4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. Februar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. Februar 2006"

Transkript

1 4600 MFP Vejledning til menuer og meddelelser Februar Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries Lexmark International, Inc. All rights reserved. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: Februar 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you. This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user s responsibility. Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. PCL is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company. The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies: Albertus The Monotype Corporation plc ITC Lubalin Graph International Typeface Corporation Antique Olive Monsieur Marcel OLIVE ITC Mona Lisa International Typeface Corporation Apple-Chancery Apple Computer, Inc. ITC Zapf Chancery International Typeface Corporation Arial The Monotype Corporation plc Joanna The Monotype Corporation plc CG Times Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation Marigold Arthur Baker Chicago Apple Computer, Inc. Monaco Apple Computer, Inc. Clarendon Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries New York Apple Computer, Inc. Eurostile Nebiolo Oxford Arthur Baker Geneva Apple Computer, Inc. Palatino Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries GillSans The Monotype Corporation plc Stempel Garamond Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries Helvetica Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries Taffy Agfa Corporation Hoefler Jonathan Hoefler Type Foundry Times New Roman The Monotype Corporation plc ITC Avant Garde Gothic International Typeface Corporation Univers Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries ITC Bookman International Typeface Corporation All other trademarks are the property of their respective owners Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. 2

3 Indhold Kapitel 1: Brug af printermenuerne... 5 Beskrivelse af printerens kontrolpanel... 5 Startskærmbilledet... 8 Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen Eksempelskærm Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Eksempelskærm Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Andre knapper på LCD-berøringsskærmen Funktioner Menuer Menuoversigt Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str Papirvægt Papirilægning Specialtyper Brugerdef. navne Brugerdefinerede bakkenavne Generel opsætning Indstilling af bakke Rapporter Netværk/porte TCP/IP IPv Indstilling af server Trådløs Standard netværk eller netværk <x> Standard USB eller USB <x> Standard parallel eller parallel <x> Seriel <x> NetWare AppleTalk LexLink Indstillinger Generelle indstillinger Kopieringsindstillinger Faxindstillinger indstillinger FTP-indstillinger Scan til USB-indstillinger Udskriv indstillinger Sikkerhed

4 Indhold Indstil dato/klokkeslæt Hjælpesider Håndter genveje Kapitel 2: Om printermeddelelser Statusmeddelelser Meddelelser om faxstatus Meddelelser om annullering af job Meddelelser om adgangskoder og PIN Meddelelser om knapperne kopier, , fax, FTP og scan Betjeningsmeddelelser Meddelelser om deaktiverede funktioner Indeks

5 1 Brug af printermenuerne Beskrivelse af printerens kontrolpanel De fleste indstillinger kan ændres fra den aktuelle applikation eller printerdriveren. De indstillinger, du ændrer fra applikationen eller printerdriveren, gælder kun for det job, der sendes til printeren. De ændringer, du udfører på udskrivningsindstillingerne fra en applikation, tilsidesætter de ændringer, du udfører på kontrolpanelet. Hvis en indstilling ikke kan ændres fra applikationen, skal du bruge kontrolpanelet, MarkVision Professional eller EWS-siderne (Embedded Web Server). Hvis du foretager en ændring fra disse, bliver denne indstilling angivet som brugerstandard. Når der er sluttet en berøringsprinterskærm til en printer, er printerens kontrolpanel og alle printerkontrolknapper deaktiverede. Det eneste panel og de eneste knapper, der fungerer, er dem, som findes på printerkontrolpanelet. Printerens kontrolpanel består af: 1 2 ABC DEF 3 GHI JKL MNO 10 PQRS TUV WXYZ Brug af printermenuerne 5

6 Billedforklaring Kontrolpanelpunkt Funktion 1 LCD LCD-skærmen, som viser knapper til startskærmbilledet, menuer, menupunkter og værdier. Du kan vælge inden for Kopi, Fax osv. 2 Indikatorlampe Giver oplysninger om printerens status vha. farverne rød og grøn: Status Slukket Blinker grønt Lyser grønt Lyser rødt Angiver Der er ikke strøm på printeren. Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job. Printeren er tændt, men ikke i brug. Kræver brugerhandling Bemærk: Kaldes det numeriske tastatur. Indtast tal, når LCD-skærmen har et felt, hvor man kan indtaste tal. Du kan også bruge disse knapper til at indtaste telefonnumre til faxer. Bemærk: Hvis du trykker på et tal på startskærmbilledet, uden først at trykke på knappen #, åbnes menuen Kopi, og kopikvaliteten ændres. 4 # (Pund eller nummertegn) Tryk på denne knap: Som genvejs-id. I telefonnumre. Hvis et faxnummer har et #, skal du trykke på den to gange ##. På startskærmen, menupunktet Faxdestinationsliste, menupunktet -destinationsliste eller menupunktet Profilliste for at få adgang til disse genveje. 5 Opkaldspause Tryk på denne knap for at få en opkaldspause på to eller tre sekunder i et faxnummer. Du kan kun bruge denne knap i menuen Fax eller i faxfunktioner. Genopkald til et faxnummer fra startskærmen. Når du ikke bruger menuen Fax, en faxfunktion eller startskærmen, lyder der et fejlbip, hvis du trykker på Opkaldspause. Når du sender en fax, og feltet Fax Til: er aktivt, og du trykker på Opkaldspause, vises et komma (,). 6 Slet alt Når du bruger funktionsmenuerne, f.eks. Kopier, Fax, og FTP, nulstilles alle indstillinger til deres standardværdier, og herefter vises printerens startskærm igen. Når du bruger alle andre menuer, mens printeren er Klar, annulleres alle ændringer, som ikke er sendt, og printerens startskærm vises igen. 7 Start Tryk på denne knap for at starte det job, der er angivet på kontrolpanelet. På startskærmbilledet kan du trykke på den for at starte et kopieringsjob med standardindstillingerne. Der sker ingenting, når du trykker på denne knap, mens et job køres gennem scanneren. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 6

7 Billedforklaring Kontrolpanelpunkt Funktion 8 Stop Tryk på denne knap for at stoppe udskrivning eller scanning. Under et scanningsjob afslutter scanneren scanningen af den aktuelle side og stopper herefter, hvilket betyder, at der måske findes papir i den automatiske dokumentføder. Under et udskrivningsjob ryddes udskriftsmediets sti, før udskrivningen stopper. Stopper vises på kontrolpanelet under denne proces. 9 Backspace Hvis du trykker på Backspace, mens du bruger menuen Kopi, som du åbner ved at trykke på knappen Kopi, slettes tallet længst til højre i kopitælleren. Standardværdien 1 vises, hvis du sletter hele tallet ved at trykke på Backspace flere gange. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger faxdestinationslisten, slettes tallet længst til højre af de tal du selv har indtastet. Den sletter også et helt genvejstal. Hvis du trykker på Backspace, når en hel linje er slettet, flyttes markøren en linje op. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger destinationslisten, slettes tegnet til venstre for markøren. Hvis indgangen er i en genvej, slettes hele genvejen. 10 Stjerne (*) * bruges som en del af et faxnummer eller som et alfanumerisk tegn. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 7

8 Startskærmbilledet Når printeren er tændt og efter en kort opvarmning, viser LCD-skærmen følgende grundlæggende skærmbillede, som kaldes startskærmbilledet. Brug knapperne på LCD-berøringsskærmen til at åbne en menu. Når du har åbnet en menu, kan du bruge andre knapper til at rulle gennem en liste af menupunkter eller værdier, vælge en værdi for at ændre brugerindstillingerne og reagere på meddelelser. 1 Kopi 8 Fax 2 FTP 7 6 Status/ Forbrugsstoffer 5 Klar. Toner snart tom. Tryk på en knap for at starte. 4 Menuer 3 Nummer Knap eller skærmelement Funktion 1 Kopi Åbner menuerne Kopier. Hvis startskærmbilledet vises, skal du også trykke på et tal for at åbne menuen Kopi. 2 Åbner menuerne . Du kan scanne et dokument direkte til en -adresse. 3 Menuer Der vises en nøgle på knappen. Åbner menuerne. Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand. Knappen Menuer findes på en grå linje, der kaldes navigeringslinjen. Linjen indeholder andre knapper: 4 Statusmeddelelse Viser printerens aktuelle status, f.eks. Klar eller I brug. Viser printerbetingelser, f.eks. Toner lav. Viser meddelelser, som fortæller, hvad brugeren skal gøre, for at printeren kan fortsætte sit arbejde, f.eks. Luk panel eller Indsæt tonerkassette. 5 Status/forbrugsstoffer Vises på LCD-skærmen, når printerstatus indeholder en meddelelse, som kræver en brugerhandling. Tryk på den for at åbne meddelelsesskærmen, hvor du kan få flere oplysninger om meddelelsen, og hvordan du løser problemet. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 8

9 Nummer Knap eller skærmelement Funktion 6? (Tip) Alle menuer har denne knap. Tip er den kontekstfølsomme hjælp, som findes på LCD-berøringsskærmene. 7 FTP Åbner menuerne FTP (File Transfer Protocol). Et dokument kan scannes direkte til et FTP-sted. 8 Fax Åbner menuerne Fax. Der vises måske andre knapper på startskærmbilledet. De er: Knap Knapnavn Funktion Frigør tilbageholdte faxer, eller Tilbageholdte faxer, hvis du bruger manuel tilstand Der er tilbageholdte faxer med en tidligere angivet tilbageholdelsestid. Tryk på denne knap for at åbne listen over tilbageholdte faxer. Søg i tilbageholdte job Tilbageholdte job Søg i følgende, og vis alle forekomster: Brugernavne til tilbageholdte eller fortrolige udskriftsjob Jobnavne til tilbageholdte job, dog ikke fortrolige udskriftsjob Profilnavne Bogmærkebeholder eller jobnavne Kun USB-beholdere eller job navne til understøttede udvidelser. Åbner en skærm, som indeholder alle tilbageholdte jobbeholdere. Lås enheden: Denne knap vises på skærmen, når printeren ikke er låst, og enhedslockout-pin (Personal Identification Number) ikke er NULL eller tom. Sådan låser du printeren: 1 Tryk på Lås enheden for at åbne skærmen, hvor du kan indtaste en PIN-kode. 2 Skriv den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet. Herved låses knapperne på kontrolpanelet og knapperne på berøringsskærmen. Når kontrolpanelet er låst, lukkes PIN-indtastningsskærmen, og knappen Lås enheden udskiftes med knappen Lås enheden op. Bemærk: Hvis du angiver en ugyldig PIN-kode, vises Ugyldig PIN. Der vises en pop op-skærm med knappen Fortsæt. Tryk på Fortsæt. Startskærmen vises igen med knappen Lås enheden. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 9

10 Knap Knapnavn Funktion Annuller job Lås enheden op: Annuller job Denne knap vises på skærmen, når printeren er låst. Knapperne og genvejstasterne på kontrolpanelet kan ikke bruges, mens den vises, og standardkopieringen starter ikke. Sådan låses printeren op: 1 Tryk på Lås enheden op for at åbne skærmen, hvor du kan indtaste en PIN-kode. 2 Skriv den korrekte PIN-kode for at låse det numeriske tastatur (0 9) og Tilbage-knappen på kontrolpanelet op. Bemærk: Hvis du angiver en ugyldig PIN-kode, vises Ugyldig PIN. Der vises en pop op-skærm med knappen Fortsæt. Tryk på Fortsæt. Startskærmen vises igen med knappen Lås enheden op. Åbner skærmen Annuller job. Skærmen Annuller job viser følgende punkter under de tre overskrifter Udskriv, Fax og Netværk: udskriftsjob kopijob fax profil FTP send Der vises en liste over job i en kolonne under hver overskrift. Hver kolonne kan kun vise tre job pr. skærm. Hvert job vises som en knap. Hvis der findes mere end tre job i en kolonne, vises der en pil ned nederst i kolonnen. For hver gang du trykker på pil ned, vises et job i listen. Hvis der er mere end tre job, vises en pil op øverst i kolonnen, når det fjerde job i listen vises. For illustration af op og ned pileknapperne, se Oplysninger om knapperne på LCDberøringsskærmen på side 15. Se Brugervejledningen vedrørende oplysninger om, hvordan du annullerer et job. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 10

11 Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen Dette afsnit beskriver, hvordan du bevæger dig rundt på flere skærme. Der er foretaget et udvalg for at demonstrere brugen af berøringsskærmens knapper. Eksempelskærm 1 Denne berøringsskærm vises, når berøringsskærmprinteren er en sort/hvid-printer. Kopier fra Letter (8,5 x 11") Kopier til Letter (8.5 x 11") Almindeligt papir Sider (dupleks) Stående 1-sidet til 1-sidet Indhold tekst Tekst/foto Skaler Auto (100%) Sværtning Fotografi Udskrevet billede Scan ADF Scan flatbed'en Tilbage Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 11

12 Denne berøringsskærm vises, når berøringsskærmprinteren er en farveprinter. Kopier fra Sider (dupleks) Letter (8,5 x 11") Kopier til Letter (8,5 x 11") Alm. papir 1 sidet til 1 sidet 1 sidet til 2 sidet 1 sidet til 2 sidet 2 sidet til 2 sidet Skaler Auto (100%) Sorter Sværtning Aktiveret Deaktiveret Kopier det Kopier: 1 Tilbage Indstillinger Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 12

13 Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Knap Knapnavn Funktion eller beskrivelse Vælg Tryk på knappen Vælg for at åbne en anden skærm med andre punkter. På den første skærm vises standardindstillingerne. Når du har trykket på knappen Vælg, og den næste skærm vises, kan du ændre standardindstillingen ved at trykke på et punkt på denne skærm. Venstre rulleknap Tryk på den venstre rulleknap for at angive en mindre værdi. Højre rulleknap Tryk på den højre rulleknap for at angive en større værdi. Venstre pilknap Tryk på venstre pilknap for at rulle til venstre for at: Nå en mindre værdi vist med en illustration. Få vist et helt tekstfelt til venstre. Højre pilknap Tryk på højre pilknap for at rulle til højre for at: Nå en højere værdi vist med en illustration. Få vist et helt tekstfelt til højre. Scan ADF Scan ADF Scan flatbed'en Send På den grå navigeringslinje angiver disse to valg, at du kan scanne på to forskellige måder. Du kan scanne fra den automatiske dokumentføder (ADF) eller fra flatbed'en. En grøn knap angiver et valg. Hvis du trykker på en anden værdi i et menupunkt, skal den gemmes, før den kan blive den aktuelle standardværdi. Du gemmer værdien som den nye standardværdi ved at trykke på Send. Scan flatbed'en Send Se side 19 for at få flere oplysninger om standardbrugerindstillinger. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 13

14 Knap Knapnavn Funktion eller beskrivelse Tilbage Tilbage Tilbage Tilbage Når knappen Tilbage har denne form, kan du kun gå tilbage fra denne skærm. Hvis du foretager et andet valg på navigeringslinjen, lukkes skærmen. For eksempel foretages alle scanningsvalgene i Eksempelskærm 1. Du skal trykke på en af de foregående grønne knapper. Den eneste knap, du kan trykke på, er Tilbage. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til den forrige skærm, og alle indstillinger til scanningsjobbet, du har udført på eksempelskærm 1, er gået tabt. Når knappen Tilbage har denne form, kan du bevæge dig frem og tilbage fra denne skærm, så du kan vælge andre muligheder på skærmen ud over Tilbage. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 14

15 Eksempelskærm 2 Ukendt papirstørrelse. Kopier fra: Letter (8,5 x 11") Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Folio (8,5 x 13 in.) Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x 297 mm) Annuller job Fortsæt Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Knap Knapnavn Funktion eller beskrivelse Pil ned Pil op Ikke-valgt alternativknap Tryk på pil ned for at flytte ned til det næste element på en liste, f.eks. en liste med menupunkter eller værdier. Pil ned vises ikke på en skærm med en kort liste. Den vises kun, hvis hele listen ikke kan være på en skærm. På den sidste side med listen, er pil ned grå, hvilket betyder, at den ikke er aktiv, da slutningen på listen vises på skærmen. Tryk på pil op for at flytte op til det næste element på en liste, f.eks. en liste med menupunkter eller værdier. Hvis den første skærm indeholder en lang liste, er pil op grå, hvilket angiver, at den ikke er aktiv. På de andre skærme, der skal bruges til at vise listen, er pil op blå, hvilket angiver, at den er aktiv. Dette er en ikke-valgt alternativknap. Valgt alternativknap Dette er en valgt alternativknap. Tryk på en alternativknap for at vælge den. Alternativknappen skifter farve for at vise, at den er valgt. I Eksempelskærm 2 er Letter den eneste papirstørrelse, der er valgt. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 15

16 Knap Knapnavn Funktion eller beskrivelse Annuller job Annuller job Se Annuller job på side 10. Fortsæt Fortsæt Tryk på Fortsæt, efter at du har valgt et menupunkt eller - værdi på en skærm, hvis du skal udføre flere ændringer til et job på den oprindelige skærm. Når du trykker på Fortsæt, vises den oprindelige skærm. Hvis du f.eks. trykker på Kopier på startskærmen, vises skærmen Kopier, som vist på Eksempelskærm 1 på side 11. Følgende eksempel viser, hvad der sker, når du trykker på knappen Fortsæt. 1 Tryk på knappen Vælg ved siden af feltet Kopier til, og der vises en ny skærm. 2 Tryk på MP-arkføder, og der vises en ny skærm. 3 Tryk på Legal, og der vises en ny skærm. 4 Tryk på Næste, og der vises en ny skærm. 5 Tryk på Alm. papir for at vælge udskriftsmediet. 6 Tryk på Fortsæt. Skærmen Kopier vises igen, så du kan foretage andre valg end Kopier til. De andre indstillinger på skærmen Kopier er Dupleks, Skaler, Sværtning, Sorter og Kopier. Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til den oprindelige skærm og udføre andre ændringer i indstillingerne til et kopijob, før du trykker på knappen Kopier det for at starte jobbet. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 16

17 Andre knapper på LCD-berøringsskærmen Knap Knapnavn Funktion eller beskrivelse Tilpasset Brug denne knap til at oprette en tilpasset knap efter eget behov. Annuller Annuller Annullerer en handling eller et valg, eller annullerer et skærmbillede og vender tilbage til det forrige skærmbillede. Vælg Vælger en menu. Den næste skærm viser menupunkter. Vælger et menupunkt. Den næste skærm viser de værdier, du kan vælge. Udført Udført Angiver, at et job er udført. Hvis du f.eks. scanner et dokument, kan du angive, hvornår den sidste side er scannet, hvorefter udskriftsjobbet kan begynde. Tilbage Tilbage Vender tilbage til det forrige skærmbillede uden at gemme indstillingerne fra skærmbilledet. Bemærk: Knappen Tilbage vises på alle menuskærme, bortset fra startskærmen. Start Vender tilbage til startskærmbilledet. Bemærk: Knappen Start vises på alle skærme, bortset fra startskærmen. Se Startskærmbilledet på side 8 for at få flere oplysninger. Nulstil aktive bakke Nulstil aktive bakke Definerer den aktive bakke som startbakken (den første bakke, som skal modtage udskrifterne) i et sæt af sammenkædede bakker. Bemærk: Denne knap vises kun, når printeren er stoppet. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 17

18 Knap Knapnavn Funktion eller beskrivelse Gråtonet knap Grå knap Når denne knap vises, vises den tonet med svag skrift. Dette betyder, at knappen ikke er aktiv eller at funktionen er utilgængelig på dette skærmbillede. Den er aktiv på den forrige skærm, men det valg, du har foretaget på den forrige skærm, gør, at den ikke kan vælges på den aktuelle skærm. For eksempel, se side 100. Tryk på denne knap for at vælge den handling, der vises på knappen. For eksempel, se side 101. Funktioner Funktion Funktionsnavn Beskrivelse Menuer Indstillinger Kopiindstillinger Antal kopier Menusporingslinje Betjeningsmeddelelse - advarsel Denne linje vises øverst på hver menuskærm. Denne funktion fungerer som et spor. Den viser den nøjagtige placering i menuerne. Tryk på et af de understregede ord for at åbne menuen eller menupunktet. Antal kopier er ikke understreget, da det er den aktuelle skærm. Hvis du bruger denne funktion på skærmen Antal kopier, før du har angivet og gemt det ønskede antal kopier, gemmes denne indstilling ikke og bliver ikke standardindstillingen. Hvis der opstår en betjeningsmeddelelse, som lukker en funktion, f.eks. kopi eller fax, vises et udråbstegn, som blinker rødt, over funktionsknappen på startskærmen. Denne funktion angiver, at der findes en betjeningsmeddelelse. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 18

19 Menuer Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som er gældende første gang, printeren tændes. Disse vil være gældende indtil du ændrer dem. Du gendanner fabriksindstillingerne ved at vælge værdien Gendan fra menupunktet Fabriksindstillinger. Når du har valgt og gemt en værdi eller en indstilling, gemmes den i printerens hukommelse. Disse indstillinger er aktive, indtil der gemmes nye, eller indtil fabriksindstillingerne gendannes. Disse indstillinger kaldes for brugerstandardindstillingerne, da det er brugeren, som vælger og derpå gemmer dem. Bemærk: Programmets indstillinger for at sende fax, scanne, e og kopiere samt indstillingerne til udskrivning kan eventuelt tilsidesætte brugerstandardindstillingerne. Menuoversigt Følgende menuoversigt giver dig et overblik over de menuer og menupunkter, der er tilgængelige fra kontrolpanelet. Vælg en menu eller et menupunkt for at få flere detaljer. Se menuoversigtens beskrivelser af de enkelte menupunkter for disses værdier eller indstillinger. Der kan være et ekstra niveau i menuhierarkiet, så det er struktureret sådan: menu, menupunkt, menupunkt (der kan være flere menupunkter under et menupunkt) og værdier. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du klikke på en hvilken som helst af de følgende menuer eller menupunkter: Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str. Papirstruktur Papirvægt Papirilægning Specialtyper Brugerdef. navne Brugerdefinerede bakkenavne Generel opsætning Indstilling af bakke Rapporter Rapporter Siden Menuindstillinger Enhedsstatistik Siden netværksindstillinger Trådløs-instal.side Genvejsliste Faxjoblog Faxopkaldslog -genveje Faxgenveje FTP-genveje Profilliste Side med NetWare-indstilling Udskr. typer Udskriv biblio. Håndter genveje Håndter faxgenveje Håndter -genveje Håndter FTP-genveje Håndter profilgenveje Netværk/porte TCP/IP IPv6 Indstilling af server Trådløs Standard Network Netværk <x> Standard USB USB <x> Standardparallel Parallel <x> Seriel <x> NetWare AppleTalk LexLink Indstillinger Generelle indstillinger Kopieringsindstillinger Faxindstillinger -indstillinger FTP-indstillinger Udskriv indstillinger Sikkerhed Indstil dato/klokkeslæt Hjælpesider Udskriv alt Informationsvejledning Kopiering Send fax FTP Udskriftsfejl Bemærk: Fabriksindstillingen er angivet med en stjerne (*) ud for værdien i de følgende tabeller. Menuer 19

20 Papirmenu Brug Papirmenuen til angivelse af indstillinger vedrørende medier. Standardkilde Brug dette menupunkt til angivelse af den mediekilde, der skal anvendes som standard. Standardkilde Identificerer standardmediekilden. Bakke <x> MP-arkføder Konvolutføder Manuelt papir Manu. konvo. Hvis du har lagt samme medieformat og -type i to kilder (og menupunkterne Papirformat og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side. x er nummeret på skuffen, såsom Skuffe 1 for standardbakken og Skuffe 2 for en skuffeoption. Bemærk: Værdien for MP-arkføderen, som står for multibakke, vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. Papirformat/type Bemærk: Det er kun installerede mediekilder, som vises under dette menupunkt. Disse menupunkter anvendes til at indstille formatet og typen for de medier, der indføres i en kilde, f.eks. en bakke, multibakken eller den manuelle arkføder. Indstilling af format og type er en to-trins proces. I det første menupunkt vises Format med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændrer skærmen sig, og Type vises med fed skrift. Vælg derefter medietype. Skuffe <x> Størrelse Identificerer standardformatet for alle kilder. Kun de installerede kilder vises. Bemærk: Til bakker med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Hvis du har lagt samme størrelse og type medie og i to kilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Se Skuffe <x> Type for at få yderligere oplysninger. Papirmenu 20

21 Skuffe <x> Type MP-arkføder størrelse MP-fødertype Konvolutføderformat Identificerer den medietype, der er lagt i hver kilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Identificerer den mediestørrelse, der er installeret i MP-arkføderen. Identificerer den mediestørrelse, der er installeret i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Identificerer den konvolutstørrelse, der er installeret i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret. Alm. papir Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) A4 (ikke-us)* A5 JIS B5 Letter (US)* Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut B5-konvolut C5-konvolut Anden konvolut Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-us) C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut Brug dette menupunkt til at: Optimere udskriftskvaliteten for det angivne medie. Vælge kilder via softwareprogrammet ved at vælge type. Sammenkæder automatisk kilder. Kilder, der indeholder samme medietype og -størrelse, sammenkædes automatisk af printeren, hvis de korrekte værdier er angivet for Papirstørrelse og Papirtype. MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Bemærk: Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Specialtype 6 er fabriksindstillingen for Specialtyper. Bemærk: Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. Papirmenu 21

22 Konvolutfødertype Størrelse på manuelt papir Manuel papirtype Størrelse på manuel konvolut Manuel konvoluttype Identificerer den konvolutstørrelse, der er installeret i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret. Identificerer det medieformat, der ilægges manuelt. Identificerer den medietype, der ilægges manuelt. Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt. Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt. Konvolut Specialtype <x> (hvor x er 1 6) A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-Konvolut (USA)* DL-konvolut (ikke-usa)* B5-konvolut C5-konvolut Anden konvolut Konvolut* Specialtype <x> (hvor x er 1 6) Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Konvolutfødertype. Papirmenu 22

23 Konfigurer MP Dette menupunkt bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden kilde eller manuel arkføder. Hvis MP'en er kædet sammen med en anden bakke, kan printeren vælge medie fra MP'en, inden den vælger medie fra en anden bakke. Konfigurer MP Bestemmer, hvornår printeren skal vælge de medier, der ligger i MP-arkføderen. Kassette* Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe. Hvis et udskriftsjob beder om en papirstørrelse eller papirtype, der kun findes i MP-arkføderen, trækker printeren papir fra MP-arkføderen til det pågældende udskriftsjob. Manuel Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe, og Fyld i manuelt vises, når et enkelt ark af udskriftsmediet skal indsættes i føderen. Første Printeren trækker udskriftsmedia fra MP-arkføderen, indtil den er tom, uanset den kilde og størrelse, der er anmodet til jobbet. Konvolutforbedring Brug denne indstilling til at deaktivere hardwaren til konvolutforbedringsoptionen, når du udskriver konvolutter. Hardwaren reducerer mængden af folder og krøller på nogle konvolutter betydeligt. Bemærk: Når der udskrives på konvolutter, kan der dannes en boble mellem konvolutlagene. Når boblen når konvoluttens ende under fuserprocessen, krølles eller foldes konvolutten. For at undgå dette, udløses regelmæssigt et tryk på en rulle i fuseren. Dette er konvolutforbedring. Konvolutforbedring Deaktiverer hardwaren til konvolutforbedringsoptionen. Aktiveret * Deaktiveret Dette menupunkt vises, hvis hardwaren til konvolutforbedringsoptionen er installeret. Hvis Konvolutforbedring deaktiveres, vil fuseren ikke få mulighed for at lette trykket via fusing. Papirmenu 23

24 Erstat med str. Dette menupunkt bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat ikke findes i nogle af printerens kilder. Hvis for eksempel Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er ilagt papir i letter-format i printeren, når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, benytter printeren letter-format til A4, og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om udskiftning af papir. Erstat med str. Printeren erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den anmodede størrelse ikke er lagt i. Deaktiveret Brugeren bliver bedt om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. Det ikke er tilladt at erstatte papirstørrelser. Statement/A5 Udskriver job i A5-format på papir af statement-format, hvis der kun er ilagt statement-papir, og udskriver job i statement-format på A5-papir, hvis der kun er ilagt A5-papir. Letter/A4 Udskriver job i A4-format på papir i letter-format, hvis der kun er ilagt letter-papir, og udskriver job i letter-format på A4-papir, hvis der kun er ilagt A4-papir. Alt anført* Erstatter både Letter/A4 og Statement/A5, hvilket er ensbetydende med, at begge erstatninger er tilladt. Papirstruktur Disse menupunkter bruges til at indstille mediestruktur for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie. Stru af alm. pap Transparenttekstur Glossy struktur Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. Glat Normal* Groft Bemærk: Standard for Strukt. t. papir er Groft. Etiketstruktur Strukt. t. papir Konvolutstruktur Brevpapirstruktur Fortrykt struktur Struk. af farvet Struktur vinyletiketter Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde. Papirmenu 24

25 Kartonstruktur Identificerer strukturen på karton, der er ilagt den angivne kilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis karton understøttes i den angivne kilde. Spec. <x> strukt. Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. (x repræsenterer 1 6.) Glat Normal* Groft Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Papirvægt Disse menupunkter bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten. Vægt af almindeligt papir Vægt af karton Identificerer den relative vægt af det medie, der er lagt i en bestemt kilde og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side. Lys Normal* Tung Bemærk: Karton er kun vist i kontrolpanelet, hvis det understøttes af den angivne kilde. Vægt af transparent Vægt af etiketter Vægt af tykt papir Vægt af konvolutter Vægt af brevpapir Vægt af fortrykt papir Vægt af farvet papir Vægt af vinyletiketter Identificerer den relative vægt af vinyletiketterne, der er lagt i en angiven kilde. Lys Normal* Tung Vises, hvis vinyletiketter er en understøttet type. Spec. <x> vægt Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde. (x repræsenterer 1 6.) Lys Normal* Tung Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Papirmenu 25

26 Papirilægning Disse menupunkter bruges til at indstille indlæsningsretningen for hver medietype. En kilde indlæses med fortrykt medie, og printeren kan derefter modtage oplysninger om, at mediet er indlæst til dupleksudskrivning (tosidet). Brug programsoftwaren til angivelse af simpleksudskrivning (enkeltsidet). Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt. Papirilægning vises kun på kontrolpanelet, hvis en dupleksenhed er installeret. Karton ilægges Etiketter ilægges Tykt papir ilægges Håndterer korrekt det angivne, fortrykte papir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet). Dupleks Deaktiveret* Dupleks er til tosidet udskrivning på mediet, og deaktiveret angiver, at dupleksudskrivning er deaktiveret. Brevpapir ilægges Fortrykt papir ilægges Farvet ilægges Vinyletiketter ilægges Dupleks Deaktiveret* Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde. Brugerd. <x> ilæg. Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet). (x repræsenterer 1 6.) Dupleks Deaktiveret* Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Specialtyper Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hver specialpapirtype. Tildel navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks MarkVision eller via kontrolpanelet. Specialtype <x> Angiver den medietype, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype. Papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Konvolut Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Når du har tildelt navnet, vises dette i stedet for Specialtype <x>. Brugerdef. navne Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hvert udskriftsmedie. <brugerdefineret Specialtypenavn> Angiver navnet på det medie, der er knyttet til hver Specialtype <x>, der er tilgængelig i menuen Papirtype. xer1-6. [brugerdefineret navn], f.eks.: Oles etiketter Lises karton Specialmediet, som ilægges den valgte kilde, skal være en understøttet medietype, for at det brugerdefinerede navn kan tilknyttes. Papirmenu 26

27 Brugerdefinerede bakkenavne Dette menupunkt bruges til at definere et brugerdefineret navn til hver udskriftsbakke baseret på en person eller den type udskriftsmedie, der er tilknyttet en bestemt udskriftsbakke. <brugerdefineret Specialbakketypen avn> Angiver det brugerdefinerede navn på udskriftsbakken <x>, hvor x er 1 10 baseret på printermodellen eller den valgfrie finisher, hvis der er tilsluttet en. [brugerdefineret navn], f.eks.: Firmaets bakke Advokatens bakke Maries bakke Stefans bakke Den brugerdefinerede udskriftsbakke, skal kunne acceptere den type udskriftsmedie, som er angivet til at komme ud i den definerede bakke, for at det brugerdefinerede navn kan tilknyttes. Generel opsætning Disse menupunkter anvendes til at angive højde og bredde på papirformatet Universal. Når du angiver højde og bredde på papirformatet Universal, bruger printeren indstillingen Universal på samme måde som andre papirformater, herunder support af dupleks og uddelingskopi. Se Udskr. fl. sider, hvis du vil have flere oplysninger om uddelingskopi. Måleenheder Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal. Tommer Millimeter Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard. Bredde stående Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter. 3 14,17 tommer i 0,01 tommers interval mm i 1 mm interval Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. Højde stående Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter. 3 14,17 tommer i 0,01 tommers interval mm i 1 mm interval Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. Indføringsretning Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal. Kort kant* Lang kant Indføringsretning vises kun, hvis Lang kant er tilgængelig. Lang kant er tilgængelig, hvis den længste kant er kortere end den maksimale fysiske bredde, som papirbakken tillader. Se Dupleksindbind på side 79, hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter. Papirmenu 27

28 Indstilling af bakke Dette menupunkt bruges til at angive den udskriftsbakke, hvor udskriften placeres. Dette menupunkt vises kun, hvis mindst én ekstra udskriftsbakke er installeret, og det er kun de installerede udskriftsbakker, der vises som værdier. Udskrivningsbakke Angiver standardbakken til det udskrevne medie. Antallet af viste bakke er baseret på antallet af installerede bakker. Standardbakke* Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7 Bakke 8 Bakke 9 Bakke 10 Hvis et brugerdefineret navn er tilgængeligt til en udskriftsbakke, vises dette navn i stedet. Bemærk: Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke. Konfig. bakker Angiver, hvilke(n) bakke(r) printeren bruger til et bestemt job. Sorteringsenhed* Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger. Sammenkædning Smn.kæd valgfr Kæder to eller flere udskriftsbakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede udskriftsbakker er fuld, begynder printeren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker. Bemærk: Værdien Smn.kæd valgfr vises kun, når mindst to ekstra udskriftsbakker er installeret. Udskriftsoverløb Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger, indtil den er fyldt op, og sender derefter job til den angivne overflow-bakke. Typetildeling Kæder alle udskriftsbakker sammen, så de fremtræder som én stor bakke, hvorimod du stadig kan sende individuelle job til standardudskriftsbakken. Papirmenu 28

29 Tildel type/ bakke Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, når Konfig. bakker vises og er angivet til Sorteringsenh. eller Typetildeling. Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerd. <x> bak. Hvis to eller flere udskriftsbakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Tildel type/ bak. Alm. papirbakke Kartonbakke Transparentbakke Etiketbakke Bakke til tykt papir Konvolutbakke Brevpapirbakke Bakke til fortrykt papir Bakke til farvet papir Specialtype <x>-bakke (<x> er et tal fra 1 10) Deaktiveret* Standardbakke Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7 Bakke 8 Bakke 9 Bakke 10 Bemærk: Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis Konfig. bakker er indstillet til Typetildeling, er standardindstillingen Standardbakke. Overflow-bakke Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype. Standardbakke* Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7 Bakke 8 Bakke 9 Bakke 10 Bemærk: Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke. Rapporter Bemærk: Printeren vender tilbage til startskærmbilledet, når den har udskrevet en rapport. Hver rapport udskrives vha. nogle standardudskrivningsværdier, f.eks. : en kopi stående papirretning 600 dpi udskriftsopløsning normalt udskrivningsområde ingen skilleark dupleksudskrivning er deaktiveret udskrivning af flere sider er deaktiveret tonersværtningsgrad er angivet til otte mediekilde er brugerstandarden Rapporter 29

30 Siden Menuindstillinger Enhedsstatistik Siden netværksindstillinger Side med <x> netværksindstillinger vises, hvis der er installeret ekstra netværksfunktioner. Trådløs-instal.side Genvejsliste Faxjoblog Faxopkaldslog -genveje Faxgenveje FTP-genveje Profilliste Side med NetWare-indstilling Udskriver oplysninger vedrørende: Aktuelle indstillinger af hvert menupunkt i alle menuer Oplysninger om tonerkassette En liste over installerede optioner og funktioner Tilgængelig printerhukommelse Udskriver oplysninger om printerstatistik. Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning. Udskriver oplysninger om trådløse indstillinger. Bemærk: Dette menupunkt vises, når den valgfrie trådløse interne printserver er installeret. Udskriver en liste over tidligere definerede genveje. Udskriver en liste over ventende faxjob sammen med de seneste 200 udførte faxopgaver. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver joblog er aktiveret. Udskriver en liste over de seneste 100 faxopkald, som printeren har udført eller besvaret. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver opkaldslog er aktiveret. Udskriver en liste over -genveje. Udskriver en liste over fax-genveje. Udskriver en liste over FTP-genveje. Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren. Udskriver en liste over NetWareprotokolindstillinger. Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Rapporter 30

31 Udskr. typer Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for den valgte emulering. PCL-fonte Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering. PostScript-fonte Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScriptemulering. Udskriv biblio. Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelseskortoptionen eller på harddisken. Bemærk: Udskriv bibliotek er tilgængelig via kontrolpanelet, hvis der er installeret og formateret enten en ikke-defekt flashhukommelse eller en standard harddisk. Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Netværk/porte TCP/IP Dette menupunkt anvendes til at få vist og ændre indstillingerne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol. Internetprotokol (IP) angiver formatet på pakkerne, også kaldet datagrammer, og adresseringsskemaet. De fleste netværk kombinerer IP med en protokol på højere niveau som betegnes transmissionskontrolprotokol (TCP). TCP gør de to værter i stand til at oprette en forbindelse og udveksle data. TCP garanterer både for, at dataene leveres, og at pakkerne leveres i samme rækkefølge, som de blev sendt i. Angiv værtsnavn Adresse Netmaske Gateway Definerer en specifik adresse i det netværk, som definerer enheden. Definerer de oplysninger, som netværket bruger til at afgøre, hvordan det skal søge efter den specifikke IP-adresse. Giver adressen på den maskine, som styrer kommunikationen i undernetværket. IP-adresse netmaske gateway 4 felter til IP-adresse Vis kun 4 felter til maske Vis kun 4 felter til IP-adresse Vis kun Opret statisk IP-adresse link Link til den side, hvor du kan oprette en statisk IP-adresse. Når du ændrer IP-adressen, deaktiveres DHCP, BOOTP og RARP. Aktiver DHCP DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol (dynamisk værtskonfigurationsprotokol). Netværket tildeler automatisk netværksoplysningerne et nummer. Aktiveret* Deaktiveret Netværk/porte 31

32 Aktiver RARP RARP står for Reverse Address Resolution Protocol. Aktiveret* Deaktiveret Aktiver BOOTP BOOTP står for Bootstrap Protocol. Aktiveret* Deaktiveret AutoIP Leverer en automatisk IP. Aktiveret* Deaktiveret Aktiver FTP/TFTP HTTP-server aktiveret WINS-serveradresse DNS-serveradresse Adresse på backup- DNS-server Tillader at filerne overføres til enheden. File Transfer Protocol (FTP) er den protokol, der anvendes på internettet til udveksling af filer. FTP bruger internetprotokollerne TCP/IP til at aktivere dataoverførsel. TFTP står for Trivial File Transfer Protocol, som er en simpel form af FTP. Angiver, om der kan vises websider. HyperText Transfer Protocol (HTTP) er den underliggende protokol, der bruges af internettet. HTTP definerer, hvordan meddelelserne er formateret og transmitteret, og hvilke handlinger som webserverne og browserne skal udføre som svar på forskellige kommandoer. En server håndterer værtsnavne ved at tildele værtsnavne til IP-adresser. Enhederne har et værtsnavn registreret med WINS-serveren. Windows Internet Naming Service (WINS) er et system, som bestemmer den IP-adresse, som er knyttet til en given netværkscomputer. Dette kaldes navneløsning. WINS understøtter netværksklientcomputere og servercomputere, der kører Windows, og kan levere en navneløsning til andre specielle computere. Registrerer værtsnavnet med DNSserveren. Aktiverer navneløsning for serveren, FTP'en og andre værtsnavneposter. Domain Name System (eller Domain Name Service) [DNS] er en internetservice, som oversætter domænenavne til IP-adresser. Domænenavne er alfabetiske og derfor lettere at huske. Internettet er baseret på IP-adresser. Hver gang der benyttes et domænenavn, skal en DNS-service oversætte navnet til den tilsvarende IP-adresse. Dette benyttes, hvis DNSserveradresse ikke er tilgængelig. Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret 4 felter til IP-adresse 4 felter til IP-adresse 4 felter til IP-adresse Funktionen er aktiveret. Der kan vises websider. Funktionen er deaktiveret. Netværk/porte 32

33 Definerer den rækkefølge, som domænesøgningen foretages i. Domænesøgerækkefølge tekstindtastningsfelt Søgerækkefølgen angives i kommasepareret liste, f.eks: minserver.dk, minprinter.dk Begrænset serverliste Definerer et begrænset antal IP-adresser. tekstindtastning Kommasepareret liste på op til 10 IP-adresser, der har lov til at oprette TCP-forbindelser. Et nul (0) kan benyttes som jokertegn i listen. MTU Definerer kommunikationstypens interval. numerisk indtastning Det er et interval, f.eks Ethernet, Token-Ring. Standard-TTL* numerisk indtastning Angiver intervallet i sekunder, f.eks. Interval: sekunder. DDNS Aktiveret* Deaktiveret mdns Aktiveret* Deaktiveret Zero Configuration-navn tekstindtastning Eksempel: Oles kontorprinter. SLP-rundsending Aktiveret* Deaktiveret LPD-timeout numerisk indtastning Intervallet er sekunder. LPD-bannerside Aktiveret Deaktiveret* LPD-trailerside Aktiveret Deaktiveret* LPD Carraige Returnkonvertering Aktiveret Deaktiveret* Netværk/porte 33

34 IPv6 Brug dette menupunkt til at få vist eller ændre indstillingerne for Internet Protocol Version 6 (IPv6). Bemærk: Dette menupunkt vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk. IPv6 Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6). Aktiver IPv6 Ja* Nej Autom. konfiguration Aktiveret* Deaktiveret Værtsnavn tekstindtastningsfelt Adresse tekstindtastningsfelt Routeradresse tekstindtastningsfelt Aktiver DHCPv6 Ja* Nej Netværk/porte 34

35 Indstilling af server Primær SMTP-gateway Primær SMTP-gateway-port Sekundær SMTP-gateway Sekundær SMTP-gatewayport SMTP-timeout Godkendelse Server kræver godkendelse Bruger-id adgangskode IP-adressefelt numerisk indtastning (25*) IP-adressefelt numerisk indtastning (25*) numerisk indtastning 5 30 (30*) overskrift Ja Nej* tekstindtastning tekstindtastning, flad tekst? hvis der ikke kræves bekræftelse Den numeriske indtastning for timeout består som standard af et interval på 5 til 30 sekunder. Svaradresse tekstindtastning Dette element er påkrævet. Emne tekstindtastning Meddelelse tekstindtastning Tekstindtastningsfeltet er begrænset til 512 tegn. Send mig en kopi Maks. -størrelse Meddelelse om fejl i størrelse Begræns destinationer Indstilling af weblink Sender en kopi af en tilbage til den, der oprettede en. Angiver den maksimale størrelse af en i KB. s som er større end den angivne størrelse, sendes ikke. Sender en besked, når en fylder mere end den konfigurerede maks.- grænse. Sender kun en , når adressen indeholder domænenavnet, f.eks. et firmas domænenavn. s kan kun sendes fra det angivne domæne. Vises aldrig* Aktiveret som standard Deaktiveret som standard Altid aktiveret numerisk indtastning overskrift Brugeren skal godkendes. Angiv 0 (nul) for ingen grænse. Der er en begrænsning på ét står altid foran tekstfeltet. For eksempel sendes en kun, hvis adressen slutter Netværk/porte 35

36 Server Angiver servernavnet. tekstindtastning F.eks.: server.min.dk Login Adgangskode tekstindtastning adgangskode til tekstindtastning Sti Definerer stinavnet. tekstindtastning Eksempel: /bibliotek/sti De følgende tegn eller symboler er ugyldige indtastninger i et stinavn: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret linje Basisfilnavn Angiver basisfilnavnet. Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert navn. tekstindtastning billede* Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret linje Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn. Web-link tekstindtastning Eksempel: Trådløs Menuen vises ikke, medmindre der er installeret et trådløst kort. Menupunkt Tilstand Netværksnavn værdier Infrastruktur Ad hoc liste over tilgængelige navne printserver* Netværk/porte 36

37 Standard netværk eller netværk <x> Benyt disse menupunkter til at ændre printerindstillingerne, som påvirker afsendelsen af job til printeren via en netværksport, enten standard netværk eller netværk <x>, hvor x er enten 1 eller 2. PCL SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCLemulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. PS SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScriptemulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger data på netværksinterfaceforbindelsen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. NPA-tilstand Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Deaktiveret Automatisk* Printeren udfører ikke NPA-behandling. Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. Netværksbuffer Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt. Automatisk* 3 KB til maksimal tilladt størrelse (i intervaller på 1 KB) Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling). Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen. Netværk/porte 37

38 Jobbuffering Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt, formateret harddisk. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Deaktiveret* Aktiveret Automatisk Placerer ikke job i harddiskens buffer. Placerer job i harddiskens buffer. Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. Mac binær PS Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob. Deaktiveret Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. Aktiveret Printeren filtrerer PostScriptudskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol. Automatisk* Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintoshstyresystemer. Standard USB eller USB <x> Disse menuer vises kun, hvis der findes en tilgængelig USB-port. Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>). x er 1 eller 2. PCL SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger dataene på USB-porten og vælger PCLemulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. PS SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScriptemulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScriptemulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. Netværk/porte 38

39 NPA-tilstand Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk, når du forlader menuerne. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt. Aktiveret Deaktiveret Automatisk* Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data. Printeren udfører ikke NPA-behandling. Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. USB-buffer Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt. Deaktiveret Automatisk* Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages. Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling). 3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1 KB-intervaller) Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen. Jobbuffering Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt. Deaktiveret* Aktiveret Automatisk Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer. Placerer job i harddiskens buffer. Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. Mac binær PS Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob. Aktiveret Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol. Deaktiveret Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. Automatisk* Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintoshstyresystemer. Netværk/porte 39

40 ENA-adresse ENA-netmaske Indstiller USB-portens ENA-adresse. Indstiller USB-porten til ENA Netmask. 4 felter til IP-adresse ( *) Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten. ENA-gateway Indstiller USB-porten til ENA Gateway. Standard parallel eller parallel <x> Benyt disse menupunkter til at ændre printerindstillingerne, som påvirker afsendelsen af job til printeren via en netværksport, enten standardnetværk eller netværk <x>, hvor x er enten 1 eller 2. PCL SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCLemulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. PS SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCLemulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. NPA-tilstand Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt. Aktiveret Deaktiveret Automatisk* Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data. Printeren udfører ikke NPA-behandling. Printeren undersøger data, bestemmer formatet og behandler dem derefter behørigt. Netværk/porte 40

41 Parallelbuffer Jobbuffering Avanceret status Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt. Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten. Deaktiveret Automatisk* 3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1 KB-intervaller) Deaktiveret* Aktiveret Automatisk Deaktiveret Aktiveret* Deaktiverer placeringen af job i bufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages. Printeren beregner automatisk parallelbufferens størrelse (anbefalet indstilling). Brugeren angiver størrelsen på Parallelbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen. Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer. Placerer job i harddiskens buffer. Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. Deaktiverer kommunikation via parallelporten. Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet. Protokol Angiver parallelinterfacets protokol. Standard Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet. Svar på init. Parallelfunkt. 2 Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes. Angiver, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal. Dette menupunkt vises kun, hvis den tilknyttede parallelport understøtter funktionen. Fastbyte* Deaktiveret* Aktiveret Aktiveret* Deaktiveret Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling). Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Sampler data på parallelporten på det indledende strobesignal. Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal. Netværk/porte 41

42 Mac binær PS Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob. Aktiveret Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. Deaktiveret Printeren filtrerer PostScriptudskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol. Automatisk* Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintoshstyresystemer. ENA-adresse ENA-netmaske Indstiller ENA-adressen til den parallelle port. Indstiller ENA-netmasken til den parallelle port. 4 felter til IP-adresse ( *) Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via den parallelle port. ENA-gateway Indstiller ENA-gateway'en til den parallelle port. Seriel <x> Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job, som sendes til printeren via en serielportoption. PCL SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. PS SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. Netværk/porte 42

43 NPA-tilstand Serielbuffer Jobbuffering Serielprotokol Robust XON Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPAprotokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt. Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt. Vælger værdier for hardware- og software-handshaking for serielinterfacet. Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF. Aktiveret Deaktiveret Automatisk* Deaktiveret Automatisk* 3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1 KB-intervaller) Deaktiveret* Aktiveret Automatisk DTR* DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR Deaktiveret* Aktiveret Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data. Printeren udfører ikke NPA-behandling. Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. Printeren deaktiverer jobbuffering. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages. Printeren beregner automatisk Serielbufferens størrelse (anbefalet indstilling). Brugeren angiver størrelsen på Serielbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen. Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer. Placerer job i harddiskens buffer. Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. Hardware-handshaking. Hardware-handshaking. Software-handshaking. Kombineret hardware- og softwarehandshaking. Kombineret hardware- og softwarehandshaking. Printeren venter på at modtage data fra computeren. Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data. Netværk/porte 43

44 Baud Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port. Bemærk: , , og baudhastigheder vises i menuen Standard Seriel. Disse værdier vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling * Databit Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme. 7 8* Paritet Vælger pariteten for datarammer til serielinput og -output. Lige Ulige Ingen* Ignorer Benyt DSR Angiver, om printeren bruger DSRsignalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielinterfacekabler. Serielinterfacet bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn. Deaktiveret* Aktiveret Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data. Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige. NetWare Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens NetWare-indstillinger. Vis loginnavn Vis udskrivningstilstand Viser feltet, som bruges til at tildele NetWare-loginnavn. Tildeler NetWareudskriftstilstanden. tekstindtastning Indtast loginnavn. Vælg derefter Loginnavn for at få vist NetWare-navnet på kontrolpanelet. Pserver* Rprinter Netværk/porte 44

45 Vis netværksnummer Aktiver Ethernet Ethernet Ethernet Type II Ethernet SNAP Packet Burst Deaktiveret - Deaktiverer NetWarefunktionen. Aktiveret - Aktiverer NetWarefunktionen. NSQ/GSQtilstand Viser feltet, som bruges til at tildele NetWare-nummer. Aktiverer eller deaktiverer NetWarefunktionen. Indstiller Ethernet værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. Indstiller Ethernet værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. Indstiller Ethernet Type II-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. Indstiller Ethernet SNAP-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret. tekstindtastning Indtast Netware-nummer. Vælg derefter Vis netværksnummer for at få vist NetWare-netværksnummeret på kontrolpanelet. Deaktiveret Aktiveret* Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret Deaktiveret* Aktiveret Deaktiveret* IPX-rammetyper, som giver adapteren tilladelse til at starte konversationer, anvendes. Dette er udsendelsessøgemetode på websiderne. AppleTalk Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger. Vis navn Viser det tildelte AppleTalk-navn. Vælg Navn for at vise AppleTalk-navnet på kontrolpanelet. Vis adresse Aktiver Angiv zone Viser den tildelte AppleTalkadresse. Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen. Indeholder en liste med zoner fra netværket. Vælg Adresse, hvis du vil have vist AppleTalk-adressen på kontrolpanelet. Deaktiveret Aktiveret* * liste over zoner fra netværket Deaktiveret - Deaktiverer AppleTalkfunktionen. Aktiveret - Aktiverer AppleTalkfunktionen. Standardindstillingen er standardzone på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen. Netværk/porte 45

46 LexLink Brug disse menupunkter til at få vist LexLink-navnet eller ændre LexLink-aktiveringen. Vis kaldenavn Aktiver Viser det felt, der bruges til at tildele LexLink-kaldenavnet. Aktiverer eller deaktiverer LexLinkfunktionen. tekstindtastning Indtast kaldenavnet. Vælg derefter Kaldenavn for at vise LexLink-kaldenavnet på kontrolpanelet. Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret - Aktiverer LexLinkfunktionen. Deaktiveret - Deaktiverer LexLinkfunktionen. Indstillinger Generelle indstillinger Brug disse menupunkter, når du vil sætte forskellige printerindstillinger. Displaysprog At angive sproget for teksten i kontrolpanelets LCD-display. English* Français (Engelsk) (Fransk) Deutsch (Tysk) Italiano (Italiensk) Español (Spansk) Dansk (Dansk) Norsk (Norsk) Nederlands (Hollandsk) Svenska (Svensk) Português (Brasiliansk portugisisk) Suomi (Finsk) Русский (Russisk) Polski (Polsk) Indstillinger 46

47 Tastaturtype Angiver typen af virtuelt alfanumerisk tastatur, som ses på kontrolpanelet. English* Français (Engelsk) (Fransk) Français Canadien (Canadisk fransk) Deutsch (Tysk) Italiano (Italiensk) Español (Spansk) Dansk (Dansk) Norsk (Norsk) Nederlands (Hollandsk) Svenska (Svensk) Suomi (Finsk) Português (Brasiliansk portugisisk) Русский (Russisk) Polski (Polsk) Tilpasset tast 1 Tillader adresser af typen.co.uk. tekstfelt NULL.com er standardtekst i feltet. Der kan højst stå 6 tegn i tekstindtastningsfeltet, og punktummer tæller også som et tegn. Hvis tekstfeltet er NULL eller tomt vises den tilknyttede tilpassede tast ikke på tastaturet. Tilpasset tast 2 Tillader adresser af typen.co.uk. tekstfelt NULL.org er standardtekst i feltet. Der kan højst stå 6 tegn i tekstindtastningsfeltet. Punktummer tæller også som et tegn. Hvis tekstfeltet er NULL eller tomt vises den tilknyttede tilpassede tast ikke på tastaturet. Generelle standardværdier Angiver standarderne i henhold til geografisk placering. USA International Indstilling af menupunktet til en af værdierne påvirker følgende indstillinger: Skuffe <x> (x angiver skuffens nummer), MP-arkføder og Manuelt papir (Letter/A4) Manu. konvo. (10-konvolut, DL-konvolut) Papirformat i MP-arkføder Kopi i originalstørrelse Faxafsendelse i originalstørrelse i originalstørrelse FTP i originalstørrelse Universelle måleenheder (mm/tommer) Format for dato og klokkeslæt - MM_DD_ÅÅÅÅ i USA - DD_MM_ÅÅÅÅ internationalt Vis de første prompts Indstil printeren til at vise de første prompts, når printeren tændes, således at brugeren kan afslutte opsætningen. Ja* Nej Når printeren første gang tændes, er standard JA. Når brugeren har afsluttet opsætningsguiden og vælger Udført på skærmen Vælg land, er standard Nej. Indstillinger 47

48 Datoformat Angiver formatet i henhold til geografisk placering. MM-DD-ÅÅÅÅ* DD-MM-ÅÅÅÅ* ÅÅÅÅ-MM-DD Måned, dag og år (USA) Dag, måned, år (internationalt) (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi) Tidsformat Angiver, om formatet er til et 12 timers ur eller et 24 timers ur. 12 timer A.M./P.M. 24 timers ur 12 A.M. 12 P.M., 12:01 P.M. 11:59 P.M. 00:00 24:00 Skærmens lysstyrke Justerer lysstyrken på LCDskærmen og kontrolpanelet (100*) Vis bogmærker Aktiveret* Deaktiveret Når Vis bogmærker er indstillet til Nej, vises Bogmærkebeholderen ikke i Tilbageholdte job. Tillad scanning af brugertilpasset job Styrer funktionen vis og skjul for indstillingen brugertilpasset job og indstillingerne for scanning af brugertilpasset job for hver enkelt funktion. Indstillingerne for scanning af brugertilpasset job angiver standardværdierne for brugertilpasset job for hver enkelt funktion. De vises ikke, hvis brugertilpassede job ikke er tilladt. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Brugertilpassede job understøttes ikke på alle modeller. Ja* Nej Dette menupunkt styrer funktionen vis og skjul for brugergrænsefladen indstilling for brugertilpasset job og indstillingen for scanning af brugertilpasset job for hver enkelt funktion. Indstillingerne for scanning af brugertilpasset job angiver standardværdierne for brugertilpasset job for hver enkelt funktion. Udredning af papirstop i scanner Angiver, om printeren genopretter et helt udskrivningsjob eller blot den side, som sad i printeren, da papirstoppet opstod. Jobniveau* Sideniveau Brugertilpassede job genoprettes muligvis ikke på jobniveau. Brugertilpassede job genoprettes altid på sideniveau. Opfriskningshastig hed for webside (120*) Intervallet er sekunder. Navn på kontaktperson tekstfelt NULL* Placering tekstfelt NULL* Indstillinger 48

49 Alarmer Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling. Alarmkontrol Deaktiveret En gang* Kontinuerligt Toneralarm Deaktiveret* En gang Kontinuerligt Hæftealarm Deaktiveret* En gang Kontinuerligt Med alarmkontrollen indstilles funktionen for hver enkelt alarm. Deaktv. Printeren udsender ikke en alarm. En gang Printeren udsender tre hurtige bip. Kontinuerligt Printeren gentager tre bip hvert 10. sekund. Toneralarmen aktiveres, når tonerkassetten er ved at være tom. Bemærk: Hæftealarmen vises kun, når en valgfri finisher er installeret. Indstillinger 49

50 Timeouts Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmbilledet, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren. Bemærk: Vent-timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering. Standby Mode Deaktiveret (15*) Strømbesparingstil stand Deaktiveret (60*) Tryk på LCD-skærmen eller en af de fysiske knapper for at forlade (vågne op af) denne tilstand. Deaktiveret - Deaktiverer Standby-tilstand Angiver i hvor mange minutter printeren venter, før den vender tilbage til startskærmbilledet. Indstiller antallet af minutter, der går, fra standby-tilstanden er afsluttet, til printeren går i en reduceret strømtilstand, kaldet strømbesparingstilstand. Standby-tilstanden er deaktiveret, når den er indstillet til 0, og strømbesparingstilstanden er det antal minutter af inaktivitet, der går, inden strømbesparingstilstanden aktiveres. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Selv om printeren er i strømbesparingstilstand, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob. Deaktiveret - Deaktiverer strømbesparingstilstand. Kan ikke vælges, hvis Energibesparelse er aktiveret (60*) - Angiver den tid, der går, fra at standby-tilstanden eller et udskriftsjob er afsluttet, til at printeren går i strømbesparingstilstand. Vælger du f.eks. 15, går printeren i strømbesparingstilstand 15 minutter efter, at den har afsluttet et udskriftsjob. Herved bruges langt mindre strøm, men printeren kræver til gengæld mere opvarmningstid. Vælg 15, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker. Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbruget og en kortere opvarmningsperiode. Bemærk: Når printeren skifter til Strømbesparelsestilstand, sættes skærmens lysstyrke til 15, så længe denne tilstand er aktiv. Tryk på LCD-skærmen eller en af de fysiske knapper for at forlade (vågne op af) denne tilstand. Skærmtimeout (30*) Deaktiveret - Deaktiverer skærm-timeout Angiver hvor mange sekunder, der går, inden kontrolpanelet vender tilbage til startskærmbilledet som følge af inaktivitet. Indstillinger 50

51 Timeouts (fortsat) Print timeout Deaktiveret (90*) Deaktiveret - Deaktiverer print-timeout Angiver i hvor lang tid (i sekunder), printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet. Bemærk: Når tiden er udløbet, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data. Vent timeout Deaktiveret (40*) Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout Angiver i hvor lang tid (i sekunder), printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet. Timeout for netværksjob Deaktiveret (90*) Deaktiveret - Deaktiverer Timeout for netværksjob Angiver, hvor mange sekunder printeren skal vente, før den annullerer et netværksjob. Hvis du vælger en værdi mellem 1 og 9, gemmes indstillingen som 10. Retablering af udskrift Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskriver fastklemte sider eller venter, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet. Fortsæt autom. Deaktiveret* Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når de ikke løses inden for den angivne tidsperiode. Deaktiveret - Deaktiverer Autom. fortsæt Angiver (i sekunder), hvor længe printeren venter. Genopret v. stop Aktiveret Deaktiveret Automatisk* Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Aktiveret - Printeren genudskriver fastklemte sider. Deaktiveret - Printeren genudskriver ikke fastklemte sider. Auto - Printeren genudskriver en fastklemt side, medmindre den hukommelse, der kræves for at tilbageholde siden, skal bruges til andre printeropgaver. Sidebeskyttelse Deaktiveret* Aktiveret Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks. Deaktv.* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Aktiveret - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis siden stadig ikke kan udskrives, efter du har valgt Aktiveret, skal du reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob er det ikke nødvendigt at vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere. Indstillinger 51

52 Printersprog Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog. PCL-emulering PS-emulering* PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation. Udskrivn.område Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. Normal* Hele siden Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScriptfortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i et område, som ligger uden for det udskriftsområde, der er angivet under Normalt udskriftsområde, afskærer printeren billedet ved kanten af det udskriftsområde, der er angivet som udskriftsområde under Normal. Indlæs til Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selv om printeren slukkes. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), det ønskede udskriftsmedieformat og den ønskede udskriftsmedietype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. RAM* Flash Disk Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM). Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret et formateret, ikkedefekt flashhukommelseskort (valgfrit), som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/ skrivebeskyttet med adgangskode. Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret en formateret, ikkedefekt harddisk, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode. Jobregistrering Deaktiveret* Aktiveret Printeren gemmer ikke jobstatistikker på harddisken. Printeren gemmer jobstatistikkerne for de seneste udskriftsjob. Indstillinger 52

53 Spar ressourcer Bannerside Fabriksindstillinger Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAMhukommelsen, hvis printeren modtager et job, der kræver mere end den tilgængelige hukommelse. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. Angiver, om udskriftsjobbet bør udskrives som en bannerside. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Deaktiveret* Aktiveret Deaktiveret* Aktiveret Gendan ikke* Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog. Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. De brugerdefinerede indstillinger bevares. Genopret nu Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog - Alle indstillinger i menupunkterne Fax-, - og FTP-indstilling, menupunkterne Standardparallel og Parallel <x>, menupunkterne Standardseriel og Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke). Indstillinger 53

54 Kopieringsindstillinger Brug disse menupunkter til at indstille printerens indstillinger for kopiering. Indhold Indholdsskærm Angiver, hvilken type indhold der findes i kopieringsjobbet. Denne menu vises for sort/ hvid- og farveprintere. Se forskellen på berøringsskærmene i de medfølgende eksempler. Tekst Tekst/foto* Fotografi Udskrevet billede Kopieringsjob indeholder typisk tekst og streggrafik. Kopieringsjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik. Kopieringsjobbet er et fotografi af høj kvalitet eller en inkjet-udskrift af høj kvalitet, som hovedsageligt består af billeder. Kopieringsjobbet er halvtonet. Det kan f.eks. være dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad, der hovedsageligt består af billeder. Halvtone er en samling af sorte og hvide prikker, der simulerer lysstyrkeværdierne i gråtonede billeder. Du kan se forskellen mellem indholdsberøringsskærmen og indholds/ farveskærmen på side Indholdsskærm for farveskærmen og side Indholds/farveskærm for indholds/farveskærmen. Indhold Tekst Tekst/foto Fotografi Udskrevet billede Annuller Udført Indstillinger 54

55 Farve Indholds/farveskærm Dette menupunkt vises kun på farveprintere. Farve Grå Berøringsfarve til et kopijob, som udskrives i farver. Berøringsgråt for et sort/hvidt kopieringsjob, der udskrives i skygger fra hvidt til sort med alle nuancer af gråt. Du kan se forskellen mellem indholdsberøringsskærmen og indholds/ farveskærmen i Indholdsskærm for farveskærmen og i Indholds/farveskærm for indholds/ farveskærmen. Indhold Tekst Tekst/foto Fotografi Udskrevet billede Farve Farve Grå Indhold af farveprinter Annuller Udført Indstillinger 55

56 Dupleks Her kan du angive, om siderne i originaldokumentet er dupleks (tosidet) eller simpleks (enkeltsidet) og kopiere i henhold hertil. Hvis der ikke er installeret en dupleksenhedsoption, kan der ikke vælges tosidet udskrivning. Der kan kun vælges scanning fra 1 sidet til 1 sidet eller fra 2 sidet til 1 sidet. Papirretningen er som standard stående. Indbinding er som standard den lange kant. Se Dupleksindbind på side 79 for oplysninger om indbinding langs den lange kant. 1 sidet til 1sidet* 1 sidet til 2sidet Originalen, der er placeret i ADF'en, har kun tryk på den ene side. Den ønskede kopi er enkeltsidet, dvs. kopierne vil kun have tryk på den ene side af papiret. Kopien ligner originalen på en prik. Originalen har kun tryk på den ene side. Den ønskede kopi er tosidet, dvs. der skal trykkes på begge sider af papiret. Hvis f.eks. originalen er på seks ark, vil en kopi, der er trykt på begge sider, fylde tre ark. 1 sidet til 2sidet Originalen har tryk på begge sider. Den ønskede kopi er enkeltsidet, dvs. kopierne vil kun have tryk på den ene side af papiret. Hvis f.eks. originalen er på tre ark og har tryk på begge sider, vil en kopi, der kun har tryk på den ene side, fylde seks ark. 2 sidet til 2sidet Originalen, der er placeret i ADF'en, har tryk på begge sider. Den ønskede kopi af originalen er også tosidet. Kopien ligner originalen på en prik. Papirbesparelse Angiver, hvor mange sider i et udskriftsjob der skal placeres på én udskrevet side af et givet udskriftsmedie. Deaktiveret* 2 på 1 Stående Placerer én side i udskriftsjobbet på én udskrevet side. Placerer to sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med stående papirretning. 2 på 1 Liggende Placerer to sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med liggende papirretning. 4 på 1 Stående Placerer fire sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med stående papirretning. 4 på 1 Liggende Placerer fire sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med liggende papirretning. Udskriv sidekanter Angiver om der udskrives en kant rundt om papiret ved marginerne. Aktiveret* Der udskrives en kant, når Papirbesparelse er angivet til 2 på 1 Stående, 2 på 1 Liggende, 4 på 1 Stående eller 4 på 1 Liggende. Deaktiveret Der udskrives ikke en sidekant. Indstillinger 56

57 Sorter Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet. Aktiveret* Kopier hele jobbet det antal gange, der er angivet. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og skal udskrive tre sider, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3. Deaktiveret Kopierer hver enkelt side af jobbet det antal gange, der er angivet. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og skal udskrive tre sider, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3. Hæftning Angiver, om hæfteenheden er tændt. Deaktiveret* 1 hæftning Dette menupunkt vises, når der er installeret en finisher med en hæfteenhed. Originalstørrelse Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format. Letter (8,5 x11")* Legal (8,5 x14") Executive (7,25 x 10,5") Folio (8,5 x13") Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Automatisk størrelsesregis trering Blandede størrelser (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi). Automatisk størrelsesregistrering bestemmer en enkelt størrelse til et job. Hvis printeren ikke er i stand til at bestemme størrelsen, bedes brugeren om at gøre det. Der skal vælges en standardstørrelse på LCD-skærmen. Kopier til kilde Indeholder en liste over de udskriftsmediekilder, som kopieringsjobbet kan udskrives på. Skuffe 1* MP-arkføder Skuffe 2 Skuffe 2 er kun angivet som et valg i værdilisten, hvis der er installeret en skuffeoption. Der kan ikke vælges en konvolutføder, selv om en sådan er installeret. Skillesider for transparenter Anbringer et stykke papir mellem transparenter. Aktiveret* Deaktiveret Hvis du vælger Aktiveret, anbringes der et stykke papir mellem transparenterne. Hvis du vælger Deaktiveret, anbringes der ikke et stykke papir mellem transparenterne. Skillesider Anbringer et stykke papir mellem sider, kopier eller udskriftsjob i henhold til den valgte værdi. Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider Skillesidekilde Indeholder en liste over mulige udskriftsmediekilder, hvor der er adgang til skillesider. Skuffe 1* MP-arkføder Skuffe 2 Skuffe 2 er kun angivet som et valg i værdilisten, hvis der er installeret en skuffeoption. Der kan ikke vælges en konvolutføder, selv om en sådan er installeret. Indstillinger 57

58 Sværtning Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til kopieringsjobbet. 1 9 (5*) Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap, bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - + Angiver den bakke, som modtager kopien, når den er udskrevet. Udskrivningsbakke *Standardbakke [liste over tilgængelige bakker] Dette menupunkt vises, når der er installeret mindst én ekstra udskriftsbakke. Antal kopier Angiver antallet af kopier i kopieringsjobbet (1*) Overlay: Angiver valg af overlay-tekst, der skal udskrives på hver side i udskrivningsjobbet. Overlay minder om følgende på en side: Fortroligt Kopi Kladde Haster Tilpasset Deaktiveret* Værdien Tilpasset vises kun, hvis der er skrevet noget i tekstfeltet Tilpasset overlay på siden for den integrerede webserver (EWS). Den tekst, der bruges til overlay, svarer til det, som brugeren har indtastet på EWS-siden, men Tilpasset skal vælges i menuen, for at teksten kan udskrives som overlay på hver side. Fortroligt Tilpasset overlay Tillad prioritetskopier Scanning af brugertilpasset job Fjernelse af baggrund Angiver tilpasset overlay. Tillader at et udskriftsjob afbrydes, så printeren kan bruges som kopimaskine og kopiere en side eller et helt dokument. Angiver, om Scanning af brugertilpasset job er aktiveret eller deaktiveret. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Brugertilpassede job understøttes ikke på alle modeller. Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi. tekstindtastningsfelt Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret Deaktiveret* Brug kun tekstindtastningsfeltet til at angive et tilpasset overlay. Feltet kan højst indeholde 64 tegn. Afbryder udskriftsjobbet ved den næste side. Afbryder udskriftsjobbet ved det næste job, dvs. mellem indgående, individuelle udskriftsjob. Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. -4 til +4 (0*) Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte. Indstillinger 58

59 Kontrast Skyggedetaljer Scan kant til kant Angiver den kontrast, der anvendes til kopieringsjobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også. Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi. Angiver, om det originale dokument er scannet kant til kant inden kopiering. 0 5 Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er til +4 (0*) Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt. Deaktiveret* Aktiveret Faxindstillinger Brug disse menupunkter til at indstille printerens indstillinger for afsendelse af fax. Faxtilstand Indstiller, hvilken faxmetode eller - tilstand der anvendes. Analog Faxserver Hvis printeren ikke har et modem, vises dette menupunkt ikke. Indstilling af analog fax Angiver linket til indstilling af analog fax. En analog fax bruger en telefonlinje som faxmetode. link Hvis printeren ikke har et modem, vises linket Faxindstilling ikke. Indstilling af faxserver Angiver linket til indstilling af faxserver. Faxjobbet sendes til en faxserver for at blive afsendt. link Indstillinger 59

60 Indstilling af analog fax En analog fax bruger en telefonlinje som faxmetode. Brug følgende menupunkter til at indstille en analog fax. Generelle faxindstillinger Stationsnavn Angiver navnet på printerens faxenhed. Det kan være navnet på en person eller en virksomhed. tekstindtastningsfelt Stationsnummer Angiver faxnummeret. tekstindtastningsfelt med begrænsning Stations-id Aktiver manuel fax Anvendelse af hukommelse Annuller faxer Indstiller printeren til kun at bruge manuel fax. Dette kræver en linjedeler og et håndsæt. Brug en almindelig telefon til at besvare indgående faxjob og til at indtaste faxnumre. Bemærk: Tryk # 0 på det numeriske tastatur og gå direkte til funktionen Manuel fax. Angiver, hvor meget ikke-flygtig hukommelse der anvendes til fax i forbindelse med et faxjob. Standardindstillingen deler hukommelsen ligeligt mellem afsendelse og modtagelse af faxjob. Er en af værdierne imidlertid indstillet, fordeles hukommelsen ikke ligeligt. Indstiller printeren til at annullere faxjob. Hvis dette ikke er tilladt, vil menupunktet Annuller faxer være skjult og ikke blive vist på kontrolpanelet. Stationsnavn Stationsnummer Aktiveret Deaktiveret* Udelukkende modtagelse Mest modtagelse Ligeligt* Mest afsendelse Udelukkende afsendelse Tillad* Tillad ikke Der kan højst stå otte tegn i tekstindtastningsfeltet. Indtast navnet i feltet ved hjælp af det virtuelle alfanumeriske skærmtastatur. Se Virtuelt alfanumerisk tastatur på side 61. Der kan kun indtastes følgende tegn: 0 9, (, ),., +, - og mellemrum. Hele hukommelsen er indstillet til at modtage faxjob. Størstedelen af hukommelsen er indstillet til at modtage faxjob. Deler hukommelse ligeligt mellem afsendelse og modtagelse af faxjob. Størstedelen af hukommelsen er indstillet til at afsende faxjob. Hele hukommelsen er indstillet til at afsende faxjob. Tillad annullering af faxjob. Kolonnen Fax vises på skærmbilledet Annuller job. Vises menupunktet Annuller faxer ikke, er det ikke tilladt at annullere faxjob. Indstillinger 60

61 Virtuelt alfanumerisk tastatur abc q w e r t y u i o p Backspace a s d f g h j k l Shift lock z x c v Mellemrum b n Slet m Søg i Tilbage Annuller Faxafsendelsesindstillinger Opløsning Angiver kvaliteten i punkter pr. tomme (dpi). En højere opløsning giver højere udskriftskvalitet, men øger den tid, det tager for at sende faxen. Standard* Fin Superfin Ultrafin Originalstørrelse Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format. Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x10,5") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x257mm) Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi) 8,5" understøtter blandede størrelser. Indstillinger 61

62 Dupleks Indhold Sværtning Indstiller dupleksscanning (tosidet scanning) til enten aktiveret eller deaktiveret for udgående faxjob. Angiver, hvilken type indhold der findes i faxjobbet. Angiver sværtningsniveauet for faxjobbet. Deaktiveret* Lang kant Kort kant Aktiveret* Tekst/foto Foto Faxjobbet er ikke indstillet til dupleksudskrivning. Sidens lange kant (venstre kant for stående retning og øverste kant for liggende retning). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger. Sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger. Faxjob indeholder typisk tekst og streggrafik. Faxjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik. Faxjobbet indeholder kun billeder 1 9 (5*) Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap, bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - + Områdenummer Numerisk indtastningsfelt, hvor der kun kan indtastes tal. De tidligere indtastede numre vises. Områdenummeret kan være en landekode eller en kode, som virksomheder anvender til at ringe ud af huset. Nummerstreng Der kan højst stå 16 tegn i indtastningsfeltet. Der kan kun indtastes følgende tegn: 0 9, (, ),., +, - og mellemrum. Automatisk genopkald Angiver det antal gange, som printeren automatisk forsøger at sende faxjobbet igen ved at anvende nummeret Fax til. 0 9 (5*) Genopkaldsfrekvens Angiv et minutinterval for det antal genopkald, der skal foretages (3*) Bag en PABX Aktiverer eller deaktiverer opkald uden klartone på omstillingsbordet. Ja Nej* Vent ikke på klartone. Vent på klartone. Aktiver ECM Aktiverer Fejlretningstilstand for faxjob, hvilket gør afsendelsen af fax mere pålidelig. Ja* Nej ECM er aktiveret. ECM er deaktiveret. Aktiver faxscanning Gør det muligt at afsende fax ved scanning i printeren. Aktiveret* Deaktiveret Faxscanning er aktiveret. Faxscanning er deaktiveret. Driver til fax Gør det muligt at sende driver-faxjob via printeren. Aktiveret* Deaktiveret Driver-faxjob kan sendes. Driver-faxjob kan ikke sendes. Driverfaxjob behandles som PostScript-job. Indstillinger 62

63 Tillad Gem som genvej Opkaldstilstand Scanning af brugertilpasset job Fjernelse af baggrund Kontrast Skyggedetaljer Scan kant til kant Gør det muligt at gemme faxnumre som genveje i printeren. Angiver ringetone som enten en tone eller en impuls. Bemærk: Dette menupunkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og regioner. Gør det muligt at scanne brugertilpassede faxjob. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Brugertilpassede job understøttes ikke på alle modeller. Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi. Angiver den kontrast, der anvendes til scanningsjobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også. Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi. Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden faxjobbet afsendes. Ja* Nej Tone* Impuls Aktiveret Deaktiveret* Knappen Gem som genvej vises på skærmen. Knappen Gem som genvej vises ikke på skærmen Faxdestination. Der høres en tone, hver gang der indtastes et nummer. Der høres en impulslyd, hver gang der indtastes et nummer. Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. -4 til +4 (0*) Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte. 0 5 Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er til +4 (0*) Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt. Deaktiveret* Aktiveret Indstillinger 63

64 Fax-modtagelsesindstillinger Aktiver modtagelse af fax Antal ringetoner før svar Autoreduktion Papirkilde Udskrivningsbakke Dupleks Faxsidefod Gør det muligt, at modtage faxjob via printeren. Printeren ringer et vist antal gange for at vise, at et indgående faxjob er på vej. Skalerer indgående faxjob, således at de passer til den printmediestørrelse, der ligger i den angivne faxkilde. Se Papirkilde for yderligere oplysninger. Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af indgående faxer. Angiver den bakke, som modtager den udskrevne fax, når den er udskrevet. Indstiller dupleksudskrivning (tosidet udskrivning) til enten aktiveret eller deaktiveret for indgående faxjob. Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption, eller hvis printermodellen har en indbygget dupleksenhed. Udskriver transmissionsoplysninger nederst på hver side af den indgående fax. Ja* Nej 1 25 (1*) Aktiveret* Deaktiveret Automatisk* Skuffe <x> MP-arkføder Skuffe <x> (hvis der er installeret en skuffeoption) *Standardbakke [liste over tilgængelige bakker] Aktiveret Deaktiveret* Aktiveret* Deaktiveret Faxjob kan modtages. Faxjob kan ikke modtages. Skalerer den indgående fax. Skalerer ikke den indgående fax. Printeren vælger automatisk udskriftsmediekilden. Skuffe <x> eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde (<x> angiver skuffens nummer). MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde. Skuffe <x>, som kan være enhver skuffeoption, er angivet som udskriftsmediekilde (<x> angiver skuffens nummer). Dette menupunkt vises, når der er installeret mindst én ekstra udskriftsbakke. Det indgående faxjob er et dupleksjob. Det indgående faxjob er ikke et dupleksjob. Vælg Aktiveret for at udskrive sidefoden. Vælg Deaktiveret for at forhindre, at sidefoden udskrives. Indstillinger 64

65 Faxlogindstillinger Overføringslog Vælger, om printeren skal udskrive en log med oplysninger om det afsendte faxjob. Hvis faxjobbet ikke blev sendt, vil der i sidehovedet stå "Kunne ikke afsende fax" i stedet for "Overføringslog". Udskriv altid* Udskriv aldrig Printeren udskriver en side med oplysninger om det afsendte faxjob, bl.a. faxnummer og tidspunkt for afsendelse. Printeren udskriver aldrig en log. Udskriv ved fejl Printeren udskriver en side med oplysninger, hvis faxjobbet ikke blev sendt. Log over fejl ved modtagelse Indstiller printeren til at udskrive en log over modtagne faxjob, der indeholdt en fejl ved modtagelse. Udskriv aldrig* Udskriv ved fejl Printeren udskriver aldrig en log. Printeren udskriver en log. Udskriv log automatisk Angiver, at der udskrives en log for hver 45 faxjob, der er blevet sendt eller modtaget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren udskriver en log over sendte og modtagne faxjob. Printeren udskriver ikke en log over sendte og modtagne faxjob. Papirkilde til log Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne faxer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Skuffe 1* MP-arkføder Skuffe 2 (hvis der er installeret en skuffeoption) Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde. MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde. Skuffe 2, hvis en skuffeoption er angivet som udskriftsmediekilde. Logvisning Angiver, om en afsendelseslog viser et opkaldt telefonnummer eller et eksternt stationsnavn. Eksternt stationsnavn* Opkaldt telefonnummer Viser det eksterne stationsnavn for et faxjob i loggen. Viser telefonnummeret for et faxjob i loggen. Aktiver joblog Får printeren til at registrere de seneste udførte faxjob. Ja* Nej Printeren registrerer faxjob. Printeren registrerer ikke faxjob. Aktiver opkaldslog Får printeren til at registrere de seneste udførte faxopkald. Ja* Nej Printeren registrerer faxopkald. Printeren registrerer ikke faxopkald. Logfør udskriftsbakke Angiver den udskriftsbakke, som modtager den udskrevne faxlog. Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en ekstra udskriftsbakke. Der vises en liste over tilgængelige udskriftsbakker som værdier, f.eks. Bakke 1, Bakke 2 osv, baseret på antallet af installerede bakker. Indstillinger 65

66 Højttalerindstillinger Højttalertilstand Angiver, hvor længe højttalerne forbliver tændte. Altid slukket Tændt indtil tilsluttet* Altid tændt Højttaleren er slukket. Højttaleren er tændt, indtil faxforbindelsen er oprettet. Højttaleren er tændt. Højttalerlydstyrke Angiver lydstyrkens indstilling. Høj* Højttalerlydstyrken er høj. Ringestyrke Indstiller printerens ringestyrke for faxhøjttaleren. Lav Slukket Tændt* Højttalerlydstyrken er lav. Højttaleren er slukket. Højttaleren er tændt. Tydelige ringetoner Enkelt ringetone Besvarelse af opkald med enkelt ringetone. Aktiveret* Enkelt ringetone er aktiveret. Deaktiveret Enkelt ringetone er deaktiveret. Dobbelt ringetone Besvarelse af opkald med dobbelt ringetone. Aktiveret* Dobbelt ringetone er aktiveret. Deaktiveret Dobbelt ringetone er deaktiveret. Tre ringetoner Besvarelse af opkald med tre ringetoner. Aktiveret* Tre ringetoner er aktiveret. Deaktiveret Tre ringetoner er deaktiveret. Indstilling af faxserver Format for Til tekstindtastningsfelt Brug [#] til faxnummeret. F.eks.: Svaradresse tekstindtastningsfelt Dette felt er påkrævet. Emne tekstindtastningsfelt Meddelelse tekstindtastningsfelt Der kan højst stå 512 tegn i tekstindtastningsfeltet. Primær SMTP-gateway Sekundær SMTP-gateway Billedformat Angiver formatet for den fil, der skal faxes. værdi i tekst værdi i tekst PDF* TIFF Link til en Primær SMTP-Gateway i Indstilling af -server findes i Netværk/ porte. Link til en Sekundær SMTP-Gateway i Indstilling af -server findes i Netværk/ porte. Portable Document Format Tagged Image File Format Indstillinger 66

67 Indhold Faxopløsning Sværtning Angiver, hvilken type indhold der findes i faxjobbet. Definerer kvaliteten i punkter per tomme (dpi). En højere opløsning giver højere udskriftskvalitet, men øger den tid, det tager for at sende faxen. Angiver sværtningsniveauet for faxjobbet. Tekst* Tekst/foto Foto Standard Fin Superfin Ultrafin Faxjob indeholder typisk tekst og streggrafik. Faxjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik. Faxjobbet indeholder kun billeder Standard passer til de fleste dokumenter. Brug Fin til dokumenter med små bogstaver. Brug Superfin til dokumenter med mange detaljer. Brug Ultrafin til dokumenter med grafik eller fotos. 1 9 (5*) Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap, bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - + Retning Angiver hvordan tekst og grafik vender på den side, faxjobbet udskrives på. Stående* Tekst og grafik er parallelt med den korte kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den korte kant. Liggende Tekst og grafik er parallelt med den lange kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den lange kant. Originalstørrelse Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive den scannede originals format. Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi). 8,5" understøtter blandede størrelser. Brug Multi-page TIFF-billeder Angiver, at jobbet er et flersidet TIFF-job (Tagged Image File Format). Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Ja* Nej Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen. Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen. Indstillinger 67

68 -indstillinger Indstilling af server Se Indstilling af server på side 35. Størrelse PDF-version Indhold Farve Opløsning Sværtning Angiver formatet for den fil, der skal scannes. Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver, hvilken type indhold der findes i en. Angiver, om printeren genkender farvebilleder i en eller opfatter farvebilleder i grå nuancer. Angiver ens opløsning i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis du angiver denne værdi til Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi. Angiver sværtningsniveauet for en som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9). PDF* JPEG TIFF Tekst Tekst/foto* Foto Grå* Farve 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format en består primært af tekst eller streggrafik. en består af en blanding af tekst og billeder. en indeholder kun billeder. Send ikke farvebilleder i et -job. Sender et -job med et vedhæftet farvebillede dpi kan vælges for Grå kan vælges for Farve. Se Farve i den tidligere liste. 1 9 (5*) Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til -jobbet. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap, bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - + Indstillinger 68

69 Retning Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i scanningsjobbet. Stående* Sender originaldokumentet som stående for scanningsjobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den korte kant. Liggende Sender originaldokumentet som liggende for scanningsjobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den lange kant. Originalstørrelse Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format. Letter (8,5 x11")* Legal (8,5 x14") Executive (7,25 x 10,5") Folio (8,5 x13") Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x297mm)* A5 (148 x210mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Automatisk størrelsesregi strering Blandede størrelser (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi). Indstillinger 69

70 Dupleks JPEG-billedkvalitet JPEG-kvalitet Billeder i sendes som Brug Multi-page TIFF-billeder Overføringslog Papirkilde til log Indstiller dupleksscanning (tosidet scanning) til enten aktiveret eller deaktiveret for s. Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst og Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner. Der kan vælges mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanning til -job, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver, hvornår der udskrives en overføringslog. Logsiden er en bekræftelse af, at s er blevet overført. Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne faxer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Deaktiveret* Lang kant Kort kant -jobbet er ikke indstillet til dupleksudskrivning. Indbindingen langs den lange kant af siden (venstre kant er til Stående udskrifter, og øverste kant er til Liggende udskrifter). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger. Indbindingens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger (50%*) Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor (75%*) Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor. Vedhæftet fil* Web-link Ja* Nej Udskriv altid* Udskriv aldrig Udskriv ved fejl Skuffe 1* MP-arkføder Skuffe 2 (hvis der er installeret en skuffeoption) Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen. Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen. Der udskrives altid en overføringslog over s. Der udskrives aldrig en overføringslog over s. Der udskrives kun en overføringslog over , hvis der er opstået fejl. Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde. MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde. Skuffe 2, hvis en skuffeoption er angivet som udskriftsmediekilde. Indstillinger 70

71 Logfør udskriftsbakke -bitdybde Scanning af brugertilpasset job Tillad Gem som genvej Fjernelse af baggrund Kontrast Skyggedetaljer Scan kant til kant Angiver den udskriftsbakke, som modtager den udskrevne -log. Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en ekstra udskriftsbakke. Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Blandet ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret. Tillader scanning af brugertilpassede s. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Brugertilpassede job understøttes ikke på alle modeller. Tillader at -adresser kan gemmes som genveje. Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi. Angiver den kontrast, der bruges i en. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også. Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi. Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden en afsendes. Der vises en liste over tilgængelige udskriftsbakke r som værdier, f.eks. Bakke 1, Bakke 2 osv, baseret på antallet af installerede bakker. 1 bit* 8 bit Aktiveret Deaktiveret* Ja* Nej Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Er der valgt Nej, vises knappen Gem som genvej ikke på skærmen destination. -4 til +4 (0*) Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte. 0 5 Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er til +4 (0*) Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt. Deaktiveret* Aktiveret Indstillinger 71

72 FTP-indstillinger Størrelse PDF-version Indhold Farve Opløsning Sværtning Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver, hvilken type indhold der findes i FTP-jobbet. Angiver, om printeren genkender farvebilleder i et FTP-job eller opfatter farvebilleder i grå nuancer. Angiver opløsningen i FTP-jobbet i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis du angiver denne værdi til Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi. Angiver sværtningsniveauet for en FTP-fil som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9). PDF* JPEG TIFF * 1.6 Tekst Tekst/foto* Foto Grå* Farve 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format FTP-job indeholder typisk tekst og streggrafik. FTP-jobbet indeholder en blanding af tekst og grafik. FTP-jobbet indeholder kun billeder Send ikke farvebilleder i et FTP-job. Sender et FTP-job med et vedhæftet farvebillede dpi kan vælges for Grå kan vælges for Farve. Se Farve i den tidligere liste. 1 9 (5*) Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til FTP-jobbet. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap, bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - + Retning Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i FTP-jobbet. Stående* Sender originaldokumentet som stående for FTP-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den korte kant. Liggende Sender originaldokumentet som liggende for FTP-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den lange kant. Indstillinger 72

73 Originalstørrelse Dupleks JPEGbilledkvalitet JPEG-kvalitet Brug Multi-page TIFF-billeder Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format. Indstiller dupleksudskrivning (tosidet udskrivning) til enten aktiveret eller deaktiveret for FTP-job. Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption, eller hvis printermodellen har en indbygget dupleksenhed. Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst, Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner. Der kan vælges mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanning til FTP-job, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x10,5") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x8,5") A4 (210 x297mm)* A5 (148 x210mm) JIS-B5 (182 x257mm) Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser Deaktiveret* Lang kant Kort kant (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi). FTP-jobbet er ikke indstillet til dupleksudskrivning. Indbindingen langs den lange kant af siden (venstre kant er til Stående udskrifter, og øverste kant er til Liggende udskrifter). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger. Indbindingens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger (50%*) Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor (75%*) Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor. Ja* Nej Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen. Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen. Indstillinger 73

74 Overføringslog Papirkilde til log Logfør udskriftsbakke FTP-bitdybde Angiver, hvornår der udskrives en overføringslog. Logsiden er en bekræftelse af, at filer er blevet overført. Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne FTP-filer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver den udskriftsbakke, som modtager den udskrevne FTP-log. Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en ekstra udskriftsbakke. Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Tekst/foto ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret. Udskriv altid* Udskriv aldrig Udskriv ved fejl Skuffe 1* MP-arkføder Skuffe 2 (hvis der er installeret en skuffeoption) Der vises en liste over tilgængelige udskriftsbakker som værdier, f.eks. Bakke 1, Bakke 2 osv, baseret på antallet af installerede bakker. 1 bit* 8 bit Der udskrives altid en overføringslog over FTP. Der udskrives aldrig en overføringslog over FTP. Der udskrives kun en overføringslog over FTP, hvis der er opstået fejl. Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde. MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde. Skuffe 2, hvis en skuffeoption er angivet som udskriftsmediekilde. Basisfilnavn tekstindtastning Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret linje Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn. Scanning af brugertilpasset job Tillad Gem som genvej Fjernelse af baggrund Gør det muligt at scanne brugertilpassede FTP-job. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Brugertilpassede job understøttes ikke på alle modeller. Tillader, at FTP-adresser gemmes som genveje. Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi. Aktiveret Deaktiveret* Ja* Nej Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Er der valgt Nej, vises knappen Gem som genvej ikke på skærmen FTP-destination. -4 til +4 (0*) Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte. Indstillinger 74

75 Kontrast Skyggedetaljer Scan kant til kant Angiver den kontrast, der anvendes til FTP-jobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også. Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi. Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden FTP-jobbet afsendes. 0 5 Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er til +4 (0*) Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt. Deaktiveret* Aktiveret Indstillinger 75

76 Scan til USB-indstillinger Størrelse PDF-version Indhold Farve Opløsning Sværtning Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver den type indhold, som findes i scan til USB-jobbet. Angiver, om printeren genkender farvebilleder i et scanningsjob eller opfatter farvebilleder i grå nuancer. Angiver opløsningen i scanningsjobbet i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis du angiver denne værdi til Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi. Angiver sværtningsniveauet for scanningsjobbet som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9). PDF* JPEG TIFF * 1.6 Tekst Tekst/foto* Foto Grå* Farve 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format Scan til USB-jobbet består mest af tekst eller linjegrafik. Scan til USB-jobbet består af en blanding af tekst og billeder. Scan til USB-jobbet indeholder kun billeder. Sender ikke et farvebillede til scan til USB-jobbet. Sender scan til USB-jobbet med et farvebillede i dpi kan vælges for Grå kan vælges for Farve. Se Farve i den tidligere liste. 1 9 (5*) Angiver tonersværtningsniveauet til scan til USB-job. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap, bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - + Retning Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i scanningsjobbet. Stående* Sender originaldokumentet som stående for scan til USB-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den korte kant. Liggende Sender originaldokumentet som liggende for scan til USB-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. Se Dupleksindbind på side 79 for at få flere oplysninger om den lange kant. Indstillinger 76

77 Originalstørrelse Dupleks JPEGbilledkvalitet JPEG-kvalitet Brug Multi-page TIFF-billeder Scan-bitdybde Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format. Indstiller dupleksudskrivning (tosidet udskrivning) til enten aktiveret eller deaktiveret for scan til USB-job. Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption, eller hvis printermodellen har en indbygget dupleksenhed. Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst, Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner. Der kan vælges mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanningsjob, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner. Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Tekst/foto ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret. Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x10,5") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x8,5") A4 (210 x297mm)* A5 (148 x210mm) JIS-B5 (182 x257mm) Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser Deaktiveret* Lang kant Kort kant (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi). Scan til USB-jobbet er ikke angivet til dupleksudskrivning. Indbindingen langs den lange kant af siden (venstre kant er til Stående udskrifter, og øverste kant er til Liggende udskrifter). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger. Indbindingens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger (50%*) Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor (75%*) Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor. Ja* Nej 1 bit* 8 bit Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen. Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen. Indstillinger 77

78 Basisfilnavn tekstindtastning Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret linje Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn. Scanning af brugertilpasset job Fjernelse af baggrund Kontrast Skyggedetaljer Scan kant til kant Tillader scanning af tilpassede scan til USB-job. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Brugertilpassede job understøttes ikke på alle modeller. Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi. Angiver den kontrast, der anvendes til scan til USB-jobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også. Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi. Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden scan til USB-jobbet afsendes. Aktiveret Deaktiveret* Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. -4 til +4 (0*) Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte. 0 5 Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er til +4 (0*) Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt. Deaktiveret* Aktiveret Udskriv indstillinger Udskriv indstillinger indeholder følgende menuer. Klik på menuerne for at få yderligere oplysninger Menuen Finishing Menuen Kvalitet Testmenu Menuen Opsætning Menuen PostScript Menuen PCL-emulering Menuen PDF Menuen HTML Billedmenu Indstillinger 78

79 Menuen Finishing Brug disse menupunkter til at indstille brugerens standardindstillinger til alle job. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis. Dupleks Dupleksindbind Indstiller dupleksudskrivning (tosidet) som standard for alle udskriftsjob. Bemærk: Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption. Angiver den måde, dupleksudskrevne sider indbindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (sider med lige numre) vender i forhold til udskrivningen på forsiden (sider med ulige numre). Bemærk: Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption. Deaktiveret* Aktiveret Udskriver kun på den ene side af udskriftsmediet. Udskriver på begge sider af udskriftsmediet. Lang kant* Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den lange kant for sider i stående eller liggende retning. Arkets bagside Indbinding Næste arks forside Indbinding Arkets bagside Næste arks forside Stående Liggende Kort kant Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den korte kant for sider i stående eller liggende retning. Arkets bagside Næste arks forside Indbinding Arkets bagside Indbinding Liggende Næste arks forside Stående Indstillinger 79

80 Kopier Tomme sider Sortering Skillesider Skillesidekilde Udskr. fl. sider Angiver antallet af kopier som printerens brugerdefinerede værdi. Angiver, om programgenererede tomme sider skal medtages som en del af udskriften. Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet. Indsætter tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job. Angiver den kilde, som indeholder skillesider. Kun de kilder, der er installeret, vises i listen over værdier. Udskriver flersidede billeder på én side af et ark papir. Kaldes også uddelingskopi eller Papirbesparelse (1*) De værdier, der vælges fra programmet eller printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet. Udskriv ikke* Udskriv Deaktiveret* Aktiveret Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider Skuffe <x> (Skuffe 1*) MP-arkføder Konvolutføder Deaktiveret* Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet. Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet. Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3. Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3. Indsætter ikke skillesider. Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet. Indsætter et tomt ark mellem job. Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter. Vælger skillesider fra den angivne bakke. Vælger skillesider fra MP-arkføderen. Bemærk: Konfigurer MP skal indstilles til Kassette. Vælger en konvolut som skilleside. Udskriver 1 sidebillede pr. side. 2 uddelingskopier Udskriver 2 sidebilleder pr. side. 3 uddelingskopier Udskriver 3 sidebilleder pr. side. 4 uddelingskopier Udskriver 4 sidebilleder pr. side. 6 uddelingskopier Udskriver 6 sidebilleder pr. side. 9 uddelingskopier Udskriver 9 sidebilleder pr. side. 12 uddelingskopier Udskriver 12 sidebilleder pr. side. 16 uddelingskopier Udskriver 16 sidebilleder pr. side. Indstillinger 80

81 Multisiderkflg. Angiver placeringen af flersiders Vandret* billeder, når der bruges Udskr. fl. sider. Se Udskr. fl. sider på Lodret side 80. Modsat vandret Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har Modsat lodret retningen stående eller liggende. Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, vil resultaterne afhænge af den valgte værdi for Multisiderkflg. Vandret rækkefølge Lodret rækkefølge Modsat vandret rækkefølge Modsat lodret rækkefølge Multisidevisn. Angiver papirretningen for et flersidet ark. Automatisk* Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning. Lang kant Angiver udskriftsmediets lange kant som sidens øverste kant (liggende). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger. Kort kant Angiver udskriftsmediets korte kant som sidens øverste kant (stående). Se Dupleksindbind på side 79 for at få yderligere oplysninger. Multisideramme Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider. Ingen* Udfyldt Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede. Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede. Hæftejob Angiver hæftning som standard for alle udskriftsjob. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en finisheroption. Bemærk: Vælg hæftning fra printerdriveren, hvis hæftning kun skal gælde for bestemte job. Deaktiveret* Aktiveret Hæfter ikke udskriftsjob. Hæfter hvert udskriftsjob. Forskudte sid. Forskyder udskriften for hvert udskriftsjob eller hver kopi af et udskriftsjob, hvilket gør det lettere at adskille dokumenter, som er stakket i udskriftsbakken. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en finisheroption. Ingen* Mellem kopier Mellem job Stakker alle ark direkte oven på hinanden. Forskyder hver kopi af et udskriftsjob. Forskyder hvert udskriftsjob. Indstillinger 81

82 Menuen Kvalitet Brug disse menupunkter til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet og sparer toner. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis. Udskrivningsopløsning Tonersværtningsgrad At vælge udskriftens opløsning. 600 dpi* Giver en høj udskriftskvalitet for udskriftsjob, der hovedsageligt består af tekst. Gør det udskrevne output lysere eller mørkere, og sparer på toneren. Følgende skala vises på kontrolpanelets LCD-skærm. En lodret streg ( ) angiver fabriksindstillingen. Et pilsymbol ( V ) angiver en brugerdefineret værdi, og V'et flytter sig på skalaen, når du trykker på venstre eller højre pileknap. Vælges standardværdien 8, vil V'et dække den lodrette streg som vist: -...v dpi Giver den højeste udskriftskvalitet, men udskrivningen er langsom, og der kræves en stor hukommelse Image Q Bruger linjescreening i udskriftsjob, som indeholder billeder med lav opløsning, f.eks. scannede foto billedkvalitet Bruger linjescreening i udskriftsjob, som indeholder billeder med lav opløsning, f.eks. scannede foto (8*) Vælg en lavere værdi, hvis du ønsker tyndere linjemarkeringer, lysere gråtonebilleder og lysere udskrifter. Vælg en højere værdi, hvis du ønsker kraftigere linjemarkeringer eller mørkere gråtonebilleder. Vælg 10, hvis du ønsker meget fed skrift. Vælg en værdi under 7, hvis du ønsker at spare toner. Lysstyrke Kontrast Fremhæv tynde linjer Gråtoneforbedring Justerer gråtoneværdien for udskrevne billeder. Justerer kontrasten for udskrevne billeder. Bruger en udskrivningstilstand, der er bedst til visse typer filer, der indeholder tynde linjer, f.eks. arkitekturtegninger, kort, elektroniske kredsdiagrammer og rutediagrammer. Bemærk: Menupunktet Fremhæv tynde linjer kan ikke vælges fra kontrolpanelet. Denne indstilling findes kun på PCLemuleringsdriveren, PostScriptdriveren eller på printerens integrerede webserver. Justerer automatisk kontrastforbedring, der anvendes på billeder. -6 til +6 (0*) -6 er maksimumformindskelsen. +6 er maksimumforøgelsen. 0 5 (0*) -0 er maksimumformindskelsen. 5 er maksimumforøgelsen. Aktiveret Deaktiveret* Automatisk Deaktiveret* Marker afkrydsningsfeltet i driveren. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet i driveren. Marker afkrydsningsfeltet i driveren. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet i driveren. Indstillinger 82

83 Testmenu Brug testmenuen til at udskrive diverse oversigter over tilgængelige printerressourcer, indstillinger og udskrivningsjob. I andre menupunkter kan du konfigurere printerhardware og løse problemer. Fabriksindstillinger Ryd tilb.hld. job Form. flashkort Defragmen. flashkort Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Dette menupunkt findes også i menuen Opsætning. Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerharddisken. Menupunktet vises, hvis der er installeret en harddisk, der indeholder tilbageholdte eller fortrolige job. Formaterer flashhukommelse. Sluk ikke printeren under formatering af flashkort. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt flashhukommelseskortoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/ skrivebeskyttet Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under defragmentering af flashkort. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt flashhukommelseskortoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/ skrivebeskyttet Gendan nu Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog - Alle indstillinger i menupunkterne Fax-, -og FTP-indstilling, menupunkterne Standardparallel og Parallel <x>, menupunkterne Standardseriel og Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen berøres ikke.) Gendan ikke* Fortroligt Tilbageholdt Ikke gendannet Alt Ja Nej* Ja Nej* De brugerdefinerede indstillinger bevares. Valget af en værdi påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, job på enheder med USB-flashhukommelse og andre typer tilbageholdte job påvirkes. Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer. Annullerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen. Printeren overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelsesoptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen. Printeren annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen. Indstillinger 83

84 Format. disk Formaterer printerharddisken. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af harddisken. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis harddisken ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode. Ja Nej* Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer. Annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken. Jobstat.oversigt Udskriver en liste over al jobstatistik, der er gemt på harddisken, eller sletter al statistik på harddisken. Advarsel! Slet vises kun som en værdi, hvis Jobstatistik ikke er angivet til MarkTrack. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis harddisken ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode. Udskriv Slet Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob. Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken. Da printeren sletter alle gemte jobstatistikker, vises meddelelsen Sletter jobstatistikoversigt i takt med at jobbene slettes. Aktiver Hexudskrivning Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke. Tryk på Aktiver Hexudskrivning for at bruge denne tilstand. Hvis du vil forlade tilstanden Hexudskrivning, skal du slukke printeren, vente i 15 sekunder og derefter tænde den igen. Dækningsberegner Giver et overslag over den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside. Deaktiveret* Aktiveret Den procentvise dækning udskrives ikke. Udskriver den anslåede procentvise dækning af hver farve på siden. Menuen Opsætning Brug menuen Opsætning til at konfigurere diverse printerfunktioner. Printersprog Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog. PCL-emulering* PS-emulering PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation. Spar ressourcer Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAMhukommelsen, hvis printeren modtager et job, der kræver mere end den tilgængelige hukommelse. Hvis Spar ressourcer aktiveres, nulstilles printeren, og LCD-skærmen vender tilbage startskærmbilledet. Deaktiveret* Aktiveret Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog. Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld. Indstillinger 84

85 Indlæs til Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selv om printeren slukkes. RAM* Flash Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM). Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret et formateret, ikke-defekt flashhukommelseskort (valgfrit), som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/ skrivebeskyttet med adgangskode. Disk Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken. Bemærk: Disk vises som et menupunkt, hvis harddisken ikke er skrivebeskyttet eller læse-/ skrivebeskyttet med adgangskode. Jobstatistik Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), det ønskede medieformat og den ønskede medietype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Jobstatistik vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt harddisk. Deaktiveret* Aktiveret Printeren gemmer ikke jobstatistikker på harddisken. Printeren gemmer jobstatistikkerne for de seneste udskriftsjob. Udskrivn.område Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde. Normal* Tilpas til side Hele siden Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScriptfortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i et område, som ligger uden for det udskriftsområde, der er angivet under Normalt udskriftsområde, afskærer printeren billedet ved kanten af det udskriftsområde, der er angivet som udskriftsområde under Normal. Indstillinger 85

86 Fabriksindstillinger Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Gendan nu Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdiern e undtagen: - Displaysprog - Alle indstillinger i menupunkterne Standardparallel og Parallel <x>, menupunkterne Standardseriel og Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke). Gendan ikke* De brugerdefinerede indstillinger bevares. Menuen PostScript Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis. Udskriv PS-fejl Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl. Deaktiveret* Aktiveret Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse. Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes. Skr.typeprior. Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærk: Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash eller harddisk, der hverken er defekt, læse/skriveeller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%. Resident* Flash/Disk Printeren søger efter den anmodede skrifttype i printerhukommelsen, inden den søger i flashhukommelsen og på harddisken. Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerhukommelsen. Indstillinger 86

87 Menuen PCL-emulering Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis. Skrifttypekilde Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn. Resident* Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM-hukommelse, når den leveres fra fabrikken. Disk Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk. Flash Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen. Indlæs Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM-hukommelse. Alt Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder. Skrifttypenavn Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde. R0 Courier* Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for harddisk og D for indlæs. Symbolsæt Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn. 10U PC-8 (US)* (lande-/ områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier) 12U PC-850 (US)* (lande-/ områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier) Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn. Indstillinger 87

88 PCLemuleringsindst. Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper. Punktstørrelse: 1, ,00 (12*) Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i en skrifttype. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Der kan vælges punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper. Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde. Tegnbredde: 0,08 100,00 (10*) Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde på mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. Tegnbredden vises for ikkeskalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres. Bemærk: Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde. Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden. Retning Stående* Liggende Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 79, hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter. Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side. Linjer pr. side: * (US) 64* (ikke-us) Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side. Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4. A4-bredde 198 mm* 203 mm Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn. Angiver, om printeren automatisk udfører en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF-kommando). Auto CR efter LF Deaktiveret* Aktiveret Deaktiv. - Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printeren udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando. Angiver, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando. Auto LF efter CR Deaktiveret* Aktiveret Deaktv. - Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. Aktiveret - Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando. Indstillinger 88

89 Nyt nr. til bakke Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til kilderne: bakker, MP-arkføder og den manuelle føder. Bemærk: Se Technical Reference for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre. Tildel MP-arkføder: Deaktiveret* Ingen Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde. Tildel bakke [x] Deaktiveret* Ingen Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde. Tildel konvolutføder Deaktiveret* Ingen Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde. Tildel manuelt papir Deaktiveret* Ingen Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde. Tildel værdi for manuel konv. Deaktiveret* Ingen Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde. Indstillinger 89

90 Nyt nr. til bakke (fortsat) Vis fabriksinds. Gendan standarder Ja Nej Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver kilde. F.eks.: MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T2-standard = 4 T3-standard = 5 T4-standard = 20 T5-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3 Menupunktet anvendes kun til at få vist oplysninger. Der kan ikke vælges et punkt i værdilisten. Alle de mulige optioner vises, også selv om de ikke er installeret. Vælg Ja for at sætte alle kildetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne. Menuen PDF Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job. Skaler til papir Skalerer sideindhold til at passe til den valgte udskriftsmediestørrelse. Ja Nej* Ja - Skalerer siden, så den passer til det valgte udskriftsmedie. Nej - Skalerer ikke siden; den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte udskriftsmedie. Anmærkning Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen. Udskriv ikke* Udskriv Udskriv ikke - Udskriver ikke PDF-anmærkninger. Udskriv - Udskriver PDF-anmærkninger. Indstillinger 90

91 Menuen HTML Disse menupunkter anvendes til at ændre printerens HTML-indstillinger. Skrifttypenavn Fontstørrelse Skaler Orientering Margenstørrelse Baggrunde Indstiller standardskriftypen til HTML-dokumenter. Bemærk: Times bruges i HTML-dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype. Indstiller standardskrifttypestørrelsen til HTML-dokumenter. Skalerer standardskrifttypen i HTML-dokumenter. Indstiller sideorienteringen til HTML-dokumenter. Indstiller sidemargen til HTML-dokumenter. Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter. Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery 1 pt 255 pt (12 pt*) Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i intervaller på 1 punkt. 1% 400% (100%*) Vælg skaleringsstørrelser fra 1 til 400% i intervaller på 1%. Stående* Liggende 8 mm 255 mm (19 mm*) Udskriv* Udskriv ikke Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 79, hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter. Indstiller marginen fra 8 til 255 mm i intervaller på 1 mm. Udskriv - Udskriver HTML-baggrunde. Udskriv ikke - Udskriver ikke HTML-baggrunde. Indstillinger 91

92 Billedmenu Disse menupunkter bruges til at ændre størrelsen eller retningen på det udskrevne billede eller til at invertere det udskrevne billede. Autotilpas Invertere Skalering Vælger den optimale udskriftsmediestørrelse, skalering og retning. Inverterer bi-tonale monokrome billeder. Skalerer billedet, så det passer til udskriftsmediestørrelsen. Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret Deaktiveret* Orientering Indstiller billedorienteringen. Stående* Liggende Forankres øverst til v. Nærmeste font* Forankres i centrum Tilpas højden/ bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden Bemærk: Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder. Bemærk: Gælder ikke for GIF eller JPEG. Bemærk: Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font. Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 79, hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter. Sikkerhed Disse menupunkter anvendes til at indstille sikkerhedsniveauerne for de enkelte udskriftsjob, hvortil der kræves en PIN-kode og en sikker opsætning. Godkendelsesmetode Autoforsinkelse af "Log ud" Indstiller en forsinkelse angivet i sekunder på startskærmbilledet, inden en godkendt bruger automatisk logges af. Godkendelse deaktiveret* Intern NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI 1 60 (3*) Hvis Godkendelse deaktiveret vælges, ignoreres de indstillinger for Funktionsadgang, der kræver brugerid eller adgangskode. Se Funktionsadgang for at få yderligere oplysninger. Bemærk: Brug printerens integrerede webserverinterface til LDAP og LDAP + GSSAPI. Indstillinger 92

93 Scan til pcportområde Dette menupunkt bruges af den systemansvarlige, som har en firewall installeret mellem printeren og deres brugere. tekstindtastning Der kan indtastes tekst, der består af to sæt numeriske værdier adskilt af et kolon. Standard er et tomt tekstindtastningsfelt. Funktionsadgang Menuer Aktiveret* Deaktiveret Hvis Deaktiveret vælges og angives som brugerstandard, vil adgang til alle funktioner fra knappen Menu være umulig. Kopiadgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. Faxadgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. -adgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. FTP-adgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Dette menupunkt og dets værdier kontrollerer adgangen til funktionen Scan til FTP. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. Adgang til tilbageholdte job Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. Indstillinger 93

94 Funktionsadgang (fortsat) Scanning af flash-drev Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises knappen Scan ikke. Hvis Ingen godkendelse vælges, kan enhver bruger udføre en scanning. Hvis enten Kun bruger-id påkrævet eller Bruger-id og adgangskode påkrævet vælges, når der trykkes på knappen Scan til USB-drive, vises en godkendelsesprompt. Den samme prompt vises, hvis der trykkes på en funktionsknap som Scan eller på startskærmbilledet. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. Udskrivning fra flash-drev Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Vælges Funktion deaktiveret, vil ingen fil på flash-drevet kunne udskrives. Hvis en fil ønskes udskrevet, vises skærmbilledet ukendt fil. Der er kun mulighed for at slette filen. Hvis Kun bruger-id påkrævet eller Bruger-id og adgangskode påkrævet vælges, vises godkendelsesskærmen, når der trykkes på knappen Udskriv. Brugeren skal logge på, inden der kan udskrives. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. Adgang til Lexmark Embedded Solutions (LES) Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Meddelelser om deaktiverede funktioner for at få yderligere oplysninger. Fortrolig udskrivning Dette menupunkt vises kun på websiden og ikke på kontrolpanelets LCD-skærm. Maks. ugyldig PIN Deaktiveret* 2 10 Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk. Det angiver, hvor mange gange en ugyldig PIN-kode til et brugernavn kan indtastes, inden alle jobbene slettes. Jobudløb Deaktiveret* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge Angiver i hvor lang tid et fortroligt job kan tilbageholdes i hukommelsen, inden det slettes. Indstillinger 94

95 Beskyt menuer Disse sikkerhedsmenupunkter er altid beskyttet med adgangskode, når der enten er angivet en avanceret adgangskode eller en brugeradgangskode. Hvis begge adgangskoder er angivet, anvendes kun den avancerede adgangskode. Papirmenu Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode Rapporter Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Indstillinger Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en gyldig adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Adgangskoden beskytter Generelle indstillinger, Kopieringsindstillinger, Faxindstillinger, -indstillinger, FTP-indstillinger, Udskriftsindstillinger og Indstil dato/klokkeslæt. Sikkerheden aktiveres, når du definerer en adgangskode. Hvis både avanceret adgangskode og brugeradgangskode er angivet, anvendes kun den avancerede adgangskode. Netværk/porte Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Genveje Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Forbrugsstofsmenu Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret og brugeradgangskode Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Opret scanningsprofil Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret og brugeradgangskode Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Beskytter knappen på websiderne, som bruges til at starte miniprogrammet Scan til pc. Indstillinger 95

96 Beskyt menuer (fortsat) Opret/skift adgangskode Konfiguration af NTLM-godkendelse LES-konfiguration Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode Se Opret, skift eller fjern adgangskoder på side 97. Gør det muligt for en bruger med systemadministratorrettigheder på domænet at registrere eller slette registrering af en printer med et NT-domæne. Bemærk: Enten Registreret eller Ikke registreret vises i statusmeddelelseslinjen. Fortsæt vises i en popop-meddelelse, når en registrering fjernes. Domænenavn Domæne-PDC-navn Beskyttelsen anvendes ikke på en LES-konfiguration (Lexmark Embedded Solutions), medmindre der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Domænenavn - Indtast domænenavnet i tekstfeltet. Fabriksindstillingen for det varierende domænenavn er <domæne>. Brug det virtuelle alfanumeriske tastatur til at indtaste teksten. Domæne-PDC-navn - Indtast domæne-pdc-navnet i tekstfeltet. Fabriksindstillingen for det varierende domæne-pdc-navn er en stjerne (*). Brug det virtuelle alfanumeriske tastatur til at indtaste teksten. Bemærk: Andre pop-op-meddelelser omfatter: Hvis du fjerner registrering af denne enhed, kan NTLMgodkendelse ikke anvendes, før enheden er registreret igen. Bevar registrering Fjern registrering nu Indstillinger 96

97 Opret, skift eller fjern adgangskoder Opret, skift eller fjern avanceret adgangskode Menupunkt Værdier og beskrivelser Pop-op-meddelelse Adgangskode tekstindtastning Adgangskoden skal bestå af mellem 8 og127 tegn. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end otte tegn, vises en pop-op-meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at indtaste en adgangskode på mindst otte tegn. Mindst 8 tegn i adgangskoden. Indtast adgangskode igen tekstindtastning Denne indtastning skal svare til feltet Adgangskode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-op-vindue. Adgangskode/indtast adgangskode forsk Opret, skift eller fjern brugeradgangskode Menupunkt Værdier og beskrivelser Pop-op-meddelelse Adgangskode tekstindtastning Adgangskoden skal bestå af mellem 8 og127 tegn. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end otte tegn, vises en pop-op-meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at indtaste en adgangskode på mindst otte tegn. Mindst 8 tegn i adgangskoden. Indtast adgangskode igen tekstindtastning Denne indtastning skal svare til feltet Adgangskode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-op-vindue. Adgangskode/indtast adgangskode forsk Opret, skift eller fjern PIN til enhedslockout Menupunkt Værdier og beskrivelser Pop-op-meddelelse PIN 4-cifret tal Der skal indtastes et 4-cifret tal. Gyldige værdier er tallene 0 9. PIN-kode lade alle låse printeren for alle aktiviteter. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end fire cifre, eller der indtastes andre tegn end tallene 0 9, vises en pop-op-meddelelse, og indtastningen slettes. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt harddisk. PIN skal bestå af 4 tal. Indtast PIN-koden igen 4-cifret tal Denne indtastning skal svare til feltet PIN-kode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-opvindue, og indtastningen slettes. PIN og indtastet PIN er forskellige. Indstillinger 97

98 Indstil dato/klokkeslæt Tidszone Aktuel dato og klokkeslæt År Måned Dag Time Minut Indstiller tidszone for faxen. Dette er udelukkende et skærmpunkt. Årstallet kan ændres manuelt. Måneden kan ændres manuelt. Datoen kan ændres manuelt. Timetallet kan ændres manuelt. Minuttallet kan ændres manuelt. Ikke angivet* US Hawaii US Alaska US/Can Pacific Tijuana US/Can Mountain US/Can Central US/Can Eastern US/Can Atl Newfoundland Brasilia, Braz. Mid-Atlantic Azorerne Kape Verde GMT Irland London Centraleuropa Amsterdam Berlin Bern Bruxelles Lissabon Madrid Paris ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM Prag Rom Stockholm Wien Warsawa Østeuropa Cairo Helsinki Athen Istanbul Israel Sydafrika Moskva Tehran, Iran Beijing, Kina Urumqi Aus Western Aus Central Aus Eastern Queensland Tasmania Northern Ter. New Zealand Korea Japan Indeværende år, måned, dag, time og minut vises Årstallet angives i intervaller på et år. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 31 Dagen angives i intervaller på en dag. Hvis dagen angives til en dag, der ikke findes i måneden, ændres måneden, og dagen flyttes ind i denne måned. Hvis du f.eks. angiver 31. juni, bliver det til 1. juli. Hvis du angiver 32. juni, bliver det til 2. juli Timetallet angives i intervaller på en time Minuttallet angives i intervaller på et minut. Indstillinger 98

99 DST-tilstand Indstiller uret til sommertid, DSTtilstand (Daylight Savings Time). Automatisk* manuel Uret indstilles af tidsserveren. Uret indstilles manuelt. Sommertid Ja Nej Standardværdien afhænger af dato og klokkeslæt. Bemærk: Når denne værdi ændres, skal DST-tilstand ændres til Manuel. Tidsserver IP Ingen Navn på klokkeslætserver tekstfelt Tillad NTPrundsending Ja Nej* Hvis Ja, marker afkrydsningsfeltet. Hvis Nej, slet markeringen i afkrydsningsfeltet. Hjælpesider Disse menupunkter anvendes til at udskrive nogle eller alle hjælpesider. Disse sider indeholder oplysninger om printerens indstillinger for kopi, fax, og FTP samt bestilling af forbrugsstoffer. Hvis kontrolpanelet er indstillet til andre sprog end engelsk, brasiliansk portugisisk, fransk, tysk, spansk eller italiensk, udskrives dokumentet på engelsk. Menusiderne under Hjælp kan udskrives på følgende sprog fra Software- og dokumentations-cd en. English Español Hollandsk Polsk Brasiliansk portugisisk Italiano Finsk Russisk Français Dansk Norsk Svenska Deutsch Udskriv alt Informationsvejledning Kopiering Send fax Udskriver alle menuemner på Hjælpesiderne. Udskriver Informationsvejledningen. Udskriver Kopieringsvejledningen om at kopiere og ændre indstillinger. Udskriver -vejledningen om at sende job til adresser og bruge genvejsnumre og adressebøger. Udskriver Faxvejledningen om at indtaste faxnumre, bruge genvejsnumre og sende en fax til en eller flere modtagere. Når du har valgt dette menupunkt, udskrives Hjælpesiderne, og printeren vender tilbage til Klar. Hjælpesider 99

100 FTP Udskriftsfejl Udskriver FTP-vejledningen om at scanne sider, der skal sendes til et FTP-sted. Udskriver Vejledning om udskriftsfejl, som kan være med til at løse gentagne kopieringseller udskriftsfejl. Når du har valgt dette menupunkt, udskrives Hjælpesiderne, og printeren vender tilbage til Klar. Håndter genveje Ved håndtering af genvejene Fax, , FTP og Profil, kan kun poster eller hele lister slettes. Brug pil op og pil ned til at rulle gennem listerne over genveje, hvis der er tilstrækkeligt mange genveje på skærmen til, at pilene vises. Det følgende eksempel viser en skærm over profilgenveje hvor der ikke er nogen poster i den valgte liste. Pilene vises ikke, eftersom der kun er tre genveje i listen, som alle vises på skærmen. Som statusmeddelelsen angiver, vises post 1 til 3 ud af i alt 3 poster. Hvis der var flere poster, ville det være muligt at rulle op og ned med pilene. Da ingen af posterne er valgt, er knappen Slet post ikke aktiv og dermed ikke tilgængelig. Kun knappen Slet liste er tilgængelig. Menuer->Håndter genveje->håndter profilgenveje legal1/my_twain_net_scan finance_report_scan customfolder/personnel/roles_profiles Slet post Slet liste Viser 1-3 / 3 Håndter genveje 100

101 Tryk på alternativknappen ved siden af den ønskede liste, og den ændres til en valgt alternativknap, hvilket angives med blå farve. Slet post er nu aktiv. Tryk på Slet post for at slette den valgte post. Menuer->Håndter genveje->håndter profilgenveje legal1/my_twain_net_scan finance_report_scan customfolder/personnel/roles_profiles Slet post Slet liste Viser 1-3 / 3 Skærmen for håndtering af genvejene Fax, og FTP fungerer på samme måde. Håndter genveje 101

Din brugermanual LEXMARK X854E http://da.yourpdfguides.com/dref/1260105

Din brugermanual LEXMARK X854E http://da.yourpdfguides.com/dref/1260105 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X854E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

X642e Printer. Vejledning til menuer og meddelelser. May 2006 www.lexmark.com

X642e Printer. Vejledning til menuer og meddelelser. May 2006 www.lexmark.com X642e Printer Vejledning til menuer og meddelelser May 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or

Læs mere

4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. August 2006

4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. August 2006 4600 MFP Vejledning til menuer og meddelelser August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com X644e og X646e Vejledning til menuer og meddelelser Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006 Lexmark International,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Bekendtgørelse om version 2 Oktober 2001

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Menuer og meddelelser

Menuer og meddelelser Menuer og meddelelser Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark International,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser C530, C532 og C534 Vejledning til menuer og meddelelser Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

X642e Printer. Brugervejledning. www.lexmark.com. Maj 2006

X642e Printer. Brugervejledning. www.lexmark.com. Maj 2006 X642e Printer Brugervejledning Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark International,

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Administratorvejledning. Hjem

Administratorvejledning. Hjem Administratorvejledning Brug dette dokument, når du har spørgsmål om Lexmark Optra T-printeren, eller hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af den. Dette dokument indeholder oplysninger om

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

E450dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006

E450dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006 E450dn Menuer og meddelelser Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

C520, C522 og C524. Vejledning til menuer og meddelelser. Juni

C520, C522 og C524. Vejledning til menuer og meddelelser. Juni C520, C522 og C524 Vejledning til menuer og meddelelser Juni 2005 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

E350d og E352dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006

E350d og E352dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006 E350d og E352dn Menuer og meddelelser Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Udskriftsmateriale, specifikationer

Udskriftsmateriale, specifikationer Følgende tabeller indeholder oplysninger om standardpapirkilder og valgfri papirkilder til printeren, herunder hvilke papirstørrelser der kan vælges fra menuen Papirstørrelse samt understøttet vægt. Bemærk:

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. 1 Numeriske 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 2 Papirstop 30 udskriftsenhed mangler 30 Coating-rulle mangler 32 Uunderstøt. kassette 33 Konfig.fejl i skuffe 34 Papiret er for kort

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

4600 MFP Option. Scannerbrugervejledning til printerne i serierne T640, T642, og T644. April 2006

4600 MFP Option. Scannerbrugervejledning til printerne i serierne T640, T642, og T644.  April 2006 4600 MFP Option Scannerbrugervejledning til printerne i serierne T640, T642, og T644 April 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvejledning Side 1 af 2 Tilslutningsvejledning Bemærk: Ved lokal udskrivning skal du installere printersoftwaren (drivere) inden tilslutning af USB-kablet. Installation af printer og software

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Menuer og meddelelser

Menuer og meddelelser Menuer og meddelelser Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark International,

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger:

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Multisiderkflg. 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind. Multisideramme

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn.

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Menuer og meddelelser

Menuer og meddelelser Menuer og meddelelser Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark International,

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding.

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Skriftsnit og skrifttyper 1 En skrifttype er et sæt tegn og symboler, der er oprettet med et entydigt design. Det entydige design kaldes et skriftsnit. De skriftsnit, du vælger, gør et dokument mere personligt.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Testmenu. Farveeksempler. Jobstat.oversigt. Udskriftsjust. Defrag flashkort. Fabriksindstill. Udskriv biblio. Udsk. skr.typer. Format.

Testmenu. Farveeksempler. Jobstat.oversigt. Udskriftsjust. Defrag flashkort. Fabriksindstill. Udskriv biblio. Udsk. skr.typer. Format. Brug til at udskrive en række forskellige lister over tilgængelige printerressourcer, printerindstillinger og udskriftsjob. Andre menupunkter giver dig mulighed for at definere printerhardware og løse

Læs mere

Informationsvejledning

Informationsvejledning Informationsvejledning Side 1 af 1 Informationsvejledning Der findes mange publikationer, der hjælper dig med at forstå printeren og dens funktioner. Hjælpemenusider Der findes hjælpemenusider på printeren.

Læs mere

X644e, X646e. Brugervejledning. Oktober 2005

X644e, X646e. Brugervejledning.  Oktober 2005 X644e, X646e Brugervejledning Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK T620 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere