3 AGITATOREN APRIL 2015 Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Fortsat fra forsiden adressen, hvor vi straks gik ind - bl.a. for at spise. Vi blev særdeles venligt modtaget. Cafeen er hyggelig. Og alt var rent og pænt. - Vi kikkede lidt på vareudbuddet og konstaterede, at der er et stort udbud af alkoholholdige, økologiske vine og stærke pilsnere fra forskellige minibryggerier. De fleste af disse også økologiske. - Vi spurgte, om de fører alkoholfri vin eller alkoholfri øl. Den venlige dame oplyste, at det ikke er tilfældet. Vi købte så et let traktement. For mit vedkommende noget med laks. Vi fik sodavand og kaffe til. - Men vi kunne altså konstatere, at cafeen overtræder servitutten, som forbyder alkoholudskænkning på adressen. Det viste sig, at bygningen, hvor Claudis Have har til huse, er nabo til den ejendom, hvor Lemvig Afholdshotel engang var. Der, hvor jeg i 1959 var til samtale med bestyrelsen for Afholdstalernes Forbund og holdt prøvetale. Jeg blev vistnok den sidste eksaminerede afholdstaler. Efter at Benny havde taget de fornødne billeder - herunder af afholdsstjernerne på det tidligere afholdshotel, hvor der nu er sparrekasse. -skiltes vi. Inden vi tog hjem, solgte vi dog ca. 160 lodsedler. Henning Christensen solgte flest. Vores landssekretær, Britta Nørgaard oplyser, at der er skrevet efter flere gevinster fra Lemvig. Så også med dette besøg viste vi afholdsflaget i en by, hvor afholdssagen for et par generationer siden stod stærk. - Forfatteren, Thøger Larsen ( ) var født på Lemvigegnen og levede og virkede det meste af sit liv i Lemvig. Han var en særdeles ivrig afholdsmand og har bl.a. skrevet afholdssangen, Lutret sind og klare tanker, hvis sidste vers lyder: Alt, hvad truer og fortærer livets marv og rod, selv hvad livets børn begærer blindt med sorgløst blod, må vi under al vor færden byde åbent slag. Hjælpe til at styrke verden, som er vor i dag. Danmarks Afholdsforenings forsøg på at fastholde servituten på Claudis Haves adresse er en videreførelse af vort afdøde medlem, Thøger Larsens, linie. Danmarks Afholdsforenings svar til: Lemvig Kommune Til Lemvig Kommune att. Kristine Toftegaard Bennedsen. Lunde d Danmarks Afholdsforenings hovedbestyrelse var i går samlet til møde i Viborg, hvor også sagen om cafe Claudis Have blev behandlet. Flere af bestyrelsens medlemmer har besøgt stedet og omtalte det som meget tiltalende og agtværdigt. Vi er dog blevet skuffet over, at reklame for - og salg af alkohol fortsætter, skønt det nu en tid har været kendt, at salget ikke er lovligt. Vi har ikke sat en dato, men vi vil være opmærksomme på situationen. Vi må forlange, at salget ophører, og en passende start kunne jo være at ophøre med at reklamere for det. Danmarks Afholdsforenings formålsparagraf siger: Landsforeningens formål er at modarbejde brugen af alkohol som drik, idet foreningen vil virke for udbredelsen af den alkoholfrie levevis hos den enkelte og søge at påvirke såvel lovgivningsmagten og landets udøvende myndigheder som private til at gennemføre metoder og midler, der fremmer den ædruelige levevis. På denne baggrund er vi gjort påtaleberettigede overfor servitutten. Indstifteren har givetvis ment, vi var det sikreste bolværk. Vi er helt af den opfattelse, at Claudis Have er en god institution, men vi mener også, den var meget bedre uden alkohol. Jeg mener i øvrigt, det har været påpeget, at alkoholomsætningen var beskeden, hvorfor den vel ikke kan være en livsbetingelse for funktionen. Der er jo så mange andre interessante alternativer i reklamerne. Vores helt faste afvisning af at gå med til en ophævelse af servitutten begrundes dels af, at stedet er et socialt projekt, hvor alkohol absolut ikke hører hjemme, dels af vores almene holdning. Ligesom I, ønsker vi en god fremtid for Claudis Have. Vi har dog nok en noget divergerende opfattelse af, hvad det indebærer. Jeg er ikke i tvivl om, at nogle af medarbejderne har haft et anstrengt forhold til alkohol, der ofte er forbundet med psykiske problemer. Det er derfor, vi ønsker, at medarbejderne beskyttes på dette punkt. Selvom de naturligvis skal lære at begå sig i et samfund, hvor alkohol er, behøver de jo ikke at have det ved hånden hele tiden. Vores holdning er altså uændret. Vi ønsker ikke servitutten ophævet men overholdt. Bliver den det, kan vi måske også gøre brug af stedet, som vi har stor respekt for. Med ønsket om at dette må få en god afslutning. Venlig hilsen. Danmarks Afholdsforenings landsformand, Torsten Nørgaard.

4 SIDE 4 AGITATOREN APRIL 2015 Håndværkere der drikker for meget - - er det en myte? Fra Blå Bandet På Internettet skrives der meget, og her kan man også læse, at det i dag ikke længere er comme ils faut at få en fyraftens bajer i arbejdstiden eller efter arbejdstiden Jeg har søgt på emnet, og kan se og læse, at der er lavet såkaldt alkohol politik flere steder, også indenfor håndværkerområdet. Men det stopper da vel ikke en misbruger... Jeg må også undres, idet jeg indenfor få dages mellemrum for nyligt havde besøg af 2 forskellige håndværkere, - og tydeligt var det, at de begge havde et alkoholproblem. Jeg vil ikke lyde fordømmende - men den ene lugtede stærkt af gammel alkohol, hans øjne var store og blanke og røde udposende og den anden håndværker havde tydeligvis også dette lidt specielle look - store. lidt røde, blanke øjne og en påfaldende rouge kulør i ansigtet og der var denne lidt specielle gang, der også fik mig til at konkludere, at vedkommende nok også har hang til mere end 1 øl om dagen.. Personligt tror jeg ikke på at kulturen med øller og alkoholmisbrug har ændret sig væsentligt - men det er stadig tabu og problemerne lever i det skjulte, og dukker op når de bliver så massive at det tydeligt kan ses. Hvad er Jeres mening og erfaring derude?? På nettet fandt jeg netop disse ord som jeg derfor vil lade læserne dømme ; Fordommen lever, men der er langt fra hold i tesen om, at det hovedsagligt er håndværkere, der bliver fanget i politiets spritrazziaer. For 20 år siden fangede vi flere håndværkere med alkohol i blodet. I dag er det vores indtryk, at alkohol er bandlyst på de fleste byggepladser. Derfor er det sjældent, at vi tager håndværkere med sprit i blodet på vej hjem fra arbejde, siger leder af færdselspolitiet i Midt- og Vestsjællands Politi, Peter Stryhn, til Newspaq, der mener, at det er et bredt udsnit af danskere, der bliver taget for spritkørsel. Meldingen fra de håndværkere, han stopper i razziaerne, er, at alkohol er bandlyst i de fleste danske håndværkerfirmaer. De kan jo ikke lugte af alkohol, når de kommer ud til kunderne, er holdningen. Holdningen til alkohol i arbejdstiden har ændret sig gevaldigt de seneste år, og det er ganske få steder man i dag oplever, at folk kan finde på at drikke på arbejdet, siger arbejdsmiljøkonsulent i 3F Henrik Hansen til Newspaq. Mange virksomheder har fundet ud af, at det rygte de havde en gang, ikke tjente dem godt. Derfor har de indført en politik om, at der ikke må drikkes alkohol i arbejdstiden, ligesom så mange andre virksomheder har gjort, siger Henrik Hansen, der hører om langt færre alkohol-sager, når han er ude til seminarer om arbejdsmiljø, end han gjorde for få år siden. I perioden 2004 til 2008 blev flere end enten dræbt eller kvæstet i bilulykker, hvor føreren var påvirket af alkohol. En stor del af ulykkerne skete i tidsrummet 14 til 18, hvor folk er på vej hjem fra arbejde. I dag holder Rådet for Sikker Trafik et såkaldt spritseminar, hvor justitsminister Brian Mikkelsen (K) vil fortælle om nye lovstramninger og hårdere straffe til spritbilister. Ulla Helweg Rothe Grenaa Nyt medlemsløfte (afholdsløfte) Rigskonferencens årsmøde 2013 besluttede at give Blåbandsforbundets centralstyrelse i opgave at gennemføre forslag til revidering. Dette forslag skal færdigbehandles på rigskonferencens årsmøde på Helliden Folkehøjskole i juni. Medlemsløftet foreslås ændret. Forslag 1: Jeg vil virke i Sveriges Blåbandsforbunds ånd og lover ikke at bruge alkohol og andre skadelige stoffer samt at modvirke disse stoffers brug. - Forslag 2: Jeg lover ikke at bruge alkohol og andre skadelige stoffer. Per-Olof Svensson Min personlige kommentar: Forslag 2 er fint og velegnet og kan sikkert bruges af mange nye medlemmer og ved genoptagelse. Men hvis dette forslag vedtages isoleret, er der alvorlig risiko for Blå Bandets fremtid. Vi har jo set forskellige sørgelige resultater i DK i de senere år. Forslag 1 er livsnødvendig, men udelukker ikke Forslag 2 som en ekstra mulighed. Jens Peter Lauge Giversen Forslag til nyt medlemsløfte i Sveriges Blåbandsungdom Forbundsstyrelsen for Sveriges Blåbandsungdom har længe arbejdet for en fornyelse af medlemsløftet. I vores interesse findes et medlemsløfte, som tydeligt tager afstand fra alkohol samt er inkluderende og lægger vægt på den medmen- Fortsætter næste side

5 SIDE 5 AGITATOREN APRIL 2015 Fra Blå Bandet Børn skal være børn! Fortsat fra side 4 neskelighed, vi ønsker skal præge vores organisation. Det forslag, som blev udarbejdet ved efterårsmødet, og som alle kunne stå inde for: Jeg lover at afstå fra alkohol og andre stoffer samt at virke for et trygt samfund, hvor alle mennesker har lige værdi. Vi anser løftet for tydeligt at kunne vise, hvad et medlemskab i Sveriges Båbandsungdom indebærer, og hvad vi som organisation står for. - Med det fremlagte forslag går det ikke an at glemme, at organisationen arbejder for et ædru samfund. Forslaget indeholder desuden kernen i det kristne værdigrundlag, som de fleste går ind for uanset kirkeligt tilhørsforhold. Et medlemsløfte, som er tydeligt, inkluderende og medmenneskeligt. Forbundsstyrelsen for Sveriges Blåbandsungdom Fra Blå Bandets Tidning Allerførst min personlige kommentar til noget, som ryster Blå Bandet, men som allerede i en lang årrække har været velkendt i Danmark. Blåbandsforbundets statstilskud bliver i 2015 reduceret med hele 25 %. En ordentlig øretæve, der vil give rystelser og øge manges mismod, skønt billeder af Blåbandsmedlemmer viser meget glade medlemmer i forskellige aldre. - I en stor annonce (3/4 side) opfordres medlemmerne til personligt at overveje, hvad man kan gøre for at modvirke negative resultater af det reducerede statstilskud. F.eks. øremærkede, personlige gaver til én eller flere opgaver. Herunder også lidt flere penge til bladet. Formindsket statstilskud har vi jo kendt i Danmarks Afholdsforening i en lang årrække. Formindskede og bortfaldne tilskud, som også har ramt behandlingshjem og krisecentre m.fl.. Nogle er af samme grund helt forsvundne eller kom aldrig i gang. Der er dog stadig mulighed for tilskud til lokale initiativer. Men det kræver, at der lokalt er én eller flere, som går aktivt ind i en opgave. Der er mulighed for kommunale tilskud til helt lokale opgaver. Og mulighed for tilskud fra Kriminalforsorgen til opgaver, der kan dække et større område. Vi hører og læser om aktivering af ledige. Men nogle af dem hører vi intet eller kun meget lidt om. Og ofte sammen med en påstand om, at de ikke er motiverede til at finde arbejde eller gå ind i en uddannelse. En påstand, som kun er delvist rigtig: Hvordan skal de blive motiverede, når mange af dem oplever at blive kostet rundt fra det ene nederlag til det andet? Hvordan skal de blive motiverede, når aktiverings tilbuddene er kollektive og énsidige i stedet for at være lidt mere individuelle? Det drejer sig om dem helt nede på bunden af samfundet og allerbagest i ledighedskøen. Aktivering af dem kaldes jobtræning. - Det primære er, at de møder på aftalte dage og klokkeslæt ligesom på ordinære arbejdspladser. Men de fysiske opgaver bør kunne suppleres med terapisamtaler og andre motiverende samtaler. Hvis de ikke får løst deres personlige problemer (evt. alkoholeller narkoproblemer), hvordan skal de så kunne komme fremad? M.h.t. uddannelse, så er det muligt i forbindelse med jobtræning at forberede klienterne til VUC og arbejdsmarkedskurser samt støtte deltagelse på VUC. Men der bør også være mulighed for individuelt valgte emner, som kan undersøges på jobtræningsadressen. - En kommunal sagsbehandler har for længst godkendt disse personlige tilbud til klienter i jobtræning. En kommunalpolitiker har også begejstret anerkendt dem. Så der er mulighed for kommunale tilskud, hvis vi kan finde egnede jobtræningssteder. Udover disse tiltag mangler Kriminalforsorgen afsoningssteder for samfundstjeneste og anden afsoning udenfor lukket institution. Man venter bare på, at vi finder egnede afsoningssteder. Det kan være åbne institutioner. Men det kan også være forenings- og menigheds-tilbud, hvor den dømte møder på aftalte dage og klokkeslæt til rengøring, havearbejde, håndværk m.v. - og samtaler. Hvornår skal vi gå i gang? JPL Jens Peter Lauge Giversen Brønderslev Afholdsforening havde onsdag d. 18. marts inviteret til foredrag om et meget aktuelt emne. Dina og Mette fra Barnets Blå Hus i Aalborg fortalte meget engageret om det arbejde der bliver gjort i husene i Aalborg og København for at gøre en forskel for børn som lever i en familie med misbrug. Barnets Blå Hus er en del af Blå Kors`s sociale arbejde og er et fristed for børn mellem 6 og 13 år. Her kan de slappe af og have det sjovt. Samtidig får de mulighed for at få nogle gode oplevelser med andre børn eller tale med husets voksne om det, der er svært. Man må komme i Barnets Blå Hus, hver eneste dag eller bare en gang imellem. Der bages boller, leges sjove lege, spilles bordfodbold, musik eller laves noget kreativt. Ca. hver tredje lørdag eller søndag tager man på udflugt. Man kan også være med i en gruppe, som mødes en eftermiddag om ugen. I grupperne laves nogle sjove aktiviteter og der snakkes også om, hvordan man har det. Det kan fx være i en bagegruppe, musikgruppe, drenge-/ pigegruppe og meget mere. Der er også mulighed for at deltage i samtalegrupper, hvor fokus er at styrke børnene i deres hverdagsliv. Barnets Blå Hus er også for forældre. Forældre kan deltage i nogle af aktiviteterne sammen med deres barn, eller de kan få en snak om det at vøre - Fortsætter næste side

6 SIDE 6 AGITATOREN APRIL 2015 Børn skal være børn! Fortsat fra side 5 forælder med husets ansatte og med andre forældre. Som familie er det muligt at styrke sit daglige netværk i mødet med andre familier, der kommer i huset eller ved at blive tilknyttet en venskabsfamilie, som man kan ses med privat. Aftenen sluttede med debat omkring et veldækket kaffebord og Henning Christensen takkede Dina og Mette for deres indsats og overrakte dem chokolade samt bogen AFHOLDSBEVÆ- GELSEN I NORDEN. Jan S. Jensen Grafisk Produktion af enhver art... Du er ikke én i flokken Grefta Tryk A/S Markedsgade Grenaa Tlf Misbrugers børn lever dårligt! Misbrugeres børn skulker ofte fra skolen for at hjælpe til hjemme. Og deres risiko for selv at udvikle misbrug er syv gange større, viser nye forskerstudier. - Hvor mange børn, der totalt berøres er dog lidt uklart. Det er forskere ved Karolinska Institut og Stockholms Universitet, som i et registerstudie fulgte alle børn, som fødtes i 1973 og over en halv mio. personer - indtil 30 års alderen. Studiet viser, at ca. 8 % havde forældre, som var indlagte på sygehus (eller klinikker) på grund af alkohol- og narko-misbrug eller psykisk sygdom. Forskerne mener, at mindst i landet har mindst én af forældrene med alvorlige misbrugsproblemer. I sammenligning med andre jævnaldrende øgede risikoen for voldsom død (selvmord, ulykker, vold eller eget misbrug) næsten tre gange for børn med misbrugende forældre. Og fordobledes for dem med psykisk sygeforældre. Misbrug i familien gav mange af børnene dårligere levemuligheder og dårligere skoleresultater, øget risiko for kriminalitet for om muligt at skaffe mad, tøj og andre fornødenheder. Og syv gange øget risiko for selv at udvikle misbrug. Skønt forældre med misbrug ofte har kontakt med sociale myndigheder, sygehus og muligheder for misbrugsbehandling, er de samme ikke altid opmærksomme på børnenes behov for hjælp, før de selv har udviklet et misbrug, sige Mereke Hansson, projektleder for socialstyrelsens udviklingsarbejde om børn til mediet, Drugnews Der er behov for flere ressourcer og flere indsatser for disse børn. Samarbejde mellem behandling, socialtjenesten og skolen - en vigtig forudsætning for at opdage disse børn tidligere. Der må kunne hjælpes med lektielæsning og andre hjemmeopgaver samt støttesamtaler Misbrugers børn lever dårligt! - siger Mereke Hansson. For at undersøge, i hvilket omfang børnene tager ansvar for forældrene, så har Gøteborgs Universitet i en kortlægning spurgt elever i 9. klasse i tilfældige skoler. Ca. 7 % af de 15årige hjælper til hjemme med omfattende omsorgsarbejde. 3 % var hjemme mindst én gang i ugen for at passe nogen i familien. Omsorgsansvaret rækker for nogle langt. En lille andel af de svarende unge udfører intimpleje, hvor de vasker og hjælper forældrene med af- og påklædning flere gange om ugen eller hver dag. Kendskabet til misbrugeres børn er øget i de senere år. Et 40-tal af kommuner har begyndt mere samordnede indsatser for misbrugsfamilier. Der er pilotprojekter i Stockholm og Gøteborg for børn fra familier med problemer. Et tilbagestående spørgsmål er, hvor mange børn der faktisk vokser op i misbrugsfamilier. Flere tal er fremme. Men endnu når man kun få børn. - Tidligere anslog Folkesundhedsinstituttet, at ca børn og unge havde forældre med risikabelt forbrug eller var direkte misbrugere. En beregning, som ikke længere bruges. Professor Anders Hjern fra Karolinska Instituttet til Drugnews om det nu aktuelle studie, som blev præsenteret ved en konference i Gøteborg: Mindst i vores kortlægning havde forældre, som var i misbrugsbehandling. Vi har ønsket at beskrive konsekvenserne for de udsatte børn, hvis behov for hjælp vi kender. Et tidligere registerstudie af børn - født viser næsten samme andel: 7,8 % af børn under 18 år havde haft mindst én af forældrene indlagt på sygehus på grund af psykisk sygdom og / eller misbrug. - Vedrørende definitionen, misbrug, så anslås det, at 17 % af børnene kommer fra familier med alkoholog narkoproblemer og spiritusdomme. CAN / Centralforbundet for Alkohol- og Narkotika-oplysning har ud fra en anden undersøgelse om forældre i misbrugsbehandling en bestemt uge i 2012 samt et befolkningsstudie beregnede antallet af børn i misbrugsfamilier til mindst , men at der kan være betydeligt flere. - på grund af uklare tal, overlappende tal og flydende risikozoner. Det er godt, at misbrugernes børn får opmærksomhed. Men for vi forskere er det sørgeligt med de usikre tal. Det går udover troværdigheden, siger Håkan Leifman, CAN-direktør til Drugnews. Men han stoler på CAN s egne beregninger. CAN er også opmærksom på, at hjælpeforanstaltninger for børn i misbrugsfamilier kun når 1 af 4 børn, mens det for forældrene er 9 af 10. Sven Liljesson, Drugnews

7 SIDE 7 AGITATOREN APRIL 2015 Et samarbejde og en tung bagage Fire frivillige kæmper en kamp i ædruelighedens tjeneste. I årevis var de selv dybt afhængige af alkohol, og nu ønsker de at bruge deres dyrekøbte erfaring til at hjælpe andre. Af Andreas Søndergaard De har alle sammen prøvet det på egen krop, de fire personer, der nu sidder samlet om et bord. De har ramlet rundt på bunden, fortiet og forsømt og levet på løgn efter løgn. De har alle balanceret imellem for meget og for lidt, men vigtigst af alt, er de alle fire kommet ud på den anden side som hele mennesker - tapet, klistret og limet sammen som porcelænsfigurer, der har været tabt på gulvet, men som nu atter hænger sammen. Og de er blevet stærkere, Det er helt sikkert. 65-årige Benny Finderup, 62-årige Per Krathmann, 57-årige Bodil Varnum og 53-årige Lise Lotte Heinze har alle været alkoholikere i sådan en grad, at de havde bruge for andres hjælp til at komme på ret køl igen. Og nu sidder de så samlet om dette bord, på den anden side, end de plejede. Her sidder de, fordi de nu selv skal hjælpe andre videre. Tape, klistre og lime. Samme sag De to alkoholrådgivnings-foreninger IOGT og Afholdsforeningen er gået sammen i et nyt samarbejde. Det var sådan set helt oplagt, mener de samstemmende, disse fire, hærdede sjæle.»der er ingen grund til, at to små foreninger sidder og pipper. Vi vil det samme, vi arbejder for den samme sag: Vi vil vise folk, at der findes et bedre liv uden alkohol,«siger Benny Finderup, som er formand for Viborg Afholdsforening og nytiltrådt afdelingsleder af IOGT Viborg. Samarbejde Det bord, de fire exalkoholikere sidder om, står i de lyse og venlige lokaler, der i årevis har huset afholdsforeningen. Den gamle, røde murstensbygning på Toldbodgade 10 rummer altså nu også IOGT, som tidligere boede ved Rødevej, men som nu sparer huslejen væk for at kunne koncentrere kræfterne om den ædruelige sag. Benny Finderup, Per Krathmann, Lise Lotte Heinze og Bodil Varnum hjælper både alkoholikeren og dennes familie. Per og Benny har været igang i årevis, Lise Lotte og Bodil har været frivillige i omkring et halvt år. Fra åbent hus dagen Guld værd Per Krathmann er måske den af de fire, der i sit misbrug har været længst ude. Det kulminerede i indlæggelser på den lukkede og flere selvmordsforsøg, før han endelig blev ædru på Langsødal, behandlingscentret i Tjele. Siden arbejdede han i 12 år på rusmiddelcenteret i Viborg, ligesom han er engageret i Bedre Psykiatri, IOGT og Afholdsforeningen. Han er drevet af at hjælpe andre. Samme motivation har de øvrige frivillige.»det er livsbekræftende at kunne gøre en forskel. Kan jeg bare hjælpe én ud af sit alkoholmisbrug eller hjælpe et barn til, at dets forældre holder op, så er det guld værd. Det er nok til, at jeg gerne stiller op her hver onsdag,«siger Lise Lotte Heinze, der blev ædru for 14 år siden. En svær linje Alle fire husker klart og tydeligt, hvordan de i årevis skjulte deres afhængighed. Hvordan løgene faldt på stribe, og hvordan alting drejede sig om sprutten. Motivationen er enorm hos disse mennesker, der håber at endnu flere vil deltage i det frivillige arbejde, som primært består i åben, anonym og gratis rådgivning.»det her arbejde giver da en masse glæde, for jeg ved jo selv, hvor godt det er at blive ædru - og jeg ved også, hvordan man har det, når man hænger i sit misbrug. Så er alkohol det eneste, man tænker på. Morgen, middag og aften. For mit vedkommende var det hver time døgnet rundt,«fortæller Benny Finderup.»Man kommer til at gå på en tynd line, hvor man tipper til den ene side, hvis man får for meget, og man tipper til den anden side, hvis man får for lidt. Den line er svær at gå på.«hemmelighederne Alkoholisme er stadig et stort tabu, siger Per Krathmann, og bakkes op af de øvrige. Derfor er det også en stor udfordring for de pårørende at få overbevist den afhængige om, at han eller hun har et problem.»jeg mente jo heller ikke selv, at jeg havde noget problem. Det var alle andre, der havde et problem. Det endte med, at mine børn fik sendt en misbrugskonsulent ud til mig. Jeg havde brug for sådan et skub, og det er jeg glad for i dag, at jeg fik,«forklarer Benny Finderup.»Det satte meget i gang. Pludselig fandt jeg ud af, hvordan mine børn havde haft det, mens jeg gik rundt med skyklapper Fortsætter næste side

8 Fortsat fra side 7 på og troede, at de ikke vidste noget om mit drikkeri. Men de vidste da godt, hvorfor jeg hele tiden skulle til bageren,«siger han og trækker lidt undskyldene på smilebåndet.»og det er også derfor, at vi selv synes, at vi er så gode. Fordi vi selv har prøvet det hele. Når folk kommer med en masse undskyldninger, så ved vi, at det ikke passer,«tilføjer Lise Lotte Heinze, som selv holdte sit misbrug hemmeligt i ikke mindre end 20 år, og som også selv har været indlagt på den lukkede.»jeg tror ikke, vi kan møde noget her, der overrasker os - vi kender alle hemmelighederne.«for Bodil Varnum var det hendes datter, der blev hendes redning, da hun en dag opfordrede sin mor til at søge hjælp.»det har kørt på skinner lige siden, og det er jeg lykkelig for,«siger hun.»når man sidder og rådgiver familier til alkoholikere, så kan man godt blive utroligt ked af det på børnenes vegne. Det får også mig til at tænke på, at sådan har mine børn også haft det. Og selvfølgelig gør det ondt, for man vil aldrig glemme den smerte, man har påført sine børn.«side 8 AGITATOREN APRIL 2015 Stiftelsesfest i Brønderslev Afholdsforening lørdag d. 21. februar. Den lille fest i anledning af foreningens 132 år var ganske velbesøgt. Vi blev beværtet med flot. smørrebrød, og så gik samtalerne i gang over bordet. Især, når man ikke ses så tit, er der jo en del at drøfte. Efter de almindelige hilsner fra venner og samarbejdspartnere samt oplysning om, hvordan det går for Nordjysk Alkoholrådgivning, havde landsformanden ordet og talte om, hvorfor mådehold ikke er godt nok. Alkoholens betydning og omverdenens syn herpå blev belyst med eksempler og oplevelser. fra mere end 50 års medlemskab, der blev sluttet med følgende: Jeg mener, der i dette er mange gode grunde til at være ædru, og at mådehold ikke er godt nok. Man kan vel heller ikke tænke sig en ikkerygerkampagne, hvor man sagde højst en pakke smøger om ugen. Mådehold er ikke en støtte for en tidligere misbruger, og der er næsten ingen ting, man kan deltage i, uden at alkohol er involveret. Vil vi være med til at ændre verden til et sted, hvor det er let at leve uden alkohol og alkoholskader, så må det være ud fra rettesnoren: Vil du ændre verden, så begynd med centrum. Din verdens centrum er dig selv. Torsten Nørgaard Afholds- og Højskolehotellet i København ApS Viborg Afholdsforening holdt lørdag d. 31 januar 2015 sin generalforsamling. Henning og Ellen havde taget den lange tur fra Grenå og deltog sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer denne eftermiddag til et par hyggelige timer i de nyindrettede lokaler i Toldbodgade. Benny bød velkommen og Henning blev valgt som ordstyrer. Benny aflagde formandsberetning og fortalte blandt andet om samarbejdet med Bedre Psykiatri i uge 40 med foredrag af Helge Kvam samt det gode Årsmøde på Hvalpsund Færgekro. Viborg Afholdsforening havde også en rigtig god stiftelsesfest i 2015 med 11 deltagere. Margit fremlagde regnskabet som blev godkendt Benny var på valg og modtog genvalg. Det blev besluttet at kontingentet for 2016 er uændret. Der er kommet 4 nye støttemedlemmer Per Krathmann (referent) Nybrogade København K Tlf Suzan Maslygan og Ulla Jensen IOGT Danmark ønsker et godt samarbejde IOGT Viborg og Viborg Afholdsforening tilbyder anonym og gratis rådgivning til familier og enkeltpersoner, hvor alkohol er blevet et problem. Vi er her for at hjælpe og guide dig og dine nærmeste til bedre livskvalitet og en sundere livsstil. Tilbuddet gælder alle som ønsker en bedre livsstil, uanset om du er pårørende eller aktiv. Vi ser dine muligheder i stedet for begrænsninger. Åbningstider: Mandag: kl Onsdag: kl Toldbodgade 10, st. tv. Viborg Benny: telefon

9 Finn Albertsen 65 år Onsdag den 18. marts fyldte Finn Albertsen, Strandvej 22, Strandby 65 år. Finn Albertsen var den første af flere nye dynamiske folk der siden 2012 har indmeldt sig i Danmarks Afholdsforenings afdeling nord for Limfjorden, hvilket har styrket den gamle formands håb om Danmarks Afholdsforenings overlevelse. Finn Albertsen har i sine aktive år været folkeskolelærer, og blandt de gode egenskaber han har stillet til rådighed er en god pen, hvilket jævntligt kommer AGITATORENs læsere tilgode. Finn er et venligt menneske med en bred horisont og stor kendskab til vort folks historie, og vort lands litteratur. Skønt post festum skal der også i AGITATOR- ENs spalter lyde et stort tillykke til Finn Albertsen, som jeg sætter stor pris på. Kurt Madsen 65 år Søndag den 22. marts fyldte Kurt Madsen Søndergade 20, Brønderslev 65 år. Kurt er et trofast menneske, hvilket blandt SIDE 9 AGITATOREN APRIL 2015 andet er kommet til udtryk i, at han begyndte som arbejdsdreng på Petershaab Maskinfabrik i Brønderslev da han gik ud af skolen, og han blev på samme arbejdsplads som specialarbejder til han gik på efterløn. Den 15. januar 1987 indmeldte Kurt og hans ligeledes trofaste hustru, Methea sig i Danmarks Afholdsforening. Baggrunden var, at de havde overflyttet deres forsikringer til afholdsbevægelsens daværende forsikringsselskab A- Forsikring. For at blive kunde der, skulle man skrive under på, at man var afholdende fra alkohol, og for ægteparret Madsen lå det så lige for, også at blive organiserede afholdsfolk, begge ægtefæller blev meget trofaste, og afdøde formand for Brønderslev Povl Erik Nielsen har fortalt mig, at uden Kurts trofaste støtte og praktiske hjælp, havde han måske forløftet sig på formandsopgaven. Med sit venlige smil, og sit stille væsen er Kurt en del af Brønderslev Afholdsforenings image. Kurt møder op til alle foreningens møder og deltager sammen med Methea i samtlige årsmøder og efterårskurser i Danmarks Afholdsforening. Gennem årene er Ellen og jeg ofte blevet hentet på og kørt tilbage til Brønderslev Banegård af den altid ulastelig velklædte Kurt Madsen, der altid bærer Afholdsstjernen i reverset. Mærkedage I de senere år, har Brønderslev Afholdsforening haft den glæde, at der er kommet flere nye medlemmer til, og også disse sætter pris på Kurts menneskelige kvaliteter, og det glæder Kurt, at der også i ulvetider for afholdssagen trods alt kommer nye medlemmer til. Den 26. juli 1934 fyldte Danmarks Afholdsforenings landsformand fra 1924 til 1935, overlæge Karl Ottesen 70 år. I den anledning havde forfatteren Jens Thise skrevet et hyldestdigt til ham i Afholdsdagbladet. Et par af linjerne deri kunne være skrevet til Kurt Madsen i vor tid: Du står fast, du står så tro, thi du er foldblods Vendelbo. Skønt post festum skal der også i AGITATOR- ENs spalter lyde et hjerteligt tillykke, til vennen og medarbejderen Kurt Madsen. Signe Nørgaard 65 år Søndag den 22. marts fyldte Signe Nørgaard Pedersen, Rensdyrvej 11, Ejby 4623 Lille Skensved 65 år. Som datter af Mary og Frode Nørgaard i Hesselager på Fyn har Signe fået afholdsstandpunktet og Danmarks Afholdsforenings ideologi ind med modermælken, og hendes ældre broder, Danmarks Afholdsforenings nuværende landsformand Torsten. Nørgaard blev Signe elev på afholdsbevægelsens ungdomsskole, Midtjysk Efterskole i Ejstrupholm. Det var i forstander Verner Jensens tid, han var ivrig afholdsmand, og det prægede skolen, og den har uden tvivl været med til at stålsætte Signe i videreførelsen af barndomshjemmets afholdsholdning. For ca. 45 år siden flyttede Signe til København, hvor hun blev uddannet i den daværende Landmandsbank, og hun fik et værelse på øverste etage i det daværende Afholdshjem i Rantzaugade, hvilket Signes mor var meget glad for: Så kommer hun ikke så let ud i noget skidt, har jeg hørt Mary Nørgaard sige. Signe blev gift med den 2 år ældre maskinarbejder, Peder Nørgaard Pedersen, der havde trådt sine barnesko i Rudkøbing. Efter at have boet i lejlighed, lod de det hus bygge, som Signe nu bor i, og dets adresse blev kendt i såvel dansk som nordisk afholdsarbejde. Peder var i mange år i hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening ligesom ægteparret var aktive i samarbejdet med vore nordiske søsterorganisationer, især havde arbejdet i Det Norske Totalafholdsselskab deres store interesse. Signe og Peder så dog deres primære opgave i arbejdet i Danmarks Afholdsforening i København, hvor de i flere år var det agtede formandspar, og som regel en gang om året var jeg programsat i Danmarks Afholdsforening København, og mange gange har Peder hentet Ellen og jeg på missionshotellet Hebron, der dengang var Fortsætter næste side

10 Fortsat fra side 9 afholdshotel, og kørt os tilbage dertil efter mødet. Signe og Peders to sønner har begge været elever på Midtjysk Efterskole og den ene af parrets sønner, Flemming der sejler verdenshavene tynde som maskinmester hos Mærsk er medlem af Danmarks Afholdsforening. Signe og Peder er mig bekendt de eneste i deres generation der har formået at række afholdsfaklen videre til næste generation. Signe blev desværre alt for tidligt enke, og selv er hun hårdt ramt af sygdom, så hun er meget mod sin vilje nødsaget til at være inaktiv i afholdsarbejdet, men vi er mange der er taknemlige for at have haft fornøjelsen at samarbejde med Signe, og selv om det er med forsinkelse, vil den gamle formand på egne og helt sikkert manges vegne ønske hjertelig tillykke. Danmarks Afholdsforenings formandspar holder fødselsdage D. 23. maj fylder Britta Nørgaard, Skolevænget 6. Lunde pr. Otterup, 65 år. Britta er ud af en stor søskendeflok. Forældrene var landarbejdere og hjemmet fattigt. Bl.a., fordi faderen i perioder havde et stort alkoholforbrug. Én af de gode oplevelser, Britta havde i sin barndom, var på en ferielejr i Sønderjylland, som var arrangeret af Afholdsselskabet Hvide Kors, der kun havde mænd som medlemmer. - Allerede som barn besluttede Britta, at hun aldrig ville drikke alkohol og aldrig ryge. SIDE 10 AGITATOREN APRIL 2015 Da hun blev konfirmeret, måtte hun som mange dengang ud på arbejdsmarkedet. Hendes første plads var på et hjem for sukkersygepatienter i Kerteminde. Den første afholdsorganisation for begge køn, Britta kunne få øje på, var Trafikunionen. I denne organisation traf hun flere af familien Nørgaard, der foranledigede, at hun også blev medlem af Danmarks Afholdsforening. Familien Nørgaard fortalte, at de havde en søn / broder, Torsten, hvis dygtighed og ildhu for afholdssagen de fremhævede. Torsten arbejdede på det tidspunkt på Grønland. Britta glædede sig til at træffe denne Torsten. Og da han igen satte foden på syddansk jord, blev de to forelskede og senere gift og har nu holdt sammen i mere end 40 år. De to lever i høj grad op til det kirkelige vielsesrituals ord om at være et godt eksempel for andre. De støtter og hjælper hinanden i alle livets forhold. Også i afholdsarbejdet, der for dem begge er en hjertesag. - Britta er formand for Danmarks Afholdsforenings Svendborg-afdeling, som i nutiden omfatter hele Fyn. Britta har ofte budt mig velkommen som foredragsholder i Fælleshuset i Ringe. Fra 1996 til 1998 var Britta Mærkedage ansat som konsulent i Danmarks Afholdsforening med det formål at søge at formidle en alkoholfri livsstil til mennesker med alkoholproblemer. - Modsat de to øvrige konsulenter, Danmarks Afholdsforening havde i mine formandsår, kender Britta ikke alkoholproblemet fra sit eget liv. Til gengæld er hun måske den af de tre, som bedst kender Danmarks Afholdsforenings ideologi. I Brittas ansættelsesperiode stod Danmarks Afholdsforening pludselig uden landssekretær. Britta fik så denne post som en del af sin ansættelse. - Da vi efter to års ansættelse måtte afskedige Britta p.g.a. et stort fald i størrelsen på vort statstilskud, tilbød hun som den naturligste ting i verden at fortsætte på denne post ulønnet. En post, hun stadig beklæder. I mine formandsår er jeg ofte blevet ringet op af journalister, højskoler og andre, som manglede en foredragsholder. De har alle sagt noget i retning af: Jeg har ringet til Deres særdeles venlige landssekretær. Og hun henviste til Dem. Britta passer ofte sine børnebørn. Og hun vogter nidkært over, at de ikke kommer i et rum, hvor der ryges. At det nu er ca. en snes år siden, hendes mand røg den sidste cigar, gør denne opgave lettere. - Britta sørger altid for at sende hilsener til medarbejderes fødselsdage og andre mærkedage. Nu er det Britta, der har fortjent et stort Tillykke med de 65 år. Fire dage før Brittas fødselsdag runder hendes mand, Danmarks Afholdsforenings høje formand, 70 år. For 100 år siden kunne man finde store afholdsfamilier, hvor forældre og en stor søskendeflok og disses onkler og tanter, fætre og kusiner m.fl. var organiserede afholdsfolk. De, som i min tid er kommet nærmest dette, var Mary og Frode Nørgaard i Hesselager på Fyn. Begge var ivrige medlemmer af Danmarks Afholdsforening. Fortsætter næste side

11 SIDE 11 AGITATOREN APRIL 2015 Mærkedage Fortsat fra side 10 Samtlige deres fem børn meldte sig ind i Danmarks Afholdsforening, da de blev konfirmerede. De tre, der endnu lever, er stadig medlemmer i Danmarks Afholdsforening. Den mest kendte er Torsten. Han er særdeles kyndig Danmarks Afholdsforenings love. - Disse skal overholdes. Alligevel startede han med at overtræde dem, idet han den 12. april 1959 stod på kirkegulvet med en afholdsstjerne i reverset. Strengt taget måtte han først melde sig ind, da han fyldte 14 år ca. 5 uger senere d. 19. maj. Til gengæld har Torsten konsekvent overholdt afholdsløftet siden. Han har underskrevet Danmarks Afholdsforenings oprindelige afholdsløfte (gældende indtil 1970): Jeg forpligter mig til ikke at nyde, yde og byde og for egen regning forhandle alkoholholdige drikke. Torsten kom tidligt med i Danmarks Afholdsforenings hovedbestyrelse. Første gang i Peter Leth Knudsens formandstid ( ). - Efter sammenslutningen med Afholdssamfundet i 1970 måtte han i en periode nøjes med at være suppleant til hovedbestyrelsen. Men ret hurtigt forlod én af de unge fra Afhpoldssamfundet afholdsbevægelsen. Torsten blev så igen hovedbestyrelsesmedlem og har været det siden. De fleste af disse år som næstformand. Således i de tyve år, hvor jeg var formand. Torsten blev efter realeksamen elev på det første hold på afholdsbevægelsens ungdomsskole i Ejstrupholm. Torsten kom til at sætte denne skole og dens elevforening meget højt. Han blev uddannet elektriker og var i en årrække ansat som pedel på skolen. Og da min kære forgænger som landsformand for Danmarks Afholdsforening, overlærer Viktor Mark Nielsen, ønskede at trække sig fra bestyrelsesposten ved Midtjysk Efterskole, som navnet nu er, blev Torsten bestyrelsesmedlem og senere i nogle år næstformand. Ved årsmødet i Danmarks Afholdsforening på Frederikshavn Sømandshjem i 2012 fortalte Torsten, at han og Britta havde deltaget i Midtjysk Efterskoles 50 års jubilæum, hvor der blev serveret alkohol, hvilket Torsten ser som en hån mod de, der grundlagde skolen. Torsten hører til blandt arbejdets helte. Han arbejder stadig på fuld tid i sit fag, samtidig med at han lægger et enormt arbejde i Danmarks Afholdsforening. - Torsten var mig en stor støtte i mine formandsår. Og vi har stadig et eminent godt samarbejde. Ikke to mennesker er ens. Men afholdspolitisk er vi to knaster i samme bræt. Torstens foredrag: Derfor er mådehold ikke godt nok er som skrevet ud af mit hjerte. Torsten er det 13. led i kæden af landsformænd i Danmarks Afholdsforenings 136 årige historie. - De fire første har jeg kun hørt og læst om. Men jeg fornemmer at vi alle - hver på sin måde - har betydet noget i vort folk. Torsten er bestemt ikke et svagt led i kæden - om noget sådant har været at finde. Hvilket jeg ikke mener. Tak, fordi fødselaren stadig kan bruge den gamle formand - og fordi Danmarks Afholdsforening kan det. Et helhjertet Tillykke til vennerne og medarbejderne, Britta og Torsten Nørgaard. Finn tanke Gør din pligt og vær glad og god! Bekymring for det ukendte gavner hverken dig eller dine medmennesker Axel Fredenholm.

12 Fra jeg første gang i 1951 deltog (som gæst) i repræsentantskabsmødet i Afholdsselskabernes Landsforbund, elskede jeg dette brede forum af mennesker, som af vidst forskellige årsager havde valgt den alkoholfrie livsstil. De er jo en Landsforbundets mand En dag sidst i 1950erne aflagde jeg som ofte før og siden besøg på Blå Kors kontor, som dengang havde til huse i Den Reformerte Kirkes bygning i Gothersgade 109 i København. Samme bygning, hvor også Afholdsselskabernes Landsforbund og afholdsbevægelsens dengang nystiftede forsikringsselskab, A-forsikring, havde til huse. Jeg blev budt på en kop te og et stykke kage og fik en samtale med Ebba Hundrup, som i mange år arbejdede på Blå Kors kontor. - Jeg husker ikke baggrunden. Men på et tidspunkt sagde Ebba Hundrup til mig: De er jo en Landsforbundets mand. Tilbagegangen fortsatte Den tilbagegang i afholdsbevægelsens medlemstal, der begyndte for knap 100 år siden, lod sig ikke stoppe. Der kom år for år færre til repræsentantskabsmøderne. Alkoholliberale holdninger tager magten i Blå Kors Jeg var i en årrække i bestyrelsen for Blå Kors daværende behandling - SIDE 12 AGITATOREN APRIL 2015 Alkoholpolitisk Landsråds endeligt shjem, Egaahus, i det nordlige Aarhus. Jeg fornemmede, at stærke alkoholliberale kræfter gjorde sig gældende i Blå Kors. - Det er min opfattelse, at Blå Kors daværende formand, sognepræst Johannes Sanggaard, længe modstod et stigende pres for at få Blå Kors til at forlade afholdslinien. - I 2001 måtte Sanggaard give op: Blå Kors gik ud på det, som Lars Larsen- Ledet kaldte: Almindelighedens og Ligegyldighedens brede Flaskevej. I bestyrelsen for Afholdsselskabernes Landsforbund Kort tid efter, at Blå Kors havde forladt afholdslinien, blev jeg indvalgt i bestyrelsen for Afholdsselskabernes Landsforbund som suppleant. - Det undrede mig, at Blå Kors stadig var med i dette forum. Men jeg fik ikke noget svar, da jeg spurgte, om Afholdsselskabernes Landsforbund ikke var en paraplyorganisation for afholdsforeninger. Derimod blev jeg hurtigt klar over, at stærke kræfter i AL ønskede, at vi skulle gå i Blå Kors fodspor. Denne linje blev kraftig bakket op af generalsekretær, Johan Damgaard Jensen. Et tal og seks nuller Ministeriet Mollerup, der var ansvarlig for krigen i 1864, er blevet betegnet som et tal og seks nuller. At forstå sådan, at Mollerup vat ettallet, og de andre seks ministre var nikkedukker. - På samme vis blev det i Afholdsselskabernes Landsforbund. Generalsekretæren kørte løbet og bestemte alt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer - med mig som undtagelse - klappede hælene sammen og sagde Javel. Jeg kom med i det udvalg, der skulle forberede nye love. - Min holdning var, at Blå Kors skulle ekskluderes og afholdslinien strammes op. Men den måde, hvorpå jeg blev behandlet, var uden sidestykke i de demokratiske fora, jeg har arbejdet i: byråd, menighedsråd, fagforeninger og politisk arbejde. Når jeg tog ordet, var der tavshed, mens jeg talte. Derefter fortsatte de andre og lod, som om de ikke havde hørt mig. Jeg blev nægtet at få mindretalssynspunkter ført til protokols. Ringeagt for mine holdninger lyste ud af øjnene på i hvert fald generalsekretæren, der sandsynligvis ikke kendte afholdsbevægelsen, før han søgte og - Herren bedre det - fik denne vellønnede stilling. Nu afdøde Peter Nørgaard Petersen oparbejdede så på vegne af Danmarks Afholdsforening et vedtægtsforslag, der strammede afholdslinien op. Det blev sendt til repræsentantskabets medlemmer sammen med det forslag, det udvalg, hvori jeg var på tålt ophold, havde udarbejdet. I følgebrevet stod, at en enig bestyrelse anbefalede sidstnævnte. Hvilket var direkte usandt. - Jeg forlangte, at generalsekretæren udsendte et nyt brev, hvori han gjorde opmærksom på, at det kun var et flertal i bestyrelsen, som anbefalede det ændringsforslag, der betød, at Afholdsselskabernes Landsforbund ændrede navn til - til Alkoholpolitisk Landsråd - og i øvrigt gik i Blå Kors fodspor. 100 års jubilæum og selvmord Ved repræsentantskabsmødet i Vejle i maj 2003 kunne Afholdsselskabernes Landsforbund fejre 100 års jubilæum. - Jeg har skrevet kapitlet om de første 50 år i det jubilæumskrift, som i den anledning udkom. - Ved dette møde begik afholdsbevægelsen kollektivt selvmord. Forud for afstemningen om de to ændringsforslag fik jeg ordet, idet generalsekretæren forinden havde pålagt mig endelig ikke at tale for længe. Hvilket jeg - selvfølgelig - overhørte. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Generalsekretæren takkede dem, der havde stemt for flertallets forslag. En hån mod et mindretal. - Da jeg rejste hjem fra Vejle, rystede jeg støvet af mine fødder : Jeg skulle aldrig mere sætte mine ben i det forum. En adventist, som drikker rødvin Afholdsselskabernes Landsforbunds selvmord blev ikke en mediebegivenhed, som Blå Kors havde været det to år før. Dog havde Horsens Folkeblad et interview med den nyvalgte formand, Tue Westing (præst i Adventkirken), der stolt fortalte, at han undertiden drak et glas rødvin. - En adventist, der drikker alkohol! Ak, ja. De sidste tider er kommet nær, som missionsfolk tidligere undertiden sagde.. Fortsætter næste side

13 Fortsat fra side 11 Generalsekretæren lukkede alkohol ind på Midtjysk Efterskole I en årrække var den mangeårige formand for Afholdsselskabernes Landsforbund, konsulent Børge Bech, formand for den af afholdsbevægelsen rejste efterskole, Midtjysk (Ungdomsskole) Efterskole i Ejstrupholm. - Da Børge Bech med alderens ret ønskede at trække sig som formand, havde de fleste - herunder Børge Bech - regnet med, at Torsten Nørgaard skulle være ny formand. Men det lykkede alkoholliberale kræfter at få Johan Damgaard Jensen anbragt i formandsstolen - og senere at bringe Torsten Nørgaard til fald. Nu havde generalsekretæren fri bane: Han fik åbnet for alkoholudskænkning på skolen. Ølbrygger Carl Jacobsen gned sig i hænderne i helvede. Og ligesom Jens Otto Krag trak sig som statsminister dagen efter, at han i 1972 havde fået danskerne til at stemme Ja til EF, trak også Johan Damgaard Jensen sig som formand for vores skole. Nu havde han opnået, hvad han ville i den sag. Alkohol og Samfund Tilbagegangen i Alkoholpolitisk Landsråd fortsatte. Risikoen for, at skuden ville synke, var stor. Generalsekretæren ville gerne sikre sit levebrød. Han stiftede en ny organisation: Alkohol og Samfund, der primært består af alkoholdrikkende akademikere og andre i overklassen. - Statstilskuddet var sikret. Generalsekretæren fik titel af direktør. Og gagen må antages at være steget tilsvarende. SIDE 13 AGITATOREN APRIL 2015 Alkoholpolitisk Landsråd blev smidt ud Den nye direktør skulle sikre sig, at hans nye, alkoholdrikkende overklassevenner ikke blev stødte på deres sarte samvittigheder ved at møde nogle naive afholdsfolk. Alkoholpolitisk Landsråd, af hvilket Danmarks Afholdsforening havde udmeldt sig, blev smidt ud og deporteret til Viborg. Alkoholpolitisk Landsråd antagelig nedlagt i februar En februardag i år havde Alkoholpolitisk Landsråd indkaldt til møde i IOGTs lokale i Odense med det ene formål at nedlægge organisationen. - Jeg har ikke set noget referat derfra. Men jeg går ud fra, at mødet har løst sin opgave. I mødeindkaldelsen opfordredes medlemmerne til at indmelde sig i Alkohol og Samfund, hvor de dog næppe er velkomne. Der er de jo én gang blevet smidt ud. De må jo regne med at skulle aflægge ed på, at de ikke mere er afholdsfolk, inden de lukkes ind i direktørens fine selskab. Danmarks Afholdsforening er her endnu Danmarks Afholdsforening har ikke noget at prale af. Vi kan ikke stoppe medlemstilbagegangen. Men vi er her endnu. Vi har endog skærpet profilen, idet vi har sænket alkoholgrænsen i afholdsløftet fra lys pilsner til hvidtølsgrænsen. Ihukommende Larsen-Ledets ord om den lyse pilsner: Når man opdager, at et tog kører i den forkerte retning, springer man da ikke op i den bageste vogn. (Togvogne var tidligere byggede sådan, at man kunne stige på en vogn, hvis man nåede frem til perronen, lige når toget var begyndt at køre.) Gennem hele vort virke søger vi at præsentere et klart afholdsbudskab for vort folk.. Og vi vil i øvrigt hellere dø, som vi er, end skabe os som noget andet. Græder kun tørre tårer Som Tøg i den nordiske mytologi kun græd tørre tårer over Balders død, græder jeg kun tørre tårer over Alkoholpolitisk Landsråds død. Måske løftes afholdsfanen af nye mænd I sangen, Vor fane lyser flammerød (Arbejdersangbogen 7. udgave nr. 150) hedder det i et af versene: Og svigter en forræder den, så løftes den af nye mænd. Afholdsfanen er i høj grad blevet svigtet af forrædere. Især har mennesker, hvis holdninger er påklæbede - ikke groede - vist sig at være farlige. Men i bedste fald gribes afholdsfanen / afholdsideen af nye kvinder og mænd. I Danmarks Afholdsforening har vi selv i disse ulvetider haft tilgang af enkelte ildsjæle, der i bedste fald kan bryde tilbagegangslinien. - Som jeg efter evne har forsøgt at fremme et sådant brud på tilbagegangslinien gennem 65 år, vil jeg også virke for det i mit livs aftenrøde. AGITATOREN s debatsider og læserbreve Får unges rusrejser til Prag forebyggende følger? Gymnasieelever raserer bus på vej til Prag, lød en avisoverskrift 10. februar. Og fotos viste, at skraldet flød over det hele i bussen på trods af, at de to chauffører tre gange undervejs samlede det værste skrald op. Jeg er dybt, dybt flov over min generations børn, skriver den ene af chaufførerne i en Facebook- opdatering, og dette er desværre ikke en engangsoplevelse. Trods min enormt store tålmodighed og forsøg på at tale fornuft ind... ja, så er det en opgave, som er umulig desværre. Selv om chaufførerne flere gange påtalte over for de unge, at rygning ikke var tilladt, blev der røget - også hash. Allerede inden bussen havde passeret grænsen til Tyskland, var gymnasieeleverne ifølge chaufførerne så uregerlige, at der måtte politi om bord for at tale dem til orden, og flere gange undervejs til Prag blev chaufførerne angivelig verbalt tilsvinet og truet. Ifølge en anden avisnyhed skriver chaufføren på sin Facebook-profil: Prag er en fantastisk flot og skøn by, som desværre er ved at blive ødelagt af især danske unge. Avisen skriver videre, at det ikke er første gang, danske gymnasieelever gør sig uheldigt bemærket i forbindelse med vinterferierejser. Forrige år blev flere elever arresteret og blev senere mødt af store erstatningskrav for- Fortsætter næste side

14 SIDE 14 AGITATOREN APRIL 2015 AGITATOREN s debatsider og læserbreve Fortsat fra side 13 de ødelæggelser, de i fuldskab havde forvoldt. Efter chaufførernes beskrivelse af gymnasieelevernes skandaløse opførsel er der kun ét at sige: Forbyd unges rus-rejser til Prag! Kun et forbud kan forebygge gentagelse af de unges pøbeloptræden. Danmark skal kke være et forbudsland!, lyder så det sædvanlige ramaskrig fra de voksnes rødvinsrækker. Jamen, Danmark er allerede et forbudsland, for det er landet, hvor det er forbudt at forbyde, når det gælder alkohol. Koste, hvad det vil. Og hvad er prisen? børn lever i familier med alkoholproblemer. De 15-årige har Europarekord i drikkeri. Hver eneste dag kører spiritusbilister ifølge politiet rundt på de danske landeveje - det er, sagt med en kendt retsmediciners ord: potentielle mordere på vej til gerningsstedet. Og ifølge Østjyllands Politi er en ny gruppe spritbilister begyndt at vise sig i statistikkerne: midaldrende kvinder, som aldrig tidligere har været i konflikt med loven. Er der en forbindelse mellem dem og de børn? Der er andre afslørende kendsgerninger angående danskernes letsindige omgang med alkohol. Under overskriften Ældre akademikere drikker mest kunne man i en avisnotits 1. marts læse, at det er de unge teenagere, der hvert år tager overskrifterne, når de tager på drukture til Prag og Sunny Beach. Men det er en helt anden befolkningsgruppe, hvor flest drikker over højrisikogrænsen. Det drejer sig om gruppen af veluddannede over 65 år, viser en ny kortlægning. Af den fremgår det, at 16 procent i denne gruppe drikker mere end det, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er en gammel sandhed, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Men i Danmark synes det at være lige omvendt. Behandlere står i kø for at tale med alkoholafhængige, mens det er meget upopulært at tale imod alkohol og for eksempel foreslå forbud mod alkoholreklamer i lighed med forbuddet mod tobaksreklamer. Hykleriet er til at få øje på, når fodboldspillere har ølreklamer på deres trøjer, mens tobaksreklamer er forbudt. Og det viser, at bryggerierne kan få det, som de vil have det, fordi politikerne er i lommen på en magtfuld alkohollobby. Alkoholmisbruget er Danmarks største socialmedicinske problem, som hvert år koster landet milliarder, og så er det dog intet imod de menneskelige omkostninger. Desværre er det en sørgelig kendsgerning, at lovgiverne lukker øjnene for, at Danmark i dag er et af verdens mest fordrukne folkefærd, og at man i udlandet taler om at være drunk as a Dane, som gymnasieeleverne i Prag er typiske eksempler på. Ungdommen kan med rette bebrejde politikerne, at de ikke ad lovgivningens vej sørger for at forbyde alkoholreklamer rettet mod unge, som visse rejsearrangører tilsyneladende bruger uden skrupler. Hvorfor er der grund til alvorlig bekymring over de unges drikkeri? En 15- årig pige havde det rette svar, da hun i en seksualoplysningstime stod og fumlede med at anbringe et kondom på en attrap: Det er bare det, at når vi bliver fulde, glemmer vi alt, hvad vi har lært. Og det er ikke kun de 15-årige, der gør det. Ellers ville der ikke være så mange spiritusbilister. Er der ingen, der har fortalt de unge, hvad der sker med deres hjerne, når de drikker? En overlæge og alkoholekspert udtrykte det således: En kraftig rus virker på hjernen som en kraftig hjernerystelse. Og det byder gymnasieelever deres unge hjerner hver dag i hele vinterferien! En kraftig hjernerystelse hver dag i en hel uge!. Dertil kommer fredagsbarerne og diskoteksbesøgene resten af året. Det kan ingen hjerner i længden holde til uden at tage skade. Det paradoksale er, at de unge udfolder store anstrengelser for at holde kroppen i form uden at skænke det en tanke, at alkohol er alt andet end fitness for forstanden. Ifølge Ingrid Nylander, professor i farmakologi ved Uppsala Universitet, bliver unge menneskers hjerne mere beskadiget af alkohol end voksnes. Hjernen udvikles mest i barndommen og ungdommen og er ikke helt udviklet før 25 år. Forstyrres udviklingen i disse følsomme perioder, kan det medføre permanent skade, siger Ingrid Nylander. Man kan altså ikke, som det er blevet gjort, bortforklare de unges drikkeri med, at det er et led i deres udvikling fra barn til voksen. Det er et uhyre farligt synspunkt, for derved giver man de unge det totalt fejlagtige indtryk, at deres rejser til Prag er en slags dannelsesrejser, og at der er en mening med deres opførsel... Det kunne ikke være mere forkert. Der er ingen - absolut ingen - undskyldning for gymnasieelevernes opførsel i bussen eller i Prag. Hvorfor drikker folk? Fordi det er skik og brug. Sagt i sin tid af overlæge og alkoholekspert Finn Hardt. Er der andre forklaringer på de unges drikkeri? Venlig hilsen Kamma Ankjærø Jeg vil gerne sige mange tak dem der sendte mig en hilsen på min fødselsdag den 22. marts. Venlig hilsen Kurt Madsen Søndergade 20 Brønderslev

15 SIDE 15 AGITATOREN APRIL 2015 Oplysninger / arrangementer m.m. Brønderslev Afholdsforening Maj 2015 Onsdag den 13. maj kl Vi besøger Bodil & Allan som giver eftermiddagskaffe, derefter kører vi en tur i Ll. Vildmose Vi køber noget mad evt. Pizza eller grillmad (vært Br.lev afholdsforening) som spises et sted afhængigt VEJRET Juni 2015 Lørdag den Søndag den 21. juni Danmarks Afholdsforenings Årsmøde 2015 på Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev. Tlf.: Viborg Afholdsforening Maj 2015 Torsdag den 21. maj kl i A-Center Fødselsdag Vi fejrer Margit Brandi s fødselsdag Juni 2015 Lørdag den Søndag den 21. juni Danmarks Afholdsforenings Årsmøde 2015 på Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev. Tlf.: Lørdag d. 20. juni Kl Søndag d. 21. juni Kl Frokostbuffet / indkvartering Morgenmad. Da det endelige program ikke var klar ved redaktionens deadline, vil det færdige program være at finde i årsmødemappen. Brønderslev Afholdsforening, står for tilrettelæggelse af Årsmødet, og i er velkomne til at rette henvendelse til Brønderslev Afholdsforenings formand Henning Christensen, hvis der er brug for yderligere oplysninger. Henning Christensen Aalborgvej 442, st. th., 9352 Dybvad Tlf: Mobil: I håb om mange deltagere, er det besluttet, at prisen for deltagelse i år kun skal være 300 kr. Dette dækker hele programmet inkl. overnatning fra frokost lørdag d. 20. juni kl.: til eftermiddagskaffe søndag d. 21. juni kl.: Årsmødet er Danmarks Afholdsforenings generalforsamling og er åben for alle medlemmer såvel som støttemedlemmer, og vi håber, at så mange som muligt deltager for at være med til at lægge planer for foreningens fremtid Tilmelding til kontoret senest mandag d. 1. juni 2015 Adresse som sædvanlig: Danmarks Afholdsforenings kontor, Skolevænget 6, Lunde, 5450 Otterup. Tlf.: E- mail:

16 SIDE 16 AGITATOREN APRIL 2015 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Foreningen Agitatoren Blokhusvej 30, 9400 Pandrup Danmarks Afholdsforenings Hovedbestyrelse ÆRESMEDLEM Villa Pax Irisvej 17, 8500 Grenaa Tlf. og fax: Mobil: LANDSFORMAND Torsten Nørgaard Skolevænget 6, Lunde, 5450 Otterup Tlf. og fax: Mobil: HOVEDKASSERER Henning Christensen Aalborgvej 442, st. th., 9352 Dybvad Tlf: Mobil: Nordjyske Bank: Reg. nr kontonr NÆSTFORMAND Benny Finderup Toldbodgade 10, 1.th Viborg Mobil: BESTYRELSESMEDLEM Margit Brandi Herredsvej 44, Nyrup 9600 Års Tlf. og fax: Mobil: BESTYRELSESMEDLEM Kristian Kristiansen 5250 Odense V HOVEDKONTOR Britta A. Nørgaard Skolevænget 6, Lunde, 5450 Otterup Tlf. og fax: Mobil: Den gamle formand taler i sin hjemby Mandag d. 27. april kl taler i Senior Højskolen, Posthaven 48 i Grenaa. Emnet er Harald Bergstedt. Evt. tilmelding til Anne-Gerda på telefon senest torsdag d. 23. april. Agitatorens læsere er velkomne. AGITATOREN Generalforsamling 2015 I henhold til AGITATOREN s vedtægter indkaldes hermed til Generalforsamling Sted: Årsmødet søndag d. 21. juni 2015 på Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 142, 9690 Fjerritslev. ALKOHOL RÅDGIVNING Danmarks Afholdsforening tilbyder gratis, anonym alkoholrådgivning. Kunne det være noget for dig eller din familie? Så, kontakt èn af vore alkoholrådgivere. Ulla Rothe Grenå Jens P. Lauge Giversen Sønderborg Jan S. Jensen Hjørring Benny Finderup Viborg

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere