KOMMUNIKATIVE KVALER. En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug. Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATIVE KVALER. En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug. Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller"

Transkript

1 KOMMUNIKATIVE KVALER En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller Københavns Universitet Dansk med profil i kommunikation Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Afleveringsdato: 29. november 2013

2 ABSTRACT

3 Master s thesis: Communicative Complications. About the Social Democrats language By Nadja Lund Kern Danish studies, Department of Scandinavian Studies and Linguistics University of Copenhagen Data of submission 29 November 2013 EXECUTIVE SUMMARY This master s thesis is about the Social Democrats communication. The Social Democrats have had a number of historically bad polls since regaining the government in Several political experts believe that the Social Democrats' communication is to blame. The purpose for this master s thesis is therefore to outline how the Social Democrats communicate poorly and afterwards contribute with advices for how the party can improve their communication skills. To examine the Social Democrats language I have chosen to use George Lakoff, Christian Kock and Klaus Kjøller who all work with political communication. Each theorist treats political communication from a dissimilar approach: A sender-based, receiver-based and a general description of the political game. Accordingly I have merged the three theories into one combined theory so it functions as one strong fundament for the analysis where the focus will be on the language use only. My data consist of quotes from different Social Democrats who are members of Parliament plus one 20-question. All quotes are found in nation wide newspapers that presumably have reached out to many Danes. The analysis is divided into two main sections, where the first is a debate of values (the poverty debate) and the second a rhetorical form (necessity rhetorics). The data must accommodate two different issues, since it is essential to assess whether it is only rhetoric, or whether it is also ideology that is the reason for the Social Democrats poor communication. My initial impression that the communication was the main reason for the Social Democrats bad polls was not the case. I found that their communication has many flaws, but I also found that the Social Democrats have changed their political strategy radically on every issue I have analyzed. Their political strategy and technical communication is contradictory because they point to both new and old values. And that makes it impossible to isolate and focus on the language alone. Thus it is likely to conclude that Social Democrats poor communication is as much due to the political strategy as it may be due to technical communication. Therefore, the Social Democrats should not focus on improving their technical communication skills, solely they must also streamline their communication with the party's new strategy. If they do not fit the political strategy to their communication it is highly probable that their poor communication will continue.

4

5 INDHOLDFORTEGNELSE 01 INTRODUKTION 7 Problemformulering 8 Specialets opbygning og fremgangsmåde 9 Afgrænsning af specialets problem og redegørelse for valgt empiri 9 Præsentation og begrundelse for valg af teoretikere METODE 15 Begrebsafklaring 17 Priming 17 Framing 17 TEORI 19 Georg Lakoff 20 Christian Kock 29 Klaus Kjøller 32 Afklaring af brug af teorierne 37 En alvidende og objektiv autoritet i politisk kommunikation 37 Sandhedsopfattelser 38 Rammen for specialets politiske kommunikationsteori 39 ANALYSE 41 Fattigdomsdebatten 42 Rammen om fattigdomsdebatten 42 Fattigdomsdebattens start 43 Analyse af fattige Carina-sagen 43 Analyse af et 20 spørgsmål 50 Analyse af Dovne Robert-sagen 53

6 Delkonklusion 58 Nødvendighedsretorikken 58 Begrebsafklaring 59 S-ordfører om skrækmåling: Reformerne giver knubs 60 Thorning: Indgrebet var nødvendigt 63 Corydon: SAS-besparelser er nødvendige for overlevelse 64 Delkonklusion 68 Problematikken med Socialdemokraternes strategi kontra Kommunikation KONKLUSION 71 RÅDGIVNING 75 Udfordringer ved rådgivning 76 Råd til Socialdemokraternes fremadrettet kommunikation 76 AFSLUTNING 79 Metodiske refleksioner og diskussioner 80 Refleksioner over teoretikerne brugbarhed som et samlet analyseværktøj 80 Refleksioner over specialets repræsentativitet 80 Refleksioner over min rolle i specialets resultater 81 Perspektivering 82 LITTEATURLISTE 85 BILAG 89

7

8 1. INTRODUKTION

9 1. INTRODUKTION I en ny meningsmåling rammer Socialdemokraterne efter ni måneder ved regeringsmagten en historisk lav vælgertilslutning på 16,9 procent, hvilket er det laveste i analyseinstituttet Megafons historie. 1 Udsagn, der minder om ovenstående, har stort set lydt oven på hver meningsmåling efter Socialdemokraterne dannede regering med Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre i september Ud over dårlige meningsmålinger har diverse medier kontribueret med dårlig omtale af regeringen med særligt Socialdemokraterne i fokus. Hele det gamle arbejderpartis selvforståelse har indiskutabelt fået et gevaldigt knæk. Igennem det sidste århundrede vidste enhver politisk interesseret, at benævnelsen partiet var møntet på det store og stolte Socialdemokrati. Men tiderne er skiftet, og Socialdemokraterne har blødt længe. Der er naturligvis flere årsager til vælgerflugten, som har accelereret de seneste år. Og tabet af stemmer er blevet ekstra stort, efter Socialdemokraterne endnu engang er blevet et regeringsbærende parti. Jeg vil i dette speciale undersøge én af de omdiskuterede forklaringer på partiets indskrumpen: Socialdemokraternes kommunikation. I den politiske føljeton har borgerne kunne observere politiske eksperter finde bred enighed om, at Socialdemokraterne har et kommunikationsproblem, hvilket Socialdemokraterne også selv har sagt eksplicit. Jeg har derfor valgt at undersøge dette kommunikationsproblem og omforme det til specialets problemformulering. Problemformulering: Hvordan kommunikerer Socialdemokraterne dårligt? Problemformuleringen bygger således på en hypotese om, at Socialdemokraternes dårlige kommunikation er en eklatant årsag til partiets lave meningsmålinger. Præmissen skygger herved for en eventuelt modsat årsag til partiets modgang i målingerne. Nemlig den, at partiets kommunikation er god og går soleklart igennem til befolkningen. Vælgerne har på baggrund af den klare kommunikation truffet et oplyst valg om, at de ikke vil stemme på Socialdemokraterne, da vælgerne er uenige med partiets politiske linje. 1 dr.dk, 2012: Meningsmåling giver S historisk stryg 8

10 Specialets opbygning og fremgangsmåde Specialet inddeler jeg i tre overordnede afsnit: Teori, analyse og rådgivning. Specialets overordnede mål er at besvare opgavens problemformulering. For at nå det overordnede mål skal jeg først igennem nogle delmål. Delmålene har til hensigt at trække en rød tråd igennem specialet og gøre det muligt at give et redegørende svar på problemformuleringen. Når specialets overordnede mål er nået, vil jeg ud fra konklusionen og specialets teoretiske ramme udforme et rådgivningsafsnit. Rådgivningsafsnittet vil fungere som generelle sproglige retningslinjer, da jeg ikke vil afgrænse rådene til konkrete politiske sager. Derimod forsøger jeg at bidrage med nogle almengyldige råd, som Socialdemokraterne kan tage i brug uagtet sagen. For at indfri specialets overordnede mål skal jeg igennem følgende delmål: Afgrænsning af specialets problem og redegørelse for valgt empiri Redegørelse af den valgte teori og metode, som skal danne specialets fundament Analyse af specialets valgte empiri Konklusionen bygges på baggrund af de oplistede delmål, og hovedmålet indfries Specialets rådgivningsafsnit forfattes med afsæt i konklusion og teoriafsnit Afgrænsning af specialets problem og redegørelse for valgt emperi Kommunikation er et abstrakt begreb, som kort betegnet er udveksling af informationer og budskaber. Analyse- og empirimulighederne til specialets problemformulering er derfor talrige. For at besvare problemformuleringen må jeg afgrænse empirien. Jeg har valgt en afgrænsning, som rummer to forskellige emner: en værdidebat og en retorisk form. Denne afgrænsning skal specificeres og indskrænkes yderligere specialets krav in mente. Jeg har derfor valgt én debat, fattigdomsdebatten, og én retorisk form, som jeg kalder nødvendighedsretorikken. Fattigdomsdebatanalysen tager afsæt i Fattige Carina-sagen og Dovne Robert-sagen. Begge sager har fyldt meget på flere medieplatforme over en periode, der tæller et par år. Den valgte empiri dækker to uger ud af hele forløbet. Jeg har valgt én form for data, hvilken er den skrevne forfattet af journalister. Herudover har jeg valgt at inddrage et 20-spørgsmål, som skal bidrage til at give et indtryk af Socialdemokraternes 9

11 1. INTRODUKTION kommunikation omkring fattigdomspolitikken, inden selve fattigdomsdebatten opstod. Et 20-spørgsmål er en spørgsmålstype, hvor spørgsmålet stilles af et folketingsmedlem til en minister. Betegnelsen henviser til 20 i Folketingets forretningsorden, som har fastlagt rammerne for denne type spørgsmål spørgsmålet er stillet af Liberal Alliances Joakim B. Olsen, som var primusmotor for igangsættelse af fattigdomsdebatten. Det er blandt andet Olsens definition af termen fattig i Danmark, som går igen i fattigdomsdebatten, hvorfor det netop er dette 20-spørgsmål, jeg har udvalgt som analysegenstand. Fra avisartiklerne analyserer jeg udelukkende citater. Jeg analyserer kun politiske udsagn og ikke andres analyser eller fortolkninger af politikernes udsagn. De valgte avisartikler er hentet i en tidsperiode på syv dage, efter danskerne første gang blev præsenteret for først Carina og efterfølgende Robert via landsdækkende tv. Jeg har strammet kravene til citaterne yderligere ind. Citaterne er udelukkende af socialdemokratiske ministre, da de forventes at tale for partitoppens aftalte kurs og under regeringssamarbejdets rammer, hvorigennem de tegner partiets politik. Fattigdomsdebatten er i begge valgte uger massivt mediedækket og må derfor antages at være både vægtig og relevant for befolkning såvel som partiet. Med den brede dækning af debatten er det plausibelt at forudsætte, at Socialdemokraternes budskaber og informationer når bredt ud til befolkningen. Jeg udfærdiger ikke en modtageranalyse, hvor jeg undersøger befolkningens betragtning af Socialdemokraternes kommunikation. Grunden til, jeg har valgt data, som når ud til en bred vælgerskare, er, at Socialdemokraterne formodentlig er ekstra opmærksomme på egen kommunikation i sådanne tilfælde. I analysen af den retoriske form nødvendighedsretorikken har jeg også valgt avisartikler, der er fra Socialdemokraternes nuværende regeringsperiode som empirisk grundlag. Avisartiklerne behandler tre forskellige emner og citerer tre forskellige socialdemokrater. Ved at inddrage forskellige sager og forskellige politikere er mit mål at udføre en overordnet analyse af nødvendighedsretorikken, hvor jeg kan skabe et generelt resultat af retorikformen. Jeg analyserer udelukkende tekst fra Socialdemokraternes nuværende regeringsperiode, fordi jeg undersøger partiets aktuelle kommunikation. Det er derfor et bevist valg, at jeg ikke lægger fokus på en komparativ analyse af Socialdemokraternes kommunikation fra før og efter valget. 2 ft.dk, 2013: Spørgsmål til en minister 10

12 Jeg har udvalgt citater af højtstående socialdemokrater fra landsdækkende aviser (trykt og online), fordi citater som disse afspejler partiets kommunikation godt. Citaterne kommer bredt ud til potentielle vælgere, og giver herved en valid empiri i forhold til at undersøge Socialdemokraternes kommunikation på et generelt plan. Langt mere valid end interviews eller spørgeskemaer ville kunne bistå med. Til at indfri hovedformålet i specialet og besvare problemformuleringen har jeg valgt at benytte teori fra tre forskellige teoretikere. Jeg har udvalgt specifikke værker fra hver teoretiker, som er relevante og anvendelige til at danne den teoretiske ramme, der skal lægges ned over specialets empiri. Præsentation og begrundelse for valg af teoretikere De tre teoretikere, jeg har valgt, er George Lakoff, Christian Kock og Klaus Kjøller. George Lakoff er amerikansk professor i lingvistik, og tilknyttet Demokraterne i USA. Politisk bidrager Lakoff med kommunikationsrådgivning bl.a. via sine bøger om lingvistisk brug i politik ud fra en kognitiv videnskabelig vinkel. Lakoffs fokus er hovedsageligt afsenderbaseret med fokus på ordvalg og metaforer. Hans teori er baseret på amerikansk politik, hvilket gør, at jeg ikke kan benytte al hans teori. Når Lakoff eksempelvis skriver om, hvorvidt man skal kommunikere til højre- eller venstreorienterede vælgere, er virkeligheden i det politiske system i Danmark en anden. I USA eksisterer mange partier, men i realiteten er der kun to, der kæmper om magten: Republikanerne og Demokraterne. Til forskel fra Danmark, der på nuværende tidspunkt har ni partier i Folketinget, og hvor regeringen er en mindretalsregering, der kan tabe og vinde vælgere fra højre såvel som venstre side. Det er firkantet udlagt mindre kompliceret at rådgive et topartisystem til at melde klart ud om deres venstre- eller højreorienterede politik, end det er i Danmarks flerpartisystem. I Socialdemokraternes tilfælde ligger partiet i konkurrence med Socialistisk Folkeparti (fremover SF) og Enhedslisten, som allerede har indtaget en mere rød position end Socialdemokraterne. Og mod højre taber Socialdemokraterne vælgere til Venstre og Dansk Folkeparti (fremover DF). Lakoffs fokus på afsenderen samt de lingvistiske facetter i tekster med vægt på metaforer og hans forståelse for politik og politisk kommunikation er grunden til, jeg har valgt hans teori til at undersøge specialets problem. Christian Kock er professor i retorik ved Københavns Universitet og kommenterer politisk kommunikation i danske medier. Kocks erklærede intention med sin bog De svarer ikke fordummende uskikke i den politiske debat er at hjælpe vælgerne til at gennemskue politikernes snak, når snakken pakkes godt ind i uld og bliver uforståelig, afværgende eller helt fraværende. Selvom Kock koncentrerer sig om modtageranalyse, og jeg ikke vil 11

13 1. INTRODUKTION foretage en sådan, er hans teori brugbar i dette speciale, fordi Kock netop understreger og fremviser, hvad dårlig kommunikation er. Og påpeger punkter hvor vælgere og journalister bør være ekstra opmærksomme. Kocks fokus på dansk politik og teoretiske bidrag som dækker over forskellige former for dårlig kommunikation er årsagen til, jeg har valgt ham som teoretiker til specialet. Klaus Kjøller er lektor ved Københavns Universitet og kommenterer også politik i danske medier. Fra Kjøller har jeg valgt at inddrage teori om, hvorfor det ikke er nødvendigt at forstå den politiske sag for at forstå politik. Kjøller beskriver parametre, som vælgere dømmer politikere ud fra. Disse parametre går langt ud over, hvorvidt politikeren er en dygtig håndværker til sit fag eller ej. Jeg inddrager Kjøller, da hans begreber bidrager til en overordnede forståelse af den politiske verden, politisk kommunikation og resultatet af politisk kommunikation, hvilket giver mig et stærkt teoretisk fundament. Jeg vil ikke udføre en dybdegående sammenligning af de tre teoretikere, men i stedet frembringe teori fra hver især, som jeg vil benytte i analysen. Teoretikerne er valgt på baggrund af deres fælles fokus på politisk kommunikation, men med tre forskellige indgangsvinkler. Groft optegnet udfærdiger Lakoff en teori med afsenderen for øje, Kock med modtageren for øje, og Kjøller beskriver den politiske komedie, som behandler interaktionen imellem politikere og vælgere fra en observerende vinkel. Jeg vil ikke udføre en detaljeret sammenligning af Lakoff, Kock og Kjøller, da en sådan ikke er relevant for specialets formål. Men jeg vil naturligvis påpege, når teoretikerne er uenige eller enige i tilfælde, hvor det er relevant for enten analysen eller skelnen imellem teorierne, så det ikke bliver et unuanceret fundament, specialet tager afsæt i. Den videnskabelige ramme for specialet er hermeneutisk. Hermeneutikkens primære analysegenstand er tekst, hvori man forstår det meningsfulde gennem fortolkning. I den klassiske hermeneutiske videnskab forsøger man at gøre en ubevidst mening bevidst, hvorfor hermeneutikken hævder, at fortolkeren forstår teksten bedre end forfatteren selv 3. For at redegøre for socialdemokraters kommunikation må jeg dykke ned i teksten, og min læsning vil foregå imellem del og helhed. Ud fra hermeneutikkens ramme gætter man på helheden, hvorefter man læser delene. Jeg antager, at Socialdemokraterne kommunikerer dårligt, og følgende i analysen må jeg se på delene for at undersøge, om min antagelse er korrekt, og hvordan politikerne i så fald kommunikerer dårligt. Dette 3 Collin m.fl., 2007: 142 ff 12

14 kaldes for den hermeneutiske cirkel 4. Hermeneutikkens historisme-inspirerede åndsvidenskab understreger analysens videnskabsteoretiske ramme. Historismen ser mennesket som indlejret i en historisk sammenhæng, og en hermeneutisk analyse fortolker derfor teksten ud fra dens virkelighed. For at forstå en tekst må man forstå teksten i forhold til både tekstens, forfatterens og sin egen samtid. Man kan derfor aldrig gå neutralt til en tekst, om end tilgangen kan være ubevidst 5. 4 Collin m.fl., 2007: 145 ff 5 Collin m.fl., 2007: 149 ff 13

15

16 2. METODE

17 2. METODE Metoden, jeg benytter til at besvare problemformuleringen, er en kvalitativ læsning af specialets udvalgte empiri, hvor jeg vil dykke ned i teksten på et mikroniveau og give ordvalget og sprogbrugen min uforbeholdne opmærksomhed. Empirien har jeg opdelt i to hovedafsnit, hvoraf det ene yderligere er delt i to. Således fragmenterer jeg empirien og gennemgår den kronologisk. I overensstemmelse med hermeneutikken afskærer jeg ikke tekstanalysen fra den virkelighed, der omfatter teksten, men jeg inddrager den, når det er relevant. Metoden for udførelse af rådgivningsafsnittet er at se på specialets analyse og konklusion og vurdere, hvad Socialdemokraterne vil have gavn af at ændre retorisk. Lakoff, Kock og Kjøllers teoretiske begreber agerer den røde tråd som primært redskab til at finde, hvordan Socialdemokraterne kommunikerer dårligt. Foruden disse teoretikere inddrager jeg Aristoteles appelformer og Stephen Toulmins argumentmodel. Appelformerne og argumentmodellen bidrager til at styrke analysens fundament, da de er konkrete arbejdsredskaber i argumentationsanalyse. Jeg har valgt, at empirien i specialet skal rumme to forskellige emner, fordi det er væsentligt at vurdere, om det udelukkende er retorik, eller om det WHAT også er ARE ideologi, THE der er 8 2 årsag WHAT til, at ARE Socialdemokraterne THE kommunikerer dårligt. LIABILITIES AND LESSONS LEARNED OPPORTUNITIES Eftersom jeg følger med i, hvad 7 der sker i det politiske 3 landskab, IN THE har NIGERIAN jeg en klar forudindtaget formodning om, at fattigdomsdebatten er bygget MARKET på overvejende dårlig kommunikation. Det er et bevidst valg, at jeg har inddraget en sag, hvor jeg antager, at den dårlige kommunikation er tungtvejende. Det var en længerevarende HOW TO proces at vælge selve HOW fattigdomsdebatten, DID NORDIC da jeg også havde emner THEORETICALLY som betalingsringen, SKAT, helhedskolen HOTELS og OVERCOME trepartsforhandlingerne på tegnebrættet. ANALYZE Mit FOREIGN valg faldt på fattigdomsdebatten, LIABILITIES fordi AND debatten SEIZE strækker sig over to år ENTREPRENEURS og behandles af to forskellige socialdemokratiske OPPORTUNITIES ministre, hvorfor der kommer to forskellige IN AFRICA vinkler på debatten (er en kontanthjælpsmodtager fattig? Er en kontanthjælpsmodtager doven?). Jeg antager, at min analyse vil frembringe et forsvarligt resultat, fordi debatten har været solidt behandlet. Argumentet for, at jeg bevidst har valgt en sag, som kommunikativt (og politisk) har været dårlig for Socialdemokraterne, er, at det vil give specialets resultat mere pålidelighed, end hvis jeg valgte en god kommunikativ sag. Jeg baserer denne udmelding på Socialdemokraternes hav af dårlige sager siden september 2011 og mangel på samme antal gode sager. Avisartiklerne, som danner det empiriske materiale for analysen af nødvendighedsretorikken, blev fundet tilfældigt. Jeg søgte under nødvendig og Socialdemokraterne. Jeg valgte at benytte de tre første artikler, jeg fandt, som 16

18 omhandlede tre forskellige emner. Det var derfor ikke et bevidst valg, at artiklerne ville omhandle netop de emner, som de gør, eller at journalisterne i artiklerne interviewer tre forskellige socialdemokrater. Men alsidigheden styrker analysen og min antagelse om, at nødvendighedsretorikken er en bevidst kommunikationsstrategi, når det er tre forskellige politikeres udsagn, der behandles. Inden gennemgangen af teorierne vil jeg forklare to begreber, som benyttes i alle tre teorier, og som forstås ens i teorierne. Begreberne er framing og priming. Framingbegrebet gennemarbejdes yderligere under teoretikeren Lakoff, da særligt han opererer med begrebet. Begrebsforklaring Framing og priming er ofte benyttede begreber i den politiske verden med henblik på strategisk kommunikation. Priming Priming er et begreb, der dækker over, hvordan medierne ved at belyse nogle emner automatisk mørklægger andre. Mediernes aktive valg af (vinklen på) dækningen af en sag kan påvirke de kriterier, vælgere benytter, når de skal vurdere forskellige sager 6. Priming fungerer samtidig som et fundament til den videre framing. Priming er den langsigtede strategi, hvor politikere, pressetjenester, spindoktorer og andre, som arbejder med at sætte dagsordner grunder med de temaer, de ønsker kommer i den offentlige debat. Primingen skal på længere sigt sikre, at vælgerne finder det spørgsmål, som framingen senere italesætter for vigtigt, relevant og vedkommende. Jeg eksemplificerer priming efter beskrivelsen af framing. Framing Framing har flere definitioner, fordi begrebet benyttes inden for flere forskellige fagområder, der strækker sig over psykologi, sprogvidenskab og sociologi til politologi og videre til kunst. I politisk kommunikation betyder framing sprogligt at perspektivere et emne, som er på dagsordnen: To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendations. 7 6 Iyengar, Peters, & Kinder, 1982: 848 ff. 7 Entman, 1993: 52 17

19 2. METODE Framing betyder altså at indramme den virkelighedsopfattelse, man ønsker andre skal dele. Det engelske ord betyder indramming, og det er det, man gør, når man framer. Man rammer en sag ind, så man kun ser det, afsender ønsker at vise (hvis framingen er succesfuld). Et godt eksempel på succesfuld priming og framing er fra 2001 og omhandler skattespørgsmålet. Venstre havde med Anders Fogh Rasmussen i spidsen længe primet den politiske dagsorden således, at stigende skatter blev et massivt dækket og omtalt emne, som sneg sig ind i de mange små hjem. Primingens fokus var på usikkerheden ved, at skatterne steg. Da primingen var succesfuldt udformet, framede Fogh skattepolitikken ved at stille spørgsmålet, er du for eller imod skattestoppet?. Resultatet blev, at vælgerne ikke kun mente, at spørgsmålet var relevant. Vælgerne var også enige med Venstre, der kunne give dem den sikkerhed, de efter primingen af skattestigningerne mente at have behov for. 18

20 19 3. TEORI

21 3. TEORI Jeg vil nedenfor gennemgå hver teoretikers teori og begreber separat. De tre teoretikere bidrager med mange begreber, så jeg har valgt at bygge teoriafsnittet op over begreberne med det formål at gøre læsningen af analysen mere overskuelig. I analysen inddrages begreber og teori uden en overordnede struktur, men med det formål, at teksten skal belyses og analyseres, så jeg derefter kan udføre en fyldestgørende redegørelse for specialets problem. Derfor er det betydningsbærende at understrege i teorien, hvilke begreber de forskellige teoretikere benytter, for at undgå forvirring og sammenblanding i analysen. Endvidere kan teorien benyttes som et opslagsværk, hvor begreberne hurtigt er at finde, hvis dette bliver aktuelt under læsningen af specialet. George Lakoff Lakoff har i samarbejde med den amerikanske professor Mark Johnson udarbejdet en teori om metaforer. Forfatterne skriver, at metaforen danner grundlaget for vores verdensopfattelse. Teorien omhandler, hvordan vi via metaforer forsøger at gøre abstrakte forhold konkrete. Metafor: The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another 8. Metaforiske begreber: En sammensmeltning af metaforer og det menneskelige begrebssystem. Vi tænker i metaforer, og vi inddeler vores sprog og verdensopfattelse i metaforer oftest uden at være bevidste herom. Ud fra de forskellige metaforer strukturer vi vores sproglige handlinger. Forståelsesrammen, hvori vi udfører og omtaler adskillige emner, er herfor bestemt af den menneskelige metaforiske forståelse. Den menneskelige metaforiske forståelse: Denne udspringer af vores kulturelle forståelse. Den vestlige verden deler overordnet set samme kulturforståelse, hvorfor Lakoff og Johnsons metaforteori også er velegnet i en dansk politisk kontekst 9. The metaphor is not merely in the words we use it is in our very concept of an argument. The language of argument is not poetic, fanciful, or rhetorical; it is literal. We talk about arguments that way because we concieve of them that way and we act according to the way we conceive of things. 10 Lakoff og Johnson understreger, at i vores indirekte forståelse benytter vi os af ressourcerne fra den direkte forståelse. Dette indebærer ofte, at vi forstår én form for 8 Lakoff & Johnson, 2003: 5 9 Lakoff & Johnson, 2003: 5 ff 10 Lakoff & Johnson, 2003: 5 20

22 erfaring eller entitet ved at benytte en anden og konkret erfaring eller entitet. De aspekter, som er indlagt i vores begrebssystem, benyttes, når vi forstår en situation metaforisk og ikke-metaforisk. Årsagen hertil er, at [ ] we understand situations in terms of our conceptual system that we can understand statements using that system of concepts as being true, that is, as fitting or not fitting the situation as we understand it. 11 Sandhed: Sandhed er en funktion af vores begrebssystem. Eftersom vi forstår situationer ved hjælp af det menneskelige begrebssystem, kan metaforer være sande og falske. Lakoff og Johnson agiterer for, at vi forstår et udsagn i en aktuel situation som sand, når den måde, hvorpå vi forstår udsagnet stemmer overens med, hvordan vi forstår situationen 12. Det menneskelige begrebssystem er ikke objektivt, men det er heller ikke absolut subjektivt. Vi har ikke adgang til den hele sandhed (vores forståelse er delvis) eller til en absolut og betingelsesløs sandhed. Sandhed vil nemlig altid delvist afhænge af sammenhæng. Et udsagn rummer et objektivt element (der findes ikke en absolut objektivitet, men en slags objektivitet i forhold til en kulturs begrebssystem), som specificerer de betingelser, der gør den sand. Når man betragter sandhed ud fra Lakoff og Johnson, er det vigtigt at have in mente, at menneskets forståelse ikke er iboende. Der eksisterer ikke et absolut standpunkt, hvorfra absolutte objektive sandheder om verdenen kan hentes. Forfatterne bruger eksemplet om en stor sten og en bold. Bolden ligger imellem stenen og den person, der har kastet bolden. Vi i den vestlige verden vil sige, at bolden ligger foran stenen. Herved projicerer vi vores egen forside-bagside-orientering over på stenen. En sten har ikke en iboende forside eller bagside, men vi tildeler den en ud fra vores eget forståelsesapparat. Til forskel fra vores orienteringsforståelse vil Hausafolket opfatte bolden som værende bag ved stenen 13. Teorien om betydning og teorien om sandhed baserer Lakoff og Johnson på en teori om forståelse, der betyder, at metaforerne er forståelsesredskaber, som bor i vores begrebssystem og har derfor minimalt lidt at gøre med en objektiv virkelighed, hvis en sådan eksisterer: The fact that our conceptual system is inherently metaphorical, the fact that we understand the world, think, and function in metaphorical terms, and the fact that metaphors can not merely be understood but 11 Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003:

23 3. TEORI can be meaningful and true as well these facts all suggest that an adequate account of meaning and truth can only be based on understanding. 14 Politisk usandhed/løgn: Troværdighed er en af grundpillerne for politisk succes, og opdages det, at en politiker eller et parti benytter for megen spin eller propaganda, kan konsekvenserne meget vel blive store. Dog eksisterer der en vigtig forskel i en politisk løgn: En politiker kan nemlig godt sige en usandhed i politik og blive tilgivet af befolkningen, men det kræver, at befolkningen tror, politikeren selv troede, han talte sandt. Har politikeren ikke styr på fakta, kan det skade opfattelsen af ham som dygtig og kompetent. Men politikerens troværdighed kan stadig være intakt. Hvis en politiker derimod lyver med fuldt overlæg og bliver taget i det, der kaldes betrayel of trust, er skaden sket. Troværdigheden er røget, og med den følger folkets opbakning og den politiske karriere med stor sandsynlighed Tamilsagen og den nuværende regerings forskellige løftebrud er i Danmark eksempler på dette 15. Erfaringsbaseret syntese: En fusion af objektivitet og subjektivitet: [ ] it is thus imaginative rationality 16. Vores tænkning er hovedsageligt metaforisk, og når vi ræsonnerer, omfatter det metaforiske følge- og fornuftslutninger: Almindelig rationalitet er fantasifuld af natur. Vores begrebssystem har rødder i vores uafbrudte afprøvning af erfaringer, som vi gør i vores fysiske og kulturelle omgivelser. Vi forstår verden igennem vores interaktioner med den. Objektivitet bliver altså redefineret. Erfaringsbasering indbefatter objektivitet, hvor man kan hæve sig over individuelle fordomme både på et værdi- og vidensniveau. Men til forskel fra en objektiv tilgang, så forudsætter den erfaringsbaserede syntese ikke en absolut og universel synsvinkel. Teorien passer særligt godt til en politisk analyse, fordi: It views this interaction with the environment as involving mutual change. You cannot function within the environment without changing it or being changed by it. 17 Teorien er dynamisk, ligesom den politiske verden. Politiske metaforer skjuler, ligesom alle andre metaforer, aspekter ved virkeligheden Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff, 2004: Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003:

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Folketingets nye debatform skuffer - Retorikforlaget. Skrevet af Marcus Lantz Tirsdag, 04. marts :31

Folketingets nye debatform skuffer - Retorikforlaget. Skrevet af Marcus Lantz Tirsdag, 04. marts :31 Formålet med den nye spørgetime med statsministeren er at skabe en principiel debat hvor de overordnede strømninger i dansk politik kan tages under behandling. Men oppositionens partiledere stiller stadig

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Parti og vælgeradfærd - synopsis

Parti og vælgeradfærd - synopsis Parti og vælgeradfærd synopsis Indledning: Siden januar 2015 har Socialdemokratiet ført en kapagne-offensiv under titlen Det Danmark du kender, der er blevet beskyldt for at være nationalpopulistisk og

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål. Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel,

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere