Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til"

Transkript

1 Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens: Personer i job er fraflyttet Vestsjælland og - og er flyttet til kommunerne omkring hovedstaden. Samtidig er personer uden job rykket den anden vej fra kommuner omkring hovedstaden til Vestsjælland og -. Udviklingen er medvirkende til at polarisere og dele Danmark mellem vækstområder og udkantsområder. af analysechef Jonas Schytz Juul 11. oktober 2017 og stud.polit Solveig Prag Blicher Analysens hovedkonklusioner I denne analyse kortlægges det, hvordan flyttemønstre mellem kommuner over en 25- årig periode har påvirket beboersammensætningen i landets kommuner frem til i dag. Generelt er de beskæftigede rykket fra udkantsområder til hovedstadsområdet og Østjylland. I de kommuner, hvor nettofraflytning af beskæftigede er størst, svarer det til pct. af befolkningen bosat i kommunen i dag. Dér hvor nettotilflytningen af beskæftigede er størst, svarer det til omkring 15 pct. af befolkningen i kommunerne i dag. I de kommuner med størst nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister udgør nettotilflyttere op til 1/5 af alle kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i kommunen., Langeland og er de eneste kommuner, som både er blandt de 15 kommuner med størst nettofraflytning af beskæftigede og størst nettotilflytning af ikke-beskæftigede. Egedal, Furesø og Vallensbæk er de eneste kommuner, som både er blandt de 15 kommuner med størst nettotilflytning af beskæftigede og størst nettofraflytning af ikke-beskæftigede. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal V

2 Der er stor forskel på beboersammensætningen i landets kommuner. Eksempelvis er beskæftigelsesfrekvensen på omkring 85 pct. i de kommuner, hvor den er højest, mens den er på under 70 pct. i de kommuner, hvor den er lavest. Samtidig er andelen af personer i de arbejdsdygtige aldre, der er på overførsler, næsten 3 gange så høj i nogle udkantskommuner som i Gentofte, Rudersdal og Allerød. 1 En del af disse store forskelle skyldes, at der er en nettofraflytning af beskæftigede fra udkantskommunerne og en nettotilflytning af personer, der ikke er beskæftigede. Omvendt har flere af kommunerne omkring hovedstaden en nettotilflytning af beskæftigede, mens ikke-beskæftigede fraflytter kommunen. I denne analyse undersøges disse flyttemønstre mellem kommunerne nærmere. Konkret er der set på de årige i dag, som også boede i Danmark for 25 år siden. For denne gruppe er det undersøgt, hvor de bor i dag, og om de er beskæftigede eller ej. Dette er sammenholdt med deres bopæl for 25 år siden. Analysen viser således, hvordan de samlede flyttemønstre over en 25-årig periode påvirker beboersammensætningen i kommunerne i dag. Med denne opgørelse er summen af nettoflytningerne mellem kommunerne altså pr. definition 0. Beskæftigede fraflytter udkantskommuner og flytter til kommuner omkring og Der er en generel tendens til, at de beskæftigede fraflytter udkantsområderne og tilflytter kommuner omkring hovedstaden samt Østjylland. I figur 1 er der vist de samlede nettoflyttemønstre for beskæftigede mellem kommunerne. I figuren er de grå kommuner de steder, hvor der er en nettofraflytning af beskæftigede set over perioden. Den lyseste grå farve er de 25 kommuner med den største fraflytning af beskæftigede opgjort i forhold til befolkningen i dag. De kommuner med den største nettofraflytning i perioden er beliggende i Sønderjylland, Vestjylland, Nordjylland samt en række ø-kommuner som Langeland, og. For de kommuner med den største fraflytning svarer nettofraflytningen af beskæftigede til pct. af befolkningen i alderen år bosat i kommunen i dag. I figuren er de to blå farver de kommuner, der har haft en nettotilflytning af beskæftigede fra de andre kommuner i perioden. De 23 kommuner med den største tilflytning af beskæftigede er vist med den mørkeblå farve. Af kortet ses det, at disse kommuner først og fremmest er beliggende omkring hovedstaden og tæt ved. Derudover ses det af kortet, at en række kommuner ved trekantsområdet har haft en nettotilflytning af beskæftigede i perioden. For de kommuner med den relativt største tilflytning af beskæftigede udgør tilflytningen pct. af den nuværende befolkning i kommunen i alderen år. 1 Se en uddybning af de kommunale forskelle i Store sociale forskelle mellem kommunerne, AE

3 Figur 1. Nettotilflytning af beskæftigede mellem kommuner, Tilflytning af beskæftigede ekskl. studerende og indvandrere -31,2 - (-7,3) (25 kommuner) -7,3-0 (25 kommuner) 0-6,4 (24 kommuner) 6,4-15,6 (23 kommuner) Anm: Der er set på flyttemønstre for årige som er bosat i Danmark i både 1990 og Bopælen i 1990 er sammenholdt med bopæl i 2015 samt beskæftigelsesstatus i Dette er uddybet i metodeboksen I tabel 1 er de 15 kommuner med den største relative nettofraflytning af beskæftigede vist. Af tabellen ses det, at Albertslund er den kommune med den største relative nettofraflytning af beskæftigede set over den 25-årige periode. Samlet er der netto færre beskæftigede personer bosat i Albertslund i 2015, end der ville have været opgjort på bopæl i Det svarer til 31 pct. af den årige befolkning bosat i Albertslund i dag. Af tabellen fremgår det også, at en række af de kommuner med størst nettofraflytning af beskæftigede er udkantskommuner. Efter Albertslund er det således Lemvig, Tønder og, der har haft den største nettofraflytning af beskæftigede svarende til pct. af den nuværende befolkning i samme aldersgruppe. Det skal dog bemærkes, at der alene fokuseres på nettoflytninger mellem kommunerne, og indvandring er derfor ikke med. Flyttemønstre inkl. indvandring er opgjort i bilag A til sidst i analysen. 3

4 Tabel kommuner med størst relativ nettofraflytning af beskæftigede, Antal Pct. af alle årige bosat i kommunen i 2015 Albertslund ,2 Lemvig ,2 Tønder , ,6 Struer ,3 Ishøj ,6 Ærø ,8 Morsø , , , ,2 Langeland ,0 -Skjern ,5 Vesthimmerlands ,8 Aabenraa ,7 Hele Danmark 0 0,0 I tabel 2 er vist de 15 kommuner med den relativt største nettotilflytning af beskæftigede over den 25- årige periode. Helt i top er Dragør, Frederiksberg, Hillerød og Gentofte, hvor tilflytningen af beskæftigede svarer til omkring 15 pct. af den nuværende befolkning i kommunerne. Generelt er det kommuner omkring Hovedstaden eller tæt på, der optræder på top 15 over kommuner med den relativt største nettotilflytning af beskæftigede. Lige uden for top 15 er s Kommune, der opgjort på antal har haft den største nettotilflytning af beskæftigede på godt personer. 4

5 Tabel kommuner med størst relativ nettotilflytning af beskæftigede, Antal Pct. af alle årige bosat i kommunen i 2015 Dragør ,6 Frederiksberg ,1 Hillerød ,3 Gentofte ,0 Skanderborg ,5 Lyngby-Taarbæk ,3 Tårnby ,6 Favrskov ,3 Roskilde ,7 Rudersdal ,4 Vallensbæk 630 8,2 Furesø ,9 Egedal ,9 Stevns 890 7,9 Gribskov ,6 Hele Danmark 0 0,0 Personer uden job er flyttet fra hovedstadsområdet til Vest- og Sydsjælland Man kunne tro, at flyttemønsteret for de beskæftigede er en generel tendens, og at befolkningen uanset beskæftigelsesstatus er rykket mod hovedstadsområdet og Østjylland. Det er dog ikke tilfældet, og flyttemønstrene for de ikke-beskæftigede ligner ikke flyttemønstrene for de beskæftigede. Særligt på Sjælland er flyttemønstrene helt forskellige for beskæftigede og ikke-beskæftigede. Mens der på Sjælland er en tendens til, at de beskæftigede flytter fra Vestsjælland og - og mod hovedstadsområdet, så er der den omvendte tendens, når man ser på ikke-beskæftigede. Her er tendensen, at ikke-beskæftigede flytter fra kommuner omkring Hovedstaden og til Vestsjælland og -. Altså det helt modsatte mønster end blandt de beskæftigede. I Jylland er billedet mere blandet. En række af de syd- og vestjyske kommuner, der har en nettofraflytning af beskæftigede, har også en nettofraflytning af ikke-beskæftigede. Samtidig har en række kommuner i Østjylland en nettotilflytning af både beskæftigede og ikke-beskæftigede. I Nordjylland er tendensen mere lig den udvikling, der ses på Sjælland. Her har en række kommuner oplevet en nettofraflytning af beskæftigede og nettotilflytning af ikke-beskæftigede. På Fyn har alle kommuner, bortset fra, haft en nettotilflytning af ikke-beskæftigede, og samtidig har de fleste fynske kommuner haft en nettofraflytning af beskæftigede. 5

6 Figur 2. Nettotilflytning af ikke-beskæftigede mellem kommuner Tilflytning af ikke-beskæftigede ekskl. studerende og indvandrere -7,6 - (-1) (23 kommuner) -1-0 (23 kommuner) 0-1,2 (26 kommuner) 1,2-5,4 (25 kommuner) I tabel 3 er der vist de 15 kommuner med den største relative nettotilflytning af ikke-beskæftigede. Den kommune, hvor nettotilflytningen af ikke-beskæftigede er relativt størst er Odsherred, hvor der netto er tilflyttet 850 ikke-beskæftigede over den 25-årige periode svarende til 5,4 pct. af alle de nuværende årige i Odsherred. Herefter følger Guldborgsund,, Vordingborg, Langeland og, hvor nettotilflytningen af ikke-beskæftigede svarer til 4-4,5 pct. af befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenholdes tabel 3 med tabel 1 over kommuner med den største fraflytning af beskæftigede ses det, at tre kommuner optræder på begge lister. Det er, Langeland og, som altså alle er blandt de 15 kommuner med størst nettofraflytning af beskæftigede og samtidig blandt de 15 kommuner med størst nettotilflytning af ikke-beskæftigede. 6

7 Tabel kommuner med størst relativ tilflytning af ikke-beskæftigede, Antal Pct. af alle årige bosat i kommunen i 2015 Odsherred 850 5,4 Guldborgsund ,6 80 4,5 Vordingborg ,5 Langeland 250 4, ,9 Norddjurs 710 3, ,3 Fanø 50 3,0 Sorø 420 2,8 Stevns 250 2,2 Næstved 920 2,2 Nyborg 350 2,2 Syddjurs 420 2, ,9 Hele Danmark 0 0,0 I tabel 4 er de 15 kommuner med relativt størst fraflytning af ikke-beskæftigede vist. Det ses af tabellen, at en række vestegnskommuner er blandt de kommuner, hvor relativt flest ikke-beskæftigede er fraflyttet. Helt i toppen er således Albertslund og Ishøj, hvor nettofraflytningen af ikke-beskæftigede svarer til omkring 7-7,5 pct. af den nuværende befolkning i kommunerne. I denne opgørelse skal man bemærke, at indvandring i perioden ikke indgår. I bilag A til sidst i analysen er der vist en opgørelse, hvor indvandringen i perioden medregnes. Generelt ses det af tabel 4, at de fleste kommuner med den største nettofraflytning af ikke-beskæftigede ligger omkring. Ud af de 15 kommuner på top 15 er de 13 kommuner omkring Hovedstaden. Sammenholdes tabel 4 med tabel 2 (der viste de 15 kommuner med den relativt største nettotilflytning af beskæftigede) ses det, at tre kommuner er på begge lister. Det er Egedal, Furesø og Vallensbæk, som alle er blandt de 15 kommuner med størst nettotilflytning af beskæftigede og samtidig blandt de 15 kommuner med størst nettofraflytning af ikke-beskæftigede. 7

8 Tabel kommuner med størst relativ fraflytning af ikke-beskæftigede, Antal Pct. af alle årige bosat i kommunen i 2015 Albertslund ,6 Ishøj ,0 Greve ,6 Fredensborg ,9 Solrød ,7 Høje-Taastrup ,7 Egedal ,6 Allerød ,5 Furesø ,9 Hvidovre ,4 Herlev ,4 Lemvig ,2 Vallensbæk , ,8 Brøndby ,8 Hele Danmark 0 0,0 Over 1/5 af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i udkanten er tilflyttere Ovenfor er der vist flyttemønstre mellem kommuner i en bred definition, hvor alle ikke-beskæftigede er taget med dog undtagen studerende. Opgørelsen er vist i forhold til alle beboere i kommunen i aldersgruppen år. Fokuserer man på kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister og opgør nettoflytningen mellem kommuner i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i kommunen, kan man få et bedre indtryk af, hvor meget flyttemønstrene mellem kommuner betyder. Denne opgørelse er altså en delmængde af opgørelsen i figur 2. I figur 3 er der vist et kort over flyttemønstre mellem kommunerne for disse to grupper. Opgørelsen er vist i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister bosat i kommunen i dag. Af figuren ses det, at i de kommuner, hvor nettotilflytningen har betydet mest, udgør nettotilflytningen af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister over 20 pct. af de samlede kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i kommunen. I de kommuner, hvor nettofraflytningen har betydet mest, der svarer fraflytningen til over 40 pct. af de nuværende kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i kommunen. Særligt på Sjælland er flyttemønsteret tydeligt, hvor de vest- og sydsjællandske kommuner samt - modtager en stor tilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, mens kommunerne omkring hovedstaden og Nordsjælland har en stor nettofraflytning af disse grupper. Det er vist i figur 3. Ligesom i figur 1 og 2 er fokus på interne flytninger mellem kommunerne, og derfor er indvandrere i perioden ikke taget med. En opgørelse inkl. indvandring er vist i bilag A til sidst i analysen. 8

9 Figur 3. Nettotilflytning af kth.-modtagere og førtidspensionister mellem kommuner, Tilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, ekskl. indvandrere -41,9 - (-6,5) (23 kommuner) -6,5-0 (22 kommuner) 0-6,9 (26 kommuner) 6,9-24,7 (26 kommuner) I tabel 5 er der vist de 15 kommuner med den største nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på den 25-årige periode. Af tabellen ses det, at en række ø-kommuner og udkantskommuner topper listen og har fået relativt flest nettotilflyttede på kontanthjælp og førtidspension. For disse kommuner svarer nettotilflytningen fra andre kommuner til over 20 pct. af det samlede antal på kontanthjælp og førtidspension i kommunen. 9

10 Tabel 5. Top 15 kommuner med størst nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, Kontanthjælp og førtidspension mv. Pct. af alle på kontanthjælp og FØP mv. i kommunen i ,7 Guldborgsund ,7 Odsherred ,9 Norddjurs , ,1 Vordingborg ,0 Langeland ,9 Fanø 20 18, ,8 Sorø , ,3 Morsø ,0 Ærø 50 13,8 Stevns ,9 Faaborg-Midtfyn ,6 I tabel 6 er vist de 15 kommuner med den største nettofraflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister over en 25-årig periode. Helt i toppen er Vallensbæk, Allerød og Solrød hvor kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er fraflyttet kommunen. Det svarer til over 40 pct. af antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister bosat i kommunen i dag. 10

11 Tabel 6. Top 15 kommuner med størst nettofraflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, Kontanthjælp og førtidspension mv. Pct. af alle på kontanthjælp og FØP mv. i kommunen i 2015 Solrød ,9 Vallensbæk ,6 Allerød ,9 Ishøj ,1 Egedal ,3 Greve ,3 Albertslund ,9 Dragør ,9 Furesø ,7 Fredensborg ,6 Høje-Taastrup ,9 Rudersdal ,8 Skanderborg ,8 Hvidovre ,0 Gentofte ,1 Polariseringen deler Danmark Som analysen her viser, så er der sket store forskydninger mellem befolkningssammensætningen i de danske kommuner de sidste 25 år. Tendensen er klar: Personer med job flytter mod s- og området. Modsat flytter personer uden job især mod kommuner i Nordjylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland samt -. Især kommunerne på Vestsjælland og - har taget imod mange kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Udviklingen er medvirkende til at polarisere og dele Danmark mellem vækstområder og udkantsområder. Polariseringen ses især på Sjælland, hvor der er et rigt og privilegeret Nordsjælland, og et Vest- og Sydsjælland, som har oplevet, at personer i job fraflytter og personer uden job tilflytter. De kommuner, der særligt er ramt af flyttemønstrene i Danmark, er, Langeland og. Alle tre kommuner oplever en af de største fraflytninger af personer i job samtidig med, at de har nogle af de største tilflytninger af personer udenfor arbejdsmarkedet. I den modsatte ende, hvor kommunerne modtager personer i job og sender personer uden job væk, er det de tre kommuner Egedal, Furesø og Vallensbæk, der klarer sig bedst. Både for kommunerne og for vores samfund som helhed er denne polariseringen et problem. Det øger den økonomiske og sociale afstand. I værste fald kan det fører til udviklingen af egentlige parallelsamfund, hvor der er områder med en ekstraordinær høj koncentration af personer uden for arbejdsmarkedet. 11

12 Den stigende polarisering i Danmark underminerer sammenhængskraften. For at bryde tendenserne til et mere polariseret samfund skal vi starte med en øget uddannelsesindsats og en stærkere regional erhvervspolitik, der har fokus på at skabe flere arbejdspladser indenfor industri og håndværk især uden for storbyområderne. Derudover skal pendlermulighederne forbedres for familier med lange transportafstande mellem hjem og arbejde. Endelig bør mulighederne for at finde billige boliger i de områder, hvor der skabes job, forbedres. Det er alle tiltag, der kan være med til at sikre sammenhængskraften i Danmark, der fortsat skal være en af grundpillerne i vores samfund. Metodeboks Analysen tager udgangspunkt i de årige 1. januar 2016, der ikke er studerende. Nettotilflytningen er beregnet som tilflyttere fratrukket fraflyttere. Nettotilflytningen er både opgjort inkl. og ekskl. personer indvandret efter Inkl. indvandring er opgjort i bilag A. Der er indvandret årige siden 1990, der er blevet i Danmark. 12 pct. af dem er genindvandrede danskere, mens resten ikke er danskere. For at tage højde for den store størrelsesforskel mellem kommunerne er nettotilflytningen opgjort ift. antal bosat i kommunen i aldersgruppen år pr. 1. jan Nettotilflytningen af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er opgjort i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister bosat i kommunen pr. 1. jan I gruppen indgår personer på kontanthjælp, introduktionsydelse, revalidering, ressourceforløb. Jobafklaringsforløb, flekslønstilskud og førtidspension. 12

13 Bilag A. Opgørelse inkl. indvandring I opgørelserne ovenfor er fokus på flyttemønstre mellem kommuner. Summen af nettoflytningerne mellem kommunerne er derfor pr. definition 0. I den opgørelse er indvandringen i perioden ikke taget med. I perioden er der indvandret personer i aldersgruppen år, som stadig er bosat i Danmark. Medtages denne indvandring, ændrer opgørelsen for hver kommune sig. I figurerne nedenfor er indvandringen i perioden taget med i opgørelsen. I den opgørelse skal det bemærkes, at udvandrede ikke er taget med, da deres beskæftigelsesstatus ikke er kendt. Dvs. der er set på den samlede effekt af til- og fraflytninger mellem kommuner samt indvandring til landet siden Personer bosat i Danmark i 1990, som er udvandret eller døde i perioden , er ikke med i opgørelsen. Af figur A1 og A2 ses det, at 66 kommuner har en nettotilflytning af beskæftigede i perioden, når indvandring medregnes. Ekskl. indvandring har 47 kommuner en nettotilflytning af beskæftigede. Figur A1. Beskæftigede ekskl. indvandring Figur A2. Beskæftigede inkl. indvandring Tilflytning af beskæftigede ekskl. studerende og indvandrere Tilflytning af beskæftigede ekskl. studerende -31,2 - (-7,3) (25 kommuner) -7,3-0 (25 kommuner) 0-6,4 (24 kommuner) -22,6 - (-4,9) (16 kommuner) -4,9-0 (15 kommuner) 0-9,9 (33 kommuner) 6,4-15,6 (23 kommuner) 9,9-23,8 (33 kommuner) Indvandrere i perioden , som stadig bor i Danmark i 2015, er taget med i figur A2 men udeladt i figur A1. I figur A3 og A4 nedenfor er indvandring taget med i opgørelsen af ikke-beskæftigede. Det ses, at det ændrer billedet. Inkl. indvandring er der blot 5 kommuner, der har en nettofraflytning af ikke-beskæftigede. Det er dog stadig de samme kommuner, som i opgørelsen ekskl. indvandring, som oplever den største nettotilflytning af ikke-beskæftigede. Særligt på Sjælland er der en tydelig tendens, hvor Vestog Sydsjælland samt - har den største nettotilflytning af ikke-beskæftigede. 13

14 Figur A3. Ikke-beskæftigede ekskl. indvandring Figur A4. Ikke-beskæftigede inkl. indvandring Tilflytning af ikke-beskæftigede ekskl. studerende og indvandrere Tilflytning af ikke-beskæftigede ekskl. studerende -7,6 - (-1) (23 kommuner) -1-0 (23 kommuner) 0-1,2 (26 kommuner) -2,3-0 (5 kommuner) 0-3,6 (31 kommuner) 3,6-5,2 (31 kommuner) 1,2-5,4 (25 kommuner) 5,2-8,3 (30 kommuner) Indvandrere i perioden , som stadig bor i Danmark i 2015, er taget med i figur A4, men udeladt i figur A3. I figur A6 er nettoflytningen inkl. indvandring vist. Figur A5. KTH og FØP, ekskl. indvandring Figur A6. KTH og FØP inkl. indvandring Tilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, ekskl. indvandrere Tilflytning af kontanthjælpsmodtager e og førtidspensionister -41,9 - (-6,5) (23 kommuner) -6,5-0 (22 kommuner) 0-6,9 (26 kommuner) -28,9-0 (13 kommuner) 0-14,5 (28 kommuner) 14,5-19,7 (28 kommuner) 6,9-24,7 (26 kommuner) 19,7-34 (28 kommuner) Indvandrere i perioden , som stadig bor i Danmark i 2015, er taget med i figur A6 men udeladt i figur A5. 14

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland

Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland VLAK-regeringen har spillet ud med nye tiltag vedrørende boligskatten: Fastfrysning af grundskylden til 2021, afskaffelse af den høje ejendomsværdiskattesats

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Flytninger i Danmark

Flytninger i Danmark Flytninger i Danmark Hvert år flytter ca. 2½ pct. af befolkningen til en anden del af landet. Det svarer til omkring 150.000 personer. Det kan blandt andet være, fordi man skal begynde på en uddannelse,

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Flere unge mønsterbrydere

Flere unge mønsterbrydere For første gang i mere end 10 år stiger andelen af mønsterbrydere. Fra 2013 til 2015 er andelen af mønsterbrydere steget med 1,8 procentpoint fra 53,6 til 55,4 procent. Udviklingen er i høj grad drevet

Læs mere