KOMMUNIKATIVE KVALER. En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug. Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATIVE KVALER. En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug. Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller"

Transkript

1 KOMMUNIKATIVE KVALER En analyse af Socialdemokraternes sprogbrug Skrevet af Nadja Lund Kern Vejledt af Klaus Kjøller Københavns Universitet Dansk med profil i kommunikation Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Afleveringsdato: 29. november 2013

2 ABSTRACT

3 Master s thesis: Communicative Complications. About the Social Democrats language By Nadja Lund Kern Danish studies, Department of Scandinavian Studies and Linguistics University of Copenhagen Data of submission 29 November 2013 EXECUTIVE SUMMARY This master s thesis is about the Social Democrats communication. The Social Democrats have had a number of historically bad polls since regaining the government in Several political experts believe that the Social Democrats' communication is to blame. The purpose for this master s thesis is therefore to outline how the Social Democrats communicate poorly and afterwards contribute with advices for how the party can improve their communication skills. To examine the Social Democrats language I have chosen to use George Lakoff, Christian Kock and Klaus Kjøller who all work with political communication. Each theorist treats political communication from a dissimilar approach: A sender-based, receiver-based and a general description of the political game. Accordingly I have merged the three theories into one combined theory so it functions as one strong fundament for the analysis where the focus will be on the language use only. My data consist of quotes from different Social Democrats who are members of Parliament plus one 20-question. All quotes are found in nation wide newspapers that presumably have reached out to many Danes. The analysis is divided into two main sections, where the first is a debate of values (the poverty debate) and the second a rhetorical form (necessity rhetorics). The data must accommodate two different issues, since it is essential to assess whether it is only rhetoric, or whether it is also ideology that is the reason for the Social Democrats poor communication. My initial impression that the communication was the main reason for the Social Democrats bad polls was not the case. I found that their communication has many flaws, but I also found that the Social Democrats have changed their political strategy radically on every issue I have analyzed. Their political strategy and technical communication is contradictory because they point to both new and old values. And that makes it impossible to isolate and focus on the language alone. Thus it is likely to conclude that Social Democrats poor communication is as much due to the political strategy as it may be due to technical communication. Therefore, the Social Democrats should not focus on improving their technical communication skills, solely they must also streamline their communication with the party's new strategy. If they do not fit the political strategy to their communication it is highly probable that their poor communication will continue.

4

5 INDHOLDFORTEGNELSE 01 INTRODUKTION 7 Problemformulering 8 Specialets opbygning og fremgangsmåde 9 Afgrænsning af specialets problem og redegørelse for valgt empiri 9 Præsentation og begrundelse for valg af teoretikere METODE 15 Begrebsafklaring 17 Priming 17 Framing 17 TEORI 19 Georg Lakoff 20 Christian Kock 29 Klaus Kjøller 32 Afklaring af brug af teorierne 37 En alvidende og objektiv autoritet i politisk kommunikation 37 Sandhedsopfattelser 38 Rammen for specialets politiske kommunikationsteori 39 ANALYSE 41 Fattigdomsdebatten 42 Rammen om fattigdomsdebatten 42 Fattigdomsdebattens start 43 Analyse af fattige Carina-sagen 43 Analyse af et 20 spørgsmål 50 Analyse af Dovne Robert-sagen 53

6 Delkonklusion 58 Nødvendighedsretorikken 58 Begrebsafklaring 59 S-ordfører om skrækmåling: Reformerne giver knubs 60 Thorning: Indgrebet var nødvendigt 63 Corydon: SAS-besparelser er nødvendige for overlevelse 64 Delkonklusion 68 Problematikken med Socialdemokraternes strategi kontra Kommunikation KONKLUSION 71 RÅDGIVNING 75 Udfordringer ved rådgivning 76 Råd til Socialdemokraternes fremadrettet kommunikation 76 AFSLUTNING 79 Metodiske refleksioner og diskussioner 80 Refleksioner over teoretikerne brugbarhed som et samlet analyseværktøj 80 Refleksioner over specialets repræsentativitet 80 Refleksioner over min rolle i specialets resultater 81 Perspektivering 82 LITTEATURLISTE 85 BILAG 89

7

8 1. INTRODUKTION

9 1. INTRODUKTION I en ny meningsmåling rammer Socialdemokraterne efter ni måneder ved regeringsmagten en historisk lav vælgertilslutning på 16,9 procent, hvilket er det laveste i analyseinstituttet Megafons historie. 1 Udsagn, der minder om ovenstående, har stort set lydt oven på hver meningsmåling efter Socialdemokraterne dannede regering med Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre i september Ud over dårlige meningsmålinger har diverse medier kontribueret med dårlig omtale af regeringen med særligt Socialdemokraterne i fokus. Hele det gamle arbejderpartis selvforståelse har indiskutabelt fået et gevaldigt knæk. Igennem det sidste århundrede vidste enhver politisk interesseret, at benævnelsen partiet var møntet på det store og stolte Socialdemokrati. Men tiderne er skiftet, og Socialdemokraterne har blødt længe. Der er naturligvis flere årsager til vælgerflugten, som har accelereret de seneste år. Og tabet af stemmer er blevet ekstra stort, efter Socialdemokraterne endnu engang er blevet et regeringsbærende parti. Jeg vil i dette speciale undersøge én af de omdiskuterede forklaringer på partiets indskrumpen: Socialdemokraternes kommunikation. I den politiske føljeton har borgerne kunne observere politiske eksperter finde bred enighed om, at Socialdemokraterne har et kommunikationsproblem, hvilket Socialdemokraterne også selv har sagt eksplicit. Jeg har derfor valgt at undersøge dette kommunikationsproblem og omforme det til specialets problemformulering. Problemformulering: Hvordan kommunikerer Socialdemokraterne dårligt? Problemformuleringen bygger således på en hypotese om, at Socialdemokraternes dårlige kommunikation er en eklatant årsag til partiets lave meningsmålinger. Præmissen skygger herved for en eventuelt modsat årsag til partiets modgang i målingerne. Nemlig den, at partiets kommunikation er god og går soleklart igennem til befolkningen. Vælgerne har på baggrund af den klare kommunikation truffet et oplyst valg om, at de ikke vil stemme på Socialdemokraterne, da vælgerne er uenige med partiets politiske linje. 1 dr.dk, 2012: Meningsmåling giver S historisk stryg 8

10 Specialets opbygning og fremgangsmåde Specialet inddeler jeg i tre overordnede afsnit: Teori, analyse og rådgivning. Specialets overordnede mål er at besvare opgavens problemformulering. For at nå det overordnede mål skal jeg først igennem nogle delmål. Delmålene har til hensigt at trække en rød tråd igennem specialet og gøre det muligt at give et redegørende svar på problemformuleringen. Når specialets overordnede mål er nået, vil jeg ud fra konklusionen og specialets teoretiske ramme udforme et rådgivningsafsnit. Rådgivningsafsnittet vil fungere som generelle sproglige retningslinjer, da jeg ikke vil afgrænse rådene til konkrete politiske sager. Derimod forsøger jeg at bidrage med nogle almengyldige råd, som Socialdemokraterne kan tage i brug uagtet sagen. For at indfri specialets overordnede mål skal jeg igennem følgende delmål: Afgrænsning af specialets problem og redegørelse for valgt empiri Redegørelse af den valgte teori og metode, som skal danne specialets fundament Analyse af specialets valgte empiri Konklusionen bygges på baggrund af de oplistede delmål, og hovedmålet indfries Specialets rådgivningsafsnit forfattes med afsæt i konklusion og teoriafsnit Afgrænsning af specialets problem og redegørelse for valgt emperi Kommunikation er et abstrakt begreb, som kort betegnet er udveksling af informationer og budskaber. Analyse- og empirimulighederne til specialets problemformulering er derfor talrige. For at besvare problemformuleringen må jeg afgrænse empirien. Jeg har valgt en afgrænsning, som rummer to forskellige emner: en værdidebat og en retorisk form. Denne afgrænsning skal specificeres og indskrænkes yderligere specialets krav in mente. Jeg har derfor valgt én debat, fattigdomsdebatten, og én retorisk form, som jeg kalder nødvendighedsretorikken. Fattigdomsdebatanalysen tager afsæt i Fattige Carina-sagen og Dovne Robert-sagen. Begge sager har fyldt meget på flere medieplatforme over en periode, der tæller et par år. Den valgte empiri dækker to uger ud af hele forløbet. Jeg har valgt én form for data, hvilken er den skrevne forfattet af journalister. Herudover har jeg valgt at inddrage et 20-spørgsmål, som skal bidrage til at give et indtryk af Socialdemokraternes 9

11 1. INTRODUKTION kommunikation omkring fattigdomspolitikken, inden selve fattigdomsdebatten opstod. Et 20-spørgsmål er en spørgsmålstype, hvor spørgsmålet stilles af et folketingsmedlem til en minister. Betegnelsen henviser til 20 i Folketingets forretningsorden, som har fastlagt rammerne for denne type spørgsmål spørgsmålet er stillet af Liberal Alliances Joakim B. Olsen, som var primusmotor for igangsættelse af fattigdomsdebatten. Det er blandt andet Olsens definition af termen fattig i Danmark, som går igen i fattigdomsdebatten, hvorfor det netop er dette 20-spørgsmål, jeg har udvalgt som analysegenstand. Fra avisartiklerne analyserer jeg udelukkende citater. Jeg analyserer kun politiske udsagn og ikke andres analyser eller fortolkninger af politikernes udsagn. De valgte avisartikler er hentet i en tidsperiode på syv dage, efter danskerne første gang blev præsenteret for først Carina og efterfølgende Robert via landsdækkende tv. Jeg har strammet kravene til citaterne yderligere ind. Citaterne er udelukkende af socialdemokratiske ministre, da de forventes at tale for partitoppens aftalte kurs og under regeringssamarbejdets rammer, hvorigennem de tegner partiets politik. Fattigdomsdebatten er i begge valgte uger massivt mediedækket og må derfor antages at være både vægtig og relevant for befolkning såvel som partiet. Med den brede dækning af debatten er det plausibelt at forudsætte, at Socialdemokraternes budskaber og informationer når bredt ud til befolkningen. Jeg udfærdiger ikke en modtageranalyse, hvor jeg undersøger befolkningens betragtning af Socialdemokraternes kommunikation. Grunden til, jeg har valgt data, som når ud til en bred vælgerskare, er, at Socialdemokraterne formodentlig er ekstra opmærksomme på egen kommunikation i sådanne tilfælde. I analysen af den retoriske form nødvendighedsretorikken har jeg også valgt avisartikler, der er fra Socialdemokraternes nuværende regeringsperiode som empirisk grundlag. Avisartiklerne behandler tre forskellige emner og citerer tre forskellige socialdemokrater. Ved at inddrage forskellige sager og forskellige politikere er mit mål at udføre en overordnet analyse af nødvendighedsretorikken, hvor jeg kan skabe et generelt resultat af retorikformen. Jeg analyserer udelukkende tekst fra Socialdemokraternes nuværende regeringsperiode, fordi jeg undersøger partiets aktuelle kommunikation. Det er derfor et bevist valg, at jeg ikke lægger fokus på en komparativ analyse af Socialdemokraternes kommunikation fra før og efter valget. 2 ft.dk, 2013: Spørgsmål til en minister 10

12 Jeg har udvalgt citater af højtstående socialdemokrater fra landsdækkende aviser (trykt og online), fordi citater som disse afspejler partiets kommunikation godt. Citaterne kommer bredt ud til potentielle vælgere, og giver herved en valid empiri i forhold til at undersøge Socialdemokraternes kommunikation på et generelt plan. Langt mere valid end interviews eller spørgeskemaer ville kunne bistå med. Til at indfri hovedformålet i specialet og besvare problemformuleringen har jeg valgt at benytte teori fra tre forskellige teoretikere. Jeg har udvalgt specifikke værker fra hver teoretiker, som er relevante og anvendelige til at danne den teoretiske ramme, der skal lægges ned over specialets empiri. Præsentation og begrundelse for valg af teoretikere De tre teoretikere, jeg har valgt, er George Lakoff, Christian Kock og Klaus Kjøller. George Lakoff er amerikansk professor i lingvistik, og tilknyttet Demokraterne i USA. Politisk bidrager Lakoff med kommunikationsrådgivning bl.a. via sine bøger om lingvistisk brug i politik ud fra en kognitiv videnskabelig vinkel. Lakoffs fokus er hovedsageligt afsenderbaseret med fokus på ordvalg og metaforer. Hans teori er baseret på amerikansk politik, hvilket gør, at jeg ikke kan benytte al hans teori. Når Lakoff eksempelvis skriver om, hvorvidt man skal kommunikere til højre- eller venstreorienterede vælgere, er virkeligheden i det politiske system i Danmark en anden. I USA eksisterer mange partier, men i realiteten er der kun to, der kæmper om magten: Republikanerne og Demokraterne. Til forskel fra Danmark, der på nuværende tidspunkt har ni partier i Folketinget, og hvor regeringen er en mindretalsregering, der kan tabe og vinde vælgere fra højre såvel som venstre side. Det er firkantet udlagt mindre kompliceret at rådgive et topartisystem til at melde klart ud om deres venstre- eller højreorienterede politik, end det er i Danmarks flerpartisystem. I Socialdemokraternes tilfælde ligger partiet i konkurrence med Socialistisk Folkeparti (fremover SF) og Enhedslisten, som allerede har indtaget en mere rød position end Socialdemokraterne. Og mod højre taber Socialdemokraterne vælgere til Venstre og Dansk Folkeparti (fremover DF). Lakoffs fokus på afsenderen samt de lingvistiske facetter i tekster med vægt på metaforer og hans forståelse for politik og politisk kommunikation er grunden til, jeg har valgt hans teori til at undersøge specialets problem. Christian Kock er professor i retorik ved Københavns Universitet og kommenterer politisk kommunikation i danske medier. Kocks erklærede intention med sin bog De svarer ikke fordummende uskikke i den politiske debat er at hjælpe vælgerne til at gennemskue politikernes snak, når snakken pakkes godt ind i uld og bliver uforståelig, afværgende eller helt fraværende. Selvom Kock koncentrerer sig om modtageranalyse, og jeg ikke vil 11

13 1. INTRODUKTION foretage en sådan, er hans teori brugbar i dette speciale, fordi Kock netop understreger og fremviser, hvad dårlig kommunikation er. Og påpeger punkter hvor vælgere og journalister bør være ekstra opmærksomme. Kocks fokus på dansk politik og teoretiske bidrag som dækker over forskellige former for dårlig kommunikation er årsagen til, jeg har valgt ham som teoretiker til specialet. Klaus Kjøller er lektor ved Københavns Universitet og kommenterer også politik i danske medier. Fra Kjøller har jeg valgt at inddrage teori om, hvorfor det ikke er nødvendigt at forstå den politiske sag for at forstå politik. Kjøller beskriver parametre, som vælgere dømmer politikere ud fra. Disse parametre går langt ud over, hvorvidt politikeren er en dygtig håndværker til sit fag eller ej. Jeg inddrager Kjøller, da hans begreber bidrager til en overordnede forståelse af den politiske verden, politisk kommunikation og resultatet af politisk kommunikation, hvilket giver mig et stærkt teoretisk fundament. Jeg vil ikke udføre en dybdegående sammenligning af de tre teoretikere, men i stedet frembringe teori fra hver især, som jeg vil benytte i analysen. Teoretikerne er valgt på baggrund af deres fælles fokus på politisk kommunikation, men med tre forskellige indgangsvinkler. Groft optegnet udfærdiger Lakoff en teori med afsenderen for øje, Kock med modtageren for øje, og Kjøller beskriver den politiske komedie, som behandler interaktionen imellem politikere og vælgere fra en observerende vinkel. Jeg vil ikke udføre en detaljeret sammenligning af Lakoff, Kock og Kjøller, da en sådan ikke er relevant for specialets formål. Men jeg vil naturligvis påpege, når teoretikerne er uenige eller enige i tilfælde, hvor det er relevant for enten analysen eller skelnen imellem teorierne, så det ikke bliver et unuanceret fundament, specialet tager afsæt i. Den videnskabelige ramme for specialet er hermeneutisk. Hermeneutikkens primære analysegenstand er tekst, hvori man forstår det meningsfulde gennem fortolkning. I den klassiske hermeneutiske videnskab forsøger man at gøre en ubevidst mening bevidst, hvorfor hermeneutikken hævder, at fortolkeren forstår teksten bedre end forfatteren selv 3. For at redegøre for socialdemokraters kommunikation må jeg dykke ned i teksten, og min læsning vil foregå imellem del og helhed. Ud fra hermeneutikkens ramme gætter man på helheden, hvorefter man læser delene. Jeg antager, at Socialdemokraterne kommunikerer dårligt, og følgende i analysen må jeg se på delene for at undersøge, om min antagelse er korrekt, og hvordan politikerne i så fald kommunikerer dårligt. Dette 3 Collin m.fl., 2007: 142 ff 12

14 kaldes for den hermeneutiske cirkel 4. Hermeneutikkens historisme-inspirerede åndsvidenskab understreger analysens videnskabsteoretiske ramme. Historismen ser mennesket som indlejret i en historisk sammenhæng, og en hermeneutisk analyse fortolker derfor teksten ud fra dens virkelighed. For at forstå en tekst må man forstå teksten i forhold til både tekstens, forfatterens og sin egen samtid. Man kan derfor aldrig gå neutralt til en tekst, om end tilgangen kan være ubevidst 5. 4 Collin m.fl., 2007: 145 ff 5 Collin m.fl., 2007: 149 ff 13

15

16 2. METODE

17 2. METODE Metoden, jeg benytter til at besvare problemformuleringen, er en kvalitativ læsning af specialets udvalgte empiri, hvor jeg vil dykke ned i teksten på et mikroniveau og give ordvalget og sprogbrugen min uforbeholdne opmærksomhed. Empirien har jeg opdelt i to hovedafsnit, hvoraf det ene yderligere er delt i to. Således fragmenterer jeg empirien og gennemgår den kronologisk. I overensstemmelse med hermeneutikken afskærer jeg ikke tekstanalysen fra den virkelighed, der omfatter teksten, men jeg inddrager den, når det er relevant. Metoden for udførelse af rådgivningsafsnittet er at se på specialets analyse og konklusion og vurdere, hvad Socialdemokraterne vil have gavn af at ændre retorisk. Lakoff, Kock og Kjøllers teoretiske begreber agerer den røde tråd som primært redskab til at finde, hvordan Socialdemokraterne kommunikerer dårligt. Foruden disse teoretikere inddrager jeg Aristoteles appelformer og Stephen Toulmins argumentmodel. Appelformerne og argumentmodellen bidrager til at styrke analysens fundament, da de er konkrete arbejdsredskaber i argumentationsanalyse. Jeg har valgt, at empirien i specialet skal rumme to forskellige emner, fordi det er væsentligt at vurdere, om det udelukkende er retorik, eller om det WHAT også er ARE ideologi, THE der er 8 2 årsag WHAT til, at ARE Socialdemokraterne THE kommunikerer dårligt. LIABILITIES AND LESSONS LEARNED OPPORTUNITIES Eftersom jeg følger med i, hvad 7 der sker i det politiske 3 landskab, IN THE har NIGERIAN jeg en klar forudindtaget formodning om, at fattigdomsdebatten er bygget MARKET på overvejende dårlig kommunikation. Det er et bevidst valg, at jeg har inddraget en sag, hvor jeg antager, at den dårlige kommunikation er tungtvejende. Det var en længerevarende HOW TO proces at vælge selve HOW fattigdomsdebatten, DID NORDIC da jeg også havde emner THEORETICALLY som betalingsringen, SKAT, helhedskolen HOTELS og OVERCOME trepartsforhandlingerne på tegnebrættet. ANALYZE Mit FOREIGN valg faldt på fattigdomsdebatten, LIABILITIES fordi AND debatten SEIZE strækker sig over to år ENTREPRENEURS og behandles af to forskellige socialdemokratiske OPPORTUNITIES ministre, hvorfor der kommer to forskellige IN AFRICA vinkler på debatten (er en kontanthjælpsmodtager fattig? Er en kontanthjælpsmodtager doven?). Jeg antager, at min analyse vil frembringe et forsvarligt resultat, fordi debatten har været solidt behandlet. Argumentet for, at jeg bevidst har valgt en sag, som kommunikativt (og politisk) har været dårlig for Socialdemokraterne, er, at det vil give specialets resultat mere pålidelighed, end hvis jeg valgte en god kommunikativ sag. Jeg baserer denne udmelding på Socialdemokraternes hav af dårlige sager siden september 2011 og mangel på samme antal gode sager. Avisartiklerne, som danner det empiriske materiale for analysen af nødvendighedsretorikken, blev fundet tilfældigt. Jeg søgte under nødvendig og Socialdemokraterne. Jeg valgte at benytte de tre første artikler, jeg fandt, som 16

18 omhandlede tre forskellige emner. Det var derfor ikke et bevidst valg, at artiklerne ville omhandle netop de emner, som de gør, eller at journalisterne i artiklerne interviewer tre forskellige socialdemokrater. Men alsidigheden styrker analysen og min antagelse om, at nødvendighedsretorikken er en bevidst kommunikationsstrategi, når det er tre forskellige politikeres udsagn, der behandles. Inden gennemgangen af teorierne vil jeg forklare to begreber, som benyttes i alle tre teorier, og som forstås ens i teorierne. Begreberne er framing og priming. Framingbegrebet gennemarbejdes yderligere under teoretikeren Lakoff, da særligt han opererer med begrebet. Begrebsforklaring Framing og priming er ofte benyttede begreber i den politiske verden med henblik på strategisk kommunikation. Priming Priming er et begreb, der dækker over, hvordan medierne ved at belyse nogle emner automatisk mørklægger andre. Mediernes aktive valg af (vinklen på) dækningen af en sag kan påvirke de kriterier, vælgere benytter, når de skal vurdere forskellige sager 6. Priming fungerer samtidig som et fundament til den videre framing. Priming er den langsigtede strategi, hvor politikere, pressetjenester, spindoktorer og andre, som arbejder med at sætte dagsordner grunder med de temaer, de ønsker kommer i den offentlige debat. Primingen skal på længere sigt sikre, at vælgerne finder det spørgsmål, som framingen senere italesætter for vigtigt, relevant og vedkommende. Jeg eksemplificerer priming efter beskrivelsen af framing. Framing Framing har flere definitioner, fordi begrebet benyttes inden for flere forskellige fagområder, der strækker sig over psykologi, sprogvidenskab og sociologi til politologi og videre til kunst. I politisk kommunikation betyder framing sprogligt at perspektivere et emne, som er på dagsordnen: To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendations. 7 6 Iyengar, Peters, & Kinder, 1982: 848 ff. 7 Entman, 1993: 52 17

19 2. METODE Framing betyder altså at indramme den virkelighedsopfattelse, man ønsker andre skal dele. Det engelske ord betyder indramming, og det er det, man gør, når man framer. Man rammer en sag ind, så man kun ser det, afsender ønsker at vise (hvis framingen er succesfuld). Et godt eksempel på succesfuld priming og framing er fra 2001 og omhandler skattespørgsmålet. Venstre havde med Anders Fogh Rasmussen i spidsen længe primet den politiske dagsorden således, at stigende skatter blev et massivt dækket og omtalt emne, som sneg sig ind i de mange små hjem. Primingens fokus var på usikkerheden ved, at skatterne steg. Da primingen var succesfuldt udformet, framede Fogh skattepolitikken ved at stille spørgsmålet, er du for eller imod skattestoppet?. Resultatet blev, at vælgerne ikke kun mente, at spørgsmålet var relevant. Vælgerne var også enige med Venstre, der kunne give dem den sikkerhed, de efter primingen af skattestigningerne mente at have behov for. 18

20 19 3. TEORI

21 3. TEORI Jeg vil nedenfor gennemgå hver teoretikers teori og begreber separat. De tre teoretikere bidrager med mange begreber, så jeg har valgt at bygge teoriafsnittet op over begreberne med det formål at gøre læsningen af analysen mere overskuelig. I analysen inddrages begreber og teori uden en overordnede struktur, men med det formål, at teksten skal belyses og analyseres, så jeg derefter kan udføre en fyldestgørende redegørelse for specialets problem. Derfor er det betydningsbærende at understrege i teorien, hvilke begreber de forskellige teoretikere benytter, for at undgå forvirring og sammenblanding i analysen. Endvidere kan teorien benyttes som et opslagsværk, hvor begreberne hurtigt er at finde, hvis dette bliver aktuelt under læsningen af specialet. George Lakoff Lakoff har i samarbejde med den amerikanske professor Mark Johnson udarbejdet en teori om metaforer. Forfatterne skriver, at metaforen danner grundlaget for vores verdensopfattelse. Teorien omhandler, hvordan vi via metaforer forsøger at gøre abstrakte forhold konkrete. Metafor: The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another 8. Metaforiske begreber: En sammensmeltning af metaforer og det menneskelige begrebssystem. Vi tænker i metaforer, og vi inddeler vores sprog og verdensopfattelse i metaforer oftest uden at være bevidste herom. Ud fra de forskellige metaforer strukturer vi vores sproglige handlinger. Forståelsesrammen, hvori vi udfører og omtaler adskillige emner, er herfor bestemt af den menneskelige metaforiske forståelse. Den menneskelige metaforiske forståelse: Denne udspringer af vores kulturelle forståelse. Den vestlige verden deler overordnet set samme kulturforståelse, hvorfor Lakoff og Johnsons metaforteori også er velegnet i en dansk politisk kontekst 9. The metaphor is not merely in the words we use it is in our very concept of an argument. The language of argument is not poetic, fanciful, or rhetorical; it is literal. We talk about arguments that way because we concieve of them that way and we act according to the way we conceive of things. 10 Lakoff og Johnson understreger, at i vores indirekte forståelse benytter vi os af ressourcerne fra den direkte forståelse. Dette indebærer ofte, at vi forstår én form for 8 Lakoff & Johnson, 2003: 5 9 Lakoff & Johnson, 2003: 5 ff 10 Lakoff & Johnson, 2003: 5 20

22 erfaring eller entitet ved at benytte en anden og konkret erfaring eller entitet. De aspekter, som er indlagt i vores begrebssystem, benyttes, når vi forstår en situation metaforisk og ikke-metaforisk. Årsagen hertil er, at [ ] we understand situations in terms of our conceptual system that we can understand statements using that system of concepts as being true, that is, as fitting or not fitting the situation as we understand it. 11 Sandhed: Sandhed er en funktion af vores begrebssystem. Eftersom vi forstår situationer ved hjælp af det menneskelige begrebssystem, kan metaforer være sande og falske. Lakoff og Johnson agiterer for, at vi forstår et udsagn i en aktuel situation som sand, når den måde, hvorpå vi forstår udsagnet stemmer overens med, hvordan vi forstår situationen 12. Det menneskelige begrebssystem er ikke objektivt, men det er heller ikke absolut subjektivt. Vi har ikke adgang til den hele sandhed (vores forståelse er delvis) eller til en absolut og betingelsesløs sandhed. Sandhed vil nemlig altid delvist afhænge af sammenhæng. Et udsagn rummer et objektivt element (der findes ikke en absolut objektivitet, men en slags objektivitet i forhold til en kulturs begrebssystem), som specificerer de betingelser, der gør den sand. Når man betragter sandhed ud fra Lakoff og Johnson, er det vigtigt at have in mente, at menneskets forståelse ikke er iboende. Der eksisterer ikke et absolut standpunkt, hvorfra absolutte objektive sandheder om verdenen kan hentes. Forfatterne bruger eksemplet om en stor sten og en bold. Bolden ligger imellem stenen og den person, der har kastet bolden. Vi i den vestlige verden vil sige, at bolden ligger foran stenen. Herved projicerer vi vores egen forside-bagside-orientering over på stenen. En sten har ikke en iboende forside eller bagside, men vi tildeler den en ud fra vores eget forståelsesapparat. Til forskel fra vores orienteringsforståelse vil Hausafolket opfatte bolden som værende bag ved stenen 13. Teorien om betydning og teorien om sandhed baserer Lakoff og Johnson på en teori om forståelse, der betyder, at metaforerne er forståelsesredskaber, som bor i vores begrebssystem og har derfor minimalt lidt at gøre med en objektiv virkelighed, hvis en sådan eksisterer: The fact that our conceptual system is inherently metaphorical, the fact that we understand the world, think, and function in metaphorical terms, and the fact that metaphors can not merely be understood but 11 Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003:

23 3. TEORI can be meaningful and true as well these facts all suggest that an adequate account of meaning and truth can only be based on understanding. 14 Politisk usandhed/løgn: Troværdighed er en af grundpillerne for politisk succes, og opdages det, at en politiker eller et parti benytter for megen spin eller propaganda, kan konsekvenserne meget vel blive store. Dog eksisterer der en vigtig forskel i en politisk løgn: En politiker kan nemlig godt sige en usandhed i politik og blive tilgivet af befolkningen, men det kræver, at befolkningen tror, politikeren selv troede, han talte sandt. Har politikeren ikke styr på fakta, kan det skade opfattelsen af ham som dygtig og kompetent. Men politikerens troværdighed kan stadig være intakt. Hvis en politiker derimod lyver med fuldt overlæg og bliver taget i det, der kaldes betrayel of trust, er skaden sket. Troværdigheden er røget, og med den følger folkets opbakning og den politiske karriere med stor sandsynlighed Tamilsagen og den nuværende regerings forskellige løftebrud er i Danmark eksempler på dette 15. Erfaringsbaseret syntese: En fusion af objektivitet og subjektivitet: [ ] it is thus imaginative rationality 16. Vores tænkning er hovedsageligt metaforisk, og når vi ræsonnerer, omfatter det metaforiske følge- og fornuftslutninger: Almindelig rationalitet er fantasifuld af natur. Vores begrebssystem har rødder i vores uafbrudte afprøvning af erfaringer, som vi gør i vores fysiske og kulturelle omgivelser. Vi forstår verden igennem vores interaktioner med den. Objektivitet bliver altså redefineret. Erfaringsbasering indbefatter objektivitet, hvor man kan hæve sig over individuelle fordomme både på et værdi- og vidensniveau. Men til forskel fra en objektiv tilgang, så forudsætter den erfaringsbaserede syntese ikke en absolut og universel synsvinkel. Teorien passer særligt godt til en politisk analyse, fordi: It views this interaction with the environment as involving mutual change. You cannot function within the environment without changing it or being changed by it. 17 Teorien er dynamisk, ligesom den politiske verden. Politiske metaforer skjuler, ligesom alle andre metaforer, aspekter ved virkeligheden Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff, 2004: Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003: Lakoff & Johnson, 2003:

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere