Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger"

Transkript

1 Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for at definere, at f.eks. tunge kørsler som f.eks. samlefakturering, beregn plan, eller massebogføring af købsordrer afvikles om aftenen/natten, f.eks. hver lørdag aften. Oplysninger vedr. afvikling af kørslerne kan registreres i en log, således at der er mulighed for efterfølgende at se, om kørslen er afviklet OK eller om der har været fejl. Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. JMA A/S kan tilbyde at hjælpe dig med at få NAS en opsat korrekt. Generel opsætning Under Opsætning IT-administration - Planlægningsopgave Planlægningsopgave opsætning skal du foretage generel opsætning: I første felt angives en nummerserie som skal anvendes til planlægningsopgaver. Hvis du ikke allerede har oprette en nummerserie kan du trykke F6 i feltet. Herved fremkommer oversigten over nummerserier, hvor du kan trykke F3 for at oprette en ny. Endvidere skal du angive, hvor mange dage Log-filer skal gemmes, samt angive en adresse, som opgaveplanlæggeren skal anvende. Adressen anvendes som afsender på eventuelle s, som afsendes fra opgaveplanlæggeren

2 Under Opsætning IT-administration Opsætning - generelt Opsætning af STMP Mail skal du desuden foretage mail-opsæt. For TDC-kunder vil opsætning typisk være som vist på billedet ovenfor, for øvrige vil SMTP-server være en anden (hjælp hertil: kontakt teknisk support hos JMA A/S). Planlægning af opgaver Planlægningsgrupper Under Opsætning It-administration - Planlægningsopgave Planlægningsgrupper kan du definere forskellige grupper, som de enkelte planlægningsopgaver skal tilknyttes. Grupperne anvendes hvis der er installeret mere end én NAS således kan opgaver, der tilhører en bestemt planlægningsgruppe, afvikles af én NAS, mens opgaver, der tilhører en anden planlægningsgruppe, afvikles af en anden NAS

3 Planlægningsopgaver Under Opsætning It-administration - Planlægningsopgave Planlægningsopgaver skal du definere, hvorledes de enkelte opgaver ønskes afviklet. Skærmbilledet ser således ud: Hovedoplysninger: Fanen Generelt Feltet Nummer Feltet udfyldes automatisk med næste nummer fra nummerserien, som er opsat under Opsætning IT-administration - Planlægningsopgave Planlægningsopgave opsætning. Du kan også vælge at indtaste en selvvalgt id for den opgave, du ønsker at planlægge

4 Feltet Beskrivelse Beskrivende tekst, som fortæller hvad opgaven omfatter, f.eks. Igangværende arbejde. Teksten vises f.eks. i opgave-køen, så det anbefales at indtaste en sigende tekst.. Feltet Planlægningsgruppekode Hvis du har oprettet planlægningsgrupper, kan du tilknytte en opgave til en gruppe ved at indtaste gruppekoden i feltet. Anvendes hvis der er mere end en NAS til afvikling af opgaver. Feltet Intervalenhed Feltet har sammenhæng med feltet Interval. I Intervalenhed definerer du arten af det interval, du indtaster i feltet Interval. Du kan vælge mellem følgende: Sekunder Minutter Datoformel Kun en gang Feltet Interval Afhængig af intervalenheder skal du indtaste et antal sekunder, et antal minutter eller en datoformel for, hvor ofte kørslen skal afvikles. Har du i intervalenhed valgt kun en gang, skal du ikke udfylde feltet interval. Har du valgt intervalenheden datoformel, kan du bruge følgende bogstaver som forkortelser for tidsangivelser: L = Løbende D = Dag(e) U = Uge(r) M = Måned(er) K = Kvartal(er) Å = År Datoformlen kan opbygges på tre måder: Løbende plus tidsangivelse, f.eks. LU = Løbende uge, LM = Løbende måned Et tal og en tidsangivelse. Tallet må ikke være større end 9999, f.eks. 10D = 10 dage fra i dag, 2U= 2 uger fra i dag En tidsangivelse og et tal. F.eks. D10 = Den næste 10. dage i en måned, UD4 = Den næste 4. dag i en uge (torsdag). De tre formler kan kombineres efter behov. Eksempel: LM+10D = Løbende måned plus 10 dage

5 Et minustegn kan bruges til at angive en dato i fortiden. Eksempel -1Å = 1 år siden fra i dag. Det er også muligt, at angive en datoformel ved at anvende kantparenteser ( [ ] ). Eksempel: Angivelse af datofilter for foregående måned primo til ultimo: [-2M+LM+1D]..[-1M+LM] Dette vil - hvis opgaven udføres d blive til Hvis der ønskes angivet Dagsdato, skrives [0D]. Feltet Start Dato Angiv en startdato for hvornår opgaveafviklingen skal begynde. Feltet Slut Dato Angiv en evt. slutdato for hvornår den pågældende opgave ikke længere skal afvikles. Feltet Aktiv Kun opgaver, som er markeret som aktive vil blive afviklet. Du kan således oprette opgaver på forhånd uden at de bliver afviklet. Eller du kan deaktivere en opgave, således at du ikke behøver at slette den, men blot igen kan aktivere den, hvis der bliver behov for det. Feltet Start tid Udfyldes automatisk ved opgavens oprettelse med aktuelt klokkeslæt. Du skal ændre klokkeslættet til det tidspunkt hvor du ønsker at opgaven skal afvikles, f.eks. kl. 23:00:00. Feltet Slut tid Feltet er relevant, hvis du har planlagt opgaver, som udføres med kort interval. I feltet kan du angive seneste tidspunkt for, hvornår kørslen må starte. Hvis f.eks. en kørsel udføres hvert 10. minut, men du ønsker kun at det skal ske til kl , så skal du indtaste 16:00 i Slut tid. Så vil der ikke blive afviklet flere kørsler når klokken har passeret dette tidspunkt. Feltet Sidste kørsel (veludført) Opdateres med dato og klokkeslæt for start af seneste kørsel. Feltet Forbrugt tid (Sidste) Opdateres med varighed for seneste kørsel. Kan anvendes til planlægning af opgaver. Feltet Planlagt Feltet viser startdato og tid for næste planlagte kørsel

6 Feltet Fejlet Feltet markeres hvis seneste kørsel er gået i fejl. Fanen Kommunikation Feltet Send Her kan du opsætte om opgaveplanlæggeren til at sende en . Du har følgende muligheder: blank = send ikke Ved fejl = der sendes kun mail ved fejl Altid = der sendes altid en mail Mail sendes til den adresse, du angiver i feltet adr. Linieoplysninger: I skærmbilledet linie-del skal du indsætte oplysninger om hvilken kørsel/kørsler, der hører til den definerede opgave. Der kan afvikles udvalgte rapporter og kodeenheder. Feltet Fejl Feltet vil blive udfyldt med et udråbstegn, hvis kørslen er gået i fejl, f.eks. hvis der mangler parametre i opsætningen. Feltet Type Angiver typen på et objekt, der skal afvikles. Du kan vælge Rapport eller Kodeenhed

7 Feltet Id Indtast nummeret på den rapport eller kodeenhed, som skal køres. Feltet Beskrivelse Udfyldes automatisk med navnet på rapporten/kodeenheden. Kan overskrives. Feltet Stop ved fejl Hvis f.eks. flere rapporter skal afvikles efter hinanden, og rapport nummer 2, 3 osv. skal anvende data, som skabes i rapport 1, så bør du markere Stop ved fejl. Ellers vil de følgende rapporter anvende et fejlagtigt datagrundlag som basis. Feltet Antal forsøg (ved fejl) Du kan angive at en kørsel skal prøve et antal gange, hvis der opstår fejl. F.eks. ved hent af eksterne data er der på den måde mulighed for, at f.eks. en forbindelse alligevel kan etableres og kørslen afvikles ok. Feltet Log Feltet udfyldes automatisk med værdien Kun fejl, men du kan ændre dette til Alt, dvs. så logges alle meddelelser fra kørslen og ikke kun eventuelle fejl. Eksempel på en opgave:

8 Den viste opgave med nummeret SCH005 afvikler saml leverancer på salg samt oprydning i fakturerede salgsordrer. Kørslen afvikles på den 6. dag i en uge (lørdag), dvs. hver lørdag efter d. 30/9. Kørslen starter kl og skal være planlagt påbegyndt senest kl Kørslen er aktiv og næste kørsel vil være lørdag d. 6/ Kørslen har endnu ikke været afviklet. Kørslen omfatter 2 rapporter: Rapport 295, som samler leverancer, og rapport 299, som sletter fakturerende salgsordrer. Rapport 299 må ikke gå i gang hvis afvikling af rapport 295 går i fejl. Hvis der opstår fejl, sendes en til den angivne mailadresse. Parametre: Når opgaven er oprettet som beskrevet ovenfor, skal du nu for hver linie definere de parametre, som kørslen skal anvende. Det kan være f.eks. et kontonummerinterval, en sælgerkode eller andet, som kørslen skal kende for at afviklingen udføres korrekt. Parametrene opsætter du ved at klikke på knappen Linje Opsæt objekt i eksemplet vises opsætning til rapport 295, som samler leverancer:

9 I eksemplet er det opsat, at det kun er kunder i intervallet som kørslen skal omfatte. Kørslen vil omfatte alle leverancer uanset bogføringsdato. Bogførings- og bilagsdato er sat til d , der vil blive beregnet fakturarabat samt blive bogført fakturaer

10 Ansvarscenter standardværdi er sat til H-Olstrup. Når du har indtastet de ønskede parametre skal du klikke på OK. Herved fremkommer følgende meddelelse: Klik på OK for at gemme opsætningen, og luk et evt. udskriftvindue (det er ikke altid, at der åbnes et udskriftsvindue). Som oplyst i meddelelsen er der herefter mulighed for at tilrette parametre under knappen Linje Parametre:

11 På første fane vises informationer om sortering m.v. disse oplysninger er kun til information og kan ikke ændres. På næste fane fremkommer de filtre, der blev gemt under opsætning du kan ændre filteret ved at angive et andet kundenummerinterval: På Indstillingsfanen kan du ligeledes ændre de gemte parametre, f.eks. bogføringsdatoen eller ansvarscenteret via knappen Std. værdier: Har du f.eks. planlagt en kørsel, der afvikles hver uge, kan du her ændre parameteren for bogføringsdato til [0D] dette vil bevirke, at når kørslen afvikles, vil der hver gang blive anvendt Dags dato som bogføringsdato

12 Du kan køre hvert enkelt opsat objekt direkte fra opgaveplanlæggeren, via knappen Linje Kør objekt. Du kan f.eks. køre de enkelte objekter herfra første gang efter opsætning, som en kontrol af at din opsætning er i orden, og først derefter lade kørslerne afvikle automatisk. Log: For hver linie der indgår i en planlægningsopgave kan du når kørslen er afviklet, se en log over kørslen. Indholdet i loggen afhænger af om du har valgt logning af alt eller kun fejl. Eksempel på en log fra en dataudlæsning: Opgave-kø Under Opsætning IT-administration - Planlægningsopgave Opgavekø kan du se en oversigt over hvilke opgaver der venter på at blive afviklet. Hvis en opgave er i gang vil feltet Behandles være markeret

13 Vinduet opdateres automatisk i billedets overskriftslinie vises hvornår vinduet senest er opdateret. Opgaver, der kan afvikles via opgaveplanlægger På nuværende tidspunkt kan følgende opgaver afvikles via opgaveplanlæggeren: Køb: Massebogfør købsordre rapport 496. Beregn plan - Rapport Kladdetypenavn og kladdenavn skal opsættes. Slet fakturerede købsordrer rapport 499 Salg: Bogføring af gentagelseskladde rapport Saml leverancer rapport 295. Slet fakturerede salgsordrer rapport 299. Opret elektroniske fakturaer rapport Opret elektroniske kreditnotaer rapport Service: Massebogfør serviceordre rapport Benyttes denne rapport i opgaveplanlæggeren er det en forudsætning at man under Service Opsætning Fanen Standard har feltet: Standardfaktura til at stå til: BOGFØRT SALGSFAKTURA. Servicefaktura m. FIK rapport Servicefaktura u. FIK rapport Igangværende arbejde rapport

14 Igangværende arbejde i salgspriser rapport Igangværende arbejde i kostpriser rapport Igangværende arbejde i kostpriser rapport Massebogfør service lagertræk rapport Lager: Reguler kostpriser rapport 795. DSM lagerværdi liste rapport Maskinhandel: Afstem maskinværdi rapport Import af modeldata fra Maskinbladet rapport Kan opsættes til at køre for et eller flere regnskaber. Eksport til salgskanal Maskinbladet - rapport Kan opsættes til at køre for et eller flere regnskaber. Finans: Opdater analyser rapport 84. Beregn ukurans %

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere