ny Skejbyafdeling med garvede kræfter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny Skejbyafdeling med garvede kræfter"

Transkript

1 ny Skejbyafdeling med garvede kræfter Den nye Skejbyafdeling Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) åbner officielt 1. marts. Men afdelingsledelsen og de første medarbejdere er allerede på plads i nye lokaler i den gamle Stiften-bygning. I december flyttede MDL (Molekylærdiagnostisk Laboratorium) ud af Klinisk Biokemisk Afdeling og ind i MOMAs lokaler og markerede dermed starten på afdelingen. Med MDL flyttede også MOMAs afdelingsledelse, ledende overlæge Torben Falck Ørntoft og ledende bioanalytiker Connie Juhler. Det er dermed garvede kræfter, der skal være med til at tegne den nye afdeling udadtil. Skejby mangler plads, så derfor har det været nødvendigt at lægge den nye afdeling uden for selve hospitalet. Den bor i stedet i Stiftens gamle trykkeri, lige om hjørnet fra Skejby, indtil den om nogle år kan flytte ind i Det Nye Universitetshospital. Flytningen af MDL er en del af første fase i etableringen af MOMA. Senere flytter MMF (Molekylær Medicinsk Forskningsenhed) og Klinisk Genetisk Afdeling fra Århus Sygehus ind i den nye afdeling. Baggrunden for MOMA I fremtiden vil lægerne kunne se, om en rask person har anlæg for en alvorlig sygdom, og om personen har stor sandsynlighed for at få sygdommen. Lægerne vil kunne målrette undersøgelser og forebyggende behandlinger præcist til personer med høj risiko for sygdom. Det er ny viden og nye teknologier til at følge en sygdoms udvikling på molekyleniveau, som åbner helt nye muligheder for undersøgelse, behandling og forskning i mange sygdomme. Det gælder blandt andet kræftsygdomme, hjertekar-sygdomme, og forskellige kroniske lidelser. Det er baggrunden for, at Region Midtjylland i maj 2008 besluttede at oprette en molekylærmedicinsk afdeling ved Skejby. Dermed lagde regionen sig i front i Danmark indenfor molekylærmedicinsk forskning og behandling. Tidlig diagnose og skræddersyet behandling Med nye molekylærmedicinske teknikker kan lægerne følge ændringer i organerne hos personer med anlæg for en sygdom og stille diagnosen, før der kommer symptomer. Det giver langt bedre behandlingsresultater for færre penge, og patienterne slipper for unødig sygdom, bivirkninger og lidelse. Det er nemlig også muligt at afgøre, hvilke patienter, der kan have gavn af nye dyre behandlinger og hvem, der ikke har gavn af dem, for nye behandlinger hjælper kun, hvis målet (et molekyle i cellerne) er til stede. Den molekylære medicin bruges allerede på mange afdelinger og laboratorier i Region Midtjylland, og området er i stor vækst, men analyserne kræver stor ekspertise og dyrt apparatur. Ideen bag MOMA er at samle ekspertisen og det dyreste udstyr på én afdeling i regionen, som til gengæld skal understøtte resten af regionens hospitaler med højt specialiserede analyser og rådgivning. Planen er at etablere en række core-centre for tunge teknikker som skal bidrage med ekspertise til udviklingsprojekter og forskning i Region Midtjylland indenfor molekylær medicin. MOMA bliver også hjemsted for den biobank som kræftplanen financierer til opbevaring af vævsprøver fra kræftpatienter. Styrket forskermiljø MOMA skal i første omgang samle og styrke det forskningsmiljø, der skal udvikle den molekylære medicin, og være et godt sted for placering af forskningsmidler fra både offentlige og private fonde. Molekylærmedicinsk forskning på Skejby har allerede markeret sig internationalt med opsigtsvækkende resultater indenfor blandt andet kræftforskning og tiltrukket så store bevillinger fra forskningsfonde, i alt mere end 40 millioner kroner, at afdelingen forskningsmæssigt er i god gænge.

2 Torben Ørntoft og Connie Juhler bud på forventninger til og udfordringer for den nye afdeling.4 spørgsmål til afdelingsledelsen på MOMA Torben Ørntoft og Connie Juhler, afdelingsledelsen på den nye Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) giver deres Når en afdeling flytter hjemmefra Skejbys historie er fyldt med afdelinger, der er flyttet ind. For første gang er en afdeling gået den modsatte vej og er flyttet hjemmefra. Flytningen er mere sket af nød end af lyst. Skejby er godt fyldt ud og der er kun plads til nye afdelinger, hvis man bygger nyt. Det har ikke været muligt i forbindelse med etableringen af MOMA, og derfor har afdelingen måttet flytte ud af huset. Selvom MOMA bare bor lidt længere nede ad gaden, giver udflytningen udfordringer, særligt for Drifts- og Serviceafdelingen, når de skal servicere afdelingen. Problemet er, at der ikke er en tunnel derover, fortæller teknisk chef Helle Bilde. Det betyder, at vores køretøjer ikke kan bruges. Det er akkurat de samme ting vi skal servicere MOMA med, som resten af huset, men vores logistik er brudt. For at kunne servicere MOMA, kommer Driftsog Serviceafdelingen til at anskaffe en bil med lift, så varer og andre ting kan fragtes derover. Hver gang der skal køres afsted, tager det en persons fulde arbejdskraft. Ellers er arbejdet organiseret, så portørere, posten og de øvrige i Drifts- og Serviceafdelingen bunker ture, så man får udnyttet ressourcerne bedst muligt. Vi kan ikke udnytte synergien ved at slå turene sammen, når vi servicerer MOMA, siger Helle Bilde. MOMA skal have den samme service som alle andre, men det er langt mere ressourcekrævende, fordi det altid bliver en tur for sig, når vi skal afsted. Udflytningen er stadig ny, så Teknisk Afsnit har endnu ikke lagt faste arbejdsgange for serviceringen af MOMA. Vi må finde formlen på det hen ad vejen, siger Helle Bilde. Hvad forventer I jer af den nye afdeling? At det bliver et inspirerende kraftcenter for den molekylær medicinske udvikling i Region Midtjylland til gavn for patienterne. Der er stor entusiasme ombord og de mange nye metoder og teknologier samt muligheden for at bruge dem til at lave molekylære diagnoser og inddelinger af sygdomme er ganske spændende, og giver stor fremdrift i afdelingen. Vi forventer at afdelingen vil blive brugt af mange i regionen, både klinikere og laboratoriekolleger, således at vi får et inspirerende miljø omkring disse nye landvindinger. Hvilke udfordringer står I overfor? Vi skal have de sidste bygnings- og indretningsmæssige detaljer på plads og videre med de næste faser i MOMAs opbygning. Vi skal have organiseret os i de nye rammer, samt have sat en række udviklingsprojekter på skinner. Vi skal ud og informere om MOMA og de muligheder der er i regionen, så det står klart for regionens klinikere og forskere, hvad de kan forvente af os. Hvilken betydning har det, at der nu kommer en molekylærmedicinsk afdeling? Væksten indenfor det molekylære område er stor, og der er nu skabt nogle rammer der muliggør at vi kan indføre nye teknologier efterhånden som de kommer. For eksempel arbejder vi på at indføre de nye sekventeringsteknologier der gør at man kan få DNA-sekvens på et helt menneske på 1 uge. Dette vil give store muligheder for hurtig diagnostik af arvelige tilstande, og vil på sigt medføre store besparelser i forhold til nuværende tekniker, samt åbne helt nye døre for diagnostik og forskning Der er sket en konvergens metodologisk og fagligt imellem laboratoriumspecialerne og denne konvergens peger imod fælles drift af stort og know-howtungt udstyr, for senere at sammenflytte dette i en laboratorium-blok i DNU. Det er her MOMA har en rolle i de næste 10 år. Det har umiddelbar betydning for patienterne i Region Midtjylland idet vi nu kan øge kapaciteten i de molekylære analyser og tilbyde flere af disse end tidligere. Vi har for eksempel gennemført mere end 300 analyser for mutationer hos colon cancer-patienter (for hele Danmark) med det formål at udelukke kemokur hos de patienter hvor dette ikke virker. Det er af stor betydning at man skaber videnscentre hvor der kan udfoldes og afprøves ny viden som derefter translateres over i en klinisk hverdag. Hvad bliver jeres hovedopgaver? Molekylær diagnostik af arvelige tilstande samt molekylær inddeling af patientgrupper med henblik på valg af behandling. Forskning og udvikling indenfor kræftsygdomme, baseret på molekylære analyser af ændringer i kræftvæv og disses betydning for sygdommenes forløb og behandling. Drift af core-centre såsom biobanker, microchip-center og andre centre som der måtte opstå ønsker om i regionen. Rådgivning om og implementering af nye molekylære analyser som ønskes af regionens hospitaler. Fremskaffelse af fondsmidler til indkøb af core-center instrumentering.

3 siden sidst Russere på besøg Afdeling Y havde onsdag 27. november besøg af en delegation russere. Russerne var på inspirationstur i Danmark, og kom for at se på sammenhængen mellem primær sektor og hospital i forbindelse med graviditet og barsel. Delegationen bestod af 10 ledende sygeplejersker og jordemødre fra sundhedsvæsenet i Kaliningrad, samt 2 fra centraladministrationen i Moskva. På Skejby blev de vist rundt af oversygeplejerske Anne Birte Garde, der blandt andet viste dem Patienthotellet og en fødegang. 2. MOMA flytter ud og ind 10 flyttemænd begyndte tidligt mandag 15. december at flytte Molekylær Diagnostisk Laboratorium ud af Klinisk Biokemisk Afdeling og ind i nye lokaler på anden sal i den gamle Stiften-bygning på Brendstrupgårdsvej 21. Flytningen strakte sig over to dage, hvor udstyr og kontorartikler for i alt omkring 11 millioner bliver flyttet ud af selve Skejby og op i de nye lokaler. Flytningen markerede starten for den nye Molekylær Medicinsk Afdeling i daglig tale MOMA. 3. Skejby Danmarks bedste hospital 12. december kunne Skejby modtage hæderen som Danmarks bedste hospital. Prisen blev uddelt af Dagens Medicin, der blandt andet begrundede kåringen med at Skejby mestrer en række lægelige specialer, leverer en forskningsindsats i særklasse og er det foretrukne hospital blandt de sundhedsprofessionelle læsere af Dagens Medicin. Kåringen er baseret på en analyse af alle tilgængelige tal for behandlingskvalitet med videre samt en afstemning blandt Dagens Medicins læsere overvejende læger. Skejby vandt desuden prisen som landets bedste inden for specialerne pædiatri, infektionsmedicin, nyremedicin, thoraxkirurgi og hjertemedicin. 4. Forskningssymposium 23. januar blev der holdt forskningssymposium for sundhedspersonale med mellemlange videregående uddannelser. Formålet med symposiet er at formidle resultater af forskningsprojekter udført på Århus Universitetshospital, Skejby. Symposiet bidrager til, at resultaterne anvendes til forbedring af pleje og behandling, inspirerer til yderligere forskning og giver forskerne mulighed for at træne i videreformidling af resultaterne. 5. KUUL løb kr. ind til hjertebørnene Tre ultraløbere fra KUUL afsluttede deres 2008-indsamling med et løb rundt om Brabrand Sø sammen med ca. 50 motionsløbere. I alt løb de tre ultraløbere hver ca. 111 km, inden de på Børneafdelingen kunne overrække en check på kr. og gaver til hjertebørnene på Skejby og Rigshospitalet for kr. I år går en stor del af pengene til etablering af et udvekslingsprogram, hvor børnehjertesygeplejersker sendes på udvekslingsophold på et af de store børnehjertecentre i England, Canada eller Australien. 6. Pressestorm om MR-skanning af nyrepatienter På et pressemøde 13. januar forklarede cheflæge Kristjar Skajaa og repræsentanter for de involverede afdelinger, at foreløbig ti nyrepatienter har fået stillet diagnosen nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter MR-skanning med gadoliniumholdige kontraststoffer på Skejby. Oplysningerne førte til en storm af henvendelser fra bekymrede patienter og presse. I de følgende dage blev der registreret over 600 artikler i danske medier (incl. web), hvor navnet på kontraststoffet Omniscan indgik. 7. Skejby er god til medier Skejby får ros fra medierne, når de bliver bedt om at nævne de organisationer, der er bedst til medierelationer. Det konkluderede en undersøgelse i december fra Aalund Research Center, der har målt mediernes tilfredshed med samarbejdet med forskellige organisationer. Hospitalet kommer i en såkaldt top-of-mind-analyse ind på en delt femteplads sammen med Rigshospitalet, kun overgået af vores egen region, samt Region Syddanmark og Region Hovedstaden på de følgende pladser. Skejby bliver blandt andet rost for at have en åben pressepolitik, være god til hurtigt at finde de rette personer og for at være villige til at stille op, også til verbale tæsk. Vi får også ros for at være gode til at finde historier og få dem i medierne. 8. K-OP november måneds arbejdsplads K-OP modtog Seminarer.dks pris som November måneds arbejdsplads. K-OP fik blandt andet prisen for et godt og formaliseret samarbejde mellem afdelingssygeplejerske, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant. På billedet ses tillidsrepræsentant Anne Kirstine Ivarsen og afdelingssygeplejerske Margrethe Villumsen fra K-OP med diplom og blomster. 9. Hans Nygaard 60 år 24. november rundede professor, ingeniør Hans Nygaard en af dansk medicoteknisk grand old men de 60 år. Meget tidligt i karrieren indså han nødvendigheden af at etablere en formel uddannelse af studerende, der kunne danne bro mellem læger og ingeniører på et højt akademisk niveau. Via et langt og vedvarende arbejde med undervisning og vejledning af ingeniører og medicinske kandidater samt ph.d.-studerende er Hans Nygaard etableret som en af de mest respekterede undervisere og forskere i biomedicinsk teknik. 10. Afdeling I modtager DASAIMs uddannelsespris 2008 Ved det årlige møde i DASAIM (Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin) i oktober måned modtog Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I selskabets uddannelsespris Afdelingen er blevet indstillet af Foreningen af Yngre Anæstesiologer. De uddannelsesansvarlige overlæger på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I er Mads Holmen Andersen, Hanne Lippert og Niels Christian Melsen, som ses på billedet. 11. Nytårskur 6. januar Ved den årlige nytårskur for funktionsledere på Skejby taler hospitalsdirektøren og en repræsentant for Region Midtjylland, og de senere år er der opstået en tradition med at lade overlægerådsformanden (Henning Mølgaard) og formanden for Det Sygeplejefaglige Råd (Anne Birte Garde) give deres bud på udfordringerne i det nye år. Regionsrådsformand Bent Hansen og Per Askholm Madsen anslog samme tone ved nytårskuren tirsdag. Vi har en stor opgave med at få pengene til at nå sammen, men der er grund til at glæde sig over kåringen til Danmarks bedste hospital og over at Erik Juhl-udvalget foreslår regeringen at sætte penge af til byggeriet af DNU. Foto Tonny Foghmar, John Kristensen og Henrik Brøns

4 inde bag døren Møbelog kunstdepotrum Fødevarerne bliver dyrere. Benzinen bliver dyrere. Bilforsikringen bliver... billigere? Hos GF bliver din bilforsikring billigere end den årlige præmie. Hos GF deler vi nemlig overskuddet med vores medlemmer, og da vi forsikrer gode bilister i sundhedssektoren, er der en pæn bonus at hente, når året er omme. Få et tilbud på en billigere bilforsikring med overskud: Tjek gf-hospitalogsundhed.dk Fra 357 7,- GF Hospital og Sundhed Vestre Strandallé 54 Risskov Tlf Fantastiske boliger! Der er stadig enkelte boliger til både salg og leje i det nybyggede Elgaardsmindeparken. Boligerne er på 102 kvm. og udlejes med en forkøbsret. Rute 124 kører nu næsten lige forbi hoveddøren i Elgaardsmindeparken og direkte til Skejby Sygehus. Turen tager under 15 minutter. Leje fra kr ,- Ring på elgaardsmindeparken.dk Annoncer Nede i kælderen under kantinen ligger et kæmpe møbeldepotrum, ukendt for de fleste. Her bor reservedele til kontorstole i evig kamp med bæreskinner og hylder til reolerne. Rummet er godt fyldt ud med ting, der måske kan bruges igen. Rumskilte og navneskilte ligger på pæne rækker og fortæller om Adgang strengt forbudt, Personalerum og at toilettet er Ledig. Festsange Taler på vers samt sange har jeg forfattet en hel del gange. Pris: 275 kr. minus opsætning 1 uges leveringstid Jytte Halborg Tlf. privat Men ellers bærer rummet mest indtryk af at være proppet med løsdele. Her står de billeder og kunstværker, ingen vil have og som derfor er blevet til overs. De fleste afdelinger har selv et lille depotrum, men hvis de ikke har plads i det, ender billederne i det store depotrum. Op mod 50 kunstværker er opmagasineret her af forskellige grunde. Måske løb tiden fra nogen af værkerne og de blev håbløst umoderne og bedagede at se på. Måske faldt de ikke i beskuernes smag. Måske passede de bare ikke til et hospital. Nu står de med siden til, så billederne ikke kan ses og venter på, at nogen tager dem til nåde eller giver dem nådesstødet og smider dem ud. Aerobic/callanetic, styrketræning, fodbold, solarium, bordtennis og dart Henvendelse: S.A.K. kontor, lokale C.1.132, (På hovedkorri doren i kælderen ved tværgang 6), tlf. lokal 6296 Onsdag kl (indmeldelse/udmeldelse/nøgler) Medlemsskab: Kun for ansatte på Skejby Tilmelding: Foregår ved personlig henvendelse Rikke Hjordkvist Bjørn Sørensen Har du styr på din pension? Kom ind til os med dine pensionspapirer. Vi vil gerne hjælpe dig med at få et overblik over din økonomi, når du går på pension. Vi rådgiver GRATIS - uanset om du er kunde eller ej. Vi ses. Skejby Sygehus afdeling

5 Udstilling i februar KUNSTFORENINGEN Sky by Art Jørgen Mikael Andersen (maleri) Udstilling i marts 2009 I marts måned udstilles indkøbt kunst til udlodning på generalforsamlingen, der finder sted den 17. marts kl i personalekantinen. InTryk modtager meget gerne bidrag til bladet. Skriv om, hvad der rør sig i din afdeling, informer resten af huset om nye tiltag eller del ud af dine tanker. Skriv dit indlæg i word og mail det til redaktionen. Indlæg må højest være 5000 anslag inklusiv mellemrum. Debatindlæg dog højest 2500 anslag. Har du lyst til at være med i InTryks redaktion? Vi mødes en gang om måneden. Send en mail til redaktionen, hvis det er noget for dig. Mail til InTryks redaktion på

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten Indstik om DHL-stafetten Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 18. årgang nr. 3 juni 2009 Revyholdet gør klar til den kommende revysæson

Læs mere

Jeg bliver høj af faglighed

Jeg bliver høj af faglighed Jeg bliver høj af faglighed Per Askholm Madsen, der 1. juni er startet som hospitalsdirektør på Skejby, er kendt for at gå op i tal, resultater og bundlinie. Men han er ligeså interesseret i, hvordan tingene

Læs mere

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning Forholdet til kollegerne er vigtigst Generelt er medarbejderne på Skejby Sygehus blevet en lille smule mere tilfredse i de seneste år. Og dét, der betyder mest for os, er forholdet til kollegerne. Det

Læs mere

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 4 Afdeling I tager hånd om de pårørende 6 Status over Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE 1985 2015 30 år på kanten af det mulige Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression På vej NR. 10 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 1. juni 2015 Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression Ny viden om

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling 05/12 Kiestra revolutionerer mikrobiologien dbio en af Danmarks bedste fagforeninger Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling ALLE DINE FORSIKRINGSBEHOV SAMLET I EN APP! Kære medlem Vi

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere