Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands"

Transkript

1 Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT SOM DET ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Bag i dette dokument findes en formular til læserens kommentarer. Hvis formularen er fjernet, kan kommentarer sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/035-3, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland kan de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter vedrørende dette produkt ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande kan du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Copyright 1999 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Indholdsfortegnelse Indledning... ix Omdennebog... ix Andreoplysninger...x Online-dokumenter...x Varemærker... xi 1 Installationafprinteren...1 Udpakningafprinteren...1 Udpakningaftonerkassetten...2 Installationaftonerkassetten...5 Ilægningafpapiristandard-input-skuffen...6 Installationafpapirholderen...11 Tilslutningafprinterentilencomputer...12 Brugafetparalleltkabel...12 BrugafetUSB-kabel...14 Tilslutningafprinteren...19 Tilslutningafstrømtilprinteren...20 Udskrivning af siden med menuindstillinger Installationafoverlayettilkontrolpanelet...22 Ændringafsprogpåkontrolpaneletsdisplay...23 Installationafprinterdrivereoghjælpeprogrammer...24 Indholdsfortegnelse iii

3 2 MarkVision...25 Understøttedeoperativsystemer...25 IntroduktiontilMarkVision Brug af kontrolpanelet og menuerne Brugafkontrolpanelet...30 Printerindikator...30 Kontrolpaneletsknapper...31 Printermeddelelser...32 Statusmeddelelser...32 Betjeningsmeddelelser...33 Servicemeddelelser...33 Kontrolpaneletsmenuer...33 Udskrivning af siden med menuindstillinger Ændring af menuindstillinger Deaktiveringafmenuernepåkontrolpanelet...36 Oversigtoverprintermenuerne...38 Papirmenu...39 Menuen Finishing...48 Funktioner-menu...52 Jobmenu...55 Kvalitetsmenu...67 Opsætningsmenu...69 PCLemulmenu...76 PostScript-menu...80 Parallelmenu...81 Serielmenu...84 Netværksmenu...88 Infrarød-menu...90 LocalTalk-menu...93 USB-menu...96 Faxmenu...99 Konfig-menu Omudskriftsjobogtilbageholdtejob Fortroligejob Tilbageholdtjob Udskrivningogsletningaftilbageholdtejob iv Indholdsfortegnelse

4 Angivelse af en PIN-kode (Personal Identification Number) Formateringsfejl i forbindelse med udskriftsjob og tilbageholdte job Brugafudskriftsmateriale Papirkilderog-størrelser Udskriftsmateriale-vejledning Papir Brevpapir Transparenter Konvolutter Etiketter Karton-vejledning Opbevaringafudskriftsmateriale Ilægningafudskriftsmateriale Ilægningafmaterialeieninput-skuffe IlægningafpapiriMP-arkføderen Brugafudskriftsbakkerne Brugafstandard-udskriftsbakken Brugafdenbagesteudskriftsbakke Udskrivningpåbrevpapir Skuffesammenkædning Manueldupleks-udskrivning Dupleks-udskrivningfraMP-arkføderen Dupleks-udskrivningfraskufferne Sådanundgårdupapirstop MP-arkføder VejledningtilMP-arkføderen ÅbningafMP-arkføderen IlægningafpapiriMP-arkføderen Ilægningafudskriftsmateriale BrugafMP-arkføderen LukningafMP-arkføderen Printermeddelelser Indholdsfortegnelse v

5 Statusmeddelelser Meddelelserilinje Advarselsmeddelelser Betjeningsmeddelelser Løsningafprinter-problemer Problemermeddisplayet Udskrivningsproblemer Problemermedudskriftskvaliteten Optionsproblemer Problemervedudskrivninginetværk Andreproblemerogspørgsmål Udbedringafpapirstop Mulige områder med papirstop og201Papirstop-Fjerntonerkass Papirstop-Åbnbagpanel Papirstop-Papireterforkort Papirstop-KontMB-arkføder Vedligeholdelseafprinteren Bestillingaftonerkassetter Opbevaringaftonerkassetten Udskiftningaftonerkassetten Rengøringafprinthovedlinsen Bestilling af et ekstra rullesæt Fax Faxporten Valgafhardware Konfigurationaffaxporten Nulstilling af faxporten Deaktiveringaffaxporten vi Indholdsfortegnelse

6 11 Hukommelses-ogoptionskort Adgangtilprinterenssystemkort Hukommelseskort Printerhukommelse Flashkort-hukommelse Isætningafhukommelseskort Udtagningafhukommelseskort Optionskort Intern udskriftsserver (intern netværksadapter eller INA) Tri-Port-kort Harddisk Parallelt/USB-kort Isætningafetoptionskort Udtagningafetoptionskort Lukningafprinterenssystemkort Valgfriskuffetil500ark Installationafdenvalgfriskuffe Infrarødadapter Tilslutningafkabletogbrugafdeninfrarødeadapter Kontrolafoptionsinstallationer Udskrivning af siden med menuindstillinger AppendiksA:Skrifttyper Skriftsnitogskrifttyper Tykkelseogtypografi Tegnbreddeogpunktstørrelse Bitmapskrifttyperogskalérbareskrifttyper Residenteskrifttyper Symbolsæt SymbolsættilPCL6-emulering Indlæseligeskrifttyper Indholdsfortegnelse vii

7 Udskrivningafenlistemedskrifttypeeksempler AppendiksB:Bekendtgørelser AppendiksC:Sikkerhedsoplysninger Ordliste Stikordsregister viii Indholdsfortegnelse

8 Indledning Om denne bog Bemærk: En note stiller oplysninger til rådighed, der kan være nyttige. Advarsel! En advarsel angiver noget, der kan beskadige printerhardware eller -software. Denne Brugervejledning indeholder oplysninger om Lexmark Optra M410-laserprinteren. Den indeholder installationsvejledning til printeren og printeroptioner samt oplysninger om ilægning af udskriftsmateriale, ændring af printerindstillinger, udskiftning af printertilbehør og fejlfinding. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted, og brug den som reference, når du har spørgsmål om printerfunktioner, eller hvis der opstår fejl i forbindelse med udskrivningen. Det er nyttigt at kende følgende konventioner, der bruges idennebog: Noter, advarsler og henstillinger (Forsigtig) vises i venstre kolonne. Knapper på kontrolpanelet vises med fed skrift: Tryk på Fortsæt, når du har ændret en menuindstilling. Forsigtig! En advarsel angiver noget, der kan skade brugeren. Indledning ix

9 Meddelelser, navne på menuer, menupunkter og menuindstillinger, der vises på kontrolpanelets display, vises også med fed skrift: Hvis meddelelsen Fyld skuffe 1 vises på kontrolpanelets display, skal du lægge udskriftsmateriale i skuffe 1 og trykke på Fortsæt, før udskrivningen kan genoptages. Indstillingen Papirkilde findes i menuen PAPIRMENU. Andre oplysninger Udover denne Brugervejledning findes der følgende materiale om printeren og andre Lexmark-produkter og serviceydelser. Online-dokumenter Cd en Drivers, MarkVision and Utilities,somfølgermed printeren, indeholder flere online-dokumenter. Se folderen, der følger med cd en, vedrørende startvejledning. Når du har startet cd en, skal du klikke på View Documentation foratfåvistenoversigtoverde tilgængelige dokumenter. Cd en indeholder: MarkVision Printer Utility Information, som giver en trinvis vejledning i installation af MarkVision i Windows 95/98 og Windows NT 4.0 i flere forskellige netværk. Nogle af de mest populære MarkVision-funktioner beskrives også. Dokumenter med generelle oplysninger om konfiguration af en valgfri udskriftsserver, efter den er installeret i printeren. Dokumenter, der beskriver skrifttyper og tilgængelige ressourcer. Card Stock & Label Guide med detaljerede oplysninger om valg af udskriftsmateriale til printeren. En Technical Reference med oplysninger om printersprog og -kommandoer, interfacespecifikation og hukommelsesstyring. x Indledning

10 Varemærker Lexmark, MarkNet, MarkVision og Optra er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og de er registreret i USA og/eller andre lande. Optra Forms og PictureGrade er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett- Packard Company. PCL 6 er Hewlett-Packard Company s betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og funktioner, som indgår i deres printerprodukter. Denne printer er udviklet til at være kompatibel med PCL 6- sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL 6- kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. PostScript er et registreret varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog), skrifttyper og funktioner, som indgår i deres softwareprodukter. Denne printer er udviklet til at være kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Detaljerede oplysninger om kompatibilitet findes i Technical Reference. Varemærker xi

11 De følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de nævnte firmaer. Albertus Antique Olive Arial CG Omega CG Times Helvetica Intellifont ITC Bookman ITC Zapf Chancery LocalTalk Macintosh Marigold Palatino Pantone PostScript Times New Roman TrueType Univers Wingdings The Monotype Corporation plc. Monsieur Marcel OLIVE The Monotype Corporation plc. Et produkt fra Bayer Corporation Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt fra Bayer Corporation Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Bayer Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. AlphaOmega Typography, Inc. Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Pantone, Inc. Adobe Systems Incorporated The Monotype Corporation plc. Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Microsoft Corporation Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. xii Varemærker

12 1 Installation af printeren Gennemgå følgende afsnit for at klargøre Lexmark Optra TM M410-printeren. Udpakning af printeren 1 Tag printeren og alle delene ud af kassen. Plasticbeslag Printer Metalholder Brugervejledning Cd Netledning Disketter med Windows 3.1 (leveres i nogle lande) Gem kassen og emballagen, så du kan bruge det igen, hvis du får brug for at sende printeren til serviceelleropbevareden. 2 Kontroller, at du har modtaget de viste dele. Kontakt det sted, du har købt printeren, hvis der mangler noget. 3 Sæt printeren på en flad, solid overflade på et sted med god ventilation. Der skal være mindst 304,8 mm plads rundt om printeren på alle sider. Der skal være mindst 129,6 mm ledig plads over printeren, så der er plads til at installere den valgfri skuffe til 500 ark, hvis du anskaffer en sådan. Sørg for, at der er god plads foran printeren, så du nemt kan få adgang til papiret. Udpakning af printeren 1

13 Brug følgende oplysninger som en hjælp, når du skal finde ud af, hvor printeren skal placeres. Egenskab Mål Dybde 435 mm Højde 314 mm Bredde 405 mm Vægt 1 14,8 kg Bordareal 246 kvadrattommer 1 Printerens vægt er med tonerkassette. Placer ikke printeren følgende steder: Idirektesollys. I nærheden af varmekilder eller ventilationsanlæg. I støvede eller snavsede omgivelser. Udpakning af tonerkassetten Øverste frontpanel Sådan fjerner du emballagen fra tonerkassetten: 1 Skub til den øverste udløser, så det øverste frontpanel åbnes. 2 Kapitel 1: Installation af printeren

14 2 Løft det øverste frontpanel. Det bliver på plads. 3 Tag fat i tonerkassettens håndgreb. Udpakning af tonerkassetten 3

15 4 Løft tonerkassetten op, og træk den ud. 5 Træk op i begge ender af plasticstykket, og fjern pakkematerialet. Smid pakkematerialet ud: Plasticstykket, skummet og papiret, der sidder fast på skummet. 6 Fortsæt til Installation af tonerkassetten på side 5. 4 Kapitel 1: Installation af printeren

16 Installation af tonerkassetten Sådan forbereder du tonerkassetten til udskrivning: 1 Ryst forsigtigt tonerkassetten fra side til side, så toneren fordeles. Åbning Tap 2 Sæt tonerkassetten i: a Placer tapperne på hver side af tonerkassetten overforhullernepåhversideaf tonerkassettens leje som vist. Brugdefarvedepileindeiprinteren,nårdu sætter tonerkassetten i. Installation af tonerkassetten 5

17 b Skub tonerkassetten lige ind i printeren, indtil den glider på plads. 3 Luk det øverste frontpanel. Du kan ikke lukke panelet helt, hvis tonerkassetten ikke er installeret korrekt. Ilægning af papir i standard-inputskuffen Printeren har én standard-input-skuffe til 250 ark, der kan bruges til fem papirstørrelser. Der er oplysninger om papirstørrelser og udskriftsmaterialetyper, der kan bruges i printeren, i Brug af udskriftsmateriale på side 113. Der er oplysninger om ilægning af konvolutter og andre typer udskriftsmateriale i MP-arkføder på side 137. Sådan lægger du papir i skuffen: 1 Træk input-skuffen lige ud af printeren. Tag input-skuffen helt ud af printeren. 6 Kapitel 1: Installation af printeren

18 2 Tryk metalpladen ned, indtil den låses på plads. Metalpladen bliver siddende nederst i inputskuffen. Længdestyrtap Indikatorer for papirstørrelse Længdestyr 3 Tryk tappen på længdestyret ned med den ene hånd, og skub længdestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, der ilægges, med den anden hånd. Brug papirstørrelsesindikatorerne til at justere længdestyret til en af følgende fem papirstørrelser: A4,B5,LTR(Letter),LGL(Legal)ogEXE (Executive). Indikatorer for papirstørrelse Ilægning af papir i standard-input-skuffen 7

19 Bemærk: Indikatorerne til papirstørrelse er forkortelser for papirstørrelser, der bruges til at placere længdestyret som vist. Dette eksempel viser, hvordan der justeres til Letter-størrelse (LTR). Breddestyr Breddestyrtap 4 Tryk breddestyrets tap ned, og skub breddestyret helt til højre i skuffen som vist. 5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. Pas på ikke at folde eller krølle papiret. Bank papirstakken sammen på en plan overflade. Brug Letter-papir til denne opsætning. 8 Kapitel 1: Installation af printeren

20 6 Læg papiret mod venstre side i input-skuffen, og læg det ind under metalstoppet. Kontroller, at den anbefalede udskriftsside vender nedad, og at forkanten ligger mod input-skuffens forkant. Der er oplysninger om ilægning af brevpapir i Udskrivning på brevpapir på side 133. Metalstop Bemærk: Papiret skal ligge korrekt under metalstoppet, og det må ikke være bøjet eller krøllet. Løft ikke metalstoppet, og tving ikke papir ind under metalstoppet. Hvis der lægges for meget papir i skuffen, kan det medføre papirstop. 7 Den maksimale stakhøjde, der angives af linjen under pilene, må ikke overskrides. Indikator for stakhøjde Ilægning af papir i standard-input-skuffen 9

21 Bemærk: Hvis der lægges for meget papir i skuffen, kan det medføre papirstop. Breddestyr 8 Skub på højre side af breddestyret for at flytte det til venstre, indtil det ligger let op ad papiret. Bemærk: Hvis breddestyret ligger for fast op ad papiret kan det medføre papirstop. 9 Skub input-skuffen helt ind i printeren, indtil den glider på plads. 10 Kapitel 1: Installation af printeren

22 Installation af papirholderen Papirholderen er med til at forhindre, at stakken forskydes, ved at føre udskriftsmaterialet ind i standardudskriftsbakken. Papirholderen består af to dele: Et plasticbeslag, der allerede er installeret på printeren, og en metalholder. Brug følgende fremgangsmåde for at installere metalholderen: Metalholder Plasticbeslag 1 Find metalholderen, der blev leveret sammen med printeren. 2 Vend metalholderen som vist. 3 Sæt metalholderens spidser ind i hullerne i hver ende af plasticbeslaget som vist. Bemærk: Papirholderen vises ikke på andre illustrationer i denne bog. Installation af papirholderen 11

23 Tilslutning af printeren til en computer Når du skal udskrive fra computeren, skal du slutte printeren til computeren med et parallelt kabel eller et USB-kabel(UniversalSerialBus). Brug af et parallelt kabel Printeren bruger et IEEE 1284-kompatibelt parallelkabel, der understøtter tovejskommunikation. Vi anbefaler Lexmark varenummer (10 fod) eller (20 fod). Hvis du ikke bruger et IEEE-kompatibelt kabel, kan du muligvis ikke få adgang til alle printerfunktionerne. 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledningen skal være taget ud af stikkontakten. 2 Sæt kablet i det parallelle stik som vist. Parallelkabel Parallelt stik 12 Kapitel 1: Installation af printeren

24 3 Skub clipsene i hver ende af stikket ned i hakkerne på holderen som vist. Clipsene glider ind i hakkene. 4 Tilslut den anden ende af det parallelle kabel bag på computeren. Tilspænd skruerne på det parallelle kabel på computeren. 5 Kontroller, at det parallelle kabel sidder helt fast. Clips 6 Fortsæt til Tilslutning af printeren på side 19. Tilslutning af printeren til en computer 13

25 Brug af et USB-kabel Printeren har en standard USB-port, der sidder på printerens systemkort. Følg nedenstående trin for at tilslutte printeren vha. et USB-kabel. Windows 98-brugere: 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledning skal være taget ud af stikkontakten. 2 Sæt USB-kablet i USB-porten bag på printeren som vist. USBkabel 3 Tilslut den anden ende af USB-kablet bag på computeren. 4 Kontroller, at kablet sidder fast. 5 Følg trinene i Tilslutning af printeren på side 19. USB-port 6 Følg trinene i Tilslutning af strøm til printeren på side Følg nedenstående trin for at konfigurere printerporten og installere de korrekte drivere. Når du tænder for strømmen til printeren ( ), vises skærmbilledet Guiden Hardwareinstallation på computeren. a Klik på Next. b Klik på standardværdien for at søge efter den bedste driver. Klik på Next. c Klik for at fjerne markeringen i boksen til Diskette eller CD-ROM. d Indsæt cd en, der fulgte med printeren. e Klik på Specify a location. f Klik på Browse. 14 Kapitel 1: Installation af printeren

26 g Rul ned, indtil du finder cd-rom-drevet. Dobbeltklik på det for at vælge det. h Fremhæv mappen til WIN98USB,ogklikpåOK. i j Klik på Next. Et skærmbillede angiver, at programmet leder efter denne laserprinter for at kontrollere driveren til printeren. Klik på Next. Vent, mens oplysningerne behandles. Klik på Finish, når der vises et skærmbillede, der fortæller, at softwaren er installeret. Gør følgende for at installere printerdriveren. k Klik på Install Software. l Klik på Printer Software. Skærmbilledet Choose your Installation Path vises. m Vælg Install from this CD. Licensaftalen vises. n Klik på Agree, når du har læst aftalen. o Vælg Custom Install, ogklikpånext. Printeredrivere vælges som standard på næste skærmbillede. p Klik på Next. q Rul gennem listen med printere til venstre på skærmen, og marker afkrydsningsfeltet for at vælge Optra M410. r Klik på knappen Add. Navnet på printeren flyttes til boksen til højre på skærmen. s Klik på Next. Fanen Drivers vises. Tilslutning af printeren til en computer 15

27 t Fremhæv LPT1 i det øverste vindue på skærmen til PostScript-sproget. u Rul til USB001 i det nederste vindue, og vælg det. v Gå tilbage til det øverste vindue på skærmen, og vælg LPT1 til PCL-sproget. w Rul til USB001 i det nederste vindue, og vælg det. x Klik på Finish Installation. Vent, mens oplysningerne behandles. y Klik på Yes for at genstarte Windows. z Klik på OK. 16 Kapitel 1: Installation af printeren

28 Macintosh-brugere: 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledning skal være taget ud af stikkontakten. 2 Tilslut den ene ende af USB-kablet til porten bag på computeren. 3 Sæt den anden ende af USB-kablet i porten bag på printeren som vist. USBkabel 4 Følg trinene i Tilslutning af printeren på side Følg trinene i Tilslutning af strøm til printeren på side Start cd en for at installere de nødvendige elementer. Vejledning i start af cd en findes på cd-folderen. USB-port 7 Genstart computeren. 8 Åbn mappen Apples Extras. 9 Åbn mappen Apple LaserWriter Software. 10 Åbn programmet Desktop Printer Utility. 11 Skærmbilledet New Desktop Printer vises. 12 Vælg Printer (USB) på listen, og klik på OK. 13 Klik på Change i området til valg af USB-printer. Dialogboksen til USB-printeren vises. 14 Vælg Optra M410, ogklikpåok. Det forrige skærmbillede vises igen. Bemærk det nye printerikon. Tilslutning af printeren til en computer 17

29 15 Klik på Auto Setup i PPD-filen (PostScript Printer Description). Vent, mens oplysningerne behandles. Det forrige skærmbillede vises igen. Bemærk det nye printerikon. Bemærk: Begge områder i printerdialogboksen viser Optra M410-printerikonet. 16 Klik på Create. Der vises et vinduet, hvor du skal angive printerens navn. 17 Skriv navnet på printeren, eller accepter standardnavnet. 18 Klik på Save. 19 Afslut programmet Desktop Printer Utility. Printerikonet vises på skrivebordet. 20 Klik på det nye printerikon. Udskrivningsmenuen vises på menulinjen. 21 Rul ned i udskrivningsmenuen, ogvælgset Default Printer. Der vises en mørk linje rundt om printeren i printerikonet, som angiver, at den er valgt som standardprinter. 18 Kapitel 1: Installation af printeren

30 Tilslutning af printeren Printerensnetledning 1 Sæt printerens netledning i stikket som vist. 2 Sæt den anden ende af printerens netledning i en stikkontakt med jordforbindelse. 3 Fortsæt til Tilslutning af strøm til printeren på side 20. Tilslutning af printeren 19

31 Tilslutning af strøm til printeren Tænd printeren ( ). Se Printermeddelelser på side 149 for at få flere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse. 20 Kapitel 1: Installation af printeren

32 Udskrivning af siden med menuindstillinger Advarsel! Læs Udpakning af tonerkassetten på side 2, før du udskriver en side. Siden med menuindstillinger viser de aktuelle indstillinger for menuerne, en liste med installerede optioner og tilgængelig printerhukommelse. Brug siden til at kontrollere, at alle printeroptioner er installeret korrekt, og at printerindstillingerne er sat til det ønskede. 1 Kontroller, at der er tændt for printeren ( ), og at statusmeddelelsen Klar vises på displayet. 2 Tryk på Menu> eller <Menu for at få adgang til menuerne. 3 Fortsæt med at trykke på og slippe Menu> eller <Menu, indtil meddelelsen TILBEHØRSMENU vises i den anden linje på displayet. Bemærk: Se Brug af kontrolpanelet på side 30, som viser displayet og kontrolpanelknapperne, hvis du har brug for hjælp. 4 Tryk på Vælg. 5 Tryk på Menu>, indtil meddelelsen Udskriv menuer vises i den anden linje på displayet. 6 Tryk på Vælg. Meddelelsen Udskriver menuindstillinger vises på kontrolpanelets display, indtil siden er udskrevet. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar, når siden med menuindstillinger er udskrevet. Se Printermeddelelser på side 149 for at få flere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse. Udskrivning af siden med menuindstillinger 21

33 Installation af overlayet til kontrolpanelet Fortsæt til Installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer på side 24, hvis du vil arbejde på engelsk. Følg nedenstående trin for at tilpasse kontrolpanelet, hvis du vil arbejde på et andet sprog. 1 Find overlayet til kontrolpanelet. Hvis denne Brugervejledning er trykt på et andet sprog end engelsk, følger der også et overlay til kontrolpanelet med printeren. Overlayet indeholder oversatte navne til knapperne på kontrolpanelet. 2 Tag beskyttelsesbagsiden af overlayet. 3 Placer overlayet på kontrolpanelet, og tryk det på plads som vist. Gnid på overlayet, så det sidder godt fast. 4 Træk beskyttelseslaget af overlayet. 5 Fortsæt til Ændring af sprog på kontrolpanelets display på side 23 for at ændre sproget på displayet, så det svarer til overlayet. 22 Kapitel 1: Installation af printeren

34 Ændring af sprog på kontrolpanelets display Gennemgå følgende trin for at ændre sproget i menuerne og de meddelelser, der vises på kontrolpanelets display. 1 Tryk på knappen Menu> eller <Menu for at få adgang til menuerne. 2 Fortsæt med at trykke på og slippe Menu> eller <Menu, indtil meddelelsen OPSÆTNINGSMENU vises i den anden linje på displayet. Bemærk: Knappen Vælg gælder for de oplysninger, der vises i den anden linje på kontrolpanelets display. 3 Tryk på knappen Vælg. 4 Tryk på Menu>, indtil meddelelsen Displaysprog vises i den anden linje på displayet. 5 Tryk på Vælg. Bemærk: Se Brug af kontrolpanelet på side 30, som viser displayet og kontrolpanelknapperne, hvis du har brug for hjælp. 6 Tryk på Menu>, indtil det ønskede sprog vises i den anden linje på displayet. 7 Tryk på Vælg. Printeren nulstilles og viser nu tekst på det valgte sprog. Ændring af sprog på kontrolpanelets display 23

35 Installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer 1 Find cd en Drivers, MarkVision and Utilities,som følger med printeren. Hvis computeren ikke har et cd-rom-drev, kan du overføre oplysninger fra cd en til disketter. Find en computer med et cd-rom-drev, start cd-romhjælpeprogrammet, og følg vejledningen for at oprette disketter. Bemærk: Der er flere oplysninger i dokumentationen til netværksprogrammet. I Introduktion til MarkVision på side 26 finder du flere oplysninger. 2 Følg vejledningen i den lille folder, der følger med cd en, for at starte hjælpeprogrammet til printerinstallation. Med hjælpeprogrammet til installation kan du installere printerdrivere og hjælpeprogrammer til styring af Lexmark-printere, der er tilsluttet netværket. I Introduktion til MarkVision på side 26 finder du flere oplysninger. 3 Brug om nødvendigt standardnetværkssoftware til at identificere printeren på LAN et og til at færdiggøre eventuelle andre installationsprocesser. 24 Kapitel 1: Installation af printeren

36 2 MarkVision Dette afsnit indeholder en kort oversigt over MarkVision TM og nogle af dets nøglefunktioner. Der er flere oplysninger om funktionerne og brug af dem i online-dokumentationen. Se cd en Drivers, MarkVision and Utilities, som følger med printeren. Bemærk: Online-oplysninger vedrørende installation af MarkVision findes på cd en Drivers, MarkVision and Utilities. Understøttede operativsystemer MarkVision til Windows 95/98, Windows NT 4.0, Macintosh og OS/2 Warp leveres sammen med printeren på cd en Drivers, MarkVision and Utilities. Du kan købe MarkVision til UNIX-netværk og UNIX Intranet-servere og MarkVision til Sun-systemer og Sun Intranet-servere hos Lexmark. Kontakt din forhandler, eller besøg Lexmarks Web-sted på adressen Understøttede operativsystemer 25

37 Introduktion til MarkVision Bemærk: Du kan integrere MarkVision direkte i dit foretrukne netværksstyringsprogram. MarkVisions grafiske brugergrænseflade viser løbende status for Lexmark-printere, der er tilsluttet lokalt eller direkte til et netværk. Netværksbrugere og - administratorer kan også bruge følgende MarkVisionfunktioner til at øge produktiviteten. Med de centraliserede opsætningsmuligheder i MarkVision kan du hurtigt konfigurere og installere flere printere. Med MarkVision kan du konfigurere flere printere samtidigt fra én arbejdsstation. Med funktioner som automatisk registrering af netværksprintere og flash-opdatering af flere adaptere kan du installere og konfigurere Lexmark-netværksprintere og ændre netværksadresser fra én arbejdsstation. Hvis du installerer cd en Drivers, MarkVision, and Utilities på et fælles netværksdrev, kan alle brugere, der har adgang til drevet, fortage en fjerninstallation på deres arbejdsstationer. Brug MarkVision til nemt at håndtere og overvåge dine Lexmark-printere. Meddelelser på MarkVisions eksterne kontrolpanel afspejler printerens aktuelle status. Printerfiguren viser de installerede optioner. Vha. MarkVision kan du få vist en liste over installerede optioner, så du kan se printerens muligheder. Bemærk: I nogle versioner af MarkVision er det muligt at styre printere fra flere forskellige producenter. 26 Kapitel 2: MarkVision

38 MarkVision stiller de værktøjer til rådighed, der skal til for at gøre administrative opgaver i forbindelse med printeren nemme at gå til. Du kan bruge MarkVision til at overvåge netværksudskriftsjob, ændre udskrivningsrækkefølgen og tilbageholde eller slette specifikke job. Du kan bruge styringsmulighederne i MarkVision til at vedligeholde en printeroversigt, tildele property tags, spore sideantal og indsamle jobstatistik. Med MarkVision kan du nemt indlæse og styre ressourcer som skrifttyper, demosider og skabeloner. Introduktion til MarkVision 27

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. 1 Numeriske 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 2 Papirstop 30 udskriftsenhed mangler 30 Coating-rulle mangler 32 Uunderstøt. kassette 33 Konfig.fejl i skuffe 34 Papiret er for kort

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Bekendtgørelse om version 2 Oktober 2001

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Printerstyringsprogrammet MarkVision

Printerstyringsprogrammet MarkVision Printerstyringsprogrammet MarkVision Printersoftware og -tilbehør 1 MarkVision til Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres sammen med printeren på cd'en Drivers, MarkVision and Utilities.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning:

Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning: Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DETTE DOKUMENT SOM

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com T420 Installationsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Udgave: Juni 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com.

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com. C720 Installationsvejledning November 2000 www.lexmark.com. Udgave: November 2000 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Administratorvejledning. Hjem

Administratorvejledning. Hjem Administratorvejledning Brug dette dokument, når du har spørgsmål om Lexmark Optra T-printeren, eller hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af den. Dette dokument indeholder oplysninger om

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com E220 Printer Installationsvejledning September 2003 www.lexmark.com Udgave: September 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 Januar

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com Lexmark W820 Installationsvejledning Marts 2001 www.lexmark.com Udgave: Marts 2001 Følgende afsnit er ikke gældende for lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med gældende lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com W812 Installationsvejledning Juli 2002 www.lexmark.com Udgave: Juli 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

E321, E323. Installationsvejledning. Marts 2003. www.lexmark.com

E321, E323. Installationsvejledning. Marts 2003. www.lexmark.com E321, E323 Installationsvejledning Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK T620 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Testmenu. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Testmenu. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Brug til at udskrive en række forskellige lister over tilgængelige printerressourcer, printerindstillinger og udskriftsjob. Andre menupunkter giver dig mulighed for at definere printerhardware og løse

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Udskriftsmateriale, specifikationer

Udskriftsmateriale, specifikationer Følgende tabeller indeholder oplysninger om standardpapirkilder og valgfri papirkilder til printeren, herunder hvilke papirstørrelser der kan vælges fra menuen Papirstørrelse samt understøttet vægt. Bemærk:

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn.

Læs mere

Netværk opsætning NPA-tilstand

Netværk <x> opsætning NPA-tilstand Brug til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en netværksport (enten Std. nettilslutn eller Nettilslutning ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Job

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere