Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015"

Transkript

1 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april

2 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen Baggrund Formål Indledning Målgrupper og adgang Indhold Slagelse Kommunes administrative organisation Referencer Opgavebeskrivelse Krav til løsningen Overordnede krav Krav vedrørende indholdet Krav vedrørende design Krav vedrørende integrationer Driftsrelaterede krav Servicemål Driftseffektivitet Svartider

3 1 Formålet med kravsbeskrivelsen Slagelse Kommune er i gang med at anskaffe en erstatning for det hidtidige intranet i daglig tale kaldet InSlag. Det nye intranet kaldet InSlag 2015 er tænkt implementeret senest med udgangen af Baggrund I efteråret 2013 besluttede Slagelse Kommunes direktion, at der var behov for en udvidelse af InSlag Slagelse Kommunes Intranet i relation til InSlag s målgruppe. Direktionen pegede på at InSlag burde udvides til at kunne tilgås af alle medarbejdere, ikke blot de administrative medarbejdere, men også de udgående medarbejdere, der typisk er udstyret med en SmartPhone eller tablet. 2.1 Formål InSlag 2015 skal skabe en samlet indgang til arbejdsdagen for den enkelte medarbejder, ligesom brugerfladen på intranettet skal kunne tilpasses de meget forskellige behov og forudsætninger, der er blandt kommunens ca medarbejdere. Det er vigtigt at InSlag 2015 bliver en værktøjsplatform, en platform, der anvendes når generelle fælles opgaver skal udføres, såsom kørselsregistrering, fraværsregistrering og lignende. Formuleret kort, ønsker Slagelse Kommune at udarbejde en ny medarbejderportal, baseret på WEB 2.0 principperne. Formålet med InSlag 2015 kan udtrykkes i nedenstående værdiliste: Videndeling Fælles værktøj Tværgående samarbejde Kvalitet i opgaveløsningen Effektiv organisation Koncernfællesskab God dialog i organisationen Fælles informationsknudepunkt Understøtte netværk Slagelse Kommunes værdigrundlag skal ligeledes understøttes. Værdiordene er: Modig, Tydelig, kompetent og med glæde Modig Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ og værdsætter også, når andre gør det. Tydelig Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor. Kompetent Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning. med glæde 3

4 Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere. 3 Indledning 3.1 Målgrupper og adgang Intranettet er for alle kommunens knap ansatte. I praksis vil det sige, at både det administrative personale og alle medarbejdere i de decentrale enheder skal have adgang. I dag anvender ca af medarbejderne pc er som deres arbejdsredskab, fra hvilket de skal kunne til gå Intranettet. De øvrige ca medarbejdere skal kunne tilgå intranettet fra både de kommunale arbejdspladser og fra medarbejdernes private pc er, ipads, tablets, smartphones eller andet mobilt udstyr. 3.2 Indhold Intranettet skal som minimum indeholde: Nyheder Informationer fra direktionen og fra centrene, afdelinger og virksomheder Personaleinfo, tværgående vejledninger Telefonbog/kontaktoplysninger For at sikre ejerskab til InSlag, Medarbejderen i centrum Beskrivelse af organisation + hvem sidder hvor, ledelsesoversigter, organisationsoversigter osv. Strategier, politikker og værdier Selvbetjening: booke ferieboliger, kantinebestilling, bookning af mødelokale, tilmelde sig kurser, arrangementer, fraværsregistrering, kørselsregistrering og lignende. Dagsordener og referater fra de forskellige fora Interne jobannoncer Debat, dialog Quick polls Oversigt over publikationer Mulighed for at centre kan etablere deres eget område på intranettet Portaler som f.eks. Lederportal, portal for Personaleforeningen og rolleportaler, fx Jeg er indkøber Markedsplads etc. (Køb og salg af private effekter) 3.3 Slagelse Kommunes administrative organisation Den administrative organisation består af tre ledelsesniveauer: Direktionen med kommunaldirektøren i spidsen, der er personaleledere for centercheferne og har ansvaret for at sikre den overordnede strategiske udvikling, politikudvikling og helhedstænkning i kommunen. Centercheferne, der er personaleledere for virksomhedslederne, kontorchefer og medarbejdere i centre og har det administrative budget- og resultatansvar på politikområdeniveau og den politiske betjening af udvalg. Virksomhedslederne, der er personaleledere for medarbejdere eller område/afdelingsledere i virksomhederne og har budget- og resultatansvar for virksomheden. Slagelse består af ca. 300 kontorer og virksomheder samt et stort antal hjemmearbejdspladser koblet op i et fælles netværk. 4

5 Det nuværende Intranet administreres af en webmaster ansat i IT- og Digitalisering, et antal centerredaktører samt knap 100 webredaktører fordelt i Slagelse kommunes centre og virksomheder. 3.4 Referencer Denne kravsspecifikation er blevet til på basis af: Analyse udført af nedsat projektgruppe i samarbejde med ekstern leverandør i foråret Research og analyser af udvalgte interessenters behov og arbejdsgange. Research på andre organisationers, både offentlige og private, intranet-portaler. Erfaringer med eksisterende intranet InSlag - som har fungeret i ca. 4 år. 4 Opgavebeskrivelse Leverandøren skal levere en intranetløsning, baseret på et Open Source CMS system, som f.eks. Umbraco. Løsningen skal være baseret på responsivt design og således kunne anvendes på standard pc er, tablets og smartphones. Specifikke og overordnede krav og ønsker til løsningen fremgår af pkt. 5 Krav til løsningen. Leverancen skal indeholde alle de nødvendige dele, der skal til for at sikre Slagelse Kommune en velfungerende Intranetløsning, herunder en analyse af Slagelse Kommune s behov, udvikling eller opsætning af en CMS løsning, den nødvendige udvikling, design af brugergrænseflade samt den nødvendige undervisning af webredaktører, superbrugere og administratorer af løsningen. Vi forventer efter aftaleindgåelse en afklaringsperiode, hvor vi som kunde sammen med leverandøren, gennemgår de enkelte krav og bliver enige om den endelige løsning. Undervisning foreslås etableret ved undervisning af 5-7 udpegede superbrugere, der underviser udpegede webredaktører i egne lokaler i Slagelse Kommune. Vi foreslår endvidere at der inden undervisning af superbrugere påbegyndes, etableres et stormøde for redaktørkorpset og superbrugere samt webmaster, hvor systemet præsenteres overordnet. Løsningen skal opsættes, således at slutbrugerne, kan anvende løsningen intuitivt og uden særlig uddannelse. 5

6 5 Krav til løsningen 5.1 Overordnede krav Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 1 MK Platform Intranettet skal være baseret på et Open Source CMS system, som f.eks. Umbraco Bemærkninger ved delvist opfyldt 2 MK Responsivt design Intranettet skal udføres i responsivt design for at sikre at både administrative medarbejde, der sidder ved en pc, og alle andre medarbejdere kan se InSlag på deres foretrukne device: Smartphone, Tablet, Ipads eller lign. 3 MK Sikkerhedskrav Det tilbudte skal kunne overholde de relevante lovgivningsmæssige krav, herunder Persondataloven Bekendtgørelse nr. 528 af 15/06/2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige myndighed Forvaltningsloven Offentlighedsloven ISO serien Slagelse Kommunes IT-Sikkerhedspolitik (vedlægges som bilag 5.2) 4 K Adgang til intranettet Alle brugere ved Slagelse Kommune skal have adgang til intranettet fra arbejds-pc, privat pc, tablets, Ipads eller smartphones via login til Slagelse Kommunes AD. Alternativt via NemId via login direkte på InSlag, men med kvalifikation af rolle imod Slagelse Kommunes

7 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 AD. Bemærkninger ved delvist opfyldt Brugerne skal kunne tildeles differentieret adgang til intranettet ved tildeling af roller, som f.eks. bruger, redaktør, administrator. Disse roller skal give adgang til at kunne redigere i forskellige dele af intranettet. 5 K Selvbetjeningsløsninger Det skal være muligt at indarbejde selvbetjeningsløsninger som f.eks. booke ferieboliger, kantinebestilling, bookning af mødelokale, tilmelde sig kurser, arrangementer, fraværsregistrering, kørselsregistrering og lignende K Søgning Slagelse Kommune har behov for en optimeret søgning, således at den enkelte medarbejder kan søge på tværs af intranettets mange funktioner. Søgningen skal kunne afgrænses med dato, forfatter, sider eller specificerede dokumenttyper. 900 Søgningen skal indrettes således, at der i takt med indtastningen fremkommer forslag på søgetekst. Det skal være muligt at skelne mellem emneordssøgning og fritekstsøgning. Kombinationer af søgeord skal kunne håndteres: Eks. Forslag til autokorrektur af indtastede ord skal også ske. Resultatet af andre brugeres tidligere søgninger, skal indgå i søgeresultatet. 7

8 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 7 K Personalisering I den kommende intranet løsning har Slagelse Kommune et stort ønske om, at den enkelte medarbejder kan opbygge sin egen personlige portal indeholdende en lang række oplysninger fra alle dele af intranettet. 900 Bemærkninger ved delvist opfyldt Et vigtigt mål er relevans, hvad er relevant for den enkelte og ens afdeling og hvad er det relevant jeg får at vide om fælles ting i organisationen. En startside skal kunne opbygges så den fremtræder tilpasset den enkelte bruger, hvad enten det er links, dokumenter eller nyheder. Samtidigt behøver man ikke at gå på kompromis med kommunens fælles nyheder, som stadig skal have en central placering. På denne måde vil den enkelte medarbejder føle større ejerskab og relevans for intranettet 8 K Markedspladsen Bruger skal kunne oprette et salg eller køb på en fælles markedsplads. Brugeren skal kunne oprette opslag med billede og som minimum kunne indsætte følgende: titel, beskrivelsen, pris, område, oprettet af, oprettet dato, udløbsdato, kontaktoplysninger. 900 Som udgangspunkt skal den udløbe efter en forudbestemt tid. Brugeren skal notificeres herom via hvorefter de skal kunne forlænge opslaget eller vælge at ignorere notifikationen. Det skal være muligt at kunne udsøge og se egne annoncer ligesom søgning på annoncerne skal være muligt. 8

9 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 9 K Print Det skal overalt på intranettet være muligt at printe dokumenter og andre elementer, alle print skal være tilpasset en printvenlig version. 800 Bemærkninger ved delvist opfyldt Det er dog vigtigt, at dokumenter m.m. kan printes direkte til anvendelse i almindelig sagsbehandling. 10 K Portal Det skal være muligt at oprettet en række emneportaler som f.eks.: - Lederportal - Indkøbsportal - Personaleforening - Tværgående netværk - Kursusoversigt (Se Arrangementskalender) - Tilbud til mig (Samling af tilbud fra forskelige områder af InSlag) osv. 11 K Abonnér funktion Man skal kunne abonnere på alle sider. Det skal være muligt at abonnere på siden og kunne vælge de underliggende sider. Det skal for redaktøren være muligt at bestemme hvorvidt annoncering af adviseringen skal ske Når man modtager adviseringen, skal det tydeligt fremgå, hvad der er ændret på siden. Der skal ligeledes være mulighed for at abonnere på en eller flere foruddefineret(de) kategori(er) af eks. nyheder eller anden form for information. Denne udpegning kan f.eks. ske på en specifik indholdsside, hvor man kan afkrydse ønskede nøgleord/kategorier. 9

10 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) 12 K Arrangementskalender Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 Det skal være muligt at se en arrangementskalender, hvor f.eks. Personaleforeningen, eller andre interne interessenter kan indlægge forskellige events eller arrangementer. F. eks. skal tiltag på motionsområdet kunne lægges i kalenderen. Denne kalender skal man nemt kunne komme til, enten via menuen eller via et banner eller specifik funktion, som den enkelte medarbejder kan placere eks. på egen forside. Kalenderen kan være opdelt i emner f.eks. Musik, Teater, Foredrag, Motion osv. 800 Bemærkninger ved delvist opfyldt 13 K Arbejdsgruppe og teamsamarbejde Det skal være muligt for den enkelte medarbejder at lægge aktiviteter ind i kalenderen. Evt. som en speciel kategori, som slutbrugerne kan vælge til eller fra i visning af arrangementskalenderen. Det skal være muligt for den enkelte medarbejder, at oprette en arbejdsgruppe eller et område for teamsamarbejde. Alle medarbejdere skal kunne vedligeholde egne oprettede arbejdsgruppe eller tildeles rettigheder hertil. Området skal udover mulighed for at kunne dele information, også kunne dele dokumenter, billeder etc. Det skal være muligt at kommentere informationerne. Der skal være etableret advis er på indholdet, således at man sikrer at gammelt indhold slettes, når det ikke længere er relevant. Enten ved bekræftelse på at

11 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 indholdet ikke skal slettes. Automatisk sletning skal være etableret. Bemærkninger ved delvist opfyldt 14 K Find kollega Man skal kunne søge en kollega frem via navn, mail, telefon, afdeling, kompetence, titel. Resultatet af søgningen skal vises med ovennævnte data samt billede 700 Samme søgningsregler som beskrevet under søgning. 15 Ø Mit center For at gøre det mere personligt er ønsket at der nemt kan findes information omkring ens eget center. F.eks. ved at vise informationen på forsiden, eller på anden måde vise nedenstående information: Overskrift (centernavn) - Billede - Link til centersiden 16 Ø Sociale funktioner Vi forestiller os at InSlag 2015 skal indeholde sociale funktioner, der kan give medarbejderne lyst til at anvende intranettet. For eksempel funktioner som Hvem er online? Eller en Messenger type funktion til chat K Ris-Ros forslag til forbedringer til InSlag Indhold som f.eks. KommuneWIKI med relevant indhold af fælles interesse kunne være interessant. Mulighed for at brugere kan give feedback til webmaster på det generelle intranet eller at brugerne kan give feedback til korpsmedlemmer på eksempelvis centersiderne

12 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 18 Ø Debatfora Det skal være muligt at oprette debatfora hvor som helst i strukturen. Rettighedsstyring skal være som i resten af systemet. Det skal være muligt at se om indlæg er læst eller ej samt om der er kommet nye indlæg siden sidste logon. 500 Bemærkninger ved delvist opfyldt Debatfora skal være enkelt og overskueligt med et fold-ud træ som kan give adgang til underliggende debatter og folde listen over indlæg ud. Det skal være muligt at sortere efter dato, titel og forfatter i debatten. Intranettets søgefunktion skal kunne anvendes lokalt på debatter. Debatter skal også inddrages i globale søgninger. Det skal være muligt at tilknytte eller vedhæfte filer eller billeder. Advis er sendes til administrator såfremt debatfora ikke har været brugt i specificeret tid. 19 K Dokumenter Der skal være mulighed for at kunne opbevare dokumenter og publikationer i løsningen. Dokument funktionen skal som minimum være tilgængelig på alle indholdssider, i portaler og arbejdsgruppeområder/teamsamarbejdsområder. 500 Når man trykker på et dokument, skal man få åbnet et nyt vindue/fane. Bemærk, at der skal være integration til ESDH systemet. Se Integrationer. 12

13 Kravs ID Mindste krav (MK) Krav (K) Ønske (Ø) Betegnelse Kravsbeskrivelse Prioritering Opfyldt = 1 Delvist opfyldt = 2 Ikke opfyldt = 3 Bemærkninger ved delvist opfyldt 20 K Publikationsoversigt Der skal være mulighed for at kunne skabe en oversigt over en række publikationer/håndbøger til brug for strategier, politikker og regelbiblioteker 21 K Sitemap - Et automatisk udtrækning af sitestrukturen præsenteret på en overskuelig måde - evt. at man også kan se hvem der har oprettet det enkelte område 22 K Simple Surveys Mulighed for manuelt at tilføje surveys og lave opsamling herpå. Eksempel: Spørgsmål: Er vores nye intranet flot? Svarmuligheder: Ja / Nej Opsamling: Total opsamling på antal Ja / Nej (ikke brugerspecifik)

14 5.2 Krav vedrørende indholdet 30 K Nyheder Man skal kunne oprette en nyhed i en given struktur Vi taler om at kunne oprette flere forskellige former for nyheder KoncernNyt der omhandler nyheder til alle medarbejdere CenterNyt der er nyheder for centrets medarbejdere Nyheder der omhandler kommunale adresser. Disse nyheder skal man kunne abonnere på ved hjælp af nøgleord. Nyheder fra f.eks. specifikke områder, som f.eks GIS eller Indkøb. Disse nyheder skal man kunne abonnere på ved hjælp af nøgleord. Koncernnyheder skal vises på forsiden i et besluttet antal, alternativ som et ikon, hvor antal nye nyheder markeres når der forekommer ulæste nyheder. Systemet skal markere nyheder som nye for den enkelte bruger indtil brugeren har læst nyheden. Når man opretter en nyhed skal det være muligt at indsætte et eller flere nøgleord, der gør at man får vist relaterede nyheder eller giver mulighed for at abonnere på specifikke nyhedstyper. Man kan tagge en nyhed med center, der gør at man så får vist nyheden på centersiden. (der skal laves flere niveauer under center, fx. afdelinger) Man skal kunne abonnere på nyheder: Mine nyhedsabonnementer. Oprettelse af nyheder 14

15 31 K Indholdsansvarlig på indholdssider 32 K Dagsordner og referater fra direktionen, byrådet osv. Det skal være muligt at anvende eksisterende indhold fra intranettet i nyheden. Der skal være mulighed for at vælge skabeloner til nyhedsdannelse som indeholder standardfunktioner som overskrift, manchet, tekstfelt, links, billeder. Nyheden skal f.eks. kunne sammensættes af overskrift, teaser, billeder, links og beskrivelser, brødtekst, forfatter, redaktør, dato og tid for oprettelse samt dato og tid for ændringer. Man skal kunne uploade et billede der også bliver brugt på nyhedsoversigten. (Se endvidere kravet Automatisk billedtilpasning) Formålet med at markere en Indholdsansvarlig på indholdssider er, at man som bruger skal kunne se hvem der er ansvarlig for sidens indhold. Man skal kunne hente navn (+ efternavn), telefonnummer, og billede af den ansvarlige person fra AD. Alle dagsordener/referater skal vises på en liste. Det kan f.eks. ske ved at oprette en indholdsside, hvor der kan linkes til indhold fra andre websteder K Indhold på sider Alle medarbejdere skal intuitivt og nemt kunne lægge indhold på intranettet, afhængigt af deres rolle/rettigheder. 34 K Links Man skal kunne indsætte links på sider K Lukkedage Information om lukkedage skal vises på forsiden. Webredaktør: skal kunne oprette lukkedag med titel, besked, startdato, publicerings slutdato, hvilket center det hører til (drop down)

16 Bruger: Ser som udgangspunkt alle lukkedage uanset tilknytning til center. Når afpubliceringsdato opnås fjernes den fra forsiden. 36 K Beskeder Beskeder skal kunne oprettes af alle medarbejdere. Man skal, som eksempel, kunne rette beskeden imod eget eller flere centre, egen adresse/flere adresser, eller alle. Der skal være mulighed for at kunne indlægge billeder i beskeden. 37 K Begrænse funktionalitet i Man skal kun kunne formatere tekst ud fra definerede fonte og styles v.h.a skabeloner formatering af sider 38 K IT Driftsstatus Det skal være muligt at se information omkring systemer, med titel og dato/tidspunkt Der skal være mulighed for at abonnere på information om nyheder på specifikke IT-systemer. Vedligeholdes af systemejer/redaktør 39 K Nøgleord Når man opretter en side, skal man vælge et nøgleord i en foruddefineret liste. 700 Nøgleordene anvendes blandt andet i forbindelse med søgning, udsøgning af nyheder og meget andet. Nøgleordene skal over en periode på måske 3 måneder frigives til indtastning, hvorefter listen over nøgleord låses og herefter passes af webmaster, der med mellemrum godkender forslag til listen over nøgleord. 16

17 40 K Centersider Der skal være en centerside, hvor hvert enkelt center kan anføre de ønskede oplysninger. Centersiden skal være baseret på en specifik skabelon K Nyheder fra Slagelse.dk 42 Ø Påmindelser til indholdsansvarlig Denne præsenteres under nyhedsarkivet. I dag hentes nyheder fra Slagelse.dk via RSS. Indholdsansvarlige af en side skal informeres via mail når en side udløber/forældes, så man kan gå ind og opdatere med indhold eller slette siden K Nyt om Navne Som webredaktør skal det være muligt at oprette en begivenhed med følgende felter: titel, beskrivelse, center, publicering/afpublicering - og gerne med billede evt. med et felt hvor man vælger hvilken type det er (f.eks. jubilæum, pension, mv. ) 44 K Videoer Man skal kunne indsætte videoer på intranettet, som hentes via Youtube, Vimeo eller Clearsee. 45 K Bannere/spotbox Som webredaktør skal det være muligt at oprette banner med billede og evt. link. Man uploader billede, lægger ind på siden og url + MouseOver tekst. Der skal være mulighed for at indsætte links. Når man opretter et banner skal WCAG 2.0 niveau AA overholdes i forhold til tekst på billeder. Tekst skal kunne indtastes på eget lag. 46 K Kantinemenu Man skal kunne se en kantinemenu fra Slagelse Kommunes kantiner via indtastning i en specifik formular. 47 Ø Vejret Der skal være mulighed for, som tilvalg, at kunne se information om vejret enten generelt eller byvejr

18 5.3 Krav vedrørende design 60 MK Designmanual Slagelse Kommunes designmanual skal følges mht. logo, farver og skrifttyper Link til Slagelse kommunes designguide: 61 K Tilgængelighed Løsningen skal overholde krav om tilgængelighed efter standarden WCAG 2.0s minimum på niveau AA. 62 K Menu Menuen skal gerne vise 2 niveauer, hvor det er det aktive element der er foldet ud og dermed viser underliggende elementer, samt søskende elementer (elementer på samme niveau i strukturen som det aktive element) MouseOver funktion ønskes. Der er et ønske om at de øverste 2 niveauer styres mere hårdt, så webmaster skal oprette disse for at undgå en alt for omfattende menu i fremtiden. Dette løses vha. governance, hvor det meldes ud internt at retningslinjerne er at forslag til nye menu elementer sendes til webmaster, som evaluerer dem og evt. lægger dem på. 63 K Sidelayout Udover centersidens skabelon, skal der være et antal skabeloner til indholdssider K Automatisk billedtilpasning Ved upload af billede til intranettet skal der foregå en automatisk tilpasning af billedet i forhold til den givne ramme. 600 Det skal være muligt manuelt at tilpasse billedets 18

19 udsnit og/eller størrelse. Indsættelse af billeder skal ske med færrest mulige museklik, f.eks. ved automatisk upload til foruddefineret bibiliotek. 65 K Brødkrummesti Løsningen skal anvende brødkrummesti, således at brugeren altid kan se hvor han er henne i strukturen Krav vedrørende integrationer 66 K Integration til AD Der skal være integration til AD, således at alle relevante informationer kan trækkes herfra K Integration til MS Exchange 68 Ø Integration til MS Access 69 K Infoskærme Leverandør VisioSign Der skal være integration til MS Exchange, således at det er muligt at integrere en team kalender i Intranetløsningen. Kalenderen skal synkroniseres begge veje. Skal også kunne anvendes f. eks. i forbindelse med arbejdsgruppeplanlægning. Der skal være mulighed for at kunne afvikle en MS Access database, der skal anvendes som et anlægsaktiv-system. Systemet henter data på en SQL server, mens andre data ligger i access databasen. Access databasen anvender Access-skabeloner til præsentation. Der ønskes mulighed for integration til Infoskærme, således at nyheder kan vælges vist på disse K Integration til ESDH Der skal være integration til KMD Sag således, at en

20 KMD Sag bruger fra intranettet i forbindelse med at brugeren gemmer dokumentet, også skal kunne vælge at gemme dokumentet på KMD Sag. 5.5 Driftsrelaterede krav 80 K Antal samtidige brugere Systemet skal til enhver tid kunne afvikle ca. 400 samtidige sessioner fra almindelige brugere. Systemet skal til enhver tid kunne afvikle mindst 25 samtidige sessioner fra webredaktører. Begge dele skal kunne ske uden væsentlig forøgelse af svartiderne

21 6 Servicemål 6.1 Driftseffektivitet Servicemålet for driftseffektivitet er 98% Måling af driftseffektivitet Driftseffektiviteten måles for systemet som helhed, og driftseffektiviteten opgøres således: Tilgængelig driftstid x 100% Aftalt driftstid Ved "tilgængelig driftstid" forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til mangelfri driftsafvikling på grund af en mangel, der er kritisk for løsning af opgaven eller hvor svartidskravene ikke er opfyldet. I tilfælde af at mangelfri driftsafvikling ikke kan opretholdes som følge af en driftshindring, som kunden er ansvarlig for, eksempelvis fejl i kundens eksisterende IT-miljø, og udefra kommende forstyrrelser (el-afbrydelse, fejl i offentlige datanet og lignende) fragår dette ikke i den tilgængelige driftstid. Driftsafbrydelser regnes fra det tidspunkt, hvor leverandøren har modtaget fyldestgørende fejlmelding fra kunden, og indtil normal drift er genetableret. Den "aftalte driftstid" defineres som kl. 07 til kl. 18 alle arbejdsdage, uanset at kunden er berettiget til at anvende systemet hele døgnet. 6.2 Svartider Svartider samt opfyldelsesgraden afhænger af kompleksiteten af den pågældende transaktion jf. tabellen nedenfor. Transaktionskategori Simpel Almindelig Kompleks Beskrivelse/ evt. forudsætninger Oprettelse af emner [Opret] og [Gem] Opslag på given side Eksempelvis skift til listeform og sortering af visningsdata Indlæsning af data fra grænseflade, generering af rapporter samt udskrivning Svartid i sekunder Servicemål for opfyldelsesgrad i % Servicemål for maksimal svartid i sekunder Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando til resultatet er synligt for brugeren, og brugeren har mulighed for afgivelse af en ny kommando. Ved kommando forstås den meddelelse, der sendes til systemet, når Enter/Return-tast, funktionstast eller tilsvarende tast/ikon aktiveres. Svartiderne måles manuelt med digitalt stopur. I forbindelse med konstatering af om en svartid opfylder det aftalte servicemål for opfyldelsesgrad, skal der foretages mindst 5 målinger af svartiden for den pågældende transaktion. Opfyldelsesgraden 21

22 beregnes som den andel af de foretagne svartidsmålinger for en bestemt transaktion, der opfylder den fastsatte svartid til brug for beregning af opfyldelsesgraden. En overskridelse af en maksimal svartid med mere end 100 % eller manglende opfyldelse af en opfyldelsesgrad med mere end 80 procentpoint, indebærer at systemet anses for utilgængeligt fra det tidspunkt, hvor forholdet er skriftligt meddelt leverandøren, og indtil forholdet er afhjulpet. Sker der samtidig overskridelse af en maksimal svartid eller manglende opfyldelse af opfyldelsesgraden for flere forskellige transaktioner, betragtes det kun som en overskridelse. Bilag: Bilag Overordnet IT Sikkerhedspolitik Slagelse Kommune 22

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis KultuNauts guide til foreninger og arrangører Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis Oplevelser Foreninger Kultursteder For at sikre synligheden af de aktiviteter

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Tips & Tricks IntraNote Portal Server

Tips & Tricks IntraNote Portal Server The Magic Duo Møller & Mortensen Tips & Tricks IntraNote Portal Server #idag14 Giv jeres videndeling handle kraft TIPS & TRICKS KATALOGET I-DAG 2014 GOODIES & OLDIES (Husker du?) SMARTESTE FUNKTIONER (

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

User Management System UMS web brugervejledning

User Management System UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning... 3 Skift password... 4 Skift password for en anden... 5 Opret gruppe... 7 Aktivitetslister... 9 SMS send... 12 Flettebreve... 12 Registrer telefonnummer

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere