Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Udrykningsstatistikker."

Transkript

1 Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik 1: Fordeling af udrykninger Statistik 2: Fordeling af udrykninger for 2016/2017:... 4 Statistik 3: ABA alarmer 2014:... 5 Statistik 4: ABA alarmer 2016/2017:... 6 Statistik 5: Fordeling af ture på døgnet... 6 Statistik 6: Udrykninger fordelt månedsvis... 7 Statistik 7: Udrykninger fordelt på ugedage i Statistik 8: udrykninger fordelt i kategorier... 8 Statistik 9: Udrykninger Statistik 10: alarmer Statistik 11: ABA alarmer Statistik 12: Tidsinterval og udrykninger på de enkelte stationer Giskort: Statistik 13: Station Roskilde: Statistik 14: Station Jyllinge: Statistik 15: Ny Stations placering Jyllinge: Statistik 16: Station Taastrup: Statistik 17: Ny Stations placering Taastrup: Statistik 18: Station Greve: Statistik 19: Station Solrød: Statistik 20: Station Lellinge: Statistik 21: Station Køge: Statistik 22: Station Hårlev: Statistik 23: Station Store Heddinge: Statistik 24: Station Lellinge og Greve: Statistik 25: Station Lellinge - Taastrup: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 1

2 Statistik 26: Station Taastrup + Roskilde: Statistik 27: Station Taastrup + Roskilde: Statistik 28: Samtidige hændelser 2014: Statistik 29: Samtidige hændelser 2016/2017: Uddybende statistikker: Statistik 30: Bilbrande: Statistik 31: Diverse vedr. Gasudslip m.v.: Statistik 32: Bygningsbrande: Statistik 33: Bygningsbrande, røg, ild i bygning: Statistik 34: Container: Statistik 35: Diverse vedr. El brande m.v.: Statistik 36: Skibsbrande: Statistik 37: Større forureninger: Statistik 38: Skorstensbrande: Statistik 39: FUH og trafikuheld: Statistik 40: FUH og trafikuheld: Statistik 41: Redning: Statistik 42: Mindre opgaver Statistik 43: Drukneulykker: Statistik 44: Diverse andre opgaver: Statistik 45: Ture til andre kommuner (assistancer): Statistik 46: Indsatslederes responstid i medfør af ny struktur: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 2

3 Generelt for statistikken. Udrykningsstatistikkerne er baseret på oplysninger fra data i ODIN (Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem, Herefter konverteres de til : 1) Excel, hvor der laves tabeller og diagrammer. 2) GIS, hvor der laves kort Datagrundlaget for statistikken Der er i nedenstående to statistikker, en for udrykninger for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2014, i alt 5 år. Og en statistik for perioden 1.juli 2016 til 30. juni 2017, sidstnævnte for at kunne håndtere en statistik for et samlet kalenderår hvor data var samlet fra Beredskabsstyrelsen. Datagrundlaget udgøres af alle udrykningsrapporter vedrørende akutte, redningsberedskabsmæssige udrykninger. Statistikken for 2014 svarer stort set til de udrykninger der har været i perioden 2010 til 2013 hvorfor grundlaget til den risikobaserede dimensionering er taget med udgangspunkt i 2014 niveau. Tallene for perioden er opgjort på samme møde som de øvrige statistikker. Alle rapporter for perioden er overført til ODIN. Der er blevet foretaget udtræk af Beredskabsstyrelsen til Excel for validering af data. Alle statistikker er udelukkende baseret på kørsel med 1. automobilsprøjte. Kvalitetssikring af datagrundlaget Kvalitetssikring af rapporterne skete ved, at det blev kontrolleret, at følgende oplysninger var udfyldt for hver udrykning og at de angivne oplysninger var korrekte: Alle data er leveret af Beredskabsstyrelsen 1. Alarmdato 2. Alarmtidspunkt ( alarm modtaget -tidspunkt) 3. Alarmadresse (vejnavn- og kode, husnummer og evt. bogstav i hver sin kolonne) 4. Alarmtype: følgende kategorier i Odin: Reel, blind og falsk For reelle alarmer tjekkes også: 1. Opgavetype: følgende kategorier i Odin: brand, redning, miljø og assistance 2. Skadestedets placering Følgende er taget med i statistikken: Station Taastrup har været kaldt følgende gange til nabo kommuner: 3 gang til Albertslund Kommune 12 gange til Brøndby Kommune 1 gang Glostrup Kommune Station Roskilde har været kaldt følgende gange til nabo kommuner: 1 gang Holbæk Kommune 16 gange til Lejre Kommune (del af en slukningsaftale) Station Lellinge har været kaldt følgende gange til nabo kommuner: 1 gang til Ringsted Kommune U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 3

4 Statistik 1: Fordeling af udrykninger 2014 Statistik 1: Fordeling af udrykninger Formål: Vise fordelingen mellem alarmer og ABA alarmer Udrykninger 2014 ABA blind alarm 35% alarmer 1360 ABA reelle alarmer 76 ABA falske alarmer 40 ABA blinde alarmer 777 I alt alarmer 60% ABA falsk alarm 2% ABA reel alarm 3% Nedenstående er for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 Samlet har der været udrykninger i perioden 2016/2017 mod i 2014 hvilket svare til en stigning på 84 ture Statistik 2: Fordeling af udrykninger for 2016/2017: Fordeling stationer Greve 309 Hårlev 39 Jyllinge 134 Køge 58 Lellinge 360 Roskilde 425 Solrød 72 Store Heddinge 102 Taastrup 838 I alt 2337 U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 4

5 Statistik 3 og 4 viser udviklingen i de respektive perioder: Statistik for ABA alarm (Automatisk brandalarmer) Statistik 3: ABA alarmer 2014: Statistik 3: ABA alarmer Formål: Vise fordelingen af udrykninger til ABA alarmer ABA alarmer 2014 Falske alarmer 5% Reelle alarmer 7% Blinde alarmer 777 Falske alarmer 40 Reelle alarmer 76 Alarmer I alt 893 Blinde alarmer 88% Som det fremgår af nedenstående statistik er der kørt i 2016/2017 mod 893 i Hvilket svare til en forøgelse på 212 ture. Det skyldes til dels at der er komme en del flere anlæg i perioden. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 5

6 Statistik 4: ABA alarmer 2016/2017: Statistikkerne 5, 6, 7,8,9,10 og 11 er det datagrundlag der dannede grundlag for den risikobaserede dimensionering i Statistik 5: Fordeling af ture på døgnet Statistik 5: Fordeling af ture på døgnet Formål: Vise aktiviteten fordelt på døgnet Aktivitet i 3 perioder i døgnet ,80% ,43% Aktivitet i perioden fra kl. 00:00 til 06:00 Aktivitet i perioden fra kl. 06:00 til 18:00 Aktivitet i perioden fra kl. 18:00 til 00: ,78% U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 6

7 Statistik 6: Udrykninger fordelt månedsvis Statistik 6: Udrykninger fordelt månedsvis Formål: Vise aktiviteten fordelt på årets måneder Aktivitet på årets måneder Januar 195 Februar 149 Marts 165 April 191 Maj 183 Juni 189 Juli 231 August 211 September 162 Oktober 191 November 168 December 218 I alt 2253 Statistik 7: Udrykninger fordelt på ugedage i 2014 Statistik 7: Udrykninger fordelt på ugedage i 2014 Formål: Vise aktiviteten fordelt på ugedage Fordeling på ugedage Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandage 340 Tirsdage 343 Onsdage 354 Torsdage 290 Fredage 355 Lørdage 300 Søndage 271 I alt 2253 U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 7

8 Statistik 8: udrykninger fordelt i kategorier Statistik 8: udrykninger fordelt i kategorier Fordeling af alarmer Statistik 9: Udrykninger Statistik 9: Udrykninger Formål: Vise udviklingen af udrykninger over 5 år Aktivitet I alt ABA ABA I alt U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 8

9 Statistik 10: alarmer Statistik 10: alarmer Formål: Vise udviklingen af alarmer alarmer Statistik 11: ABA alarmer Statistik 11: ABA alarmer Formål: Vise udviklingen af ABA alarmer i forhold til blinde alarmer ABA alarmer I alt Blind alarm I alt Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Falsk alarm Reel alarm U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 9

10 U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 10

11 Statistik 12: Tidsinterval og udrykninger på de enkelte stationer Statistikken viser de enkelte stationer antal af udrykninger i et 4 timers interval. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 11

12 Giskort: I neden stående der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens GIS kort med hensyn til at få et samlet overblik på hvad de enkelte stationer kan nå af kørevej i forhold til følgende parameter: - Afgangstid (1 eller 5 minutter alt efter om de er døgnstation eller deltidsstyrke.) - Responstid på henholdsvis 10, 15 og 20 minutter er markeret med farve. - Kommunegrænser er indlagt på kort. - Fremkommeligheden er sat til 80% af den normale hastighed, for at sikre at responstiden vil kunne holde, hastigheden er således sat til 96 km/t på motorvej, 80 km/t på hovedvej og 64 km/t på byvej under udrykning. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 12

13 Statistik 13: Station Roskilde: Nedenstående kort viser at station Roskilde vil kunne klare en meget stor del af kommune inden for 10 minutter, dog vil Viby, Jyllinge og Herringløse kunne dækkes inden for 15 minutter. Lejre som er en del af den nuværende aftale vil kunne dækkes i et større område inden for 10 minutter og derudover 15 minutter. Statistik 13: Responstid station Roskilde Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 13

14 Statistik 14: Station Jyllinge: Nedenstående kort viser at station Jyllinge vil kunne klare Jyllinge by, Gundsømagle inden for 10 minutter, og resten af området inden for 15 minutter på nær et lille område op mod Ballerup. Dette område vil kunne dækkes af Taastrup (se statistik 16) Statistik 14: Responstid station Jyllinge Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 14

15 Statistik 15: Ny Stations placering Jyllinge: Nedenstående kort viser at ny stations placering i Jyllinge vil kunne klare Jyllinge by, Gundsømagle inden for 10 minutter, og resten af området inden for 15 minutter på nær et lille område op mod Statistik 15: Responstid station Ny station Jyllinge Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau Ballerup. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 15

16 Statistik 16: Station Taastrup: Nedenstående kort viser at station Taastrup vil kunne dække Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner inden for 10 minutter Ligeledes vil Greve nordlige del af kommune kunne dækkes inden for 10 minutter. Taastrup vil ligeledes kunne dække en mindre del af området ved Københavnsvej med kommunegrænsen. Statistik 16: Responstid station Tåstrup Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 16

17 Statistik 17: Ny Stations placering Taastrup: Nedenstående kort viser en ny stations placeringi Taastrup vil kunne dække Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner inden for 10 minutter Ligeledes vil Greve nordlige del af kommune kunne dækkes inden for 10 minutter. Taastrup vil ligeledes kunne dække en mindre del af området ved Københavnsvej med kommunegrænsen. Statistik 17: Responstid ny stations placering Tåstrup Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 17

18 Statistik 18: Station Greve: Nedenstående kort viser at station Greve vil kunne dække en stor del af kommune inden for 10 minutter, dog vil Tune ligge i et 15 minutters område. Station Roskilde vil kunne dække Tune inden for 10 minutter. Ligeledes vil Greve kunne dække strandområdet i Solrød inden for 10 minutter. Statistik 18: Responstid station Greve Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 18

19 Statistik 19: Station Solrød: Nedenstående kort viser at station Solrød vil kunne dække en stor del af kommune inden for 10 minutter, dog vil Havdrup og Kirke Skensved ligge i et 15 minutters område. Station Roskilde vil kunne dække del af Havdrup inden for 10 minutter. Statistik 19: Responstid station Solrød Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 19

20 Statistik 20: Station Lellinge: Nedenstående kort viser at station Lellinge vil kunne klare en meget stor del af kommune inden for 10 minutter og på nær et lille hjørne i vest klare resten af kommunen inden for 15 minutter. Der vil ikke i det 20 minutters område være andre beredskaber der vil kunne komme hurtigere, og samtidig er området meget tyndt befolket. Ligeledes vil stationen i Lellinge kunne dække Solrød kommune inde for 10 minutter på nær Havdrup som ligger i et 15 minutters område. Roskilde vil kunne dække et mindre område af det vestlige hjørne af Solrød Kommune inden for 10 minutter. Statistik 20: Responstid station Lellinge Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 20

21 Statistik 21: Station Køge: Nedenstående kort viser at station Køge vil kunne klare dele af kommunen (Køge By, Køge Nord og Hastrup) inden for 10 minutter. Området Vemmedrup, Ejby og Herfølge vil kunne dækkes inden for 15 minutter, resten af kommunen inden for 20 minutter. Køge vil ligeledes kunne dække en mindre del af Stevns Kommune. Se statistik 20 station Lellinge som er døgnstation. Statistik 21: Responstid station Køge Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 21

22 Statistik 22: Station Hårlev: Nedenstående kort viser at station Hårlev vil kunne klare et mindre område omkring Hårlev inden for 10 minutter og inden for 15 minutter kan de nå Klippinge. Store Heddinge inden for 20 minutter. Statistik 22: Responstid station Hårlev Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 22

23 Statistik 23: Station Store Heddinge: Nedenstående kort viser at station Store Heddinge vil kunne klare området til og med Klippinge, Boesdal. Rødvig og Hårlev inden for 15 minutter. Statistik 23: Responstid station St. Heddinge Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 23

24 Statistik 24: Station Lellinge og Greve: Statistik 24: Responstid station Lellinge + Greve Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau Nedenstående kort viser at stationerne i Lellinge og Greve vil kunne størstedelen af Solrød inden for 10 minutter. Havdrup vil ligge i et 15 minutters område som det gør under station Solrød (se statistik 19). Roskilde vil kunde dække dele af Havdrup (se statistik 13). U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 24

25 Statistik 25: Station Lellinge - Taastrup: Nedenstående kort viser at stationerne i Lellinge og Taastrup vil kunne størstedelen af Greve og Solrød inden for 10 minutter. Dele af Havdrup vil kunne dækkes af Roskilde (Se statistik 13). Statistik 25: Responstid station Lellinge + Taastrup Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 25

26 Statistik 26: Station Taastrup + Roskilde: Nedenstående kort viser at stationerne i Roskilde og Taastrup vil kunne størstedelen af Greve. Statistik 26: Responstid station Taastrup + Roskilde Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 26

27 Statistik 27: Station Taastrup + Roskilde: Nedenstående kort viser en oversigt over hele området incl. De ny stations placeringer. Statistik 27: Responstid Alle stationer (incl. ny placering) Formål: Vise responstid i forhold til serviceniveau U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 27

28 Statistik 28: Samtidige hændelser 2014: Statistikken for 2014 viser at der er 84 gange hvor der er samtidige hændelser. Statistik 28: Samtidige hændelser I 2014 Formål: Vise hyppighed af samtidige hændelser 31 4 Østsjællands beredskab Greve Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 15 Køge Kommune Roskilde Kommune 8 Solrød Kommune 10 Stevns Kommune Vallensbæk Kommune Statistik er baseret på meldinger for alle kommuner 2014 Kommune Antal Greve Kommune 9 Høje-Taastrup Kommune 15 Ishøj Kommune 8 Køge Kommune 10 Roskilde Kommune 31 Solrød Kommune 4 Stevns Kommune 5 Vallensbæk Kommune 2 I alt 84 U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 28

29 Statistik 29: Samtidige hændelser 2016/2017: Nedenstående statistik viser de sammenfald af ture der har været i perioden inden for 20 minutter fra forrige hændelse. I udregningerne er der taget udgangspunkt i at en sammenfaldende tur ligger inden for et interval på 20 minutter fra forrige hændelse. Assistance til andre beredskaber er indlagt i beregningerne (34 ture). Rapporter med samme BRS ID og lokal rapportnummer er ikke medtaget. Data er leveret fra Beredskabsstyrelsen og dækker fra den 1. juli 2016 til 30. juni Statistikken dækker over ture i perioden kørt af Østsjællands Beredskab. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 29

30 Uddybende statistikker: I nedenstående er der uddybende statistikker inden for de forskellige grupper med en fordeling af typer og hvilke stationer der har kørt turene. Alle data er baseret på 1. køretøj (automobilsprøjten). Statistik 30: Bilbrande: Statistik 31: Diverse vedr. Gasudslip m.v.: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 30

31 Statistik 32: Bygningsbrande: Denne statistik viser udelukkende standard pickliste udkald. Den udvidede del, som kommer fra København er indeholdt i statistik 33. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 31

32 Statistik 33: Bygningsbrande, røg, ild i bygning: Denne statistik viser udelukkende Hovedstaden tilrettet pickliste udkald, det vil sige den udvidede del som kommer fra København. Den kan ses i statistik 32. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 32

33 Statistik 34: Container: Statistik 35: Diverse vedr. El brande m.v.: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 33

34 Statistik 36: Skibsbrande: Statistik 37: Større forureninger: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 34

35 Statistik 38: Skorstensbrande: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 35

36 Statistik 39: FUH og trafikuheld: Denne statistik indeholder 160 ture som station Taastrup har kørt til trafikuheld som udelukkende drejer sig om sikring af skadested. Disse ture er ikke en beredskabsopgave da det udelukkende drejer sig og sikring af skadested samt oprydning som er en entrepriseopgave. I efterfølgende statistik 40 er statistikken renset for de 147 ture. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 36

37 Statistik 40: FUH og trafikuheld: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 37

38 Statistik 41: Redning: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 38

39 Statistik 42: Mindre opgaver. Nedenstående tabel viser en oversigt over forskellige opgaver som på førstemeldingen er betegnet som mindre Statistik 43: Drukneulykker: U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 39

40 Statistik 44: Diverse andre opgaver: Statistik 45: Ture til andre kommuner (assistancer): Østsjællands beredskab er blevet kaldt til assistance i følgende kommuner i perioden U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 40

41 Statistik 46: Indsatslederes responstid i medfør af ny struktur: Ved anvendelse af GIS-modul i ODIN præsenteres anslåede køretider for indsatsledere i medfør af den nye struktur for indsatsledere. Der er benyttet en central placering i de to områder som udgangspunkt for vurderingen. U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 41

42 U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 42

43 U d r y k n i n g s s t a t i s t i k 1. u d g a v e Side 43

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 5/2011 24. NOVEMBER 2011

Statistisk Nyhedsbrev 5/2011 24. NOVEMBER 2011 Statistisk Nyhedsbrev 5/2011 24. NOVEMBER 2011 Skolebrande I de seneste fire år er det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) rykket ud til ca. 18.700 brande om året. Omkring 240 af brandudrykningerne,

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

8. maj 2015 Rapport. Østsjællands Beredskab Trykprøvning af dimensionering af ny beredskabsenhed

8. maj 2015 Rapport. Østsjællands Beredskab Trykprøvning af dimensionering af ny beredskabsenhed 8. maj 2015 Rapport Østsjællands Beredskab Trykprøvning af dimensionering af ny beredskabsenhed Indholdsfortegnelse Resume 1 1. Formål 5 2. Den nuværende beredskabsstruktur 7 3. Trykprøvning gennem simulering

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 1 27. SEPTEMBER 2016 Udtræk af data ved hjælp af Redningsberedskabets Statistikbank Denne vejledning med eksempler beskriver bl. a, hvorledes udtræk af data fra ODIN

Læs mere

Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017

Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017 Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017 Fortsat mange udrykninger til blinde alarmer De kommunale redningsberedskaber (brandvæsener) havde 41.251 udrykninger i 2016. Mere end 40 % af udrykningerne

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar 2008.

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar 2008. Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar. På baggrund af politikredsenes indberetninger siden fredag den 15. februar,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015 Brandvæsenets udrykninger i Juni 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 4 1 HT-rør 11 1 strålerør 0-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 19 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Åbent ODIN-brugergruppemøde

Åbent ODIN-brugergruppemøde Åbent ODIN-brugergruppemøde Medlemmer af brugergruppen + ODIN-kontaktpersoner i beredskabsenhederne Dagsorden Indledning Siden sidst, herunder status på sager I rejste på sidste møde Statistikbanken,

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl og frem til i dag den 21. februar 2008.

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl og frem til i dag den 21. februar 2008. Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 21. februar 2008. På baggrund af politikredsenes indberetninger siden fredag den 15. februar,

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1.! Godkendelse af dagsordenen... 1! 2.! Til orientering september

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Indkvartering og forplejning

Indkvartering og forplejning Indkvartering og forplejning Østsjællands Beredskab, råder over en række kapaciteter til indkvartering og forplejning i hver af de 8 kommuner. Beskrivelsen kortlægger hvorledes kapaciteterne er indrettet,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Risikobaseret dimensionering, 19. oktober 2015 Opdateret med redaktionelle rettelser på baggrund

Læs mere

Indkvartering og forplejning

Indkvartering og forplejning Indkvartering og forplejning, råder over en række kapaciteter til indkvartering og forplejning i hver af de 8 kommuner. Beskrivelsen kortlægger hvorledes kapaciteterne er indrettet, og placeret. Der er

Læs mere

Beredskab Østsjælland

Beredskab Østsjælland Samlet Anlægsaktiver Egenkapital 14.546.084 Køretøjer 11.889.032 Materiel 10.492.562 Kortfristet gæld og forpligtelser 33.420.590 Leasing 23.079.829 Anlægsaktiver i alt 45.461.424 Langfristet gæld og forpligtelser

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Aftale mellem Lejre og Roskilde Kommuner vedrørende redningsberedskab i Lejre Kommune

Aftale mellem Lejre og Roskilde Kommuner vedrørende redningsberedskab i Lejre Kommune Brandslukningsaftale mellem Roskilde og Lejre Kommuner Aftale mellem Lejre og Roskilde Kommuner vedrørende redningsberedskab i Lejre Kommune Mellem Lejre og Roskilde Kommuner, i det følgende under et kaldt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensioneringsplan for det operative beredskab på Vestegnen marts 2012 Version 2.3 Risikoprofil Udrykningsstatistik

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Notat. Notat vedr. muligheder for stigemateriel

Notat. Notat vedr. muligheder for stigemateriel Notat Notat vedr. muligheder for stigemateriel Nærværende notat redegør for muligheder for etablering af beredskab til imødegåelse af ny risici i form af brand- og redningsindsats i bygninger i mere end

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Fast Susanne. SUFA Sydvestjysk Brandvæsen 15.11.2015/ rev. 20.12.2015 Dok. nr. 318377-15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Lovgivning...

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere