DEMOKRATISK DANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOKRATISK DANNELSE"

Transkript

1 VISION NR./ÅRG. 02/2011 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring TEMA: DEMOKRATISK DANNELSE???? Læs også: Fremtidens venstrefløj. VISION har interviewet Chantal Mouffe om fremtidens venstrefløj. Centrumvenstre skal stoppe med at se dem selv som centrumvenstre. De bør genfinde en venstreorienteret identitet og acceptere at politik skal behandles som en agonistisk kamp. Valgkamp. Socialdemokraterne sikrede sig nøglen til statsministeriet gennem en helt særlig strategi inspireret af Obama. Græsrødderne er igen moderne. Mediestøtte. Medieverdenen modtager hvert år en støtte på 6,4 mia. kr. Det er en uddateret støtte, mener Journalist Kurt Strand, der i stedet foreslår oprettelsen af en fond, der skal støtte undersøgende journalistik.

2 2 VISION LEDER TYPE Fremtidens Danmark er rundt om hjørnet Endelig! Efter mere end 3500 dages fantasiløs ørkenvandring under VKO s politiske ledelse, er det langt om længe blevet tid til at nye kræfter får lov til at lede et hårdtprøvet og kriseramt Danmark videre. Vi tager afsked med en formørket og uhellig alliance af liberalistisk-nationalistisk borgerlige magthavere, for at give plads til en centrum-venstre alliance, der ikke tidligere har stået med magten. Det er tid til en ny begyndelse. Af Maria Bøegh-Lervang, Kristian Weise og Jens Jonatan Steen, hhv. ansv. redaktør, direktør og analysechef i Cevea Rød blok har vundet magten i en svær tid, hvor vi netop har brug for store politiske kvantespring og grundlæggende forandringer af vores samfund. En tid, hvor vi sætter rekord i stigende ulighed, hvor flere udstødes fra arbejdsmarkedet, hvor velfærden styres med mistillid og hvor den folkelige deltagelse underløbes. Netop disse udfordringer må være pejlemærkerne for en ny regerings projekt. Derfor skal den kommende regering skal måle sin succes over de næste fire år på, om den har skabt mere lighed, stærkere social fremgang og en reel udvidelse af demokratiets rammer. Uligheden skal reduceres Uligheden er steget betydeligt siden midten af 90 erne. Og den er på alle måder røget i vejret siden systemskiftet i Dengang havde Danmark således den mindste ulighed i Vesteuropa. Nu er vi kun 6. bedst. Det betyder, at vi er det land, der har haft den næsthøjeste vækst i uligheden de sidste ti år. Og det er ikke bare abstrakte tal. Den stigende ulighed er nemlig ikke kun en realitet, fordi de rige er blevet rigere. Nej, det er også fordi de fattige er blevet fattigere og fordi flere fastholdes i fattigdom eller blandt lavindkomstgrupperne. Andelen af fattige, der undslipper fattigdom, er således faldet markant siden Den danske underklasse har dermed fået over nye medlemmer i perioden. Klassekampen er så langt fra forbi. Det første skridt i opgøret med uligheden handler om at stoppe udhuling af de sociale ydelser, som har bidraget til at fastholde stadig flere danskere i decideret fattigdom. Vi må således kunne forvente en snarlig afsked med introduktionsydelse, starthjælp, kontanthjælpsloft og 450-timersreglen. Derudover bør vi også indlede diskussionen om de forgyldte boligejer.. Udviklingen i boligværdier er det enkeltområde, som alene har skabt størst ulighed de sidste 10 år. Så diskussionen kan ikke forties for evigt. En gradvis ophævelse af den fastfrosne ejendomsværdibeskatning Grundlæggende må den nye røde regering have som målsætning, at få halveret antallet af børn, der vokser op i fattigdom, og fåstoppet den hastigt stigende indkomstulighed. Opgør med Parkerings-Danmark- Mere end danskere i den arbejdsdygtige alder står udenfor det danske arbejdsmarked. De er parkeret på passive forsørgelse. Det kunne end ikke ti års højkonjunktur og et periodevist overophedet arbejdsmarked rette op på. Alt for mange, der ikke umiddelbart forekommer arbejdsdygtige, bliver efterladt i et system, som ikke længere tager udgangspunkt i, at alle gerne vil og, under de rette forudsætninger, kan arbejde. Det bliver en klar udfordring for det nye flertal at sikre, at færre danskere er parkeret på passive ydelser om ti år. Et stærkt social sikkerhedsnet skal ikke holde folk udenfor beskæftigelse, men netop sørge for, at de hurtigt kommer tilbage i den, hvis de skulle miste deres job. Her skal vi have den mulighedsgivende stat i spil. For at få folk tilbage på arbejdsmarkedet må der ske væsentlige investeringer i civilsamfundets sociale beskæftigelsesprojekter. Samarbejdet mellem private og offentlige aktører på beskæftigelsesområdet skal øges, der skal ske et uddannelsesmæssigt kompetenceløft til alle langtidsledige, og der skal indføres langt flere sociale klausuler om etablering af skånejobs og fleksjobs i forbindelse med offentlige udbud. Ny økonomi Vi får dog ikke bugt med uligheden og udstødelsen fra arbejdsmarkedet med mindre vi får en ny økonomi. Ulighed hænger således tæt sammen med den økonomiske udvikling, og ses sågar som den grundlæggende årsag til finanskrisen. I 2007 var den i krisens arnested, USA, på sit højeste niveau siden 1929, året hvor den store depression brød ud. Vi lever i en casino-verden, hvor finansmarkederne sætter dagsorden og deres spillere bestemmer alt for meget. Vores liv dikteres mere af Wall Street end af politikerne på Christiansborg. Vi har brug for en ny økonomi. Den skal udvikles, så Danmark igen ligger forrest i den globale konkurrence. Der hvor produktiviteten er højest og der skabes de gode job, som vi ønsker at have her i landet. For at gøre det skal der tages kvantespring i den økonomiske udvikling. Teknologianvendelse, forskning og udvikling skal spille en endnu større i produktionen. Der skal satses og investeres meget mere i at øge Danmarks produktivitet, som desværre hænger i dynget. Gradvis forbedring af rammevilkår så som virksomhedernes regler og danskernes generelle uddannelsesniveau, der er den politik der er blevet fulgt i de seneste årtier, er ikke længere tilstrækkelig. Der må føres en aktiv og mere strategisk vækstpolitik. Den skal indeholde en omlægning af erhvervspolitikken, øgede midler til forskning og innovation, samt en ny, større koordinering af alle de områder, der påvirker hvad vi kan leve af i Danmark. En politik, der understøtter udviklingen af særlige sektorer og spidskompetencer, som sætter den virkelige økonomi før finansspekulation, og giver virkelige jobs til den almindelige dansker. Danskerne skal deltage Alt dette giver dog ikke mening, hvis ikke danskerne i højere grad er med. Med i udviklingen og beslutningerne. DeltagerDanmark er derfor en sidste helt afgørende drøm, som en ny regering må arbejde for at realisere. Et Danmark hvor demokratiet lever og næres af, at et væld af foreninger, bevægelser og frivillige understøtter og udvikler det. Det nye politiske flertal skal gøre endeligt op med den gammeldags og betonsocialistiske opfattelse af, at en større stat altid er af det gode. Vi har brug for større plads til og bedre understøttelse af vores organisationsliv, som på nogen områder ikke mindst fagbevægelsen har været under angreb de senere år. Vi har brug for at understøtte, at den enkelte tager et større ansvar for sig og sine i lokalsamfundet. Det skal være lettere at engagere sig og tage ansvar. Demokratiet udvikles dog ikke, hvis ikke det også udvides. Den repræsentative model, hvor der kun stemmes hver fjerde år eller lidt oftere, er ikke tilstrækkelig. Der må eksperimenteres med modeller, hvor medborgerne inddrages mere aktivt. Det kunne f.eks. være brugerne af sygehuse eller lignende, der inddrages direkte i udviklingen af den konkrete velfærd. Samtidig har vi også brug for udvidelse af det døende repræsentative demokrati. Udviklingen er de senere år gået i hvad man kan kalde meritokratisk retning, hvor de veluddannede eliter har grebet magten. Men vi har brug for, at flere stemmer bliver hørt. Vi kan ikke leve med at færre indvandrere og færre arbejdere bliver repræsenteret på Christiansborg. Demokratiet er for dyrebart til at blive overladt til akademikere alene. Omdrejningspunktet for denne udgivelse af VISION er netop det folkelige potentiale i borgernes inddragelse og civilsamfundets udvidelse. Folkeoplysning har til alle tider udgjort det redskab, som kan modgå det stigende gab mellem a- og b-hold, som vi oplever i Danmark i disse år. Det handler om, at vi skal turde stille krav til danskerne. Og det handler om at få alle med om det så gælder opgøret med Parkeringsdanmark eller sikre at ny-danskere sikres gode sprogkundskaber og derved integreres i det danske samfund. Folkeoplysning og derved aktiv deltagelse og stillingtagen er vigtige elementer til at sikre fællesskabet. Og det skal vi holde fast i. En ny begyndelse Udfordringerne for den nye regering er altså mange. Afgørende for dem alle sammen er, at det nye S-SF-R-Ø flertal viser sig som en forandringsvillig og handlekraftig koalition, der skaber de politiske kvantespring, som betyder, at de personer, der stemte rødt ved valget den 15. september, ikke kommer til at fortryde det. Vi ønsker den nye regering god arbejdslyst og ser frem til at se, hvilket samfund og hvilke værdier, regeringen efterstræber for Danmark! VISION takker AOF for støtte til dette numme. Cevea takker EU-nævnet for støtte til dette nummer af VISION. VISION PÅ NETTET Følg med og deltag i debatten om fattigdom i Danmark og hvad vi skal gøre for at bekæmpe den på vores fanside på Facebook. Søg på "Tidsskriftet VISION" Indeks Leder: Fremtidens Danmark er rundt om hjørnet Vi har brug for en ny venstrefløjspopulisme! Læs interviewet med Chantal Mouffe, der mener, at venstrefløjen har brug for mere populisme, fjendebilleder og en demokratisk radikalisering. Til kamp mod Gud, Allah og Marx Ordentlig løn, boliger og indflydelse er omdrejningspunktet i en nu ny alliance i UK bestående af religiøse institutioner, fagforeninger, borgergrupper og universiteter - London Citizens. 08 Nøglen der åbner statsministeriet Med inspiration fra Obama har en række partier genopdaget deres græsrod op til folketingsalget. Læs om et af venstrefløjens værktøjer, der var afgørende for at vinde 28 valget TÆNKETANK. Cevea har vokseværk er det år Cevea relanceres. Læs interviewet med Ceveas nye direktør Kristian Weise om hans drømme for fremtidens Cevea og fremtidens Danmark. Statsløse og statsborgerskab - problemet er større! Læs hvilke tiltag den nye regering skal foretage for at sikre statsløse deres rettigheder. Cevea har vokseværk Cevea vokser. Læs interview med Ceveas nye direktør om hans drømme til fremtidens samfund og fremtidens Cevea. TEMA Demokratisk dannelse. Læs temaintro og indeks på side ???? VÆKST. Hvad skal Danmark leve af i fremtiden. Næsten hver anden dansker er beskæftiget i industrien og en fjerdedel af Danmarks BNP kommer fra sektoren. Hjemlig industriproduktion er derfor afgørende for Danmarks vækst. Lad pengene følge (kvalitets)journalistikken Læs journalist Kurt Strands kritik af mediestøtten, der bør være målrettet og journalistfokuseret støtte frem for en bred og mediefokuseret støtte. Et værn mod støvletramp! Hvordan skal kunsten fremmes og støttes? Forfatter Steen Langstrup mener ikke, at vejen frem er støttekroner. Det handler om at skabe muligheder og gode vækstbetingelser. Oh rædsel, fremtiden er her! Det eneste sted i litteraturen, hvor der ikke sker forandring er måden, man støtter på. Forfatter Steen Langstrup mener, at tiden er løbet fra litteraturstøtten. Industripolitik er vores styrke Læs om hvorfor hjemlig industriproduktion er afgørende for Danmarks vækst Politikerne vil gøre mere for industrien Læs om hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Konkurrencestatens overdrev Den danske stat har ændret karakter og er blevet til en konkurrencestat, der øger ulighed og reducerer det enkelte menneskes værdi. TEMA: DEMOKRATISK DANNNELSE 02/2011 I dette tema sætter VISION fokus på demokratisk dannelse. VISION stiller spørgsmålstegn ved, om vi danskere er medborgere i vores samfund eller blot reduceret til forbrugere. Samfundsmæssige ændringer som globalisering og europæisering har i de senere år lagt et pres på det danske deltagelsesdemokrati og medborgerskab. Det kan have de negative konsekvenser, at befolkninger bliver styret mod forbrugerisme og egoisme fremfor fællesskab og fælles samfundsforståelse. LIGESTILLING. De danske mænd har de dårligste orlovsrettigheder i Norden. Læs forskerne Lotte Bloksgaard og Anette Borchorst opråb til politiker om at sikre mænd ordentlige orlovsrettigheder, da det både er vigtigt for ligestillingen mellem mænd og kvinder, men også for børnenes tarv. 31 Højkonjunkturens vildfarelser - en efterrationalisering Læs om erfaringerne fra 00'ernes høj- og lavkonjunktur. 32 Muscles from Brussels Har råd til at indføre en skat på finansielle transaktioner? Eller skal vi stadig holde hånden over spekulanterne? 33 Mænds orlovsrettigheder - en win-win situation Danske fædres orlovsrettigheder er i dag de svageste i Norden. 34 Er de virkelig efter ham? Anmeldelse af 'Egne veje - erindringer' af David Gress. 35 Hvordan undgår vi bydele i brand? Anmeldelse af 'Vrede unge mænd' af Aidyn Soei. Ansvarshavende redaktør: Maria Bøegh-Lervang; Redaktører: Louise Boye Larsen, Frederik Andreas Jørgensen; Redaktionsmedlemmer: Karl Kjær Bang; Martin Ejner Olsen, Grunz, Maria Vedel, Søren Villemoes; Skribenter: Martin Petersen, Jonas Ruban Agersnap, Sofie Refsgaard, Kristina Hohlmann, Peter Pava Rasmussen; Korrektur: Maria Bøegh-Lervang; Grafik og Layout: Matias Albæk-Falk; Illustratorer: Matias BAF!; Vision er et uafhængigt idépolitisk tidsskrift, der bliver udgivet af centrum-venstre tænketanken Cevea. Indlæg i Vision er ikke udtryk for Ceveas holdning, medmindre dette tydeligt fremgår af artiklen Abonnementsadministration: Tlf

3 4 VISION 02/ Vi har brug for en ny venstrefløjspopulisme! Venstrefløjen har brug for mere populisme, flere fjendebilleder og en ny demokratisk radikalisering. Som fremtrædende debattør og akademiker på den europæiske venstrefløj er svarene fra den efterhånden snart 70-årige Chantal Mouffe på ingen måde blevet mindre skråsikre med tiden. Af Miriam Nawaz og Jens Jonatan Steen, cevea.dk, hhv. praktikant og analysechef i Cevea Vi fortsætter jagten efter svar på venstrefløjens udfordringer hos Chantal Mouffe. Og den politiske teoretiker og professor ved Westminister Universitet, har da heller ikke har svært ved at identificere mange af venstrefløjen største fejl. Det undrer således ikke den politiske teoretiker, at Socialdemokratierne over hele Europa i dag oplever noget nær den laveste vælgeropbakning nogensinde. Særligt den tredje vej for hårde ord med på vejen. Det første bud i VISIONs artikelserie om fremtidens venstrefløj kom fra en af den tredje vejs mest fremtrædende tænkere og politikere, Lord Roger Liddle. Den erfarne britiske debattør og parlamentariker pegede i sidste nummer af VISION på den klemte middelklasse ( the squeezed middle, red.) og den højrepopulistiske fremgang, som nogle af de helt afgørende begivenheder. Men selvom både Liddle og Mouffe synes at enes om den tredje vejs mangler, så er deres svar alligevel ganske forskellige. Og hvis man ønsker markante og radikale svar, så kan man næppe find et bedre at henvende sig end hos den Belgiske politolog Chantal Mouffe. Hun tilhører inden for den politiske teori den såkaldt postmarxistiske tradition. Sammen med Ernesto Laclau udgav hun i 1985 de post-marxistiske hovedværket Hegemony and Socialist Strategy og hendes egen The Return of the Political, som begge har været obligatorisk læsning på især den mere socialistiske del af venstrefløjen. Ifølge Mouffe findes der én klar og entydig overskrift på, hvordan de europæiske socialdemokratier igen kan få regeringsmagten tilbage. Hun ser et øget behov hos socialdemokratierne for at levere et klart og et andet alternativ til neoliberalismen. Med den øgede opbakning og tilslutning til højrepopulistiske partier i bl.a. Holland, Frankrig og ikke mindst Danmark har socialdemokratierne intet andet valg end at tage den agonistiske rolle på sig og skabe den nødvendige venstrefløjspopulisme. Thatcher med et menneskeligt ansigt Med afsæt i diskussionen om den tredje vej erklærer Chantal Mouffe sig enig med Roger Liddle om, hvorledes den tredje vej på mange måder var fejlslagen, selvom det var nødvendigt med en politisk reaktion på det såkaldte Old Labour. Den tredje vej var helt åbenlyst tænkt som en løsning på krisen for det traditionelle socialdemokrati og de skavanker, der viste at man ikke længere forstod de nye sociale bevægelser. Jeg har altid sagt, at den tredje vej var Thatcher med en menneskelig side. New Labour forsøgte at styre den neoliberalistiske globalisering på en human måde. New Labour accepterede fuldstændigt de neoliberalistiske præmisser. Netop dette var problemet ifølge Mouffe. Tony Blair og hans hold formåede ikke at præsentere et alternativ til befolkningen, og mistede dermed også deres kernevælgere som tilhørte den mindre velstillede middelklasse. Derfor skærper hun også retorikken og kritikken af netop dette politiske projekt: Centrum-venstre skal stoppe med at se dem selv som centrum-venstre. De bør genfinde en venstreorienteret identitet og acceptere at politik skal behandles som agonistisk kamp, som foregår inden for forskellige tematikker og politiske projekter. Det kræver at venstrefløjen bliver i stand til at levere klare alternative til den liberalistiske globalisering. Hvis de ikke leverer dette, så kommer der ikke til at være nogen fundamental forskel mellem centrum-venstre og centrum-højre. Det er et afgørende øjeblik for Europas venstrefløj. Det ville være en oplagt mulighed for venstrefløjs populistiske partier at give udtryk for forståelse af befolkningens krav og utrygheder. Men det sker ikke. Og det er derfor, at vi ser udvikling og etablering af højrepopulistiske partier, som er i stand til udnytte det politiske terræn. Centrum-venstre skal stoppe med at se dem selv som centrum-venstre. De bør genfinde en venstreorienteret identitet og acceptere at politik skal behandles som agonistisk kamp, som foregår inden for forskellige tematikker og politiske projekter. Det kræver at venstrefløjen bliver i stand til at levere klare alternative til den liberalistiske globalisering. Chantal Mouffe Vi har brug for en genkendelig agonistisk kamp At socialdemokratiet ikke har været mere radikale i deres holdninger og leveret alternative løsninger, ser Mouffe som roden til de hårde tider hos centrum-venstre. Hun nævner finanskrisen som en oplagt mulighed for centrum-venstre til at sætte dagsordenen, da den eksemplificerede neoliberalismens begrænsninger. Den store fejltagelse var at gå fra fjende til konkurrent. I min verden har jeg prøvet at skubbe til idéen om, at man hverken skulle være fjende eller konkurrent, men derimod modstander. Og at demokratisk politik skal ses som en genkendelig agonistisk kamp mellem konflikterende interesser. Du kan ikke gøre en afgørende forskel, hvis du blot konkurrerer. Med den agonistiske position mener Mouffe, at de politiske partier skal acceptere hinandens eksistens, men samtidig kæmpe mod hinanden og for hver deres politiske projekt. Mouffe mener, at de socialdemokratiske partier skal tilbyde et markant og gerne populistisk alternativ til den neoliberalistiske globalisering. De skal præsentere en klar modstander, som findes i det system, der er ved at blive erstattet af bankerne og de store transnationale virksomheder. Det er jo som om markedet er Gud, som bestemmer hvad der er muligt og ikke muligt. Det er også derfor partier og rum bliver uvæsentlige. Det skal ændres. Men for at der skal være en konflikt, skal den også konstrueres. Den skal institutionaliseres, og ses som en sund del af demokratisk politik. Dette er de europæiske socialdemokratiers opgave. Svækket repræsentation gøder jorden for højrepopulisme Problemet med repræsentationen i de europæiske demokratier er voksende, og det er især de unge som føler, at de traditionelle venstrefløjspartier ikke kan tilbyde dem et alternativ. Senest med optøjerne i Spanien, står det klart, at de unge føler sig negligeret af de politiske partier i landet. Det demokratiske problem med repræsentation står imidlertid til fordel for de højrepopulistiske partiet, som har formået at udnytte det politiske tomrum. Grunden til, at den europæiske højrepopulistiske bevægelse har kunnet skabe en så stor tilslutning hos vælgerne skyldes, at de har været i stand til at konstruere fjenden og dermed tilbyde et alternativ til vælgerne. Her nævner Mouffe den franske politiker Marine Le Pen, leder af det franske parti Front National. Problemet er at alle de personer som skabes af Marine Le Pen og fjenderne er muslimerne og fremmedarbejderne. Problemet er ikke de personer hun skaber, men påstanden om de personer hun skaber. Elementet om fjendebilleder er det vigtigste svar fra højrefløjspopulisterne på den fortsatte neoliberale globalisering. Dette billede er heller ikke svært genkendeligt herhjemme, hvor Dansk Folkeparti har leveret en stemme til pensionisterne og de ufaglærte, og givet dem entydige og klare svar på, hvor problemerne i deres hverdag og det danske samfund stammer fra. Påstanden om at muslimerne, indvandrerne, EU og U-landsbistand er fjenden og roden til alle dårligdomme i Danmark. Der er derfor brug for en venstrefløjspopulisme, og dette på et europæisk plan. Radikalisering af socialdemokratismen Men hvad skal de europæiske socialdemokratier konkret kæmpe for og imod på den politiske kampplads? De tog den forkerte opfattelse af det offentlige. De skulle have taget kampen om anden forståelse af det offentlige. Dette er, hvad jeg kalder radikalisering, at skubbe yderligere til idéen om deltagelse og medborgernes direkte styre. Spørgsmålet handler om at demokratisere og udvide demokratiet til flere og flere aspekter af det sociale liv. Mange flere serviceydelser kan finansieres af staten, men styres af borgerne. Hele påstanden om, at staten var den onde, og at den offentlige sektor skulle overlades til markedskræfterne, var en opfattelse som New Labour ukritisk tog til sig. Den radikalisering hun omtaler er med andre ord en Den store fejltagelse var at gå fra fjende til konkurrent. I min verden har jeg prøvet at skubbe til idéen om, at man hverken skulle være fjende eller konkurrent, men derimod modstander. Og at demokratisk politik skal ses som en genkendelig agonistisk kamp mellem konflikterende interesser. Du kan ikke gøre en afgørende forskel, hvis du blot konkurrerer. Chantal Mouffe demokratisering. For Mouffe handler den ønskede radikalisering altså om at overføre det demokratiske element til flere og flere aspekter af det sociale liv. En ting er at staten skal blande sig i alting en anden er at staten blot står for finansieringen. Det er en helt anden opfattelse af staten, hvor medborgene skal styre sig selv. Jeg tror derfor, at venstrefløjspopulisme kan være at sige, at pengene kommer fra staten, men administreres af borgerne. En ny styreform. Dette er, hvad jeg tror, vigtigt i en radikalisering. Og netop det vil repræsentere en egentlig radikalisering af socialdemokratiet. Vi må gentænke det europæiske projekt Udover troen på at styrke fjendebilleder og radikalisere socialdemokratismen, så mener Mouffe også at en del af svaret for centrum-venstres kan findes på det europæiske niveau. Hvad er der behov for? At skabe en ny venstreorienteret europæisk bevægelse. Det skal være et alternative til den liberalistiske globalisering på det nationale niveau. Løsningen er altså ikke at nationalisere. Heri ligger der et klart paradoks. For på den ene side er mange venstrefløjspartier og venstrefløjsvælgere ligesom højrefløjen i Europa stærkt kritiske over for det europæiske projekt og den tiltagende globalisering. Derfor kan det være svært at se Bruxelles som svaret på de nuværende udfordringer fra især højrepopulisterne. Jeg tror, at vi virkelig må gentænke det europæiske projekt. Så det virkelig skaber mere demokrati. Der er her, hvor jeg tror at protektionisme skal anvendes fordi den kan gå hånd i hånd med den udvikling vi f.eks. har set i Latin Amerika og samtidig ønsker for Afrika. Vi skal beskytte vores jobs på samme måde, som vi vil hjælpe de svage lande i Afrika. Men det bliver en kamp mod den store landbrugsindustri og deres interesser. Der er altså tale om et økonomisk system, der modsat det liberalistiske ikke blot beskytter eget landbrug og sender billig eksport til Afrika. Når alt kommer til alt, handler det om, at centrum-venstre må tilbyde vælgerne et alternativ, i form af en europæisk venstrepopulisme, som ikke accepterer neoliberalismens præmisser, men arbejder med sit eget selvstændige projekt. Men hvad det projekt præcist skal være, hvem den egentlig modstander er og hvor konflikten virkelig findes, er alt sammen spørgsmål, som Mouffe fortsat lader stå ubesvaret her og dermed overlader de europæiske socialdemokratier at finde de mere konkrete løsninger. Hun er trods alt professor og ikke politiker. Mennesker før penge Men Chantal Mouffe kommer alligevel på det mere Dette er, hvad jeg kalder radikalisering, at skubbe yderligere til idéen om deltagelse og medborgernes direkte styre. Spørgsmålet handler om at demokratisere og udvide demokratiet til flere og flere aspekter af det sociale liv. Mange flere serviceydelser kan finansieres af staten, men styres af borgerne. Chantal Mouffe overordnede plan med sit bud i udgangsreplikken. Med syvtommer søm fastslår hun således behovet for en langt mere radikal tilgang end vi hidtil kender fra europæiske venstrefløjspartier: Vores mål er at sætte almindelige menneske først og ikke kun tænke på pegene. Vi har brug for en gennemgribende transformation af vores økonomi. Vi er i øjeblikket vidne til at de tidligere koloniernes interesse fylder mere. Der er virkelig mange ting, som vi nu kan bygge en ny politisk bevægelse op. Men grundlæggende handler det altså om at kunne tilbyde et alternativ til den liberalistiske globalisering, som imødekommer befolkningens behov på det globale niveau.

4 6 VISION 02/ Til kamp med Gud, Allah og Marx REPORTAGE Kristne, muslimer og marxister mødes i en hastigt voksende borgeralliance i London. I byen hvor en tredjedel af indbyggerne er født i udlandet, og hver femte er working poor, organiserer London Citizens indbyggerne om det, de er fælles om frem for det, der skiller dem. Ordentlig løn, boliger og indflydelse er omdrejningspunkt i den nyskabende alliance. Af Bjørn Hansen, Uddannelseschef i Cevea Den katolske Southwark Cathedral er fyldt til randen med mere end tusinde mennesker fra hele London. Damer i deres fineste kirketøj blander sig med katolske præster og unge aktivister i t-shirts fra London Citizens. Der er delegationer fra afrikanske, sydamerikanske, østeuropæiske og engelske menigheder - repræsentanter for det store mindretal af migranter i London. Gudstjenesten er lige så mangfoldig med højtidelige britiske salmer, afrikanske trommer og amerikansk gospel. Alle synger med, selvom lydbilledet bliver noget mudret. Det er Migranternes dag, en dag som organisationen London Citizens og en række katolske kirker har udråbt til ære for byens tusindvis af migranter, med eller uden papir. Biskop Thomas McMahon tordner i dagens prædiken mod virksomheder, som underbetaler deres arbejdere. Griske banker kritiseres og aktivistiske præster hyldes - alt fra Martin Luther King til Oscar Romero, ærkebiskoppen fra El Salvador som blev myrdet af landets diktatur i Hvor der kun er forsigtighed er der intet mod, forsætter han og opfordrer alle til at gå i optog til et stormøde i London Citizens for at fejre 10-året for alliancens kampagne for en living wage. London Citizens er en alliance med mere end 150 medlemsinstitutioner, der dækker både kirker, moskeer, fagforeninger, skoler, borgergrupper og universiteter. Alliancen hyldes ofte både fra venstre og højre i England for sine nye måder at forbinde og mobilisere almindelige mennesker på tværs af religion og kultur. Gordon Brown holdt sin bedste politiske tale til alliancen som premierminister for Labour i 2010, hvor han erklærede: Når folk siger, at politik ikke kan gøre en forskel, at der ikke er nogle store sager tilbage, så lad dem komme til Citizens UK (den nationale paraply som er i færd med at brede London Citizens til resten af Storbritannien). David Milibrand, der tabte formandsvalget i Labour, hyrede alliancen til at bygge en Movement for Change i Labour-partiet, og David Cameron har kaldt London Citizens et godt eksempel på The Big Society, navnet på hans politiske vision. Men alliancen insisterer på sin uafhængighed overfor politiske partier, staten og firmaer. Neil Jameson, grundlægger og leder af London Citizens forklarer: Det politiske system giver os få muligheder. Vi stemmer på Labour og bliver så skuffede, at vi ender med at give magten til de konservative. Når vi så ser, hvor slemt det er, begynder vi igen at tro på, at Labour vil være anderledes. Og bliver skuffet igen. London Citizens tager en anden vej. Vi vil skabe magt med folk, folkelig magt fra neden. Hvis ikke vi har et stærkt organiseret civilsamfund, kan vi hverken kontrollere det profitorienterede marked eller den bureaukratiske og ofte formynderiske stat. Organiserede mennesker med organiserede penge London Citizens gennemfører kampagner baseret på tusindvis af såkaldte lyttemøder i byen. Møderne holdes efter gudstjeneste, med forældre der lige har afleveret deres børn i skolen, i elevråd og på arbejdspladser. Siden netværkets start i 1997 har lyttemøderne ført til kampagner for rettigheder til migranter, ordentlige boligforhold i byens slumlignende kvarterer og kampagner vendt mod lånehajer, som tager skyhøje renter. To mænd spurgte, hvad vores vigtigste problem var for os. Da vi var færdige, fortalte de, at de ikke ville løse problemerne for os. De ville have os selv til at handle bygge people power Kehinde Ibrahim, aktivist i London Citizens Living wage-kampagnen er den vigtigste og mest succesfulde. Der er vundet sejre overfor hospitaler, universiteter, firmaer og ikke mindst London kommune. Ved forrige kommunalvalg lykkedes det at presse Labours borgmesterkandidat Ken Livingstone til at garantere kommunen alle dens ansatte en living wage. I dag er det 8,5 pund i timen, mens den officielle og lovbestemte mindsteløn er 5,93 pund i timen. Hver femte af Londons beboere arbejder stadig til en løn, som er mindre end det beløb som ifølge beregninger skal til for at kunne leve et ordentligt liv i byen. Mange har to jobs for at få enderne til at hænge sammen. Den situation kender Kehinde Ibrahim, en nyudklækket aktivist i London Citizens. Hendes mor er dagplejer om dagen og rengøringsassistent om natten. De kom begge til London fra Nigeria for to år siden. Kehinde tager hver dag bussen fra Tottenham til sit gymnasium City & Islington High, fortæller hun. Bussen er nemlig gratis for studerende, mens toget - som tager halvt så lang tid - koster penge. I marts kom to mænd fra London Citizens rundt i alle klasser og derefter til elevrådsmødet på Kehindes gymnasium. Kehinde fortæller, at de spurgte, hvad vores vigtigste problemer var for os. Da vi var færdige, fortalte de, at de ikke ville løse problemerne for os. De ville have os selv til at handle - bygge peoples power. En måned efter første møde var hun med til at lede et stormøde i bydelen Shoreditch og til fejringen af 10-året for living wage kampagnen stod hun på en scene for 2000 mennesker og talte for retten til et ordentligt liv i London. Jeg er et helt andet menneske i dag, siger hun. London Citizens metode er at skabe kollektiv magt ved at bygge på organiserede mennesker med organiserede penge. Gennem tusindvis af en-til-en og kollektive møder udvikles og styrkes lokale relationer, og potentielle ledere som Kehinde Ibrahim identificeres. Klassekamp og religion De ansatte i London Citizens er nødt til at orientere sig bredt. De fleste er ikke troende, men de læser alle den kristne Faithfull Citizens, den muslimske A new covenant: Islam and community organising, som er under udarbejdelse, og den amerikanske aktivist Saul Alinskys klassiske værk Rules for Radicals fra Det er et paradoksalt pensum: Alinsky dedikerede sin bog til selveste Lucifer, den første til at lave oprør mod establishmentet. Men han anerkendte alligevel betydningen af religion, ikke mindst blandt de fattigste og undertrykte grupper. Det må man også i dag, mener lederen af London Citizens: Som organisator er du nødt til at stille det helt centrale spørgsmål: Hvad er folk klar til at dø for - hvad er de klar til at kæmpe for? For mange er det altså troen, der skaber identitet og fællesskab, siger Neil Jameson. Sådan var det for Emmanual Costa, som er flygtning fra Zimbabwe og tilhører pinsekirken, som i disse år eksploderer i betydning i Afrika og Latinamerika. I dag er han organisator i Øst-London og passioneret tilhænger af befrielsesteologi og social retfærdighed I kirken har vi en lang tradition for at hjælpe. Med suppekøkkener, besøgsvenner i fængslet og rådgivning. Det er socialhjælp. Men social hjælp og social retfærdighed er to forskellige ting. Med det første hjælper jeg dig, og du kommer igen i morgen. Med social retfærdighed kommer du ikke igen. Du bliver anerkendt som et menneske skabt i Guds billede, men også som en person, der er i stand til at være leder, til at udvikle dig selv og andre. Frivillige og ansatte i London Citizens understreger igen og igen, at organisation slås for social retfærdighed, ikke barmhjertighed eller almisser. Det gælder også Ruhana Ali, organisator og ansvarlig for de muslimske medlemsorganisationer. Ali var den første kvindelige muslimske valgte studenterleder på London School of Economics. Studenterorganisationen blev medlem af London Citizens og gennemførte en kampagne for living wage til rengøringsassistenterne på universitetet. Ruhana Ali kommer fra Luton, en by præget af sammenstød mellem to højreradikale grupper, anti-islamistiske The British Defence League overfor grupper af islamiske fundamentalister. Til det første møde i London Citizens så hun muslimer og kristne, hvide og sorte immigranter tale sammen og diskutere politik. Det havde jeg aldrig set ført. Jeg vidste at jeg hørte til her, fortæller Ali. For hende er den muslimske tro indgangen til politik. Social retfærdighed er en central del af islam, hvor det slås fast at ethvert individ har et ansvar overfor sin nabo og det fælles bedste. Som profeten Muhammed siger: Han, der ikke er muslim, går i seng, mens hans nabo er sulten. Mens der er plads til religion og religiøse argumenter i alliancen er selve London Citizens sekulær. Som organisator står Ruhana Ali for kontakten til både kirker, buddhistiske centre, moskeer skoler og fagforeninger i sit lokalområde. Selvom hendes køn og unge alder kan være en udfordring, mener hun, at det vigtige er at organisere folk om det, de er fælles om. Der er måske nogle, der kigger en ekstra gang, når jeg kommer og deltager i en katolsk messe i lokalområdet. Men det smukke ved organisering er, at man opdager at uanset hvor man går hen, så har folk de samme håb og bekymringer. Jobs, sikkerhed, deres børns uddannelse. Det er det, vi organiserer omkring.

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26.

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26. VISION NR./ÅRG. 04/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring Antallet af fattige er boomet de sidste

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 Tema: Arbejdende fattige Indholdsfortegnelse Arbejdende fattige Tema: Arbejdende fattige Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand:

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004 RADIKAL 10 POLITIK 16. december 2004 TEMASIDER OM DEMOKRATI: Parlamentarisme i kommunerne Hvad er demokrati? Håb for Palæstina Hviderussiske opråb Mord på politiske værdier Ytringsfrihed Det forbudte Læs

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

UGEBREVET A4. Hård kritik af jobplan. ikke rokkes

UGEBREVET A4. Hård kritik af jobplan. ikke rokkes UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier 04 28 I 01 I 2008 Hård kritik af jobplan KALORIEFATTIG Der skal meget mere til, hvis problemerne med mangel på arbejdskraft skal løses, lyder kritikken

Læs mere