Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys"

Transkript

1 Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser. 2 Knappen Select (Vælg) Vælge menuindstillinger. 8 Gemme indstillinger. 3 pileknapper Rul gennem menuer eller indstillinger i displayet. 4 Tastatur Indtaste tal, bogstaver eller symboler. 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. 6 Knappen Annuller Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Start Start et job, afhængigt af den valgte tilstand. 8 Knappen Back (Tilbage) 9 Knappen Hjem Gå til startsiden. 7 Går tilbage til forrige skærmbillede. 10 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. 6 Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation. Indikatorlampe Fra Blinkende grøn Helt grøn Blinker rødt Dvaleknaplys Fra Konstant gul Blinker gult Printerstatus Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster Printeren er slukket eller i dvaletilstand. Printeren varmer op, behandler data eller udskriver. Printeren er tændt, men ikke i brug. Printeren kræver handling fra brugeren. Ilægning af papir og specialmedier Printerstatus Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar. Printeren er i dvaletilstand. Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand. Printeren er i dvaletilstand. Angivelse af papirstørrelse og -type 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Menuen papir > >Papirstørrelse/-type > 2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge bakke eller arkføder, og tryk derefter på. 3 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirstørrelse, og tryk derefter på. 4 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirtypen, og tryk derefter Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Den mindste understøttede Universal-størrelse er 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) og ilægges kun i flerformålsarkføderen og den manuelle arkføder. Den største understøttede Universal-størrelse er 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 '') og ilægges kun i flerformålsarkføderen og den manuelle arkføder. 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >menuen Papir > >Universalopsætning > 2 Tryk på knappen med pil op eller pil ned for at rulle til Måleenheder, Højde stående eller Bredde stående, og tryk derefter på. 3 Angiv de foretrukne indstillinger ved brug af tastaturet, og tryk derefter på. 4 Tryk på. Ilægning af papir i skuffen til 250 ark Printeren har en bakke til 250 ark (bakke 1) med en integreret manuel arkføder. Bakken til 250 ark og dobbeltbakken til 650 ark understøtter de samme papirstørrelser og -typer og fyldes på den samme måde. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede. 1 Træk skuffen helt ud. Bemærk! Fjern ikke skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står I brug på kontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop. på for at ændre indstillingerne. 1

2 3 Klem på længdestyrtappen, og træk den til den korrekte position for den papirstørrelse, der lægges i. 4 Klem på breddestyrtappen, og skub den til den korrekte position for den papirstørrelse, der lægges i. 2 Hvis papiret er længere end Letter størrelse, skal du klemme på længdestyrtappen på bagsiden af bakken og trække den ud for at forlænge den. Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere længdestyret det rigtige sted. Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted. 5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade. 2

3 6 Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad. Ilægning af papir i den manuelle føder Standardskuffen til 250 ark har en integreret manuel arkføder, som kan bruges til at udskrive på forskellige papirtyper et ark ad gangen. 1 Læg et ark papir i den manuelle arkføder: Udskriftssiden nedad for ensidet udskrivning Udskriftssiden opad for tosidet (dupleks) udskrivning Bemærk! Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter den valgte udskriftstilstand. Ensidet udskrivning på brevpapir Tosidet udskrivning på brevpapir Læg konvolutten i med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side. Ilægning af papir i dobbeltbakken til 650 ark Dobbeltbakken til 650 ark (Bakke 2) består af en bakke til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Bakken fyldes på samme måde som bakken til 250 ark og understøtter de samme papirtyper og -størrelser. Den eneste forskel er sidestyrtappernes udseende samt placeringen af papirstørrelsesindikatorerne. 7 Anbring papirstyrene, så de hviler sikkert mod papirets kanter. 8 Isæt skuffen. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede. 2 Ilæg kun papir i den manuelle føder op til det punkt, hvor forkanten har kontakt med papirstyrene. Bemærk! Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved udelukkende at bruge udskriftsmedier af god kvalitet beregnet til brug i laserprintere. 3 Juster papirstyrene, så de passer til bredden på det papir, der ilægges. Advarsel! Potentiel skade: Tving ikke papiret ind i arkføderen. Brug ikke unødige kræfter til at indlæse papiret, da dette kan forårsage papirstop. 9 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Bemærk! Bland aldrig forskellige papirtyper og -størrelser i den samme skuffe, da det kan føre til papirstop. 3

4 Ilægning af papir i flerformålsarkføderen 1 Skub MP-arkføderens lås til venstre. 4 Sørg for, at papiret er klar til at blive ilagt. Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade. 1 Længdestyrtap 2 Papirstørrelsesindikator 3 Breddestyrstap 2 Åbn MP-arkføderen. Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Ret kanterne ind på en plan overflade. Bemærk! Undgå at berøre udskriftssiden på transparenterne. Undgå at ridse dem. 3 Træk i flerformålsarkføderens forlænger. Bemærk! Før forlængeren forsigtigt, således at flerformålsarkføderen trækkes helt åben. Bøj en stak konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade. Advarsel! Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt. 5 Find indikatoren for maksimal papiropfyldning og tappen. 4

5 Bemærk! Kontroller, at papir og specialmedier ikke overstiger indikatoren for maksimal papiropfyldning på papirstyrene. Læg konvolutter med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side. Når du forbinder bakker, skal du sørge for, at papirstørrelsen og -typen for den ene bakke svarer til dem for den anden bakke. Når du fjerner forbindelsen mellem bakker, skal du sørge for, at papirstørrelsen eller -typen for den ene bakke ikke svarer til dem for den anden bakke. 4 Klik på Submit (Send). Advarsel! Potentiel skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret. 1 Breddestyrstap 2 Indikator for maksimal papiropfyldning 3 Breddestyr 4 Forlænger til føder 5 Papirstørrelsesindikator 6 Ilæg papiret, og juster breddestyret, så det lige rører papirstakkens side. Ilæg papir, karton og transparenter med den anbefalede udskriftsside nedad, og så den øverste kant indføres først. Undlad at ilægge papir i eller lukke flerformålsarkføderen, mens et job er ved at blive udskrevet. Ilæg kun én størrelse og én type papir ad gangen. Papiret skal ligge fladt i MP-arkføderen. Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, og at det ikke bøjes eller krølles. 7 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning Bemærk! Denne funktion gælder kun for netværksprintere. Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Menuen papir. 3 Skift bakkeindstillingerne for at angive papirstørrelsen og -typen for bakken. Angivelse af et specialnavn til papirtypen Brug af Embedded Web Server Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Menuen Papir >Brugerdefinerede navne. 3 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn. 4 Klik på Send. 5 Klik på Specialtyper, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn. Brug af printerens kontrolpanel 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Menuen Papir > >Brugerdefinerede navne 2 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn. 3 Tryk på. 4 Tryk på Specialtyper, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn. 5

6 Tildeling af et specialpapirtypenavn Brug af Embedded Web Server Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Menuen Papir >Brugerdefinerede navne. 3 Angiv et navn til papirtypen, og klik derefter på Send. 4 Vælg et specialnavn, og godkend, at den korrekte papirtype er tilkynttet specialnavnet. Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen for papirtype til alle brugerdefinerede specialnavne. Brug af printerens kontrolpanel 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Menuen Papir > >Brugerdefinerede navne 2 Angiv et navn til papirtypen, og tryk derefter på. Tildeling af en specialpapirtype Brug af Embedded Web Server Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Menuen Papir >Specialtyper. 3 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype. Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne. 4 Klik på Send. Brug af printerens kontrolpanel 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Menuen Papir > >Specialtyper 2 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype. Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne. 3 Tryk på. Udskriver Udskrive et dokument Udskrivning af et dokument 1 Indstil papirtypen og -størrelse, så den svarer til det ilagte papir, i menuen Papir i kontrolpanelet. 2 Send udskriftsjobbet: Til Windows-brugere a Klik på Filer >Udskriv i et åbent dokument. b c d Klik på Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger eller Opsætning. Juster indstillingerne, om nødvendigt. Klik på OK >Udskriv. Til Macintosh-brugere a Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout: 1 Vælg Filer >Sideopsætning, mens du har et dokument åbnet. 2 Vælg en papirstørrelse, eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir. 3 Klik på OK. b Tilpas indstillingerne i dialogboksen Udskriv: 1 Vælg Filer >Udskriv, mens du har et dokument åbnet. Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger. 2 Fra dialogboksen Udskrivning og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov. Bemærk! For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir skal du justere papirstørrelsen eller typen af indstilling, så den passer til det ilagte papir, eller vælge en passende skuffe eller arkføder. 3 Klik på Udskriv. Udskrivning i sort og hvidt Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Udskriftsindstillinger > >Menuen Kvalitet > >Udskriftstilstand > >Kun sort > justere tonersværtningsgrad Brug af Embedded Web Server Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Printerindstillinger >Menuen Kvalitet >Tonersværtning. 3 Juster tonersværtningsgraden, og klik derefter på Send. Brug af printerens kontrolpanel 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Udskriftsindstillinger > >Menuen kvalitet > >Tonersværtning 2 Juster tonersværtningsgraden, og tryk derefter på. 6

7 Brug af Maks. hastighed og Maks. rækkevidde Maks. hastighed og Maks. rækkevidde giver dig mulighed for at vælge en hurtigere udskrivningshastighed og en større tonerrækkevidde. Standardindstillingen er Maks. rækkevidde. Maks. hastighed Med denne indstilling kan du udskrive i enten sort eller farve afhængigt af indstillingen i printerdriveren. Printeren udskriver i farve, medmindre der er valgt Kun sort i printerdriveren. Maks. rækkevidde Med denne indstilling kan du skifte fra sort til farve baseret på det farveindhold, der findes på hver side. Bemærk! Hyppige farveskift kan forringe udskrivningshastigheden for sider med blandet indhold. Brug af Embedded Web Server Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Udskriftsindstillinger >Opsætningsmenu. 3 På listen Printerbrug skal du vælge Maks. hastighed eller Maks. rækkevidde. 4 Klik på Send. Brug af printerens kontrolpanel 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Indstillinger > >Udskriftsindstillinger > >Opsætningsmenu > >Printerbrug > 2 Vælg Maks. hastighed eller Maks. rækkevidde, og tryk derefter på. Annullering af et udskriftsjob Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på. 2 Når der vises en liste over udskriftsjob, skal du vælge det job, der skal annulleres, og derefter trykke på. 3 Tryk på for at gå tilbage til startskærmbilledet. Annullering af et udskriftsjob fra computeren Til Windows-brugere 1 Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer. 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det. Til Macintosh-brugere 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til printeren. 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det. Kopiering Kopiering Lave en hurtig kopi 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade. Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene. Bemærk! Du kan undgå beskårede billeder ved at sikre, at originaldokumentet og kopien har samme størrelse. 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. Kopiering ved brug af ADF'en 1 Læg det originale dokument med tekstsiden opad og den korte kant først ind i ADF-bakken. Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i. 2 Juster papirstyrene. 3 Brug tastaturet på printerens kontrolpanel til at indtaste antal kopier, og tryk derefter på. Kopiering ved brug af scanneroverfladen 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. 2 Brug tastaturet på printerens kontrolpanel til at indtaste antal kopier, og tryk derefter på. Bemærk! Hvis du vil scanne et andet dokument, skal du lægge det næste dokument på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til Scan næste side og derefter trykke på. 3 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til Afslut jobbet og tryk derefter på. Kopiering af fotos 1 Placer et foto med forsiden nedad på scannerens glasplade i øverste venstre hjørne. 2 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: 7

8 >Kopier > >Indholdstype >Foto 3 Fra menuen Indholdskilde skal du vælge en indstilling, der bedst beskriver det originale foto, du kopierer, og derefter trykke på. Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet foto, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til Scan næste side og derefter trykke på. 4 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til Afslut jobbet og tryk derefter på. Annullering af et kopieringsjob fra printerens kontrolpanel 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på. 2 Når der vises en liste over kopieringsjob, skal du vælge det job, der skal annulleres, og derefter trykke på. 3 Tryk på for at gå tilbage til startskærmbilledet. Afsendelse af Opsætning af printeren til Opsætning af -funktion Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Klik på Indstillinger > -/FTP-indstillinger > indstillinger. 3 Indtast de relevante oplysninger, og klik på Send. Konfiguration af -indstillinger Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Klik på Indstillinger > -/FTP-indstillinger > indstillinger. 3 Indtast de relevante oplysninger, og klik på Send. Opret en genvej Oprettelse af en genvej ved hjælp af Embedded Web Server Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Klik på Indstillinger >Håndter genveje >Indstilling af genvej. 3 Angiv et navn til genvejen, og indtast derefter -adressen. Bemærk! Hvis du indtaster flere adresser, skal du adskille dem med et komma (,). 4 Juster scanningsindstillingerne, hvis det er nødvendigt. 5 Indtast et genvejsnummer, og klik derefter på Tilføj. Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer. Afsendelse af et dokument som Afsendelse af en ved hjælp af et genvejsnummer 1 Ilæg et originalt dokument med forsiden opad og den korte kant først i ADF-bakken eller med forsiden nedad på scannerens glasplade. Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i. 2 Hvis du lægger et dokument i ADF-bakken, skal du justere papirstyrene. 3 Tryk på #, indtast derefter genvejsnummeret via tastaturet, og tryk derefter på. 4 Tryk på. Afsendelse af en ved hjælp af printerkontrolpanelet. 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade. Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene. 3 Tryk på pil op eller ned i printerkontrolpanelet for at rulle til Genveje, og tryk derefter på. 4 Tryk på -genveje > > vælg navnet på modtageren > eller. 8

9 Bemærk! Genveje kan kun oprettes fra Embedded Web Server. Annullering af en Tryk på på printerens kontrolpanel. Scanning Scanning til en FTP adresse Scanning til en FTP adresse ved hjælp af et genvejsnummer 1 Ilæg et originalt dokument med forsiden opad og den korte kant først i ADF-bakken eller med forsiden nedad på scannerens glasplade. Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i. 2 Hvis du lægger et dokument i ADF-bakken, skal du justere papirstyrene. 3 På printerens kontrolpanel skal du trykke på # og derefter indtaste FTP-genvejsnummeret. 4 Tryk på. Scanning til en FTP-adresse og brug af printerkontrolpanelet 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade. Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene. 3 Tryk på pil op eller ned i printerkontrolpanelet for at rulle til Genveje, og tryk derefter på. 4 Tryk på FTP-genveje > > vælg navnet på modtageren > eller. Bemærk! Genveje kan kun oprettes fra Embedded Web Server. Scanning til en computer Scanning til en computer Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Klik på Scanningsprofil >Opret scanningsprofil. 3 Vælg scanningsindstillinger, og klik derefter på Næste. 4 Vælg en placering på din computer, hvori du vil gemme den scannede outputfil. 5 Indstast et navn til scanningen. Scanningsnavnet er det navn, der vises på listen over scanningsprofiler på displayet. 6 Klik på Send. 7 Gennemgå vejledningen på skærmen Scanningsprofil. Der tilknyttes automatisk et genvejsnummer, når du klikker på Send. Du kan bruge dette genvejsnummer, når du er klar til at scanne dine dokumenter. a Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade. Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. ADF'ens indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt. b Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene. c Tryk på # i printerens kontrolpanel, indtast genvejsnummeret ved hjælp af tastaturet, eller tryk på pil op eller pil ned for at rulle til Tilbageholdte job, og tryk derefter på pil op eller pil ned for at rulle til Profiler. Når du har indtastet genvejsnummeret, scannes og sendes dokumentet til det bibliotek eller det program, du har angivet. Hvis du valgte Profiler i printerens kontrolpanel skal du finde din genvej på listen. 8 Se filen fra din computer. Udskriftsfilen gemmes på det pågældende sted eller startes i det program, du har angivet. 9

10 Fjerne papirstop [x] sidestop, ryd standardbakke [203.xx] 1 Åbn toppanelet. b Løft i det grønne håndtag for at åbne fuserdækslet. 3 Åbn frontpanelet. FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. a Hvis der er fastklemt papir under fuseren, skal du tage fat i begge sider af papiret og trække det forsigtigt ud. c Hvis der er fastklemt papir i fuseren, skal du holde fuserdækslet nede og fjerne papiret. 10

11 5 Luk frontpanelet. 2 Åbn toppanelet. 4 Skub låsemekanismen i højre side af printeren til siden, og luk derefter langsomt toppanelet. 6 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen berøringsskærm skal du vælge Næste >Afhjælp papirstoppet, trykke på OK og derefter trykke på for at bekræfte. 1 2 [x]-sidestop, åbn frontpanel for at rydde fuser [202.xx] 1 Åbn frontpanelet. FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 11

12 3 Løft i det grønne håndtag for at åbne fuserdækslet. 6 Luk frontpanelet. 5 Skub låsemekanismen i højre side af printeren til siden, og luk derefter langsomt toppanelet. 7 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen berøringsskærm skal du vælge Næste >Afhjælp papirstoppet, trykke på OK og derefter trykke på for at bekræfte. 4 Hold fuserdækslet nede, og fjern derefter det fastklemte papir. 1 2 [x] sidestop, åbn frontpanel [20y.xx] 1 Åbn frontpanelet. FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. 12

13 berøringsskærm skal du vælge Næste >Afhjælp papirstoppet, trykke på OK og derefter trykke på for at bekræfte. [x] sidestop, åbn skuffe [x] [24y.xx] 1 Træk skuffen helt ud. Bemærk! Meddelelsen på printerdisplayet indikerer, i hvilken bakke papirstoppet er opstået. 3 Luk frontpanelet. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. 4 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen berøringsskærm skal du vælge Næste >Afhjælp papirstoppet, 3 Luk frontpanelet. trykke på OK og derefter trykke på for at bekræfte. [x]-sidestop, åbn frontpanel for at rydde dupleksenhed [23y.xx] 1 Åbn frontpanelet. FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 3 Isæt skuffen. 4 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen berøringsskærm skal du vælge Næste >Afhjælp papirstoppet, trykke på OK og derefter trykke på for at bekræfte. 4 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen 13

14 [x] sidestop, ryd manuel arkføder [251.xx] 1 Træk standardbakken til 250 ark (Bakke 1) og den manuelle arkføder ud. [x] sidestop, ryd flerformålsarkføder [250.xx] 1 Tryk på håndtaget til frigørelse af papir i flerformålsarkføderen for at få adgang til det fastklemte papir, og træk derefter papiret forsigtigt ud. 3 Læg papiret tilbage i MP-arkføderen. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade. 3 Isæt skuffen. 4 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen berøringsskærm skal du vælge Næste >Afhjælp papirstoppet, trykke på OK og derefter trykke på for at bekræfte. 14

15 4 Juster papirstyret, indtil det hviler let mod kanten af papirstakken. 2 Åbn dækslet på den automatiske dokumentføder Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. 5 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. [x] sidestop, åbn topdækslet på automatisk arkføder. [28y.xx] 1 Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder. Bemærk! Meddelelsen forsvinder, når siderne er blevet fjernet fra den automatiske dokumentføder. 4 Luk dækslet på den automatiske dokumentføder. 5 Ret kanterne på originalerne til, læg dem i ADF-bakken, og juster derefter papirstyret. 6 Tryk på på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 15

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned.

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 2 3 4 5 6 7 Brug dette 2 0 Vis Få vist printerstatus og -meddelelser. 2 Venstre pileknap

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 6 2 Påfyldning af papir

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Oversigtsvejledning.

Oversigtsvejledning. Oversigtsvejledning www.lexmark.com Indhold Lær om printeren...4 Brug af printerens kontrolpanel...4 Forstå printerens indikatorsekvenser i kontrolpanelet...5 Brug af Embedded Web Server...8 Udskrivning

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

6 Stop/Annuller Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.

6 Stop/Annuller Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. Oversigtsvejledning Lær om printeren af printerens kontrolpanel Komponent 7 3 4 Vis Viser status for printeren Privat Lader dig navigere tilbage til startskærmen 3 tastatur Lader dig indtaste tal, bogstaver

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

6 Stop/Annuller Stoppe al printeraktivitet. Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.

6 Stop/Annuller Stoppe al printeraktivitet. Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 4 7 @! ABC 3DEF 4GHI 5JKL 6MNO 7PQRS 8TUV 9WXYZ 0 # 6 5 Brug For at 5 Indikatorlampe Få vist status for printeren. Deaktiveret - printeren

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 CS410 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Lær om printeren...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Forståelse af standardskærmen... 6 Brug af touchskærm-knapper... 7 2 Opsætning og brug af programmerne

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

CS410- og CS417-serien

CS410- og CS417-serien CS410- og CS417-serien Brugervejledning November 2017 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Konventioner...8 Lær om printeren... 11 Sådan

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

MX310dn. Brugervejledning. Maskintype(r): 7015 Model(ler): 270

MX310dn. Brugervejledning. Maskintype(r): 7015 Model(ler): 270 MX310dn Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 270 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

MS510 og MS610 Series

MS510 og MS610 Series MS510 og MS610 Series Brugervejledning Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 4514 Model(ler): 630, 635, 646 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...4

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675, 679 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Lexmark MFP. Installationsvejledning

Lexmark MFP. Installationsvejledning Lexmark MFP Installationsvejledning April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 XM7100 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om

Læs mere

XC2130. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496

XC2130. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496 XC2130 Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

CX410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436

CX410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436 CX410 Series Brugervejledning Juli 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Informationsvejledning

Informationsvejledning Informationsvejledning Side 1 af 18 Informationsvejledning Menuen Hjælp Hjælpemenuen består af en række hjælpesider, der gemmes i multifunktionsprinteren (MFP) som PDF-filer. De indeholder oplysninger

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 CS410 Series Brugervejledning September 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...10 Oplysninger om printeren...12 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Kort funktionsoversigt Primære funktioner... ii Produktrundtur... ii Kopiering... 1 Digital Sending... 5 Udskrivning fra pc'en... 7 Kontrol af jobstatus

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Dell B2360d-dn Laserprinter. Brugervejledning

Dell B2360d-dn Laserprinter. Brugervejledning Dell B2360d-dn Laserprinter Brugervejledning Maj 2012 www.dell.com support.dell.com Varemærker Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 2012 Dell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere