Regler for Skjern Banks e-banking - Privat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Skjern Banks e-banking - Privat"

Transkript

1 Regler for Skjern Banks e-banking - Privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank og Skjern Banks Mobilbank. Reglerne for Skjern Banks e-banking suppleres af særregler for de enkelte funktioner, hvor der er afvigelser fra reglerne for Skjern Banks e-banking. Reglerne for Skjern Banks e-banking og særreglerne for de enkelte funktioner supplerer Skjern Banks Almindelige forretningsbetingelser. Du kan til enhver tid kontakte Skjern Bank og få udleveret en kopi af disse regler, ligesom du også finder reglerne i din netbank samt på 1. Generelt På kan du finde svar på de fleste spørgsmål, læse vejledninger om tekniske forudsætninger for anvendelse af funktionerne og få information om de seneste opdateringer. 2. Tilmelding Du kan tilmelde dig eller anmode om tilmelding af en eller flere funktioner i Skjern Banks e-banking i den enkelte e-bankingfunktionalitet, på eller ved at kontakte Skjern Bank. Afhængig af hvilken funktion du tilmelder dig, kan du bruge funktionen straks efter tilmeldingen, eller når du får besked fra Skjern Bank. Første gang du anvender en funktion i Skjern Banks e-banking, skal du elektronisk acceptere reglerne for Skjern Banks e-banking og/eller særreglerne for funktionen. Er du under 18 år, kan du kun få begrænset adgang til funktionerne i Skjern Banks e-banking. 3. Samtykke til behandling af personoplysninger Når du accepterer Regler for Skjern Banks e-banking, accepterer du samtidig, at Skjern Bank behandler personoplysninger, for eksempel cpr-nummer og kontooplysninger, om dig i forbindelse med brug af de enkelte selvbetjeningsfunktioner. Behandling af oplysninger om dig sker alene til formål, som er nødvendige for, at du kan anvende de tilmeldte selvbetjeningsfunktioner, for eksempel gennemførelse af betalinger og udarbejdelse af betalingsoversigter med videre. Skjern Bank indsamler de relevante personoplysninger fra dig, forretninger, pengeinstitutter og andre. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger ved at kontakte Skjern Bank. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du dog være opmærksom på, at du ikke længere vil kunne benytte dig af selvbetjeningsfunktionerne. 4. Cookies Skjern Bank bruger cookies og lignende teknologier i vores elektroniske selvbetjeningsfunktioner. Det gør vi af både tekniske og statistiske årsager. Hvis du blokerer for brug af cookies i din browser, er det ikke muligt at logge på Skjern Banks Netbank. I både Skjern Banks Netbank og Skjern Banks Mobilbank måler vi anonymt statistik, så vi kan gøre vores selvbetjeningsløsninger bedre. Læs mere om Skjern Banks brug af cookies og lignende teknologier, og hvordan du sletter dem på skjernbank.dk - under "Regler og betingelser". 5. Kreditvurdering Om du får adgang til funktionerne i Skjern Banks e-banking, afhænger af en individuel kreditvurdering af dit engagement med Skjern Bank. Skjern Bank er ikke forpligtet til at give dig adgang til funktionerne i Skjern Banks e-banking, ligesom Skjern Bank kan vælge kun at tilbyde dig enkelte funktioner eller dele heraf. Der gælder dog særlige regler for adgang til Skjern Banks e-banking i forbindelse med konti oprettet i henhold til Lov om betalingskonti. 6. Fuldmagt Du kan give skriftlig fuldmagt til, at en anden person får adgang til hele eller dele af dit engagement med Skjern Bank. Personen skal være kunde i Skjern Bank og tilmeldt Skjern Banks e-banking. Du skal oprette en fuldmagt på fuldmagtsblanketter til Skjern Banks e-banking. En fuldmagt er gældende, indtil du skriftligt tilbagekalder den over for Skjern Bank. Når du er tilmeldt Skjern Banks e-banking, kan du også selv få tildelt en fuldmagt og få adgang til andre personers engagement eller dele heraf. Er du under 18 år, kan du ikke få fuldmagt til andre personers engagement, men du kan få adgang til at bruge enkelte funktioner i Skjern Banks e-banking. Vi sletter automatisk en fuldmagtshavers adgang til engagementer med personer under 18 år på deres 18 års fødselsdag. En fuldmagtshaver har som udgangspunkt adgang til og kan tilmelde funktioner i samme omfang som fuldmagtsgiver, dog vil enkelte funktioner ikke være tilgængelige for fuldmagtshaver. Depotejers adgang til at handle forskellige værdipapirtyper gælder også for eventuel fuldmagtshaver. Dispositioner, foretaget af en fuldmagtshaver, er forpligtende, som hvis dispositionen var foretaget af fuldmagtsgiver selv. Bemyndigelsen mellem fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver vedkommer ikke Skjern Bank. Har du givet en anden fuldmagt til dit engagement, har personen også adgang til Netboks, hvor både historiske og fremtidige dokumenter er gemt. Personen har også mulighed for at til- og fravælge papirudskrifter på samme måde, som du selv har. 7. Tredjepartsudbydere Du har ret til at gøre brug af en udbyder af betalingsinitieringstjenester eller kontooplysningstjenester til at tilgå dine betalingskonti, som er tilgængelige online. Du kan benytte en betalingsinitieringstjeneste til på dine vegne at iværksætte betalinger fra dine betalingskonti. Du kan benytte en kontooplysningstjeneste til at give dig konsolideret information om dine betalingskonti i Skjern Bank. Du skal indgå en særskilt aftale med samt give udtrykkeligt samtykke til tredjepartsudbyderen, før denne kan få adgang til at udføre sine tjenester. 8. Personlig sikkerhedsløsning Visse funktioner i Skjern Banks e-banking kræver, at du anvender en personlig sikkerhedsløsning. Som udgangspunkt anvendes NemID, der udbydes af Nets DanID A/S. Har du ikke allerede NemID, vil du få NemID, der skal anvendes som Skjern Banks sikkerhedsløsning, i forbindelse med tilmelding til visse funktioner i Skjern Banks e-banking. Reglerne for NemID afsnit 1-3 er en del af reglerne for anvendelse af Skjern Banks e-banking. Du kan altid se de gældende regler for NemID på nemid.nu, ligesom afsnit 1-4 af NemID reglerne fremgår nedenfor. Side 1 Banktorvet Skjern - Tlf Telefax Swift: SKJBDK22 CVR-nr Bank reg. nr

2 Oplyser du dit mobiltelefonnummer i forbindelse med tilmelding til eller brugen af funktionerne i Skjern Banks e-banking, gemmer Skjern Bank dit mobiltelefonnummer til administrative formål, og Skjern Bank videregiver mobiltelefonnummeret til Nets DanID A/S, som administrerer NemID. Får du nyt mobiltelefonnummer, skal du selv ændre dit mobiltelefonnummer i Skjern Banks Netbank og Nets DanID A/S hjemmeside nemid.nu. Hvis du efterfølgende vil anvende NemID til Digital Signatur eller ønsker support til denne funktion, skal du kontakte Nets DanID A/S via hjemmesiden nemid.nu eller Borgerservice i din kommune. Hvis du til en funktion skal bruge en anden type personlig sikkerhedsløsning, vil det fremgå af særreglerne for funktionen. 9. Disponering over dit engagement I Skjern Banks e-banking har du adgang til dit nuværende og fremtidige engagement i Skjern Bank. Som udgangspunkt kan du se hele dit engagement, og du kan disponere over dit engagement med Skjern Bank på samme måde, som hvis du på anden måde henvender dig til Skjern Bank. Skjern Bank kan dog have valgt kun at give dig en begrænset adgang. Er du under 18 år, kan du kun se konti i dit navn og disponere på konti, hvor der står penge som du selv har tjent, medmindre din værge eller dine værger skriftligt har accepteret, at du kan disponere over andre konti. På dele af dit engagement kan der være dispositionsbegrænsninger. Ved brug af Skjern Banks e-banking kan du gennemføre betalinger for samlet kr. pr. bankdag til tredjemand, uanset om betalingerne gennemføres fra dine egne konti eller konti, du har fuldmagt til. Er du under 18 år, kan du gennemføre betalinger for samlet kr. pr. døgn fra dine egne konti. Har du registreret et mobiltelefonnummer i banken, kan banken anvende dette i forbindelse med gennemførelse af visse overførsler og betalinger. Du kan se mobiltelefonnummeret i en eller flere af Skjern Banks e-banking-funktionaliteter. Hvis dit mobiltelefonnummer ændres, er du selv ansvarlig for at opdatere dette i den enkelte e-banking-funktionalitet. Banken kan for eksempel anvende dit mobiltelefonnummer til at sende dig en SMS, hvis en betaling eller overførsel ikke kan gennemføres. Du kan for eksempel også komme ud for, at du skal godkende visse overførsler eller betalinger en ekstra gang. Dette kan ske ved henvendelse fra banken eller ved, at du modtager en smskode. Hvis du modtager en sms-kode, skal denne indtastes i den enkelte e-banking-funktionalitet for at gennemføre transaktionen. Er der andre begrænsninger i anvendelse af de enkelte funktioner, fremgår begrænsningerne af særreglerne for funktionen. 10. Gennemførsel af betalinger I Skjern Banks e-banking er en betalingsordre modtaget, når du får en bekræftelse på det i den enkelte e-banking funktionalitet. Du kan finde information om, hvor lang tid det maksimalt tager at gennemføre en betaling, på siden "Tidsfrister" i netbanken. På siden "Tidsfrister" kan du også se, hvornår du senest skal bekræfte dine betalinger for, at de bliver gennemført samme dag. Information om overførsler til og fra udlandet, samt overførsler i anden valuta end DKK, kan du se i Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet, som findes på Stop betalinger Du kan stoppe betalinger, så længe stop-funktionaliteten på den enkelte betaling er aktiv. Du kan også stoppe faste overførsler og betalinger fra Betalingsservice. Det fremgår af siden "Tidsfrister" i netbanken, hvornår du senest kan tilbagekalde forskellige betalinger og overførsler. Tilbagekaldelse sker ved, at du aktiverer stop-funktionen i detaljebilledet for den enkelte betaling. Du finder information om sletning af betalinger og betalingsaftaler i Betalingsservice i "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice" på Reglerne findes også på og i din netboks. 12. Dækningsforbehold Skjern Bank er ikke forpligtet til at gennemføre dine betalinger fra konti, hvor der ikke er dækning for betalingsbeløbet. Skjern Bank kan derfor afvise at modtage betalingsordrer fra dig, hvis der ikke er dækning på kontoen, hvor betalingen skal gennemføres fra. 13. Forbrugsoverblik I visse af funktionerne i Skjern Banks e-banking er der mulighed for at se et forbrugsoverblik over dine udgifter fordelt på forskellige kategorier. Skjern Bank bruger en række standardkategorier, men du kan selv omkatagorisere dine udgifter efter behov. Til brug for at give dig forbrugsoverblikket, anvender banken betalingsoplysninger om, hvem du foretager betalinger eller overførsler til, samt hvilke steder du har anvendt dine betalingskort. Forbrugsoverblikket er alene tilgængeligt for dig. Du kan til enhver tid fravælge forbrugsoverblik i de funktioner i Skjern Banks e-banking, hvor forbrugsoverblik er tilgængeligt 14. Budget I Skjern Banks Budget kan du lave forskellige beregninger i forbindelse med budgetlægning. Du kan blandt andet udarbejde budget på basis af dine betalingsaftaler, oprette manuelle budgetposter og lave budgetopfølgning. Beregningerne i Skjern Banks Budget er alene en vejledende beregning til brug for din budgetplanlægning. Dit budget kan kun ses af dig. Du kan dog vælge at give Skjern Bank adgang til dit budget. Skjern Bank har ikke noget ansvar for, at samtlige relevante udgiftsposter og beløb medtages i budgettet, og hvorvidt de er korrekte. Derfor er Skjern Bank ikke erstatningsansvarlig for dispositioner foretaget på baggrund af beregningerne i Skjern Banks Budget. Du kan slette dine budgetter på siden "Budget" i Skjern Banks Netbank. Hvis du sletter et budget, skal du være opmærksom på, at det herefter ikke kan gendannes, og Skjern Bank kan ikke udskrive det for dig. 15. Elektronisk underskrift på aftaler Dit NemID er din elektroniske underskrift, og den er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på en fysisk aftale. Dit NemID er derfor personligt og må ikke bruges af andre. Der kan være en tidsfrist for, hvornår en aftale skal være underskrevet i Skjern Banks Netbank. Har du ikke skrevet aftalen under inden denne dato, vil aftalen ikke længere være tilgængelig i Netboks. Elektronisk underskrevne aftaler bliver arkiveret i din Netboks. 16. Support Skjern Banks Hotline er bemandet med medarbejdere, der kan vejlede dig i og besvare dine spørgsmål om brugen af funktionerne i Skjern Banks e-banking. Du kan kontakte Skjern Banks Hotline på telefonnummer eller du kan sende en mail til Skjern Banks Hotline på Åbningstiderne for Skjern Banks Hotline finder du på Spærring Du er forpligtet til straks at spærre funktionerne i Skjern Banks e-banking, hvis du får mistanke om eller kendskab til misbrug og mulighed for eller forsøg på misbrug af funktionerne i Skjern Banks e-banking. Side 2

3 Du kan altid spærre funktionerne i Skjern Banks e-banking ved at kontakte en af bankens afdelinger eller Skjern Banks Hotline. Se andre muligheder for at spærre i særreglerne for den eller de funktioner, du vil spærre. Du skal være opmærksom på, at spærring af funktionerne i Skjern Banks e-banking ikke samtidig spærrer dit NemID. Du kan se en vejledning om spærring af NemID på nemid.nu. 18. Ansvar for private konti Ansvaret for uberettiget anvendelse af Skjern Banks e-banking følger reglerne i betalingsloven. Er du under 18 år, følger ansvaret for uberettiget anvendelse endvidere reglerne om umyndiges erstatningsansvar i værgemålsloven. Du hæfter med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af din adgang til funktionerne i Skjern Banks e-banking, når der har været anvendt en personlig sikkerhedsløsning. Du hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af funktionerne i Skjern Banks e-banking, hvis Skjern Bank godtgør, at en personlig sikkerhedsløsning har været anvendt, og du - har undladt at underrette Skjern Bank snarest efter at have fået kendskab til, at en personlig sikkerhedsløsning er bortkommet eller kommet til den uberettigedes kendskab, eller - med forsæt har oplyst detaljerne for en personlig sikkerhedsløsning til den, der har anvendt funktionen uberettiget, uden at du indså eller burde indse, at der var risiko for misbrug eller - ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Du hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af Skjern Banks e-banking, hvis Skjern Bank godtgør, at en personlig sikkerhedsløsning har været anvendt, og du med forsæt har oplyst detaljerne om din personlige sikkerhedsløsning til den, der har anvendt funktionen uberettiget under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du hæfter også uden beløbsbegrænsning for tab, hvis du har handlet svigagtigt, med forsæt har undladt at opfylde din forpligtelse til at beskytte din personlige sikkerhedsløsning, eller hvis du har undladt at spærre funktionerne i Skjern Banks e-banking. Du hæfter ikke for uberettiget anvendelse af Skjern Banks e-banking der finder sted efter at Skjern Bank har fået besked om, at funktionen eller funktionerne i Skjern Banks e-banking skal spærres. Herudover hæfter du ikke for uberettiget anvendelse af Skjern Banks e-banking, når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget bankens ansatte, agenter eller filialer eller enhed, hvortil bankens aktiviteter er outsourcet eller disses passivitet. Herudover hæfter du ikke, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af den personlige sikkerhedsløsning ikke kunne opdages af dig forud for den uberettigede anvendelse. Skjern Bank hæfter i overensstemmelse med betalingsloven for dit tab, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af Skjern Banks e-banking. Skjern Bank hæfter tillige i overensstemmelse med betalingsloven, hvis du lider tab i forbindelse med en transaktion, hvor Skjern Bank ikke kræver brug af den personlige sikkerhedsløsning, medmindre du har handlet svigagtigt. Du hæfter kun for tab som følge af andres uberettigede brug af Skjern Banks e-banking, hvor transaktionen er korrekt registreret og bogført i Skjern Bank. Snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uberettigede anvendelse, skal du sende din indsigelse om den uberettigede brug eller din mistanke herom til Skjern Bank. Dette gælder også, såfremt den uberettigede anvendelse er sket i forbindelse med brug af en betalingsinitieringstjeneste. Når der er gået 13 måneder efter debiteringen af den uberettigede anvendelse, kan du under ingen omstændigheder gøre indsigelse. Skjern Bank vurderer din indsigelse, og i mellemtiden indsætter vi normalt beløbet, som indsigelsen vedrører, midlertidigt på din konto. Er der ikke tale om en andens uberettigede brug af Skjern Banks e-banking, hæver vi beløbet igen på din konto. Skjern Bank kan kræve renter i henhold til rentesatsen for kontoen i den periode, beløbet midlertidigt har været indsat på din konto. Når Skjern Bank vurderer, om du har været opmærksom på den uberettigede brug, kan vi tage hensyn til, at banken sender månedlige kontoudskrifter til din Netboks, samt at du har adgang til posteringer i Skjern Banks e-banking. Du kan læse mere om, hvordan du gør indsigelse på Ansvar for erhvervskonti Skjern Bank hæfter ikke for tab på erhvervskonti, som er opstået ved misbrug af Skjern Banks e-banking eller ved fejlagtig anvendelse af funktionerne i Skjern Banks e-banking. Tilknytning af erhvervskonti i Skjern Banks e-banking sker på eget ansvar. Risikoen kan eventuelt afdækkes ved at tegne en forsikring. Privatkonti som anvendes til erhverv anses for erhvervskonti og er derfor omfattet af ansvar for erhvervskonti. Lider Skjern Bank tab som følge af uberettiget anvendelse af erhvervskonti i Skjern Banks e-banking, hæfter kontohaver for det. 20. Ændring af reglerne Skjern Bank ændrer i reglerne for funktionerne i Skjern Banks e-banking uden varsel, hvis ændringerne ikke er en ulempe for dig. I øvrige tilfælde ændrer Skjern Bank reglerne for funktionerne i Skjern Banks e-banking med to måneders varsel på medmindre der er tale om ændringer af sikkerhedsmæssige årsager og ændringer i beløbsgrænserne for betalinger pr. døgn, der træder i kraft uden varsel. Du vil modtage besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk, eksempelvis i din Netboks. Du kan blive bedt om, at acceptere de ændrede regler ved login eller første gang du bruger funktionen, efter ændringen er trådt i kraft. Ved ændring af reglerne vil disse anses for vedtaget, medmindre du inden ændringen træder i kraft, har meddelt Skjern Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen ophøre på det tidspunkt, hvor de nye regler træder i kraft. 21. Ophør og opsigelse Denne aftale løber, indtil den opsiges af dig eller af Skjern Bank. Du kan altid skriftligt afmelde funktionerne i Skjern Banks e-banking eller opsige aftalen uden varsel. Skjern Bank kan lukke din adgang til funktionerne i Skjern Banks e-banking eller opsige aftalen med to måneders varsel. Såfremt du eller fuldmagtsgiver afgår ved døden, kommer under konkursbehandling, anmoder om rekonstruktion, gældssanering eller i øvrigt kommer under insolvensbehandling ophører adgangen til Skjern Banks e-banking straks, og ordrer vil ikke blive gennemført. Herudover ophører din adgang til Skjern Banks e-banking straks, og ordrer vil ikke blive gennemført, hvis Skjern Bank har mistanke om dit eget eller en andens misbrug af funktionerne i Skjern Banks e-banking, sikkerhedstrusler i øvrigt eller hvis du misligholder dit engagement i Skjern Bank eller dele heraf. Ved mistanke om eller faktiske tilfælde af misbrug eller sikkerhedstrusler, kan banken kontakte dig telefonisk eller på anden sikker vis. 22. Klager over banken Side 3

4 Hvis du vil klage over banken, skal du henvende dig til Skjern Banks klageansvarlige. Giver Skjern Bank ikke medhold i klagen, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet. Du har også mulighed for at klage til de myndigheder, der fører tilsyn med bankens overholdelse af betalingsloven. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med oplysningskrav i forbindelse med gennemførelse af betalingstjenester, rettigheder og forpligtelser ved brug af betalingstjenester, brug af betalingsdata og oplysning om gebyrer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med regler for gebyrer i øvrigt. 23. Gebyrer Gebyrer for brug af funktionerne i Skjern Banks e-banking fremgår af prislisten, som du finder i Skjern Banks Netbank samt på Du betaler eventuelle gebyrer i slutningen af hver måned. Gebyrerne fremgår af dine kontobevægelser og af din kontoudskrift i Skjern Banks Netbank. 24. Fortrydelsesret Du har mulighed for at fortryde denne aftale i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven, inden for 14 dage efter aftalen er indgået. Det kan du læse om i Skjern Banks "Oplysning om fortrydelsesret", som du finder i din Netboks og på Side 4

5 Regler for Skjern Banks Netbank - privat Skjern Banks Netbank er din elektroniske afdeling af Skjern Bank. I Skjern Banks Netbank udvides funktionerne løbende, og du kan blandt andet: - se kontobevægelser på dine konti - overføre penge - også til udlandet - betale indbetalingskort - følge udviklingen i dine værdipapirdepoter - kommunikere med Skjern Bank - komme ind i Netboks - tilmelde dig Mobilbank - lave et budget - bruge Beskedservice - administrere e-banking - og se hvilke funktioner, du har taget i brug. Hvis du vil anvende Skjern Banks Netbanks øvrige funktioner, skal du tilmelde dig og acceptere reglerne for funktionerne. Det gælder blandt andet handel med værdipapirer. 1. Personlig sikkerhedsløsning For at anvende Skjern Banks Netbank skal du bruge NemID, som består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort/nøgleviser. Generelt gælder, at dit bruger-id, din adgangskode og dit nøglekort/din nøgleviser er personlig og kun må bruges af dig. Du skal derfor opbevare dit bruger-id og din adgangskode samt dit nøglekort/din nøgleviser, så andre ikke kan få kendskab til det. I netbanken kan du frit vælge, om du ønsker at anvende en nøgle fra dit nøglekort/nøgleviser i forbindelse med login. Hvis ikke du ønsker at anvende en nøgle i forbindelse med login, vil du alene blive bedt om at oplyse bruger-id og adgangskode i forbindelse med login. Hvis du har valgt, at netbanken skal afkræve en nøgle i forbindelse med login, bliver du ikke afkrævet en nøgle for at godkende en transaktion. Du skal kun oplyse din adgangskode for at godkende en transaktion. Hvis du omvendt har valgt, at netbanken ikke skal afkræve en nøgle i forbindelse med login, vil du blive afkrævet en nøgle for at godkende den første transaktion. Herefter vil du kun skulle oplyse din adgangskode, når du skal godkende en transaktion. Godkendelse af overførsler mellem egne konti og konti, du har fuldmagt til, kræver ingen adgangskode eller nøgle fra dit nøglekort/nøgleviser. Når du skal afgive en betalingsordre i Skjern Banks Netbank fremgår det af skærmbilledet, hvilke oplysninger der skal indtastes for at ordren kan gennemføres korrekt, for eksempel registrerings- og kontonummer. Du kan anvende Skjern Banks Netbank alle dage, men Skjern Banks Netbank er lukket natten mellem lørdag og søndag fra kl til og alle øvrige dage mellem kl og Kommunikation med banken Du kan skrive til din afdeling eller rådgiver via Skjern Banks Netbank. Kommunikationen via Skjern Banks Netbank er krypteret, så andre ikke kan se den. Hvis du først skriver efter kl , kan du ikke være sikker på, at din henvendelse bliver læst eller ekspederet samme bankdag. 3. Øvrige funktioner På siden "Aftaler" kan du se en oversigt over de funktioner i Skjern Banks e-banking, du har tilmeldt dig, og som vedrører funktioner i Skjern Banks Netbank. 4. Spærring og ophævelse af spærring Du kan spærre din adgang til Skjern Banks e-banking og Skjern Banks Netbank. - i Skjern Banks Netbank på siden "Sikkerhed og NemID" - ved at kontakte Spærreservice (åbent 24 timer i døgnet) på telefon , hvor du skal oplyse, at du er kunde i Skjern Banks Netbank Du kan ikke få en spærring ophævet i Spærreservice. Når du spærrer din adgang til Skjern Banks Netbank, modtager du en skriftlig bekræftelse på spærringen, hvor tidspunktet for spærringen er anført. Med bekræftelsen følger en blanket, som du skal returnere til Skjern Bank for at ophæve spærringen. Du skal aflevere eller sende blanketten til Skjern Bank, når du ønsker spærringen ophævet. Side 5

6 Regler for Skjern Banks Mobilbank 1. Tilmelding og afmelding Når du tilmelder dig Skjern Banks Mobilbank, har du adgang til mange af de samme funktioner, som du finder i Skjern Banks Netbank. Funktionerne i Mobilbanken vil løbende blive udvidet. Ved tilmeldingen får du tildelt en 6-cifret mobilkode. Koden skal du bruge sammen med dit brugernavn, når du logger på Mobilbanken. Du kan altid se din mobilkode - og ændre din kode - i Netbanken. Hvis du har en telefon/tablet, der understøtter brug af en biometrisk løsning, for eksempel fingeraftryk, har du mulighed for at anvende den biometriske løsning til at huske din mobilkode, i det omfang Skjern Banks Mobilbank understøtter brugen heraf. Du kan aktivere den biometriske løsning under indstillinger i Skjern Banks Mobilbank. Generelt gælder at dit brugernavn og din mobilkode er personlig, og må ikke udleveres eller benyttes af andre end dig selv. Dette gælder også, hvor du anvender en biometrisk løsning til at huske din mobilkode. Du kan til enhver tid afmelde Skjern Banks Mobilbank i Netbanken Disponering og godkendelse af betalinger og handler Betalinger du foretager via Mobilbank indgår i det maksimale daglige beløb, som du kan disponere over via Skjern Banks e-banking. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at opdatere Skjern Banks Mobilbank, før du kan logge på. Du vil i så fald modtage besked. Når du skal afgive en betalingsordre i Skjern Banks Mobil- Bank fremgår det af skærmbilledet, hvilke oplysninger der skal indtastes for at ordren kan gennemføres korrekt, for eksempel registrerings- og kontonummer. Når du har afgivet en betalingsordre eller en ordre om værdipapirhandel i Skjern Banks Mobilbank, skal du godkende den med din mobilkode og en nøgle fra dit NemID nøglekort eller din NemID nøgleviser. Overførsler mellem egne konti og konti, du har fuldmagt til, kræver dog ingen godkendelse. Når din værdipapirhandel er indgået, modtager du en bekræftelse på dine mobile enheder, hvis forbindelsen er opretholdt. Modtager du ikke en bekræftelse, skal du kontakte Skjern Bank for at få oplyst, om ordren er gennemført Spærring og ophævelse af spærring Du har pligt til straks at spærre din adgang til Skjern Banks Mobilbank, hvis du opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din Mobilbank, og hvis du mister din mobile enhed. Hvis Netbanken spærres, vil Mobilbanken også blive spærret. Du kan spærre din adgang til Skjern Banks Mobilbank - i Skjern Banks Netbank på siden "Sikkerhed og NemID" - ved at kontakte Spærreservice (åbent 24 timer i døgnet) på telefon , hvor du skal oplyse, at du er kunde i Skjern Banks Netbank Du kan ophæve din spærring af Skjern Banks Mobilbank i Skjern Banks Netbank. Vi anbefaler, at du aktiverer tastaturlås på dine mobile enheder for at forebygge misbrug. Side 6

7 Regler for Skjern Banks Beskedservice Skjern Banks Beskedservice giver dig mulighed for at modtage besked fra banken på et eller flere medier (eksempelvis eller SMS). Du vælger selv, hvilke beskeder du vil modtage. Under fanen Hjælp i netbanken kan du læse mere om Skjern Banks Beskedservice. 1. Tilmelding og afmelding Når du tilmelder dig, godkender du med dit NemID den Service, du tilmelder dig, og vælger samtidig hvilket medie, du ønsker at få beskeden på. Når du tilmelder et medie til Skjern Banks Beskedservice, modtager du en kvittering for tilmeldingen på det medie, som du har tilmeldt. Hvis dine medieoplysninger (eksempelvis mobiltelefonnummer eller -adresse) ændres, er du selv ansvarlig for at opdatere disse i Skjern Banks Netbank. Du modtager beskeder på mediet, indtil du afmelder Skjern Banks Beskedservice igen på siden "Beskedservice" i Skjern Banks Netbank. Du kan afmelde Beskedservice uden varsel. Har du tilmeldt Skjern Banks Beskedservice til en konto, du har fuldmagt til, afmeldes Skjern Banks Beskedservice automatisk, hvis din fuldmagt tilbagekaldes. Side 7

8 Afsnit 1-4 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur 1. Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din Netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge NemID, når du vil underskrive digitalt. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort, der angiver de engangskoder (kaldet nøgler), som du skal taste ind sammen med dit bruger-id og din adgangskode. I IVR-løsningen (Interactive Voice Response) modtager du dine nøgler via din telefon. Du har også mulighed for at anskaffe en elektronisk nøgleviser, der kan angive dine nøgler. Du skal dog stadigvæk beholde og i visse situationer bruge dit nøglekort. Hvis du vil bruge NemID til offentlig digital signatur, skal du desuden have knyttet et OCES-certifikat til NemID. OCES står for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Nedenfor finder du de regler, der gælder for NemID. Vil du kun bruge NemID til din Netbank, er det reglerne i afsnit 2 og 3, der gælder for dig. Brug af NemID i din Netbank er i øvrigt reguleret i din aftale med banken. Det vil af din aftale med banken også fremgå, i hvilket omfang hæftelses- og ansvarsreglerne i betalingsloven finder anvendelse. Vil du også bruge NemID til offentlig digital signatur, gælder reglerne i afsnit 2, 3 og 4 for dig. Disse regler for NemID finder du også på Ved Nets DanID forstås Nets DanID A/S cvr Ved enhed forstås den enhed, hvorfra NemID benyttes for eksempel PC, mobiltelefon eller tablet. 2. Forpligtende handlinger Når du bruger NemID og udfører handlinger, for eksempel underskriver digitalt, bliver du forpligtet over for modtageren, på samme måde som hvis du skrev under med din fysiske underskrift. 3. Regler vedrørende brug af NemID 3.1. Oprettelse af NemID Når du opretter NemID, forpligter du dig til at give fyldestgørende og korrekte oplysninger Opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/nøgleviser Du skal være opmærksom på, at du: - skal opbevare dit bruger-id, din adgangskode og dit nøglekort/din nøgleviser sikkert og forsvarligt, så andre ikke kan få adgang til at bruge dem - ikke må oplyse din adgangskode, dine nøgler eller overlade dit nøglekort/din nøgleviser til andre - ikke må scanne dit nøglekort, indtaste dine nøgler på eksternt medium eller på anden måde digitalisere eller kopiere nøglerne - ikke må skrive din adgangskode ned - ikke må opbevare adgangskoden sammen med dit nøglekort/din nøgleviser eller skrive adgangskoden på nøglekortet/din nøgleviser Sikkerhed ved brug Du skal sikre, at: - dit bruger-id, din adgangskode og dit nøglekort/din nøgleviser kun bruges af dig selv og i overensstemmelse med reglerne - andre ikke får mulighed for at aflure din adgangskode, når du indtaster den - du bruger NemID på en enhed, hvor operativsystem, internetbrowser og øvrige programmer løbende bliver opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer. Du skal løbende kontrollere, at du ikke har mistet dit nøglekort/din nøgleviser, og at NemID ikke er blevet misbrugt. Du kan for eksempel vælge at få registreret, hvor du bruger NemID i "Hændelseslog" i selvbetjeningsløsningen på og her løbende kontrollere, at NemID kun har været brugt hos tjenesteudbydere, som du selv har besøgt Midlertidig adgangskode Første gang du skal oprette NemID, vil du modtage en midlertidig adgangskode til at logge på med. Det samme gælder, hvis du har spærret din adgangskode, se afsnit 3.5 om spærring. Du skal straks bede Nets DanID eller din bank om en ny midlertidig adgangskode, hvis du tror, at andre har eller kan have fået kendskab til den midlertidige adgangskode, for eksempel hvis brevet med koden ikke er intakt Spærring Din pligt til at spærre omgående Du skal straks spærre: - dit nøglekort, hvis du tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til nøgler på nøglekortet, for eksempel hvis brevet med nøglekortet ikke er intakt, når du modtager det. - din nøgleviser, hvis brevet med nøgleviser ikke er intakt, når du modtager det. - dit nøglekort/din nøgleviser, hvis du har mistet det/den. Hvis du finder dit bortkomne nøglekort/nøgleviser igen, skal det/den destrueres. - din adgangskode, hvis du tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til den, medmindre du har mulighed for straks at ændre adgangskoden via Henvendelse ved spærring Når du spærrer din adgangskode og/eller dit nøglekort/din nøgleviser, skal du oplyse dit navn, eventuelt din adresse og cpr-nummer eller dit bruger-id eller nummeret på dit nøglekort eller din nøgleviser. Derudover skal du oplyse, om det er adgangskoden eller nøglekortet/nøgleviseren, der skal spærres. Når du har spærret adgangskoden, sender Nets DanID en bekræftelse til dig med meddelelse om tidspunkt og årsag til spærringen. Du kan spærre din adgangskode og/eller dit nøglekort/din nøgleviser ved at: - ringe på telefon: (hele døgnet) - gå ind på (hele døgnet) - henvende dig til din bank eller borgerservicecenteret i din kommune (hvis du har NemID med offentlig digital signatur). I "Hændelseslog" i selvbetjeningsløsningen på kan du løbende kontrollere tidspunktet for og årsagen til en spærring af din adgangskode og/eller dit nøglekort/din nøgleviser Nets DanIDs adgang til at spærre DanID spærrer: - din adgangskode, hvis Nets DanID får mistanke om eller vished for, at andre har fået kendskab til din adgangskode - din adgangskode, hvis adgangskoden er indtastet forkert et vist antal gange - dit nøglekort/din nøgleviser, hvis Nets DanID får mistanke om eller vished for, at andre har fået Side 8

9 kendskab til nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser - NemID, hvis Nets DanID får kendskab til, at du ikke har overholdt reglerne for NemID - NemID, hvis du har opgivet forkerte oplysninger i forbindelse med oprettelse af NemID - NemID, hvis Nets DanID får meddelelse om, at du er afgået ved døden Brug af NemID efter spærring Du kan ikke bruge dit NemID, når NemID eller adgangskoden er spærret. Hvis det kun er dit nøglekort/din nøgleviser, der er spærret, vil nogle banker give dig begrænset adgang til din Netbank, for eksempel til at kontrollere dine kontooplysninger Ophør med brug af NemID Du kan til enhver tid spærre din adgang til at bruge NemID, hvis du ikke længere ønsker at bruge NemID, se afsnit om spærring. Bemærk, at du så ikke længere vil kunne benytte tjenester, som gør brug af NemID Behandling af personoplysninger Har du oprettet NemID via din bank, behandler Nets DanID dine personoplysninger på vegne af banken. Nets DanID behandler dine oplysninger, det vil sige navn, adresse og cpr-nummer, for at kunne identificere dig og bruger eventuelt -adresse til meddelelser til dig, for eksempel til at bekræfte spærring. Hvis dit mobiltelefonnummer er registreret hos Nets DanID, kan Nets DanID bruge det til at sende dig meddelelser vedrørende NemID, for eksempel meddelelser vedrørende midlertidige adgangskoder. Ved brug af NemID kan der gemmes log-filer på brugerens enhed. Disse filer kan slettes af brugeren, hvis det ønskes. Som en del af sikkerheden registrerer Nets DanID tidspunkter, hvor du bruger NemID, IP-adressen og andre oplysninger om den enhed, du bruger NemID fra. Læs mere om logfilerne og sikkerhed på: Hvis du i selvbetjeningsløsningen på vælger at få registreret, hvor du har brugt NemID, registrerer Nets DanID også, hvilke tjenesteudbydere du har brugt NemID hos. Du kan altid fravælge denne registrering. Herefter vil Nets DanID ikke længere registrere, hvor du har brugt NemID. Nets DanID opbevarer oplysningerne i løbende år + fem år, hvorefter de slettes Krav vedrørende NemID Krav, som opstår som følge af, at du bruger NemID i din Netbank, skal gøres gældende over for din bank i henhold til din netbankaftale. Krav, som opstår som følge af brug af NemID på andre hjemmesider, rettes mod tjenesteudbyderen eller Nets DanID Særligt vedrørende IVR-løsning IVR-løsningen er fortrinsvis til blinde og svagsynede. Hvis du modtager nøgler via IVR-løsningen, skal du træffe tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger for den telefon, du modtager nøgler på, som er angivet om nøglekort/nøgleviser her i reglerne. Det betyder, at: - du skal sikre, at den telefon, du modtager nøgler på, er uafhængig af den telefon, du efterfølgende taster nøglen på - du straks skal spærre din adgangskode, hvis du mister den telefon, du modtager nøgler på, eller hvis du opdager, at din telefonlinje bliver misbrugt Ændring af reglerne for brug af NemID Nets DanID har ret til at ændre reglerne uden varsel, når det sker som følge af en ændring i de sikkerhedskrav, der gælder for NemID. Ændringerne træder i kraft, når de offentliggøres på Hvis Nets DanID har registreret din -adresse, får du desuden besked om ændringer via . Øvrige ændringer varsles på minimum tre måneder, inden de træder i kraft. 4. Særlige regler vedrørende offentlig digital signatur - Hvis du vælger at bruge NemID til offentlig digital signatur, supplerer reglerne i afsnit 4 reglerne i afsnit 2 og 3. - Hvis du ønsker det, kan du bede om at få forskellige NemID, og dermed forskellige nøglekort/nøglevisere og bruger-id, til brug for henholdsvis din netbank og din offentlige digitale signatur Behandling af personoplysninger Når du får et OCES-certifikat udstedt og knyttet til NemID, giver du samtykke til, - at Nets DanID foretager opslag i CPR for at indhente dit navn og din adresse - at Nets DanID videregiver sammenhængen mellem din offentlige digitale signatur og dit cpr-nummer til den offentlige PID-tjeneste hos Digitaliseringsstyrelsen. PIDtjenesten bruges til opslag fra offentlige tjenesteudbydere for at identificere dig. En privat tjenesteudbyder kan kun få oplyst dit cpr-nummer, hvis du giver samtykke til det, når du logger på hos tjenesteudbyderen - at Nets DanID foretager opslag i den offentlige PID-tjeneste for at indhente eventuelt PID-nummer fra en tidligere digital signatur. Når du har fået oprettet NemID i forbindelse med din netbank, og du også vil bruge NemID til offentlig digital signatur, giver du samtidig samtykke til, at banken videregiver dine personoplysninger (navn, adresse, cpr-nummer og eventuelt -adresse og mobiltelefonnummer) til Nets DanID, så Nets DanID kan bruge dine oplysninger til at udstede og administrere din offentlige digitale signatur. Når du har fået NemID i forbindelse med udstedelsen af offentlig digital signatur, og du også ønsker at bruge NemID til din netbank, giver du på bankens forespørgsel samtidig samtykke til, at Nets DanID videregiver oplysninger om NemID til din bank, så du kan bruge NemID i din netbank. Hvis du ikke længere ønsker, at dine personlige oplysninger og/eller oplysninger om NemID bliver behandlet som angivet ovenfor, kan du enten spærre din offentlige digitale signatur ved henvendelse til Nets DanID eller et borgerservicecenter og/eller lukke din adgang til netbank ved henvendelse til din bank. Hvis du spærrer din offentlige digitale signatur, kan du kun bruge NemID i din netbank; hvis du lukker din adgang til netbank, kan du kun bruge NemID til offentlig digital signatur Dine pligter og dit ansvar som indehaver af offentlig digital signatur med tilhørende OCES-certifikat Du skal sikre dig, at oplysninger om navn og eventuelt -adresse i OCES-certifikatet er korrekte. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af OCES-certifikatet - for eksempel hvis du skifter navn - skal du inden for 30 dage forny dit OCES-certifikat. Hvis OCEScertifikatet ikke fornys inden for 30 dage, og Nets DanID har kendskab til, at oplysningerne ikke er korrekte, spærrer Nets DanID dit OCES-certifikat. Du må ikke bruge dit OCES-certifikat til at udstede certifikater til andre Spærring af dit OCES-certifikat Nets DanID spærrer dit OCES-certifikat, hvis - du beder Nets DanID om det - Nets DanID får kendskab til, at du ikke har overholdt NemID-reglerne. Når du selv spærrer dit OCES-certifikat, sender Nets DanID dig en bekræftelse på, at spærringen er gennemført, enten Side 9

10 i en signeret eller i et brev til din folkeregisteradresse, hvis Nets DanID har adgang til den. Hvis Nets DanID ikke har adgang til din folkeregisteradresse, sendes bekræftelse til den adresse, du har oplyst til Nets DanID. Hvis Nets DanID spærrer dit OCES-certifikat, uden du selv har bedt om det, giver Nets DanID dig besked om årsagen i en signeret og i et brev, hvis det er muligt Fornyelse af dit OCES-certifikat OCES-certifikatets gyldighedsperiode fremgår af dit OCEScertifikat. Et OCES-certifikat er gyldigt i op til fire år. Senest fire uger før OCEScertifikatet udløber, giver Nets DanID dig besked i en eller i et brev til din folkeregisteradresse, hvis Nets DanID har adgang til den. Inden gyldighedsperioden udløber, kan du forny dit OCES-certifikat ved at bruge det gamle OCES-certifikat. Hvis dit OCES-certifikat er udløbet eller spærret, skal du bestille et nyt. - ikke er spærret - det vil sige, at det ikke er opført på Nets DanIDs spærreliste på Nets DanIDs hjemmeside - bruges i overensstemmelse med eventuelle anvendelsesbegrænsninger, som fremgår af OCES-certifikatet Nets DanIDs ansvar over for dig som indehaver af et OCES-certifikat Nets DanIDs erstatningsansvar ved misbrug følger dansk rets almindelige regler. Nets DanID er dog ikke ansvarlig for tab, hvis du ikke har overholdt NemID-reglerne. Du skal gøre eventuelle erstatningskrav, der relaterer sig til dit OCES-certifikat, gældende over for Nets DanID. NemIDreglerne er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem dig og Nets DanID, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for Københavns Byret Pligter og ansvar, når du modtager digitalt underskrevne data Hvis du modtager digitalt underskrevne data, for eksempel fordi du udveksler digitalt underskrevne s eller dokumenter, skal du, inden du forlader dig på OCES-certifikatet, kontrollere, at afsenderens OCES-certifikat - er gyldigt - det vil sige, at gyldighedsperioden, der fremgår af OCES-certifikatet, ikke er overskredet 4.7. Nets DanIDs ansvar over for dig, når du modtager digitalt underskrevne data Nets DanID er ansvarlig for tab hos dig, når du med rimelighed forlader dig på en afsenders OCES-certifikat, hvis tabet skyldes, at Nets DanID har begået fejl i forbindelse med registrering, udstedelse og spærring af certifikatet. Nets DanID er ikke ansvarlig for tab, hvis Nets DanID kan godtgøre, at Nets DanID ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt. Gældende fra 1. januar 2018 Side 10

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - Privat

Regler for Sydbanks ebanking - Privat Regler for Sydbanks ebanking - Privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Regler for Netbank - Privat

Regler for Netbank - Privat Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Regler for Netbank - Privat Nordjyske Banks Netbank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (Netbank-funktionaliteter) Nordjyske Bank

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbankens e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Kreditbanken tilbyder fx Kreditbankens

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks Mobilbank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - Privat

Regler for Jyske Banks ebanking - Privat Regler for Jyske Banks ebanking - Privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen Sjælland

Læs mere

Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat

Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat Sparekassen Fyns e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen Fyn tilbyder fx Sparekassen

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på Gældende fra

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på  Gældende fra Aabenraa kreditbank A/S Se-nr.: 16339016 H. P. Hanssens Gade 17 SWIFT: AAKRD22 6200 Aabenraa Benkreg. Ne.: 7930 Telefon 7333 1700 E-mail: mail@kreditbanken.dk Telefax 7333 1717 www.kreditbanken.dk Gældende

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv D00PDFXHOBVILK/2.2 1. Skjern Banks Netbank Erhverv 1.1. Regler for Skjern Banks Netbank Erhverv gælder for både Skjern Banks Netbank Erhverv - og Skjern Banks Mobilbank Erhverv.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Regler for Netbank Privat

Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ). Du kan få onlineadgang til Netbank i banken på flere forskellige

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Regler for Netbank Erhverv 1. Nordjyske Banks Netbank Erhverv 1.1. Regler for Nordjyske Banks Netbank Erhverv gælder for både Nordjyske Banks Netbank Erhverv -

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. I Sydbanks Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for Jyske Netbank Erhverv

Regler for Jyske Netbank Erhverv Regler for Jyske Netbank Erhverv Side 1 1. Jyske Netbank Erhverv 1.1. Regler for Jyske Netbank Erhverv gælder for både Jyske Netbank Erhverv - og Jyske Mobilbank Erhverv. Det er dog ikke alle funktioner

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbank Online Banking 1.1. I Sydbank Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere