Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur"

Transkript

1 Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav, ligesom tilbudsgiver i sit tilbud for hvert krav skal angive, hvorvidt kravet opfyldes. Tilbud, der ikke indeholder besvarelse af samtlige krav, eller som angiver ikke at opfylde samtlige mindstekrav vil ikke blive taget i betragtning! Domstolsstyrelsen ønsker at anskaffe et intranet indenfor rammerne af nationalt udbud. Anskaffelsen skal benyttes ved Danmarks Domstole. Anskaffelsen skal være baseret på en standardløsning i Microsoft SharePoint Domstolsstyrelsen har allerede gennemført teknisk installation af en Microsoft SharePoint Det er forventningen, at den nye løsning benytter den allerede etablerede platform gennem leverandørens standard intranetløsning eventuelt kombineret med mindre tilpasninger for at opfylde Domstolsstyrelsens behov beskrevet herunder. Det er således hensigten at den nye løsning så vidt det er muligt består af funktionalitet, der benyttes af andre brugere af leverandørens standard intranet løsning. Det er yderligere en ambition, at det nye intranet så vidt muligt baseres på standard funktionalitet indeholdt i Microsoft SharePoint Løsningen skal kunne danne grundlag for videreudvikling på sigt. Domstolsstyrelsens krav til særlige funktioner, der kan være en del af leverandørens standard løsning eller som skal tilpasses specielt til Domstolsstyrelsen beskrives i dette dokument. Struktur Danmarks Domstole består af Domstolsstyrelsen, 24 byretter, Tinglysningsretten, Sø- og Handelsretten, 2 landsretter, Højesteret, Retten på Færøerne, Grønlands Domstole samt en række råd og nævn. Der er ca medarbejdere ansat ved Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen er systemejer og har den overordnede administratorrolle. Alle retter har mindst én lokal webredaktør. Det kommende intranet skal opbygges som det nuværende intranet (som er baseret på SP 2003) med ét fælles intranet og 35 lokale intranet ét til hver organisatorisk enhed. Alle medarbejdere skal på det aktuelle lokale intranet kunne se en kombination af indholdet fra både det fælles intranet og det aktuelle lokale intranet. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal samtidig være muligt at give enkelte medarbejdere rettigheder til at kunne se indhold på flere lokale intranet (f.eks. i forbindelse med delt tjeneste ved flere retter). Der skal være en gennemgående fælles struktur på alle intranet. Den fælles struktur skal som udgangspunkt være styret centralt. Når der oprettes nyt indhold på det fælles intranet, skal dette automatisk være tilgængeligt på samtlige de lokale intranet i den fastlagte fælles struktur.

2 Når der redigeres på det fælles intranet, skal ændringerne automatisk slå igennem på alle lokale intranet. F.eks. ændring af titel på et område, kontaktperson/forfatter mv. På de lokale intranet, skal den fælles struktur suppleres med ét lokalt menupunkt ( Huset ). Dette område skal kunne styres og administreres fuldt ud af webredaktøren i den aktuelle organisatoriske enhed. Masterpage og skabeloner Følgende skabeloner skal være indeholdt i leverancen: Forsider Øvrige sektionsforsider Nyhedsartikel skabelon Generel Webparts skabelon Der skal ligeledes udarbejdes et antal masterpages til løsningen. Leverandøren bestemmer frit hvor mange, men skal sikre, at Domstolsstyrelsens design fremgår i hele løsningen dog undtaget sider, der kun kan tilgås og anvendes af farm og site collection administratorer. Funktionalitet Dette afsnit beskriver den funktionalitet, som Domstolsstyrelsen stiller som krav til Intranettet. Beskrivelserne i dette afsnit er funktionalitet, der eksplicit skal tilpasses Domstolsstyrelsens behov og således ikke forventes at kunne dækkes af standard SharePoint funktionalitet. Den beskrevne funktionalitet skal leveres og konfigureres af leverandøren i det omfang, der er beskrevet under den enkelte komponent. Nyhedsmodul Domstolsstyrelsen administrerer nyhederne på det fælles intranet. Den lokale webredaktør administrerer nyhederne på det lokale intranet. Som webredaktør (central og lokal) skal det være muligt at: oprette nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang vælge page layout til den aktuelle nyhed skrive, redigere og publicere nyheder (nyhedssider) målrette nyheder til specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en ret eller en personalegruppe målrette nyheder og fortrolige oplysninger til lukkede grupper, som ingen andre har mulighed for at se planlægge en nyhed til udgivelse på et bestemt tidspunkt fjerne/afpublicere nyheder Som bruger skal det være muligt at: se nyheder som er målrettet den organisatoriske enhed, man er ansat ved samt se sit eget interesse- og/eller kompetenceområde kommentere en nyhed få nyhederne aggregeret til forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Baseret på valg af typologi kan nyhederne f.eks. eksistere i andre Site Collections Nyhedsmodulet skal bestå af en front-end (som en avisside) og et antal kanaler, hvilket f.eks. kunne være en ret. Der skal anvendes standard SharePoint til at oprette kanaler og nyheder. Her skal det være muligt at skrive tekst, indsætte billeder, links, tabeller m.m.

3 Løsningen skal derudover suppleres med fleksible webparts, der gør, at indhold fra en eller flere kanaler kan rulles op i en webpart og vises på f.eks. forsiden. Desuden skal det være muligt, at indhold fra flere forskellige nyhedsmoduler vises i en og samme webpart. Dvs. at man kan oprette multiple nyhedsmoduler i Intranetstrukturen (f.eks. ét til forsiden og ét pr. organisatoriske enhed (f.eks. en ret), hvor udvalgte nyheder præsenteres på forsiden, eller at alle forsidenyheder også vises i webparten på en rets forside. Webparten skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, således at den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil. En nyhed skal kunne publiceres straks, eller man skal kunne vælge at publicere på en given dato og tidspunkt. Ved oprettelse af nyheden skal redaktøren kunne tagge nyheden med metadata. Dette kan bl.a. benyttes til at beslutte, hvor nyheden skal vises. Desuden kan en række nøgleord også sættes ind i nyheden, som anvendes til at beskrive nyheden i stikordsform. Metadata, nøgleord m.v. skal kunne anvendes i de fleksible webparts som filtre. Derudover skal der være følgende funktionalitet tilgængelig: RSS feed output: Det skal være muligt at få nyhederne præsenteret i en RSS reader som f.eks. Microsoft Outlook. Topnyheder: Ved oprettelse af nyhed skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder. Det skal være muligt at have flere topnyheder på samme tid. En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller skifte status til almindelig nyhed. Topnyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere topnyheder på det fælles intranet. Fælles nyheder: Fælles nyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere fælles nyheder. Lokale nyheder: Lokale nyheder administreres lokalt og skal kun kunne ses af medarbejdere ved den enkelte organisatoriske enhed. Nyhedsarkiv: På det fælles intranet skal nyheder fra alle fælles nyhedsmoduler løbende samles i en webpart (Nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst.

4 På det lokale intranet skal rettens nyheder samles i en webpart (lokalt nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst. Det skal være muligt at søge i nyhedsarkiverne. Telefonbog Telefonbogsløsning skal baseres på en søgning i profildatabasen, men med dynamisk visning af søgeresultaterne, imens brugeren taster søgeteksten i søgefeltet. Det kunne f.eks. være et interface, hvor resultaterne vises i en popup dialog, mens man taster sin søgestreng. Resultatlisten mindskes jo mere eksplicit søgestrengen bliver. Det skal være muligt at søge på en organisatorisk enhed og få vist samtlige medarbejderprofiler, som knytter sig til enheden. Kantinemenu På forsiden af de lokale intranet skal der kunne indsættes en valgfri webpart, som viser dagens lokale kantinemenu. Aktivitetskalender På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles aktivitetskalender. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer i den fælles aktivitetskalender. Den fælles aktivitetskalender skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal aktivitetskalender. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer i den lokale aktivitetskalender. Opslagstavle På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles opslagstavle. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer på den fælles opslagstavle. Den fælles opslagstavle skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal opslagstavle. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer på den lokale opslagstavle. Fødselsdage På de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser de lokale medarbejdere, som har fødselsdag i dag. Medarbejderens billede, navn og link til Mit websted skal vises i listen. Hvis der er flere medarbejdere, som har fødselsdag samme dag, skal de kunne vises på skift (roterende). Det er en forudsætning, at data er til rådighed i medarbejdernes profil, for at de vil komme med på fødselsdagslisten. Kampagnemodul På det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, som viser aktive kampagner. Det skal være muligt at indsætte billede, samt link til det sted, brugeren skal dirigeres hen ved klik på kampagnen. Det skal være muligt at vise de aktive kampagner roterende, hvis der er mange.

5 Domstolsstyrelsen administrerer kampagnerne på det fælles intranet. Kampagnerne skal også være synlige på de lokale intranet. Mit Websted Mit Websted skal leveres som standard SharePoint, men Mit Websted, samt relaterede sider, skal styles i henhold til det generelle design. Leverandøren skal sikre, at der implementeres et link på Mit Websted, som vil linke brugeren tilbage til forsiden af intranettet. For at kunne anvende organisationsbrowseren, er det Domstolsstyrelsens ansvar at de rette data er til stede i Active Directory. Leverandøren har ansvaret for opsætning af profilimporten og tilhørende konfigurering. Øvrig funktionalitet Følgende funktionalitet samt relaterede sider, skal leveres som standard SharePoint samt styles i henhold til det generelle design: Fælles linksamling Søgefunktion (standard SP) Websteder Visning af dagens presseklip (vi abonnerer på Infomedia) Hvem er i huset i dag? (info fra reception om husets medarbejdere) Nyheder fra domstol.dk (visning af nyheder) Tekniske krav Løsningen skal opsættes i et eksisterende SharePoint 2010 miljø i Domstolsstyrelsen. Miljøet består af: 4 SharePoint servere i produktion og et tilsvarende antal i brugertest. Endvidere 2 SQL-servere til produktionsbaser (aktivt/passivt setup) samt en enkelt SQL i brugertest (alle Windows 2008R2). Domstolsstyrelsen har Microsoft SharePoint Server Standard licenser (4 på produktionsmiljøet og 4 på testmiljøet) samt standard CAL-licenser. Systemdokumentation skal være indeholdt i leverancen. Design Løsningen skal leveres med et grafisk design i overensstemmelse med Domstolenes identitet. Der skal tages udgangspunkt i designguiden for Data Domstolsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af informationsarkitektur og migrering af data fra det nuværende intranet til det nye. Test Leverandøren skal foranledige, at der gennemføres en mindre usabilitytest af løsningen forud for overtagelse. Leveranceorganisation Leverandøren skal have en fleksibel og velstruktureret leveranceorganisation, der kan medvirke til at styre processen effektivt hen mod den forventede løsning - lige fra afklaring til implementering.

6 Leverandøren skal kunne dokumentere erfaring med udvikling og levering af minimum tre tilsvarende løsninger til kunder, der kan sammenlignes med Danmarks Domstole. Dokumentation skal ske i form af oplysning om referencer. Uddannelse Leverandøren skal foranledige at Domstolsstyrelsens webmaster introduceres til løsningen, herunder SharePoint 2010, f.eks. I form af et 1-2 dages kursus. Overtagelse Leverandøren skal foranledige, at der gennemføres en overtagelsesprøve. Tidspunkt aftales ved kontraktindgåelse. Levering Løsningen skal være leveret senest ultimo februar Samlet oversigt over krav MK = Mindstekrav Tilbudsgiver skal opfylde samtlige mindstekrav. K = Almindelige krav Tilbudsgiver skal for hvert krav angive, hvorvidt kravet opfyldes. Ved delvis opfyldelse skal tilbudsgiver beskrive, hvordan kravet opfyldes. I = Infokrav Krav om dokumentation for, hvordan et K eller MK vil blive opfyldt af Tilbudsgiver. Infokrav kan ikke via mangelfuld udfyldelse resultere i forkastelse af tilbuddet, men mangelfuld udfyldelse af Infokrav vil påvirke den samlede vurdering negativt. Krav nr. Krav type Krav 1 Struktur 1.1 MK 1.2 MK Det kommende intranet skal opbygges som det nuværende intranet (som er baseret på SP 2003) med ét fælles intranet og 35 lokale intranet ét til hver organisatoriske enhed. Alle medarbejdere skal på det aktuelle lokale intranet kunne se indholdet fra både det fælles intranet og det aktuelle lokale intranet. 1.3 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.2 løses. 1.4 K Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal samtidig være muligt at give enkelte medarbejdere rettigheder til at kunne se indhold på flere lokale intranet (f.eks. i forbindelse med delt tjeneste ved flere retter). 1.5 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.4 løses. 1.6 K Der skal være en gennemgående fælles struktur på alle intranet. Strukturen udarbejdes af ordregiver 1.7 K Den fælles struktur skal som udgangspunkt være styret centralt. 1.8 MK Når der oprettes nyt indhold på det fælles intranet, skal dette automatisk være tilgængeligt på samtlige de lokale intranet i den fastlagte fælles struktur. 1.9 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.8 løses MK Når der redigeres på det fælles intranet, skal ændringerne automatisk slå igennem på alle lokale intranet. F.eks. ændring af titel på et område, kontaktperson/forfatter mv.

7 1.11 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 1.10 løses K På de lokale intranet, skal den fælles struktur suppleres med ét lokalt menupunkt ( Huset ). Dette område skal kunne styres og administreres fuldt ud af webredaktøren i den aktuelle organisatoriske enhed. 2 Masterpage og skabeloner 2.1 K Følgende skabeloner skal være indeholdt i leverancen: Fælles forside, lokal forside, øvrige sektionsforsider, skabelon til nyhedsartikel, skabelon til generel webpart. 2.2 K Der skal ligeledes udarbejdes et antal masterpages til løsningen. Leverandøren bestemmer frit hvor mange, men skal sikre, at Domstolsstyrelsens design fremgår i hele løsningen dog undtaget sider, der kun kan tilgås og anvendes af farm og site collection administratorer. 3 Funktionalitet: Nyhedsmodul 3.1 K 3.2 K 3.3 K Domstolsstyrelsens webmaster skal kunne administrere alle nyhedsgrupper på det fælles intranet (Topnyheder og fælles nyheder). Domstolsstyrelsens webmaster samt den lokale webredaktør skal kunne administrere lokale nyheder på det lokale intranet. Alle webredaktører (både centralt og lokalt) skal have mulighed for at oprette, skrive, redigere og publicere nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang. 3.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.3 løses. 3.5 K Webredaktøren skal have mulighed for at vælge pagelayout til den aktuelle nyhed. 3.6 K 3.7 K Webredaktøren skal have mulighed for at skrive tekst, indsætte billeder, links, tabeller, nyhedsdato m.m. i nyhedsmodulet Nyheder skal kunne målrettes specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en ret eller en personalegruppe 3.8 K Nogle nyhedstyper skal være obligatoriske at modtage for brugeren. Andre skal være valgfrie. 3.9 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.7 og 3.8 løses K Det skal være muligt at få nyhederne aggregeret til forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Baseret på valg af typologi kan nyhederne f.eks. eksistere i andre Site Collections 3.11 K En bruger skal have mulighed for at kommentere en nyhed K 3.13 K Nyhedsmodulet skal bestå af en front-end (som en avisside) og et antal kanaler, hvilket f.eks. kunne være en ret. Der skal anvendes standard SharePoint til at oprette kanaler og nyheder. Nyhedsmodulet skal suppleres med fleksible webparts, der gør, at indhold fra en eller flere kanaler kan rulles op i en webpart og vises på f.eks. forsiden.

8 3.14 K Løsningen skal kunne håndtere, at indhold fra flere forskellige nyheds-moduler vises i en og samme webpart. Dvs. at man kan oprette multiple nyhedsmoduler i Intranetstrukturen (f.eks. ét til forsiden og ét pr. organisatoriske enhed (f.eks. en ret), hvor udvalgte nyheder præsenteres på forsiden, eller at alle forsidenyheder også vises i webparten på en rets forside K Ovenstående webpart (3.14) skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, således at den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 og 3.15 løses K 3.18 K En nyhed skal kunne publiceres straks, eller man skal kunne vælge at publicere på en given dato og tidspunkt. Ved oprettelse af nyheden skal redaktøren kunne tagge nyheden med metadata baseret på en fast defineret liste K Metadata, nøgleord m.v. skal kunne anvendes i de fleksible webparts som filtre K 3.21 K RSS feed output: Det skal være muligt at få nyhederne præsenteret i en RSS reader som f.eks. Microsoft Outlook. Topnyheder: Ved oprettelse af nyhed skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 3.21 løses K Topnyheder: Flere topnyheder skal kunne fremgå af nyhedsoversigten på forsiden på samme tid K Topnyheder: En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller skifte status til almindelig nyhed K Topnyheder skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole K Fælles nyheder skal kunne ses af alle medarbejdere i Danmarks Domstole K Lokale nyheder skal kun kunne ses af medarbejdere ved den enkelte organisatoriske enhed K 3.29 K 3.30 K Fælles nyhedsarkiv: På det fælles intranet skal nyheder fra alle fælles nyhedsmoduler løbende samles i en webpart (Nyhedsarkiv). Seneste nyhed øverst. Lokalt nyhedsarkiv: På det lokale intranet skal rettens nyheder samles i en webpart. Seneste nyhed øverst. Nyhedsarkiver: Det skal være muligt at søge både på tværs af nyhedsarkiverne og i et enkelt nyhedsarkiv. 4 Funktionalitet: Telefonbog 4.1 K Løsningen skal indeholde en telefonbog baseret på profildatabasen 4.2 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 4.1 løses. 4.3 K Det skal være muligt at søge på en organisatorisk enhed og få vist samtlige medarbejderprofiler, som knytter sig til enheden.

9 4.4 K Dynamisk visning af søgeresultaterne, imens brugeren taster søgeteksten i søgefeltet. Det kunne f.eks. være et interface, hvor resultaterne vises i en popup dialog, mens man taster sin søgestreng. Resultatlisten mindskes jo mere eksplicit søgestrengen bliver. 5 Funktionalitet: Kantinemenu 5.1 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en valgfri webpart, som viser dagens lokale kantinemenu. 5.2 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 5.1. løses. 6 Funktionalitet: Aktivitetskalender 6.1 K 6.2 K På forsiden af det fælles skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles aktivitetskalender. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer i den fælles aktivitetskalender. 6.3 K Den fælles aktivitetskalender skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. 6.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 6.2 og 6.3 løses. 6.5 K 6.6 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal aktivitetskalender. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer i den lokale aktivitetskalender. 7 Funktionalitet: Opslagstavle 7.1 K 7.2 K På forsiden af det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en fælles opslagstavle. Alle medarbejdere i Danmarks Domstole skal have adgang til at administrere egne elementer på den fælles opslagstavle. 7.3 K Den fælles opslagstavle skal også være synlig på forsiden af de lokale intranet. 7.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 7.3 løses. 7.5 K 7.6 K På forsiden af de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en lokal opslagstavle. Alle medarbejdere ved den enkelte ret skal have adgang til at administrere egne elementer på den lokale opslagstavle. 8 Funktionalitet: Fødselsdage 8.1 K På de lokale intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, der viser en oversigt over de lokale medarbejdere, som har fødselsdag i dag (såfremt medarbejderens fødselsdag er angivet på medarbejderens profil). 8.2 K Medarbejderens billede, navn og link til Mit websted skal vises i listen. 8.3 K Hvis der er flere medarbejdere, som har fødselsdag samme dag, skal de kunne vises på skift (roterende). 8.4 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 8.3 løses.

10 9 9.1 K 9.2 K 9.3 K Funktionalitet: Kampagner Kampagner skal styres centralt. En kampagne er en nyhedstype der fungerer som et reklamebanner, der anvendes på forsiden af det fælles intranet over en afgrænset tidsperiode. På det fælles intranet skal det være muligt at indsætte en webpart, som viser aktive kampagner. Det skal være muligt at indsætte billede, samt link til det sted, brugeren skal dirigeres hen ved klik på kampagnen. 9.4 K Det skal være muligt at vise de forskellige aktive kampagner roterende, hvis der er mange. 9.5 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 9.4 løses. 9.6 K Kampagnerne skal også være synlige på de lokale intranet. 9.7 I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 9.6 løses. 10 Funktionalitet: Mit websted 10.1 K Mit Websted skal leveres som standard SharePoint 10.2 K 10.3 K Leverandøren skal sikre, at der implementeres et link på Mit Websted, som vil linke brugeren tilbage til forsiden af intranettet. Leverandøren har ansvaret for opsætning af profilimporten og tilhørende konfigurering. For at kunne anvende organisation-sbrowseren, er det Domstolsstyrelsens ansvar at de rette data er til stede i Active Directory I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 10.3 løses. 11 Funktionalitet: Øvrig funktionalitet 11.1 K Følgende funktionalitet samt relaterede sider skal leveres som standard SharePoint: Fælles linksamling Søgefunktion Websteder Visning af dagens presseklip (vi abonnerer på Infomedia) Hvem er i huset i dag? (info fra reception om husets medarbejdere) Nyheder fra domstol.dk (visning af nyheder) 12 Tekniske krav 12.1 MK Løsningen skal opsættes i et eksisterende SharePoint 2010 miljø i Domstolsstyrelsen MK Systemdokumentation skal være indeholdt i leverancen. 13 Design 13.1 K Løsningen skal leveres med et grafisk design i overensstemmelse med Domstolenes identitet. Der skal tages udgangspunkt i designguiden for K Øvrig funktionalitet skal leveres med et grafisk design, der svarer til krav 13.1.

11 13.3 K Mit Websted, samt relaterede sider, skal leveres med et grafisk design, der svarer til krav I Beskriv i overordnede træk, hvordan krav 13.1 løses. 14 Leveranceorganisation 14.1 K Leverandøren skal have en fleksibel og velstruktureret leveranceorganisation, der kan medvirke til at styre processen effektivt mod den forventede løsning - lige fra afklaring til implementering MK Leverandøren skal have erfaring med udvikling og levering af minimum tre tilsvarende løsninger til kunder, der kan sammenlignes med Danmarks Domstole. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation, f.eks. i form af referencer. 15 Uddannelse 15.1 K Leverandøren skal foranledige at Domstolsstyrelsens webmaster introduceres til løsningen, herunder SharePoint 2010, f.eks. i form af et 1-2 dages kursus. 16 Levering 16.1 K Løsningen skal være leveret og implementeret senest den 28. februar 2013.

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Webtop Hvem er vi Sharepoint kompetencehus 35 personer i hhv. Herlev og Vejle

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

WebtopONE for SharePoint

WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint Professionelt Intranet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) og Windows SharePoint Services WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint er en suite af moduler

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Forbedringer til hjemmesiden for Rungsted kajakklub. Funktioner. Baggrund. Personlig adgang login. Medlemsadministration

Forbedringer til hjemmesiden for Rungsted kajakklub. Funktioner. Baggrund. Personlig adgang login. Medlemsadministration Forbedringer til hjemmesiden for Rungsted kajakklub. Baggrund Hjemmesiden har været i drift i lidt over halvandet år med de funktioner, som blev udviklet på baggrund af de basale behov på en række områder.

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen... 3 2 Baggrund...

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk Indholdsfortegnelse 1)Login på hjemmesiden...2 1.1)Oprettelse af en bruger med adgang...2 1.2)Generel login information...2 1.2.1)Glemt personlig kode...2 2)Forklaring af administrationssiden...3 2.1)Navigationsområdet...4

Læs mere

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Dokumentlivscyklus IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Lars Fastrup 14+ års erfaring som softwareudvikler og arkitekt 5+ år som selvstændig IT konsulent med fokus på Microsoft SharePoint

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Tips & Tricks IntraNote Portal Server

Tips & Tricks IntraNote Portal Server The Magic Duo Møller & Mortensen Tips & Tricks IntraNote Portal Server #idag14 Giv jeres videndeling handle kraft TIPS & TRICKS KATALOGET I-DAG 2014 GOODIES & OLDIES (Husker du?) SMARTESTE FUNKTIONER (

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -

Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads - Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads - Indhold 1. Udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation... 6 3. Forretningsscenarier... 6 3.1 Intranettet også på smartphone og tablets... 6

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Kom godt i gang 2 Hvad er Digitalisér.dk 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på Digitalisér.dk 2 Hvad er forskellen på en bruger og et medlem 3 Hvor finder jeg mit indhold

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Vi valgte ikke open source, men sådan blev det bare fordele, ulemper og lidt om leverandørafhængighed

Vi valgte ikke open source, men sådan blev det bare fordele, ulemper og lidt om leverandørafhængighed Vi valgte ikke open source, men sådan blev det bare fordele, ulemper og lidt om leverandørafhængighed Open source-software i det offentlige 19. marts 2009 Jens Barslund Mikkelsen Leder af Webgruppen, Chefkonsulent

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere