ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -"

Transkript

1 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport

2 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt. Danmark bør give samme forhold til danske vognmænd, som tyske vognmænd får i Tyskland. Medlem af Europaparlamentet Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti Udgivet af ITD brancheorganisation for den danske vejgodstransport Ansv. redaktør: Nikolaj Stig Nielsen Journalist: Jens J. Eriksen Sats og layout: ITD Tryk: Silkeborg Bogtryk Redaktionen afsluttet 18. april 2012 Citat er tilladt mod behørig kildeangivelse ITD 2012

3 Indholdsfortegnelse 3 Professionalisme er vejen frem... 6 Her er ITD... 8 Formanden siger farvel Nøgletal fra branchen Interview med transportministeren: Branchen er under pres Styr på køre-hvile-tiden Mission grøn transport Det indre marked for transport skal balancere Holder DK Kørende: Skønhed kommer indefra Året der gik Foto: Kurt Lauritsen

4 Transportbranchens telepartner 4 Hvor får du præcis den teleløsning, der passer til din virksomhed til den helt rigtige pris? Svaret er ITD Servicepartner! ADSL Fastnettelefoni Mobil telefoni Mobilt bredbånd Rene mobilløsninger Udlandstelefoni IP Telefoni Vi kender transportbranchens behov og har attraktive foreningsaftaler med de største og bedste teleselskaber. Det sikrer dig den helt rigtige teleaftale til den rigtige pris. Og vi slipper dig ikke, når vi har lavet din løsning; du kan altid ringe eller maile direkte til os, hvis der er problemer med fakturaen, hvis der er ændringer til et nummer, eller du har andre spørgsmål. Ring til Tele på tlf , og spørg efter Anne, Rikke eller Morten Servicepartner

5 5

6 Professionalisme er vejen frem! Af Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør for ITD 6 Bedre rammevilkår, professionalisme og ansvarlighed er tre faste pejlemærker i ITD s arbejde for et stærkere vejtransporterhverv i Danmark. Der er bevægelse i dansk vejtransport - der er bevægelse i ITD. En nylig medlemsundersøgelse i ITD viste, at under ti procent af ITD s medlemmer i dag er rene eksportvognmænd. Langt hovedparten kører både nationale og internationale ture, mens 25 procent af ITDmedlemmerne udelukkende kører nationale ture i Danmark. ITD s medlemmer findes over hele landet, og vi er noget så sjældent som en brancheorganisation med medlemsfremgang sidste år på 16 procent. Det betyder, at den tid, hvor ITD blot var en lokal Padborg-forening for eksportvognmænd, er endegyldigt forbi! I dag arbejder ITD for hele det danske vejtransporterhverv, og det er baggrunden for, at vi nu konsekvent kalder os ITD brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Unikke ressourcer i ITD ITD har en slagkraftig organisation og en særdeles sund økonomi. Den har vi opbygget via vores datterselskab FDE A/S, der opererer med stor succes på det europæiske marked for bl.a. momsrefusion. Intet er mere naturligt, end at vi stiller ITD s unikke ressourcer til rådighed for at styrke dansk vejtransport over en bred kam. Store vognmænd, små vognmænd, internationale såvel som lokale, jyske som sjællandske ITD er til for dem alle i dag og i fremtiden! Dansk vejtransport i et hængedynd Og fakta er, at der er god brug for ITD og den nytænkning, vi står for. Det danske erhverv hænger p.t. fast i et hængedynd af forældede danske særregler. Dagsordenen styres desværre ofte af vanetænkning og af organisationer, som synes mere fokuseret på egen overlevelse end branchens. I januar offentliggjorde konsulentvirksomheden Copenhagen Economics en rapport, der dokumenterede, at vejtransporterhvervets produktivitet er faldet med ca. 30 procent over de sidste ti år. Samtidig er lønningerne steget med 20 procent på kun fem år. Det vil sige, at ydelsen fra den danske vognmand generelt bliver mindre effektiv, samtidig med at omkostningerne stiger. Det er en udvikling, der i sig selv er uholdbar for ethvert erhverv, men oveni det bliver lastbiltransporten også udsat for en stigende international konkurrence. Det betyder, at erhvervet ganske enkelt er truet på sin eksistens i Danmark. Det skal vi gøre noget ved og det haster! En væsentlig forklaring på den triste tilstand er, at danske vognmænd sinkes af regler og love, der ikke Foto: Fotos: ITD

7 er tilpasset virkeligheden i EU s indre marked. For EU danner scenen for dagens vejtransportbranche, uanset om vi kan lide det eller ej. Ca. 90 procent af alle godstransporter i Danmark foretages i dag af lastbiler. De brugbare alternativer er ikke lige ved hånden, så derfor vil der også i fremtiden køre mange lastbiler på de danske veje. Men færre og færre af dem bliver danske, og den udvikling vil accelerere yderligere, hvis ikke vi straks begynder at tænke i helt nye baner i og omkring det danske vejtransporterhverv. ITD har foreslået den danske regering at nedsætte et hurtigt-arbejdende udvalg, som skal se på, hvordan regler og love kan indrettes, så de understøtter vejtransportbranchen i Danmark i stedet for at sinke og hæmme den. Og der er desværre nok at tage fat på. Overenskomsttvang og stive og ufleksible tolkninger af køre-hvile-tids-reglerne er to af de vigtigste områder at gribe fat i. Branchens stærkeste servicepakke 7 Store vognmænd, små vognmænd, internationale såvel som lokale, jyske som sjællandske ITD er til for dem alle i dag og i fremtiden! Europas førende vejtransportnation Her går ITD forrest. Bedre rammevilkår, professionalisme og ansvarlighed er tre faste pejlemærker i ITD s arbejde for et stærkere og mere konkurrencedygtigt vejtransporterhverv i Danmark. ITD ønsker og tror, at Danmark om ti år kan være en af Europas førende nationer inden for vejtransport. Det vil sikre arbejdspladser og være et aktiv for dansk erhvervsliv og økonomi. Men en forudsætning for succes er, at vi gentænker erhvervets danske rammevilkår fuldstændigt. Men det handler ikke kun om lovgivning og politik. Vejen til at løfte produktiviteten og konkurrenceevnen starter hos erhvervet selv. Og et rigtigt godt afsæt er et medlemskab af ITD. For ITD har løsninger. Vi har services til rådighed, som gør en forskel i medlemmernes hverdag og hjælper dem helt frem i det professionelle førerfelt, når der skal konkurreres. Det kan fx være vores gratis køre-hvile-tids-service, som minimerer vognmandens bøvl og besvær med at holde styr på de kringlede regler. Eller det kan være gratis sikkerhedsrådgivning om transport af farligt gods. To eksempler, hvor loven stiller skrappe krav til vognmanden, men hvor ITD gør det nemmere at leve op til kravene og løfte den professionelle overligger. ITD er til for enhver vejtransportvirksomhed, der vil og kan. Det er ikke fra ITD, der lyder klynk og jammer over de ulykker, de andre laver. Vi fokuserer på, hvad der skal til for at bringe den danske vognmandsbranche frem i førerfeltet, og vi giver vores medlemmer de værktøjer, der skal til for at drive moderne og professionelle transportvirksomheder. Professionalisme er vejen frem for dansk vejtransport!

8 Her er ITD 8 Foto: Kurt Lauritsen ITD er brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Medlemmerne er overvejende vognmandsvirksomheder inden for alle godssegmenter. Ca. 25 procent kører kun nationalt, 10 procent kører kun internationalt, og 65 procent kører både nationalt og internationalt. ITD arbejder for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for medlemsvirksomhederne på et frit og åbent transportmarked. Medlemmerne får også en række praktiske værktøjer stillet til rådighed af ITD og bliver dermed hjulpet yderligere frem i førerfeltet. ITD tror på de danske vognmænd og har som målsætning, at Danmark nu og i fremtiden skal være en førende transportnation i Europa. Foto: Kurt Lauritsen

9 Fakta Adresse og CVR 510 medlemsvirksomheder (april 2012) Mere end danske vognmandsvirksomheder som kunder hos ITD Servicepartner Regional tilstedeværelse over hele landet via distriktskonsulenter Fast repræsentation i Bruxelles Datterselskab: FDE A/S blandt Europas førende momsagenturer og formidler af betaling til motorveje, tunneller og færger erhvervskunder i 43 lande Hovedkvarter i Padborg med mere end 150 medarbejdere. ITD. Lyren 1. DK-6330 Padborg. Tlf Fax CVR Spørgsmål fra presse og offentlighed kontakt kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen, tlf , Foto: Colourbox Foto: Kurt Lauritsen

10 Organisationsstruktur ITD koncernen 10 Generalforsamling Bestyrelse Direktion ITD FDE Holding Medlemsservice Erhvervspolitik ITD Servicepartner Målgruppe: Den danske vognmandsbranche FDE A/S Momsrefusion Betalingsformidling til motorveje, tunneller og færger Målgruppe: Europæiske erhvervskunder ITD s bestyrelse efter generalforsamlingen 31. marts Fra venstre: Torben Rafn, Inge-Merete Koch, Gert Andersen, Peter Provstgaard (formand), Georg Anneberg, Gert Jakobsen, Jacob Chr. Nielsen (Adm. direktør). Poul Henrik Schou var ikke til stede ved fotograferingen. Foto: Nils Rosenvold

11 ITD koncernens regnskab 2011 ITD kunne på generalforsamlingen 2012 præsentere det bedste regnskab i foreningens 64-årige historie. Overskuddet blev på 113,6 mio. kr., hvilket var en fremgang på 42,6 mio. i forhold til året før. Fremgangen sker primært som følge af øget omsætning i FDE A/S. ITD s primære indtægter kommer derudover dels fra medlemskontingenter og dels fra renteindtægter på et lån, som FDE A/S har oprettet hos moderforeningen. Med en soliditetsgrad på 99,2 og en egenkapital på 533 mio. kr. ser fremtidsudsigterne særdeles lyse ud for ITD. Der budgetteres for 2012 med et overskud på omkring 90 mio. kr. 11 Resultatopgørelse 2011, kr 2010, tkr Indtægter Udgifter Finansielle poster Foreningsdrift total Resultat af dattervirksomhed og associeret virksomhed ITD koncernresultat Balance 2011, kr 2010, tkr Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Passiver Foreningskapital Gæld og hensættelser Soliditet 99,2% 98,5% Foto: Kurt Lauritsen

12 Formanden siger farvel 12 På ITD s generalforsamling 31. marts 2012 gik Mogens Therkelsen af efter otte år som formand og før det seks år som menigt bestyrelsesmedlem. Her gør han status over årene med ITD samt over branchens nutid og den udfordrende fremtid. Otte år som formand for ITD er forbi. Hvilke mål og tanker havde du, da du satte dig i formandsstolen? Jeg havde kendskab til huset i forvejen, for jeg var menigt medlem af bestyrelsen i seks år, før jeg blev formand. Mit afgørende mål var at fortsætte organisationens seriøse linje. ITD og også FDE skulle gøres endnu mere professionelle og være til endnu større gavn for medlemmerne. Samtidig var det et afgørende mål at få bredt det politiske arbejde ud, så det dækkede flere områder. Det fremgår tydeligt af de høringssvar og den rådgivning, som ITD giver, at vi er blevet styrket i bredden på den politiske scene. Igennem årene er organisationen også blevet styrket internt på de områder, og det er jeg glad for. Synes du, du har nået dine mål? Jeg synes, målene er nået. Derfor satte jeg mig hele tiden nye mål, og det ville jeg også have gjort, hvis jeg var fortsat som formand. Det lykkedes at nå målene takket være den professionelle ledelse og de dygtige medarbejder hos ITD. Samtidig var det afgørende at have en bestyrelse, som var motiveret til at gøre ITD til Danmarks stærkeste organisation inden for landevejstransport både på det faglige og på det økonomiske plan. De danske faner bliver holdt højt på udviklingsområdet, hvor jeg mener, at vi ofte er et skridt foran andre lande. Hvilke politiske succeser vil du fremhæve? Der har været rigtig mange succeser, men hvis jeg skal fremhæve en enkelt, så er det arbejdet med bødekataloget fra Det skød virkelig benene væk under vognmandsbranchen med høje bøder og manglende proportionalitet. Her er det siden lykkes at få blødt en del op, selvom vi stadig ikke er i mål. Men det politiske arbejde tager ofte lang tid med mange små nøk, og vi er nået et godt stykke af vejen. Samtidig har vi fået modereret og ændret flere ting i en del transportforlig over tiden, som jeg er meget tilfreds med. Fotos: Nils Rosenvold Klapsalverne rungede i salen, da Mogens Therkelsen (siddende) gik af som formand. Til venstre for Mogens Therkelsen ses ITD s nye formand, Peter Provstgaard.

13 Desværre sker der en trist udvikling med udflagning på grund af de dårlige rammevilkår i Danmark. Jeg har altid ment, at der er to former for udflagning: En positiv, hvor danske virksomheder går målrettet efter nye forretningsmuligheder i udlandet. Og så en negativ, hvor virksomhederne udflager af ren flugt fra de danske rammevilkår. Den udvikling har jeg set på med blandede følelser. Jeg ser gerne biler på danske nummerplader og med danske chauffører, men på grund af danske særregler er det svært. Hvad angår udflagning gør vi egentlig ikke andet end industrien, når den outsourcer. Men udviklingen ærgrer mig som dansker. 13 Hvad er de største udfordringer for branchen i dag? Det er rammevilkårene. Som ITD har vist i en rapport, truer dødens gab transportbranchen. Lønningerne stiger, mens effektiviteten falder. Det er helt afgørende at få forbedret rammevilkårene. Mogens Therkelsen holder den sidste af otte formandsberetninger for ITD Hvordan har erhvervet udviklet sig? Set med danske øjne ligger Danmark foran med nyudviklinger som eksempelvis it, ny teknologi til lastbiler og modulvogntog. De danske faner bliver holdt højt på udviklingsområdet, hvor jeg mener, at vi ofte er et skridt foran andre lande. Hvordan bliver udfordringerne løst? Det er altid godt at følge med i, hvad der sker uden for Danmarks grænser. Der er store forretningsmuligheder for danske vognmænd. Som eksempel vil mange danske industrivirksomheder, der flytter produktionen til udlandet, gerne have deres danske logistikpartner med. Det er en god mulighed for danske vognmænd til at få gang i udlandsforretningen. Samtidig er et mere fleksibelt lønsystem nødvendigt. Jeg tror, det er afgørende for transportbranchen at kunne få individuelle lønvilkår, som der er i industrien. Den smidighed er nødvendig. Endelig er det generelle arbejde med regelforenkling og harmonisering af love afgørende for at sikre konkurrenceevnen. Fortsættes... Salen var fyldt til bristepunktet på ITD s generalforsamling 2012 på Hotel Comwell i Kolding

14 Fortsat 14 Politisk pingpong Kristian Pihl Lorentzen, MF og trafikpolitisk ordfører for Venstre En dansk vognmand oplever en ordrenedgang og bliver derfor enig med sine chauffører om en lønreduktion i virksomheden på 10 procent i stedet for at sælge lastbiler og fyre folk. Skal han have lov til det, og hvorfor/ hvorfor ikke? Ja, vognmanden skal have frihed til at forhandle lokale vilkår med sine medarbejdere. Alternativet her er jo, at virksomheden skrumper, lukker eller flager ud. I det hele taget er det forkert, når lovgiverne blander sig i løn- og ansættelsesvilkår. Det er noget, der bør overlades til arbejdsmarkedets parter eller lokal forhandling. Hvor ser du dansk landevejstransport om ti år? Vi har helt klart en dansk landevejstransport om ti år det er jeg fuldstændig sikker på. Spørgsmålet er så, hvad den består af. Det glæder mig meget, at udvikling og administration foregår i Danmark og med dansk arbejdskraft. Det vil fortsætte, og her vil vi være blandt de førende i Europa. Desværre må vi erkende, at med de betingelser, der er i Danmark lige nu, vil produktionsapparatet næppe være dansk-baseret i samme grad som i dag. Hvad har været nogle af de knapt så gode oplevelser i din formandsperiode? Noget modvind kunne jeg selvfølgelig godt have været foruden, men det er i langt mindre målestok i forhold til det positive. En mindre del af pressen har efter nogle af mine udtalelser angrebet min person. Imidlertid er det værd at huske, at jeg ikke har udtalt mig for at gøre nogen ondt. Målet har altid været at hjælpe branchen. Samtidig er der nogle politiske sager, jeg godt kunne have tænkt mig at have løst anderledes. Men den politiske arena er nu engang sådan, at man vinder og taber fra tid til anden. Hvad har været nogle af de bedste oplevelser? Samarbejdet med ledelsen i ITD og FDE, medarbejderne og de skiftende bestyrelsesmedlemmer har været fornøjeligt og lærerigt. Mogens Therkelsen bistår daværende transportminister Hans Chr. Schmidt i at åbne branchens fælles imagekampagne Holder DK Kørende på Københavns Rådhusplads august 2010 Foto: ITD

15 15 Foto: Nils Rosenvold ITD s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen (th.) siger farvel og tak til Mogens Therkelsen med en gave fra ITD På det personlige plan er jeg rigtig glad for den udadvendte rolle, jeg fik lov til at have på ITD s vegne. Det betød, at jeg mødte mange danske og internationale politikere, og det var både spændende og frugtbart. Er der noget, du gerne vil sige på falderebet? Mit helt store håb for fremtiden er, at branchen får fælles talerør. Splittelse er skidt. Både i Danmark, og især i EU, er det afgørende, at den danske vejtransportbranche taler med én stemme. Politisk pingpong Folketingsmedlem Henning Hyllested, trafikordfører, Enhedslisten En dansk vognmand oplever en ordrenedgang og bliver derfor enig med sine chauffører om en lønreduktion i virksomheden på 10 procent i stedet for at sælge lastbiler og fyre folk. Skal han have lov til det, og hvorfor/ hvorfor ikke? Nej, det skal han ikke have lov til, og medarbejdere skal ikke lade sig overtale til det. Jeg ved godt, at det er en meget benyttet metode i nedgangstider, men det fører ingen steder hen, ligegyldigt om det er for chauffører, slagteriarbejdere, SAS-ansatte eller andre. Alle erfaringer viser, at det på sigt ikke redder arbejdspladser.

16 Nøgletal fra branchen 16 Dansk lastbiltransport er en afgørende brik i den danske økonomi. Tæller man alt fra chauffører til dem, der leverer varer og tjenester til erhvervet med, arbejder over på en eller anden led med lastbiltransport i Danmark. Det er mere end beskæftigelsen i vindmøllebranchen. Sammen med følgeerhverv bidrager lastbiltransporten med 1,3 procent til Danmarks bruttonationalprodukt. Imidlertid er lastbilbranchen stadig såret efter finanskrisen, og branchen lider under faldende produktivitet. Siden 2008 er arbejdspladser forsvundet i branchen. Der er hårdt brug for reformer, som kan skabe bedre rammevilkår og forbedre vognmændenes konkurrenceevne. Den danske vognmandsbranches størrelse Antal vognmænd Kilde: Trafikstyrelsen Finanskrisen har fra efteråret 2008 været hård ved antallet af danske virksomheder, som beskæftiger sig med vejgodstransport. Fra firmaer i 2008 dykkede tallet i 2011 til virksomheder. Foto: Colourbox

17 Antal lastbiler I alt Lastbiler, totalvægt over kg Sættevognstrækkere i alt Kilde: Danmarks Statistik. Lastbiler dækker over vogntog med en totalvægt på over kg. Sættevognstrækkere er lastbiler, som man kan koble en bestemt type anhænger (en sættevogn) til. Antal beskæftigede I alt transportsektor Fragtmænd og rørtransport Kilde: Danmarks Statistik Antal lastbiler Antal beskæftigede Krisen afspejler sig i antallet af lastbiler, som de danske virksomheder kan sende ud på veje og stræder. Der er forsvundet omkring lastbiler og lidt under sættevogne siden højdepunktet i Den samlede bestand af lastbiler var 1. januar Når krisen kradser, og lastbilerne på vejene bliver færre, tynder det også ud i antal ansatte i vognmandsbranchen. Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af beskæftigede i vognmandsbranchen fra i 2008 til i Det betyder, at der i 2010 var 21 procent færre ansatte i vognmandsbranchen, og at der på to år var gået arbejdspladser tabt.

18 Antal godstilladelser Kilde: Danmarks Statistik. En vognmand skal have en godskørselstilladelse for hvert køretøj, han bruger. Den danske vognmandsbranche er kendetegnet ved, at de fleste er små eller mellemstore transportvirksomheder. I gennemsnit har hver vognmand 6,7 tilladelser. Over de seneste ti år er de danske transportvirksomheder blevet en smule større. I 2002 havde en vognmand i gennemsnit 5,9 godskørselstilladelser. I alt havde vognmænd godskørselstilladelser i Politisk pingpong Medlem af Europa-Parlamentet Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti Analyser viser, at produktiviteten er faldet drastisk i dansk vejtransport over de sidste ti år. Hvordan får vi løftet produktiviteten i erhvervet? Det er vigtigt for transporterhvervet, at rammebetingelserne er i orden og det er de ikke for tiden. Der er alt for meget bureaukrati, som koster tid og penge. Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt. Danmark bør give samme forhold til danske vognmænd, som tyske vognmænd får i Tyskland. Foto: Colourbox

19 Godsmængder National godsmængde, i ton Kilde: Danmarks Statistik. Nationalt transportarbejde, i mio. tonkm Kilde: Danmarks Statistik. Tonkilometer er den samlede godsmængdes vægt ganget med den afstand, godset er flyttet. Finanskrisen satte også sit spor i den mængde gods, som skulle ud til fabrikker, supermarkeder og havne viser et kraftigt dyk i transporterne. Allerede i 2010 viser det svage opsving sig i tallene, men der er stadig lang vej til situationen før krisen. Foto: Colourbox

20 Fordeling bil/skib/bane, i pct Skib Bane Bil Kilde: Danmarks Statistik. Opgørelsen over godsmængde på skib inkluderer færgefarter. Opgørelsen over godsmængde på bane omfatter transporter på offentlig og privat bane. Godstyper, kørte km med læs i km Stykgods, bearbejdede varer i øvrigt Kilde: Danmarks Statistik Fødevarer, drikkevarer, tobak og foderstoffer Malm, sten, grus, sand, ler, salt, cement, kalk og andre mineralske byggematerialer Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter Kul, koks, olie og kemiske produkter (inkl. gødning) Fordeling bil/skib/bane Godstyper Meget gods kommer ind og ud af Danmark via havnene, men når godset skal rundt i landet, er lastbiler uundværlige. I 2010 foregik 93,6 procent af al national godstransport på lastbiler. Det understreger behovet for investeringer i veje og udnyttelse af ny teknologi, modulvogntog og godsleveringer i ydertimerne, så infrastrukturen bliver udnyttet så effektivt som muligt. Stykgods og bearbejdede varer er den godstype, som fylder mest i lastbilerne. Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter tager dog stadig mere plads i lastbilerne.

21 Konkurrencesituationen Produktivitetsudvikling, indeks Realløn for chauffører (2005=100) Produktivitet, fragtvognmænd (2000=100) Kilde: Copenhagen Economics Dødens gab truer med at sluge den danske vognmandsbranche. Reallønnen for chauffører stiger, men produktiviteten falder. Det stadigt større gab mellem de to kurver er livstruende for branchen. Produktivitetsfaldet betyder, at det arbejde, der i 2000 kunne klares af tre mand, i dag kræver fire mand vel at mærke til en væsentligt højere løn. Derfor har ITD kæmpet for et branchepolitisk udvalgsarbejde, der skal komme med bud på, hvordan lastbiltransportens danske rammevilkår kan blive bedre, så vognmændene kan kæmpe sig ud af dødens gab. Foto: Colourbox

22 Grænsetællinger Grænsetælling Lastbiler ind i Danmark kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 3. kv kv kv kv kv 2004 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Kilde: ITD Grænsetælling Nationalitetsfordeling, i pct kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2012 Kilde: ITD 39,8% Tyskland 24,7% Danmark 20,0% Østeuropa 7,4% Holland 5,4% Øvrige lande 2,7% Øvrige Skandinavien ITD s grænsetællinger viser, at det gennemsnitlige tal for lastbiltrafikken ind i landet i 2011 var lastbiler pr. døgn. Dermed ligger året på niveau med Rekordåret var 2007, hvor lastbiler krydsede grænsen hvert døgn. De friske tal for første kvartal 2012 viser, at her rullede lastbiler over grænsen hvert døgn. Det er på niveau med samme kvartal året før. Tallene indikerer, at der langsomt, men sikkert, er ved at komme gang i udenrigshandlen igen efter finanskrisen. Andre tal i grænsetællingen viser, at der ikke er tegn på, at de danske transportvirksomheder reelt mister markedsandele på det danske marked. Af de udenlandsk indregistrerede lastbiler, der kørte ind i landet i første kvartal 2012, var 28 procent ejet af en dansk transportvirksomhed. Der er tale om en markant fremgang i forhold til første kvartal i 2010, hvor kun 18 procent af de udenlandsk indregistrerede lastbiler på de danske veje var danskejede. Lastbilernes nummerplader fordeler sig fortsat stabilt. 24,7 procent af de lastbiler, der kørte ind i landet i første kvartal 2012, var dansk indregistrerede.

23 Særtælling antal danskejede lastbiler på udenlandsk nummerplade Kilde: ITD Udflagningen af danske lastbiler fortsætter. Siden 2011 er antallet af danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader vokset med fem procent til i alt 3432 lastbiler. Der er tale om en stigning på 17 procent siden Den positive side af historien er, at de danske transportvirksomheder er blevet dygtige til at orientere sig internationalt og tage konkurrencen op på internationale vilkår. Men tallene vidner desværre også om, at de hjemlige rammevilkår for transportvirksomheder ikke er konkurrencedygtige i forhold til landene omkring os. Der er et stærkt behov for reformer af rammevilkårene for transportbranchen. Foto: Colourbox

24 Cabotage + 3. lands kørsel med udenlandske lastbiler i DK, i mio. tonkm Tredjelandskørsel mellem Danmark og udland Cabotagekørsel i Danmark Kilde: Danmarks Statistik Cabotage + 3. lands kørsel med danske lastbiler, i tonkm Tredjelandskørsel Cabotagekørsel Kilde: Danmarks Statistik Cabotagekørslens andel af det samlede danske nationale transportarbejde er lille, men svagt stigende. I 2010 var fire procent af transportarbejdet cabotagekørsel mod tre procent i I udlandet kørte danske lastbiler ligeledes en større mængde gods på cabotageture i 2010 i forhold til Politisk pingpong Folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen, næstformand for Transportudvalget, Venstre Analyser viser, at produktiviteten er faldet drastisk i dansk vejtransport over de sidste ti år. Hvordan får vi løftet produktiviteten i erhvervet? Vi kan fx fremme udbygningen af den danske infrastruktur, så der ikke spildes så megen tid på trængsel og kødannelse på landevejene. Hertil kommer bedre rastepladsforhold m.v. Vi skal også reducere omkostningsniveauet for danske vognmænd ved at minimere de administrative byrder, så danske vognmænd og chauffører kan fokusere på at skabe værdi på landevejen.

25 Udvikling i international godstransport med danske biler, i mio. tonkm International vejgodstransport National vejgodstransport Kilde: Danmarks Statistik. International godstransport er eksempelvis en tur fra Kolding til Paris. Dansk indregistrerede lastbiler er pressede i den internationale konkurrence. Danske lastbilers internationale transportarbejde har taget et gevaldigt dyk siden 2006, mens danske lastbiler kører nogenlunde samme mængde gods rundt i Danmark. Tallene understreger behovet for at forbedre danske vognmænds konkurrenceevne, så danske vognmænd kan gå ud og få deres bid af det europæiske marked. Foto: Colourbox

26 26 Bruger du også fordelene i ITDs aftale med Tryg? Hos ITD kan du sikre dig og din familie med pension og sundhedsforsikring. Tjek de gode medlemstilbud på

27 Brug tiden på at flytte godset 27 Ring og hør, hvor meget tid vores bogførings-service kan spare for dig Lad ITD Servicepartner klare besværet med bogføring og lønkørsel Træt af voksende bilagsbunker og tidsrøvende lønadministration? Hos ITD Servicepartner kan du få en total løsning, som er skræddersyet til dine behov. Vi kender vognmandsbranchen og giver dig lige præcis den service, du har brug for. Med ITD Servicepartner i ryggen kan du bruge tiden på at flytte gods vi sørger for, at dine regnskaber og lønkørsler også foregår til tiden. Servicepartner

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

ITD Kurser og fyraftensmøder

ITD Kurser og fyraftensmøder Kurser og fyraftensmøder for danske vognmandsvirksomheder Efterår 2012 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport ved adm. direktør Jens I. Petersen ITD - International Transport Danmark FDE Center Padborg Nationaliteter/sprog

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere