Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur"

Transkript

1 Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav, ligesom tilbudsgiver i sit tilbud for hvert krav skal angive, hvorvidt kravet opfyldes. Tilbud, der ikke indeholder besvarelse af samtlige krav, eller som angiver ikke at opfylde samtlige mindstekrav vil ikke blive taget i betragtning! Domstolsstyrelsen ønsker at anskaffe et intranet indenfor rammerne af nationalt udbud. Anskaffelsen skal benyttes ved Danmarks Domstole. Anskaffelsen skal være baseret på en standardløsning i Microsoft SharePoint Domstolsstyrelsen har allerede gennemført teknisk installation af en Microsoft SharePoint Det er forventningen, at den nye løsning benytter den allerede etablerede platform gennem leverandørens standard intranetløsning eventuelt kombineret med mindre tilpasninger for at opfylde Domstolsstyrelsens behov beskrevet herunder. Det er således hensigten at den nye løsning så vidt det er muligt består af funktionalitet, der benyttes af andre brugere af leverandørens standard intranet løsning. Det er yderligere en ambition, at det nye intranet så vidt muligt baseres på standard funktionalitet indeholdt i Microsoft SharePoint Løsningen skal kunne danne grundlag for videreudvikling på sigt. Domstolsstyrelsens krav til særlige funktioner, der kan være en del af leverandørens standard løsning eller som skal tilpasses specielt til Domstolsstyrelsen beskrives i dette dokument. Struktur Danmarks Domstole består af Domstolsstyrelsen, 24 byretter, Tinglysningsretten, Sø- og Handelsretten, 2 landsretter, Højesteret, Retten på Færøerne, Grønlands Domstole samt en række råd og nævn. Der er ca medarbejdere ansat ved Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen er systemejer og har den overordnede administratorrolle. Alle retter har mindst én lokal webredaktør. Det kommende intranet skal opbygges som det nuværende intranet (som er baseret på SP 2003) med ét fælles intranet og 35 lokale intranet ét til hver organisatorisk enhed. Alle medarbejdere skal på det aktuelle lokale intranet kunne se en kombination af indholdet fra både det fælles intranet og det aktuelle lokale intranet. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal samtidig være muligt at give enkelte medarbejdere rettigheder til at kunne se indhold på flere lokale intranet (f.eks. i forbindelse med delt tjeneste ved flere retter). Der skal være en gennemgående fælles struktur på alle intranet. Den fælles struktur skal som udgangspunkt være styret centralt. Når der oprettes nyt indhold på det fælles intranet, skal dette automatisk være tilgængeligt på samtlige de lokale intranet i den fastlagte fælles struktur.

2 Når der redigeres på det fælles intranet, skal ændringerne automatisk slå igennem på alle lokale intranet. F.eks. ændring af titel på et område, kontaktperson/forfatter mv. På de lokale intranet, skal den fælles struktur suppleres med ét lokalt menupunkt ( Huset ). Dette område skal kunne styres og administreres fuldt ud af webredaktøren i den aktuelle organisatoriske enhed. Masterpage og skabeloner Følgende skabeloner skal være indeholdt i leverancen: Forsider Øvrige sektionsforsider Nyhedsartikel skabelon Generel Webparts skabelon Der skal ligeledes udarbejdes et antal masterpages til løsningen. Leverandøren bestemmer frit hvor mange, men skal sikre, at Domstolsstyrelsens design fremgår i hele løsningen dog undtaget sider, der kun kan tilgås og anvendes af farm og site collection administratorer. Funktionalitet Dette afsnit beskriver den funktionalitet, som Domstolsstyrelsen stiller som krav til Intranettet. Beskrivelserne i dette afsnit er funktionalitet, der eksplicit skal tilpasses Domstolsstyrelsens behov og således ikke forventes at kunne dækkes af standard SharePoint funktionalitet. Den beskrevne funktionalitet skal leveres og konfigureres af leverandøren i det omfang, der er beskrevet under den enkelte komponent. Nyhedsmodul Domstolsstyrelsen administrerer nyhederne på det fælles intranet. Den lokale webredaktør administrerer nyhederne på det lokale intranet. Som webredaktør (central og lokal) skal det være muligt at: oprette nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang vælge page layout til den aktuelle nyhed skrive, redigere og publicere nyheder (nyhedssider) målrette nyheder til specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en ret eller en personalegruppe målrette nyheder og fortrolige oplysninger til lukkede grupper, som ingen andre har mulighed for at se planlægge en nyhed til udgivelse på et bestemt tidspunkt fjerne/afpublicere nyheder Som bruger skal det være muligt at: se nyheder som er målrettet den organisatoriske enhed, man er ansat ved samt se sit eget interesse- og/eller kompetenceområde kommentere en nyhed få nyhederne aggregeret til forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Baseret på valg af typologi kan nyhederne f.eks. eksistere i andre Site Collections Nyhedsmodulet skal bestå af en front-end (som en avisside) og et antal kanaler, hvilket f.eks. kunne være en ret. Der skal anvendes standard SharePoint til at oprette kanaler og nyheder. Her skal det være muligt at skrive tekst, indsætte billeder, links, tabeller m.m.

3 Løsningen skal derudover suppleres med fleksible webparts, der gør, at indhold fra en eller flere kanaler kan rulles op i en webpart og vises på f.eks. forsiden. Desuden skal det være muligt, at indhold fra flere forskellige nyhedsmoduler vises i en og samme webpart. Dvs. at man kan oprette multiple nyhedsmoduler i Intranetstrukturen (f.eks. ét til forsiden og ét pr. organisatoriske enhed (f.eks. en ret), hvor udvalgte nyheder præsenteres på forsiden, eller at alle forsidenyheder også vises i webparten på en rets forside. Webparten skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, således at den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil. En nyhed skal kunne publiceres straks, eller man skal kunne vælge at publicere på en given dato og tidspunkt. Ved oprettelse af nyheden skal redaktøren kunne tagge nyheden med metadata. Dette kan bl.a. benyttes til at beslutte, hvor nyheden skal vises. Desuden kan en række nøgleord også sættes ind i nyheden, som anvendes til at beskrive nyheden i stikordsform. Metadata, nøgleord m.v. skal kunne anvendes i de fleksible webparts som filtre. Derudover skal der være følgende funktionalitet tilgængelig: RSS feed output: Det skal være muligt at få nyhederne præsenteret i en RSS reader som f.eks. Microsoft Outlook. Topnyheder: Ved oprettelse af nyhed skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder. Det skal være muligt at have flere topnyheder på samme tid. En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller skifte status til almindelig nyhed. Topnyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere topnyheder på det fælles intranet. Fælles nyheder: Fælles nyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere fælles nyheder. Lokale nyheder: Lokale nyheder administreres lokalt og skal kun kunne ses af medarbejdere ved den enkelte organisatoriske enhed. Nyhedsarkiv: På det fælles intranet skal nyheder fra alle fælles nyhedsmoduler løbende samles i en webpart (Nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst.

4 På det lokale intranet skal rettens nyheder samles i en webpart (lokalt nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst. Det skal være muligt at søge i nyhedsarkiverne. Telefonbog Telefonbogsløsning skal baseres på en søgning i profildatabasen, men med dynamisk visning af søgeresultaterne, imens brugeren taster søgeteksten i søgefeltet. Det kunne f.eks. være et interface, hvor resultaterne vises i en popup dialog, mens man taster sin søgestreng. Resultatlisten mindskes jo mere eksplicit søgestrengen bliver. Det skal være muligt at søge på en organisatorisk enhed og få vist samtlige medarbejderprofiler, som knytter sig til enheden. Kantinemenu På forsiden af de lokale intranet skal der kunne indsættes en valgfri webpart, som viser dagens lokale kantinemenu. Aktivitetskalender På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles aktivitetskalender. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer i den fælles aktivitetskalender. Den fælles aktivitetskalender skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal aktivitetskalender. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer i den lokale aktivitetskalender. Opslagstavle På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles opslagstavle. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer på den fælles opslagstavle. Den fælles opslagstavle skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal opslagstavle. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer på den lokale opslagstavle. Fødselsdage På de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser de lokale medarbejdere, som har fødselsdag i dag. Medarbejderens billede, navn og link til Mit websted skal vises i listen. Hvis der er flere medarbejdere, som har fødselsdag samme dag, skal de kunne vises på skift (roterende). Det er en forudsætning, at data er til rådighed i medarbejdernes profil, for at de vil komme med på fødselsdagslisten. Kampagnemodul På det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, som viser aktive kampagner. Det skal være muligt at indsætte billede, samt link til det sted, brugeren skal dirigeres hen ved klik på kampagnen. Det skal være muligt at vise de aktive kampagner roterende, hvis der er mange.

5 Domstolsstyrelsen administrerer kampagnerne på det fælles intranet. Kampagnerne skal også være synlige på de lokale intranet. Mit Websted Mit Websted skal leveres som standard SharePoint, men Mit Websted, samt relaterede sider, skal styles i henhold til det generelle design. Leverandøren skal sikre, at der implementeres et link på Mit Websted, som vil linke brugeren tilbage til forsiden af intranettet. For at kunne anvende organisationsbrowseren, er det Domstolsstyrelsens ansvar at de rette data er til stede i Active Directory. Leverandøren har ansvaret for opsætning af profilimporten og tilhørende konfigurering. Øvrig funktionalitet Følgende funktionalitet samt relaterede sider, skal leveres som standard SharePoint samt styles i henhold til det generelle design: Fælles linksamling Søgefunktion (standard SP) Websteder Visning af dagens presseklip (vi abonnerer på Infomedia) Hvem er i huset i dag? (info fra reception om husets medarbejdere) Nyheder fra domstol.dk (visning af nyheder) Tekniske krav Løsningen skal opsættes i et eksisterende SharePoint 2010 miljø i Domstolsstyrelsen. Miljøet består af: 4 SharePoint servere i produktion og et tilsvarende antal i brugertest. Endvidere 2 SQL-servere til produktionsbaser (aktivt/passivt setup) samt en enkelt SQL i brugertest (alle Windows 2008R2). Domstolsstyrelsen har Microsoft SharePoint Server Standard licenser (4 på produktionsmiljøet og 4 på testmiljøet) samt standard CAL-licenser. Systemdokumentation skal være indeholdt i leverancen. Design Løsningen skal leveres med et grafisk design i overensstemmelse med Domstolenes identitet. Der skal tages udgangspunkt i designguiden for Data Domstolsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af informationsarkitektur og migrering af data fra det nuværende intranet til det nye. Test Leverandøren skal foranledige, at der gennemføres en mindre usabilitytest af løsningen forud for overtagelse. Leveranceorganisation Leverandøren skal have en fleksibel og velstruktureret leveranceorganisation, der kan medvirke til at styre processen effektivt hen mod den forventede løsning - lige fra afklaring til implementering.

6 Leverandøren skal kunne dokumentere erfaring med udvikling og levering af minimum tre tilsvarende løsninger til kunder, der kan sammenlignes med Danmarks Domstole. Dokumentation skal ske i form af oplysning om referencer. Uddannelse Leverandøren skal foranledige at Domstolsstyrelsens webmaster introduceres til løsningen, herunder SharePoint 2010, f.eks. I form af et 1-2 dages kursus. Overtagelse Leverandøren skal foranledige, at der gennemføres en overtagelsesprøve. Tidspunkt aftales ved kontraktindgåelse. Levering Løsningen skal være leveret senest ultimo februar Samlet oversigt over krav MK = Mindstekrav Tilbudsgiver skal opfylde samtlige mindstekrav. K = Almindelige krav Tilbudsgiver skal for hvert krav angive, hvorvidt kravet opfyldes. Ved delvis opfyldelse skal tilbudsgiver beskrive, hvordan kravet opfyldes. I = Infokrav Krav om dokumentation for, hvordan et K eller MK vil blive opfyldt af Tilbudsgiver. Infokrav kan ikke via mangelfuld udfyldelse resultere i forkastelse af tilbuddet, men mangelfuld udfyldelse af Infokrav vil påvirke den samlede vurdering negativt. Krav nr. Krav type Krav 1 Struktur 1.1 MK 1.2 MK Det kommende intranet skal opbygges som det nuværende intranet (som er baseret på SP 2003) med ét fælles intranet og 35 lokale intranet ét til hver organisatoriske enhed. Alle medarbejdere skal på det aktuelle lokale intranet kunne se indholdet fra både det fælles intranet og det aktuelle lokale intranet. 1.3 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.2 løses. 1.4 K Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal samtidig være muligt at give enkelte medarbejdere rettigheder til at kunne se indhold på flere lokale intranet (f.eks. i forbindelse med delt tjeneste ved flere retter). 1.5 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.4 løses. 1.6 K Der skal være en gennemgående fælles struktur på alle intranet. Strukturen udarbejdes af ordregiver 1.7 K Den fælles struktur skal som udgangspunkt være styret centralt. 1.8 MK Når der oprettes nyt indhold på det fælles intranet, skal dette automatisk være tilgængeligt på samtlige de lokale intranet i den fastlagte fælles struktur. 1.9 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.8 løses MK Når der redigeres på det fælles intranet, skal ændringerne automatisk slå igennem på alle lokale intranet. F.eks. ændring af titel på et område, kontaktperson/forfatter mv.

7 1.11 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.10 løses K På de lokale intranet, skal den fælles struktur suppleres med ét lokalt menupunkt ( Huset ). Dette område skal kunne styres og administreres fuldt ud af webredaktøren i den aktuelle organisatoriske enhed. 2 Masterpage og skabeloner 2.1 K Følgende skabeloner skal være indeholdt i leverancen: Fælles forside, lokal forside, øvrige sektionsforsider, skabelon til nyhedsartikel, skabelon til generel webpart. 2.2 K Der skal ligeledes udarbejdes et antal masterpages til løsningen. Leverandøren bestemmer frit hvor mange, men skal sikre, at Domstolsstyrelsens design fremgår i hele løsningen dog undtaget sider, der kun kan tilgås og anvendes af farm og site collection administratorer. 3 Funktionalitet: Nyhedsmodul 3.1 K 3.2 K 3.3 K Domstolsstyrelsens webmaster skal kunne administrere alle nyhedsgrupper på det fælles intranet (Topnyheder og fælles nyheder). Domstolsstyrelsens webmaster samt den lokale webredaktør skal kunne administrere lokale nyheder på det lokale intranet. Alle webredaktører (både centralt og lokalt) skal have mulighed for at oprette, skrive, redigere og publicere nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang. 3.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.3 løses. 3.5 K Webredaktøren skal have mulighed for at vælge pagelayout til den aktuelle nyhed. 3.6 K 3.7 K Webredaktøren skal have mulighed for at skrive tekst, indsætte billeder, links, tabeller, nyhedsdato m.m. i nyhedsmodulet Nyheder skal kunne målrettes specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en ret eller en personalegruppe 3.8 K Nogle nyhedstyper skal være obligatoriske at modtage for brugeren. Andre skal være valgfrie. 3.9 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.7 og 3.8 løses K Det skal være muligt at få nyhederne aggregeret til forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Baseret på valg af typologi kan nyhederne f.eks. eksistere i andre Site Collections 3.11 K En bruger skal have mulighed for at kommentere en nyhed K 3.13 K Nyhedsmodulet skal bestå af en front-end (som en avisside) og et antal kanaler, hvilket f.eks. kunne være en ret. Der skal anvendes standard SharePoint til at oprette kanaler og nyheder. Nyhedsmodulet skal suppleres med fleksible webparts, der gør, at indhold fra en eller flere kanaler kan rulles op i en webpart og vises på f.eks. forsiden.

8 3.14 K Løsningen skal kunne håndtere, at indhold fra flere forskellige nyheds-moduler vises i en og samme webpart. Dvs. at man kan oprette multiple nyhedsmoduler i Intranetstrukturen (f.eks. ét til forsiden og ét pr. organisatoriske enhed (f.eks. en ret), hvor udvalgte nyheder præsenteres på forsiden, eller at alle forsidenyheder også vises i webparten på en rets forside K Ovenstående webpart (3.14) skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, således at den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 og 3.15 løses K 3.18 K En nyhed skal kunne publiceres straks, eller man skal kunne vælge at publicere på en given dato og tidspunkt. Ved oprettelse af nyheden skal redaktøren kunne tagge nyheden med metadata baseret på en fast defineret liste K Metadata, nøgleord m.v. skal kunne anvendes i de fleksible webparts som filtre K 3.21 K RSS feed output: Det skal være muligt at få nyhederne præsenteret i en RSS reader som f.eks. Microsoft Outlook. Topnyheder: Ved oprettelse af nyhed skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.21 løses K Topnyheder: Flere topnyheder skal kunne fremgå af nyhedsoversigten på forsiden på samme tid K Topnyheder: En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller skifte status til almindelig nyhed K Topnyheder skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole K Fælles nyheder skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole K Lokale nyheder skal kun kunne ses af medarbejdere ved den enkelte organisatoriske enhed K 3.29 K 3.30 K Fælles nyhedsarkiv: På det fælles intranet skal nyheder fra alle fælles nyhedsmoduler løbende samles i en webpart (Nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst. Lokalt nyhedsarkiv: På det lokale intranet skal rettens nyheder samles i en webpart. Seneste nyhed øverst. Nyhedsarkiver: Det skal være muligt at søge både på tværs af nyhedsarkiverne og i et enkelt nyhedsarkiv. 4 Funktionalitet: Telefonbog 4.1 K Løsningen skal indeholde en telefonbog baseret på profildatabasen 4.2 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 4.1 løses. 4.3 K Det skal være muligt at søge på en organisatorisk enhed og få vist samtlige medarbejderprofiler, som knytter sig til enheden.

9 4.4 K Dynamisk visning af søgeresultaterne, imens brugeren taster søgeteksten i søgefeltet. Det kunne f.eks. være et interface, hvor resultaterne vises i en popup dialog, mens man taster sin søgestreng. Resultatlisten mindskes jo mere eksplicit søgestrengen bliver. 5 Funktionalitet: Kantinemenu 5.1 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en valgfri webpart, som viser dagens lokale kantinemenu. 5.2 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 5.1. løses. 6 Funktionalitet: Aktivitetskalender 6.1 K 6.2 K På forsiden af det fælles skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles aktivitetskalender. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer i den fælles aktivitetskalender. 6.3 K Den fælles aktivitetskalender skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. 6.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 6.2 og 6.3 løses. 6.5 K 6.6 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal aktivitetskalender. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer i den lokale aktivitetskalender. 7 Funktionalitet: Opslagstavle 7.1 K 7.2 K På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles opslagstavle. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer på den fælles opslagstavle. 7.3 K Den fælles opslagstavle skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. 7.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 7.3 løses. 7.5 K 7.6 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal opslagstavle. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer på den lokale opslagstavle. 8 Funktionalitet: Fødselsdage 8.1 K På de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en oversigt over de lokale medarbejdere, som har fødselsdag i dag (såfremt medarbejderens fødselsdag er angivet på medarbejderens profil). 8.2 K Medarbejderens billede, navn og link til Mit websted skal vises i listen. 8.3 K Hvis der er flere medarbejdere, som har fødselsdag samme dag, skal de kunne vises på skift (roterende). 8.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 8.3 løses.

10 9 9.1 K 9.2 K 9.3 K Funktionalitet: Kampagner Kampagner skal styres centralt. En kampagne er en nyhedstype der fungerer som et reklamebanner, der anvendes på forsiden af det fælles intranet over en afgrænset tidsperiode. På det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, som viser aktive kampagner. Det skal være muligt at indsætte billede, samt link til det sted, brugeren skal dirigeres hen ved klik på kampagnen. 9.4 K Det skal være muligt at vise de forskellige aktive kampagner roterende, hvis der er mange. 9.5 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 9.4 løses. 9.6 K Kampagnerne skal også være synlige på de lokale intranet. 9.7 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 9.6 løses. 10 Funktionalitet: Mit websted 10.1 K Mit Websted skal leveres som standard SharePoint 10.2 K 10.3 K Leverandøren skal sikre, at der implementeres et link på Mit Websted, som vil linke brugeren tilbage til forsiden af intranettet. Leverandøren har ansvaret for opsætning af profilimporten og tilhørende konfigurering. For at kunne anvende organisation-sbrowseren, er det Domstolsstyrelsens ansvar at de rette data er til stede i Active Directory I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 10.3 løses. 11 Funktionalitet: Øvrig funktionalitet 11.1 K Følgende funktionalitet samt relaterede sider skal leveres som standard SharePoint: Fælles linksamling Søgefunktion Websteder Visning af dagens presseklip (vi abonnerer på Infomedia) Hvem er i huset i dag? (info fra reception om husets medarbejdere) Nyheder fra domstol.dk (visning af nyheder) 12 Tekniske krav 12.1 MK Løsningen skal opsættes i et eksisterende SharePoint 2010 miljø i Domstolsstyrelsen MK Systemdokumentation skal være indeholdt i leverancen. 13 Design 13.1 K Løsningen skal leveres med et grafisk design i overensstemmelse med Domstolenes identitet. Der skal tages udgangspunkt i designguiden for K Øvrig funktionalitet skal leveres med et grafisk design, der svarer til krav 13.1.

11 13.3 K Mit Websted, samt relaterede sider, skal leveres med et grafisk design, der svarer til krav I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 13.1 løses. 14 Leveranceorganisation 14.1 K Leverandøren skal have en fleksibel og velstruktureret leveranceorganisation, der kan medvirke til at styre processen effektivt mod den forventede løsning - lige fra afklaring til implementering MK Leverandøren skal have erfaring med udvikling og levering af minimum tre tilsvarende løsninger til kunder, der kan sammenlignes med Danmarks Domstole. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation, f.eks. i form af referencer. 15 Uddannelse 15.1 K Leverandøren skal foranledige at Domstolsstyrelsens webmaster introduceres til løsningen, herunder SharePoint 2010, f.eks. i form af et 1-2 dages kursus. 16 Levering 16.1 K Løsningen skal være leveret og implementeret senest den 28. februar 2013.

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere