Snemand fra nord. Side 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Februar årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 6. april Næste nummer udkommer den 23. april Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 14 Side 16 Side 18 Side 20 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde Et godt landsrådsmøde Overenskomster på vej Safe Pass på vej på byggepladserne Krise for kurser Kong Vinter spændte ben for årsmøde Fusion blev et varmt emne Snemanden fra nord Aqua Cut skærer igennem Nyt fra Hovedkontoret Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 4. april Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Leder Stressen plager medlemmerne Dansk Formands Forening oplever et sandt boom i sager om medlemmer, der går ned med stress. Vi må på det kraftigste opfordre vore medlemmer til at sige fra i tide. Vi ved godt, det er lettere sagt end gjort, men der er kun én, der kan gøre det, og det er én selv. Der bliver i disse tider pålagt vore medlemmer mange ekstra byrder, og alle gør deres bedste for at leve op til arbejdsgiverens forventninger. Det synes vi også er godt, men når resultatet er så skræmmende, som vi oplever i øjeblikket, så må vi råbe vagt i gevær, og opfordre til at sige stop i tide. Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at kontakte os, så vi sammen kan prøve at løse problemerne. DFF har desværre måttet aflyse begge vores ledelses kurser, i januar og marts, og vi vil tage udfordringen op til efteråret. Men der er ingen tvivl om, at krisen har taget et alvorligt livtag med vores branche. Ledigheden er steget til næsten to pct. hvilket er et tal som vi ikke har set i mange år. Vi er selvfølgelig klar til at yde hjælp og juridisk bistand, og vi vil opfordre vores medlemmer til at henvende sig, så vi sammen kan få indgået aftalerne korrekt. Vi har set flere eksempler på aftaler, hvor nogle firmaer prøver at komme udenom vores overenskomstmæssige forpligtelser. DFF ser frem til at komme i gang med overenskomsterne på det private område. Vi er nu begyndt på årsmøderne. Vi fik en langsom start, da de to første årsmøder næsten druknede i snemasserne, men som det ses i artiklerne inden i bladet, så kom vi godt i gang og vi kan konstatere, at der skal mere til at holde formændene inden døre. Vi håber, det også er gældende for de næste årsmøder rundt i landet. Kim Bøje Madsen Landsformand Ny ESD-sko fra Brynje Effektiv bortledning af statisk elektricitet I en lang række miljøer er det af afgørende betydning, at der sker effektiv bortledning af kontrolleret statisk elektricitet fra kroppen. Her hjælper ESDsikkerhedsskoen Highway 461, der er årets første nyhed fra Brynje A/S Highway 461 er en lækker og sporty sikkerhedssko, der takket være dens evne til at bortlede kontrolleret statisk elektricitet medvirker til at forhindre skader på elektriske apparater. Sko med såkaldt ESD-sikring er således et krav på mange arbejdspladser, blandt andet på sygehuse og i højteknologiske forskningsmiljøer. Highway 461, der fås i størrelser fra 35 til 48, har tåkappe i aluminium og fugttransporterende for. Skoen er udstyret med Brynjes nyudviklede nitrilsål, der yder udsøgt god stødabsorbering. Brynje A/S er Danmarks førende producent af sikkerhedsfodtøj. Vi er sat i verden for at udvikle, designe, producere og markedsføre et attraktivt sortiment af sikkerhedsfodtøj til professionelt brug. Vi lagde ud med herresko og skistøvler i 1885, udvidede med militærstøvler 15 år senere og gik i front da der kom krav om bedre beskyttelse af arbejdernes fødder. Faktisk i en sådan grad at Brynje var med til at fastlægge de fælleseuropæiske standardnormer for sikkerhedsfodtøj. Vores udgangspunkt er fortsat at gøre en forskel for skandinaviske fødder, men vores organisation er international: Udvikling og design finder sted i Danmark, vi henter vores råvarer globalt efter høje kvalitetskrav og vi samarbejder med håndplukkede produktionsenheder i Europa og Østen. 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 20. november 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN - Alle var til stede Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 4. september 2009, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Orientering ved driften på kontoret 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Landsrådsmødet den 24. oktober Eventuelt Ad. 01 Vi har en ny sag med et firma, som vi mener har overset nogle ting i vores overenskomst. Firmaet har fritstillet medlemmet. Der er aftalt mæglingsmøde hos Dansk Byggeri i Århus. Et medlem, som er ansat i et firma, er blevet sagt op. Der er uenighed om ansættelsesforholdet. Firmaet ville have, at medlemmet skal overgå til et svensk firma, men det vil medlemmet ikke, idet det var under helt andre forhold. De har, efter vores opfattelse, sendt opsigelsen for sent. fyringsforløb. Der er nu blevet lavet afbøde- og støtteforanstaltninger. Der skal fyres 180 personer i kommunen. Det ser ud til, at der ikke bliver fyret formænd. Der er sørget for, at der er en telefonlinje, så man kan få professionel hjælp. Sagen fra en kommune, hvor vort medlem er blevet sagt op og fritstillet i forbindelse med omlægning af organisationen. Medlemmet vil køre en sag på det psykiske arbejdsmiljø. Juristerne afventer mere dokumentation. Vi mangler fortsat at indgå en forhåndsaftale med en kommune. Tre ansatte er blevet fyret, og kun den ene er medlem hos DFF. Ny sag angående stress. Vi har sendt sagen videre til vores jurist til gennemlæsning. 4 Opsigelse af medlem i firma. Medlemmet har ikke kunne få sin fritstillelse skriftlig, så vi har skrevet til firmaet. Firmaet har ikke svaret på vores henvendelse. Sag med et medlem der mener, han skal have kompensation for et krav om ikke at tage arbejde i konkurrerende virksomhed i Polen. Landsformanden mener, at konkurrence klausulen ifølge kontrakten kun gælder i Polen, og vores medlem er bosat i Danmark og er dansk statsborger. Sagen vil blive sendt til vores jurist til vurdering. Møder med en kommune og vores tillidsmand, vedrørende forhandling om Sag med et kommunalt medlem. Vi har nu modtaget duplik i sagen fra kommunens advokat. Vi mener fortsat vi har en stærk sag, og vi forventer sagen kommer for retten i foråret. Det kommunale kursus var en stor succes. Vi har efterfølgende lavet et oplæg til et nyt kursus, som vi vil udbyde til vores medlemmer. Ad. 02 Der er endnu ikke aftalt nogen mødedatoer Ad. 03 Møde i repræsentantskabet i KTO den 16. december i København.

5 Bestyrelsesmøde OK konference den 18. januar i KTO med deltagelse af Landsformanden og næstformand Lars Hansen. Ad. 04 Næste møde den 9. december 2009 hos MMF i København. Ad. 05 Uændret administrationsbidrag til A- kassen på kr. 219,00 pr. kvartal. Ad. 06 Budgettet for oktober måned blev gennemgået. Budgettet for 2010 blev vedtaget på landsrådsmødet med en kontingentstigning på kr. 25,00 for aktive og kr. 10,00 for efterlønnere. Ad. 07 Overenskomsten med HK og DFF er ikke kommet videre. Landsformanden har talt med konsulent fra HK, han vil vende tilbage. Bilagene fra juni til oktober måned 2009 blev gennemgået og fundet i orden. Det nye blad er godt på vej. Det var også på tale, om det er en idé, om bladet kun udkommer fire gange (hvert kvartal) om året. Ad. 08 Vi har ingen tilmeldte til vores Ledelse i Praksis kursus. Dansk Formands Forening har på baggrund af stor efterspørgsel i samarbejde med BizCoach, designet en tidssvarende og særdeles udbytterig leder uddannelse, baseret på Enneagrammet og værktøjerne knyttet hertil. Der er tale om et intensivt forløb med stor mulighed for både at blive en bedre udgave af sig selv (som leder/medarbejder/kollega) samt få fingre i nogle rigtig gode og let anvendelige værktøjer til den daglige ledelse. Uddannelsen er designet som 3x2 dages internat kursus. Vi har seminaret for afdelingsformænd. Det er aftalt til den 8. maj I samme forbindelse vil nogle af regionerne holde møde. Ad. 09 Bestyrelsen var enig om, at Landsrådsmødet gik godt. Der var flere af medlemmerne, der kom med nogle rigtige gode input, som bestyrelsen vil tage op. Regnskabet for landsrådsmødet blev fremlagt og gennemgået. De budgetter, der var lavet inden Landsrådsmødet, holdt. Næste landsrådsmøde er planlagt til afholdelse den 2. oktober 2010 Ad. 10 Ingen indlæg. Næste møder Bestyrelsesmøde den 5. februar 2010 Bestyrelsesmøde den 26. marts

6 Årsmøder Et godt landsrådsmøde Dansk Formands Forenings første landsråd med tilhørende messe blev et godt arrangement. Dansk Formands Forening holdt for første gang i foreningens 110 år lange historie landsrådsmøde. Mødet blev afviklet på Hotel Brædstrup Kro. - Det var et fint landsrådsmøde. Det er vigtigt, at der bliver bakket op om landsrådsmødet af de enkelte bestyrelser. Jeg synes, at vi havde en god dialog på mødet, og i bestyrelsen lærte vi også noget, som vi kan tage med hjem og arbejde videre med, sagde landsformand Kim Bøje Madsen i sin beretning fra hovedforeningen. I beretningen kom landsformanden ind på en lang række af sager, som han og DFF har ført for medlemmer i det forløbne år. Han omtalte medlemsbladet Formandsbladet, som løbende udvikles og som får megen ros fra alle sider. Kim Bøje Madsen kunne fortælle, at salg af annoncer er overgået til hovedkontoret, og at håbet er, at bladet derfor en dag kan blive selvfinansierende. Hjemmesiden, som også er et vigtigt ansigt udadtil, udvikles også løbende og bliver til stadighed bedre og mere brugervenlig. FR I sin beretning omtalte landsformanden videre arbejdet i FR (Fællesrepræsentationen), som nu består af DFF, TDC Lederforening og MMF. Møderne er meget givtige, lige som DFF har en aftale om juridisk assistance fra Maskinmestrenes Forening en ordning der bliver brugt en hel del nu. Ordningen fungerer fint, og juristerne har meget at se til for øjeblikket. - Vi arbejder stadig på at finde nogle beslægtede organisationer, der kan samarbejde med DFF. Her kan nævnes nogle organisationer, som organiserer landmålere og inspektører, og der er også tale om, at TL måske er interesseret. Derud over inspirerer vi hinanden, og det skulle gerne give noget til vore medlemmer, påpegede Kim Bøje Madsen. Ambassadører for DFF - Det er vigtigt, at alle agerer ambassadører for DFF, så vi kan blive nogle flere medlemmer. Der findes ikke nogen, der er bedre end jer til at fortælle om vores forening, så derfor må I ud og gøre jeres kolleger opmærksom på Dansk Formands Forening. Sådan lød opfordringen fra landsformand Kim Bøje Madsen. 6 - Vi fik kun 70 nye medlemmer i 2009 mod 93 i Jeg ved, der ligger ca. 10 nye, der er på vej ind i foreningen. Men det er nødvendigt, at vi gør endnu mere for at få flere ind i DFF. Vi har netop haft et møde i Slagelse Kommune, hvor vi mødtes med 11 holdledere, og der var to fraværende. Det var et rigtig godt møde, som jeg Formandsbladet Nr. 5 oktober 2009 tror ender godt for DFF. Vi har fra flere kommuner hørt om lignende interesse for møder med os. Jeg ved, at der rundt omkring er mange, som vi kan få fat i, men der skal ydes en indsats, for de kommer ikke af sig selv, fastslog landsformanden.

7 Overenskomster på vej Årsmøder Landsformand Kim Bøje Madsen afl agde hovedforeningens beretning. Overenskomstforhandlingerne kommer til at fylde en hel del i kalenderen dette forår. Derfor fyldte de kommende forhandlinger også en stor del af landsformand Kim Bøje Madsens beretning. - På det private område skal vi til at forhandle med Dansk Byggeri, så vi eventuelt kan få indgået en senioraftale på samme niveau som for de offentlige. Forhandlingerne forventes at begynde her i løbet af mart, så vi kan få en ferieuge/frit valg ordning til de medlemmer, der er fyldt 60 år, og dem der er derover. Men der er ingen tvivl om, at det bliver en hård omgang, for der er ingen midler at gøre med, så vi kan kun håbe, at vi kan få noget ført igennem. Ligeledes vil der komme fokus på de bløde værdier, herunder de personalegoder vi ser flere og flere af, fortalte landsformanden. MT Højgaard, der jo er flyttet til Dansk Industri, har vedkendt overenskomsten med Dansk Byggeri, men de har også opsagt overenskomsten. - Jeg blev kontaktet af underdirektør, Michael Nordahl Heyde, og vi fik en god snak om, hvordan vi skal komme videre, så jeg er rimelig forhåbningsfuld om at få indgået en aftale, så vi har de firmaer som ikke er medlem af Dansk Byggeri omfattet af vores overenskomst, sagde Kim Bøje Madsen. Asfaltindustrien - Vi vil, umiddelbart efter vi er færdige med Dansk Byggeri, tage kontakt til Asfaltindustrien, som har givet udtryk for, at de vil have en overenskomst med os som ikke bare er en tiltrædelses overenskomst, men en overenskomst der har sine egne fingeraftryk. Det synes vi er en god ide, så lad os se hvad vi kan finde ud af. - Vi er så småt begyndt med KL. Vicelandsformand Lars Hansen og jeg deltog i en inspirerende og givtig konference omkring OK Der er ingen tvivl om, at det bliver en sej omgang. For vore kommunalt ansatte medlemmer er det vigtigt at vide, at de ikke sættes ned i løn pr. 1. oktober Til gengæld får de en mindre lønstigning 1. april 2010 end oprindelig aftalt. Som følge af den økonomiske krise er der i 2009 sket en kraftig opbremsning i den private lønudvikling, mens den kommunale og den regionale lønudvikling fortsat har været relativt høj. For at følge den private lønudvikling var der derfor udsigt til, at de kommunalt og de regionalt ansatte skulle sættes ned i løn 1. oktober Med de indgåede aftaler bliver det ikke tilfældet, sagde Kim Bøje Madsen. Sager om stress - Noget af det, der skræmmer mig mest i øjeblikket, er at vores medlemmer ikke er gode nok til at sige fra. Vi har rigtig mange medlemmer der er sygemeldt med stress. Jeg vil gerne minde om vigtigheden af at disse bliver anmeldt som en arbejdsskade. Det kan ikke nytte, at medlemmer kommer bagefter og vil anmelde en sag på efterkrav. Den skal anmeldes med det samme, ellers kommer vi ikke nogen steder i en erstatningssag, hvis det skulle blive aktuelt, gjorde Kim Bøje Madsen opmærksom på i sin beretning. - Kære medlemmer, I skal huske, at der kan komme ting omkring ens krop, som viser sig senere, og som kan henføres til en situation, der er sket tidligere, ja endda flere år tilbage, og så kan vi ikke gøre noget som helst, hvis ikke sagen er anmeldt. Jeg kan oplyse at jeg sammen med Teknisk Landsforbund vil indlede et samarbejde om de mange formænd og byggeledere, der går ned med stress for tiden. 7

8 Årsmøder Safe Pass på vej på byggepladserne arbejdsmiljøarbejdet på en bygge- og anlægsplads. Introuddannelsen afsluttes med en prøve, fortalte Kim Bøje Madsen. Kim Bøje Madsen orienterede om det ny Safe Pass, som snart bliver til virkelighed. I bestræbelserne på at minimere risikoen for ulykker på byggepladserne vil der blive indført et såkaldt Safe Pass. Alle der kommer på eller har adgang til en byggeplads skal udstyres med et Safe Pass, og alle uanset nationalitet og erhvervserfaring skal alle kunne dokumentere de nødvendige kvalifikationer for at få udstedt et Safe Pass, som er gyldigt i fire år, hvorefter det kan fornyes, når der er gennemgået en opfølgende introduktionsuddannelse. - Et Safe Pass kan udstedes til personer, som har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for bygge og anlæg, har den lovpligtige sikkerhedskoordinatoruddannelse, har en erhvervsuddannelse med arbejdsmiljøuddannelse (37 timer), har en godkendt to- årig stilladsuddannelse, Nedriverbranchens uddannelse eller godkendt introduktionsuddannelse til Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har ansvaret for at oprette en administrativ enhed, der varetager den fælles registrering og udstedelse af Safe Pass. Enhedens it-system skal kunne benyttes af de uddannelsesinstitutioner, der godkendes til at udbyde introduktionsuddannelsen, samt udstede og udskrive Safe Pass. Den administrative enhed til fælles registrering og udstedelse af Safe Pass, herunder oprettelse af et egnet it-system finansieres over finansloven. Den godkendte introduktionsuddannelse kan gennemføres inden for AMU-lovens rammer. Udstedelse af Safe Pass sker på de godkendte uddannelsessteder og betales af arbejdsgiveren og af brugeren for så vidt angår selvstændige. Alle der bevæger sig ind på en byggeplads vil blive mødt med krav om et Safe Pass. 8

9 Årsmøder Krise for kurser Det kommunale kursus var som sædvanligt godt besøgt. Et af de vigtige områder for Dansk Formands Forening er en kursusvirksomhed, der skal være med til at holde medlemmerne opdateret om den nyeste viden og udvikling på deres arbejdsområder. Men den globale finanskrise er en hård modspiller, og desværre har det været nødvendigt at aflyse et par ellers planlagte kurser, fordi tilmeldingen har været for ringe. - Vi har netop måttet aflyse et kursus i ledelse i praksis. Det er et kursus som vi selv har udviklet med Jens Graabæk som underviser. Vi er meget skuffet over tilmeldingerne, Men jeg håber, det må skyldes den krise der er i byggeriet i øjeblikket, ellers ved jeg ikke, hvad der er galt. Vi har fået arrangeret det sådan, at vi kan få støtte, så firmaet eller kommunen kan få VEU-godtgørelse til kurset, påpegede landsformanden. Lederkursus - Vi har også et lederkursus, der er bygget op omkring enneagrammet. Vi havde emnet oppe på det kommunale kursus, hvor det blev modtaget meget positivt, og vi valgte derfor at prøve, om det var noget for vores medlemmer. Men der er som sagt stadig krise, for der kommer ingen tilmeldinger. - Vi har holdt kursus for de kommunale på den kommunale højskole her i efteråret. Hovedemnet var bedre udnyttelse af resurserne. Det var som altid godt besøgt, og det var igen nogle særdeles tilfredse kursister, der tog hjem fra kurset. TR-seminarer - Vi har holdt de første seminarer for tillidsrepræsentanter, og det er aftalt at vi prøver at holde to møder om året, hvoraf det ene møde bliver med undertegnede som indlægsholder om overenskomsterne. Vi er igennem vort samarbejde med Maskinmestrene stadig inviteret med til Ajour i Kongrescentret i Odense. Det er et arrangement jeg stadig kan anbefale at deltage i. Vi er stadig ved at finde en organisation der kan tilbyde tillidsmandskurser. Vi skal snart til at tilrettelægge kurser til efteråret, så hvis der er medlemmer, der har ideer, er I velkommen til at sige frem, så vil vi sammen sammensætte nye, gode kurser til medlemmerne. Jeg synes, vi får meget ud af at tildanne kurserne ud fra de emner medlemmerne efterlyser, Sagen mod Lederne endnu ikke lukket Den 21. december 2008 fik Dansk Formands Forening brev fra Arbejdsdirektoratet, hvor DFF fik medhold i sin klage over, at der hos Ledernes Hovedorganisation tilsyneladende ikke er vandtætte skodder mellem a-kassen og fagforeningen, som loven foreskriver. Dansk Formands Forening havde på egne og medlemmernes vegne klaget til direktoratet og Datatilsynet over, at Lederne benyttede dataoplysninger i a- kassen til at kapre medlemmer til fagforeningen, hvilket afgørelsen fra Arbejdsdirektoratet understregede naturligvis ikke er lovligt. Bortset fra flere breve, hvor Datatilsynet meddeler, at deres afgørelse venter på grund af travlhed, er der endnu ikke sat et endeligt punktum. Nægtet aktindsigt - Lederne valgte at anke direktoratets afgørelse til Beskæftigelsesministeriet. Vi bad om aktindsigt men fik at vide, at vi ikke er en del af sagen selv om både DFFs og et medlems navn står nævnt i afgørelsen. Vi kan kun sige én ting: Denne sag skriger til himlen, understregede landsformanden i sin beretning fra a-kassen. Administrationsbidraget til a-kassen er det samme som i fjor, og Kim Bøje Madsen opfordrede medlemmerne til at huske at give DFF besked, når eller hvis der sker ændringer i ansættelsesforhold. Han opfordrede også til at huske at få fat på efterlønsbeviset, uanset om man vælger fortsat at arbejde eller gå på pension. Man kan nemlig ikke få udbetalt efterlønspræmien uden at have beviset. Det har flere måttet sande. - Brug jeres fagforening eller a-kasse. Det er det, vi er her for, fastslog Kim Bøje Madsen. 9

10 Lolland-Falster Kong Vinter spændte ben for årsmøde Snestorm hærgede Lolland-Falster aftenen inden mødet og holdt mange medlemmer hjemme eller på arbejde Kong Vinter spændte ben, men en lille håndfuld stred sig igennem snemasserne. Der blev lyttet koncentreret til afdelingsformandens beretning. Aftenen inden årsmødet ringede flere af de medlemmer, som allerede havde meldt deres ankomst til Hotel Falster, at de var blevet forhindret. Den snestorm, der hærgede sydhavsøerne, betød, at medlemmerne i stedet skulle bruge deres ressourcer på vinterbekæmpelse i kommunerne og derfor måtte melde fra til årsmødet i deres fagforening. Derfor var det en lille sluttet flok, der hørte både afdelingsformand Lars Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen aflægge beretning. Lars Hansen beklagede i sin beretning, at antallet af medlemmer falder. - Det skal simpelt hen rettes nu, ellers er jeg bange for vores overlevelse. Vi oplever bl.a. i kommunerne, at stillinger ikke bliver genbesat, når der er afgang. Min egen stilling er eksempelvis ikke genbesat, og i Lolland Kommune er en vejformand-stilling ikke genbesat. Sammenholdt med afmatningen i den private sektor, gør det situationen uholdbar. Vi skal være flere, men det er svært at skabe interesse hos de unge og 10 få dem til at melde sig ind i faglige organisationer. Vi er i dag 69 medlemmer i Lolland-Falsters Afdeling og det er efter min mening mindst 30 for lidt, mente Lars Hansen. Arrangementer Men ellers kunne afdelingsformanden glæde sig over, at medlemmerne er flinke til at bakke op, når afdelingen kalder. Til årsmøde eller til arrangementer i øvrigt. Der har således været pæn tilslutning til de tre budgetterede arrangementer, men formanden forudså, at antallet nok vil lande på to i år. Afdelingen havde været på en vellykket tur til Geocenter Møns Klint, hvor de mange deltagere havde en dejlig tur. På valgaftenen i november så medlemmerne af DFF på Lolland-Falster, hvor de enorme mængder sukkerroer bliver stødt til melis på Nordic Sugar i Nykøbing. Endelig var medlemmerne inviteret til rundvisning på Per Aarsleff Rørteknik i Rødby Havn, hvor man så, hvordan der monteres vindmøllefundamenter på 20 meters afstand. Deltagerne blev fragtet ud på åben vand i et lejet lystyacht. En uforglemmelig dag og en usædvanlig oplevelse, som kun er de færreste beskåret. Roligt år Rent faglig var 2009 et roligt år i afdelingen. Bestyrelsen som nu kun er på tre medlemmer holder nogle gode og konstruktive møder, og Lars Hansen har kun i et par tilfælde assisteret medlemmer i lønforhandlinger. Lars Hansen kom til slut ind på landsrådsmødet, sagen med Lederne og de forestående overenskomstforhandlinger, ligesom formanden opfordrede til at søge efteruddannelse i stille tider.

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Lolland-Falster Femern-bro giver job til formænd Glæde på Lolland og Falster over den faste forbindelse til Tyskland inden for forskalling - Så kom den endelig, beslutningen om en fast Femernsund-forbindelse. Senest har tyskerne vedtaget en anlægslov, så d for nu hyppig er det bare genbrug at komme i gang, fastslog afdelingsformand Lars Hansen i sin beretning og tilføjede, at man nu må håbe, at der blive arbejde til mange danske håndværkere og formænd. - Der er ingen tvivl om, at projektet vil gavne vores region, og vi skal være klar til at modtage innovative virksomheder langs motorvejen. Broen vil uden tvivl også givet meget arbejde i afdelingen, og jeg forventer da, at jeg skal bruge rigtigt meget tid på at sikre, at vore medlemmer får den mest optimale aftale med de store joint venture-selskaber. PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Odense Universitetshospital er i gang med at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres ved, at der bygges tre nye etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. Under hele forløbet skal hotellets fem nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante under hele byggeprocessen. De to trappeskakter glasfacade, blev løsningen her, at man og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven på resten af patienthotellet forhøjes med tre otte store stålprofiler, som blev udlagt etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden til formålet på tværs af bygningen. blokeres, og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er, naturligvis forskallingsarbejdet. at patienterne på de fem nederste etager Afdelingsformand Lars Hansen ikke glædede generes sig over, af at udsigten den faste til forbindelse stilladser over Femern nu endelig bliver en realitet, og PERI blev valgt han som forudså leverandør i sin beretning, af materiel at projektet uden for forhåbentlig vinduerne. vil give arbejde til mange danske formænd. til den komplicerede opgave, efter der var lavet et forskallingsforslag baseret på TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i Odense Universitetshospital forventer Vi bakker næsten op alle hjørner, om er det en Dansk stor fordel at kunne Formands tage patienthotellets tre nye Forening at anvende TRIO s variable hjørner. Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper 30 millimeter, når det udløses. Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. etager i brug i august låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Spuling af beton Aqua cutter20 Doka Danmark Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup Tlf Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern NKI Kloak- & Industriservice A/S Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Tlf Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved trækpåvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. BizCoach.dk ApS Gråbrødre Instituttet, Gråbrødre Torv 14, 1154 København K Tlf Vi har maskinerne du har hænderne Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Se Svejsegangen mere på 5, vores 2690 hjemmeside Karlslunde Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition Forskalling Stillads Rådgivning PERI Hovedkontor Greve Main 26, 2670 Greve Tlf :41:43 Uhr Result.dk Rødovre Centrum 251, 2610 Rødovre Tlf

12 H.P. Christensen Formand Vi er meget glade for at anvende PERI Skaktelementer i forbindelse med de 4 sammenhængende kerner i elevator- og teknikafsnittet, samt MULTIPROP-løsningen til dækunderstøtninger. Tre nye etager bygges til OUHs patienthospital Indforskalling af elevatorskakt PERI TRIO Panel DK PERI/10.027

13 PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Odense Universitetshospital er i gang med at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres ved, at der bygges tre nye etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. Under hele forløbet skal hotellets fem nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt NCC som totalentreprenør på projektet, at trapper og elevatorer fungerer normalt under hele byggeprocessen. De to trappeskakter og elevatorkernen skal lige som resten af patienthotellet forhøjes med tre etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, og det komplicerer naturligvis forskallingsarbejdet. PERI blev valgt som leverandør af materiel til den komplicerede opgave, efter der var lavet et forskallingsforslag baseret på TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel at anvende TRIO s variable hjørner. Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper 30 millimeter, når det udløses. Stilladset, som anvendes i projektet, er PERI UP. Da det er svært af fastgøre et traditionelt stillads til bygningens elegante glasfacade, blev løsningen her, at man i stedet monterede stilladset oven på otte store stålprofiler, som blev udlagt til formålet på tværs af bygningen. En sidegevinst ved denne metode er, at patienterne på de fem nederste etager ikke generes af udsigten til stilladser uden for vinduerne. Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye etager i brug i august BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved trækpåvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Forskalling Stillads Rådgivning

14 Syd- og Vestsjælland Medlemstal og fusion er varme emner Syd- og Vestsjællands Afdeling samlede en stor trofast skare til årsmødet på Menstrup Kro Æresmedlem Gunner Pedersen blev valgt som dirigent på årsmødet. Årsmødet havde samlet en trofast skare. Syd- og Vestsjællands Afdeling er traditionelt en af de afdelinger, der samler flest til årsmøderne. 2010, hvor mødet blev afviklet på Menstrup Kro, var ingen undtagelse. Trods voldsomt snefald aftenen før mødte en stor, trofast skare op til årsmødet, hvor medlemstallet og en mulig fusion med Lolland-Falsters Afdeling blev varme emner i vinterkulden. I sin beretning måtte afdelingsformand Keld Dahl konstatere, at medlemstallet i afdelingen er faldet fra 234 til 220, men samtidig fortalte han om et stort arbejde for at skaffe nye medlemmer i forskellige sammenhænge. Bl.a. kunne formanden fortælle om flere medlemmer, som har ladet sig friste af Lederne og som fejlagtigt tror, at de stadig er omfattet af formandsoverenskomsten. Ifølge formanden kommer det helt bag på dem, at det ikke er tilfældet, hvorfor de overvejer at flytte tilbage til Dansk Formands Forening. Fusion? Keld Dahl kom i sin beretning videre ind på, at afdelingen snakker med Lolland-Falsters Afdeling om et udvidet samarbejde og måske på sigt en egentlig fusion. Senere på årsmødet kunne formanden konstatere, at det formentlig mest er i den retning, vinden blæser. Afdelingens efterårstur, som var planlagt til Novo Nordisk i Kalundborg blev ikke til noget, fordi alt for få havde meldt sig til, og det fik formanden til at sige, at han synes, det er for dårligt, at flere ikke bakker op om afdelingens arrangementer. - Men vi prøver igen at tilbyde en tur til Novo Nordisk eller måske Vestforbrændingen. Der kan yderligere blive tale om et samarbejde med seniorklubben eller måske Lolland-Falsters Afdeling om fælles arrangementer, sagde Keld Dahl. 11 jubilarer Årsmødet i Syd- og Vestsjællands Afdeling kunne hylde ikke færre end 11 jubilarer, nemlig otte med 25 år og tre med hele 40 år. De tre 40 års jubilarer var Erik Hansen, Vipperød, Karl Hansen, Næstved og Hans Helge Justesen, Næstved. De otte 25 års jubilarer var Poul Erik Larsen, Helsinge, Bjarne Stig Hansen, Næstved, Niels Erik Jensen, Gørlev, Ole Ries Larsen, Slagelse, Carsten Nielsen Brenøe, Ringsted, og Otto Pedersen, Næstved, Bente Evers, Sorø og Dines Olsen, Holbæk. 14 Hans Helge Justesen (i midten) lykønskes for sit 40 års medlemskab af Dansk Formands Forening af til venstre landsformand Kim Bøje Madsen og til højre tidligere afdelingsformand i Syd- og Vestsjælland.

15 Syd- og Vestsjælland Fælles årsmøde kan gøde jorden Landsformand Kim Bøje Madsen udtrykte bekymring for de store geografiske afstande på Sjælland og Lolland-Falster. Medlemmerne skal være mere aktive, hvis vi lægger os sammen med Lolland-Falster, fastslog afdelingsformand Keld Dahl. - Hvis vi holder årsmøde med Lolland-Falsters Afdeling på den samme dag og det samme sted, vil det blive en økonomisk fordel for begge afdelinger, og vi vil få bedre mulighed for at lære hinanden at kende. Det vil i sidste ende gøre en eventuel fusion lettere. Sådan sagde årsmødets dirigent, æresmedlem Gunner Pedersen på årsmødet på Menstrup Kro. Landsformand Kim Bøje Madsen fandt idéen rigtigt god, men han er alligevel betænkelig ved de geografiske afstande fra Sjællands Odde til Gedser. - Jeg tror dog, at en sammenlægning vil komme på tale en dag, fastslog landsformanden og foreslog, at afdelingerne eventuelt kunne begynde med eksempelvis at invitere en spændende foredragsholder til årsmødet for den måde at lokke flere medlemmer til. - Jeg håber principielt ikke, at det bliver nødvendigt at lægge de to afdelinger sammen, men hvis vi skal, så skal medlemmerne også selv på banen for at være mere aktive, understregede afdelingsformand Keld Dahl. Seniorer er klar Seniorklubben i Syd- og Vestsjællands Afdeling er allerede klar med et fuldt program for hele Første arrangement løber af stablen onsdag den 21. april, hvor deltagerne skal på besøg både i Vallø Slotspark og Geocenter Fakse. Onsdag den 26. maj byder programmet på Frihedsmuseet, Kastellet og kanalrundfart i København. Onsdag den 16. juni holdes der en tidlig Skt. Hans fest hos Alice og Ib Nielsen. Onsdag den 18. august går turen til Bakken og Cirkusrevyen. Onsdag den 15. september bliver der en guidet tur til Sprogø, mens årets flotte program slutter med julefrokost onsdag den 17. eller onsdag den 24. november i Næstved eller Slagelse. Dato eller mødested er endnu ikke helt på plads. Seniorklubben har i øvrigt holdt sin generalforsamling hos Doris og Gunner Pedersen. Kaj Kaas Hansen blev genvalgt, og regnskabet viste et lille overskud. Tidligere afdelingsformand og nu æresmedlem Niels Troest fremlagde Seniorklubbens arrangementer for

16 Formand Søren Rahbek ved computerne, hvor han hele tiden har overblik over vintersituationen i Danmarks nordligste kommune. Snemanden fra nord I Frederikshavn Kommune tager formændene vagten, når sneen vælter ned, og vejbanerne fryser Arbejdet kan være hårdt, og dagene kan være lange, men når himmel og jord står i ét, og Kong Vinter holder landet i et iskoldt jerngreb, så går et nøje planlagt beredskab i gang. Så pumper adrenalinen. - Jamen, jeg vil da ikke lægge skjul på, at det giver lidt af et kick, når vi sidder her og skal have det hele til at spille sammen. Det er lidt spændende, selv om det også er hårdt, indrømmer formand Søren Rahbek hos Frederikshavn Kommune. Sammen med et par håndfulde kolleger har han ansvaret for, at frederikshavnerne og borgerne i resten af den store kommune kan komme sikkert til og fra arbejde. 16 Kommunen har masser af nyt og velholdt grej. Det har der været rigeligt brug for i år. Vagten - Vi er en gruppe formænd, som har vagten i kommunen, der strækker sig fra Skagen i nord til Sæby i syd, og hvor der kan være endog meget stor forskel på vejret. I Skagen, hvor de to have mødes, kan temperaturen sagtens være meget højere end i Sæby, men også i Frederikshavn kan der være meget forskel på temperaturen nede ved havnen og ved Cloos Tårnet bare et par kilometer inde i landet, gør Søren Rahbek opmærksom på. Om vinteren har formændene vagt hver fjerde uge, hele ugen. Den formand, der har hovedvagten, kaldes for snefoged, og det er ham, der i samråd med kollegerne tager beslutningen om, hvilken indsats der skal sættes ind med. Det er ham, der midt om natten står op for at tjekke vejret. Skal der saltes eller skal der ryddes i forhold til det politisk vedtagne vinterregulativ? - Til at hjælpe os har vi en række fintfølende sensorer i vejene, som fortæller os tilstanden på vejen. Sensorerne er meget retvisende, og ud fra indberetningerne kan vi eksempelvis sætte ind med præventiv saltning, fortæller Søren Rahbek, der er i gang med sin tredje vinter som formand i Frederikshavn og derfor efterhånden har fået en ganske pæn erfaring km vej - I Frederikshavn Kommune har vi godt 500 km såkaldt 1. prioritets-vej altså veje der behandles først, og cirka det samme antal kilometer 2. prioritetsvej. Vi råder selv over ni saltbiler, og hvis vi har behov for flere, lejer vi hos fremmede entreprenører. I Frederikshavn har vi gennemsnitligt omkring 100 saltninger om året. Park og Vej råder selv over 28 traktorer med plov samt et antal små traktorer til rydning af cykelstier og fortove. Når vinteren for alvor sætter ind, som det har været tilfældet mange gange i år, lejes der fremmede traktorer, lastbiler med plov og gummigeder, lige

17 Vinterbekæmpelse som der sendes mandskab med håndskovle ud til at rydde eksempelvis buslommer. I alt er der cirka 80 køretøjer ude på vejene ved stort snefald. I denne vinter, hvor saltet flere gange er sluppet op, har man valgt at blande salt med grus. Det er en udmærket og virkningsfuld blanding, men Søren Rahbek peger på, at mandskabet så til foråret skal ud at rense rendestensbrønde, som bliver fyldt med sand. Forberedelse - Ud over at det selvfølgelig er et kæmpe stort maskineri, vi sætter i gang, når sneen vælter ned, så ligger der også et meget omfattende forberedelsesarbejde forud for en vinter. Politikerne skal beslutte niveauet for vinterbekæmpelsen, og herefter skal vi opdatere rutebeskrivelserne, fordi der hvert år kommer nye veje eller stier til, mens andre bliver sløjfet. Kortene og beskrivelserne er selvfølgelig især vigtige arbejdsredskaber for fremmede entreprenører, men også for vore egne medarbejdere, hvoraf en del selv er ansvarlige i deres respektive geografiske områder. Som snefoged får man sine informationer ved selv at køre rundt og se på forholdene med egne øjne, men medarbejderne benytter i stigende grad computerne, hvor Vejvejr fortæller noget om bl.a. temperaturen på vejbanen, mens Vinterman, som Frederikshavn Kommune netop har taget i brug på forsøgsbasis, hjælper med at holde overblik over, hvad der er i gang, og hvad økonomien er i vinterbekæmpelsen netop nu. Skide skægt - Og mens vi sidder og forsøger at få det hele til at klappe, kan telefonerne være rødglødende med borgere, der ringer og klager eller fortæller, at deres biler er kørt fast, smiler Søren Rahbek. - Men det er rent ud sagt skide skægt at få det hele til at spille, og at få planlægningen til at gå op i en højere enhed. Det er hårdt, og når der er gået tre-fire uger, begynder man godt nok at blive lidt slidt, understreger formanden. Når Søren Rahbek ikke er snemand er han en af 10 formænd ved Frederikshavn Kommune, hvor der er 180 medarbejdere ude i marken i sæsonen. Den afdeling, Søren Rahbek er ansat i, tager sig bl.a. af reparation af småskader i fortove og på vejskilte, lapning af asfalt i den nordlige del af kommunen. Desuden er han tillidsmand for sine formandskolleger, hvoraf de to er placeret i Skagen, to i Sæby og resten i Frederikshavn. Jord- og anlægsmateriel KUNDER Bygningsmateriel S e r vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Sneen og vinterens hektiske aktivitet giver lidt af et adrenalin-kick for Søren Rahbek. Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Jacob Christensen styrer produktionen, som i høj grad er baseret på edb software. Aqua Cut skærer igennem Under gigantisk tryk æder tynde vandstråler sig igennem praktisk talt alle materialer Med et tryk på 4000 bar og en vandstråle, der kun er ca. 0,1 mm i tykkelse, er der ikke mange materialer, som firmaet Aqua Cut i Spentrup mellem Mariager og Randers må give op overfor. I praksis er det kun hærdet glas, som vandet ikke æder sig igennem. Hærdet glas splintres nemlig og egner sig ikke til vandskæring. Aqua Cut er et ungt firma med de to iværksættere Kristian Gehlert og Jacob Christensen som eneste medarbejdere. Jacob Christensen er udlært maskinarbejder på Grundfos i Bjerringbro. Han er en dygtig håndværker. Han er opfindsom, og så kan han praktisk talt alt. Kristian Gehlert er udlært industritekniker også hos Grundfos. Efterfølgende har han bl.a. arbejdet med udvikling af specialmaskiner til industriproduktion, og det var her, at han så mulighederne i vandskæring. Vandskæring - Vi havde talt om at danne et firma sammen, og vi besluttede at besøge virksomheden Jetcut i Horsens, som på et tidspunkt havde været blandt landets største indenfor vandskæring. Besøget endte med, at vi blev tilbudt at købe virksomheden, og efter et halvt års forhandlinger overtog vi virksomheden med maskiner og kundebog og det hele, fortæller Kristian Gehlert, der er den udfarende sælger, ham der regner tilbud og ellers har kundekontakten, mens Jacob Christensen som hovedregel er manden ved skæremaskinerne. - Vi beskæftiger os udelukkende med vandskæring og de muligheder, som teknologien byder på. Udover at vi kan skære i stort set alle materialer, så har vandskæringen også den fordel i forhold til laser eller plasmaskæring, at vandet ikke opvarmer emnet og dermed deformerer det. Vandet efterlader et meget fint snit, som i praksis ikke kræver nogen form for efterbehandling, gør Kristian Gehlert opmærksom på. Vand og sand Vandstråleskæring kan foregå på to måder, som ren vandskæring og som 18

19 Aqua Cut Kristian Gehlert er sælgeren og kontaktmand til virksomhedens mange kunder. Vand kan bruges til at skære i alverdens materialer. Tal og bogstaver er meget efterspurgt af bl.a. private til f. eks. fl otte husnumre i sort granit. Ved abrasiv vandskæring tilsættes meget fintkornet indisk sand. såkaldt abrasiv vandstråleskæring hvor vandet tilsættes sand. Ved begge teknologier er vandforbruget på 3,8 liter pr. minut. - Den abrasive vandskæring benyttes ved arbejde i materialer med større hårdhed. Ved at tilsætte meget, meget fintkornet sand fra Indien eller Australien opnår vi en slibeeffekt, der er så effektiv, at vandstrålen nu kan skære igennem alle former for materialer. Det er den metode, vi anvender, hvis vi skal skære igennem eksempelvis aluminium eller rustfrit stål, siger Kristian Gehlert, der tilføjer, at metoden kræver 400 gram sand i minuttet. nyeste maskine er anskaffet i 2009, og Aqua Cut er i stand til at arbejde med plader på 2 x 2 meter, men efterspørgslen på arbejde i større emner er voksende, så Kristian Gehlert og Jacob Christensen forventer at investere yderligere i en maskine, der kan håndtere emner på 2 x 4 meter, lige som de forventer, at de formentlig må ud at kigge sig om efter større lokaler om et par år. Tykkelsen på skærbare emner varierer alt efter materialet. Aqua Cut kan skære i op til 100 mm aluminium og 60 mm rustfrit stål. Tolerancen er i de fleste materialer +/- 0,15 mm, men den kan optimeres efter aftale. Vanddamp står omkring skærehovedet, der er ved at æde sig igennem en tyk aluminiumsplade. prototyper for store industrivirksomheder, som benytter Aqua Cut som en slags testpartner. Når prototypen er, som kunden ønsker, det producerer kunden ofte selv et værktøj efterfølgende. En væsentlig bedre og ikke mindst billigere udviklingsfase for kunden. - Aqua Cut har ikke været synderligt mærket af den globale finanskrise. Vi var heldige at begynde og fik fodfæste før krisen. Vi satser meget på præcist arbejde altså høj kvalitet og levering til tiden. Vi er fleksible og kan hurtigt omstille produktionen ved hasteordrer, gør Kristian Gehlert opmærksom på. Maskinparken Aqua Cut råder over tre CNC-styrede maskiner altså maskiner som styres af edb. Aqua Cut modtager som regel ordrerne på mail vedhæftet data udarbejdet på computer. I nogle tilfælde hjælper Kristian Gehlert kunden med tegningerne, som efterfølgende kodes ind i maskinerne på værkstedet. Den Produkter Aqua Cut løser opgaver for en lang, lang række af meget forskellige virksomheder og kunder også private. Den typiske ordre er på mellem 10 og 100 enheder, og det kan være pakninger i gummi eller dele til skovle til en minigraver eller kranfødder i aluminium. Det kan også være forarbejder til 19

20 Vi gratulerer Vi gratulerer Nordjylland afd. 75 år Jørn G Pedersen Mosensvej 16 Flauenskjold 9330 Dronninglund 70 år Bent Pedersen Tolstrupvej Brønderslev 60 år Søren Olsen Kornblomstvej Nykøbing Mors 60 år Anders Bo Lennart Birgersson Koralbanke Skagen 50 år Jan Hansen Solbakken Ålborg SØ 50 år Jan Bjerregaard Laustsen Digetvej Hjørring 50 år Michael Aaen Jensen Haslundparken Vodskov Randers 75 år Johs Persson Mågevej Hobro 60 år Klaus Kristian Petersen Sct Kjeldsvej 14 Ålum 8920 Randers NV 50 år Cai Ulrik Von Benzon Niels Ebbesensvej 16, 8920 Randers NV Midt Vest afd. 80 år Hilmar E Sørensen Røverdal Viborg 65 år Arne Juel Clemmensen Soldalen Vildbjerg Aarhus afd. 65 år Vagn Christensen Tove Ditlevsens Vej Ikast 65 år Leif Schmidt Baldersvej Skanderborg 60 år Jørgen Vingum Jensen Hårupvej Brædstrup 50 år Carsten Petersen Hjorth Oddervej Skanderborg Vejle Kolding afd. 75 år Rudolf B Poulsen Sønderholsmvej 24 Br Dam 6000 Kolding 65 år Leif Sørensen Grønlandsvej Fredericia 70 år Tommy Hansen Østerled Uldum 50 år Kristian Tang Plougsgård Poststien 4 Haldrup 8700 Horsens 50 år Sellerup Lars Østergårdsvej4 Sejet 8700 Horsens 50 år Hans Peter Christensen Kongensgade Christiansfeld Vestjylland afd. 65 år Niels Jens Duel. Damgård Hassellunden Esbjerg Ø Sønderjylland afd. 80 år Nis Møller Nørre Landevej Sydals 65 år Olav Stampe Jørgensen Morsøvej Sønderborg 50 år Lise-Lotte Lemvig Vestergade Augustenborg 50 år Jens Peter Bladt Buen 194 Stubbæk 6200 Åbenrå Fyn afd. 75 år Erik Sommer Falkenbergvej Fåborg 70 år Jørgen Tingsager Smedevej Otterup 70 år Bent Kåe Kristensen Blåbærvej Odense S 65 år Freddy Jensen Fuglebakken Odense NV 65 år Jørgen Madsen Skovvænget Tommerup 60 år Jens Jensen Bekkasinvej 5, Bro 5464 Brenderup Fyn 60 år Erik Dinsen Ildfuglevænget 7-Hjallese 5260 Odense S 50 år Finn Orla Kristensen Hallingager Ringe København afd. 85 år Karl Bak Hovgårdsparken 13, St.Tv Espergærde 65 år Carsten M Lorentzen Bakkeager Græsted 60 år Bjarne Nielsen Hirsevænget Herfølge 60 år Ole Albøge Jakobsen Fagotvej Ølstykke 50 år Lars Schmidt Hansen Pinjevej Køge Syd-og Vestsjælland afd. 65 år Niels Jørgen Henriksen Lundevej 2 B, Ll. Linde 4652 Hårlev 65 år Benny Lund Sørensen Hylde Alle Holbæk 50 år Henryk Krzaczkowski Engvej 54, Gelsted 4160 Herlufmagle Lolland Falster afd. 50 år Kim Rehné Pedersen Bygaden 42 Køng 4750 Lundby Bornholm afd. Ingen 20

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere