Rente og rykker i ectrl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rente og rykker i ectrl"

Transkript

1 Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne skal foretages, er, at fremsende en rentenota eller et rykkebrev! Opsætning og afvikling af rente- og rykkerkørsel er forholdsvis nemt og kræver ikke meget tid at afvikle. Denne vejledning beskriver, hvordan du kan benytte disse funktioner i ectrl. Rente- og rykkerkørslen ligner hinanden, langt hen ad vejen først beskrives opsætning og afvikling af rentekørsel grundigt, hvorefter rykkerdelen beskrives med de forhold, der adskiller sig fra beskrivelsen i rentedelen! Opsætning af rentekørsel Første forudsætning for, at du kan foretage en rentetilskrivning er, at der på fakturaen gøres opmærksom på, hvad betalingsbetingelsen er, eventuelt dato for forfald, samt konsekvensen ved manglende overholdelse af betalingsfristen (xx % pr. påbegyndt måned). Hvis disse oplysninger ikke allerede fremgår af fakturaen, henvises til tidligere lektion omkring opsætning af fakturaer i Layoutdesigner. Næste punkt er at åbne Debitor/Opsætning/Parametre og herefter vælge fanebladet Rente og rykker.

2 I feltet Renteberegning kan der vælges mellem 3 muligheder: Åbne og lukkede. Der beregnes rente af alle åbne forfaldne poster og poster, som er betalt for sent. Åbne. Der beregnes rente af alle forfaldne åbne poster. Lukkede. Der beregnes rente af alle poster, som er betalt for sent, men ikke af åbne forfaldne poster. Principielt er man i sin ret til at benytte Åbne og lukkede, men erfaringsvis giver det stor utilfredshed blandt debitorerne, hvis der tilskrives rente for en faktura, der er betalt og kan efterfølgende koste en hel del administration med at tilbageføre renten. Erfaringerne viser, at metoden Åbne er den mindst tidskrævende at håndtere i det lange løb! Vælg Debitor / Opsætning / Rente og Rykker / Rente. I punktet kan der opsættes flere renteopsætninger, afhængig af, om man ønsker at differentiere renteberegningen på debitorerne. I feltet Rentekode skrives en kode for renteberegningen renteberegning beregner 0,75% i rente! eksempelvis 0,75%, som fortæller, at denne I feltet Beskrivelse skrives teksten for renteberegningen. Denne tekst vises på fakturaen. Hvis der foretages renteberegning til udenlandske debitorer, skal beskrivelsen oversættes under knappen Sprogtekster til de aktuelle sprog!

3 I det nederste del af skærmbilledet er det muligt at tilføje et gebyr, udover renteberegningen dette er dog ikke så ofte set herhjemme. Mere anvendelig er feltet Minimumsbeløb, som er det mindste beløb, der vil blive beregnet en rente på. Med dette felt kan det undgås, at der oprettes rentenotaer på småbeløb, som måske koster mere i administration, end de giver i rente! I øverste del af skærmbilledet vælges fanebladet Opsætning. I feltet Debet % indtastes den procent, der skal benyttes ved renteberegningen. Debetkalkulation pr. sættes til 1 og i feltet Dag/md kan der vælges mellem, om beregningen skal beregnes pr. dag eller måned. Da der normalt benyttes Pr. påbegyndt måned vælges Måned. I feltet Finanskonto debet indsættes den konto, hvor rentebeløbet skal bogføres. Sektionen Renteudgifter skal kun udfyldes, hvis kunden skal have en rentetilskrivning ved for tidlig indbetaling eller forudbetalinger. I feltet Respitdage indtastes de antal dage, indbetalingen må overskride, uden der beregnes rente!

4 Tilbage mangler kun et enkelt punkt i opsætningen på den konteringsprofil, der anvendes og vælg fanebladet Opsætning. vælg Debitor / Opsætning / Konteringsprofiler. Stil dig I ovenstående opsætning er der tilknyttet rentekoden 0,75% på kontokoden Alle, mens gruppen Ud ikke har tilknyttet rentekode, hvorfor der ikke beregnes rente for disse. Ovenstående er kun et eksempel og tilpasses selvfølgelig således, det passer til din virksomhed! Tilpasning af renteformularen foretages under Servicehosting / Layoutdesigner / Debitorformularer. Se tidligere vejledning omkring opsætning i layoutdesigner! Rentekørsel Afvikling af rentekørsel foretages normalt én gang om måneden og foretages under: Debitor / Periodisk / Rente og rykker / Renteberegning.

5 Felterne: Faktura, Kreditnota, Betaling, Rente afkrydses afhængig af, om der skal beregnes rente for disse. Bemærk, at markering af felterne Kreditnota og Betaling medfører en kreditrente (renteudgift) for din virksomhed! Feltet Fra dato behøves ikke udfyldt, da der ikke beregnes rente for en tidligere beregnet renteperiode. Eksempel: hvis der i den forrige kørsel blev beregnet rente frem til , så vil der ved ovenstående kørsel kun blive beregnet rente for periode til I feltet Afrunding er det muligt at afrunde rentebeløbet. Eksempel: hvis værdien sættes til 0,25, så vil et rentebeløb på 244,18 blive afrundet til 244,25. Hvis værdien i stedet havde været 1.00, ville beløbet være afrundet til 244,00. I feltet Anvend konteringsprofil fra vælges Konto. Tryk OK for at igangsætte renteberegningen. Bemærk, at der i første omgang kun beregnes en rente bogføring af renten foretages først senere se efterfølgende afsnit! Når renteberegningen er gennemført, vises en infoboks med oplysning om de oprettede rentenotaer. Skærmbilledet er udelukkende af oplysende karakter og kan lukkes efterfølgende!

6 Udskrivning og bogføring af rentenotaer Udskrivning og bogføring af rentenotaer foretages under: Debitor / Periodisk / Rente og rykker / Rentenota. Bemærk, at du selv kan bestemme, hvad der skal vises i skærmbilledet ved hjælp af markering i feltet Vis og efterfølgende ændres feltet Status til enten: Oprettet, Bogført eller Annulleret. Hvis de udskrevne rentenotaer skal vises, skal der sættes en markering i feltet Udskrevet. I skærmbilledet vises (hvis markeringen under Vis er sat korrekt) de oprettede rentenotaer med et rentenotanummer, slutdato og status. På fanebladet Posteringer vises de poster, der beregnes renter på:

7 Hvis en rente af én eller anden grund ikke skal tilskrives en post, så fjernes markeringen i feltet længst til højre. Efterfølgende udskrives rentenotaen ved at vælge knappen Udskriv. Som standard udskrives kun den ene rentenota, men alle rentenotaer kan udskrives på én gang ved at vælge knappen Udvælg og slette værdien i feltet Debitorkonto og Rentenota. Tryk OK for udskrivning af rentenota. Efterfølgende kan alle rentenotaerne bogføres (det kræver måske en markering i feltet Udskrevet for at de udskrevne, men ikke bogførte rentenotaer kan ses).

8 Sæt Bogføringsdato for den dato for, hvornår renten skal bogføres. Det kan ikke anbefales at sætte markering i feltet Rente pr. transaktion, da det kan give uforholdsvis mange posteringer på en debitor, da der bogføres en rentebeløb for hver faktura, der beregnes rente for! På samme måde som beskrevet under udskrivning af rentenotaer, så kan alle rentenotaer bogføres på én gang! Opsætning af rykkerkørsel Åbn Debitor/Opsætning/Parametre og herefter vælg fanebladet Rente og rykker. I feltet Opdatere rykkerkode kan der vælges mellem Udskrivning og Bogføring. Hvis der vælges Bogføring, så ændres rykkerkoden på en post ved bogføring af rykkeren ved Udskrivning ændres rykkerkoden allerede på det tidspunkt, hvor rykkerkoden udskrives. Fordelen ved at benytte værdien Udskrivning er, at du ikke behøver at bogføre rykkeren, før det viser sig, at kunden betaler rykkergebyret. Mange har erfaring med, at kunderne i mange tilfælde kun betaler den oprindelige forfaldne faktura og ikke rykkergebyret, hvorefter virksomheden kan bruge ressourcer på, at tilbageføre rykkergebyrer. Det undgås ved at vælge Udskrivning. Vælg Debitor / Opsætning / Rente og Rykker / Rykker. I punktet kan der opsættes flere rykkerforløb afhængig af, om man ønsker at differentiere rykkerforløbene på debitorerne.

9 I ovenstående tilfælde er der oprettet et rykkerforløb kaldet 3r. På fanebladet Linjer oprettes rykkerforløbet. Første Rykkerkode er Rykker 1, der ifølge feltet Dage beregnes 10 dage efter forfald. På rykkeren tilskrives et rykkergebyr på 80,00, som er oprettet i feltet Gebyr i valuta. Feltet Valuta fortæller, hvilken valuta det er. Gebyret bogføres på konto 43913, som er indtastet i feltet Finanskonto. Normalt skal der beregnes moms på et rykkergebyr, derfor skal feltet Varemomsgruppe udfyldes med den relevante varemomsgruppe. Feltet Minimumsbeløb benyttes til at angive det mindste beløb, der vil oprettes en rykker på! I feltet længst til højre Spær, bliver debitoren ved markering i dette felt spærret, således der ikke kan opdateres yderligere fakturaer! Næste linje har værdien Rykkerkode 2 og beregnes 10 dage efter rykkerkode 1 er beregnet. På fanebladet Notat opsættes den tekst, der skal udskrives på rykkeren. Der oprettes en tekst for hver rykkerkode og hvis der skal oprettes rykkere til udenlandske kunder, skal teksten oversættes til de aktuelle sprog under knappen Sprogtekster.

10 På samme måde, som beskrevet under opsætning af rentetilskrivning, skal der laves opsætning på konteringsprofilen, og rykkeren skal eventuelt tilrettes under Layoutdesigner! Rykkerkørsel Afvikling af rykkerkørsel foretages med fordel flere gange om ugen og foretages under: Debitor / Periodisk / Rente og rykker / Oprette rykker. Årsagen til, at det er vigtigt at afvikle rykkerkørslen jævnligt, er, at kunden straks får en rykker, når fristen for et rykkertrin nås. Hvis der kun beregnes rykker én gang om måneden, kan en debitor nemt være forfaldent med mere end én måned og rykningen mister en del af sin værdi. Hvis en debitor har en faktura, der får rykker 1 mandag, så vil der i ovenstående tilfælde gå 10 dage, inden der bliver lavet en rykker 2 (torsdagen i den efterfølgende uge) på den samme faktura. Med hensyn til felterne: Faktura, Kreditnota, Betaling og Rente, så henvises det til beskrivelsen under rentekørslen. I feltet Rykker kan det med fordel vælges Alle, således alle rykkerkoder bliver oprettet. Hvis der i stedet vælges Rykker 1, så vil der kun blive oprettede Rykker 1 rykkere.

11 Indtast Rykkerdato, som normalt vil være dags dato. Tryk OK for at oprette rykkerne. Rykkerkørslen foregår herefter på samme måde som beskrevet under rentekørslen. Udskrivning og bogføring af rykkernotaer Udskrivning og bogføring af rykkernotaer foregår på samme måde som beskrevet under Udskrivning og bogføring af rentenotaer. Derudover er det muligt at udskrive en Oversigt over rykkere under knappen Udskriv. Bemærk!! Alle data, som fremgår af dette dokument, er fra et demoregnskab. Flere af de oprettede debitorer kan have sammenfald med eksisterende virksomheder, men fakturaer og forfaldne poster er alle fiktive!

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere