Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Jyske Banks ebanking - privat"

Transkript

1 Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne for Jyske Banks ebanking suppleres af særregler for de enkelte funktioner, hvor der er afvigelser fra reglerne for Jyske Banks ebanking. Reglerne for Jyske Banks ebanking og særreglerne for de enkelte funktioner supplerer "Sådan handler Jyske Bank" - Generelle forretningsbetingelser. 1. Generelt På jyskebank.dk/netbank og jyskebank.dk/mobilbank kan du finde svar på de fleste spørgsmål, læse vejledninger om tekniske forudsætninger for anvendelse af funktionerne og få information om de seneste opdateringer. 2. Tilmelding og funktioner Du skal logge på Jyske Netbank første gang senest ti uger efter, du modtager velkomstbrevet - ellers risikerer du, at din adgang til netbanken bliver slettet, og du skal oprette en ny. Det gælder også, hvis du på et senere tidspunkt ikke har været logget på netbanken i 13 måneder. Du kan kontakte banken hvis du ønsker at oprette en ny netbank adgang. Du kan tilmelde dig en eller flere funktioner i Jyske Banks ebanking på jyskebank.dk, i Jyske Banks Netbank eller ved at kontakte din Jyske Bank-afdeling. Afhængig af hvilken funktion du tilmelder dig, kan du bruge funktionen straks efter tilmeldingen, eller når du får besked fra Jyske Bank. Første gang du anvender en funktion i Jyske Banks ebanking, skal du elektronisk acceptere reglerne for Jyske Banks ebanking og/eller særreglerne for funktionen. Er du under 18 år, kan du kun få begrænset adgang til funktionerne i Jyske Banks ebanking. 3. Cookies Jyske Bank bruger cookies og lignende teknologier i vores elektroniske selvbetjeningsfunktioner. Det gør vi af både tekniske og statistiske årsager. Hvis du blokerer for brug af cookies i din browser, er det ikke muligt at logge på Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. I både Jyske Netbank og Jyske Mobilbank måler vi anonymt statistik, så vi kan gøre vores selvbetjeningsløsninger bedre. Læs mere om Jyske Banks brug af cookies, og hvordan du sletter dem på jyskebank.dk/cookies 4. Kreditvurdering Om du får adgang til funktionerne i Jyske Banks ebanking, afhænger af en individuel kreditvurdering af dit engagement med Jyske Bank. Jyske Bank er ikke forpligtet til at give dig adgang til funktionerne i Jyske Banks ebanking, ligesom Jyske Bank kan vælge kun at tilbyde dig enkelte funktioner eller dele heraf. 5. Fuldmagt Du kan give skriftlig fuldmagt til, at en anden person får adgang til hele eller dele af dit engagement med Jyske Bank. Personen skal være kunde i Jyske Bank og tilmeldt Jyske Banks ebanking. Du skal oprette en fuldmagt på fuldmagtsblanketter til Jyske Banks ebanking. En fuldmagt er gældende indtil du skriftligt tilbagekalder den over for Jyske Bank. Når du er tilmeldt Jyske Banks ebanking kan du også selv få tildelt en fuldmagt og få adgang til andre personers engagement eller dele heraf. Er du under 18 år, kan du ikke få fuldmagt til andre personers engagement, men du kan få adgang til at bruge enkelte funktioner i Jyske Banks ebanking. Vi sletter automatisk en fuldmagtshavers adgang til engagementer med personer under 18 år på deres 18 års fødselsdag. En fuldmagtshaver har som udgangspunkt adgang til og kan tilmelde funktioner i samme omfang som fuldmagtsgiver, dog vil enkelte funktioner ikke være tilgængelige for fuldmagtshaver. Dispositioner, foretaget af en fuldmagtshaver, er forpligtende, som hvis dispositionen var foretaget af fuldmagtsgiver selv. Bemyndigelsen mellem fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver vedkommer ikke Jyske Bank. Har du givet en anden fuldmagt til dit engagement, har personen også adgang til Netboks, hvor både historiske og fremtidige dokumenter er gemt. Personen har også mulighed for at til- og fravælge papirudskrifter på samme måde, som du selv har. 6. Personlig sikkerhedsløsning Visse funktioner i Jyske Banks ebanking kræver, at du anvender en personlig sikkerhedsløsning. Som udgangspunkt anvendes NemID, der udbydes af Nets DanID A/S. Har du ikke allerede NemID, vil du få NemID, der skal anvendes som Jyske Banks sikkerhedsløsning, i forbindelse med tilmelding til visse funktioner i Jyske Banks ebanking. Reglerne for NemID afsnit 1-3 er en del af reglerne for anvendelse af Jyske Banks ebanking. Du kan altid se de gældende regler for NemID på nemid.nu, ligesom afsnit 1-4 af NemID reglerne fremgår nedenfor. Oplyser du dit mobiltelefonnummer i forbindelse med tilmelding til eller brugen af funktionerne i Jyske Banks ebanking, gemmer Jyske Bank dit mobiltelefonnummer til administrative formål, og Jyske Bank videregiver mobiltelefonnummeret til Nets DanID A/S, som administrerer NemID. Får du nyt mobiltelefonnummer, skal du selv ændre dit mobiltelefonnummer i Jyske Banks Netbank og Nets DanID A/S hjemmeside nemid.nu. Hvis du efterfølgende vil anvende NemID til Digital Signatur eller ønsker support til denne funktion, skal du kontakte Nets DanID A/S via hjemmesiden nemid.nu eller Borgerservice i din kommune. Hvis du til en funktion skal bruge en anden type personlig sikkerhedsløsning, vil det fremgå af særreglerne for funktionen.

2 Side 2 7. Disponering over dit engagement I Jyske Banks ebanking har du adgang til dit nuværende og fremtidige engagement i Jyske Bank. Som udgangspunkt kan du se hele dit engagement, og du kan disponere over dit engagement med Jyske Bank på samme måde, som hvis du på anden måde henvender dig til Jyske Bank. Jyske Bank kan dog have valgt kun at give dig en begrænset adgang. På dele af dit engagement kan der være dispositionsbegrænsninger. Ved brug af Jyske Banks ebanking kan du gennemføre betalinger for samlet kr. pr. bankdag til tredjemand, uanset om betalingerne gennemføres fra dine egne konti eller konti, du har fuldmagt til. Har du registreret et mobiltelefonnummer i banken, kan banken anvende dette i forbindelse med gennemførelse af visse overførsler og betalinger. Du kan se mobiltelefonnummeret i Jyske Banks Netbank. Hvis dit mobiltelefonnummer ændres, er du selv ansvarlig for at opdatere dette i Jyske Banks Netbank. Banken kan for eksempel anvende dit mobiltelefonnummer til at sende dig en SMS, hvis en betaling eller overførsel ikke kan gennemføres. Du kan for eksempel også komme ud for, at du skal godkende visse overførsler eller betalinger en ekstra gang. Dette kan ske ved henvendelse fra banken eller ved at du modtager en sms-kode. Hvis du modtager en sms-kode, skal denne indtastes i Jyske Banks Netbank for at gennemføre transaktionen. Er der andre begrænsninger i anvendelse af de enkelte funktioner, fremgår begrænsningerne af særreglerne for funktionen. 8. Gennemførsel af betalinger I Jyske Banks ebanking er en betalingsordre modtaget, når du får en bekræftelse på det i den enkelte ebanking funktionalitet. Du kan finde information om, hvor lang tid det maksimalt tager at gennemføre en betaling, på siden "Tidsfrister" i netbanken. På siden "Tidsfrister" kan du også se, hvornår du senest skal bekræfte dine betalinger, for at de bliver gennemført samme dag. Information om overførsel til udlandet, kan du se i "Vilkår for udenlandske betalinger", som findes på [ 9. Stop betalinger Du kan stoppe betalinger så længe stop-funktionaliteten på den enkelte betaling er aktiv. Du kan også stoppe faste overførsler og betalinger fra Betalingsservice. Det fremgår af siden "Tidsfrister" i netbanken, hvornår du senest kan tilbagekalde forskellige betalinger og overførsler. Tilbagekaldelse sker ved at du aktiverer stopfunktionen i oversigten Kontobevægelser eller i detaljebilledet for den enkelte betaling. Du finder information om sletning af betalinger og betalingsaftaler i Betalingsservice i "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice" på på Reglerne findes også på jyskebank.dk/aftaler og i din Netboks. 10. Dækningsforbehold Jyske Bank er ikke forpligtet til at gennemføre dine betalinger fra konti, hvor der ikke er dækning for betalingsbeløbet. Jyske Bank kan derfor afvise at modtage betalingsordrer fra dig, hvis der ikke er dækning på kontoen, hvor betalingen skal gennemføres fra. 11. Forbrugsoverblik I visse af funktionerne i Jyske Banks ebanking er der mulighed for at se et forbrugsoverblik over dine udgifter fordelt på forskellige kategorier. Jyske Bank bruger en række standardkategorier, men du kan selv omkatagorisere dine udgifter efter behov. Til brug for at give dig forbrugsoverblikket, anvender banken oplysninger om, hvem du foretager betalinger eller overførsler til, samt hvilke steder du har anvendt dine betalingskort. Forbrugsoverblikket er alene tilgængeligt for dig. Du kan til enhver tid fravælge forbrugsoverblik i de funktioner i Jyske Banks ebanking, hvor forbrugsoverblik er tilgængeligt 12. Budget I Jyske Banks Budget kan du lave forskellige beregninger i forbindelse med budgetlægning. Du kan blandt andet udarbejde budget på basis af dine betalingsaftaler, oprette manuelle budgetposter og lave budgetopfølgning. Beregningerne i Jyske Banks Budget er alene en vejledende beregning til brug for din budgetplanlægning. Jyske Bank har ikke noget ansvar for at samtlige relevante udgiftsposter og beløb medtages i budgettet, og hvorvidt de er korrekte. Derfor er Jyske Bank ikke erstatningsansvarlig for dispositioner foretaget på baggrund af beregningerne i Jyske Banks Budget. Du kan slette dine budgetter på siden "Budget" i Jyske Banks Netbank. Hvis du sletter et budget, skal du være opmærksom på, at det herefter ikke kan gendannes, og Jyske Bank kan ikke udskrive det for dig. 13. Elektronisk underskrift på aftaler Dit NemID er din elektroniske underskrift, og den er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på en fysisk aftale. Dit NemID er derfor personligt og må ikke bruges af andre. Der kan være en tidsfrist for, hvornår en aftale skal være underskrevet i Jyske Banks Netbank. Har du ikke skrevet aftalen under inden denne dato, vil aftalen ikke længere være tilgængelig i Netboks. Elektronisk underskrevne aftaler bliver arkiveret i din Netboks. 14. Support Jyske Banks Hotline er bemandet med medarbejdere, der kan vejlede dig i og besvare dine spørgsmål om brugen af funktionerne i Jyske Banks ebanking. Du kan kontakte Jyske Banks Hotline på telefonnummer eller du kan sende en mail til Åbningstiderne for Jyske Banks Hotline finder du på jyskebank.dk. 15. Spærring Du er forpligtet til straks at spærre funktionerne i Jyske Banks ebanking, hvis du får mistanke om eller kendskab til misbrug og mulighed for eller forsøg på misbrug af funktionerne i Jyske Banks ebanking. Du kan altid spærre funktionerne i Jyske Banks ebanking ved at kontakte en af bankens afdelinger eller Jyske Banks Hotline. Se andre muligheder for at spærre og ophæve spærring i særreglerne for den eller de funktioner, du vil spærre.

3 Side 3 Du skal være opmærksom på, at spærring af funktionerne i Jyske Banks ebanking ikke samtidig spærrer dit NemID. Du kan se en vejledning om spærring af NemID på nemid.nu. 16. Ansvar for private konti Ansvaret for uberettiget brug af Jyske Banks ebanking følger reglerne i lov om betalingstjenester. Er du under 18 år, følger ansvaret for uberettiget brug endvidere reglerne om umyndiges erstatningsansvar i værgemålsloven. Du har en selvrisiko på op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af din adgang til funktionerne i Jyske Banks ebanking, når der har været anvendt en personlig sikkerhedsløsning. Du hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af funktionerne i Jyske Banks ebanking, hvis Jyske Bank godtgør, at en personlig sikkerhedsløsning har været anvendt, og du har undladt at underrette Jyske Bank snarest efter at have fået kendskab til, at en personlig sikkerhedsløsning er bortkommet eller kommet til den uberettigedes kendskab har oplyst detaljerne for en personlig sikkerhedsløsning til den, der har brugt funktionen uberettiget, eller ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede brug. Du hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede brug af Jyske Banks ebanking, når en personlig sikkerhedsløsning har været anvendt, og du har oplyst detaljerne om din personlige sikkerhedsløsning til den, der har brugt funktionen uberettiget under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du hæfter også uden beløbsbegrænsning for tab, hvis du har handlet svigagtigt, med forsæt har undladt at opfylde din forpligtelse til at beskytte din personlige sikkerhedsløsning, eller hvis du har undladt at spærre funktionerne i Jyske Banks ebanking. Snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uberettigede brug, skal du sende din indsigelse om den uberettigede brug eller din mistanke herom til Jyske Bank. Når der er gået 13 måneder efter den uberettigede brug, kan du under ingen omstændigheder gøre indsigelse. Jyske Bank vurderer din indsigelse, og i mellemtiden indsætter vi normalt beløbet, som indsigelsen vedrører, midlertidigt på din konto. Er der ikke tale om en andens uberettigede brug af Jyske Banks ebanking, hæver vi beløbet igen på din konto. Jyske Bank kan kræve renter i henhold til rentesatsen for kontoen i den periode, beløbet midlertidigt har været indsat på din konto. Når Jyske Bank vurderer, om du har været opmærksom på den uberettigede brug, kan vi tage hensyn til, at banken sender månedlige kontoudskrifter til din Netboks, samt at du har adgang til posteringer i Jyske Banks ebanking. Du hæfter kun for tab som følge af andres uberettigede brug af Jyske Banks ebanking, hvor transaktionen er korrekt registeret og bogført i Jyske Bank. Du er ikke ansvarlig for uberettiget brug af Jyske Banks ebanking, der finder sted efter, at du har spærret funktionen eller funktionerne i Jyske Banks ebanking. Jyske Bank hæfter i overensstemmelse med betalingstjenesteloven for dit tab, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af Jyske Banks ebanking. 17. Ansvar for erhvervskonti Jyske Bank hæfter ikke for tab på erhvervskonti, som er opstået ved misbrug af Jyske Banks ebanking eller ved fejlagtig anvendelse af funktionerne i Jyske Banks ebanking. Tilknytning af erhvervskonti i Jyske Banks ebanking sker på eget ansvar. Risikoen kan eventuelt afdækkes ved at tegne en forsikring. Privatkonti som anvendes til erhverv anses for erhvervskonti og er derfor omfattet af ansvar for erhvervskonti. Lider Jyske Bank tab som følge af uberettiget anvendelse af erhvervskonti i Jyske Banks ebanking, hæfter kontohaver for det. 18. Ændring af reglerne Jyske Bank ændrer i reglerne for funktionerne i Jyske Banks ebanking uden varsel, hvis ændringerne ikke er en ulempe for dig. I øvrige tilfælde ændrer Jyske Bank reglerne for funktionerne i Jyske Banks ebanking med to måneders varsel. Medmindre der er tale om ændringer af sikkerhedsmæssige årsager og ændringer i beløbsgrænserne for betalinger pr. døgn - disse træder i kraft uden varsel. Du vil modtage besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk, eksempelvis i din Netboks. Du kan blive bedt om, at acceptere de ændrede regler ved login eller første gang du bruger funktionen, efter ændringen er trådt i kraft. Ved ændring af reglerne vil disse anses for vedtaget, medmindre du inden ændringen træder i kraft, har meddelt Jyske Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen ophøre på det tidspunkt, hvor de nye regler træder i kraft. 19. Misligholdelse, ophør og opsigelse Din adgang til Jyske Banks ebanking ophører straks, og ordrer vil ikke blive gennemført, hvis Jyske Bank har mistanke om dit eget eller en andens misbrug af funktionerne i Jyske Banks ebanking, eller hvis du misligholder dit engagement i Jyske Bank eller dele heraf. Såfremt du eller fuldmagtsgiver afgår ved døden, kommer under konkursbehandling, anmoder om rekonstruktion, gældssanering eller i øvrigt kommer under insolvensbehandling ophører adgangen til Jyske Banks ebanking straks, og ordrer vil ikke blive gennemført. Jyske Bank kan lukke din adgang til funktionerne i Jyske Banks ebanking med to måneders varsel. Du kan altid skriftligt afmelde funktionerne i Jyske Banks ebanking uden varsel. 20. Klager over banken Hvis du vil klage over banken, skal du henvende dig til Jyske Banks klageansvarlige. Giver Jyske Bank ikke medhold i klagen, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. 21. Gebyrer Gebyrer for brug af funktionerne i Jyske Banks ebanking fremgår af prislisten, som du finder i Jyske Banks Netbank samt på jyskebank.dk. Du betaler eventuelle gebyrer i slutningen af hver måned. 22. Fortrydelsesret Du har mulighed for at fortryde denne aftale i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven, inden for 14 dage efter aftalen er indgået. Det kan du læse om i Jyske Banks "Oplysning om fortrydelsesret", som du finder i din Netboks og på jyskebank.dk.

4 Side 4 Regler for Jyske Netbank - privat Jyske Banks Netbank er din elektroniske afdeling af Jyske Bank. I Jyske Banks Netbank udvides funktionerne løbende, og du kan blandt andet: se posteringsoplysninger på dine konti overføre penge - også til udlandet betale indbetalingskort følge udviklingen i dine værdipapirdepoter kommunikere med Jyske Bank komme ind i Netboks tilmelde dig Jyske Mobilbank lave et budget bruge Beskedservice administrere ebanking - og se hvilke funktioner, du har taget i brug. Hvis du vil anvende Jyske Banks Netbanks øvrige funktioner, skal du tilmelde dig og acceptere reglerne for funktionerne. Det gælder blandt andet handel med værdipapirer. 1. Personlig sikkerhedsløsning For at anvende Jyske Banks Netbank skal du bruge NemID, som består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort/nøgleviser. Generelt gælder, at dit bruger-id, din adgangskode og dit nøglekort/din nøgleviser er personlig og kun må bruges af dig. Du skal derfor opbevare dit bruger-id og din adgangskode samt dit nøglekort/din nøgleviser, så andre ikke kan få kendskab til det. Når du er logget ind i Jyske Banks Netbank, godkender du dine transaktioner på følgende måde: Den første transaktion godkender du med en nøgle fra dit nøglekort/din nøgleviser. Efterfølgende transaktioner skal du kun godkende med din adgangskode. Overførsler mellem egne konti og konti, du har fuldmagt til, kræver ikke godkendelse. Du kan anvende Jyske Banks Netbank alle dage, men Jyske Banks Netbank er lukket natten mellem lørdag og søndag fra kl til og alle øvrige dage mellem kl og Kommunikation med banken Du kan skrive til din afdeling eller rådgiver via Jyske Banks Netbank. Kommunikationen via Jyske Banks Netbank er krypteret, så andre ikke kan se den. Hvis du først skriver efter kl , kan du ikke være sikker på, at din henvendelse bliver læst eller ekspederet samme bankdag. 3. Øvrige funktioner På siden "Aftaler" kan du se en oversigt over de funktioner i Jyske Banks ebanking, du har tilmeldt dig. 4. Spærring og ophævelse af spærring Du kan spærre din adgang til Jyske Banks ebanking og Jyske Banks Netbank. i Jyske Banks Netbank på siden "Spærring" ved at kontakte Spærreservice (åbent 24 timer i døgnet) på telefon , hvor du skal oplyse, at du er kunde i Jyske Banks Netbank Du kan ikke få en spærring ophævet i Spærreservice. Når du spærrer din adgang til Jyske Banks Netbank, modtager du en skriftlig bekræftelse på spærringen, hvor tidspunktet for spærringen er anført. Med bekræftelsen følger en blanket, som du skal returnere til Jyske Bank for at ophæve spærringen. Du skal aflevere eller sende blanketten til Jyske Bank, når du ønsker spærringen ophævet.

5 Side 5 Regler for Jyske Mobilbank 1. Tilmelding og afmelding Når du tilmelder dig Jyske Mobilbank i Jyske Netbank, har du adgang til mange af de samme funktioner, som du finder i Jyske Netbank. Funktionerne i Jyske Mobilbank vil løbende blive udvidet. Ved tilmeldingen får du tildelt en 6-cifret mobilkode. Koden skal du bruge sammen med dit brugernavn, når du logger på Jyske Mobilbank. Du kan altid se din mobilkode - og ændre din kode - i Jyske Netbank. Dit brugernavn og din mobilkode er personlig, og må ikke udleveres eller benyttes af andre end dig selv. Du kan til enhver tid afmelde Jyske Mobilbank i Jyske Netbank Disponering og godkendelse af betalinger og handler Betalinger du foretager via Jyske Mobilbank indgår i det maksimale daglige beløb, som du kan disponere over via Jyske Banks ebanking. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at opdatere Jyske Mobilbank, før du kan logge på. Du vil i så fald modtage besked. Når du har foretaget en betaling eller en værdipapirhandel i Jyske Mobilbank, skal du godkende den med din mobilkode og en nøgle fra dit NemID nøglekort eller din NemID nøgleviser. Overførsler mellem egne konti og konti, du har fuldmagt til, kræver dog ingen godkendelse. Når din værdipapirhandel er indgået, modtager du en bekræftelse på dine mobile enheder, hvis forbindelsen er opretholdt. Modtager du ikke en bekræftelse, skal du kontakte Jyske Bank for at få oplyst, om ordren er gennemført Spærring og ophævelse af spærring Du har pligt til straks at spærre din adgang til Jyske Mobilbank, hvis du opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din Jyske Mobilbank, og hvis du mister din mobile enhed. Hvis Jyske Netbank spærres, vil Jyske Mobilbank også blive spærret. Du kan ophæve din spærring af Jyske Mobilbank i Jyske Netbank. Vi anbefaler, at du aktiverer PIN-låsen på dine mobile enheder for at forebygge misbrug.

6 Side 6 Regler for Jyske Banks Beskedservice Jyske Banks Beskedservice giver dig mulighed for at modtage besked fra banken på et eller flere medier (eksempelvis eller SMS). Du vælger selv, hvilke beskeder du vil modtage. Under fanen Hjælp i netbanken kan du læse mere om Jyske Banks Beskedservice. 1. Tilmelding og afmelding Når du tilmelder dig, godkender du med din NemID kode den Service, du tilmelder dig, og vælger samtidig hvilket medie, du ønsker at få beskeden på. Hvis dine medieoplysninger (eksempelvis mobiltelefonnummer eller -adresse) ændres, er du selv ansvarlig for at opdatere disse i Jyske Banks Netbank. Du modtager beskeder på mediet, indtil du afmelder Jyske Banks Beskedservice igen på siden "Beskedservice" i Jyske Banks Netbank. Du kan afmelde Beskedservice uden varsel. Har du tilmeldt Jyske Banks Beskedservice til en konto, du har fuldmagt til, afmeldes Jyske Banks Beskedservice automatisk, hvis din fuldmagt tilbagekaldes. Når du tilmelder et medie til Jyske Banks Beskedservice, modtager du en kvittering for tilmeldingen på det medie, som du har tilmeldt.

7 Side 7 Afsnit 1-4 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur 1. Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din Netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge NemID, når du vil underskrive digitalt. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort, der angiver de engangskoder (kaldet nøgler), som du skal taste ind sammen med dit bruger-id og din adgangskode. I IVR-løsningen (Interactive Voice Response) modtager du dine nøgler via din telefon. Du har også mulighed for at anskaffe en elektronisk nøgleviser, der kan angive dine nøgler. Du skal dog stadigvæk beholde og i visse situationer bruge dit nøglekort. Hvis du vil bruge NemID til offentlig digital signatur, skal du desuden have knyttet et OCES-certifikat til NemID. OCES står for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Nedenfor finder du de regler, der gælder for NemID. Vil du kun bruge NemID til din Netbank, er det reglerne i afsnit 2 og 3, der gælder for dig. Brug af NemID i din Netbank er i øvrigt reguleret i din aftale med banken. Det vil af din aftale med banken også fremgå, i hvilket omfang hæftelses- og ansvarsreglerne i betalingstjenesteloven finder anvendelse. Vil du også bruge NemID til offentlig digital signatur, gælder reglerne i afsnit 2, 3 og 4 for dig. Disse regler for NemID finder du også på Ved Nets DanID forstås Nets DanID A/S cvr Ved enhed forstås den enhed, hvorfra NemID benyttes for eksempel PC, mobiltelefon eller tablet. 2. Forpligtende handlinger Når du bruger NemID og udfører handlinger, for eksempel underskriver digitalt, bliver du forpligtet over for modtageren, på samme måde som hvis du skrev under med din fysiske underskrift. 3. Regler vedrørende brug af NemID 3.1. Oprettelse af NemID Når du opretter NemID, forpligter du dig til at give fyldestgørende og korrekte oplysninger Opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/nøgleviser Du skal være opmærksom på, at du: skal opbevare dit bruger-id, din adgangskode og dit nøglekort/din nøgleviser sikkert og forsvarligt, så andre ikke kan få adgang til at bruge dem ikke må oplyse din adgangskode, dine nøgler eller overlade dit nøglekort/din nøgleviser til andre ikke må scanne dit nøglekort, indtaste dine nøgler på eksternt medium eller på anden måde digitalisere eller kopiere nøglerne ikke må skrive din adgangskode ned ikke må opbevare adgangskoden sammen med dit nøglekort/din nøgleviser eller skrive adgangskoden på nøglekortet/din nøgleviser Sikkerhed ved brug Du skal sikre, at: dit bruger-id, din adgangskode og dit nøglekort/din nøgleviser kun bruges af dig selv og i overensstemmelse med reglerne andre ikke får mulighed for at aflure din adgangskode, når du indtaster den du bruger NemID på en enhed, hvor operativsystem, internetbrowser og øvrige programmer løbende bliver opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer. Du skal løbende kontrollere, at du ikke har mistet dit nøglekort/din nøgleviser, og at NemID ikke er blevet misbrugt. Du kan for eksempel vælge at få registreret, hvor du bruger NemID i "Hændelseslog" i selvbetjeningsløsningen på og her løbende kontrollere, at NemID kun har været brugt hos tjenesteudbydere, som du selv har besøgt Midlertidig adgangskode Første gang du skal oprette NemID, vil du modtage en midlertidig adgangskode til at logge på med. Det samme gælder, hvis du har spærret din adgangskode, se afsnit 3.5 om spærring. Du skal straks bede Nets DanID eller din bank om en ny midlertidig adgangskode, hvis du tror, at andre har eller kan have fået kendskab til den midlertidige adgangskode, for eksempel hvis brevet med koden ikke er intakt Spærring Din pligt til at spærre omgående Du skal straks spærre: dit nøglekort, hvis du tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til nøgler på nøglekortet, for eksempel hvis brevet med nøglekortet ikke er intakt, når du modtager det. din nøgleviser, hvis brevet med nøgleviser ikke er intakt, når du modtager det. dit nøglekort/din nøgleviser, hvis du har mistet det/den. Hvis du finder dit bortkomne nøglekort/nøgleviser igen, skal det/den destrueres. din adgangskode, hvis du tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til den, medmindre du har mulighed for straks at ændre adgangskoden via Henvendelse ved spærring Når du spærrer din adgangskode og/eller dit nøglekort/din nøgleviser, skal du oplyse dit navn, eventuelt din adresse og cpr-nummer eller dit bruger-id eller nummeret på dit nøglekort eller din nøgleviser. Derudover skal du oplyse, om det er adgangskoden eller nøglekortet/nøgleviseren, der skal spærres. Når du har spærret adgangskoden, sender Nets DanID en bekræftelse til dig med meddelelse om tidspunkt og årsag til spærringen. Du kan spærre din adgangskode og/eller dit nøglekort/din nøgleviser ved at: ringe på telefon: (hele døgnet) gå ind på (hele døgnet) henvende dig til din bank eller borgerservicecenteret i din kommune (hvis du har NemID med offentlig digital signatur). I "Hændelseslog" i selvbetjeningsløsningen på kan du løbende kontrollere tidspunktet for og årsagen til en spærring af din adgangskode og/eller dit nøglekort/din nøgleviser.

8 Side Nets DanIDs adgang til at spærre DanID spærrer: din adgangskode, hvis Nets DanID får mistanke om eller vished for, at andre har fået kendskab til din adgangskode din adgangskode, hvis adgangskoden er indtastet forkert et vist antal gange dit nøglekort/din nøgleviser, hvis Nets DanID får mistanke om eller vished for, at andre har fået kendskab til nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser NemID, hvis Nets DanID får kendskab til, at du ikke har overholdt reglerne for NemID NemID, hvis du har opgivet forkerte oplysninger i forbindelse med oprettelse af NemID NemID, hvis Nets DanID får meddelelse om, at du er afgået ved døden Brug af NemID efter spærring Du kan ikke bruge dit NemID, når NemID eller adgangskoden er spærret. Hvis det kun er dit nøglekort/din nøgleviser, der er spærret, vil nogle banker give dig begrænset adgang til din Netbank, for eksempel til at kontrollere dine kontooplysninger Ophør med brug af NemID Du kan til enhver tid spærre din adgang til at bruge NemID, hvis du ikke længere ønsker at bruge NemID, se afsnit om spærring. Bemærk, at du så ikke længere vil kunne benytte tjenester, som gør brug af NemID Behandling af personoplysninger Har du oprettet NemID via din bank, behandler Nets DanID dine personoplysninger på vegne af banken. Nets DanID behandler dine oplysninger, det vil sige navn, adresse og cpr-nummer, for at kunne identificere dig og bruger eventuelt adresse til meddelelser til dig, for eksempel til at bekræfte spærring. Hvis dit mobiltelefonnummer er registreret hos Nets DanID, kan Nets DanID bruge det til at sende dig meddelelser vedrørende NemID, for eksempel meddelelser vedrørende midlertidige adgangskoder. Ved brug af NemID kan der gemmes log-filer på brugerens enhed. Disse filer kan slettes af brugeren, hvis det ønskes. Som en del af sikkerheden registrerer Nets DanID tidspunkter, hvor du bruger NemID, IP-adressen og andre oplysninger om den enhed, du bruger NemID fra. Læs mere om logfilerne og sikkerhed på: Hvis du i selvbetjeningsløsningen på vælger at få registreret, hvor du har brugt NemID, registrerer Nets DanID også, hvilke tjenesteudbydere du har brugt NemID hos. Du kan altid fravælge denne registrering. Herefter vil Nets DanID ikke længere registrere, hvor du har brugt NemID. Nets DanID opbevarer oplysningerne i løbende år + fem år, hvorefter de slettes Krav vedrørende NemID Krav, som opstår som følge af, at du bruger NemID i din Netbank, skal gøres gældende over for din bank i henhold til din netbankaftale. Krav, som opstår som følge af brug af NemID på andre hjemmesider, rettes mod tjenesteudbyderen eller Nets DanID Særligt vedrørende IVR-løsning IVR-løsningen er fortrinsvis til blinde og svagsynede. Hvis du modtager nøgler via IVR-løsningen, skal du træffe tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger for den telefon, du modtager nøgler på, som er angivet om nøglekort/nøgleviser her i reglerne. Det betyder, at: du skal sikre, at den telefon, du modtager nøgler på, er uafhængig af den telefon, du efterfølgende taster nøglen på du straks skal spærre din adgangskode, hvis du mister den telefon, du modtager nøgler på, eller hvis du opdager, at din telefonlinje bliver misbrugt Ændring af reglerne for brug af NemID Nets DanID har ret til at ændre reglerne uden varsel, når det sker som følge af en ændring i de sikkerhedskrav, der gælder for NemID. Ændringerne træder i kraft, når de offentliggøres på Hvis Nets DanID har registreret din -adresse, får du desuden besked om ændringer via . Øvrige ændringer varsles på minimum tre måneder, inden de træder i kraft. 4. Særlige regler vedrørende offentlig digital signatur Hvis du vælger at bruge NemID til offentlig digital signatur, supplerer reglerne i afsnit 4 reglerne i afsnit 2 og 3. Hvis du ønsker det, kan du bede om at få forskellige NemID, og dermed forskellige nøglekort/nøglevisere og bruger-id, til brug for henholdsvis din netbank og din offentlige digitale signatur Behandling af personoplysninger Når du får et OCES-certifikat udstedt og knyttet til NemID, giver du samtykke til, at Nets DanID foretager opslag i CPR for at indhente dit navn og din adresse at Nets DanID videregiver sammenhængen mellem din offentlige digitale signatur og dit cprnummer til den offentlige PID-tjeneste hos Digitaliseringsstyrelsen. PID-tjenesten bruges til opslag fra offentlige tjenesteudbydere for at identificere dig. En privat tjenesteudbyder kan kun få oplyst dit cpr-nummer, hvis du giver samtykke til det, når du logger på hos tjenesteudbyderen at Nets DanID foretager opslag i den offentlige PID-tjeneste for at indhente eventuelt PID-nummer fra en tidligere digital signatur. Når du har fået oprettet NemID i forbindelse med din netbank, og du også vil bruge NemID til offentlig digital signatur, giver du samtidig samtykke til, at banken videregiver dine personoplysninger (navn, adresse, cpr-nummer og eventuelt adresse og mobiltelefonnummer) til Nets DanID, så Nets DanID kan bruge dine oplysninger til at udstede og administrere din offentlige digitale signatur. Når du har fået NemID i forbindelse med udstedelsen af offentlig digital signatur, og du også ønsker at bruge NemID til din netbank, giver du på bankens forespørgsel samtidig samtykke til, at Nets DanID videregiver oplysninger om NemID til din bank, så du kan bruge NemID i din netbank. Hvis du ikke længere ønsker, at dine personlige oplysninger og/eller oplysninger om NemID bliver

9 Side 9 behandlet som angivet ovenfor, kan du enten spærre din offentlige digitale signatur ved henvendelse til Nets DanID eller et borgerservicecenter og/eller lukke din adgang til netbank ved henvendelse til din bank. Hvis du spærrer din offentlige digitale signatur, kan du kun bruge NemID i din netbank; hvis du lukker din adgang til netbank, kan du kun bruge NemID til offentlig digital signatur Dine pligter og dit ansvar som indehaver af offentlig digital signatur med tilhørende OCES-certifikat Du skal sikre dig, at oplysninger om navn og eventuelt -adresse i OCES-certifikatet er korrekte. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af OCES-certifikatet - for eksempel hvis du skifter navn - skal du inden for 30 dage forny dit OCES-certifikat. Hvis OCES-certifikatet ikke fornys inden for 30 dage, og Nets DanID har kendskab til, at oplysningerne ikke er korrekte, spærrer Nets DanID dit OCES-certifikat. Du må ikke bruge dit OCES-certifikat til at udstede certifikater til andre Spærring af dit OCES-certifikat Nets DanID spærrer dit OCES-certifikat, hvis du beder Nets DanID om det Nets DanID får kendskab til, at du ikke har overholdt NemID-reglerne. Når du selv spærrer dit OCES-certifikat, sender Nets DanID dig en bekræftelse på, at spærringen er gennemført, enten i en signeret eller i et brev til din folkeregisteradresse, hvis Nets DanID har adgang til den. Hvis Nets DanID ikke har adgang til din folkeregisteradresse, sendes bekræftelse til den adresse, du har oplyst til Nets DanID. Hvis Nets DanID spærrer dit OCES-certifikat, uden du selv har bedt om det, giver Nets DanID dig besked om årsagen i en signeret og i et brev, hvis det er muligt Fornyelse af dit OCES-certifikat OCES-certifikatets gyldighedsperiode fremgår af dit OCES-certifikat. Et OCES-certifikat er gyldigt i op til fire år. Senest fire uger før OCEScertifikatet udløber, giver Nets DanID dig besked i en eller i et brev til din folkeregisteradresse, hvis Nets DanID har adgang til den. Inden gyldighedsperioden udløber, kan du forny dit OCES-certifikat ved at bruge det gamle OCES-certifikat. Hvis dit OCES-certifikat er udløbet eller spærret, skal du bestille et nyt Pligter og ansvar, når du modtager digitalt underskrevne data Hvis du modtager digitalt underskrevne data, for eksempel fordi du udveksler digitalt underskrevne s eller dokumenter, skal du, inden du forlader dig på OCES-certifikatet, kontrollere, at afsenderens OCES-certifikat er gyldigt - det vil sige, at gyldighedsperioden, der fremgår af OCES-certifikatet, ikke er overskredet ikke er spærret - det vil sige, at det ikke er opført på Nets DanIDs spærreliste på Nets DanIDs hjemmeside bruges i overensstemmelse med eventuelle anvendelsesbegrænsninger, som fremgår af OCES-certifikatet Nets DanIDs ansvar over for dig som indehaver af et OCES-certifikat Nets DanIDs erstatningsansvar ved misbrug følger dansk rets almindelige regler. Nets DanID er dog ikke ansvarlig for tab, hvis du ikke har overholdt NemID-reglerne. Du skal gøre eventuelle erstatningskrav, der relaterer sig til dit OCES-certifikat, gældende over for Nets DanID. NemID-reglerne er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem dig og Nets DanID, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for Københavns Byret Nets DanIDs ansvar over for dig, når du modtager digitalt underskrevne data Nets DanID er ansvarlig for tab hos dig, når du med rimelighed forlader dig på en afsenders OCES-certifikat, hvis tabet skyldes, at Nets DanID har begået fejl i forbindelse med registrering, udstedelse og spærring af certifikatet. Nets DanID er ikke ansvarlig for tab, hvis Nets DanID kan godtgøre, at Nets DanID ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks Mobilbank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbankens e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Kreditbanken tilbyder fx Kreditbankens

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen Sjælland

Læs mere

Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat

Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat Sparekassen Fyns e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen Fyn tilbyder fx Sparekassen

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - Privat

Regler for Sydbanks ebanking - Privat Regler for Sydbanks ebanking - Privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - Privat

Regler for Skjern Banks e-banking - Privat Regler for Skjern Banks e-banking - Privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - Privat

Regler for Jyske Banks ebanking - Privat Regler for Jyske Banks ebanking - Privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank

Læs mere

Regler for Netbank - Privat

Regler for Netbank - Privat Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Regler for Netbank - Privat Nordjyske Banks Netbank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (Netbank-funktionaliteter) Nordjyske Bank

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på Gældende fra

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på  Gældende fra Aabenraa kreditbank A/S Se-nr.: 16339016 H. P. Hanssens Gade 17 SWIFT: AAKRD22 6200 Aabenraa Benkreg. Ne.: 7930 Telefon 7333 1700 E-mail: mail@kreditbanken.dk Telefax 7333 1717 www.kreditbanken.dk Gældende

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Ringkjøbing Landbobank

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK Du kan bl.a. Få informationer om egne konti og depoter Overføre penge mellem egne konti og til andres konti Oprette faste

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales Side 1 af 9 Dokumentnummer 2012-06-21-16.15.42.113280 Aftale om Netbank Kunden og Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege, post@moensbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking - privat Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 Disse betingelser gælder for privat- og erhvervskunders brug af Basisbanks netbank. Betingelserne består af to sæt regler vedrørende logon:

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere