Undgå vand i kælderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå vand i kælderen"

Transkript

1 Undgå vand i kælderen

2 klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme skybrud. Regnen er faldet i så massive mængder, at kloakkerne ikke har kunnet følge med, og veje og kældre er blevet oversvømmet. Københavns Kommune og vandforsyningsselskabet Københavns Energi er gået i gang med at forberede byen på sommerens regn. Men skal vi for alvor dæmme op for vandmasserne, kræver det, at alle hjælper til. Her kan du læse om, hvordan du bedst muligt sikrer dig mod vand i kælderen i forbindelse med skybrud. Du kan også blive klogere på, hvad du selv har ansvar for, når det regner, og hvordan du kan hjælpe med at gøre byen klar til fremtidens klima. sådan undgår du vand i kælderen Vand kommer mange steder fra: fx op af afløb, igennem vægge, ned ad trappenedgange eller ind ad vinduer. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvor vandet kommer fra, hvis du har vand i din kælder. På de næste sider kan du se de mest typiske problemer og løsningerne på dem. Der kan dog også være andre årsager, hvis du har vand i kælderen. Derfor er det altid en god idé at kontakte en rådgiver. Husk at arbejde på kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester. Forebyggelse er et vigtigt element, hvis du vil holde kælderen tør. Men det er ingen garanti. Opbevarer du dine fotominder, computere, TV- og musikanlæg eller andre sarte ejendele i din kælder, er det en god idé at beskytte dem. Fx ved at indrette kælderrummet med høje hylder eller reoler. Har du elektriske installationer i kælderen, gælder det om at sætte stikkontakterne så højt som muligt, og kabler og ledninger kan med fordel løbe under loftet. Det beskytter dem mod fugt og vand. Husk også at tjekke, om din forsikring dækker eventuelle skader. 2

3 2 Vandet stiger op fra kloakken 3 Vandet trænger gennem gulv eller væg 1 Vandet løber ind udefra Årsag Hvis det regner så meget, at gader bliver til åer, og vandet løber over kantstenene, kan det også løbe ind i dit hjem. Vandet løber mod det laveste punkt, og derfor skal du især være opmærksom på trappenedgange, lavtliggende områder og lyskasser. Det kan du gøre Prøv at sikre, at terrænet skråner væk fra dit hus. Du kan fx indrette gården eller haven, så regnvandet ledes bort fra bygningen. Hvis det er muligt, så støb en kant rundt om lyskasser eller kældernedgange, så vandet ikke kan løbe direkte ned. Du kan også forhøje kældernedgangen med et trin og blænde udsatte lyskasser Årsag Under ekstremt regnvejr bliver kloakkerne fyldt op, og derfor finder vandet andre veje ud eller op af dem. Vandet kan fx blive presset tilbage gennem kloakledningen og op gennem gulvafløb eller toiletter, især i kælderen. Det kan du gøre Overvej, om du har brug for gulvafløb i kælderen, eller om det måske kan sløjfes. Montér godkendte højvandslukkere på gulvafløbene. De lukker automatisk, hvis kloakvandet løber den forkerte vej. Husk, at de efterfølgende skal tilses mindst en gang om året. Tilslut afløbsinstallationerne i kælderen til en pumpebrønd. Den kan opbevare dit spildevand og forhindrer, at vand fra hovedkloakken løber ind i din kælder. Det er den dyreste, men også mest effektive løsning. Husk, at arbejde på kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester. Årsag Kældervæggen eller -kældergulvet er utæt. Vandet kan være grundvand, som stiger i forbindelse med regnvejret. Årsagen kan dog også være en utæt kloakledning eller brønd, en tilstoppet brønd eller et tilstoppet tagnedløb i nærheden. Det kan du gøre Tjek dine afløbsinstallationer for utætheder eller tilstopninger. Tætn vægge og gulve. Undersøg, om du kan etablere omfangsdræn, som leder vandet bort fra din ejendom. Center for Miljø i Københavns Kommune kan oplyse, om det er tilladt i dit område

4 Amagerbrogade under skybrud når skybruddet kommer Er der kommet vand i kælderen Forsøg at begrænse skaden og forhindre mere vand i at komme ind. Fx ved at lukke døre og vinduer, lægge noget tungt oven på gulvafløbet eller bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgangen. Vær opmærksom på smitterisikoen brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du fjerner vandet selv, eller når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. Undgå at spise, ryge eller røre ved dit ansigt, mens du arbejder, og pas specielt på åbne sår. Ophold dig ikke i en kælder, hvor vandet stiger. Det kan pludselig gå hurtigt, og du kan komme i livsfare. Det er vigtigt at fjerne vandet hurtigst muligt for at undgå efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp. Kontakt dit forsikringsselskab. Er der vand i gader og stræder Hvis der er så meget vand på vejen, at du ikke kan se selve vejen, så pas på med at gå derud. Dækslerne ned til kloakken kan være løftet af på grund af trykket i kloakken, og du risikerer at falde i. Opdager du et afskudt dæksel, så meld det straks til Københavns Energi eller ring 112. Lad være med at køre ned i viadukter i din bil. Vandstanden kan stige så hurtigt, at du ikke kan nå at køre væk. Vand, der flyder i gaderne, kan indeholde bakteriefyldt spildevand fra kloakken. Undgå derfor så vidt muligt at komme i direkte kontakt med vandet. Ser du damp i gaden, kan den komme fra en oversvømmet varmestation. Lad være med at komme kontakt med dampen, da den kan være glohed og give dig forbrændinger. 7 7

5 Lyngbyvej efter skybruddet i To somre i træk har København oplevet voldsomme skybrud, så det er en god ide at forberede sig, hvis du vil holde dit hjem tørt. 9 9

6 At lede spildevand væk fra byen og holde byen tør, når det regner, kræver et velfungerende kloaksystem. De ældste dele af Københavns kloakker stammer tilbage fra midten af 1800-tallet. Systemet er blevet kontinuerligt udbygget og forbedret lige siden. Her kan du se, hvordan de vigtige dele spiller sammen. hvem har ansvaret? Kloakledninger I København er det Københavns Energi, der har ansvaret for de fælles kloakledninger, der leder både spildevand og regnvand bort. De fælles ledninger er normalt gravet ned under vejene. Ansvaret for kloakledninger i huse og på private grunde ligger hos dig, hvis du er husejer, eller din andelsforening eller boligforening, hvis du bor i lejlighed. Ansvaret for stikledningerne (de ledninger, der forbinder de private ledninger med de offentlige), er delt mellem grundejeren og forsyningen. Reglerne for, hvor skellinjen helt nøjagtig går, er komplicerede, så kontakt Københavns Energi, hvis du er i tvivl. I ejendommen Københavns Energi har ansvaret for at lede spildevand væk fra stueetagen og opefter under normale omstændigheder, mens boligejeren har ansvaret i den del af ejendommen, der ligger under stueplan. At holde vandet væk fra kældre og andre fordybninger er derfor altid grundejerens eget ansvar. På vejen Regnvand, der falder på gaden, løber ned i kloakken via riste og vejbrønde langs fortovet og i vejene. Ansvaret for at vedligeholde og renholde vejbrøndene på offentlige veje ligger hos Københavns Kommune, mens ansvaret for vejbrønde på private veje og private fællesveje ligger hos den enkelte grundejer eller grundejerforening. Ekstreme situationer Voldsomme regnskyl, som statistisk kommer sjældnere end hvert tiende år, kalder vi skybrud eller ekstremregn. Kloaksystemet i København er designet sådan, at det kun bliver overfyldt under de sjældne, voldsomme regnskyl. Grunden til, at systemet ikke skal kunne klare de mest ekstreme regnskyl, er, at det vil kræve uforholdsmæssigt store ledninger og pumper. Derfor er det under ekstremregn som fx den 2. juli 2011 grundejerens eget ansvar at sikre sig mod det vand, der eventuelt ikke er plads til i kloakken

7 8tallets grønne tag i Ørestad hvordan gør vi københavn klar til skybrud? Københavns Kommune planlægger i disse år i samarbejde med nabokommunerne, hvordan vi sikrer, at ekstremregn gør mindst muligt skade på mennesker og ejendomme. At udvide kloaknettet, så det kan rumme enhver regn, vil være en dyr løsning, som vil kræve, at vi graver store dele af byen op. Det vil lamme trafikken i København i årevis, og derfor satser vi på alternative løsninger, der leder så meget vand som muligt uden om kloakkerne. Samtidig vil vi gøre byen mere robust over for vand, der flyder i gader og stræder under ekstremregn. Nye bydele som fx Ørestaden bliver designet, så de kan håndtere store regnmængder på bæredygtige måder. I ældre bydele er det en større udfordring at få plads til vandet. Men også her er vi gået i gang med at undersøge, hvordan vi undgår oversvømmelser ved hjælp af nytænkende løsninger. Visionen er at bruge regnvandet i det daglige som en ressource, der blandt andet kan være med til at gøre byen mere grøn og blå. brug dit regnvand kreativt Du kan selv være med til at gøre byen grønnere og reducere presset på kloakken. Det gavner både dig, din nabo og i sidste ende alle andre, som er tilsluttet kloaknettet. Mindre asfalt og færre fliser Jo mere belægning, der er på en grund, jo mere vand skal ledes hen til kloakken. Udskifter du asfalt eller fliser med beplantning, er du med til at mindske presset på kloakken. På længere sigt kan det også være, at du får en mindre vandregning ud af det, da der er planer om at ændre loven, så spildevandsbidraget afhænger af, hvor meget af ejendommens areal, der er dækket af fliser og asfalt

8 Skybrud er et kraftigt regnvejr med mere end 15 mm regn på 30 min. I København faldt mm regn på bare halvanden time den 2. juli Grønne tage giver byen naturlige åndehuller og er med til at aflaste kloakken for store mængder regnvand. Regnvandsbeholdere Vand fra tage kan med fordel bruges til at vande haven i stedet for at ende i kloakken. Det kan også bruges til at vaske tøj eller biler og til toiletskyl. En beholder til opsamling af regnvand kan være alt fra en simpel tønde ved et parcelhus til en kæmpe tank under en boligblok. Ved at bruge regnvandet aktivt er man med til at spare på det kostbare grundvand, der kommer ud af vandhanen. Regnbede og faskiner Du kan lede regnvandet fra dit tag uden om kloaknettet og i stedet nedsive det i din have eller gård. Her kan du grave faskiner ned under græsplænen, så dens evne til at lede regnvand ned til grundvandet bliver forbedret. Du kan også indrette din have sådan, at regnvandet samler sig i dybe punkter, hvor du kan sætte planter, der kan tåle at stå i vand noget af tiden. Husk at kloakledningen skal lukkes af, hvis den slet ikke bliver brugt. Grønne tage Grønne tage opsuger en del af regnen og er derfor med til at gøre presset på kloakkerne mindre. Samtidig er de også med til at isolere bygningen, sænke temperaturen i byen på varme sommerdage og bidrage til biodiversitet. Mange ældre bygninger kan ombygges til at have grønt tag på en del af tagarealet. Du kan læse mere om lokal afledning af regnvand på kommunens hjemmeside Husk at tage en fagmand med på råd, hvis du vil i gang med at bruge regnvandet på nye måder

9 10 gode råd til at undgå vandskader 1 Rens jævnligt dine tagrender, og overvej, om de skal være større. 2 Fej ikke grus og blade ned i kloakken, og rens jævnligt sandfanget i dine nedløbsbrønde. De sidder der, hvor nedløbsrørene ender ved jorden. Her samler sandfanget blade, grene, jord og sand, og bliver det ikke renset, kan nedløbsbrønden stoppe til og svømme over ved kraftig regn. 3 Skjul ikke dine kloakdæksler. De skal være nemme at komme til, så du hurtigt kan få overblik over en skade. Tjek også, at de er sikre, for børn og dyr kan falde i selv en mindre brønd. 4 Når en kloak bliver utæt eller tilstoppet, sker det typisk omkring samlinger eller ved riste og brønde. Hold derfor øje med revner og sætningsskader omkring kloakken. 5 Plant ikke træer over eller tæt ved kloakken. Rødderne kan ødelægge rørene og få kloakken til at stoppe til. 6 Tjek om din nedløbs- eller spulebrønd, er ved at stoppe til. Se også, om der trænger jord ind. Det kan være tegn på, at nogle rør eller brønden er defekt. 7 Undgå at skylle hygiejnebind, vatpinde, hår, kattegrus, kemikalier mv. ud i afløb og toilet. 8 Lad være med at hælde fedt i køkkenvasken, da det kan stoppe afløbet. 9 Har du højvandslukke eller pumpebrønd, bør du jævnligt tjekke, om lukkemekanismen/pumpen stadig virker. 10 Reparér ikke selv dit kloaksystem. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester

10 Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Københavns Energi Telefon Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter Telefon Njalsgade 13, 2300 København S Layout TMF grafisk design foto Ursula Bach, Scanpix, Kirstine petersen Illustration Tobias Scheel Mikkelsen tryk formula a/s udgivet maj 2012

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager Karl Vogt-Nielsen, CASA August 2012 Undersøgelsen er gennemført for Amager Vest Lokaludvalg

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert NYHEDER guide! Tirsdag 5. juli 20 9 Redigeret af Michael Lind Få dit 8 sider på det Tag ud og gem tørre Foto: Kristian Juul Pedersen Mere regn og flere storme Af Christian Krabbe Barfoed OG JAN ERIKSEN

Læs mere

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring Klimasikring Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm BEDRE HJEM: Mange boligejere er hårdt ramt, når regnen tonser ned og mange vil rigtig gerne gøre noget. De fleste kommuner har lavet klimaplaner,

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

tema: Genbrug dit regnvand

tema: Genbrug dit regnvand tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening INITIATIV IMOD VANDSKADER Sorgenfrigaards Grundejerforening Nærværende analyse og rapport er blevet til efter en fælles bestyrelses- beslutning i Sorgenfrigård Grundejerforening. Baggrunden er, at store

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere