få overblik over mulighederne i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "få overblik over mulighederne i 2014-2020"

Transkript

1 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

2 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst EU s Regionalfond og EU s Socialfond investerer i de næste 7 år ca. 3 mia. kr. i at skabe vækst og job i alle danske regioner under regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri. Vi skal i fællesskab have mest muligt ud af investeringerne til gavn for Danmarks konkurrenceevne og fremtidige velfærd. Derfor skal fondene investere i, at konkurrenceevnen i private danske virksomheder får et mærkbart løft, og at arbejdsstyrken får endnu bedre kompetencer fx gennem målrettede investeringer i innovation, ressourceeffektivitet, uddannelse og iværksætteri. Hvis du overvejer at søge om EU's medfinansiering fra fondene til et konkret projekt, kan du i folderen få et overblik over de forskellige aktiviteter, som fondene kan være med til at finansiere. Du får også en kort indføring i, hvordan du kan søge medfinansieringen, og i de væsentligste principper og krav, som du skal opfylde for at kunne modtage investeringer fra fondene fx at du selv skal stille med minimum 50 pct. af projektfinansieringen. Inden du søger EU's medfinansiering til dit projekt, er det vigtigt, at du læser selve programmerne. Dem finder du på

3 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Sådan søger du! De regionale vækstfora bestemmer, hvilke konkrete projekter som fondene kan medfinansiere, mens programmerne for EU s Regionalfond og EU s Socialfond overordnet definerer, hvilke indsatsområder projekterne skal målrettes mod. Som ansøger skal du derfor sikre dig, at dit projekt ligger inden for rammerne af et af fondenes programmer. Men projektet skal også være inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i den region, hvor dit projekt hører hjemme. Som ansøger skal du være særligt opmærksom på at beskrive projektets plan for at omsætte EU's medfinansiering i dit projekt til målbar effekt - i form af fx flere iværksættere eller nye job. Det gør du ved hjælp af en såkaldt effektkæde. Effektkæden skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af, hvordan medfinansieringen omsættes til aktiviteter, som rent faktisk vil resultere i den ønskede effekt. Du skal også beskrive præcist, hvor de 50 pct. af projektets finansiering, som du selv skal finde, kommer fra. Det er en god idé, at du taler mulighederne for projektet, effektkæden og indholdet af ansøgningen igennem med sekretariatet for vækstforum i din region, inden ansøgningen sendes. Det sparer tid for alle parter. Du søger via et elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningen sendes automatisk til det vækstforum, som du har valgt ved udarbejdelsen af ansøgningen. Herefter tager vækstforum stilling til, om projektet skal indstilles til EU's medfinansiering. Hvis vækstforum godkender dit projekt til EU's medfinansiering, indstilles projektet til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen tjekker, at projektet overholder gældende regler, så det kan medfinansieres med fondsmidlerne. Når alt er på plads, giver Erhvervsstyrelsen tilsagn om EU's medfinansiering til dit projekt, og så kan du gå i gang. Der er enkelte dele af regional- og socialfondsmidlerne, som ikke investeres efter indstilling fra de regionale vækstfora. Det gælder fx midler til bæredygtig grøn byudvikling og de midler, der er afsat til en national pulje. Læs mere om mulighederne på www. regionalt.dk

4 4 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Styrket innovation i SMV er Innovation er en af de vigtigste kilder til vækst. Derfor skal Regionalfonden være med til at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV er). Innovation skabes ofte i et åbent samspil med andre. Fx med kunder, leverandører, konkurrenter, videninstitutioner og/eller offentlige aktører. Regionalfonden medfinansierer samarbejde mellem aktørerne og fremmer dermed udvikling af nye produkter og løsninger med kommercielt sigte. Det kan ske via investeringer i: A. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner B. Øget innovation i SMV er gennem stærke klyngeorganisationer. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner SMV er, klyngeorganisationer, videninstitutioner etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsats A kan du søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Udvikling af nye koncepter for produkter eller løsninger Test/afprøvning af konceptet blandt relevante målgrupper (fx brugere, kunder, medarbejdere). Projektet skal have deltagelse af min. 3 SMV er og en videninstitution, og indsatsen skal resultere i koncepter til nye produkter/løsninger med kommercielt sigte. B. Øget innovation i SMV er gennem stærke klyngeorganisationer Klyngeorganisationer kan søge EU's medfinansiering. Under indsats B kan du søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Netværksaktiviteter, der skal styrke virksomhedsdeltagelsen og innovationsaktiviteterne i klyngen

5 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Rekruttering af de nødvendige faglige kompetencer i klyngeorganisationen Rådgivning om styrket klyngeledelse, strategiudvikling og organisering Videnspredningsaktiviteter om internationalisering, faglige temaer, matchmaking mv. Ledelses- og sekretariatsarbejde i klyngeorganisationen. Klyngen skal have en unik position og fagligt fokus i den samlede danske klyngestruktur på tværs af fagområder, sektorer og regioner. Klyngen må ikke have modtaget grundfinansiering fra Innovationsnetværksprogrammet i 2013 eller ved senere ansøgningsrunder for perioden Der gælder derudover særlige begrænsninger for EU's medfinansiering til klyngeorganisationer, som du kan læse mere om i regionalfondsprogrammet. Klyngens arbejdsområde skal omfatte virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation, hvor virksomhederne hjælpes til at udvikle innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Sådan kommer du fra investering til effekt ILLUSTRATIONER REGIONALFONDEN Innovationssamarbejde! Nye koncepter/ løsninger Mere innovative SVM ere

6 6 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Flere vækstvirksomheder Danmark har for få vækstvirksomheder. Derfor skal Regionalfonden være med til at sikre, at flere danske virksomheder kommer ind i solide vækstforløb, så Danmarks generelle konkurrenceevne og produktivitet styrkes. Nye forretningsmodeller, øget internationalisering, digitalisering og automatisering er alle indsatsområder, som kan bidrage til, at virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Du kan søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Screening (identifikation) af SMV er med vækstpotentiale Udarbejdelse af individuelle vækstplaner Rådgivning og sparring mv. om, hvordan vækstpotentialerne udløses. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? GTS er, erhvervsorganisationer, klynger, væksthuse etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør for projektet.

7 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Indsatsen skal målrettes mod SMV er, og virksomhederne skal inden for to år kunne præstere betydelig fremgang i beskæftigelse og/eller omsætning. Væksten skal bygge på produkter eller tjenesteydelser, der er tæt på eller allerede er på markedet. Sådan kommer du fra investering til effekt Screening af virksomheder Vækstplaner udarbejdes Flere vækstvirksomheder

8 8 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Energi- og ressourceeffektive SMV er Effektiv udnyttelse af ressourcer er en vigtig konkurrenceparameter. Både for den enkelte virksomhed og for hele samfundsøkonomien. Erfaringer viser, at der er gode muligheder for at forbedre udnyttelsen af energi og andre ressourcer i danske virksomheder. Mere effektiv energi- og ressourceanvendelse i virksomhederne vil ikke kun forbedre konkurrenceevnen, men også reducere miljøbelastningen, bl.a. ved at mindske udledningen af drivhusgasser. Derfor vil Regionalfonden investere i, at særligt små og mellemstore virksomheder forbedrer deres ressourceeffektivitet til gavn for både konkurrenceevnen og miljøet. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? GTS er, væksthuse, klynger, erhvervsorganisationer etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør på projektet. Du kan søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Screening (identifikation) af SMV er med potentiale til at blive mere ressource- eller energieffektive Udarbejdelse af grønne forretningsmodeller Rådgivning og sparring mv. om, hvordan potentialerne kan udløses Implementering af grønne forretningsmodeller fx gennem investering i maskiner/udstyr.

9 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Indsatsen skal bygge på produkter eller tjenesteydelser, der er tæt på eller allerede er på markedet. Der må altså ikke være tale om langvarige udviklingsforløb. Sådan kommer du fra investering til effekt Screening af virksomheder Grønne forretningsmodeller Mere ressourceeffektive SMV'ere

10 10 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Bæredygtig, grøn byudvikling I 2020 forventes 80 pct. af EU s befolkning at bo i byer eller bynære områder. Langt den største befolkningsvækst og det største forbrug af ressourcer i verden foregår i dag i byerne. Det er derfor i byerne, at grønne, bæredygtige løsninger har det største potentiale. Fremtidens løsninger til mere bæredygtige, grønne byer kan ikke blot reducere forurening. Der er også et stort forretningspotentiale i løsninger, der kan afhjælpe byernes stigende behov for blandt andet vand, energi og affaldshåndtering. Derfor skal Regionalfonden være med til at fremme bæredygtig, grøn byudvikling via investeringer i at: A: Øge antallet af innovative SMV er i byer med over indbyggere B: Reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. Kan du søge og hvad kan du få EU s medfinansiering til? Det er kun kommuner med byer på over indbyggere, som kan søge EU s medfinansiering. Listen over relevante byområder kan ses i regionalfondsprogrammet. Kun kommuner kan være kontraktansvarlige partnere, men der må meget gerne stå et bredere partnerskab bag ansøgningen. A: Øge antallet af innovative SMV er i byer med over indbyggere Under indsatsområde A kan du søge EU s medfinansiering til: Udvikling af metoder og/eller teknologier, der kan skabe flere innovative virksomheder med fokus på affaldshåndtering i byerne Test af den pågældende metode og/eller teknologi i projekter, der foregår i de relevante byer Evaluering af indsatser og formidling af resultater, herunder indsatsens forretningspotentiale, dvs. potentialet for, at metoder og/eller teknologier kan afsættes til andre byer med lignende udfordringer. B: Reduceret energiforbruget i byer med over indbyggere Under indsatsområde B kan du søge EU s medfinansiering til: Udvikling af metoder og/eller teknologier, der kan resultere i SMARTE produkter, der øger energi- og ressourceeffektiviteten i byer via indsatser inden for vand, bygninger eller affaldshåndtering/forebyggelse Test af den pågældende metode og/eller teknologi i indsatser, der foregår i de relevante byer

11 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Evaluering af indsatsen og formidling af resultater, herunder indsatsens eventuelle forretningspotentiale, dvs. potentialet for, at metoder og/ eller teknologier kan afsættes til andre byer med lignende udfordringer. Ansøgninger under indsatsområde A skal vedrøre samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Under indsatsområde B er der ikke på samme måde et krav om, at indsatserne skal vedrøre samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, men ansøgninger, der sikrer dette vil dog blive prioriteret. For at komme i betragtning til midlerne skal kommunen præsentere en helhedsorienteret bystrategi for den pågældende by. Kommunen har ansvaret for at gennemføre strategien og skal udvælge de konkrete aktiviteter, der skal gennemføres med regionalfondsmidlerne. Ved ansøgning skal det bl.a. fremgå, hvordan indsatsen skal medvirke til at løfte den samlede udvikling i byen. Det er en fordel at tydeliggøre i effektkæderne, hvad regionalfondsmidlerne skal anvendes til. En kommune skal søge under begge investeringsprioriteter. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af EU-medfinansering. Det sker efter indstilling fra et udvalg med deltagelse af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, Miljøministeriet, Klima-, Energiog Bygningsministeriet, KL, repræsentanter for de regionale vækstfora samt fagfolk med særlig viden om byer, der er indstillet af KL Du kan læse mere om mulighederne på Sådan kommer du fra investering til effekt Udvikling/test af ny teknologi Mindre energiforbrug/ udledning af drivhusgasser Bæredygtige grønne byer/flere innovative SMV'er

12 12 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Iværksætteri og jobskabelse Skabelsen af nye job er tæt forbundet med iværksætteraktiviteten. Øget iværksætteraktivitet kræver en bred indsats. Både for eksisterende iværksættere, som kan få den rigtige vejledning, men også i uddannelsessystemet, hvor bedre undervisning i iværksætteri kan gøre, at flere starter egen virksomhed. Vækst og beskæftigelse kan også styrkes ved at tilføre nye kompetencer til ledelse og medarbejdere i SMV er. Derfor kan Socialfonden både bidrage til at fremme iværksætteraktiviteten og til at gennemføre betydelige kompetenceløft i virksomhederne. Det skal ske via investeringer i: A. Iværksættere: Vejledning, støtte og undervisning B. Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Iværksættere: Vejledning, støtte og undervisning Erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, væksthuse etc. kan søge EU's medfinansiering, hvis projektet indeholder vejledning eller støtte til iværksættere. Som ansøger skal du fungere som operatør på projektet. Uddannelsesinstitutioner kan søge EU's medfinansiering, hvis projektet indeholder undervisning i iværksætteri. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til fx: Målrettet rådgivning, mentorordninger også for særlige grupper samt facilitering af iværksætteres adgang til fysiske faciliteter Udvikling og implementering af undervisningsforløb i iværksætteri Opkvalificering i iværksætteri til lærere på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Projekter, som indeholder undervisning i iværksætteri, skal supplere indsatsen under Fonden for Entreprenørskab og rette sig mod unge på erhvervsuddannelser, videregående uddannelser eller gymnasier. Aktiviteter inden for vejledning og støtte skal være rettet mod beskæftigede eller ledige, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed, eller som er blevet CVR-registreret inden for de seneste tre år.

13 2. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I B. Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne Erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, væksthuse, virksomheder etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør på indsatsen. Under indsatsområde B kan du søge EU's medfinansiering til fx: Kompetenceløft af medarbejdere og ledelse i SMV er, fx via mentorordninger, efteruddannelse eller chef-til-leje-ordninger Kompetenceudvikling af medarbejdere, fx via innovations- og produktivitetsorienterede rådgivningsforløb, afdækning af kompetencebehov i relation til virksomhedens vækststrategi, styrkelse af kompetencer inden for sundhed, velfærd, ressourcegenanvendelse mm. Netværk for virksomhedsledere og ansatte på bestemte områder. Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete udviklingsopgaver i virksomheder. Projektet skal omfatte grupper af virksomheder. Indsatsen skal have et specifikt produktivitets- eller vækstperspektiv for de deltagende virksomheder. Der skal deltage så mange medarbejdere/ledere, at projektet får en effekt på produktivitet/beskæftigelse. De deltagende virksomheders strategier skal have identificeret et kompetencebehov, som skal opfyldes, for at virksomhedernes vækstpotentiale kan realiseres. Sådan kommer du fra investering til effekt 1. Iværksætteri og jobskabelse Indsats for iværksættere/ SMV ere! Flere iværksættere/kompetenceløft i SMV'ere Flere job/øget produktivitet

14 14 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Antallet af personer i husstande med lav indkomst i Danmark skal reduceres. Derfor vil Socialfonden gøre en særlig indsats for udsatte unge og personer, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være med til at sikre, at flere unge med særlige udfordringer understøttes i at tage en ungdomsuddannelse. Det skal på sigt minimere deres risiko for at leve et liv med lav indkomst. Samtidig skal indsatsen understøtte, at personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet får forbedret deres muligheder for at komme i job. Det skal ske via investeringer i: A. Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer B. Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer Uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder, NGO er, frivillige organisationer etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til: Vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse Særlige tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for prioritetsaksens målgruppe og/eller aktiviteter med henblik på at styrke fastholdelsen af deltagere fra målgruppen i det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Projektet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Der skal deltage mindst en uddannelsesinstitution i samarbejdet. B. Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder Indsatsområde B er delt i to underområder B1 indslusningsforløb og B2 socialøkonomiske virksomheder. B1 indslusningsforløb Private virksomheder, offentlige myndigheder, selvejende institutioner, NGO er, frivillige organisationer etc. kan søge EU's medfinansiering.

15 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Under indsatsområde B1 kan du søge EU's medfinansiering til fx: Forløb, der forbereder virksomheder på at modtage udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet og forbereder de udsatte personer på at arbejde i en virksomhed. Indslusningsforløb med fokus på udsatte ledige for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked Ressourceafklaringsforløb og afprøvning af nye modeller for social inklusion via indslusningsforløb. Projektet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Der skal deltage mindst en privat virksomhed i samarbejdet. Der lægges vægt på en tværgående og helhedsorienteret tilgang. B2 socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder, eventuelt i partnerskab med fx offentlige myndigheder, NGO er, frivillige organisationer, selvejende institutioner etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsatsområde B2 kan du søge EU's medfinansiering til: Fremme af socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, uddannelse, netværk, udviklingsaktiviteter etc. Forbedring af mulighederne for at teste og gennemføre afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlige/private aktiviteter. Rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, adgang til kapital samt støtte til skalering Udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. Socialøkonomiske virksomheder skal have beskæftigelsesfremmende formål og være registreret som socialøkonomisk virksomhed eller arbejde hen mod en sådan registrering for at kunne få EU's medfinansiering. Du kan ikke få direkte EU-medfinansiering til oprettelse og etablering af socialøkonomiske virksomheder. Sådan kommer du fra investering til effekt Uddannelse/ indslusning af udsatte Flere udsatte uddannes/ inkluderes i arbejdsstyrken Flere job/ øget produktivitet

16 16 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse En veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for økonomisk vækst. Erhvervsuddannelserne har i en årrække haft faldende søgning og relativt højt frafald. Resultatet er, at Danmark i fremtiden forventes at komme til at mangle faglært arbejdskraft. Samtidig er Danmark i midterfeltet internationalt set, når det gælder andelen med en videregående uddannelse. Derfor skal Socialfonden bidrage til, at flere begynder på og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at flere får en videregående uddannelse. Det skal ske via indsatsområderne: A. Erhvervsuddannelser B. Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Erhvervsuddannelser Uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsskoler, kan søge EU s medfinansiering. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til: Talentudviklingsforløb (fx deltagelse i konkurrencer, eliteforløb) Målrettet vejledning af unge, som vil i gang med erhvervsuddannelse Udvikling af praktikordninger, der motiverer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler Supplere indsatsen på praktikcentrene, fx flere virksomheder sammen om praktikforløb Lette overgangen fra folkeskolen, fx i form af erhvervsklasser Udbredelse af god praksis, fx undervisningsformer, pædagogik og faglig specialisering (inkl. forløb) Udvikling af forløb, der sikrer bredere geografisk dækning Samarbejder mellem erhvervsuddannelser og virksomheder om forretningsudvikling og innovation Udvikling af skolemiljø og markedsføring (hvis det gennemføres sammen med mindst en af ovennævnte projekttyper).

17 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I B. Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser Erhvervsorganisationer, erhvervskontorer, væksthuse og virksomheder kan søge EU s medfinansiering og skal fungere som operatør på projektet. Under indsatsområde B kan du søge EU's medfinansiering til: Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse af ufaglærte eller faglærte i industrien eller servicesektoren Aktiviteter i forbindelse med realkompetencevurderinger mm. (fx information af SMV er om muligheder for uddannelser m.v.) Screening af virksomheder for at afdække uddannelsesbehov Brug af erhvervsuddannelse for voksne, fx GVU og AMU Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om målrettede uddannelsestilbud til fx klynger eller brancher Videregående uddannelser inden for brancher eller klynger på baggrund af identificerede behov Tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Alle projekter skal resultere i personers gennemførelse af en uddannelse eller oprettelse af praktikpladser. Det gælder dog ikke for tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Sådan kommer du fra investering til effekt 3. Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Erhvervs-/ videregående uddannelse?! Bedre uddannet arbejdsstyrke Flere job/øget produktivitet

18 18 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Generelle principper som du skal være opmærksom på, inden du søger Støttesats Du kan som regel ikke få dækket mere end 50 pct. af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter. Du er udelukket fra at modtage EU's medfinansiering under programmerne, hvis du skylder at tilbagebetale EU-medfinansiering, der er givet i strid med reglerne om det indre marked. Resultatorientering Du skal være opmærksom på, at alle projekter skal have en klar effektkæde. Det betyder, at dit projekt skal bidrage til at indfri det specifikke mål, der er opstillet for den type investering, du vil foretage. Som ansøger skal du derfor beskrive sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output, resultater og effekter. Effektkæden skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at dit projekt faktisk kommer til at virke efter hensigten. Du skal opstille konkrete målbare mål for projektets output og resultater, og du skal løbende opgøre, om målene indfries eller ej. Programmerne indeholder indikatorer, som dit projekt vil blive målt på. Der kan blive suppleret med projektspecifikke indikatorer, som er tilpasset det enkelte projekts aktiviteter, output og indikatorer, som udvælges af de regionale vækstfora, fx om projektet resulterer i eksport. Additionalitet Du kan ikke få tilskud til projekter, som ville være blevet gennemført uden EU's medfinansiering fra Regionalfonden eller Socialfonden. Udgiftstyper Du kan ikke få EU's medfinansiering til drift, fysisk eller trafikal infrastruktur, jord, fast ejendom, bygninger, anlæg eller til maskiner og udstyr til produktion af energi. Der gælder særlige, begrænsende regler i forbindelse med deltagerunderhold og taxameterfinansiering af uddannelsesaktiviteter. Statsstøtte og udbud Du skal være opmærksom på, at den offentlige EUmedfinansiering skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler.

19 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Aktiviteterne i dit projekt skal på ansøgningstidspunktet være beskrevet så klart, at det kan vurderes, om projektet indebærer statsstøtte og eventuelle krav om udbud af opgaver. Målretning Regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet er ikke rettet mod bestemte sektorer, men er primært målrettet små og mellemstore virksomheder og mod at fremme iværksætteri og uddannelse på personniveau. Du kan ikke få EU's medfinansiering til aktiviteter i folkeskolen/efterskoler, og der er begrænsninger for EU's medfinansiering til gymnasier. For virksomheder inden for fiskeri og akvakultur samt landbrugsprodukter gælder ligeledes visse begrænsninger. Kontrakt om EU-medfinansiering til virksomheder Erhvervsstyrelsen udsteder ikke kontrakter om EUmedfinansiering til projekter, som kun omfatter medfinansiering til en enkelt virksomhed. EU's medfinansiering til enkeltvirksomheder kan, hvor det er relevant, formidles via projektets operatør. Under Socialfondens indsats for socialøkonomiske virksomheder kan Erhvervsstyrelsen dog give direkte EU-medfinansiering til enkeltvirksomheder. Regionalt samarbejde Hvor det er muligt og relevant, bør du tænke dit projekt på tværs af de administrative grænser og om muligt på tværs af de fire europæiske struktur- og investeringsfonde (Regionalfonden, Socialfonden, Hav- og Fiskerifonden og Landdistriktsfonden). Både for at undgå regional suboptimering og af hensyn til at sikre den størst mulige effekt og bedste udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Hvis du vil søge EU's medfinansiering til et tværregionalt projekt, er det muligt at ansøge hos ét vækstforum som ét projekt, der inkluderer flere partnere. Det kan fx være til gavn for småøerne. Tværgående projekter og regionalt samarbejde anbefales i konklusionerne i Evaluering af Kommunalreformen, der peger på, at koordination og samarbejde mellem vækstforaene indbyrdes og i forhold til staten fremover bør have større opmærksomhed. Du kan få mere udførlig information i de operationelle programmer for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden samt i støtteberettigelsesreglerne for strukturfondsfinansierede projekter.

20 20 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Kom godt i gang! Få overblikket over programmernes muligheder - i folderen Læs det program, der er relevant for dit projekt. Find hele programmet på: Læs den regionale vækst- og udviklingsstrategi i din region Kontakt sekretariatet for vækstforum. Kontakt til sekretariaterne til de regionale vækstfora: Region Nordjylland: Region Midtjylland: Region Syddanmark: Region Hovedstaden: Region Sjælland: Bornholms Regionskommune: Læs mere og find yderligere information om mulighederne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og følg med i strukturfondsindsatsen på Erhvervsstyrelsen Regional Udvikling Vejlsøvej Silkeborg Tlf: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere