Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte"

Transkript

1 Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 3 2. Efterforskning og sagsbehandling Før indledning af efterforskning kompetencen til at efterforske Straffesager mod politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået i tjenesten Straffesager mod politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået uden for tjenesten Straffesager mod andre ansatte i den lokale politikreds eller Rigspolitiet i eller uden for tjenesten Straffesager mod ansatte hos statsadvokaterne eller Rigsadvokaten Straffesager mod andre offentligt ansatte Klagesager Ved sigtelse - eventuel indberetning til Rigsadvokaten eller ansættelsesmyndigheden Generelt om indberetning til Rigsadvokaten eller ansættelsesmyndigheden Politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået uden for tjenesten Andre ansatte i den lokale politikreds eller Rigspolitiet i eller uden for tjenesten Ansatte hos statsadvokaterne eller Rigsadvokaten Andre offentligt ansatte 8 3. Forberedelse Før tiltalerejsning - Forelæggelse af eller indberetning om tiltalespørgsmålet Politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået uden for tjenesten Andre ansatte i den lokale politikreds eller Rigspolitiet i eller uden for tjenesten Ansatte ved statsadvokaterne og Rigsadvokaten Rettighedsfrakendelse Supplerende indberetning

3 4. Jura Straf og andre retsfølger Straffens fastsættelse Skærpende omstændigheder Formildende omstændigheder Rettighedsfrakendelse Efter dom Love og forarbejder

4 SAGER MOD OFFENTLIGT ANSATTE RM 2/1999 revideret 1. april Overblik og tjekliste I sager mod offentligt ansatte, herunder ansatte i politi og anklagemyndighed, skal det overvejes: hvem der har kompetencen til at efterforske og afgøre tiltalespørgsmålet, om der skal ske forelæggelse af sagen for statsadvokaten eller Rigsadvokaten, om der skal ske indberetning af sagen til Rigsadvokaten eller ansættelsesmyndigheden. Regler og retningslinjer er beskrevet opdelt efter stadie af sagen, hvilken personalegruppe der er tale om, og - for visse grupper - om det strafbare forhold er begået i eller uden for tjenesten. 2. Efterforskning og sagsbehandling 2.1. Før indledning af efterforskning kompetencen til at efterforske Straffesager mod politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået i tjenesten Anmeldelser om strafbart forhold begået i tjenesten af politipersonale eller jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet skal indgives til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Banegårdspladsen 1A, 1. sal, 8000 Århus C, jf. herved retsplejelovens 1020 a, stk. 1. Indgives anmeldelsen til politiet eller anklagemyndigheden, videresendes den straks til Politiklagemyndigheden. Politiklagemyndigheden forestår efterforskningen i sagen og oversender herefter sagen til statsadvokaten, der træffer afgørelse om tiltalespørgsmålet. Politiklagemyndigheden underretter selv den disciplinære myndighed - dvs. Rigspolitiet eller Justitsministeriet - om sagen. Visse sager om overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser kan behandles af vedkommende politikreds, jf. retsplejelovens 1020 b, stk. 1. Det drejer sig om sager: 1. hvor den pågældende erkender sig skyldig, - 3 -

5 2. hastighedsovertrædelsen ikke skønnes at ville medføre anden sanktion end bøde eller betinget frakendelse af førerretten, og 3. hastighedsovertrædelsen ikke involverer tredjemand. De nævnte sager kan behandles (og afgøres, jf. pkt ) af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen, medmindre der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om, at sagen behandles upartisk, f.eks. hvis der konkret er eller har været et tættere kollegialt samarbejde mv. med vedkommende, der behandler sagen. Hvis der kan rejses begrundet tvivl om politidirektørens habilitet, forelægges sagen for statsadvokaten med hensyn til, om sagen skal behandles af en anden politikreds. Statsadvokaten oversender om fornødent sagen til en anden politikreds til efterforskning. Politiklagemyndigheden efterforsker i øvrigt ikke sager, hvor politidirektøren har vurderet, at der i forbindelse med politipersonalets overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser er tale om udrykningskørsel i et køretøj mærket med politiets kendetegn eller med synlige udrykningssignaler jf. retsplejelovens 1020 b, stk Straffesager mod politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået uden for tjenesten Anmeldelser om strafbare forhold begået uden for tjenesten af politipersonale eller jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet behandles af vedkommende politikreds. Hvis den pågældende er tjenstgørende i den politikreds, der som udgangspunkt skal behandle sagen, forelægges sagen for statsadvokaten med hensyn til, om sagen skal behandles af en anden politikreds. Uopsættelige efterforskningsskridt skal dog foretages. Visse sager om overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser kan som udgangspunkt behandles af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen. Det drejer sig om sager: 1. hvor den pågældende erkender sig skyldig, 2. hastighedsovertrædelsen ikke skønnes at ville medføre anden sanktion end bøde eller betinget frakendelse af førerretten, og 3. hastighedsovertrædelsen ikke involverer tredjemand. De nævnte sager kan behandles (og afgøres, jf. pkt ) af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen, medmindre der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om, at sagen behandles upartisk, f.eks. hvis der konkret er eller har været et tættere kollegialt samarbejde mv. med vedkommende, der behandler sagen. Hvis der kan rejses begrundet tvivl om politidirektørens habilitet, forelægges sagen i alle tilfælde for statsadvokaten med hensyn til, om sagen skal behandles af en anden politikreds. Statsadvokaten oversender om fornødent sagen til en anden politikreds til efterforskning

6 Straffesager mod andre ansatte i den lokale politikreds eller Rigspolitiet i eller uden for tjenesten Anmeldelser om strafbare forhold mod andre ansatte i politiet, f.eks. kontorpersonale og civilmedarbejdere, behandles af vedkommende politikreds, uanset om forholdet er begået i eller uden for tjenesten. Hvis den pågældende er tjenstgørende i den politikreds, der som udgangspunkt skal behandle sagen, forelægges sagen for statsadvokaten med hensyn til, om sagen skal behandles af en anden politikreds. Uopsættelige efterforskningsskridt skal dog foretages. Visse sager om overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser kan som udgangspunkt behandles af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen. Det drejer sig om sager: 1. hvor den pågældende erkender sig skyldig, 2. hastighedsovertrædelsen ikke skønnes at ville medføre anden sanktion end bøde eller betinget frakendelse af førerretten, og 3. hastighedsovertrædelsen ikke involverer tredjemand. De nævnte sager kan behandles (og afgøres, jf. pkt ) af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen, medmindre der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om, at sagen behandles upartisk, f.eks. hvis der konkret er eller har været et tættere kollegialt samarbejde mv. med vedkommende, der behandler sagen. Hvis der kan rejses begrundet tvivl om politidirektørens habilitet, forelægges sagen i alle tilfælde for statsadvokaten med hensyn til, om sagen skal behandles af en anden politikreds. Statsadvokaten oversender om fornødent sagen til en anden politikreds til efterforskning Straffesager mod ansatte hos statsadvokaterne eller Rigsadvokaten Anmeldelser om strafbare forhold begået af personale, der er ansat i en statsadvokatur behandles af politidirektøren. Reglen gælder alle grupper af ansatte, herunder statsadvokaten selv, og uanset om forholdet er begået i eller uden for tjenesten. I tilfælde, hvor tiltalespørgsmålet skal afgøres af statsadvokaten jf. pkt , skal politidirektøren orientere vedkommende regionale statsadvokat om sagen. Orienteringen skal så vidt muligt ske, inden efterforskningen påbegyndes. Uopsættelige efterforskningsskridt skal dog foretages. Væsentlige spørgsmål vedrørende efterforskningen forelægges ligeledes for statsadvokaten

7 Hvor den pågældende gør tjeneste hos den statsadvokat, der ellers skulle have behandlet sagen - eller hos den til hvem en afgørelse er påklaget - forelægges sagen for Rigsadvokaten med henblik på stillingtagen til den videre behandling af sagen, herunder eventuelt videresendelse til en anden statsadvokat. Det samme gælder sager mod statsadvokaten selv. Sagen forelægges for Rigsadvokaten af politidirektøren. Der er ikke fastsat særlige regler om kompetencen til at behandle anmeldelser om strafbare forhold begået af personale, der er ansat i Rigsadvokaturen. Det er således de almindelige regler i retsplejelovens kap. 65 og kap. 67, der finder anvendelse, medmindre der findes særlige forelæggelsesregler. Såfremt det drejer sig om sager af lidt alvorligere karakter, må det afgøres efter en konkret vurdering, på hvilket niveau en afgørelse bør træffes Straffesager mod andre offentligt ansatte For behandling af sager mod andre offentligt ansatte kan der gælde særlige retningslinjer - se f.eks. rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Sundhedspersonale Straffesager mod sundhedspersonale Klagesager Adfærdsklager Klager over adfærden udvist i tjenesten af politipersonale eller jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet undersøges og afgøres af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Banegårdspladsen 1A, 1. sal, 8000 Århus C, jf. herved retsplejelovens Indgives klagen til politiet eller statsadvokaten, oversendes klagen straks til politiklagemyndigheden, medmindre klagen er egnet til notitsbehandling efter retsplejelovens 1019 k. Efter retsplejelovens 1019 k kan en adfærdsklagesag sluttes ved en samtale mellem en overordnet polititjenestemand og klageren. Notitssagsbehandlingen kan kun gennemføres, hvis klageren er indforstået hermed. Hvis en adfærdsklage indgives til politiet, kan politiet tilbyde klageren en notitssagsbehandling. Dispositionsklager Klager over politiets dispositioner inden for strafferetsplejen behandles som udgangspunkt i 1. instans af politidirektøren med klageadgang til den regionale statsadvokat. Klager over politiets dispositioner uden for strafferetsplejenbehandles som udgangspunkt i 1. instans af politidirektøren med klageadgang til Rigspolitiet

8 Den uafhængige Politiklagemyndighed kan dog behandle og træffe afgørelse vedrørende en dispositionsklage, hvis der er nær sammenhæng mellem dispositionsklagen og en adfærdsklage, som Politiklagemyndigheden behandler, jf. herved retsplejelovens 1019 q. Politiklagemyndigheden kan ligeledes behandle dispositionsklagen, hvis der er nær sammenhæng mellem dispositionsklagen og en igangværende efterforskning i Politiklagemyndigheden, jf. herved retsplejelovens 1020 i, stk. 2. Det er den regionale statsadvokat, der træffer afgørelse vedrørende en sådan dispositionsklage, jf. herved retsplejelovens 1020 i, stk Ved sigtelse - eventuel indberetning til Rigsadvokaten eller ansættelsesmyndigheden Generelt om indberetning til Rigsadvokaten eller ansættelsesmyndigheden I JMC nr. 64 af 29. juli 2005, som ændret ved JMC nr. 81 af 5. oktober 2005 og JMC nr. 43 af 31. maj 2012 er der fastsat nærmere regler om indberetning til Rigsadvokaten med henblik på Rigsadvokatens eventuelle underretning af ansættelsesmyndigheden. Efter cirkulærets 1 og 3 skal politidirektøren indberette straffesager mod personer, der er ansat i den offentlige forvaltning og ved domstolene: når der rejses sigtelse for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven, når der afsiges dom for overtrædelse af andre love, hvorved den pågældende idømmes højere straf end bøde, når der sker administrativ inddragelse af førerretten i anledning af en overtræ-delse af færdselsloven, når der sker ubetinget frakendelse af førerretten eller betinget frakendelse af førerretten i forbindelse med tjenestekørsel, og når der indledes undersøgelse eller rejses sigtelse mod ansatte i forsvaret, som indgår i flybesætninger i Flyvevåbnet, Hærens Flyvetjeneste eller Søværnets Flyvetjeneste, for et strafbart forhold, hvis indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer er et led i gerningsindholdet. For juridisk personale under Justitsministeriets område samt ved domstolene skal der endvidere ske indberetning, når der sker betinget frakendelse af førerretten, eller hvis det i øvrigt er åbenbart, at sagen kan have betydning for ansættelsesmyndigheden, jf. cirkulærets 3, stk. 2. Indberetning skal som udgangspunkt ske til Rigsadvokaten, jf. cirkulærets 2, stk. 1. For en række offentligt ansatte skal indberetning om straffesager dog ske til en anden myndighed, jf. 2, stk. 2-5: personale ved kriminalforsorgens tjenestesteder: indberetning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, - 7 -

9 juridisk personale ved politiet, anklagemyndigheden samt personale ved Justitsministeriets departement og styrelser: indberetning til Justitsministeriet, politipersonale og andre ansatte i politiet og anklagemyndigheden: indberetning til Rigspolitichefen, ansatte ved domstolene: indberetning til Domstolsstyrelsen, ansatte i forsvaret: indberetning til Forsvarets Personeltjeneste, jf. nærmere JMC-skr. af 29. marts Dog skal indberetning om frakendelse eller administrativ inddragelse af førerretten til motorkøretøj ske til Forsvarsministeriet. Indberetning vedrørende ansatte, som indgår i flybesætninger i Flyvevåbnet, Hærens Flyvetjeneste eller Søværnets Flyvetjeneste indgives til Forsvarskommandoen, når der indledes undersøgelse eller rejses sigtelse for et strafbart forhold, hvis indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer er et led i gerningsindholdet, ansatte i det statslige redningsberedskab: indberetning om frakendelse eller administrativ inddragelse af førerretten til Beredskabsstyrelsen. Om den praktiske gennemførelse af indberetningen henvises til cirkulærets Politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået uden for tjenesten Det skal overvejes, om der skal ske indberetning om straffesagen til Rigspolitiet for så vidt angår politipersonale og til Justitsministeriet for så vidt angår jurister - se ovenfor under pkt , cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 med ændringer og Rigspolitiets kundgørelse A 01, nr. 10 om disciplinærsagers behandling Andre ansatte i den lokale politikreds eller Rigspolitiet i eller uden for tjenesten Det skal overvejes, om der skal ske indberetning om straffesagen til Rigspolitiet eller politidirektøren - se ovenfor under pkt , cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 med ændringer og Rigspolitiets kundgørelse A 01, nr. 10 om disciplinærsagers behandling Ansatte hos statsadvokaterne eller Rigsadvokaten Det skal overvejes, om der skal ske indberetning om straffesagen til Justitsministeriet for så vidt angår juristerne, Rigsadvokatens personaleafdeling for så vidt angår andre ansatte, og Rigspolitiet for så vidt angår politipersonale - se ovenfor under pkt , cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 med ændringerog Rigspolitiets kundgørelse A 01, nr. 10 om disciplinærsagers behandling Andre offentligt ansatte Det skal overvejes, om der skal ske indberetning om straffesagen direkte til ansættelsesmyndigheden (Domstolsstyrelsen, Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet eller Beredskabsstyrelsen) eller via Rigsadvokaten - se ovenfor under pkt , cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 med ændringer. 3. Forberedelse - 8 -

10 3.1. Før tiltalerejsning - Forelæggelse af eller indberetning om tiltalespørgsmålet Politipersonale/jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet begået uden for tjenesten Sager mod politipersonale eller jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet vedrørende forhold begået uden for tjenesten skal forelægges for den regionale statsadvokat inden afgørelse af tiltalespørgsmålet. Forelæggelse for statsadvokaten kan dog undlades, når anmeldelsen eller sigtelsen viser sig grundløs, jf. retsplejelovens 749, stk. 1, og stk. 2, og 721, stk. 1, nr. 1. Forelæggelse kan også undlades, når sigtelsen angår mindre alvorlige lovovertrædelser, der ikke indebærer nogen krænkelse af private interesser, og hvor det efter et rimeligt skøn må være utvivlsomt, at der ikke er nogen begrundelse for forelæggelse, f.eks. mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven. Hvis den pågældende er tjenstgørende i den politikreds, der har behandlet sagen, forelægges sagen dog i alle tilfælde for statsadvokaten inden afgørelse af tiltalespørgsmålet, medmindre andet er aftalt med statsadvokaten. Visse sager om overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser kan som udgangspunkt behandles af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen. Det drejer sig om sager: 1. hvor den pågældende erkender sig skyldig, 2. hastighedsovertrædelsen ikke skønnes at ville medføre anden sanktion end bøde eller betinget frakendelse af førerretten, og 3. hastighedsovertrædelsen ikke involverer tredjemand. De nævnte sager kan afgøres af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen, medmindre der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om, at sagen behandles upartisk, f.eks. hvis der konkret er eller har været et tættere kollegialt samarbejde mv. med vedkommende, der behandler sagen. Hvis der kan rejses begrundet tvivl om politidirektørens habilitet, forelægges sagen i alle tilfælde for statsadvokaten med hensyn til, om sagen skal afgøres af en anden politikreds. Statsadvokaten oversender om fornødent sagen til en anden politikreds til afgørelse

11 Andre ansatte i den lokale politikreds eller Rigspolitiet i eller uden for tjenesten Sager mod andre ansatte i en politikreds eller Rigspolitiet skal forelægges for den regionale statsadvokat inden afgørelse af tiltalespørgsmålet, uanset om forholdet er begået i eller uden for tjenesten. Forelæggelse for statsadvokaten kan dog undlades, når anmeldelsen eller sigtelsen viser sig grundløs, jf. retsplejelovens 749, stk. 1, og stk. 2, og 721, stk. 1, nr. 1. Forelæggelse kan også undlades, når sigtelsen angår mindre alvorlige lovovertrædelser, der ikke indebærer nogen krænkelse af private interesser, og hvor det efter et rimeligt skøn må være utvivlsomt, at der ikke er nogen begrundelse for forelæggelse, f.eks. mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven. Hvis den pågældende er tjenstgørende i den politikreds, der har behandlet sagen, forelægges sagen dog i alle tilfælde for statsadvokaten inden afgørelse af tiltalespørgsmålet, medmindre andet er aftalt med statsadvokaten. Visse sager om overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser kan som udgangspunkt behandles af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen. Det drejer sig om sager: 1. hvor den pågældende erkender sig skyldig, 2. hastighedsovertrædelsen ikke skønnes at ville medføre anden sanktion end bøde eller betinget frakendelse af førerretten, og 3. hastighedsovertrædelsen ikke involverer tredjemand. De nævnte sager kan afgøres af vedkommende politikreds, selv om den pågældende er tjenstgørende i politikredsen, medmindre der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om, at sagen behandles upartisk, f.eks. hvis der konkret er eller har været et tættere kollegialt samarbejde mv. med vedkommende, der behandler sagen. Hvis der kan rejses begrundet tvivl om politidirektørens habilitet, forelægges sagen i alle tilfælde for statsadvokaten med hensyn til, om sagen skal afgøres af en anden politikreds. Statsadvokaten oversender om fornødent sagen til en anden politikreds til afgørelse Ansatte ved statsadvokaterne og Rigsadvokaten Ansatte ved statsadvokaterne Politikredsen skal forelægge tiltalespørgsmålet i sager mod ansatte ved statsadvokaterne, herunder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), uanset om forholdet er begået i eller uden for tjenesten, for den regionale statsadvokat

12 Hvis den pågældende er ansat hos den regionale statsadvokat, hvis område dækker den politikreds, som behandler sagen, skal sagen i stedet forelægges for den anden regionale statsadvokat. Det er politikredsen, som forelægger sagen. Politikredsen skal dog ikke forelægge sagen, når anmeldelsen afvises eller efterforskningen indstilles, jf. retsplejelovens 749, stk. 1 og 2, eller når sigtelsen viser sig grundløs, jf. retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 1. Forelæggelse kan også undlades, når sigtelsen angår mindre alvorlige lovovertrædelser, der ikke indebærer nogen krænkelse af private interesser, og hvor det efter et rimeligt skøn må være utvivlsomt, at der ikke er nogen begrundelse for forelæggelse, f.eks. mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven. Hvis sagen vedrører den regionale statsadvokat som myndighed, skal sagen forelægges den anden regionale statsadvokat. Sager mod SØIK som myndighed skal forelægges for den regionale statsadvokat. Ansatte ved Rigsadvokaten Politikredsen skal forelægge tiltalespørgsmålet i sager mod ansatte hos Rigsadvokaten for den regionale statsadvokat. Politikredsen skal dog ikke forelægge sagen, når anmeldelsen afvises eller efterforskningen indstilles, jf. retsplejelovens 749, stk. 1 og 2, eller når sigtelsen viser sig grundløs, jf. retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 1. Forelæggelse kan også undlades, når sigtelsen angår mindre alvorlige lovovertrædelser, der ikke indebærer nogen krænkelse af private interesser, og hvor det efter et rimeligt skøn må være utvivlsomt, at der ikke er nogen begrundelse for forelæggelse, f.eks. mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven. Hvis sagen vedrører Rigsadvokaten som myndighed, skal politikredsen via statsadvokaten forelægge sagen for Justitsministeriet, som træffer afgørelse om sagens videre behandling Rettighedsfrakendelse Der bør overvejes, om der er tale om en sag, hvor det kan være relevant at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse efter straffelovens 79 - f.eks., hvis der er tale om sundhedspersonale eller en pædagog eller lignende Supplerende indberetning Hvis der tidligere er foretaget indberetning til Rigsadvokaten, Rigspolitiet eller anden ansættelsesmyndighed i henhold til cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 med ændringer eller Rigspolitiets kundgørelse A I, nr. 10, skal der ske supplerende indberetning om tiltalerejsningen

13 4. Jura 5. Straf og andre retsfølger 5.1. Straffens fastsættelse Skærpende omstændigheder Efter straffelovens 81, nr. 8, skal det ved straffens fastsættelse i almindelig indgå som skærpende omstændighed, at en gerning er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt. Bestemmelsen i straffelovens 81, nr. 8, suppleres af den særlige udmålingsregel i straffelovens 157 a om tortur, hvorefter det ved fastsættelse af straf for en overtrædelse af straffeloven skal indgå som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået ved tortur. Bestemmelsen indeholder endvidere en definition af tortur, der er udformet i lyset af definitionen i FN s torturkonvention. Efter straffelovens 93 b, indtræder der ikke forældelse af strafansvaret for torturhandlinger omfattet af denne særlige strafskærpelsesbestemmelse Formildende omstændigheder Efter straffelovens 82, nr. 12, skal det ved straffens fastsættelse i almindelig indgå som formildende omstændighed, at gerningsmanden på grund af den strafbare handling frakendes en af de i 79 omhandlede rettigheder eller påføres andre følger, der kan sidestilles med straf. Ifølge Kommenteret Straffelov, bemærkningerne til 82, nr. 12, kan der ved strafudmålingen herunder tages hensyn til, at gerningsmanden som følge af lovovertrædelsen er eller må ventes at blive afskediget fra en stilling i offentligt tjeneste Rettighedsfrakendelse Der bør overvejes, om det er relevant at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse efter straffelovens 79 - f.eks., hvis der er tale om sundhedspersonale eller en pædagog eller lignende. 6. Efter dom Hvis der tidligere er foretaget indberetning til Rigsadvokaten, Rigspolitiet eller anden ansættelsesmyndighed i henhold til cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 med ændringereller Rigspolitiets kundgørelse A I, nr. 10, skal der ske indberetning om sagens udfald, herunder om udfaldet af en eventuel ankesag

14 Er der ikke tidligere foretaget indberetning, skal det overvejes, om dommen giver anledning til, at der nu skal ske indberetning til Rigsadvokaten, Rigspolitiet eller anden ansættelsesmyndighed - se ovenfor under pkt , cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 med ændringerog Rigspolitiets kundgørelse A 01, nr. 10 om disciplinærsagers behandling. 7. Love og forarbejder Lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (ny politiklageordning mv.) Cirkulære nr. 64 af 29/07/2005og efterfølgende ændringer: cirkulære nr. 81 af 05/10/2005 og nr. 43 af 31/05/2012 Rigspolitiets Kundgørelse A I, nr. 10 af 31. oktober 2011 om disciplinærsagers behandling Retsplejelovens 97, jf. forvaltningslovens kap

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Forelæggelse og indberetning mv.

Forelæggelse og indberetning mv. Forelæggelse og indberetning mv. RM 3/2016 revideret 11. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 1.1. Alfabetisk oversigt over sagsområder mv. hvor der er fastsat retningslinjer om forelæggelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love 2009/1 LSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-730-0995 Fremsat den 9. december 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling

Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;rettighedsfrakendelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008 og Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2008 og Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2008 og 2009 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2008 og 2009 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2008 og 2009 Behandling af klager

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1 Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv.

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Rettighedsfrakendelse

Rettighedsfrakendelse Rettighedsfrakendelse Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: rettighedsfrakendelse;erhvervsforhold;sundhed; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 5.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet 2 Publikationen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 1999. Behandling af klager over politiet. Indholdsfortegnelse

Rigsadvokatens beretning 1999. Behandling af klager over politiet. Indholdsfortegnelse Rigsadvokatens beretning 1999 Behandling af klager over politiet Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 1999 Købes hos boghandleren eller Statens Information Publikationsafdelingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 170 Offentligt 27-06-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Dok.: MCC40088 Politikontoret Udkast til tale til ministeren

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven)

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold;butikstid;detail; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.12.2016

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

HANS FOGTDAL JESPER HJORTENBERG POLITI KLAGEORDNINGEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS FOGTDAL JESPER HJORTENBERG POLITI KLAGEORDNINGEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HANS FOGTDAL JESPER HJORTENBERG POLITI KLAGEORDNINGEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Politiklageordningen Hans Fogtdal og Jesper Hjortenberg Politiklageordningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

ANALYSE AF MULIGHEDER FOR AT STYRKE UAFHÆNGIGHEDEN I BEHANDLINGEN AF MI- LITÆRE STRAFFESAGER VED FORSVARETS AUDITØRKORPS

ANALYSE AF MULIGHEDER FOR AT STYRKE UAFHÆNGIGHEDEN I BEHANDLINGEN AF MI- LITÆRE STRAFFESAGER VED FORSVARETS AUDITØRKORPS ANALYSE AF MULIGHEDER FOR AT STYRKE UAFHÆNGIGHEDEN I BEHANDLINGEN AF MI- LITÆRE STRAFFESAGER VED FORSVARETS AUDITØRKORPS 1. Baggrund 1.1 Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret Der blev den 10.

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Bilag 1

RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Bilag 1 RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Dette bilag indeholder uddybende bemærkninger vedrørende de enkelte punkter i Rigsadvokatmeddelelse 2/2005 om retningslinier vedrørende meddelere. Til afsnit II Til pkt. 1. Begrebet

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Markedsføring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Markedsføring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Markedsføring Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2017 Status: Gældende Udskrevet: 24.9.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere