Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr dit regnvand. håndter det lokalt"

Transkript

1 Styr dit regnvand håndter det lokalt

2 Indholdsfortegnelse Regn med mere vand Afled dit regnvand Kom i gang Byg en faskine Bed eller tønde Indkørsel og tag Bassiner og render Regnvand indendøre Praktiske oplysninger

3 Regn med mere vand Du kan selv gøre noget Hvis du selv sørger for at aflede dit regnvand, kan du som borger og husejer være med til at begrænse skaderne både hos dig selv og din nabo, når den kraftige regn sætter ind. Derfor har vi samlet en række forslag til, hvordan du selv kan komme af med regnvandet. Du kan også læse om, hvordan du kan bruge regnvand indendøre. Vi får flere og kraftigere regnskyl i fremtiden. Flere steder kan kloakkerne ikke klare presset fra vandmasserne. Selvom vi laver nye kloakker og hele tiden arbejder på at klimasikre kloakkerne, kan oversvømmelser ved monsterregn og skybrud ikke undgås. For når kloakkerne ikke kan rumme mere vand, bliver det presset op på gader og i kældre. Der er penge at hente Hvis du selv står for afledning af regnvand, kan du få refunderet en del af dit tilslutningsbidrag til den offentlig kloak. Ligesom du kan spare på din vandregning, hvis du kan udnytte regnvandet i din husholdning. I 2012 er beløbet på kr. Vi håber, at du får inspiration og lyst til at være med. Kampen mod klimaændringerne er en opgave for os alle. God fornøjelse Gentofte Kommune 3

4 Find din løsning Regnvandsbed Vandet siver ned, fordamper og en del omsættes ved fotosyntese. Grønt tag Vandet siver langsommere, fordamper, og en del omsættes ved fotosyntese. Læs mere regnvandsløsninger udnyt regnvandet regnvand i husholdninger beholderen Du har altid vand klar til vanding. Når beholder er fuld, løber det overskydende vand til faskine. Grøn belægning Belægning, som regnvand kan trænge igennem, så det kan sive (ned i jorden). Faskine Vandet samles i et hulrum under jorden og siver ned. 4

5 Der er god mening i selv at aflede regnvand Når du selv afleder dit regnvand, kommer der mindre pres på kloakken. Og der er flere gode grunde til at gøre det: Du sikrer dig selv og din nabo mod oversvømmelser. Du kan give din have en større rekreativ værdi. Du får en del af dit tilslutningsbidrag tilbage. Du kan bruge det regnvand, du opsamler i beholder eller tønde, til vanding i tørkeperioder. Du er med til at forhindre, at urenset spildevand løber ud i vandløb, søer og havet. Du er med til at sikre et mangfoldigt dyreliv. Og du er med til at øge dannelsen af grundvand. Test din grund Du starter med at finde ud af, hvilken metode der passer bedst til din grund. Jordbundsforholdene har betydning for, hvilken løsning, du kan vælge. Derfor skal du begynde med en nedsivningstest. Det gør du sådan her: Grav et hul på mindst 25 x 25 cm. og mindst 30 cm i dybden. Fyld hullet med vand og lad det sive i 10 minutter. Mål hvor meget vandstanden er faldet. Nu har du et mål for din nedsivning. Læs mere om testen på 5

6 Søg tilladelse etabler anlægget Bliv koblet af kloakken Få godkendt afkoblingen Så er der penge til dig 6

7 Sådan kommer du i gang Undersøg din jord Først skal du finde ud af, om din jord egner sig til nedsivning. Den må fx ikke være forurenet, vandspejlet må ikke ligge for højt og jorden skal være egnet til nedsivning. Find tegning af din kloak Hent en kloaktegning af din grund på kommunens hjemmeside. Print den ud og tegn dine regnvandsløsninger ind. Husk at markere afkoblingen til kloakken. Vær opmærksom på, at der ikke må løbe vand til kloak eller ind til din nabo ved kraftig regn. Der er også regler for, hvor tæt din løsning må være på dit hus og dit skel. Dem finder du også på hjemmesiden. Søg tilladelelse hos kommunen Søg Gentofte Kommune om tilladelse til nedsivning, hvis det er en af de løsninger, du ønsker. Send din ansønging til Byggemyndigheden. Husk at vedlægge din kloaktegning med din kommende regnvandsløsning indtegnet. Byggemyndigheden sender din ansøgning videre til Nordvand, som skal godkende din afkobling fra kloakken. Etabler dit anlæg Når du har fået tilladelse, kan du gå i gang med at etablere anlægget. En del arbejde kan du lave selv. Du kan også vælge at få professionelle folk som autoriserede kloakmestre, entreprenører og havearkitekter til at hjælpe dig. Afledning afkobles og synes Når din løsning er færdig, skal din eksisterende regnvandsledning til kloakken afkobles. Det skal du have en autoriseret kloakmester til at gøre. Efterfølgende skal Nordvand, der driver den offentlige kloak, syne og godkende afkoblingen. Når det er sket, kan du få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage. Du får dit afledningsbidrag tilbage Du kan få op til kr. tilbage. Beløbet afhænger af, hvor meget regnvand du selv nedsiver eller tilbageholder. Du skal dog mindst tilbageholde 50 % af regnvandet for at få penge igen. Læs mere om afkobling og tilbagebetaling på Søg om tilladelse på 7

8 Læs mere Læs mere TAgflade Tagfladens areal er afgørende for, hvor stor din faskine skal være. Faskine Hulrum i frostfri dybde som langsomt lader vandet sive ud i jorden. Sandfang Sørger for, at blade, sand og andet snavs ikke ender i faskinen. 8

9 Byg en faskine En faskine kaldes også en sivebrønd og er egentlig bare et hulrum i jorden, som kan modtage regnvand. Hullet fyldes med sten, plastkasetter eller andet fyld og kobles til nedløbsrøret. Det er en nem og praktisk måde at opsamle regnvandet på. Selve faskinen ligger under jorden og tager ikke plads og du kan fx kombinere den med et regnbed eller et bassin og på den måde skabe et fint vandmiljø i din have. Sådan gør du Du begynder med at finde ud af, hvor stor din faskine skal være. Det kan du få en kloakmester eller et byggemarked til at hjælpe dig med. Husk, at der er nogle vigtige regler for, hvor tæt faskinen må ligge på hus, kælder og skel. Der er mere information om det på kommunens hjemmeside. Grav et hul i jorden til faskinen. Det skal være en meter dybt og en halv meter bredt. Længden afhænger af, hvor stort et tagareal du ønsker at nedsive vand fra. Hullet skal være langt og smalt, da vandet siver ud fra siderne. Fyld hullet op med et stenlag eller en plastkasette. Læg vandgennemtrængelig fiberdug rundt om. Afdæk med jord og eventuelt græs. Lav et sandfang mellem nedløbsrørets udløb og faskinen. Sådan vedligeholder du din faskine Rens sandfanget en gang om året for sand, blade, grene og andet skidt. Rens også dine tagrender for at forhindre skidt i at løbe ned i sandfanget. Faskinen har i princippet en uendelig levetid. Men stopper den til, skal den graves op og renses, før den kan sættes i jorden igen. Hvor stor skal faskinen være? Tommelfingerreglen siger 1 m 3 faskine for hver 30 m 2 tag. Men tal med kloakmesteren eller byggemarkedet om de præcise mål. Du skal have en godkendelse Kommunen skal sige god for faskinens størrelse og placering. 9

10 Læs mere Tips til planter Gode planter til regnvandsbede er engnellike, gul iris, kattehale, løvefod, hjortetrøst, akeleje, mjødurt, sødgræs, mosebunke, amerikanske blåbær, hortensia, rhododendron og solbær. Klematis, gedeblad, klatreroser, efeu og klatre-hortensia er gode klatreplanter. Buksbom, blodribs, hortensia, viburnum og laurbærkirsebær er gode buske. 10

11 Bed eller tønde Sådan gør du Grav bedet ud, så det ligger cm under den omkringliggende jord. Vælg planter, der kan tåle fugtig jord, men også kan klare at stå tørt i perioder. Bedet skal passes på samme måde som alle andre bede. Lug ukrudt efter behov, og sørg for, at jorden er porøs. Undgå at træde i bedet, for så mister jorden sin porøsitet. Lav et regnbed Er der en naturlig fordybning i din have, kan du bruge den til at opsamle regnvand, så du får et regnbed. Det er i princippet blot en lavning i plænen, hvor vand kan samle sig for langsomt at sive ned i jorden. Du kan så det til med græs eller bruge det som et plantebed med stauder og buske. Du kan også vælge at fylde det op med flotte sten. Saml dit regnvand Du kan også opsamle regnvand i en tønde. Vandet kan bruges til at vande haven, drivhuset eller krukkerne i tørre perioder. På den måde sparer du på det gode drikkevand og har stadig en frodig have. Vandbeholdere fås i mange former og farver. Så her er mulighed for at være kreativ og få en smuk have. Du kan også skjule beholderne bag slyngplanter. Det kræver bare, at du hjælper dem lidt på vej i starten. Alternativt kan du skjule beholderen bag buske. 11

12 Læs mere Læs mere 12

13 Indkørsel og tag Belægninger i indkørsel Du kan skåne kloakken ved at sikre, at vandet kan trænge ned i jorden i din indkørsel og på din terrasse, så det ikke løber ud på vejen. Fx kan regnvand fint trænge igennem grus, græsarmering og fliser med brede fuger, mens asfalt og tætte fliser forhindrer det i at sive ned. Sådan gør du Græsarmering er særlige sten, som græsset vokser op imellem. Fliser med brede fuger skal være forholdsvis store, for at belægningen kan holde. Du kan også bruge knækkede fliser, som lægges lidt tilfældigt. Mellem fliserne kan du plante stauder fx krybende timian, som kan bruges som trædepuder. Græs på taget Grønne tage med fx græs holder også på vandet. De er både flotte og miljørigtige, og så isolerer de samtidig huset og renser endda byluften. Sådan gør du Det er naturligvis vigtigt, at taget kan holde til, at der gror grønne planter på det. Derfor skal du bruge fagfolk til den løsning også for at undgå fugtskader. Flade tage og tage med hældning på op til 30 % kan bruges til grønne tage. Taget plantes til med mosser, stenurt, græsser og stauder. En stor del af regnvandet vil blive optaget af planterne og fordampe. Et grønt tag reducerer din udledning til kloak med ca. 50 %. Vælger du fliser med brede fuger, skal du sørge for at feje og spule fugerne for skidt og snavs et par gange om året. På den måde forhindrer du, at fugerne gror til, så vandet ikke kan trænge ned i jorden. 13

14 Læs mere Læs mere Værd at vide Det er især i boligforeninger og etageejendomme, at man kan have glæde af etablering af bassiner og render. Anlæggene kræver nogle større arealer for at få det fulde udbytte.til gengæld er de med til at skabe nogle rekreative områder i ejendommen. Tips Du kan vælge at sætte planter ved et vådt bassin. Det kan fx være gul iris, engkappeleje, rød hestehov, kattehale, engforglemmigej, sødgræs, dunhammer, kæruld, el og pil. 14

15 Bassiner og render Et tørt bassin forsinker regnvandet og skal kobles sammen fx med en faskine. Et vådt bassin er en slags sø. Det stiller særlige krav til forholdene, hvis et vådt bassin skal fungere, for vandet skal kunne blive stående som vandspejl. Det betyder, at bassinet skal kunne holde på vandet og ikke tørre ud. Du kan evt. lægge en membran under søen og på den måde forhindre vandet i at sive ud. Trug og render Du kan bruge trug og render til at lede regnvandet hen til de steder, hvor det skal sive ned i jorden eller opbevares. Det kan være smukt og dekorativt. Bassin i haven I forbindelse med store have- eller gårdanlæg er det måske en god idé at etablere bassiner. Når det regner kraftigt, kan regnvandet samles i bassinet og ledes langsomt væk til faskine eller regnbed. Bassinet kan være enten vådt eller tørt. Lav en rende i græsset i den retning, du ønsker at vandet skal løbe. Du kan støbe renden i beton eller lave den i fliser. Ved at bruge sten kan du skabe et flot spil i vandet. Du skal sørge for, at belægningerne til renden er rene, så de skal fejes eller spules en gang imellem, for at renden ikke stopper til. 15

16 Gratis vand Pumpen, som er automatisk styret, sørger for vand til toilet og vask. Rensning Dit sandfang suppleres med et filter, som sørger for, at vandet er rent. regnvandstank Vandet opsamles i vandtanken, som har overløb til kloak eller faskine. 16

17 Regnvand kan bruges indendøre Du kan også bruge regnvand i dit hjem. Men regnvand har ikke den samme kvalitet som drikkevand, så det kan kun bruges til visse ting. Fx kan du bruge regnvand til wc-skyl og i vaskemaskiner. For at du kan gøre det, skal du have et regnvandsanlæg. Det arbejde skal laves af en autoriseret VVS-installatør og sluttes til kloakken af en autoriseret kloakmester. Regnvand indeholder flere bakterier end drikkevand. Men risiokoen for smitte er meget lille, hvis anlægget er lavet rigtigt. Så meget sparer du Det årlige forbrug til wc-skyl og tøjvask er ca. 18 m 3 pr. person. Det svarer til den vandmængde, der kan opsamles fra 40 m 2 tag. Regnvandet fra en tagflade på 200 m 2 kan dække vandbehov til wc-skyl og tøjvask for en familie på fem personer. De tekniske regler er beskevet i Bygningsreglement for småhuse Ved nybyggeri skal regnvandsanlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelse. Er der derimod tale om ændringer af installationer i eksisterende enfamiliehuse, skal byggemyndighederne ikke kontaktes. Til gengæld kan den lokale vandforsyning stille krav til installationerne. Derfor skal din VVS-installatør anmelde installationen til Nordvand A/S, der er dit vandforsyningsselskab. Kun autoriseret arbejdskraft Du må gerne selv købe dit regnvandsanlæg, men du må ikke selv sætte anlægget op. Det er kun autoriserede VVS-firmaer og kloakmestre, der må lave arbejdet. Samlet giver det en årlig besparelse på ca kr. ved en vandpris på 50 kr pr. m 3. Sådan kommer du i gang Vil du bruge regnvandet i dit hjem, skal du sikre, at anlægget planlægges, udføres og vedligeholdes rigtigt, så det er teknisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Læs mere 17

18 Læs mere Læs mere 18

19 Praktiske oplysninger Kan du aflede mere end 50 % af dit regnvand, kan du få en del af dit tilslutningsbidrag til kloakken tilbage. Kan du selv sørge for, at alt dit regnvand bliver nedsivet, får du ca kr. i hånden. Hvis du kun afleder mellem 50 og 100%, får du tilbagebetalt et forholdsmæssigt beløb. Fx hvis du kan nedsive 75 % regnvand, får du 0,75 x = kr. Sørg for, at der ikke er overløb til kloakken i tilfælde af kraftigt regnvejr. Hav en kloaktegning, som du kan vedlægge din ansøgning. Find ansøgning til faskine på kommunens hjemmeside. Du kan sende din ansøgning digitalt og vi sørger for, at den bliver sendt til godkendelse de relevante steder. Hvis du afleder mindre end 50 %, kan du ikke få penge tilbage. Der gælder særlige regler for boligselskaber. Læs mere om dette på Nordvands hjemmeside. Sådan gør du Få tilladelse til nedsivng fra kommunen, hvis du vælger at anlægge faskine eller regnvandsbede. Afled 50 % eller mere af dit regnvand. Få en autoriseret kloakmester til at lukke (afproppe) til den offentlige kloak. 19

20 Brug vores hjemmeside Her finder du flere oplysninger om, hvordan du kan nedsive regnvand. Du kan også få flere oplysninger om tilbagebetaling på Følg linkene til inspirationssider og små videoer om etablering af faskiner. Natur & Miljø // Bernstorffsvej 161 // 2920 Charlottenlund // Tlf // Mail

tema: Genbrug dit regnvand

tema: Genbrug dit regnvand tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring Klimasikring Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm BEDRE HJEM: Mange boligejere er hårdt ramt, når regnen tonser ned og mange vil rigtig gerne gøre noget. De fleste kommuner har lavet klimaplaner,

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Hvad er den bedste løsning for dig? Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere