Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur"

Transkript

1 Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav, ligesom tilbudsgiver i sit tilbud for hvert krav skal angive, hvorvidt kravet opfyldes. Tilbud, der ikke indeholder besvarelse af samtlige krav, eller som angiver ikke at opfylde samtlige mindstekrav vil ikke blive taget i betragtning! Domstolsstyrelsen ønsker at anskaffe et intranet indenfor rammerne af nationalt udbud. Anskaffelsen skal benyttes ved Danmarks Domstole. Anskaffelsen skal være baseret på en standardløsning i Microsoft SharePoint Domstolsstyrelsen har allerede gennemført teknisk installation af en Microsoft SharePoint Det er forventningen, at den nye løsning benytter den allerede etablerede platform gennem leverandørens standard intranetløsning eventuelt kombineret med mindre tilpasninger for at opfylde Domstolsstyrelsens behov beskrevet herunder. Det er således hensigten at den nye løsning så vidt det er muligt består af funktionalitet, der benyttes af andre brugere af leverandørens standard intranet løsning. Det er yderligere en ambition, at det nye intranet så vidt muligt baseres på standard funktionalitet indeholdt i Microsoft SharePoint Løsningen skal kunne danne grundlag for videreudvikling på sigt. Domstolsstyrelsens krav til særlige funktioner, der kan være en del af leverandørens standard løsning eller som skal tilpasses specielt til Domstolsstyrelsen beskrives i dette dokument. Struktur Danmarks Domstole består af Domstolsstyrelsen, 24 byretter, Tinglysningsretten, Sø- og Handelsretten, 2 landsretter, Højesteret, Retten på Færøerne, Grønlands Domstole samt en række råd og nævn. Der er ca medarbejdere ansat ved Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen er systemejer og har den overordnede administratorrolle. Alle retter har mindst én lokal webredaktør. Det kommende intranet skal opbygges som det nuværende intranet (som er baseret på SP 2003) med ét fælles intranet og 35 lokale intranet ét til hver organisatorisk enhed. Alle medarbejdere skal på det aktuelle lokale intranet kunne se en kombination af indholdet fra både det fælles intranet og det aktuelle lokale intranet. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal samtidig være muligt at give enkelte medarbejdere rettigheder til at kunne se indhold på flere lokale intranet (f.eks. i forbindelse med delt tjeneste ved flere retter). Der skal være en gennemgående fælles struktur på alle intranet. Den fælles struktur skal som udgangspunkt være styret centralt. Når der oprettes nyt indhold på det fælles intranet, skal dette automatisk være tilgængeligt på samtlige de lokale intranet i den fastlagte fælles struktur.

2 Når der redigeres på det fælles intranet, skal ændringerne automatisk slå igennem på alle lokale intranet. F.eks. ændring af titel på et område, kontaktperson/forfatter mv. På de lokale intranet, skal den fælles struktur suppleres med ét lokalt menupunkt ( Huset ). Dette område skal kunne styres og administreres fuldt ud af webredaktøren i den aktuelle organisatoriske enhed. Masterpage og skabeloner Følgende skabeloner skal være indeholdt i leverancen: Forsider Øvrige sektionsforsider Nyhedsartikel skabelon Generel Webparts skabelon Der skal ligeledes udarbejdes et antal masterpages til løsningen. Leverandøren bestemmer frit hvor mange, men skal sikre, at Domstolsstyrelsens design fremgår i hele løsningen dog undtaget sider, der kun kan tilgås og anvendes af farm og site collection administratorer. Funktionalitet Dette afsnit beskriver den funktionalitet, som Domstolsstyrelsen stiller som krav til Intranettet. Beskrivelserne i dette afsnit er funktionalitet, der eksplicit skal tilpasses Domstolsstyrelsens behov og således ikke forventes at kunne dækkes af standard SharePoint funktionalitet. Den beskrevne funktionalitet skal leveres og konfigureres af leverandøren i det omfang, der er beskrevet under den enkelte komponent. Nyhedsmodul Domstolsstyrelsen administrerer nyhederne på det fælles intranet. Den lokale webredaktør administrerer nyhederne på det lokale intranet. Som webredaktør (central og lokal) skal det være muligt at: oprette nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang vælge page layout til den aktuelle nyhed skrive, redigere og publicere nyheder (nyhedssider) målrette nyheder til specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en ret eller en personalegruppe målrette nyheder og fortrolige oplysninger til lukkede grupper, som ingen andre har mulighed for at se planlægge en nyhed til udgivelse på et bestemt tidspunkt fjerne/afpublicere nyheder Som bruger skal det være muligt at: se nyheder som er målrettet den organisatoriske enhed, man er ansat ved samt se sit eget interesse- og/eller kompetenceområde kommentere en nyhed få nyhederne aggregeret til forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Baseret på valg af typologi kan nyhederne f.eks. eksistere i andre Site Collections Nyhedsmodulet skal bestå af en front-end (som en avisside) og et antal kanaler, hvilket f.eks. kunne være en ret. Der skal anvendes standard SharePoint til at oprette kanaler og nyheder. Her skal det være muligt at skrive tekst, indsætte billeder, links, tabeller m.m.

3 Løsningen skal derudover suppleres med fleksible webparts, der gør, at indhold fra en eller flere kanaler kan rulles op i en webpart og vises på f.eks. forsiden. Desuden skal det være muligt, at indhold fra flere forskellige nyhedsmoduler vises i en og samme webpart. Dvs. at man kan oprette multiple nyhedsmoduler i Intranetstrukturen (f.eks. ét til forsiden og ét pr. organisatoriske enhed (f.eks. en ret), hvor udvalgte nyheder præsenteres på forsiden, eller at alle forsidenyheder også vises i webparten på en rets forside. Webparten skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, således at den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil. En nyhed skal kunne publiceres straks, eller man skal kunne vælge at publicere på en given dato og tidspunkt. Ved oprettelse af nyheden skal redaktøren kunne tagge nyheden med metadata. Dette kan bl.a. benyttes til at beslutte, hvor nyheden skal vises. Desuden kan en række nøgleord også sættes ind i nyheden, som anvendes til at beskrive nyheden i stikordsform. Metadata, nøgleord m.v. skal kunne anvendes i de fleksible webparts som filtre. Derudover skal der være følgende funktionalitet tilgængelig: RSS feed output: Det skal være muligt at få nyhederne præsenteret i en RSS reader som f.eks. Microsoft Outlook. Topnyheder: Ved oprettelse af nyhed skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder. Det skal være muligt at have flere topnyheder på samme tid. En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller skifte status til almindelig nyhed. Topnyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere topnyheder på det fælles intranet. Fælles nyheder: Fælles nyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere fælles nyheder. Lokale nyheder: Lokale nyheder administreres lokalt og skal kun kunne ses af medarbejdere ved den enkelte organisatoriske enhed. Nyhedsarkiv: På det fælles intranet skal nyheder fra alle fælles nyhedsmoduler løbende samles i en webpart (Nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst.

4 På det lokale intranet skal rettens nyheder samles i en webpart (lokalt nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst. Det skal være muligt at søge i nyhedsarkiverne. Telefonbog Telefonbogsløsning skal baseres på en søgning i profildatabasen, men med dynamisk visning af søgeresultaterne, imens brugeren taster søgeteksten i søgefeltet. Det kunne f.eks. være et interface, hvor resultaterne vises i en popup dialog, mens man taster sin søgestreng. Resultatlisten mindskes jo mere eksplicit søgestrengen bliver. Det skal være muligt at søge på en organisatorisk enhed og få vist samtlige medarbejderprofiler, som knytter sig til enheden. Kantinemenu På forsiden af de lokale intranet skal der kunne indsættes en valgfri webpart, som viser dagens lokale kantinemenu. Aktivitetskalender På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles aktivitetskalender. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer i den fælles aktivitetskalender. Den fælles aktivitetskalender skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal aktivitetskalender. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer i den lokale aktivitetskalender. Opslagstavle På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles opslagstavle. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer på den fælles opslagstavle. Den fælles opslagstavle skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal opslagstavle. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer på den lokale opslagstavle. Fødselsdage På de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser de lokale medarbejdere, som har fødselsdag i dag. Medarbejderens billede, navn og link til Mit websted skal vises i listen. Hvis der er flere medarbejdere, som har fødselsdag samme dag, skal de kunne vises på skift (roterende). Det er en forudsætning, at data er til rådighed i medarbejdernes profil, for at de vil komme med på fødselsdagslisten. Kampagnemodul På det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, som viser aktive kampagner. Det skal være muligt at indsætte billede, samt link til det sted, brugeren skal dirigeres hen ved klik på kampagnen. Det skal være muligt at vise de aktive kampagner roterende, hvis der er mange.

5 Domstolsstyrelsen administrerer kampagnerne på det fælles intranet. Kampagnerne skal også være synlige på de lokale intranet. Mit Websted Mit Websted skal leveres som standard SharePoint, men Mit Websted, samt relaterede sider, skal styles i henhold til det generelle design. Leverandøren skal sikre, at der implementeres et link på Mit Websted, som vil linke brugeren tilbage til forsiden af intranettet. For at kunne anvende organisationsbrowseren, er det Domstolsstyrelsens ansvar at de rette data er til stede i Active Directory. Leverandøren har ansvaret for opsætning af profilimporten og tilhørende konfigurering. Øvrig funktionalitet Følgende funktionalitet samt relaterede sider, skal leveres som standard SharePoint samt styles i henhold til det generelle design: Fælles linksamling Søgefunktion (standard SP) Websteder Visning af dagens presseklip (vi abonnerer på Infomedia) Hvem er i huset i dag? (info fra reception om husets medarbejdere) Nyheder fra domstol.dk (visning af nyheder) Tekniske krav Løsningen skal opsættes i et eksisterende SharePoint 2010 miljø i Domstolsstyrelsen. Miljøet består af: 4 SharePoint servere i produktion og et tilsvarende antal i brugertest. Endvidere 2 SQL-servere til produktionsbaser (aktivt/passivt setup) samt en enkelt SQL i brugertest (alle Windows 2008R2). Domstolsstyrelsen har Microsoft SharePoint Server Standard licenser (4 på produktionsmiljøet og 4 på testmiljøet) samt standard CAL-licenser. Systemdokumentation skal være indeholdt i leverancen. Design Løsningen skal leveres med et grafisk design i overensstemmelse med Domstolenes identitet. Der skal tages udgangspunkt i designguiden for Data Domstolsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af informationsarkitektur og migrering af data fra det nuværende intranet til det nye. Test Leverandøren skal foranledige, at der gennemføres en mindre usabilitytest af løsningen forud for overtagelse. Leveranceorganisation Leverandøren skal have en fleksibel og velstruktureret leveranceorganisation, der kan medvirke til at styre processen effektivt hen mod den forventede løsning - lige fra afklaring til implementering.

6 Leverandøren skal kunne dokumentere erfaring med udvikling og levering af minimum tre tilsvarende løsninger til kunder, der kan sammenlignes med Danmarks Domstole. Dokumentation skal ske i form af oplysning om referencer. Uddannelse Leverandøren skal foranledige at Domstolsstyrelsens webmaster introduceres til løsningen, herunder SharePoint 2010, f.eks. I form af et 1-2 dages kursus. Overtagelse Leverandøren skal foranledige, at der gennemføres en overtagelsesprøve. Tidspunkt aftales ved kontraktindgåelse. Levering Løsningen skal være leveret senest ultimo februar Samlet oversigt over krav MK = Mindstekrav Tilbudsgiver skal opfylde samtlige mindstekrav. K = Almindelige krav Tilbudsgiver skal for hvert krav angive, hvorvidt kravet opfyldes. Ved delvis opfyldelse skal tilbudsgiver beskrive, hvordan kravet opfyldes. I = Infokrav Krav om dokumentation for, hvordan et K eller MK vil blive opfyldt af Tilbudsgiver. Infokrav kan ikke via mangelfuld udfyldelse resultere i forkastelse af tilbuddet, men mangelfuld udfyldelse af Infokrav vil påvirke den samlede vurdering negativt. Krav nr. Krav type Krav 1 Struktur 1.1 MK 1.2 MK Det kommende intranet skal opbygges som det nuværende intranet (som er baseret på SP 2003) med ét fælles intranet og 35 lokale intranet ét til hver organisatoriske enhed. Alle medarbejdere skal på det aktuelle lokale intranet kunne se indholdet fra både det fælles intranet og det aktuelle lokale intranet. 1.3 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.2 løses. 1.4 K Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal samtidig være muligt at give enkelte medarbejdere rettigheder til at kunne se indhold på flere lokale intranet (f.eks. i forbindelse med delt tjeneste ved flere retter). 1.5 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.4 løses. 1.6 K Der skal være en gennemgående fælles struktur på alle intranet. Strukturen udarbejdes af ordregiver 1.7 K Den fælles struktur skal som udgangspunkt være styret centralt. 1.8 MK Når der oprettes nyt indhold på det fælles intranet, skal dette automatisk være tilgængeligt på samtlige de lokale intranet i den fastlagte fælles struktur. 1.9 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.8 løses MK Når der redigeres på det fælles intranet, skal ændringerne automatisk slå igennem på alle lokale intranet. F.eks. ændring af titel på et område, kontaktperson/forfatter mv.

7 1.11 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.10 løses K På de lokale intranet, skal den fælles struktur suppleres med ét lokalt menupunkt ( Huset ). Dette område skal kunne styres og administreres fuldt ud af webredaktøren i den aktuelle organisatoriske enhed. 2 Masterpage og skabeloner 2.1 K Følgende skabeloner skal være indeholdt i leverancen: Fælles forside, lokal forside, øvrige sektionsforsider, skabelon til nyhedsartikel, skabelon til generel webpart. 2.2 K Der skal ligeledes udarbejdes et antal masterpages til løsningen. Leverandøren bestemmer frit hvor mange, men skal sikre, at Domstolsstyrelsens design fremgår i hele løsningen dog undtaget sider, der kun kan tilgås og anvendes af farm og site collection administratorer. 3 Funktionalitet: Nyhedsmodul 3.1 K 3.2 K 3.3 K Domstolsstyrelsens webmaster skal kunne administrere alle nyhedsgrupper på det fælles intranet (Topnyheder og fælles nyheder). Domstolsstyrelsens webmaster samt den lokale webredaktør skal kunne administrere lokale nyheder på det lokale intranet. Alle webredaktører (både centralt og lokalt) skal have mulighed for at oprette, skrive, redigere og publicere nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang. 3.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.3 løses. 3.5 K Webredaktøren skal have mulighed for at vælge pagelayout til den aktuelle nyhed. 3.6 K 3.7 K Webredaktøren skal have mulighed for at skrive tekst, indsætte billeder, links, tabeller, nyhedsdato m.m. i nyhedsmodulet Nyheder skal kunne målrettes specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en ret eller en personalegruppe 3.8 K Nogle nyhedstyper skal være obligatoriske at modtage for brugeren. Andre skal være valgfrie. 3.9 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.7 og 3.8 løses K Det skal være muligt at få nyhederne aggregeret til forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Baseret på valg af typologi kan nyhederne f.eks. eksistere i andre Site Collections 3.11 K En bruger skal have mulighed for at kommentere en nyhed K 3.13 K Nyhedsmodulet skal bestå af en front-end (som en avisside) og et antal kanaler, hvilket f.eks. kunne være en ret. Der skal anvendes standard SharePoint til at oprette kanaler og nyheder. Nyhedsmodulet skal suppleres med fleksible webparts, der gør, at indhold fra en eller flere kanaler kan rulles op i en webpart og vises på f.eks. forsiden.

8 3.14 K Løsningen skal kunne håndtere, at indhold fra flere forskellige nyheds-moduler vises i en og samme webpart. Dvs. at man kan oprette multiple nyhedsmoduler i Intranetstrukturen (f.eks. ét til forsiden og ét pr. organisatoriske enhed (f.eks. en ret), hvor udvalgte nyheder præsenteres på forsiden, eller at alle forsidenyheder også vises i webparten på en rets forside K Ovenstående webpart (3.14) skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, således at den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 og 3.15 løses K 3.18 K En nyhed skal kunne publiceres straks, eller man skal kunne vælge at publicere på en given dato og tidspunkt. Ved oprettelse af nyheden skal redaktøren kunne tagge nyheden med metadata baseret på en fast defineret liste K Metadata, nøgleord m.v. skal kunne anvendes i de fleksible webparts som filtre K 3.21 K RSS feed output: Det skal være muligt at få nyhederne præsenteret i en RSS reader som f.eks. Microsoft Outlook. Topnyheder: Ved oprettelse af nyhed skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.21 løses K Topnyheder: Flere topnyheder skal kunne fremgå af nyhedsoversigten på forsiden på samme tid K Topnyheder: En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller skifte status til almindelig nyhed K Topnyheder skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole K Fælles nyheder skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole K Lokale nyheder skal kun kunne ses af medarbejdere ved den enkelte organisatoriske enhed K 3.29 K 3.30 K Fælles nyhedsarkiv: På det fælles intranet skal nyheder fra alle fælles nyhedsmoduler løbende samles i en webpart (Nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst. Lokalt nyhedsarkiv: På det lokale intranet skal rettens nyheder samles i en webpart. Seneste nyhed øverst. Nyhedsarkiver: Det skal være muligt at søge både på tværs af nyhedsarkiverne og i et enkelt nyhedsarkiv. 4 Funktionalitet: Telefonbog 4.1 K Løsningen skal indeholde en telefonbog baseret på profildatabasen 4.2 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 4.1 løses. 4.3 K Det skal være muligt at søge på en organisatorisk enhed og få vist samtlige medarbejderprofiler, som knytter sig til enheden.

9 4.4 K Dynamisk visning af søgeresultaterne, imens brugeren taster søgeteksten i søgefeltet. Det kunne f.eks. være et interface, hvor resultaterne vises i en popup dialog, mens man taster sin søgestreng. Resultatlisten mindskes jo mere eksplicit søgestrengen bliver. 5 Funktionalitet: Kantinemenu 5.1 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en valgfri webpart, som viser dagens lokale kantinemenu. 5.2 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 5.1. løses. 6 Funktionalitet: Aktivitetskalender 6.1 K 6.2 K På forsiden af det fælles skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles aktivitetskalender. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer i den fælles aktivitetskalender. 6.3 K Den fælles aktivitetskalender skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. 6.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 6.2 og 6.3 løses. 6.5 K 6.6 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal aktivitetskalender. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer i den lokale aktivitetskalender. 7 Funktionalitet: Opslagstavle 7.1 K 7.2 K På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles opslagstavle. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer på den fælles opslagstavle. 7.3 K Den fælles opslagstavle skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. 7.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 7.3 løses. 7.5 K 7.6 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal opslagstavle. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer på den lokale opslagstavle. 8 Funktionalitet: Fødselsdage 8.1 K På de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en oversigt over de lokale medarbejdere, som har fødselsdag i dag (såfremt medarbejderens fødselsdag er angivet på medarbejderens profil). 8.2 K Medarbejderens billede, navn og link til Mit websted skal vises i listen. 8.3 K Hvis der er flere medarbejdere, som har fødselsdag samme dag, skal de kunne vises på skift (roterende). 8.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 8.3 løses.

10 9 9.1 K 9.2 K 9.3 K Funktionalitet: Kampagner Kampagner skal styres centralt. En kampagne er en nyhedstype der fungerer som et reklamebanner, der anvendes på forsiden af det fælles intranet over en afgrænset tidsperiode. På det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, som viser aktive kampagner. Det skal være muligt at indsætte billede, samt link til det sted, brugeren skal dirigeres hen ved klik på kampagnen. 9.4 K Det skal være muligt at vise de forskellige aktive kampagner roterende, hvis der er mange. 9.5 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 9.4 løses. 9.6 K Kampagnerne skal også være synlige på de lokale intranet. 9.7 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 9.6 løses. 10 Funktionalitet: Mit websted 10.1 K Mit Websted skal leveres som standard SharePoint 10.2 K 10.3 K Leverandøren skal sikre, at der implementeres et link på Mit Websted, som vil linke brugeren tilbage til forsiden af intranettet. Leverandøren har ansvaret for opsætning af profilimporten og tilhørende konfigurering. For at kunne anvende organisation-sbrowseren, er det Domstolsstyrelsens ansvar at de rette data er til stede i Active Directory I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 10.3 løses. 11 Funktionalitet: Øvrig funktionalitet 11.1 K Følgende funktionalitet samt relaterede sider skal leveres som standard SharePoint: Fælles linksamling Søgefunktion Websteder Visning af dagens presseklip (vi abonnerer på Infomedia) Hvem er i huset i dag? (info fra reception om husets medarbejdere) Nyheder fra domstol.dk (visning af nyheder) 12 Tekniske krav 12.1 MK Løsningen skal opsættes i et eksisterende SharePoint 2010 miljø i Domstolsstyrelsen MK Systemdokumentation skal være indeholdt i leverancen. 13 Design 13.1 K Løsningen skal leveres med et grafisk design i overensstemmelse med Domstolenes identitet. Der skal tages udgangspunkt i designguiden for K Øvrig funktionalitet skal leveres med et grafisk design, der svarer til krav 13.1.

11 13.3 K Mit Websted, samt relaterede sider, skal leveres med et grafisk design, der svarer til krav I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 13.1 løses. 14 Leveranceorganisation 14.1 K Leverandøren skal have en fleksibel og velstruktureret leveranceorganisation, der kan medvirke til at styre processen effektivt mod den forventede løsning - lige fra afklaring til implementering MK Leverandøren skal have erfaring med udvikling og levering af minimum tre tilsvarende løsninger til kunder, der kan sammenlignes med Danmarks Domstole. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation, f.eks. i form af referencer. 15 Uddannelse 15.1 K Leverandøren skal foranledige at Domstolsstyrelsens webmaster introduceres til løsningen, herunder SharePoint 2010, f.eks. i form af et 1-2 dages kursus. 16 Levering 16.1 K Løsningen skal være leveret og implementeret senest den 28. februar 2013.

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Notat 14. december 2017 J.nr. 2017-7596 Kontor: Koncernkommunikation og Kanaler Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Initialer: AK Nr. Dato for

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Webtop Hvem er vi Sharepoint kompetencehus 35 personer i hhv. Herlev og Vejle

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser Bilag 3 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 31. august 2015 J.nr.: 044-01064 Ref.: nmkn Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Kom godt i gang 2 Hvad er Digitalisér.dk 2 Opret dig som bruger 2 Hvis du ikke kan logge ind 2 Brugerprofil 3 Hvad kan jeg på min profil 3 Hvordan ser jeg mit indhold 4 Hvordan

Læs mere

Dato for revision: 24. september 2014

Dato for revision: 24. september 2014 Dato for revision: 24. september 2014 Spørgsmål og svar til nationalt udbud: Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: Prisoplysninger,

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs-

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs- Katrinebjergvej 113, 1. sal Løsningsbeskrivelse: 86 12 64 65 www.wildside.dk Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de kontakt@wildside.dk løsningselementer som skal indgå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Intranet. Bolia.com 2015

Intranet. Bolia.com 2015 Intranet Bolia.com 2015 When something is recognizable it makes me interested. Recognizable features create communication between people. It makes them want to share their stories with each other creating

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

WebtopONE for SharePoint

WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint Professionelt Intranet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) og Windows SharePoint Services WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint er en suite af moduler

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Apotekets intranet... 3 2. Grafisk opbygning og funktioner... 4 2.1 Sådan tilføjes egne oplysninger... 4 2.1.1 Dokumentbibliotek... 4 2.1.2 Wiki-sidebibliotek...

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk Indholdsfortegnelse 1)Login på hjemmesiden...2 1.1)Oprettelse af en bruger med adgang...2 1.2)Generel login information...2 1.2.1)Glemt personlig kode...2 2)Forklaring af administrationssiden...3 2.1)Navigationsområdet...4

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

November. Firmarating.dk. Sådan kommer du i gang 1

November. Firmarating.dk. Sådan kommer du i gang 1 November Firmarating.dk Sådan kommer du i gang Indhold Hvorfor bruge firmarating.dk 3 Hvordan kommer du i gang 5 Hvordan får du andre til at bedømme dig 6 Hvordan bedømmer du andre virksomheder 8 Sådan

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Release Notes - KITOS 2.0

Release Notes - KITOS 2.0 Rettigheder Der indføres administratorroller for hver modul, f.eks. Lokal Administration Administration, Lokal Systemadministration, Lokal Projektadministration osv. Lettere administration af roller og

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad og iphone. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad og iphone. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad og iphone Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din ipad og iphone... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM DOMSDATABASEN. 20. juni 2017

INFORMATIONSMØDE OM DOMSDATABASEN. 20. juni 2017 INFORMATIONSMØDE OM DOMSDATABASEN 20. juni 2017 DAGSORDEN FOR INFORMATIONSMØDE Velkommen / it-direktør Jannie Hilsbo Mødets formål / projektleder Steen Gunvig Status og baggrund for projektet / projektleder

Læs mere