Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands"

Transkript

1 Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT SOM DET ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Bag i dette dokument findes en formular til læserens kommentarer. Hvis formularen er fjernet, kan kommentarer sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/035-3, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland kan de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter vedrørende dette produkt ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande kan du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Copyright 1999 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Indholdsfortegnelse Indledning... ix Omdennebog... ix Andreoplysninger...x Online-dokumenter...x Varemærker... xi 1 Installationafprinteren...1 Udpakningafprinteren...1 Udpakningaftonerkassetten...2 Installationaftonerkassetten...5 Ilægningafpapiristandard-input-skuffen...6 Installationafpapirholderen...11 Tilslutningafprinterentilencomputer...12 Brugafetparalleltkabel...12 BrugafetUSB-kabel...14 Tilslutningafprinteren...19 Tilslutningafstrømtilprinteren...20 Udskrivning af siden med menuindstillinger Installationafoverlayettilkontrolpanelet...22 Ændringafsprogpåkontrolpaneletsdisplay...23 Installationafprinterdrivereoghjælpeprogrammer...24 Indholdsfortegnelse iii

3 2 MarkVision...25 Understøttedeoperativsystemer...25 IntroduktiontilMarkVision Brug af kontrolpanelet og menuerne Brugafkontrolpanelet...30 Printerindikator...30 Kontrolpaneletsknapper...31 Printermeddelelser...32 Statusmeddelelser...32 Betjeningsmeddelelser...33 Servicemeddelelser...33 Kontrolpaneletsmenuer...33 Udskrivning af siden med menuindstillinger Ændring af menuindstillinger Deaktiveringafmenuernepåkontrolpanelet...36 Oversigtoverprintermenuerne...38 Papirmenu...39 Menuen Finishing...48 Funktioner-menu...52 Jobmenu...55 Kvalitetsmenu...67 Opsætningsmenu...69 PCLemulmenu...76 PostScript-menu...80 Parallelmenu...81 Serielmenu...84 Netværksmenu...88 Infrarød-menu...90 LocalTalk-menu...93 USB-menu...96 Faxmenu...99 Konfig-menu Omudskriftsjobogtilbageholdtejob Fortroligejob Tilbageholdtjob Udskrivningogsletningaftilbageholdtejob iv Indholdsfortegnelse

4 Angivelse af en PIN-kode (Personal Identification Number) Formateringsfejl i forbindelse med udskriftsjob og tilbageholdte job Brugafudskriftsmateriale Papirkilderog-størrelser Udskriftsmateriale-vejledning Papir Brevpapir Transparenter Konvolutter Etiketter Karton-vejledning Opbevaringafudskriftsmateriale Ilægningafudskriftsmateriale Ilægningafmaterialeieninput-skuffe IlægningafpapiriMP-arkføderen Brugafudskriftsbakkerne Brugafstandard-udskriftsbakken Brugafdenbagesteudskriftsbakke Udskrivningpåbrevpapir Skuffesammenkædning Manueldupleks-udskrivning Dupleks-udskrivningfraMP-arkføderen Dupleks-udskrivningfraskufferne Sådanundgårdupapirstop MP-arkføder VejledningtilMP-arkføderen ÅbningafMP-arkføderen IlægningafpapiriMP-arkføderen Ilægningafudskriftsmateriale BrugafMP-arkføderen LukningafMP-arkføderen Printermeddelelser Indholdsfortegnelse v

5 Statusmeddelelser Meddelelserilinje Advarselsmeddelelser Betjeningsmeddelelser Løsningafprinter-problemer Problemermeddisplayet Udskrivningsproblemer Problemermedudskriftskvaliteten Optionsproblemer Problemervedudskrivninginetværk Andreproblemerogspørgsmål Udbedringafpapirstop Mulige områder med papirstop og201Papirstop-Fjerntonerkass Papirstop-Åbnbagpanel Papirstop-Papireterforkort Papirstop-KontMB-arkføder Vedligeholdelseafprinteren Bestillingaftonerkassetter Opbevaringaftonerkassetten Udskiftningaftonerkassetten Rengøringafprinthovedlinsen Bestilling af et ekstra rullesæt Fax Faxporten Valgafhardware Konfigurationaffaxporten Nulstilling af faxporten Deaktiveringaffaxporten vi Indholdsfortegnelse

6 11 Hukommelses-ogoptionskort Adgangtilprinterenssystemkort Hukommelseskort Printerhukommelse Flashkort-hukommelse Isætningafhukommelseskort Udtagningafhukommelseskort Optionskort Intern udskriftsserver (intern netværksadapter eller INA) Tri-Port-kort Harddisk Parallelt/USB-kort Isætningafetoptionskort Udtagningafetoptionskort Lukningafprinterenssystemkort Valgfriskuffetil500ark Installationafdenvalgfriskuffe Infrarødadapter Tilslutningafkabletogbrugafdeninfrarødeadapter Kontrolafoptionsinstallationer Udskrivning af siden med menuindstillinger AppendiksA:Skrifttyper Skriftsnitogskrifttyper Tykkelseogtypografi Tegnbreddeogpunktstørrelse Bitmapskrifttyperogskalérbareskrifttyper Residenteskrifttyper Symbolsæt SymbolsættilPCL6-emulering Indlæseligeskrifttyper Indholdsfortegnelse vii

7 Udskrivningafenlistemedskrifttypeeksempler AppendiksB:Bekendtgørelser AppendiksC:Sikkerhedsoplysninger Ordliste Stikordsregister viii Indholdsfortegnelse

8 Indledning Om denne bog Bemærk: En note stiller oplysninger til rådighed, der kan være nyttige. Advarsel! En advarsel angiver noget, der kan beskadige printerhardware eller -software. Denne Brugervejledning indeholder oplysninger om Lexmark Optra M410-laserprinteren. Den indeholder installationsvejledning til printeren og printeroptioner samt oplysninger om ilægning af udskriftsmateriale, ændring af printerindstillinger, udskiftning af printertilbehør og fejlfinding. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted, og brug den som reference, når du har spørgsmål om printerfunktioner, eller hvis der opstår fejl i forbindelse med udskrivningen. Det er nyttigt at kende følgende konventioner, der bruges idennebog: Noter, advarsler og henstillinger (Forsigtig) vises i venstre kolonne. Knapper på kontrolpanelet vises med fed skrift: Tryk på Fortsæt, når du har ændret en menuindstilling. Forsigtig! En advarsel angiver noget, der kan skade brugeren. Indledning ix

9 Meddelelser, navne på menuer, menupunkter og menuindstillinger, der vises på kontrolpanelets display, vises også med fed skrift: Hvis meddelelsen Fyld skuffe 1 vises på kontrolpanelets display, skal du lægge udskriftsmateriale i skuffe 1 og trykke på Fortsæt, før udskrivningen kan genoptages. Indstillingen Papirkilde findes i menuen PAPIRMENU. Andre oplysninger Udover denne Brugervejledning findes der følgende materiale om printeren og andre Lexmark-produkter og serviceydelser. Online-dokumenter Cd en Drivers, MarkVision and Utilities,somfølgermed printeren, indeholder flere online-dokumenter. Se folderen, der følger med cd en, vedrørende startvejledning. Når du har startet cd en, skal du klikke på View Documentation foratfåvistenoversigtoverde tilgængelige dokumenter. Cd en indeholder: MarkVision Printer Utility Information, som giver en trinvis vejledning i installation af MarkVision i Windows 95/98 og Windows NT 4.0 i flere forskellige netværk. Nogle af de mest populære MarkVision-funktioner beskrives også. Dokumenter med generelle oplysninger om konfiguration af en valgfri udskriftsserver, efter den er installeret i printeren. Dokumenter, der beskriver skrifttyper og tilgængelige ressourcer. Card Stock & Label Guide med detaljerede oplysninger om valg af udskriftsmateriale til printeren. En Technical Reference med oplysninger om printersprog og -kommandoer, interfacespecifikation og hukommelsesstyring. x Indledning

10 Varemærker Lexmark, MarkNet, MarkVision og Optra er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og de er registreret i USA og/eller andre lande. Optra Forms og PictureGrade er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett- Packard Company. PCL 6 er Hewlett-Packard Company s betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og funktioner, som indgår i deres printerprodukter. Denne printer er udviklet til at være kompatibel med PCL 6- sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL 6- kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. PostScript er et registreret varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog), skrifttyper og funktioner, som indgår i deres softwareprodukter. Denne printer er udviklet til at være kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Detaljerede oplysninger om kompatibilitet findes i Technical Reference. Varemærker xi

11 De følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de nævnte firmaer. Albertus Antique Olive Arial CG Omega CG Times Helvetica Intellifont ITC Bookman ITC Zapf Chancery LocalTalk Macintosh Marigold Palatino Pantone PostScript Times New Roman TrueType Univers Wingdings The Monotype Corporation plc. Monsieur Marcel OLIVE The Monotype Corporation plc. Et produkt fra Bayer Corporation Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt fra Bayer Corporation Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Bayer Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. AlphaOmega Typography, Inc. Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Pantone, Inc. Adobe Systems Incorporated The Monotype Corporation plc. Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaber Microsoft Corporation Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. xii Varemærker

12 1 Installation af printeren Gennemgå følgende afsnit for at klargøre Lexmark Optra TM M410-printeren. Udpakning af printeren 1 Tag printeren og alle delene ud af kassen. Plasticbeslag Printer Metalholder Brugervejledning Cd Netledning Disketter med Windows 3.1 (leveres i nogle lande) Gem kassen og emballagen, så du kan bruge det igen, hvis du får brug for at sende printeren til serviceelleropbevareden. 2 Kontroller, at du har modtaget de viste dele. Kontakt det sted, du har købt printeren, hvis der mangler noget. 3 Sæt printeren på en flad, solid overflade på et sted med god ventilation. Der skal være mindst 304,8 mm plads rundt om printeren på alle sider. Der skal være mindst 129,6 mm ledig plads over printeren, så der er plads til at installere den valgfri skuffe til 500 ark, hvis du anskaffer en sådan. Sørg for, at der er god plads foran printeren, så du nemt kan få adgang til papiret. Udpakning af printeren 1

13 Brug følgende oplysninger som en hjælp, når du skal finde ud af, hvor printeren skal placeres. Egenskab Mål Dybde 435 mm Højde 314 mm Bredde 405 mm Vægt 1 14,8 kg Bordareal 246 kvadrattommer 1 Printerens vægt er med tonerkassette. Placer ikke printeren følgende steder: Idirektesollys. I nærheden af varmekilder eller ventilationsanlæg. I støvede eller snavsede omgivelser. Udpakning af tonerkassetten Øverste frontpanel Sådan fjerner du emballagen fra tonerkassetten: 1 Skub til den øverste udløser, så det øverste frontpanel åbnes. 2 Kapitel 1: Installation af printeren

14 2 Løft det øverste frontpanel. Det bliver på plads. 3 Tag fat i tonerkassettens håndgreb. Udpakning af tonerkassetten 3

15 4 Løft tonerkassetten op, og træk den ud. 5 Træk op i begge ender af plasticstykket, og fjern pakkematerialet. Smid pakkematerialet ud: Plasticstykket, skummet og papiret, der sidder fast på skummet. 6 Fortsæt til Installation af tonerkassetten på side 5. 4 Kapitel 1: Installation af printeren

16 Installation af tonerkassetten Sådan forbereder du tonerkassetten til udskrivning: 1 Ryst forsigtigt tonerkassetten fra side til side, så toneren fordeles. Åbning Tap 2 Sæt tonerkassetten i: a Placer tapperne på hver side af tonerkassetten overforhullernepåhversideaf tonerkassettens leje som vist. Brugdefarvedepileindeiprinteren,nårdu sætter tonerkassetten i. Installation af tonerkassetten 5

17 b Skub tonerkassetten lige ind i printeren, indtil den glider på plads. 3 Luk det øverste frontpanel. Du kan ikke lukke panelet helt, hvis tonerkassetten ikke er installeret korrekt. Ilægning af papir i standard-inputskuffen Printeren har én standard-input-skuffe til 250 ark, der kan bruges til fem papirstørrelser. Der er oplysninger om papirstørrelser og udskriftsmaterialetyper, der kan bruges i printeren, i Brug af udskriftsmateriale på side 113. Der er oplysninger om ilægning af konvolutter og andre typer udskriftsmateriale i MP-arkføder på side 137. Sådan lægger du papir i skuffen: 1 Træk input-skuffen lige ud af printeren. Tag input-skuffen helt ud af printeren. 6 Kapitel 1: Installation af printeren

18 2 Tryk metalpladen ned, indtil den låses på plads. Metalpladen bliver siddende nederst i inputskuffen. Længdestyrtap Indikatorer for papirstørrelse Længdestyr 3 Tryk tappen på længdestyret ned med den ene hånd, og skub længdestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, der ilægges, med den anden hånd. Brug papirstørrelsesindikatorerne til at justere længdestyret til en af følgende fem papirstørrelser: A4,B5,LTR(Letter),LGL(Legal)ogEXE (Executive). Indikatorer for papirstørrelse Ilægning af papir i standard-input-skuffen 7

19 Bemærk: Indikatorerne til papirstørrelse er forkortelser for papirstørrelser, der bruges til at placere længdestyret som vist. Dette eksempel viser, hvordan der justeres til Letter-størrelse (LTR). Breddestyr Breddestyrtap 4 Tryk breddestyrets tap ned, og skub breddestyret helt til højre i skuffen som vist. 5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. Pas på ikke at folde eller krølle papiret. Bank papirstakken sammen på en plan overflade. Brug Letter-papir til denne opsætning. 8 Kapitel 1: Installation af printeren

20 6 Læg papiret mod venstre side i input-skuffen, og læg det ind under metalstoppet. Kontroller, at den anbefalede udskriftsside vender nedad, og at forkanten ligger mod input-skuffens forkant. Der er oplysninger om ilægning af brevpapir i Udskrivning på brevpapir på side 133. Metalstop Bemærk: Papiret skal ligge korrekt under metalstoppet, og det må ikke være bøjet eller krøllet. Løft ikke metalstoppet, og tving ikke papir ind under metalstoppet. Hvis der lægges for meget papir i skuffen, kan det medføre papirstop. 7 Den maksimale stakhøjde, der angives af linjen under pilene, må ikke overskrides. Indikator for stakhøjde Ilægning af papir i standard-input-skuffen 9

21 Bemærk: Hvis der lægges for meget papir i skuffen, kan det medføre papirstop. Breddestyr 8 Skub på højre side af breddestyret for at flytte det til venstre, indtil det ligger let op ad papiret. Bemærk: Hvis breddestyret ligger for fast op ad papiret kan det medføre papirstop. 9 Skub input-skuffen helt ind i printeren, indtil den glider på plads. 10 Kapitel 1: Installation af printeren

22 Installation af papirholderen Papirholderen er med til at forhindre, at stakken forskydes, ved at føre udskriftsmaterialet ind i standardudskriftsbakken. Papirholderen består af to dele: Et plasticbeslag, der allerede er installeret på printeren, og en metalholder. Brug følgende fremgangsmåde for at installere metalholderen: Metalholder Plasticbeslag 1 Find metalholderen, der blev leveret sammen med printeren. 2 Vend metalholderen som vist. 3 Sæt metalholderens spidser ind i hullerne i hver ende af plasticbeslaget som vist. Bemærk: Papirholderen vises ikke på andre illustrationer i denne bog. Installation af papirholderen 11

23 Tilslutning af printeren til en computer Når du skal udskrive fra computeren, skal du slutte printeren til computeren med et parallelt kabel eller et USB-kabel(UniversalSerialBus). Brug af et parallelt kabel Printeren bruger et IEEE 1284-kompatibelt parallelkabel, der understøtter tovejskommunikation. Vi anbefaler Lexmark varenummer (10 fod) eller (20 fod). Hvis du ikke bruger et IEEE-kompatibelt kabel, kan du muligvis ikke få adgang til alle printerfunktionerne. 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledningen skal være taget ud af stikkontakten. 2 Sæt kablet i det parallelle stik som vist. Parallelkabel Parallelt stik 12 Kapitel 1: Installation af printeren

24 3 Skub clipsene i hver ende af stikket ned i hakkerne på holderen som vist. Clipsene glider ind i hakkene. 4 Tilslut den anden ende af det parallelle kabel bag på computeren. Tilspænd skruerne på det parallelle kabel på computeren. 5 Kontroller, at det parallelle kabel sidder helt fast. Clips 6 Fortsæt til Tilslutning af printeren på side 19. Tilslutning af printeren til en computer 13

25 Brug af et USB-kabel Printeren har en standard USB-port, der sidder på printerens systemkort. Følg nedenstående trin for at tilslutte printeren vha. et USB-kabel. Windows 98-brugere: 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledning skal være taget ud af stikkontakten. 2 Sæt USB-kablet i USB-porten bag på printeren som vist. USBkabel 3 Tilslut den anden ende af USB-kablet bag på computeren. 4 Kontroller, at kablet sidder fast. 5 Følg trinene i Tilslutning af printeren på side 19. USB-port 6 Følg trinene i Tilslutning af strøm til printeren på side Følg nedenstående trin for at konfigurere printerporten og installere de korrekte drivere. Når du tænder for strømmen til printeren ( ), vises skærmbilledet Guiden Hardwareinstallation på computeren. a Klik på Next. b Klik på standardværdien for at søge efter den bedste driver. Klik på Next. c Klik for at fjerne markeringen i boksen til Diskette eller CD-ROM. d Indsæt cd en, der fulgte med printeren. e Klik på Specify a location. f Klik på Browse. 14 Kapitel 1: Installation af printeren

26 g Rul ned, indtil du finder cd-rom-drevet. Dobbeltklik på det for at vælge det. h Fremhæv mappen til WIN98USB,ogklikpåOK. i j Klik på Next. Et skærmbillede angiver, at programmet leder efter denne laserprinter for at kontrollere driveren til printeren. Klik på Next. Vent, mens oplysningerne behandles. Klik på Finish, når der vises et skærmbillede, der fortæller, at softwaren er installeret. Gør følgende for at installere printerdriveren. k Klik på Install Software. l Klik på Printer Software. Skærmbilledet Choose your Installation Path vises. m Vælg Install from this CD. Licensaftalen vises. n Klik på Agree, når du har læst aftalen. o Vælg Custom Install, ogklikpånext. Printeredrivere vælges som standard på næste skærmbillede. p Klik på Next. q Rul gennem listen med printere til venstre på skærmen, og marker afkrydsningsfeltet for at vælge Optra M410. r Klik på knappen Add. Navnet på printeren flyttes til boksen til højre på skærmen. s Klik på Next. Fanen Drivers vises. Tilslutning af printeren til en computer 15

27 t Fremhæv LPT1 i det øverste vindue på skærmen til PostScript-sproget. u Rul til USB001 i det nederste vindue, og vælg det. v Gå tilbage til det øverste vindue på skærmen, og vælg LPT1 til PCL-sproget. w Rul til USB001 i det nederste vindue, og vælg det. x Klik på Finish Installation. Vent, mens oplysningerne behandles. y Klik på Yes for at genstarte Windows. z Klik på OK. 16 Kapitel 1: Installation af printeren

28 Macintosh-brugere: 1 Strømmen til printeren skal være afbrudt (O), og printerens netledning skal være taget ud af stikkontakten. 2 Tilslut den ene ende af USB-kablet til porten bag på computeren. 3 Sæt den anden ende af USB-kablet i porten bag på printeren som vist. USBkabel 4 Følg trinene i Tilslutning af printeren på side Følg trinene i Tilslutning af strøm til printeren på side Start cd en for at installere de nødvendige elementer. Vejledning i start af cd en findes på cd-folderen. USB-port 7 Genstart computeren. 8 Åbn mappen Apples Extras. 9 Åbn mappen Apple LaserWriter Software. 10 Åbn programmet Desktop Printer Utility. 11 Skærmbilledet New Desktop Printer vises. 12 Vælg Printer (USB) på listen, og klik på OK. 13 Klik på Change i området til valg af USB-printer. Dialogboksen til USB-printeren vises. 14 Vælg Optra M410, ogklikpåok. Det forrige skærmbillede vises igen. Bemærk det nye printerikon. Tilslutning af printeren til en computer 17

29 15 Klik på Auto Setup i PPD-filen (PostScript Printer Description). Vent, mens oplysningerne behandles. Det forrige skærmbillede vises igen. Bemærk det nye printerikon. Bemærk: Begge områder i printerdialogboksen viser Optra M410-printerikonet. 16 Klik på Create. Der vises et vinduet, hvor du skal angive printerens navn. 17 Skriv navnet på printeren, eller accepter standardnavnet. 18 Klik på Save. 19 Afslut programmet Desktop Printer Utility. Printerikonet vises på skrivebordet. 20 Klik på det nye printerikon. Udskrivningsmenuen vises på menulinjen. 21 Rul ned i udskrivningsmenuen, ogvælgset Default Printer. Der vises en mørk linje rundt om printeren i printerikonet, som angiver, at den er valgt som standardprinter. 18 Kapitel 1: Installation af printeren

30 Tilslutning af printeren Printerensnetledning 1 Sæt printerens netledning i stikket som vist. 2 Sæt den anden ende af printerens netledning i en stikkontakt med jordforbindelse. 3 Fortsæt til Tilslutning af strøm til printeren på side 20. Tilslutning af printeren 19

31 Tilslutning af strøm til printeren Tænd printeren ( ). Se Printermeddelelser på side 149 for at få flere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse. 20 Kapitel 1: Installation af printeren

32 Udskrivning af siden med menuindstillinger Advarsel! Læs Udpakning af tonerkassetten på side 2, før du udskriver en side. Siden med menuindstillinger viser de aktuelle indstillinger for menuerne, en liste med installerede optioner og tilgængelig printerhukommelse. Brug siden til at kontrollere, at alle printeroptioner er installeret korrekt, og at printerindstillingerne er sat til det ønskede. 1 Kontroller, at der er tændt for printeren ( ), og at statusmeddelelsen Klar vises på displayet. 2 Tryk på Menu> eller <Menu for at få adgang til menuerne. 3 Fortsæt med at trykke på og slippe Menu> eller <Menu, indtil meddelelsen TILBEHØRSMENU vises i den anden linje på displayet. Bemærk: Se Brug af kontrolpanelet på side 30, som viser displayet og kontrolpanelknapperne, hvis du har brug for hjælp. 4 Tryk på Vælg. 5 Tryk på Menu>, indtil meddelelsen Udskriv menuer vises i den anden linje på displayet. 6 Tryk på Vælg. Meddelelsen Udskriver menuindstillinger vises på kontrolpanelets display, indtil siden er udskrevet. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar, når siden med menuindstillinger er udskrevet. Se Printermeddelelser på side 149 for at få flere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse. Udskrivning af siden med menuindstillinger 21

33 Installation af overlayet til kontrolpanelet Fortsæt til Installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer på side 24, hvis du vil arbejde på engelsk. Følg nedenstående trin for at tilpasse kontrolpanelet, hvis du vil arbejde på et andet sprog. 1 Find overlayet til kontrolpanelet. Hvis denne Brugervejledning er trykt på et andet sprog end engelsk, følger der også et overlay til kontrolpanelet med printeren. Overlayet indeholder oversatte navne til knapperne på kontrolpanelet. 2 Tag beskyttelsesbagsiden af overlayet. 3 Placer overlayet på kontrolpanelet, og tryk det på plads som vist. Gnid på overlayet, så det sidder godt fast. 4 Træk beskyttelseslaget af overlayet. 5 Fortsæt til Ændring af sprog på kontrolpanelets display på side 23 for at ændre sproget på displayet, så det svarer til overlayet. 22 Kapitel 1: Installation af printeren

34 Ændring af sprog på kontrolpanelets display Gennemgå følgende trin for at ændre sproget i menuerne og de meddelelser, der vises på kontrolpanelets display. 1 Tryk på knappen Menu> eller <Menu for at få adgang til menuerne. 2 Fortsæt med at trykke på og slippe Menu> eller <Menu, indtil meddelelsen OPSÆTNINGSMENU vises i den anden linje på displayet. Bemærk: Knappen Vælg gælder for de oplysninger, der vises i den anden linje på kontrolpanelets display. 3 Tryk på knappen Vælg. 4 Tryk på Menu>, indtil meddelelsen Displaysprog vises i den anden linje på displayet. 5 Tryk på Vælg. Bemærk: Se Brug af kontrolpanelet på side 30, som viser displayet og kontrolpanelknapperne, hvis du har brug for hjælp. 6 Tryk på Menu>, indtil det ønskede sprog vises i den anden linje på displayet. 7 Tryk på Vælg. Printeren nulstilles og viser nu tekst på det valgte sprog. Ændring af sprog på kontrolpanelets display 23

35 Installation af printerdrivere og hjælpeprogrammer 1 Find cd en Drivers, MarkVision and Utilities,som følger med printeren. Hvis computeren ikke har et cd-rom-drev, kan du overføre oplysninger fra cd en til disketter. Find en computer med et cd-rom-drev, start cd-romhjælpeprogrammet, og følg vejledningen for at oprette disketter. Bemærk: Der er flere oplysninger i dokumentationen til netværksprogrammet. I Introduktion til MarkVision på side 26 finder du flere oplysninger. 2 Følg vejledningen i den lille folder, der følger med cd en, for at starte hjælpeprogrammet til printerinstallation. Med hjælpeprogrammet til installation kan du installere printerdrivere og hjælpeprogrammer til styring af Lexmark-printere, der er tilsluttet netværket. I Introduktion til MarkVision på side 26 finder du flere oplysninger. 3 Brug om nødvendigt standardnetværkssoftware til at identificere printeren på LAN et og til at færdiggøre eventuelle andre installationsprocesser. 24 Kapitel 1: Installation af printeren

36 2 MarkVision Dette afsnit indeholder en kort oversigt over MarkVision TM og nogle af dets nøglefunktioner. Der er flere oplysninger om funktionerne og brug af dem i online-dokumentationen. Se cd en Drivers, MarkVision and Utilities, som følger med printeren. Bemærk: Online-oplysninger vedrørende installation af MarkVision findes på cd en Drivers, MarkVision and Utilities. Understøttede operativsystemer MarkVision til Windows 95/98, Windows NT 4.0, Macintosh og OS/2 Warp leveres sammen med printeren på cd en Drivers, MarkVision and Utilities. Du kan købe MarkVision til UNIX-netværk og UNIX Intranet-servere og MarkVision til Sun-systemer og Sun Intranet-servere hos Lexmark. Kontakt din forhandler, eller besøg Lexmarks Web-sted på adressen Understøttede operativsystemer 25

37 Introduktion til MarkVision Bemærk: Du kan integrere MarkVision direkte i dit foretrukne netværksstyringsprogram. MarkVisions grafiske brugergrænseflade viser løbende status for Lexmark-printere, der er tilsluttet lokalt eller direkte til et netværk. Netværksbrugere og - administratorer kan også bruge følgende MarkVisionfunktioner til at øge produktiviteten. Med de centraliserede opsætningsmuligheder i MarkVision kan du hurtigt konfigurere og installere flere printere. Med MarkVision kan du konfigurere flere printere samtidigt fra én arbejdsstation. Med funktioner som automatisk registrering af netværksprintere og flash-opdatering af flere adaptere kan du installere og konfigurere Lexmark-netværksprintere og ændre netværksadresser fra én arbejdsstation. Hvis du installerer cd en Drivers, MarkVision, and Utilities på et fælles netværksdrev, kan alle brugere, der har adgang til drevet, fortage en fjerninstallation på deres arbejdsstationer. Brug MarkVision til nemt at håndtere og overvåge dine Lexmark-printere. Meddelelser på MarkVisions eksterne kontrolpanel afspejler printerens aktuelle status. Printerfiguren viser de installerede optioner. Vha. MarkVision kan du få vist en liste over installerede optioner, så du kan se printerens muligheder. Bemærk: I nogle versioner af MarkVision er det muligt at styre printere fra flere forskellige producenter. 26 Kapitel 2: MarkVision

38 MarkVision stiller de værktøjer til rådighed, der skal til for at gøre administrative opgaver i forbindelse med printeren nemme at gå til. Du kan bruge MarkVision til at overvåge netværksudskriftsjob, ændre udskrivningsrækkefølgen og tilbageholde eller slette specifikke job. Du kan bruge styringsmulighederne i MarkVision til at vedligeholde en printeroversigt, tildele property tags, spore sideantal og indsamle jobstatistik. Med MarkVision kan du nemt indlæse og styre ressourcer som skrifttyper, demosider og skabeloner. Introduktion til MarkVision 27

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser C530, C532 og C534 Vejledning til menuer og meddelelser Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Menuer og meddelelser

Menuer og meddelelser Menuer og meddelelser Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark International,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com X644e og X646e Vejledning til menuer og meddelelser Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006 Lexmark International,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com Lexmark C910 Brugervejledning Oktober 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 11 Udskriftshastighed... 12 Hukommelse... 12 Papirhåndtering... 12 Kapitel 2: Forhindring af

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere