Generalforsamling. lørdag den 31. marts på Comwell Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding"

Transkript

1 Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7

2 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg har haft ansvaret som administrerende direktør hele året. Det har været en stor fornøjelse, som kun har givet mig endnu mere blod på tanden. Vi har gennemført spændende forandringer, og vi har også opnået rigtigt mange positive resultater. 2. ITD på rette vej Allermest positivt er det, at vi henover året har oplevet stor opbakning fra vores medlemmer omkring ITD s arbejde. Det gælder ikke kun eksisterende medlemmer; interessen for at blive medlem af ITD har også været støt stigende henover året. ITD er p.t. noget så sjældent som en brancheorganisation med medlemsfremgang! I løbet af 2011 har 73 transportvirksomheder valgt at melde sig ind i ITD. Desværre har vi også sagt farvel til 34 medlemmer som følge af konkurser, virksomhedssammenlægninger m.v. Medlemstilgangen er fortsat i 2012, og sammenlagt betyder det, at vi i dag har passeret de magiske 500 medlemmer i ITD. Det svarer til en fremgang på 16% i forhold til medlemstallet på 430 ved indgangen til Dertil kommer associerede medlemskaber, som blev besluttet på generalforsamlingen i 2011 senest har vi indgået en associeringsaftale med Ribe Amts Vognmandsforening. Vi ser frem til et godt samarbejde. Fremgangen er glædelig, og vi oplever heldigvis, at det fortsat strømmer ind med nye medlemmer. Vi forventer et væsentligt højere medlemstal ved udgangen af 2012 og stiler efter minimum at være medlemmer ved udgangen af Det er blandt andet vores stærke økonomi, der giver os muligheden for at udvikle viden og værktøjer, som kan styrke medlemmernes forretninger i tæt samarbejde med medlemmerne selv. Det, synes vi, er en stærk model til at løse nogle af de udfordringer, som danske virksomheder har i forhold til konkurrenceevnen langt stærkere end statsstøtte, beskyttende regler og bureaukrati. På de indre linjer er der også gang i en positiv udvikling. I efteråret gennemførte vi en organisationsændring for at skabe større klarhed både internt og eksternt om, hvilke forretningsområder hhv. ITD og FDE fokuserer på. Under ITD-navnet har vi nu samlet alle de aktiviteter, der henvender sig til den danske transportbranche. Det gælder vores politiske arbejde, vores betjening af medlemmerne samt de kommercielle services, der primært har danske transportvirksomheder som kunder fx tele, transport-it, forsikring og bogføringsservice. Vi har p.t. ca danske vognmænd, som er kunder i det nye ITD, og vi arbejder benhårdt på at servicere dem i dagligdagen, så de kan fokusere på deres kerneforretningsområder og lade os ordne resten. Side 2 af 7

3 Det omfatter ikke mindst vores køre-hvile-tids-service, som vi lancerede i efteråret, og som tegner til at blive en stor succes. Vi har allerede halvdelen af vores medlemmer oppe at køre på ordningen. Den indebærer, at vi gratis tilbyder download og opbevaring af alle medlemmers køre-hvile-tids-data via vores Tachoweb-system. Hver måned sender vi virksomheden en analyse af alle data med et komplet overblik over alle overtrædelser og afvigelser for virksomheden og den enkelte chauffør. Vi har taget dette initiativ, fordi vi oplever, at administration af køre-hvile-tiden udgør en stor administrativ byrde for vores medlemmer. Vi er opmærksomme på, at gentagne historier i medierne om overtrædelser og fejl inden for køre-hvile-tiden udgør et problem for branchens omdømme. Vi håber at kunne skabe modvægt ved at kunne bidrage positivt til den offentlige debat med statistikker, der viser, at vi i branchen går foran med det gode eksempel. Det vil vi kunne i kraft af den store datamængde, vi ligger inde med, kombineret med de målrettede forbedringsinitiativer, herunder egenkontrolsystemer, som konceptet indeholder. Med det afsæt forventer vi at nå vores endelige mål: At få politikerne med på at administrere køre-hvile-tiden på en mindre stiv og ufleksibel måde end i dag. Vi ønsker menneskelige køre-hvile-tids-regler, hvor der er sammenhæng mellem overtrædelser og sanktioner, og hvor fokus er på trafiksikkerhed og mennesket bag rattet. Ud fra samme tankegang har vi også lanceret gratis ADR-rådgivning som en del af medlemspakken i ITD. Når det gælder transport af farligt gods kan sjusk og fejl hos en enkelt vognmand have fatale følger for mange mennesker og med ét slag lægge hele branchens ry i ruiner. Det vil vi gøre vores til at forhindre ved at tilbyde en ADR-rådgivning, som ikke bare lever op til lovens krav, men ganske enkelt er den bedst mulige. FDE er med organisationsændringen trådt endnu skarpere i karakter som en international virksomhed, der fokuserer på det europæiske marked for momsrefusion og på betalingsformidling til de europæiske motorveje, tunneller og færger. At fokus er internationalt dokumenteres af, at ca. 96 procent af FDE s kunder findes uden for Danmarks grænser. Det er glædeligt, at vi er blandt Europas absolut førende, inden for de felter vi arbejder med. Og at vi samtidigt kan vinde markedsandele kan kun tilskrives, at vi dygtigt og vedholdende sikrer, at vores serviceniveau er blandt de bedste. FDE har på det europæiske marked omkring kunder, hvilket samlet betyder, at ITD/FDE løbende betjener over kunder primært inden for transport og logistik. 3. ITD s profil Det er jo ingen hemmelighed, at konkurrencen på organisationsfronten er taget til på det seneste, og fronterne er blevet trukket en smule skarpere op mellem visse af organisationerne inden for vejtransporten. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at give et klart rids af vores profil. Lad mig slå fast, at tiden, hvor vi var en forening udelukkende for eksportvognmænd, er forbi. Uden at jeg skal tage stilling til, om EU er godt eller skidt, så er det indre marked i Side 3 af 7

4 dag et faktum. Det betyder, at skellet mellem internationale og nationale vognmænd er på vej til at blive udvisket. Uanset om vi hver især kan lide det eller ej, bliver den danske vognmand udsat for større og større konkurrence fra resten af EU også på hjemmebanen. Der er ikke i samme grad som før tale om et afgrænset dansk og så et internationalt marked for transport, men i stigende grad bare ét fælles marked, der omfatter hele EU. Hermed bliver ITD s eksistensberettigelse også en anden end tidligere. I dag kæmper vi for den danske vognmand uanset om han kører ude eller hjemme, og uanset hvad han kører med. Vi betragter det som ITD s vigtigste opgave at hjælpe de danske vognmandsvirksomheder med at blive så konkurrencedygtige som overhovedet muligt. Størstedelen af ITD s medlemmer kører i dag både nationalt og internationalt. Og hele 25% af medlemmerne kører kun i Danmark, mens bare 10 procent er vognmænd, der udelukkende kører eksport. Størrelsesmæssigt er medlemskredsen også spredt - fra den selvkørende vognmand med én bil til de store koncerner med hundredevis af biler. Det er baggrunden for, at vi nu konsekvent omtaler os selv som ITD brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Vores vigtigste mål er at sikre, at der også om ti år er et attraktivt miljø for at drive vognmandsvirksomhed i Danmark. Vi forfølger en ambition om, at Danmark i fremtiden skal være en af Europas absolut førende nationer inden for vejtransport. Det medfører naturligt, at vi kan have alle slags sunde og professionelle vognmandsvirksomheder fra hele Danmark i vores medlemskreds. Vi hører gentagne gange: ITD arbejder jo for fri cabotage og kan ikke varetage interesserne for danske vognmænd på danske nummerplader. Jeg har sagt det før, og lad mig sige det igen: ITD s holdning er, at yderligere liberaliseringer af cabotage-reglerne vil være meget skidt for det danske vognmandserhverv på nuværende tidpunkt, og derfor er vi principielt imod det. Det skyldes, at de danske rammevilkår for vognmænd i den grad er ude af trit med resten af Europa, så vognmænd, der er underlagt danske regler, ikke har mange chancer i en helt fri og åben konkurrence. Vi har brug for et opgør med de regler, der tvinger vores vognmænd bagud i den europiske konkurrence og det haster! ITD lægger ikke op til, at regler og kontrol afskaffes, men ganske enkelt at de danske regler skal understøtte virksomhederne frem for at hæmme dem i den europæiske konkurrence. Lad mig bare sige det ligeud: Situationen for transportbranchen er alvorlig, men tuderi gør ingen forskel for at redde branchen. Når DTL går ud og fortæller Ekstrabladet, at vi på få år har mistet tusindvis af job i dansk lastbiltransport, er det rigtigt for tallene har de fra vores beregninger. Men når de siger, at det er snyd, der er årsag til, at jobbene forsvinder, er det simpelthen rent tudefjæs og manipulation. Sandheden er, at de danske job bliver udkonkurreret, fordi de danske vognmænd er bundet op på stive og ufleksible regler, der hører til i en helt anden tid. Og organisationer som DTL er Side 4 af 7

5 aktivt med til at kæmpe for bevarelsen af disse regler - sandsynligvis fordi de gamle regler binder medlemmerne til de gamle organisationer. Branchen har brug for nytænkning, hvis vi skal være her om ti år. Snyderi skal vi til livs, men vi skal ikke narre os selv eller andre til at tro, at snyderi er vores største problem. Når tusindvis af job forsvinder fra vores branche, er vores største problem snarere vores evne til at konkurrere, og det er den, vi på tværs af branchen bør sætte alt ind på at forbedre! DTL har desværre valgt at takke nej til vores invitation om at deltage i vores generalforsamling i dag. Alligevel vil jeg endnu engang understrege vores ønske om et konstruktivt samarbejde. Der står meget på spil, og jeg har svært ved at forestille mig, at vi når det kommer til stykket - er mere uenige, end at vi stadig kan nå mere i samlet flok end hver for sig. Jeg synes, vi skylder vores medlemsvirksomheder at lægge klynkeriet og følelserne på hylden og gøre forsøget på at få muren til at falde i dansk lastbiltransport det er trods alt nogle år siden, den faldt i resten af Europa! 4. Optimere politisk indflydelse Formanden har netop gennemgået en række af de konkrete politiske sager fra det forgangne år, men jeg vil gerne bruge lidt tid på at redegøre for den måde, vi arbejder med den politiske påvirkning i ITD. Det er ikke mindst relevant her, hvor vi står over for et formandsskifte. Det er jo ingen hemmelighed, at det er en meget engageret og aktiv formand, vi nu siger farvel til. Det lægger et større ansvar på os i ITD s administration og på bestyrelsen, hvor vi i fraværet af Mogens store erfaring vil få det politiske engagement spredt ud på flere personer og dermed udnytte den styrke, der ligger i, at vi har mange forskellige slags transportvirksomheder med hver deres erfaringer og syn på tingene repræsenteret i bestyrelseslokalet. Jeg synes, vi har skabt et fornuftigt udgangspunkt for sådan en bevægelse. I forbindelse med efterårets organisationsændring etablerede vi en decideret erhvervspolitisk afdeling under ledelse af underdirektør Poul Bruun. Samtidig har vi styrket vores eksterne kommunikation, så vi både er godt i gang med at skabe en større dybde i det politiske arbejde og øge vores evne til at komme bredt ud med vores vigtigste budskaber. En af de sager, vi har fulgt meget tæt året igennem, er revideringen af Godskørselsloven. Vores udgangspunkt har også her været et realistisk blik på EU s indre marked og på den tiltagende konkurrence, vi forventer, ligger et sted lige om hjørnet for de danske vognmænd. Med den realisme i inderlommen er det med stor uro, at vi har set på forslaget til den reviderede godskørselslov, som efter vores vurdering blot vil udhule de danske vognmandsvirksomheders konkurrenceevne yderligere i forhold til den udenlandske konkurrence. Det drejer sig ikke mindst om forslaget om at skærpe sanktionerne mod virksomheder, der ikke følger overenskomsterne. Vi har fra vores medlemskreds eksempler på virksomheder, der har villet sænke lønningerne i fuld enighed med medarbejderne for at sikre Side 5 af 7

6 virksomhedens overlevelse og redde arbejdspladser, men er blevet forhindret heri af fagforeninger, der med loven i hånden og Trafikstyrelsen i ryggen i dag er berettiget til at give kontraordrer til de virksomheder, der ansvarligt laver lokale aftaler med deres medarbejdere. Det er efter vores mening fuldstændigt uholdbart; og i stedet for at skærpe denne del af lovgivningen, som der fra flere sider lægges op til, mener vi, at det er i den stik modsatte retning, vi skal bevæge os. Ikke fordi vi er tilhængere af bulgarske lønninger til danske chauffører, men fordi de nuværende regler fratager vejtransportvirksomhederne en helt fundamental ret til at disponere selv, samt binder dem til et omkostningsniveau, som ingen af konkurrenterne i resten af EU er bundet til. Det har været vanskeligt at vinde lydhørhed for vores synspunkt blandt de andre organisationer, og derfor allierede vi os henover efteråret med den samfundsøkonomiske analysevirksomhed Copenhagen Economics for at få lavet en dybdegående analyse af, hvad der konkret er på spil for de danske vognmandsvirksomheder. Rapporten fra Copenhagen Economics blev præsenteret i januar 2012 på en konference på Christiansborg, og en af hovedpointerne illustreres af den kurve, som vi har døbt Dødens Gab. Kurven viser, at produktiviteten i det danske vognmandserhverv er faldet med ca. 30 procent i løbet af de sidste ti år. Det er et alvorligt fald, som i praksis betyder, at det arbejde, der for ti år siden kunne løftes af tre medarbejdere, i dag kræver fire par hænder. Samtidig er lønningerne i erhvervet steget med 20% på 5 år. Når produktiviteten i dansk vejtransport falder så drastisk, samtidig med at omkostningerne fortsætter med at stige, burde det ikke kunne overraske nogen, at der kører flere og flere udenlandske lastbiler og stadigt færre danske på vores veje. Og der er heller ingen vej uden om den erkendelse, at det nok ikke er udlændingene, der er skyld i den triste udvikling for de danske biler, men derimod de rammevilkår, som danske virksomheder er underlagt. Dødens Gab er i gang med at fortære dansk vejtransport, og derfor skal der handles nu! Vores svar på udfordringen har været klar: Vi har opfordret transportministeren til at etablere et seriøst udvalgsarbejde, hvor alle gode kræfter inden for det transportpolitiske og det erhvervspolitiske område kan definere de nødvendige moderniseringer af de danske rammevilkår for transportvirksomheder. Vores opfordring fik meget konkret og bred opbakning af de folketingspolitikere, der var med på den konference på Christiansborg i januar Og vi har derfor et begrundet håb om, at udvalgsarbejdet snarest kan blive sat i gang med deltagelse af alle relevante og interesserede organisationer inden for vejtransporten og erhvervslivet. Nu har jeg flere gange nævnt EU og det indre marked som en vigtig faktor for os i den danske vognmandsbranche, og jeg har understreget vores realisme i forhold til den overordnede markedsudvikling. Vi har dog på ingen måde afskrevet vores politiske indsats i forhold til EU. Tværtimod har vi fra årsskiftet også sat gang i en oprustning på dette område ved at etablere et fast ITD-kontor i Bruxelles. På denne måde kan vi være på forkant med, hvad der kommer af reguleringer fra EU. Og vi kan naturligvis også påvirke den politiske proces, dér hvor vi fra dansk side har særlige erfaringer, viden og gode argumenter at bidrage med. Side 6 af 7

7 Foreløbig er oplevelsen, at der bliver taget rigtigt godt imod os i Bruxelles. Vi møder op med et åbent sind og vilje til samarbejde. Det bliver der taget vel imod i Bruxelles nøjagtigt lige som alle andre steder! 5. Diverse tak Afslutningsvis vil jeg gerne takke medlemmer og medarbejdere i medlemskredsen for stor opbakning til vores faglige arrangementer samt brug af vores mange servicetilbud. Jeg vil også takke for mange mail og opringninger samt stor imødekommenhed, når jeg har været rundt i landet og besøgt medlemsvirksomheder. Dette er et område, jeg fortsat vil prioritere højt for det er netop igennem den tætte dialog med jer medlemmer, at vi kan udvikle ITD og FDE i den retning I ønsker! En stor tak skal også lyde til vores mange samarbejdspartnere politikere, myndigheder og andre organisationer. Vi er glade for, at I er her i dag! Sluttelig vil jeg sende en stor tak til ITD s bestyrelse og alle medarbejdere i ITD / FDE. Jeg glæder mig over alt det, vi i fællesskab har opnået i det forgangne år! Tak for opmærksomheden! Side 7 af 7

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse Dette er et annoncetillæg fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD gods på vej KONKURRENCEEVNEN UNDER PRES: Svært at klare sig på danske plader Ny transportuddannelse Dansk vejgodstransport i bevægelse

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2011 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. 2011 fortsat

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 99. møde Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44: Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Jeg vil begynde min beretning med tre historier fra mit eget nabolag, Juelsminde og nærmeste omegn: Når en vognmand kan finde på at bruge andre chaufførers

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere