Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. april 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Johannes Flensted-Jensen, der havde meldt afbud. Henning Jensen mødte kl efter behandlingen af punkt 3. Birgit Jonassen forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 23. Viggo Nielsen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 26. Ulla Diderichsen og Conny Jensen forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 26. Olav Nørgaard forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 27. Aleksander Aagaard forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 30. Mødet blev hævet kl

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Gensidig orientering * Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Godkendelse af delegionsrejse til Bács-Kiskun, Ungarn Vedtagelse af internional stregi for Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til igangsætning af projekter under megassningen energi og miljø Udpegning af medlemmer til uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen VIA University College Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Tidsplan for økonomirapporterne Henstand til Økomuseum Samsø for ydelser på lån * Energi- og Miljøpulje, energimærkning samt energihandlingsplan Stus på implementering af regnskabsinstrukser og arbejdsgange * Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland Ansøgning vedrørende regional delfinansiering af stressklinik 312

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 15 Principper for iværksættelse af eksperimentel behandling Forslag til vederlagsregler for opfindelser Indgåelse af aftale med bloddonorerne Rejserapport og regnskab for studietur til Kaiser Permanente, Colorado Høringssvar vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel - 2. høringsrunde Orientering om udvidet frit sygehusvalg Orientering om arbejdet med Sundhedsplan for Region Midtjylland Orientering om stus på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts Orientering om plan for valg af fælles EPJ-system i Region Midtjylland Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 1. kvartal 2008 samt redegørelse for kontaktpersoners rolle Samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om forskningsprojekt Forslag til Psykiriplan for Region Midtjylland Omlægning af Regionspsykirien Kjellerup, Regionspsykirien Skive og Regionspsykirien Viborg som følge af Region Nordjyllands hjemtagelse af pienter Afvikling af behandlingstilbud til moder deprimerede pienter på Århus 352

4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Universitetshospital, Risskov 29 Belægningen på de sociale tilbud som Region Midtjylland driver i fjerde kvartal Høringssvar til Randers og Skive kommuner vedr. forslag om overtagelse af sociale tilbud Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Orientering om aftale om sspuljen på sundhedsområdet Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende undersøgelse af Birk som mulig placering af det nye hospital i Vestjylland * 363 *) Sagen kan i henhold til Region Midtjyllands delegeringsregler afgøres af Forretningsudvalget.

5 Gensidig orientering Sagsfremstilling Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer. Beslutning Orientering om stus vedrørende den eventuelt kommende konflikt i forbindelse med Overenskomsten 2008 Formanden orienterede om den aktuelle stus. Der er indgået aftaler med de faglige organisioner om nødberedskaber. Tidsplan for beslutning om placering af det nye hospital i Vestjylland Gruppeformændene har den 31. marts 2008 godkendt tidsplanen for beslutning om placering af det nye hospital i Vestjylland. Tidsplanen blev omdelt. Forretningsudvalget besluttede, der arrangeres en besigtigelsestur for Regionsrådet inden 3. juni Fusion af Odderbanen og Lemvigbanen Formanden orienterede om, Midttrafik har anmodet om Region Midtjyllands bemærkninger til planerne om en fusion af de to privbaner. Administrionen vurderer, en fusion vil være en fornuftig beslutning, som vil give Midttrafik og de to baner en række fordele. Sagen følges af Udvalget vedr. det regionale rutenet. Afslag på lånedispension til etablering af stråleterapienhed i Herning Region Midtjylland har den 21. december 2007 søgt sten om lånedispension til etablering af Stråleterapienheden i Herning på i alt 183,9 mio. kr. samt om en lånedispension på 10,6 mio. kr. til projektering i forbindelse med en ny sygehusstruktur. Formanden orienterede om, Velfærdsministeriet den 26. marts 2008 har meddelt Region Midtjylland afslag på ansøgning om lånedispension til etablering af Stråleterapienheden i Herning på 183,9 mio. kr. Samtidig har Region Midtjylland fået dispension til optagelse af lån på 10,6 mio. kr. til projektering i forbindelse med en ny sygehusstruktur. Johannes Flensted-Jensen og Henning Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling.

6 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Resumé Region Midtjylland har modtaget tre ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter: Den Jyske Sinfonietta fra Silkeborg søger om et tilskud til projektet "Alle tiders musik" på kr. Støtteforeningen til fremme af tekstile Håndværk søger Region Midtjylland om kr. til afholde "Nordisk Konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid" Kunstnergruppen Transit - hvorfra - hvorhen søger om et tilskud på kr. til et regionalt og internionalt samarbejds-, udviklings- og udstillingsprojekt, der skal give et bud på identitet i en globaliseret verden. Direktionen indstiller, der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til Den Jyske Sinfonietta til udviklingsprojektet "Alle tiders Musik", idet der er tale om et banebrydende projekt, der har til hensigt nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik - særlig børn og unge - og idet der er tale om et nyskabende erhvervssamarbejde og tværfaglige partnerskaber, der til Støtteforeningen til fremme af tekstile Håndværk meddeles afslag, idet "Nordisk Konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid" ikke skønnes have nogen særlig regional gennemslagskraft, og der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til kunstprojektet "Transit - hvorfra - hvorhen" under forudsætning af, finansieringen opnås som anført i ansøgningen, idet der er tale om et projekt, der både har regional og internional gennemslagskraft, ligesom der er god sammenhæng med arrangementet "Midt i Kunsten." Beslutning Forretningsudvalget indstiller, der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til Den Jyske Sinfonietta til udviklingsprojektet "Alle tiders Musik", idet der er tale om et banebrydende projekt, der har til hensigt nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik - særlig børn og unge - og idet der er tale om et nyskabende erhvervssamarbejde og tværfaglige partnerskaber,

7 276 der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til kunstprojektet "Transit - hvorfra - hvorhen" under forudsætning af, finansieringen opnås som anført i ansøgningen, idet der er tale om et projekt, der både har regional og internional gennemslagskraft, ligesom der er god sammenhæng med arrangementet "Midt i Kunsten", og der til Støtteforeningen til fremme af tekstile Håndværk bevilges kr. til afholde "Nordisk konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid". Johannes Flensted-Jensen og Henning Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Region Midtjylland har modtaget tre ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afs 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug på kulturpuljen for 2007 på kr. Før dette møde har Regionsrådet bevilget kr. Den Jyske Sinfonietta./. Den Jyske Sinfonietta i Silkeborg søger om et tilskud til projektet "Alle tiders musik." Ansøgning og kort beskrivelse af projektet vedlægges. Projektet "Alle tiders musik" fornyr den klassiske koncertform som institution ved hjælp af innovivt lys- og videodesign, ny musikdramiske former og formfusioner. Derigennem er det et banebrydende projekt, der har til hensigt nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik - særligt børn og unge. Erhvervssamarbejder og tværfaglige partnerskaber er en afgørende del af projektets nyskabende idégrundlag. "Alle tiders musik" går nye veje i udforskningen af den klassiske kulturarvs møde med nutidens kommunikionsformer. Målsætningen er gøre endeligt op med den "klassiske lejrs" hidtidige berøringsangst i forhold til dette. Projektet skal eksperimentere med en blanding af lyd, lys, rum og billede. Der blev oprindelig søgt om et tilskud på kr. Imidlertid har Kulturministeriet nu meddelt, man yder et tilskud på kr., hvorfor der er behov for et regionalt tilskud på kr., hvilket beløb der ansøges om. Administrionen vurderer, projektet kan bidrage til synliggøre, der i Region Midtjylland finder en udvikling sted i samarbejdet mellem kultur og erhverv. Projektet er nyskabende i den forstand, det desuden vil udvikle den klassiske koncertform med den hensigt nå en bredere del af befolkningen. Administrionen anbefaler, der ydes et regionalt tilskud på kr. Nordisk konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid./. Støtteforeningen til fremme af tekstile håndværk søger Region Midtjylland om kr. til afholde "Nordisk Konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid. Konferencen har til formål synliggøre et kommende center for tekstile håndværk i Skals. Det er desuden et formål styrke det nordiske samarbejde og på sigt et samarbejde med de baltiske lande samt arbejde med fremtidsvisioner. Ansøgning af 29. januar 2008 vedlægges.

8 277 Administrionen vurderer, etablering af et center for tekstile håndværk vil være fagligt relevant og være med til bringe Region Midtjylland på landkortet. Det skønnes imidlertid, konferencen ikke vil have nogen særlig regional gennemslagskraft. Kunstprojektet Transit - hvorfra - hvorhen./. Projektet Transit er et samarbejde mellem syv af de midtjyske kunstnere, der sammen med udenlandske kunstnere vil give et bud på identitet i den globaliserede verden i form af husaltre. Ansøgning af 18. januar 2008 med bilag af 8. februar 2008 vedlægges. Projektet består af tre dele: 1) Hver af kunstnerne samarbejder med en udenlandsk kollega om et husalter. 2) Et interaktivt og et digitalt rum, hvor et internionalt publikum kan deltage med deres bud på et husalter. 3) Vandreudstillinger med resulterne af samarbejdet søges vist 10 steder i regionen og i fire europæiske lande. Projektet har et samlet budget på kr. Heraf ansøges Region Midtjylland om kr., Århus Festuge om kr., Kunststyrelsen kr., Kulturudviklingspuljen kr. og prive midler kr. Remisen i Brande, der har meget erfaring fra internionale samarbejder, står for administrionen af projektet. Projektet er optaget i Århus Festuge, og der er etableret et samarbejde med den kinesiske kunstner Ma Yanhong, som sidste år udstillede på Louisiana. Administrionen anbefaler, der ydes et regionalt tilskud på kr. under forudsætning af, finansieringen opnås som anført, idet der er tale om et projekt med både regional og internional gennemslagskraft, ligesom der også er god sammenhæng med arrangementet "Midt i Kunsten".

9 Godkendelse af delegionsrejse til Bács-Kiskun, Ungarn Resumé Region Midtjylland har modtaget invition fra Bács-Kiskun i Ungarn til deltagelse i udstilling og drøftelse af samarbejde i dagene april Det indstilles, Region Midtjylland deltager i udstillingen april, og i forbindelse hermed drøfter mulighederne for forts samarbejde med Bács-Kiskun, hvilket vil være tæt forbundet med samarbejdet med Det danske Kulturinstitut i Kecskemét. Direktionen indstiller, delegionsrejsen til Bács-Kiskun april 2008 godkendes. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen og Henning Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Region Midtjylland har modtaget Invition fra president Gabor Bányai fra Bács-Kiskun i Ungarn til deltagelse i en udstilling af malerier af en af Ungarns kendteste malere fra det 19. århundrede, Mihály Munkácsy, i dagene 17. til 20. april Invitionen rummer samtidig mulighed for drøfte samarbejdet med Bács-Kiskun, hvilket vil være tæt forbundet med samarbejdet med Det danske Kulturinstitut i Kecskemét. Regionsrådet skal i henhold til beslutning på Forberedelsesudvalgets møde den 17. maj 2006 godkende påtænkte studieture og delegionsrejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for rejsen til godkendelse. Regionsrådet besluttede på sit møde den 10. januar 2007, samarbejdet med Bács- Kiskun skal videreføres, og der har i perioden været kontakt med myndighederne i Bács- Kiskun samt Det danske Kulturinstitut. I efteråret 2007 var det 15 år siden, Det danske Kulturinstitut blev etableret i forbindelse med etableringen af samarbejdet mellem Viborg Amt og Bács-Kiskun. Begivenheden blev markeret ved et arrangement i Kecskemét, hvor en repræsentant fra Region Midtjyllands kontor i Ungarn (DBO) repræsenterede Region Midtjylland. Region Midtjylland markerede begivenheden ved en plancheudstilling i forhallen til regionsrådssalen i december 2007 og januar 2008 i samarbejde med Dansk-Ungarsk Venskabsforening og Det danske Kulturinstitut. Der er endnu ikke underskrevet en samarbejdsaftale med Bács-Kiskun, da den eksisterende samarbejdsaftale med Det danske Kulturinstitut udløber med udgangen af 2008, og der er endnu ikke truffet aftale om, hvorledes samarbejdet eventuelt kan videreføres

10 279 og i hvilket omfang. Det foreslås derfor, et medlem af Regionsrådet og en repræsentant fra administrionen repræsenterer Region Midtjylland ved udstillingen, og i forbindelse hermed drøfter mulighederne for et forts samarbejde med myndighederne i Bács-Kiskun. Rejsen påtænkes gennemført 17. til 19. april 2008 og forventes ville koste ca kr.

11 Vedtagelse af internional stregi for Region Midtjylland Resumé Udvalget vedrørende Region Midtjyllands internionale aktiviteter har behandlet et udkast til internional stregi for Region Midtjylland, som herefter i december 2007 og januar 2008 har været i høring hos Vækstforum og kommunerne i Region Midtjylland. De modtagne høringssvar er efter drøftelse i Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi indarbejdet i det foreliggende forslag, som udvalget anbefaler, Regionsrådet vedtager. Direktionen indstiller, forslag til internional stregi for Region Midtjylland vedtages. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Et udkast til i nternional stregi for Region Midtjylland har været drøftet i Udvalget vedrørende internionale aktiviteter på udvalgets møde den 4. december Forslaget har herefter i december 2007 og januar 2008 været i høring hos Vækstforum og kommunerne i Region Midtjylland med henblik på eventuelle bemærkninger. Vækstforum har på sit møde den 29. januar 2008 taget stregiforsalget til efterretning, og der er modtaget høringssvar fra Århus Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing- Skjern Kommune, Holstebro Kommune og Randers Kommune. Århus Kommune finder stregien i fin overensstemmelse med Århus Kommunes internionale stregi, hvor stærke internionale relioner ses som redskab til sikre udvikling i Århus Kommune som virksomhed og som bysamfund. Århus Kommune nævner de samarbejdsaftaler, som er videreført fra amterne og anser det for vigtigt, resulterne af samarbejdet løbende evalueres og synliggøres for kommunerne og Vækstforum for sikre, samarbejdsaftalerne bliver bredt forankret i regionen. Man påpeger samtidig, dette også kan klarlægge, om den efterspurgte service bedst ydes af de etablerede kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina eller af prive rådgivere. Århus Kommune er især opmærksom på de muligheder, det fælles samarbejde i Shanghai kan skabe.

12 281 Århus Kommune foreslår endvidere, mulighederne for et tættere samarbejde med Hamborg-regionen undersøges og peger især på muligheder på områderne energi og kultur. I det reviderede udkast er det indskrevet, samarbejdet med internionale samarbejdsregioner styres af samarbejdsaftaler og årlige handlingsplaner, og samarbejdet med de internionale kontorer reguleres af resultkontrakter, som evalueres årligt og afrapporteres til Regionsrådet og Vækstforum. Det er efter anbefaling fra Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi indskrevet, samarbejde med Hamborg-regionen bør undersøges på linje med East of England og Västra Götaland. Herning Kommune fokuserer især på samarbejdet med kommunerne på EU-området gennem Midtjyllands EU-kontor og foreslår i medfør af dette samarbejde, punkt 4 under formålet med det internionale arbejde omformuleres, således formuleringen: " sikre Region Midtjylland og kommunerne politisk indflydelse i organisioner, som arbejder med regionale problemstillinger på europæisk niveau" indskrives, og der i den stregiske referenceramme tilføjes kommunale politikker i den kasse, som rummer det regionale/interregionale perspektiv. Herning Kommune finder endvidere, der i forhold til Midtjyllands EU-kontor - i lighed med Europe Direct-projektet - også koordineres med Enterprise Europe Network, som i Region Midtjylland findes på tre lokaliteter: Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Håndværksrådet Internional i Viborg og AgroBusiness Park i Foulum. Administrionen bemærker, Region Midtjyllands internionale stregi først og fremmest bør ses som Region Midtjyllands egen stregi, hvorfor stregiforslaget synliggør de indssområder, Region Midtjylland som organision fokuserer på, og forslaget er således også udtryk for den interessevaretagelse, regionen har mulighed for udføre - også i forhold til internionale organisioner. Den indflydelse, regionen kan opnå i internionale organisioner, som f.eks. Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR), er således primært fokuseret på regional interessevaretagelse, og Region Midtjylland er ikke repræsenteret i internionale organisioner, som varetager lokale/kommunale interesser. Men i det omfang lokale/kommunale problemstillinger kan rejses, kan Region Midtjylland være talerør for disse. Samarbejdet med de lokale erhvervsaktører er allerede en væsentlig del af samarbejdet om Midtjyllands EU-kontor, som ikke har et egentligt hjemmeappar, men er baseret på samarbejde med kommunerne og lokale erhvervsaktører, og der er allerede etableret kontakt til de nævnte aktører. Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om Region Midtjyllands ønske om understøtte den regionale udvikling gennem internionalt samarbejde, men finder ikke, stregien understøtter dette. Ringkøbing-Skjern Kommune mener, stregien ikke i høj nok grad prioriterer samarbejdet med eksterne parter - herunder kommunerne. Samarbejdet og midlerne bør kanaliseres over til stregiske projektsamarbejder om udvikle indsserne i erhvervsstregien og den regionale udviklingsplan. Ringkøbing-Skjern kommune ser hellere, Region Midtjylland fokuserer på ad hoc samarbejdspartnere end på videreføre venskabssamarbejder, som tiden efter kommunens vurdering er løbet fra. Der bør fokuseres på konkrete samarbejdsprojekter, som f.eks. benytte internionalt projektsamarbejde til videreudvikle nionalparkområderne Mols Bjerge og Skjern Å.

13 282 Administrionen bemærker, samarbejdet med eksterne parter - herunder kommunerne nu er synliggjort i stregien, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det er ikke administrionens vurdering, udviklingen af indssområderne i Vækstforums erhvervsstregi og den regionale udviklingsplan er fraværende i stregien. Indssområderne er nu fremhævet yderligere i afsnittet "Rammer for det internionale arbejde." Administrionen ser ikke stregien som et 'enten-eller' - dvs. enten overførte samarbejdsaftaler eller nye ad hoc samarbejder - men snarere som et 'både-og', hvor Region Midtjylland dels overfører nogle perspektivrige samarbejder med nogle af de nye EUlande og Kina, men også fokuserer på nye samarbejdsregioner og nye samarbejdsformer, hvor venskabsregioner er afløst af samarbejdsregioner. Det er administrionens vurdering, stregien rummer nogle af de muligheder, som Ringkøbing-Skjern Kommune efterlyser. Samtidig vil Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi inden udgangen af 2008 aflevere en betænkning vedrørende en globaliseringsstregi for Region Midtjylland, som må formodes få et bredere sigte. Holstebro Kommune er enig i Region Midtjyllands fokusering på internionale forhold og relioner og påpeger, kommunerne har overtaget mange opgaver fra de tidligere amter, og dette har givet ny fokus for kommunerne, f.eks. vedrørende plan- og miljømæssige forhold for Nordsøen, som er væsentlige for kommunen. Randers Kommune har behandlet udkastet til stregi på byrådsmøde og har ingen bemærkninger til indholdet, men finder stregien indeholder gode rammer for et internionalt stregiarbejde og giver et godt grundlag for den fremtidige internionale indss. På baggrund af høringssvarene er de anførte ændringer indføjet i forslaget til internional stregi../. Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi har på sit møde den 4. marts 2008 behandlet det reviderede forslag. Udvalget fandt, stregien udgør en god plform for det internionale arbejde i Region Midtjylland. Udvalget drøftede endvidere de indkomne høringssvar, som udvalget fandt både saglige og konstruktive, og man bifaldt de justeringer, disse har medført i det reviderede forslag til stregi, idet udvalget samtidig foreslog enkelte ændringer, der er indarbejdet i teksten. Udvalget anbefaler herefter, Regionsrådet vedtager vedlagte forslag til internional stregi for Region Midtjylland.

14 Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til igangsætning af projekter under megassningen energi og miljø Resumé Vækstforum har på sit møde den 25. marts 2008 besluttet indstille til Regionsrådet bevilge midler til igangsætte fem projekter under megassningen energi og miljø. I første omgang igangsættes projekternes fase 1, hvor formålet blandt andet er afdække erhvervspotentialer, udvikle forretningsidéer og inddrage relevante aktører. I projekterne får regionale og danske virksomheder mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter i stor skala og i en synlig sammenhæng, lige som projekterne har stregisk betydning i forhold til øge produktion af vedvarende energi, forbedre udnyttelsen af el fra vindkraft og høste en række afledte miljøeffekter. Projektet vedr. Nurvidenskabernes Hus har endvidere til formål øge interessen for nurvidenskab og forbedre rekrutteringen til uddannelsessystemet. Aktiviteterne har et samlet udviklingsbudget på kr. Tilskuddet fra Region Midtjylland anvendes til projektudvikling og ekstern konsulentbistand. Direktionen indstiller, indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservionen til udmøntning af megassningen energi og miljø, bevilges kr. i 2008 til Brædstrup Fjernvarme til projektet "Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem, kr. i 2008 til Nurvidenskabernes hus til formidlingsaktiviteter, kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet "Energioptimeret svømmebad, kr. der i 2008 til Agro Tech til projektet "Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer," og kr. i 2008 til Agro Tech til projektet "Produktion af energi ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer". Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum, reservere en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megassning

15 284 inden for energi og miljø, idet beløbet udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum. Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 indstille til Regionsrådet, der bevilges tilskud på kr. til igangsætning af fem projekter under megassningen på energi- og miljøområdet. Projekterne giver en række regionale og danske virksomheder mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter i stor skala og i en synlig sammenhæng. Projekterne har desuden stregisk betydning i forhold til øge produktion af vedvarende energi, forbedre udnyttelsen af el fra vindkraft og høste en række afledte miljøeffekter. Projektet vedr. Nurvidenskabernes Hus har endvidere til formål øge interessen for nurvidenskab og forbedre rekrutteringen til uddannelsessystemet. I første omgang igangsættes projekternes fase 1, hvor formålet blandt andet er afdække erhvervspotentialer, udvikle forretningsidéer og inddrage relevante aktører. Aktiviteterne har et samlet udviklingsbudget på kr. Tilskuddet fra Region Midtjylland anvendes til projektudvikling og ekstern konsulentbistand. Vækstforum har i forbindelse med igangsætningen af megassningen neds et Råd for Energi- og Miljøteknologi, som blandt andet skal give anbefalinger til Vækstforum vedrørende igangsætning af konkrete projekter. Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen til rådet Rådet har på sit møde den 25. januar 2008 behandlet 21 projektidéer. En oversigt over projektidéerne vedlægges. Rådet har udvalgt fem projekter, hvor Vækstforum efterfølgende har besluttet indstille, der bevilges midler til igangsætte fase 1. Det drejer sig om følgende projekter: Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Nurvidenskabernes hus Energioptimeret svømmebad Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer 1. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ansøger: Brædstrup Fjernvarme i samarbejde med PlanEnergi og Rambøll. Solarcap/Arcon, Danfoss og Advansor har givet tilsagn om deltage i projektets udviklingsfase. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Projektet tager udgangspunkt i Horsens Kommunes planer om etablere et større boligområde i Brædstrup, kaldet Ring SøPark. Brædstrup by varmeforsynes i dag af Brædstrup Fjernvarme, som er et af de få værker i Danmark, der har et større centralt placeret solvarmeanlæg. Horsens Kommune vil i samarbejde med Brædstrup Fjernvarme arbejde for etablere en bæredygtig energiforsyning af det nye boligområde. Energiforsyningen i Brædstrup skal nytænkes og demonstrere, hvorledes der kan etableres et effektivt kollektivt energisystem, der kan håndtere store mængder svingende energiproduktion fra vedvarende energikilder som sol og vindkraft. I første omgang igangsættes projektets udviklingsfase, hvor formålet er - i samarbejde med konsulenter og virksomheder - udarbejde en plan for udformningen af energisystemet. Anlægs-

16 285 omkostningerne til hovedprojektets første fase løber op i mio. kr., hvor man vil forsyne ca. 300 boliger. Det er kommunes plan, der på længere sigt skal etableres boliger i området. Projektets udviklingsperspektiver Fjernvarmen forsyner 60 % af de danske husstande og er den væsentligste årsag til, det danske energisystem hører til blandt de mest energieffektive i verden. Dansk fjernvarmeteknologi eksporteres til en række lande, herunder bl.a. Kina. Projektets formål er demonstrere, hvorledes fjernvarmen omkostningseffektivt kan sikre integrion af stigende mængder vedvarende energi i energisystemet. Med projektet vil en række regionale og danske virksomheder få muligheden for videreudvikle og demonstrere deres produkter i et effektivt kollektivt energisystem med en stor andel af vedvarende energi. Der vil efterfølgende være gode muligheder for teknologioverførsel til andre fjernvarmeprojekter herhjemme og i udlandet. 2. Nurvidenskabernes hus Ansøger: Fonden Nurvidenskabernes Hus, med inddragelse af Danfoss Varmepumper (KH Nordtherm a/s), Dantherm, Grundfos, HS Hansen, Lauritz Knudsen, Window Master og ISIS Krinebjerg. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Den erhvervsdrivende fond Nurvidenskabernes Hus opfører frem mod juni 2009 bygningen Nurvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Anlægsbyggeriet forventes beløbe sig til 54 mio. kr., som bl.a. finansieres med støtte fra lokale kommuner, Realdania Fonden og Poul Due Jensens Fond. Nurvidenskabernes Hus har en række formål, herunder bl.a. styrke lærernes kompetencer i de nurvidenskabelige fag og gøre børn og unge bevidste om- og interesserede i nurvidenskab. Huset vil bl.a. indeholde udstillinger, auditorium, labororium, værksteder, studierum mm. Husets energiforsyning skal baseres på flere forskellige energiteknologier og være synlig for husets brugere og gæster. Teknikrum og tekniske installioner skal således være en synlig og aktiv del af oplevelsen af bygningen og af dens historie. Der skal i denne forbindelse udvikles et visualiseringsværktøj, som kan synliggøre husets tekniske funktionalitet. Visualiseringsværktøjet udvikles i samarbejde med konsulenter og virksomheder. Projektets udviklingsperspektiver Projektet rummer en række muligheder for afprøve teknologier med relevans for energiforsyningen i bygninger i fremtiden. Projektets særlige perspektiv ligger dog i muligheden for afdække de energiteknologiske muligheder for undervisere studerende og den almindelige offentlighed. Formålet er øge interessen for nurvidenskab og forbedre rekrutteringen til uddannelsessystemet. 3. Energioptimeret svømmebad Projektansøger: Egmonthøjskolen, med inddragelse af Teknologisk Institut, Dantherm Air Handling A/S, Solarcap/Arcon, Jysk Svømmebadsteknik, Grundfos, Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk AMBA og KK-Elektronic. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet

17 286 Egmont Højskolen startede i februar 2008 projekteringsfasen for et nybyggeri, der bl.a. indeholder en nyt handicapvenligt svømmebassin baseret på indpumpet havvand fra havet nær Hou. Den samlede anlægsudgift beløber sig til 112,8 mio. kr., som er finansieret af en række offentlige og prive fonde mm. Demonstrionsprojektet på Egmonthøjskolen skal vise, hvordan man med fordel kan kombinere en række teknologier i byggeriet af et nyt svømmebad. Det drejer sig om bl.a. varmepumper, ventilion, solvarme, solceller, vandbehandling, pumper og styring. Det er et mål for projektet dokumentere den opnåede energireduktion, og opnå så lave driftsudgifter til opvarmning som muligt. Projektet skal desuden undersøge, om om overskudsel med fordel kan anvendes til opvarmning af svømmebadet i perioder med overskudsel fra vindkraft. Dette vil ske i projektets udviklingsfase med inddragelse af det lokale fjernvarmeværk. Projektets udviklingsperspektiver Idéen med opvarme havvand i et indendørs svømmebad er ny i dansk sammenhæng, og projektet rummer gode muligheder for kombinere en række energiteknologier på en ny måde. Dertil kommer, projektet rummer en række spændende styringsmæssige aspekter, både i forhold til den interne styring af opvarmningen af det indkomne havvand, samt i forhold til samspillet med det lokale el- og fjernvarmenet. Erfaringerne fra demonstrionsprojektet vil kunne overføres til andre svømmehaller i Danmark og i udlandet. De deltagende virksomheder får mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter i en synlig sammenhæng, som giver gode muligheder for systemeksport. Det erhvervsmæssige potentiale underbygges af, Egmont Højskolen er en internional højskole med mange udenlandske besøgende. 4. Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer Ansøger: AgroTech i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning - Landscenteret, Aarhus Universitet - DJF, Nur & Landbrug, Viborg Kommune, LandboMidtØst, Planenergi m.fl. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er demonstrere i stor skala, hvordan biomasse fra engarealer kan anvendelse til produktion af bioenergi og gødning til økologisk planteproduktion. Målet er afhøste plantebiomassen (primært græs) fra ha engareal i Nørreådalen (mellem Viborg og Randers), omsætte det til biogas og anvende restproduktet til økologisk gødning. Økologiske landbrug er i dag afhængige af importere husdyrgødning fra konventionelle landbrug. Sidegevinsten er, der fjernes betydelige mængder næringsstoffer fra engene, og der af hensyn til landskabs- og nurpleje sker en afhøstning af vegetionen. I første omgang igangsættes projektets fase 1, hvor formålet er dokumentere forretningsidéen og tilvejebringe et beslutningsgrundlag, sikre afsætning af biomassen og sikre inddragelse af alle relevante aktører, f.eks. lodsejere, biogasproducenter, nur og miljøinteresser, virksomheder m.fl. Mulighederne for supplere med andre former fra biomasse (f.eks. kløvergræs og efterafgrøder) fra økologiske landbrug vil ligeledes blive undersøgt. Hovedprojektet, som igangsættes efterfølgende, har et forventet budget på 28 mio. kr.

18 287 Projektets udviklingsperspektiver Projektet er det første af sin art og rummer udvikling af en ny forretningsidé, hvor en række aktører i hele energikæden samarbejder om udnytte engarealer til energiformål. Arealer som har en meget lav alterniv produktionsmæssig værdi, og hvor der kan opnås betydelige miljøeffekter. Projektet giver virksomheder, der producerer høstudstyr, biogas- og gødningsteknologi m.m. mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter. Udvikling af nye økologiske gødningsprodukter er endvidere et væsentligt bidrag til udviklingen af den økologiske fødevaresektor. Der vil være gode muligheder for "system eksport" både i Danmark og til udlandet. Projektet har endvidere stregisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på miljøområdet. 5. Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer Ansøger: Agro Tech i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Vestjysk Landboforening, Aarhus Universitet DJF, Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er demonstrere i stor skala, hvordan der på en miljø- og landskabsmæssig bæredygtig måde kan produceres pileflis til energisektoren. Med de kommende handlingsplaner på vandmiljøområdet forventes der være landbrugsarealer, som ikke længere hensigtsmæssigt kan dyrkes med etårige afgrøder. Pil er en flerårig afgrøde, som har et stort energiudbytte og som samtidig effektivt reducerer næringsstofudvaskningen. Målet er, der i projektet etableres ha energipil i oplandet til Ringkøbing og Nissum fjorde fordelt på mange lodsejere. Pilen etableres ikke i selve ådalene men på særligt miljøfølsomme arealer i oplandene. I første omgang igangsættes projektets fase 1, hvor formålet er, i samarbejde med kommunerne, udpege relevante arealer, tilvejebringe et beslutningsgrundlag, sikre afsætning af energipil og sikre inddragelse af alle relevante aktører, herunder lodsejere, kraftvarmeværker, nur og miljøinteresser, virksomheder m.fl. Hovedprojektet, som igangsættes efterfølgende, har et forventet budget på 20 mio. kr. Projektets udviklingsperspektiver Projektet er det første af sin art og rummer udvikling af et nyt forretningskoncept, hvor en række aktører i hele energikæden samarbejder om udnytte de mest miljøfølsomme landbrugsarealer til energiproduktion. Arealer som har en lav alterniv produktionsmæssig værdi, og hvor der kan opnås betydelige miljøeffekter. Projektet giver entreprenører (plantning, vedligehold, høst, lagring m.m.) og fremstillingsvirksomheder mulighed for videreudvikle og demonstrere metoder, udstyr m.m. i praksis. Der vil være gode muligheder for "system eksport" både i Danmark og til udlandet. Projektet har samtidig stregisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på miljøområdet.

19 288 Budget og finansiering (kr.) Projekt Tilskud fra Region Midtjylland Egenfinansiering Samlet budget Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Nurvidenskabernes hus Energioptimeret svømmebad Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer I alt Regionsrådet har reserveret 23 mio. kr. til udmøntning af megassningen indenfor energi og miljø. Der er tidligere bevilget 8,7 mio. kr. fra reservionen.

20 Udpegning af medlemmer til uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen VIA University College Resumé Professionshøjskolen VIA University College har anmodet Region Midtjylland om udpege medlemmer til en række uddannelsesudvalg. Regionsrådet har bemyndiget direktionen til udpege medlemmer af faglige udvalg. VIA University College anmoder om, der udpeges politiske repræsentanter til to udvalg. Direktionen indstiller, formanden bemyndiges til godkende en indstilling fra gruppeformændene om udpegning af et medlem af uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser ved VIA University College, og formanden bemyndiges til aftale udpegningen af medlemmer til uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed ved VIA University College med Region Nordjylland og Region Syddanmark, og til såfremt Region Midtjyllands skal udpege en politisk repræsentant til udvalget - godkende en indstilling fra gruppeformændene om udpegning af et medlem af udvalget. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 1. juni 2007 forslag til Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Loven betyder, alle professionsbacheloruddannelser for eksempel til lærer, diplomingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, jordemoder m.m. er samlet i nye professionshøjskoler pr. 1. januar Professionshøjskolen VIA University College er en fusion mellem fem centre for videregående uddannelser, som er beliggende i Region Midtjylland. De fem centre er Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU), CVU vita, Vitus Bering Danmark, CVU Midt- Vest og CVUalpha. VIA's professionsbacheloruddannelser er placeret inden for tre højskoler: Pædagogisk-socialfaglig Højskole, Sundhedsfaglig Højskole og Teknisk-Merkantil Højskole, inden for hvilke VIA udbyder en række uddannelser. Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen til bestyrelsen for VIA University College.

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere