Nr. 3 MAJ ÅRGANG. Tlf Fax VÆRDI - VIDEN - VILJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE"

Transkript

1 Nr. 3 MAJ ÅRGANG Tlf Fax VÆRDI - VIDEN - VILJE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER KALENDER SOMMERENS ARRANGEMENTER NYT FRA SEKRETARIATET PERSONALENYT NYT FRA ØKONOMIAFDELINGEN NYT FRA PLANTAVLSAFDELINGEN MILJØ OG VVM NYT FRA SVINEBRUGSAFDELINGEN NYT FRA KVÆGBRUGSAFDELINGEN NYT FRA SENIORGRUPPEN BESTYRELSESOVERSIGT

3 BESTYRELSENS BETRAGTNINGER Kornet er sået, gyllen kørt ud og møget spredt. Fik vi samlet de tabte klatter møg op? Fik vi sat skilte op, hvor vejen var fedtet? Vi kan godt blive bedre til det, for sikkerhedens og vores images skyld. Regnskaberne for 2005 bliver i øjeblikket sendt ud, et broget billede af vores økonomiske formåen. I takt med at bedrifterne bliver større og mere specialiserede, er vi blevet mere sårbare for uforudsete hændelser som Muhammed krisen, svinepest og lignende. Den slags kan vi ikke gøre noget ved, men der er meget andet, vi kan påvirke. Tag f.eks. det tilbud KHL kører i øjeblikket om at få sin planteavl kigget efter. Med noget der ligner garanti for, at vi alle kan tjene 500 kr. mere pr. ha. Det bliver til mange penge, hvis man bare har ha nok. Sådan er det hele vejen rundt. De små beløb bliver til store summer, når de bliver ganget op. Svend Skov Poulsen 3

4 KALENDER Nærmere omtale side: 24/5 Regnskabs- og økonomimøde /6 Markvandring hos Jens Beck /6 Bedriftsbesøg kvæg... 7 Skovvang v/jens Ole Hjort, Lejrskov 19/6 Netværksmøde Østjyskesmagsoplevelser 8 21/6 Forsøgsmarkvandring /6 Bedriftsbesøg kvæg I/S Bjerregård, Give 26/6 Økologisk tur /9 Bedriftsbesøg økologi Eigil Madsen, Egtved 4

5 SOMMERENS ARRANGEMENTER Program: REGNSKABS- OG ØKONOMIMØDE Onsdag, den 24. maj 2006 kl Mødet afholdes på KHL, Niels Bohrs Vej 2, Kolding 1. Velkomst ved formanden Svend Skov Poulsen. 2. Orientering om regnskabskontorets arbejdsopgaver. v/ Chefkonsulent Niels Peter Madsen 3. Årets resultater for de enkelte produktionsgrene. v/ Sektionsleder Claus Bech Jensen 4. Fra Vision til virkelighed Strategisk udvikling af mælkeproduktion på Wissingsminde og etablering af landbrug i Letland. v/ gdr. Simon Simonsen, Wissingsminde, Skanderup. Af hensyn til kaffe skal der ske tilmelding på tlf senest den 22. maj KHL's Regnskabsudvalg 5

6 SOMMERENS ARRANGEMENTER fortsat... Deltag i markvandring hos Jens Beck og se, hvordan det går hos den økologiske landmand, som forsøger sig med forenklet jordbearbejdning. Vi kommer blandt andet ind på: Hvordan er økonomien i forenklet jordbearbejdning? Hvad sker der med bestanden af kvik og tidsler, når ploven bliver i maskinhuset? Hvordan etablerer du bedst afgrøden, når du ikke pløjer? Koster det udbytte at undlade pløjning? Har forfrugten en betydning for resultatet? I markvandringen deltager økologikonsulent Inger Bertelsen, Landscentret, Peter Mejnertsen, Landscentret og planteavlskonsulent Lene Sørensen. Fredag: den 2. juni kl : Vi starter hos Jens Beck, Egholtvej 14, Andst, 6600 Vejen: Hos Jens er der sået vintertriticale i efteråret. Forfrugten er lupin. I en del af marken er der ikke pløjet inden såning af triticale. Vintertriticalen er sået på h.h.v. normal og dobbelt rækkeafstand. En strategi for ejendommens problemer med kvik, tidsler og følfod vil blive drøftet. Der dyrkes rajgræs til frø på ejendommen. derefter køres til Peter Martin Staugaard, Gl. Bjert 40, 6091 Bjert: Hos Peter Martin er der sået vinterhvede i efteråret. Hveden er sået efter et hvidkløverudlæg. I en del af marken er udlægget kun harvet inden såning af vinterhveden, så kløveren får mulighed for at gro videre i bunden af hveden. Peter Martin dyrker engsvingel. Hør om hans overvejelse om kløvergræs i sædskiftet. Læs mere om projektet: Forenklet jordbearbejdning i økologisk jordbrug på 6

7 SOMMERENS ARRANGEMENTER fortsat... BEDRIFTSBESØG KVÆG Tid: Onsdag d. 14. juni 2006 kl Sted: Skovvang v./jens Ole Hjort, Herredsvejen 44, Lejrskov, 6640 Lunderskov Program: 120 årskøer i ombygget bindestald til løsdrift med robotmalkning Automatiseret udfodringssystem, Canadisk system. Der vil være indlæg med aktuelt nyt fra kvæg-, plante- og økonomirådgiver. Tag med til en spændende, gratis og hyggelig aften. Kaffe serveres på stedet. Tilmelding er ikke nødvendig. Arrangør Jysk Kvægrådgivning og Kolding Herreds Landbrugsforening 7

8 SOMMERENS ARRANGEMENTER fortsat... 2 NETVÆRKSMØDER FOR ØSTJYSKE SMAGSOPLEVELSER - RESERVER DATOEN ALLEREDE NU!! Tema 1. Afsætning: Mødedato den 22. juni kl på Landbrugscentret i Vejle. Målet er at danne et netværk, der kan fremme den lokale afsætning af kvalitetsprodukter. Margrethe Therkildsen, afd. for råvarekvalitet, DJF vil give ideer og inspiration til det videre arbejde. Tema 2. Afgræsning af naturarealer: Mødedato er den 19. juni kl på Landbrugscentret i Vejle. Målet er at danne et netværk, der kan sikre afgræsning af amtets græsarealer med naturværdi. Bo Levesen, Vejle Amt, indgår bl.a. i etableringen af dette netværk. Thyge Nygaard, Agrovi, der har skrevet Praktisk guide for kogræsserforeninger vil øse ud af nogle af sine erfaringer denne aften. Alle der kan have interesse i at deltage og arbejde med at få disse netværker op at stå kan melde sig. Det første netværksmøde er gratis. Meld dig allerede nu til KHL på tlf: Lene Sørensen Planteavlskontoret 8

9 SOMMERENS ARRANGEMENTER fortsat... FORSØGSMARKVANDRING 2006 Igen i år vil vi invitere til en forsøgsrundtur, som foregår onsdag den 21. juni 2006 kl Vi mødes hos Johannes Bengård, Langholtgård, Tårnmosevej 20, 6091 Bjert. På turen vil vi se sortsforsøg i vårbyg og vinterhvede samt forsøg med svampe-, ukrudts- og dyrkningsstrategier i korn. Rundvisningen slutter i marken med en øl/vand. Oversigtskort: 9

10 SOMMERENS ARRANGEMENTER fortsat... BEDRIFTSBESØG KVÆG Tid: Torsdag d. 22. juni 2006 kl Sted: Program: I/S Bjerregård, Knudevej 17, 7323 Give Svar på 100 spørgsmål om paratb. Vil du vide mere om paratuberkulose i det virkelige, praktiske liv? Så tag familien med til sommerens bedriftsbesøg. Vi skal en tur nordpå til I/S Bjerregård. I/S'et er et ganske almindeligt landbrug, som ejes af brødrene Thorbjørn og Uffe Bjerregård. Thorbjørn har ansvaret for markens 200 ha og Uffe har for staldens 220 SDM årskøer. Aftenen står i paratuberkulosens tegn. Der er prøvesvar fra paratb undersøgelser på bedriften, men hvad så? Hvor stort er problemet? Hvor ligger smitterisikoen? Hvad gør vi ved det? Hvad koster det af arbejde? osv. Dyrlæge Jørgen Olsen fra Ejstrupholm-Give-Thyregod dyrlægerne samt to kvægrådgivere fra Jysk Kvæg kommer med facts og forslag til bekæmpelse af denne sygdom. Du har måske selv nogle spørgsmål hertil, - så kom og udfordrer os! Lidt til ganen er der også, idet Hornsyld købmandsgård er vært ved en pølse og noget drikkelse. Så tag med til en informativ, gratis og hyggelig aften. Tilmelding er ikke nødvendig. Arrangør Jysk Kvægrådgivning og Jysk Landbrugsrådgivning 10

11 SOMMERENS ARRANGEMENTER fortsat... Gratis bustur med fuld forplejning og faglig inspiration -Temaet vil være majs på kamme med og uden brænding Mandag den 26. juni kl I det nye økologisamarbejde mellem planteavlskonsulenterne i Kolding Herreds Landbrugsforening, Jysk Landbrugsrådgivning og Sydvestjysk Landboforening har vi søgt nogle projektpenge ved Direktoratet for FødevareErhverv til nogle demonstrationer af økologiske udfordringer i marken. Ideen med projektet er, at økologiske landmænd fra den Østjylland, Midtjylland og Vestjylland skal kunne lære af hinandens erfaringer. Demonstrationerne viser, dyrkning af majs på kamme med og uden blindstrigling før brænding. Samt ukrudtsbekæmpelse uden brænding. Da ukrudtsbekæmpelsen i majsen er en af de største udfordringer ved majsdyrkningen for økologer. Program: 9.30 Opsamling bus ved Korskroen Opsamling i bus ved mortorvejs afkørsel nr. 69 ved Brørup Kaffe og rundstykker. Herefter skal vi se den første demonstrationsmark med brænding af majs på kamme og et landsforsøg med placering af gylle til majs på flad jord, alt dette sker hos Ejgil Madsen, Egtved I bussen igen Frokost, demonstrationsfremvisning hos Mogens Hansen, Bøllund I bussen igen Eftermiddagskaffe hos Kristen Ibsen, her vil se det tredje demonstrationsprojekt. Herefter vil der ske en opsamling, og vi kan formentlig drage en række konklusion om ukrudtsbekæmpelse af majs på kamme I bussen igen Afstigning ved Korskroen Afstigning ved mortorvejs afkørsel nr. 69 ved Brørup Deltagere: Alle er meget velkommen Tilmelding: Senest onsdag den 21. juni 2006, til receptionen i en af de tre foreninger, på et af følgende telefonnumre: Kolding Herreds Landbrugsforening: Jysk Landbrugsrådgivning: Sydvestjysk Landboforening: Lene Sørensen Planteavlskonsulent, en del af økologi samarbejdet Projektet er finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv 11

12 SOMMERENS ARRANGEMENTER fortsat... BEDRIFTSBESØG MANDAG DEN 11. SEPTEMBER KL hos økolog Ejgil Madsen, Hjelmdrupvej 86, 6040 Egtved Kviehotel som forretning. Mød kviepasseren og komanden og hør om deres erfaringer. Økomajs på flad jord og kamme, hvad er bedst. Placeret gylle ved etablering. Den optimale renholdelse af majs. Erfaringer med kviegrovfoder: vikke/havre/ært. Vintersædsetablering, hvor, hvornår, hvad og hvordan. Sortsvalg mm. Arrangementet slutter med kaffe og sandwich Alle er velkomne Økologisamarbejdet: SydvestjyskLandboforening, Jysk Landbrugsrådgivning og Kolding Herreds Landbrugsforening 12

13 SEKRETARIATET FORSIKRINGER TIL UNGE Katte har 9 liv Hvor mange har du? Det er en kendsgerning, at der sker både store og små ulykker i erhvervet. Og det er en kendsgerning, at mange især - unge ikke har tegnet forsikring til dækning af ulykke, kritisk sygdom og død. Det kan være svært at forstå, derfor teksten her. Arbejdsevnen: I landbrugserhvervet er selv den mindste del af kroppen en forudsætning for at fungere fuldt ud. Der er hårdt brug for det hele! Selv mindre skader irriterer eller smerter i hverdagen. Det ved alle de, som har spillet hasard med sikkerheden eller bare har været uheldige. Har du forsikringen, kan du, efter skaden er sket, eller kritisk sygdom indtrådt, få udbetaling fra Dansk Landbrugs Gruppelivsordning. Det er en billig forsikring, når det tages i betragtning, at begge ægtefæller er med i ordningen, selv om kun den ene arbejder i erhvervet kr. pr. år. Når bedriften rammes af ulykker i arbejdsstyrken, er det trods alt et lille plaster på såret, at der kan komme en udbetaling. Hvis du oveni gruppeliv har tegnet forsikring til tab af erhvervsevne, er du også sikret udbetaling for en invaliditet, som skyldes sygdom og ikke kun ulykke. Kender du unge landbrugere, som forsikringsmæssigt kører uden livrem og seler, så få dem til at indse, at forsikring hører sammen med erhvervet, hvor arbejdsdagene er lange - og hvor kroppen hvert minut skal fungere optimalt. Det er kun kattene, der har 9 liv eller har de? 13

14 SEKRETARIAT fortsat... I KHL skal du ringe til Grethe Ovesen eller Mogens Westen for at komme med i ordningen og få yderligere oplysninger. Er der behov for dobbeltdækning, kan det opnås ved at begge ægtefæller tegner forsikringen. Af: Socialkonsulent Solvejg Høj. Tlf.: E mail: PARKERING VED BESØG PÅ CENTRET I forbindelse med byggeriet er der få ledige parkeringspladser i dagtimerne. Det er muligt at holde både på Lærkevej og Nørremarksvej. Derimod er der kun begrænsede muligheder for at holde på Niels Bohrs Vej, idet Merrild skal have både lastvogne og traktorer forbi mange gange om dagen. HVIS der holdes på Niels Bohrs Vej, så er det KUN i østsiden. Når begge etaper af byggeriet er færdigt, er antallet af parkeringspladser alene reduceret med 2 4 stk, men efterhånden som der er flere medarbejdere, bliver der også flere biler, og vi vil opleve, at der specielt i dagtimerne er fyldt, så brug Lærkevej og Nørremarksvej. Mogens Westen 14

15 PERSONALENYT NYANSÆTTELSE PÅ PLANTEAVLSKONTORET Planteavlsudvalget i Kolding Herreds Landbrugsforening har pr. 1. maj 2006 ansat planteavlskonsulent Jette Erichsen. Jette kommer fra en stilling som planteavlskonsulent hos Sønderjysk Landboforening i Vojens, hvor hun har været ansat de seneste 13 år. Jette skal foruden almindeligt planteavlsarbejde arbejde med udarbejdelse af naturplaner. Morten Knutsson NYANSÆTTELSE Pr 1. juni er Anders K. Kousgaard ansat som udviklingskonsulent ved KHL. Anders er blandt andet uddannet projektkonsulent og har de seneste år været ansat i Gram kommune og senest i Ny Hedensted Kommune. Anders skal arbejde med at omsætte de tanker og ideer, som syder og bobler rundt om til konkrete projekter og forsøge at sætte ord på det og eventuelt få trukket nogle midler hjem til at realisere projektet. Mogens Westen 15

16 PERSONALENYT fortsat.... NYANSÆTTELSE PÅ REGNSKABSAFDELINGEN Pr. 1. juni 2006 er Lone Bendixen ansat i KHL som driftsøkonomikonsulent. Hun er 45 år og uddannet landmand og regnskabstekniker fra Efter sin uddannelse var Lone 2 år i det tidligere HNR i Haderslev og efterfølgende 13 år hos Patriotisk Selskab i Odense. I år 2002 flyttede Lone sammen med sin familie til Skartved, hvor de har en ejendom med søer. Efter at have været fælles om arbejdet på ejendommen et par år blev Lone ansat i Nordeas landbrugsafdeling i Vejen, hvor hun har været i 2 år. Lone vil tage del i alle driftsøkonomiafdelingens daglige arbejdsopgaver. Niels Peter Madsen ÆNDRING HOS JYSK SVINERÅDGIVNING Efter knap 5 år her i Jysk Svinerådgivning har Jes Klausen valgt at holde til fordel for en nyoprettet stilling som projektchef hos ACO- Funki, Herning. Her fra kontoret ønsker vi Jes tillykke med stillingen, og vil gerne sige tak for det store bidrag han har givet områdets landmænd. Jeg er helt sikker på, at mange svineproducenter er blevet udfordret på deres holdning til hvordan bæredygtig og fremtidssikret svineproduktion skal etableres. På kontorets og svineproducenternes vegne vil jeg sige tak til Jes for det store engagement og lyst til at udfordre i rådgivningen. Vi er straks gået i gang med at finde en afløser og vil melde dette ud straks det er muligt. Bjarke Lassesen 16

17 ØKONOMI DELTIDSLANDMAND HAR RET TIL DAGPENGE, NÅR UHELDET ER UDE En af vores landmænd har anket A-kassernes afgørelse til Arbejdsdirektoratet og fik retten til dagpenge fra første ledighedsdag. Vores landmand sælger sin besætning 100% og har derefter udelukkende planteavl. Landmanden påbegynder et fuldtidsarbejde med det samme. Uheldet er ude, landmanden mister sit arbejde. Praksis er ændret. Således anses landmanden for at have omdannet sin selvstændige virksomhed til bibeskæftigelse forud for ledighedstidspunktet. Omdannelsen sker med virkning fra første dag med fuldtidsarbejde, der kan regnes med til opfyldelse af 26 ugers arbejde inden for de seneste 35 uger før ledigheden, og har dermed ret til dagpenge fra første ledighedsdag. (Han skal dog modregne de timer, der bruges på gården). Landmandens A-kasse var af den opfattelse, at omdannelsen først skete fra første ledighedsdag fra fuldtidsarbejdet. Først der mener A- kassen, at landmandens virksomhed var blevet til bibeskæftigelse. Derforuden havde landmanden en del overskydende timer, som A- kassen mente, skulle modregnes i hans hovedbeskæftigelse som landmand, selv om timerne stammer fra lønarbejdet, før han var berettiget til dagpenge. (Beskæftigelseskravet var opfyldt ved timer fra lønarbejdet). Konklusion: Tingene kan hurtigt blive ret indviklet. Spørg din A-kasse hvordan du står, hvis du mister jobbet, så er der måske nogle ting, der kan rettes til inden uheldet er ude. Thorbjørn Pedersen 17

18 ØKONOMI fortsat... BETALINGSRETTIGHEDER OG PANT I forbindelse med ansøgningerne om enkeltbetalingsordningen, der blev indsendt i april 2006, har mange rettigheder flyttet ejerskab. Her oplever vi nu, at de, der har givet banken pant i rettighederne, får problemer. De der, inden rettighederne blev nummererede, gav en bank eller andre pant i en eller flere af sine rettigheder, har givet dem pant i alle de rettigheder, man er blevet tildelt på tildelingsbrevet fra direktoratet i december. I direktoratet kan man ikke skelne mellem rettigheder for ejet jord og forpagtet jord, når de ikke er nummererede og derfor skal den der har fået pantet frigive det igen, når de rettigheder der stammer fra forpagtede arealer skal tilbageleveres. Det er vigtigt, at være opmærksom på og hvis man er i tvivl om, hvorvidt der er pant i rettighederne, skal man ringe til Direktoratet og spørge. Får man brev fra direktoratet, om at der er overført rettigheder, hvori banken eller andre har pant. Skal man få det vedlagte brev underskrevet af den der har pantet og returnere brevet til direktoratet. Efter rettighederne nu er blevet nummererede, kan der gives pant i de specifikke numre. Det vil sige, at man nu kan give sin bank pant i de rettigheder, der vedrører sit ejede jord, ved at opgive de specifikke numre man skal beholde. Det koster 575 kr. at få noteret pant og 575 kr. hver gang pantet ændres. Direktoratet fraråder, at man giver pant i udbetalingen, da det kan betyde forsinkelser i udbetalingen. Banken kan derimod få transport i udbetalingen. Det koster ikke noget og forsinker ikke udbetalingen. Det er vigtigt, at være opmærksom på problemstillingerne omkring pant, hvis man allerede har givet nogen pant eller påtænker at gøre det. Anders S. Funch 18

19 PLANTEPRODUKTION TELEFONTID På planteavlskontoret kan konsulenterne træffes dagligt: Mandag - fredag kl I vækstperioden 1/4-20/6 vil der være bemanding kl i ugens 4 første dage. Enkelte dage vil det dog ske, at enkelte eller flere af konsulenterne er til møde eller på efteruddannelse. Tlf.nr.: Biltlf.: Tine Lund Lene Sørensen Finn Nørgaard Lars Schmidt Ditte Clausen Aksel B. Ravn Morten Knutsson Poul Krabbe Friis Jette Erichsen Ring ikke forgæves til planteavlskontoret. Der kan ALTID lægges en besked i omstillingen, som vi vil besvare så hurtigt som muligt, eller der kan indtales en besked på mobiltelefonerne eller der kan sendes til os. Morten Knutsson 19

20 PLANTEPRODUKTION fortsat... BEKÆMPELSE AF KÆMPE BJØRNEKLO Nye regler: Bekendtgørelsen om bekæmpelse af bjørneklo er blevet revideret. Hermed bliver det lettere for kommunerne at sikre, at Kæmpe Bjørneklo bekæmpes, da forholdene for den enkelte lodsejer skærpes. Der kan i værste tilfælde udstedes bøde til dem, der ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse. Bekæmpelse: Afgræsning er den mest effektive bekæmpelse. Afslåning gennem sæsonen kan modvirke frøsætning, men det er tidskrævende, og kræver gentagelse. Kemisk bekæmpelsse med glyphosat er derfor ofte den mest overkommelige metode. Enkeltplanter bekæmpes lettest med glyphosat i en rygsprøjte eller ved påstrygning. Der anvendes en dosis på 8-12 ml pr. 10 m 2 svarende til 8-12 l pr. ha. Tilsæt sprede-klæbemiddel. Undgå så vidt muligt at ramme den øvrige vegetation. Det vil give mindre plads til fremspiring af nye bjørnekloplanter. Etiketten på glyphosatmidler indeholder krav om, at alm. bredsprøjtning ikke må ske nærmere end 2 meter eller 10 meter fra vandløb og søer afhængig af produktet. Behandling med Roundup Bio og Glyfonova Plus må dog ske nærmere end 2 m fra vandløb og søer ved pensling eller ved sprøjtning med rygsprøjte, hvor sprøjtevæsken påføres direkte på planterne. Aksel B. Ravn 20

21 MILJØ OG VVM HVAD SKER DER PÅ MILJØOMRÅDET? Fremtiden på miljøområdet kan synes noget usikker, og der er ikke klare billeder for, hvordan sagsbehandlingen vil komme til at køre, når amterne nedlægges fra 2007, og kommunerne skal stå med ansvaret. Et er, at personalet skal flyttes og skal finde sig til rette et nyt sted. Noget andet er de elektroniske problemer. Registre skal køres sammen, og beregningsmetoder og kort skal synkroniseres, så vi som brugere ikke mærker store forskelle. Det er en stor opgave, som utvivlsomt vil tage tid og skabe problemer i begyndelsen. De første to år skal alle ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug endvidere ind over staten, der som en kontrolinstans skal sikre en ensformig sagsbehandling kommunerne imellem. Argumentet er som sådan udmærket, men det bliver en forlængelse af en i forvejen langsommelig sagsbehandling, som vil kunne tage modet fra de fleste. I sidste ende må vi dog forvente en bedring i sagsbehandlingen, da der kun bliver én myndighed der skal rådføres inden en eventuel udvidelse. Som det er i dag skal amt og kommune begge fodres med oplysninger. Ofte de samme, men i forskellig forklædning, og efterfølgende skal man afvente to afgørelser. Nu samles det hele i en. Henriette Lemvig Ulnitz 21

22 MILJØ OG VVM fortsat... LAVERE GRÆNSE FOR MILJØGODKENDELSESPLIGT Ny lov om regulering af husdyrbrug sænker grænsen for miljøgodkendelsespligt fra 250 DE til 75 DE. Udgangspunktet er at alle husdyrbrug over 75 DE skal miljøgodkendes i forbindelse med udvidelse, ændring eller etablering. Det vil sige, at der ved VVM-screeninger for husdyrbrug over 75 DE også skal laves en miljøgodkendelse. Det forventes at reglerne for VVM-screening, vil blive indarbejdet i miljøgodkendelsen for husdyrbrug mellem 75 DE og 250 DE, det vil sige at der formentlig også bliver lavet nye fremgangsmåder for ansøgning af VVM-screeninger. Denne skærpelse af screeningsreglerne vil medføre, at det efter den 1. januar 2007 bliver mere omfattende, at få lavet en VVM-screening af sin ejendom, og det bliver derved også mere omkostningsfuldt. Henriette Lemvig Ulnitz 22

23 JYSK SVINERÅDGIVNING FARESTALDSMANUAL Sådan passer du farestalden til 30 grise/årsso. Ikke her hos os, vil flere mene. At vores udsagn ikke er ren fantasi, viser regnestykket i en besætning med 13 levendefødte, 12% døde indtil fravænning og 2,25 kuld pr. årsso. Her vil det ellers rimelige resultatet på 26 grise/årsso enkelt kunne ændres til 30 grise/årsso ved 14 levendefødte pr. kuld, 7% døde indtil fravænning og 2,30 kuld pr. årsso. Redskabet til at få dette flotte resultat kan være oplæring og brug af Farestaldsmanualen. Farestaldsmanualen sætter fokus på alle væsentlige arbejdsgange i farestalden ved at standardisere og optimere disse. Manualen er oplagt at bruge i besætninger med sektionerede farestalde, men har man en usektioneret farestald, kan den også bruges i udpluk. Kort fortalt får du besøg her fra kontoret, får gennemgået og diskuteret alle dine procedurer. Herefter får du forslag til ændringer og udarbejdet en oversigtsplan for netop din farestald. Kunsten er så at følge planen, dvs. hvordan klargøres stierne, hvordan tildeles foderet omkring faring, hvornår tændes varmelamperne og hvordan kuldudjævnes mm. For at sikre at planen følges anbefaler vi opfølgningsbesøg som tjek på at planen bruges, opdager utydeligheder og ændrer planen, hvis det er nødvendigt. Farestaldsmanualen kan anvendes i alle besætninger, men er oplagt i besætninger med flere ansatte. Hvem vil ikke gerne sikre, at weekendvagten passer farestalden lige så godt som én selv? 23

24 JYSK SVINERÅDGIVNING fortsat... Til sidst hjælp dig selv, hjælp dine ansatte og forbedre dine resultater. Vores påstand er, at rettidig omhu og systematik er hemmeligheden hos langt de fleste med 30 grise/årsso. Dorte Bertelsen Jysk Svinerådgivning FODRER DU DINE GRISE OPTIMALT? Skal du bruge normtal eller egne tal for fodereffektivitet til gødningsåret 2007? Kun via et dokumenteret lavt foderforbrug pr. kg. tilvækst kan der blive mulighed for supplerende indkøb af handelsgødning. For at kunne bruge egne tal for fodereffektivitet til gødningsåret 2007 kræves en troværdig E-rapport. E-rapporten skal minimum dække en periode på 12 måneder inden for perioden 15. sep til 15. okt Er du ikke allerede i gang med at udarbejde en E-rapport, så bør du hurtigst muligt komme i gang. Har du behov for hjælp til udarbejdelse af en E-rapport kontakt da venligt Jysk Svinerådgivning. Dorte Bertelsen Jysk Svinerådgivning 24

25 JYSK KVÆGRÅDGIVNING JYSK KVÆG TIL VARDE DYRSKUET Så er vi her os der arbejder med køer og landmænd - Jysk Kvæg. Normalt kommer vi i stalden til jer, hvor jeres køer og økonomien diskuteres i forhold til jeres ønsker og forventninger til tilværelsen. Det handler om drømme og muligheder kombineret med cool business, - det er den barske, udfordrende og spændende hverdag for danske kvægbrugere. Men til Varde dyrskuet mødes vi ved ringen. Som jeres nære samarbejdspartnere vil vi være, hvor I er. Derfor dropper vi alle foderplaner, budgetopfølgninger m.m. et par dage, for at møde jer under mere uformelle omstændigheder. Vi inviterer jer på en hyggelig, god, faglig og social snak; individuel snak til individuelle landmænd. Og så er det vist vores tur til at give kaffe og kage. Vi ses ved ringen i Varde. Med venlig hilsen Jysk Kvægrådgivning 25

26 JYSK KVÆGRÅDGIVNING fortsat... AFGRÆSNING - KAN DET STYRES? Den dygtige driftsleder har fingeren på pulsen og styrer afgræsningssituationen uden, at mælkeydelsen falder. Man skal have lyst til afgræsning og tro på, at det kan lykkes. Den nemme løsning er at fylde mere på foderbordet. Det er her det går galt for de fleste, hvis der ønskes en høj græsoptagelse. Hvis afgræsning skal være effektiv, skal arealerne tilses næsten dagligt, og arealet gøres større og mindre efter behov, og kvaliteten vurderes jævnligt. April/maj og til dels juni måned kan det næsten ikke gå galt, hvor der kan hentes maksimalt afgræsning i marken. Fra sidst i juni måned kræves der ofte en virkelig god driftsledelse. Det er her det går galt for mange, og det billige foder kan blive dyrt. Afgræsning er i mange større malkekvægsbesætninger fravalgt, fordi det er besværligt. Det er ikke til at holde mælken - fodringen er mere afhængig af vejret drivveje kan være problematiske at holde i orden. Arondering i relation til besætningsstørrelserne. Mange forhold for ikke at lukke køerne på græs kan have sin berettigelse. Fordelene ved at køerne kommer på græs er nu også til at få øje på. Afgræsning giver mulighed for at hente det absolut billigste foder. Er der problemer med klove og ben, digital dermatitis er afgræsningsperioden også muligheden for at afhjælpe det, med et tørt miljø for klovene. Ved at vælge afgræsning i sommerperioden sendes der også positive signaler til samfundet omkring os, som ikke skal undervurderes. Miljømæssigt kan det være et paradoks at have køerne på græs. Det der ser så godt ud, er ikke nødvendigvis miljø rigtigt, hvis man fodre dem på stald og groft sagt stiller en skide-fold til rådighed, som køerne går ud og lægger sig i. Køerne skal være effektive når de er på græs. Minimal gødning på græsarealerne skal tilstræbes. De skal som hovedregel ikke være på græs mere end den tid, der svarer til en fe. i timen. Køerne skal ud i marken for at hente græs det skal man, som driftsleder også tro på. Koen skal have de bedste betingelser herfor. Frisk vand, gerne flere steder i marken, og friske marker. 26

27 JYSK KVÆGRÅDGIVNING fortsat... Dvs., at der ikke må være vraggræs, og det ikke er den samme mark, som de har gået på hele sommeren. Foderrationen skal afstemmes, så den passer til den afgræsningsstrategi man vælger. Man skal selv tro på og have lyst til afgræsning for at det lykkes og kende signalerne. Den opmærksomme driftsleder ser de fleste signaler allerede før køerne lader sig påvirke, ved at kende udviklingen på marken flere dage frem. Den dygtige driftsleder har fingeren på pulsen og styrer afgræsnings situationen med høj græsoptagelse uden at mælkeydelsen falder. Det er der kun få der virkelig mestre. Tildeles for meget foder inde på stald for tidligt i sæsonen, er slaget om høj andel afgræsning ofte tabt. Den nemme løsning er at fylde mere på foderbordet. Men det er her det går galt for de fleste, hvis man gerne vil have høj græsoptagelse. Det kan undertiden være nødvendigt at acceptere enkelte dage med en lille nedgang i mælkeydelse for at udnytte markens potentiale. Det skal dog ved hurtig og effektiv styring hentes hvis du reagere på køernes signaler. Køernes almene tilstand, gødning, ædelyst på stald, og mælkeproduktion. Hvis afgræsning skal være effektiv, skal arealerne tilses næsten dagligt, og arealet gøres større og mindre efter behov, og kvaliteten vurderes jævnligt og beslutning om evt. veksling mellem slæt og afgræsning tages. Mange praktiserer en form for storfold, men med rotation i arealet. Inddeling af arealet i 3 eller 4 marker har ofte begrundelse i naturlige skel ol. Det sikre også, at køerne kan styres hen på de arealer, som trænger til afgræsning. Busk græs er ikke noget for den højtydende malkeko. Afpudsning kan være en mulighed, men at bytte slæt og afgræsningsarealerne giver ofte det bedste resultat, med den højeste ædelyst. Rotation mellem slæt og afgræsning sikrer, at der er frisk bid. April/maj og til dels juni måned kan der hentes maksimalt afgræsning. Fra juni måned kræves der virkelig god driftsledelse. Manglende styring ved afgræsning kan virkelig koste mange penge, i form af manglende mælkeydelse, som ikke kan hentes før næste laktation. Så kan det billige foder blive for dyrt. Derfor fristes de fleste til den nemme løsning på foderbordet, og tillader at acceptere en dårlig udnyttelse af græsmarken. 27

28 JYSK KVÆGRÅDGIVNING fortsat... For at styre optimalt afgræsning hen over sommeren kan græsmarksprognoserne anvendes som en hjælp til vurdering af den aktuelle situation, så man kan få en pejling af, hvad der sker med græsset de næste dage. For at kunne styre mælkeproduktionen er det vigtigt, at der foreligger en prognose for mælkeproduktionen, som kan anvendes aktivt i styringen hen over sommeren. Desuden er EFK en et godt redskab til vurdering af den aktuelle produktion, og løfter sløret for køernes reelle optag i marken, med mulighed for at få justeret kursen. John Erik Jørgensen 28

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening?

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? - for nyvalgte udvalgsmedlemmer Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? Konference Tid og sted 8.-9. januar 2003 på Landbrugets Rådgivningscenter. Vi spiser aftensmad på spisestedet

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Dyreløse ejere af uplejede naturområder Dyreholdere med mangel på græsningsarealer Lejekontrakter for sommerperiode Græsnings

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen Dynamisk strategi Chefkonsulent Flemming Sørensen Hvad er dynamisk strategi Gammelt produkt på nye flasker Light udgave af strategiprodukt Mere handlingsorienteret strategi og nemmere tilgængelig God platform

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Dynamisk strategi Dynamisk strategi! Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Program Dynamisk strategi Wissingsminde Hvad er strategi

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Husk i forhold til myndigheder

Husk i forhold til myndigheder FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner:

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner: PROGRAM 4481-K-38: God mælkekvalitet - sunde dyr To kursusdage og en temadag Tid og sted 2 kursusdage den 26. og 27. september 2006 1 temadag den 28. september 2006 På Danparcs Søhøjlandet, Lille Amerika

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 2 - Maj 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Så kom foråret endelig og det lod vente på sig i lang tid. Hvis du er kommet i forårshumør, så er vores forhandlere altid klar med et godt tilbud,

Læs mere

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård Brug af Altresyn Niels Thing Engholm/Krogsgård KORT OM BEDRIFTEN To ejendomme Engholm og Krogsgård Ejer Erik W. Andersen Har været driftsleder siden år 2004 I år 2005/2006 udvidet til 1170 søer på Krogsgård.

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere