ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen"

Transkript

1 ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

2 Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få dansk turisme op i højeste gear. Vi skal være endnu dygtigere til at håndtere landets gæster i en tid, hvor markedet er mere gennemsigtigt end nogensinde før, gæsterne ændrer adfærd konstant, og turismen er under pres. Der er derfor al mulig grund til at sætte sig på skolebænken, vride hjerner og bevæge hjerter. Det vil forhåbentlig på det individuelle plan resultere i personlig udvikling, tryghed og større arbejdsglæde. For virksomheder betyder det øget omsætning og innovation og for samfundet en styrket vækst og sammenhængskraft i en sektor, som går på tværs af mange brancher. Og det er heldigvis aldrig for sent at lære nyt. I Oplevelsernes Academy har vi ønsket at skabe det bedst mulige grundlag for at kvalitetsudvikle målrettede efter- og videreuddannelser. Det har været en lang og snørklet vej, og rejsen er kun lige begyndt. Vi har opfyldt projektets målsætninger og har på de fire år gennemført mere end uddannelsesdage for en partnerkreds på 473. Men et er tal, noget ganske andet er at flytte holdninger, og her er vores måske største fortjeneste, at vi har været med til at synliggøre og argumentere for, at uddannelse betaler sig og skaber værdi på flere niveauer. At sætte gæsten i centrum og møde mennesker med empati ved at leve sig ind i deres kultur og forstå deres behov er en stor og vigtig opgave. Det forudsætter engagement, motivation og dygtige ledere, der evner at forløse det potentiale, der findes i alle mennesker. Vi kan ikke sige det for ofte: Fremtidens turismeledere bør i endnu højere grad bruge kompetenceudvikling strategisk for at skabe vækst, sunde virksomheder og gode oplevelser. Efteruddannelse er en afgørende investering i fremtiden mindst lige så vigtig som nye tilbygninger, legepladser og interaktive udstillinger. Der er alt at vinde og intet at tabe. Projektleder Marie Bjørg Nordlund 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Indledning Baggrund og strategi Et historisk rids Vejen fra Kompetenceafklaring Kompetenceafklaring - en sammenfatning Netværksaktiviteter - en sammenfatning OA er målt og vejet Manto: OA har indfriet sine målsætninger New Insight: Hvad virker, hvordan og hvorfor? Case: Train the Trainers Case: Indehaveruddannelsen Oplevelsernes Academy i tal OA anbefaler Saml alle gode kræfter! anbefalinger DEL II: Interviews Medarbejdere skal der værnes om Kompetenceudvikling som løftestang Service, service... og service Jagten på den gode service NICE skal være mere end nice Coaching frem for holdundervisning Gode virksomheder støtter deres medarbejdere i efteruddannelse Kun få turismevirksomheder har ressourcer til at uddanne egne medarbejdere Fremtiden tilhører de servicemindede OA i et internationalt perspektiv REDAKTION: Marie Bjørg Nordlund, Oplevelsernes Academy, Lisa Johansen, tourcom TEKST: Lisa Johansen (dj), tourcom, Jannie Søgaard Iwankow (dj) GRAFISK DESIGN: Charlotte Brunholt, GraphicCo. TRYK: GraphicCo. UDGIVET AF: OPLEVELSERNES ACADEMY Jernbanegade 75-77, 5500 Middelfart Tel: Oktober 2014 ISBN:

4 Indledning Fire år er gået, siden Oplevelsernes Academy (OA) slog dørene op og for første gang samlede de syddanske uddannelsesinstitutioner, kommuner og turismevirksomheder i en koordineret indsats med det mål for øje at skabe vækst gennem kompetenceudvikling. gode såvel som mindre gode. OA-projektet var det første af sin art i Region Syddanmark, og vejen til engagement og kursusdeltagelse har været lærerig. Disse erfaringer vil vi gerne lade fremtidige kompetenceudviklingsprojekter komme til gavn. INDLEDNING Mere end uddannelsesdage er gennemført, og efteruddannelse er sat på dagsordenen. De målsætninger, der blev sat for projektet, er blevet opfyldt, og mange tilbagemeldinger vidner om, at det har sat sig positive spor. Hvilke erfaringer er høstet, hvad mener eksperterne, og hvad er nyttigt at tage med? I denne publikation sætter vi fokus på efteruddannelse i turismeerhvervet gennem OAs egen fortælling og i samtaler med lærings- og turismeeksperter. Formålet er at dele ud af fire års opsamling af viden og erfaringer - Publikationen henvender sig til turismeaktører og beslutningstagere inden for turisme- og uddannelsesområdet på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Den er delt i to. Første del har fokus på Oplevelsernes Academy og projektets resultater, erfaringer og anbefalinger. Del II indeholder interviews med lærings- og turisme eksperter. 3

5 BAGGRUND Et historisk rids Behov for vækst Turisme- og oplevelsesøkonomi er et vækstområde og har en central placering i regionens erhvervsfremmeindsats. Sådan var det også i 2009, da det daværende turismeudviklingsselskab Syddansk Turisme i samarbejde med Tietgenskolen indsendte ansøgning om et kompetenceudviklingsprojekt. Idéen var at samle, udvikle og formidle målrettede efteruddannelsestilbud med afsæt i erhvervets behov. Indsatsen skulle ske i et samarbejde mellem regionens uddannelsesinstitutioner og turismeerhverv med fokus lagt på kompetence- og meritgivende læringsforløb. Ingen lang uddannelsesmæssig tradition Turismen fik i Danmark først sit politiske gennembrud i slutningen af 80 erne efter mange års tilløb i skyggen af charterturisme og et ensidigt fokus på udenlandske turister. Således er turisme som en samlet erhverv ungt, og det har smittet af på uddannelsesfronten. Først i midten af 90 erne så de første danske turismeuddannelser dagens lys. Det skete cirka 30 år efter vores nabolande Tyskland, Norge, Sverige og England. Før den tid måtte unge studerende tage til udlandet, hvis de ønskede en akademisk eller anden længerevarende uddannelse inden for turisme. Danmark taber markedsandele Den internationale krise havde i 2009 sat sine tydelige spor i form af et fald i turismeomsætning og antallet af overnatninger. De internationale turister svigtede, og Danmark var sakket bagud. Tal fra Copenhagen Economics viste dengang, at havde Danmark fulgt udviklingen og haft en vækst som i de øvrige EU-lande, ville vi i Danmark have haft seks millioner flere overnatninger på årsbasis. Den kedelige udvikling gjorde sig også gældende i Region Syddanmark, som oven i købet var en region med et særligt lavt døgnforbrug pr. gæst og et uddannelsesniveau inden for turisme, som lå under landsgennemsnittet. Formaliserede efteruddannelsesforløb inden for erhvervet er af endnu nyere dato. Der var kun få tilbud, der specifikt var målrettet turismeerhvervets behov, og uddannelse af medarbejdere i job skete i kraft af de tilbud, der i forvejen fandtes. Uddannelsesoversigt Ordinære uddannelser (fuldtidsstudie) Efteruddannelse (deltidsstudie) Kandidat Master FAKTA Om turismeerhvervet Turismeerhvervet er kendetegnet ved en overvægt af enkeltmandsvirksomheder, små og mellemstore virksomheder og kun få store. Aktører i turismeerhvervet er et mix af erhvervsuddannede, autodidakte ildsjæle, akademikere og studerende. Blandt de ansatte er der stor udskiftning og meget sæsonarbejde. Karakteristisk for sektoren er også et stort antal ansatte med anden etnisk baggrund. (Lang Videregående Uddannelse) Bachelor (BA) (Mellemlang Videregående Uddannelse) KVU (Kort Videregående Uddannelse) Erhvervsakademiuddannelser Diplom VVU (Videregående Voksen Uddannelse) Akademiuddannelser Medarbejdere med en erhvervsuddannelse udgør rygraden af de formelt uddannede med en andel på ca. en tredjedel af de fuldtidsbeskæftigede. I forhold til det øvrige erhvervsliv er turismeerhvervet kendetegnet ved et meget stort antal unge medarbejdere. Tal for både Dansk Erhverv Oxford Research og Øresundsrapporten i 2011 fortæller, at over halvdelen af de beskæftigede inden for turismeområdet er under 30 år. Videregående uddannelse STX HHX HTS HF (Gymnasial Uddannelse) EDU EDU-X (Erhvervsuddannelse) Grundskolen AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) FVU GVU (Grundlæggende voksenuddannelse) (Forberedende Voksenuddannelse) 4

6 Lavt uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet blandt turismeaktører er lavere sammenlignet med det generelle uddannelsesniveau i Danmark. Det viser Oxford Research-undersøgelsen fra Godt 80 pct. har højst gennemført uddannelsesår, svarende til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, mens det tilsvarende tal inden for det øvrige erhvervsliv er 67 pct. En anden væsentlig forskel er, at der er relativt få fuldtidsansatte med en mellemlang videregående uddannelse. Her er der i turismeerhvervet 5 pct. mod 17 pct. i det øvrige erhvervsliv. I Syddanmark ser tallene således ud: 84 pct. af de personer, der arbejder inden for turisme har et uddannelsesforløb på op til 12 år i form af enten en grundskole/gymnasial uddannelse (44 pct.) eller en erhvervsuddannelse (40 pct.). 5 pct. har en mellemlang videregående uddannelse, mens kun 3 pct. har en længerevarende uddannelse. Fra ODA til OA Det fynske turismeudviklingsselskab Fyntour, som senere blev integreret i Syddansk Turisme (ophørt 2012) var sekretariat for Attraktionernes Udviklingsfond, som gennemførte kompetenceudviklingsprojektet ODA, Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner fra Her viste de skræddersyede kurser målrettet attraktionsbranchen sig at være meget udbytterige for både projektets deltagere og attraktionsbranchen generelt, og især koblingen mellem teori og praksis var populær. ODA-projektet mundede ud i et ønske om at etablere et akademi for oplevelsesudvikling, som ikke alene henvendte sig til attraktioner, men bredtes ud til hele turismerhvervet. Med de gode erfaringer og resultater fra ODA samt et behov for og et mål om at indfri Syddanmarks vækstpotentiale, så Oplevelsernes Academy dagens lys i Medarbejdere med en erhvervsuddannelse udgør rygraden af de formelt uddannede inden for turismebranchen med en andel på ca. en tredjedel af de fuldtidsbeskæftigede. De fordeler sig primært på delbrancherne Hotel og ophold samt Restauration og forplejning. Region Syddanmark er den region, der næstefter Region Hovedstaden har den største andel af erhvervsuddannede i turismebranchen. Undersøgelser af kompetencebehov De seneste fire-fem år er der lavet forskellige undersøgelser om kompetencebehov og udbud af turismefaglige uddannelser (1). Generelt er konklusionen, at uddannelsestilbud er tilstrækkeligt og relevant. Der er især sket en udvikling af de videregående uddannelser, hvor både antallet af uddannelser og aktiviteter på uddannelserne er stigende. Dette menes at have bidraget positivt til en professionalisering af turismeerhvervene. Turismen i et globalt perspektiv Turismeindustrien er en af de største og hurtigst voksende sektorer på verdensplan. De sidste 30 år har vist, at turismen er et globalt fænomen og en robust branche, der har overlevet alle større økonomiske og politiske kriser på verdensplan. I 2013 krydsede mere end 1milliard turister grænser. I 2030 forventes antallet at være 1,8 mia. Konkurrencen om fremtidens turister er imidlertid hård. Især Europa står over for en stor udfordring. FAKTA Derimod er der inden for efteruddannelse et behov for særligt målrettede forløb, der matcher sektorens specifikke behov. Undersøgelserne peger på, at der først og fremmest er et behov for mere viden om salg og service, innovation, digitalisering, storytelling og forretningsudvikling i alle led af turismens værdikæde. I 2010 havde Europa 51 pct. af verdens samlede turisme, mens UNWTO s prognose for 2030 lyder på 41 pct. Således sakker Europa bagud i kampen om verdens turister. Det samme gør Danmark i forhold til Europa. Væksten for Danmarks vedkommende forventes i følge Visit Denmarks Forecast - Turismen i Danmark at være på 1 1/2-3 1/2 pct., mens det tilsvarende tal for Europa er 3-5 pct. (1) Turismebranchens fremtidige kompetencebehov Oxford Research. Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes Det professionelle turisterhverv September 2012 Turisme i Øresundsregionen Analyse af jobmuligheder og kompetencebehov maj 2011 Kompetenceafdækning hos Oplevelsernes Academy Virksomheder indenfor turismen skaber mange direkte og indirekte arbejdspladser. UNWTO anslår, at turismen genererer omkring 10 pct. af beskæftigelsen i hele verden. 5

7 Turismeuddannelser Erhvervsuddannelserne inden for hotel, køkken og restaurantbranchen har eksisteret i mange år, siden kom akademiøkonomer fra det Danske Turistakademi til, som nu er nedlagt. I kølvandet fulgte korte videregående akademiuddannelser såsom serviceøkonom og markedsføringssøkonom samt de mellemlange videregående professionsbachelor-uddannelser som International Hospitality Management. Det er uddannelser, som sammen med kandidatuddannelser på universiteterne præger billedet af dagens turismeuddannelser. Sideløbende med erhvervsuddannelserne har erhvervsskolerne udbudt AMU-kurser, som er faglige efteruddannelsestilbud målrettet faglærte og ufaglærte af kortere varighed fra få dage og op til flere ugers forløb. Enkelte er målrettet turismeområdet og fordeler sig på to linjer: handel samt kontor og køkken på den ene, hotel og restaurant-tilbud på den anden. Mange af kurserne er defineret af skolerne selv og lider under, at udbyderne ikke altid har tilstrækkelig indsigt i turismeområdet og forståelse for, hvad en turismefaglighed består af. Den største udfordring har imidlertid været, at staten i 2010 ændrede reglerne på AMU-området og nedsatte bidraget til deltager- og arbejdsgiverbetaling. Det har ifølge en opgørelse fra Dansk Erhverv betydet et fald i antallet af deltagere på op til 50 pct. inden for turismerelaterede kurser. Turismeuddannelser Kortere og længerevarende uddannelser (KVU) og professionsuddannelser målrettet turisme Uddannelse Indhold KVU Serviceøkonom Serviceøkonomi Kommunikation Samfundsvidenskabelig metode KVU Markedsføringsøkonom International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation, ledelse Erhvervsret PBA International professionsbachelor Økonomi Ledelse Kultur- og gæsteforståelse Strategi Videregående turismeuddannelser CBS Bachelor i Business Administration and Service Management Specialer: Turisme Hotel Service Flere specialemuligheder bl.a. Film og medier Oplevelsesøkonomi En engelsksproget uddannelse, der giver viden om kultur, samfund og handel, forbrugskultur, turisme, makroøkonomi, logisitik og organisationsteori. CBS Master i Service Management En toårig, engelsksproget masteruddannelse i service management med internationalt forkus på serviceøkonomi og -ledelse, der er specielt rettet mod turismeerhvervet, transportsektoren, hotel, møder og events. RUC Turistføreruddannelsen Etårig diplomuddannelse til turistfører med praksisnær og udviklingsorienteret tilgang. Den studerende opnår færdigheder inden for oplevelsessektoren, med særlig fokus på dansk erhvervs- og ferieturisme specifikt. SDU Bachelor i International Turisme og Fritidsmanagement Uddannelsen består af to lige dele samfundsvidenskabelige og humanistiske herunder sprogkompetencer i engelsk og tysk. Kilde: Uddannelse og Efteruddannelse til turismens arbejdsmarked, Danmark i det globale turismebillede,

8 FOKUS GØR FORSKELLEN Inspiration, fakta og værktøjer til restauranter, hoteller og konferencesteder Gry Asnæs & Annette Vangstrup 7

9 Om Oplevelsernes Academy Oplevelsernes Academy samler, synliggør og udvikler uddannelsestilbud til turismebranchen. Det sker med afsæt i erhvervets behov i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og turismeerhverv. Mål og middel: Målet er at skabe forudsætninger for øget vækst gennem et kompetenceløft. Projektets målsætninger er, at: forbedre innovationsevne styrke den strategiske planlægning og sikre bedre beslutningsgrundlag forretningsudvikling hos den enkelte aktører Midlet er efteruddannelser i form af kurser og kortere uddannelsesforløb målrettet turismens aktører. Indhold: Der er udviklet forløb inden for ledelse, værtskab, service, salg, markedsføring, digitalisering og sprog. Flere forløb er kompetencegivende, andre er skræddersyet og udviklet og leveret af konsulenter. Tillige er gennemført seminarer, konferencer og netværksinitiativer. Målgrupper Tilbuddene er målrettet ledere, medarbejdere og sæsonansatte på hoteller, campingpladser, attraktioner, museer, destinationer, turismeorganisationer, brancheorganisationer m.fl.. Kommunale, regionale og nationale planlæggere af uddannelse og turismeudvikling er også i målgruppen. Projektet har fokus på aktører i Syddanmark, men har også haft et nationalt sigte, da OAs tilbud har vist sig at være efterspurgt i hele Danmark. Flere forløb er således gennemført som nationale satsninger. Organisering Projektejer er den regionale organisation Inspiring Denmark, som har til huse i Middelfart. OA-sekretariatet består af fire fuldtidsansatte og to studiemedarbejdere. Bag OA står i alt 473 partnere fordelt på turismevirksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner, som alle har mulighed for at deltage enten gratis eller til fordelagtige priser. Finansiering Oplevelsernes Academy er støttet af Syddansk Vækstforum, den Europæiske Socialfond samt finansieres af projektets deltagere: uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder. Den totale sum er på 49 mio. DDK (6,7 mio. EUR). Tidshorisont Projektperioden strækker sig fra 10. januar 2010 til 31. december 2014.

10 Vejen fra Januar 2010: Syddansk Turisme får tilsagn om økonomisk støtte til Oplevelsernes Academy. Det sker efter indstilling fra Vækstforum Syddanmark og godkendelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Syddansk Turisme er initiativtager, medansøger er Tietgenskolen Februar 2010: Seminar for uddannelsesinstitutionerne. April-maj 2010: Informationsmøder rundt omkring i regionen. Juni 2010: Første seminar for alle partnere. September 2010-marts 2012: Kortlægning af turismevirksomheders behov for kompetenceudvikling. August-december 2010: Branchemøder, iværksættelse af udviklingsgrupper, etablering af Advisory Board samt iværksættelse af mindre forløb, blandt andet kurser i naturoplevelser i samarbejde med Friluftsrådet, en projektlederuddannelse og kursusforløb på Ærø. November-december 2011: Uddannelsesaktiviteter målrettet uddannelseskonsulenter og undervisere Primo 2011: åbner. Uddannelses- og kursusforløb igangsættes i større skala. I OA-perioden er udbudt mere end 500 kurser og forløb og afviklet uddannelsesdage. Sideløbende er arrangeret seminarer, branche møder, temamøder og konferencer. Større konferencer er lederkonferencen: Med hjertet som kompas, Kick off: Værtskab i vildskab, Det digitale værtskab, Skab oplevelser- Tænk forretning, CEM-konference August 2012: Midtvejsevaluering gennemført af Manto A/S. Kurser og forløb justeres for at sikre, at aktiviteterne lever op til formål, krav og forventninger August 2012: Publikationen Midtvejsfortællinger med erfaringer og resultater Oktober-december 2013: Udgivelse af publikationer med værktøjer: Fokus gør forskellen, Dialogværktøj, Huanying - få nøglen til godt værtskab på kinesisk November 2013: Slutevaluering gennemført af Manto A/S December 2013: Ansøgning om en otte måneders forlængelse. OA var planlagt til at slutte den 1. april Februar-marts 2014: Udgivelse af publikationer med værktøjer: Personlig planlægning, Indkøb af digitale ydelser, CEM - kort og godt om Customer Experience Management, Projektledelse April 2014: Tilsagn fra Syddansk Vækstforum om støtte til en otte måneders forlængelse Sommer og efterår 2014: Distribution af katalog med 62 kurser og uddannelsestilbud målrettet destinationer og turismeerhvervet generelt. August-november 2014: Udgivelse af publikationer med værktøjer: Kom langt med kompetenceudvikling, Destinationsudvikling i teori og praksis, Om filmturisme i Syddanmark. Rapport med erfaringer og resultater deles til brug i fremtidige kompetenceudviklingsprojekter. December 2014: Afrapportering. 31. december 2014: Oplevelsernes Academy ophører. 9

11 Oplevelsernes Academy inviterer til konference den 30. august Med hjertet som kompas Er der brug for kursændring i dit lederskab? Morgendagens turisme kalder på den visionære leder, der tør udstikke kurs, tænke nyt og lede med både hjerne og hjerte. Ledelse af den karat er omdrejningspunktet for konferencen, som samtidig danner optakt til efterårets uddannelsesforløb for såvel nye som mere erfarne ledere inden for turismeerhvervet. Tid: Den 30. august, kl Sted: ECCO CENTER - ECCO Alléen Tønder KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG 10

12 MIDTVEJS FORTÆLLINGER Netværk Værtskab Wellcome Academy Kompetenceudvikling KONFERENCER+FORLØB+EVENTS TURISME FOR VIDEREKOMNE >> 11

13 Inspirationsdag om Kina og kinesere Tietgen KompetenceCenter, den 17. april 2013 Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV HUĀNYÍNG Velkommen til en formiddag med Kina, kinesere og godt værtskab Et markant stigende antal kinesiske turister kommer til Danmark. Skal Odense og Fyn have gavn af væksten, er det afgørende at kende til kinesernes kultur, deres ønsker og behov. Med hjælp fra kinaeksperter, der kender landet, kulturen, og kinesiske turister på nærmeste hold, forsøger vi at knække koden til, hvordan vi får kineserne til at blive på Fyn i mere end blot nogle få timer. Oplevelsernes Academy Oplevelsernes Academy udvikler og tilbyder efteruddannelse til turismeerhvervet. Formålet er at højne kompetenceniveauet og at skabe vækst gennem netværk,konferencer og læringsforløb. Som partner i Oplevelsernes Academy får man adgang til kurser til meget fordelagtige priser. Oplevelsernes Academy er støttet af Vækstforum Syddanmark og EU Socialfondsmidler. Inspirationsdag om Kina og Kinesere er udviklet af Oplevelsernes Academy og gennemføres i samarbejde med Udvikling Fyn. 12

14 Kompetenceafklaring - en sammenfatning Hvilket uddannelsesniveau har campingpladsejeren, receptionisten, museumsguiden, billetsælgeren og hotelværten? Er de motiveret for efteruddannelse, og hvilke kompetencer har de? Hvad er virksomhedens behov i dag og i morgen? En strategisk kompetenceafklaring ligger til grund for OAs dialog med virksomhederne og var fra start forudsætningen for at udvikle og tilbyde relevante uddannelser på erhvervets præmisser. Derfor var et af OAs første initiativer at afdække kompetencebehov hos alle partnervirksomheder. Interviews fandt sted fra oktober 2010 til marts 2012 og blev udført af uddannelseskonsulenter fra partnerskolerne samt medarbejdere fra OA og Tietgen KompetenceCenter. Kompetenceafklaringen havde form af interviews, hvor kompetenceniveau blev kortlagt og behov og ønsker afdækket. Virksomhederne fik synliggjort de indsatsområder, hvor der med fordel kunne sættes ind. For skolerne var indsatsen et middel til at udvikle og justere kurser målrettet turismebranchen og til udvikling af skræddersyede forløb med specifikke fokusområder. Tanken var at sparre og inspirere hinanden, så både virksomheder og skoler kunne anvende den kompetencemæssige strategi og på den platform udvikle og sikre forankring. Denne sammenfatning sker på baggrund af en rapport, som er udarbejdet af New Insight baseret på materiale fra Oplevelsernes Academy i forbindelse med projektets fem pilotbesøg og 180 virksomhedsbesøg. Hele rapporten kan læses på 180 virksomhedsbesøg havde til formål at: afdække kompetenceudviklingsbehov i den enkelte virksomhed afdække det generelle kompetenceudviklingsbehov og tendenser i branchen gøre OA synlig ved at være helt tæt på den enkelte partnervirksomhed undersøge, om der er emner, som OA kan understøtte aktivitetsmæssigt inden for forskellige delbrancher/geografisk mm. skabe relationer Syv kompetenceklassifikationer Ved alle besøg blev der anvendt en spørgeramme med syv kompetenceklassifikationer. Dertil var knyttet underspørgsmål med særligt fokus på drift og udvikling inden for turismevirksomheder: Gæsteforståelse Oplevelsesdimension Udvikling/innovation, strategi og planlægning Tværgående samarbejder (destinationsudvikling) Kommunikation og markedsføring Økonomi og drift Ledelse Kompetenceområder Ledelse/teamledelse/projektledelse Markedsføring/branding Salg Service/kundebetjening/forhandlingsteknik Kommunikation Storytelling/formidling/præsentationsteknik Økonomi/budget/regnskab Fundraising IT Web og sociale medier Offentlig forvaltning/jura Innovation/produktudvikling HR og coaching Konflikthåndtering Sprog (tysk og engelsk) Service- og kvalitetsforståelse Markedsviden/-tendenser/kulturforståelse Samarbejde/netværksdannelse/oplevelsespakker Værtskab og relationsopbygning Strategisk forretningsudvikling Kilde: Oplevelsernes Academy KOMPETENCEAFKLARING 13

15 Generelt om kompetencebehov Søjlediagrammerne i de tre figurer illustrerer resultatet af afdækningen af kompetenceudviklingsbehov hos de 180 virksomheder i tre forskellige faser. Kompetencebehovene er fordelt på 20 områder. Til hvert område er virksomhedernes egen og OAs vurdering angivet med søjler i to forskellige farver. Kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder Virksomhedsbesøg i fase 3 Fase 3: Okt Feb Kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder Virksomhedsbesøg i fase 5 Fase 5: Sept Feb Ledelse/teamle Markedsføring/ Salg Service/kundeb Kommunikation Storytelling/for Økonomi/budg Fundraising It Web Offentlig Innovation/pro HR Konflikthåndter Sprog: tysk Service- Markedsviden/ Samarbejde/ne Virksomhedernes vurdering af egne kompetenceudviklingsbehov Værtskab/relati Strategisk Ledelse/teamledelse/ Markedsføring/brand Salg Service/kundebetjeni Kommunikation Storytelling/formidlin Økonomi/budget/reg Fundraising IT Web og sociale medier Offentlig Innovation/produktu HR og coaching Konflikthåndtering Sprog; tysk og engelsk Samarbejde/netværk Værtskab/relationso Strategisk OA Virksomheder OA's vurdering af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov Kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder Virksomhedsbesøg i fase 4 X-aksen angiver de hyppigst forekommende kompetenceudviklingsbehov Ledelse/teamledelse/ Markedsføring/brand Salg Service/kundebetjeni Kommunikation Fase 4: Marts - Aug Storytelling/formidlin Økonomi/budget/reg Fundraising IT Web og sociale medier Offentlig Innovation/produktu HR og coaching Konflikthåndtering Sprog; tysk og engelsk Samarbejde/netværk Værtskab/relationso Strategisk OA Virksomheder Y-aksen angiver antallet af virksomheder, som ved besøgene eksplicit har givet udtryk for kompetenceudviklingsønsker på de nævnte fagområder. 14

16 Virksomhedernes vurdering af egne behov Blandt virksomhederne var der et stort ønske om målrettede og tilpassede læringsforløb, som kan vælges efter behov. I forbindelse med lederkurser gav turismeaktørerne udtryk for et ønske om specialisering, fx at der både er grundlæggende lederuddannelser og lederkurser på akademiniveau. Følgende behov inden for ledelse blev tillige defineret: HR-uddannelse som støtte til udvikling af medarbejderne (MUS, talentprogrammer mv.) Motivation af medarbejdere/coaching for at fremme bedre service af gæsterne Planlægning og uddelegering af opgaver til medarbejderne Konflikthåndtering internt i virksomheden og over for gæster Organisationsudvikling Udover de 20 kompetencekategorier havde virksomhederne følgende ønsker: Sprog for udenlandsk arbejdskraft (dansk, tysk og engelsk) Sommerfugle -uddannelse (værtskab) Miljøstyring (arbejdsmiljø), ISO-certificering Nethandel og bookingplatform Ordblindekursus Pakkeløsninger Dørmandskurser Frivillige medarbejdere, herunder ledelse og uddannelse Enighed om behov Overordnet viser figurerne, at der i stor udstrækning er enighed om, hvilke kompetencebehov virksomhederne har, og hvilke OA vurderer, der er behov for. Forskellen er, at OA i flere tilfælde end virksomhederne selv vurderer et behov og et behov, som er større end virksomhedernes egne. Afdækningen viser, at blandt de mest efterspurgte efteruddannelsesbehov er et ønske om samarbejde og efteruddannelse inden for markedsføring, storytelling/ formidling. salg, fundraising, web og sociale medier. I de enkelte faser er der forskel på behov. Bemærkelsesværdigt er det, at service og værtskab i disse år ikke har den store opmærksomhed hos hverken virksomhederne eller OA. Særligt stikker behovet for samarbejde og netværk markant ud både hos virksomheder og OA. Netop etablering af netværk var da også en indsats, som i 2011 og 12 fik særlig opmærksomhed både i forhold til øget forretningsudvikling i virksomhederne og i bestræbelserne for kontinuerlig afklaring af uddannelsesbehov. OAs netværk organiserede i 2012 mere end 150 medarbejdere fra partnervirksomhederne. DYK NED OG VÆLG MELLEM 62 kurser og forløb 15

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ROE: Mestre i værtskab. Fuld fart frem KURSER. Kompetenceudvikling. LEGOLAND Billund Resort. Efteruddannelse skaber vækst i turismen.

ROE: Mestre i værtskab. Fuld fart frem KURSER. Kompetenceudvikling. LEGOLAND Billund Resort. Efteruddannelse skaber vækst i turismen. OA Fuld fart frem KURSER 2013-2014 Kompetenceudvikling i LEGOLAND Billund Resort Mestre i værtskab ROE: Return On Education Efteruddannelse skaber vækst i turismen Gen for godt værtskab Selvfølgelig skal

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere