Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside"

Transkript

1 Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker tilbud på udvikling af ny hjemmeside (oim.dk) baseret på indgåelse af to separate delaftaler. Situation og baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriet står over for en relancering af oim.dk. Dette sker, eftersom det nuværende oim.dk er et midlertidigt website, som skal løse de akutte kommunikationsbehov, ministeriet har efter dannelsen ved folketingsvalget sidste år. Der er igangsat internt arbejde med at udarbejde onlinestrategi, informationsarkitektur samt design. Det er på denne baggrund, at arbejdet beskrevet nedenfor skal udføres. Arbejdet med udviklingen af et nyt website består af følgende to delkontrakter. Leverandører kan frit vælge at byde på én eller begge delkontrakter. Bud på delaftalerne skal være uafhængige i den forstand, at byder leverandøren på begge delaftaler, må der ikke være interne afhængigheder mellem de to bud, eksempelvis i form af prisafhængigheder. - Udvikling af HTML (Delkontrakt 1). - Udvikling af back-end i CMS (Delkontrakt 2). Opgavebeskrivelser Delkontrakt 1, Udvikling af HTML: Opgavebeskrivelse Økonomi- og Indenrigsministeriet er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde onlinestrategi, informationsarkitektur og online designretningslinjer. Informationsarkitektur og design skal efterfølgende kodes til HTML, CSS og Javascript, som kan implementeres i det valgte CMS. Følgende dele for informationsarkitekturen ligger allerede fast og er centrale for at forstå grundprincipperne i den endelige løsning, der skal udvikles på baggrund af en agil udviklingsproces: 1) Sitet bygges på baggrund af et 12-spaltet grid og tager udgangspunkt i Twitters front-end framework, Bootstrap (http://twitter.github.com/bootstrap/). HTML, CSS og Javascript skal således i videst muligt omfang basere sig på retningslinjerne angivet for Bootstrap.

2 2) Sitet skal opbygges af forskellige sidetyper med indholdsområder, hvori der kan placeres vilkårlige moduler. Tv: Eksempel på en sidetype med tre indholdsområder. Th. eksempel på moduler placeret i de tre indholdsområder. 3) Sitet skal være en mulitisiteløsning, hvor det er muligt for en redaktør at oprette nye sites med unikke url er inde fra CMS et. Nye sites skal kunne bygge på allerede etablerede sidetyper og moduler, enten. med CSS-ændringer, alternativt ved ændring af både CSS og HTML. 4) Sitet skal udarbejdes som Responsive Design, og informationsarkitekturen udarbejdes ud fra Mobile First princippet. Dvs. at informationsarkitekturen først udvikles til mobile enheder, hvorefter der opbygges en version til desktop. Tidsplan Arbejdet med udvikling af HTML, CSS og Javascript forventes påbegyndt af leverandøren umiddelbart efter kontraktindgåelse ultimo juni, Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer, at arbejdsomfanget herefter er ca. 80 timer. Når grund-html en efterfølgende er på plads skal leverandøren forvente, at der skal foretages tilretninger og implementering af designretningslinjer (primært CSS-ændringer) i september Dette arbejde estimeres til ca. 100 timer. Et beta-site forventes lanceret ultimo oktober Projektet forventes afsluttet ved udgangen af januar Såfremt budgettet herefter ikke er opbrugt kan Økonomi- og Indenrigsministeriet tilkøbe yderligere tilpasninger til systemet efter projektafslutning. Krav til udformning af tilbud Tilbuddet skal indeholde følgende: Timepris for den udførende front-end udvikler.

3 CV inkl. referencer for den udførende front-end udvikler fra udviklingsopgaver baseret på agile udviklingsprojekter i relation til opgavebeskrivelsen ovenfor, hvor personen selv har været primær front-end udvikler (maks. tre referencer), samt en beskrivelse af hvorledes erfaringer vil inddrages og nyttiggøres i udførelsen af opgaven. Kontaktoplysninger. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (skabelon er vedlagt). Tildelingsproceduren Tildelingsproceduren er opdelt i en to-leddet proces. 1. runde I den første runde udvælges de tre mest egnede leverandører blandt de ansøgende kandidater. De tre virksomheder udvælges på baggrund af følgende kriterier: Kvalitet i form af de bedste og mest relevante erfaringer i forhold til den udbudte opgave som anført i opgavebeskrivelsen ovenfor, samt hvorledes erfaringerne anvendes og nyttiggøres i opgaveudførelsen. Det tillægges betydning, at der dokumenteres erfaring med udvikling af teknisk valid front-end og Bedst på Nettet samt erfaring med udvikling af HTML baseret på Bootstrap, og at denne erfaring inddrages og nyttiggøres i opgaveudførelsen. Dette vurderes på baggrund af leverandørens tilbud. (Vægtet 70 %). Laveste timepris for den udførende Konsulent som anført i Leverandørens tilbud. (Vægtet 30%). 2. runde I den anden runde får de tre virksomheder, som er vurderet mest egnede i 1. runde, mulighed for at lade udvikleren holde en præsentation på maksimalt 20 min. om tilbuddet i form af erfaringer, herunder med en nærmere præsentation af udvikleren selv og dennes kompetencer. Præsentationerne finder sted d. 27. eller 28 juni 2012 hos ØIM. ØIM vender tilbage angående præcist tidspunkt for præsentation efter modtagelse af tilbud. Når alle tre præsentationer er gennemført vil kontrakten angående udvikling af HTML (delkontrakt 1) blive tildelt én leverandør ud fra det overordnede tildelingskriterium, det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket vurderes på grundlag af følgende kriterier: Erfaring og kompetencer Ved vurderingen heraf lægges der vægt på, at udvikleren mundtligt kan præsentere tidligere erfaringer med udvikling af HTML og argumentere for disse erfaringers relevans for det aktuelle projekt i en sammenhængende og velformidlet form. (Vægtet 70%). Samarbejdsevner Ved vurderingen heraf lægges der vægt på, at udvikleren mundtligt kan redegøre for sine samarbejdsevner baseret på udviklerens tidligere erfaring med agile

4 udviklingsprojekter og argumentere for disse erfaringers relevans for det aktuelle projekt i en sammenhængende og velformidlet form. (Vægtet 30%). Kontraktform Delkontrakt 1 indgås efter kontraktformen; forbrugsafregning med maksimalpris. Afregning på delkontrakt 1 kan maksimalt beløbe sig til kr. ex moms. Kontraktvilkårene fremgår af kontrakten for aftaleforholdet. Indholdet af nærværende annonceringsmateriale, herunder vedlagte kontrakt, udgør i det hele et mindstekrav. Det er således ikke tilladt at ændre på vilkårene heri. Sker det, vil det anses som et ikke tilladeligt forbehold, der medfører tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Delkontrakt 2, Back-end udvikling i CMS: Opgavebeskrivelse De primære arbejdsopgaver for Back-end leverandøren, er følgende. Udvikling af funktionalitet i CMS. Implementering af HTML i CMS. De funktionaliteter, der på nuværende tidspunkt overvejes, inkluderer følgende: Modulbaseret multisiteløsning. (Mulighed for at oprette et nyt website uden leverandør) Responsive design, baseret på Bootstrap Nyhedsbrev RSS feeds på nyheder. I-frame Integration af telefonbog Sitemap i XML-format Site søgning Formular-modul Pæne URL er Mulighed for at bruge individuelle full screen backgrounds Google Analytics Mulighed at angive no follow, no index SEO-felter Login-funktionalitet Mulighed for at embedde youtube-videoer Mulighed for at lave AD-login Projektet udvikles i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet i et agilt forløb efter den agile procesmodel, Scrum. Der vil blive afholdt ugentlige scrummøder mellem back-end udvikleren og Økonomi- og Indenrigsministeriets projektleder, som vil fungere som product owner. Dette indebærer, at udviklingsopgaver løbende defineres i samarbejde mellem udvikler og Økonomi- og Indenrigsministeriets projektleder.

5 Tidsplan Arbejdet med back-end-udvikling forventes påbegyndt af leverandøren umiddelbart efter kontraktindgåelse ultimo juni, ØIM vurderer, at arbejdsomfanget for projektet er ca. 800 timer baseret på et arbejdsomfang på 40 timer pr. uge. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at beta-lancere sitet ved udgangen af oktober. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af januar Såfremt budgettet herefter ikke er opbrugt kan Økonomi- og Indenrigsministeriet tilkøbe yderligere tilpasninger til systemet efter projektafslutning. Krav til udformning af tilbud Tilbuddet skal indeholde følgende: Timepris for den udførende back-end udvikler. CV inkl. referencer for den udførende back-end udvikler fra udviklingsopgaver i relation til opgavebeskrivelsen ovenfor, hvor udvikleren selv har været primær back-end udvikler (maks. tre referencer), samt en beskrivelse af hvorledes erfaringer vil inddrages og nyttiggøres i udførelsen af opgaven. Kontaktoplysninger. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (skabelon er vedhæftet). Tildelingsproceduren Tildelingsproceduren er opdelt i en to-leddet proces. 1. runde I den første runde udvælges de tre mest egnede virksomheder blandt de ansøgende kandidater. De tre virksomheder udvælges på baggrund af følgende kriterier: Kvalitet i form af de bedste og mest relevante erfaringer i forhold til den udbudte opgave som anført i opgavebeskrivelsen ovenfor, samt hvorledes erfaringerne anvendes og nyttiggøres i opgaveudførelsen. Det tillægges betydning, at der dokumenteres erfaring med udvikling af modulbaseret multisiteløsninger, og at denne erfaring inddrages og nyttiggøres i opgaveudførelsen. Dette vurderes på baggrund af leverandørens tilbud. (Vægtet 70 %). Laveste timepris som anført i Leverandørens tilbud. (Vægtet 30%). 2. runde I den anden runde får de tre virksomheder som er vurderet mest egnede i 1. runde mulighed for at lade udvikleren holde en præsentation på maksimalt 20 min. om tilbuddet i form af erfaringer, herunder med en nærmere præsentation af udvikleren selv og dennes kompetencer. Præsentationerne finder sted d. 27. eller 28. juni 2012 hos ØIM. ØIM vender tilbage angående præcist tidspunkt for præsentation efter modtagelse af tilbud.

6 Når alle tre præsentationer er gennemført vil kontrakten angående udvikling af back-end i CMS (delkontrakt 2) blive tildelt én leverandør ud fra det overordnede tildelingskriterium, det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket vurderes på grundlag af følgende kriterier: Erfaring og kompetencer Ved vurderingen heraf lægges der vægt på, at udvikleren mundtligt kan præsentere tidligere erfaringer med udvikling og implementering af modulopbyggede multisiteløsninger og argumentere for disse erfaringers relevans for den aktuelle opgave i en sammenhængende og velformidlet form. (Vægtet 70%). Samarbejdsevner Ved vurderingen heraf lægges der vægt på, at udvikleren mundtligt kan redegøre for sine samarbejdsevner baseret på udviklerens tidligere erfaring med agile udviklingsprojekter og argumentere for disse erfaringers relevans for den aktuelle opgave i en sammenhængende og velformidlet form. (Vægtet 30%). Kontraktform Delkontrakt 2 indgås efter kontraktformen; forbrugsafregning med maksimalpris. Afregning på delkontrakt 2 kan maksimalt beløbe sig til kr. ex moms. Kontraktvilkårene fremgår af kontrakten for aftaleforholdet. Indholdet af nærværende annonceringsmateriale, herunder vedlagte kontrakt, udgør i det hele et mindstekrav. Det er således ikke tilladt at ændre på vilkårene heri. Sker det, vil det anses som et ikke tilladeligt forbehold, der medfører tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Frist for modtagelse af tilbud 25. juni 2012 kl Tilbud skal sendes til webansvarlig, Rasmus Ørgaard Rudolf, Økonomi- og Indenrigsministeriet på Kontaktoplysninger Kontakt webansvarlig Rasmus Ørgaard Rudolf pr. hvis du har spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål og svar bliver stillet skriftligt til rådighed for alle leverandører på Sidste mulighed for at stille spørgsmål er den 21. juni 2012 kl Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon:

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere