Generalforsamling. lørdag den 31. marts på Comwell Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding"

Transkript

1 Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7

2 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg har haft ansvaret som administrerende direktør hele året. Det har været en stor fornøjelse, som kun har givet mig endnu mere blod på tanden. Vi har gennemført spændende forandringer, og vi har også opnået rigtigt mange positive resultater. 2. ITD på rette vej Allermest positivt er det, at vi henover året har oplevet stor opbakning fra vores medlemmer omkring ITD s arbejde. Det gælder ikke kun eksisterende medlemmer; interessen for at blive medlem af ITD har også været støt stigende henover året. ITD er p.t. noget så sjældent som en brancheorganisation med medlemsfremgang! I løbet af 2011 har 73 transportvirksomheder valgt at melde sig ind i ITD. Desværre har vi også sagt farvel til 34 medlemmer som følge af konkurser, virksomhedssammenlægninger m.v. Medlemstilgangen er fortsat i 2012, og sammenlagt betyder det, at vi i dag har passeret de magiske 500 medlemmer i ITD. Det svarer til en fremgang på 16% i forhold til medlemstallet på 430 ved indgangen til Dertil kommer associerede medlemskaber, som blev besluttet på generalforsamlingen i 2011 senest har vi indgået en associeringsaftale med Ribe Amts Vognmandsforening. Vi ser frem til et godt samarbejde. Fremgangen er glædelig, og vi oplever heldigvis, at det fortsat strømmer ind med nye medlemmer. Vi forventer et væsentligt højere medlemstal ved udgangen af 2012 og stiler efter minimum at være medlemmer ved udgangen af Det er blandt andet vores stærke økonomi, der giver os muligheden for at udvikle viden og værktøjer, som kan styrke medlemmernes forretninger i tæt samarbejde med medlemmerne selv. Det, synes vi, er en stærk model til at løse nogle af de udfordringer, som danske virksomheder har i forhold til konkurrenceevnen langt stærkere end statsstøtte, beskyttende regler og bureaukrati. På de indre linjer er der også gang i en positiv udvikling. I efteråret gennemførte vi en organisationsændring for at skabe større klarhed både internt og eksternt om, hvilke forretningsområder hhv. ITD og FDE fokuserer på. Under ITD-navnet har vi nu samlet alle de aktiviteter, der henvender sig til den danske transportbranche. Det gælder vores politiske arbejde, vores betjening af medlemmerne samt de kommercielle services, der primært har danske transportvirksomheder som kunder fx tele, transport-it, forsikring og bogføringsservice. Vi har p.t. ca danske vognmænd, som er kunder i det nye ITD, og vi arbejder benhårdt på at servicere dem i dagligdagen, så de kan fokusere på deres kerneforretningsområder og lade os ordne resten. Side 2 af 7

3 Det omfatter ikke mindst vores køre-hvile-tids-service, som vi lancerede i efteråret, og som tegner til at blive en stor succes. Vi har allerede halvdelen af vores medlemmer oppe at køre på ordningen. Den indebærer, at vi gratis tilbyder download og opbevaring af alle medlemmers køre-hvile-tids-data via vores Tachoweb-system. Hver måned sender vi virksomheden en analyse af alle data med et komplet overblik over alle overtrædelser og afvigelser for virksomheden og den enkelte chauffør. Vi har taget dette initiativ, fordi vi oplever, at administration af køre-hvile-tiden udgør en stor administrativ byrde for vores medlemmer. Vi er opmærksomme på, at gentagne historier i medierne om overtrædelser og fejl inden for køre-hvile-tiden udgør et problem for branchens omdømme. Vi håber at kunne skabe modvægt ved at kunne bidrage positivt til den offentlige debat med statistikker, der viser, at vi i branchen går foran med det gode eksempel. Det vil vi kunne i kraft af den store datamængde, vi ligger inde med, kombineret med de målrettede forbedringsinitiativer, herunder egenkontrolsystemer, som konceptet indeholder. Med det afsæt forventer vi at nå vores endelige mål: At få politikerne med på at administrere køre-hvile-tiden på en mindre stiv og ufleksibel måde end i dag. Vi ønsker menneskelige køre-hvile-tids-regler, hvor der er sammenhæng mellem overtrædelser og sanktioner, og hvor fokus er på trafiksikkerhed og mennesket bag rattet. Ud fra samme tankegang har vi også lanceret gratis ADR-rådgivning som en del af medlemspakken i ITD. Når det gælder transport af farligt gods kan sjusk og fejl hos en enkelt vognmand have fatale følger for mange mennesker og med ét slag lægge hele branchens ry i ruiner. Det vil vi gøre vores til at forhindre ved at tilbyde en ADR-rådgivning, som ikke bare lever op til lovens krav, men ganske enkelt er den bedst mulige. FDE er med organisationsændringen trådt endnu skarpere i karakter som en international virksomhed, der fokuserer på det europæiske marked for momsrefusion og på betalingsformidling til de europæiske motorveje, tunneller og færger. At fokus er internationalt dokumenteres af, at ca. 96 procent af FDE s kunder findes uden for Danmarks grænser. Det er glædeligt, at vi er blandt Europas absolut førende, inden for de felter vi arbejder med. Og at vi samtidigt kan vinde markedsandele kan kun tilskrives, at vi dygtigt og vedholdende sikrer, at vores serviceniveau er blandt de bedste. FDE har på det europæiske marked omkring kunder, hvilket samlet betyder, at ITD/FDE løbende betjener over kunder primært inden for transport og logistik. 3. ITD s profil Det er jo ingen hemmelighed, at konkurrencen på organisationsfronten er taget til på det seneste, og fronterne er blevet trukket en smule skarpere op mellem visse af organisationerne inden for vejtransporten. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at give et klart rids af vores profil. Lad mig slå fast, at tiden, hvor vi var en forening udelukkende for eksportvognmænd, er forbi. Uden at jeg skal tage stilling til, om EU er godt eller skidt, så er det indre marked i Side 3 af 7

4 dag et faktum. Det betyder, at skellet mellem internationale og nationale vognmænd er på vej til at blive udvisket. Uanset om vi hver især kan lide det eller ej, bliver den danske vognmand udsat for større og større konkurrence fra resten af EU også på hjemmebanen. Der er ikke i samme grad som før tale om et afgrænset dansk og så et internationalt marked for transport, men i stigende grad bare ét fælles marked, der omfatter hele EU. Hermed bliver ITD s eksistensberettigelse også en anden end tidligere. I dag kæmper vi for den danske vognmand uanset om han kører ude eller hjemme, og uanset hvad han kører med. Vi betragter det som ITD s vigtigste opgave at hjælpe de danske vognmandsvirksomheder med at blive så konkurrencedygtige som overhovedet muligt. Størstedelen af ITD s medlemmer kører i dag både nationalt og internationalt. Og hele 25% af medlemmerne kører kun i Danmark, mens bare 10 procent er vognmænd, der udelukkende kører eksport. Størrelsesmæssigt er medlemskredsen også spredt - fra den selvkørende vognmand med én bil til de store koncerner med hundredevis af biler. Det er baggrunden for, at vi nu konsekvent omtaler os selv som ITD brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Vores vigtigste mål er at sikre, at der også om ti år er et attraktivt miljø for at drive vognmandsvirksomhed i Danmark. Vi forfølger en ambition om, at Danmark i fremtiden skal være en af Europas absolut førende nationer inden for vejtransport. Det medfører naturligt, at vi kan have alle slags sunde og professionelle vognmandsvirksomheder fra hele Danmark i vores medlemskreds. Vi hører gentagne gange: ITD arbejder jo for fri cabotage og kan ikke varetage interesserne for danske vognmænd på danske nummerplader. Jeg har sagt det før, og lad mig sige det igen: ITD s holdning er, at yderligere liberaliseringer af cabotage-reglerne vil være meget skidt for det danske vognmandserhverv på nuværende tidpunkt, og derfor er vi principielt imod det. Det skyldes, at de danske rammevilkår for vognmænd i den grad er ude af trit med resten af Europa, så vognmænd, der er underlagt danske regler, ikke har mange chancer i en helt fri og åben konkurrence. Vi har brug for et opgør med de regler, der tvinger vores vognmænd bagud i den europiske konkurrence og det haster! ITD lægger ikke op til, at regler og kontrol afskaffes, men ganske enkelt at de danske regler skal understøtte virksomhederne frem for at hæmme dem i den europæiske konkurrence. Lad mig bare sige det ligeud: Situationen for transportbranchen er alvorlig, men tuderi gør ingen forskel for at redde branchen. Når DTL går ud og fortæller Ekstrabladet, at vi på få år har mistet tusindvis af job i dansk lastbiltransport, er det rigtigt for tallene har de fra vores beregninger. Men når de siger, at det er snyd, der er årsag til, at jobbene forsvinder, er det simpelthen rent tudefjæs og manipulation. Sandheden er, at de danske job bliver udkonkurreret, fordi de danske vognmænd er bundet op på stive og ufleksible regler, der hører til i en helt anden tid. Og organisationer som DTL er Side 4 af 7

5 aktivt med til at kæmpe for bevarelsen af disse regler - sandsynligvis fordi de gamle regler binder medlemmerne til de gamle organisationer. Branchen har brug for nytænkning, hvis vi skal være her om ti år. Snyderi skal vi til livs, men vi skal ikke narre os selv eller andre til at tro, at snyderi er vores største problem. Når tusindvis af job forsvinder fra vores branche, er vores største problem snarere vores evne til at konkurrere, og det er den, vi på tværs af branchen bør sætte alt ind på at forbedre! DTL har desværre valgt at takke nej til vores invitation om at deltage i vores generalforsamling i dag. Alligevel vil jeg endnu engang understrege vores ønske om et konstruktivt samarbejde. Der står meget på spil, og jeg har svært ved at forestille mig, at vi når det kommer til stykket - er mere uenige, end at vi stadig kan nå mere i samlet flok end hver for sig. Jeg synes, vi skylder vores medlemsvirksomheder at lægge klynkeriet og følelserne på hylden og gøre forsøget på at få muren til at falde i dansk lastbiltransport det er trods alt nogle år siden, den faldt i resten af Europa! 4. Optimere politisk indflydelse Formanden har netop gennemgået en række af de konkrete politiske sager fra det forgangne år, men jeg vil gerne bruge lidt tid på at redegøre for den måde, vi arbejder med den politiske påvirkning i ITD. Det er ikke mindst relevant her, hvor vi står over for et formandsskifte. Det er jo ingen hemmelighed, at det er en meget engageret og aktiv formand, vi nu siger farvel til. Det lægger et større ansvar på os i ITD s administration og på bestyrelsen, hvor vi i fraværet af Mogens store erfaring vil få det politiske engagement spredt ud på flere personer og dermed udnytte den styrke, der ligger i, at vi har mange forskellige slags transportvirksomheder med hver deres erfaringer og syn på tingene repræsenteret i bestyrelseslokalet. Jeg synes, vi har skabt et fornuftigt udgangspunkt for sådan en bevægelse. I forbindelse med efterårets organisationsændring etablerede vi en decideret erhvervspolitisk afdeling under ledelse af underdirektør Poul Bruun. Samtidig har vi styrket vores eksterne kommunikation, så vi både er godt i gang med at skabe en større dybde i det politiske arbejde og øge vores evne til at komme bredt ud med vores vigtigste budskaber. En af de sager, vi har fulgt meget tæt året igennem, er revideringen af Godskørselsloven. Vores udgangspunkt har også her været et realistisk blik på EU s indre marked og på den tiltagende konkurrence, vi forventer, ligger et sted lige om hjørnet for de danske vognmænd. Med den realisme i inderlommen er det med stor uro, at vi har set på forslaget til den reviderede godskørselslov, som efter vores vurdering blot vil udhule de danske vognmandsvirksomheders konkurrenceevne yderligere i forhold til den udenlandske konkurrence. Det drejer sig ikke mindst om forslaget om at skærpe sanktionerne mod virksomheder, der ikke følger overenskomsterne. Vi har fra vores medlemskreds eksempler på virksomheder, der har villet sænke lønningerne i fuld enighed med medarbejderne for at sikre Side 5 af 7

6 virksomhedens overlevelse og redde arbejdspladser, men er blevet forhindret heri af fagforeninger, der med loven i hånden og Trafikstyrelsen i ryggen i dag er berettiget til at give kontraordrer til de virksomheder, der ansvarligt laver lokale aftaler med deres medarbejdere. Det er efter vores mening fuldstændigt uholdbart; og i stedet for at skærpe denne del af lovgivningen, som der fra flere sider lægges op til, mener vi, at det er i den stik modsatte retning, vi skal bevæge os. Ikke fordi vi er tilhængere af bulgarske lønninger til danske chauffører, men fordi de nuværende regler fratager vejtransportvirksomhederne en helt fundamental ret til at disponere selv, samt binder dem til et omkostningsniveau, som ingen af konkurrenterne i resten af EU er bundet til. Det har været vanskeligt at vinde lydhørhed for vores synspunkt blandt de andre organisationer, og derfor allierede vi os henover efteråret med den samfundsøkonomiske analysevirksomhed Copenhagen Economics for at få lavet en dybdegående analyse af, hvad der konkret er på spil for de danske vognmandsvirksomheder. Rapporten fra Copenhagen Economics blev præsenteret i januar 2012 på en konference på Christiansborg, og en af hovedpointerne illustreres af den kurve, som vi har døbt Dødens Gab. Kurven viser, at produktiviteten i det danske vognmandserhverv er faldet med ca. 30 procent i løbet af de sidste ti år. Det er et alvorligt fald, som i praksis betyder, at det arbejde, der for ti år siden kunne løftes af tre medarbejdere, i dag kræver fire par hænder. Samtidig er lønningerne i erhvervet steget med 20% på 5 år. Når produktiviteten i dansk vejtransport falder så drastisk, samtidig med at omkostningerne fortsætter med at stige, burde det ikke kunne overraske nogen, at der kører flere og flere udenlandske lastbiler og stadigt færre danske på vores veje. Og der er heller ingen vej uden om den erkendelse, at det nok ikke er udlændingene, der er skyld i den triste udvikling for de danske biler, men derimod de rammevilkår, som danske virksomheder er underlagt. Dødens Gab er i gang med at fortære dansk vejtransport, og derfor skal der handles nu! Vores svar på udfordringen har været klar: Vi har opfordret transportministeren til at etablere et seriøst udvalgsarbejde, hvor alle gode kræfter inden for det transportpolitiske og det erhvervspolitiske område kan definere de nødvendige moderniseringer af de danske rammevilkår for transportvirksomheder. Vores opfordring fik meget konkret og bred opbakning af de folketingspolitikere, der var med på den konference på Christiansborg i januar Og vi har derfor et begrundet håb om, at udvalgsarbejdet snarest kan blive sat i gang med deltagelse af alle relevante og interesserede organisationer inden for vejtransporten og erhvervslivet. Nu har jeg flere gange nævnt EU og det indre marked som en vigtig faktor for os i den danske vognmandsbranche, og jeg har understreget vores realisme i forhold til den overordnede markedsudvikling. Vi har dog på ingen måde afskrevet vores politiske indsats i forhold til EU. Tværtimod har vi fra årsskiftet også sat gang i en oprustning på dette område ved at etablere et fast ITD-kontor i Bruxelles. På denne måde kan vi være på forkant med, hvad der kommer af reguleringer fra EU. Og vi kan naturligvis også påvirke den politiske proces, dér hvor vi fra dansk side har særlige erfaringer, viden og gode argumenter at bidrage med. Side 6 af 7

7 Foreløbig er oplevelsen, at der bliver taget rigtigt godt imod os i Bruxelles. Vi møder op med et åbent sind og vilje til samarbejde. Det bliver der taget vel imod i Bruxelles nøjagtigt lige som alle andre steder! 5. Diverse tak Afslutningsvis vil jeg gerne takke medlemmer og medarbejdere i medlemskredsen for stor opbakning til vores faglige arrangementer samt brug af vores mange servicetilbud. Jeg vil også takke for mange mail og opringninger samt stor imødekommenhed, når jeg har været rundt i landet og besøgt medlemsvirksomheder. Dette er et område, jeg fortsat vil prioritere højt for det er netop igennem den tætte dialog med jer medlemmer, at vi kan udvikle ITD og FDE i den retning I ønsker! En stor tak skal også lyde til vores mange samarbejdspartnere politikere, myndigheder og andre organisationer. Vi er glade for, at I er her i dag! Sluttelig vil jeg sende en stor tak til ITD s bestyrelse og alle medarbejdere i ITD / FDE. Jeg glæder mig over alt det, vi i fællesskab har opnået i det forgangne år! Tak for opmærksomheden! Side 7 af 7

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Chaufførkonference Horsens

Chaufførkonference Horsens Chaufførkonference Horsens 11.5.2015 Lovpligtig efteruddannelse for chauffører En undersøgelse forår 2015 Sådan ser det ud fra branchens side Chefkonsulent Anders Jessen ITD, Padborg Selvstændig konsulent

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 18. april 2015. på MUNKEBJERG HOTEL

Generalforsamling. lørdag den 18. april 2015. på MUNKEBJERG HOTEL Generalforsamling lørdag den 18. april 2015 på MUNKEBJERG HOTEL Direktørberetning/04 /Jacob Chr. Nielsen Direktørberetning v/jacob Chr. Nielsen Det er svært at skjule det: Det går ganske godt fremad på

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Christian Jensens formandsberetning FDL 2012!

Christian Jensens formandsberetning FDL 2012! Christian Jensens formandsberetning FDL 2012! Hvis man nu efter snart flere eller rettere sagt mange år har måttet stå og gentage sig selv i de årlige beretninger om branchens om ikke dårligdomme, så i

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Side 1 af 10 ITD s generalforsamling 1. Indledning Vanen tro har ITD s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen og jeg delt beretningen imellem os

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014

Jørgen Egeskovs beretning DTL-generalforsamling 2014 [Det talte ord gælder] Kære DTL-medlemmer, vognmænd, delegerede, gæster, familie, venner... Igen - velkommen til DTL-generalforsamling 2014 her i Kolding. Som I ved er dette min sidste generalforsamling

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00. Formand Martin Danielsens tale til. DTL-Danske Vognmænds generalforsamling. Oslo-båden 28.

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00. Formand Martin Danielsens tale til. DTL-Danske Vognmænds generalforsamling. Oslo-båden 28. [1] Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00 Formand Martin Danielsens tale til DTL-Danske Vognmænds generalforsamling Oslo-båden 28. maj 2016 [Det talte ord gælder] Dejligt at se jer alle sammen igen!

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 2014 et år i forandringernes tegn 2014 blev for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande et år i forandringernes tegn. Først på året sagde vi farvel til Torben Henriksen efter 18 år på posten som erhvervsdirektør,

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

CABOTAGEKØRSEL I DANMARK EN RAPPORT OM ET SAMFUNDSPROBLEM

CABOTAGEKØRSEL I DANMARK EN RAPPORT OM ET SAMFUNDSPROBLEM CABOTAGEKØRSEL I DANMARK EN RAPPORT OM ET SAMFUNDSPROBLEM 3F Transport CABOTAGEKØRSEL I DANMARK INDHOLD STOP PIRATKØRSEL I DANMARK 3 Uhensigtsmæssig fortolkning af EU s regler 3 KAPITEL 1: HOVEDBUDSKABER

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

ITD Årsrapport. ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD Årsrapport. ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 2013 2 Vi er nødt til at højne effektiviteten i den europæiske økonomi lige fra finanssektoren over energi til ITsektoren. Vejgodstransport

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Martin Danielsen beretning DTL-generalforsamlingen 2014

Martin Danielsen beretning DTL-generalforsamlingen 2014 [Det talte ord gælder] 10-15 min. Jeg vil gerne starte med at sige, at det som altid er godt at være til generalforsamling i DTL. Det er godt at se Jer alle sammen. Jeg har set frem til, at vi skal have

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ANALYSEKONSULENT MAL- THE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, OG POLITISK KONSULENT

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Klimaforandringer 2009

Klimaforandringer 2009 Børnerapport 4 November 2009 Klimaforandringer 2009 Det handler jo om, hvor lang tid menneskene bliver ved med at leve eller ej En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære tidligere medlemmer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium.

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: 557-414-156 370-471-31 Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Jesus siger, at Gudsriget vokser af sig selv, -helt ligesom kornet på

Læs mere

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS FÆLLESSKABER MED STÆRKE VÆRDIER Vi varetager dine kooperative interesser lokalt NÅR VI ARBEJDER FOR MERE END BARE OVERSKUD Ideen om kooperativer en virksomhedsform hvor

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere