ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -"

Transkript

1 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport

2 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt. Danmark bør give samme forhold til danske vognmænd, som tyske vognmænd får i Tyskland. Medlem af Europaparlamentet Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti Udgivet af ITD brancheorganisation for den danske vejgodstransport Ansv. redaktør: Nikolaj Stig Nielsen Journalist: Jens J. Eriksen Sats og layout: ITD Tryk: Silkeborg Bogtryk Redaktionen afsluttet 18. april 2012 Citat er tilladt mod behørig kildeangivelse ITD 2012

3 Indholdsfortegnelse 3 Professionalisme er vejen frem... 6 Her er ITD... 8 Formanden siger farvel Nøgletal fra branchen Interview med transportministeren: Branchen er under pres Styr på køre-hvile-tiden Mission grøn transport Det indre marked for transport skal balancere Holder DK Kørende: Skønhed kommer indefra Året der gik Foto: Kurt Lauritsen

4 Transportbranchens telepartner 4 Hvor får du præcis den teleløsning, der passer til din virksomhed til den helt rigtige pris? Svaret er ITD Servicepartner! ADSL Fastnettelefoni Mobil telefoni Mobilt bredbånd Rene mobilløsninger Udlandstelefoni IP Telefoni Vi kender transportbranchens behov og har attraktive foreningsaftaler med de største og bedste teleselskaber. Det sikrer dig den helt rigtige teleaftale til den rigtige pris. Og vi slipper dig ikke, når vi har lavet din løsning; du kan altid ringe eller maile direkte til os, hvis der er problemer med fakturaen, hvis der er ændringer til et nummer, eller du har andre spørgsmål. Ring til Tele på tlf , og spørg efter Anne, Rikke eller Morten Servicepartner

5 5

6 Professionalisme er vejen frem! Af Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør for ITD 6 Bedre rammevilkår, professionalisme og ansvarlighed er tre faste pejlemærker i ITD s arbejde for et stærkere vejtransporterhverv i Danmark. Der er bevægelse i dansk vejtransport - der er bevægelse i ITD. En nylig medlemsundersøgelse i ITD viste, at under ti procent af ITD s medlemmer i dag er rene eksportvognmænd. Langt hovedparten kører både nationale og internationale ture, mens 25 procent af ITDmedlemmerne udelukkende kører nationale ture i Danmark. ITD s medlemmer findes over hele landet, og vi er noget så sjældent som en brancheorganisation med medlemsfremgang sidste år på 16 procent. Det betyder, at den tid, hvor ITD blot var en lokal Padborg-forening for eksportvognmænd, er endegyldigt forbi! I dag arbejder ITD for hele det danske vejtransporterhverv, og det er baggrunden for, at vi nu konsekvent kalder os ITD brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Unikke ressourcer i ITD ITD har en slagkraftig organisation og en særdeles sund økonomi. Den har vi opbygget via vores datterselskab FDE A/S, der opererer med stor succes på det europæiske marked for bl.a. momsrefusion. Intet er mere naturligt, end at vi stiller ITD s unikke ressourcer til rådighed for at styrke dansk vejtransport over en bred kam. Store vognmænd, små vognmænd, internationale såvel som lokale, jyske som sjællandske ITD er til for dem alle i dag og i fremtiden! Dansk vejtransport i et hængedynd Og fakta er, at der er god brug for ITD og den nytænkning, vi står for. Det danske erhverv hænger p.t. fast i et hængedynd af forældede danske særregler. Dagsordenen styres desværre ofte af vanetænkning og af organisationer, som synes mere fokuseret på egen overlevelse end branchens. I januar offentliggjorde konsulentvirksomheden Copenhagen Economics en rapport, der dokumenterede, at vejtransporterhvervets produktivitet er faldet med ca. 30 procent over de sidste ti år. Samtidig er lønningerne steget med 20 procent på kun fem år. Det vil sige, at ydelsen fra den danske vognmand generelt bliver mindre effektiv, samtidig med at omkostningerne stiger. Det er en udvikling, der i sig selv er uholdbar for ethvert erhverv, men oveni det bliver lastbiltransporten også udsat for en stigende international konkurrence. Det betyder, at erhvervet ganske enkelt er truet på sin eksistens i Danmark. Det skal vi gøre noget ved og det haster! En væsentlig forklaring på den triste tilstand er, at danske vognmænd sinkes af regler og love, der ikke Foto: Fotos: ITD

7 er tilpasset virkeligheden i EU s indre marked. For EU danner scenen for dagens vejtransportbranche, uanset om vi kan lide det eller ej. Ca. 90 procent af alle godstransporter i Danmark foretages i dag af lastbiler. De brugbare alternativer er ikke lige ved hånden, så derfor vil der også i fremtiden køre mange lastbiler på de danske veje. Men færre og færre af dem bliver danske, og den udvikling vil accelerere yderligere, hvis ikke vi straks begynder at tænke i helt nye baner i og omkring det danske vejtransporterhverv. ITD har foreslået den danske regering at nedsætte et hurtigt-arbejdende udvalg, som skal se på, hvordan regler og love kan indrettes, så de understøtter vejtransportbranchen i Danmark i stedet for at sinke og hæmme den. Og der er desværre nok at tage fat på. Overenskomsttvang og stive og ufleksible tolkninger af køre-hvile-tids-reglerne er to af de vigtigste områder at gribe fat i. Branchens stærkeste servicepakke 7 Store vognmænd, små vognmænd, internationale såvel som lokale, jyske som sjællandske ITD er til for dem alle i dag og i fremtiden! Europas førende vejtransportnation Her går ITD forrest. Bedre rammevilkår, professionalisme og ansvarlighed er tre faste pejlemærker i ITD s arbejde for et stærkere og mere konkurrencedygtigt vejtransporterhverv i Danmark. ITD ønsker og tror, at Danmark om ti år kan være en af Europas førende nationer inden for vejtransport. Det vil sikre arbejdspladser og være et aktiv for dansk erhvervsliv og økonomi. Men en forudsætning for succes er, at vi gentænker erhvervets danske rammevilkår fuldstændigt. Men det handler ikke kun om lovgivning og politik. Vejen til at løfte produktiviteten og konkurrenceevnen starter hos erhvervet selv. Og et rigtigt godt afsæt er et medlemskab af ITD. For ITD har løsninger. Vi har services til rådighed, som gør en forskel i medlemmernes hverdag og hjælper dem helt frem i det professionelle førerfelt, når der skal konkurreres. Det kan fx være vores gratis køre-hvile-tids-service, som minimerer vognmandens bøvl og besvær med at holde styr på de kringlede regler. Eller det kan være gratis sikkerhedsrådgivning om transport af farligt gods. To eksempler, hvor loven stiller skrappe krav til vognmanden, men hvor ITD gør det nemmere at leve op til kravene og løfte den professionelle overligger. ITD er til for enhver vejtransportvirksomhed, der vil og kan. Det er ikke fra ITD, der lyder klynk og jammer over de ulykker, de andre laver. Vi fokuserer på, hvad der skal til for at bringe den danske vognmandsbranche frem i førerfeltet, og vi giver vores medlemmer de værktøjer, der skal til for at drive moderne og professionelle transportvirksomheder. Professionalisme er vejen frem for dansk vejtransport!

8 Her er ITD 8 Foto: Kurt Lauritsen ITD er brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Medlemmerne er overvejende vognmandsvirksomheder inden for alle godssegmenter. Ca. 25 procent kører kun nationalt, 10 procent kører kun internationalt, og 65 procent kører både nationalt og internationalt. ITD arbejder for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for medlemsvirksomhederne på et frit og åbent transportmarked. Medlemmerne får også en række praktiske værktøjer stillet til rådighed af ITD og bliver dermed hjulpet yderligere frem i førerfeltet. ITD tror på de danske vognmænd og har som målsætning, at Danmark nu og i fremtiden skal være en førende transportnation i Europa. Foto: Kurt Lauritsen

9 Fakta Adresse og CVR 510 medlemsvirksomheder (april 2012) Mere end danske vognmandsvirksomheder som kunder hos ITD Servicepartner Regional tilstedeværelse over hele landet via distriktskonsulenter Fast repræsentation i Bruxelles Datterselskab: FDE A/S blandt Europas førende momsagenturer og formidler af betaling til motorveje, tunneller og færger erhvervskunder i 43 lande Hovedkvarter i Padborg med mere end 150 medarbejdere. ITD. Lyren 1. DK-6330 Padborg. Tlf Fax CVR Spørgsmål fra presse og offentlighed kontakt kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen, tlf , Foto: Colourbox Foto: Kurt Lauritsen

10 Organisationsstruktur ITD koncernen 10 Generalforsamling Bestyrelse Direktion ITD FDE Holding Medlemsservice Erhvervspolitik ITD Servicepartner Målgruppe: Den danske vognmandsbranche FDE A/S Momsrefusion Betalingsformidling til motorveje, tunneller og færger Målgruppe: Europæiske erhvervskunder ITD s bestyrelse efter generalforsamlingen 31. marts Fra venstre: Torben Rafn, Inge-Merete Koch, Gert Andersen, Peter Provstgaard (formand), Georg Anneberg, Gert Jakobsen, Jacob Chr. Nielsen (Adm. direktør). Poul Henrik Schou var ikke til stede ved fotograferingen. Foto: Nils Rosenvold

11 ITD koncernens regnskab 2011 ITD kunne på generalforsamlingen 2012 præsentere det bedste regnskab i foreningens 64-årige historie. Overskuddet blev på 113,6 mio. kr., hvilket var en fremgang på 42,6 mio. i forhold til året før. Fremgangen sker primært som følge af øget omsætning i FDE A/S. ITD s primære indtægter kommer derudover dels fra medlemskontingenter og dels fra renteindtægter på et lån, som FDE A/S har oprettet hos moderforeningen. Med en soliditetsgrad på 99,2 og en egenkapital på 533 mio. kr. ser fremtidsudsigterne særdeles lyse ud for ITD. Der budgetteres for 2012 med et overskud på omkring 90 mio. kr. 11 Resultatopgørelse 2011, kr 2010, tkr Indtægter Udgifter Finansielle poster Foreningsdrift total Resultat af dattervirksomhed og associeret virksomhed ITD koncernresultat Balance 2011, kr 2010, tkr Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Passiver Foreningskapital Gæld og hensættelser Soliditet 99,2% 98,5% Foto: Kurt Lauritsen

12 Formanden siger farvel 12 På ITD s generalforsamling 31. marts 2012 gik Mogens Therkelsen af efter otte år som formand og før det seks år som menigt bestyrelsesmedlem. Her gør han status over årene med ITD samt over branchens nutid og den udfordrende fremtid. Otte år som formand for ITD er forbi. Hvilke mål og tanker havde du, da du satte dig i formandsstolen? Jeg havde kendskab til huset i forvejen, for jeg var menigt medlem af bestyrelsen i seks år, før jeg blev formand. Mit afgørende mål var at fortsætte organisationens seriøse linje. ITD og også FDE skulle gøres endnu mere professionelle og være til endnu større gavn for medlemmerne. Samtidig var det et afgørende mål at få bredt det politiske arbejde ud, så det dækkede flere områder. Det fremgår tydeligt af de høringssvar og den rådgivning, som ITD giver, at vi er blevet styrket i bredden på den politiske scene. Igennem årene er organisationen også blevet styrket internt på de områder, og det er jeg glad for. Synes du, du har nået dine mål? Jeg synes, målene er nået. Derfor satte jeg mig hele tiden nye mål, og det ville jeg også have gjort, hvis jeg var fortsat som formand. Det lykkedes at nå målene takket være den professionelle ledelse og de dygtige medarbejder hos ITD. Samtidig var det afgørende at have en bestyrelse, som var motiveret til at gøre ITD til Danmarks stærkeste organisation inden for landevejstransport både på det faglige og på det økonomiske plan. De danske faner bliver holdt højt på udviklingsområdet, hvor jeg mener, at vi ofte er et skridt foran andre lande. Hvilke politiske succeser vil du fremhæve? Der har været rigtig mange succeser, men hvis jeg skal fremhæve en enkelt, så er det arbejdet med bødekataloget fra Det skød virkelig benene væk under vognmandsbranchen med høje bøder og manglende proportionalitet. Her er det siden lykkes at få blødt en del op, selvom vi stadig ikke er i mål. Men det politiske arbejde tager ofte lang tid med mange små nøk, og vi er nået et godt stykke af vejen. Samtidig har vi fået modereret og ændret flere ting i en del transportforlig over tiden, som jeg er meget tilfreds med. Fotos: Nils Rosenvold Klapsalverne rungede i salen, da Mogens Therkelsen (siddende) gik af som formand. Til venstre for Mogens Therkelsen ses ITD s nye formand, Peter Provstgaard.

13 Desværre sker der en trist udvikling med udflagning på grund af de dårlige rammevilkår i Danmark. Jeg har altid ment, at der er to former for udflagning: En positiv, hvor danske virksomheder går målrettet efter nye forretningsmuligheder i udlandet. Og så en negativ, hvor virksomhederne udflager af ren flugt fra de danske rammevilkår. Den udvikling har jeg set på med blandede følelser. Jeg ser gerne biler på danske nummerplader og med danske chauffører, men på grund af danske særregler er det svært. Hvad angår udflagning gør vi egentlig ikke andet end industrien, når den outsourcer. Men udviklingen ærgrer mig som dansker. 13 Hvad er de største udfordringer for branchen i dag? Det er rammevilkårene. Som ITD har vist i en rapport, truer dødens gab transportbranchen. Lønningerne stiger, mens effektiviteten falder. Det er helt afgørende at få forbedret rammevilkårene. Mogens Therkelsen holder den sidste af otte formandsberetninger for ITD Hvordan har erhvervet udviklet sig? Set med danske øjne ligger Danmark foran med nyudviklinger som eksempelvis it, ny teknologi til lastbiler og modulvogntog. De danske faner bliver holdt højt på udviklingsområdet, hvor jeg mener, at vi ofte er et skridt foran andre lande. Hvordan bliver udfordringerne løst? Det er altid godt at følge med i, hvad der sker uden for Danmarks grænser. Der er store forretningsmuligheder for danske vognmænd. Som eksempel vil mange danske industrivirksomheder, der flytter produktionen til udlandet, gerne have deres danske logistikpartner med. Det er en god mulighed for danske vognmænd til at få gang i udlandsforretningen. Samtidig er et mere fleksibelt lønsystem nødvendigt. Jeg tror, det er afgørende for transportbranchen at kunne få individuelle lønvilkår, som der er i industrien. Den smidighed er nødvendig. Endelig er det generelle arbejde med regelforenkling og harmonisering af love afgørende for at sikre konkurrenceevnen. Fortsættes... Salen var fyldt til bristepunktet på ITD s generalforsamling 2012 på Hotel Comwell i Kolding

14 Fortsat 14 Politisk pingpong Kristian Pihl Lorentzen, MF og trafikpolitisk ordfører for Venstre En dansk vognmand oplever en ordrenedgang og bliver derfor enig med sine chauffører om en lønreduktion i virksomheden på 10 procent i stedet for at sælge lastbiler og fyre folk. Skal han have lov til det, og hvorfor/ hvorfor ikke? Ja, vognmanden skal have frihed til at forhandle lokale vilkår med sine medarbejdere. Alternativet her er jo, at virksomheden skrumper, lukker eller flager ud. I det hele taget er det forkert, når lovgiverne blander sig i løn- og ansættelsesvilkår. Det er noget, der bør overlades til arbejdsmarkedets parter eller lokal forhandling. Hvor ser du dansk landevejstransport om ti år? Vi har helt klart en dansk landevejstransport om ti år det er jeg fuldstændig sikker på. Spørgsmålet er så, hvad den består af. Det glæder mig meget, at udvikling og administration foregår i Danmark og med dansk arbejdskraft. Det vil fortsætte, og her vil vi være blandt de førende i Europa. Desværre må vi erkende, at med de betingelser, der er i Danmark lige nu, vil produktionsapparatet næppe være dansk-baseret i samme grad som i dag. Hvad har været nogle af de knapt så gode oplevelser i din formandsperiode? Noget modvind kunne jeg selvfølgelig godt have været foruden, men det er i langt mindre målestok i forhold til det positive. En mindre del af pressen har efter nogle af mine udtalelser angrebet min person. Imidlertid er det værd at huske, at jeg ikke har udtalt mig for at gøre nogen ondt. Målet har altid været at hjælpe branchen. Samtidig er der nogle politiske sager, jeg godt kunne have tænkt mig at have løst anderledes. Men den politiske arena er nu engang sådan, at man vinder og taber fra tid til anden. Hvad har været nogle af de bedste oplevelser? Samarbejdet med ledelsen i ITD og FDE, medarbejderne og de skiftende bestyrelsesmedlemmer har været fornøjeligt og lærerigt. Mogens Therkelsen bistår daværende transportminister Hans Chr. Schmidt i at åbne branchens fælles imagekampagne Holder DK Kørende på Københavns Rådhusplads august 2010 Foto: ITD

15 15 Foto: Nils Rosenvold ITD s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen (th.) siger farvel og tak til Mogens Therkelsen med en gave fra ITD På det personlige plan er jeg rigtig glad for den udadvendte rolle, jeg fik lov til at have på ITD s vegne. Det betød, at jeg mødte mange danske og internationale politikere, og det var både spændende og frugtbart. Er der noget, du gerne vil sige på falderebet? Mit helt store håb for fremtiden er, at branchen får fælles talerør. Splittelse er skidt. Både i Danmark, og især i EU, er det afgørende, at den danske vejtransportbranche taler med én stemme. Politisk pingpong Folketingsmedlem Henning Hyllested, trafikordfører, Enhedslisten En dansk vognmand oplever en ordrenedgang og bliver derfor enig med sine chauffører om en lønreduktion i virksomheden på 10 procent i stedet for at sælge lastbiler og fyre folk. Skal han have lov til det, og hvorfor/ hvorfor ikke? Nej, det skal han ikke have lov til, og medarbejdere skal ikke lade sig overtale til det. Jeg ved godt, at det er en meget benyttet metode i nedgangstider, men det fører ingen steder hen, ligegyldigt om det er for chauffører, slagteriarbejdere, SAS-ansatte eller andre. Alle erfaringer viser, at det på sigt ikke redder arbejdspladser.

16 Nøgletal fra branchen 16 Dansk lastbiltransport er en afgørende brik i den danske økonomi. Tæller man alt fra chauffører til dem, der leverer varer og tjenester til erhvervet med, arbejder over på en eller anden led med lastbiltransport i Danmark. Det er mere end beskæftigelsen i vindmøllebranchen. Sammen med følgeerhverv bidrager lastbiltransporten med 1,3 procent til Danmarks bruttonationalprodukt. Imidlertid er lastbilbranchen stadig såret efter finanskrisen, og branchen lider under faldende produktivitet. Siden 2008 er arbejdspladser forsvundet i branchen. Der er hårdt brug for reformer, som kan skabe bedre rammevilkår og forbedre vognmændenes konkurrenceevne. Den danske vognmandsbranches størrelse Antal vognmænd Kilde: Trafikstyrelsen Finanskrisen har fra efteråret 2008 været hård ved antallet af danske virksomheder, som beskæftiger sig med vejgodstransport. Fra firmaer i 2008 dykkede tallet i 2011 til virksomheder. Foto: Colourbox

17 Antal lastbiler I alt Lastbiler, totalvægt over kg Sættevognstrækkere i alt Kilde: Danmarks Statistik. Lastbiler dækker over vogntog med en totalvægt på over kg. Sættevognstrækkere er lastbiler, som man kan koble en bestemt type anhænger (en sættevogn) til. Antal beskæftigede I alt transportsektor Fragtmænd og rørtransport Kilde: Danmarks Statistik Antal lastbiler Antal beskæftigede Krisen afspejler sig i antallet af lastbiler, som de danske virksomheder kan sende ud på veje og stræder. Der er forsvundet omkring lastbiler og lidt under sættevogne siden højdepunktet i Den samlede bestand af lastbiler var 1. januar Når krisen kradser, og lastbilerne på vejene bliver færre, tynder det også ud i antal ansatte i vognmandsbranchen. Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af beskæftigede i vognmandsbranchen fra i 2008 til i Det betyder, at der i 2010 var 21 procent færre ansatte i vognmandsbranchen, og at der på to år var gået arbejdspladser tabt.

18 Antal godstilladelser Kilde: Danmarks Statistik. En vognmand skal have en godskørselstilladelse for hvert køretøj, han bruger. Den danske vognmandsbranche er kendetegnet ved, at de fleste er små eller mellemstore transportvirksomheder. I gennemsnit har hver vognmand 6,7 tilladelser. Over de seneste ti år er de danske transportvirksomheder blevet en smule større. I 2002 havde en vognmand i gennemsnit 5,9 godskørselstilladelser. I alt havde vognmænd godskørselstilladelser i Politisk pingpong Medlem af Europa-Parlamentet Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti Analyser viser, at produktiviteten er faldet drastisk i dansk vejtransport over de sidste ti år. Hvordan får vi løftet produktiviteten i erhvervet? Det er vigtigt for transporterhvervet, at rammebetingelserne er i orden og det er de ikke for tiden. Der er alt for meget bureaukrati, som koster tid og penge. Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt. Danmark bør give samme forhold til danske vognmænd, som tyske vognmænd får i Tyskland. Foto: Colourbox

19 Godsmængder National godsmængde, i ton Kilde: Danmarks Statistik. Nationalt transportarbejde, i mio. tonkm Kilde: Danmarks Statistik. Tonkilometer er den samlede godsmængdes vægt ganget med den afstand, godset er flyttet. Finanskrisen satte også sit spor i den mængde gods, som skulle ud til fabrikker, supermarkeder og havne viser et kraftigt dyk i transporterne. Allerede i 2010 viser det svage opsving sig i tallene, men der er stadig lang vej til situationen før krisen. Foto: Colourbox

20 Fordeling bil/skib/bane, i pct Skib Bane Bil Kilde: Danmarks Statistik. Opgørelsen over godsmængde på skib inkluderer færgefarter. Opgørelsen over godsmængde på bane omfatter transporter på offentlig og privat bane. Godstyper, kørte km med læs i km Stykgods, bearbejdede varer i øvrigt Kilde: Danmarks Statistik Fødevarer, drikkevarer, tobak og foderstoffer Malm, sten, grus, sand, ler, salt, cement, kalk og andre mineralske byggematerialer Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter Kul, koks, olie og kemiske produkter (inkl. gødning) Fordeling bil/skib/bane Godstyper Meget gods kommer ind og ud af Danmark via havnene, men når godset skal rundt i landet, er lastbiler uundværlige. I 2010 foregik 93,6 procent af al national godstransport på lastbiler. Det understreger behovet for investeringer i veje og udnyttelse af ny teknologi, modulvogntog og godsleveringer i ydertimerne, så infrastrukturen bliver udnyttet så effektivt som muligt. Stykgods og bearbejdede varer er den godstype, som fylder mest i lastbilerne. Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter tager dog stadig mere plads i lastbilerne.

21 Konkurrencesituationen Produktivitetsudvikling, indeks Realløn for chauffører (2005=100) Produktivitet, fragtvognmænd (2000=100) Kilde: Copenhagen Economics Dødens gab truer med at sluge den danske vognmandsbranche. Reallønnen for chauffører stiger, men produktiviteten falder. Det stadigt større gab mellem de to kurver er livstruende for branchen. Produktivitetsfaldet betyder, at det arbejde, der i 2000 kunne klares af tre mand, i dag kræver fire mand vel at mærke til en væsentligt højere løn. Derfor har ITD kæmpet for et branchepolitisk udvalgsarbejde, der skal komme med bud på, hvordan lastbiltransportens danske rammevilkår kan blive bedre, så vognmændene kan kæmpe sig ud af dødens gab. Foto: Colourbox

22 Grænsetællinger Grænsetælling Lastbiler ind i Danmark kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 3. kv kv kv kv kv 2004 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Kilde: ITD Grænsetælling Nationalitetsfordeling, i pct kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2012 Kilde: ITD 39,8% Tyskland 24,7% Danmark 20,0% Østeuropa 7,4% Holland 5,4% Øvrige lande 2,7% Øvrige Skandinavien ITD s grænsetællinger viser, at det gennemsnitlige tal for lastbiltrafikken ind i landet i 2011 var lastbiler pr. døgn. Dermed ligger året på niveau med Rekordåret var 2007, hvor lastbiler krydsede grænsen hvert døgn. De friske tal for første kvartal 2012 viser, at her rullede lastbiler over grænsen hvert døgn. Det er på niveau med samme kvartal året før. Tallene indikerer, at der langsomt, men sikkert, er ved at komme gang i udenrigshandlen igen efter finanskrisen. Andre tal i grænsetællingen viser, at der ikke er tegn på, at de danske transportvirksomheder reelt mister markedsandele på det danske marked. Af de udenlandsk indregistrerede lastbiler, der kørte ind i landet i første kvartal 2012, var 28 procent ejet af en dansk transportvirksomhed. Der er tale om en markant fremgang i forhold til første kvartal i 2010, hvor kun 18 procent af de udenlandsk indregistrerede lastbiler på de danske veje var danskejede. Lastbilernes nummerplader fordeler sig fortsat stabilt. 24,7 procent af de lastbiler, der kørte ind i landet i første kvartal 2012, var dansk indregistrerede.

23 Særtælling antal danskejede lastbiler på udenlandsk nummerplade Kilde: ITD Udflagningen af danske lastbiler fortsætter. Siden 2011 er antallet af danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader vokset med fem procent til i alt 3432 lastbiler. Der er tale om en stigning på 17 procent siden Den positive side af historien er, at de danske transportvirksomheder er blevet dygtige til at orientere sig internationalt og tage konkurrencen op på internationale vilkår. Men tallene vidner desværre også om, at de hjemlige rammevilkår for transportvirksomheder ikke er konkurrencedygtige i forhold til landene omkring os. Der er et stærkt behov for reformer af rammevilkårene for transportbranchen. Foto: Colourbox

24 Cabotage + 3. lands kørsel med udenlandske lastbiler i DK, i mio. tonkm Tredjelandskørsel mellem Danmark og udland Cabotagekørsel i Danmark Kilde: Danmarks Statistik Cabotage + 3. lands kørsel med danske lastbiler, i tonkm Tredjelandskørsel Cabotagekørsel Kilde: Danmarks Statistik Cabotagekørslens andel af det samlede danske nationale transportarbejde er lille, men svagt stigende. I 2010 var fire procent af transportarbejdet cabotagekørsel mod tre procent i I udlandet kørte danske lastbiler ligeledes en større mængde gods på cabotageture i 2010 i forhold til Politisk pingpong Folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen, næstformand for Transportudvalget, Venstre Analyser viser, at produktiviteten er faldet drastisk i dansk vejtransport over de sidste ti år. Hvordan får vi løftet produktiviteten i erhvervet? Vi kan fx fremme udbygningen af den danske infrastruktur, så der ikke spildes så megen tid på trængsel og kødannelse på landevejene. Hertil kommer bedre rastepladsforhold m.v. Vi skal også reducere omkostningsniveauet for danske vognmænd ved at minimere de administrative byrder, så danske vognmænd og chauffører kan fokusere på at skabe værdi på landevejen.

25 Udvikling i international godstransport med danske biler, i mio. tonkm International vejgodstransport National vejgodstransport Kilde: Danmarks Statistik. International godstransport er eksempelvis en tur fra Kolding til Paris. Dansk indregistrerede lastbiler er pressede i den internationale konkurrence. Danske lastbilers internationale transportarbejde har taget et gevaldigt dyk siden 2006, mens danske lastbiler kører nogenlunde samme mængde gods rundt i Danmark. Tallene understreger behovet for at forbedre danske vognmænds konkurrenceevne, så danske vognmænd kan gå ud og få deres bid af det europæiske marked. Foto: Colourbox

26 26 Bruger du også fordelene i ITDs aftale med Tryg? Hos ITD kan du sikre dig og din familie med pension og sundhedsforsikring. Tjek de gode medlemstilbud på

27 Brug tiden på at flytte godset 27 Ring og hør, hvor meget tid vores bogførings-service kan spare for dig Lad ITD Servicepartner klare besværet med bogføring og lønkørsel Træt af voksende bilagsbunker og tidsrøvende lønadministration? Hos ITD Servicepartner kan du få en total løsning, som er skræddersyet til dine behov. Vi kender vognmandsbranchen og giver dig lige præcis den service, du har brug for. Med ITD Servicepartner i ryggen kan du bruge tiden på at flytte gods vi sørger for, at dine regnskaber og lønkørsler også foregår til tiden. Servicepartner

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

ITD Årsrapport. ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD Årsrapport. ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 2013 2 Vi er nødt til at højne effektiviteten i den europæiske økonomi lige fra finanssektoren over energi til ITsektoren. Vejgodstransport

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Chaufførkonference Horsens

Chaufførkonference Horsens Chaufførkonference Horsens 11.5.2015 Lovpligtig efteruddannelse for chauffører En undersøgelse forår 2015 Sådan ser det ud fra branchens side Chefkonsulent Anders Jessen ITD, Padborg Selvstændig konsulent

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere