Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. april 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Johannes Flensted-Jensen, der havde meldt afbud. Henning Jensen mødte kl efter behandlingen af punkt 3. Birgit Jonassen forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 23. Viggo Nielsen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 26. Ulla Diderichsen og Conny Jensen forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 26. Olav Nørgaard forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 27. Aleksander Aagaard forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 30. Mødet blev hævet kl

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Gensidig orientering * Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Godkendelse af delegionsrejse til Bács-Kiskun, Ungarn Vedtagelse af internional stregi for Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til igangsætning af projekter under megassningen energi og miljø Udpegning af medlemmer til uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen VIA University College Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Tidsplan for økonomirapporterne Henstand til Økomuseum Samsø for ydelser på lån * Energi- og Miljøpulje, energimærkning samt energihandlingsplan Stus på implementering af regnskabsinstrukser og arbejdsgange * Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland Ansøgning vedrørende regional delfinansiering af stressklinik 312

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 15 Principper for iværksættelse af eksperimentel behandling Forslag til vederlagsregler for opfindelser Indgåelse af aftale med bloddonorerne Rejserapport og regnskab for studietur til Kaiser Permanente, Colorado Høringssvar vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel - 2. høringsrunde Orientering om udvidet frit sygehusvalg Orientering om arbejdet med Sundhedsplan for Region Midtjylland Orientering om stus på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts Orientering om plan for valg af fælles EPJ-system i Region Midtjylland Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 1. kvartal 2008 samt redegørelse for kontaktpersoners rolle Samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om forskningsprojekt Forslag til Psykiriplan for Region Midtjylland Omlægning af Regionspsykirien Kjellerup, Regionspsykirien Skive og Regionspsykirien Viborg som følge af Region Nordjyllands hjemtagelse af pienter Afvikling af behandlingstilbud til moder deprimerede pienter på Århus 352

4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Universitetshospital, Risskov 29 Belægningen på de sociale tilbud som Region Midtjylland driver i fjerde kvartal Høringssvar til Randers og Skive kommuner vedr. forslag om overtagelse af sociale tilbud Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Orientering om aftale om sspuljen på sundhedsområdet Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende undersøgelse af Birk som mulig placering af det nye hospital i Vestjylland * 363 *) Sagen kan i henhold til Region Midtjyllands delegeringsregler afgøres af Forretningsudvalget.

5 Gensidig orientering Sagsfremstilling Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer. Beslutning Orientering om stus vedrørende den eventuelt kommende konflikt i forbindelse med Overenskomsten 2008 Formanden orienterede om den aktuelle stus. Der er indgået aftaler med de faglige organisioner om nødberedskaber. Tidsplan for beslutning om placering af det nye hospital i Vestjylland Gruppeformændene har den 31. marts 2008 godkendt tidsplanen for beslutning om placering af det nye hospital i Vestjylland. Tidsplanen blev omdelt. Forretningsudvalget besluttede, der arrangeres en besigtigelsestur for Regionsrådet inden 3. juni Fusion af Odderbanen og Lemvigbanen Formanden orienterede om, Midttrafik har anmodet om Region Midtjyllands bemærkninger til planerne om en fusion af de to privbaner. Administrionen vurderer, en fusion vil være en fornuftig beslutning, som vil give Midttrafik og de to baner en række fordele. Sagen følges af Udvalget vedr. det regionale rutenet. Afslag på lånedispension til etablering af stråleterapienhed i Herning Region Midtjylland har den 21. december 2007 søgt sten om lånedispension til etablering af Stråleterapienheden i Herning på i alt 183,9 mio. kr. samt om en lånedispension på 10,6 mio. kr. til projektering i forbindelse med en ny sygehusstruktur. Formanden orienterede om, Velfærdsministeriet den 26. marts 2008 har meddelt Region Midtjylland afslag på ansøgning om lånedispension til etablering af Stråleterapienheden i Herning på 183,9 mio. kr. Samtidig har Region Midtjylland fået dispension til optagelse af lån på 10,6 mio. kr. til projektering i forbindelse med en ny sygehusstruktur. Johannes Flensted-Jensen og Henning Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling.

6 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Resumé Region Midtjylland har modtaget tre ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter: Den Jyske Sinfonietta fra Silkeborg søger om et tilskud til projektet "Alle tiders musik" på kr. Støtteforeningen til fremme af tekstile Håndværk søger Region Midtjylland om kr. til afholde "Nordisk Konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid" Kunstnergruppen Transit - hvorfra - hvorhen søger om et tilskud på kr. til et regionalt og internionalt samarbejds-, udviklings- og udstillingsprojekt, der skal give et bud på identitet i en globaliseret verden. Direktionen indstiller, der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til Den Jyske Sinfonietta til udviklingsprojektet "Alle tiders Musik", idet der er tale om et banebrydende projekt, der har til hensigt nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik - særlig børn og unge - og idet der er tale om et nyskabende erhvervssamarbejde og tværfaglige partnerskaber, der til Støtteforeningen til fremme af tekstile Håndværk meddeles afslag, idet "Nordisk Konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid" ikke skønnes have nogen særlig regional gennemslagskraft, og der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til kunstprojektet "Transit - hvorfra - hvorhen" under forudsætning af, finansieringen opnås som anført i ansøgningen, idet der er tale om et projekt, der både har regional og internional gennemslagskraft, ligesom der er god sammenhæng med arrangementet "Midt i Kunsten." Beslutning Forretningsudvalget indstiller, der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til Den Jyske Sinfonietta til udviklingsprojektet "Alle tiders Musik", idet der er tale om et banebrydende projekt, der har til hensigt nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik - særlig børn og unge - og idet der er tale om et nyskabende erhvervssamarbejde og tværfaglige partnerskaber,

7 276 der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges kr. til kunstprojektet "Transit - hvorfra - hvorhen" under forudsætning af, finansieringen opnås som anført i ansøgningen, idet der er tale om et projekt, der både har regional og internional gennemslagskraft, ligesom der er god sammenhæng med arrangementet "Midt i Kunsten", og der til Støtteforeningen til fremme af tekstile Håndværk bevilges kr. til afholde "Nordisk konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid". Johannes Flensted-Jensen og Henning Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Region Midtjylland har modtaget tre ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afs 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug på kulturpuljen for 2007 på kr. Før dette møde har Regionsrådet bevilget kr. Den Jyske Sinfonietta./. Den Jyske Sinfonietta i Silkeborg søger om et tilskud til projektet "Alle tiders musik." Ansøgning og kort beskrivelse af projektet vedlægges. Projektet "Alle tiders musik" fornyr den klassiske koncertform som institution ved hjælp af innovivt lys- og videodesign, ny musikdramiske former og formfusioner. Derigennem er det et banebrydende projekt, der har til hensigt nå en bredere del af befolkningen med klassisk musik - særligt børn og unge. Erhvervssamarbejder og tværfaglige partnerskaber er en afgørende del af projektets nyskabende idégrundlag. "Alle tiders musik" går nye veje i udforskningen af den klassiske kulturarvs møde med nutidens kommunikionsformer. Målsætningen er gøre endeligt op med den "klassiske lejrs" hidtidige berøringsangst i forhold til dette. Projektet skal eksperimentere med en blanding af lyd, lys, rum og billede. Der blev oprindelig søgt om et tilskud på kr. Imidlertid har Kulturministeriet nu meddelt, man yder et tilskud på kr., hvorfor der er behov for et regionalt tilskud på kr., hvilket beløb der ansøges om. Administrionen vurderer, projektet kan bidrage til synliggøre, der i Region Midtjylland finder en udvikling sted i samarbejdet mellem kultur og erhverv. Projektet er nyskabende i den forstand, det desuden vil udvikle den klassiske koncertform med den hensigt nå en bredere del af befolkningen. Administrionen anbefaler, der ydes et regionalt tilskud på kr. Nordisk konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid./. Støtteforeningen til fremme af tekstile håndværk søger Region Midtjylland om kr. til afholde "Nordisk Konference om tekstile håndværk i nutid og fremtid. Konferencen har til formål synliggøre et kommende center for tekstile håndværk i Skals. Det er desuden et formål styrke det nordiske samarbejde og på sigt et samarbejde med de baltiske lande samt arbejde med fremtidsvisioner. Ansøgning af 29. januar 2008 vedlægges.

8 277 Administrionen vurderer, etablering af et center for tekstile håndværk vil være fagligt relevant og være med til bringe Region Midtjylland på landkortet. Det skønnes imidlertid, konferencen ikke vil have nogen særlig regional gennemslagskraft. Kunstprojektet Transit - hvorfra - hvorhen./. Projektet Transit er et samarbejde mellem syv af de midtjyske kunstnere, der sammen med udenlandske kunstnere vil give et bud på identitet i den globaliserede verden i form af husaltre. Ansøgning af 18. januar 2008 med bilag af 8. februar 2008 vedlægges. Projektet består af tre dele: 1) Hver af kunstnerne samarbejder med en udenlandsk kollega om et husalter. 2) Et interaktivt og et digitalt rum, hvor et internionalt publikum kan deltage med deres bud på et husalter. 3) Vandreudstillinger med resulterne af samarbejdet søges vist 10 steder i regionen og i fire europæiske lande. Projektet har et samlet budget på kr. Heraf ansøges Region Midtjylland om kr., Århus Festuge om kr., Kunststyrelsen kr., Kulturudviklingspuljen kr. og prive midler kr. Remisen i Brande, der har meget erfaring fra internionale samarbejder, står for administrionen af projektet. Projektet er optaget i Århus Festuge, og der er etableret et samarbejde med den kinesiske kunstner Ma Yanhong, som sidste år udstillede på Louisiana. Administrionen anbefaler, der ydes et regionalt tilskud på kr. under forudsætning af, finansieringen opnås som anført, idet der er tale om et projekt med både regional og internional gennemslagskraft, ligesom der også er god sammenhæng med arrangementet "Midt i Kunsten".

9 Godkendelse af delegionsrejse til Bács-Kiskun, Ungarn Resumé Region Midtjylland har modtaget invition fra Bács-Kiskun i Ungarn til deltagelse i udstilling og drøftelse af samarbejde i dagene april Det indstilles, Region Midtjylland deltager i udstillingen april, og i forbindelse hermed drøfter mulighederne for forts samarbejde med Bács-Kiskun, hvilket vil være tæt forbundet med samarbejdet med Det danske Kulturinstitut i Kecskemét. Direktionen indstiller, delegionsrejsen til Bács-Kiskun april 2008 godkendes. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen og Henning Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Region Midtjylland har modtaget Invition fra president Gabor Bányai fra Bács-Kiskun i Ungarn til deltagelse i en udstilling af malerier af en af Ungarns kendteste malere fra det 19. århundrede, Mihály Munkácsy, i dagene 17. til 20. april Invitionen rummer samtidig mulighed for drøfte samarbejdet med Bács-Kiskun, hvilket vil være tæt forbundet med samarbejdet med Det danske Kulturinstitut i Kecskemét. Regionsrådet skal i henhold til beslutning på Forberedelsesudvalgets møde den 17. maj 2006 godkende påtænkte studieture og delegionsrejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for rejsen til godkendelse. Regionsrådet besluttede på sit møde den 10. januar 2007, samarbejdet med Bács- Kiskun skal videreføres, og der har i perioden været kontakt med myndighederne i Bács- Kiskun samt Det danske Kulturinstitut. I efteråret 2007 var det 15 år siden, Det danske Kulturinstitut blev etableret i forbindelse med etableringen af samarbejdet mellem Viborg Amt og Bács-Kiskun. Begivenheden blev markeret ved et arrangement i Kecskemét, hvor en repræsentant fra Region Midtjyllands kontor i Ungarn (DBO) repræsenterede Region Midtjylland. Region Midtjylland markerede begivenheden ved en plancheudstilling i forhallen til regionsrådssalen i december 2007 og januar 2008 i samarbejde med Dansk-Ungarsk Venskabsforening og Det danske Kulturinstitut. Der er endnu ikke underskrevet en samarbejdsaftale med Bács-Kiskun, da den eksisterende samarbejdsaftale med Det danske Kulturinstitut udløber med udgangen af 2008, og der er endnu ikke truffet aftale om, hvorledes samarbejdet eventuelt kan videreføres

10 279 og i hvilket omfang. Det foreslås derfor, et medlem af Regionsrådet og en repræsentant fra administrionen repræsenterer Region Midtjylland ved udstillingen, og i forbindelse hermed drøfter mulighederne for et forts samarbejde med myndighederne i Bács-Kiskun. Rejsen påtænkes gennemført 17. til 19. april 2008 og forventes ville koste ca kr.

11 Vedtagelse af internional stregi for Region Midtjylland Resumé Udvalget vedrørende Region Midtjyllands internionale aktiviteter har behandlet et udkast til internional stregi for Region Midtjylland, som herefter i december 2007 og januar 2008 har været i høring hos Vækstforum og kommunerne i Region Midtjylland. De modtagne høringssvar er efter drøftelse i Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi indarbejdet i det foreliggende forslag, som udvalget anbefaler, Regionsrådet vedtager. Direktionen indstiller, forslag til internional stregi for Region Midtjylland vedtages. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Et udkast til i nternional stregi for Region Midtjylland har været drøftet i Udvalget vedrørende internionale aktiviteter på udvalgets møde den 4. december Forslaget har herefter i december 2007 og januar 2008 været i høring hos Vækstforum og kommunerne i Region Midtjylland med henblik på eventuelle bemærkninger. Vækstforum har på sit møde den 29. januar 2008 taget stregiforsalget til efterretning, og der er modtaget høringssvar fra Århus Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing- Skjern Kommune, Holstebro Kommune og Randers Kommune. Århus Kommune finder stregien i fin overensstemmelse med Århus Kommunes internionale stregi, hvor stærke internionale relioner ses som redskab til sikre udvikling i Århus Kommune som virksomhed og som bysamfund. Århus Kommune nævner de samarbejdsaftaler, som er videreført fra amterne og anser det for vigtigt, resulterne af samarbejdet løbende evalueres og synliggøres for kommunerne og Vækstforum for sikre, samarbejdsaftalerne bliver bredt forankret i regionen. Man påpeger samtidig, dette også kan klarlægge, om den efterspurgte service bedst ydes af de etablerede kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina eller af prive rådgivere. Århus Kommune er især opmærksom på de muligheder, det fælles samarbejde i Shanghai kan skabe.

12 281 Århus Kommune foreslår endvidere, mulighederne for et tættere samarbejde med Hamborg-regionen undersøges og peger især på muligheder på områderne energi og kultur. I det reviderede udkast er det indskrevet, samarbejdet med internionale samarbejdsregioner styres af samarbejdsaftaler og årlige handlingsplaner, og samarbejdet med de internionale kontorer reguleres af resultkontrakter, som evalueres årligt og afrapporteres til Regionsrådet og Vækstforum. Det er efter anbefaling fra Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi indskrevet, samarbejde med Hamborg-regionen bør undersøges på linje med East of England og Västra Götaland. Herning Kommune fokuserer især på samarbejdet med kommunerne på EU-området gennem Midtjyllands EU-kontor og foreslår i medfør af dette samarbejde, punkt 4 under formålet med det internionale arbejde omformuleres, således formuleringen: " sikre Region Midtjylland og kommunerne politisk indflydelse i organisioner, som arbejder med regionale problemstillinger på europæisk niveau" indskrives, og der i den stregiske referenceramme tilføjes kommunale politikker i den kasse, som rummer det regionale/interregionale perspektiv. Herning Kommune finder endvidere, der i forhold til Midtjyllands EU-kontor - i lighed med Europe Direct-projektet - også koordineres med Enterprise Europe Network, som i Region Midtjylland findes på tre lokaliteter: Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Håndværksrådet Internional i Viborg og AgroBusiness Park i Foulum. Administrionen bemærker, Region Midtjyllands internionale stregi først og fremmest bør ses som Region Midtjyllands egen stregi, hvorfor stregiforslaget synliggør de indssområder, Region Midtjylland som organision fokuserer på, og forslaget er således også udtryk for den interessevaretagelse, regionen har mulighed for udføre - også i forhold til internionale organisioner. Den indflydelse, regionen kan opnå i internionale organisioner, som f.eks. Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR), er således primært fokuseret på regional interessevaretagelse, og Region Midtjylland er ikke repræsenteret i internionale organisioner, som varetager lokale/kommunale interesser. Men i det omfang lokale/kommunale problemstillinger kan rejses, kan Region Midtjylland være talerør for disse. Samarbejdet med de lokale erhvervsaktører er allerede en væsentlig del af samarbejdet om Midtjyllands EU-kontor, som ikke har et egentligt hjemmeappar, men er baseret på samarbejde med kommunerne og lokale erhvervsaktører, og der er allerede etableret kontakt til de nævnte aktører. Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om Region Midtjyllands ønske om understøtte den regionale udvikling gennem internionalt samarbejde, men finder ikke, stregien understøtter dette. Ringkøbing-Skjern Kommune mener, stregien ikke i høj nok grad prioriterer samarbejdet med eksterne parter - herunder kommunerne. Samarbejdet og midlerne bør kanaliseres over til stregiske projektsamarbejder om udvikle indsserne i erhvervsstregien og den regionale udviklingsplan. Ringkøbing-Skjern kommune ser hellere, Region Midtjylland fokuserer på ad hoc samarbejdspartnere end på videreføre venskabssamarbejder, som tiden efter kommunens vurdering er løbet fra. Der bør fokuseres på konkrete samarbejdsprojekter, som f.eks. benytte internionalt projektsamarbejde til videreudvikle nionalparkområderne Mols Bjerge og Skjern Å.

13 282 Administrionen bemærker, samarbejdet med eksterne parter - herunder kommunerne nu er synliggjort i stregien, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det er ikke administrionens vurdering, udviklingen af indssområderne i Vækstforums erhvervsstregi og den regionale udviklingsplan er fraværende i stregien. Indssområderne er nu fremhævet yderligere i afsnittet "Rammer for det internionale arbejde." Administrionen ser ikke stregien som et 'enten-eller' - dvs. enten overførte samarbejdsaftaler eller nye ad hoc samarbejder - men snarere som et 'både-og', hvor Region Midtjylland dels overfører nogle perspektivrige samarbejder med nogle af de nye EUlande og Kina, men også fokuserer på nye samarbejdsregioner og nye samarbejdsformer, hvor venskabsregioner er afløst af samarbejdsregioner. Det er administrionens vurdering, stregien rummer nogle af de muligheder, som Ringkøbing-Skjern Kommune efterlyser. Samtidig vil Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi inden udgangen af 2008 aflevere en betænkning vedrørende en globaliseringsstregi for Region Midtjylland, som må formodes få et bredere sigte. Holstebro Kommune er enig i Region Midtjyllands fokusering på internionale forhold og relioner og påpeger, kommunerne har overtaget mange opgaver fra de tidligere amter, og dette har givet ny fokus for kommunerne, f.eks. vedrørende plan- og miljømæssige forhold for Nordsøen, som er væsentlige for kommunen. Randers Kommune har behandlet udkastet til stregi på byrådsmøde og har ingen bemærkninger til indholdet, men finder stregien indeholder gode rammer for et internionalt stregiarbejde og giver et godt grundlag for den fremtidige internionale indss. På baggrund af høringssvarene er de anførte ændringer indføjet i forslaget til internional stregi../. Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi har på sit møde den 4. marts 2008 behandlet det reviderede forslag. Udvalget fandt, stregien udgør en god plform for det internionale arbejde i Region Midtjylland. Udvalget drøftede endvidere de indkomne høringssvar, som udvalget fandt både saglige og konstruktive, og man bifaldt de justeringer, disse har medført i det reviderede forslag til stregi, idet udvalget samtidig foreslog enkelte ændringer, der er indarbejdet i teksten. Udvalget anbefaler herefter, Regionsrådet vedtager vedlagte forslag til internional stregi for Region Midtjylland.

14 Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til igangsætning af projekter under megassningen energi og miljø Resumé Vækstforum har på sit møde den 25. marts 2008 besluttet indstille til Regionsrådet bevilge midler til igangsætte fem projekter under megassningen energi og miljø. I første omgang igangsættes projekternes fase 1, hvor formålet blandt andet er afdække erhvervspotentialer, udvikle forretningsidéer og inddrage relevante aktører. I projekterne får regionale og danske virksomheder mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter i stor skala og i en synlig sammenhæng, lige som projekterne har stregisk betydning i forhold til øge produktion af vedvarende energi, forbedre udnyttelsen af el fra vindkraft og høste en række afledte miljøeffekter. Projektet vedr. Nurvidenskabernes Hus har endvidere til formål øge interessen for nurvidenskab og forbedre rekrutteringen til uddannelsessystemet. Aktiviteterne har et samlet udviklingsbudget på kr. Tilskuddet fra Region Midtjylland anvendes til projektudvikling og ekstern konsulentbistand. Direktionen indstiller, indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservionen til udmøntning af megassningen energi og miljø, bevilges kr. i 2008 til Brædstrup Fjernvarme til projektet "Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem, kr. i 2008 til Nurvidenskabernes hus til formidlingsaktiviteter, kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet "Energioptimeret svømmebad, kr. der i 2008 til Agro Tech til projektet "Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer," og kr. i 2008 til Agro Tech til projektet "Produktion af energi ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer". Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum, reservere en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megassning

15 284 inden for energi og miljø, idet beløbet udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum. Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 indstille til Regionsrådet, der bevilges tilskud på kr. til igangsætning af fem projekter under megassningen på energi- og miljøområdet. Projekterne giver en række regionale og danske virksomheder mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter i stor skala og i en synlig sammenhæng. Projekterne har desuden stregisk betydning i forhold til øge produktion af vedvarende energi, forbedre udnyttelsen af el fra vindkraft og høste en række afledte miljøeffekter. Projektet vedr. Nurvidenskabernes Hus har endvidere til formål øge interessen for nurvidenskab og forbedre rekrutteringen til uddannelsessystemet. I første omgang igangsættes projekternes fase 1, hvor formålet blandt andet er afdække erhvervspotentialer, udvikle forretningsidéer og inddrage relevante aktører. Aktiviteterne har et samlet udviklingsbudget på kr. Tilskuddet fra Region Midtjylland anvendes til projektudvikling og ekstern konsulentbistand. Vækstforum har i forbindelse med igangsætningen af megassningen neds et Råd for Energi- og Miljøteknologi, som blandt andet skal give anbefalinger til Vækstforum vedrørende igangsætning af konkrete projekter. Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen til rådet Rådet har på sit møde den 25. januar 2008 behandlet 21 projektidéer. En oversigt over projektidéerne vedlægges. Rådet har udvalgt fem projekter, hvor Vækstforum efterfølgende har besluttet indstille, der bevilges midler til igangsætte fase 1. Det drejer sig om følgende projekter: Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Nurvidenskabernes hus Energioptimeret svømmebad Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer 1. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ansøger: Brædstrup Fjernvarme i samarbejde med PlanEnergi og Rambøll. Solarcap/Arcon, Danfoss og Advansor har givet tilsagn om deltage i projektets udviklingsfase. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Projektet tager udgangspunkt i Horsens Kommunes planer om etablere et større boligområde i Brædstrup, kaldet Ring SøPark. Brædstrup by varmeforsynes i dag af Brædstrup Fjernvarme, som er et af de få værker i Danmark, der har et større centralt placeret solvarmeanlæg. Horsens Kommune vil i samarbejde med Brædstrup Fjernvarme arbejde for etablere en bæredygtig energiforsyning af det nye boligområde. Energiforsyningen i Brædstrup skal nytænkes og demonstrere, hvorledes der kan etableres et effektivt kollektivt energisystem, der kan håndtere store mængder svingende energiproduktion fra vedvarende energikilder som sol og vindkraft. I første omgang igangsættes projektets udviklingsfase, hvor formålet er - i samarbejde med konsulenter og virksomheder - udarbejde en plan for udformningen af energisystemet. Anlægs-

16 285 omkostningerne til hovedprojektets første fase løber op i mio. kr., hvor man vil forsyne ca. 300 boliger. Det er kommunes plan, der på længere sigt skal etableres boliger i området. Projektets udviklingsperspektiver Fjernvarmen forsyner 60 % af de danske husstande og er den væsentligste årsag til, det danske energisystem hører til blandt de mest energieffektive i verden. Dansk fjernvarmeteknologi eksporteres til en række lande, herunder bl.a. Kina. Projektets formål er demonstrere, hvorledes fjernvarmen omkostningseffektivt kan sikre integrion af stigende mængder vedvarende energi i energisystemet. Med projektet vil en række regionale og danske virksomheder få muligheden for videreudvikle og demonstrere deres produkter i et effektivt kollektivt energisystem med en stor andel af vedvarende energi. Der vil efterfølgende være gode muligheder for teknologioverførsel til andre fjernvarmeprojekter herhjemme og i udlandet. 2. Nurvidenskabernes hus Ansøger: Fonden Nurvidenskabernes Hus, med inddragelse af Danfoss Varmepumper (KH Nordtherm a/s), Dantherm, Grundfos, HS Hansen, Lauritz Knudsen, Window Master og ISIS Krinebjerg. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Den erhvervsdrivende fond Nurvidenskabernes Hus opfører frem mod juni 2009 bygningen Nurvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Anlægsbyggeriet forventes beløbe sig til 54 mio. kr., som bl.a. finansieres med støtte fra lokale kommuner, Realdania Fonden og Poul Due Jensens Fond. Nurvidenskabernes Hus har en række formål, herunder bl.a. styrke lærernes kompetencer i de nurvidenskabelige fag og gøre børn og unge bevidste om- og interesserede i nurvidenskab. Huset vil bl.a. indeholde udstillinger, auditorium, labororium, værksteder, studierum mm. Husets energiforsyning skal baseres på flere forskellige energiteknologier og være synlig for husets brugere og gæster. Teknikrum og tekniske installioner skal således være en synlig og aktiv del af oplevelsen af bygningen og af dens historie. Der skal i denne forbindelse udvikles et visualiseringsværktøj, som kan synliggøre husets tekniske funktionalitet. Visualiseringsværktøjet udvikles i samarbejde med konsulenter og virksomheder. Projektets udviklingsperspektiver Projektet rummer en række muligheder for afprøve teknologier med relevans for energiforsyningen i bygninger i fremtiden. Projektets særlige perspektiv ligger dog i muligheden for afdække de energiteknologiske muligheder for undervisere studerende og den almindelige offentlighed. Formålet er øge interessen for nurvidenskab og forbedre rekrutteringen til uddannelsessystemet. 3. Energioptimeret svømmebad Projektansøger: Egmonthøjskolen, med inddragelse af Teknologisk Institut, Dantherm Air Handling A/S, Solarcap/Arcon, Jysk Svømmebadsteknik, Grundfos, Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk AMBA og KK-Elektronic. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet

17 286 Egmont Højskolen startede i februar 2008 projekteringsfasen for et nybyggeri, der bl.a. indeholder en nyt handicapvenligt svømmebassin baseret på indpumpet havvand fra havet nær Hou. Den samlede anlægsudgift beløber sig til 112,8 mio. kr., som er finansieret af en række offentlige og prive fonde mm. Demonstrionsprojektet på Egmonthøjskolen skal vise, hvordan man med fordel kan kombinere en række teknologier i byggeriet af et nyt svømmebad. Det drejer sig om bl.a. varmepumper, ventilion, solvarme, solceller, vandbehandling, pumper og styring. Det er et mål for projektet dokumentere den opnåede energireduktion, og opnå så lave driftsudgifter til opvarmning som muligt. Projektet skal desuden undersøge, om om overskudsel med fordel kan anvendes til opvarmning af svømmebadet i perioder med overskudsel fra vindkraft. Dette vil ske i projektets udviklingsfase med inddragelse af det lokale fjernvarmeværk. Projektets udviklingsperspektiver Idéen med opvarme havvand i et indendørs svømmebad er ny i dansk sammenhæng, og projektet rummer gode muligheder for kombinere en række energiteknologier på en ny måde. Dertil kommer, projektet rummer en række spændende styringsmæssige aspekter, både i forhold til den interne styring af opvarmningen af det indkomne havvand, samt i forhold til samspillet med det lokale el- og fjernvarmenet. Erfaringerne fra demonstrionsprojektet vil kunne overføres til andre svømmehaller i Danmark og i udlandet. De deltagende virksomheder får mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter i en synlig sammenhæng, som giver gode muligheder for systemeksport. Det erhvervsmæssige potentiale underbygges af, Egmont Højskolen er en internional højskole med mange udenlandske besøgende. 4. Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer Ansøger: AgroTech i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning - Landscenteret, Aarhus Universitet - DJF, Nur & Landbrug, Viborg Kommune, LandboMidtØst, Planenergi m.fl. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er demonstrere i stor skala, hvordan biomasse fra engarealer kan anvendelse til produktion af bioenergi og gødning til økologisk planteproduktion. Målet er afhøste plantebiomassen (primært græs) fra ha engareal i Nørreådalen (mellem Viborg og Randers), omsætte det til biogas og anvende restproduktet til økologisk gødning. Økologiske landbrug er i dag afhængige af importere husdyrgødning fra konventionelle landbrug. Sidegevinsten er, der fjernes betydelige mængder næringsstoffer fra engene, og der af hensyn til landskabs- og nurpleje sker en afhøstning af vegetionen. I første omgang igangsættes projektets fase 1, hvor formålet er dokumentere forretningsidéen og tilvejebringe et beslutningsgrundlag, sikre afsætning af biomassen og sikre inddragelse af alle relevante aktører, f.eks. lodsejere, biogasproducenter, nur og miljøinteresser, virksomheder m.fl. Mulighederne for supplere med andre former fra biomasse (f.eks. kløvergræs og efterafgrøder) fra økologiske landbrug vil ligeledes blive undersøgt. Hovedprojektet, som igangsættes efterfølgende, har et forventet budget på 28 mio. kr.

18 287 Projektets udviklingsperspektiver Projektet er det første af sin art og rummer udvikling af en ny forretningsidé, hvor en række aktører i hele energikæden samarbejder om udnytte engarealer til energiformål. Arealer som har en meget lav alterniv produktionsmæssig værdi, og hvor der kan opnås betydelige miljøeffekter. Projektet giver virksomheder, der producerer høstudstyr, biogas- og gødningsteknologi m.m. mulighed for videreudvikle og demonstrere deres produkter. Udvikling af nye økologiske gødningsprodukter er endvidere et væsentligt bidrag til udviklingen af den økologiske fødevaresektor. Der vil være gode muligheder for "system eksport" både i Danmark og til udlandet. Projektet har endvidere stregisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på miljøområdet. 5. Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer Ansøger: Agro Tech i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Vestjysk Landboforening, Aarhus Universitet DJF, Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune. Ansøgningen vedlægges. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er demonstrere i stor skala, hvordan der på en miljø- og landskabsmæssig bæredygtig måde kan produceres pileflis til energisektoren. Med de kommende handlingsplaner på vandmiljøområdet forventes der være landbrugsarealer, som ikke længere hensigtsmæssigt kan dyrkes med etårige afgrøder. Pil er en flerårig afgrøde, som har et stort energiudbytte og som samtidig effektivt reducerer næringsstofudvaskningen. Målet er, der i projektet etableres ha energipil i oplandet til Ringkøbing og Nissum fjorde fordelt på mange lodsejere. Pilen etableres ikke i selve ådalene men på særligt miljøfølsomme arealer i oplandene. I første omgang igangsættes projektets fase 1, hvor formålet er, i samarbejde med kommunerne, udpege relevante arealer, tilvejebringe et beslutningsgrundlag, sikre afsætning af energipil og sikre inddragelse af alle relevante aktører, herunder lodsejere, kraftvarmeværker, nur og miljøinteresser, virksomheder m.fl. Hovedprojektet, som igangsættes efterfølgende, har et forventet budget på 20 mio. kr. Projektets udviklingsperspektiver Projektet er det første af sin art og rummer udvikling af et nyt forretningskoncept, hvor en række aktører i hele energikæden samarbejder om udnytte de mest miljøfølsomme landbrugsarealer til energiproduktion. Arealer som har en lav alterniv produktionsmæssig værdi, og hvor der kan opnås betydelige miljøeffekter. Projektet giver entreprenører (plantning, vedligehold, høst, lagring m.m.) og fremstillingsvirksomheder mulighed for videreudvikle og demonstrere metoder, udstyr m.m. i praksis. Der vil være gode muligheder for "system eksport" både i Danmark og til udlandet. Projektet har samtidig stregisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på miljøområdet.

19 288 Budget og finansiering (kr.) Projekt Tilskud fra Region Midtjylland Egenfinansiering Samlet budget Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Nurvidenskabernes hus Energioptimeret svømmebad Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer I alt Regionsrådet har reserveret 23 mio. kr. til udmøntning af megassningen indenfor energi og miljø. Der er tidligere bevilget 8,7 mio. kr. fra reservionen.

20 Udpegning af medlemmer til uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen VIA University College Resumé Professionshøjskolen VIA University College har anmodet Region Midtjylland om udpege medlemmer til en række uddannelsesudvalg. Regionsrådet har bemyndiget direktionen til udpege medlemmer af faglige udvalg. VIA University College anmoder om, der udpeges politiske repræsentanter til to udvalg. Direktionen indstiller, formanden bemyndiges til godkende en indstilling fra gruppeformændene om udpegning af et medlem af uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser ved VIA University College, og formanden bemyndiges til aftale udpegningen af medlemmer til uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed ved VIA University College med Region Nordjylland og Region Syddanmark, og til såfremt Region Midtjyllands skal udpege en politisk repræsentant til udvalget - godkende en indstilling fra gruppeformændene om udpegning af et medlem af udvalget. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 1. juni 2007 forslag til Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Loven betyder, alle professionsbacheloruddannelser for eksempel til lærer, diplomingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, jordemoder m.m. er samlet i nye professionshøjskoler pr. 1. januar Professionshøjskolen VIA University College er en fusion mellem fem centre for videregående uddannelser, som er beliggende i Region Midtjylland. De fem centre er Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU), CVU vita, Vitus Bering Danmark, CVU Midt- Vest og CVUalpha. VIA's professionsbacheloruddannelser er placeret inden for tre højskoler: Pædagogisk-socialfaglig Højskole, Sundhedsfaglig Højskole og Teknisk-Merkantil Højskole, inden for hvilke VIA udbyder en række uddannelser. Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen til bestyrelsen for VIA University College.

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen 1 Resultat: 1. Aktiv vindmølleplanlægning Vi når vores mål med 750 møller og tre gange så meget el vindkraft som i dag. Hvad gør vi: Kommuner angiver lokale

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

REFERAT. VIA University College

REFERAT. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere