KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: LeoVegas Gaming Ltd. LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street Silema SLM 1640 Malta v/ advokat Emil Jurcenoks v/advokatfuldmægtig Rasmus Kamstrup Bogetoft Indklagede: Jacob Folmand Olsen Langdammen 1, st tv 8800 Viborg Parternes påstande: Klagerens påstand: Domænenavnet leo-vegas.dk skal overføres til klageren. Indklagedes påstand: Indklagede har ikke svaret i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 18. juli 2016 med tretten bilag (bilag 1-13). Registreringsdato: Domænenavnet leo-vegas.dk er registreret den 11. november Sagsfremstilling: Af klageskriftet fremgår bl.a. følgende om baggrunden for klagen: 2 Sagsfremstilling 2.1. Sagens Parter Klageren, LeoVegas Gaming Ltd. 1

2 LeoVegas Gaming Ltd. ( LeoVegas ) er et maltesisk selskab, sitftet den 13. februar 2013, som indgår i The LeoVegas Group. The LeoVegas Group har siden 2012 udbudt online casinoydelser og har siden begyndelsen oplevet massiv vækst. The LeoVegas Group har således modtaget flere prestigefyldte priser, blandt andet Best Innovation in Casino i 2013 og Casino Operator of the Year i 2016, og The LeoVegas Group tilbyder i dag mere end 350 forskellige casinospil. For mere information om LeoVegas og The LeoVegas Group henvises til bilag 1. LeoVegas tilbyder primært sine online casinoydelser under domænenavnet leovegas.com, der blev registreret den 12. februar 2011, jf. bilag 2. LeoVegas har også registreret en række nationale domænenavne, der leder hen til leovegas.com, herunder leovegas.dk, der blev oprettet den 11. april 2011, jf. bilag 3. LeoVegas er indehaver af en række internationale og nationale varemærker. LeoVegas er blandt andet indehaver af to EU-varemærker, henholdsvis ordmærket LEOVEGAS, ansøgning indleveret den 23. september 2015 og endelig registrering den 18. januar 2016, jf. bilag 4, og figurmærket Leovegas, ansøgning indleveret den 4. marts 2013 og endelig registrering den 23. juli 2013, jf. bilag 5. Begge varemærker er blandt andet registreret i klasse 41 for casinospil og -virksomhed og udbydelse af onlinespil. Leovegas er i øjeblikket i gang med at opnå en dansk spillelicens, hvilket er en forudsætning for at kunne tilbyde online casinoydelser i Danmark. På nuværende tidspunkt kan en dansk internetbruger derfor ikke få adgang til LeoVegas casinoydelser, hvilket ses, når man fra en dansk IP-adresse besøger hjemmesiden eller Her fremkommer den hjemmeside, der fremlægges som bilag Indklagede Domænenavnet leo-vegas.dk blev den 11. november 2015 registreret anonymt af Indklagede, jf. bilag 7. Indklagedes identitet fremgår ikke af DK Hostmasters Whois database, DK Hostmaster har telefonisk oplyst, at det skyldes, at registranten har navneog adressebeskyttelse i henhold til reglerne i CPR-loven. 2.2 Hjemmesiden Hjemmesiden består af henholdsvis en forside med titlen LeoVegas Bonuskode 2016 og et faneblad med titlen Other Reviews. Screenshots af forsiden fremlægges som bilag 8, mens screenshots af fanebladet Other Reviews fremlægges som bilag 9. Forsiden på indeholder primært beskrivelser af nogle af de spil, som LeoVegas udbyder. Sammen med beskrivelserne er der billeder af spillene og LeoVegas mobil app, og flere steder er der knapper, som indeholder links til andre hjemmesider. Knapperne har teksten Spil nu!, Besøg nu! og Klik for at dreje hjulet! og bærer den same farve, som findes på LeoVegas hjemmesider, jf. for eksempel bilag 1 og 6. Men der linkes ikke til hverken eller I stedet linkes der til den konkurrerende udbyder af casinoydelser Det samme er tilfældet nederst på forsiden, hvor LeoVegas kontaktoplysninger er angivet. Her findes endnu en orange knap med teksten Kontakt nu! og endnu engang linkes der til 2

3 I skrivende stund virker linket til ikke, jf. bilag 10, hvilket formentlig skyldes, at der ikke længere udbydes online casinoydelser via denne hjemmeside, jf. bilag 11. Under fanen Other Reviews beskrives en række andre online casinoudbydere. Under de enkelte beskrivelser af casinoudbyderne findes igen et antal knapper, der linker videre til casinoudbyderne. Se bilag 12 med eksempler herpå. Også i disse beskrivelser ses det dog, at der linkes til en anden casinoudbyder end den, der beskrives. Dette er tilfældet med beskrivelsen af hvor der linkes til hjemmesiden jf. bilag 13. På hjemmesiden findes der tilsyneladende slet ingen links til eller andre as LeoVegas hjemmesider. 3 Anbringender LeoVegas gør overordnet gældende, at den nuværende brug af domænenavnet leovegas.dk er i strid LeoVegas rettigheder efter EU-varemærkeforordningens art. 9(2) og domænelovens 25, stk. 1. Som følge heraf bør domænenavnet leo-vegas.dk overføres til LeoVegas, jf. domænelovens 28, stk. 4, nr EU-varemærkeforordningens art. 9(2) LeoVegas er indehaver af varemærkerettighederne i Danmark til bl.a. ordmærket LEOVEGAS for online casinoydelser, jf. bilag 4. LeoVegas kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen LEOVEGAS, eller betegnelser forvekslelige hermed, i forbindelse med udbud, markedsføring og salg mv. af online casinoydelser, jf. EU-varemærkeforordningens art. 9(2). Den eneste forskel mellem ordmærket LEOVEGAS og domænet leo-vegas.dk der er registreret den 11. november 2015, dvs. efter LeoVegas ansøgning om registrering af de i bilag 4 og 5 nævnte varemærker er tilføjelsen af en bindestreg, da der skal ses bort fra endelsen.dk. Domænenavnet leo-vegas.dk er derfor i realiteten identisk med ordmærket LEOVEGAS; og der foreligger i hvert fald en meget høj grad af mærkelighed. Hjemmesiden indeholder på forsiden en lang beskrivelse af LeoVegas og de spil, som LeoVegas udbyder. Hjemmesiden indeholder endvidere beskrivelser af en lang række af LeoVegas konkurrenter samt links til de pågældende konkurrenters hjemmesider. På forsiden anbefales besøgende endda at benytte en række af LeoVegas konkurrenter, se bilag 8, s. 1: VIGTIG INFO: Leovegas har ikke dansk licens, og vil derfor ikke anbefale dig at spille her, men i stedet på nogle af de fremragende casinoer, som du finder her på siden ala, bet365 casino eller spillehallen.dk Domænenavnet leo-vegas.dk benyttes således både i forbindelse med (uanmodet) markedsføring af LeoVegas online casinoydelser samt i forbindelse med markedsføring 3

4 af og med henblik på at skabe trafik til konkurrerende udbydere af online casinoydelser, som er netop de ydelser, som LeoVegas varemærke er registreret for. På den anførte baggrund må det desuden lægges til grund, at der er tale om erhvervsmæssig brug af domænenavnet leo-vegas.dk. Da domænenavnet leo-vegas.dk, der i realiteten er identisk med LeoVegas registrerede ordmærke LEOVEGAS, anvendes i forbindelse med markedsføring af online casinoydelser, som er netop de ydelser, som LeoVegas varemærke er registreret for, foreligger der risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem hjemmesiden og LeoVegas. Indklagedes brug af domænenavnet leo-vegas.dk udgør dermed en krænkelse af LeoVegas varemærkerettigheder i henhold til EU-varemærkeforordningens art. 9(2)(a) eller (b). 3.2 Domænelovens 25, stk. 1 LeoVegas har siden 2012 udbudt online casinoydelser under dette navn. LeoVegas er desuden indehaver af varemærkeretten i Danmark til bl.a. ordmærket LEOVEGAS samt retten til domnenavnene leovegas.dk og leovegas.com. Da LeoVegas endvidere er ved at få en spillelicens til det danske marked, har LeoVegas en klar og åbenbar interesse i at få overført og kunne disponere over domænenavnet leo-vegas.dk i forbindelse med markedsføring og udbud af LeoVegas online casinoydelser, herunder for at kunne lede internetbrugere videre til hjemmesiderne eller hvis internetbrugerne ved en fejl taster leo-vegas.dk. Det må lægges til grund, at indklagede har kendt til LeoVegas, da indklagede registrerede domænenavnet leo-vegas.dk den 11. november På baggrund af indholdet af hjemmesiden foreligger der endvidere en kraftig formodning for, at domænenavnet leo-vegas.dk er blevet registreret enten med det formål at misbruge domænenavnet til at lede internetbrugere, der søger efter LeoVegas, over til indklagedes hjemmeside og videre til andre online casinoudbydere, eller med det formål at chikanere LeoBegas, bl.a. fordi hjemmesiden er egnet til at skabe forvirring omkring LeoVegas tilstedeværelse på internettet (som det fremgår af bilag 8, indeholder forsiden en række beskrivelser og billeder af LeoVegas spil app, farver og sågar kontaktoplysninger), eller med det formål af sælge domænenavnet til LeoVegas til overpris. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet udgør således en klar overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og LeoVegas har på den anførte baggrund en væsentlig interesse i at få domænenavnet leo-vegas.dk overført straks. Som bilag 1 er fremlagt en række skærmprint af 12. juli 2016 fra hjemmesiden under fanen About LeoVegas. Som bilag 2 er fremlagt udskrift af Whois Record for LeoVegas.com af 12. juli 2016, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren registrerede domænenavnet den 12. februar

5 Som bilag 3 er fremlagt udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database af 12. juli 2016 vedrørende domænenavnet leovegas.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har registreret domænenavnet den 11. april Som bilag 4 har klageren fremlagt udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistrering af ordmærket LEOVEGAS, som er registreret til klageren den 18. januar 2016 med registreringsnummeret Varemærket er registreret i følgende vareklasser: 9 Computerprogrammer; Software; Software til spil; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med personlige computere; Computerprogrammer, der downloades via internettet (software); Computerprogrammer til spil, lykkespil eller chancespil, kasinospil, lotterier, enarmede tyveknægte, væddemål og kortspil. 38 Telekommunikationsvirksomhed; Netværkstransmission af lyd, billeder, signaler og data; Overførsel af data via telekommunikation; Elektronisk netværkskommunikation; Udbydelse af adgang til computernetværk med adgang til spil, information og tjenester vedrørende spil og væddemål gennem internettet og andre netværk eller kommunikationskanaler; Internetportalvirksomhed; Datatransmission via telekommunikationsnetværk; Telefon og mobiltelefontjenesteydelser; Tilrådighedsstillelse af adgang til telekommunikationsnetværk; Tilvejebringelse af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk eller databaser. 41 Underholdningsvirksomhed; Interaktiv underholdning; Underholdningsvirksomhed udbudt online fra en computerdatabase eller via internettet; Arrangering af konkurrencer; Organisering af spil og konkurrencer; Organisering og ledelse af lotterier; Kasino- og spillevirksomhed; Lotterivirksomhed; Væddemålstjenester; Udbydelse af onlinespil; Hasardspil. Som bilag 5 har klageren fremlagt udskrift fra EUIPO vedrørende EU-varemærkeregistrering af nedenstående figurmærke, som er registreret til klageren den 23. juli 2013 med registreringsnummeret Varemærket er registreret i samme vareklasser som klagerens ordmærke (ovenfor). Som bilag 6 er fremlagt skærmprint af klagerens hjemmeside under domænenavnet leovegas.dk, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Service not available Unfortunately you cannot access LeoVegas from your current location 5

6 Som bilag 7 er fremlagt udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet leo-vegas.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet blev registreret den 11. november 2015, og at informationen vedrørende registrantforholdene ikke er offentligt tilgængelig. Som bilag 8-13 har klageren fremlagt en lang række skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet leo-vegas.dk og de hjemmesider, som der linkes til under fanen Other Reviews. De fremlagte skærmprint er i det væsentlige i overensstemmelse med klagerens beskrivelse heraf (ovenfor), dog således, at der ikke af de fremlagte skærmprint umiddelbart kan konstateres links til Ved opslag på leo-vegas.dk den 22. juli 2016 fremkom en hjemmeside, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på leo-vegas.dk den 20. november 2016 blev sekretariatet automatisk viderestillet til hjemmesiden hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: 6

7 Ved aktivering af V-symbolet på hjemmesiden den 20. november 2016 fremkom følgende skærmbillede: 7

8 Ved aktivering af billedet med teksten Få 50 kr. uden indskud og op til kr. i velkomstbonus og Opret konto den 20. november 2016 blev sekretariatet viderestillet til klagerens hjemmeside Ved opslag på klagerens domænenavn leovegas.dk den 20. november 2016 blev sekretariatet automatisk viderestillet til hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Endvidere bemærkes, at sekretariatet ved opslag på klagerens hjemmeside den 20. november 2016 har konstateret følgende tekst nederst på forsiden: LeoVegas opererer under en licens udstedt af den Danske Spillemyndighed (spillemyndigheden.dk/) som holder driften af spilletjenester under opsyn. Licensen er dateret d. 3. oktober 2016 og er gældende fra d. 4. oktober CVR Ved sekretariatets opslag i DK Hostmasters WHOIS-database på domænenavnet vegasbonuskode.dk den 20. november 2016 fremgik det, at domænenavnet er registreret den 9. november 2014 af BETTER COLLECTIVE A/S, Toldbodgade 12, 2. bagh., 1253 København K. Registranten er således ikke identisk med indklagede. Det fremgik endvidere, at domænenavnet er registreret til bruger-id BCA855-DK. Ved sekretariatets opslag i DK Hostmasters WHOIS-database på bruger-id BCA855-DK den 20. november fremgik det, at der under det pågældende bruger-id er registreret i alt 107 domænenavne, hvoraf hovedparten relaterer sig til kasino, betting og bonuskoder. 8

9 Ved en søgning i Google ( den 20. november 2016 på leo-vegas blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte klageren eller omtale af klageren, herunder en række henvisninger til hjemmesider, hvor internetbrugere kan opnå bonuskoder til at spille hos klageren, hvoraf ét resultat henviste til hjemmesiden Ved en søgning i Google den 20. november 2016 på leovegas blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte klageren eller omtale af klageren, herunder en række henvisninger til hjemmesider, hvor internetbrugere kan opnå bonuskoder til at spille hos klageren, hvoraf ét resultat henviste til hjemmesiden Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 2012 har udbudt online kasino-ydelser under navnet LeoVegas, at klageren er indehaver af varemærkerettighederne i Danmark til bl.a. ordmærket LEOVEGAS for online kasino-ydelser, at klageren derfor kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen LEOVEGAS, eller betegnelser forvekslelige hermed, i forbindelse med udbud, markedsføring og salg af online kasino-ydelser, jf. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, at domænenavnet i realiteten er identisk med ordmærket LEOVEGAS på nær tilføjelsen af en bindestreg, at der således i hvert fald foreligger en meget høj grad af mærkelighed, at forsiden af hjemmesiden på indeholder en lang beskrivelse af klageren og de spil, som klageren udbyder, at hjemmesiden desuden indeholder beskrivelser af en lang række af klagerens konkurrenter samt links til disse konkurrenters hjemmesider, at det på forsiden anbefales besøgende at benytte en række af klagerens konkurrenter, at domænenavnet således benyttes i forbindelse med (uanmodet) markedsføring af klagerens ydelser samt i forbindelse med markedsføring af og mhp. at skabe trafik til konkurrerende udbydere af online kasino-ydelser, som er netop de ydelser, klagerens varemærke er registreret for, at der således er tale om erhvervsmæssig brug af domænenavnet, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem hjemmesiden og klageren, at indklagedes brug af domænenavnet leo-vegas.dk således udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder i henhold til varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra a eller b, at klageren desuden er i færd med at få spillelicens til det danske marked, at klageren således har en klar og åbenbar interesse i at få overført og kunne disponere over domænenavnet leo-vegas.dk i forbindelse med markedsføring og udbud af klagerens ydelser, herunder for at kunne lede internetbrugere videre til hjemmesiderne eller hvis internetbrugerne ved en fejl taster leovegas.dk, at det må lægges til grund, at indklagede har kendt til klageren, da indklagedes registrerede domænenavnet, at der endvidere foreligger en kraftig formodning for, at domænenavnet er blevet registreret enten med det formål at misbruge domænenavnet til at lede internetbrugere, der søger efter 9

10 klageren, over til indklagedes hjemmeside og videre til andre online kasino-udbydere, eller med det formål at chikanere klageren, bl.a. fordi hjemmesiden er egnet til at skabe forvirring omkring klagerens tilstedeværelse på internettet, eller med det formål at sælge domænenavnet til klageren til overpris, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet således også udgør en klar overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og at domænenavnet leo-vegas.dk derfor skal overføres til klageren straks. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til at overveje, om indklagedes brug af domænenavnet leo-vegas.dk er i strid med klagerens kendetegnsrettigheder. Klageren er indehaver af EU-varemærkeregistrering af ordmærket LEOVEGAS og et figurmærke (med samme tekst) i vareklasserne 9, 38 og 41 for bl.a. kasino- og spillevirksomhed og udbydelse af onlinespil. Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, som er affattet således: Artikel 9 Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. 2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller 10

11 ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé. Domænenavnet leo-vegas.dk er foruden en bindestreg identisk med klagerens varemærke. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden 2012 har drevet et online-kasino under navnet LeoVegas, som er blevet godkendt af Spillemyndigheden i Danmark den 4. oktober 2016, at klageren har registreret domænenavnene leovegas.dk og leovegas.com i henholdsvis 2011 og 2012, og at betegnelsen LeoVegas på internettet entydigt forbindes med klageren. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet leo-vegas.dk den 11. november 2015 var bekendt med klageren og klagerens online-kasino. Klagenævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at indklagede i en periode har anvendt domænenavnet leo-vegas.dk til at omtale klageren og klagerens online-kasino samtidig med, at indklagede har omtalt en række hjemmesider, som konkurrerer med klageren. Klagenævnet lægger endelig til grund, at indklagede sidenhen har viderestillet domænenavnet til hjemmesiden under domænenavnet vegasbonuskode.dk, hvorpå bl.a. findes oplysninger om bonuskoder til at spille hos klageren samt en række links til klagerens hjemmeside Klagenævnet finder, at klageren kan forbyde denne brug efter EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2. Sagens oplysninger giver ikke klagenævnet grundlag for at fastslå, at indklagede har nogen retmæssig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet leo-vegas.dk. På denne baggrund finder klagenævnet, at der består en formodning for, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet leo-vegas.dk er at lede internetbrugere, der søger efter klageren og klagerens online-kasino, over til indklagedes hjemmeside med henblik på enten at henvise internetbrugere til klagerens konkurrenter eller at tjene penge på de annoncer, der vises om bonuskoder mm. Indklagede, der ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Der foreligger herved også en klar overtrædelse af 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Jacob Folmand Olsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet leo-vegas.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, LeoVegas Gaming Ltd. Overførslen gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 11

12 Dato: 20. december 2016 Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 12

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1632

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1632 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1632 Klager: Urban Outfitters, Inc. 5000 South Broad Street Philadelphia, PA 19112 USA v/budde Schou A/S Indklagede: EDOCO LTD. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1383 og 1384 Klager: Wauw Gaming Malta Ltd. 171, Old Bakery Street Valletta Malta Indklagede: Kim Mathiesen Høje Taastrup Boulevard 49, 2.sal 2630 Taastrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0212 Klager: SPAMfighter ApS Nattergalevej 6, 2 sal 2400 København NV Indklagede: Download Central ApS Wichmandsgade 11, 1 sal 5000 Odense C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1546

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1546 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1546 Klager: Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (tidl. j.nr. 1877)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (tidl. j.nr. 1877) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0132 (tidl. j.nr. 1877) Klager: Resurs Bank AB Box 22209 250 25 Helsingborg v/advokat Hugo Wernbro, Malmö Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0008 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød v/advokat Mette Kaasing Marstrand Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere