K U N S T A K A D E M IE T. F orskolens A -k lasse. M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz. S om m erferien H oved sk olen s 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K U N S T A K A D E M IE T. F orskolens A -k lasse. M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz. S om m erferien 1952. H oved sk olen s 3."

Transkript

1

2 K U N S T A K A D E M IE T F orskolens A -k lasse M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz S om m erferien 1952 H oved sk olens 2. klasse S tu d ietu r til Rom H oved sk olen s 3. klasse A fgan gsop gaven M om igliano i A p p en n in ern e D E N K O M M IT T E R E D E i B Y P L A N S A G E R E gn sp lan på B ornholm E G N S P L A N R Å D E T OG H O V E D ST A DS RÅ D E T H oved stadsrådet De sid ste år i H oved stad sråd et F lytn ing til F red erik sb org A m t P E N S IO N IS T L IV

3 MIT ARKITEKT LIV KIRSTEN ANDERSEN N ote 48 B yplanhistorisk udvalg

4

5 At blive arkitekt var ikke noget kald for mig. Jeg var bare god til at tegne og til de matematiske fag, så jeg syntes, det måtte kunne bruges som arkitekt. Jeg begyndte med at være i tømrerlære hos Jensen i Ordrup. Det blev en herlig tid, hvor jeg blev forkælet af svendene. Alf, den ældre lærling var et stort brød, så vi syntes "Alfred" passede bedre til ham. Han var ikke glad, når vi gik med trækvognen, og de unge drenge råbte efter ham "Nå, du har mor til at hjælpe dig". Hansen var en meget stor svend, og han blev sat til at passe på mig, når vi var ude. Det var mildest talt ikke almindeligt med en kvindelig lærling. Vi var på Dyrehavsbakken for at lave et pandekagehus, og så spiste vi sammen med gøglerne. En af dem var mesterskytte. En dag havde han lagt et stort fotografi af sig selv i kjole og hvidt med sin bøsse ved min plads. Hansen blev nervøs og lovede ham tæv, hvis han rørte mig. Jeg var hos Jensen i 8 måneder, og de blev så glade for mig, at jeg blev inviteret med til jubilæum i tømrernes fagforening. Men ekspert i tømmerfaget blev jeg nu ikke. Om aftenen gik jeg på skole for at lære at tegne bedre, og lidt statistik fik jeg også. Jeg var ihærdig, for jeg håbede at bestå forprøven til Akademiet første år, og det var lidt svært, da over halvdelen blev vraget. Om sommeren tog jeg til familien Sørensen i deres pensionat i Toftum Bjerge ved Humlum. Det var et dejligt sted med levende og livlige værter. Hun stod for pensionatet, mens han fik lov at male. Han havde opgivet en gård for at få tid til sit kald. Blandt gæsterne var en ældre lærer Westergaard fra aftenskolen. Han anbefalede mig pensionatet, som havde megen kontakt med kunstnere, og han var en af dem. Han hjalp mig med frihåndstegning, så jeg kunne aflevere en stak tegninger på forprøven. Her traf jeg Niels, som malede olie og var rigtig god. Vi blev senere gift.

6 KUNSTAKADEMIET Kunstakademiet var noget særligt. Det lå i en smuk bygning, Charlottenborg, på Kongens Nytorv, og den rummede skolerne for malere, billedhuggere og arkitekter. Man lagde vægt på denne samhørighed, og selvom man ikke direkte samarbejdede, betød det nok alligevel, at arkitekterne fik et mere kunstnerisk grundlag i faget i stedet for, hvor uddannelsen som i Sverige lå sammen med ingeniørstudiet. Jeg gik så i hele september 1949 på optagelseskursus kaldet "September-kurset". Vi blev undervist i statik, projektionstegning og skrift, og vi blev sendt hen til Thorvaldsens museum, hvor vi skulle tegne og male. Det var Steen Eiler Rasmussen, der var leder af forskolen, som fik startet September-kurset. Han syntes, man skulle lære arkitektskolens arbejdsform at kende, og samtidig kunne hans unge hold af lærere, som bistod os, føle os på tænderne, om vi var egnede til studiet. Allerede på septemberkurset følte jeg mig utrolig godt tilpas. Der var en åben og livlig omgangsform mellem de studerende og de unge lærere, som faktisk selv lige havde gået på Akademiet. Selvfølgelig var det et pres, at halvdelen ville dumpe, og mange havde prøvet flere gange at komme gennem nåleøjet, så derfor havde jeg forberedt mig gennem et helt år. Det gav pote, for jeg kom ind i forskolen allerede første gang i Forskolens A-klasse Vi startede i forskolens A-klasse. Vi var 40 studerende, der blev delt i 2 klasser. Dengang var der kun få piger på holdene. I vores klasse var vi 2 piger, Lise Roel og mig. I den anden klasse var der 3 piger.

7 Forskolen havde til huse i de øverste etager af Stærekassen med stor terrasse, hvor vi kunne skue ud over byen. Skolens leder var som sagt Steen Ejler Rasmussen med lærerne i husbygning Poul Kjærgaard, Gorm Hansen, Jens Chr. Thirstrup og Schou. Der var 40 studerende i A-klassen og 40 i B-klassen. Jeg tror, jeg var særlig heldig, for der var utrolig mange spændende og dygtige studerende i min klasse. Flere er senere blevet berømte for deres arbejder. En af de studerende var Spreckelsen, som gik en klasse over mig. Han var allerede dengang meget dygtig og god til at tegne. Så han og Jørn Mathiesen, der senere blev scenograf i ijernsynet, tog på tegneture, som Lise og jeg var med på. Anker Tidemann blev senere redaktør på Bo Bedre, Ole Dreyer blev redaktør i Danmarks Radio, og Henning Larsen og Verner Panton er da også senere blevet ret berømte. I forskolen var temaet i hovedfaget husbygning, det fritliggende én-familiehus i traditionel udførelse. I det første studieår, A-klassen handlede det om husets enkeltdele. Vi tegnede murstensforbandter, tømmer-samlinger, trapper, døre m.m. efter Kjærgaards forelæsninger, hvor han tegnede på tavlen, tegninger som senere indgik i hans berømte Byggebog, som var den første arkitekturbog, jeg købte hos Arnold Busck med afdrag på 50 kr. om måneden. Vi tog på besøg rundt i byen i forskellige virksomheder, hvor vi studerede materialelære med ingeniør Martin Jensen, som vi også havde i statik. Jeg blev specialist i tapeter og var på moderne vis medcensor ved eksamen i "tapeter". Martin Jensen var en interessant person, som studerede Vesterhavet og vindene der. Han gav levertran til elever, der kom for sent, da han mente de trængte til noget styrkende for at komme op om morgenen. Udover de tekniske data havde vi ind imellem en skitseopgave, hvor vi fik stillet en enkel bygningsopgave.

8

9 Den første var et fuglevoliere, som jeg foreslog bygget i mursten, lidt ejendommeligt til et voliere, men vi havde lige lært om murstenen. En anden opgave var et studiehus, der lå adskilt fra hovedhuset, så husherren kunne fa fred og ro til sine studier. Det var spændende at bruge vores nye viden om materialer og så lade fantasien fa frit løb. 4 måneder om sommeren havde man fri fra arkitektskolen for at få et håndværksarbejde som murer eller tømrer, men jeg havde jo fået min håndværkserfaring. Jeg fik i stedet arbejde hos Kindt Larsens, der som arkitekter bl.a. havde en række opgaver for guldsmedehøjskolen, hvor min far arbejdede. Så han havde nok en finger med i spillet, da jeg fik jobbet, hvor jeg lærte noget om arkitektmiljøet, hvor også Erik Herløv havde tegnestue. Forskolens B-klasse I oktober startede vi så i B-klassen, hvor temaet var et fritliggende enfamiliehus, hvor vi skulle opstille program for vores familie og deres ønsker til ønskehuset. Jeg sad ved siden af Erik Petersen og Tormod Olesen, så vi var et hold om opgaven. Vi besluttede, at konen skulle have en stor væv i huset. På baggrund af programmet skulle vi skitsere plan, facader og materialevalg. Væven var håbløs, den forhindrede en hver planløsning, så en dag blev Tormod og jeg enige om at smide den ud. Erik blev tosset, han syntes vi var meget lidt seriøse, så han kæmpede videre med væven, mens vi snart fik form på vores huse. Vi endte med hovedtegninger i 1 : 50 i tusch. Vi kæmpede med vores ridsel]er og var sorte i hele hovedet. Udover denne hovedopgave løste vi en række skitseopgaver, enten som dagskitseopgaver eller som hjemmeopgaver i 14

10 dage. Det optog os meget, og jeg havde en blok og blyant ved siden af min seng, hvis jeg skulle drømme mig til en løsning. Om morgenen viste det sig, at jeg havde glemt indgangen til huset. Sådan forenkles tingene i drømme. Vi fortsatte med undervisning i statik, projektionstegning og materialelære. I slutningen af B-klassen var vi så til eksamen, som dog var ret nænsom med de studerende som medcensorer. Det var selvfølgelig en ret traditionel form for uddannelse med eksamen osv., men alligevel står forskoletiden som en særdeles værdifuld periode. Samværet med de studerende indbyrdes var fint, og lærerkræfterne var rigtig gode, da de også arbejdede på tegnestuer med opgaver fra dagliglivet. Allerede næste år, hvor Kjærgaard overtog forskolen skete der en fornyelse. Møde med byplanlægningen En af de mere spændende opgaver i B-klassen var en byplanopgave. Peter Bredsdorff som var lærer ved siden af sit job som leder i byudviklingsudvalget, der blev oprettet efter afslutningen på Fingerplanen. Han stillede en opgave om et ældre villakvarter på Frederiksberg. Vi var som sagt 40 studerende, som blev delt i mindre hold, som hver skulle undersøge en del af området, han havde valgt på Amalievej og Kastanievej. Peter ville gerne have undersøgt og vurderet dette kvarter med store herskabsvillaer, mens det endnu eksisterede. Det var på høje tid, for omdannelsen af kvarteret var allerede i gang. Villaerne blev omdannet til kontorer. Undersøgelsen gik ud på, at hvert hold skulle undersøge 4-5 villaer og optegne efter nøje anvisninger, så de var sammenlignelige med de andres resultater. Vi opmålte husene inde og ude og tegnede haveplanerne. Vi beskrev husenes udseende,

11 alder, materialer og hvilken stand, de var i. Peter var en god pædagog, som lærte os novicer med helt elementære hjælpemidler at afdække og beskrive et byområde. Da vi var færdige, kunne vi sammenstykke vores arbejder til en helhed. Vi opdagede, hvor meget vi kunne, når vi arbejdede sammen i stedet for enkeltvis. Den arbejdsmetode har Peter indprentet alle sine studerende, og vi bruger den også i dag. Der blev afholdt fester, og jeg husker især en safarifest. Vi malede jungle og papegøjer langs væggene i festsalen, og alle mødte op i safari lignende tøj. Steen Ejler Rasmussen tog prisen som rigtig globetrotter med globehjelm og safaridragt. Der blev afholdt revy med sange om lærerne, bl.a. "Jeg ville så gerne eje et fotografi af dig" sunget af alle pigerne om Martin Jensen, der var en flot fyr med stort sort fuldskæg. Jeg havde Thirstrup som daglig leder. Han var en utrolig rar og inspirerende lærer, som altid var parat til at støtte én, hvis man var usikker og følte det håbløse i ens arbejde. Så fik man en peptalk og besked om, at fortsætte ens glimrende arbejde. Tormod og Lise var begge fra provinsen, så de kom ofte i weekenderne hjem hos mig i Ballerup, hvor jeg boede hos min mor og stedfar. Så fik de noget god mad og vi løste mange opgaver sammen. Blandt andet opmålte vi Røde Kro og de omliggende gamle huse på Amager. Vi tegnede og farvelagde resultatet på Wattman-papir. Mon de findes i arkitekturarkivet, for husene er revet ned, og det var fra en væsentlig del af det gamle Amager. En anden opmålingsopgave var en lille kinesisk barnestol, som skulle opmåles ved hjælp af lodder og trisser. Den ved jeg endte i arkivet, for Mogens Kock købte den af mig, ved at give mig en nedfotografering. Om foråret blev vi sendt på landmåling i Dyrehaven, vi skulle afprøve landinspektørernes færdighed og opmåle et større areal. Ellers var det ud at tegne og male i byen. Især var

12

13 Thorvaldsens museum populært. Det var så tidligt efter krigen, at egentlige udlandsrejser var udelukket. Vi kom dog senere til Rom i Schweiz Sommerferien tilbragte jeg hos fru Siebeneicher, som min far kendte fra sine år i Schweiz. Hun boede i Basel, hvor jeg først var i en uge, så tog hun mig rundt i hele Schweiz, hvor vi besøgte de større byer, Bern og Ziirich, så op i bjergene, hvor vi boede i St. Moritz, og endelig sydpå til hendes sommerhus ved Luganosøen. Jeg fik rig lejlighed til at tegne og male både i gamle landsbyer og bjerge. Det var en dejlig tur, som jeg ikke havde haft mulighed for, hvis hun ikke havde ofret den på mig. Hun nød måske at have selskab, og hun kom da også til Danmark et par gange senere. Hovedskolens 1. klasse Så var forskolen slut og vi måtte forlade de gode lokaler i Stærekassen. Vi blev pludselig ikke 40 men 80 studerende, da der kom 40 fra de tekniske skoler, hvor man havde en håndværksmæssig uddannelse, og ikke kun de 8 måneder, man nøjedes med, når man kom til forskolen med studentereksamen. Vi flyttede ind på selve Charlottenborg, hvor arkitektskolen havde hele den sydlige fløj hen til festsalen. Jeg sad nu stadig ved siden af Tormod, men der var selvfølgelig ikke den samme intime stemning som i forskolen. Vi var jo blevet dobbelt så mange, men der var noget forfriskende i, at der kom praktisk uddannede folk til skolen. I hovedskolens 1. klasse koncentrerede man sig om en bebyggelsesplan for etagehusbyggeri og gennemtegning af etagehusene. Hos os faldt val-

14 get på en skrånende grund ved C. F. Richsvej. Jeg lavede en bebyggelsesplan med små gårdrum. Vores unge lærere, Tobias Faber, Gunløgsson, Naur Klint m. fl. vejledte os ved tegnebordene. Professor Kaj Fisker så vi kun ved forelæsninger. Fiskers forelæsninger var meget søgte, da han fortalte om berømte byggerier i hele verden. Han var bare god. I det hele taget betød disse forelæsninger meget. Steen Ejler Rasmussens forelæsninger var berømte. Han havde et system med at holde en forelæsning, så skrev han en kronik, og endelig kom den i bogform - smart. Peter Bredsdorffs forelæsninger om planlægningsspørgsmål var jeg særlig begejstret for. Hos Mogens Koch lavede jeg en opmåling af en kinesisk barnestol. Han blev så glad for den, at han lod den nedfotografere til A 4 - format for til gengæld at få originalen til arkivet. Det blev min skæbne i mit fremtidige arbejde, at jeg mødte flere af de byplanfolk, Peter Bredsdorff, Sven Allan Jensen, Roy Draiby, Anders Nyvig og flere, som havde stået for udarbejdelsen af Fingerplanen. De er alle senere blevet "ÆBÆ"-er, ældre byplanlæggere, som jeg har passet i 50 år, men derom senere. Jeg fik arbejde hos den kommitterede, hvor jeg mødte efter skolen og tegnede egnskort. Alle sager blev registreret på matrikelkort, så man havde check på beliggenhed m.v. Der fik jeg de første indføringer i byplanlægningen, for jeg sad på kontor hos Jesper Termansen, som fortalte mig om bebyggelsesplaner, bl.a. i Skovlunde, hvor man forberedte en større boligbebyggelse. Sommerferien 1952 Jeg havde mødt Niels igen, og der var stor sympati. 31. maj blev vi gift og flyttede ind i 2 små rum mod gården hos Niels' malerlærer Gye Sej. Jeg fik ansættelse hos Sigvard Bernadotte

15 og Acton Bjørn i sommerferien. Det var selvfølgelig min far, der også ordnede det. På et tidligt tidspunkt havde min far fået en aftale med Georg Jensen, at de ville betale mig 250 kr. om måneden for en sølvtøjstegning. Så slap han for hele tiden at skulle betale mine regninger. Han havde lovet at betale min uddannelse. Det var en virkelig god ordning, selvom de hos Georg Jensen smed alle tegninger ud uden at se på dem. Da jeg senere fik Poul Kjærholm til at hjælpe mig, er de gået glip af gode sager. Nå, hos Acton Bjørn blev jeg sat til at tegne en cocktailvogn i stål. Jeg drøftede opgaven med min Niels, som var ingeniør, og vi foreslog, at man i stedet for stænger skulle bruge rør. Det mente Acton Bjørn vi skulle overlade til håndværkerne. Jeg svarede frækt, at når de skulle have 2 kr. i timen, og jeg kun 1 kr. var det vel bedre at jeg fandt på det. Acton Bjørn blev rasende og fyrede mig på stedet og smed mig på porten. Det blev jeg selvfølgelig ked af og gik grædende gennem Nyhavn. Her mødte jeg Anders Nyvig, en af Fingerplanens folk. Han fik så ondt af mig, at han på stedet ansatte mig i samfærdselskommissionen, hvor han var chef. Det blev begyndelsen til mit byplanliv. Anders kunne ikke rigtig finde på noget, som jeg kunne lave, så han udlånte mig til byudviklingsudvalget, hvor Niels og jeg fik et fint samvær med Sven Allan Jensen, som var blevet chef for kontoret efter Peter og hans kone Bodil. Vi var der ofte også om aftenen, og så en dag hen på året skaffede Sven Allan os et lille rækkehus i Carlsro i Rødovre Kommune. Der flyttede vi ind ved juletid og mødte hurtigt Hanne og Poul Kj ærholm, som også var flyttet dertil fra Ballonparken.Ved siden af os boede Erik og Birthe Hyldstrup med deres to drenge Lars og Niels. Drengene kom tit hos og hjalp Niels med at bygge skibsmodeller. Det startede vores nære venskab og vi købte et hus sammen i Sverige.

16 Hovedskolens 2. klasse Jeg ville gerne løse en byplanopgave, og det ville Johannes Exner og Leif Johansen også, så vi henvendte os til Steen Ejler Rasmussen, som accepterede os som hans elever. Vi blev enige om en boligbebyggelse på Rungstedslunds arealer. Steen Ejler var meget betaget af Karen Blixen, så han syntes det ville være en passende opgave. En dag var jeg på rekognoscering i parken ved Rungstedlund sammen med Steen Ejler. Han fortalte betaget om hendes smukke øjne og håbede, vi ville møde hende. Så heldige var vi nu ikke. Jeg var da også en ivrig læser af hendes bøger. Vi lavede forskellige planer blandt andet med 3-etagers boligblokke langs Strandvejen. Steen Ejlers reaktion var "hvorfor vil I bygge 3-etagers?". Så det nedgjorde det forslag. "Fru

17 Andersen, De må aldrig komme om torsdagen, hvor jeg skal have forelæsning, så er jeg som en brølende løve" en ejendommelig beskrivelse af denne lille mand. Til sidst endte vi med lav tæt bebyggelse i bikubemønster ved Steen Ejlers skole syd for stationen. Vi arbejdede til sidst i døgndrift hos Exners for at blive færdig inden afleveringen. Niels lavede model af bebyggelsesplanen, og vi fik gennemtegnet projektet, selvom en flaske maling væltede og trillede ned af den store farvelagte plan. Da fik vi et hysterisk anfald og grinede over skaden, som udeblev, da malerbøtten landede på gulvet uden at farven blev spildt. Studietur til Rom Dagen efter afleveringen rejste Niels og jeg til Rom med tog. Forberedelserne blev små, men vi nåede dog det hele, selvom familierne kom for at "hjælpe os med at pakke". Vi havde ikke sovet de sidste par døgn, så vi var enormt trætte og sov som sten i toget. Det var ikke alene arkitekter, men også malere og billedhuggere, der var med på turen, samt et utal af lærere under ledelse af professor Mogens Kock. Vi boede i et studenterhus ved Peterskirken. Exners og Niels og jeg fik værelse sammen. Om formiddagen målte vi Ponte Fabricio op. Den blev smuk med akvarel farver. Om eftermiddagen tog lærerne os med til seværdighederne. Vi var i Peters-kirken med pastor Schindler som leder. Vi gik ture på Via Appia og nød den italienske mad og vin. Vi var i Rom i 14 dage, og så var det frit for de studerende at tage ud på egen hånd i Italien, bare vi kom med toget 14 dage senere. Niels og jeg vidste ikke rigtig, hvad vi ville, så jeg fik bind for øjnene og pegede på et Italienskort. Det blev Levanto. Vi kunne se, byen lå ved Middelhavet, og at der var

18

Den 30. september 1983 om morgenen mødte os dette syn, da vi skulle besigtige skaderne efter en turbulent nat, endt hos far og mor.

Den 30. september 1983 om morgenen mødte os dette syn, da vi skulle besigtige skaderne efter en turbulent nat, endt hos far og mor. 2. Del Kampen med forsikringsselskabet Baltica... 6 Fundamentet.... 7 Opbygningen af det nye hus... 9 Tiden på Vejlebrovej... 11 Professorkonkurrencen... 13 De nye dyrestalde... 14 Den gamle smedje...

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus"

Palle P. DR-TV Århus - Den første tid i Århus Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus" Først lidt om hvordan jeg selv blev scenograf her i DR i 1963. Jeg havde som udgangspunkt beskæftiget mig som arkitekt med mange grene af faget fra sygehuse

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen

Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen 25 De dårlige minder bliver brugt til noget godt Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Mit navn er Marianne Christensen. Jeg er 45 år, børneergoterapeut, og jeg bor i Ringe

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

UNG I NICARAGUA. 10 unges historier og fotos fra Nicaragua. Ulandssekretariatets temamagasin

UNG I NICARAGUA. 10 unges historier og fotos fra Nicaragua. Ulandssekretariatets temamagasin UNG I NICARAGUA 10 unges historier og fotos fra Nicaragua Ulandssekretariatets temamagasin Nicaragua Forord Nicaragua ligger lige i midten af den Mellemamerikanske region. Det er et land med en imponerende

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere