Snemand fra nord. Side 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Februar årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 6. april Næste nummer udkommer den 23. april Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 14 Side 16 Side 18 Side 20 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde Et godt landsrådsmøde Overenskomster på vej Safe Pass på vej på byggepladserne Krise for kurser Kong Vinter spændte ben for årsmøde Fusion blev et varmt emne Snemanden fra nord Aqua Cut skærer igennem Nyt fra Hovedkontoret Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 4. april Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Leder Stressen plager medlemmerne Dansk Formands Forening oplever et sandt boom i sager om medlemmer, der går ned med stress. Vi må på det kraftigste opfordre vore medlemmer til at sige fra i tide. Vi ved godt, det er lettere sagt end gjort, men der er kun én, der kan gøre det, og det er én selv. Der bliver i disse tider pålagt vore medlemmer mange ekstra byrder, og alle gør deres bedste for at leve op til arbejdsgiverens forventninger. Det synes vi også er godt, men når resultatet er så skræmmende, som vi oplever i øjeblikket, så må vi råbe vagt i gevær, og opfordre til at sige stop i tide. Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at kontakte os, så vi sammen kan prøve at løse problemerne. DFF har desværre måttet aflyse begge vores ledelses kurser, i januar og marts, og vi vil tage udfordringen op til efteråret. Men der er ingen tvivl om, at krisen har taget et alvorligt livtag med vores branche. Ledigheden er steget til næsten to pct. hvilket er et tal som vi ikke har set i mange år. Vi er selvfølgelig klar til at yde hjælp og juridisk bistand, og vi vil opfordre vores medlemmer til at henvende sig, så vi sammen kan få indgået aftalerne korrekt. Vi har set flere eksempler på aftaler, hvor nogle firmaer prøver at komme udenom vores overenskomstmæssige forpligtelser. DFF ser frem til at komme i gang med overenskomsterne på det private område. Vi er nu begyndt på årsmøderne. Vi fik en langsom start, da de to første årsmøder næsten druknede i snemasserne, men som det ses i artiklerne inden i bladet, så kom vi godt i gang og vi kan konstatere, at der skal mere til at holde formændene inden døre. Vi håber, det også er gældende for de næste årsmøder rundt i landet. Kim Bøje Madsen Landsformand Ny ESD-sko fra Brynje Effektiv bortledning af statisk elektricitet I en lang række miljøer er det af afgørende betydning, at der sker effektiv bortledning af kontrolleret statisk elektricitet fra kroppen. Her hjælper ESDsikkerhedsskoen Highway 461, der er årets første nyhed fra Brynje A/S Highway 461 er en lækker og sporty sikkerhedssko, der takket være dens evne til at bortlede kontrolleret statisk elektricitet medvirker til at forhindre skader på elektriske apparater. Sko med såkaldt ESD-sikring er således et krav på mange arbejdspladser, blandt andet på sygehuse og i højteknologiske forskningsmiljøer. Highway 461, der fås i størrelser fra 35 til 48, har tåkappe i aluminium og fugttransporterende for. Skoen er udstyret med Brynjes nyudviklede nitrilsål, der yder udsøgt god stødabsorbering. Brynje A/S er Danmarks førende producent af sikkerhedsfodtøj. Vi er sat i verden for at udvikle, designe, producere og markedsføre et attraktivt sortiment af sikkerhedsfodtøj til professionelt brug. Vi lagde ud med herresko og skistøvler i 1885, udvidede med militærstøvler 15 år senere og gik i front da der kom krav om bedre beskyttelse af arbejdernes fødder. Faktisk i en sådan grad at Brynje var med til at fastlægge de fælleseuropæiske standardnormer for sikkerhedsfodtøj. Vores udgangspunkt er fortsat at gøre en forskel for skandinaviske fødder, men vores organisation er international: Udvikling og design finder sted i Danmark, vi henter vores råvarer globalt efter høje kvalitetskrav og vi samarbejder med håndplukkede produktionsenheder i Europa og Østen. 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 20. november 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN - Alle var til stede Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 4. september 2009, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Orientering ved driften på kontoret 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Landsrådsmødet den 24. oktober Eventuelt Ad. 01 Vi har en ny sag med et firma, som vi mener har overset nogle ting i vores overenskomst. Firmaet har fritstillet medlemmet. Der er aftalt mæglingsmøde hos Dansk Byggeri i Århus. Et medlem, som er ansat i et firma, er blevet sagt op. Der er uenighed om ansættelsesforholdet. Firmaet ville have, at medlemmet skal overgå til et svensk firma, men det vil medlemmet ikke, idet det var under helt andre forhold. De har, efter vores opfattelse, sendt opsigelsen for sent. fyringsforløb. Der er nu blevet lavet afbøde- og støtteforanstaltninger. Der skal fyres 180 personer i kommunen. Det ser ud til, at der ikke bliver fyret formænd. Der er sørget for, at der er en telefonlinje, så man kan få professionel hjælp. Sagen fra en kommune, hvor vort medlem er blevet sagt op og fritstillet i forbindelse med omlægning af organisationen. Medlemmet vil køre en sag på det psykiske arbejdsmiljø. Juristerne afventer mere dokumentation. Vi mangler fortsat at indgå en forhåndsaftale med en kommune. Tre ansatte er blevet fyret, og kun den ene er medlem hos DFF. Ny sag angående stress. Vi har sendt sagen videre til vores jurist til gennemlæsning. 4 Opsigelse af medlem i firma. Medlemmet har ikke kunne få sin fritstillelse skriftlig, så vi har skrevet til firmaet. Firmaet har ikke svaret på vores henvendelse. Sag med et medlem der mener, han skal have kompensation for et krav om ikke at tage arbejde i konkurrerende virksomhed i Polen. Landsformanden mener, at konkurrence klausulen ifølge kontrakten kun gælder i Polen, og vores medlem er bosat i Danmark og er dansk statsborger. Sagen vil blive sendt til vores jurist til vurdering. Møder med en kommune og vores tillidsmand, vedrørende forhandling om Sag med et kommunalt medlem. Vi har nu modtaget duplik i sagen fra kommunens advokat. Vi mener fortsat vi har en stærk sag, og vi forventer sagen kommer for retten i foråret. Det kommunale kursus var en stor succes. Vi har efterfølgende lavet et oplæg til et nyt kursus, som vi vil udbyde til vores medlemmer. Ad. 02 Der er endnu ikke aftalt nogen mødedatoer Ad. 03 Møde i repræsentantskabet i KTO den 16. december i København.

5 Bestyrelsesmøde OK konference den 18. januar i KTO med deltagelse af Landsformanden og næstformand Lars Hansen. Ad. 04 Næste møde den 9. december 2009 hos MMF i København. Ad. 05 Uændret administrationsbidrag til A- kassen på kr. 219,00 pr. kvartal. Ad. 06 Budgettet for oktober måned blev gennemgået. Budgettet for 2010 blev vedtaget på landsrådsmødet med en kontingentstigning på kr. 25,00 for aktive og kr. 10,00 for efterlønnere. Ad. 07 Overenskomsten med HK og DFF er ikke kommet videre. Landsformanden har talt med konsulent fra HK, han vil vende tilbage. Bilagene fra juni til oktober måned 2009 blev gennemgået og fundet i orden. Det nye blad er godt på vej. Det var også på tale, om det er en idé, om bladet kun udkommer fire gange (hvert kvartal) om året. Ad. 08 Vi har ingen tilmeldte til vores Ledelse i Praksis kursus. Dansk Formands Forening har på baggrund af stor efterspørgsel i samarbejde med BizCoach, designet en tidssvarende og særdeles udbytterig leder uddannelse, baseret på Enneagrammet og værktøjerne knyttet hertil. Der er tale om et intensivt forløb med stor mulighed for både at blive en bedre udgave af sig selv (som leder/medarbejder/kollega) samt få fingre i nogle rigtig gode og let anvendelige værktøjer til den daglige ledelse. Uddannelsen er designet som 3x2 dages internat kursus. Vi har seminaret for afdelingsformænd. Det er aftalt til den 8. maj I samme forbindelse vil nogle af regionerne holde møde. Ad. 09 Bestyrelsen var enig om, at Landsrådsmødet gik godt. Der var flere af medlemmerne, der kom med nogle rigtige gode input, som bestyrelsen vil tage op. Regnskabet for landsrådsmødet blev fremlagt og gennemgået. De budgetter, der var lavet inden Landsrådsmødet, holdt. Næste landsrådsmøde er planlagt til afholdelse den 2. oktober 2010 Ad. 10 Ingen indlæg. Næste møder Bestyrelsesmøde den 5. februar 2010 Bestyrelsesmøde den 26. marts

6 Årsmøder Et godt landsrådsmøde Dansk Formands Forenings første landsråd med tilhørende messe blev et godt arrangement. Dansk Formands Forening holdt for første gang i foreningens 110 år lange historie landsrådsmøde. Mødet blev afviklet på Hotel Brædstrup Kro. - Det var et fint landsrådsmøde. Det er vigtigt, at der bliver bakket op om landsrådsmødet af de enkelte bestyrelser. Jeg synes, at vi havde en god dialog på mødet, og i bestyrelsen lærte vi også noget, som vi kan tage med hjem og arbejde videre med, sagde landsformand Kim Bøje Madsen i sin beretning fra hovedforeningen. I beretningen kom landsformanden ind på en lang række af sager, som han og DFF har ført for medlemmer i det forløbne år. Han omtalte medlemsbladet Formandsbladet, som løbende udvikles og som får megen ros fra alle sider. Kim Bøje Madsen kunne fortælle, at salg af annoncer er overgået til hovedkontoret, og at håbet er, at bladet derfor en dag kan blive selvfinansierende. Hjemmesiden, som også er et vigtigt ansigt udadtil, udvikles også løbende og bliver til stadighed bedre og mere brugervenlig. FR I sin beretning omtalte landsformanden videre arbejdet i FR (Fællesrepræsentationen), som nu består af DFF, TDC Lederforening og MMF. Møderne er meget givtige, lige som DFF har en aftale om juridisk assistance fra Maskinmestrenes Forening en ordning der bliver brugt en hel del nu. Ordningen fungerer fint, og juristerne har meget at se til for øjeblikket. - Vi arbejder stadig på at finde nogle beslægtede organisationer, der kan samarbejde med DFF. Her kan nævnes nogle organisationer, som organiserer landmålere og inspektører, og der er også tale om, at TL måske er interesseret. Derud over inspirerer vi hinanden, og det skulle gerne give noget til vore medlemmer, påpegede Kim Bøje Madsen. Ambassadører for DFF - Det er vigtigt, at alle agerer ambassadører for DFF, så vi kan blive nogle flere medlemmer. Der findes ikke nogen, der er bedre end jer til at fortælle om vores forening, så derfor må I ud og gøre jeres kolleger opmærksom på Dansk Formands Forening. Sådan lød opfordringen fra landsformand Kim Bøje Madsen. 6 - Vi fik kun 70 nye medlemmer i 2009 mod 93 i Jeg ved, der ligger ca. 10 nye, der er på vej ind i foreningen. Men det er nødvendigt, at vi gør endnu mere for at få flere ind i DFF. Vi har netop haft et møde i Slagelse Kommune, hvor vi mødtes med 11 holdledere, og der var to fraværende. Det var et rigtig godt møde, som jeg Formandsbladet Nr. 5 oktober 2009 tror ender godt for DFF. Vi har fra flere kommuner hørt om lignende interesse for møder med os. Jeg ved, at der rundt omkring er mange, som vi kan få fat i, men der skal ydes en indsats, for de kommer ikke af sig selv, fastslog landsformanden.

7 Overenskomster på vej Årsmøder Landsformand Kim Bøje Madsen afl agde hovedforeningens beretning. Overenskomstforhandlingerne kommer til at fylde en hel del i kalenderen dette forår. Derfor fyldte de kommende forhandlinger også en stor del af landsformand Kim Bøje Madsens beretning. - På det private område skal vi til at forhandle med Dansk Byggeri, så vi eventuelt kan få indgået en senioraftale på samme niveau som for de offentlige. Forhandlingerne forventes at begynde her i løbet af mart, så vi kan få en ferieuge/frit valg ordning til de medlemmer, der er fyldt 60 år, og dem der er derover. Men der er ingen tvivl om, at det bliver en hård omgang, for der er ingen midler at gøre med, så vi kan kun håbe, at vi kan få noget ført igennem. Ligeledes vil der komme fokus på de bløde værdier, herunder de personalegoder vi ser flere og flere af, fortalte landsformanden. MT Højgaard, der jo er flyttet til Dansk Industri, har vedkendt overenskomsten med Dansk Byggeri, men de har også opsagt overenskomsten. - Jeg blev kontaktet af underdirektør, Michael Nordahl Heyde, og vi fik en god snak om, hvordan vi skal komme videre, så jeg er rimelig forhåbningsfuld om at få indgået en aftale, så vi har de firmaer som ikke er medlem af Dansk Byggeri omfattet af vores overenskomst, sagde Kim Bøje Madsen. Asfaltindustrien - Vi vil, umiddelbart efter vi er færdige med Dansk Byggeri, tage kontakt til Asfaltindustrien, som har givet udtryk for, at de vil have en overenskomst med os som ikke bare er en tiltrædelses overenskomst, men en overenskomst der har sine egne fingeraftryk. Det synes vi er en god ide, så lad os se hvad vi kan finde ud af. - Vi er så småt begyndt med KL. Vicelandsformand Lars Hansen og jeg deltog i en inspirerende og givtig konference omkring OK Der er ingen tvivl om, at det bliver en sej omgang. For vore kommunalt ansatte medlemmer er det vigtigt at vide, at de ikke sættes ned i løn pr. 1. oktober Til gengæld får de en mindre lønstigning 1. april 2010 end oprindelig aftalt. Som følge af den økonomiske krise er der i 2009 sket en kraftig opbremsning i den private lønudvikling, mens den kommunale og den regionale lønudvikling fortsat har været relativt høj. For at følge den private lønudvikling var der derfor udsigt til, at de kommunalt og de regionalt ansatte skulle sættes ned i løn 1. oktober Med de indgåede aftaler bliver det ikke tilfældet, sagde Kim Bøje Madsen. Sager om stress - Noget af det, der skræmmer mig mest i øjeblikket, er at vores medlemmer ikke er gode nok til at sige fra. Vi har rigtig mange medlemmer der er sygemeldt med stress. Jeg vil gerne minde om vigtigheden af at disse bliver anmeldt som en arbejdsskade. Det kan ikke nytte, at medlemmer kommer bagefter og vil anmelde en sag på efterkrav. Den skal anmeldes med det samme, ellers kommer vi ikke nogen steder i en erstatningssag, hvis det skulle blive aktuelt, gjorde Kim Bøje Madsen opmærksom på i sin beretning. - Kære medlemmer, I skal huske, at der kan komme ting omkring ens krop, som viser sig senere, og som kan henføres til en situation, der er sket tidligere, ja endda flere år tilbage, og så kan vi ikke gøre noget som helst, hvis ikke sagen er anmeldt. Jeg kan oplyse at jeg sammen med Teknisk Landsforbund vil indlede et samarbejde om de mange formænd og byggeledere, der går ned med stress for tiden. 7

8 Årsmøder Safe Pass på vej på byggepladserne arbejdsmiljøarbejdet på en bygge- og anlægsplads. Introuddannelsen afsluttes med en prøve, fortalte Kim Bøje Madsen. Kim Bøje Madsen orienterede om det ny Safe Pass, som snart bliver til virkelighed. I bestræbelserne på at minimere risikoen for ulykker på byggepladserne vil der blive indført et såkaldt Safe Pass. Alle der kommer på eller har adgang til en byggeplads skal udstyres med et Safe Pass, og alle uanset nationalitet og erhvervserfaring skal alle kunne dokumentere de nødvendige kvalifikationer for at få udstedt et Safe Pass, som er gyldigt i fire år, hvorefter det kan fornyes, når der er gennemgået en opfølgende introduktionsuddannelse. - Et Safe Pass kan udstedes til personer, som har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for bygge og anlæg, har den lovpligtige sikkerhedskoordinatoruddannelse, har en erhvervsuddannelse med arbejdsmiljøuddannelse (37 timer), har en godkendt to- årig stilladsuddannelse, Nedriverbranchens uddannelse eller godkendt introduktionsuddannelse til Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har ansvaret for at oprette en administrativ enhed, der varetager den fælles registrering og udstedelse af Safe Pass. Enhedens it-system skal kunne benyttes af de uddannelsesinstitutioner, der godkendes til at udbyde introduktionsuddannelsen, samt udstede og udskrive Safe Pass. Den administrative enhed til fælles registrering og udstedelse af Safe Pass, herunder oprettelse af et egnet it-system finansieres over finansloven. Den godkendte introduktionsuddannelse kan gennemføres inden for AMU-lovens rammer. Udstedelse af Safe Pass sker på de godkendte uddannelsessteder og betales af arbejdsgiveren og af brugeren for så vidt angår selvstændige. Alle der bevæger sig ind på en byggeplads vil blive mødt med krav om et Safe Pass. 8

9 Årsmøder Krise for kurser Det kommunale kursus var som sædvanligt godt besøgt. Et af de vigtige områder for Dansk Formands Forening er en kursusvirksomhed, der skal være med til at holde medlemmerne opdateret om den nyeste viden og udvikling på deres arbejdsområder. Men den globale finanskrise er en hård modspiller, og desværre har det været nødvendigt at aflyse et par ellers planlagte kurser, fordi tilmeldingen har været for ringe. - Vi har netop måttet aflyse et kursus i ledelse i praksis. Det er et kursus som vi selv har udviklet med Jens Graabæk som underviser. Vi er meget skuffet over tilmeldingerne, Men jeg håber, det må skyldes den krise der er i byggeriet i øjeblikket, ellers ved jeg ikke, hvad der er galt. Vi har fået arrangeret det sådan, at vi kan få støtte, så firmaet eller kommunen kan få VEU-godtgørelse til kurset, påpegede landsformanden. Lederkursus - Vi har også et lederkursus, der er bygget op omkring enneagrammet. Vi havde emnet oppe på det kommunale kursus, hvor det blev modtaget meget positivt, og vi valgte derfor at prøve, om det var noget for vores medlemmer. Men der er som sagt stadig krise, for der kommer ingen tilmeldinger. - Vi har holdt kursus for de kommunale på den kommunale højskole her i efteråret. Hovedemnet var bedre udnyttelse af resurserne. Det var som altid godt besøgt, og det var igen nogle særdeles tilfredse kursister, der tog hjem fra kurset. TR-seminarer - Vi har holdt de første seminarer for tillidsrepræsentanter, og det er aftalt at vi prøver at holde to møder om året, hvoraf det ene møde bliver med undertegnede som indlægsholder om overenskomsterne. Vi er igennem vort samarbejde med Maskinmestrene stadig inviteret med til Ajour i Kongrescentret i Odense. Det er et arrangement jeg stadig kan anbefale at deltage i. Vi er stadig ved at finde en organisation der kan tilbyde tillidsmandskurser. Vi skal snart til at tilrettelægge kurser til efteråret, så hvis der er medlemmer, der har ideer, er I velkommen til at sige frem, så vil vi sammen sammensætte nye, gode kurser til medlemmerne. Jeg synes, vi får meget ud af at tildanne kurserne ud fra de emner medlemmerne efterlyser, Sagen mod Lederne endnu ikke lukket Den 21. december 2008 fik Dansk Formands Forening brev fra Arbejdsdirektoratet, hvor DFF fik medhold i sin klage over, at der hos Ledernes Hovedorganisation tilsyneladende ikke er vandtætte skodder mellem a-kassen og fagforeningen, som loven foreskriver. Dansk Formands Forening havde på egne og medlemmernes vegne klaget til direktoratet og Datatilsynet over, at Lederne benyttede dataoplysninger i a- kassen til at kapre medlemmer til fagforeningen, hvilket afgørelsen fra Arbejdsdirektoratet understregede naturligvis ikke er lovligt. Bortset fra flere breve, hvor Datatilsynet meddeler, at deres afgørelse venter på grund af travlhed, er der endnu ikke sat et endeligt punktum. Nægtet aktindsigt - Lederne valgte at anke direktoratets afgørelse til Beskæftigelsesministeriet. Vi bad om aktindsigt men fik at vide, at vi ikke er en del af sagen selv om både DFFs og et medlems navn står nævnt i afgørelsen. Vi kan kun sige én ting: Denne sag skriger til himlen, understregede landsformanden i sin beretning fra a-kassen. Administrationsbidraget til a-kassen er det samme som i fjor, og Kim Bøje Madsen opfordrede medlemmerne til at huske at give DFF besked, når eller hvis der sker ændringer i ansættelsesforhold. Han opfordrede også til at huske at få fat på efterlønsbeviset, uanset om man vælger fortsat at arbejde eller gå på pension. Man kan nemlig ikke få udbetalt efterlønspræmien uden at have beviset. Det har flere måttet sande. - Brug jeres fagforening eller a-kasse. Det er det, vi er her for, fastslog Kim Bøje Madsen. 9

10 Lolland-Falster Kong Vinter spændte ben for årsmøde Snestorm hærgede Lolland-Falster aftenen inden mødet og holdt mange medlemmer hjemme eller på arbejde Kong Vinter spændte ben, men en lille håndfuld stred sig igennem snemasserne. Der blev lyttet koncentreret til afdelingsformandens beretning. Aftenen inden årsmødet ringede flere af de medlemmer, som allerede havde meldt deres ankomst til Hotel Falster, at de var blevet forhindret. Den snestorm, der hærgede sydhavsøerne, betød, at medlemmerne i stedet skulle bruge deres ressourcer på vinterbekæmpelse i kommunerne og derfor måtte melde fra til årsmødet i deres fagforening. Derfor var det en lille sluttet flok, der hørte både afdelingsformand Lars Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen aflægge beretning. Lars Hansen beklagede i sin beretning, at antallet af medlemmer falder. - Det skal simpelt hen rettes nu, ellers er jeg bange for vores overlevelse. Vi oplever bl.a. i kommunerne, at stillinger ikke bliver genbesat, når der er afgang. Min egen stilling er eksempelvis ikke genbesat, og i Lolland Kommune er en vejformand-stilling ikke genbesat. Sammenholdt med afmatningen i den private sektor, gør det situationen uholdbar. Vi skal være flere, men det er svært at skabe interesse hos de unge og 10 få dem til at melde sig ind i faglige organisationer. Vi er i dag 69 medlemmer i Lolland-Falsters Afdeling og det er efter min mening mindst 30 for lidt, mente Lars Hansen. Arrangementer Men ellers kunne afdelingsformanden glæde sig over, at medlemmerne er flinke til at bakke op, når afdelingen kalder. Til årsmøde eller til arrangementer i øvrigt. Der har således været pæn tilslutning til de tre budgetterede arrangementer, men formanden forudså, at antallet nok vil lande på to i år. Afdelingen havde været på en vellykket tur til Geocenter Møns Klint, hvor de mange deltagere havde en dejlig tur. På valgaftenen i november så medlemmerne af DFF på Lolland-Falster, hvor de enorme mængder sukkerroer bliver stødt til melis på Nordic Sugar i Nykøbing. Endelig var medlemmerne inviteret til rundvisning på Per Aarsleff Rørteknik i Rødby Havn, hvor man så, hvordan der monteres vindmøllefundamenter på 20 meters afstand. Deltagerne blev fragtet ud på åben vand i et lejet lystyacht. En uforglemmelig dag og en usædvanlig oplevelse, som kun er de færreste beskåret. Roligt år Rent faglig var 2009 et roligt år i afdelingen. Bestyrelsen som nu kun er på tre medlemmer holder nogle gode og konstruktive møder, og Lars Hansen har kun i et par tilfælde assisteret medlemmer i lønforhandlinger. Lars Hansen kom til slut ind på landsrådsmødet, sagen med Lederne og de forestående overenskomstforhandlinger, ligesom formanden opfordrede til at søge efteruddannelse i stille tider.

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Lolland-Falster Femern-bro giver job til formænd Glæde på Lolland og Falster over den faste forbindelse til Tyskland inden for forskalling - Så kom den endelig, beslutningen om en fast Femernsund-forbindelse. Senest har tyskerne vedtaget en anlægslov, så d for nu hyppig er det bare genbrug at komme i gang, fastslog afdelingsformand Lars Hansen i sin beretning og tilføjede, at man nu må håbe, at der blive arbejde til mange danske håndværkere og formænd. - Der er ingen tvivl om, at projektet vil gavne vores region, og vi skal være klar til at modtage innovative virksomheder langs motorvejen. Broen vil uden tvivl også givet meget arbejde i afdelingen, og jeg forventer da, at jeg skal bruge rigtigt meget tid på at sikre, at vore medlemmer får den mest optimale aftale med de store joint venture-selskaber. PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Odense Universitetshospital er i gang med at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres ved, at der bygges tre nye etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. Under hele forløbet skal hotellets fem nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante under hele byggeprocessen. De to trappeskakter glasfacade, blev løsningen her, at man og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven på resten af patienthotellet forhøjes med tre otte store stålprofiler, som blev udlagt etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden til formålet på tværs af bygningen. blokeres, og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er, naturligvis forskallingsarbejdet. at patienterne på de fem nederste etager Afdelingsformand Lars Hansen ikke glædede generes sig over, af at udsigten den faste til forbindelse stilladser over Femern nu endelig bliver en realitet, og PERI blev valgt han som forudså leverandør i sin beretning, af materiel at projektet uden for forhåbentlig vinduerne. vil give arbejde til mange danske formænd. til den komplicerede opgave, efter der var lavet et forskallingsforslag baseret på TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i Odense Universitetshospital forventer Vi bakker næsten op alle hjørner, om er det en Dansk stor fordel at kunne Formands tage patienthotellets tre nye Forening at anvende TRIO s variable hjørner. Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper 30 millimeter, når det udløses. Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. etager i brug i august låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Spuling af beton Aqua cutter20 Doka Danmark Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup Tlf Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern NKI Kloak- & Industriservice A/S Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Tlf Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved trækpåvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. BizCoach.dk ApS Gråbrødre Instituttet, Gråbrødre Torv 14, 1154 København K Tlf Vi har maskinerne du har hænderne Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Se Svejsegangen mere på 5, vores 2690 hjemmeside Karlslunde Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition Forskalling Stillads Rådgivning PERI Hovedkontor Greve Main 26, 2670 Greve Tlf :41:43 Uhr Result.dk Rødovre Centrum 251, 2610 Rødovre Tlf

12 H.P. Christensen Formand Vi er meget glade for at anvende PERI Skaktelementer i forbindelse med de 4 sammenhængende kerner i elevator- og teknikafsnittet, samt MULTIPROP-løsningen til dækunderstøtninger. Tre nye etager bygges til OUHs patienthospital Indforskalling af elevatorskakt PERI TRIO Panel DK PERI/10.027

13 PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Odense Universitetshospital er i gang med at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres ved, at der bygges tre nye etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. Under hele forløbet skal hotellets fem nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt NCC som totalentreprenør på projektet, at trapper og elevatorer fungerer normalt under hele byggeprocessen. De to trappeskakter og elevatorkernen skal lige som resten af patienthotellet forhøjes med tre etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, og det komplicerer naturligvis forskallingsarbejdet. PERI blev valgt som leverandør af materiel til den komplicerede opgave, efter der var lavet et forskallingsforslag baseret på TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel at anvende TRIO s variable hjørner. Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper 30 millimeter, når det udløses. Stilladset, som anvendes i projektet, er PERI UP. Da det er svært af fastgøre et traditionelt stillads til bygningens elegante glasfacade, blev løsningen her, at man i stedet monterede stilladset oven på otte store stålprofiler, som blev udlagt til formålet på tværs af bygningen. En sidegevinst ved denne metode er, at patienterne på de fem nederste etager ikke generes af udsigten til stilladser uden for vinduerne. Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye etager i brug i august BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved trækpåvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Forskalling Stillads Rådgivning

14 Syd- og Vestsjælland Medlemstal og fusion er varme emner Syd- og Vestsjællands Afdeling samlede en stor trofast skare til årsmødet på Menstrup Kro Æresmedlem Gunner Pedersen blev valgt som dirigent på årsmødet. Årsmødet havde samlet en trofast skare. Syd- og Vestsjællands Afdeling er traditionelt en af de afdelinger, der samler flest til årsmøderne. 2010, hvor mødet blev afviklet på Menstrup Kro, var ingen undtagelse. Trods voldsomt snefald aftenen før mødte en stor, trofast skare op til årsmødet, hvor medlemstallet og en mulig fusion med Lolland-Falsters Afdeling blev varme emner i vinterkulden. I sin beretning måtte afdelingsformand Keld Dahl konstatere, at medlemstallet i afdelingen er faldet fra 234 til 220, men samtidig fortalte han om et stort arbejde for at skaffe nye medlemmer i forskellige sammenhænge. Bl.a. kunne formanden fortælle om flere medlemmer, som har ladet sig friste af Lederne og som fejlagtigt tror, at de stadig er omfattet af formandsoverenskomsten. Ifølge formanden kommer det helt bag på dem, at det ikke er tilfældet, hvorfor de overvejer at flytte tilbage til Dansk Formands Forening. Fusion? Keld Dahl kom i sin beretning videre ind på, at afdelingen snakker med Lolland-Falsters Afdeling om et udvidet samarbejde og måske på sigt en egentlig fusion. Senere på årsmødet kunne formanden konstatere, at det formentlig mest er i den retning, vinden blæser. Afdelingens efterårstur, som var planlagt til Novo Nordisk i Kalundborg blev ikke til noget, fordi alt for få havde meldt sig til, og det fik formanden til at sige, at han synes, det er for dårligt, at flere ikke bakker op om afdelingens arrangementer. - Men vi prøver igen at tilbyde en tur til Novo Nordisk eller måske Vestforbrændingen. Der kan yderligere blive tale om et samarbejde med seniorklubben eller måske Lolland-Falsters Afdeling om fælles arrangementer, sagde Keld Dahl. 11 jubilarer Årsmødet i Syd- og Vestsjællands Afdeling kunne hylde ikke færre end 11 jubilarer, nemlig otte med 25 år og tre med hele 40 år. De tre 40 års jubilarer var Erik Hansen, Vipperød, Karl Hansen, Næstved og Hans Helge Justesen, Næstved. De otte 25 års jubilarer var Poul Erik Larsen, Helsinge, Bjarne Stig Hansen, Næstved, Niels Erik Jensen, Gørlev, Ole Ries Larsen, Slagelse, Carsten Nielsen Brenøe, Ringsted, og Otto Pedersen, Næstved, Bente Evers, Sorø og Dines Olsen, Holbæk. 14 Hans Helge Justesen (i midten) lykønskes for sit 40 års medlemskab af Dansk Formands Forening af til venstre landsformand Kim Bøje Madsen og til højre tidligere afdelingsformand i Syd- og Vestsjælland.

15 Syd- og Vestsjælland Fælles årsmøde kan gøde jorden Landsformand Kim Bøje Madsen udtrykte bekymring for de store geografiske afstande på Sjælland og Lolland-Falster. Medlemmerne skal være mere aktive, hvis vi lægger os sammen med Lolland-Falster, fastslog afdelingsformand Keld Dahl. - Hvis vi holder årsmøde med Lolland-Falsters Afdeling på den samme dag og det samme sted, vil det blive en økonomisk fordel for begge afdelinger, og vi vil få bedre mulighed for at lære hinanden at kende. Det vil i sidste ende gøre en eventuel fusion lettere. Sådan sagde årsmødets dirigent, æresmedlem Gunner Pedersen på årsmødet på Menstrup Kro. Landsformand Kim Bøje Madsen fandt idéen rigtigt god, men han er alligevel betænkelig ved de geografiske afstande fra Sjællands Odde til Gedser. - Jeg tror dog, at en sammenlægning vil komme på tale en dag, fastslog landsformanden og foreslog, at afdelingerne eventuelt kunne begynde med eksempelvis at invitere en spændende foredragsholder til årsmødet for den måde at lokke flere medlemmer til. - Jeg håber principielt ikke, at det bliver nødvendigt at lægge de to afdelinger sammen, men hvis vi skal, så skal medlemmerne også selv på banen for at være mere aktive, understregede afdelingsformand Keld Dahl. Seniorer er klar Seniorklubben i Syd- og Vestsjællands Afdeling er allerede klar med et fuldt program for hele Første arrangement løber af stablen onsdag den 21. april, hvor deltagerne skal på besøg både i Vallø Slotspark og Geocenter Fakse. Onsdag den 26. maj byder programmet på Frihedsmuseet, Kastellet og kanalrundfart i København. Onsdag den 16. juni holdes der en tidlig Skt. Hans fest hos Alice og Ib Nielsen. Onsdag den 18. august går turen til Bakken og Cirkusrevyen. Onsdag den 15. september bliver der en guidet tur til Sprogø, mens årets flotte program slutter med julefrokost onsdag den 17. eller onsdag den 24. november i Næstved eller Slagelse. Dato eller mødested er endnu ikke helt på plads. Seniorklubben har i øvrigt holdt sin generalforsamling hos Doris og Gunner Pedersen. Kaj Kaas Hansen blev genvalgt, og regnskabet viste et lille overskud. Tidligere afdelingsformand og nu æresmedlem Niels Troest fremlagde Seniorklubbens arrangementer for

16 Formand Søren Rahbek ved computerne, hvor han hele tiden har overblik over vintersituationen i Danmarks nordligste kommune. Snemanden fra nord I Frederikshavn Kommune tager formændene vagten, når sneen vælter ned, og vejbanerne fryser Arbejdet kan være hårdt, og dagene kan være lange, men når himmel og jord står i ét, og Kong Vinter holder landet i et iskoldt jerngreb, så går et nøje planlagt beredskab i gang. Så pumper adrenalinen. - Jamen, jeg vil da ikke lægge skjul på, at det giver lidt af et kick, når vi sidder her og skal have det hele til at spille sammen. Det er lidt spændende, selv om det også er hårdt, indrømmer formand Søren Rahbek hos Frederikshavn Kommune. Sammen med et par håndfulde kolleger har han ansvaret for, at frederikshavnerne og borgerne i resten af den store kommune kan komme sikkert til og fra arbejde. 16 Kommunen har masser af nyt og velholdt grej. Det har der været rigeligt brug for i år. Vagten - Vi er en gruppe formænd, som har vagten i kommunen, der strækker sig fra Skagen i nord til Sæby i syd, og hvor der kan være endog meget stor forskel på vejret. I Skagen, hvor de to have mødes, kan temperaturen sagtens være meget højere end i Sæby, men også i Frederikshavn kan der være meget forskel på temperaturen nede ved havnen og ved Cloos Tårnet bare et par kilometer inde i landet, gør Søren Rahbek opmærksom på. Om vinteren har formændene vagt hver fjerde uge, hele ugen. Den formand, der har hovedvagten, kaldes for snefoged, og det er ham, der i samråd med kollegerne tager beslutningen om, hvilken indsats der skal sættes ind med. Det er ham, der midt om natten står op for at tjekke vejret. Skal der saltes eller skal der ryddes i forhold til det politisk vedtagne vinterregulativ? - Til at hjælpe os har vi en række fintfølende sensorer i vejene, som fortæller os tilstanden på vejen. Sensorerne er meget retvisende, og ud fra indberetningerne kan vi eksempelvis sætte ind med præventiv saltning, fortæller Søren Rahbek, der er i gang med sin tredje vinter som formand i Frederikshavn og derfor efterhånden har fået en ganske pæn erfaring km vej - I Frederikshavn Kommune har vi godt 500 km såkaldt 1. prioritets-vej altså veje der behandles først, og cirka det samme antal kilometer 2. prioritetsvej. Vi råder selv over ni saltbiler, og hvis vi har behov for flere, lejer vi hos fremmede entreprenører. I Frederikshavn har vi gennemsnitligt omkring 100 saltninger om året. Park og Vej råder selv over 28 traktorer med plov samt et antal små traktorer til rydning af cykelstier og fortove. Når vinteren for alvor sætter ind, som det har været tilfældet mange gange i år, lejes der fremmede traktorer, lastbiler med plov og gummigeder, lige

17 Vinterbekæmpelse som der sendes mandskab med håndskovle ud til at rydde eksempelvis buslommer. I alt er der cirka 80 køretøjer ude på vejene ved stort snefald. I denne vinter, hvor saltet flere gange er sluppet op, har man valgt at blande salt med grus. Det er en udmærket og virkningsfuld blanding, men Søren Rahbek peger på, at mandskabet så til foråret skal ud at rense rendestensbrønde, som bliver fyldt med sand. Forberedelse - Ud over at det selvfølgelig er et kæmpe stort maskineri, vi sætter i gang, når sneen vælter ned, så ligger der også et meget omfattende forberedelsesarbejde forud for en vinter. Politikerne skal beslutte niveauet for vinterbekæmpelsen, og herefter skal vi opdatere rutebeskrivelserne, fordi der hvert år kommer nye veje eller stier til, mens andre bliver sløjfet. Kortene og beskrivelserne er selvfølgelig især vigtige arbejdsredskaber for fremmede entreprenører, men også for vore egne medarbejdere, hvoraf en del selv er ansvarlige i deres respektive geografiske områder. Som snefoged får man sine informationer ved selv at køre rundt og se på forholdene med egne øjne, men medarbejderne benytter i stigende grad computerne, hvor Vejvejr fortæller noget om bl.a. temperaturen på vejbanen, mens Vinterman, som Frederikshavn Kommune netop har taget i brug på forsøgsbasis, hjælper med at holde overblik over, hvad der er i gang, og hvad økonomien er i vinterbekæmpelsen netop nu. Skide skægt - Og mens vi sidder og forsøger at få det hele til at klappe, kan telefonerne være rødglødende med borgere, der ringer og klager eller fortæller, at deres biler er kørt fast, smiler Søren Rahbek. - Men det er rent ud sagt skide skægt at få det hele til at spille, og at få planlægningen til at gå op i en højere enhed. Det er hårdt, og når der er gået tre-fire uger, begynder man godt nok at blive lidt slidt, understreger formanden. Når Søren Rahbek ikke er snemand er han en af 10 formænd ved Frederikshavn Kommune, hvor der er 180 medarbejdere ude i marken i sæsonen. Den afdeling, Søren Rahbek er ansat i, tager sig bl.a. af reparation af småskader i fortove og på vejskilte, lapning af asfalt i den nordlige del af kommunen. Desuden er han tillidsmand for sine formandskolleger, hvoraf de to er placeret i Skagen, to i Sæby og resten i Frederikshavn. Jord- og anlægsmateriel KUNDER Bygningsmateriel S e r vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Sneen og vinterens hektiske aktivitet giver lidt af et adrenalin-kick for Søren Rahbek. Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Jacob Christensen styrer produktionen, som i høj grad er baseret på edb software. Aqua Cut skærer igennem Under gigantisk tryk æder tynde vandstråler sig igennem praktisk talt alle materialer Med et tryk på 4000 bar og en vandstråle, der kun er ca. 0,1 mm i tykkelse, er der ikke mange materialer, som firmaet Aqua Cut i Spentrup mellem Mariager og Randers må give op overfor. I praksis er det kun hærdet glas, som vandet ikke æder sig igennem. Hærdet glas splintres nemlig og egner sig ikke til vandskæring. Aqua Cut er et ungt firma med de to iværksættere Kristian Gehlert og Jacob Christensen som eneste medarbejdere. Jacob Christensen er udlært maskinarbejder på Grundfos i Bjerringbro. Han er en dygtig håndværker. Han er opfindsom, og så kan han praktisk talt alt. Kristian Gehlert er udlært industritekniker også hos Grundfos. Efterfølgende har han bl.a. arbejdet med udvikling af specialmaskiner til industriproduktion, og det var her, at han så mulighederne i vandskæring. Vandskæring - Vi havde talt om at danne et firma sammen, og vi besluttede at besøge virksomheden Jetcut i Horsens, som på et tidspunkt havde været blandt landets største indenfor vandskæring. Besøget endte med, at vi blev tilbudt at købe virksomheden, og efter et halvt års forhandlinger overtog vi virksomheden med maskiner og kundebog og det hele, fortæller Kristian Gehlert, der er den udfarende sælger, ham der regner tilbud og ellers har kundekontakten, mens Jacob Christensen som hovedregel er manden ved skæremaskinerne. - Vi beskæftiger os udelukkende med vandskæring og de muligheder, som teknologien byder på. Udover at vi kan skære i stort set alle materialer, så har vandskæringen også den fordel i forhold til laser eller plasmaskæring, at vandet ikke opvarmer emnet og dermed deformerer det. Vandet efterlader et meget fint snit, som i praksis ikke kræver nogen form for efterbehandling, gør Kristian Gehlert opmærksom på. Vand og sand Vandstråleskæring kan foregå på to måder, som ren vandskæring og som 18

19 Aqua Cut Kristian Gehlert er sælgeren og kontaktmand til virksomhedens mange kunder. Vand kan bruges til at skære i alverdens materialer. Tal og bogstaver er meget efterspurgt af bl.a. private til f. eks. fl otte husnumre i sort granit. Ved abrasiv vandskæring tilsættes meget fintkornet indisk sand. såkaldt abrasiv vandstråleskæring hvor vandet tilsættes sand. Ved begge teknologier er vandforbruget på 3,8 liter pr. minut. - Den abrasive vandskæring benyttes ved arbejde i materialer med større hårdhed. Ved at tilsætte meget, meget fintkornet sand fra Indien eller Australien opnår vi en slibeeffekt, der er så effektiv, at vandstrålen nu kan skære igennem alle former for materialer. Det er den metode, vi anvender, hvis vi skal skære igennem eksempelvis aluminium eller rustfrit stål, siger Kristian Gehlert, der tilføjer, at metoden kræver 400 gram sand i minuttet. nyeste maskine er anskaffet i 2009, og Aqua Cut er i stand til at arbejde med plader på 2 x 2 meter, men efterspørgslen på arbejde i større emner er voksende, så Kristian Gehlert og Jacob Christensen forventer at investere yderligere i en maskine, der kan håndtere emner på 2 x 4 meter, lige som de forventer, at de formentlig må ud at kigge sig om efter større lokaler om et par år. Tykkelsen på skærbare emner varierer alt efter materialet. Aqua Cut kan skære i op til 100 mm aluminium og 60 mm rustfrit stål. Tolerancen er i de fleste materialer +/- 0,15 mm, men den kan optimeres efter aftale. Vanddamp står omkring skærehovedet, der er ved at æde sig igennem en tyk aluminiumsplade. prototyper for store industrivirksomheder, som benytter Aqua Cut som en slags testpartner. Når prototypen er, som kunden ønsker, det producerer kunden ofte selv et værktøj efterfølgende. En væsentlig bedre og ikke mindst billigere udviklingsfase for kunden. - Aqua Cut har ikke været synderligt mærket af den globale finanskrise. Vi var heldige at begynde og fik fodfæste før krisen. Vi satser meget på præcist arbejde altså høj kvalitet og levering til tiden. Vi er fleksible og kan hurtigt omstille produktionen ved hasteordrer, gør Kristian Gehlert opmærksom på. Maskinparken Aqua Cut råder over tre CNC-styrede maskiner altså maskiner som styres af edb. Aqua Cut modtager som regel ordrerne på mail vedhæftet data udarbejdet på computer. I nogle tilfælde hjælper Kristian Gehlert kunden med tegningerne, som efterfølgende kodes ind i maskinerne på værkstedet. Den Produkter Aqua Cut løser opgaver for en lang, lang række af meget forskellige virksomheder og kunder også private. Den typiske ordre er på mellem 10 og 100 enheder, og det kan være pakninger i gummi eller dele til skovle til en minigraver eller kranfødder i aluminium. Det kan også være forarbejder til 19

20 Vi gratulerer Vi gratulerer Nordjylland afd. 75 år Jørn G Pedersen Mosensvej 16 Flauenskjold 9330 Dronninglund 70 år Bent Pedersen Tolstrupvej Brønderslev 60 år Søren Olsen Kornblomstvej Nykøbing Mors 60 år Anders Bo Lennart Birgersson Koralbanke Skagen 50 år Jan Hansen Solbakken Ålborg SØ 50 år Jan Bjerregaard Laustsen Digetvej Hjørring 50 år Michael Aaen Jensen Haslundparken Vodskov Randers 75 år Johs Persson Mågevej Hobro 60 år Klaus Kristian Petersen Sct Kjeldsvej 14 Ålum 8920 Randers NV 50 år Cai Ulrik Von Benzon Niels Ebbesensvej 16, 8920 Randers NV Midt Vest afd. 80 år Hilmar E Sørensen Røverdal Viborg 65 år Arne Juel Clemmensen Soldalen Vildbjerg Aarhus afd. 65 år Vagn Christensen Tove Ditlevsens Vej Ikast 65 år Leif Schmidt Baldersvej Skanderborg 60 år Jørgen Vingum Jensen Hårupvej Brædstrup 50 år Carsten Petersen Hjorth Oddervej Skanderborg Vejle Kolding afd. 75 år Rudolf B Poulsen Sønderholsmvej 24 Br Dam 6000 Kolding 65 år Leif Sørensen Grønlandsvej Fredericia 70 år Tommy Hansen Østerled Uldum 50 år Kristian Tang Plougsgård Poststien 4 Haldrup 8700 Horsens 50 år Sellerup Lars Østergårdsvej4 Sejet 8700 Horsens 50 år Hans Peter Christensen Kongensgade Christiansfeld Vestjylland afd. 65 år Niels Jens Duel. Damgård Hassellunden Esbjerg Ø Sønderjylland afd. 80 år Nis Møller Nørre Landevej Sydals 65 år Olav Stampe Jørgensen Morsøvej Sønderborg 50 år Lise-Lotte Lemvig Vestergade Augustenborg 50 år Jens Peter Bladt Buen 194 Stubbæk 6200 Åbenrå Fyn afd. 75 år Erik Sommer Falkenbergvej Fåborg 70 år Jørgen Tingsager Smedevej Otterup 70 år Bent Kåe Kristensen Blåbærvej Odense S 65 år Freddy Jensen Fuglebakken Odense NV 65 år Jørgen Madsen Skovvænget Tommerup 60 år Jens Jensen Bekkasinvej 5, Bro 5464 Brenderup Fyn 60 år Erik Dinsen Ildfuglevænget 7-Hjallese 5260 Odense S 50 år Finn Orla Kristensen Hallingager Ringe København afd. 85 år Karl Bak Hovgårdsparken 13, St.Tv Espergærde 65 år Carsten M Lorentzen Bakkeager Græsted 60 år Bjarne Nielsen Hirsevænget Herfølge 60 år Ole Albøge Jakobsen Fagotvej Ølstykke 50 år Lars Schmidt Hansen Pinjevej Køge Syd-og Vestsjælland afd. 65 år Niels Jørgen Henriksen Lundevej 2 B, Ll. Linde 4652 Hårlev 65 år Benny Lund Sørensen Hylde Alle Holbæk 50 år Henryk Krzaczkowski Engvej 54, Gelsted 4160 Herlufmagle Lolland Falster afd. 50 år Kim Rehné Pedersen Bygaden 42 Køng 4750 Lundby Bornholm afd. Ingen 20

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere