Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?"

Transkript

1 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? Der er mange veje til mere mælk i tanken efter den 1. april, og de fleste mælkeproducenter planlægger at øge produktionen efter kvotens ophør. Koflokkene er tunet med en hård udsætning af de dårligste køer drevet af kvoteoverskridelse. Og som en naturlig følge af det, er der i dag en flot ydelsesstigning per årsko i rigtig mange besætninger. Det kræver, at tungen skal holdes lige i munden, for at fortsætte den gode trend. Hvilke muligheder har jeg? Der er mange tangenter at trykke på: tre gange daglig malkning, besætningsudvidelse, mere intensiv fodring og øget kokomfort eller måske en kombination. Skal der lægges en langsigtet strategi med investeringer i opsamlingsplads eller staldpladser, eller skal der ageres på den korte bane? Der er mange faktorer at tage hensyn til i denne situation, og ikke to bedrifter har de samme behov og forudsætninger. Hvad er det rigtige at gøre i din besætning, og er problemstillingen belyst fra alle sider? Har du lyst til at høre mere om tre gange malkning, er der mulighed for at deltage i en temaaften om emnet. På programmet, som du kan se nedenfor, kommer vi omkring ydelsesgevinst, økonomi, fodring, sundhed og arbejdsplanlægning. Rundt om tre gange malkning mandag den 23. marts Vi belyser fordele og ulemper ved tre gange malkning, og ser på hvornår det giver mening at tage springet. Kvægrådgiver Mette Fjordside fortæller om arbejdsplanlægning samt fodringsmæssige og økonomiske aspekter. Er tre gange malkning det rigtige i din besætning eller er der bedre veje til højere ydelse? For de af jer, der interesserer sig for andre former for mælkeproduktion, har vi fået den unikke mulighed at besøge en højtydende malkegede besætning. Ruud Deerks vil vise sine 300 malkegeder frem og fortælle om den specielle nicheproduktion han arbejder med. Program: kl Besøg på Nørager Gedefarm, Boldrupvej 210, 9610 Nørager kl Rundt om tre gange malkning på Volstrup golfcenter, Rosbjergvej 5, 9500 Hobro Af hensyn til bestilling af kaffe og kedeldragter er der tilmeldingsfrist senest torsdag den 19. marts hos Nørager Dyrehospital ApS tlf Her oplyses om man deltager i begge arrangementer. Vi glæder os til at se så mange som muligt ægtefæller, børn, naboer og medhjælpere er også velkomne. Med venlig hilsen Nørager dyrehospital og Heden & Fjorden

2 Af Torben Jensen, formand for økologiudvalget i Heden & Fjorden Tværfaglig rådgivning er særligt vigtigt for økologer Der blæser i øjeblikket positive vinde for de økologiske fødevareproducenter i Danmark, som følge af en øget efterspørgsel på økologiske varer. Tillægget for både økologisk mælk og kød er stigende og der er generelt gode afsætningsforhold. Med de bedre afregningspriser og den større mulighed for afsætning, er der lige nu rigtig god basis for at udvikle økologien. Over hele landet tilbydes der lige nu gratis omlægningstjek til alle interesserede landmænd med det formål at vurdere muligheder og udfordringer ved omlægning til økologi. Vi skal især være opmærksomme på, at reglerne ikke adskiller interesserne og fællesskabet mellem økologer og konventionelle for vi har stadig meget at lære af hinanden. I Heden & Fjordens område har der allerede været en del henvendelser på omlægningstjek, som udføres løbende. For dem, der allerede er økologer, tilbydes gratis fastholdelsestjek med fokus på fortsat udvikling af bedriften, og eventuelt en vurdering af muligheden for opstart af en ny produktionsgren. Som økologer ønsker vi at udvikle os indenfor den økologiske ramme og tankegang. Vi har ingen interesse i at denne udvikling skal ske på baggrund af nogen form for særbehandling, da mange af os netop har valgt at være økologer på trods af de ekstra udfordringer og den større risiko. Økologirådgivningen i Heden & Fjorden er for tiden også under udvikling. Med opbakning fra både bestyrelsen og Økologiudvalget er det vores ønske at kunne hjælpe vores kunder frem til den dygtigste rådgiver, sådan at du kan forvente at få den bedst mulige løsning på dine udfordringer. Det kræver i første omgang at rådgiverne på tværs af driftsgrenene og rådgivningscentrene har tilstrækkelig indsigt i hinandens kompetencer. Det er baggrunden for, at økologirådgiverne fra driftsøkonomi, planteavl og kvæg fremover samles hver fredag i et fælleskontor i Birk.

3 Medarbejdere i Heden & Fjordens økologirådgivning Ida Stærk Nicolajsen, plante- og økologirådgiver I mit daglige arbejde med økologi og økologiske landmænd, arbejder jeg hovedsageligt med grovfoder og grovfoderejendomme. Det er et spændende område fordi, at der i grovfoderproduktion blandt andet er dyrkning af kløvergræs, som jeg ser som en af krumtapperne i det økologiske sædskifte. Jeg synes, at kombinationen af økologisk tankegang og effektiv tidssvarende produktion er spændende at arbejde med. Lisbeth Knudsen, økologirådgiver Jeg arbejder med økologisk planterådgivning indenfor alle driftsgrene. Jeg synes det er rigtig spændende og udfordrende at være med til at udvikle økologisk produktion. Det sker igennem rådgivning, forsøg, arrangementer og som deltager i blandt andet Forum for Økologi i SEGES regi. Derudover er jeg den, der skal forsøge at samle trådene i Heden & Fjorden Økologi, og jeg er med til at udvikle økologirådgivningen i Heden & Fjorden sammen med mine kollegaer og økologiudvalget. Karsten Jensen, kvæg- og økologirådgiver Jeg arbejder med fodrings-og produktionsrådgivning på økologiske kvægbrug. Jeg synes det er rigtig spændende at være med til at udvikle og skabe økonomi i økologisk mælkeproduktion. Ved besætningsbesøg og i erfagrupper/staldskoler arbejder jeg med at få teori og praksis til at spille sammen til gavn for den enkelte kvægbruger. Katrine Bjørn, kvæg- og økologirådgiver Jeg arbejder med økologien, fordi det for mig er en spændende faglig udfordring at optimere produktionen efter de økologiske principper. Jeg interesserer mig meget for samspillet mellem mark og stald, der i høj grad er en vigtig faktor i den økologiske mælkeproduktion. Jeg ser derfor også frem til et styrket tværfagligt samarbejde blandt økologirådgiverne i Heden & Fjorden, så vi i fællesskab kan videreudvikle økologien, og finde frem til den bedste løsning for den enkelte landmand. Christian Thormann Nielsen, plante- og økologirådgiver Jeg nyder samspillet med landmænd der ser muligheder i den økologiske driftsform. At samle og videregive erfaringer positive som negative er spændende. Særligt udfordringerne i forhold til ukrudtsbekæmpelse og opfyldelse af planternes næringsstofbehov, er med til at drive udvikling af nye metoder frem. Jeg arbejder en del med forsøg med nye sorter der passer til økologisk dyrkning. Også erfaringer og forsøg med radrensning af korn optager mig en del.

4 Økologisk elev i grovfoderskolen Grovfoderskolen er et af de helt store tværfaglige tiltag, hvor både rådgivning indenfor kvæg, planteavl og økonomi kombineres. I løbet af året følger vi her i KvægNyt skoleårets gang hos mælkeproducent Torben Jensen der i 2015 er 2. års elev i Heden & Fjordens grovfoderskole var debutåret for Heden & Fjordens grovfoderskole med 8 deltagere i alt. Økolog Torben Jensen havde meldt sig til konceptet i frustration over faldende udbytter i marken. Formålet med skolen er at få tal på tingene helt ned på afgrødeog markniveau, og på den måde få overblik over, hvordan vi udnytter ressourcerne i marken bedst mulig. Samlet set nåede Torben sin målsætning for udbyttet i slætgræsmarkerne, hvorimod kvaliteten endte under målet. De registrerede udbytter på markniveau blev brugt til at lave en FMS (foder-mark-system) analyse, som er en analyse, der giver overblik For Torben gjaldt det først og fremmest om at få over de samlede omkostninger på mark- og afsat mål, så ham og hans rådgivere var enige om, grødeniveau. Nu kender Torben prisen på hans hvilken vej der skulle trækkes. Målene for grov- grovfoder, og kan bruge det som grundlag for prifoderavlen i 2014 blev sat ved et fællesbesøg i oritering af afgrøder i markplanen for foråret, hvor potentialet i hver enkelt mark blev Inden længe skal Torben og hans rådgivere vurderet af både kvæg- og planteavlsrådgiver. sætte mål for udbytter og kvalitet af avlen I Der blev lagt en slagplan for registreringer af år skal der desuden være fokus på udbytter i afudbytter, og hos Torben var der ikke andre mu- græsningsmarkerne, og der skal derfor lægges ligheder end at finde blok og blyant frem og no- en strategi for jævnlig opfølgning på køernes fotere, hvor mange læs der blev hentet i hver mark deroptag i marken. ved hver enkelt slæt. Nyt Grovfoderskolehold i 2015 HUSK! Tilmelding senest den 19. marts Du kan blive en del af det nye hold i år. Der sættes turbo på fra starten af, hvor vi også vil se på muligheden for tiltag, der her og nu kan forbedre likviditeten. Vi kan roligt sige, at det aldrig har været vigtigere end det er nu, at optimere produktionen hele vejen rundt om bedriften. Vi holder informations- og opstartsmøde for nye deltagere i Grovfoderskolen i Nupark torsdag den 26. marts kl Tilmelding senest den 19. marts på eller tlf

5 af Katrine Bjørn, kvægrådgiver mobil Minimér ungdyrbesætningen og tjen penge kr. på bundlinjen var resultatet af Jehan Ettemas Simherd-beregning på at bruge kødkvægssæd og derved minimere ungdyrbesætning, vist på kvægkongressen i februar. Fra den 1. april bortfalder kvoten og vi skal herefter til at optimere på andre parametre end vi har været vant til tidligere. Fremover bliver det staldpladser og ikke mindst dyreenhederne, der bliver de begrænsende faktorer og dermed også dem, der skal udnyttes bedst muligt. Hvis forholdene på bedriften er til det, kan det derfor være en fordel at reducere kvieholdet og gøre plads til flere mælkeproducerende dyr. En fornuftig vej til reduceret kviehold er ved brug af kødkvægssæd, på en givet andel af de ringste køer samt kønssorteret sæd på de bedste køer. Foruden flere pladser til malkende køer, opnår man en hurtigere avlsfremgang, og samtidig mulighed for en ekstra indtjening på salg af kødkvægskalve. Er du interesseret i at vide, hvor meget du kan tjene ved at bruge kødkvægssæd og derved få plads til flere køer? Kontakt Katrine Bjørn Heden & Fjorden, Kvæg og få lavet en SimHerd-beregning for din bedrift. Figur: Resultater fra eksemplet med 200 årskøer vist på kvægkongressen Plads til flere køer, indenfor det samme antal DE I dette eksempel vil inseminering med kødkvæg på 50% af køerne give plads til 28 ekstra køer indenfor de samme DE. Udvidelsen betyder at DB pr. år øges med kr. Kilde: Jehan Ettema, Simherd

6 af Søren N. Sørensen, driftsøkonomirådgiver tlf Moderniseringsordning på 100 millioner kroner til kvægbruget NaturErhverv åbner den 19. marts op for en moderniseringsordning til malkekvæg og slagtekalve, hvortil der er afsat 100 millioner kroner Der kan søges om tilskud til etablering af nye De samlede tilskudsberettigede udgifter skal stalde, tilbygninger til eksisterende stalde, samt som minimum beløbe sig til mindst til renovering af eksisterende stalde kroner Sammen med ansøgningen skal der dels Der ydes et tilskud på 20 procent i tilskud til inudarbejdes en rentabilitetsberetning og dels vesteringer i nyetablering og i tilbygning. Til renoen finansieringsplan der er godkendt af veringsdelen ydes 40 procent i tilskud. pengeinstituttet Projekter med de nødvendige tilladelser (blandt andet miljø- og byggegodkendelse) Ansøgningsperioden er den 19. marts til vil blive prioriteret forud for andre 19. maj For yderligere information kan du kontakte mig eller økonomirådgiver Jens Rasmussen på tlf På vores hjemmeside har vi lavet en oversigt over, hvad der kan søges til. invitation til Årsmøde i KvægNøglen HUSK! Tirsdag den 24. marts kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum Tilmelding: senest torsdag den 19. marts på eller tlf Heden &Fjorden rådgivningscenter B i r k C e n t e r p a r k 2 4, H e r n i n g N u p a r k 47, H o l s t e b r o w w w. h f l c. d k

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter.

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter. ØKOLOGISK UDVIKLING Økologiske bedrifter i udvikling september 2008 FOTO: GUSTAV BECH JENSEN Farmers market hitter i USA Farmers markets, abonnementsordninger og andre nye salgsformer vinder stærkt frem

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12

Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 oktober 2011 Nr. 09 Skatteregnskaber i ny udgave side 05 Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 Nye ø90 online kurser side 13 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante&Miljø... 06 Kvægbrug.....................................................

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer.

RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. RAPPORT Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. Indhold Projektet... 2 Forløbet... 2 Anbefalinger... 3 Konklusion og perspektiver... 4 Bilag 1 Projektplan...

Læs mere

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 - DET ØKONOMISKE OG JURIDISKE ARBEJDE FORFATTERE: REDAKTØR: LAYOUT: FOTOS: TRYK: UDGIVER: Der er anført forfatternavne ved hvert afsnit i pjecen.

Læs mere

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014 vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter Forfattere Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere