få overblik over mulighederne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "få overblik over mulighederne i 2014-2020"

Transkript

1 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

2 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst EU s Regionalfond og EU s Socialfond investerer i de næste 7 år ca. 3 mia. kr. i at skabe vækst og job i alle danske regioner under regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri. Vi skal i fællesskab have mest muligt ud af investeringerne til gavn for Danmarks konkurrenceevne og fremtidige velfærd. Derfor skal fondene investere i, at konkurrenceevnen i private danske virksomheder får et mærkbart løft, og at arbejdsstyrken får endnu bedre kompetencer fx gennem målrettede investeringer i innovation, ressourceeffektivitet, uddannelse og iværksætteri. Hvis du overvejer at søge om EU's medfinansiering fra fondene til et konkret projekt, kan du i folderen få et overblik over de forskellige aktiviteter, som fondene kan være med til at finansiere. Du får også en kort indføring i, hvordan du kan søge medfinansieringen, og i de væsentligste principper og krav, som du skal opfylde for at kunne modtage investeringer fra fondene fx at du selv skal stille med minimum 50 pct. af projektfinansieringen. Inden du søger EU's medfinansiering til dit projekt, er det vigtigt, at du læser selve programmerne. Dem finder du på

3 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Sådan søger du! De regionale vækstfora bestemmer, hvilke konkrete projekter som fondene kan medfinansiere, mens programmerne for EU s Regionalfond og EU s Socialfond overordnet definerer, hvilke indsatsområder projekterne skal målrettes mod. Som ansøger skal du derfor sikre dig, at dit projekt ligger inden for rammerne af et af fondenes programmer. Men projektet skal også være inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i den region, hvor dit projekt hører hjemme. Som ansøger skal du være særligt opmærksom på at beskrive projektets plan for at omsætte EU's medfinansiering i dit projekt til målbar effekt - i form af fx flere iværksættere eller nye job. Det gør du ved hjælp af en såkaldt effektkæde. Effektkæden skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af, hvordan medfinansieringen omsættes til aktiviteter, som rent faktisk vil resultere i den ønskede effekt. Du skal også beskrive præcist, hvor de 50 pct. af projektets finansiering, som du selv skal finde, kommer fra. Det er en god idé, at du taler mulighederne for projektet, effektkæden og indholdet af ansøgningen igennem med sekretariatet for vækstforum i din region, inden ansøgningen sendes. Det sparer tid for alle parter. Du søger via et elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningen sendes automatisk til det vækstforum, som du har valgt ved udarbejdelsen af ansøgningen. Herefter tager vækstforum stilling til, om projektet skal indstilles til EU's medfinansiering. Hvis vækstforum godkender dit projekt til EU's medfinansiering, indstilles projektet til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen tjekker, at projektet overholder gældende regler, så det kan medfinansieres med fondsmidlerne. Når alt er på plads, giver Erhvervsstyrelsen tilsagn om EU's medfinansiering til dit projekt, og så kan du gå i gang. Der er enkelte dele af regional- og socialfondsmidlerne, som ikke investeres efter indstilling fra de regionale vækstfora. Det gælder fx midler til bæredygtig grøn byudvikling og de midler, der er afsat til en national pulje. Læs mere om mulighederne på www. regionalt.dk

4 4 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Styrket innovation i SMV er Innovation er en af de vigtigste kilder til vækst. Derfor skal Regionalfonden være med til at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV er). Innovation skabes ofte i et åbent samspil med andre. Fx med kunder, leverandører, konkurrenter, videninstitutioner og/eller offentlige aktører. Regionalfonden medfinansierer samarbejde mellem aktørerne og fremmer dermed udvikling af nye produkter og løsninger med kommercielt sigte. Det kan ske via investeringer i: A. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner B. Øget innovation i SMV er gennem stærke klyngeorganisationer. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner SMV er, klyngeorganisationer, videninstitutioner etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsats A kan du søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Udvikling af nye koncepter for produkter eller løsninger Test/afprøvning af konceptet blandt relevante målgrupper (fx brugere, kunder, medarbejdere). Projektet skal have deltagelse af min. 3 SMV er og en videninstitution, og indsatsen skal resultere i koncepter til nye produkter/løsninger med kommercielt sigte. B. Øget innovation i SMV er gennem stærke klyngeorganisationer Klyngeorganisationer kan søge EU's medfinansiering. Under indsats B kan du søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Netværksaktiviteter, der skal styrke virksomhedsdeltagelsen og innovationsaktiviteterne i klyngen

5 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Rekruttering af de nødvendige faglige kompetencer i klyngeorganisationen Rådgivning om styrket klyngeledelse, strategiudvikling og organisering Videnspredningsaktiviteter om internationalisering, faglige temaer, matchmaking mv. Ledelses- og sekretariatsarbejde i klyngeorganisationen. Klyngen skal have en unik position og fagligt fokus i den samlede danske klyngestruktur på tværs af fagområder, sektorer og regioner. Klyngen må ikke have modtaget grundfinansiering fra Innovationsnetværksprogrammet i 2013 eller ved senere ansøgningsrunder for perioden Der gælder derudover særlige begrænsninger for EU's medfinansiering til klyngeorganisationer, som du kan læse mere om i regionalfondsprogrammet. Klyngens arbejdsområde skal omfatte virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation, hvor virksomhederne hjælpes til at udvikle innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Sådan kommer du fra investering til effekt ILLUSTRATIONER REGIONALFONDEN Innovationssamarbejde! Nye koncepter/ løsninger Mere innovative SVM ere

6 6 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Flere vækstvirksomheder Danmark har for få vækstvirksomheder. Derfor skal Regionalfonden være med til at sikre, at flere danske virksomheder kommer ind i solide vækstforløb, så Danmarks generelle konkurrenceevne og produktivitet styrkes. Nye forretningsmodeller, øget internationalisering, digitalisering og automatisering er alle indsatsområder, som kan bidrage til, at virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Du kan søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Screening (identifikation) af SMV er med vækstpotentiale Udarbejdelse af individuelle vækstplaner Rådgivning og sparring mv. om, hvordan vækstpotentialerne udløses. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? GTS er, erhvervsorganisationer, klynger, væksthuse etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør for projektet.

7 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Indsatsen skal målrettes mod SMV er, og virksomhederne skal inden for to år kunne præstere betydelig fremgang i beskæftigelse og/eller omsætning. Væksten skal bygge på produkter eller tjenesteydelser, der er tæt på eller allerede er på markedet. Sådan kommer du fra investering til effekt Screening af virksomheder Vækstplaner udarbejdes Flere vækstvirksomheder

8 8 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Energi- og ressourceeffektive SMV er Effektiv udnyttelse af ressourcer er en vigtig konkurrenceparameter. Både for den enkelte virksomhed og for hele samfundsøkonomien. Erfaringer viser, at der er gode muligheder for at forbedre udnyttelsen af energi og andre ressourcer i danske virksomheder. Mere effektiv energi- og ressourceanvendelse i virksomhederne vil ikke kun forbedre konkurrenceevnen, men også reducere miljøbelastningen, bl.a. ved at mindske udledningen af drivhusgasser. Derfor vil Regionalfonden investere i, at særligt små og mellemstore virksomheder forbedrer deres ressourceeffektivitet til gavn for både konkurrenceevnen og miljøet. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? GTS er, væksthuse, klynger, erhvervsorganisationer etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør på projektet. Du kan søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Screening (identifikation) af SMV er med potentiale til at blive mere ressource- eller energieffektive Udarbejdelse af grønne forretningsmodeller Rådgivning og sparring mv. om, hvordan potentialerne kan udløses Implementering af grønne forretningsmodeller fx gennem investering i maskiner/udstyr.

9 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Indsatsen skal bygge på produkter eller tjenesteydelser, der er tæt på eller allerede er på markedet. Der må altså ikke være tale om langvarige udviklingsforløb. Sådan kommer du fra investering til effekt Screening af virksomheder Grønne forretningsmodeller Mere ressourceeffektive SMV'ere

10 10 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Bæredygtig, grøn byudvikling I 2020 forventes 80 pct. af EU s befolkning at bo i byer eller bynære områder. Langt den største befolkningsvækst og det største forbrug af ressourcer i verden foregår i dag i byerne. Det er derfor i byerne, at grønne, bæredygtige løsninger har det største potentiale. Fremtidens løsninger til mere bæredygtige, grønne byer kan ikke blot reducere forurening. Der er også et stort forretningspotentiale i løsninger, der kan afhjælpe byernes stigende behov for blandt andet vand, energi og affaldshåndtering. Derfor skal Regionalfonden være med til at fremme bæredygtig, grøn byudvikling via investeringer i at: A: Øge antallet af innovative SMV er i byer med over indbyggere B: Reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. Kan du søge og hvad kan du få EU s medfinansiering til? Det er kun kommuner med byer på over indbyggere, som kan søge EU s medfinansiering. Listen over relevante byområder kan ses i regionalfondsprogrammet. Kun kommuner kan være kontraktansvarlige partnere, men der må meget gerne stå et bredere partnerskab bag ansøgningen. A: Øge antallet af innovative SMV er i byer med over indbyggere Under indsatsområde A kan du søge EU s medfinansiering til: Udvikling af metoder og/eller teknologier, der kan skabe flere innovative virksomheder med fokus på affaldshåndtering i byerne Test af den pågældende metode og/eller teknologi i projekter, der foregår i de relevante byer Evaluering af indsatser og formidling af resultater, herunder indsatsens forretningspotentiale, dvs. potentialet for, at metoder og/eller teknologier kan afsættes til andre byer med lignende udfordringer. B: Reduceret energiforbruget i byer med over indbyggere Under indsatsområde B kan du søge EU s medfinansiering til: Udvikling af metoder og/eller teknologier, der kan resultere i SMARTE produkter, der øger energi- og ressourceeffektiviteten i byer via indsatser inden for vand, bygninger eller affaldshåndtering/forebyggelse Test af den pågældende metode og/eller teknologi i indsatser, der foregår i de relevante byer

11 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Evaluering af indsatsen og formidling af resultater, herunder indsatsens eventuelle forretningspotentiale, dvs. potentialet for, at metoder og/ eller teknologier kan afsættes til andre byer med lignende udfordringer. Ansøgninger under indsatsområde A skal vedrøre samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Under indsatsområde B er der ikke på samme måde et krav om, at indsatserne skal vedrøre samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, men ansøgninger, der sikrer dette vil dog blive prioriteret. For at komme i betragtning til midlerne skal kommunen præsentere en helhedsorienteret bystrategi for den pågældende by. Kommunen har ansvaret for at gennemføre strategien og skal udvælge de konkrete aktiviteter, der skal gennemføres med regionalfondsmidlerne. Ved ansøgning skal det bl.a. fremgå, hvordan indsatsen skal medvirke til at løfte den samlede udvikling i byen. Det er en fordel at tydeliggøre i effektkæderne, hvad regionalfondsmidlerne skal anvendes til. En kommune skal søge under begge investeringsprioriteter. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af EU-medfinansering. Det sker efter indstilling fra et udvalg med deltagelse af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, Miljøministeriet, Klima-, Energiog Bygningsministeriet, KL, repræsentanter for de regionale vækstfora samt fagfolk med særlig viden om byer, der er indstillet af KL Du kan læse mere om mulighederne på Sådan kommer du fra investering til effekt Udvikling/test af ny teknologi Mindre energiforbrug/ udledning af drivhusgasser Bæredygtige grønne byer/flere innovative SMV'er

12 12 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Iværksætteri og jobskabelse Skabelsen af nye job er tæt forbundet med iværksætteraktiviteten. Øget iværksætteraktivitet kræver en bred indsats. Både for eksisterende iværksættere, som kan få den rigtige vejledning, men også i uddannelsessystemet, hvor bedre undervisning i iværksætteri kan gøre, at flere starter egen virksomhed. Vækst og beskæftigelse kan også styrkes ved at tilføre nye kompetencer til ledelse og medarbejdere i SMV er. Derfor kan Socialfonden både bidrage til at fremme iværksætteraktiviteten og til at gennemføre betydelige kompetenceløft i virksomhederne. Det skal ske via investeringer i: A. Iværksættere: Vejledning, støtte og undervisning B. Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Iværksættere: Vejledning, støtte og undervisning Erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, væksthuse etc. kan søge EU's medfinansiering, hvis projektet indeholder vejledning eller støtte til iværksættere. Som ansøger skal du fungere som operatør på projektet. Uddannelsesinstitutioner kan søge EU's medfinansiering, hvis projektet indeholder undervisning i iværksætteri. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til fx: Målrettet rådgivning, mentorordninger også for særlige grupper samt facilitering af iværksætteres adgang til fysiske faciliteter Udvikling og implementering af undervisningsforløb i iværksætteri Opkvalificering i iværksætteri til lærere på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Projekter, som indeholder undervisning i iværksætteri, skal supplere indsatsen under Fonden for Entreprenørskab og rette sig mod unge på erhvervsuddannelser, videregående uddannelser eller gymnasier. Aktiviteter inden for vejledning og støtte skal være rettet mod beskæftigede eller ledige, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed, eller som er blevet CVR-registreret inden for de seneste tre år.

13 2. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I B. Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne Erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, væksthuse, virksomheder etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør på indsatsen. Under indsatsområde B kan du søge EU's medfinansiering til fx: Kompetenceløft af medarbejdere og ledelse i SMV er, fx via mentorordninger, efteruddannelse eller chef-til-leje-ordninger Kompetenceudvikling af medarbejdere, fx via innovations- og produktivitetsorienterede rådgivningsforløb, afdækning af kompetencebehov i relation til virksomhedens vækststrategi, styrkelse af kompetencer inden for sundhed, velfærd, ressourcegenanvendelse mm. Netværk for virksomhedsledere og ansatte på bestemte områder. Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete udviklingsopgaver i virksomheder. Projektet skal omfatte grupper af virksomheder. Indsatsen skal have et specifikt produktivitets- eller vækstperspektiv for de deltagende virksomheder. Der skal deltage så mange medarbejdere/ledere, at projektet får en effekt på produktivitet/beskæftigelse. De deltagende virksomheders strategier skal have identificeret et kompetencebehov, som skal opfyldes, for at virksomhedernes vækstpotentiale kan realiseres. Sådan kommer du fra investering til effekt 1. Iværksætteri og jobskabelse Indsats for iværksættere/ SMV ere! Flere iværksættere/kompetenceløft i SMV'ere Flere job/øget produktivitet

14 14 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Antallet af personer i husstande med lav indkomst i Danmark skal reduceres. Derfor vil Socialfonden gøre en særlig indsats for udsatte unge og personer, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være med til at sikre, at flere unge med særlige udfordringer understøttes i at tage en ungdomsuddannelse. Det skal på sigt minimere deres risiko for at leve et liv med lav indkomst. Samtidig skal indsatsen understøtte, at personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet får forbedret deres muligheder for at komme i job. Det skal ske via investeringer i: A. Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer B. Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer Uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder, NGO er, frivillige organisationer etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til: Vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse Særlige tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for prioritetsaksens målgruppe og/eller aktiviteter med henblik på at styrke fastholdelsen af deltagere fra målgruppen i det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Projektet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Der skal deltage mindst en uddannelsesinstitution i samarbejdet. B. Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder Indsatsområde B er delt i to underområder B1 indslusningsforløb og B2 socialøkonomiske virksomheder. B1 indslusningsforløb Private virksomheder, offentlige myndigheder, selvejende institutioner, NGO er, frivillige organisationer etc. kan søge EU's medfinansiering.

15 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Under indsatsområde B1 kan du søge EU's medfinansiering til fx: Forløb, der forbereder virksomheder på at modtage udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet og forbereder de udsatte personer på at arbejde i en virksomhed. Indslusningsforløb med fokus på udsatte ledige for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked Ressourceafklaringsforløb og afprøvning af nye modeller for social inklusion via indslusningsforløb. Projektet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Der skal deltage mindst en privat virksomhed i samarbejdet. Der lægges vægt på en tværgående og helhedsorienteret tilgang. B2 socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder, eventuelt i partnerskab med fx offentlige myndigheder, NGO er, frivillige organisationer, selvejende institutioner etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsatsområde B2 kan du søge EU's medfinansiering til: Fremme af socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, uddannelse, netværk, udviklingsaktiviteter etc. Forbedring af mulighederne for at teste og gennemføre afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlige/private aktiviteter. Rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, adgang til kapital samt støtte til skalering Udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. Socialøkonomiske virksomheder skal have beskæftigelsesfremmende formål og være registreret som socialøkonomisk virksomhed eller arbejde hen mod en sådan registrering for at kunne få EU's medfinansiering. Du kan ikke få direkte EU-medfinansiering til oprettelse og etablering af socialøkonomiske virksomheder. Sådan kommer du fra investering til effekt Uddannelse/ indslusning af udsatte Flere udsatte uddannes/ inkluderes i arbejdsstyrken Flere job/ øget produktivitet

16 16 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse En veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for økonomisk vækst. Erhvervsuddannelserne har i en årrække haft faldende søgning og relativt højt frafald. Resultatet er, at Danmark i fremtiden forventes at komme til at mangle faglært arbejdskraft. Samtidig er Danmark i midterfeltet internationalt set, når det gælder andelen med en videregående uddannelse. Derfor skal Socialfonden bidrage til, at flere begynder på og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at flere får en videregående uddannelse. Det skal ske via indsatsområderne: A. Erhvervsuddannelser B. Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Erhvervsuddannelser Uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsskoler, kan søge EU s medfinansiering. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til: Talentudviklingsforløb (fx deltagelse i konkurrencer, eliteforløb) Målrettet vejledning af unge, som vil i gang med erhvervsuddannelse Udvikling af praktikordninger, der motiverer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler Supplere indsatsen på praktikcentrene, fx flere virksomheder sammen om praktikforløb Lette overgangen fra folkeskolen, fx i form af erhvervsklasser Udbredelse af god praksis, fx undervisningsformer, pædagogik og faglig specialisering (inkl. forløb) Udvikling af forløb, der sikrer bredere geografisk dækning Samarbejder mellem erhvervsuddannelser og virksomheder om forretningsudvikling og innovation Udvikling af skolemiljø og markedsføring (hvis det gennemføres sammen med mindst en af ovennævnte projekttyper).

17 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I B. Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser Erhvervsorganisationer, erhvervskontorer, væksthuse og virksomheder kan søge EU s medfinansiering og skal fungere som operatør på projektet. Under indsatsområde B kan du søge EU's medfinansiering til: Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse af ufaglærte eller faglærte i industrien eller servicesektoren Aktiviteter i forbindelse med realkompetencevurderinger mm. (fx information af SMV er om muligheder for uddannelser m.v.) Screening af virksomheder for at afdække uddannelsesbehov Brug af erhvervsuddannelse for voksne, fx GVU og AMU Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om målrettede uddannelsestilbud til fx klynger eller brancher Videregående uddannelser inden for brancher eller klynger på baggrund af identificerede behov Tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Alle projekter skal resultere i personers gennemførelse af en uddannelse eller oprettelse af praktikpladser. Det gælder dog ikke for tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Sådan kommer du fra investering til effekt 3. Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Erhvervs-/ videregående uddannelse?! Bedre uddannet arbejdsstyrke Flere job/øget produktivitet

18 18 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Generelle principper som du skal være opmærksom på, inden du søger Støttesats Du kan som regel ikke få dækket mere end 50 pct. af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter. Du er udelukket fra at modtage EU's medfinansiering under programmerne, hvis du skylder at tilbagebetale EU-medfinansiering, der er givet i strid med reglerne om det indre marked. Resultatorientering Du skal være opmærksom på, at alle projekter skal have en klar effektkæde. Det betyder, at dit projekt skal bidrage til at indfri det specifikke mål, der er opstillet for den type investering, du vil foretage. Som ansøger skal du derfor beskrive sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output, resultater og effekter. Effektkæden skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at dit projekt faktisk kommer til at virke efter hensigten. Du skal opstille konkrete målbare mål for projektets output og resultater, og du skal løbende opgøre, om målene indfries eller ej. Programmerne indeholder indikatorer, som dit projekt vil blive målt på. Der kan blive suppleret med projektspecifikke indikatorer, som er tilpasset det enkelte projekts aktiviteter, output og indikatorer, som udvælges af de regionale vækstfora, fx om projektet resulterer i eksport. Additionalitet Du kan ikke få tilskud til projekter, som ville være blevet gennemført uden EU's medfinansiering fra Regionalfonden eller Socialfonden. Udgiftstyper Du kan ikke få EU's medfinansiering til drift, fysisk eller trafikal infrastruktur, jord, fast ejendom, bygninger, anlæg eller til maskiner og udstyr til produktion af energi. Der gælder særlige, begrænsende regler i forbindelse med deltagerunderhold og taxameterfinansiering af uddannelsesaktiviteter. Statsstøtte og udbud Du skal være opmærksom på, at den offentlige EUmedfinansiering skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler.

19 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Aktiviteterne i dit projekt skal på ansøgningstidspunktet være beskrevet så klart, at det kan vurderes, om projektet indebærer statsstøtte og eventuelle krav om udbud af opgaver. Målretning Regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet er ikke rettet mod bestemte sektorer, men er primært målrettet små og mellemstore virksomheder og mod at fremme iværksætteri og uddannelse på personniveau. Du kan ikke få EU's medfinansiering til aktiviteter i folkeskolen/efterskoler, og der er begrænsninger for EU's medfinansiering til gymnasier. For virksomheder inden for fiskeri og akvakultur samt landbrugsprodukter gælder ligeledes visse begrænsninger. Kontrakt om EU-medfinansiering til virksomheder Erhvervsstyrelsen udsteder ikke kontrakter om EUmedfinansiering til projekter, som kun omfatter medfinansiering til en enkelt virksomhed. EU's medfinansiering til enkeltvirksomheder kan, hvor det er relevant, formidles via projektets operatør. Under Socialfondens indsats for socialøkonomiske virksomheder kan Erhvervsstyrelsen dog give direkte EU-medfinansiering til enkeltvirksomheder. Regionalt samarbejde Hvor det er muligt og relevant, bør du tænke dit projekt på tværs af de administrative grænser og om muligt på tværs af de fire europæiske struktur- og investeringsfonde (Regionalfonden, Socialfonden, Hav- og Fiskerifonden og Landdistriktsfonden). Både for at undgå regional suboptimering og af hensyn til at sikre den størst mulige effekt og bedste udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Hvis du vil søge EU's medfinansiering til et tværregionalt projekt, er det muligt at ansøge hos ét vækstforum som ét projekt, der inkluderer flere partnere. Det kan fx være til gavn for småøerne. Tværgående projekter og regionalt samarbejde anbefales i konklusionerne i Evaluering af Kommunalreformen, der peger på, at koordination og samarbejde mellem vækstforaene indbyrdes og i forhold til staten fremover bør have større opmærksomhed. Du kan få mere udførlig information i de operationelle programmer for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden samt i støtteberettigelsesreglerne for strukturfondsfinansierede projekter.

20 20 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Kom godt i gang! Få overblikket over programmernes muligheder - i folderen Læs det program, der er relevant for dit projekt. Find hele programmet på: Læs den regionale vækst- og udviklingsstrategi i din region Kontakt sekretariatet for vækstforum. Kontakt til sekretariaterne til de regionale vækstfora: Region Nordjylland: Region Midtjylland: Region Syddanmark: Region Hovedstaden: Region Sjælland: Bornholms Regionskommune: Læs mere og find yderligere information om mulighederne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og følg med i strukturfondsindsatsen på Erhvervsstyrelsen Regional Udvikling Vejlsøvej Silkeborg Tlf: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Mulighederne i Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Regionalfonden, Danmark Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Socialfonden, Danmark Vækst via iværksætteri og uddannelse Regionalfonden Grænseregionalt

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Forkortet udgave med fokus på indsatsområder og aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Smart vækst annoncering efter ansøgninger

Smart vækst annoncering efter ansøgninger Smart vækst annoncering efter ansøgninger Udfordring Globalt står verden over for en fortsat urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige

Læs mere

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Oktober 2017 Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler. Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Social inklusion; forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Vækst via uddannelse og iværksætteri

Vækst via uddannelse og iværksætteri EU s Socialfond 2014-2020 DANMARK Vækst via uddannelse og iværksætteri Forkortet udgave med fokus på indsatsområder og aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst Kompetencerådets møde den 16.8.2016 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Vækstplan 2016-2020

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder National pulje 2014 Træningsforløb for ressourceeffektivitet Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Program Introduktion til de to temaer

Læs mere

Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion

Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum, Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 16/40716 Dato: 21. marts 2017 Udarbejdet af: RP og BSGB Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 THE EUROPEAN UNION The European Social Fund THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Investing in your future D2i

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding E-mail: sgs@rsyd.dk Journal nr.: 15/5639 Telefon: 7663 2009 Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Handlingsplan. Vækstforums handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Handlingsplan. Vækstforums handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Handlingsplan Vækstforums handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 (Handlingsplanen er senest justeret af Vækstforum den 7. juni 2017. Oprindelig udgave godkendt af Vækstforum

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. 48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. Indholdsfortegnelse 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling... 3 2. Hvem kan søge... 3 3. Hvad

Læs mere