Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015"

Transkript

1 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april

2 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen Baggrund Formål Indledning Målgrupper og adgang Indhold Slagelse Kommunes administrative organisation Referencer Opgavebeskrivelse Krav til løsningen Overordnede krav Krav vedrørende indholdet Krav vedrørende design Krav vedrørende integrationer Driftsrelaterede krav Servicemål Driftseffektivitet Svartider

3 1 Formålet med kravsbeskrivelsen Slagelse Kommune er i gang med at anskaffe en erstatning for det hidtidige intranet i daglig tale kaldet InSlag. Det nye intranet kaldet InSlag 2015 er tænkt implementeret senest med udgangen af Baggrund I efteråret 2013 besluttede Slagelse Kommunes direktion, at der var behov for en udvidelse af InSlag Slagelse Kommunes Intranet i relation til InSlag s målgruppe. Direktionen pegede på at InSlag burde udvides til at kunne tilgås af alle medarbejdere, ikke blot de administrative medarbejdere, men også de udgående medarbejdere, der typisk er udstyret med en SmartPhone eller tablet. 2.1 Formål InSlag 2015 skal skabe en samlet indgang til arbejdsdagen for den enkelte medarbejder, ligesom brugerfladen på intranettet skal kunne tilpasses de meget forskellige behov og forudsætninger, der er blandt kommunens ca medarbejdere. Det er vigtigt at InSlag 2015 bliver en værktøjsplatform, en platform, der anvendes når generelle fælles opgaver skal udføres, såsom kørselsregistrering, fraværsregistrering og lignende. Formuleret kort, ønsker Slagelse Kommune at udarbejde en ny medarbejderportal, baseret på WEB 2.0 principperne. Formålet med InSlag 2015 kan udtrykkes i nedenstående værdiliste: Videndeling Fælles værktøj Tværgående samarbejde Kvalitet i opgaveløsningen Effektiv organisation Koncernfællesskab God dialog i organisationen Fælles informationsknudepunkt Understøtte netværk Slagelse Kommunes værdigrundlag skal ligeledes understøttes. Værdiordene er: Modig, Tydelig, kompetent og med glæde Modig Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ og værdsætter også, når andre gør det. Tydelig Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor. Kompetent Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning. med glæde 3

4 Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere. 3 Indledning 3.1 Målgrupper og adgang Intranettet er for alle kommunens knap ansatte. I praksis vil det sige, at både det administrative personale og alle medarbejdere i de decentrale enheder skal have adgang. I dag anvender ca af medarbejderne pc er som deres arbejdsredskab, fra hvilket de skal kunne til gå Intranettet. De øvrige ca medarbejdere skal kunne tilgå intranettet fra både de kommunale arbejdspladser og fra medarbejdernes private pc er, ipads, tablets, smartphones eller andet mobilt udstyr. 3.2 Indhold Intranettet skal som minimum indeholde: Nyheder Informationer fra direktionen og fra centrene, afdelinger og virksomheder Personaleinfo, tværgående vejledninger Telefonbog/kontaktoplysninger For at sikre ejerskab til InSlag, Medarbejderen i centrum Beskrivelse af organisation + hvem sidder hvor, ledelsesoversigter, organisationsoversigter osv. Strategier, politikker og værdier Selvbetjening: booke ferieboliger, kantinebestilling, bookning af mødelokale, tilmelde sig kurser, arrangementer, fraværsregistrering, kørselsregistrering og lignende. Dagsordener og referater fra de forskellige fora Interne jobannoncer Debat, dialog Quick polls Oversigt over publikationer Mulighed for at centre kan etablere deres eget område på intranettet Portaler som f.eks. Lederportal, portal for Personaleforeningen og rolleportaler, fx Jeg er indkøber Markedsplads etc. (Køb og salg af private effekter) 3.3 Slagelse Kommunes administrative organisation Den administrative organisation består af tre ledelsesniveauer: Direktionen med kommunaldirektøren i spidsen, der er personaleledere for centercheferne og har ansvaret for at sikre den overordnede strategiske udvikling, politikudvikling og helhedstænkning i kommunen. Centercheferne, der er personaleledere for virksomhedslederne, kontorchefer og medarbejdere i centre og har det administrative budget- og resultatansvar på politikområdeniveau og den politiske betjening af udvalg. Virksomhedslederne, der er personaleledere for medarbejdere eller område/afdelingsledere i virksomhederne og har budget- og resultatansvar for virksomheden. Slagelse består af ca. 300 kontorer og virksomheder samt et stort antal hjemmearbejdspladser koblet op i et fælles netværk. 4

5 Det nuværende Intranet administreres af en webmaster ansat i IT- og Digitalisering, et antal centerredaktører samt knap 100 webredaktører fordelt i Slagelse kommunes centre og virksomheder. 3.4 Referencer Denne kravsspecifikation er blevet til på basis af: Analyse udført af nedsat projektgruppe i samarbejde med ekstern leverandør i foråret Research og analyser af udvalgte interessenters behov og arbejdsgange. Research på andre organisationers, både offentlige og private, intranet-portaler. Erfaringer med eksisterende intranet InSlag - som har fungeret i ca. 4 år. 4 Opgavebeskrivelse Leverandøren skal levere en intranetløsning, baseret på et Open Source CMS system, som f.eks. Umbraco. Løsningen skal være baseret på responsivt design og således kunne anvendes på standard pc er, tablets og smartphones. Specifikke og overordnede krav og ønsker til løsningen fremgår af pkt. 5 Krav til løsningen. Leverancen skal indeholde alle de nødvendige dele, der skal til for at sikre Slagelse Kommune en velfungerende Intranetløsning, herunder en analyse af Slagelse Kommune s behov, udvikling eller opsætning af en CMS løsning, den nødvendige udvikling, design af brugergrænseflade samt den nødvendige undervisning af webredaktører, superbrugere og administratorer af løsningen. Vi forventer efter aftaleindgåelse en afklaringsperiode, hvor vi som kunde sammen med leverandøren, gennemgår de enkelte krav og bliver enige om den endelige løsning. Undervisning foreslås etableret ved undervisning af 5-7 udpegede superbrugere, der underviser udpegede webredaktører i egne lokaler i Slagelse Kommune. Vi foreslår endvidere at der inden undervisning af superbrugere påbegyndes, etableres et stormøde for redaktørkorpset og superbrugere samt webmaster, hvor systemet præsenteres overordnet. Løsningen skal opsættes, således at slutbrugerne, kan anvende løsningen intuitivt og uden særlig uddannelse. 5

6 5 Krav til løsningen 5.1 Overordnede krav Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 1 MK Platform Intranettet skal være baseret på et Open Source CMS system, som f.eks. Umbraco Bemærkninger ved delvist opfyldt 2 MK Responsivt design Intranettet skal udføres i responsivt design for at sikre at både administrative medarbejde, der sidder ved en pc, og alle andre medarbejdere kan se InSlag på deres foretrukne device: Smartphone, Tablet, Ipads eller lign. 3 MK Sikkerhedskrav Det tilbudte skal kunne overholde de relevante lovgivningsmæssige krav, herunder Persondataloven Bekendtgørelse nr. 528 af 15/06/2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige myndighed Forvaltningsloven Offentlighedsloven ISO serien Slagelse Kommunes IT-Sikkerhedspolitik (vedlægges som bilag 5.2) 4 K Adgang til intranettet Alle brugere ved Slagelse Kommune skal have adgang til intranettet fra arbejds-pc, privat pc, tablets, Ipads eller smartphones via login til Slagelse Kommunes AD. Alternativt via NemId via login direkte på InSlag, men med kvalifikation af rolle imod Slagelse Kommunes

7 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 AD. Bemærkninger ved delvist opfyldt Brugerne skal kunne tildeles differentieret adgang til intranettet ved tildeling af roller, som f.eks. bruger, redaktør, administrator. Disse roller skal give adgang til at kunne redigere i forskellige dele af intranettet. 5 K Selvbetjeningsløsninger Det skal være muligt at indarbejde selvbetjeningsløsninger som f.eks. booke ferieboliger, kantinebestilling, bookning af mødelokale, tilmelde sig kurser, arrangementer, fraværsregistrering, kørselsregistrering og lignende K Søgning Slagelse Kommune har behov for en optimeret søgning, således at den enkelte medarbejder kan søge på tværs af intranettets mange funktioner. Søgningen skal kunne afgrænses med dato, forfatter, sider eller specificerede dokumenttyper. 900 Søgningen skal indrettes således, at der i takt med indtastningen fremkommer forslag på søgetekst. Det skal være muligt at skelne mellem emneordssøgning og fritekstsøgning. Kombinationer af søgeord skal kunne håndteres: Eks. Forslag til autokorrektur af indtastede ord skal også ske. Resultatet af andre brugeres tidligere søgninger, skal indgå i søgeresultatet. 7

8 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 7 K Personalisering I den kommende intranet løsning har Slagelse Kommune et stort ønske om, at den enkelte medarbejder kan opbygge sin egen personlige portal indeholdende en lang række oplysninger fra alle dele af intranettet. 900 Bemærkninger ved delvist opfyldt Et vigtigt mål er relevans, hvad er relevant for den enkelte og ens afdeling og hvad er det relevant jeg får at vide om fælles ting i organisationen. En startside skal kunne opbygges så den fremtræder tilpasset den enkelte bruger, hvad enten det er links, dokumenter eller nyheder. Samtidigt behøver man ikke at gå på kompromis med kommunens fælles nyheder, som stadig skal have en central placering. På denne måde vil den enkelte medarbejder føle større ejerskab og relevans for intranettet 8 K Markedspladsen Bruger skal kunne oprette et salg eller køb på en fælles markedsplads. Brugeren skal kunne oprette opslag med billede og som minimum kunne indsætte følgende: titel, beskrivelsen, pris, område, oprettet af, oprettet dato, udløbsdato, kontaktoplysninger. 900 Som udgangspunkt skal den udløbe efter en forudbestemt tid. Brugeren skal notificeres herom via hvorefter de skal kunne forlænge opslaget eller vælge at ignorere notifikationen. Det skal være muligt at kunne udsøge og se egne annoncer ligesom søgning på annoncerne skal være muligt. 8

9 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 9 K Print Det skal overalt på intranettet være muligt at printe dokumenter og andre elementer, alle print skal være tilpasset en printvenlig version. 800 Bemærkninger ved delvist opfyldt Det er dog vigtigt, at dokumenter m.m. kan printes direkte til anvendelse i almindelig sagsbehandling. 10 K Portal Det skal være muligt at oprettet en række emneportaler som f.eks.: - Lederportal - Indkøbsportal - Personaleforening - Tværgående netværk - Kursusoversigt (Se Arrangementskalender) - Tilbud til mig (Samling af tilbud fra forskelige områder af InSlag) osv. 11 K Abonnér funktion Man skal kunne abonnere på alle sider. Det skal være muligt at abonnere på siden og kunne vælge de underliggende sider. Det skal for redaktøren være muligt at bestemme hvorvidt annoncering af adviseringen skal ske Når man modtager adviseringen, skal det tydeligt fremgå, hvad der er ændret på siden. Der skal ligeledes være mulighed for at abonnere på en eller flere foruddefineret(de) kategori(er) af eks. nyheder eller anden form for information. Denne udpegning kan f.eks. ske på en specifik indholdsside, hvor man kan afkrydse ønskede nøgleord/kategorier. 9

10 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) 12 K Arrangementskalender Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 Det skal være muligt at se en arrangementskalender, hvor f.eks. Personaleforeningen, eller andre interne interessenter kan indlægge forskellige events eller arrangementer. F. eks. skal tiltag på motionsområdet kunne lægges i kalenderen. Denne kalender skal man nemt kunne komme til, enten via menuen eller via et banner eller specifik funktion, som den enkelte medarbejder kan placere eks. på egen forside. Kalenderen kan være opdelt i emner f.eks. Musik, Teater, Foredrag, Motion osv. 800 Bemærkninger ved delvist opfyldt 13 K Arbejdsgruppe og teamsamarbejde Det skal være muligt for den enkelte medarbejder at lægge aktiviteter ind i kalenderen. Evt. som en speciel kategori, som slutbrugerne kan vælge til eller fra i visning af arrangementskalenderen. Det skal være muligt for den enkelte medarbejder, at oprette en arbejdsgruppe eller et område for teamsamarbejde. Alle medarbejdere skal kunne vedligeholde egne oprettede arbejdsgruppe eller tildeles rettigheder hertil. Området skal udover mulighed for at kunne dele information, også kunne dele dokumenter, billeder etc. Det skal være muligt at kommentere informationerne. Der skal være etableret advis er på indholdet, således at man sikrer at gammelt indhold slettes, når det ikke længere er relevant. Enten ved bekræftelse på at

11 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 indholdet ikke skal slettes. Automatisk sletning skal være etableret. Bemærkninger ved delvist opfyldt 14 K Find kollega Man skal kunne søge en kollega frem via navn, mail, telefon, afdeling, kompetence, titel. Resultatet af søgningen skal vises med ovennævnte data samt billede 700 Samme søgningsregler som beskrevet under søgning. 15 Ø Mit center For at gøre det mere personligt er ønsket at der nemt kan findes information omkring ens eget center. F.eks. ved at vise informationen på forsiden, eller på anden måde vise nedenstående information: Overskrift (centernavn) - Billede - Link til centersiden 16 Ø Sociale funktioner Vi forestiller os at InSlag 2015 skal indeholde sociale funktioner, der kan give medarbejderne lyst til at anvende intranettet. For eksempel funktioner som Hvem er online? Eller en Messenger type funktion til chat K Ris-Ros forslag til forbedringer til InSlag Indhold som f.eks. KommuneWIKI med relevant indhold af fælles interesse kunne være interessant. Mulighed for at brugere kan give feedback til webmaster på det generelle intranet eller at brugerne kan give feedback til korpsmedlemmer på eksempelvis centersiderne

12 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 18 Ø Debatfora Det skal være muligt at oprette debatfora hvor som helst i strukturen. Rettighedsstyring skal være som i resten af systemet. Det skal være muligt at se om indlæg er læst eller ej samt om der er kommet nye indlæg siden sidste logon. 500 Bemærkninger ved delvist opfyldt Debatfora skal være enkelt og overskueligt med et fold-ud træ som kan give adgang til underliggende debatter og folde listen over indlæg ud. Det skal være muligt at sortere efter dato, titel og forfatter i debatten. Intranettets søgefunktion skal kunne anvendes lokalt på debatter. Debatter skal også inddrages i globale søgninger. Det skal være muligt at tilknytte eller vedhæfte filer eller billeder. Advis er sendes til administrator såfremt debatfora ikke har været brugt i specificeret tid. 19 K Dokumenter Der skal være mulighed for at kunne opbevare dokumenter og publikationer i løsningen. Dokument funktionen skal som minimum være tilgængelig på alle indholdssider, i portaler og arbejdsgruppeområder/teamsamarbejdsområder. 500 Når man trykker på et dokument, skal man få åbnet et nyt vindue/fane. Bemærk, at der skal være integration til ESDH systemet. Se Integrationer. 12

13 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 Bemærkninger ved delvist opfyldt 20 K Publikationsoversigt Der skal være mulighed for at kunne skabe en oversigt over en række publikationer/håndbøger til brug for strategier, politikker og regelbiblioteker 21 K Sitemap - Et automatisk udtrækning af sitestrukturen præsenteret på en overskuelig måde - evt. at man også kan se hvem der har oprettet det enkelte område 22 K Simple Surveys Mulighed for manuelt at tilføje surveys og lave opsamling herpå. Eksempel: Spørgsmål: Er vores nye intranet flot? Svarmuligheder: Ja / Nej Opsamling: Total opsamling på antal Ja / Nej (ikke brugerspecifik)

14 5.2 Krav vedrørende indholdet 30 K Nyheder Man skal kunne oprette en nyhed i en given struktur Vi taler om at kunne oprette flere forskellige former for nyheder KoncernNyt der omhandler nyheder til alle medarbejdere CenterNyt der er nyheder for centrets medarbejdere Nyheder der omhandler kommunale adresser. Disse nyheder skal man kunne abonnere på ved hjælp af nøgleord. Nyheder fra f.eks. specifikke områder, som f.eks GIS eller Indkøb. Disse nyheder skal man kunne abonnere på ved hjælp af nøgleord. Koncernnyheder skal vises på forsiden i et besluttet antal, alternativ som et ikon, hvor antal nye nyheder markeres når der forekommer ulæste nyheder. Systemet skal markere nyheder som nye for den enkelte bruger indtil brugeren har læst nyheden. Når man opretter en nyhed skal det være muligt at indsætte et eller flere nøgleord, der gør at man får vist relaterede nyheder eller giver mulighed for at abonnere på specifikke nyhedstyper. Man kan tagge en nyhed med center, der gør at man så får vist nyheden på centersiden. (der skal laves flere niveauer under center, fx. afdelinger) Man skal kunne abonnere på nyheder: Mine nyhedsabonnementer. Oprettelse af nyheder 14

15 31 K Indholdsansvarlig på indholdssider 32 K Dagsordner og referater fra direktionen, byrådet osv. Det skal være muligt at anvende eksisterende indhold fra intranettet i nyheden. Der skal være mulighed for at vælge skabeloner til nyhedsdannelse som indeholder standardfunktioner som overskrift, manchet, tekstfelt, links, billeder. Nyheden skal f.eks. kunne sammensættes af overskrift, teaser, billeder, links og beskrivelser, brødtekst, forfatter, redaktør, dato og tid for oprettelse samt dato og tid for ændringer. Man skal kunne uploade et billede der også bliver brugt på nyhedsoversigten. (Se endvidere kravet Automatisk billedtilpasning) Formålet med at markere en Indholdsansvarlig på indholdssider er, at man som bruger skal kunne se hvem der er ansvarlig for sidens indhold. Man skal kunne hente navn (+ efternavn), telefonnummer, og billede af den ansvarlige person fra AD. Alle dagsordener/referater skal vises på en liste. Det kan f.eks. ske ved at oprette en indholdsside, hvor der kan linkes til indhold fra andre websteder K Indhold på sider Alle medarbejdere skal intuitivt og nemt kunne lægge indhold på intranettet, afhængigt af deres rolle/rettigheder. 34 K Links Man skal kunne indsætte links på sider K Lukkedage Information om lukkedage skal vises på forsiden. Webredaktør: skal kunne oprette lukkedag med titel, besked, startdato, publicerings slutdato, hvilket center det hører til (drop down)

16 Bruger: Ser som udgangspunkt alle lukkedage uanset tilknytning til center. Når afpubliceringsdato opnås fjernes den fra forsiden. 36 K Beskeder Beskeder skal kunne oprettes af alle medarbejdere. Man skal, som eksempel, kunne rette beskeden imod eget eller flere centre, egen adresse/flere adresser, eller alle. Der skal være mulighed for at kunne indlægge billeder i beskeden. 37 K Begrænse funktionalitet i Man skal kun kunne formatere tekst ud fra definerede fonte og styles v.h.a skabeloner formatering af sider 38 K IT Driftsstatus Det skal være muligt at se information omkring systemer, med titel og dato/tidspunkt Der skal være mulighed for at abonnere på information om nyheder på specifikke IT-systemer. Vedligeholdes af systemejer/redaktør 39 K Nøgleord Når man opretter en side, skal man vælge et nøgleord i en foruddefineret liste. 700 Nøgleordene anvendes blandt andet i forbindelse med søgning, udsøgning af nyheder og meget andet. Nøgleordene skal over en periode på måske 3 måneder frigives til indtastning, hvorefter listen over nøgleord låses og herefter passes af webmaster, der med mellemrum godkender forslag til listen over nøgleord. 16

17 40 K Centersider Der skal være en centerside, hvor hvert enkelt center kan anføre de ønskede oplysninger. Centersiden skal være baseret på en specifik skabelon K Nyheder fra Slagelse.dk 42 Ø Påmindelser til indholdsansvarlig Denne præsenteres under nyhedsarkivet. I dag hentes nyheder fra Slagelse.dk via RSS. Indholdsansvarlige af en side skal informeres via mail når en side udløber/forældes, så man kan gå ind og opdatere med indhold eller slette siden K Nyt om Navne Som webredaktør skal det være muligt at oprette en begivenhed med følgende felter: titel, beskrivelse, center, publicering/afpublicering - og gerne med billede evt. med et felt hvor man vælger hvilken type det er (f.eks. jubilæum, pension, mv. ) 44 K Videoer Man skal kunne indsætte videoer på intranettet, som hentes via Youtube, Vimeo eller Clearsee. 45 K Bannere/spotbox Som webredaktør skal det være muligt at oprette banner med billede og evt. link. Man uploader billede, lægger ind på siden og url + MouseOver tekst. Der skal være mulighed for at indsætte links. Når man opretter et banner skal WCAG 2.0 niveau AA overholdes i forhold til tekst på billeder. Tekst skal kunne indtastes på eget lag. 46 K Kantinemenu Man skal kunne se en kantinemenu fra Slagelse Kommunes kantiner via indtastning i en specifik formular. 47 Ø Vejret Der skal være mulighed for, som tilvalg, at kunne se information om vejret enten generelt eller byvejr

18 5.3 Krav vedrørende design 60 MK Designmanual Slagelse Kommunes designmanual skal følges mht. logo, farver og skrifttyper Link til Slagelse kommunes designguide: 61 K Tilgængelighed Løsningen skal overholde krav om tilgængelighed efter standarden WCAG 2.0s minimum på niveau AA. 62 K Menu Menuen skal gerne vise 2 niveauer, hvor det er det aktive element der er foldet ud og dermed viser underliggende elementer, samt søskende elementer (elementer på samme niveau i strukturen som det aktive element) MouseOver funktion ønskes. Der er et ønske om at de øverste 2 niveauer styres mere hårdt, så webmaster skal oprette disse for at undgå en alt for omfattende menu i fremtiden. Dette løses vha. governance, hvor det meldes ud internt at retningslinjerne er at forslag til nye menu elementer sendes til webmaster, som evaluerer dem og evt. lægger dem på. 63 K Sidelayout Udover centersidens skabelon, skal der være et antal skabeloner til indholdssider K Automatisk billedtilpasning Ved upload af billede til intranettet skal der foregå en automatisk tilpasning af billedet i forhold til den givne ramme. 600 Det skal være muligt manuelt at tilpasse billedets 18

19 udsnit og/eller størrelse. Indsættelse af billeder skal ske med færrest mulige museklik, f.eks. ved automatisk upload til foruddefineret bibiliotek. 65 K Brødkrummesti Løsningen skal anvende brødkrummesti, således at brugeren altid kan se hvor han er henne i strukturen Krav vedrørende integrationer 66 K Integration til AD Der skal være integration til AD, således at alle relevante informationer kan trækkes herfra K Integration til MS Exchange 68 Ø Integration til MS Access 69 K Infoskærme Leverandør VisioSign Der skal være integration til MS Exchange, således at det er muligt at integrere en team kalender i Intranetløsningen. Kalenderen skal synkroniseres begge veje. Skal også kunne anvendes f. eks. i forbindelse med arbejdsgruppeplanlægning. Der skal være mulighed for at kunne afvikle en MS Access database, der skal anvendes som et anlægsaktiv-system. Systemet henter data på en SQL server, mens andre data ligger i access databasen. Access databasen anvender Access-skabeloner til præsentation. Der ønskes mulighed for integration til Infoskærme, således at nyheder kan vælges vist på disse K Integration til ESDH Der skal være integration til KMD Sag således, at en

20 KMD Sag bruger fra intranettet i forbindelse med at brugeren gemmer dokumentet, også skal kunne vælge at gemme dokumentet på KMD Sag. 5.5 Driftsrelaterede krav 80 K Antal samtidige brugere Systemet skal til enhver tid kunne afvikle ca. 400 samtidige sessioner fra almindelige brugere. Systemet skal til enhver tid kunne afvikle mindst 25 samtidige sessioner fra webredaktører. Begge dele skal kunne ske uden væsentlig forøgelse af svartiderne

21 6 Servicemål 6.1 Driftseffektivitet Servicemålet for driftseffektivitet er 98% Måling af driftseffektivitet Driftseffektiviteten måles for systemet som helhed, og driftseffektiviteten opgøres således: Tilgængelig driftstid x 100% Aftalt driftstid Ved "tilgængelig driftstid" forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til mangelfri driftsafvikling på grund af en mangel, der er kritisk for løsning af opgaven eller hvor svartidskravene ikke er opfyldet. I tilfælde af at mangelfri driftsafvikling ikke kan opretholdes som følge af en driftshindring, som kunden er ansvarlig for, eksempelvis fejl i kundens eksisterende IT-miljø, og udefra kommende forstyrrelser (el-afbrydelse, fejl i offentlige datanet og lignende) fragår dette ikke i den tilgængelige driftstid. Driftsafbrydelser regnes fra det tidspunkt, hvor leverandøren har modtaget fyldestgørende fejlmelding fra kunden, og indtil normal drift er genetableret. Den "aftalte driftstid" defineres som kl. 07 til kl. 18 alle arbejdsdage, uanset at kunden er berettiget til at anvende systemet hele døgnet. 6.2 Svartider Svartider samt opfyldelsesgraden afhænger af kompleksiteten af den pågældende transaktion jf. tabellen nedenfor. Transaktionskategori Simpel Almindelig Kompleks Beskrivelse/ evt. forudsætninger Oprettelse af emner [Opret] og [Gem] Opslag på given side Eksempelvis skift til listeform og sortering af visningsdata Indlæsning af data fra grænseflade, generering af rapporter samt udskrivning Svartid i sekunder Servicemål for opfyldelsesgrad i % Servicemål for maksimal svartid i sekunder Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando til resultatet er synligt for brugeren, og brugeren har mulighed for afgivelse af en ny kommando. Ved kommando forstås den meddelelse, der sendes til systemet, når Enter/Return-tast, funktionstast eller tilsvarende tast/ikon aktiveres. Svartiderne måles manuelt med digitalt stopur. I forbindelse med konstatering af om en svartid opfylder det aftalte servicemål for opfyldelsesgrad, skal der foretages mindst 5 målinger af svartiden for den pågældende transaktion. Opfyldelsesgraden 21

22 beregnes som den andel af de foretagne svartidsmålinger for en bestemt transaktion, der opfylder den fastsatte svartid til brug for beregning af opfyldelsesgraden. En overskridelse af en maksimal svartid med mere end 100 % eller manglende opfyldelse af en opfyldelsesgrad med mere end 80 procentpoint, indebærer at systemet anses for utilgængeligt fra det tidspunkt, hvor forholdet er skriftligt meddelt leverandøren, og indtil forholdet er afhjulpet. Sker der samtidig overskridelse af en maksimal svartid eller manglende opfyldelse af opfyldelsesgraden for flere forskellige transaktioner, betragtes det kun som en overskridelse. Bilag: Bilag Overordnet IT Sikkerhedspolitik Slagelse Kommune 22

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere