Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015"

Transkript

1 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april

2 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen Baggrund Formål Indledning Målgrupper og adgang Indhold Slagelse Kommunes administrative organisation Referencer Opgavebeskrivelse Krav til løsningen Overordnede krav Krav vedrørende indholdet Krav vedrørende design Krav vedrørende integrationer Driftsrelaterede krav Servicemål Driftseffektivitet Svartider

3 1 Formålet med kravsbeskrivelsen Slagelse Kommune er i gang med at anskaffe en erstatning for det hidtidige intranet i daglig tale kaldet InSlag. Det nye intranet kaldet InSlag 2015 er tænkt implementeret senest med udgangen af Baggrund I efteråret 2013 besluttede Slagelse Kommunes direktion, at der var behov for en udvidelse af InSlag Slagelse Kommunes Intranet i relation til InSlag s målgruppe. Direktionen pegede på at InSlag burde udvides til at kunne tilgås af alle medarbejdere, ikke blot de administrative medarbejdere, men også de udgående medarbejdere, der typisk er udstyret med en SmartPhone eller tablet. 2.1 Formål InSlag 2015 skal skabe en samlet indgang til arbejdsdagen for den enkelte medarbejder, ligesom brugerfladen på intranettet skal kunne tilpasses de meget forskellige behov og forudsætninger, der er blandt kommunens ca medarbejdere. Det er vigtigt at InSlag 2015 bliver en værktøjsplatform, en platform, der anvendes når generelle fælles opgaver skal udføres, såsom kørselsregistrering, fraværsregistrering og lignende. Formuleret kort, ønsker Slagelse Kommune at udarbejde en ny medarbejderportal, baseret på WEB 2.0 principperne. Formålet med InSlag 2015 kan udtrykkes i nedenstående værdiliste: Videndeling Fælles værktøj Tværgående samarbejde Kvalitet i opgaveløsningen Effektiv organisation Koncernfællesskab God dialog i organisationen Fælles informationsknudepunkt Understøtte netværk Slagelse Kommunes værdigrundlag skal ligeledes understøttes. Værdiordene er: Modig, Tydelig, kompetent og med glæde Modig Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ og værdsætter også, når andre gør det. Tydelig Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor. Kompetent Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning. med glæde 3

4 Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere. 3 Indledning 3.1 Målgrupper og adgang Intranettet er for alle kommunens knap ansatte. I praksis vil det sige, at både det administrative personale og alle medarbejdere i de decentrale enheder skal have adgang. I dag anvender ca af medarbejderne pc er som deres arbejdsredskab, fra hvilket de skal kunne til gå Intranettet. De øvrige ca medarbejdere skal kunne tilgå intranettet fra både de kommunale arbejdspladser og fra medarbejdernes private pc er, ipads, tablets, smartphones eller andet mobilt udstyr. 3.2 Indhold Intranettet skal som minimum indeholde: Nyheder Informationer fra direktionen og fra centrene, afdelinger og virksomheder Personaleinfo, tværgående vejledninger Telefonbog/kontaktoplysninger For at sikre ejerskab til InSlag, Medarbejderen i centrum Beskrivelse af organisation + hvem sidder hvor, ledelsesoversigter, organisationsoversigter osv. Strategier, politikker og værdier Selvbetjening: booke ferieboliger, kantinebestilling, bookning af mødelokale, tilmelde sig kurser, arrangementer, fraværsregistrering, kørselsregistrering og lignende. Dagsordener og referater fra de forskellige fora Interne jobannoncer Debat, dialog Quick polls Oversigt over publikationer Mulighed for at centre kan etablere deres eget område på intranettet Portaler som f.eks. Lederportal, portal for Personaleforeningen og rolleportaler, fx Jeg er indkøber Markedsplads etc. (Køb og salg af private effekter) 3.3 Slagelse Kommunes administrative organisation Den administrative organisation består af tre ledelsesniveauer: Direktionen med kommunaldirektøren i spidsen, der er personaleledere for centercheferne og har ansvaret for at sikre den overordnede strategiske udvikling, politikudvikling og helhedstænkning i kommunen. Centercheferne, der er personaleledere for virksomhedslederne, kontorchefer og medarbejdere i centre og har det administrative budget- og resultatansvar på politikområdeniveau og den politiske betjening af udvalg. Virksomhedslederne, der er personaleledere for medarbejdere eller område/afdelingsledere i virksomhederne og har budget- og resultatansvar for virksomheden. Slagelse består af ca. 300 kontorer og virksomheder samt et stort antal hjemmearbejdspladser koblet op i et fælles netværk. 4

5 Det nuværende Intranet administreres af en webmaster ansat i IT- og Digitalisering, et antal centerredaktører samt knap 100 webredaktører fordelt i Slagelse kommunes centre og virksomheder. 3.4 Referencer Denne kravsspecifikation er blevet til på basis af: Analyse udført af nedsat projektgruppe i samarbejde med ekstern leverandør i foråret Research og analyser af udvalgte interessenters behov og arbejdsgange. Research på andre organisationers, både offentlige og private, intranet-portaler. Erfaringer med eksisterende intranet InSlag - som har fungeret i ca. 4 år. 4 Opgavebeskrivelse Leverandøren skal levere en intranetløsning, baseret på et Open Source CMS system, som f.eks. Umbraco. Løsningen skal være baseret på responsivt design og således kunne anvendes på standard pc er, tablets og smartphones. Specifikke og overordnede krav og ønsker til løsningen fremgår af pkt. 5 Krav til løsningen. Leverancen skal indeholde alle de nødvendige dele, der skal til for at sikre Slagelse Kommune en velfungerende Intranetløsning, herunder en analyse af Slagelse Kommune s behov, udvikling eller opsætning af en CMS løsning, den nødvendige udvikling, design af brugergrænseflade samt den nødvendige undervisning af webredaktører, superbrugere og administratorer af løsningen. Vi forventer efter aftaleindgåelse en afklaringsperiode, hvor vi som kunde sammen med leverandøren, gennemgår de enkelte krav og bliver enige om den endelige løsning. Undervisning foreslås etableret ved undervisning af 5-7 udpegede superbrugere, der underviser udpegede webredaktører i egne lokaler i Slagelse Kommune. Vi foreslår endvidere at der inden undervisning af superbrugere påbegyndes, etableres et stormøde for redaktørkorpset og superbrugere samt webmaster, hvor systemet præsenteres overordnet. Løsningen skal opsættes, således at slutbrugerne, kan anvende løsningen intuitivt og uden særlig uddannelse. 5

6 5 Krav til løsningen 5.1 Overordnede krav Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 1 MK Platform Intranettet skal være baseret på et Open Source CMS system, som f.eks. Umbraco Bemærkninger ved delvist opfyldt 2 MK Responsivt design Intranettet skal udføres i responsivt design for at sikre at både administrative medarbejde, der sidder ved en pc, og alle andre medarbejdere kan se InSlag på deres foretrukne device: Smartphone, Tablet, Ipads eller lign. 3 MK Sikkerhedskrav Det tilbudte skal kunne overholde de relevante lovgivningsmæssige krav, herunder Persondataloven Bekendtgørelse nr. 528 af 15/06/2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige myndighed Forvaltningsloven Offentlighedsloven ISO serien Slagelse Kommunes IT-Sikkerhedspolitik (vedlægges som bilag 5.2) 4 K Adgang til intranettet Alle brugere ved Slagelse Kommune skal have adgang til intranettet fra arbejds-pc, privat pc, tablets, Ipads eller smartphones via login til Slagelse Kommunes AD. Alternativt via NemId via login direkte på InSlag, men med kvalifikation af rolle imod Slagelse Kommunes

7 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 AD. Bemærkninger ved delvist opfyldt Brugerne skal kunne tildeles differentieret adgang til intranettet ved tildeling af roller, som f.eks. bruger, redaktør, administrator. Disse roller skal give adgang til at kunne redigere i forskellige dele af intranettet. 5 K Selvbetjeningsløsninger Det skal være muligt at indarbejde selvbetjeningsløsninger som f.eks. booke ferieboliger, kantinebestilling, bookning af mødelokale, tilmelde sig kurser, arrangementer, fraværsregistrering, kørselsregistrering og lignende K Søgning Slagelse Kommune har behov for en optimeret søgning, således at den enkelte medarbejder kan søge på tværs af intranettets mange funktioner. Søgningen skal kunne afgrænses med dato, forfatter, sider eller specificerede dokumenttyper. 900 Søgningen skal indrettes således, at der i takt med indtastningen fremkommer forslag på søgetekst. Det skal være muligt at skelne mellem emneordssøgning og fritekstsøgning. Kombinationer af søgeord skal kunne håndteres: Eks. Forslag til autokorrektur af indtastede ord skal også ske. Resultatet af andre brugeres tidligere søgninger, skal indgå i søgeresultatet. 7

8 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 7 K Personalisering I den kommende intranet løsning har Slagelse Kommune et stort ønske om, at den enkelte medarbejder kan opbygge sin egen personlige portal indeholdende en lang række oplysninger fra alle dele af intranettet. 900 Bemærkninger ved delvist opfyldt Et vigtigt mål er relevans, hvad er relevant for den enkelte og ens afdeling og hvad er det relevant jeg får at vide om fælles ting i organisationen. En startside skal kunne opbygges så den fremtræder tilpasset den enkelte bruger, hvad enten det er links, dokumenter eller nyheder. Samtidigt behøver man ikke at gå på kompromis med kommunens fælles nyheder, som stadig skal have en central placering. På denne måde vil den enkelte medarbejder føle større ejerskab og relevans for intranettet 8 K Markedspladsen Bruger skal kunne oprette et salg eller køb på en fælles markedsplads. Brugeren skal kunne oprette opslag med billede og som minimum kunne indsætte følgende: titel, beskrivelsen, pris, område, oprettet af, oprettet dato, udløbsdato, kontaktoplysninger. 900 Som udgangspunkt skal den udløbe efter en forudbestemt tid. Brugeren skal notificeres herom via hvorefter de skal kunne forlænge opslaget eller vælge at ignorere notifikationen. Det skal være muligt at kunne udsøge og se egne annoncer ligesom søgning på annoncerne skal være muligt. 8

9 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 9 K Print Det skal overalt på intranettet være muligt at printe dokumenter og andre elementer, alle print skal være tilpasset en printvenlig version. 800 Bemærkninger ved delvist opfyldt Det er dog vigtigt, at dokumenter m.m. kan printes direkte til anvendelse i almindelig sagsbehandling. 10 K Portal Det skal være muligt at oprettet en række emneportaler som f.eks.: - Lederportal - Indkøbsportal - Personaleforening - Tværgående netværk - Kursusoversigt (Se Arrangementskalender) - Tilbud til mig (Samling af tilbud fra forskelige områder af InSlag) osv. 11 K Abonnér funktion Man skal kunne abonnere på alle sider. Det skal være muligt at abonnere på siden og kunne vælge de underliggende sider. Det skal for redaktøren være muligt at bestemme hvorvidt annoncering af adviseringen skal ske Når man modtager adviseringen, skal det tydeligt fremgå, hvad der er ændret på siden. Der skal ligeledes være mulighed for at abonnere på en eller flere foruddefineret(de) kategori(er) af eks. nyheder eller anden form for information. Denne udpegning kan f.eks. ske på en specifik indholdsside, hvor man kan afkrydse ønskede nøgleord/kategorier. 9

10 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) 12 K Arrangementskalender Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 Det skal være muligt at se en arrangementskalender, hvor f.eks. Personaleforeningen, eller andre interne interessenter kan indlægge forskellige events eller arrangementer. F. eks. skal tiltag på motionsområdet kunne lægges i kalenderen. Denne kalender skal man nemt kunne komme til, enten via menuen eller via et banner eller specifik funktion, som den enkelte medarbejder kan placere eks. på egen forside. Kalenderen kan være opdelt i emner f.eks. Musik, Teater, Foredrag, Motion osv. 800 Bemærkninger ved delvist opfyldt 13 K Arbejdsgruppe og teamsamarbejde Det skal være muligt for den enkelte medarbejder at lægge aktiviteter ind i kalenderen. Evt. som en speciel kategori, som slutbrugerne kan vælge til eller fra i visning af arrangementskalenderen. Det skal være muligt for den enkelte medarbejder, at oprette en arbejdsgruppe eller et område for teamsamarbejde. Alle medarbejdere skal kunne vedligeholde egne oprettede arbejdsgruppe eller tildeles rettigheder hertil. Området skal udover mulighed for at kunne dele information, også kunne dele dokumenter, billeder etc. Det skal være muligt at kommentere informationerne. Der skal være etableret advis er på indholdet, således at man sikrer at gammelt indhold slettes, når det ikke længere er relevant. Enten ved bekræftelse på at

11 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 indholdet ikke skal slettes. Automatisk sletning skal være etableret. Bemærkninger ved delvist opfyldt 14 K Find kollega Man skal kunne søge en kollega frem via navn, mail, telefon, afdeling, kompetence, titel. Resultatet af søgningen skal vises med ovennævnte data samt billede 700 Samme søgningsregler som beskrevet under søgning. 15 Ø Mit center For at gøre det mere personligt er ønsket at der nemt kan findes information omkring ens eget center. F.eks. ved at vise informationen på forsiden, eller på anden måde vise nedenstående information: Overskrift (centernavn) - Billede - Link til centersiden 16 Ø Sociale funktioner Vi forestiller os at InSlag 2015 skal indeholde sociale funktioner, der kan give medarbejderne lyst til at anvende intranettet. For eksempel funktioner som Hvem er online? Eller en Messenger type funktion til chat K Ris-Ros forslag til forbedringer til InSlag Indhold som f.eks. KommuneWIKI med relevant indhold af fælles interesse kunne være interessant. Mulighed for at brugere kan give feedback til webmaster på det generelle intranet eller at brugerne kan give feedback til korpsmedlemmer på eksempelvis centersiderne

12 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 18 Ø Debatfora Det skal være muligt at oprette debatfora hvor som helst i strukturen. Rettighedsstyring skal være som i resten af systemet. Det skal være muligt at se om indlæg er læst eller ej samt om der er kommet nye indlæg siden sidste logon. 500 Bemærkninger ved delvist opfyldt Debatfora skal være enkelt og overskueligt med et fold-ud træ som kan give adgang til underliggende debatter og folde listen over indlæg ud. Det skal være muligt at sortere efter dato, titel og forfatter i debatten. Intranettets søgefunktion skal kunne anvendes lokalt på debatter. Debatter skal også inddrages i globale søgninger. Det skal være muligt at tilknytte eller vedhæfte filer eller billeder. Advis er sendes til administrator såfremt debatfora ikke har været brugt i specificeret tid. 19 K Dokumenter Der skal være mulighed for at kunne opbevare dokumenter og publikationer i løsningen. Dokument funktionen skal som minimum være tilgængelig på alle indholdssider, i portaler og arbejdsgruppeområder/teamsamarbejdsområder. 500 Når man trykker på et dokument, skal man få åbnet et nyt vindue/fane. Bemærk, at der skal være integration til ESDH systemet. Se Integrationer. 12

13 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 Bemærkninger ved delvist opfyldt 20 K Publikationsoversigt Der skal være mulighed for at kunne skabe en oversigt over en række publikationer/håndbøger til brug for strategier, politikker og regelbiblioteker 21 K Sitemap - Et automatisk udtrækning af sitestrukturen præsenteret på en overskuelig måde - evt. at man også kan se hvem der har oprettet det enkelte område 22 K Simple Surveys Mulighed for manuelt at tilføje surveys og lave opsamling herpå. Eksempel: Spørgsmål: Er vores nye intranet flot? Svarmuligheder: Ja / Nej Opsamling: Total opsamling på antal Ja / Nej (ikke brugerspecifik)

14 5.2 Krav vedrørende indholdet 30 K Nyheder Man skal kunne oprette en nyhed i en given struktur Vi taler om at kunne oprette flere forskellige former for nyheder KoncernNyt der omhandler nyheder til alle medarbejdere CenterNyt der er nyheder for centrets medarbejdere Nyheder der omhandler kommunale adresser. Disse nyheder skal man kunne abonnere på ved hjælp af nøgleord. Nyheder fra f.eks. specifikke områder, som f.eks GIS eller Indkøb. Disse nyheder skal man kunne abonnere på ved hjælp af nøgleord. Koncernnyheder skal vises på forsiden i et besluttet antal, alternativ som et ikon, hvor antal nye nyheder markeres når der forekommer ulæste nyheder. Systemet skal markere nyheder som nye for den enkelte bruger indtil brugeren har læst nyheden. Når man opretter en nyhed skal det være muligt at indsætte et eller flere nøgleord, der gør at man får vist relaterede nyheder eller giver mulighed for at abonnere på specifikke nyhedstyper. Man kan tagge en nyhed med center, der gør at man så får vist nyheden på centersiden. (der skal laves flere niveauer under center, fx. afdelinger) Man skal kunne abonnere på nyheder: Mine nyhedsabonnementer. Oprettelse af nyheder 14

15 31 K Indholdsansvarlig på indholdssider 32 K Dagsordner og referater fra direktionen, byrådet osv. Det skal være muligt at anvende eksisterende indhold fra intranettet i nyheden. Der skal være mulighed for at vælge skabeloner til nyhedsdannelse som indeholder standardfunktioner som overskrift, manchet, tekstfelt, links, billeder. Nyheden skal f.eks. kunne sammensættes af overskrift, teaser, billeder, links og beskrivelser, brødtekst, forfatter, redaktør, dato og tid for oprettelse samt dato og tid for ændringer. Man skal kunne uploade et billede der også bliver brugt på nyhedsoversigten. (Se endvidere kravet Automatisk billedtilpasning) Formålet med at markere en Indholdsansvarlig på indholdssider er, at man som bruger skal kunne se hvem der er ansvarlig for sidens indhold. Man skal kunne hente navn (+ efternavn), telefonnummer, og billede af den ansvarlige person fra AD. Alle dagsordener/referater skal vises på en liste. Det kan f.eks. ske ved at oprette en indholdsside, hvor der kan linkes til indhold fra andre websteder K Indhold på sider Alle medarbejdere skal intuitivt og nemt kunne lægge indhold på intranettet, afhængigt af deres rolle/rettigheder. 34 K Links Man skal kunne indsætte links på sider K Lukkedage Information om lukkedage skal vises på forsiden. Webredaktør: skal kunne oprette lukkedag med titel, besked, startdato, publicerings slutdato, hvilket center det hører til (drop down)

16 Bruger: Ser som udgangspunkt alle lukkedage uanset tilknytning til center. Når afpubliceringsdato opnås fjernes den fra forsiden. 36 K Beskeder Beskeder skal kunne oprettes af alle medarbejdere. Man skal, som eksempel, kunne rette beskeden imod eget eller flere centre, egen adresse/flere adresser, eller alle. Der skal være mulighed for at kunne indlægge billeder i beskeden. 37 K Begrænse funktionalitet i Man skal kun kunne formatere tekst ud fra definerede fonte og styles v.h.a skabeloner formatering af sider 38 K IT Driftsstatus Det skal være muligt at se information omkring systemer, med titel og dato/tidspunkt Der skal være mulighed for at abonnere på information om nyheder på specifikke IT-systemer. Vedligeholdes af systemejer/redaktør 39 K Nøgleord Når man opretter en side, skal man vælge et nøgleord i en foruddefineret liste. 700 Nøgleordene anvendes blandt andet i forbindelse med søgning, udsøgning af nyheder og meget andet. Nøgleordene skal over en periode på måske 3 måneder frigives til indtastning, hvorefter listen over nøgleord låses og herefter passes af webmaster, der med mellemrum godkender forslag til listen over nøgleord. 16

17 40 K Centersider Der skal være en centerside, hvor hvert enkelt center kan anføre de ønskede oplysninger. Centersiden skal være baseret på en specifik skabelon K Nyheder fra Slagelse.dk 42 Ø Påmindelser til indholdsansvarlig Denne præsenteres under nyhedsarkivet. I dag hentes nyheder fra Slagelse.dk via RSS. Indholdsansvarlige af en side skal informeres via mail når en side udløber/forældes, så man kan gå ind og opdatere med indhold eller slette siden K Nyt om Navne Som webredaktør skal det være muligt at oprette en begivenhed med følgende felter: titel, beskrivelse, center, publicering/afpublicering - og gerne med billede evt. med et felt hvor man vælger hvilken type det er (f.eks. jubilæum, pension, mv. ) 44 K Videoer Man skal kunne indsætte videoer på intranettet, som hentes via Youtube, Vimeo eller Clearsee. 45 K Bannere/spotbox Som webredaktør skal det være muligt at oprette banner med billede og evt. link. Man uploader billede, lægger ind på siden og url + MouseOver tekst. Der skal være mulighed for at indsætte links. Når man opretter et banner skal WCAG 2.0 niveau AA overholdes i forhold til tekst på billeder. Tekst skal kunne indtastes på eget lag. 46 K Kantinemenu Man skal kunne se en kantinemenu fra Slagelse Kommunes kantiner via indtastning i en specifik formular. 47 Ø Vejret Der skal være mulighed for, som tilvalg, at kunne se information om vejret enten generelt eller byvejr

18 5.3 Krav vedrørende design 60 MK Designmanual Slagelse Kommunes designmanual skal følges mht. logo, farver og skrifttyper Link til Slagelse kommunes designguide: 61 K Tilgængelighed Løsningen skal overholde krav om tilgængelighed efter standarden WCAG 2.0s minimum på niveau AA. 62 K Menu Menuen skal gerne vise 2 niveauer, hvor det er det aktive element der er foldet ud og dermed viser underliggende elementer, samt søskende elementer (elementer på samme niveau i strukturen som det aktive element) MouseOver funktion ønskes. Der er et ønske om at de øverste 2 niveauer styres mere hårdt, så webmaster skal oprette disse for at undgå en alt for omfattende menu i fremtiden. Dette løses vha. governance, hvor det meldes ud internt at retningslinjerne er at forslag til nye menu elementer sendes til webmaster, som evaluerer dem og evt. lægger dem på. 63 K Sidelayout Udover centersidens skabelon, skal der være et antal skabeloner til indholdssider K Automatisk billedtilpasning Ved upload af billede til intranettet skal der foregå en automatisk tilpasning af billedet i forhold til den givne ramme. 600 Det skal være muligt manuelt at tilpasse billedets 18

19 udsnit og/eller størrelse. Indsættelse af billeder skal ske med færrest mulige museklik, f.eks. ved automatisk upload til foruddefineret bibiliotek. 65 K Brødkrummesti Løsningen skal anvende brødkrummesti, således at brugeren altid kan se hvor han er henne i strukturen Krav vedrørende integrationer 66 K Integration til AD Der skal være integration til AD, således at alle relevante informationer kan trækkes herfra K Integration til MS Exchange 68 Ø Integration til MS Access 69 K Infoskærme Leverandør VisioSign Der skal være integration til MS Exchange, således at det er muligt at integrere en team kalender i Intranetløsningen. Kalenderen skal synkroniseres begge veje. Skal også kunne anvendes f. eks. i forbindelse med arbejdsgruppeplanlægning. Der skal være mulighed for at kunne afvikle en MS Access database, der skal anvendes som et anlægsaktiv-system. Systemet henter data på en SQL server, mens andre data ligger i access databasen. Access databasen anvender Access-skabeloner til præsentation. Der ønskes mulighed for integration til Infoskærme, således at nyheder kan vælges vist på disse K Integration til ESDH Der skal være integration til KMD Sag således, at en

20 KMD Sag bruger fra intranettet i forbindelse med at brugeren gemmer dokumentet, også skal kunne vælge at gemme dokumentet på KMD Sag. 5.5 Driftsrelaterede krav 80 K Antal samtidige brugere Systemet skal til enhver tid kunne afvikle ca. 400 samtidige sessioner fra almindelige brugere. Systemet skal til enhver tid kunne afvikle mindst 25 samtidige sessioner fra webredaktører. Begge dele skal kunne ske uden væsentlig forøgelse af svartiderne

21 6 Servicemål 6.1 Driftseffektivitet Servicemålet for driftseffektivitet er 98% Måling af driftseffektivitet Driftseffektiviteten måles for systemet som helhed, og driftseffektiviteten opgøres således: Tilgængelig driftstid x 100% Aftalt driftstid Ved "tilgængelig driftstid" forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til mangelfri driftsafvikling på grund af en mangel, der er kritisk for løsning af opgaven eller hvor svartidskravene ikke er opfyldet. I tilfælde af at mangelfri driftsafvikling ikke kan opretholdes som følge af en driftshindring, som kunden er ansvarlig for, eksempelvis fejl i kundens eksisterende IT-miljø, og udefra kommende forstyrrelser (el-afbrydelse, fejl i offentlige datanet og lignende) fragår dette ikke i den tilgængelige driftstid. Driftsafbrydelser regnes fra det tidspunkt, hvor leverandøren har modtaget fyldestgørende fejlmelding fra kunden, og indtil normal drift er genetableret. Den "aftalte driftstid" defineres som kl. 07 til kl. 18 alle arbejdsdage, uanset at kunden er berettiget til at anvende systemet hele døgnet. 6.2 Svartider Svartider samt opfyldelsesgraden afhænger af kompleksiteten af den pågældende transaktion jf. tabellen nedenfor. Transaktionskategori Simpel Almindelig Kompleks Beskrivelse/ evt. forudsætninger Oprettelse af emner [Opret] og [Gem] Opslag på given side Eksempelvis skift til listeform og sortering af visningsdata Indlæsning af data fra grænseflade, generering af rapporter samt udskrivning Svartid i sekunder Servicemål for opfyldelsesgrad i % Servicemål for maksimal svartid i sekunder Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando til resultatet er synligt for brugeren, og brugeren har mulighed for afgivelse af en ny kommando. Ved kommando forstås den meddelelse, der sendes til systemet, når Enter/Return-tast, funktionstast eller tilsvarende tast/ikon aktiveres. Svartiderne måles manuelt med digitalt stopur. I forbindelse med konstatering af om en svartid opfylder det aftalte servicemål for opfyldelsesgrad, skal der foretages mindst 5 målinger af svartiden for den pågældende transaktion. Opfyldelsesgraden 21

22 beregnes som den andel af de foretagne svartidsmålinger for en bestemt transaktion, der opfylder den fastsatte svartid til brug for beregning af opfyldelsesgraden. En overskridelse af en maksimal svartid med mere end 100 % eller manglende opfyldelse af en opfyldelsesgrad med mere end 80 procentpoint, indebærer at systemet anses for utilgængeligt fra det tidspunkt, hvor forholdet er skriftligt meddelt leverandøren, og indtil forholdet er afhjulpet. Sker der samtidig overskridelse af en maksimal svartid eller manglende opfyldelse af opfyldelsesgraden for flere forskellige transaktioner, betragtes det kun som en overskridelse. Bilag: Bilag Overordnet IT Sikkerhedspolitik Slagelse Kommune 22

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER Vejledning Dette bilag indeholder Folketingets forslag til udformning af bilaget. Leverandøren kan bistå med ændringer, der skal begrundes. BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Intranetløsning. computer smartphone - tablet. Personale Kunder Administrator Samarbejdspartnere Materiel

Intranetløsning. computer smartphone - tablet. Personale Kunder Administrator Samarbejdspartnere Materiel Intranetløsning computer smartphone - tablet Personale Kunder Administrator Samarbejdspartnere Materiel Login til intranet Der er direkte link til intranet fra virksomhedens www-forside/webapp forside.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login VEU admin login 4.0 VEU admin - ulæste ansøgninger

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Bilag 8 Servicemål med forudsætninger samt målemetoder Side 1 af 5 Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Såfremt de tilbudte leverancer indeholder enheder, som i henseende til driftseffektivitet

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS Introduktion til kanalen Hvad er et spot? Opret et nyt spot 2

4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS Introduktion til kanalen Hvad er et spot? Opret et nyt spot 2 4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS 1 4.1 Introduktion til kanalen 1 4.2 RSS kanalside 1 4.2.1 Hvad er et spot? 2 4.2.2 Opret et nyt spot 2 4.2.3 Aktivt og inaktivt spot 4 4.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

KbhMedarbejder app KbhMedarbejder appen virker både til iphone, ipads og til Android enheder.

KbhMedarbejder app KbhMedarbejder appen virker både til iphone, ipads og til Android enheder. KbhMedarbejder - app og web KbhMedarbejder appen er opdateret og kan bruges både på iphones, ipad og Android telefoner og tablets. Webudgaven er også opdateret. Appen og browserudgavens opbygning og indhold

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Min Landsby Klynge WebSite

Min Landsby Klynge WebSite 1 Min Landsby Klynge WebSite Til Randers Kommune og Landsbyklyngen Kronjylland. Bilag til tilbud udarbejdet d. 11. juli 2016 af Min Landsby I/S Grundskabelonen. Nedenstående omfatter den grundlæggende

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

KMD Opus Personaledokumenter

KMD Opus Personaledokumenter KMD Opus Personaledokumenter og -mappe I KMD Opus Personaledokumenter og -mappe bliver følgende tilgængeligt med KP91: Ændringer i strukturen kan synkroniseres automatisk Dokumenter kan flyttes mellem

Læs mere