KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: LeoVegas Gaming Ltd. LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street Silema SLM 1640 Malta v/ advokat Emil Jurcenoks v/advokatfuldmægtig Rasmus Kamstrup Bogetoft Indklagede: Jacob Folmand Olsen Langdammen 1, st tv 8800 Viborg Parternes påstande: Klagerens påstand: Domænenavnet leo-vegas.dk skal overføres til klageren. Indklagedes påstand: Indklagede har ikke svaret i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 18. juli 2016 med tretten bilag (bilag 1-13). Registreringsdato: Domænenavnet leo-vegas.dk er registreret den 11. november Sagsfremstilling: Af klageskriftet fremgår bl.a. følgende om baggrunden for klagen: 2 Sagsfremstilling 2.1. Sagens Parter Klageren, LeoVegas Gaming Ltd. 1

2 LeoVegas Gaming Ltd. ( LeoVegas ) er et maltesisk selskab, sitftet den 13. februar 2013, som indgår i The LeoVegas Group. The LeoVegas Group har siden 2012 udbudt online casinoydelser og har siden begyndelsen oplevet massiv vækst. The LeoVegas Group har således modtaget flere prestigefyldte priser, blandt andet Best Innovation in Casino i 2013 og Casino Operator of the Year i 2016, og The LeoVegas Group tilbyder i dag mere end 350 forskellige casinospil. For mere information om LeoVegas og The LeoVegas Group henvises til bilag 1. LeoVegas tilbyder primært sine online casinoydelser under domænenavnet leovegas.com, der blev registreret den 12. februar 2011, jf. bilag 2. LeoVegas har også registreret en række nationale domænenavne, der leder hen til leovegas.com, herunder leovegas.dk, der blev oprettet den 11. april 2011, jf. bilag 3. LeoVegas er indehaver af en række internationale og nationale varemærker. LeoVegas er blandt andet indehaver af to EU-varemærker, henholdsvis ordmærket LEOVEGAS, ansøgning indleveret den 23. september 2015 og endelig registrering den 18. januar 2016, jf. bilag 4, og figurmærket Leovegas, ansøgning indleveret den 4. marts 2013 og endelig registrering den 23. juli 2013, jf. bilag 5. Begge varemærker er blandt andet registreret i klasse 41 for casinospil og -virksomhed og udbydelse af onlinespil. Leovegas er i øjeblikket i gang med at opnå en dansk spillelicens, hvilket er en forudsætning for at kunne tilbyde online casinoydelser i Danmark. På nuværende tidspunkt kan en dansk internetbruger derfor ikke få adgang til LeoVegas casinoydelser, hvilket ses, når man fra en dansk IP-adresse besøger hjemmesiden eller Her fremkommer den hjemmeside, der fremlægges som bilag Indklagede Domænenavnet leo-vegas.dk blev den 11. november 2015 registreret anonymt af Indklagede, jf. bilag 7. Indklagedes identitet fremgår ikke af DK Hostmasters Whois database, DK Hostmaster har telefonisk oplyst, at det skyldes, at registranten har navneog adressebeskyttelse i henhold til reglerne i CPR-loven. 2.2 Hjemmesiden Hjemmesiden består af henholdsvis en forside med titlen LeoVegas Bonuskode 2016 og et faneblad med titlen Other Reviews. Screenshots af forsiden fremlægges som bilag 8, mens screenshots af fanebladet Other Reviews fremlægges som bilag 9. Forsiden på indeholder primært beskrivelser af nogle af de spil, som LeoVegas udbyder. Sammen med beskrivelserne er der billeder af spillene og LeoVegas mobil app, og flere steder er der knapper, som indeholder links til andre hjemmesider. Knapperne har teksten Spil nu!, Besøg nu! og Klik for at dreje hjulet! og bærer den same farve, som findes på LeoVegas hjemmesider, jf. for eksempel bilag 1 og 6. Men der linkes ikke til hverken eller I stedet linkes der til den konkurrerende udbyder af casinoydelser Det samme er tilfældet nederst på forsiden, hvor LeoVegas kontaktoplysninger er angivet. Her findes endnu en orange knap med teksten Kontakt nu! og endnu engang linkes der til 2

3 I skrivende stund virker linket til ikke, jf. bilag 10, hvilket formentlig skyldes, at der ikke længere udbydes online casinoydelser via denne hjemmeside, jf. bilag 11. Under fanen Other Reviews beskrives en række andre online casinoudbydere. Under de enkelte beskrivelser af casinoudbyderne findes igen et antal knapper, der linker videre til casinoudbyderne. Se bilag 12 med eksempler herpå. Også i disse beskrivelser ses det dog, at der linkes til en anden casinoudbyder end den, der beskrives. Dette er tilfældet med beskrivelsen af hvor der linkes til hjemmesiden jf. bilag 13. På hjemmesiden findes der tilsyneladende slet ingen links til eller andre as LeoVegas hjemmesider. 3 Anbringender LeoVegas gør overordnet gældende, at den nuværende brug af domænenavnet leovegas.dk er i strid LeoVegas rettigheder efter EU-varemærkeforordningens art. 9(2) og domænelovens 25, stk. 1. Som følge heraf bør domænenavnet leo-vegas.dk overføres til LeoVegas, jf. domænelovens 28, stk. 4, nr EU-varemærkeforordningens art. 9(2) LeoVegas er indehaver af varemærkerettighederne i Danmark til bl.a. ordmærket LEOVEGAS for online casinoydelser, jf. bilag 4. LeoVegas kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen LEOVEGAS, eller betegnelser forvekslelige hermed, i forbindelse med udbud, markedsføring og salg mv. af online casinoydelser, jf. EU-varemærkeforordningens art. 9(2). Den eneste forskel mellem ordmærket LEOVEGAS og domænet leo-vegas.dk der er registreret den 11. november 2015, dvs. efter LeoVegas ansøgning om registrering af de i bilag 4 og 5 nævnte varemærker er tilføjelsen af en bindestreg, da der skal ses bort fra endelsen.dk. Domænenavnet leo-vegas.dk er derfor i realiteten identisk med ordmærket LEOVEGAS; og der foreligger i hvert fald en meget høj grad af mærkelighed. Hjemmesiden indeholder på forsiden en lang beskrivelse af LeoVegas og de spil, som LeoVegas udbyder. Hjemmesiden indeholder endvidere beskrivelser af en lang række af LeoVegas konkurrenter samt links til de pågældende konkurrenters hjemmesider. På forsiden anbefales besøgende endda at benytte en række af LeoVegas konkurrenter, se bilag 8, s. 1: VIGTIG INFO: Leovegas har ikke dansk licens, og vil derfor ikke anbefale dig at spille her, men i stedet på nogle af de fremragende casinoer, som du finder her på siden ala, bet365 casino eller spillehallen.dk Domænenavnet leo-vegas.dk benyttes således både i forbindelse med (uanmodet) markedsføring af LeoVegas online casinoydelser samt i forbindelse med markedsføring 3

4 af og med henblik på at skabe trafik til konkurrerende udbydere af online casinoydelser, som er netop de ydelser, som LeoVegas varemærke er registreret for. På den anførte baggrund må det desuden lægges til grund, at der er tale om erhvervsmæssig brug af domænenavnet leo-vegas.dk. Da domænenavnet leo-vegas.dk, der i realiteten er identisk med LeoVegas registrerede ordmærke LEOVEGAS, anvendes i forbindelse med markedsføring af online casinoydelser, som er netop de ydelser, som LeoVegas varemærke er registreret for, foreligger der risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem hjemmesiden og LeoVegas. Indklagedes brug af domænenavnet leo-vegas.dk udgør dermed en krænkelse af LeoVegas varemærkerettigheder i henhold til EU-varemærkeforordningens art. 9(2)(a) eller (b). 3.2 Domænelovens 25, stk. 1 LeoVegas har siden 2012 udbudt online casinoydelser under dette navn. LeoVegas er desuden indehaver af varemærkeretten i Danmark til bl.a. ordmærket LEOVEGAS samt retten til domnenavnene leovegas.dk og leovegas.com. Da LeoVegas endvidere er ved at få en spillelicens til det danske marked, har LeoVegas en klar og åbenbar interesse i at få overført og kunne disponere over domænenavnet leo-vegas.dk i forbindelse med markedsføring og udbud af LeoVegas online casinoydelser, herunder for at kunne lede internetbrugere videre til hjemmesiderne eller hvis internetbrugerne ved en fejl taster leo-vegas.dk. Det må lægges til grund, at indklagede har kendt til LeoVegas, da indklagede registrerede domænenavnet leo-vegas.dk den 11. november På baggrund af indholdet af hjemmesiden foreligger der endvidere en kraftig formodning for, at domænenavnet leo-vegas.dk er blevet registreret enten med det formål at misbruge domænenavnet til at lede internetbrugere, der søger efter LeoVegas, over til indklagedes hjemmeside og videre til andre online casinoudbydere, eller med det formål at chikanere LeoBegas, bl.a. fordi hjemmesiden er egnet til at skabe forvirring omkring LeoVegas tilstedeværelse på internettet (som det fremgår af bilag 8, indeholder forsiden en række beskrivelser og billeder af LeoVegas spil app, farver og sågar kontaktoplysninger), eller med det formål af sælge domænenavnet til LeoVegas til overpris. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet udgør således en klar overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og LeoVegas har på den anførte baggrund en væsentlig interesse i at få domænenavnet leo-vegas.dk overført straks. Som bilag 1 er fremlagt en række skærmprint af 12. juli 2016 fra hjemmesiden under fanen About LeoVegas. Som bilag 2 er fremlagt udskrift af Whois Record for LeoVegas.com af 12. juli 2016, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren registrerede domænenavnet den 12. februar

5 Som bilag 3 er fremlagt udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database af 12. juli 2016 vedrørende domænenavnet leovegas.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har registreret domænenavnet den 11. april Som bilag 4 har klageren fremlagt udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistrering af ordmærket LEOVEGAS, som er registreret til klageren den 18. januar 2016 med registreringsnummeret Varemærket er registreret i følgende vareklasser: 9 Computerprogrammer; Software; Software til spil; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med personlige computere; Computerprogrammer, der downloades via internettet (software); Computerprogrammer til spil, lykkespil eller chancespil, kasinospil, lotterier, enarmede tyveknægte, væddemål og kortspil. 38 Telekommunikationsvirksomhed; Netværkstransmission af lyd, billeder, signaler og data; Overførsel af data via telekommunikation; Elektronisk netværkskommunikation; Udbydelse af adgang til computernetværk med adgang til spil, information og tjenester vedrørende spil og væddemål gennem internettet og andre netværk eller kommunikationskanaler; Internetportalvirksomhed; Datatransmission via telekommunikationsnetværk; Telefon og mobiltelefontjenesteydelser; Tilrådighedsstillelse af adgang til telekommunikationsnetværk; Tilvejebringelse af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk eller databaser. 41 Underholdningsvirksomhed; Interaktiv underholdning; Underholdningsvirksomhed udbudt online fra en computerdatabase eller via internettet; Arrangering af konkurrencer; Organisering af spil og konkurrencer; Organisering og ledelse af lotterier; Kasino- og spillevirksomhed; Lotterivirksomhed; Væddemålstjenester; Udbydelse af onlinespil; Hasardspil. Som bilag 5 har klageren fremlagt udskrift fra EUIPO vedrørende EU-varemærkeregistrering af nedenstående figurmærke, som er registreret til klageren den 23. juli 2013 med registreringsnummeret Varemærket er registreret i samme vareklasser som klagerens ordmærke (ovenfor). Som bilag 6 er fremlagt skærmprint af klagerens hjemmeside under domænenavnet leovegas.dk, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Service not available Unfortunately you cannot access LeoVegas from your current location 5

6 Som bilag 7 er fremlagt udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet leo-vegas.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet blev registreret den 11. november 2015, og at informationen vedrørende registrantforholdene ikke er offentligt tilgængelig. Som bilag 8-13 har klageren fremlagt en lang række skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet leo-vegas.dk og de hjemmesider, som der linkes til under fanen Other Reviews. De fremlagte skærmprint er i det væsentlige i overensstemmelse med klagerens beskrivelse heraf (ovenfor), dog således, at der ikke af de fremlagte skærmprint umiddelbart kan konstateres links til Ved opslag på leo-vegas.dk den 22. juli 2016 fremkom en hjemmeside, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på leo-vegas.dk den 20. november 2016 blev sekretariatet automatisk viderestillet til hjemmesiden hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: 6

7 Ved aktivering af V-symbolet på hjemmesiden den 20. november 2016 fremkom følgende skærmbillede: 7

8 Ved aktivering af billedet med teksten Få 50 kr. uden indskud og op til kr. i velkomstbonus og Opret konto den 20. november 2016 blev sekretariatet viderestillet til klagerens hjemmeside Ved opslag på klagerens domænenavn leovegas.dk den 20. november 2016 blev sekretariatet automatisk viderestillet til hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Endvidere bemærkes, at sekretariatet ved opslag på klagerens hjemmeside den 20. november 2016 har konstateret følgende tekst nederst på forsiden: LeoVegas opererer under en licens udstedt af den Danske Spillemyndighed (spillemyndigheden.dk/) som holder driften af spilletjenester under opsyn. Licensen er dateret d. 3. oktober 2016 og er gældende fra d. 4. oktober CVR Ved sekretariatets opslag i DK Hostmasters WHOIS-database på domænenavnet vegasbonuskode.dk den 20. november 2016 fremgik det, at domænenavnet er registreret den 9. november 2014 af BETTER COLLECTIVE A/S, Toldbodgade 12, 2. bagh., 1253 København K. Registranten er således ikke identisk med indklagede. Det fremgik endvidere, at domænenavnet er registreret til bruger-id BCA855-DK. Ved sekretariatets opslag i DK Hostmasters WHOIS-database på bruger-id BCA855-DK den 20. november fremgik det, at der under det pågældende bruger-id er registreret i alt 107 domænenavne, hvoraf hovedparten relaterer sig til kasino, betting og bonuskoder. 8

9 Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 20. november 2016 på leo-vegas blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte klageren eller omtale af klageren, herunder en række henvisninger til hjemmesider, hvor internetbrugere kan opnå bonuskoder til at spille hos klageren, hvoraf ét resultat henviste til hjemmesiden Ved en søgning i Google den 20. november 2016 på leovegas blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte klageren eller omtale af klageren, herunder en række henvisninger til hjemmesider, hvor internetbrugere kan opnå bonuskoder til at spille hos klageren, hvoraf ét resultat henviste til hjemmesiden Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 2012 har udbudt online kasino-ydelser under navnet LeoVegas, at klageren er indehaver af varemærkerettighederne i Danmark til bl.a. ordmærket LEOVEGAS for online kasino-ydelser, at klageren derfor kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen LEOVEGAS, eller betegnelser forvekslelige hermed, i forbindelse med udbud, markedsføring og salg af online kasino-ydelser, jf. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, at domænenavnet i realiteten er identisk med ordmærket LEOVEGAS på nær tilføjelsen af en bindestreg, at der således i hvert fald foreligger en meget høj grad af mærkelighed, at forsiden af hjemmesiden på indeholder en lang beskrivelse af klageren og de spil, som klageren udbyder, at hjemmesiden desuden indeholder beskrivelser af en lang række af klagerens konkurrenter samt links til disse konkurrenters hjemmesider, at det på forsiden anbefales besøgende at benytte en række af klagerens konkurrenter, at domænenavnet således benyttes i forbindelse med (uanmodet) markedsføring af klagerens ydelser samt i forbindelse med markedsføring af og mhp. at skabe trafik til konkurrerende udbydere af online kasino-ydelser, som er netop de ydelser, klagerens varemærke er registreret for, at der således er tale om erhvervsmæssig brug af domænenavnet, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem hjemmesiden og klageren, at indklagedes brug af domænenavnet leo-vegas.dk således udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder i henhold til varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra a eller b, at klageren desuden er i færd med at få spillelicens til det danske marked, at klageren således har en klar og åbenbar interesse i at få overført og kunne disponere over domænenavnet leo-vegas.dk i forbindelse med markedsføring og udbud af klagerens ydelser, herunder for at kunne lede internetbrugere videre til hjemmesiderne eller hvis internetbrugerne ved en fejl taster leovegas.dk, at det må lægges til grund, at indklagede har kendt til klageren, da indklagedes registrerede domænenavnet, at der endvidere foreligger en kraftig formodning for, at domænenavnet er blevet registreret enten med det formål at misbruge domænenavnet til at lede internetbrugere, der søger efter 9

10 klageren, over til indklagedes hjemmeside og videre til andre online kasino-udbydere, eller med det formål at chikanere klageren, bl.a. fordi hjemmesiden er egnet til at skabe forvirring omkring klagerens tilstedeværelse på internettet, eller med det formål at sælge domænenavnet til klageren til overpris, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet således også udgør en klar overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og at domænenavnet leo-vegas.dk derfor skal overføres til klageren straks. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til at overveje, om indklagedes brug af domænenavnet leo-vegas.dk er i strid med klagerens kendetegnsrettigheder. Klageren er indehaver af EU-varemærkeregistrering af ordmærket LEOVEGAS og et figurmærke (med samme tekst) i vareklasserne 9, 38 og 41 for bl.a. kasino- og spillevirksomhed og udbydelse af onlinespil. Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, som er affattet således: Artikel 9 Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. 2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller 10

11 ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé. Domænenavnet leo-vegas.dk er foruden en bindestreg identisk med klagerens varemærke. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden 2012 har drevet et online-kasino under navnet LeoVegas, som er blevet godkendt af Spillemyndigheden i Danmark den 4. oktober 2016, at klageren har registreret domænenavnene leovegas.dk og leovegas.com i henholdsvis 2011 og 2012, og at betegnelsen LeoVegas på internettet entydigt forbindes med klageren. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet leo-vegas.dk den 11. november 2015 var bekendt med klageren og klagerens online-kasino. Klagenævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at indklagede i en periode har anvendt domænenavnet leo-vegas.dk til at omtale klageren og klagerens online-kasino samtidig med, at indklagede har omtalt en række hjemmesider, som konkurrerer med klageren. Klagenævnet lægger endelig til grund, at indklagede sidenhen har viderestillet domænenavnet til hjemmesiden under domænenavnet vegasbonuskode.dk, hvorpå bl.a. findes oplysninger om bonuskoder til at spille hos klageren samt en række links til klagerens hjemmeside Klagenævnet finder, at klageren kan forbyde denne brug efter EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2. Sagens oplysninger giver ikke klagenævnet grundlag for at fastslå, at indklagede har nogen retmæssig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet leo-vegas.dk. På denne baggrund finder klagenævnet, at der består en formodning for, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet leo-vegas.dk er at lede internetbrugere, der søger efter klageren og klagerens online-kasino, over til indklagedes hjemmeside med henblik på enten at henvise internetbrugere til klagerens konkurrenter eller at tjene penge på de annoncer, der vises om bonuskoder mm. Indklagede, der ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Der foreligger herved også en klar overtrædelse af 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Jacob Folmand Olsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet leo-vegas.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, LeoVegas Gaming Ltd. Overførslen gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 11

12 Dato: 20. december 2016 Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 12

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0158 Klager: Can t Live Without It, Inc. 50 West 17 th Street, Floor 12 New York, NY 10011 USA v/ Morten Solum Karlstrøm, Ploughmann Vingtoft a/s Indklagede: KAAS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0082 Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th. 2200 København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade 26 6950 Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0263 Klager: Danske Spil A/S Korsdal 135 2605 Brøndby v/legal manager cand.jur. Anne-Louise Bargelius Andersen Zeusmark Consulting Group ApS Indklagede: Lotto Online

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0130 Klager: Instagram, LLC 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 USA v/ David Taylor, Hogan Lovells (Paris) LLP Indklagede: Zhou Murong Nanshan 518000 Shenzen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0061 Klager: Lyoness Danmark ApS Bomhusvej 13, st. th. 2100 København Ø Indklagede: Onlineafdelingen ApS Vallensbækvej 20 A, 3. tv. 2605 Brøndby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0084 Klager: HESTRA-Handsken AB P.O. Box 116 Hestra Sverige v/advokat Erik Esaiasson Indklagede: Asher Ramirez P.O. Box 887, 9543 Mauris. Ave 2252 Lithgow Australien

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0074 Klager: Family Group ApS Lysholt Alle 2 7430 Ikast Indklagede: Arvid Kristiansen Strandgårdsvænget 47 5600 Faaborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0087 Klager: TMG Invest ApS og koncernforbundne selskaber med samme adresse Terp Skovvej 56, st. 8260 Viby J v/advokat Niels de Wolff Indklagede: Abildskou A/S Graham

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere