Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands"

Transkript

1 Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT SOM DET ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Bag i dette dokument findes en formular til læserens kommentarer. Hvis formularen er fjernet, kan kommentarer sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/035-3, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland kan de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter vedrørende dette produkt ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande kan du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Copyright 1999 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Indholdsfortegnelse Indledning... ix Omdennebog... ix Andreoplysninger...x Online-dokumenter...x Varemærker... xi 1 Installationafprinteren...1 Udpakningafprinteren...1 Udpakningaftonerkassetten...2 Installationaftonerkassetten...5 Ilægningafpapiristandard-input-skuffen...6 Installationafpapirholderen...11 Tilslutningafprinterentilencomputer...12 Brugafetparalleltkabel...12 BrugafetUSB-kabel...14 Tilslutningafprinteren...19 Tilslutningafstrømtilprinteren...20 Udskrivning af siden med menuindstillinger Installationafoverlayettilkontrolpanelet...22 Ændringafsprogpåkontrolpaneletsdisplay...23 Installationafprinterdrivereoghjælpeprogrammer...24 Indholdsfortegnelse iii

3 2 MarkVision...25 Understøttedeoperativsystemer...25 IntroduktiontilMarkVision Brug af kontrolpanelet og menuerne Brugafkontrolpanelet...30 Printerindikator...30 Kontrolpaneletsknapper...31 Printermeddelelser...32 Statusmeddelelser...32 Betjeningsmeddelelser...33 Servicemeddelelser...33 Kontrolpaneletsmenuer...33 Udskrivning af siden med menuindstillinger Ændring af menuindstillinger Deaktiveringafmenuernepåkontrolpanelet...36 Oversigtoverprintermenuerne...38 Papirmenu...39 Menuen Finishing...48 Funktioner-menu...52 Jobmenu...55 Kvalitetsmenu...67 Opsætningsmenu...69 PCLemulmenu...76 PostScript-menu...80 Parallelmenu...81 Serielmenu...84 Netværksmenu...88 Infrarød-menu...90 LocalTalk-menu...93 USB-menu...96 Faxmenu...99 Konfig-menu Omudskriftsjobogtilbageholdtejob Fortroligejob Tilbageholdtjob Udskrivningogsletningaftilbageholdtejob iv Indholdsfortegnelse

4 Angivelse af en PIN-kode (Personal Identification Number) Formateringsfejl i forbindelse med udskriftsjob og tilbageholdte job Brugafudskriftsmateriale Papirkilderog-størrelser Udskriftsmateriale-vejledning Papir Brevpapir Transparenter Konvolutter Etiketter Karton-vejledning Opbevaringafudskriftsmateriale Ilægningafudskriftsmateriale Ilægningafmaterialeieninput-skuffe IlægningafpapiriMP-arkføderen Brugafudskriftsbakkerne Brugafstandard-udskriftsbakken Brugafdenbagesteudskriftsbakke Udskrivningpåbrevpapir Skuffesammenkædning Manueldupleks-udskrivning Dupleks-udskrivningfraMP-arkføderen Dupleks-udskrivningfraskufferne Sådanundgårdupapirstop MP-arkføder VejledningtilMP-arkføderen ÅbningafMP-arkføderen IlægningafpapiriMP-arkføderen Ilægningafudskriftsmateriale BrugafMP-arkføderen LukningafMP-arkføderen Printermeddelelser Indholdsfortegnelse v

5 Statusmeddelelser Meddelelserilinje Advarselsmeddelelser Betjeningsmeddelelser Løsningafprinter-problemer Problemermeddisplayet Udskrivningsproblemer Problemermedudskriftskvaliteten Optionsproblemer Problemervedudskrivninginetværk Andreproblemerogspørgsmål Udbedringafpapirstop Mulige områder med papirstop og201Papirstop-Fjerntonerkass Papirstop-Åbnbagpanel Papirstop-Papireterforkort Papirstop-KontMB-arkføder Vedligeholdelseafprinteren Bestillingaftonerkassetter Opbevaringaftonerkassetten Udskiftningaftonerkassetten Rengøringafprinthovedlinsen Bestilling af et ekstra rullesæt Fax Faxporten Valgafhardware Konfigurationaffaxporten Nulstilling af faxporten Deaktiveringaffaxporten vi Indholdsfortegnelse

6 11 Hukommelses-ogoptionskort Adgangtilprinterenssystemkort Hukommelseskort Printerhukommelse Flashkort-hukommelse Isætningafhukommelseskort Udtagningafhukommelseskort Optionskort Intern udskriftsserver (intern netværksadapter eller INA) Tri-Port-kort Harddisk Parallelt/USB-kort Isætningafetoptionskort Udtagningafetoptionskort Lukningafprinterenssystemkort Valgfriskuffetil500ark Installationafdenvalgfriskuffe Infrarødadapter Tilslutningafkabletogbrugafdeninfrarødeadapter Kontrolafoptionsinstallationer Udskrivning af siden med menuindstillinger AppendiksA:Skrifttyper Skriftsnitogskrifttyper Tykkelseogtypografi Tegnbreddeogpunktstørrelse Bitmapskrifttyperogskalérbareskrifttyper Residenteskrifttyper Symbolsæt SymbolsættilPCL6-emulering Indlæseligeskrifttyper Indholdsfortegnelse vii

7 Udskrivningafenlistemedskrifttypeeksempler AppendiksB:Bekendtgørelser AppendiksC:Sikkerhedsoplysninger Ordliste Stikordsregister viii Indholdsfortegnelse

8 Indledning Om denne bog Bemærk: En note stiller oplysninger til rådighed, der kan være nyttige. Advarsel! En advarsel angiver noget, der kan beskadige printerhardware eller -software. Denne Brugervejledning indeholder oplysninger om Lexmark Optra M410-laserprinteren. Den indeholder installationsvejledning til printeren og printeroptioner samt oplysninger om ilægning af udskriftsmateriale, ændring af printerindstillinger, udskiftning af printertilbehør og fejlfinding. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted, og brug den som reference, når du har spørgsmål om printerfunktioner, eller hvis der opstår fejl i forbindelse med udskrivningen. Det er nyttigt at kende følgende konventioner, der bruges idennebog: Noter, advarsler og henstillinger (Forsigtig) vises i venstre kolonne. Knapper på kontrolpanelet vises med fed skrift: Tryk på Fortsæt, når du har ændret en menuindstilling. Forsigtig! En advarsel angiver noget, der kan skade brugeren. Indledning ix

9 Meddelelser, navne på menuer, menupunkter og menuindstillinger, der vises på kontrolpanelets display, vises også med fed skrift: Hvis meddelelsen Fyld skuffe 1 vises på kontrolpanelets display, skal du lægge udskriftsmateriale i skuffe 1 og trykke på Fortsæt, før udskrivningen kan genoptages. Indstillingen Papirkilde findes i menuen PAPIRMENU. Andre oplysninger Udover denne Brugervejledning findes der følgende materiale om printeren og andre Lexmark-produkter og serviceydelser. Online-dokumenter Cd en Drivers, MarkVision and Utilities,somfølgermed printeren, indeholder flere online-dokumenter. Se folderen, der følger med cd en, vedrørende startvejledning. Når du har startet cd en, skal du klikke på View Documentation foratfåvistenoversigtoverde tilgængelige dokumenter. Cd en indeholder: MarkVision Printer Utility Information, som giver en trinvis vejledning i installation af MarkVision i Windows 95/98 og Windows NT 4.0 i flere forskellige netværk. Nogle af de mest populære MarkVision-funktioner beskrives også. Dokumenter med generelle oplysninger om konfiguration af en valgfri udskriftsserver, efter den er installeret i printeren. Dokumenter, der beskriver skrifttyper og tilgængelige ressourcer. Card Stock & Label Guide med detaljerede oplysninger om valg af udskriftsmateriale til printeren. En Technical Reference med oplysninger om printersprog og -kommandoer, interfacespecifikation og hukommelsesstyring. x Indledning

10 Varemærker Lexmark, MarkNet, MarkVision og Optra er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og de er registreret i USA og/eller andre lande. Optra Forms og PictureGrade er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett- Packard Company. PCL 6 er Hewlett-Packard Company s betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og funktioner, som indgår i deres printerprodukter. Denne printer er udviklet til at være kompatibel med PCL 6- sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL 6- kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. PostScript er et registreret varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog), skrifttyper og funktioner, som indgår i deres softwareprodukter. Denne printer er udviklet til at være kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Detaljerede oplysninger om kompatibilitet findes i Technical Reference. Varemærker xi

11 De følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de nævnte firmaer. Albertus Antique Olive Arial CG Omega CG Times Helvetica Intellifont ITC Bookman ITC Zapf Chancery LocalTalk Macintosh Marigold Palatino Pantone PostScript Times New Roman TrueType Univers Wingdings The Monotype Corporation plc. Monsieur Marcel OLIVE The Monotype Corporation plc. Et produkt fra Bayer Corporation Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt fra Bayer Corporation Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Bayer Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. AlphaOmega Typography, Inc. Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Pantone, Inc. Adobe Systems Incorporated The Monotype Corporation plc. Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Microsoft Corporation Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. xii Varemærker

12 1 Installation af printeren Gennemgå følgende afsnit for at klargøre Lexmark Optra TM M410-printeren. Udpakning af printeren 1 Tag printeren og alle delene ud af kassen. Plasticbeslag Printer Metalholder Brugervejledning Cd Netledning Disketter med Windows 3.1 (leveres i nogle lande) Gem kassen og emballagen, så du kan bruge det igen, hvis du får brug for at sende printeren til serviceelleropbevareden. 2 Kontroller, at du har modtaget de viste dele. Kontakt det sted, du har købt printeren, hvis der mangler noget. 3 Sæt printeren på en flad, solid overflade på et sted med god ventilation. Der skal være mindst 304,8 mm plads rundt om printeren på alle sider. Der skal være mindst 129,6 mm ledig plads over printeren, så der er plads til at installere den valgfri skuffe til 500 ark, hvis du anskaffer en sådan. Sørg for, at der er god plads foran printeren, så du nemt kan få adgang til papiret. Udpakning af printeren 1

13 Brug følgende oplysninger som en hjælp, når du skal finde ud af, hvor printeren skal placeres. Egenskab Mål Dybde 435 mm Højde 314 mm Bredde 405 mm Vægt 1 14,8 kg Bordareal 246 kvadrattommer 1 Printerens vægt er med tonerkassette. Placer ikke printeren følgende steder: Idirektesollys. I nærheden af varmekilder eller ventilationsanlæg. I støvede eller snavsede omgivelser. Udpakning af tonerkassetten Øverste frontpanel Sådan fjerner du emballagen fra tonerkassetten: 1 Skub til den øverste udløser, så det øverste frontpanel åbnes. 2 Kapitel 1: Installation af printeren

14 2 Løft det øverste frontpanel. Det bliver på plads. 3 Tag fat i tonerkassettens håndgreb. Udpakning af tonerkassetten 3

15 4 Løft tonerkassetten op, og træk den ud. 5 Træk op i begge ender af plasticstykket, og fjern pakkematerialet. Smid pakkematerialet ud: Plasticstykket, skummet og papiret, der sidder fast på skummet. 6 Fortsæt til Installation af tonerkassetten på side 5. 4 Kapitel 1: Installation af printeren

16 Installation af tonerkassetten Sådan forbereder du tonerkassetten til udskrivning: 1 Ryst forsigtigt tonerkassetten fra side til side, så toneren fordeles. Åbning Tap 2 Sæt tonerkassetten i: a Placer tapperne på hver side af tonerkassetten overforhullernepåhversideaf tonerkassettens leje som vist. Brugdefarvedepileindeiprinteren,nårdu sætter tonerkassetten i. Installation af tonerkassetten 5

17 b Skub tonerkassetten lige ind i printeren, indtil den glider på plads. 3 Luk det øverste frontpanel. Du kan ikke lukke panelet helt, hvis tonerkassetten ikke er installeret korrekt. Ilægning af papir i standard-inputskuffen Printeren har én standard-input-skuffe til 250 ark, der kan bruges til fem papirstørrelser. Der er oplysninger om papirstørrelser og udskriftsmaterialetyper, der kan bruges i printeren, i Brug af udskriftsmateriale på side 113. Der er oplysninger om ilægning af konvolutter og andre typer udskriftsmateriale i MP-arkføder på side 137. Sådan lægger du papir i skuffen: 1 Træk input-skuffen lige ud af printeren. Tag input-skuffen helt ud af printeren. 6 Kapitel 1: Installation af printeren

18 2 Tryk metalpladen ned, indtil den låses på plads. Metalpladen bliver siddende nederst i inputskuffen. Længdestyrtap Indikatorer for papirstørrelse Længdestyr 3 Tryk tappen på længdestyret ned med den ene hånd, og skub længdestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, der ilægges, med den anden hånd. Brug papirstørrelsesindikatorerne til at justere længdestyret til en af følgende fem papirstørrelser: A4,B5,LTR(Letter),LGL(Legal)ogEXE (Executive). Indikatorer for papirstørrelse Ilægning af papir i standard-input-skuffen 7

19 Bemærk: Indikatorerne til papirstørrelse er forkortelser for papirstørrelser, der bruges til at placere længdestyret som vist. Dette eksempel viser, hvordan der justeres til Letter-størrelse (LTR). Breddestyr Breddestyrtap 4 Tryk breddestyrets tap ned, og skub breddestyret helt til højre i skuffen som vist. 5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. Pas på ikke at folde eller krølle papiret. Bank papirstakken sammen på en plan overflade. Brug Letter-papir til denne opsætning. 8 Kapitel 1: Installation af printeren

20 6 Læg papiret mod venstre side i input-skuffen, og læg det ind under metalstoppet. Kontroller, at den anbefalede udskriftsside vender nedad, og at forkanten ligger mod input-skuffens forkant. Der er oplysninger om ilægning af brevpapir i Udskrivning på brevpapir på side 133. Metalstop Bemærk: Papiret skal ligge korrekt under metalstoppet, og det må ikke være bøjet eller krøllet. Løft ikke metalstoppet, og tving ikke papir ind under metalstoppet. Hvis der lægges for meget papir i skuffen, kan det medføre papirstop. 7 Den maksimale stakhøjde, der angives af linjen under pilene, må ikke overskrides. Indikator for stakhøjde Ilægning af papir i standard-input-skuffen 9

21 Bemærk: Hvis der lægges for meget papir i skuffen, kan det medføre papirstop. Breddestyr 8 Skub på højre side af breddestyret for at flytte det til venstre, indtil det ligger let op ad papiret. Bemærk: Hvis breddestyret ligger for fast op ad papiret kan det medføre papirstop. 9 Skub input-skuffen helt ind i printeren, indtil den glider på plads. 10 Kapitel 1: Installation af printeren

22 Installation af papirholderen Papirholderen er med til at forhindre, at stakken forskydes, ved at føre udskriftsmaterialet ind i standardudskriftsbakken. Papirholderen består af to dele: Et plasticbeslag, der allerede er installeret på printeren, og en metalholder. Brug følgende fremgangsmåde for at installere metalholderen: Metalholder Plasticbeslag 1 Find metalholderen, der blev leveret sammen med printeren. 2 Vend metalholderen som vist. 3 Sæt metalholderens spidser ind i hullerne i hver ende af plasticbeslaget som vist. Bemærk: Papirholderen vises ikke på andre illustrationer i denne bog. Installation af papirholderen 11

23 Tilslutning af printeren til en computer Når du skal udskrive fra computeren, skal du slutte printeren til computeren med et parallelt kabel eller et USB-kabel(UniversalSerialBus). Brug af et parallelt kabel Printeren bruger et IEEE 1284-kompatibelt parallelkabel, der understøtter tovejskommunikation. Vi anbefaler Lexmark varenummer (10 fod) eller (20 fod). Hvis du ikke bruger et IEEE-kompatibelt kabel, kan du muligvis ikke få adgang til alle printerfunktionerne. 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledningen skal være taget ud af stikkontakten. 2 Sæt kablet i det parallelle stik som vist. Parallelkabel Parallelt stik 12 Kapitel 1: Installation af printeren

24 3 Skub clipsene i hver ende af stikket ned i hakkerne på holderen som vist. Clipsene glider ind i hakkene. 4 Tilslut den anden ende af det parallelle kabel bag på computeren. Tilspænd skruerne på det parallelle kabel på computeren. 5 Kontroller, at det parallelle kabel sidder helt fast. Clips 6 Fortsæt til Tilslutning af printeren på side 19. Tilslutning af printeren til en computer 13

25 Brug af et USB-kabel Printeren har en standard USB-port, der sidder på printerens systemkort. Følg nedenstående trin for at tilslutte printeren vha. et USB-kabel. Windows 98-brugere: 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledning skal være taget ud af stikkontakten. 2 Sæt USB-kablet i USB-porten bag på printeren som vist. USBkabel 3 Tilslut den anden ende af USB-kablet bag på computeren. 4 Kontroller, at kablet sidder fast. 5 Følg trinene i Tilslutning af printeren på side 19. USB-port 6 Følg trinene i Tilslutning af strøm til printeren på side Følg nedenstående trin for at konfigurere printerporten og installere de korrekte drivere. Når du tænder for strømmen til printeren ( ), vises skærmbilledet Guiden Hardwareinstallation på computeren. a Klik på Next. b Klik på standardværdien for at søge efter den bedste driver. Klik på Next. c Klik for at fjerne markeringen i boksen til Diskette eller CD-ROM. d Indsæt cd en, der fulgte med printeren. e Klik på Specify a location. f Klik på Browse. 14 Kapitel 1: Installation af printeren

26 g Rul ned, indtil du finder cd-rom-drevet. Dobbeltklik på det for at vælge det. h Fremhæv mappen til WIN98USB,ogklikpåOK. i j Klik på Next. Et skærmbillede angiver, at programmet leder efter denne laserprinter for at kontrollere driveren til printeren. Klik på Next. Vent, mens oplysningerne behandles. Klik på Finish, når der vises et skærmbillede, der fortæller, at softwaren er installeret. Gør følgende for at installere printerdriveren. k Klik på Install Software. l Klik på Printer Software. Skærmbilledet Choose your Installation Path vises. m Vælg Install from this CD. Licensaftalen vises. n Klik på Agree, når du har læst aftalen. o Vælg Custom Install, ogklikpånext. Printeredrivere vælges som standard på næste skærmbillede. p Klik på Next. q Rul gennem listen med printere til venstre på skærmen, og marker afkrydsningsfeltet for at vælge Optra M410. r Klik på knappen Add. Navnet på printeren flyttes til boksen til højre på skærmen. s Klik på Next. Fanen Drivers vises. Tilslutning af printeren til en computer 15

27 t Fremhæv LPT1 i det øverste vindue på skærmen til PostScript-sproget. u Rul til USB001 i det nederste vindue, og vælg det. v Gå tilbage til det øverste vindue på skærmen, og vælg LPT1 til PCL-sproget. w Rul til USB001 i det nederste vindue, og vælg det. x Klik på Finish Installation. Vent, mens oplysningerne behandles. y Klik på Yes for at genstarte Windows. z Klik på OK. 16 Kapitel 1: Installation af printeren

28 Macintosh-brugere: 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledning skal være taget ud af stikkontakten. 2 Tilslut den ene ende af USB-kablet til porten bag på computeren. 3 Sæt den anden ende af USB-kablet i porten bag på printeren som vist. USBkabel 4 Følg trinene i Tilslutning af printeren på side Følg trinene i Tilslutning af strøm til printeren på side Start cd en for at installere de nødvendige elementer. Vejledning i start af cd en findes på cd-folderen. USB-port 7 Genstart computeren. 8 Åbn mappen Apples Extras. 9 Åbn mappen Apple LaserWriter Software. 10 Åbn programmet Desktop Printer Utility. 11 Skærmbilledet New Desktop Printer vises. 12 Vælg Printer (USB) på listen, og klik på OK. 13 Klik på Change i området til valg af USB-printer. Dialogboksen til USB-printeren vises. 14 Vælg Optra M410, ogklikpåok. Det forrige skærmbillede vises igen. Bemærk det nye printerikon. Tilslutning af printeren til en computer 17

29 15 Klik på Auto Setup i PPD-filen (PostScript Printer Description). Vent, mens oplysningerne behandles. Det forrige skærmbillede vises igen. Bemærk det nye printerikon. Bemærk: Begge områder i printerdialogboksen viser Optra M410-printerikonet. 16 Klik på Create. Der vises et vinduet, hvor du skal angive printerens navn. 17 Skriv navnet på printeren, eller accepter standardnavnet. 18 Klik på Save. 19 Afslut programmet Desktop Printer Utility. Printerikonet vises på skrivebordet. 20 Klik på det nye printerikon. Udskrivningsmenuen vises på menulinjen. 21 Rul ned i udskrivningsmenuen, ogvælgset Default Printer. Der vises en mørk linje rundt om printeren i printerikonet, som angiver, at den er valgt som standardprinter. 18 Kapitel 1: Installation af printeren

30 Tilslutning af printeren Printerensnetledning 1 Sæt printerens netledning i stikket som vist. 2 Sæt den anden ende af printerens netledning i en stikkontakt med jordforbindelse. 3 Fortsæt til Tilslutning af strøm til printeren på side 20. Tilslutning af printeren 19

31 Tilslutning af strøm til printeren Tænd printeren ( ). Se Printermeddelelser på side 149 for at få flere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse. 20 Kapitel 1: Installation af printeren

32 Udskrivning af siden med menuindstillinger Advarsel! Læs Udpakning af tonerkassetten på side 2, før du udskriver en side. Siden med menuindstillinger viser de aktuelle indstillinger for menuerne, en liste med installerede optioner og tilgængelig printerhukommelse. Brug siden til at kontrollere, at alle printeroptioner er installeret korrekt, og at printerindstillingerne er sat til det ønskede. 1 Kontroller, at der er tændt for printeren ( ), og at statusmeddelelsen Klar vises på displayet. 2 Tryk på Menu> eller <Menu for at få adgang til menuerne. 3 Fortsæt med at trykke på og slippe Menu> eller <Menu, indtil meddelelsen TILBEHØRSMENU vises i den anden linje på displayet. Bemærk: Se Brug af kontrolpanelet på side 30, som viser displayet og kontrolpanelknapperne, hvis du har brug for hjælp. 4 Tryk på Vælg. 5 Tryk på Menu>, indtil meddelelsen Udskriv menuer vises i den anden linje på displayet. 6 Tryk på Vælg. Meddelelsen Udskriver menuindstillinger vises på kontrolpanelets display, indtil siden er udskrevet. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar, når siden med menuindstillinger er udskrevet. Se Printermeddelelser på side 149 for at få flere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse. Udskrivning af siden med menuindstillinger 21

33 Installation af overlayet til kontrolpanelet Fortsæt til Installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer på side 24, hvis du vil arbejde på engelsk. Følg nedenstående trin for at tilpasse kontrolpanelet, hvis du vil arbejde på et andet sprog. 1 Find overlayet til kontrolpanelet. Hvis denne Brugervejledning er trykt på et andet sprog end engelsk, følger der også et overlay til kontrolpanelet med printeren. Overlayet indeholder oversatte navne til knapperne på kontrolpanelet. 2 Tag beskyttelsesbagsiden af overlayet. 3 Placer overlayet på kontrolpanelet, og tryk det på plads som vist. Gnid på overlayet, så det sidder godt fast. 4 Træk beskyttelseslaget af overlayet. 5 Fortsæt til Ændring af sprog på kontrolpanelets display på side 23 for at ændre sproget på displayet, så det svarer til overlayet. 22 Kapitel 1: Installation af printeren

34 Ændring af sprog på kontrolpanelets display Gennemgå følgende trin for at ændre sproget i menuerne og de meddelelser, der vises på kontrolpanelets display. 1 Tryk på knappen Menu> eller <Menu for at få adgang til menuerne. 2 Fortsæt med at trykke på og slippe Menu> eller <Menu, indtil meddelelsen OPSÆTNINGSMENU vises i den anden linje på displayet. Bemærk: Knappen Vælg gælder for de oplysninger, der vises i den anden linje på kontrolpanelets display. 3 Tryk på knappen Vælg. 4 Tryk på Menu>, indtil meddelelsen Displaysprog vises i den anden linje på displayet. 5 Tryk på Vælg. Bemærk: Se Brug af kontrolpanelet på side 30, som viser displayet og kontrolpanelknapperne, hvis du har brug for hjælp. 6 Tryk på Menu>, indtil det ønskede sprog vises i den anden linje på displayet. 7 Tryk på Vælg. Printeren nulstilles og viser nu tekst på det valgte sprog. Ændring af sprog på kontrolpanelets display 23

35 Installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer 1 Find cd en Drivers, MarkVision and Utilities,som følger med printeren. Hvis computeren ikke har et cd-rom-drev, kan du overføre oplysninger fra cd en til disketter. Find en computer med et cd-rom-drev, start cd-romhjælpeprogrammet, og følg vejledningen for at oprette disketter. Bemærk: Der er flere oplysninger i dokumentationen til netværksprogrammet. I Introduktion til MarkVision på side 26 finder du flere oplysninger. 2 Følg vejledningen i den lille folder, der følger med cd en, for at starte hjælpeprogrammet til printerinstallation. Med hjælpeprogrammet til installation kan du installere printerdrivere og hjælpeprogrammer til styring af Lexmark-printere, der er tilsluttet netværket. I Introduktion til MarkVision på side 26 finder du flere oplysninger. 3 Brug om nødvendigt standardnetværkssoftware til at identificere printeren på LAN et og til at færdiggøre eventuelle andre installationsprocesser. 24 Kapitel 1: Installation af printeren

36 2 MarkVision Dette afsnit indeholder en kort oversigt over MarkVision TM og nogle af dets nøglefunktioner. Der er flere oplysninger om funktionerne og brug af dem i online-dokumentationen. Se cd en Drivers, MarkVision and Utilities, som følger med printeren. Bemærk: Online-oplysninger vedrørende installation af MarkVision findes på cd en Drivers, MarkVision and Utilities. Understøttede operativsystemer MarkVision til Windows 95/98, Windows NT 4.0, Macintosh og OS/2 Warp leveres sammen med printeren på cd en Drivers, MarkVision and Utilities. Du kan købe MarkVision til UNIX-netværk og UNIX Intranet-servere og MarkVision til Sun-systemer og Sun Intranet-servere hos Lexmark. Kontakt din forhandler, eller besøg Lexmarks Web-sted på adressen Understøttede operativsystemer 25

37 Introduktion til MarkVision Bemærk: Du kan integrere MarkVision direkte i dit foretrukne netværksstyringsprogram. MarkVisions grafiske brugergrænseflade viser løbende status for Lexmark-printere, der er tilsluttet lokalt eller direkte til et netværk. Netværksbrugere og - administratorer kan også bruge følgende MarkVisionfunktioner til at øge produktiviteten. Med de centraliserede opsætningsmuligheder i MarkVision kan du hurtigt konfigurere og installere flere printere. Med MarkVision kan du konfigurere flere printere samtidigt fra én arbejdsstation. Med funktioner som automatisk registrering af netværksprintere og flash-opdatering af flere adaptere kan du installere og konfigurere Lexmark-netværksprintere og ændre netværksadresser fra én arbejdsstation. Hvis du installerer cd en Drivers, MarkVision, and Utilities på et fælles netværksdrev, kan alle brugere, der har adgang til drevet, fortage en fjerninstallation på deres arbejdsstationer. Brug MarkVision til nemt at håndtere og overvåge dine Lexmark-printere. Meddelelser på MarkVisions eksterne kontrolpanel afspejler printerens aktuelle status. Printerfiguren viser de installerede optioner. Vha. MarkVision kan du få vist en liste over installerede optioner, så du kan se printerens muligheder. Bemærk: I nogle versioner af MarkVision er det muligt at styre printere fra flere forskellige producenter. 26 Kapitel 2: MarkVision

38 MarkVision stiller de værktøjer til rådighed, der skal til for at gøre administrative opgaver i forbindelse med printeren nemme at gå til. Du kan bruge MarkVision til at overvåge netværksudskriftsjob, ændre udskrivningsrækkefølgen og tilbageholde eller slette specifikke job. Du kan bruge styringsmulighederne i MarkVision til at vedligeholde en printeroversigt, tildele property tags, spore sideantal og indsamle jobstatistik. Med MarkVision kan du nemt indlæse og styre ressourcer som skrifttyper, demosider og skabeloner. Introduktion til MarkVision 27

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Forsendelse af printeren Hvis du skal sende printeren,

Læs mere

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71 FORORD Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at informationen i dette dokument er komplet, nøjagtig og up-to-date. Oki påtager sig ikke ansvaret for følgerne af fejl, der er uden for deres

Læs mere

DYMO Label Software Brugervejledning

DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 USA Telefon: 001 203 355-9000 Fax: 001 203 355-9090 Oplysninger om udstyr Beskrivelse: Printer med direkte

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere