K U N S T A K A D E M IE T. F orskolens A -k lasse. M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz. S om m erferien H oved sk olen s 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K U N S T A K A D E M IE T. F orskolens A -k lasse. M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz. S om m erferien 1952. H oved sk olen s 3."

Transkript

1

2 K U N S T A K A D E M IE T F orskolens A -k lasse M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz S om m erferien 1952 H oved sk olens 2. klasse S tu d ietu r til Rom H oved sk olen s 3. klasse A fgan gsop gaven M om igliano i A p p en n in ern e D E N K O M M IT T E R E D E i B Y P L A N S A G E R E gn sp lan på B ornholm E G N S P L A N R Å D E T OG H O V E D ST A DS RÅ D E T H oved stadsrådet De sid ste år i H oved stad sråd et F lytn ing til F red erik sb org A m t P E N S IO N IS T L IV

3 MIT ARKITEKT LIV KIRSTEN ANDERSEN N ote 48 B yplanhistorisk udvalg

4

5 At blive arkitekt var ikke noget kald for mig. Jeg var bare god til at tegne og til de matematiske fag, så jeg syntes, det måtte kunne bruges som arkitekt. Jeg begyndte med at være i tømrerlære hos Jensen i Ordrup. Det blev en herlig tid, hvor jeg blev forkælet af svendene. Alf, den ældre lærling var et stort brød, så vi syntes "Alfred" passede bedre til ham. Han var ikke glad, når vi gik med trækvognen, og de unge drenge råbte efter ham "Nå, du har mor til at hjælpe dig". Hansen var en meget stor svend, og han blev sat til at passe på mig, når vi var ude. Det var mildest talt ikke almindeligt med en kvindelig lærling. Vi var på Dyrehavsbakken for at lave et pandekagehus, og så spiste vi sammen med gøglerne. En af dem var mesterskytte. En dag havde han lagt et stort fotografi af sig selv i kjole og hvidt med sin bøsse ved min plads. Hansen blev nervøs og lovede ham tæv, hvis han rørte mig. Jeg var hos Jensen i 8 måneder, og de blev så glade for mig, at jeg blev inviteret med til jubilæum i tømrernes fagforening. Men ekspert i tømmerfaget blev jeg nu ikke. Om aftenen gik jeg på skole for at lære at tegne bedre, og lidt statistik fik jeg også. Jeg var ihærdig, for jeg håbede at bestå forprøven til Akademiet første år, og det var lidt svært, da over halvdelen blev vraget. Om sommeren tog jeg til familien Sørensen i deres pensionat i Toftum Bjerge ved Humlum. Det var et dejligt sted med levende og livlige værter. Hun stod for pensionatet, mens han fik lov at male. Han havde opgivet en gård for at få tid til sit kald. Blandt gæsterne var en ældre lærer Westergaard fra aftenskolen. Han anbefalede mig pensionatet, som havde megen kontakt med kunstnere, og han var en af dem. Han hjalp mig med frihåndstegning, så jeg kunne aflevere en stak tegninger på forprøven. Her traf jeg Niels, som malede olie og var rigtig god. Vi blev senere gift.

6 KUNSTAKADEMIET Kunstakademiet var noget særligt. Det lå i en smuk bygning, Charlottenborg, på Kongens Nytorv, og den rummede skolerne for malere, billedhuggere og arkitekter. Man lagde vægt på denne samhørighed, og selvom man ikke direkte samarbejdede, betød det nok alligevel, at arkitekterne fik et mere kunstnerisk grundlag i faget i stedet for, hvor uddannelsen som i Sverige lå sammen med ingeniørstudiet. Jeg gik så i hele september 1949 på optagelseskursus kaldet "September-kurset". Vi blev undervist i statik, projektionstegning og skrift, og vi blev sendt hen til Thorvaldsens museum, hvor vi skulle tegne og male. Det var Steen Eiler Rasmussen, der var leder af forskolen, som fik startet September-kurset. Han syntes, man skulle lære arkitektskolens arbejdsform at kende, og samtidig kunne hans unge hold af lærere, som bistod os, føle os på tænderne, om vi var egnede til studiet. Allerede på septemberkurset følte jeg mig utrolig godt tilpas. Der var en åben og livlig omgangsform mellem de studerende og de unge lærere, som faktisk selv lige havde gået på Akademiet. Selvfølgelig var det et pres, at halvdelen ville dumpe, og mange havde prøvet flere gange at komme gennem nåleøjet, så derfor havde jeg forberedt mig gennem et helt år. Det gav pote, for jeg kom ind i forskolen allerede første gang i Forskolens A-klasse Vi startede i forskolens A-klasse. Vi var 40 studerende, der blev delt i 2 klasser. Dengang var der kun få piger på holdene. I vores klasse var vi 2 piger, Lise Roel og mig. I den anden klasse var der 3 piger.

7 Forskolen havde til huse i de øverste etager af Stærekassen med stor terrasse, hvor vi kunne skue ud over byen. Skolens leder var som sagt Steen Ejler Rasmussen med lærerne i husbygning Poul Kjærgaard, Gorm Hansen, Jens Chr. Thirstrup og Schou. Der var 40 studerende i A-klassen og 40 i B-klassen. Jeg tror, jeg var særlig heldig, for der var utrolig mange spændende og dygtige studerende i min klasse. Flere er senere blevet berømte for deres arbejder. En af de studerende var Spreckelsen, som gik en klasse over mig. Han var allerede dengang meget dygtig og god til at tegne. Så han og Jørn Mathiesen, der senere blev scenograf i ijernsynet, tog på tegneture, som Lise og jeg var med på. Anker Tidemann blev senere redaktør på Bo Bedre, Ole Dreyer blev redaktør i Danmarks Radio, og Henning Larsen og Verner Panton er da også senere blevet ret berømte. I forskolen var temaet i hovedfaget husbygning, det fritliggende én-familiehus i traditionel udførelse. I det første studieår, A-klassen handlede det om husets enkeltdele. Vi tegnede murstensforbandter, tømmer-samlinger, trapper, døre m.m. efter Kjærgaards forelæsninger, hvor han tegnede på tavlen, tegninger som senere indgik i hans berømte Byggebog, som var den første arkitekturbog, jeg købte hos Arnold Busck med afdrag på 50 kr. om måneden. Vi tog på besøg rundt i byen i forskellige virksomheder, hvor vi studerede materialelære med ingeniør Martin Jensen, som vi også havde i statik. Jeg blev specialist i tapeter og var på moderne vis medcensor ved eksamen i "tapeter". Martin Jensen var en interessant person, som studerede Vesterhavet og vindene der. Han gav levertran til elever, der kom for sent, da han mente de trængte til noget styrkende for at komme op om morgenen. Udover de tekniske data havde vi ind imellem en skitseopgave, hvor vi fik stillet en enkel bygningsopgave.

8

9 Den første var et fuglevoliere, som jeg foreslog bygget i mursten, lidt ejendommeligt til et voliere, men vi havde lige lært om murstenen. En anden opgave var et studiehus, der lå adskilt fra hovedhuset, så husherren kunne fa fred og ro til sine studier. Det var spændende at bruge vores nye viden om materialer og så lade fantasien fa frit løb. 4 måneder om sommeren havde man fri fra arkitektskolen for at få et håndværksarbejde som murer eller tømrer, men jeg havde jo fået min håndværkserfaring. Jeg fik i stedet arbejde hos Kindt Larsens, der som arkitekter bl.a. havde en række opgaver for guldsmedehøjskolen, hvor min far arbejdede. Så han havde nok en finger med i spillet, da jeg fik jobbet, hvor jeg lærte noget om arkitektmiljøet, hvor også Erik Herløv havde tegnestue. Forskolens B-klasse I oktober startede vi så i B-klassen, hvor temaet var et fritliggende enfamiliehus, hvor vi skulle opstille program for vores familie og deres ønsker til ønskehuset. Jeg sad ved siden af Erik Petersen og Tormod Olesen, så vi var et hold om opgaven. Vi besluttede, at konen skulle have en stor væv i huset. På baggrund af programmet skulle vi skitsere plan, facader og materialevalg. Væven var håbløs, den forhindrede en hver planløsning, så en dag blev Tormod og jeg enige om at smide den ud. Erik blev tosset, han syntes vi var meget lidt seriøse, så han kæmpede videre med væven, mens vi snart fik form på vores huse. Vi endte med hovedtegninger i 1 : 50 i tusch. Vi kæmpede med vores ridsel]er og var sorte i hele hovedet. Udover denne hovedopgave løste vi en række skitseopgaver, enten som dagskitseopgaver eller som hjemmeopgaver i 14

10 dage. Det optog os meget, og jeg havde en blok og blyant ved siden af min seng, hvis jeg skulle drømme mig til en løsning. Om morgenen viste det sig, at jeg havde glemt indgangen til huset. Sådan forenkles tingene i drømme. Vi fortsatte med undervisning i statik, projektionstegning og materialelære. I slutningen af B-klassen var vi så til eksamen, som dog var ret nænsom med de studerende som medcensorer. Det var selvfølgelig en ret traditionel form for uddannelse med eksamen osv., men alligevel står forskoletiden som en særdeles værdifuld periode. Samværet med de studerende indbyrdes var fint, og lærerkræfterne var rigtig gode, da de også arbejdede på tegnestuer med opgaver fra dagliglivet. Allerede næste år, hvor Kjærgaard overtog forskolen skete der en fornyelse. Møde med byplanlægningen En af de mere spændende opgaver i B-klassen var en byplanopgave. Peter Bredsdorff som var lærer ved siden af sit job som leder i byudviklingsudvalget, der blev oprettet efter afslutningen på Fingerplanen. Han stillede en opgave om et ældre villakvarter på Frederiksberg. Vi var som sagt 40 studerende, som blev delt i mindre hold, som hver skulle undersøge en del af området, han havde valgt på Amalievej og Kastanievej. Peter ville gerne have undersøgt og vurderet dette kvarter med store herskabsvillaer, mens det endnu eksisterede. Det var på høje tid, for omdannelsen af kvarteret var allerede i gang. Villaerne blev omdannet til kontorer. Undersøgelsen gik ud på, at hvert hold skulle undersøge 4-5 villaer og optegne efter nøje anvisninger, så de var sammenlignelige med de andres resultater. Vi opmålte husene inde og ude og tegnede haveplanerne. Vi beskrev husenes udseende,

11 alder, materialer og hvilken stand, de var i. Peter var en god pædagog, som lærte os novicer med helt elementære hjælpemidler at afdække og beskrive et byområde. Da vi var færdige, kunne vi sammenstykke vores arbejder til en helhed. Vi opdagede, hvor meget vi kunne, når vi arbejdede sammen i stedet for enkeltvis. Den arbejdsmetode har Peter indprentet alle sine studerende, og vi bruger den også i dag. Der blev afholdt fester, og jeg husker især en safarifest. Vi malede jungle og papegøjer langs væggene i festsalen, og alle mødte op i safari lignende tøj. Steen Ejler Rasmussen tog prisen som rigtig globetrotter med globehjelm og safaridragt. Der blev afholdt revy med sange om lærerne, bl.a. "Jeg ville så gerne eje et fotografi af dig" sunget af alle pigerne om Martin Jensen, der var en flot fyr med stort sort fuldskæg. Jeg havde Thirstrup som daglig leder. Han var en utrolig rar og inspirerende lærer, som altid var parat til at støtte én, hvis man var usikker og følte det håbløse i ens arbejde. Så fik man en peptalk og besked om, at fortsætte ens glimrende arbejde. Tormod og Lise var begge fra provinsen, så de kom ofte i weekenderne hjem hos mig i Ballerup, hvor jeg boede hos min mor og stedfar. Så fik de noget god mad og vi løste mange opgaver sammen. Blandt andet opmålte vi Røde Kro og de omliggende gamle huse på Amager. Vi tegnede og farvelagde resultatet på Wattman-papir. Mon de findes i arkitekturarkivet, for husene er revet ned, og det var fra en væsentlig del af det gamle Amager. En anden opmålingsopgave var en lille kinesisk barnestol, som skulle opmåles ved hjælp af lodder og trisser. Den ved jeg endte i arkivet, for Mogens Kock købte den af mig, ved at give mig en nedfotografering. Om foråret blev vi sendt på landmåling i Dyrehaven, vi skulle afprøve landinspektørernes færdighed og opmåle et større areal. Ellers var det ud at tegne og male i byen. Især var

12

13 Thorvaldsens museum populært. Det var så tidligt efter krigen, at egentlige udlandsrejser var udelukket. Vi kom dog senere til Rom i Schweiz Sommerferien tilbragte jeg hos fru Siebeneicher, som min far kendte fra sine år i Schweiz. Hun boede i Basel, hvor jeg først var i en uge, så tog hun mig rundt i hele Schweiz, hvor vi besøgte de større byer, Bern og Ziirich, så op i bjergene, hvor vi boede i St. Moritz, og endelig sydpå til hendes sommerhus ved Luganosøen. Jeg fik rig lejlighed til at tegne og male både i gamle landsbyer og bjerge. Det var en dejlig tur, som jeg ikke havde haft mulighed for, hvis hun ikke havde ofret den på mig. Hun nød måske at have selskab, og hun kom da også til Danmark et par gange senere. Hovedskolens 1. klasse Så var forskolen slut og vi måtte forlade de gode lokaler i Stærekassen. Vi blev pludselig ikke 40 men 80 studerende, da der kom 40 fra de tekniske skoler, hvor man havde en håndværksmæssig uddannelse, og ikke kun de 8 måneder, man nøjedes med, når man kom til forskolen med studentereksamen. Vi flyttede ind på selve Charlottenborg, hvor arkitektskolen havde hele den sydlige fløj hen til festsalen. Jeg sad nu stadig ved siden af Tormod, men der var selvfølgelig ikke den samme intime stemning som i forskolen. Vi var jo blevet dobbelt så mange, men der var noget forfriskende i, at der kom praktisk uddannede folk til skolen. I hovedskolens 1. klasse koncentrerede man sig om en bebyggelsesplan for etagehusbyggeri og gennemtegning af etagehusene. Hos os faldt val-

14 get på en skrånende grund ved C. F. Richsvej. Jeg lavede en bebyggelsesplan med små gårdrum. Vores unge lærere, Tobias Faber, Gunløgsson, Naur Klint m. fl. vejledte os ved tegnebordene. Professor Kaj Fisker så vi kun ved forelæsninger. Fiskers forelæsninger var meget søgte, da han fortalte om berømte byggerier i hele verden. Han var bare god. I det hele taget betød disse forelæsninger meget. Steen Ejler Rasmussens forelæsninger var berømte. Han havde et system med at holde en forelæsning, så skrev han en kronik, og endelig kom den i bogform - smart. Peter Bredsdorffs forelæsninger om planlægningsspørgsmål var jeg særlig begejstret for. Hos Mogens Koch lavede jeg en opmåling af en kinesisk barnestol. Han blev så glad for den, at han lod den nedfotografere til A 4 - format for til gengæld at få originalen til arkivet. Det blev min skæbne i mit fremtidige arbejde, at jeg mødte flere af de byplanfolk, Peter Bredsdorff, Sven Allan Jensen, Roy Draiby, Anders Nyvig og flere, som havde stået for udarbejdelsen af Fingerplanen. De er alle senere blevet "ÆBÆ"-er, ældre byplanlæggere, som jeg har passet i 50 år, men derom senere. Jeg fik arbejde hos den kommitterede, hvor jeg mødte efter skolen og tegnede egnskort. Alle sager blev registreret på matrikelkort, så man havde check på beliggenhed m.v. Der fik jeg de første indføringer i byplanlægningen, for jeg sad på kontor hos Jesper Termansen, som fortalte mig om bebyggelsesplaner, bl.a. i Skovlunde, hvor man forberedte en større boligbebyggelse. Sommerferien 1952 Jeg havde mødt Niels igen, og der var stor sympati. 31. maj blev vi gift og flyttede ind i 2 små rum mod gården hos Niels' malerlærer Gye Sej. Jeg fik ansættelse hos Sigvard Bernadotte

15 og Acton Bjørn i sommerferien. Det var selvfølgelig min far, der også ordnede det. På et tidligt tidspunkt havde min far fået en aftale med Georg Jensen, at de ville betale mig 250 kr. om måneden for en sølvtøjstegning. Så slap han for hele tiden at skulle betale mine regninger. Han havde lovet at betale min uddannelse. Det var en virkelig god ordning, selvom de hos Georg Jensen smed alle tegninger ud uden at se på dem. Da jeg senere fik Poul Kjærholm til at hjælpe mig, er de gået glip af gode sager. Nå, hos Acton Bjørn blev jeg sat til at tegne en cocktailvogn i stål. Jeg drøftede opgaven med min Niels, som var ingeniør, og vi foreslog, at man i stedet for stænger skulle bruge rør. Det mente Acton Bjørn vi skulle overlade til håndværkerne. Jeg svarede frækt, at når de skulle have 2 kr. i timen, og jeg kun 1 kr. var det vel bedre at jeg fandt på det. Acton Bjørn blev rasende og fyrede mig på stedet og smed mig på porten. Det blev jeg selvfølgelig ked af og gik grædende gennem Nyhavn. Her mødte jeg Anders Nyvig, en af Fingerplanens folk. Han fik så ondt af mig, at han på stedet ansatte mig i samfærdselskommissionen, hvor han var chef. Det blev begyndelsen til mit byplanliv. Anders kunne ikke rigtig finde på noget, som jeg kunne lave, så han udlånte mig til byudviklingsudvalget, hvor Niels og jeg fik et fint samvær med Sven Allan Jensen, som var blevet chef for kontoret efter Peter og hans kone Bodil. Vi var der ofte også om aftenen, og så en dag hen på året skaffede Sven Allan os et lille rækkehus i Carlsro i Rødovre Kommune. Der flyttede vi ind ved juletid og mødte hurtigt Hanne og Poul Kj ærholm, som også var flyttet dertil fra Ballonparken.Ved siden af os boede Erik og Birthe Hyldstrup med deres to drenge Lars og Niels. Drengene kom tit hos og hjalp Niels med at bygge skibsmodeller. Det startede vores nære venskab og vi købte et hus sammen i Sverige.

16 Hovedskolens 2. klasse Jeg ville gerne løse en byplanopgave, og det ville Johannes Exner og Leif Johansen også, så vi henvendte os til Steen Ejler Rasmussen, som accepterede os som hans elever. Vi blev enige om en boligbebyggelse på Rungstedslunds arealer. Steen Ejler var meget betaget af Karen Blixen, så han syntes det ville være en passende opgave. En dag var jeg på rekognoscering i parken ved Rungstedlund sammen med Steen Ejler. Han fortalte betaget om hendes smukke øjne og håbede, vi ville møde hende. Så heldige var vi nu ikke. Jeg var da også en ivrig læser af hendes bøger. Vi lavede forskellige planer blandt andet med 3-etagers boligblokke langs Strandvejen. Steen Ejlers reaktion var "hvorfor vil I bygge 3-etagers?". Så det nedgjorde det forslag. "Fru

17 Andersen, De må aldrig komme om torsdagen, hvor jeg skal have forelæsning, så er jeg som en brølende løve" en ejendommelig beskrivelse af denne lille mand. Til sidst endte vi med lav tæt bebyggelse i bikubemønster ved Steen Ejlers skole syd for stationen. Vi arbejdede til sidst i døgndrift hos Exners for at blive færdig inden afleveringen. Niels lavede model af bebyggelsesplanen, og vi fik gennemtegnet projektet, selvom en flaske maling væltede og trillede ned af den store farvelagte plan. Da fik vi et hysterisk anfald og grinede over skaden, som udeblev, da malerbøtten landede på gulvet uden at farven blev spildt. Studietur til Rom Dagen efter afleveringen rejste Niels og jeg til Rom med tog. Forberedelserne blev små, men vi nåede dog det hele, selvom familierne kom for at "hjælpe os med at pakke". Vi havde ikke sovet de sidste par døgn, så vi var enormt trætte og sov som sten i toget. Det var ikke alene arkitekter, men også malere og billedhuggere, der var med på turen, samt et utal af lærere under ledelse af professor Mogens Kock. Vi boede i et studenterhus ved Peterskirken. Exners og Niels og jeg fik værelse sammen. Om formiddagen målte vi Ponte Fabricio op. Den blev smuk med akvarel farver. Om eftermiddagen tog lærerne os med til seværdighederne. Vi var i Peters-kirken med pastor Schindler som leder. Vi gik ture på Via Appia og nød den italienske mad og vin. Vi var i Rom i 14 dage, og så var det frit for de studerende at tage ud på egen hånd i Italien, bare vi kom med toget 14 dage senere. Niels og jeg vidste ikke rigtig, hvad vi ville, så jeg fik bind for øjnene og pegede på et Italienskort. Det blev Levanto. Vi kunne se, byen lå ved Middelhavet, og at der var

18

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 TEMA: RUM & ARKITEKTUR Tidsånden har sat sig igennem i byplanlægningen Fremtidens boligudtryk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Femaguno Da far var dreng

Femaguno Da far var dreng Henning "Da jeg gik i 5. klasse, og havde gymnastik, skulle vi spille rundbold, og det var min tur til at slå. Jeg hamrede til og ramte lidt skidt, så bolden fløj lige ud i stedet for op i luften. Bolden

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere