Har du regnet den ud?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du regnet den ud?"

Transkript

1 Har du regnet den ud? Gode råd til hvordan du kan håndtere regnvand på egen grund og være med til at minimere risikoen for oversvømmelse hos dig selv og dine naboer.

2 Sammen om klimatilpasning Vi kender det alle sammen og ellers ser vi det gang på gang i medierne, når skybrudssæsonen er over os. Overfyldte kloakker. Husejere, der står i vand til knæene i deres kældre. Oversvømmede veje og grunde. I fremtiden vil det regne mere og kraftigere, og som klimaet ændrer sig, er der behov for, at vi tilpasser os det. Over hele landet er kommuner og kloakforsyninger derfor i gang med at lave klimatilpasningsløsninger, så risikoen for oversvømmelser minimeres ved ekstremregn. At håndtere regnen, der hvor den falder har den fordel, at vi kan bruge regnen som en ressource til at få fx flere grønne arealer og smukkere haver. I denne folder beskriver vi en række løsninger til, hvad du som hus- og grundejer kan gøre for at minimere risikoen for oversvømmelser. Både hos dig selv, men lige så vigtigt hos dine naboer. At ruste os mod vandet er nemlig et fælles anliggende. Lad os derfor være sammen om klimatilpasning. Tekst: Smith Innovation og CLEAN Grøn Erhvervsvækst Billeder: Palle Peter Skov og EXPO-net Grafisk layout og illustrationer: Fie Sahl Kreutzfelt Udgivet i oktober 2017

3 Indhold Fra regn til ressource Hvorfor skal du klimatilpasse Har du regnet den ud? Hjælp dig selv og dine naboer mod oversvømmelser Vandets vej Bor du i et område, hvor regnen skaber problemer Find den rette løsning til dit behov Få overblik over løsninger til at håndtere regnvand og skybrud Hvad skal jeg vælge? Opsummering af fordele og ulemper ved de forskellige løsninger Hvordan kommer jeg i gang? En trin for trin guide til hvad du skal overveje, når du vil klimatilpasse Find din klimaentreprenør Nyttige links til websites med yderligere information Regnbed Permeabel overflade Regvandsopsamling Grønt tag Faskine Skybrudssikring 5

4 Fra regn til ressource For nogle vil ordet klimatilpasning måske lyde dyrt og svært, men det behøver det ikke at være. For trods den lidt kedelige udsigt til mere og kraftigere regn, kan klimatilpasning være forbundet med nye muligheder for at bruge vandet som en ressource til at skabe merværdi. Mere regn kan fx give mere grønt og nye oplevelser i haven eller på fællesarealer med et regnbed eller et grønt tag. På den måde giver klimatilpasningsløsninger værdi ved både at håndtere regnen lokalt og samtidig gøre vores haver og bygninger smukkere at se på. Du kan også opsamle og anvende regnvand til blomster- og havevanding og dermed være med til at undgå, at regnvand fra egne tagflader og flisearealer sendes med spilde vandet ud i kloaksystemet og renses unødigt. Hvorfor skal du klimatilpasse? Der er mange gode grunde til at vælge at klimatilpasse: Du bor i et fælleskloakeret område, hvor kommunen tillader udtræden for regnvand, og kan få omkring kr. af tilslutningsbidraget tilbagebetalt fra dit forsyningsselskab, hvis du håndterer regnvand på egen grund, og dermed frakobler det kloakken. Du har oplevet, at din eller din nabos kælder står under vand ved skybrud og ekstremregn. Du ønsker at anvende regnvandet som en ressource og forskønne din have, hvilket du bl.a. kan gøre med et regnbed. Du bor i et område, hvor du har oplevet oversvømmelser mere end én gang med mulig udsigt til en forhøjet forsikringspræmie, hvis du ikke skybrudssikrer din bolig. Du skal separatkloakere, og så kan løsninger til afledning af regnvand på egen grund være billigere end nye kloakrør. Du vil gerne tage et fælles ansvar for at minimere risikoen for, at regnen forårsager oversvømmelser i dit nabolag. Selvom problemet ikke er på din grund, så kan du gøre en forskel ved at være en del af løsningen for andre. 7

5 Har du regnet den ud? Denne folder præsenterer og beskriver forskellige typer af løsninger til, hvad du som hus- og grundejer kan gøre for at minimere risikoen for potentielle oversvømmelser i hus og have. Oversigten er ikke udtømmende. Der findes både flere og andre løsninger på markedet, og inden for hver kategori er der forskellige specifikke produkter at vælge imellem, ligesom flere af dem kan kombineres. Brug derfor folderen til at lade dig inspirere, tal med dine naboer om deres erfaringer og tag din lokale klimaentreprenør, kloakmester eller anlægsgartner med på råd. Vi var slet ikke i tvivl, da vi hørte om muligheden for at bruge regnvandet på en ny måde i haven og dermed hjælpe de husejere, der risikerer at få kloakvand i kælderen, når der er skybrud. Det har ikke kostet os mere end ca kroner*, og nu har vi et dejligt nyt bed i haven Jonna og Kurt, Middelfart * De kroner er anlægsprisen for regnbedet fratrukket den tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, som grundejeren har fået ved at udtræde for regnvand. De kroner er altså ikke selve anlægsprisen for et regnbed. 9

6 Vandets vej Tjek hvilke forhold der gælder i din kommune Er din grund egnet til nedsivning? Det første du skal gøre dig klart, når du vil klimatilpasse, er, hvor regnvandet løber hen, og hvor det eventuelt giver problemer hos dig eller dine naboer. Bor du fx i et lavt liggende område, har du typisk større udfordringer med, at vandet samler sig på din grund. Det er også væsentligt at undersøge, om terrænet leder regnvandet hen mod dit hus eller væk fra dit hus eller om du har mange/store arealer med fliser eller lerholdig jord, der gør det svært for vandet at sive ned i jorden. Derfor kan man komme et stykke ved at ændre på sit terræn, så man sikrer, at befæstede arealer og jordoverflader leder vandet bort fra bygninger. Vær dog opmærksom på, at man ikke må lede vand over til naboen med mindre, det er aftalt. En sådan aftale bør tinglyses. At hvis du bor i et fælles kloakeret område, hvor kommunen tillader udtræden for regnvand, kan du få omkring kr. af tilslutningsbidraget tilbagebetalt fra dit forsynings selskab, hvis du sørger for at håndtere regnvand på egen grund, og dermed frakobler det kloakken. Hvis kommunen tillader udtræden for regnvand, vil det fremgå af spildevandsplanen. Der er forskel på hvilke muligheder og tilladelser, der er i forbindelse med klimatilpasning i den enkelte kommune og i kommunernes lokalplaner. For langt de fleste af løsningerne gælder, at der er en række anlægsmæssige forholdsregler og krav, der skal overholdes, så undersøg disse grundigt på forhånd og søg de nødvendige tilladelser. Fx kræver det en nedsivningstilladelse at nedsive regnvand i et regnbed, en græsplæne, gennem en permeabel overflade eller i en faskine. Vær også opmærksom på afstandskrav, krav til hvor ofte anlægget må løbe over samt krav til anlæggets størrelse afhængig af jordbund og arealet af tag/ befæstede arealer, som ønskes afvandet. På grunde, der ligger i en lavning eller i områder, hvor grundvandet står meget højt, er nedsivning af regnvand ikke en god løsning. Et tegn på dette kan være, at der står vand på din plæne, specielt om vinteren. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt grundvandet står højt, der hvor du bor, kan du rådføre dig hos din lokale klimaentreprenør. At regnvand som udgangspunkt betragtes som ikke forurenet. Kommunen stiller ofte krav i nedsivningstilladelsen om, at der ikke må anvendes tagrensemidler, da de skader grundvandet ved nedsivning

7 Find den rette løsning til dit behov Ét er at finde ud af, at det er muligt, eller at du godt kunne tænke dig at håndtere regnvand på egen grund. Noget andet er at finde ud af, hvilke løsninger der findes og ikke mindst at finde den løsning, der passer til netop dit behov og pengepung. På de næste sider beskriver vi nogle af de tiltag, du kan gøre for at håndtere regnvand på egen grund. LAR Lokal Afledning af Regnvand En del af klimatilpasningen handler om at håndtere regnvandet, der hvor det falder, så det ikke belaster kloaksystemet. Dette kalder man typisk for LAR-løsninger altså løsninger, der afleder regnvandet lokalt. I de fleste kommuner kan man få en del af sit tilslutningsbidrag til kloaksystemet tilbage, hvis man håndterer vandet lokalt på egen grund. Typisk kan der tilbagebetales omkring kroner fra forsynings selskabet. Dette forudsætter dog, at kommunen giver en nedsivningstilladelse og en tilladelse til at udtræde for regnvand fra kloak forsyningen. LAR-løsninger omfatter bl.a.: Regnbed Permeabel overflade Nedsivning i græsplæne Regnvandsopsamling Grønt tag Faskine Skybrudssikring Når det regner allermest kraftigt, er der tale om skybrud. I Danmark definerer vi skybrud som en nedbørsintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder (kilde: DMI). Både skybrud og kraftig regn kan give anledning til oversvømmede veje, viadukter, kældre og andre lavtliggende områder. Desuden er der risiko for indtrængning af spildevand i kældre forårsaget af tilbageløb fra kloakken. Der findes forskellige løsninger til skybruds sikring af bygninger. Vil man sikre sig mod indtrængende kloakvand, der kommer op gennem afløb og toiletter i kælderen, er løsninger som pumper, højvandslukker og tilbageløbsstop effek - tive. Hvis man vil sikre sig mod oversvømmelse udefra altså det vand der falder direkte på jorden under et skybrud så skal du først sikre dig, at vandet ledes væk fra dit hus. Derudover er fx sandsække, opkanter og/eller skot effektfulde. At du kan minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud ved at sikre, at der altid er fri passage i tagrender, afløb og riste

8 Regnbed Et regnbed er et bed med planter, der kan tåle at stå i vand såvel som tørke, og hvor regn vandet kan nedsive, fordampe og optages af planterne. Et regnbed kan være smukt at se på og anlægges, så det ligner et almindeligt staudebed. Regnbedet optager både den regn, der falder ned i bassinet og det regnvand, der ledes dertil fra tag og evt. indkørsler og terrasser. Fra nedløbsrørets udløb laver man derfor en rende eller et rør med fald hen mod regnbedet, hvorfra vandet langsomt siver ned i jorden. Et regnbed skal placeres i et lavtliggende område af haven med fald væk fra bygninger på grunden og minimum 5 m fra bygning og 2 m fra naboskel. Et regnbed etableres ved at grave jorden væk i en fordybning, fx 60 cm, og herefter fylde det med en blanding af muld og grus, hvor vandet nemt kan trænge igennem. Bedet beplantes med græs, planter og buske, der både kan tåle at tørre ud og stå under vand. Regnbedets størrelse beregnes ud fra tagarealet. Tommelfingerreglen er minimum 2 m 3 regnbed pr. 100 m 2 tag (kilde: Bolius). Hvis arealet i haven ikke tillader et stort nok regnbed, kan man tilkoble en faskine. Hvis du er i tvivl, så husk at du kan kon takte din lokale klimaentreprenør eller anlægsgartner. Man kan også selv grave og anlægge sit regnbed, men af hensyn til risiko for rotter kræver det en autoriseret kloakmester at frakoble tagnedløbet fra kloak systemet. Vær opmærksom på, at det kræver en nedsivningstilladelse fra kommunen at anlægge et regnbed. Bemærk at jordens nedsivningsevne skal testes er jorden sandholdig kan der nedsives, mens en tung og leret jord ikke er egnet. Det er også muligt at nedsive regn vandet i en græsplæne arealet beregnes på samme vis som et regnbed. At der findes en række anbefalinger til hvilke planter, der er egnede i regnbede fx almindelig akeleje og mjødurt, blodrød storkenæb med flere. Hvorfor skal du vælge et regnbed? Regnbedet er en relativ nem løsning at anlægge og giver mulighed for at bibringe haven nye oplevelser i form af mere flora og fauna. Regnbedet er en synlig måde at klimatilpasse på og kan være til inspiration for naboer, venner og familie

9 Permeabel overflade En permeabel overflade tillader regn vandet at trænge igennem til den under liggende jord. Til forskel fra en fast og ugennemtrængelig belægning, fx fliser eller alminde lig asfalt, tillader det, at vandet siver ned i under grunden i stedet for at ende i kloakken. Der findes forskellige typer overflader, hvor regnvandet kan sive igennem og videre ned i jorden. Permeable belægninger En permeabel belægning tillader vandet at trænge igennem, så vandet kan sive ned i undergrunden. Det er dog vigtigt, at ikke kun overfladen, men også underlaget/bærelaget er permeabelt. og billig løsning men kræver, at græsplænen hælder væk fra huset, og vandet må ikke være til gene for naboer. Kapaci teten kan udvides ved at kombinere nedsivning på græsplænen med regnbede, grønne tage eller faskiner. Græsarmering Græsarmering giver mulighed for at kombinere græssets gode infiltrationsegenskaber og begrønning med større slidstyrke og bæreevne end almindeligt græs. Græsarmering kan være betonfliser med væksthuller eller græsarmeringsnet, hvor hulrummene fyldes med et passende vækstmedium og tilsås. Overfladen af græsarmeringsbelægninger kan være op til 90 % gennemsivelig. Hvorfor skal du vælge en permeabel overflade? En permeabel overflade er en god løsning, hvis du ønsker en plan overflade til fx en indkørsel eller terrasse ved et hus uden kælder og samtidig have mulighed for at vælge forskellige udtryk i valg af belægning. At hvert år falder der liter vand på hver eneste kvadratmeter jord i Danmark. Meget af denne jord er dækket af huse og asfalt, og vandet forhindres dermed i at sive ned gennem jorden. Græsplæne Med nedsivning i græsplænen ledes vand fra nedløbsrøret ud på græsplænen. Nedsivning i græsplænen er en simpel Bemærk at alle permeable overflader skal vedligeholdes for at forblive vandgennemtrængende

10 Regnvandsopsamling Opsamling af regnvand fra tag giver mulighed for at anvende vandet til fx havevanding, i drivhuse m.m. Regnvand er meget velegnet til at vande blomster, buske og krukker i haven og potteplanter indendørs, da regnvand ikke indeholder kalk. Det er sund fornuft at genanvende sit regnvand, fordi man således sparer på grundvandsreserverne ved at erstatte brugen af drikkevand med regnvand. Man kan både opsamle regnvand under og over jorden. I begge tilfælde ved at etablere en regnvandstank eller en regnvandstønde koblet til nedløbsrør. Man kan evt. installere en pumpe og en ledning, hvis regnvandet skal anvendes langt fra tønden. Overløbet kan enten lede ud til en græsplæne, et regnbed eller en faskine, der allesammen kræver en nedsivningstilladelse, eller til kloakken. Dette skal udføres af en autoriseret kloakmester. At du trygt kan anvende regnvand til at vande haven - også grøntsager og frugt. Hvorfor opsamle regnvand? Ved at opsamle regnvandet og anvende det til fx havevanding aflaster du kloakken, samtidig med at du kan spare penge på køb af rent drikkevand og spare på grundvandsreserverne

11 Grønt tag Et grønt tag har planter som tagbelægning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter (sedum), der kan tåle tørke, og hvis tykke blade kan ophobe vand. Grønne tage kan dermed optage en del af den nedbør, der falder på taget. Et grønt tag optager i gennemsnit 50 % af nedbøren, som falder på taget, fordi planterne optager en stor del af regnen. Resten af vandet løber igennem tagets drænlag og ned ad tagfladen til tagrenden og videre ud til enten et regnbed, en faskine eller til kloakken. Grønne tage har den fordel, at de kan forvandle en ellers kedelig tagflade til en grøn oase, som giver liv i gade billedet eller får bygningen til at falde ind i den omgivende natur. Desuden isolerer vegetationen både for kulde og støj udefra. Et grønt tag kan være en løsning, hvis taghældningen er under 30 grader. Et grønt tag vejer ca. 50 kg. pr. m 2, når det er gennemvædet. Vær opmærksom på, om din tagkonstruktion er stærk nok til at bære det. At flere forsikrings selskaber giver rabat på husforsikringer, hvis du sikrer din bolig mod vandskader. Hvorfor skal du vælge et grønt tag? Et grønt tag er et miljøvenligt valg sammenlignet med traditionelle tagmate rialer, da det stort set ikke kræver energi at producere. Et grønt tag skifter farve hen over året og kan på den måde bidrage til et mere levende og varieret gadebillede

12 Faskine En faskine er en effektiv måde at få ledt store mængder regnvand bort på. Med en faskine skaber man et hulrum eller depot i jorden, hvor regnvand fra tag og terrasser kan sive ned og opbevares midlertidigt, inden det langsomt siver videre ned gennem jorden. Ud over selve faskinen skal der etableres de kloakrør, som leder vandet hen til faskinen samt et sandfang, som forhindrer blade, skidt, sand og jord i at stoppe faskinen til. Sandfanget skal renses årligt. Faskinen dækkes med minimum 0,4 meter jord, hvorpå man kan så græs eller lægge fliser. Når man anlægger en faskine, vil man typisk kunne afkoble sit regnvand fra kloakken. Dette skal altid foretages af en autoriseret kloakmester. Bemærk at kommunerne stiller forskellige krav til, hvor meget regn, der skal dimensioneres efter. Det er derfor kommunens bestemmelser, der afgør, hvorvidt der skal etableres et eventuelt overløb fra faskinen. Forhold og regler vedr. faskiner - fx afstands krev til bebyggelse og skel - kan man finde på kommunens hjemmeside, eller man kan søge rådgivning hos sin lokale klimaentreprenør eller kloakmester. Faskiner er ikke en egnet løsning til meget lerholdig jord. Hvorfor skal du vælge en faskine? En faskine er en effektiv løsning til at håndtere store mængder regn. En faskine gør det desuden muligt at bibeholde en grøn græsplæne. Du skal vælge en faskine, hvis du ønsker en skjult løsning, som ikke optager synlig plads i haven. Til gengæld kræver en faskine et større anlægsarbejde og er dyrere end fx et regnbed. At det som udgangspunkt er grundejerens eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, mens et forsyningsselskab har pligt til at bortlede spildevand fra stueplan

13 Skybrudssikring Groft sagt kan skybrudssikring opdeles efter, om man har brug for at sikre sit hus eller en bygning mod indtrængende kloakvand i kælderen eller vand, der kommer udefra altså det regnvand der falder på grunden eller løber til fra lokalområdet under et skybrud. At dit forsyningsselskab er forpligtet til at dimen - sionere efter hverdagsregn ikke efter skybrud. Højvandslukke Tilbageløbsstop Minipumpe Både et højvandslukke og et tilbageløbsstop forhindrer, at spildevand løber tilbage fra kloaksystemet og op igennem afløb eller toiletter i kældre. Løsningerne monteres ved gulvafløb og toilet og fungerer ved at lukke kloakrøret af, så der hverken kan komme vand ind eller ud i regnvejrssituationer. En pumpe etableres normalt i en pumpebrønd udenfor huset og pumper spildevandet væk fra gulvafløb og toiletter i kældre, også i regnvejrssituationer. Løsningerne kræver montering af en autoriseret kloakmester og kræver desuden en del ved ligehold. Til gengæld er de meget effektive og gør, at man fortsat kan bruge toilet med videre, selv når højvandslukket er lukket. Opkant Skot Sandsække Ved skybrud kan man afhjælpe oversvømmelse af bygninger ved fx at lægge sandsække ud på kritiske steder, hvor regnvandet kan trænge ind. Man kan også etablere skot ved kælderned gange og/eller andre lavtliggende indgangspartier til huset. Skottet sættes op, når man forventer et skybrud, og hjælper til med at forhindre vand i at trænge ind i bygningen. Man kan også hæve terræn - et eller lave en permanent opkant omkring ind- og kældernedgange til huset. Man skal dog være opmærksom på, at man risikerer at forringe adgangsforholdene og øge risikoen for at beboere eller gæster snubler over opkanter

14 Hvad skal jeg vælge? Oversigten herunder opsummerer nogle af de fordele, der er ved de enkelte løsninger, samt hvilke forhold man skal være opmærksom på i forbindelse med valg og anlæg af løsningen. At du kan få råd og vejledning til valg og anlæg af den klimatilpasningsløsning, der passer til netop dit behov hos din lokale klimaentreprenør, kloakmester eller anlægsgartner. Regnbed Græsplæne Permeabel overflade Grønt tag Regnvandsopsamling Faskine Forholdsvist nemt at anlægge og vedligeholde Tilfører haven herlighedsværdi i form af flora og fauna Kræver nedsivningstilladelse Vær opmærksom på gældende afstandskrav Uegnet, hvis jorden er meget leret Billig at anlægge Kræver et stort areal Vær opmærksom på hældinger. Vandet må fx ikke ledes til nabogrund uden tinglyst aftale. Nedsivning i græsplæne kræver nedsivningstilladelse Permeable belægninger kan bruges på terrasser, havegange og indkørsler (ikke alle kommuner giver tilladelse til nedsivning fra indkørsler) Giver mulighed for en plan og trykstabil overflade Bærelaget under belægningen skal være i et egnet materiale, der muliggør og kan tåle at vandet siver ned Permeable overflader skal vedligeholdes for at beholde evnen til at være vandgennemtrængende Smart at tænke ind, når man alligevel overvejer nyt tag eller bygger nyt Planter på taget isolerer for både støj og temperatur Et miljøvenligt alternativ til almindelige tagløsninger Tilfører grunden og det omkringliggende område herlighedsværdi i form af flora og fauna Nem at montere, især over jordoverfladen Nem at vedligeholde Et miljøvenligt og billigt valg, fordi man sparer på drikkevand til havevanding God til vanding af potteplanter da regnvand ikke indeholder kalk Der skal etableres overløb - enten til en nedsivningsløsning (LAR) eller til kloakken (skal udføres af en autoriseret kloakmester) Kræver etablering af sandfang, der skal renses årligt. Skjult løsning, der ikke optager plads over jorden Kan håndtere store mængder vand Kræver nedsivningstilladelse Vær opmærksom på gældende afstandskrav Uegnet, hvis jorden er meget leret Kræver plads til minigraver ved anlægsarbejde 26 27

15 Hvordan kommer jeg i gang? Regnvandstønde Grønt tag Opkant Skot Sandsække At det er en god ide at overveje og sætte dig ind i, hvad løsningen kræver af løbende drift og vedligeholdelse. Manglende vedligehold kan nedsætte effekten betragteligt. Græsplæne Pumpe Regnvandstank Regnbed Faskine Permeabel overflade 1 Hvorfor? Har du eller en nabo problemer med oversvømmelser på egen grund eller i kælder, når det regner? Eller står du overfor at skulle separatkloakere? Ved at håndtere regnvand på egen grund kan du hjælpe dig selv og andre. Regnvandet kan samtidig bruges som en ressource og skabe merværdi fx i form af mere biodiversitet i haven med et regnbed eller et grønt tag. Du kan også opsamle og genanvende dit regnvand til fx havevanding. Derfor handler det i første omgang om at afdække behov, ønsker og muligheder. Højvandslukke Tilbageløbsstop Hvad? At finde den rigtige løsning er en kombination af behov og ønsker, afstandskrav, jordtype, mulig nedsivningstilladelse og økonomi. Få inspiration på bl.a.: kommunens hjemmeside Hvordan? Der er forskellige regler og krav til at håndtere regnvand på egen grund samt til skybrudssikring. Vær opmærksom på at der kan være tilladelser, du skal søge inden anlægsstart. Før du går i gang skal du bl.a. have tjek på: - kloakforhold er det tilladt at udtræde for regnvand og nedsive på egen grund - jordens egnethed til nedsivning - afstand til bebyggelse og skel Hvor meget? Tag- og overflade areal kombineret med jordforhold og regler/krav i din kommune vil være bestemmende for størrelsen af dit regnbed, antallet og stør relsen af faskiner eller en kombination af flere løsninger. Nedsivningsevnen er en vigtig faktor i dimensioneringen. 5 6 Ansøgning For løsninger, der kræver nedsiv - n ing, skal der ansøges om en nedsivningstilladelse fra kommunen. Brug en klima entreprenør til at udfylde ansøgningsskemaet og udarbejde de nødvendige tegninger. Når de nødvendige tilladelser er i hus, kan løsningens anlægges og færdigmeldes til kommunen. Du skal også ansøge om tilladelse til delvis udtræden af forsyningsselskabet (udtræden for regnvand). Husk at du altid kan søge råd og vejledning hos din lokale klimaentreprenør, kloakmester eller anlægs gartner. Økonomi Der er forskel på, hvad forskellige løsninger til at håndtere regnvand på egen grund koster. Nogle løsninger er relativt billige at anlægge, mens andre er mere bekostelige. Få overblik over udgifterne hos din lokale klimaentreprenør og indhent evt. flere tilbud, før du beslutter dig. Når du håndterer regnvand på egen grund, kan du søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget fra kloak forsyningen, hvis kommunen tillader det. En forudsætning er, at man har kommunens tilladelse til udtræden for regnvand. Man kan få ca kr. tilbagebetalt

16 Find din klimaentreprenør En klimaentreprenør er typisk en kloakmester eller anlægsgartner, der har taget en særlig uddannelse i at vejlede private grundejere om klimatilpasning. Find din lokale klimaentreprenør på Vil du vide mere? Websites med information om klima tilpas ning, forskellige klimatilpasningsløsninger samt guides til, hvordan du selv kan anlægge fx et regnbed Kontakt din kommune eller dit forsyningsselskab Kolding Kommune Middelfart Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune BlueKolding Middelfart Spildevand VandCenter Syd

17 Har du regnet den ud? Udarbejdet af CLEAN og Smith Innovation med det formål at løfte kendskabet til eksisterende klimatilpasningsløsninger hos private grundejere. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og følgende CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnere: Kolding Kommune, Middelfart Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Nordfyns Kommune, Odense Kommune, BlueKolding, Middelfart Spildevand, VandCenter Syd, Huset Middelfart og IBC Innovationsfabrikken.

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Mindre regnvand i kloakken Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Nedsivning af regnvand Der er mange muligheder for at bruge regnvandet i haven. Du lede det direkte i et hulrum under jorden eller

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 1 Program Præsentation Baggrund for projektet Hvad kommer der til at ske - 2 løsninger Lokal regnvandshåndtering - økonomi, teknologi,

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema:

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema: RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER Ansøgningsskema: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til tag og overfladevand Center for Teknik & Miljø maj 2017 Indhold

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Program 17.00 Velkomst v/ Frederiksberg Forsyning og borgmester Jørgen Glenthøj 17.10 Hvordan sikrer du mod oversvømmelser? v/ ingeniør Erling Holm 17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

DDER. spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER

DDER. spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER DDER spildevand DDER spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER LAR I MIN HAVE - trin for trin guide til forskellige mindre LAR-anlæg i private haver

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Program 17.00 Velkomst v/ Frederiksberg Forsyning og borgmester Jørgen Glenthøj 17.10 Hvordan sikrer du mod oversvømmelser? v/ ingeniør Erling Holm 17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Hvad er den bedste løsning for dig? Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere