få overblik over mulighederne i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "få overblik over mulighederne i 2014-2020"

Transkript

1 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

2 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst EU s Regionalfond og EU s Socialfond investerer i de næste 7 år ca. 3 mia. kr. i at skabe vækst og job i alle danske regioner under regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri. Vi skal i fællesskab have mest muligt ud af investeringerne til gavn for Danmarks konkurrenceevne og fremtidige velfærd. Derfor skal fondene investere i, at konkurrenceevnen i private danske virksomheder får et mærkbart løft, og at arbejdsstyrken får endnu bedre kompetencer fx gennem målrettede investeringer i innovation, ressourceeffektivitet, uddannelse og iværksætteri. Hvis du overvejer at søge om EU's medfinansiering fra fondene til et konkret projekt, kan du i folderen få et overblik over de forskellige aktiviteter, som fondene kan være med til at finansiere. Du får også en kort indføring i, hvordan du kan søge medfinansieringen, og i de væsentligste principper og krav, som du skal opfylde for at kunne modtage investeringer fra fondene fx at du selv skal stille med minimum 50 pct. af projektfinansieringen. Inden du søger EU's medfinansiering til dit projekt, er det vigtigt, at du læser selve programmerne. Dem finder du på

3 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Sådan søger du! De regionale vækstfora bestemmer, hvilke konkrete projekter som fondene kan medfinansiere, mens programmerne for EU s Regionalfond og EU s Socialfond overordnet definerer, hvilke indsatsområder projekterne skal målrettes mod. Som ansøger skal du derfor sikre dig, at dit projekt ligger inden for rammerne af et af fondenes programmer. Men projektet skal også være inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i den region, hvor dit projekt hører hjemme. Som ansøger skal du være særligt opmærksom på at beskrive projektets plan for at omsætte EU's medfinansiering i dit projekt til målbar effekt - i form af fx flere iværksættere eller nye job. Det gør du ved hjælp af en såkaldt effektkæde. Effektkæden skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af, hvordan medfinansieringen omsættes til aktiviteter, som rent faktisk vil resultere i den ønskede effekt. Du skal også beskrive præcist, hvor de 50 pct. af projektets finansiering, som du selv skal finde, kommer fra. Det er en god idé, at du taler mulighederne for projektet, effektkæden og indholdet af ansøgningen igennem med sekretariatet for vækstforum i din region, inden ansøgningen sendes. Det sparer tid for alle parter. Du søger via et elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningen sendes automatisk til det vækstforum, som du har valgt ved udarbejdelsen af ansøgningen. Herefter tager vækstforum stilling til, om projektet skal indstilles til EU's medfinansiering. Hvis vækstforum godkender dit projekt til EU's medfinansiering, indstilles projektet til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen tjekker, at projektet overholder gældende regler, så det kan medfinansieres med fondsmidlerne. Når alt er på plads, giver Erhvervsstyrelsen tilsagn om EU's medfinansiering til dit projekt, og så kan du gå i gang. Der er enkelte dele af regional- og socialfondsmidlerne, som ikke investeres efter indstilling fra de regionale vækstfora. Det gælder fx midler til bæredygtig grøn byudvikling og de midler, der er afsat til en national pulje. Læs mere om mulighederne på www. regionalt.dk

4 4 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Styrket innovation i SMV er Innovation er en af de vigtigste kilder til vækst. Derfor skal Regionalfonden være med til at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV er). Innovation skabes ofte i et åbent samspil med andre. Fx med kunder, leverandører, konkurrenter, videninstitutioner og/eller offentlige aktører. Regionalfonden medfinansierer samarbejde mellem aktørerne og fremmer dermed udvikling af nye produkter og løsninger med kommercielt sigte. Det kan ske via investeringer i: A. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner B. Øget innovation i SMV er gennem stærke klyngeorganisationer. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner SMV er, klyngeorganisationer, videninstitutioner etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsats A kan du søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Udvikling af nye koncepter for produkter eller løsninger Test/afprøvning af konceptet blandt relevante målgrupper (fx brugere, kunder, medarbejdere). Projektet skal have deltagelse af min. 3 SMV er og en videninstitution, og indsatsen skal resultere i koncepter til nye produkter/løsninger med kommercielt sigte. B. Øget innovation i SMV er gennem stærke klyngeorganisationer Klyngeorganisationer kan søge EU's medfinansiering. Under indsats B kan du søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Netværksaktiviteter, der skal styrke virksomhedsdeltagelsen og innovationsaktiviteterne i klyngen

5 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Rekruttering af de nødvendige faglige kompetencer i klyngeorganisationen Rådgivning om styrket klyngeledelse, strategiudvikling og organisering Videnspredningsaktiviteter om internationalisering, faglige temaer, matchmaking mv. Ledelses- og sekretariatsarbejde i klyngeorganisationen. Klyngen skal have en unik position og fagligt fokus i den samlede danske klyngestruktur på tværs af fagområder, sektorer og regioner. Klyngen må ikke have modtaget grundfinansiering fra Innovationsnetværksprogrammet i 2013 eller ved senere ansøgningsrunder for perioden Der gælder derudover særlige begrænsninger for EU's medfinansiering til klyngeorganisationer, som du kan læse mere om i regionalfondsprogrammet. Klyngens arbejdsområde skal omfatte virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation, hvor virksomhederne hjælpes til at udvikle innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Sådan kommer du fra investering til effekt ILLUSTRATIONER REGIONALFONDEN Innovationssamarbejde! Nye koncepter/ løsninger Mere innovative SVM ere

6 6 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Flere vækstvirksomheder Danmark har for få vækstvirksomheder. Derfor skal Regionalfonden være med til at sikre, at flere danske virksomheder kommer ind i solide vækstforløb, så Danmarks generelle konkurrenceevne og produktivitet styrkes. Nye forretningsmodeller, øget internationalisering, digitalisering og automatisering er alle indsatsområder, som kan bidrage til, at virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Du kan søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Screening (identifikation) af SMV er med vækstpotentiale Udarbejdelse af individuelle vækstplaner Rådgivning og sparring mv. om, hvordan vækstpotentialerne udløses. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? GTS er, erhvervsorganisationer, klynger, væksthuse etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør for projektet.

7 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Indsatsen skal målrettes mod SMV er, og virksomhederne skal inden for to år kunne præstere betydelig fremgang i beskæftigelse og/eller omsætning. Væksten skal bygge på produkter eller tjenesteydelser, der er tæt på eller allerede er på markedet. Sådan kommer du fra investering til effekt Screening af virksomheder Vækstplaner udarbejdes Flere vækstvirksomheder

8 8 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Energi- og ressourceeffektive SMV er Effektiv udnyttelse af ressourcer er en vigtig konkurrenceparameter. Både for den enkelte virksomhed og for hele samfundsøkonomien. Erfaringer viser, at der er gode muligheder for at forbedre udnyttelsen af energi og andre ressourcer i danske virksomheder. Mere effektiv energi- og ressourceanvendelse i virksomhederne vil ikke kun forbedre konkurrenceevnen, men også reducere miljøbelastningen, bl.a. ved at mindske udledningen af drivhusgasser. Derfor vil Regionalfonden investere i, at særligt små og mellemstore virksomheder forbedrer deres ressourceeffektivitet til gavn for både konkurrenceevnen og miljøet. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? GTS er, væksthuse, klynger, erhvervsorganisationer etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør på projektet. Du kan søge EU's medfinansiering til følgende aktiviteter: Screening (identifikation) af SMV er med potentiale til at blive mere ressource- eller energieffektive Udarbejdelse af grønne forretningsmodeller Rådgivning og sparring mv. om, hvordan potentialerne kan udløses Implementering af grønne forretningsmodeller fx gennem investering i maskiner/udstyr.

9 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Indsatsen skal bygge på produkter eller tjenesteydelser, der er tæt på eller allerede er på markedet. Der må altså ikke være tale om langvarige udviklingsforløb. Sådan kommer du fra investering til effekt Screening af virksomheder Grønne forretningsmodeller Mere ressourceeffektive SMV'ere

10 10 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND Bæredygtig, grøn byudvikling I 2020 forventes 80 pct. af EU s befolkning at bo i byer eller bynære områder. Langt den største befolkningsvækst og det største forbrug af ressourcer i verden foregår i dag i byerne. Det er derfor i byerne, at grønne, bæredygtige løsninger har det største potentiale. Fremtidens løsninger til mere bæredygtige, grønne byer kan ikke blot reducere forurening. Der er også et stort forretningspotentiale i løsninger, der kan afhjælpe byernes stigende behov for blandt andet vand, energi og affaldshåndtering. Derfor skal Regionalfonden være med til at fremme bæredygtig, grøn byudvikling via investeringer i at: A: Øge antallet af innovative SMV er i byer med over indbyggere B: Reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. Kan du søge og hvad kan du få EU s medfinansiering til? Det er kun kommuner med byer på over indbyggere, som kan søge EU s medfinansiering. Listen over relevante byområder kan ses i regionalfondsprogrammet. Kun kommuner kan være kontraktansvarlige partnere, men der må meget gerne stå et bredere partnerskab bag ansøgningen. A: Øge antallet af innovative SMV er i byer med over indbyggere Under indsatsområde A kan du søge EU s medfinansiering til: Udvikling af metoder og/eller teknologier, der kan skabe flere innovative virksomheder med fokus på affaldshåndtering i byerne Test af den pågældende metode og/eller teknologi i projekter, der foregår i de relevante byer Evaluering af indsatser og formidling af resultater, herunder indsatsens forretningspotentiale, dvs. potentialet for, at metoder og/eller teknologier kan afsættes til andre byer med lignende udfordringer. B: Reduceret energiforbruget i byer med over indbyggere Under indsatsområde B kan du søge EU s medfinansiering til: Udvikling af metoder og/eller teknologier, der kan resultere i SMARTE produkter, der øger energi- og ressourceeffektiviteten i byer via indsatser inden for vand, bygninger eller affaldshåndtering/forebyggelse Test af den pågældende metode og/eller teknologi i indsatser, der foregår i de relevante byer

11 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Evaluering af indsatsen og formidling af resultater, herunder indsatsens eventuelle forretningspotentiale, dvs. potentialet for, at metoder og/ eller teknologier kan afsættes til andre byer med lignende udfordringer. Ansøgninger under indsatsområde A skal vedrøre samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Under indsatsområde B er der ikke på samme måde et krav om, at indsatserne skal vedrøre samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, men ansøgninger, der sikrer dette vil dog blive prioriteret. For at komme i betragtning til midlerne skal kommunen præsentere en helhedsorienteret bystrategi for den pågældende by. Kommunen har ansvaret for at gennemføre strategien og skal udvælge de konkrete aktiviteter, der skal gennemføres med regionalfondsmidlerne. Ved ansøgning skal det bl.a. fremgå, hvordan indsatsen skal medvirke til at løfte den samlede udvikling i byen. Det er en fordel at tydeliggøre i effektkæderne, hvad regionalfondsmidlerne skal anvendes til. En kommune skal søge under begge investeringsprioriteter. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af EU-medfinansering. Det sker efter indstilling fra et udvalg med deltagelse af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, Miljøministeriet, Klima-, Energiog Bygningsministeriet, KL, repræsentanter for de regionale vækstfora samt fagfolk med særlig viden om byer, der er indstillet af KL Du kan læse mere om mulighederne på Sådan kommer du fra investering til effekt Udvikling/test af ny teknologi Mindre energiforbrug/ udledning af drivhusgasser Bæredygtige grønne byer/flere innovative SMV'er

12 12 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Iværksætteri og jobskabelse Skabelsen af nye job er tæt forbundet med iværksætteraktiviteten. Øget iværksætteraktivitet kræver en bred indsats. Både for eksisterende iværksættere, som kan få den rigtige vejledning, men også i uddannelsessystemet, hvor bedre undervisning i iværksætteri kan gøre, at flere starter egen virksomhed. Vækst og beskæftigelse kan også styrkes ved at tilføre nye kompetencer til ledelse og medarbejdere i SMV er. Derfor kan Socialfonden både bidrage til at fremme iværksætteraktiviteten og til at gennemføre betydelige kompetenceløft i virksomhederne. Det skal ske via investeringer i: A. Iværksættere: Vejledning, støtte og undervisning B. Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Iværksættere: Vejledning, støtte og undervisning Erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, væksthuse etc. kan søge EU's medfinansiering, hvis projektet indeholder vejledning eller støtte til iværksættere. Som ansøger skal du fungere som operatør på projektet. Uddannelsesinstitutioner kan søge EU's medfinansiering, hvis projektet indeholder undervisning i iværksætteri. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til fx: Målrettet rådgivning, mentorordninger også for særlige grupper samt facilitering af iværksætteres adgang til fysiske faciliteter Udvikling og implementering af undervisningsforløb i iværksætteri Opkvalificering i iværksætteri til lærere på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Projekter, som indeholder undervisning i iværksætteri, skal supplere indsatsen under Fonden for Entreprenørskab og rette sig mod unge på erhvervsuddannelser, videregående uddannelser eller gymnasier. Aktiviteter inden for vejledning og støtte skal være rettet mod beskæftigede eller ledige, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed, eller som er blevet CVR-registreret inden for de seneste tre år.

13 2. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I B. Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne Erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, væksthuse, virksomheder etc. kan søge EU's medfinansiering og skal fungere som operatør på indsatsen. Under indsatsområde B kan du søge EU's medfinansiering til fx: Kompetenceløft af medarbejdere og ledelse i SMV er, fx via mentorordninger, efteruddannelse eller chef-til-leje-ordninger Kompetenceudvikling af medarbejdere, fx via innovations- og produktivitetsorienterede rådgivningsforløb, afdækning af kompetencebehov i relation til virksomhedens vækststrategi, styrkelse af kompetencer inden for sundhed, velfærd, ressourcegenanvendelse mm. Netværk for virksomhedsledere og ansatte på bestemte områder. Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete udviklingsopgaver i virksomheder. Projektet skal omfatte grupper af virksomheder. Indsatsen skal have et specifikt produktivitets- eller vækstperspektiv for de deltagende virksomheder. Der skal deltage så mange medarbejdere/ledere, at projektet får en effekt på produktivitet/beskæftigelse. De deltagende virksomheders strategier skal have identificeret et kompetencebehov, som skal opfyldes, for at virksomhedernes vækstpotentiale kan realiseres. Sådan kommer du fra investering til effekt 1. Iværksætteri og jobskabelse Indsats for iværksættere/ SMV ere! Flere iværksættere/kompetenceløft i SMV'ere Flere job/øget produktivitet

14 14 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Antallet af personer i husstande med lav indkomst i Danmark skal reduceres. Derfor vil Socialfonden gøre en særlig indsats for udsatte unge og personer, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være med til at sikre, at flere unge med særlige udfordringer understøttes i at tage en ungdomsuddannelse. Det skal på sigt minimere deres risiko for at leve et liv med lav indkomst. Samtidig skal indsatsen understøtte, at personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet får forbedret deres muligheder for at komme i job. Det skal ske via investeringer i: A. Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer B. Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer Uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder, NGO er, frivillige organisationer etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til: Vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse Særlige tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for prioritetsaksens målgruppe og/eller aktiviteter med henblik på at styrke fastholdelsen af deltagere fra målgruppen i det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Projektet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Der skal deltage mindst en uddannelsesinstitution i samarbejdet. B. Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder Indsatsområde B er delt i to underområder B1 indslusningsforløb og B2 socialøkonomiske virksomheder. B1 indslusningsforløb Private virksomheder, offentlige myndigheder, selvejende institutioner, NGO er, frivillige organisationer etc. kan søge EU's medfinansiering.

15 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Under indsatsområde B1 kan du søge EU's medfinansiering til fx: Forløb, der forbereder virksomheder på at modtage udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet og forbereder de udsatte personer på at arbejde i en virksomhed. Indslusningsforløb med fokus på udsatte ledige for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked Ressourceafklaringsforløb og afprøvning af nye modeller for social inklusion via indslusningsforløb. Projektet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Der skal deltage mindst en privat virksomhed i samarbejdet. Der lægges vægt på en tværgående og helhedsorienteret tilgang. B2 socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder, eventuelt i partnerskab med fx offentlige myndigheder, NGO er, frivillige organisationer, selvejende institutioner etc. kan søge EU's medfinansiering. Under indsatsområde B2 kan du søge EU's medfinansiering til: Fremme af socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, uddannelse, netværk, udviklingsaktiviteter etc. Forbedring af mulighederne for at teste og gennemføre afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlige/private aktiviteter. Rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, adgang til kapital samt støtte til skalering Udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. Socialøkonomiske virksomheder skal have beskæftigelsesfremmende formål og være registreret som socialøkonomisk virksomhed eller arbejde hen mod en sådan registrering for at kunne få EU's medfinansiering. Du kan ikke få direkte EU-medfinansiering til oprettelse og etablering af socialøkonomiske virksomheder. Sådan kommer du fra investering til effekt Uddannelse/ indslusning af udsatte Flere udsatte uddannes/ inkluderes i arbejdsstyrken Flere job/ øget produktivitet

16 16 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse En veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for økonomisk vækst. Erhvervsuddannelserne har i en årrække haft faldende søgning og relativt højt frafald. Resultatet er, at Danmark i fremtiden forventes at komme til at mangle faglært arbejdskraft. Samtidig er Danmark i midterfeltet internationalt set, når det gælder andelen med en videregående uddannelse. Derfor skal Socialfonden bidrage til, at flere begynder på og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at flere får en videregående uddannelse. Det skal ske via indsatsområderne: A. Erhvervsuddannelser B. Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser. Kan du søge og hvad kan du få EU's medfinansiering til? A. Erhvervsuddannelser Uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsskoler, kan søge EU s medfinansiering. Under indsatsområde A kan du søge EU's medfinansiering til: Talentudviklingsforløb (fx deltagelse i konkurrencer, eliteforløb) Målrettet vejledning af unge, som vil i gang med erhvervsuddannelse Udvikling af praktikordninger, der motiverer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler Supplere indsatsen på praktikcentrene, fx flere virksomheder sammen om praktikforløb Lette overgangen fra folkeskolen, fx i form af erhvervsklasser Udbredelse af god praksis, fx undervisningsformer, pædagogik og faglig specialisering (inkl. forløb) Udvikling af forløb, der sikrer bredere geografisk dækning Samarbejder mellem erhvervsuddannelser og virksomheder om forretningsudvikling og innovation Udvikling af skolemiljø og markedsføring (hvis det gennemføres sammen med mindst en af ovennævnte projekttyper).

17 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I B. Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser Erhvervsorganisationer, erhvervskontorer, væksthuse og virksomheder kan søge EU s medfinansiering og skal fungere som operatør på projektet. Under indsatsområde B kan du søge EU's medfinansiering til: Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse af ufaglærte eller faglærte i industrien eller servicesektoren Aktiviteter i forbindelse med realkompetencevurderinger mm. (fx information af SMV er om muligheder for uddannelser m.v.) Screening af virksomheder for at afdække uddannelsesbehov Brug af erhvervsuddannelse for voksne, fx GVU og AMU Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om målrettede uddannelsestilbud til fx klynger eller brancher Videregående uddannelser inden for brancher eller klynger på baggrund af identificerede behov Tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Alle projekter skal resultere i personers gennemførelse af en uddannelse eller oprettelse af praktikpladser. Det gælder dog ikke for tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Sådan kommer du fra investering til effekt 3. Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Erhvervs-/ videregående uddannelse?! Bedre uddannet arbejdsstyrke Flere job/øget produktivitet

18 18 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Generelle principper som du skal være opmærksom på, inden du søger Støttesats Du kan som regel ikke få dækket mere end 50 pct. af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter. Du er udelukket fra at modtage EU's medfinansiering under programmerne, hvis du skylder at tilbagebetale EU-medfinansiering, der er givet i strid med reglerne om det indre marked. Resultatorientering Du skal være opmærksom på, at alle projekter skal have en klar effektkæde. Det betyder, at dit projekt skal bidrage til at indfri det specifikke mål, der er opstillet for den type investering, du vil foretage. Som ansøger skal du derfor beskrive sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output, resultater og effekter. Effektkæden skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at dit projekt faktisk kommer til at virke efter hensigten. Du skal opstille konkrete målbare mål for projektets output og resultater, og du skal løbende opgøre, om målene indfries eller ej. Programmerne indeholder indikatorer, som dit projekt vil blive målt på. Der kan blive suppleret med projektspecifikke indikatorer, som er tilpasset det enkelte projekts aktiviteter, output og indikatorer, som udvælges af de regionale vækstfora, fx om projektet resulterer i eksport. Additionalitet Du kan ikke få tilskud til projekter, som ville være blevet gennemført uden EU's medfinansiering fra Regionalfonden eller Socialfonden. Udgiftstyper Du kan ikke få EU's medfinansiering til drift, fysisk eller trafikal infrastruktur, jord, fast ejendom, bygninger, anlæg eller til maskiner og udstyr til produktion af energi. Der gælder særlige, begrænsende regler i forbindelse med deltagerunderhold og taxameterfinansiering af uddannelsesaktiviteter. Statsstøtte og udbud Du skal være opmærksom på, at den offentlige EUmedfinansiering skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler.

19 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond FÅ OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE I Aktiviteterne i dit projekt skal på ansøgningstidspunktet være beskrevet så klart, at det kan vurderes, om projektet indebærer statsstøtte og eventuelle krav om udbud af opgaver. Målretning Regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet er ikke rettet mod bestemte sektorer, men er primært målrettet små og mellemstore virksomheder og mod at fremme iværksætteri og uddannelse på personniveau. Du kan ikke få EU's medfinansiering til aktiviteter i folkeskolen/efterskoler, og der er begrænsninger for EU's medfinansiering til gymnasier. For virksomheder inden for fiskeri og akvakultur samt landbrugsprodukter gælder ligeledes visse begrænsninger. Kontrakt om EU-medfinansiering til virksomheder Erhvervsstyrelsen udsteder ikke kontrakter om EUmedfinansiering til projekter, som kun omfatter medfinansiering til en enkelt virksomhed. EU's medfinansiering til enkeltvirksomheder kan, hvor det er relevant, formidles via projektets operatør. Under Socialfondens indsats for socialøkonomiske virksomheder kan Erhvervsstyrelsen dog give direkte EU-medfinansiering til enkeltvirksomheder. Regionalt samarbejde Hvor det er muligt og relevant, bør du tænke dit projekt på tværs af de administrative grænser og om muligt på tværs af de fire europæiske struktur- og investeringsfonde (Regionalfonden, Socialfonden, Hav- og Fiskerifonden og Landdistriktsfonden). Både for at undgå regional suboptimering og af hensyn til at sikre den størst mulige effekt og bedste udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Hvis du vil søge EU's medfinansiering til et tværregionalt projekt, er det muligt at ansøge hos ét vækstforum som ét projekt, der inkluderer flere partnere. Det kan fx være til gavn for småøerne. Tværgående projekter og regionalt samarbejde anbefales i konklusionerne i Evaluering af Kommunalreformen, der peger på, at koordination og samarbejde mellem vækstforaene indbyrdes og i forhold til staten fremover bør have større opmærksomhed. Du kan få mere udførlig information i de operationelle programmer for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden samt i støtteberettigelsesreglerne for strukturfondsfinansierede projekter.

20 20 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND Kom godt i gang! Få overblikket over programmernes muligheder - i folderen Læs det program, der er relevant for dit projekt. Find hele programmet på: Læs den regionale vækst- og udviklingsstrategi i din region Kontakt sekretariatet for vækstforum. Kontakt til sekretariaterne til de regionale vækstfora: Region Nordjylland: Region Midtjylland: Region Syddanmark: Region Hovedstaden: Region Sjælland: Bornholms Regionskommune: Læs mere og find yderligere information om mulighederne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og følg med i strukturfondsindsatsen på Erhvervsstyrelsen Regional Udvikling Vejlsøvej Silkeborg Tlf: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Mulighederne i Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Regionalfonden, Danmark Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Socialfonden, Danmark Vækst via iværksætteri og uddannelse Regionalfonden Grænseregionalt

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. 48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. Indholdsfortegnelse 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling... 3 2. Hvem kan søge... 3 3. Hvad

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vækst via uddannelse og iværksætteri

Vækst via uddannelse og iværksætteri Nationalt program for EU s Socialfond 2014-2020 DANMARK 11. marts 2014 Vækst via uddannelse og iværksætteri 1. STRATEGI FOR SOCIALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU 2020- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT, BÆREDYGTIG

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Baggrund og

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere